Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel"

Transkript

1 NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel Mobil marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning fra Aalborg Forsyning. 1. Baggrund. I forbindelse med vurdering af ansøgningen om godkendelse af projektforslaget vedr. udvidelse af Øster Hornum Varmeværk med en ny 3 MW halmkedel har Rebild Kommune anmodet om en vurdering af en alternativ løsning omfattende en forsyning med overskudsvarme fra Aalborg Forsyning. Vi skal i det følgende fremkomme med bemærkninger hertil. 2. Beskrivelse af løsnings-alternativ Aalborg Kommune har lavet en varmeplan, der anviser løsninger på mulig fremtidig varmeforsyning af de mindre bysamfund i Aalborg Kommune med overskudsvarme fra Aalborg. Der er i øjeblikket projekter i gang med forsyning af nogle af disse områder. Samtidig overvejer Aalborg Forsyning mulighederne for at udvide varmeforsyningen til bysamfund udenfor Aalborg Kommune. Det kunne således være en mulighed at forsyne Øster Hornum Varmeværk med varme. Omstændighederne herved skal således belyses nærmere i dette notat. Forudsætninger for alternativet er: Nærmeste tilslutningspunkt vil være Svenstrup, Hellekisten 4, via en ca. 8,5 km lang transmissionsledning. Aalborg Forsyning oplyser, at kapaciteten i dette punkt er begrænset og foreslår at kapaciteten på transmissionsledningen begrænses til ca. 70 % af spidslast svarende til ca. 2,1 MW eller ca. 50 m 3 /h. Denne kapacitet vil kunne overføres med en fjernvarmetransmissionsledning DN 125. Varmetabet fra transmissionsledningen vil udgøre ca. 125 kw svarende til 1050 MWh/år. Øster Hornum Varmeværk vil også i dette alternativ have behov for spids- og reservelast-kapacitet for dækning af det maksimale varmebehov på ca. 3,1 MW. Nuværende anlæg omfatter en 1,6 MW halmkedel og en 2,5 MW oliekedel. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel Fax SJÆLLAND Postadresse: A.C. Meyers Vænge København SV Besøgsadresse: Frederikskaj 10 A 1. sal 2450 København SV Tel.: CVR: C:\Users\JBJ\Documents\Projekter\805 Øster Hornum, Halmkedel\Myndigheder\Projektforslag\Beregninger Projektforslag\Aalborg\ Øster Hornum, Tillæg til projektforslag vedr. forsying fra Aalborg.docx Side 1 af 3

2 Da det nuværende halmkedelanlæg er 23 år gammelt, er der også ved valg af varmeforsyning fra Aalborg akut behov for ny kontinuerlig produktionskapacitet, og der må derfor etableres en løsning, der kan dække behovet for grundlast nu og fremover når forsyningen fra Aalborg er etableret kunne dække spids- og reserveforsyning. Såfremt der gennemføres en løsning med varmeforsyning fra Aalborg, vil en halmkedel på længere sigt ikke være relevant som spids- og reserveanlæg under hensyntagen til opretholdelse af aftaler vedr. halmleverancer mv. I vurderingen er derfor antaget an løsning bestående af: a. Der installeres umiddelbart en træpillekedel (1,5 MW), der kan dække grundlast indtil varmeforsyning fra Aalborg kan gennemføres. Oliekedelanlægget vil fungere som spidslast-enhed. Eksisterende halmkedelanlæg vil bestå som reservelast-enhed. b. Når varmeforsyning fra Aalborg er etableret vil træpillekedlen fungere som spids- og reservelastenhed og oliekedelen som reservelastenhed. 3. Selskabsøkonomi I det følgende sammenstilles projektforslaget med forsyning fra Aalborg. Investeringer: a) Projektforslag jf. ansøgning 18,3 mio kr. b) Forsyning fra Aalborg: Transmissionsledning 8,5 km DN125 á 1800 kr./m Pumpeanlæg, tilslutnings-anlæg, styring mv. Bygningsanlæg for pumpe-installationer Projektering, konsulent mv., uforudsete Hertil kommer etablering af ny træpillekedel: Træpillekedel 1,5 MW inkl. tilbygning og pillesilo: I alt I alt 15,3 mio kr. 1,0 mio kr. 0,6 mio kr. 0,7 mio kr mio kr. 4,3 mio kr mio kr. Beregnet varmeproduktionspris for det ansøgte projekt: Projektforslag: Excl. finansiering 191 kr/mwh Finansiering 117 kr/mwh Varmeproduktionspris inkl. finansiering (finansiering af investering på 18,3 mio. kr med et 3,5 %, 20-årigt annuitetslån) 308 kr/mwh Beregnet varmeproduktionspris for alternativet (forsyning fra Aalborg): Aalborg Forsyning har oplyst: Der foreligger pt. ikke en model for levering af varme udover kommunegrænsen, herunder en prismodel for dette, det er derfor ikke muligt at få oplyst den selskabsøkonomiske varmepris for levering fra Aalborg Varmeforsyning. Med en beregning i EnergyPRO er derfor udført en driftsøkonomisk beregning på varmeproduktionsprisen ved alternativet. Der er i beregningen indregnet 650 MWh/år varme produceret på træpillekedlen (6 %); et varmetab i transmissionsledningen på ca MWh/år (ca. 10 %) og el-forbrug til pumper mv. Udskrift af beregning er vedlagt.

3 Varmepris iht. oplysning fra AF (samfundsøkonomisk beregning) er ca. kr/gj 11,5 41 kr/mwh Afgift på overskudsvarme fra nordjyllandsværket på kr/gj 60,9 219 kr/mwh Driftsomkostninger 50 kr/mwh Finansiering 140 kr/mwh Varmeproduktionspris inkl. finansiering (finansiering af investering på 21,9 mio. kr med et 3,5 %, 20-årigt annuitetslån) 450 kr/mwh Det er dog klart, at udover ovennævnte varmeproduktionspris, vil der pålægges omkostninger til administration, andel i investeringsbidrag til transmission fra Nordjyllandsværket til Svenstrup osv. 4. Samfundsøkonomi Der er gennemført en samfundsøkonomisk beregning på ovenstående alternativ scenarie baseret på, at projektforslag og forsyning fra Aalborg gennemføres i samme tidshorisont. Beregningen viser et samfundsøkonomisk overskud ved forsyning fra Aalborg på ca mio. kr. over en 20-årig periode. Såfremt det antages, at forsyningen fra Aalborg først kan gennemføres senere, og at varmen fra 2015 til f.eks. år 2020 må produceres på træpillekedel og oliekedel udlignes samfundsøkonomien over en 20 årig periode. 5. Miljø Ved tilslutning til Aalborg Forsyning med varme fra Nordjyllandsværket, vil CO 2 -emission forøges med ca ton/år, idet denne varmeproduktion er baseret på forbrænding af kul. Emissioner 1 Enhed Projekt Aalb. Forsy. Aalb. Fors. minus Projekt CO 2 ton/år CH 4 (metan) kg/år N 2 O (lattergas) kg/år CO 2 -ækvivalenter ton/år Note 1: Incl. CO 2 -udledning fra gennemsnitlig dansk el-produktion. 6. Konklusion Beregningerne, med de usikkerheder der er herpå, viser, at alternativet med varmeforsyning fra Aalborg umiddelbart viser den bedste samfundsøkonomi. Samtidigt er det dog også klart at løsningen vil indebære (væsentligt) forøgede varmepriser for forbrugerne i Øster Hornum og samtidig en kraftig forøgelse af CO 2 -emissionen. Det bemærkes - tilsvarende Aalborg Kommunes bemærkninger vedr. projektforslag for Ulsted Fjernvarme at der kan være tungtvejende årsager til at godkende Projektforslaget for etablering af en 3 MW halmkedel på Øster Hornum Varmeværk herunder miljøforhold og en øget varmepris for forbrugerne i Øster Hornum. Yderligere kan tilføjes, at alternativet med varmeforsyning fra Aalborg rummer så store usikkerheder mht. tidshorisont, tilslutningsaftaler, politiske beslutningsprocesser og økonomi, at det i set i lyset af Øster Hornum Varmværks akutte problemer med sikring af varmedækning og reservekapacitet ikke synes rimeligt at inddrage den alternative løsning. Rebild Kommune kan under hensyn til ovennævnte årsager vælge at godkende det ansøgte Projektforslag uanset, at beregninger viser at forsyning fra Aalborg kan være samfundsøkonomisk bedst.

4 2. Varme fra AKV (2 MW) 2a. Projektforslag Ø.Hornum. Projekt; 2,0 MW AKV+olie - Overgang med piller energypro :41 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Ø. Hornum Varmeværk Varmebehov: Varmebehov Max varmebehov ,00 MWh 3,2 MW Varmeproduktioner: AF, Svenstrup Varmeproduktioner: Systemniveau Transmissionstab: Pillekedel 655,80 MWh/år 6,00% Oliekedel 0,00 MWh/år 0,00% Modtaget fra AF, Svenstrup ,20 MWh/år Transmissionstab fra AF, Svenstrup-1.095,00 MWh/år Total ,00 MWh/år 100,00% Varme AF ,20 MWh/år Sendt til Ø. Hornum Varmeværk ,20 MWh/år Total 0,00 MWh/år 100,00% Mellem AF, Svenstrup og Ø. Hornum 1.095,00 Varmeværk MWh/år Maksimal transmitteret på transmissioner: Mellem AF, Svenstrup og Ø. Hornum Varmeværk 2 MW Elektricitet forbrugt af energianlæg: Af årlig [MWh/år] Varme AF 136,2 Peak elproduktion: Driftstimer: Total Af årlig timer [t/år] % Varme AF 8.757,00 100,00% Pillekedel 667,00 7,60% Oliekedel 0,00 0,00% Ud af hele perioden 8.760,00 Starter: Varme AF 1,00 Pillekedel 13,00 Oliekedel 0,00 Brændsler: Som brændsler Piller Olie Varme AF Brændselsforbrug 160,30 ton 0,00 ton ,20 MWh Som energianlæg Varme AF ,20 MWh = ,20 MWh Pillekedel 721,40 MWh = 160,3 ton Oliekedel 0,00 MWh = 0 ton Total ,60 MWh

5 2a. Projektforslag Ø.Hornum. Projekt; 2,0 MW AKV+olie - Overgang med piller energypro :47 Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Ialt Driftsindtægter 0 Driftsudgifter Brændsel Varme AF ,20 MWh á 41,4 = Træpiller 160,3 ton á 1.500,00 = Olie 0,00 ton á 0 = 0 Brændsel Ialt Drift og vedligehold Transmission = Pillekedel = Oliekedel 0,00 MWh á 0 = 0 Elforbrug transm. 136,20 MWh á 1.000,00 = Drift og vedligehold Ialt Afgifter Varme AF ,20 MWh á 219,24 = Træpiller 160,30 ton á 0 = 0 Olie Energiafgift 0,00 ton á 0 = 0 CO2 0,00 ton á 0 = 0 NOx 0,00 ton á 0 = 0 Olie Ialt 0 Afgifter Ialt Ialt Driftsudgifter Varmeproduktionsomkostning Varmeproduktionsomkostning Kr/MWh 312

6 Punkt 5. Varmeplanlægning - etablering af ny halmfyret kedelcentral, Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering af en ny halmfyret kedelcentral hos Ulsted Varmeværk A.m.b.a. i henhold til 3 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Sagsbeskrivelse Baggrund Dansk Fjernvarmes Projektselskab har den 25. marts 2011 på vegne af Ulsted Varmeværk A.m.b.a. fremsendt et projektforslag for etablering af en ny halmkedel hos Ulsted Varmeværk. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til retningslinierne i 21 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Ulsted Varmeværk A.m.b.a. har i dag et solfangeranlæg på Teglgårdsvej, der dækker ca. 20 % af det årlige varmebehov i forsyningsområdet. Resten af det årlige varmebehov dækkes via en træpillekedel med en installeret effekt på 2,7 MW fra 1983 og 2 ældre oliekedler med en installeret effekt på henholdsvis 2,2 MW og 1,5 MW. Træpillekedlen og oliekedlerne er installeret i varmeværkets eksisterende bygning på Stadionvej. Det fremsendte projektforslag omfatter en udvidelse af det eksisterende produktionsanlæg med en ny halmkedel på i alt 3,2 MW. Kedlen skal aflaste den eksisterende træpillekedel samt de eksisterende oliekedler. Den eksisterende træpillekedel er desuden allerede nu for lille til at dække varmeproduktionsbehovet, hvorfor en mindre del af varmeproduktionen sker på oliekedler. Varmeproduktionsomkostningen på træpillekedlen er væsentligt dyrere end varmeproduktionen på halmkedlen. Den nye halmkedel påtænkes etableret i en ny kedelcentral ved siden af solfangeranlægget på Teglgårdsvej. Projektet omfatter således opførelse af en ny kedelbygning, en ny halmlagerbygning samt en skorsten på 35 m. Herudover omfatter projektet en udvidelse af den eksisterende akkumuleringstank fra et volumen på ca m 3 til ca m 3. Begrundelsen for projektforslaget er, at Ulsted Varmeværk A.m.b.a. ønsker at sikre fjernvarmeforsyningen af Ulsted til en konkurrencedygtig pris samt at sikre den nødvendige reservekapacitet. Endvidere ønsker Ulsted Varmeværk A.m.b.a. at opretholde en 100 % CO 2 -neutral varmeforsyning baseret på solvarme, halm og træpiller. Samlet set giver projektet en reduktion af værkets varmeproduktionsomkostninger samtidig med, at der opnås en miljøgevinst ved, at værkets

7 produktionsapparat udskiftes med ny og renere teknologi. I projektforslaget er der belyst en reference (fortsat drift på eksisterende anlæg med dertil hørende miljøopdatering og hovedrenovering af træpillekedlen) samt et alternativ (etablering af ny halmkedel). Det er herudover vurderet, at et alternativ med biomasse kraftvarme ikke vil være rentabelt for Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Forsyningsvirksomhederne er pt. ved at revidere varmeplanen for Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har et langsigtet mål om at være fossilfri i For at opnå dette langsigtede mål på den mest samfundsøkonomisk rentable måde regnes der i varmeplanen på forskellige alternativer for de enkelte varmeværker. Med baggrund i varmeplanarbejdet ville Forsyningsvirksomhederne gerne have belyst konsekvenserne af bl.a. forsyning af Ulsted med central kraftvarme via Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. s transmissionsledning til Nordjyllandsværket, inden projektet for etablering af en ny halmkedel blev behandlet. Forsyningsvirksomhederne drøftede sagen med bestyrelsen for henholdsvis Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. og Ulsted Varmeværk A.m.b.a. på et møde den 12. maj Efter mødet har Forsyningsvirksomhederne med baggrund i bl.a. data fra Ulsted Varmeværk A.m.b.a. og Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. regnet på forskellige alternativer for Ulsted-korridoren. Beregningerne er udarbejdet i overensstemmelse med forudsætningerne i projektforslaget fra Ulsted Kraftvarmeværk A.m.b.a., med henblik på at sikre et ensartet grundlag for vurderingerne og for således at kunne sammenholde resultaterne. Beregningsresultaterne fremgår af nedenstående. Samfunds-, selskabs og brugerøkonomiske konsekvenser De samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser over 20 år fremgår af følgende. Beløbene er ekskl. moms: Træpilleke del Ny halmkedel Halmkraftvarme NJV 1) normal NJV 2) 40 % bio Investering mio. kr. 5,0 17,0 26,3 21,8 21,8 Samfundsøkonomiske mio. kr. 87,0 51,2 60,4 29,8 36,4 omkostninger Balanceret varmepris kr./gj Selskabsøkonomiske omkostninger mio. kr ,2 51,2 65,3-1) Forsyning med central kraftvarme fra Nordjyllandsværket. 2) Forsyning med central kraftvarme, hvor der er taget højde for omstilling til 40 % biobrændsel på Nordjyllandsværket.

8 Som det fremgår, vil det samfundsøkonomisk mest fordelagtige alternativ være forsyning af Ulsted med central kraftvarme. Der vil være en samfundsøkonomisk fordel over 20 år i forhold til etablering af en ny halmkedel på ca. 21 mio. kr., ekskl. moms. I forhold til selskabs- og brugerøkonomi vil det mest fordelagtige alternativ være etablering af en ny halmkedel. Den balancerede varmepris, der er et udtryk for brugerøkonomien, viser således, at der vil være en fordel på 52 kr./gj, ekskl. moms i forhold til forsyning med central kraftvarme. Selskabsøkonomisk vil der være en fordel over 20 år i forhold til forsyning med central kraftvarme på ca. 26 mio. kr., ekskl. moms. Der er i forbindelse med beregningerne lavet forskellige følsomhedsberegninger, bl.a. med baggrund i bemærkninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Følsomhedsberegningerne viser imidlertid, at der skal rykkes meget på forudsætningerne for at ændre på ovenstående resultat. Miljømæssige konsekvenser De miljømæssige konsekvenser over 20 år fremgår af følgende: Træpilleke del Ny halmkedel Halmkraftvarme NJV normal NJV 40 % bio Emissioner CO 2-ækvivalenter tons Som det fremgår, vil der være størst emission ved forsyning med central kraftvarme fra Nordjyllandsværket, mens en ny halmkedel vil udgøre det næstbedste alternativ. Høring af berørte parter Hvis Ulsted skal forsynes med central kraftvarme fra Nordjyllandsværket, vil det som nævnt skulle ske via en transmissionsledning, der tilsluttes Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. s eksisterende transmissionsledning fra Nordjyllandsværket. Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. har løbende været inddraget i forbindelse med opstilling af forudsætninger mv. for de beregninger, som Forsyningsvirksomhederne har udført for Ulsted-korridoren. Der er dog ikke lavet en formel høring af værket i forhold til projektforslaget for etablering af en ny halmkedel i Ulsted. Lovgrundlag Varmeforsyningslovens formål er i henhold til 1, stk. 1, at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. I henhold til 3 påhviler det kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Det påhviler i henhold til lovens 6 kommunalbestyrelsen at drage omsorg for, at der udarbejdes

9 projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Herudover kan kommunalbestyrelsen i henhold til 6, stk. 3 påbyde et eksisterende kollektivt varmeforsyningsanlæg at gennemføre et godkendt projekt inden en vis frist. I henhold til 7 kan kommunalbestyrelsen, hvis det forudsættes i et godkendt projekt, pålægge et kollektivt varmeforsyningsanlæg at indrette dets produktionsanlæg således, at angivne former for energi kan anvendes i produktionen, og at anvende bestemte former for energi i produktionen i et nærmere fastsat omfang. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til 8 pålægge et kollektivt varmeforsyningsanlæg at udarbejde de 6 og 7 nævnte projekter. Reglerne for udarbejdelse og godkendelse af projekter efter varmeforsyningsloven fremgår af bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Bekendtgørelsen fastlægger en række specifikke forudsætninger, der skal være opfyldt for forskellige typer af projekter. Det gælder f.eks. forudsætninger om produktionsform og brændselsvalg. For alle typer af projekter gælder endvidere den generelle forudsætning efter bekendtgørelsens 6, at projektet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse ud fra en konkret vurdering skal være det samfundsøkonomisk set mest fordelagtige projekt. Bestemmelsen henviser endvidere til 24 i bekendtgørelsen, hvor det fremgår, at før kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Af 24, stk. 2 fremgår det, at hvis projektet forudsætter anvendelse af de i varmeforsyningslovens 6, stk. 3, og 7 nævnte regler, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger mv. Juridisk vurdering Som det fremgår af ovennævnte er udgangspunktet i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, at kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk set mest fordelagtige projekt. I den konkrete sag vil det samfundsøkonomisk mest fordelagtige alternativ være forsyning af Ulsted med central kraftvarme. Hvis der ses på miljømæssige konsekvenser samt selskabs- og brugerøkonomi vil det mest fordelagtige alternativ imidlertid være etablering af en ny halmkedel. Med baggrund heri har Forsyningsvirksomhederne fået foretaget en juridisk vurdering af muligheden

10 for, at kommunen kan godkende et projektforslag ud fra miljømæssige, selskabsøkonomiske eller energipolitiske hensyn, selvom en andet alternativ udviser en bedre samfundsøkonomi. Varmeforsyningslovens formålsparagraf ( 1, stk. 1) blev i 2010 ændret til den nuværende formulering. Ændringen skulle i henhold til forarbejderne til loven sikre, at de miljømæssige og forsyningsmæssige forhold indregnes som en del af den samfundsøkonomiske vurdering af varmeplanprojektet. Med baggrund heri vurderes det, at det i lyset af den ændrede formålsparagraf i varmeforsyningsloven må antages, at miljøhensyn fremover skal indregnes som en del af kommunens konkrete vurdering af, om projektet samfundsøkonomisk er det mest fordelagtige projekt. Derimod vurderes det, at kommunen godt vil kunne inddrage de selskabs- og brugerøkonomiske forhold som et selvstændigt sagligt hensyn. Ligesom ændringen af varmeforsyningslovens 1, stk.1, ikke vurderes at udelukke inddragelsen af selskabs- og brugerøkonomiske hensyn ved projektgodkendelser fremover, vurderes det heller ikke, at ændringen begrænser kommunens afvejning af disse hensyn over for hensynet til projektets samfundsøkonomi. I konkrete tilfælde, hvor de selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser ved et givent alternativ vil være særdeles indgribende, vurderes det således, at kommunen kan vælge at godkende det mindre indgribende projektforslag, også selvom dette ud fra en isoleret samfundsøkonomisk vurdering forekommer mindre attraktivt end alternativet. Det skal dog understreges, at Energiklagenævnet og domstolene endnu ikke har haft lejlighed til at forholde sig til de ovennævnte spørgsmål i praksis efter ændringen af varmeforsyningslovens formålsparagraf. Plangrundlag Etablering af en ny halmfyret kedelcentral i Ulsted vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Arbejdet med lokalplanen er allerede igangsat, men har været sat i bero, indtil der forelå en afklaring omkring projektet. Etablering af en ny halmfyret kedelcentral vil herudover kræve en miljøgodkendelse. Vurdering af projektforslag Med baggrund i foranstående vurderes det, at kommunen har mulighed for at inddrage de selskabsog brugerøkonomiske konsekvenser ved vurdering af projektforslaget fra Ulsted Varmeværk A.m.b.a. I den konkrete sag vil det samfundsøkonomisk mest fordelagtige alternativ være forsyning af Ulsted med central kraftvarme, mens det selskabs- og brugerøkonomisk mest fordelagtige alternativ vil være

11 etablering af en ny halmfyret kedelcentral. Der vil således være en samfundsøkonomisk fordel over 20 år ved forsyning med central kraftvarme på ca. 21 mio. kr., ekskl. moms. Omvendt vil der være en selskabsøkonomisk fordel over 20 år ved etablering af en ny halmkedel på ca. 26 mio. kr., ekskl. moms. I forhold til brugerøkonomien så vil der være en forøgelse af varmeproduktionsprisen ved alternativet med forsyning med central kraftvarme i forhold til alternativet med etablering af en ny halmkedel på ca. 52 kr./gj, ekskl. moms, svarer til ca kr. for et standardhus med et varmebehov på 18 MWh. Til sammenligning vil standardhuset med de gældende takster for Ulsted Varmeværk A.m.b.a have en årlig varmeregning på ca kr., ekskl. moms. Med baggrund i ovenstående vurderer Forsyningsvirksomhederne, at de selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser ved alternativet med forsyning med central kraftvarme vil være særdeles indgribende for henholdsvis Ulsted Varmeværk A.m.b.a. og de enkelte forbrugere. Som følge heraf foreslås det, at projektforslaget for etablering af ny halmfyret kedelcentral hos Ulsted Varmeværk A.m.b.a. godkendes i henhold til 3 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Da Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. har været inddraget i forbindelse med de varmeplanmæssige beregninger, vil Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. blive orienteret om Forsyningsudvalgets behandling af projektforslaget. Hvis projektforslaget godkendes, vil der i den forbindelse være en klagefrist på 4 uger. Forsyningsvirksomhederne vurderer ikke, at der er andre berørte parter i sagen. Hvis Ulsted Varmeværk A.m.b.a. på et senere tidspunkt ønsker at nedlægge de eksisterende oliekedler og/eller den eksisterende træpillekedel, vil det kræve en særskilt godkendelse efter varmeforsyningsloven Følgende bilag er udsendt til udvalgets medlemmer sammen med dagsordenen: Projektforslag af 22. marts 2011 fra Ulsted Varmeværk A.m.b.a. for etablering af ny halmkedel, inkl. bilag Forsyningsvirksomhedernes brev af 16. maj 2011 til Dansk Fjernvarmes Projektselskab Supplerende oplysninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab af 31. maj 2011 Udkast til Notat Varmeplan Aalborg 2030, Resultat af scenarieanalyser for Ulstedkorridoren af 8. september 2011 Bemærkninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab af 16. september 2011 Juridisk notat af 24. oktober 2011 (fortroligt).

12 Udkast til notat - Varmeplan Aalborg 2030, Resultat af scenarieanalyser for Ulsted-korridoren - af 8. september 2011 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. - Bemærkninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab til fremsendte beregninger af 16. september 2011 Ulsted varmeværk A.m.b.a. - Juridisk notat af 24. oktober 2011 (fortroligt) Ulsted Varmeværk A.m.b.a. - Kvittering for modtagelse af projektforslag til Dansk Fjernvarmes Projektselskab Ulsted Varmeværk A.m.b.a. - Projektforslag for etablering af ny halmkedel Ulsted Varmeværk A.m.b.a. - Supplerende oplysninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab Beslutning: Godkendt.

13

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Annemette Ottosen j.nr. 12-0227905 DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere