A/S Kirkebjerg Allé 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Kirkebjerg Allé 1"

Transkript

1 A/S Kirkebjerg Allé 1

2 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Hovedtal Projektnavn A/S Kirkebjerg Allé 1 Overtagelsesdato 1. december 2014 Købesum Erhverv/uopsigelighed lejer Kr. 42,6 mio. Rema1000 Danmark A/S - 15 år fra overtagelsesdato og Boliger Lejet areal i alt Finansiering 15 stk. til private (standardlejekontrakt) kvm. 1. prioritet - realkreditlån: Kr. 12,2 mio årigt stående lån, herefter 20-årigt annuitetslån 5-årig fast rente 2,45% (budgetrente ca. 0,5% over aktuelt renteniveau) Aktiekapital Kr prioritet - realkreditlån: Kr. 4,2 mio årigt annuitetslån, 5-årig fast rente 2,45% (budgetrente ca. 0,5% over aktuelt renteniveau) 3. prioritet - realkreditlån: Kr. 11,7 mio årigt annuitetslån, 10-årig fast rente - 3,5% (budgetrente ca. 0,5% over aktuelt renteniveau) 4. prioritet banklån/kassekredit: Kr. 4,5 mio. 9-årig lån/kassekredit variabel rente 5,25% 5. prioritet lån/pantebrev: Kr. 3,6 mio årigt stående lån, herefter 5-årigt annuitetslån, 15-årig fast rente 8,0% Antal aktier Budgetperiode á kr. 100 pr. aktie. 15 år Nøgletal ved 6,67%, svarende til ejerandel på 1/15: Antal aktier Indskud - minimum Forventet udbytte Kr % p.a. fra 2021 til 2025 Afkast 8,8% p.a. Nutidsværdi Kr Crescendo A/S er medlem af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening. DEB har eget klagenævn, der alene behandler klager fra investorer hos et medlem af DEB. SIDE 2 TEGNINGSMATERIALE

3 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Indhold PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ INTRODUKTION... 4 OM CRESCENDO A/S... 6 EJENDOMMEN OG BELIGGENHED... 7 LEJERE KØBS- OG SALGSPRISER OPLYSNINGER OM UDBUDDET DRIFT OG FORRENTNING SALG AF EJENDOMMEN OG BUDGETFORVENTNINGER KAPITALANVENDELSE OG FREMSKAFFELSE FINANSIERING HÆFTELSE INVESTORS FORHOLD BUDGETTER UDEN FRASALG LIKVIDITETSBUDGET INVESTOR - UDEN FRASALG BUDGETTER MED FRASALG LIKVIDITETSBUDGET INVESTOR - MED FRASALG RISIKO FØLSOMHEDSANALYSE SKATTEMÆSSIGE FORHOLD RÅDGIVERE ØVRIGE OPLYSNINGER GENERELLE TEGNINGSOPLYSNINGER UDBYDERS ERKLÆRING VEDTÆGTER ERKLÆRINGER FRA RÅDGIVERE REDMARK, STATSAUT. REVISIONSPARTNERSELSKAB ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA HOME ERHVERVSCENTER KØBENHAVN A/S ERHVERVELSESAFTALE TEGNINGSMATERIALE SIDE 3

4 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Præsentation af A/S Kirkebjerg Allé 1 Introduktion Indledning Opsparing ved investering i ejendomme er et interessant supplement til de traditionelle kapital- og ratepensionsordninger. Ejendomsprojekter kan enten udbydes i erhvervsejendomme, i boligejendomme, eller i en kombination heraf. Selskaberne struktureres enten som 10-mands kommanditselskaber (K/S) eller ejendomsaktieselskaber A/S. Ved investering i et K/S har investor ved investering i en ejendom mulighed for at foretage skattemæssige fradrag i topskatten, hvilket likviditetsmæssigt betyder et lavere indskud efter skat for investor. Ved investering i en boligejendom, er der typisk ikke fradrag i topskatten, idet boligejendomme ikke er afskrivningsberettigede. Ved denne selskabsform er det muligt at anvende både frie midler samt midler fra virksomhedsordningen. Ved investering i et A/S, uanset om det er en erhvervsejendom eller en boligejendom, har investor ikke skattemæssigt fradrag i topskatten og likviditetsindskuddet vil derfor typisk være højere for investor. Ved denne selskabsform er det muligt at investere både med frie midler, men også med midler fra rate- og kapitalpensioner. Crescendo A/S udbyder ejendomsprojekter med lav risiko, hvor ejendommene er velbeliggende og for erhvervsprojekterne endvidere udlejet til solide lejere på lejekontrakter med lang uopsigelighed. Nærværende tegningsmateriales formål er at give potentielle investorer et godt beslutningsgrundlag før en evt. investering i A/S Kirkebjerg Allé 1. Projektet A/S Kirkebjerg Allé 1 udbydes som et aktieselskab. Der kan investeres med både frie midler samt under visse betingelser med pensionsmidler. Aktieafkastet er særdeles attraktivt, idet dette budgetteres til 8,8% p.a. Projektet er forudsat at have en løbetid på 15 år, hvor der budgetteres med udlodning af aktiekapitalen på 3% p.a. fra 2021 til Aktieselskabet erhverver med overtagelse den 1. december 2014 en nyopført ejendom bestående af en REMA1000 butik med en 15-årig uopsigelig lejekontrakt i stueetagen, samt femten udlejede boliger på henholdsvis 1. og 2. sal. Den samlede anskaffelsessum er kr. 42,6 mio. ekskl. finansieringsomkostninger. SIDE 4 TEGNINGSMATERIALE

5 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Attraktiv investering Flere forhold gør, at der er tale om en særdeles attraktiv investering: Risikospredning via investering i både erhverv og bolig. Høj lejesikkerhed idet REMA1000 er en af de mest succesrige dagligvarekæder. Endvidere kan boliglejemålene via lejegaranti og god drift i projektet i hele budgetperioden udlejes til en leje, der er 26% under budgetlejen, uden at der skal foretages ekstraopkrævninger hos investorerne. Fast rente i ti år for 42% af finansieringen og fast rente i fem år for yderligere 45% af finansieringen, således at hele 87% af finansieringen er med fast rente i fem år eller mere. Nyopført ejendom i gode materialer, der betyder lav sandsynlighed for uventede udgifter til udvendig vedligeholdelse. Strategi og afkast A/S Kirkebjerg Allé 1 er som udgangspunkt et udlejningsprojekt, hvor formålet er at erhverve og udleje ejendommen på Kirkegårds Allé 1. Selskabet kan dog overveje løbende at frasælge ejerlejlighederne - enten til eksisterende lejere, som ønsker at købe boligen eller til nye ejere i forbindelse med lejers opsigelse af lejemål. Førnævnte afkast på 8,8% og de nævnte udlodninger er under forudsætning af, at der ikke sker frasalg af boliger i hele budgetperioden på 15 år. Såfremt der fra efteråret 2015 forudsættes salg af én bolig og efterfølgende forudsættes salg af to boliger om året, vil aktieafkastet udgøre 11,2% p.a. over en 15-årig periode. Udlodning vil i dette scenarie udgøre 25% p.a. i årene 2019 til Med ovennævnte forudsætning om frasalg vil investor allerede i 2022 have den indskudte kapital retur, hvor alle boliger vil være frasolgt, hvorefter projektet fortsætter til 2030, hvorefter det ophører. Ophører projektet i stedet i 2022 til den budgetterede pris, vil aktieafkastet udgøre ca. 13%. Emissionen Provenuet fra nærværende emission bliver anvendt som en del af finansieringen til køb af ovennævnte ejendom. Aktieudbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Tegningsmaterialet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. TEGNINGSMATERIALE SIDE 5

6 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Om Crescendo A/S Crescendo tilbyder seriøse investeringsprojekter af høj kvalitet med en god balance mellem sikkerhed og rentabilitet. Crescendo er stiftet i 2002 af Carsten Lykke og Bo Helligsøe, som begge har 18 års erfaring med udvikling, udbud og administration af investeringsprojekter. Vi har formidlet flere end 30 investeringsprojekter med en samlet projektsum på kr. 2,2 mia. til mere end 100 formuende personer og selskaber. Crescendo har det princip, at én fast nøgleperson har ansvaret for projektet i hele etablerings- og udbudsfasen. Det forenkler din beslutningsproces, sparer tid og giver en klar rød tråd i forløbet. Du ved altid, hvem du skal have fat på, og hvem der har ansvaret for at svare på spørgsmål. Crescendo har tegnet en professionel ansvarsforsikring for rådgiveransvar i forbindelse med udbud af investeringsprojekter og den løbende selskabsadministration. Bo Helligsøe (tv) og Carsten Lykke Brancheforening Crescendo A/S er medlem af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening (DEB), som er stiftet med det formål at sikre etiske normer for Foreningens og medlemmernes virke for at fremme tilliden til investering i ejendomsprojekter. Medlemmerne af DEB er forpligtet af Foreningens Vedtægter og skal overholde Foreningens Etiske Retningslinjer samt Retningslinjer for Prospekter, ligesom medlemskab af Foreningen indebærer, at medlemmet overholder Foreningens krav til kapital mv. og har tegnet en ansvarsforsikring, som er godkendt af Foreningen. Det er Crescendo A/S ansvar, at nærværende prospekt lever op til Foreningens retningslinjer. DEB s sekretariat gennemgår alle prospekter for at påse, at medlemmerne opfylder sine informationsforpligtelser, jf. Retningslinjer for Prospekter. Medlemmerne af DEB har for at sikre deres investorer adgang til uvildig behandling af klager over et medlems udbud af og salg og formidling af kapitalandele i et ejendomsprojekt, etableret DEB s klagenævn. DEB s klagenævn behandler udelukkende klager fra fysiske personer (investorer) hos et af DEB s medlemmer, som alle har tilsluttet sig DEB s nævn. Se også SIDE 6 TEGNINGSMATERIALE

7 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Ejendommen og beliggenhed Boligerne Ejendommen opføres i kvalitetsmaterialer med teglsten og med bagmur af betonelementer, og taget udføres med rød vingetegl. Udvendige vinduer og døre leveres som fabrikat Velfac eller tilsvarende træ/alu partier. Rækværker og gelænder udføres af galvaniserede stålprofiler. De femten boliger er af varierende størrelse fra 56 kvm. til 120 kvm., hvoraf to boliger er i to etager. Til fire af lejlighederne er der altaner, hver på 4,5 kvm. Der er fælles tagterrasse over butiksarealet på 304 kvm. I kælderen har hvert af boliglejemålene et kælderrum på 3 kvm., og der er i kælderen ligeledes et fælles teknikrum. Visualisering af REMA 1000 butikken i forgrunden og lejlighederne i bagrunden TEGNINGSMATERIALE SIDE 7

8 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Visualisering af tagterrasse ovenpå REMA 1000 butikken. Visualisering af køkken-alrum i lejlighed. SIDE 8 TEGNINGSMATERIALE

9 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Visualisering af køkken-alrum i lejlighed. TEGNINGSMATERIALE SIDE 9

10 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Plantegninger SIDE 10 TEGNINGSMATERIALE

11

12 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Kort SIDE 12 TEGNINGSMATERIALE

13 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Transport i nærområdet Hele Glostrup er et trafikalt knudepunkt. Der er så at sige ikke den transportform, der ikke gennemstrømmer Glostrup. Det overordnede trafiknet udgøres af de syd / nordgående Ring III og Motorring III samt Hovedvejen fra øst til vest. 15 buslinjer kommer omkring Glostrup Station, hvor der også er gode forbindelser videre med S-tog, regionaltog og fjerntog. At komme til lufthavnen med tog tager ca. 40 minutter. Transportmulighederne i nærområdet er også gode. Indkøb og kørsel til daginstitutioner og fritidsaktiviteter kan klares på cykel, mens Københavns centrum kan nås på kort tid med bil eller S-tog. Kilde: Glostrup Kommune, Glostrup Bil Fra ejendom til rådhus S-tog Fra station til station København 12 km. 24 min. 17 min. Kilder: Google Maps og DSB. Befolkningsfremskrivning I hele Hovedstadsområdet forventer Danmarks Statistik en markant befolkningsfremgang i de kommende år. Således også i Glostrup Kommune, hvor befolkningen forventes af vokse med personer eller 16% frem til Befolkningsfremskrivning Glostrup Kommune Kilde: Danmarks Statistik TEGNINGSMATERIALE SIDE 13

14 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Lejere REMA 1000 historie (kilde: REMA 1000 historien begyndte for mere end 60 år siden i Norge. I 1948 besluttede ægteparret Margit og Ole Reitan at starte familiens første købmandsbutik i Trondheim. Deres søn, Odd Reitan, begyndte tidligt at arbejde i forældrenes butik, hvor han hurtigt blev inspireret han kunne se mulighederne og stordriftsfordelene ved at bygge en hel kæde af købmandsbutikker op. Under et besøg i Tyskland i 1977 stiftede Odd Reitan bekendtskab med Aldi-kæden og den forretningsfilosofi, der lå bag konceptet. Odd Reitan var imponeret over discount tankegangen og den på det tidspunkt meget moderne og skelsættende måde at drive dagligvarebutik på. Det tyske discount-eventyr oversatte Odd Reitan til norsk, og i 1979 startede han REMA en sammentrækning af Reitan og mat (mad) varenumre og en enkeltbillet til Danmark I REMA s første år havde man et vareprogram på mellem 500 og 600 varenumre. Men for at holde konkurrenterne på afstand og ikke mindst for at kunne leve op til kundernes behov, så valgte man hurtigt, at sortimentet skulle være endnu bredere. I 1994 åbnede den første REMA 1000 butik i Danmark. Og siden er det blevet til mange butiksåbninger på dansk grund, så der i dag er flere end 250 danske REMA 1000 butikker. Målet er, at der inden for en årrække er 300 REMA 1000 butikker i Danmark. Meget mere omtanke REMA 1000 Danmark A/S er i dag meget mere end blot en masse varenumre. I REMA 1000 arbejder vi med mennesker både bagved og foran kasselinjen og det betyder meget for os. En indkøbsoplevelse er også et møde mellem mennesker. REMA 1000 skal være symbolet på sund fornuft, folkelighed og dygtighed. Hos os er det ikke flovt at gøre tingene enkelt det er genialt. Vi arbejder efter en filosofi, der indeholder effektiv drift, lave omkostninger, lave kalkulationer og stor varevolume. REMA 1000 vil være kendt som Skandinaviens mest værdidrevne selskab. Derfor arbejder vi hele tiden på at rendyrke vor forretningsidé og skabe en kultur, hvor kunden er vores øverste chef. Vores værdier skal styre, hvad vi gør og definere, hvem vi er. Vi vil vinde, og vi vil være bedst til det vi arbejder med. Vores virksomhed skal præges af medarbejdere, som har stor faglig kompetence og stærke indre værdier. Vore medarbejdere skal være beslutningstagere og vores arbejdsmiljø skal være præget af sammenhold, respekt og et fælles ønske om succes. Vi omsatte i 2012 for 72 milliarder og beskæftigede omkring mennesker. Det er vore stærke værdier og vort værdigrundlag, der driver os. SIDE 14 TEGNINGSMATERIALE

15 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Nøgletal Rema1000 Danmark A/S Mio. kr Omsætning Resultat før skat Egenkapital Lejekontrakt Der er indgået lejekontrakt med REMA 1000 Danmark A/S med en uopsigelighed fra lejers side på 15 år. Lejen reguleres hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar Lejen reguleres med 75% af NPI, dog minimum 2% og maksimum 4%. Der er aftalt lejefredning i lejers uopsigelighedsperiode. Lejeniveauer og købsprisen på ejendommen er verificeret af uafhængig ejendomsmægler. Depositum Forkøbsret Boliglejemålene Lejegaranti Tomgangsleje Depositum og forudbetalt leje Ejendomsmæglervurdering Lejer stiller som depositum bankgaranti svarende til tre måneders leje. Bankgarantien reguleres hvert femte år pr. 1/1, således at depositum modsvarer den konstaterede stigning i lejen for de forløbne fem år. Såfremt A/S Kirkebjerg Allé 1 helt eller delvist ønsker at sælge ejendommen, hvori REMA1000 er beliggende, er A/S Kirkebjerg Allé 1 forpligtet til først at tilbyde REMA1000 at købe ejendommen på samme vilkår, som man dokumenterbart kan opnå hos tredjemand. Som nævnt er der i ejendommen femten boliglejemåi, der er budgetteret udlejet til en leje på kr pr. kvm. Ejendommen erhverves fra Rema Ejendom Danmark A/S og sælger har forpligtet sig til at foretage 1. gangs udlejningen af boligerne på en af Crescendo A/S godkendt standardlejekontrakt. Sælger stiller over for A/S Kirkebjerg Allé 1 en anfordringsgaranti for boliglejens betaling på i alt kr i fem år fra overtagelsesdagen, Garantien nedskrives årligt med kr Dette betyder, at A/S Kirkebjerg Allé 1 i de første fem år kan nedsætte den budgetterede leje på kr pr. kvm med 15% uden at der vil ske negative afvigelser i budgetterne. Dette er en markant sikkerhed for investor. Idet A/S Kirkebjerg Allé 1 er indrømmet en 5-årig lejegaranti fra sælger, budgetteres der ikke med nedgang i budgetlejen i fem år. Herefter budgetteres der med 5% tomgangsleje. Der budgetteres med tre måneders depositum og tre måneders forudbetalt leje. Der foreligger ejendomsmæglervurdering fra Home Erhvervscenter København A/S, der vurderer, at lejen for de femten boliger udgør kr kr pr. kvm. med en gennemsnitsleje på kr pr. kvm. Via lejegaranti kan boligerne udlejes til kr pr. kvm., uden at der sker afvigelse i budgetterne. Ejendomsmæglervurderingen er optrykt bagest i tegningsmaterialet. TEGNINGSMATERIALE SIDE 15

16 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Købs- og salgspriser Købesum Ejendomsmæglervurdering Købesummen kan opdeles dels i Rema1000 butikken og dels i de femten boliger. Jf. ejendomsmæglervurderingen er REMA1000 butikken erhvervet til kr. 22 mio. og boligerne til kr. 18. mio. Fordeles stiftelsesomkostninger, honorar, stempel mv. forholdsmæssigt i forhold til ovennævnte beløb, svarer dette til, at REMA1000 butikken er erhvervet til kr. 24,4 mio. og boligerne til kr. 19,9 mio. De femten boliger er dermed erhvervet til en pris på ca. kr pr. kvm. Home Erhvervscenter København A/S har ligeledes vurderet salgspriserne for boligerne ved salg enkeltvis, hvor vurderingen udgør kr pr. kvm. Såfremt det forudsættes, at alle boliger kan sælges enkeltvis her og nu, svarer dette til en samlet værdi på kr Med forudsætningen om salg her og nu er Home Erhvervscenter København A/S aktuelle vurdering således ca. kr. 5. mio. eller 25% højere end indkøbsprisen efter alle omkostninger. Målt i forhold til investorernes indskudte kapital (egenkapitalen) på kr , ligger der således en latent gevinst på ca. 67%. For en 6,67%-investor der indskyder kr , udgør denne latente gevinst således ca. kr Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en uvildig ejendomsmæglervurdering og ikke et købstilbud. Ejendomsmæglervurderingen er optrykt bagest i tegningsmaterialet. Samlet REMA1000 Bolig Pr. bolig Pr. kvm. Købspris efter omk Ejd. mæglervurd Latent gevinst SIDE 16 TEGNINGSMATERIALE

17 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Oplysninger om udbuddet Selskabets formål Selskabets formål er investering i ejendomme, drift heraf, samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. Tegningsbeløb Der udbydes aktier á nominelt kr Mindste tegningsbeløb i forbindelse med denne tegning er aktier á nominelt kr. 100, der modsvarer en kursværdi på kr Tegningsperiode Aktierne udbydes i perioden 5. september 2014 til 30. december 2014 kl Tegningen kan dog slutte inden tegningsfristens udløb, såfremt alle aktier er tegnet. Tegningskurs Betalingsdato Tegningssted Overtegning Tilbagekaldelse Aktieklasse Notering på navn Rettigheder indløsning Stemmeret Beslutning på generalforsamling Aktionæroverenskomst Aktierne erhverves/tegnes til kurs 100 pr. aktie á nominelt kr. 100, franco. Betalingsdato er 30. december 2014, eller efter nærmere aftale. Crescendo A/S Christian X s Vej Viby J Tlf Fax I tilfælde af overtegning vil der ske reduktion efter bestyrelsens beslutning. Såfremt der indtræffer begivenheder, der efter selskabets og/eller finansiel rådgivers opfattelse gør gennemførelsen utilrådelig, forbeholder selskabet sig ret til i tegningsperioden at tilbagekalde udbuddet. Der findes én aktieklasse. Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse. På generalforsamlingen giver hver aktie á kr. 100 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Alle anliggender afgøres med simpelt stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i lovgivningen eller selskabets vedtægter. Selskabet har ikke indgået nogen form for aktionæroverenskomst og har ingen planer om at indgå en sådan. TEGNINGSMATERIALE SIDE 17

18 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Ejerbog Jf. selskabslovens 50, stk. 3 føres selskabets ejerbog hos: Crescendo A/S Chr. X s Vej Viby J Kapitalforhøjelse A/S Kirkebjerg Allé 1, CVR-nr , c/o Crescendo A/S, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J, er stiftet den 12. august 2014 af Crescendo A/S. Selskabskapitalen udgør nom. kr , fordelt på aktier á kr Selskabets egenkapital på stiftelsestidspunktet andrager således kr A/S Kirkebjerg Allé 1 er stiftet ved kontant indskud af i alt kr Som led i selskabets finansiering af ejendommen er bestyrelsen i henhold til vedtægterne bemyndigede til at forhøje selskabskapitalen med op til i alt nom. kr , således at aktiekapitalen efter bemyndigelsen udgør nom. kr Ved erhvervelse af aktier i selskabet erhverver investor allerede udstedte aktier i selskabet fra Crescendo A/S og forpligter sig samtidig til at deltage i en kapitalforhøjelse og nytegne en tilsvarende forholdsmæssig andel af forhøjelsesbeløbet på kr , svarende til aktier til kurs 100. Kapitalforhøjelsen vil ske ved overtagelsen af ejendommen. Udbytte Der budgetteres med udlodning af aktiekapitalen på 3% p.a. fra 2021 til Udlodning er medtaget i det regnskabsår, der ligger til grund for udbyttet, trods det at udlodningen først foretages i det efterfølgende driftsår. A/S Kirkebjerg Allé 1 har aftalt med realkreditinstituttet, der finansierer selskabet, at udbytte alene kan foretages med realkreditinstituttets accept. En tilsvarende aftale er indgået med kreditor på lån/pantebrev. Øvrige aftaler lån/pantebrev Det er aftalt med kreditor, at der ikke skal foretages betalinger af hverken rente eller afdrag på lånet med mindre at selskabets likviditetsmæssige forhold gør dette muligt alternativt skal renter oprulles. A/S Kirkebjerg Allé 1 har ligeledes aftalt med kreditor, at der ikke kan ske yderligere belåning/omprioritering af ejerpantebrev i foranstående banklån/kassekredit på kr i forhold til de vilkår, der er indgået i forbindelse med etableringen af projektet. A/S Kirkebjerg Allé 1 har endvidere aftalt med kreditor, at man efter 5 års drift vil søge refinansiering af projektet med henblik på at opnå en struktur, hvori lån/pantebrev opnår en afvikling i restløbetiden på sædvanlige vilkår for et sælgerpantebrev. Det er en forudsætning, at A/S Kirkebjerg Allé 1 opnår en fordel ved denne refinansiering. SIDE 18 TEGNINGSMATERIALE

19 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Administration Honorarer Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med administrationsselskab til varetagelse af den daglige drift. Crescendo Administration ApS forestår både ejendoms- og selskabsadministration, hvor der er indgået en 5-årig uopsigelig aftale fra projektets etablering. Aftalen kan herefter opsiges med 6 måneders varsel. Crescendo Administration ApS er et 100% ejet datterselskab af Crescendo A/S og har adresse på Christian X s Vej 56, 8260 Viby J. I forbindelse med at A/S Kirkebjerg Allé 1 erhverver ejendommen indgås administrationsaftale med Crescendo Administration ApS på sædvanlige vilkår. Crescendo modtager følgende honorarer: - Udbyderhonorar kr. 2,25 mio. - Løbende administrationsindtægt kr p.a. (heraf moms kr ) Sælger Overtagelsesdag Udbyder skal hermed erklære, at vi i forbindelse med handlen ikke har indgået andre aftaler med sælger eller har andre relationer til sælger end oplyst i nærværende tegningsmateriale. Crescendo A/S har tidligere erhvervet andre REMA1000 butikker fra sælger, der ligeledes er udbudt som investeringsprojekter. Sælger har mulighed for at udskyde overtagelsesdagen med indtil to måneder. Udskydelse skal varsles med minimum én måned. En udskydelse af overtagelsesdagen vil alene medføre mindre forskydninger i budgetterne. TEGNINGSMATERIALE SIDE 19

20 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Drift og forrentning Driftsindtægter og -udgifter Den budgetterede bruttohusleje udgør kr ved overtagelsen den 1. december Driftsbudgettet for ejendommen fremgår af nedenstående specifikation (anslåede tal): Ejendomsskat Kr Forsikringer Kr Udvendig vedligeholdelse (inkl. moms) Kr Renovation Kr Vicevært (inkl. moms) Kr Fælles el, varme Kr Bidrag administration REMA1000 Kr Ejendomsadm. (inkl. delvis moms) Kr Selskabsadministration (inkl. delvis moms) Kr Revisor (inkl. delvis moms) Kr Driftsudgifter i alt Kr Der er ikke fradrag for moms på boliglejemålene, hvorfor for nogle af posterne i driftsbudgettet er med moms/delvis moms. Forrentning generelt Når startforrentningen af en given ejendomsinvestering skal vurderes, indgår der en række tal i beregningen. Udelades enkelte af disse tal, kan dette medføre et forkert beslutningsgrundlag for investor, når forskellige investeringsmuligheder sammenlignes. Overordnet set er formlen til beregning af nettoforrentning følgende: Bruttoleje - Driftsudgifter Købesum - Kontant depositum x 100 nettoforrentning Bruttoleje ejendomsskat forsikring udvendig vedligeholdelse renovation, vicevært, fælles el bidrag administration REMA ejendomsadministration selskabsadministration revisor Kontant depositum/forudb. leje kr Nettoleje Nominel købesum I (incl. registreringsafgift kr ) ,2% 5,9% + handelsomk. inkl. udbyderhonorar kr. 2,25 mio Nominel købesum II ,8% 5,5% + finansieringsomkostninger Nominel købesum III ,6% 5,3% Tabellen viser væsentlige forskelle i forrentningen ved forskellige valg af, hvilke driftsudgifter der medtages i beregningen. SIDE 20 TEGNINGSMATERIALE

21 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Forrentning aktuel ejendom Startforrentningen den 1. december 2014 er følgende: ,5% Jf. tabellen på foregående side indgår driftsudgifter i beregningen med alle udgiftsarter, mens finansieringsomkostninger ikke indgår i købesummen. Finansieringsomkostninger medtages ikke, da disse kan variere væsentligt fra ejendom til ejendom. Brutto - nettoforrentning Bruttoforrentning (BRT) og nettoforrentning (NRT) kan ligeledes opgøres baseret på bestemmelser fra Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening (DEB). BRT er opgjort ved at sætte ejendommens kontantpris med fradrag for kontant indbetalt depositum op mod ejendommens nettodrift, hvor nettodriften udgøres af lejeindtægt fratrukket alle omkostninger til ejendommens løbende drift. NRT er opgjort ved at sætte projektsummen defineret som ejendommens kontantpris efter fradrag for kontant indbetalt depositum med tillæg af udbyderhonorar, samt øvrige handels-, finansierings- og rådgiveromkostninger op mod ejendommens nettodrift fratrukket omkostninger til projektadministration. Tabellen viser brutto- og nettoforrentningen for projektet. Beregningerne er før finansielle omkostninger og før budgetteret tomgangsleje. År Brutto Netto ,2% 5,5% ,3% 5,5% ,4% 5,6% ,5% 5,7% ,6% 5,8% ,0% 5,7% ,1% 5,8% ,2% 5,9% ,6% 6,0% ,1% 6,1% ,2% 6,2% ,3% 6,3% ,4% 6,4% ,5% 6,5% ,6% 6,6% TEGNINGSMATERIALE SIDE 21

22 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Salg af ejendommen og budgetforventninger Forventet salgssum A/S Kirkebjerg Allé 1 er som udgangspunkt et opsparingsprojekt med en 15-årig tidshorisont. Det er dog strategien løbende at vurdere, om det er interessant at frasælge ledige boliger, under hensyntagen til markedssituationen, i takt med at disse bliver ledige for en optimering af investors afkast. Selskabet kan således overveje løbende at frasælge boligerne enten til eksisterende lejere, som ønsker at købe boligen, eller til nye ejere i forbindelse med lejers opsigelse af lejemål. Købsoption Boligerne er ikke udstykket, når A/S Kirkebjerg Allé 1 overtager ejendommen. I alle lejekontrakter er lejer tillagt en købsoption til lejligheden. Såfremt købsoptionen bliver udnyttet, vil lejligheden blive udstykket som en ejerlejlighed. Købsoptionen kan udnyttes i en udnyttelsesperiode, der påbegyndes seks måneder efter og ophører tolv måneder efter lejemålets begyndelse. I det omfang lejer ikke har udnyttet købsoptionen i denne udnyttelsesperiode, bortfalder denne i sin helhed. Ved udnyttelse af optionen fastsættes prisen som et gennemsnit af to anerkendte landsdækkende ejendomsmægleres vurdering. Valg af ejendomsmægler foretages af udlejer. Boligernes salgspriser er budgetteret ud fra en pris på kr pr. kvm. i efteråret Denne pris pr. kvm. indekseres løbende med 2% p.a. Home Erhvervscenter København har vurderet boligernes gennemsnitlige salgspris til kr pr. kvm. Pris pr. kvm Budgetteret salgspris Indeksering 2% årligt Pris pr. gns. bolig Salgsomkostninger Der budgetteres ikke med salgsomkostninger idet disse forudsættes indeholdt i de budgetterede nettosalgspriser. SIDE 22 TEGNINGSMATERIALE

23 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Gældsudvikling og forventet værdistigning Budgetteret værdi og gæld (1.000 kr.) Budgetteret værdi Gæld Købspris Figuren viser boligernes budgetterede værdi ved en anslået værdistigning på 2% p.a., samt den forventede gældsudvikling ved den forudsatte finansiering Budgetforudsætninger Bruttoleje kr ,00 Indeksering af leje REMA 2,0% p.a. Indeksering af leje bolig 1,0% p.a. Indeksering af omkostninger 1,0% p.a. Diskonteringssats 2,0% Værdistigning boliger 2,0% p.a. Kapitalanvendelse og fremskaffelse Diskonteringssatsen er fastsat som den forventede inflation. Kapitalanvendelse Ejendommens købesum inkl. udbyderhonorar tkr Etableringsomkostninger tkr Likvid beholdning ved opstart (trækningsret) tkr. -86 Kapitalanvendelse i alt tkr. tkr Kapitalfremskaffelse Ejendomslån - 1., prioritet tkr Ejendomslån - 4. prioritet tkr Kassekredit - 4, prioritet tkr. 500 Ansvarligt lån/pantebrev - 5. prioritet tkr Depositum tkr. 325 Forudbetalt husleje tkr. 325 Investorindskud tkr Kapitalfremskaffelse i alt tkr Etableringsomkostninger Advokat tkr. 80 Revisor tkr. 30 Ejendomsvurdering tkr. 20 Teknisk gennemgang tkr. 40 Finansieringsomkostninger og garantiprovision tkr Etableringsomkostninger i alt tkr TEGNINGSMATERIALE SIDE 23

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S Isaksen & Nomanni Aarhus Viby Centret 24 8260 Viby J Tlf. 86 11 40 00 Fax 86 11 41 18 Sag nr. 12 24122 KN/SWA V E D T Æ G T E R for AARHUS AADAL GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr VEDTÆGTER for Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr. 32774210 J.nr. 200485 AMH/KRS VEDTAGET 28042011 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S. Dets hjemsted er Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr.157077 VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR. 33 05 91 24 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber.

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber. VEDTÆGTER for Small Cap Danmark A/S (CVR-nr. 3970 3416) Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Small Cap Danmark A/S. Selskabets binavne er: Small Cap Invest A/S (Small Cap Danmark A/S) Small Cap

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere