Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel"

Transkript

1 NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel Mobil marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning fra Aalborg Forsyning. 1. Baggrund. I forbindelse med vurdering af ansøgningen om godkendelse af projektforslaget vedr. udvidelse af Øster Hornum Varmeværk med en ny 3 MW halmkedel har Rebild Kommune anmodet om en vurdering af en alternativ løsning omfattende en forsyning med overskudsvarme fra Aalborg Forsyning. Vi skal i det følgende fremkomme med bemærkninger hertil. 2. Beskrivelse af løsnings-alternativ Aalborg Kommune har lavet en varmeplan, der anviser løsninger på mulig fremtidig varmeforsyning af de mindre bysamfund i Aalborg Kommune med overskudsvarme fra Aalborg. Der er i øjeblikket projekter i gang med forsyning af nogle af disse områder. Samtidig overvejer Aalborg Forsyning mulighederne for at udvide varmeforsyningen til bysamfund udenfor Aalborg Kommune. Det kunne således være en mulighed at forsyne Øster Hornum Varmeværk med varme. Omstændighederne herved skal således belyses nærmere i dette notat. Forudsætninger for alternativet er: Nærmeste tilslutningspunkt vil være Svenstrup, Hellekisten 4, via en ca. 8,5 km lang transmissionsledning. Aalborg Forsyning oplyser, at kapaciteten i dette punkt er begrænset og foreslår at kapaciteten på transmissionsledningen begrænses til ca. 70 % af spidslast svarende til ca. 2,1 MW eller ca. 50 m 3 /h. Denne kapacitet vil kunne overføres med en fjernvarmetransmissionsledning DN 125. Varmetabet fra transmissionsledningen vil udgøre ca. 125 kw svarende til 1050 MWh/år. Øster Hornum Varmeværk vil også i dette alternativ have behov for spids- og reservelast-kapacitet for dækning af det maksimale varmebehov på ca. 3,1 MW. Nuværende anlæg omfatter en 1,6 MW halmkedel og en 2,5 MW oliekedel. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel Fax SJÆLLAND Postadresse: A.C. Meyers Vænge København SV Besøgsadresse: Frederikskaj 10 A 1. sal 2450 København SV Tel.: CVR: C:\Users\JBJ\Documents\Projekter\805 Øster Hornum, Halmkedel\Myndigheder\Projektforslag\Beregninger Projektforslag\Aalborg\ Øster Hornum, Tillæg til projektforslag vedr. forsying fra Aalborg.docx Side 1 af 3

2 Da det nuværende halmkedelanlæg er 23 år gammelt, er der også ved valg af varmeforsyning fra Aalborg akut behov for ny kontinuerlig produktionskapacitet, og der må derfor etableres en løsning, der kan dække behovet for grundlast nu og fremover når forsyningen fra Aalborg er etableret kunne dække spids- og reserveforsyning. Såfremt der gennemføres en løsning med varmeforsyning fra Aalborg, vil en halmkedel på længere sigt ikke være relevant som spids- og reserveanlæg under hensyntagen til opretholdelse af aftaler vedr. halmleverancer mv. I vurderingen er derfor antaget an løsning bestående af: a. Der installeres umiddelbart en træpillekedel (1,5 MW), der kan dække grundlast indtil varmeforsyning fra Aalborg kan gennemføres. Oliekedelanlægget vil fungere som spidslast-enhed. Eksisterende halmkedelanlæg vil bestå som reservelast-enhed. b. Når varmeforsyning fra Aalborg er etableret vil træpillekedlen fungere som spids- og reservelastenhed og oliekedelen som reservelastenhed. 3. Selskabsøkonomi I det følgende sammenstilles projektforslaget med forsyning fra Aalborg. Investeringer: a) Projektforslag jf. ansøgning 18,3 mio kr. b) Forsyning fra Aalborg: Transmissionsledning 8,5 km DN125 á 1800 kr./m Pumpeanlæg, tilslutnings-anlæg, styring mv. Bygningsanlæg for pumpe-installationer Projektering, konsulent mv., uforudsete Hertil kommer etablering af ny træpillekedel: Træpillekedel 1,5 MW inkl. tilbygning og pillesilo: I alt I alt 15,3 mio kr. 1,0 mio kr. 0,6 mio kr. 0,7 mio kr mio kr. 4,3 mio kr mio kr. Beregnet varmeproduktionspris for det ansøgte projekt: Projektforslag: Excl. finansiering 191 kr/mwh Finansiering 117 kr/mwh Varmeproduktionspris inkl. finansiering (finansiering af investering på 18,3 mio. kr med et 3,5 %, 20-årigt annuitetslån) 308 kr/mwh Beregnet varmeproduktionspris for alternativet (forsyning fra Aalborg): Aalborg Forsyning har oplyst: Der foreligger pt. ikke en model for levering af varme udover kommunegrænsen, herunder en prismodel for dette, det er derfor ikke muligt at få oplyst den selskabsøkonomiske varmepris for levering fra Aalborg Varmeforsyning. Med en beregning i EnergyPRO er derfor udført en driftsøkonomisk beregning på varmeproduktionsprisen ved alternativet. Der er i beregningen indregnet 650 MWh/år varme produceret på træpillekedlen (6 %); et varmetab i transmissionsledningen på ca MWh/år (ca. 10 %) og el-forbrug til pumper mv. Udskrift af beregning er vedlagt.

3 Varmepris iht. oplysning fra AF (samfundsøkonomisk beregning) er ca. kr/gj 11,5 41 kr/mwh Afgift på overskudsvarme fra nordjyllandsværket på kr/gj 60,9 219 kr/mwh Driftsomkostninger 50 kr/mwh Finansiering 140 kr/mwh Varmeproduktionspris inkl. finansiering (finansiering af investering på 21,9 mio. kr med et 3,5 %, 20-årigt annuitetslån) 450 kr/mwh Det er dog klart, at udover ovennævnte varmeproduktionspris, vil der pålægges omkostninger til administration, andel i investeringsbidrag til transmission fra Nordjyllandsværket til Svenstrup osv. 4. Samfundsøkonomi Der er gennemført en samfundsøkonomisk beregning på ovenstående alternativ scenarie baseret på, at projektforslag og forsyning fra Aalborg gennemføres i samme tidshorisont. Beregningen viser et samfundsøkonomisk overskud ved forsyning fra Aalborg på ca mio. kr. over en 20-årig periode. Såfremt det antages, at forsyningen fra Aalborg først kan gennemføres senere, og at varmen fra 2015 til f.eks. år 2020 må produceres på træpillekedel og oliekedel udlignes samfundsøkonomien over en 20 årig periode. 5. Miljø Ved tilslutning til Aalborg Forsyning med varme fra Nordjyllandsværket, vil CO 2 -emission forøges med ca ton/år, idet denne varmeproduktion er baseret på forbrænding af kul. Emissioner 1 Enhed Projekt Aalb. Forsy. Aalb. Fors. minus Projekt CO 2 ton/år CH 4 (metan) kg/år N 2 O (lattergas) kg/år CO 2 -ækvivalenter ton/år Note 1: Incl. CO 2 -udledning fra gennemsnitlig dansk el-produktion. 6. Konklusion Beregningerne, med de usikkerheder der er herpå, viser, at alternativet med varmeforsyning fra Aalborg umiddelbart viser den bedste samfundsøkonomi. Samtidigt er det dog også klart at løsningen vil indebære (væsentligt) forøgede varmepriser for forbrugerne i Øster Hornum og samtidig en kraftig forøgelse af CO 2 -emissionen. Det bemærkes - tilsvarende Aalborg Kommunes bemærkninger vedr. projektforslag for Ulsted Fjernvarme at der kan være tungtvejende årsager til at godkende Projektforslaget for etablering af en 3 MW halmkedel på Øster Hornum Varmeværk herunder miljøforhold og en øget varmepris for forbrugerne i Øster Hornum. Yderligere kan tilføjes, at alternativet med varmeforsyning fra Aalborg rummer så store usikkerheder mht. tidshorisont, tilslutningsaftaler, politiske beslutningsprocesser og økonomi, at det i set i lyset af Øster Hornum Varmværks akutte problemer med sikring af varmedækning og reservekapacitet ikke synes rimeligt at inddrage den alternative løsning. Rebild Kommune kan under hensyn til ovennævnte årsager vælge at godkende det ansøgte Projektforslag uanset, at beregninger viser at forsyning fra Aalborg kan være samfundsøkonomisk bedst.

4 2. Varme fra AKV (2 MW) 2a. Projektforslag Ø.Hornum. Projekt; 2,0 MW AKV+olie - Overgang med piller energypro :41 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Ø. Hornum Varmeværk Varmebehov: Varmebehov Max varmebehov ,00 MWh 3,2 MW Varmeproduktioner: AF, Svenstrup Varmeproduktioner: Systemniveau Transmissionstab: Pillekedel 655,80 MWh/år 6,00% Oliekedel 0,00 MWh/år 0,00% Modtaget fra AF, Svenstrup ,20 MWh/år Transmissionstab fra AF, Svenstrup-1.095,00 MWh/år Total ,00 MWh/år 100,00% Varme AF ,20 MWh/år Sendt til Ø. Hornum Varmeværk ,20 MWh/år Total 0,00 MWh/år 100,00% Mellem AF, Svenstrup og Ø. Hornum 1.095,00 Varmeværk MWh/år Maksimal transmitteret på transmissioner: Mellem AF, Svenstrup og Ø. Hornum Varmeværk 2 MW Elektricitet forbrugt af energianlæg: Af årlig [MWh/år] Varme AF 136,2 Peak elproduktion: Driftstimer: Total Af årlig timer [t/år] % Varme AF 8.757,00 100,00% Pillekedel 667,00 7,60% Oliekedel 0,00 0,00% Ud af hele perioden 8.760,00 Starter: Varme AF 1,00 Pillekedel 13,00 Oliekedel 0,00 Brændsler: Som brændsler Piller Olie Varme AF Brændselsforbrug 160,30 ton 0,00 ton ,20 MWh Som energianlæg Varme AF ,20 MWh = ,20 MWh Pillekedel 721,40 MWh = 160,3 ton Oliekedel 0,00 MWh = 0 ton Total ,60 MWh

5 2a. Projektforslag Ø.Hornum. Projekt; 2,0 MW AKV+olie - Overgang med piller energypro :47 Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Ialt Driftsindtægter 0 Driftsudgifter Brændsel Varme AF ,20 MWh á 41,4 = Træpiller 160,3 ton á 1.500,00 = Olie 0,00 ton á 0 = 0 Brændsel Ialt Drift og vedligehold Transmission = Pillekedel = Oliekedel 0,00 MWh á 0 = 0 Elforbrug transm. 136,20 MWh á 1.000,00 = Drift og vedligehold Ialt Afgifter Varme AF ,20 MWh á 219,24 = Træpiller 160,30 ton á 0 = 0 Olie Energiafgift 0,00 ton á 0 = 0 CO2 0,00 ton á 0 = 0 NOx 0,00 ton á 0 = 0 Olie Ialt 0 Afgifter Ialt Ialt Driftsudgifter Varmeproduktionsomkostning Varmeproduktionsomkostning Kr/MWh 312

6 Punkt 5. Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering af en ny halmfyret kedelcentral hos Ulsted Varmeværk A.m.b.a. i henhold til 3 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Sagsbeskrivelse Baggrund Dansk Fjernvarmes Projektselskab har den 25. marts 2011 på vegne af Ulsted Varmeværk A.m.b.a. fremsendt et projektforslag for etablering af en ny halmkedel hos Ulsted Varmeværk. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til retningslinierne i 21 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Ulsted Varmeværk A.m.b.a. har i dag et solfangeranlæg på Teglgårdsvej, der dækker ca. 20 % af det årlige varmebehov i forsyningsområdet. Resten af det årlige varmebehov dækkes via en træpillekedel med en installeret effekt på 2,7 MW fra 1983 og 2 ældre oliekedler med en installeret effekt på henholdsvis 2,2 MW og 1,5 MW. Træpillekedlen og oliekedlerne er installeret i varmeværkets eksisterende bygning på Stadionvej. Det fremsendte projektforslag omfatter en udvidelse af det eksisterende produktionsanlæg med en ny halmkedel på i alt 3,2 MW. Kedlen skal aflaste den eksisterende træpillekedel samt de eksisterende oliekedler. Den eksisterende træpillekedel er desuden allerede nu for lille til at dække varmeproduktionsbehovet, hvorfor en mindre del af varmeproduktionen sker på oliekedler. Varmeproduktionsomkostningen på træpillekedlen er væsentligt dyrere end varmeproduktionen på halmkedlen. Den nye halmkedel påtænkes etableret i en ny kedelcentral ved siden af solfangeranlægget på Teglgårdsvej. Projektet omfatter således opførelse af en ny kedelbygning, en ny halmlagerbygning samt en skorsten på 35 m. Herudover omfatter projektet en udvidelse af den eksisterende akkumuleringstank fra et volumen på ca m 3 til ca m 3. Begrundelsen for projektforslaget er, at Ulsted Varmeværk A.m.b.a. ønsker at sikre fjernvarmeforsyningen af Ulsted til en konkurrencedygtig pris samt at sikre den nødvendige reservekapacitet. Endvidere ønsker Ulsted Varmeværk A.m.b.a. at opretholde en 100 % CO 2 -neutral varmeforsyning baseret på solvarme, halm og træpiller. Samlet set giver projektet en reduktion af værkets varmeproduktionsomkostninger samtidig med, at der opnås en miljøgevinst ved, at værkets

7 produktionsapparat udskiftes med ny og renere teknologi. I projektforslaget er der belyst en reference (fortsat drift på eksisterende anlæg med dertil hørende miljøopdatering og hovedrenovering af træpillekedlen) samt et alternativ (etablering af ny halmkedel). Det er herudover vurderet, at et alternativ med biomasse kraftvarme ikke vil være rentabelt for Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Forsyningsvirksomhederne er pt. ved at revidere varmeplanen for Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har et langsigtet mål om at være fossilfri i For at opnå dette langsigtede mål på den mest samfundsøkonomisk rentable måde regnes der i varmeplanen på forskellige alternativer for de enkelte varmeværker. Med baggrund i varmeplanarbejdet ville Forsyningsvirksomhederne gerne have belyst konsekvenserne af bl.a. forsyning af Ulsted med central kraftvarme via Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. s transmissionsledning til Nordjyllandsværket, inden projektet for etablering af en ny halmkedel blev behandlet. Forsyningsvirksomhederne drøftede sagen med bestyrelsen for henholdsvis Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. og Ulsted Varmeværk A.m.b.a. på et møde den 12. maj Efter mødet har Forsyningsvirksomhederne med baggrund i bl.a. data fra Ulsted Varmeværk A.m.b.a. og Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. regnet på forskellige alternativer for Ulsted-korridoren. Beregningerne er udarbejdet i overensstemmelse med forudsætningerne i projektforslaget fra Ulsted Kraftvarmeværk A.m.b.a., med henblik på at sikre et ensartet grundlag for vurderingerne og for således at kunne sammenholde resultaterne. Beregningsresultaterne fremgår af nedenstående. Samfunds-, selskabs og brugerøkonomiske konsekvenser De samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser over 20 år fremgår af følgende. Beløbene er ekskl. moms: Træpilleke del Ny halmkedel Halmkraftvarme NJV 1) normal NJV 2) 40 % bio Investering mio. kr. 5,0 17,0 26,3 21,8 21,8 Samfundsøkonomiske mio. kr. 87,0 51,2 60,4 29,8 36,4 omkostninger Balanceret varmepris kr./gj Selskabsøkonomiske omkostninger mio. kr ,2 51,2 65,3-1) Forsyning med central kraftvarme fra Nordjyllandsværket. 2) Forsyning med central kraftvarme, hvor der er taget højde for omstilling til 40 % biobrændsel på Nordjyllandsværket.

8 Som det fremgår, vil det samfundsøkonomisk mest fordelagtige alternativ være forsyning af Ulsted med central kraftvarme. Der vil være en samfundsøkonomisk fordel over 20 år i forhold til etablering af en ny halmkedel på ca. 21 mio. kr., ekskl. moms. I forhold til selskabs- og brugerøkonomi vil det mest fordelagtige alternativ være etablering af en ny halmkedel. Den balancerede varmepris, der er et udtryk for brugerøkonomien, viser således, at der vil være en fordel på 52 kr./gj, ekskl. moms i forhold til forsyning med central kraftvarme. Selskabsøkonomisk vil der være en fordel over 20 år i forhold til forsyning med central kraftvarme på ca. 26 mio. kr., ekskl. moms. Der er i forbindelse med beregningerne lavet forskellige følsomhedsberegninger, bl.a. med baggrund i bemærkninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Følsomhedsberegningerne viser imidlertid, at der skal rykkes meget på forudsætningerne for at ændre på ovenstående resultat. Miljømæssige konsekvenser De miljømæssige konsekvenser over 20 år fremgår af følgende: Træpilleke del Ny halmkedel Halmkraftvarme NJV normal NJV 40 % bio Emissioner CO 2-ækvivalenter tons Som det fremgår, vil der være størst emission ved forsyning med central kraftvarme fra Nordjyllandsværket, mens en ny halmkedel vil udgøre det næstbedste alternativ. Høring af berørte parter Hvis Ulsted skal forsynes med central kraftvarme fra Nordjyllandsværket, vil det som nævnt skulle ske via en transmissionsledning, der tilsluttes Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. s eksisterende transmissionsledning fra Nordjyllandsværket. Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. har løbende været inddraget i forbindelse med opstilling af forudsætninger mv. for de beregninger, som Forsyningsvirksomhederne har udført for Ulsted-korridoren. Der er dog ikke lavet en formel høring af værket i forhold til projektforslaget for etablering af en ny halmkedel i Ulsted. Lovgrundlag Varmeforsyningslovens formål er i henhold til 1, stk. 1, at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. I henhold til 3 påhviler det kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Det påhviler i henhold til lovens 6 kommunalbestyrelsen at drage omsorg for, at der udarbejdes

9 projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Herudover kan kommunalbestyrelsen i henhold til 6, stk. 3 påbyde et eksisterende kollektivt varmeforsyningsanlæg at gennemføre et godkendt projekt inden en vis frist. I henhold til 7 kan kommunalbestyrelsen, hvis det forudsættes i et godkendt projekt, pålægge et kollektivt varmeforsyningsanlæg at indrette dets produktionsanlæg således, at angivne former for energi kan anvendes i produktionen, og at anvende bestemte former for energi i produktionen i et nærmere fastsat omfang. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til 8 pålægge et kollektivt varmeforsyningsanlæg at udarbejde de 6 og 7 nævnte projekter. Reglerne for udarbejdelse og godkendelse af projekter efter varmeforsyningsloven fremgår af bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Bekendtgørelsen fastlægger en række specifikke forudsætninger, der skal være opfyldt for forskellige typer af projekter. Det gælder f.eks. forudsætninger om produktionsform og brændselsvalg. For alle typer af projekter gælder endvidere den generelle forudsætning efter bekendtgørelsens 6, at projektet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse ud fra en konkret vurdering skal være det samfundsøkonomisk set mest fordelagtige projekt. Bestemmelsen henviser endvidere til 24 i bekendtgørelsen, hvor det fremgår, at før kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Af 24, stk. 2 fremgår det, at hvis projektet forudsætter anvendelse af de i varmeforsyningslovens 6, stk. 3, og 7 nævnte regler, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger mv. Juridisk vurdering Som det fremgår af ovennævnte er udgangspunktet i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, at kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk set mest fordelagtige projekt. I den konkrete sag vil det samfundsøkonomisk mest fordelagtige alternativ være forsyning af Ulsted med central kraftvarme. Hvis der ses på miljømæssige konsekvenser samt selskabs- og brugerøkonomi vil det mest fordelagtige alternativ imidlertid være etablering af en ny halmkedel. Med baggrund heri har Forsyningsvirksomhederne fået foretaget en juridisk vurdering af muligheden

10 for, at kommunen kan godkende et projektforslag ud fra miljømæssige, selskabsøkonomiske eller energipolitiske hensyn, selvom en andet alternativ udviser en bedre samfundsøkonomi. Varmeforsyningslovens formålsparagraf ( 1, stk. 1) blev i 2010 ændret til den nuværende formulering. Ændringen skulle i henhold til forarbejderne til loven sikre, at de miljømæssige og forsyningsmæssige forhold indregnes som en del af den samfundsøkonomiske vurdering af varmeplanprojektet. Med baggrund heri vurderes det, at det i lyset af den ændrede formålsparagraf i varmeforsyningsloven må antages, at miljøhensyn fremover skal indregnes som en del af kommunens konkrete vurdering af, om projektet samfundsøkonomisk er det mest fordelagtige projekt. Derimod vurderes det, at kommunen godt vil kunne inddrage de selskabs- og brugerøkonomiske forhold som et selvstændigt sagligt hensyn. Ligesom ændringen af varmeforsyningslovens 1, stk.1, ikke vurderes at udelukke inddragelsen af selskabs- og brugerøkonomiske hensyn ved projektgodkendelser fremover, vurderes det heller ikke, at ændringen begrænser kommunens afvejning af disse hensyn over for hensynet til projektets samfundsøkonomi. I konkrete tilfælde, hvor de selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser ved et givent alternativ vil være særdeles indgribende, vurderes det således, at kommunen kan vælge at godkende det mindre indgribende projektforslag, også selvom dette ud fra en isoleret samfundsøkonomisk vurdering forekommer mindre attraktivt end alternativet. Det skal dog understreges, at Energiklagenævnet og domstolene endnu ikke har haft lejlighed til at forholde sig til de ovennævnte spørgsmål i praksis efter ændringen af varmeforsyningslovens formålsparagraf. Plangrundlag Etablering af en ny halmfyret kedelcentral i Ulsted vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Arbejdet med lokalplanen er allerede igangsat, men har været sat i bero, indtil der forelå en afklaring omkring projektet. Etablering af en ny halmfyret kedelcentral vil herudover kræve en miljøgodkendelse. Vurdering af projektforslag Med baggrund i foranstående vurderes det, at kommunen har mulighed for at inddrage de selskabsog brugerøkonomiske konsekvenser ved vurdering af projektforslaget fra Ulsted Varmeværk A.m.b.a. I den konkrete sag vil det samfundsøkonomisk mest fordelagtige alternativ være forsyning af Ulsted med central kraftvarme, mens det selskabs- og brugerøkonomisk mest fordelagtige alternativ vil være

11 etablering af en ny halmfyret kedelcentral. Der vil således være en samfundsøkonomisk fordel over 20 år ved forsyning med central kraftvarme på ca. 21 mio. kr., ekskl. moms. Omvendt vil der være en selskabsøkonomisk fordel over 20 år ved etablering af en ny halmkedel på ca. 26 mio. kr., ekskl. moms. I forhold til brugerøkonomien så vil der være en forøgelse af varmeproduktionsprisen ved alternativet med forsyning med central kraftvarme i forhold til alternativet med etablering af en ny halmkedel på ca. 52 kr./gj, ekskl. moms, svarer til ca kr. for et standardhus med et varmebehov på 18 MWh. Til sammenligning vil standardhuset med de gældende takster for Ulsted Varmeværk A.m.b.a have en årlig varmeregning på ca kr., ekskl. moms. Med baggrund i ovenstående vurderer Forsyningsvirksomhederne, at de selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser ved alternativet med forsyning med central kraftvarme vil være særdeles indgribende for henholdsvis Ulsted Varmeværk A.m.b.a. og de enkelte forbrugere. Som følge heraf foreslås det, at projektforslaget for etablering af ny halmfyret kedelcentral hos Ulsted Varmeværk A.m.b.a. godkendes i henhold til 3 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Da Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. har været inddraget i forbindelse med de varmeplanmæssige beregninger, vil Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. blive orienteret om Forsyningsudvalgets behandling af projektforslaget. Hvis projektforslaget godkendes, vil der i den forbindelse være en klagefrist på 4 uger. Forsyningsvirksomhederne vurderer ikke, at der er andre berørte parter i sagen. Hvis Ulsted Varmeværk A.m.b.a. på et senere tidspunkt ønsker at nedlægge de eksisterende oliekedler og/eller den eksisterende træpillekedel, vil det kræve en særskilt godkendelse efter varmeforsyningsloven Følgende bilag er udsendt til udvalgets medlemmer sammen med dagsordenen: Projektforslag af 22. marts 2011 fra Ulsted Varmeværk A.m.b.a. for etablering af ny halmkedel, inkl. bilag Forsyningsvirksomhedernes brev af 16. maj 2011 til Dansk Fjernvarmes Projektselskab Supplerende oplysninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab af 31. maj 2011 Udkast til Notat Varmeplan Aalborg 2030, Resultat af scenarieanalyser for Ulstedkorridoren af 8. september 2011 Bemærkninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab af 16. september 2011 Juridisk notat af 24. oktober 2011 (fortroligt).

12 Udkast til notat - Varmeplan Aalborg 2030, Resultat af scenarieanalyser for Ulsted-korridoren - af 8. september 2011 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. - Bemærkninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab til fremsendte beregninger af 16. september 2011 Ulsted varmeværk A.m.b.a. - Juridisk notat af 24. oktober 2011 (fortroligt) Ulsted Varmeværk A.m.b.a. - Kvittering for modtagelse af projektforslag til Dansk Fjernvarmes Projektselskab Ulsted Varmeværk A.m.b.a. - Projektforslag for etablering af ny halmkedel Ulsted Varmeværk A.m.b.a. - Supplerende oplysninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab Beslutning: Godkendt.

13

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2013-28831. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 SAN@planenergi.dk Att.: Planchef Karl Johan Legaard Skørping den 29. oktober 2015 Vedrørende:

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra KiMs i Søndersø November 2014 1/24 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI Dato Oktober 2015 Langå Varmeværk, Lauerbjerg Kraftvarmeværk, Værum-Ørum Kraftvarmeværk UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI UDVIKLINGS- OG STRATEGIPLAN FOR OMSTILLING TIL VE-TEKNOLOGI

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af halmkedelanlæg på Øster Hornum Varmeværk

Projektforslag for udvidelse af halmkedelanlæg på Øster Hornum Varmeværk Projektforslag for udvidelse af halmkedelanlæg på Øster Hornum Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere