A/S Kirkebjerg Allé 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Kirkebjerg Allé 1"

Transkript

1 A/S Kirkebjerg Allé 1

2 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Hovedtal Projektnavn A/S Kirkebjerg Allé 1 Overtagelsesdato 1. december 2014 Købesum Erhverv/uopsigelighed lejer Kr. 42,6 mio. Rema1000 Danmark A/S - 15 år fra overtagelsesdato og Boliger Lejet areal i alt Finansiering 15 stk. til private (standardlejekontrakt) kvm. 1. prioritet - realkreditlån: Kr. 12,2 mio årigt stående lån, herefter 20-årigt annuitetslån 5-årig fast rente 2,45% (budgetrente ca. 0,5% over aktuelt renteniveau) Aktiekapital Kr prioritet - realkreditlån: Kr. 4,2 mio årigt annuitetslån, 5-årig fast rente 2,45% (budgetrente ca. 0,5% over aktuelt renteniveau) 3. prioritet - realkreditlån: Kr. 11,7 mio årigt annuitetslån, 10-årig fast rente - 3,5% (budgetrente ca. 0,5% over aktuelt renteniveau) 4. prioritet banklån/kassekredit: Kr. 4,5 mio. 9-årig lån/kassekredit variabel rente 5,25% 5. prioritet lån/pantebrev: Kr. 3,6 mio årigt stående lån, herefter 5-årigt annuitetslån, 15-årig fast rente 8,0% Antal aktier Budgetperiode á kr. 100 pr. aktie. 15 år Nøgletal ved 6,67%, svarende til ejerandel på 1/15: Antal aktier Indskud - minimum Forventet udbytte Kr % p.a. fra 2021 til 2025 Afkast 8,8% p.a. Nutidsværdi Kr Crescendo A/S er medlem af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening. DEB har eget klagenævn, der alene behandler klager fra investorer hos et medlem af DEB. SIDE 2 TEGNINGSMATERIALE

3 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Indhold PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ INTRODUKTION... 4 OM CRESCENDO A/S... 6 EJENDOMMEN OG BELIGGENHED... 7 LEJERE KØBS- OG SALGSPRISER OPLYSNINGER OM UDBUDDET DRIFT OG FORRENTNING SALG AF EJENDOMMEN OG BUDGETFORVENTNINGER KAPITALANVENDELSE OG FREMSKAFFELSE FINANSIERING HÆFTELSE INVESTORS FORHOLD BUDGETTER UDEN FRASALG LIKVIDITETSBUDGET INVESTOR - UDEN FRASALG BUDGETTER MED FRASALG LIKVIDITETSBUDGET INVESTOR - MED FRASALG RISIKO FØLSOMHEDSANALYSE SKATTEMÆSSIGE FORHOLD RÅDGIVERE ØVRIGE OPLYSNINGER GENERELLE TEGNINGSOPLYSNINGER UDBYDERS ERKLÆRING VEDTÆGTER ERKLÆRINGER FRA RÅDGIVERE REDMARK, STATSAUT. REVISIONSPARTNERSELSKAB ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA HOME ERHVERVSCENTER KØBENHAVN A/S ERHVERVELSESAFTALE TEGNINGSMATERIALE SIDE 3

4 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Præsentation af A/S Kirkebjerg Allé 1 Introduktion Indledning Opsparing ved investering i ejendomme er et interessant supplement til de traditionelle kapital- og ratepensionsordninger. Ejendomsprojekter kan enten udbydes i erhvervsejendomme, i boligejendomme, eller i en kombination heraf. Selskaberne struktureres enten som 10-mands kommanditselskaber (K/S) eller ejendomsaktieselskaber A/S. Ved investering i et K/S har investor ved investering i en ejendom mulighed for at foretage skattemæssige fradrag i topskatten, hvilket likviditetsmæssigt betyder et lavere indskud efter skat for investor. Ved investering i en boligejendom, er der typisk ikke fradrag i topskatten, idet boligejendomme ikke er afskrivningsberettigede. Ved denne selskabsform er det muligt at anvende både frie midler samt midler fra virksomhedsordningen. Ved investering i et A/S, uanset om det er en erhvervsejendom eller en boligejendom, har investor ikke skattemæssigt fradrag i topskatten og likviditetsindskuddet vil derfor typisk være højere for investor. Ved denne selskabsform er det muligt at investere både med frie midler, men også med midler fra rate- og kapitalpensioner. Crescendo A/S udbyder ejendomsprojekter med lav risiko, hvor ejendommene er velbeliggende og for erhvervsprojekterne endvidere udlejet til solide lejere på lejekontrakter med lang uopsigelighed. Nærværende tegningsmateriales formål er at give potentielle investorer et godt beslutningsgrundlag før en evt. investering i A/S Kirkebjerg Allé 1. Projektet A/S Kirkebjerg Allé 1 udbydes som et aktieselskab. Der kan investeres med både frie midler samt under visse betingelser med pensionsmidler. Aktieafkastet er særdeles attraktivt, idet dette budgetteres til 8,8% p.a. Projektet er forudsat at have en løbetid på 15 år, hvor der budgetteres med udlodning af aktiekapitalen på 3% p.a. fra 2021 til Aktieselskabet erhverver med overtagelse den 1. december 2014 en nyopført ejendom bestående af en REMA1000 butik med en 15-årig uopsigelig lejekontrakt i stueetagen, samt femten udlejede boliger på henholdsvis 1. og 2. sal. Den samlede anskaffelsessum er kr. 42,6 mio. ekskl. finansieringsomkostninger. SIDE 4 TEGNINGSMATERIALE

5 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Attraktiv investering Flere forhold gør, at der er tale om en særdeles attraktiv investering: Risikospredning via investering i både erhverv og bolig. Høj lejesikkerhed idet REMA1000 er en af de mest succesrige dagligvarekæder. Endvidere kan boliglejemålene via lejegaranti og god drift i projektet i hele budgetperioden udlejes til en leje, der er 26% under budgetlejen, uden at der skal foretages ekstraopkrævninger hos investorerne. Fast rente i ti år for 42% af finansieringen og fast rente i fem år for yderligere 45% af finansieringen, således at hele 87% af finansieringen er med fast rente i fem år eller mere. Nyopført ejendom i gode materialer, der betyder lav sandsynlighed for uventede udgifter til udvendig vedligeholdelse. Strategi og afkast A/S Kirkebjerg Allé 1 er som udgangspunkt et udlejningsprojekt, hvor formålet er at erhverve og udleje ejendommen på Kirkegårds Allé 1. Selskabet kan dog overveje løbende at frasælge ejerlejlighederne - enten til eksisterende lejere, som ønsker at købe boligen eller til nye ejere i forbindelse med lejers opsigelse af lejemål. Førnævnte afkast på 8,8% og de nævnte udlodninger er under forudsætning af, at der ikke sker frasalg af boliger i hele budgetperioden på 15 år. Såfremt der fra efteråret 2015 forudsættes salg af én bolig og efterfølgende forudsættes salg af to boliger om året, vil aktieafkastet udgøre 11,2% p.a. over en 15-årig periode. Udlodning vil i dette scenarie udgøre 25% p.a. i årene 2019 til Med ovennævnte forudsætning om frasalg vil investor allerede i 2022 have den indskudte kapital retur, hvor alle boliger vil være frasolgt, hvorefter projektet fortsætter til 2030, hvorefter det ophører. Ophører projektet i stedet i 2022 til den budgetterede pris, vil aktieafkastet udgøre ca. 13%. Emissionen Provenuet fra nærværende emission bliver anvendt som en del af finansieringen til køb af ovennævnte ejendom. Aktieudbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Tegningsmaterialet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. TEGNINGSMATERIALE SIDE 5

6 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Om Crescendo A/S Crescendo tilbyder seriøse investeringsprojekter af høj kvalitet med en god balance mellem sikkerhed og rentabilitet. Crescendo er stiftet i 2002 af Carsten Lykke og Bo Helligsøe, som begge har 18 års erfaring med udvikling, udbud og administration af investeringsprojekter. Vi har formidlet flere end 30 investeringsprojekter med en samlet projektsum på kr. 2,2 mia. til mere end 100 formuende personer og selskaber. Crescendo har det princip, at én fast nøgleperson har ansvaret for projektet i hele etablerings- og udbudsfasen. Det forenkler din beslutningsproces, sparer tid og giver en klar rød tråd i forløbet. Du ved altid, hvem du skal have fat på, og hvem der har ansvaret for at svare på spørgsmål. Crescendo har tegnet en professionel ansvarsforsikring for rådgiveransvar i forbindelse med udbud af investeringsprojekter og den løbende selskabsadministration. Bo Helligsøe (tv) og Carsten Lykke Brancheforening Crescendo A/S er medlem af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening (DEB), som er stiftet med det formål at sikre etiske normer for Foreningens og medlemmernes virke for at fremme tilliden til investering i ejendomsprojekter. Medlemmerne af DEB er forpligtet af Foreningens Vedtægter og skal overholde Foreningens Etiske Retningslinjer samt Retningslinjer for Prospekter, ligesom medlemskab af Foreningen indebærer, at medlemmet overholder Foreningens krav til kapital mv. og har tegnet en ansvarsforsikring, som er godkendt af Foreningen. Det er Crescendo A/S ansvar, at nærværende prospekt lever op til Foreningens retningslinjer. DEB s sekretariat gennemgår alle prospekter for at påse, at medlemmerne opfylder sine informationsforpligtelser, jf. Retningslinjer for Prospekter. Medlemmerne af DEB har for at sikre deres investorer adgang til uvildig behandling af klager over et medlems udbud af og salg og formidling af kapitalandele i et ejendomsprojekt, etableret DEB s klagenævn. DEB s klagenævn behandler udelukkende klager fra fysiske personer (investorer) hos et af DEB s medlemmer, som alle har tilsluttet sig DEB s nævn. Se også SIDE 6 TEGNINGSMATERIALE

7 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Ejendommen og beliggenhed Boligerne Ejendommen opføres i kvalitetsmaterialer med teglsten og med bagmur af betonelementer, og taget udføres med rød vingetegl. Udvendige vinduer og døre leveres som fabrikat Velfac eller tilsvarende træ/alu partier. Rækværker og gelænder udføres af galvaniserede stålprofiler. De femten boliger er af varierende størrelse fra 56 kvm. til 120 kvm., hvoraf to boliger er i to etager. Til fire af lejlighederne er der altaner, hver på 4,5 kvm. Der er fælles tagterrasse over butiksarealet på 304 kvm. I kælderen har hvert af boliglejemålene et kælderrum på 3 kvm., og der er i kælderen ligeledes et fælles teknikrum. Visualisering af REMA 1000 butikken i forgrunden og lejlighederne i bagrunden TEGNINGSMATERIALE SIDE 7

8 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Visualisering af tagterrasse ovenpå REMA 1000 butikken. Visualisering af køkken-alrum i lejlighed. SIDE 8 TEGNINGSMATERIALE

9 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Visualisering af køkken-alrum i lejlighed. TEGNINGSMATERIALE SIDE 9

10 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Plantegninger SIDE 10 TEGNINGSMATERIALE

11

12 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Kort SIDE 12 TEGNINGSMATERIALE

13 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Transport i nærområdet Hele Glostrup er et trafikalt knudepunkt. Der er så at sige ikke den transportform, der ikke gennemstrømmer Glostrup. Det overordnede trafiknet udgøres af de syd / nordgående Ring III og Motorring III samt Hovedvejen fra øst til vest. 15 buslinjer kommer omkring Glostrup Station, hvor der også er gode forbindelser videre med S-tog, regionaltog og fjerntog. At komme til lufthavnen med tog tager ca. 40 minutter. Transportmulighederne i nærområdet er også gode. Indkøb og kørsel til daginstitutioner og fritidsaktiviteter kan klares på cykel, mens Københavns centrum kan nås på kort tid med bil eller S-tog. Kilde: Glostrup Kommune, Glostrup Bil Fra ejendom til rådhus S-tog Fra station til station København 12 km. 24 min. 17 min. Kilder: Google Maps og DSB. Befolkningsfremskrivning I hele Hovedstadsområdet forventer Danmarks Statistik en markant befolkningsfremgang i de kommende år. Således også i Glostrup Kommune, hvor befolkningen forventes af vokse med personer eller 16% frem til Befolkningsfremskrivning Glostrup Kommune Kilde: Danmarks Statistik TEGNINGSMATERIALE SIDE 13

14 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Lejere REMA 1000 historie (kilde: REMA 1000 historien begyndte for mere end 60 år siden i Norge. I 1948 besluttede ægteparret Margit og Ole Reitan at starte familiens første købmandsbutik i Trondheim. Deres søn, Odd Reitan, begyndte tidligt at arbejde i forældrenes butik, hvor han hurtigt blev inspireret han kunne se mulighederne og stordriftsfordelene ved at bygge en hel kæde af købmandsbutikker op. Under et besøg i Tyskland i 1977 stiftede Odd Reitan bekendtskab med Aldi-kæden og den forretningsfilosofi, der lå bag konceptet. Odd Reitan var imponeret over discount tankegangen og den på det tidspunkt meget moderne og skelsættende måde at drive dagligvarebutik på. Det tyske discount-eventyr oversatte Odd Reitan til norsk, og i 1979 startede han REMA en sammentrækning af Reitan og mat (mad) varenumre og en enkeltbillet til Danmark I REMA s første år havde man et vareprogram på mellem 500 og 600 varenumre. Men for at holde konkurrenterne på afstand og ikke mindst for at kunne leve op til kundernes behov, så valgte man hurtigt, at sortimentet skulle være endnu bredere. I 1994 åbnede den første REMA 1000 butik i Danmark. Og siden er det blevet til mange butiksåbninger på dansk grund, så der i dag er flere end 250 danske REMA 1000 butikker. Målet er, at der inden for en årrække er 300 REMA 1000 butikker i Danmark. Meget mere omtanke REMA 1000 Danmark A/S er i dag meget mere end blot en masse varenumre. I REMA 1000 arbejder vi med mennesker både bagved og foran kasselinjen og det betyder meget for os. En indkøbsoplevelse er også et møde mellem mennesker. REMA 1000 skal være symbolet på sund fornuft, folkelighed og dygtighed. Hos os er det ikke flovt at gøre tingene enkelt det er genialt. Vi arbejder efter en filosofi, der indeholder effektiv drift, lave omkostninger, lave kalkulationer og stor varevolume. REMA 1000 vil være kendt som Skandinaviens mest værdidrevne selskab. Derfor arbejder vi hele tiden på at rendyrke vor forretningsidé og skabe en kultur, hvor kunden er vores øverste chef. Vores værdier skal styre, hvad vi gør og definere, hvem vi er. Vi vil vinde, og vi vil være bedst til det vi arbejder med. Vores virksomhed skal præges af medarbejdere, som har stor faglig kompetence og stærke indre værdier. Vore medarbejdere skal være beslutningstagere og vores arbejdsmiljø skal være præget af sammenhold, respekt og et fælles ønske om succes. Vi omsatte i 2012 for 72 milliarder og beskæftigede omkring mennesker. Det er vore stærke værdier og vort værdigrundlag, der driver os. SIDE 14 TEGNINGSMATERIALE

15 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Nøgletal Rema1000 Danmark A/S Mio. kr Omsætning Resultat før skat Egenkapital Lejekontrakt Der er indgået lejekontrakt med REMA 1000 Danmark A/S med en uopsigelighed fra lejers side på 15 år. Lejen reguleres hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar Lejen reguleres med 75% af NPI, dog minimum 2% og maksimum 4%. Der er aftalt lejefredning i lejers uopsigelighedsperiode. Lejeniveauer og købsprisen på ejendommen er verificeret af uafhængig ejendomsmægler. Depositum Forkøbsret Boliglejemålene Lejegaranti Tomgangsleje Depositum og forudbetalt leje Ejendomsmæglervurdering Lejer stiller som depositum bankgaranti svarende til tre måneders leje. Bankgarantien reguleres hvert femte år pr. 1/1, således at depositum modsvarer den konstaterede stigning i lejen for de forløbne fem år. Såfremt A/S Kirkebjerg Allé 1 helt eller delvist ønsker at sælge ejendommen, hvori REMA1000 er beliggende, er A/S Kirkebjerg Allé 1 forpligtet til først at tilbyde REMA1000 at købe ejendommen på samme vilkår, som man dokumenterbart kan opnå hos tredjemand. Som nævnt er der i ejendommen femten boliglejemåi, der er budgetteret udlejet til en leje på kr pr. kvm. Ejendommen erhverves fra Rema Ejendom Danmark A/S og sælger har forpligtet sig til at foretage 1. gangs udlejningen af boligerne på en af Crescendo A/S godkendt standardlejekontrakt. Sælger stiller over for A/S Kirkebjerg Allé 1 en anfordringsgaranti for boliglejens betaling på i alt kr i fem år fra overtagelsesdagen, Garantien nedskrives årligt med kr Dette betyder, at A/S Kirkebjerg Allé 1 i de første fem år kan nedsætte den budgetterede leje på kr pr. kvm med 15% uden at der vil ske negative afvigelser i budgetterne. Dette er en markant sikkerhed for investor. Idet A/S Kirkebjerg Allé 1 er indrømmet en 5-årig lejegaranti fra sælger, budgetteres der ikke med nedgang i budgetlejen i fem år. Herefter budgetteres der med 5% tomgangsleje. Der budgetteres med tre måneders depositum og tre måneders forudbetalt leje. Der foreligger ejendomsmæglervurdering fra Home Erhvervscenter København A/S, der vurderer, at lejen for de femten boliger udgør kr kr pr. kvm. med en gennemsnitsleje på kr pr. kvm. Via lejegaranti kan boligerne udlejes til kr pr. kvm., uden at der sker afvigelse i budgetterne. Ejendomsmæglervurderingen er optrykt bagest i tegningsmaterialet. TEGNINGSMATERIALE SIDE 15

16 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Købs- og salgspriser Købesum Ejendomsmæglervurdering Købesummen kan opdeles dels i Rema1000 butikken og dels i de femten boliger. Jf. ejendomsmæglervurderingen er REMA1000 butikken erhvervet til kr. 22 mio. og boligerne til kr. 18. mio. Fordeles stiftelsesomkostninger, honorar, stempel mv. forholdsmæssigt i forhold til ovennævnte beløb, svarer dette til, at REMA1000 butikken er erhvervet til kr. 24,4 mio. og boligerne til kr. 19,9 mio. De femten boliger er dermed erhvervet til en pris på ca. kr pr. kvm. Home Erhvervscenter København A/S har ligeledes vurderet salgspriserne for boligerne ved salg enkeltvis, hvor vurderingen udgør kr pr. kvm. Såfremt det forudsættes, at alle boliger kan sælges enkeltvis her og nu, svarer dette til en samlet værdi på kr Med forudsætningen om salg her og nu er Home Erhvervscenter København A/S aktuelle vurdering således ca. kr. 5. mio. eller 25% højere end indkøbsprisen efter alle omkostninger. Målt i forhold til investorernes indskudte kapital (egenkapitalen) på kr , ligger der således en latent gevinst på ca. 67%. For en 6,67%-investor der indskyder kr , udgør denne latente gevinst således ca. kr Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en uvildig ejendomsmæglervurdering og ikke et købstilbud. Ejendomsmæglervurderingen er optrykt bagest i tegningsmaterialet. Samlet REMA1000 Bolig Pr. bolig Pr. kvm. Købspris efter omk Ejd. mæglervurd Latent gevinst SIDE 16 TEGNINGSMATERIALE

17 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Oplysninger om udbuddet Selskabets formål Selskabets formål er investering i ejendomme, drift heraf, samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. Tegningsbeløb Der udbydes aktier á nominelt kr Mindste tegningsbeløb i forbindelse med denne tegning er aktier á nominelt kr. 100, der modsvarer en kursværdi på kr Tegningsperiode Aktierne udbydes i perioden 5. september 2014 til 30. december 2014 kl Tegningen kan dog slutte inden tegningsfristens udløb, såfremt alle aktier er tegnet. Tegningskurs Betalingsdato Tegningssted Overtegning Tilbagekaldelse Aktieklasse Notering på navn Rettigheder indløsning Stemmeret Beslutning på generalforsamling Aktionæroverenskomst Aktierne erhverves/tegnes til kurs 100 pr. aktie á nominelt kr. 100, franco. Betalingsdato er 30. december 2014, eller efter nærmere aftale. Crescendo A/S Christian X s Vej Viby J Tlf Fax I tilfælde af overtegning vil der ske reduktion efter bestyrelsens beslutning. Såfremt der indtræffer begivenheder, der efter selskabets og/eller finansiel rådgivers opfattelse gør gennemførelsen utilrådelig, forbeholder selskabet sig ret til i tegningsperioden at tilbagekalde udbuddet. Der findes én aktieklasse. Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse. På generalforsamlingen giver hver aktie á kr. 100 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Alle anliggender afgøres med simpelt stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i lovgivningen eller selskabets vedtægter. Selskabet har ikke indgået nogen form for aktionæroverenskomst og har ingen planer om at indgå en sådan. TEGNINGSMATERIALE SIDE 17

18 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Ejerbog Jf. selskabslovens 50, stk. 3 føres selskabets ejerbog hos: Crescendo A/S Chr. X s Vej Viby J Kapitalforhøjelse A/S Kirkebjerg Allé 1, CVR-nr , c/o Crescendo A/S, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J, er stiftet den 12. august 2014 af Crescendo A/S. Selskabskapitalen udgør nom. kr , fordelt på aktier á kr Selskabets egenkapital på stiftelsestidspunktet andrager således kr A/S Kirkebjerg Allé 1 er stiftet ved kontant indskud af i alt kr Som led i selskabets finansiering af ejendommen er bestyrelsen i henhold til vedtægterne bemyndigede til at forhøje selskabskapitalen med op til i alt nom. kr , således at aktiekapitalen efter bemyndigelsen udgør nom. kr Ved erhvervelse af aktier i selskabet erhverver investor allerede udstedte aktier i selskabet fra Crescendo A/S og forpligter sig samtidig til at deltage i en kapitalforhøjelse og nytegne en tilsvarende forholdsmæssig andel af forhøjelsesbeløbet på kr , svarende til aktier til kurs 100. Kapitalforhøjelsen vil ske ved overtagelsen af ejendommen. Udbytte Der budgetteres med udlodning af aktiekapitalen på 3% p.a. fra 2021 til Udlodning er medtaget i det regnskabsår, der ligger til grund for udbyttet, trods det at udlodningen først foretages i det efterfølgende driftsår. A/S Kirkebjerg Allé 1 har aftalt med realkreditinstituttet, der finansierer selskabet, at udbytte alene kan foretages med realkreditinstituttets accept. En tilsvarende aftale er indgået med kreditor på lån/pantebrev. Øvrige aftaler lån/pantebrev Det er aftalt med kreditor, at der ikke skal foretages betalinger af hverken rente eller afdrag på lånet med mindre at selskabets likviditetsmæssige forhold gør dette muligt alternativt skal renter oprulles. A/S Kirkebjerg Allé 1 har ligeledes aftalt med kreditor, at der ikke kan ske yderligere belåning/omprioritering af ejerpantebrev i foranstående banklån/kassekredit på kr i forhold til de vilkår, der er indgået i forbindelse med etableringen af projektet. A/S Kirkebjerg Allé 1 har endvidere aftalt med kreditor, at man efter 5 års drift vil søge refinansiering af projektet med henblik på at opnå en struktur, hvori lån/pantebrev opnår en afvikling i restløbetiden på sædvanlige vilkår for et sælgerpantebrev. Det er en forudsætning, at A/S Kirkebjerg Allé 1 opnår en fordel ved denne refinansiering. SIDE 18 TEGNINGSMATERIALE

19 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Administration Honorarer Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med administrationsselskab til varetagelse af den daglige drift. Crescendo Administration ApS forestår både ejendoms- og selskabsadministration, hvor der er indgået en 5-årig uopsigelig aftale fra projektets etablering. Aftalen kan herefter opsiges med 6 måneders varsel. Crescendo Administration ApS er et 100% ejet datterselskab af Crescendo A/S og har adresse på Christian X s Vej 56, 8260 Viby J. I forbindelse med at A/S Kirkebjerg Allé 1 erhverver ejendommen indgås administrationsaftale med Crescendo Administration ApS på sædvanlige vilkår. Crescendo modtager følgende honorarer: - Udbyderhonorar kr. 2,25 mio. - Løbende administrationsindtægt kr p.a. (heraf moms kr ) Sælger Overtagelsesdag Udbyder skal hermed erklære, at vi i forbindelse med handlen ikke har indgået andre aftaler med sælger eller har andre relationer til sælger end oplyst i nærværende tegningsmateriale. Crescendo A/S har tidligere erhvervet andre REMA1000 butikker fra sælger, der ligeledes er udbudt som investeringsprojekter. Sælger har mulighed for at udskyde overtagelsesdagen med indtil to måneder. Udskydelse skal varsles med minimum én måned. En udskydelse af overtagelsesdagen vil alene medføre mindre forskydninger i budgetterne. TEGNINGSMATERIALE SIDE 19

20 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Drift og forrentning Driftsindtægter og -udgifter Den budgetterede bruttohusleje udgør kr ved overtagelsen den 1. december Driftsbudgettet for ejendommen fremgår af nedenstående specifikation (anslåede tal): Ejendomsskat Kr Forsikringer Kr Udvendig vedligeholdelse (inkl. moms) Kr Renovation Kr Vicevært (inkl. moms) Kr Fælles el, varme Kr Bidrag administration REMA1000 Kr Ejendomsadm. (inkl. delvis moms) Kr Selskabsadministration (inkl. delvis moms) Kr Revisor (inkl. delvis moms) Kr Driftsudgifter i alt Kr Der er ikke fradrag for moms på boliglejemålene, hvorfor for nogle af posterne i driftsbudgettet er med moms/delvis moms. Forrentning generelt Når startforrentningen af en given ejendomsinvestering skal vurderes, indgår der en række tal i beregningen. Udelades enkelte af disse tal, kan dette medføre et forkert beslutningsgrundlag for investor, når forskellige investeringsmuligheder sammenlignes. Overordnet set er formlen til beregning af nettoforrentning følgende: Bruttoleje - Driftsudgifter Købesum - Kontant depositum x 100 nettoforrentning Bruttoleje ejendomsskat forsikring udvendig vedligeholdelse renovation, vicevært, fælles el bidrag administration REMA ejendomsadministration selskabsadministration revisor Kontant depositum/forudb. leje kr Nettoleje Nominel købesum I (incl. registreringsafgift kr ) ,2% 5,9% + handelsomk. inkl. udbyderhonorar kr. 2,25 mio Nominel købesum II ,8% 5,5% + finansieringsomkostninger Nominel købesum III ,6% 5,3% Tabellen viser væsentlige forskelle i forrentningen ved forskellige valg af, hvilke driftsudgifter der medtages i beregningen. SIDE 20 TEGNINGSMATERIALE

21 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Forrentning aktuel ejendom Startforrentningen den 1. december 2014 er følgende: ,5% Jf. tabellen på foregående side indgår driftsudgifter i beregningen med alle udgiftsarter, mens finansieringsomkostninger ikke indgår i købesummen. Finansieringsomkostninger medtages ikke, da disse kan variere væsentligt fra ejendom til ejendom. Brutto - nettoforrentning Bruttoforrentning (BRT) og nettoforrentning (NRT) kan ligeledes opgøres baseret på bestemmelser fra Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening (DEB). BRT er opgjort ved at sætte ejendommens kontantpris med fradrag for kontant indbetalt depositum op mod ejendommens nettodrift, hvor nettodriften udgøres af lejeindtægt fratrukket alle omkostninger til ejendommens løbende drift. NRT er opgjort ved at sætte projektsummen defineret som ejendommens kontantpris efter fradrag for kontant indbetalt depositum med tillæg af udbyderhonorar, samt øvrige handels-, finansierings- og rådgiveromkostninger op mod ejendommens nettodrift fratrukket omkostninger til projektadministration. Tabellen viser brutto- og nettoforrentningen for projektet. Beregningerne er før finansielle omkostninger og før budgetteret tomgangsleje. År Brutto Netto ,2% 5,5% ,3% 5,5% ,4% 5,6% ,5% 5,7% ,6% 5,8% ,0% 5,7% ,1% 5,8% ,2% 5,9% ,6% 6,0% ,1% 6,1% ,2% 6,2% ,3% 6,3% ,4% 6,4% ,5% 6,5% ,6% 6,6% TEGNINGSMATERIALE SIDE 21

22 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Salg af ejendommen og budgetforventninger Forventet salgssum A/S Kirkebjerg Allé 1 er som udgangspunkt et opsparingsprojekt med en 15-årig tidshorisont. Det er dog strategien løbende at vurdere, om det er interessant at frasælge ledige boliger, under hensyntagen til markedssituationen, i takt med at disse bliver ledige for en optimering af investors afkast. Selskabet kan således overveje løbende at frasælge boligerne enten til eksisterende lejere, som ønsker at købe boligen, eller til nye ejere i forbindelse med lejers opsigelse af lejemål. Købsoption Boligerne er ikke udstykket, når A/S Kirkebjerg Allé 1 overtager ejendommen. I alle lejekontrakter er lejer tillagt en købsoption til lejligheden. Såfremt købsoptionen bliver udnyttet, vil lejligheden blive udstykket som en ejerlejlighed. Købsoptionen kan udnyttes i en udnyttelsesperiode, der påbegyndes seks måneder efter og ophører tolv måneder efter lejemålets begyndelse. I det omfang lejer ikke har udnyttet købsoptionen i denne udnyttelsesperiode, bortfalder denne i sin helhed. Ved udnyttelse af optionen fastsættes prisen som et gennemsnit af to anerkendte landsdækkende ejendomsmægleres vurdering. Valg af ejendomsmægler foretages af udlejer. Boligernes salgspriser er budgetteret ud fra en pris på kr pr. kvm. i efteråret Denne pris pr. kvm. indekseres løbende med 2% p.a. Home Erhvervscenter København har vurderet boligernes gennemsnitlige salgspris til kr pr. kvm. Pris pr. kvm Budgetteret salgspris Indeksering 2% årligt Pris pr. gns. bolig Salgsomkostninger Der budgetteres ikke med salgsomkostninger idet disse forudsættes indeholdt i de budgetterede nettosalgspriser. SIDE 22 TEGNINGSMATERIALE

23 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Gældsudvikling og forventet værdistigning Budgetteret værdi og gæld (1.000 kr.) Budgetteret værdi Gæld Købspris Figuren viser boligernes budgetterede værdi ved en anslået værdistigning på 2% p.a., samt den forventede gældsudvikling ved den forudsatte finansiering Budgetforudsætninger Bruttoleje kr ,00 Indeksering af leje REMA 2,0% p.a. Indeksering af leje bolig 1,0% p.a. Indeksering af omkostninger 1,0% p.a. Diskonteringssats 2,0% Værdistigning boliger 2,0% p.a. Kapitalanvendelse og fremskaffelse Diskonteringssatsen er fastsat som den forventede inflation. Kapitalanvendelse Ejendommens købesum inkl. udbyderhonorar tkr Etableringsomkostninger tkr Likvid beholdning ved opstart (trækningsret) tkr. -86 Kapitalanvendelse i alt tkr. tkr Kapitalfremskaffelse Ejendomslån - 1., prioritet tkr Ejendomslån - 4. prioritet tkr Kassekredit - 4, prioritet tkr. 500 Ansvarligt lån/pantebrev - 5. prioritet tkr Depositum tkr. 325 Forudbetalt husleje tkr. 325 Investorindskud tkr Kapitalfremskaffelse i alt tkr Etableringsomkostninger Advokat tkr. 80 Revisor tkr. 30 Ejendomsvurdering tkr. 20 Teknisk gennemgang tkr. 40 Finansieringsomkostninger og garantiprovision tkr Etableringsomkostninger i alt tkr TEGNINGSMATERIALE SIDE 23

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

ASFERG OG OMEGN INVEST APS - Under stiftelse - TEGNINGSPROSPEKT Asferg og Omegn Invest Aps

ASFERG OG OMEGN INVEST APS - Under stiftelse - TEGNINGSPROSPEKT Asferg og Omegn Invest Aps TEGNINGSPROSPEKT Asferg og Omegn Invest Aps 0 ANSVAR OG ERKLÆRINGER Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af initiativtagerne til Asferg og Omegn Invest Aps under stiftelse, i forbindelse med oprettelsen

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. November 2012. For. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Thomas Gjøl-Trønning. Our ref. 007359-0026 tgj/hpj

VEDTÆGTER. November 2012. For. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Thomas Gjøl-Trønning. Our ref. 007359-0026 tgj/hpj '~ '~ i i Thomas Gjøl-Trønning Our ref. 007359-0026 tgj/hpj VEDTÆGTER November 2012 For Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere