Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Hhx Matematik B Bjarke Jensen Vohh2amatB10 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Introduktion / algebra mm. Funktioner generelt Lineære funktioner Eksponentielle funktioner og potensfunktioner Deskriptiv statistik Rente- og annuitetsregning Polynomier Geometri og trigonometri Differentialregning Side 1 af 10

2 Titel 1 Introduktion/algebra mm. Indhold Emneopgave: nej Litteratur: Diverse noter regningsarternes hierarki, reduktion, regning med parenteser, kvadratsætninger, potensregneregler, rodbegrebet ligningsløsning omfattende løsning af ligning med én ubekendt, nulreglen, faktorisering, løsning af ligninger med to ubekendte samt enkeltuligheder Numerisk værdi Håndtere formler Side 2 af 10

3 Titel 2 Funktioner generelt Indhold Emneopgave: nej Litteratur: Diverse noter Koordinatsystemet, funktioner og funktionsgrafer Grafiske aflæsninger af funktionsværdier Definitionsmængde, værdimængde, monotoniforhold, ekstrema Løsning af ligninger, skæringspunkter, nulpunkter og uligheder grafisk Modelkompetence Grafiske metoder Repræsentationsformer Graph (It-program) Side 3 af 10

4 Titel 2 Lineære funktioner Indhold Emneopgave: 2 Litteratur: Diverse noter og: Berntsen, Signe (et al.), Matematik B, bog I, Forlaget Marko ApS, Aalborg, 1996, (s ) Definition af den lineære funktion Sætning: ret linje med hældning a og skæring i (0, b) Ligninger, skæringspunkter, (enkelt-) uligheder Sætning: Bestemmelse af forskrift ud fra to punkter (ink. bevis), samt bevis for at forskriften for en lineær funktion er givet ved: f ( x) = a( x x + y 0 ) 0 Forholdet mellem hældningskoefficienterne for parallelle linjer Stykvist definerede funktioner Injektive, omvendte og sammensatte funktioner Lineær programmering m. indtegning af polygonområde, kriteriefunktion og niveaulinje. Løsning af lineære programmeringsproblemer. Følsomhedsanalyse Samarbejde med VØ Modelkompetence Håndtere formler Graph (It-program) - emneopgave Side 4 af 10

5 Titel 3 Eksponentielle funktioner og potensfunktioner Indhold Emneopgave: 4 Litteratur: Diverse noter Definition af eksponentiel funktion. Konstanternes betydning, Dm, Vm Definition relativ tilvækst. (inkl. Bevis) Sætning: Bestemmelse af forskrift ud fra to punkter (inkl. bevis) Den naturlige eksponentialfunktion Definition af ln(x) og log(x) Eksponentielle og logaritmiske ligninger Enkeltogaritmisk papir Sætning: eksponentielle funktioner giver en ret linje i et enk.log. koordinatsystem Definition: fordobling og halvering Sætning: formel for T 2 og T ½. (bevis) Definition : potensfunktion. Dm, Vm, graf for potensfunktion Sætning : bestemmelse af forskrift ud fra to punkter (uden bevis) Potentielle ligninger Dobbeltlogaritmisk koordinatsystem Regression: tilnærmelsesvis lineær, eksponentiel, potentiel vækst. Bevisførelse Håndtere formler Modelkompetence Graph (It-program) - emneopgave Side 5 af 10

6 Titel 4 Deskriptiv statistik Indhold Emneopgave: 1 (ikke opgivet til eksamen) Litteratur: Diverse noter Grupperede og ikke grupperede observationer. Hyppighed og summeret hyppighed, frekvens og summeret (kumuleret) frekvens Sumkurver og trappediagrammer Intervalmidtpunkt Kvartilsæt typetal Middeltal, varians og spredning Kvartilsæt Samarbejde med andre fag Modelkompetence Kommunikationskompetence Anvendelse af IT Statiskprogram (Helge Thygesen) - emneopgave Side 6 af 10

7 Titel 5 Rente- og annuitetsregning Indhold Emneopgave: nr. 7 Litteratur: Andre noter Kapitalværdi knyttet til et tidspunkt (K 0,K n,a 0,A n ) Ydelse, rente, rentefod, antal ydelser, antal terminer, gennemsnitlig og effektiv rente Beregning af restgæld for et annuitetslån på et givet tidspunkt Udfærdigelse af amortisationsplan (i Excel) Sammenhæng mellem rentesregning og eksponentielle udviklinger Bevis for A n, A 0, og de forskellige størrelser i fremskrivningsformlen. Anvendelse af IT Beskrivelse af problemstillinger Excel-regneark - emneopgaver Side 7 af 10

8 Titel 6 Polynomier Indhold Emneopgave: 3. Litteratur: Diverse noter Definition af andengradsfunktion Konstanternes betydning for grafen Diskriminant Andengradsuligheder Sætning: toppunkt (inkl. Bevis) Sætning : nulpunkter (inkl. Bevis) Sætning: sum og produkt af rødder (inkl. Bevis) Sætning: Faktorisering (inkl. Bevis) Definition af n te grads polynomium Sætning: division f(x)/(x-a) går op netop når x = a er rod i f Løsning af n te grads ligninger, herunder antallet af løsninger. Grafens udseende og ekstrema Faktorisering Økonomisk anvendelse af polynomier Polynomiers division (uden hjælpemidler) Maskerede andengradsligninger Samarbejde med VØ Modelkompetence Håndtere formler Graph (It-program) - emneopgave Side 8 af 10

9 Titel 7 Geometri og trigonometri Indhold Emneopgave: 5 Litteratur: Bregendal, Peter (et al.), Mat B hhx, Systime A/S, Århus, 2007, (s og s ) Geometri: Linjer i en trekant: Vinkelhalveringslinje, median, højdte, midtnormal. vinkelsum, ensvinklede trekanter, Pythagoras Sætning (bevis), sætning om bestemmelse af afstanden mellem to punkter (inkl. bevis) Sætning og bevis for arealet i en vilkårlig trekant er T= 1 højde grundlinie. 2 Trigonometri: Definition af enhedscirkel. Definition af cos(v), sin(v) og tan(v), ligninger. Sammenhæng med enhedscirklen med grader som argument Sætning: bestemmelse af vinkler og sider i retvinklede trekanter (inkl. bevis) Sætning: sinusrelationerne og cosinusrelationerne for vilkårlige trekanter (inkl. bevis) Sætning: arealformlen (inkl. bevis) Trekanter, omskrevne og indskrevne cirkler (uden bevis), grundlæggende trigonometriske funktioner (cos(x) og sin(x)) herunder graf og periode Tangentligninger for trigonometriske funktioner Problemløsning Argumentation og beviser - emneopgave Side 9 af 10

10 Titel 8 Differentialregning Indhold Emneopgave: nr. 6 Litteratur: Bregendal, Peter (et al.), Mat B hhx, Systime A/S, Århus, 2007, (s og s ) + Diverse noter Begrebet differentialkvotienten, f, defineret ud fra grænseværdien af differens-kvotienten for en vilkårlig kontinuert funktion f Sammenhængen mellem f (nulpunkter og fortegn) og funktionen f (monotoni-forhold og ekstrema) Regneregler for differentiation af sum, differens og produkt af funktioner samt for sammensatte funktioner Bestemmelse af f for polynomier, eksponentielle funktioner, den naturlige logaritmefunktion og potensfunktioner Bestemmelse af tangentens ligning Begrebet f. Sammenhængen mellem fortegnet for f og grafens krumning - herunder begreberne konveks og konkav. Bevis for regneregler: sumregel, konstantregel, produktregel, kædereglen. Bevis for differentiation af f(x) = x 2, f(x) = k, f(x) = ax + b, f(x) = ax 2 +bx+c, f(x) = e x, f(x) = ln(x), f(x) = a x n, f(x) = x Sætning for brøkdifferentiation Krumning og skrå vendetangenter; Bestemmelse af vendetangentens ligning Trigonometriske funktioners differentialkvotienter Optimeringsproblemer for funktioner af en variabel Partiel differentiering og optimeringsproblemer for funktioner af flere variable Større tværfagligt forløb med VØ, hvori differentialer, krumningsforhold og anvendelse af partiel differentiering til lineær regression blev gennemgået/gennemført Argumentation og beviser Beskrivelse af problemstillinger Graph (It-program) - emneopgaver Side 10 af 10

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer Hh1c Matematik C MAN Oversigt over undervisningsforløb 1 Beskrivende statistik 2 1. grads polynomier 3 2. grads polynomier 4 Eksponentielle funktioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik, niveau C Jens Hviid Hold

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere