DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2. Oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2. Oktober 2012"

Transkript

1 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Oktober 2012 Indhold: Nyt fra bestyrelsen 2 Nye uddannelsessøgende 10 Program for årsmødet 3 Turen gik til Edinburgh 11 Indkaldelse til generalforsamling 6 Retslægerådet 13 Beskrivende radiografer 7 Radiologiske hjemmesider 15 Høringssvar beskrivende 8 Kursuslisten 19 radiografer Nyt fra Foreningen af yngre radiologer 9 44 årig kvinde med Mb. Crohn og reumatoid artritis. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? a) orbital myosit, b) anterior uveit, c) iridocyclit, d) posterior sclerit. Se svaret på næstsidste side. DRS Medlemsblad nr. 2 oktober

2 Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse Formand: Afdelingslæge Ph.D. Annika Reynberg Langkilde Radiologisk klinik X2023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Bestyrelsesmedlem: Overlæge, Ph.D. Torben Lorentzen Kirurgisk gastroenterologisk afd. D. Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Næstformand: Overlæge, dr.med. Erik Morre Pedersen Radiologisk afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Kasserer: Læge, Ph.D. Kristina Rue Nielsen Billeddiagnostisk Afdeling Hillerød Sygehus Sekretær: Overlæge Lars Peter Larsen Radiologisk Afdeling Arhus Sygehus Hjemmeside Webmaster: Læge, Ph.D. Thomas Kristensen Radiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Redaktør af Medlemsbladet: Læge, ph.d. stud Karen Lind Ramskov, Herlev hospital Nyt fra bestyrelsen Kære Kollega Med dette nye nummer af Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad kan vi præsentere det foreløbige program for Årsmødet Efteruddannelsesudvalget har i samarbejde med Dansk Selskab for klinisk fysiologi og Nuklearmedicin sammensat et spændende videnskabeligt og socialt program for mødet. Vi glæder os til igen at se mange deltagere og vil atter opfordre ledelserne på de radiologiske afdelinger til, om muligt, at planlægge lavere produktion i dagene for årsmødet således at de, som er interesserede får mulighed for at deltage i årsmødet. Der er åbent for tilmelding fra d 8/ på årsmødets egen hjemmeside I bladet er desuden et indlæg om opgaveglidning indenfor radiologien, et aktuelt område som DRS bestyrelse har fokus på, og som vi nu gerne vil have vores medlemmers mening om. Annika Langkilde, Formand DRS 2 DRS Medlemsblad nr. 2 oktober 2012

3 Dansk Radiologisk Selskab holder i år sit 8. årsmøde sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin videnskabelige møde januar Helnan Marselis Hotel, Aarhus Foreløbigt program: Onsdag den 23. januar Onsdag den 23. januar Foredragssal A DRS & DSKFNM Foredragssal B DRS & DSKFNM Registrering åbner kl Linda Schumann, Rigshospitalet & Britta Bundgaard, Århus Velkomst ved formænd for: DRS Annika Langkilde og DSKFNM Jørn Theil Symposium om kropssprog Chair: Elisabeth Albrecht-Beste, Gentofte Frokost i udstillingslokalet Imaging of bone and soft tissue tumors in the musculoskeletal system Chair: Birthe Højlund Bech MRI of soft tissue tumours (45 min) Mark Davis, UK The ten commonest mistakes in bone tumour imaging (45 min) Mark Davies, UK Kaffe i udstillingslokalet Sarkombehandling i Danmark Chair: Eva Narvestad PET/CT ved sarkomudredning: Nytter det noget? (30 min) Annika Loft, Rigshospitalet Behandling af knogle og bløddelssarkomer (45min) Michael Mørk Petersen, Rigshospitalet Organisationen af sarkombehandlingen i Danmark (15min) Birthe Højlund Bech, Rigshospitalet Firmasymposier og frie foredrag Firma-symposium AGFA (30 min) Frit foredrag (10 min) Frit foredrag (10 min) Volume navigation/image fusion og interventionel ultralyd (20 min) Torben Lorentzen, Herlev Frit foredrag (10 min) Firmasymposium Siemens: Fremtidens nationale sundheds-it infrastruktur for Regionerne. Siemens VNA løsning til sikring af opkobling, og mulighed for fremtidig udveksling af data og billeder på de kliniske arbejdspladser. (30 min) Kaffe i udstillingslokalet Firmasymposium og frie foredrag Firma-symposium Bracco (30 min) Frit foredrag (10 min) Frit foredrag (10 min) Firma-symposium (30 min) Frit foredrag (10 min) Frit foredrag (10 min) Deadline for tilmelding af abstracts til frie foredrag eller posters er 10. december 2012 Tilmelding på Yderligere oplysninger på hjemmesiden Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab Se foreløbig dagsorden andetsteds i medlemsbaldet Socialt arrangement: Steno museet efter lukketid. Bustransport arrangeres

4 Torsdag den 24. januar Torsdag den 24. januar Foredragssal A Arrangeret af DRS Foredragssal B Arrangeret af DSKFNM Uddannelsessession Akutte neuroradiologiske problemstillinger i vagten - med fokus på CT Annika Langkilde, Rigshospitalet Strålebehandling (arrangeret af Dansk Forening for Onkoradiologi) Chair: Birgitte Svoldgaard, Herlev Billedvejledt strålebehandling af patienter med cervixcancer (30 min) Lars Fokdal, Århus Billedvejledt strålebehandling af patienter med lungecancer (30 min) Marianne Knap, Århus Radiologiske fund og følger efter strålebehandling (30 min) Lisbeth Røhl, Århus Kaffe i udstillingslokalet Det lille bækken Chair: Vibeke Løgager, Herlev Female pelvis: Imaging techniques and typical findings (40 min) Boris Brkljacic, Kroatien Danske regler for lokal stadieinddeling af rectum (20 min) Bodil Ginnerup, Århus MR prostata (30 min) Wolfgang Picker, Norge Frokost i udstillingslokalet Nye teknikker i billeddiagnostik Chair: Erik Morre Pedersen, Århus CT-perfusion (30 min) Finn Rasmussen, Århus Ultrasound elastography (30 min) Adrian Saftoiu, Rumænien Fibertracking, teori og eksempler på praktisk brug (30 min) Jesper Frandsen, Århus Kaffe i udstillingslokalet Pædiatrisk radiologi Chair: Anne Grethe Jurik, Århus Skeletradiologiske fund der bør give mistanke om generaliseret sygdom hos børn (45 min) Karen Rosendahl, Norge Billeddiagnostik til myokardieinfarktudredning Chair: Philip Hasbak, Rigshospitalet Afventer titler og foredragsholdere PET/MR Kaffe i udstillingslokalet Chair: Johan Löfgren og Malene Fischer, Rigshospitalet PET/MR (45 min) To be announced later PET/MR - muligheder indenfor neurologien (25 min) Ian Law, Rigshospitalet PET/MR - kliniske cases (20 min) Johan Löfgren, Rigshospitalet Frokost i udstillingslokalet Terapimonitorering af cancersygdom med CT og PET/CT Chair: Annika Loft, Rigshospitalet Afventer titler og foredragsholdere Kaffe i udstillingslokalet Diagnostik af nyresygdom Chair: Afventer titler og foredragsholdere Torsdag 24. januar Postersession finder sted i udstillingsområdet Else Danielsen, Rigshospitalet og Susanne Rasmussen, Gentofte hospital

5 Fredag den 25. januar Fredag den 25. januar Foredragssal A Arrangeret af DRS Foredragssal B DSKFNM Uddannelsessession 3 gode radiologisk/anatomiske apps til mobiltelefon eller tablet/ipad (30 min) Michael Bachmann Nielsen, Rigshospitalet PET for radiologer (45 min) Lars Gormsen/Per Borghammer, Århus Kaffe i udstillingslokalet Multipel Sklerose (Arrangeret af Dansk Neuroradiologisk Selskab) Chair: Leif Sørensen, Århus MS, udredning, behandling, prognose betydning af MR (30 min) Peter Vestergaard, Århus Modern imaging in MS including differential diagnosis (60 min) Alex Rovira, Spanien DXA-skanning og osteoporose Afventer bekræftelse af titler og foredragsholdere Frokost i udstillingslokalet Kropssammensætning vurderet ved DXAskanning Afventer bekræftelse af titler og foredragsholdere Frokost i udstillingslokalet Multitraume: Billeddiagnostik, klinik og organisation (Arrangeret af Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi) Chair: Lise Loft, Århus Afventer bekræftelse af titler og foredragsholdere Registreringsgebyr 2013 Indtil 10. december 2012 Fra 11. december 2012 Alle dage incl. sociale arrangementer Onsdag/torsdag incl socialt arr. Onsdag Torsdag/fredag incl. festmiddag torsdag Dagskort onsdag eller torsdag Dagskort fredag Tilkøb socialt arrangement onsdag aften Tilkøb festmiddag torsdag aften Afbud: Ved afbud senest skriftligt til refunderes hele registreringsgebyret. Ved afbud senest skriftligt til refunderes hele registreringsgebyret minus 300 kr i adm.gebyr. Efter vil registreringsgebyret ikke kunne refunderes. Udstilling Igen i 2013 vil der være en stor udstilling. Mange udstillere og hovedsponsorer er allerede på plads, se for detaljer. Potentielle udstillere har fået tilsendt invitation i september, og man kan fortsat kontakte DRS om mulighederne for udstilling mv. på

6 Indkaldelse til Generalforsamling Dansk Radiologisk Selskab Onsdag d 23. januar 2013 kl Hotel Helnan Marselis Aarhus Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent 6. Rettidigt indkomne forslag revision af DRS vedtægter 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg til udvalg og repræsentationer 9. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer 10. Eventuelt. På gensyn. Venlig hilsen Bestyrelsen DRS 6 DRS Medlemsblad nr. 2 oktober 2012

7 Uddannelse og brug af beskrivende radiografer og andre beskrivende faggrupper i radiologien Hen over foråret og sommeren har regionerne etableret en uddannelse for beskrivende radiografer ved Odense Universitet. Der er startet 19 radiografer på uddannelsen i august. Der har ikke været radiologer repræsenteret i arbejdsgruppen. Et af regionerne udpeget antal ledende overlæger fra radiologiske afdelinger har været involveret i godkendelse af uddannelsen. Dansk radiologisk selskab (DRS) og de øvrige faglige fora i form af regionernes specialeråd blev først involveret i forbindelse med en afsluttende høringsrunde med 2 arbejdsdages svarfrist. Den endelige rapport om uddannelsen kan findes på Bestyrelsen i DRS udtalte betydelig kritik af bl.a. den måde uddannelsen var blevet etableret på og af en manglende faglig stillingtagen til konsekvenserne heraf. Specialerådet for Region Midt udfærdigede et høringssvar i en mere bred formulering, som bestyrelsen kan bakke fuldt op om, og vi har derfor valgt at gengive dette høringssvar nedenfor i sin fulde længde. Brugen af andre faggrupper til beskrivelse af diagnostiske undersøgelser og anden form for jobglidning inden for radiologien er et centralt emne for DRS. Det er ikke klart for bestyrelsen hvilket mandat medlemmerne ønsker at give bestyrelsen til at arbejde efter. Er uddannelsen og brugen af beskrivende radiografer en ønsket form for jobglidning inden for radiologien (jævnfør involvering af en række ledende overlæger i regionernes uddannelsesinitiativ)? Hvad er de faglige fordele og ulemper ved brugen af beskrivende radiografer? Hvad er de økonomiske implikationer? Er den formelle etablering af uddannelse af beskrivende radiografer en trussel mod rekruttering, uddannelse og beskæftigelse af kommende radiologer? For at få et bedre indtryk af medlemmernes holdning til de overordnede spørgsmål vil bestyrelsen inden årets udgang gennemføre en spørgeskemaundersøgelse hos alle radiologer i Danmark. Resultatet af undersøgelsen vil blive præsenteret og diskuteret på generalforsamlingen i januar ved årsmødet, så den nye bestyrelse med et sikkert fundament kan varetage medlemmernes interesse i dette spørgsmål fremadrettet. Med venlig hilsen Bestyrelsen Dansk Radiologisk Selskab DRS Medlemsblad nr. 2 oktober

8 Høringssvar vedrørende uddannelse til beskrivende radiograf fra specialerådet for diagnostisk radiologi i Region Midt Specialerådet for diagnostisk radiologi har ikke haft mulighed for at mødes indenfor den givne tidsramme, hvorfor svaret først kommer nu. Vi finder ikke en tidsramme for høringssvar på 5 dage hvoraf de 3 er weekend og helligdag acceptabelt. Specialerådet finder det besynderligt at der ikke har siddet speciallæger i radiologi i arbejdsgruppen. Det er noget uklart hvilke problemer man forsøger at løse med indførelsen af beskrivende radiografer. Oprindeligt var det mangel på hænder, men den begrundelse er nu taget ud og er vel heller ikke længere relevant, da manglen på læger er i betydelig aftagen. Specialerådet er bekymret for kvaliteten, hvis beskrivelsen flyttes fra læger til radiografer. I de fleste tilfælde vil undersøgelsens resultat være relativt almindelige tilstande, men det er netop i de få tilfælde hvor undersøgelsen viser overraskende, måske diskrete fund, man har brug for en lægelig ekspertise. Man har brug for at kunne sammenholde sin brede kliniske erfaring og generelle diagnostiske viden for at opdage de sjældne og diskrete forandringer. I en kvalitetsmåling vil disse få tilfælde statistisk drukne i mængden. I øvrigt er der ikke i de citerede rapporter og udtalelser nogen form for kvalitetsevaluering. Der er alene usystematiske kvalitative udsagn. En vigtig forudsætning for at radiologien udvikles parallelt med klinikken er den tætte dialog med de kliniske brugere. Den dialog falder bort med de beskrivende radiografer. De har ikke den kliniske forudsætning for at tage dialogen. Man risikerer en produktionslinje uden kontinuert udvikling og refleksion over relevansen af de foretagne undersøgelser. Man kan forvente standardsvar, som ikke nødvendigvis er relevante for klinikeren, hvilket kan udløse nye dyrere undersøgelser. Såfremt vi fortsat skal kunne uddanne radiologer kræves et volumen af simple undersøgelser, som beskrives af de uddannelsessøgende læger under supervision af speciallæger. Hvis ikke lægerne ser talrige almindelige undersøgelser, har de ikke mulighed for at genkende de specielle tilfælde når de dukker op. De beskrivende radiografer kan derfor medvirke til at sænke kvaliteten hos kommende speciallæger Det er vanskeligt at forestille sig, at der i travle radiologiske afdelinger er overskud til en tæt supervision af de beskrivende radiografer. Dette er nødvendigt for at speciallægen kan tage ansvar for undersøgelsen. Frygten er, at lægen i stedet vil få andre opgaver. Der mangler fuldstændig dokumentation for, at de beskrivende radiografer giver smidigere patientforløb. Igen citeres blot enkeltstående udtalelser. 8 Der mangler en klar afgrænsning af, hvem der er kvalificeret til at diagnosticere. Specialerådet finder en bred klinisk viden en forudsætning for kvalificeret at kunne diagnosticere. Der er allerede tanker om at uddanne radiografer til at beskrive for eksempel CT colografier og CT af cerebrum. Disse un- DRS Medlemsblad nr. 2 oktober 2012

9 dersøgelser vil ikke blot kunne beskrives med et ja eller nej, men vil relativt ofte fremvise tilfældige fund, som kan være af klinisk betydning. Ikke mindst når det drejer sig om sonografer, mangler der en afgrænsning. Her er der end ikke mulighed for efterfølgende at følge op på undersøgelsesresultatet. Det er forståeligt, at man forsøger lokalt at løse problemet med manglende hænder ved at lade radiografer og sygeplejersker varetage simple rutineprocedurer, men det er svært at se begrundelsen for at udbrede det til et landsdækkende tilbud om en formel universitetsbaseret uddannelse. 13. juni 2012 Edith Nielsen Formand for specialerådet for diagnostisk radiologi, Region Midt Foreningen af Yngre Radiologer FYR afholdt en succesfuld sommerfest med 27 tilmeldte i juni måned. Festen blev holdt samtidig med FYRs generalforsamling, hvor hele den siddende bestyrelse på nær suppleanten genopstillede og blev genvalgt. Der blev valgt en ny suppleant. Samtidig med sommerfesten fejrede FYR 25 års jubilæum og som ved DRS årsmøderne var der en lille quiz spørgsmål og svar kan findes på vores nye hjemmeside Planlægningen af efterårssæsonen er i fuld gang med en masse nye tiltag: Torsdag d. 25. oktober: Billeddiagnostisk afdeling på Roskilde Sygehus er vært for en rundvisning i deres afdeling og et foredrag om ultralyd med kontrast ved overlæge dr.med. Steen Karstrup. I løbet af efteråret - et muligt aftenmøde med YNNN (Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer) om apopleksi og trombolysebehandling. Tirsdag d. 5. februar: Uroradiologi ved radiolog Peter Sommer Ulriksen og urolog Malene Hartwig Niebuhr fra Herlev Hospital. Hvis I har forslag til interessante emner og en evt. foredragsholder eller din afdeling gerne vil stå for en rundvisning og et foredrag hører bestyrelsen gerne fra jer. Kontakt os på hjemmesiden eller vores gruppe på facebook. DRS Medlemsblad nr. 2 oktober

10 FYR quiz anno 1987 eller nærmere 25 år senere! 1. Hvornår blev den stiftende generalforsamling afholdt? A. 25. januar. B. 25. februar. C. 25. marts. D. 25. april. 2. Hvor blev den stiftende generalforsamling afholdt? A. København. B. Odense. C. Århus. D. Aalborg 3. Hvad blev kontigentet fastsat til? A. 0 kr. B. 50 kr. C. 100 kr. D. 150 kr. 4. Hvem var den første formand? A. Merete Friis B. Chr. Smith-Sivertsen C. Lars Nielsen 5. Hvad var navnet på Dansk Radiologisk Selskab (DRS) på det tidspunkt? A. Det samme som nu. B. DSDR: Dansk Selskab for Diagnostisk Radiologi C. DSR: Dansk Selskab for Røntgen 6. Hvor mange yngre læger deltog i den stiftende generalforsamling? A. 17 B. 27 C Hvor mange medlemmer havde foreningen det første år? A. 34 B. 54. C. 74 Svarene finder du på Nye hoveduddannelsessøgende For efteråret 2012 er der nu kommet navne på mange af de nye hoveduddannelsessøgende dog mangler navnene fra region syd. Dansk radiologisk selskab ønsker tillykke. Vi glæder os til at møde jer på de radiologiske afdelinger rundt omkring i landet. Region Øst Guðný Brynhild Akralíð Larisa Borodina Anne Kirkebjerg Due Misbah Khurram Jakob Fink Esther Ifeoma Okeke Belmaati Jelena Jankovic Region Nord Olga Tcacenco Jens Borgbjerg Ina Biadulina Claus Tvedesøe Rikke Beese Dalby Markus Schmid 10 DRS Medlemsblad nr. 2 oktober 2012

11 Turen gik til Edingburg.eller Rejsebrev fra en afgående sekretær/kasserer i ESUR 2012 Overlæge Vibeke Løgager, Herlev hospital, har skrevet en lille rejseberetning om hendes tur til ESUR kongressen i Skotland september 2012 Tirsdag den 11. september 2012: Jeg skal med direkte fly fra KBH kl Bider tænderne sammen, der sker jo ikke noget ved at rejse på netop den dag, vel? Alt går glat, tjek-in osv. Bliver kørt ud til flyet på landingsbanen, ups det var sørme ikke stort kun 3 sæder pr række, men pyt turen varer kun 1 time og 40 min. En let servering om bord. Jeg læser dagsordenen for vores bestyrelsesmøde og ser at jeg har alle papirer i orden og med. Lander i Edinburgh og finder taxa til hotellet som de andre fra bestyrelsen også bor på. Lidt efter midnat kan jeg gå til køjs. Onsdag morgen: Vågner tidligt, altid svært at sove godt et nyt sted. Ned og få en masse kaffe.. I lobbyen møder jeg den første Susan Goldman fra Brasilien. Hun MR-skanner 20 patienter med endometriose om dagen! Har set hendes foredrag flere gange tidligere, imponerende billedsamling. Hun giver mig sit foredrag (teksten er på portugisk, det klarer Google translate nok). Ved morgen bordet sidder Arnold Stipsits som er ansat af ECR. Vores organisation har købt en mindre kvote af serviceydelser i form af bogholderi, administration og andre organisatoriske funktioner. Over for Arnold sidder Gertraud Heinz Pier den afgående formand, vi aftaler mødetid og sted plus løs sniksnak ved morgenmaden Så en rask tur for at se byen inden bestyrelses mødet som varer fra kl Ud over standardpunkter til sådan et møde f. eks. formandens beretning, referat fra udvalg, og kassererens beretning, så talte vi som altid om de kommende videnskabelige møder bliver ESUR afholdt i Istanbul Tyrkiet, i 2014 i Florida som et fælles møde mellem USA og Europa og endelig i 2015 bliver der 25 års jubilæum i Danmark. Mange ting bliver drøftet bl.a. vores relationer til ECR, og vi finder personer, der kan sidde i de kommende arbejdsgruppper og review komiteer indenfor urologi til ECR kongressen i Wien. Der er samarbejde med EAU, den Europæiske Urologiske Association, hvor tre ESUR medlemmer bliver inviteret til at tale ved deres kongres hvert år. DRS Medlemsblad nr. 2 oktober

12 Jeg synes der er en god signalværdi i at samarbejde med klinikerne. Det er det, der kan være med til at generere ideer til god klinisk forskning. Efter bestyrelsesmødet er der middag mellem bestyrelsen og den lokale kongres gruppe, løs snak om det forestående møde mv. Klokken er nok hen ad midnat inden jeg kommer til køjs.. I morgen går det løs. Dag 1 på kongressen: Gennemgår igen regnskaberne med Arnold, så jeg klart kan fremlægge alle posterne til vores generalforsamling. Hvor mange medlemmer er det nu vi har? Kontingentet er uændret osv.. Bagefter finder jeg de 3 andre, der ligesom mig skal evaluere de opsatte postere. Møder 3 kolleger fra Herlev får en kop kaffe inden de første videnskabelige præsentationer. Alt klapper, dagen flyver og ny bestyrelse er valgt. Kort "evaluerings møde" i hotellobbyen inden jeg igen ligger i min seng. Det har været spændende og lærerigt at sidde i ESUR bestyrelsen. Det er svært at sige hvor meget ekstra tid jeg har brugt - det meste har vi kunnet klare med mails. Min største arbejdsopgave har været de halvårlige newsletters som man kan læse på vores hjemmeside. På bonussiden er de mange spændende mennesker jeg har mødt. Dag 2 og 3: Jeg hører en del om MR prostata sammen med prostata pigerne Sadhna Verma fra USA, Valeria Panebianco fra Italien og Harriet Thoeny fra Schweiz. Der er også udvalgsmøder fx mødes vi både her og til ECR for at planlægge 2013 mødet i Istanbul. Der brainstormes og uddeles arbejdsopgaver. Da jeg endelig er færdig har jeg en time til at dresseup inden afslutningsmiddagen med præmieoverrækkelserne. Fest middagen med sækkepibemusik og herrer i kilt! Jeg sidder til bords med Boris Brkljacic, som kommer til Århus til januar 2013 til vores årsmøde (se DRS hjemmeside og her i bladet, red.). Dag 4: I flyet hjem er det tid til eftertanke. Fik jeg sagt pænt farvel til de forskellige? Næh.. men jeg ser jo mange af dem igen til marts. Var det det værd at sidde i bestyrelsen? Ja og selvom jeg ikke er i frontlinjen er der jo stadig mange spændende arbejdsopgaver at melde sig til. Jeg var jo nok ikke blevet ECR SSCC GU (ScientificSubCommitteeChairman Genito-Urinary ECR 2013), hvis jeg ikke havde været synlig i ESUR. Det er en post som jeg vil anbefale alle, der brænder for deres subspecialer at prøve. Bare ud af busken og bliv synlig. Over and out fra X.sekr./kass. i ESUR. Der er flere detaljer om mødet i Edingburg på ESURs hjemmeside 12 DRS Medlemsblad nr. 2 oktober 2012

13 Foredrag fra DRS årsmøde 2012 I sidste nummer bragte vi indlæg fra Patientforsikringen og Patientombuddet, som deltog med indlæg på årsmødet Nu bringer vi på de følgende sider det sidste indlæg fra Retslægerådet. Retslægerådets opgave og funktion ved sekretariatsleder Henning Hansen Retslægerådet er uafhængig af instrukser fra anden myndighed vedrørende behandling af og afgivelse af udtalelse i den enkelte sag, men hører organisatorisk under Justitsministeriet. Det er Retslægerådets opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, og ikke rådets opgave at træffe afgørelser i sagerne, idet dette tilkommer den hørende myndighed. Retslægerådet mulighed råder over høj faglig ekspertise på det lægevidenskabelige og farmaceutiske område, og kan efter fast praksis afgive generelle udtalelser i forbindelse med høringer om lovforslag mv., der berører disse fagområder. Retslægerådets organisation Retslægerådet består af indtil 12 læger aktuelt 10. Rådet arbejder i to afdelinger, af hvilke den ene behandler retspsykiatriske spørgsmål og den anden alle øvrige retsmedicinske spørgsmål. Justitsministeriet udpeger blandt rådets medlemmer en formand og 2 næstformænd, en for hver afdeling. Ud over rådsmedlemmerne er der knyttet et antal ad hoc sagkyndige, pt. ca. 175, til rådets virksomhed. Heraf er 12 beskikket af Justitsministeriet, og den egentlige, lægelige sagsbehandling foretages således af rådets medlemmer og disse sagkyndige. Rådet betjenes af et sekretariat bestående af 2 jurister, 4 kontorfunktionærer og 4 lægelige sekretærer på deltid, hvis hovedopgave det er at forestå en første gennemgang af sagsmaterialet med henblik på at sammenfatte dette og sikre, at det er sufficient. De forskellige sagstyper Der er to store hovedgrupper retspsykiatri og somatiske sager. De somatiske sager, der vedrører enkeltpersoners retsforhold forelægges af domstolene. Disse sager behandles af de øvrige medlemmer af rådet sammen med de beskikkede og ad hoc sagkyndige. Retslægerådets sagsbehandling Rådet besvarer spørgsmål fra offentlige myndigheder, hvor der er en bestemt angivet problemstilling. Sagsbehandlingen er skriftlig, og rådet indhenter ikke selv materiale, men kan påpege mangler ved det fremsendte materiale. Det er derfor de myndigheder, der forelægger sagerne, der skal sikre at Retslægerådets vurderingsgrundlag er så fyldigt, at de stillede spørgsmål kan besvares. I ca. 90 % af de somatiske sager er rådet nødt til at efterspørge yderligere materiale, typisk i form af egen læges journal samt alt relevant billeddiagnostisk materiale. Efter sagen modtagelsen bliver sagen gennemgået for at se om spørgsmålet hører under Retslægerådet. Efter DRS Medlemsblad nr. 2 oktober

14 den juridiske vurdering tager sekretariatet stilling til, hvilke sager, der kan sendes direkte til de sagkyndige uden en lægelig forbehandling, som fx færdselssager, psykiatrisager, sager om aldersvurdering samt faderskabssager.derefter vurderer de lægelige sekretærer om der er sendt fyldestgørende medicinsk materiale for at kunne besvare spørgsmålene og om hvorvidt de sagkyndige kan overskue sagens bilag uden en umådeholden arbejdsindsats. Lægeerklæringer, lægejournaler og hospitalsjournaler er fundamentet for Retslægerådets behandling af en sag, og det må medgives, at medicinske arbejdsdokumenter ikke er indrettet på en nøjere granskning. For den uindviede kan journaler utvivlsomt være vanskelige at overskue, og nogle advokater har derfor valgt at skrabe alle forhåndenværende akter sammen og blot sende hele bunken af usorterede akter til rådet. Det har givet rådet anledning til at stramme sin praksis og samtidig udarbejde en detaljeret vejledning for, hvordan man forelægger civile sager for Retslægerådet. De lægelige sekretærer gennemgår alle de civile sager og udarbejder et resumé til brug for de voterende sagkyndige. Når der mangler materiale efterspørger rådet det hos den hørende myndighed. Sagsbehandlingen sættes i bero, indtil rådet har modtaget det ønskede materiale eller informeres om, at der skal svares på det foreliggende grundlag med den usikkerhed, det eventuelt måtte indebære. Det er rådets opfattelse, at man i de allerfleste sager ved nærmere omtanke meget let fra starten kunne have fremsendt alle relevante røntgenbilleder eller kopi af journalen fra praktiserende læge, der dækkede de relevante spørgsmål, så sagen var sufficient ved første fremsendelse, hvilket alt andet lige ville have en betydelig indvirkning på sagsbehandlingstiden, da den gennemsnitlige tid, der går med indhentning af for eksempel røntgenbilleder og egen læges journal er ca. 2 måneder. Når sagen er klar, sendes den til de sagkyndige, der af formandskabet er udpeget til at votere i sagen. Det er naturligt at bedømmelse af billeddiagnostik, mikroskopiske præparater og andre specielle undersøgelser ligger først i sagsbehandlingen til støtte for de senere voterende i sagen. Sagerne sendes frem og tilbage til Retslægerådets sekretariat, som det fremgår af diagrammet, så formanden og sekretariatet har indsigt i voteringen og med eventuelle ønsker fra de voterende, der dels kan bestå i et ønske om inddragelse af yderligere sagkyndige i voteringen som følge af de enkelte lægefaglige specialers subspecialisering, og dels i et ønske om indhentelse af yderligere relevant lægefagligt materiale/undersøgelser. Når voteringen er færdig, og kollegiet har udtalt sig i enighed eller med dissens, redigerer formandskabet rådets besvarelse af de stillede spørgsmål, hvorefter sagen returneres til den hørende myndighed med samtlige forelagte akter. For yderligere information om Retslægerådet og dets funktion kan der henvises til Retslægerådets hjemmeside hvor Retslægerådets årsberetninger og vejledninger mv. er tilgængelige. Gode radiologiske hjemmesider 14 DRS Medlemsblad nr. 2 oktober 2012

15 Gode radiologiske hjemmesider del 1 Michael Bachmann Nielsen, Radiologisk klinik, Rigshospitalet De følgende sider er mit subjektive udvalg af hjemmesider, der kan være gode at henvise til dels i uddannelsessammenhæng, dels når man selv skal have fat i et billede til undervisningsbrug. Jeg har her med vilje udeladt de store og kendte som ESR og RSNA m.fl. Radiologymasterclass - radiologymasterclass.co.uk Denne side er henvendt til studerende og nye i faget. Det er gratis og kræver ikke registrering. Der er kun basal radiologi som thorax og oversigt over abdomen, muskuloskeletal og røntgen fysik. Til gengæld er det utroligt flot og lækkert præsenteret. Jeg kan anbefale alle at kigge forbi. Lektionerne er rigtig flotte og når man fører musen henover billedet kommer der en ekstra forklaring som illustreret nedenfor.

16 LearningRadiology.com Dette site er også henvendt til studerende og nye i faget. Det er gratis og kræver ikke registrering. Det er meget omfattende men layoutet er ikke så spændene. Her er undervisning (lectures) indenfor thorax, mave-tarm, muskuloskeletal, neuro- og børnerøntgen. Hertil kommer cases og billeddatabaser. En del af hjemmesiden er tilegnet emner for medicinstuderende med 22 Must See Imaging Diagnoses for Medical Students

17 Lectures gennemgår vigtige emner, nedenfor er vist 2 slides fra undervisning om pneumoni. Som det ses, er det lidt gammeldags med først en del tekstslides. Der savnes interaktivitet. Men når det er sagt, er der rigtig meget vigtig information på dette site. Der findes også en version til visning på mobiltelefon, men den omfatter kun en fraktion af det fulde site og kan pt. ikke anbefales. Men det fulde site kan sagtens ses i browseren på mobilen (dem med store skærme har det naturligvis sjovest). Radiopaedia.org Endnu en gratis hjemmeside, men der bedes om registrering (stadig gratis). Det synes dog at være muligt at benytte siden uden registrering. Her er en utrolig omfattende samling af undervisning og billeder - præsenteret utrolig flot. Man kan også tilføje egne cases og artikler

18 Til venstre et klip fra radiopaedia.org omhandlende aorta dissektion. Som det eneste sted jeg kender findes der her CT serier hvor man kan scrolle mellem snittene. Her markeret med symbolet i nederste højre hjørne under case 2 og 3) App en findes i øjeblikket ikke til android telefoner, men det fulde site kan sagtens ses i browseren på mobilen (Dem der har taget sig sammen til en mobil med 4,7 skærm bliver ekstra glade). I næste del ser vi nærmere på et par fremragende sider om CT samt søgning efter radiologiske billeder på nettet. Juni 2012 MBN

19 Kursusliste Du kan se listen over kurserne på med links til kursusudbyderne oktober ERS European Respiratory Society. Thoracic Imaging. Barcelona, Spanien. 1. november ØGC-gruppen afholder ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER - SEMINAR Diagnostik og behandling anno København november th Annual Barcelona PET-CT and MRI-PET Practical Course Barcelona, Spanien november RSNA th Scientific Assembly and Annual Meeting Chicago, USA 2013: januar The 5th Leuven Course on Ear Imaging. Leuven, Belgium januar Dansk Radiologisk Selskabs 9. Årsmøde og Videnskabeligt møde for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. Helnan Marselis Hotel i Århus. Læs mere på januar th International MRI Symposium. Garmisch-Partenkirchen marts European Congress of Radiology. ECR Wien, Østrig marts Neonatal Ultrasound Course. Why, how and when an ultrasound image? Firenze, Italien. 29. maj- 1. juni Interventional Oncology Sans Frontières (IOSF). Cernobbio, Italien Juni Nordiac Cardiac CT (NCCT). Helsingør, Danmark ACTA Radiologica Alle fuldt betalende medlemmer kan via DRS hjemmesiden få elektronisk adgang til online version af ACTA Radiologica. Klik på logoet for ACTA og herefter kommer man til login. Man logger på ved hjælp af medlemsnummer til DRS. For lægelige medlemmer er det samme nummer som til lægeforeningen. Herefter vil du få tilsendt adgangskode som skal bruges fremover. Ikke-lægelige medlemmer kan få oplyst DRS medlemsnummer ved at sende med forespørgsel til sekretæren Forside quiz: Svaret er d) posterior uveit Næste medlemsblad udkommer februar Deadline 20. januar Indlæg sendes til Referater fra bestyrelsesmøder og andre møder som fx ESR møder kan findes på hjemmesiden DRS Medlemsblad nr. 2 oktober

20 DRS Årsmøde januar 2013 Generelle oplysninger Mødet arrangeres igen som fællesmøde mellem Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. Mødet holdes på Helnan Marselis Hotel, Aarhus Strandvejen 25, 8000 Aarhus C. Der er fri parkering på hotelområdet. Alle registrerede konferencegæster har adgang til frit trådløst internet. Hovedemner: symposium om kropssprog, sarkomer, strålebehandling, det lille bækken, nye teknikker i billeddiagnostik, pædiatrisk radiologi, billeddiagnostik til myokardieinfarkt udredning, PET/MR, terapimonitorering af cancersygdom med CT og PET/CT, diagnostik af nyresygdom, multipel sklerose, multitraume m.fl. Registrering foregår via hjemmesiden Der er også mulighed for at købe dagskort. Deadline for lavt tilmeldingsgebyr 10. december Deltagerne reserverer og afregner selv værelse. Radiologisk Selskab har forhåndsreserveret et antal værelser, der frigives til anden side 3. januar Enkeltværelse med udsigt inkl. morgenmad koster kr. 995,- pr. nat. Bestilling foregår telefonisk , og ved bestilling skal oplyses referencenummer Pensionerede medlemmer af selskabet er velkommen til at deltage gratis hele onsdagen. Der er igen i 2013 en stor teknisk udstilling. Sociale arrangementer Onsdag den 23. januar 2013 Kl Steno museet efter lukketid. Efter besøget i udstillingerne serveres en let anretning Der vil blive arrangeret bustransport tur/retur fra hotellet. Torsdag den 24. januar 2013 Kl. 07 kan vælges mellem fun-run (ca 5 km), zumba i udstillingsområdet eller vinterbadning. Kl Festmiddag. Velkomstdrink i foyeren fra kl Tre retter mad med vine ad libitum. Kaffe. Bar for egen regning. Herefter er der dans til levende musik. Overrækkelse af priser for film-reading session og firmakonkurrencen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 2010. November 2010

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 2010. November 2010 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 2010 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY November 2010 Indhold: Nyt fra formanden 3 Indkaldelse til generalforsamling i DRS 3 DRS regnskab 2009 4 Registreringsgebyr

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth Albrecht- Beste (EAB), Anette Koch Holst (AKH)

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth Albrecht- Beste (EAB), Anette Koch Holst (AKH) Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab 6-7. juni 2016 Radisson Blu H.C. Andersen Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C Deltagere: Kristina Rue Nielsen (), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel September 2010 Kære værter og ejere, Hermed inviteres I alle til Landsmøde 2010 på Hotel Vejlefjord. Danhostel ændrede på sidste års landsmøde struktur, så delegeretforsamlingen nu er afskaffet, og landsmødet

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Videnskabeligt møde: DRS, FRD og DSKFNM. 25.-27. januar

Videnskabeligt møde: DRS, FRD og DSKFNM. 25.-27. januar Videnskabeligt møde: 2012 DRS, FRD og DSKFNM Dansk Radiologisk Selskab holder i år sit 7. årsmøde sammen med Foreningen af Radiografer og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. 25.-27.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Fredag d. 21. august 2015 fra kl. 9-14 Charlotte Holmerhøj fra DS deltager i mødet. 1. Valg af referent - Eva 2. Godkendelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Kontaktpersoner og repræsentanter behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

Kontaktpersoner og repræsentanter behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Forretningsorden for DSMFs bestyrelse Version 1 / 15-03-2016 / KS 1. Poster og opgaver Bestyrelsen udgøres af 1 formand samt 4-6 andre medlemmer 1. Ved førstkommende lejlighed vælger bestyrelsen ét af

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere