A/S Kirkebjerg Allé 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Kirkebjerg Allé 1"

Transkript

1 A/S Kirkebjerg Allé 1

2 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Hovedtal Projektnavn A/S Kirkebjerg Allé 1 Overtagelsesdato 1. december 2014 Købesum Erhverv/uopsigelighed lejer Kr. 42,6 mio. Rema1000 Danmark A/S - 15 år fra overtagelsesdato og Boliger Lejet areal i alt Finansiering 15 stk. til private (standardlejekontrakt) kvm. 1. prioritet - realkreditlån: Kr. 12,2 mio årigt stående lån, herefter 20-årigt annuitetslån 5-årig fast rente 2,45% (budgetrente ca. 0,5% over aktuelt renteniveau) Aktiekapital Kr prioritet - realkreditlån: Kr. 4,2 mio årigt annuitetslån, 5-årig fast rente 2,45% (budgetrente ca. 0,5% over aktuelt renteniveau) 3. prioritet - realkreditlån: Kr. 11,7 mio årigt annuitetslån, 10-årig fast rente - 3,5% (budgetrente ca. 0,5% over aktuelt renteniveau) 4. prioritet banklån/kassekredit: Kr. 4,5 mio. 9-årig lån/kassekredit variabel rente 5,25% 5. prioritet lån/pantebrev: Kr. 3,6 mio årigt stående lån, herefter 5-årigt annuitetslån, 15-årig fast rente 8,0% Antal aktier Budgetperiode á kr. 100 pr. aktie. 15 år Nøgletal ved 6,67%, svarende til ejerandel på 1/15: Antal aktier Indskud - minimum Forventet udbytte Kr % p.a. fra 2021 til 2025 Afkast 8,8% p.a. Nutidsværdi Kr Crescendo A/S er medlem af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening. DEB har eget klagenævn, der alene behandler klager fra investorer hos et medlem af DEB. SIDE 2 TEGNINGSMATERIALE

3 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Indhold PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ INTRODUKTION... 4 OM CRESCENDO A/S... 6 EJENDOMMEN OG BELIGGENHED... 7 LEJERE KØBS- OG SALGSPRISER OPLYSNINGER OM UDBUDDET DRIFT OG FORRENTNING SALG AF EJENDOMMEN OG BUDGETFORVENTNINGER KAPITALANVENDELSE OG FREMSKAFFELSE FINANSIERING HÆFTELSE INVESTORS FORHOLD BUDGETTER UDEN FRASALG LIKVIDITETSBUDGET INVESTOR - UDEN FRASALG BUDGETTER MED FRASALG LIKVIDITETSBUDGET INVESTOR - MED FRASALG RISIKO FØLSOMHEDSANALYSE SKATTEMÆSSIGE FORHOLD RÅDGIVERE ØVRIGE OPLYSNINGER GENERELLE TEGNINGSOPLYSNINGER UDBYDERS ERKLÆRING VEDTÆGTER ERKLÆRINGER FRA RÅDGIVERE REDMARK, STATSAUT. REVISIONSPARTNERSELSKAB ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA HOME ERHVERVSCENTER KØBENHAVN A/S ERHVERVELSESAFTALE TEGNINGSMATERIALE SIDE 3

4 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Præsentation af A/S Kirkebjerg Allé 1 Introduktion Indledning Opsparing ved investering i ejendomme er et interessant supplement til de traditionelle kapital- og ratepensionsordninger. Ejendomsprojekter kan enten udbydes i erhvervsejendomme, i boligejendomme, eller i en kombination heraf. Selskaberne struktureres enten som 10-mands kommanditselskaber (K/S) eller ejendomsaktieselskaber A/S. Ved investering i et K/S har investor ved investering i en ejendom mulighed for at foretage skattemæssige fradrag i topskatten, hvilket likviditetsmæssigt betyder et lavere indskud efter skat for investor. Ved investering i en boligejendom, er der typisk ikke fradrag i topskatten, idet boligejendomme ikke er afskrivningsberettigede. Ved denne selskabsform er det muligt at anvende både frie midler samt midler fra virksomhedsordningen. Ved investering i et A/S, uanset om det er en erhvervsejendom eller en boligejendom, har investor ikke skattemæssigt fradrag i topskatten og likviditetsindskuddet vil derfor typisk være højere for investor. Ved denne selskabsform er det muligt at investere både med frie midler, men også med midler fra rate- og kapitalpensioner. Crescendo A/S udbyder ejendomsprojekter med lav risiko, hvor ejendommene er velbeliggende og for erhvervsprojekterne endvidere udlejet til solide lejere på lejekontrakter med lang uopsigelighed. Nærværende tegningsmateriales formål er at give potentielle investorer et godt beslutningsgrundlag før en evt. investering i A/S Kirkebjerg Allé 1. Projektet A/S Kirkebjerg Allé 1 udbydes som et aktieselskab. Der kan investeres med både frie midler samt under visse betingelser med pensionsmidler. Aktieafkastet er særdeles attraktivt, idet dette budgetteres til 8,8% p.a. Projektet er forudsat at have en løbetid på 15 år, hvor der budgetteres med udlodning af aktiekapitalen på 3% p.a. fra 2021 til Aktieselskabet erhverver med overtagelse den 1. december 2014 en nyopført ejendom bestående af en REMA1000 butik med en 15-årig uopsigelig lejekontrakt i stueetagen, samt femten udlejede boliger på henholdsvis 1. og 2. sal. Den samlede anskaffelsessum er kr. 42,6 mio. ekskl. finansieringsomkostninger. SIDE 4 TEGNINGSMATERIALE

5 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Attraktiv investering Flere forhold gør, at der er tale om en særdeles attraktiv investering: Risikospredning via investering i både erhverv og bolig. Høj lejesikkerhed idet REMA1000 er en af de mest succesrige dagligvarekæder. Endvidere kan boliglejemålene via lejegaranti og god drift i projektet i hele budgetperioden udlejes til en leje, der er 26% under budgetlejen, uden at der skal foretages ekstraopkrævninger hos investorerne. Fast rente i ti år for 42% af finansieringen og fast rente i fem år for yderligere 45% af finansieringen, således at hele 87% af finansieringen er med fast rente i fem år eller mere. Nyopført ejendom i gode materialer, der betyder lav sandsynlighed for uventede udgifter til udvendig vedligeholdelse. Strategi og afkast A/S Kirkebjerg Allé 1 er som udgangspunkt et udlejningsprojekt, hvor formålet er at erhverve og udleje ejendommen på Kirkegårds Allé 1. Selskabet kan dog overveje løbende at frasælge ejerlejlighederne - enten til eksisterende lejere, som ønsker at købe boligen eller til nye ejere i forbindelse med lejers opsigelse af lejemål. Førnævnte afkast på 8,8% og de nævnte udlodninger er under forudsætning af, at der ikke sker frasalg af boliger i hele budgetperioden på 15 år. Såfremt der fra efteråret 2015 forudsættes salg af én bolig og efterfølgende forudsættes salg af to boliger om året, vil aktieafkastet udgøre 11,2% p.a. over en 15-årig periode. Udlodning vil i dette scenarie udgøre 25% p.a. i årene 2019 til Med ovennævnte forudsætning om frasalg vil investor allerede i 2022 have den indskudte kapital retur, hvor alle boliger vil være frasolgt, hvorefter projektet fortsætter til 2030, hvorefter det ophører. Ophører projektet i stedet i 2022 til den budgetterede pris, vil aktieafkastet udgøre ca. 13%. Emissionen Provenuet fra nærværende emission bliver anvendt som en del af finansieringen til køb af ovennævnte ejendom. Aktieudbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Tegningsmaterialet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. TEGNINGSMATERIALE SIDE 5

6 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Om Crescendo A/S Crescendo tilbyder seriøse investeringsprojekter af høj kvalitet med en god balance mellem sikkerhed og rentabilitet. Crescendo er stiftet i 2002 af Carsten Lykke og Bo Helligsøe, som begge har 18 års erfaring med udvikling, udbud og administration af investeringsprojekter. Vi har formidlet flere end 30 investeringsprojekter med en samlet projektsum på kr. 2,2 mia. til mere end 100 formuende personer og selskaber. Crescendo har det princip, at én fast nøgleperson har ansvaret for projektet i hele etablerings- og udbudsfasen. Det forenkler din beslutningsproces, sparer tid og giver en klar rød tråd i forløbet. Du ved altid, hvem du skal have fat på, og hvem der har ansvaret for at svare på spørgsmål. Crescendo har tegnet en professionel ansvarsforsikring for rådgiveransvar i forbindelse med udbud af investeringsprojekter og den løbende selskabsadministration. Bo Helligsøe (tv) og Carsten Lykke Brancheforening Crescendo A/S er medlem af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening (DEB), som er stiftet med det formål at sikre etiske normer for Foreningens og medlemmernes virke for at fremme tilliden til investering i ejendomsprojekter. Medlemmerne af DEB er forpligtet af Foreningens Vedtægter og skal overholde Foreningens Etiske Retningslinjer samt Retningslinjer for Prospekter, ligesom medlemskab af Foreningen indebærer, at medlemmet overholder Foreningens krav til kapital mv. og har tegnet en ansvarsforsikring, som er godkendt af Foreningen. Det er Crescendo A/S ansvar, at nærværende prospekt lever op til Foreningens retningslinjer. DEB s sekretariat gennemgår alle prospekter for at påse, at medlemmerne opfylder sine informationsforpligtelser, jf. Retningslinjer for Prospekter. Medlemmerne af DEB har for at sikre deres investorer adgang til uvildig behandling af klager over et medlems udbud af og salg og formidling af kapitalandele i et ejendomsprojekt, etableret DEB s klagenævn. DEB s klagenævn behandler udelukkende klager fra fysiske personer (investorer) hos et af DEB s medlemmer, som alle har tilsluttet sig DEB s nævn. Se også SIDE 6 TEGNINGSMATERIALE

7 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Ejendommen og beliggenhed Boligerne Ejendommen opføres i kvalitetsmaterialer med teglsten og med bagmur af betonelementer, og taget udføres med rød vingetegl. Udvendige vinduer og døre leveres som fabrikat Velfac eller tilsvarende træ/alu partier. Rækværker og gelænder udføres af galvaniserede stålprofiler. De femten boliger er af varierende størrelse fra 56 kvm. til 120 kvm., hvoraf to boliger er i to etager. Til fire af lejlighederne er der altaner, hver på 4,5 kvm. Der er fælles tagterrasse over butiksarealet på 304 kvm. I kælderen har hvert af boliglejemålene et kælderrum på 3 kvm., og der er i kælderen ligeledes et fælles teknikrum. Visualisering af REMA 1000 butikken i forgrunden og lejlighederne i bagrunden TEGNINGSMATERIALE SIDE 7

8 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Visualisering af tagterrasse ovenpå REMA 1000 butikken. Visualisering af køkken-alrum i lejlighed. SIDE 8 TEGNINGSMATERIALE

9 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Visualisering af køkken-alrum i lejlighed. TEGNINGSMATERIALE SIDE 9

10 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Plantegninger SIDE 10 TEGNINGSMATERIALE

11

12 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Kort SIDE 12 TEGNINGSMATERIALE

13 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Transport i nærområdet Hele Glostrup er et trafikalt knudepunkt. Der er så at sige ikke den transportform, der ikke gennemstrømmer Glostrup. Det overordnede trafiknet udgøres af de syd / nordgående Ring III og Motorring III samt Hovedvejen fra øst til vest. 15 buslinjer kommer omkring Glostrup Station, hvor der også er gode forbindelser videre med S-tog, regionaltog og fjerntog. At komme til lufthavnen med tog tager ca. 40 minutter. Transportmulighederne i nærområdet er også gode. Indkøb og kørsel til daginstitutioner og fritidsaktiviteter kan klares på cykel, mens Københavns centrum kan nås på kort tid med bil eller S-tog. Kilde: Glostrup Kommune, Glostrup Bil Fra ejendom til rådhus S-tog Fra station til station København 12 km. 24 min. 17 min. Kilder: Google Maps og DSB. Befolkningsfremskrivning I hele Hovedstadsområdet forventer Danmarks Statistik en markant befolkningsfremgang i de kommende år. Således også i Glostrup Kommune, hvor befolkningen forventes af vokse med personer eller 16% frem til Befolkningsfremskrivning Glostrup Kommune Kilde: Danmarks Statistik TEGNINGSMATERIALE SIDE 13

14 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Lejere REMA 1000 historie (kilde: REMA 1000 historien begyndte for mere end 60 år siden i Norge. I 1948 besluttede ægteparret Margit og Ole Reitan at starte familiens første købmandsbutik i Trondheim. Deres søn, Odd Reitan, begyndte tidligt at arbejde i forældrenes butik, hvor han hurtigt blev inspireret han kunne se mulighederne og stordriftsfordelene ved at bygge en hel kæde af købmandsbutikker op. Under et besøg i Tyskland i 1977 stiftede Odd Reitan bekendtskab med Aldi-kæden og den forretningsfilosofi, der lå bag konceptet. Odd Reitan var imponeret over discount tankegangen og den på det tidspunkt meget moderne og skelsættende måde at drive dagligvarebutik på. Det tyske discount-eventyr oversatte Odd Reitan til norsk, og i 1979 startede han REMA en sammentrækning af Reitan og mat (mad) varenumre og en enkeltbillet til Danmark I REMA s første år havde man et vareprogram på mellem 500 og 600 varenumre. Men for at holde konkurrenterne på afstand og ikke mindst for at kunne leve op til kundernes behov, så valgte man hurtigt, at sortimentet skulle være endnu bredere. I 1994 åbnede den første REMA 1000 butik i Danmark. Og siden er det blevet til mange butiksåbninger på dansk grund, så der i dag er flere end 250 danske REMA 1000 butikker. Målet er, at der inden for en årrække er 300 REMA 1000 butikker i Danmark. Meget mere omtanke REMA 1000 Danmark A/S er i dag meget mere end blot en masse varenumre. I REMA 1000 arbejder vi med mennesker både bagved og foran kasselinjen og det betyder meget for os. En indkøbsoplevelse er også et møde mellem mennesker. REMA 1000 skal være symbolet på sund fornuft, folkelighed og dygtighed. Hos os er det ikke flovt at gøre tingene enkelt det er genialt. Vi arbejder efter en filosofi, der indeholder effektiv drift, lave omkostninger, lave kalkulationer og stor varevolume. REMA 1000 vil være kendt som Skandinaviens mest værdidrevne selskab. Derfor arbejder vi hele tiden på at rendyrke vor forretningsidé og skabe en kultur, hvor kunden er vores øverste chef. Vores værdier skal styre, hvad vi gør og definere, hvem vi er. Vi vil vinde, og vi vil være bedst til det vi arbejder med. Vores virksomhed skal præges af medarbejdere, som har stor faglig kompetence og stærke indre værdier. Vore medarbejdere skal være beslutningstagere og vores arbejdsmiljø skal være præget af sammenhold, respekt og et fælles ønske om succes. Vi omsatte i 2012 for 72 milliarder og beskæftigede omkring mennesker. Det er vore stærke værdier og vort værdigrundlag, der driver os. SIDE 14 TEGNINGSMATERIALE

15 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Nøgletal Rema1000 Danmark A/S Mio. kr Omsætning Resultat før skat Egenkapital Lejekontrakt Der er indgået lejekontrakt med REMA 1000 Danmark A/S med en uopsigelighed fra lejers side på 15 år. Lejen reguleres hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar Lejen reguleres med 75% af NPI, dog minimum 2% og maksimum 4%. Der er aftalt lejefredning i lejers uopsigelighedsperiode. Lejeniveauer og købsprisen på ejendommen er verificeret af uafhængig ejendomsmægler. Depositum Forkøbsret Boliglejemålene Lejegaranti Tomgangsleje Depositum og forudbetalt leje Ejendomsmæglervurdering Lejer stiller som depositum bankgaranti svarende til tre måneders leje. Bankgarantien reguleres hvert femte år pr. 1/1, således at depositum modsvarer den konstaterede stigning i lejen for de forløbne fem år. Såfremt A/S Kirkebjerg Allé 1 helt eller delvist ønsker at sælge ejendommen, hvori REMA1000 er beliggende, er A/S Kirkebjerg Allé 1 forpligtet til først at tilbyde REMA1000 at købe ejendommen på samme vilkår, som man dokumenterbart kan opnå hos tredjemand. Som nævnt er der i ejendommen femten boliglejemåi, der er budgetteret udlejet til en leje på kr pr. kvm. Ejendommen erhverves fra Rema Ejendom Danmark A/S og sælger har forpligtet sig til at foretage 1. gangs udlejningen af boligerne på en af Crescendo A/S godkendt standardlejekontrakt. Sælger stiller over for A/S Kirkebjerg Allé 1 en anfordringsgaranti for boliglejens betaling på i alt kr i fem år fra overtagelsesdagen, Garantien nedskrives årligt med kr Dette betyder, at A/S Kirkebjerg Allé 1 i de første fem år kan nedsætte den budgetterede leje på kr pr. kvm med 15% uden at der vil ske negative afvigelser i budgetterne. Dette er en markant sikkerhed for investor. Idet A/S Kirkebjerg Allé 1 er indrømmet en 5-årig lejegaranti fra sælger, budgetteres der ikke med nedgang i budgetlejen i fem år. Herefter budgetteres der med 5% tomgangsleje. Der budgetteres med tre måneders depositum og tre måneders forudbetalt leje. Der foreligger ejendomsmæglervurdering fra Home Erhvervscenter København A/S, der vurderer, at lejen for de femten boliger udgør kr kr pr. kvm. med en gennemsnitsleje på kr pr. kvm. Via lejegaranti kan boligerne udlejes til kr pr. kvm., uden at der sker afvigelse i budgetterne. Ejendomsmæglervurderingen er optrykt bagest i tegningsmaterialet. TEGNINGSMATERIALE SIDE 15

16 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Købs- og salgspriser Købesum Ejendomsmæglervurdering Købesummen kan opdeles dels i Rema1000 butikken og dels i de femten boliger. Jf. ejendomsmæglervurderingen er REMA1000 butikken erhvervet til kr. 22 mio. og boligerne til kr. 18. mio. Fordeles stiftelsesomkostninger, honorar, stempel mv. forholdsmæssigt i forhold til ovennævnte beløb, svarer dette til, at REMA1000 butikken er erhvervet til kr. 24,4 mio. og boligerne til kr. 19,9 mio. De femten boliger er dermed erhvervet til en pris på ca. kr pr. kvm. Home Erhvervscenter København A/S har ligeledes vurderet salgspriserne for boligerne ved salg enkeltvis, hvor vurderingen udgør kr pr. kvm. Såfremt det forudsættes, at alle boliger kan sælges enkeltvis her og nu, svarer dette til en samlet værdi på kr Med forudsætningen om salg her og nu er Home Erhvervscenter København A/S aktuelle vurdering således ca. kr. 5. mio. eller 25% højere end indkøbsprisen efter alle omkostninger. Målt i forhold til investorernes indskudte kapital (egenkapitalen) på kr , ligger der således en latent gevinst på ca. 67%. For en 6,67%-investor der indskyder kr , udgør denne latente gevinst således ca. kr Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en uvildig ejendomsmæglervurdering og ikke et købstilbud. Ejendomsmæglervurderingen er optrykt bagest i tegningsmaterialet. Samlet REMA1000 Bolig Pr. bolig Pr. kvm. Købspris efter omk Ejd. mæglervurd Latent gevinst SIDE 16 TEGNINGSMATERIALE

17 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Oplysninger om udbuddet Selskabets formål Selskabets formål er investering i ejendomme, drift heraf, samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. Tegningsbeløb Der udbydes aktier á nominelt kr Mindste tegningsbeløb i forbindelse med denne tegning er aktier á nominelt kr. 100, der modsvarer en kursværdi på kr Tegningsperiode Aktierne udbydes i perioden 5. september 2014 til 30. december 2014 kl Tegningen kan dog slutte inden tegningsfristens udløb, såfremt alle aktier er tegnet. Tegningskurs Betalingsdato Tegningssted Overtegning Tilbagekaldelse Aktieklasse Notering på navn Rettigheder indløsning Stemmeret Beslutning på generalforsamling Aktionæroverenskomst Aktierne erhverves/tegnes til kurs 100 pr. aktie á nominelt kr. 100, franco. Betalingsdato er 30. december 2014, eller efter nærmere aftale. Crescendo A/S Christian X s Vej Viby J Tlf Fax I tilfælde af overtegning vil der ske reduktion efter bestyrelsens beslutning. Såfremt der indtræffer begivenheder, der efter selskabets og/eller finansiel rådgivers opfattelse gør gennemførelsen utilrådelig, forbeholder selskabet sig ret til i tegningsperioden at tilbagekalde udbuddet. Der findes én aktieklasse. Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse. På generalforsamlingen giver hver aktie á kr. 100 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Alle anliggender afgøres med simpelt stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i lovgivningen eller selskabets vedtægter. Selskabet har ikke indgået nogen form for aktionæroverenskomst og har ingen planer om at indgå en sådan. TEGNINGSMATERIALE SIDE 17

18 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Ejerbog Jf. selskabslovens 50, stk. 3 føres selskabets ejerbog hos: Crescendo A/S Chr. X s Vej Viby J Kapitalforhøjelse A/S Kirkebjerg Allé 1, CVR-nr , c/o Crescendo A/S, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J, er stiftet den 12. august 2014 af Crescendo A/S. Selskabskapitalen udgør nom. kr , fordelt på aktier á kr Selskabets egenkapital på stiftelsestidspunktet andrager således kr A/S Kirkebjerg Allé 1 er stiftet ved kontant indskud af i alt kr Som led i selskabets finansiering af ejendommen er bestyrelsen i henhold til vedtægterne bemyndigede til at forhøje selskabskapitalen med op til i alt nom. kr , således at aktiekapitalen efter bemyndigelsen udgør nom. kr Ved erhvervelse af aktier i selskabet erhverver investor allerede udstedte aktier i selskabet fra Crescendo A/S og forpligter sig samtidig til at deltage i en kapitalforhøjelse og nytegne en tilsvarende forholdsmæssig andel af forhøjelsesbeløbet på kr , svarende til aktier til kurs 100. Kapitalforhøjelsen vil ske ved overtagelsen af ejendommen. Udbytte Der budgetteres med udlodning af aktiekapitalen på 3% p.a. fra 2021 til Udlodning er medtaget i det regnskabsår, der ligger til grund for udbyttet, trods det at udlodningen først foretages i det efterfølgende driftsår. A/S Kirkebjerg Allé 1 har aftalt med realkreditinstituttet, der finansierer selskabet, at udbytte alene kan foretages med realkreditinstituttets accept. En tilsvarende aftale er indgået med kreditor på lån/pantebrev. Øvrige aftaler lån/pantebrev Det er aftalt med kreditor, at der ikke skal foretages betalinger af hverken rente eller afdrag på lånet med mindre at selskabets likviditetsmæssige forhold gør dette muligt alternativt skal renter oprulles. A/S Kirkebjerg Allé 1 har ligeledes aftalt med kreditor, at der ikke kan ske yderligere belåning/omprioritering af ejerpantebrev i foranstående banklån/kassekredit på kr i forhold til de vilkår, der er indgået i forbindelse med etableringen af projektet. A/S Kirkebjerg Allé 1 har endvidere aftalt med kreditor, at man efter 5 års drift vil søge refinansiering af projektet med henblik på at opnå en struktur, hvori lån/pantebrev opnår en afvikling i restløbetiden på sædvanlige vilkår for et sælgerpantebrev. Det er en forudsætning, at A/S Kirkebjerg Allé 1 opnår en fordel ved denne refinansiering. SIDE 18 TEGNINGSMATERIALE

19 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Administration Honorarer Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med administrationsselskab til varetagelse af den daglige drift. Crescendo Administration ApS forestår både ejendoms- og selskabsadministration, hvor der er indgået en 5-årig uopsigelig aftale fra projektets etablering. Aftalen kan herefter opsiges med 6 måneders varsel. Crescendo Administration ApS er et 100% ejet datterselskab af Crescendo A/S og har adresse på Christian X s Vej 56, 8260 Viby J. I forbindelse med at A/S Kirkebjerg Allé 1 erhverver ejendommen indgås administrationsaftale med Crescendo Administration ApS på sædvanlige vilkår. Crescendo modtager følgende honorarer: - Udbyderhonorar kr. 2,25 mio. - Løbende administrationsindtægt kr p.a. (heraf moms kr ) Sælger Overtagelsesdag Udbyder skal hermed erklære, at vi i forbindelse med handlen ikke har indgået andre aftaler med sælger eller har andre relationer til sælger end oplyst i nærværende tegningsmateriale. Crescendo A/S har tidligere erhvervet andre REMA1000 butikker fra sælger, der ligeledes er udbudt som investeringsprojekter. Sælger har mulighed for at udskyde overtagelsesdagen med indtil to måneder. Udskydelse skal varsles med minimum én måned. En udskydelse af overtagelsesdagen vil alene medføre mindre forskydninger i budgetterne. TEGNINGSMATERIALE SIDE 19

20 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Drift og forrentning Driftsindtægter og -udgifter Den budgetterede bruttohusleje udgør kr ved overtagelsen den 1. december Driftsbudgettet for ejendommen fremgår af nedenstående specifikation (anslåede tal): Ejendomsskat Kr Forsikringer Kr Udvendig vedligeholdelse (inkl. moms) Kr Renovation Kr Vicevært (inkl. moms) Kr Fælles el, varme Kr Bidrag administration REMA1000 Kr Ejendomsadm. (inkl. delvis moms) Kr Selskabsadministration (inkl. delvis moms) Kr Revisor (inkl. delvis moms) Kr Driftsudgifter i alt Kr Der er ikke fradrag for moms på boliglejemålene, hvorfor for nogle af posterne i driftsbudgettet er med moms/delvis moms. Forrentning generelt Når startforrentningen af en given ejendomsinvestering skal vurderes, indgår der en række tal i beregningen. Udelades enkelte af disse tal, kan dette medføre et forkert beslutningsgrundlag for investor, når forskellige investeringsmuligheder sammenlignes. Overordnet set er formlen til beregning af nettoforrentning følgende: Bruttoleje - Driftsudgifter Købesum - Kontant depositum x 100 nettoforrentning Bruttoleje ejendomsskat forsikring udvendig vedligeholdelse renovation, vicevært, fælles el bidrag administration REMA ejendomsadministration selskabsadministration revisor Kontant depositum/forudb. leje kr Nettoleje Nominel købesum I (incl. registreringsafgift kr ) ,2% 5,9% + handelsomk. inkl. udbyderhonorar kr. 2,25 mio Nominel købesum II ,8% 5,5% + finansieringsomkostninger Nominel købesum III ,6% 5,3% Tabellen viser væsentlige forskelle i forrentningen ved forskellige valg af, hvilke driftsudgifter der medtages i beregningen. SIDE 20 TEGNINGSMATERIALE

21 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Forrentning aktuel ejendom Startforrentningen den 1. december 2014 er følgende: ,5% Jf. tabellen på foregående side indgår driftsudgifter i beregningen med alle udgiftsarter, mens finansieringsomkostninger ikke indgår i købesummen. Finansieringsomkostninger medtages ikke, da disse kan variere væsentligt fra ejendom til ejendom. Brutto - nettoforrentning Bruttoforrentning (BRT) og nettoforrentning (NRT) kan ligeledes opgøres baseret på bestemmelser fra Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening (DEB). BRT er opgjort ved at sætte ejendommens kontantpris med fradrag for kontant indbetalt depositum op mod ejendommens nettodrift, hvor nettodriften udgøres af lejeindtægt fratrukket alle omkostninger til ejendommens løbende drift. NRT er opgjort ved at sætte projektsummen defineret som ejendommens kontantpris efter fradrag for kontant indbetalt depositum med tillæg af udbyderhonorar, samt øvrige handels-, finansierings- og rådgiveromkostninger op mod ejendommens nettodrift fratrukket omkostninger til projektadministration. Tabellen viser brutto- og nettoforrentningen for projektet. Beregningerne er før finansielle omkostninger og før budgetteret tomgangsleje. År Brutto Netto ,2% 5,5% ,3% 5,5% ,4% 5,6% ,5% 5,7% ,6% 5,8% ,0% 5,7% ,1% 5,8% ,2% 5,9% ,6% 6,0% ,1% 6,1% ,2% 6,2% ,3% 6,3% ,4% 6,4% ,5% 6,5% ,6% 6,6% TEGNINGSMATERIALE SIDE 21

22 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Salg af ejendommen og budgetforventninger Forventet salgssum A/S Kirkebjerg Allé 1 er som udgangspunkt et opsparingsprojekt med en 15-årig tidshorisont. Det er dog strategien løbende at vurdere, om det er interessant at frasælge ledige boliger, under hensyntagen til markedssituationen, i takt med at disse bliver ledige for en optimering af investors afkast. Selskabet kan således overveje løbende at frasælge boligerne enten til eksisterende lejere, som ønsker at købe boligen, eller til nye ejere i forbindelse med lejers opsigelse af lejemål. Købsoption Boligerne er ikke udstykket, når A/S Kirkebjerg Allé 1 overtager ejendommen. I alle lejekontrakter er lejer tillagt en købsoption til lejligheden. Såfremt købsoptionen bliver udnyttet, vil lejligheden blive udstykket som en ejerlejlighed. Købsoptionen kan udnyttes i en udnyttelsesperiode, der påbegyndes seks måneder efter og ophører tolv måneder efter lejemålets begyndelse. I det omfang lejer ikke har udnyttet købsoptionen i denne udnyttelsesperiode, bortfalder denne i sin helhed. Ved udnyttelse af optionen fastsættes prisen som et gennemsnit af to anerkendte landsdækkende ejendomsmægleres vurdering. Valg af ejendomsmægler foretages af udlejer. Boligernes salgspriser er budgetteret ud fra en pris på kr pr. kvm. i efteråret Denne pris pr. kvm. indekseres løbende med 2% p.a. Home Erhvervscenter København har vurderet boligernes gennemsnitlige salgspris til kr pr. kvm. Pris pr. kvm Budgetteret salgspris Indeksering 2% årligt Pris pr. gns. bolig Salgsomkostninger Der budgetteres ikke med salgsomkostninger idet disse forudsættes indeholdt i de budgetterede nettosalgspriser. SIDE 22 TEGNINGSMATERIALE

23 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Gældsudvikling og forventet værdistigning Budgetteret værdi og gæld (1.000 kr.) Budgetteret værdi Gæld Købspris Figuren viser boligernes budgetterede værdi ved en anslået værdistigning på 2% p.a., samt den forventede gældsudvikling ved den forudsatte finansiering Budgetforudsætninger Bruttoleje kr ,00 Indeksering af leje REMA 2,0% p.a. Indeksering af leje bolig 1,0% p.a. Indeksering af omkostninger 1,0% p.a. Diskonteringssats 2,0% Værdistigning boliger 2,0% p.a. Kapitalanvendelse og fremskaffelse Diskonteringssatsen er fastsat som den forventede inflation. Kapitalanvendelse Ejendommens købesum inkl. udbyderhonorar tkr Etableringsomkostninger tkr Likvid beholdning ved opstart (trækningsret) tkr. -86 Kapitalanvendelse i alt tkr. tkr Kapitalfremskaffelse Ejendomslån - 1., prioritet tkr Ejendomslån - 4. prioritet tkr Kassekredit - 4, prioritet tkr. 500 Ansvarligt lån/pantebrev - 5. prioritet tkr Depositum tkr. 325 Forudbetalt husleje tkr. 325 Investorindskud tkr Kapitalfremskaffelse i alt tkr Etableringsomkostninger Advokat tkr. 80 Revisor tkr. 30 Ejendomsvurdering tkr. 20 Teknisk gennemgang tkr. 40 Finansieringsomkostninger og garantiprovision tkr Etableringsomkostninger i alt tkr TEGNINGSMATERIALE SIDE 23

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 27.000.000 Kvadratmeterpris: Kr. 11.523 Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr. 4.500.000 Investor

Læs mere

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54 HHRE Düsseldorf II A/S Februar 29+ EjendomsPlus og Minova har ordet+ I disse tider hvor finanskrisen trækker beliggende, indkøbte og finansierede Ejendommen har med sin centrale indtjening, og qua sine

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s

PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s Habro Gruppen K/S Habro-Stoke PROSPEKTERKLÆRING Habro Finans a/s indbyder hermed til deltagelse i et veltilrettelagt investeringsprojekt. Der er tale om en samlet investeringspakke bestående af en velbeliggende

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere