Matematik i landbruget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik i landbruget"

Transkript

1 Opgavehæfte Matematik i landbruget Ole Ebbesen

2 1. Regneregler 7 1. Regneregler Opgave 1.1 Afrund tal til decimaler: a) 1,568 1,57 b) 0,45 0, Opgave 1.4 I en stald er temperaturen 18 C. Beregn forskellen på ude- og indetemperaturen, når der udenfor er: a) 10 C c) 556, ,56 b) -5 C 18 ( 5 ) d) 1,45 1, c) -18 C 18 ( 18 ) 6 Opgave 1. Afrund til hele tal: a) 14,48 b) 9,74 c) 0,49888 d) ,15 16 Opgave En landmåler har målt det samlede areal af en mark til m. Opgave 1.5 Temperaturen er -8 C. Hvad bliver temperaturen, hvis: a) den falder 5 C b) den stiger 4 C c) den falder 14 C d) den stiger 0 C Opgave 1.6 Beregn følgende: a) Hvor mange ha svarer det til, når der skal m til 1 ha? 74567m 00m / ha 7,4567ha b) Afrund resultatet til 1 decimal: a) b) 4 + (-) c) (-1) d) (-5) Opgave ,5 ha Sæt en ring om det rigtige resultat a) b) + 4 : 4 c)

3 8 1. Regneregler Opgave 1.8 Udfør disse beregninger: a) (8 - ) b) 5 + (8 + 4 ) : : Opgave 1.9 Beregn: (( + 4) ((4 - ) : + 4) - (4-4 )) : 19 (6 ( : + 4) (4 1)) : 19 (6 5 ( 8)) : 19 (0 + 8) : 19 8 : 19 Opgave 1.1 To landmænd har et samlet resultat på kr. Hvad er resultatet hos landmand B, når landmand A har et underskud på kr.? kr. - ( kr.) Opgave 1.1 I en svinestald er der 60 slagtesvinestier og 900 slagtesvin. a) Hvor mange svin er der pr. sti? 900 svin : 60 stier 15 svin/sti b) En sti er 1 m, hvor mange m er der pr. gris? kr. Opgave 1.10 To brødre har i fællesskab landbrug, den ene gård har givet et resultat på kr., den anden har givet et resultat på kr. Hvad bliver det samlede resultat, for de gårde til sammen? Opgave 1.14 I en foderblanding er der kg hvede, 90 kg byg og 80 kg sojaskrå. Fodermidlerne indeholder: Hvede Byg Sojaskrå 1,15 FEsv pr. kg 1,0 FEsv pr. kg 0,9 FEsv pr. kg Hvor mange FEsv indeholder blandingen i alt? Opgave 1.11 En traktor kører 600 m på et minut. Hvede Byg Sojaskrå I alt 1,15 FEsv/kg kg 1,0 FEsv/kg 90 kg 0,9 FEsv/kg 80 kg 115,0 FEsv 9,7 FEsv 74,4 FEsv 8,1 FEsv a) Hvor mange m kører traktoren på et sekund? 600 m : 60 sek. 10 m/sek. b) Hvor lang tid tager det traktoren at køre 1 m? 1 m : 10 m/sek. 0,1 sek.

4 . Brøker 9. Brøker Opgave.1 Disse brøker skal forlænges til 1-dele: a) Opgave.4 Omskriv uægte brøk til blandet tal: a) : 6 1 rest b) b) : 5 rest 5 c) c) : 0 rest Opgave. Disse brøker skal forlænges til 15-dele: a) Opgave.5 Omskriv blandet tal til uægte brøker: a) b) b) Opgave. Forkort disse brøker mest muligt: a) 6 b) 15 : 6 : : 15 : c) Opgave.6 Omskriv til decimalbrøk: a) : 4 0,5 b) : 5 0, 4 5 c) : 6 4 : 6 4 c) 10 : 10 0, d) : 0,

5 10. Brøker Opgave.7 Find en fællesnævner for brøkerne: Opgave.10 I forbindelse med et landbrugsbyggeri er det aftalt, at betalingen skal deles i tre portioner. a) og 1 6 og 4 b) og 4 og 5 c) 5 og 6 15 Fællesnævner 1 Fællesnævner 15 Fællesnævner 0 Ved indgåelse af kontrakten betales af prisen. 1 5 Når bunden er støbt, betales ydeligere af prisen. 1 Hvor stor en brøkdel udgør restbetalingen af den samlede pris? Opgave.8 Læg brøkerne sammen: a) b) Opgave.11 Beregn følgende: a) c) b) 4 6 : 4 9 : : Opgave.9 Træk brøkerne fra hinanden: c) 4 : : : a) d) : 1 : : b) c)

6 . Brøker 11 Opgave.1 Udfør disse divisioner: Opgave.14 Udregn følgende brøkopstillinger. Resultatet skal forkortes mest muligt. a) : : a) b) 1 : b) c) 4 : 1 7 : c) Opgave.1 I en besætning på 10 moderfår har 5 af fårene fået tvillinger. Hvor mange tvillingelam er der blevet født? d) e) 4 : (Forkort med 5) (Forkort med 11) Opgave.15 Tre landmænd har en skov i fællesskab, de ejer hver 1 af skoven. Den ene af landmændene har fire børn, og han ønsker, at de skal dele hans andel af skoven. Hvor stor en del af skoven kan hvert barn få? 1 1 : Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Opgave.16 En landbrugsskoleklasse kan kalke skolens kostald på 1 dag. Hvor lang tid vil det tage for 1 5 af klassen?

7 1. Brøker Opgave.17 Der skal ganges med brøker: a) Opgave.1 Tre søskende deler en tipsgevinst, så de hver får henholdsvis: 1 og 1 og 1 og og 9 b) Resten lægges til side til en julefrokost. c) Opgave.18 Beregn: 1 : : Resten udgør kr : : Hvor stor er tipsgevinsten? Opgave.19 Forkort og beregn følgende: Opgave.0 Opstil på brøkstreg, forkort og beregn: a) : 0 50 : b) 14 4 : : 8 :

8 . Potens og rod 1. Potens og rod Opgave.1 Beregn værdien af følgende: a) 4 16 e) - b) 8 f) 10 - c) g) 1,5 4 d) 7 49 h) ,5 0,001 5,065 1 Opgave. På en tipskupon er der mulige udfald (1, X og ) på hver kamp. Hvis der kun var kampe på en kupon, så ville der være 9 forskellige kombinationsmuligheder. a) Hvor mange forskellige kombinationer er der på en kupon med 1 kampe? b) En fodboldinteresseret skolelærer tipper de samme 0 rækker hver uge. Hvor mange år á 5 uger vil der i teorien være imellem, at han rammer 1 rigtige? Opgave. Beregn: a) 4 4 b) 4 : (+ ) ( ) c) Hvis du ikke er i tvivl, om at Aab, FC Midtjylland og FC København vinder deres kampe, hvor mange forskellige kombinationer er der så tilbage? c) 6 - (6+( )) d) (5+ ) e) 8 : 6 (8 6) 4

9 14. Potens og rod Opgave.4 Beregn følgende: a) 16 4 e) 81 b) 4 f) 1,5 9,5 Opgave.7 Omskriv til almindelig talværdi: a), b) ,00000 c) 1, ,4 d) 9, , c) g) 1 d) 10 h) Opgave.5 Beregn følgende: a) 15 5 e) 8 1 1,6 Opgave.8 Jordens vægt er i alt milliarder billioner kg. Omskriv det til eksponentiel notation: (1 billion er 1 million millioner) b) f) 4,875,5 c) 64 4 g) d) 1 1 h) 51 8 Opgave.6 Beregn følgende: a) 4 16 b) 5 c) 5.15 d) Foto: Mark Kessler

10 . Potens og rod 15 Opgave.9 Når man kører bil, er bremselængden afhængig af hastigheden. Jo hurtigere man kører, jo større bliver bremselængden. Bremselængden bliver forøget med kvadratet på hastighedsforøgelsen. Øges hastigheden til gange så meget f.eks. fra 0 km/t. til 90 km/t., bliver bremselængden 9 gange så stor. Opgave.10 Ved en hastighed på 50 km/t. bliver der målt en bremselængde på 18 m. Næste måling ved en højere hastighed viser en bremselængde på 40,5 m. Hvad var hastigheden ved sidste måling? a) Hvor mange gange større bliver bremselængden, hvis hastigheden fordobles? b) Hastigheden øges fra 60 km/t. til 90 km/t. Hvor mange gange er hastigheden øget? 90 km/t : 60 km/t 1,5 gang c) Bremselængden ved 60 km/t. var m. Hvor stor vil bremselængden være ved 90 km/t.? Opgave.11 Lysets hastighed er 10 8 m/sek. 1, km/t., og det bruges til at beregne længden af et lysår. Længden af lysår angiver afstande i rummet. I de følgende opgaver skal svaret skrives som eksponentiel notation og kun med decimaler. a) Hvor langt bevæger lyset sig på 1 minut? b) Hvor langt bevæger lyset sig på 1 døgn? c) Hvor mange km er et lysår, når et år er på 65,4 døgn? d) Afstanden fra solen til jorden er 1, km. Hvor lang tid tager det en lysstråle at nå fra solen til jorden? (i minutter)

11 16. Potens og rod Foto: Lene Kruse Kessler

12 4. Procent Procent Opgave 4.1 Omskriv til procent: a) b) % e) 18 18% 75 f) c) 15 15% g) 50 d) % h) 4 4% 75 75% 50 50% 8 8% Opgave 4.4 Omskriv til decimaltal: 7 a) 7 % 0,7 d) 40 % 10 b) 10 % 1, e) 7 % 16 c) 16 % 0,16 f) 0,5 % Opgave 4.5 Beregn de manglende tal i skemaet: ,4 0,07 0,5 0,005 Opgave 4. Omskriv til procent: a) b) c) d) % e) % f) % g) % 0 h) Opgave 4. Omskriv til procent: 7 14% % % % 5 Brøktal Procenttal Decimaltal 60% 0, % 0, % 0, % 0 97 Opgave 4.6,07 0,14 Hvor mange kg N udbringes der pr. ha, når der spredes kalkamonsalpeter med 7 % N? a) 150 kg pr. ha 07 15% 0,15 14% 97% 0,97 a) 0, 0, 0% d) 0,45 b) 1 1 % e) 0,70 0,45 45% 0,70 70% b) 40 kg pr. ha c) 1,5 f) 0,075 1,5 15% 0,075 7,5% c) 75 kg pr. ha

13 18 4. Procent Opgave 4.7 Beregn hvor mange kg NPK --7, der skal udbringes pr. ha for at give: a) 9 kg N pr. ha b) 7,6 kg N pr. ha Opgave 4.10 På en gård er der 440 ha. Arealet fordeler sig med 45 % hvede, 15 % vinterraps, 5 % maltbyg og 5 % frøgræs. Hvor mange ha er der med: a) Hvede Opgave 4.8 Find hele beløbet, når: a) 10 % er 4 kr. b) 70 % er 6 kr. c) 95 % er 47,50 kr. d) 15 % er 84 kr. b) Vinterraps c) Maltbyg d) Frøgræs Opgave 4.11 Flydende NH indeholder 8 % N. Hvor mange kg N er der i: a) kg NH e) 50 % er 15 kr. b) 110 kg NH f) 5 % er 05 kr. c) 165 kg NH Opgave 4.9 I en malkebesætning på 0 køer er der 15 % jerseykøer. 80 % af besætningen er SDM, og resten er forskellige krydsninger. a) Hvor mange jerseykøer er der i besætningen? b) Hvor mange SDM køer er der i besætningen? c) Hvor mange krydsningskøer er der i besætningen?

14 4. Procent 19 Opgave 4.1 I 1.50 kg foder til slagtesvin er der 5 byg, 5 hvede og 1 5 tilskudsfoder. a) Hvor mange pct. er der af hvert fodermiddel: 1. Byg Opgave 4.14 Tørstofindholdet i ensilage er meget forskelligt. Hvor mange kg tørstof (ts.) er der i 10 kg: a) Byghelsæd 5 % ts. b) Græsensilage 0 % ts.. Hvede c) Roetopensilage 17 % ts. Tilskudsfoder d) Byg/ærtehelsæd % ts. b) Hvor mange kg er der af hvert fodermiddel? 1. Byg. Hvede Opgave kg sprøjtevæske indeholder % mangansulfat. a) Hvor mange kg mangansulfat er der i sprøjtevæsken?. Tilskudsfoder Opgave 4.1 Du skal gøde 1 ha hvede med 154 kg N pr. ha. a) Hvor mange kg N skal du bruge i alt? Mangansulfat indeholder 0 % mangan. b) Hvor mange kg ren mangan indeholder sprøjtevæsken? b) Du skal bruge gødningen NPK 1--10, hvor mange kg skal der bruges til marken? Sprøjtevæsken udbringes på ha. c) Hvor mange kg ren mangan udbringes der pr. ha? c) Hvor mange kg gødning skal der spredes pr. ha?

15 0 4. Procent Opgave 4.16 Dyseydelsen på en almindelig marksprøjte må højest afvige 5 % i forhold til den gennemsnitlige ydelse. Ved kontrolmåling findes en gennemsnitsydelse på 1,0 l/min. a) Beregn gns. ydelsen - 5 % Opgave 4.18 Loven kræver, at 50 % af et vogntogs totalvægt ligger på de bremsende hjul. En traktor med et læs korn har en totalvægt på 0 ton, der er ingen bremser på tipvognen - kun på traktorens baghjul. Hvor mange kg skal der mindst hvile på baghjulene, for at det er lovligt? b) Beregn gns. ydelsen + 5 % Opgave 4.17 Ingen dyser på en marksprøjte må yde mere end 15 % over tabelværdien. Ifølge dysetabellen skal en fladdyse ISO 0-Blå ved et tryk på,5 bar yde 1,10 l/min. Hvor mange l/min. må denne dyse maksimalt yde? TRIPLET sørger for hurtigt skift mellem forskellige dysetyper og Foto: Landscentret, Jens J. Høy

16 4. Procent 1 Mark nr. 1 ha vinterhvede Mark nr. 1 5 ha vinterbyg Mark nr. 6 5 ha vinterraps Mark nr. 5 7 ha vinterraps Mark nr ha vårbyg Opgave 4.1 Mark nr. 10 ha vinterhvede Mark nr. 7 4 ha vårbyg Opgave 4.19 Her ser du et markkort. Landmanden skal tildele sine marker den mængde kvælstof, som står i skemaet: Der skal bruges kalkamonsalpeter med 7 % N. a) Udfyld skemaet på baggrund af ovenstående oplysninger. Vårbyg: Vinterbyg: Vinterhvede: Vinterraps: Kilde: DLBR Markkort 10 kg N pr. ha 150 kg N pr. ha 170 kg N pr. ha 185 kg N pr. ha Mark nr I alt Afgrøde Areal Kg N pr. ha Kg N i alt Kg gødning i alt Kg gødning pr. ha Vinterbyg Vinterhvede Vinterhvede Vårbyg Vinterraps Vinterraps Vårbyg Landmanden har fået foretaget en jordbundsanalyse, og jordtyperne fordeler sig med: JB nr. 1: 0 %, JB nr. : 40 %, JB nr. 4: 0 % og JB nr. 5: 10 %. Hvor mange ha er der med de forskellige jordtyper? JB nr. 1 JB nr. 4 JB nr. JB nr. 5

17 4. Procent Opgave 4.0 Hvor mange procent er: a) 0 af 400 b) 15 af % 10% Opgave 4. Ved et åbent hus arrangement sælger en maskinhandler en traktor til kr. En uge tidligere havde han købt den for kr. a) Hvor mange kr. taber maskinhandleren? c) 5 af % b) Hvor stort er maskinhandlerens tab i pct.? Opgave 4.1 I.000 kg slagtesvinefoder er der 800 kg byg, 700 kg hvede, 00 kg sojaskrå og 00 kg mineralblanding. Beregn, hvor mange pct. der er af de forskellige fodermidler: a) Byg 800 kg 000 kg 40% Opgave 4.4 Beregn fortjenesten i pct. for de forskellige handler i skemaet herunder: Købspris i kr. Salgspris i kr Fortj. i kr. Udregning Fortj. i % b) Hvede 700 kg 000 kg 5% c) Sojaskrå d) Mineralblanding 00 kg 000 kg 15% 00 kg 000 kg 10% Opgave 4.5 Sojaskrå koster 8 kr. pr. kg, men pga. regnvejr i USA stiger prisen 16 %. a) Hvad koster kg sojaskrå efter regnvejret? Opgave 4. En ko yder 6 kg smørfedt, hvor mange kg mælk med 4, % fedt yder den på et år? mdr. senere er situationen normal igen, og prisen nedsættes med 16 %. b) Hvad koster kg sojaskrå efter prisfaldet? c) Hvorfor bliver den første og den sidste pris ikke den samme? 16% bliver ikke bereget af det samme

18 4. Procent Opgave 4.6 I en malkebesætning på 155 køer og 05 stk. opdræt giver én ko 18,9 ton gylle pr. år. 1 stk. opdræt giver 70 % mindre gylle end en ko. a) Hvor meget gylle bliver der på et år? I kalkamonsalpeter 7 % N bliver kvælstoffet udnyttet %. d) Hvor mange kg kalkammonsalpeter kan gyllen fra malkebesætningen erstatte om året? Svarende til ton Kvæggylle indeholder 5,5 kg N pr. ton 0,7 kg P pr. ton 5,4 kg K pr. ton Opgave 4.7 En traktor kører 00 meter op ad en bakke, traktorcomputeren viser et hjulslip på 1 %. Hvor mange omgange har baghjulene drejet, når de har en omkreds på 5,65 meter? b) Hvor mange kg N, P og K producerer hele besætningen på et år? N P K Næringsstofferne i gyllen bliver ikke udnyttet %. N udnyttes 70 %, og P og K udnyttes 80 %. c) Hvor mange kg N, P og K bliver der udnyttet fra denne gyllemængde? N P K Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

19 4 4. Procent Opgave 4.8 En hvedemark på 10 ha skal gødes med NPKgødning 8--7, og mængden er sat til 70 kg pr. ha. Ved en fejl udbringes der Der spredes i alt kg gødning. Hvor mange kg N mangler der pr. ha? Opgave 4.9 Protein indeholder 16 % N. En analyse af 159 g foder viser et indhold på 1,56 g N. Hvor mange pct. protein indeholder dette fodermiddel? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

20 4. Procent 5 Opgave 4.0 Hvor mange pct. svarer salgsprisen til, når der er tab/fortjeneste på: Opgave 4. Find købsprisen på en SDM kvie, der sælges for kr. og giver en fortjeneste på 1 %. a) Tab på 8 % % 8% 9% Pct. Kendte mængder Udregnede mængder b) Fortjeneste på 4 % % + 4% 14% Købspris + Fortj. 1 c) Fortjeneste på 7,5 % % + 7,5% 107,5% Salgspris 11% kr. Opgave 4.1 I løbet af en dag udtager en dyrlæge blodprøver i 4 besætninger med søer. Antallet af prøver svarer til 15 % af søerne i besætningerne. Hvor mange søer er der i hver besætning, hvis dyrlægen har udtaget: a) 15 blodprøver Opgave 4. I et læs roer er der 15 % smuds, og et sukkerindhold på 18 % beregnet på rene roer. Beregn hvor mange kg roer, der blev leveret inkl. smuds, når der blev afregnet.95 kg sukker. Vægt i alt Pct. Pct. Kendte mængder Udregnede mængder - Smuds 15 Rene roer b) 4 blodprøver Sukker kg c) 9 blodprøver Opgave tyrekalve har øget deres vægt med 40 %. Hvad vejede de ved indkøb, når de nu vejer: a) 84 kg d) 87 blodprøver b) 70 kg c) 91 kg d) 86,8 kg

21 6 4. Procent Opgave 4.5 Kornpriserne falder med 10 %. Beregn den gamle pris, når tallene herunder udgør den nye pris. a) Byg 15,00 kr./hkg b) Hvede 144,00 kr./hkg Foto: Landscentret Planteproduktion, Torkild S. Birkmose c) Havre 148,50 kr./hkg d) Rug 16,00 kr./hkg Opgave 4.6 En landmand har 9 ha med hvede. Udbyttet er i gennemsnit 60 hkg pr. ha, og hvede koster 16 kr. pr. hkg. a) Hvor mange kr. indbringer de 9 ha i alt? Opgave 4.7 En mark skal sprøjtes med mangansulfat. Ejeren plejer at bruge 00 liter % blanding pr. ha. For at undgå svidning vælger landmanden et lavere gear, således at væskemængden stiger til 75 liter pr. ha. Hvor stærk skal opløsningen være for at give samme mængde Mn/ha? Ved at skifte til en anden sort kan udbyttet øges med 6 hkg pr. ha. b) Hvad bliver udbyttet pr. ha efter sortsskiftet? c) Hvor mange pct. kan der tjenes ved sortsskiftet? Opgave 4.8 Hvor mange liter % frostvæske og hvor mange liter vand skal blandes for at få 8,5 liter 40 % opløsning?

22 4. Procent 7 Opgave 4.9 En sukkerroe med et tørstofindhold på % har et totalt sukkerindhold på 16 %. Hvor mange pct. sukker er der i tørstoffet? Opgave 4.41 I en sobesætning fravænnes der.76 smågrise på et år. Dødeligheden i farestalden var 9 %. a) Hvor mange levendefødte grise er der? 16% 7,% Opgave 4.40 I supermarkedet koster 1 liter letmælk 7,40 kr. Supermarkedet tjener 5 % på letmælk. Smågrisene sælges ved 5 kg, og ud af de.76 fravænnede grise sælges.197 stk., resten døde i klimastalden. b) Hvor mange pct. døde i klimastalden? Hvor meget giver supermarkedet for 1 liter letmælk? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

23 8 4. Procent Opgave 4.4 En slagtesvineproducent køber 50 smågrise for i alt kr. Undervejs dør 10 grise, og efter mdr. leveres 40 slagtesvin til slagteriet. Afregningsprisen er 719 kr. pr. stk. Opgave 4.44 Ko nr. 7 yder kg mælk om dagen, mens ko nr. 4 yder 1 kg mælk om dagen. a) Hvor mange kg er der forskel i mælkeydelsen? a) Hvad er landmandens indtægt? b) Hvor stor er dødeligheden i pct.? b) Hvor mange pct. er ydelsen større hos ko nr. 4 end hos nr. 7? De samlede produktionsomkostninger er på kr. c) Bestem kostprisen : (smågrisepris + produktionsomkostninger) Ko nr. 107 yder kun 17 kg mælk om dagen c) Hvor mange pct. er ydelsen større hos ko nr. 4 end hos nr. 107? d) Hvor mange kr. tjener landmanden i alt på denne produktion? e) Hvor stor er fortjenesten i pct.? Opgave 4.45 Hvor mange pct. kører du for stærkt, hvis du overskrider grænserne med 0 km/t? a) Bymæssig bebyggelse: Opgave 4.4 Hvor mange kg mælk med 4,00 % fedt skal der bruges for at fremstille 1 kg smør med 85 % smør-fedt? b) Alm. landevej: c) Motorvej:

24 4. Procent 9 Opgave 4.46 På slagtesvin udgør slagtesvindet 4 % af levendevægten. a) Hvor mange pct. udgør slagtevægten? % 4% 76% Opgave 4.47 I en gødningsplan skal NPK --7 erstattes med svinegylle med et N-indhold på 6, %. Hvor mange ton gylle skal der bruges for at erstatte 400 kg NPK --7, når kvælstofudnyttelsen i gylle er 75 %? b) Udregn levendevægten for disse slagtesvin: 1. Slagtevægt 76 kg. Slagtevægt 68,4 kg. Slagtevægt 79,8 kg Opgave 4.48 En svineproducent har leveret slagtesvin. Fra fravænning til slagtning døde %, og i farestalden var dødeligheden 8 %. Hvor mange grise er der blevet født, når landmanden har leveret slagtesvin? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

25 0 4. Procent Opgave 4.49 En landmand køber et parti spisekartofler. Han sælger senere kartoflerne for 4 kr. pr. hkg, hvilket giver en fortjeneste på 1 %. a) Bestem købsprisen for 1 hkg: Opgave 4.50 I en foderblanding udgør 5 kg druesukker 1,5 % af blandingen. Blandingen indeholder 1 % havre. Hvor mange kg havre er der i blandingen? 1/8 af kartoflerne kan ikke sælges, derfor får landmanden et tab på 45 kr. b) Hvor mange hkg købte landmanden? Opgave 4.51 En foderstofforretning køber et parti foder på kg. Omkostningerne udgør 8, % af indkøbsprisen. Partiet sælges for kr. og giver derved en fortjeneste på 18, %. Beregn indkøbsprisen i kr. pr. kg. Foto: jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

26 4. Procent 1 Moms Opgave 4.5 Bestem priserne inkl. 5 % moms, når disse priser er ekskl. moms: a) 140 kr. Opgave 4.54 Bestem momsbeløbet af disse priser, som er inkl. moms. a) kr. b) 15 kr. b) 88 kr. c) 6.50 kr. c) kr. d) kr. Opgave 4.5 Bestem prisen ekskl. moms, når prisen inkl. moms er: a) 50 kr. Opgave 4.55 Bestem momsbeløbet af disse priser, som er ekskl. moms. a) 00 kr. b) kr. b) 16 kr. c) kr. c) 1.40 kr. d) 1 kr. d).800 kr.

27 4. Procent Opgave 4.56 Beregn de beløb, der mangler i skemaet. Beløb ekskl. moms Moms Beløb inkl. moms 60 kr. 65 kr. 5,00 kr. 68 kr 158 kr kr. 67 kr. 9,5 16 kr. 5 kr. 197,50 kr kr kr. 580 kr 1647 kr kr. 85 kr. 775 kr. 7,80 kr. 176 kr. 9,45 kr. 44 kr. 47,5 kr. 0 kr. 616 kr. 68 kr. 654 kr. 59 kr. 70 kr..960 kr kr. 10 kr. 17 kr. 0 kr kr. 150 kr. 67 kr. 168 kr. Opgave kr. Kalvefoder koster 44 kr. ekskl. moms pr. kg. a) Hvad er prisen ekskl. moms for 1.00 kg? Opgave 4.58 Hvor stort er momsbeløbet, når prisen ekskl. moms er kr.? Opgave 4.59 En mejetærsker koster kr. inkl. 5 % moms. Hvor stort er momsbeløbet? Opgave 4.60 Hegnspæle koster 4 kr. pr. stk. inkl. moms. a) Hvad koster 75 hegnspæle inkl. moms? Der skal også betales 5 % moms b) Hvad koster 75 hegnspæle ekskl. 5 % moms? b) Hvad er prisen inkl. moms for 1.00 kg?

28 4. Procent Opgave 4.61 I et byggemarked koster 1 boremaskine 475 kr. inkl. 5 % moms. Hvad koster boremaskinen ekskl. moms? Opgave 4.6 Slagteriet har overført ,70 kr. inkl. moms til en slagtesvineproducent. Der blev i alt leveret 68 grise, og den gennemsnitlige afregningspris var 9,10 kr. pr. kg. a) Beregn den gennemsnitlige slagtevægt, når noteringen er ekskl. moms: Opgave 4.6 En mand betaler på en auktion 1.406,5 kr. for en tyrekalv. Denne pris er inkl. 1,5 % i salær og 5 % moms. Der betales moms af både budsum og salær. Hvor meget bød manden for tyrekalven? I et supermarked er gennemsnitsprisen for svinekød 1,50 kr. pr. ½ kg inkl. moms. b) Bestem supermarkedsprisen ekskl. moms? c) Hvor mange pct. er salgsprisen i supermarkedet større end landmandens afregningspris? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

29 4 4. Procent Korntørring Opgave 4.64 Bestem indholdet af tørstof i pct., når kornet indeholder: Opgave kg hvede med 0 % vand nedtørres til 15 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der? a) 1 % vand % 1% 79% b) Hvor mange kg hvede er der efter tørring? b) 11 % vand c) 15 % vand % 11% 89% % 15% 85% c) Hvor mange kg vand skal der fjernes? Opgave 4.65 Hvor mange kg tørstof er der i kg hvede med 14 % vand? Opgave 4.66 Bestem vandindholdet i pct., når.000 kg byg indeholder 60 kg vand? Foto: Lene Kruse Kessler

30 4. Procent 5 Opgave 4.68 Et læs byg med 5 % vand nedtørres til 15 % vand. Efter tørring var der kg. vand tørstof Før tørring vand tørstof Efter tørring Opgave kg korn med 5 % vand svinder 600 kg ved tørring. Hvor mange pct. vand er der efter tørring? Hvor mange hkg var der før tørring? Opgave 4.71 Opgave 4.69 I et læs byg med kg er der 19 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der? 15 C varm luft kan maks. indeholde 1,9 g vand/m og 0 C varm luft maks. 17, g vand/m. 15 C varm luft blæses ind i et plantørringsanlæg med en luftfugtighed på 70 %. a) Hvor mange g vand indeholder luften pr. m? Kornet nedtørres til 15 % vand b) Hvor mange kg tørstof er der efter tørring? c) Hvor mange pct. svarer tørstoffet til i det nedtørrede korn? Når luften har været igennem korndyngen, er lufttemperaturen steget til 0 C og luftfugtigheden er 90 %. b) Hvor mange g vand fjerner 1 m tørreluft fra kornet? % 15% 85% d) Hvor mange kg vejer læsset efter tørring?

31 6 4. Procent Opgave kg korn med 1,5 % vand beluftes ved en fejl med fugtig luft, og vandprocenten stiger til 16,5 %. Hvor mange kg vand har kornet optaget? Opgave 4.74 I et plantørringsanlæg ligger der hkg byg med 1 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der før tørring? Kornet nedtørres til 15 % vand Opgave 4.7 Beregn hvor mange kg korn der er tilbage, når kg korn nedtørres fra: a) 5 % vand til 15 % b) Hvor mange kg tørstof er der efter tørring? c) Hvor mange kg vand er der blevet fjernet under tørringen? b) 0 % vand til 15 % Opgave 4.75 På en rugmark høstes 50 hkg med 15 % vand. Hvis vandindholdet var 5 %, hvor mange kg vand skal der så fjernes for at komme ned på 15 % vand? c) 18 % vand til 14 %

32 5. Mål og vægt 7 5. Mål og vægt Opgave 5.1 Omskriv følgende længdemål: m dm cm mm 1,,44 0,5 0, ,4,5 1, , Opgave 5.4 De følgende tal viser, hvor hurtigt tre biler kører m. a) Hvad er hastigheden i m/sek.? I m/sek 40 I 40 sek. II 6 sek. III 5 sek. Opgave 5. Arealet af en sø er blevet opmålt til,57 km. Hvor mange ha dækker søen?,57 km x 57 ha II III ,8 m/sek m/sek 5 Opgave 5. En sæk gødning indeholder 50 kg, som skal bruges til gødskning af juletræer. Træerne skal have g hver. Hvor mange træer kan der gødes med en sæk gødning? b) Hvad er hastigheden i km/t.? I 5 x,6 90 km/t II 7,8 x,6 km/t III 40 x,6 144 km/t 50 kg g / 500 træer Foto: Mark Kessler I II III

33 8 5. Mål og vægt Opgave 5.5 Omskriv følgende rummål: m hl dm liter 0,,657, 6, ,4 0,047,4 0, Opgave 5.6 Omskriv følgende benævnelser: a) 0,6 m 0,6 x dm b) 0,0 mm 0,0 x µm c) 65 hkg 65 / 10 6,5 ton Opgave 5.7 I en foderblanding skal der tilsættes 0,5 kg vitaminblanding. Hvor mange g svarer det til? Opgave 5.8 0,5 x g I en annonce står der, at en landbrugsejendom er til salg. Der følger 90 tdl. jord med til ejendommen. a) Hvor mange ha svarer 90 tdl. til? 90 / 1,81 49,7 ha b) Hvor mange m svarer 90 tdl. til? 90 x d) 0, liter 0, x ml Opgave 5.9 Du spreder,4 ton gødning på en 8 ha stor roemark. Hvor mange kg spredes der pr. ha?,4 x kg Foto: Lene Kruse Kessler

34 5. Mål og vægt 9 Opgave 5.10 En foderblanding til slagtesvin indeholder 6 mg E-vitamin pr. FEsv. Der produceres.000 slagtesvin om året, til hver gris bruges 00 FEsv. Hvor mange kg E-vitamin bruges der på et år? Opgave 5.14 Du skal kontrollere traktorens kørehastighed i forbindelse med marksprøjtning. En udmålt strækning på m køres på 60 sek. a) Hvad er hastigheden målt i m/sek.?.000 x 00 x FEsv / g / ,6 kg / 60 1,67 m/sek b) Hvor mange km/t svarer det til? 1,67 x,6 6 km/t Opgave 5.11 En vandingsmaskine kører 10 m på 0 minutter. Bestem vandingsmaskinens hastighed i km/t.? 10 m på 0 min. 0 m på 1 time Opgave m / ,0 km/time I vejrudsigterne bliver vindhastighederne altid angivet i m/sek. Når vindhastigheden kommer over 0 m/sek., er der tale om orkan. Hvad er vindhastigheden i km/t, når det bliver til orkan? 0 x,6 108 km/t Opgave 5.15 For at undgå træk i svinestalde må lufthastigheden i dyrenes opholdszone ikke overstige 0, m/sek. Hvor mange km/t svarer denne hastighed til? Opgave , x,6 0,7 km/t I en juletræsplantage på 8,4 ha er der i gennemsnit 1,4 m pr. træ. Beregn, hvor mange træer der er i plantagen. 8,4 x m / 1, træer Opgave 5.1 Et cykelhjul, der bruges til at måle en markvejs længde, har en omkreds på 15 cm. Hvor mange meter er markvejen, når hjulet drejer 716 gange? 15 x cm / 895 m Opgave 5.17 I en stald indeholder luften 4 mg støvpartikler pr. m, og staldens totale rumfang er m. Beregn, hvor mange g støv staldluften indeholder i alt. 4 / ,04 gram / m 0,04 x , gram i alt

35 40 5. Mål og vægt Opgave 5.18 En vinterdag har ventilationsanlægget en ydelse på.500 m luft pr. time, hver m luft fjerner 10,7 g vanddamp fra stalden. Hvor mange liter vand fjernes der pr. time, når 1 liter vand vejer 1 kg? Opgave 5.0 En kornsilo kan rumme 600 m hvede. Hvedes vægtfylde er 70 kg/m. Hvor mange hkg hvede kan der være i siloen? 600 m x 70 kg / m 4.0 hkg 10 kg/hkg.500 x 10, g vanddamp / ,75 liter Opgave 5.1 Til en 10 ha rapsmark bruges 50 kg udsæd. Hvor mange g bliver der udsået pr. m? Opgave 5.19 Doseringen af et sprøjtemiddel er 4 liter pr. ha. Hvor mange ml skal der bruges for at sprøjte 50 m? 50 x 4 x ml ha.000 m, 50 kg g /.000 0,5 gram/m Opgave 5. Et baghjul på en traktor har en kontaktflade på 0,16 m. Ved kørsel med en gyllevogn er marktrykket beregnet til, kg/cm. Hvor mange kg trykker baghjulet med?, kg/cm x cm /m x 0,16 m.680 kg Foto: Gråsten Landbrugsskole

36 6. Gennemsnit Gennemsnit Opgave 6.1 Find gennemsnittet af følgende tal: Opgave nyfødte kalve vejer i alt 184 kg. a) 4 5 b) 0 60 c) d) 15, ,5 17,5 Hvad er kalvenes gns. vægt? Opgave / 4 46 kg fodermidler til forskellige priser blandes således: 150 kg á,5 kr./kg 500 kg á 1,15 kr./kg Opgave 6. Søren vejer Per vejer Jens vejer Richard vejer 60 kg 8 kg 7 kg 10 kg Beregn de fire personers gns. vægt: Opgave / 4 79 kg 0 slagtesvin vejer i alt.910 kg. Hvad er grisenes gns. vægt: Beregn gennemsnitsprisen pr. kg. (150 x,5) + (500 x 1,15) 1.06, ,50 / 650 1,6 kr/kg Opgave 6.6 I løbet af en uge har 40 søer faret: 1 so har fået 5 grise søer har hver fået 9 grise 8 søer har hver fået 11 grise 5 søer har hver fået 10 grise 15 søer har hver fået 1 grise 8 søer har hver fået 14 grise Hvor mange grise har søerne fået i gns.? / 0 97,0 kg De 40 søer har i alt fået 477 grise 477 / 40 11,9 grise/so

37 4 6. Gennemsnit Opgave 6.7 En landmand har hvedemarker med forskelligt areal og udbytte. Mark nr. Areal Udbytte 1 4 ha 60 hkg/ha 8 ha 75 hkg/ha 8 ha 90 hkg/ha Beregn gns. udbyttet i hkg/ha for hvedemarkerne: Opgave 6.9 En malkebesætning har i løbet af 4 dage givet kg mælk i alt. a) Hvor mange kg mælk yder besætningen pr. dag? / 4.47,5 kg b) Besætningen er på 115 køer, hvor stor er køernes gns. ydelse? 4 x hkg 8 x hkg 8 x hkg I alt hkg / ( ) 78 hkg Opgave 6.8 En tyrekalv vejede 55 kg ved fødsel, 50 dage senere vejede den 0 kg. a) Hvor mange kg tilvækst har kalven haft i alt? kg b) Beregn den gns. tilvækst i gram pr. dag: Opgave ,5 / 115 1,5 kg Et slagtesvin vejede 0 kg ved indsættelse i slagtesvinestalden og 98 kg ved slagtning dage senere. a) Beregn den gns. daglige tilvækst i gram/dag: (98-0) / 0,78 kg 780 g Slagtesvinet har i alt optaget 14,5 FEsv. b) Beregn det gns. foderforbrug i FEsv/kg tilvækst: 75 kg x 1. g/kg 1. g 50 dage 14,5 / (98-0),75 FEsv Opgave 6.11 Indholdet i en fodervogn udfodres ved hjælp af en elmotor. Et læs raspede roer tømmes på 110 sekunder. Hvor mange kg udfodres der pr. sek., når fodervognen rummer 49 kg? 49 / 110,9 kg/sek

Matematik i landbruget

Matematik i landbruget Facitliste Matematik i landbruget Ole Ebbesen 1. Regneregler 1. Regneregler Opgave 1.1( Opgave 1.4( Afrund tal til decimaler: I en stald er temperaturen 18 C. Beregn forskellen på ude- og indetemperaturen,

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Nyt om foder Fodringsseminar 2013

Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Niels J. Kjeldsen 2 Emner Normer for aminosyrer (diegivende søer og slagtesvin) Aminosyrer i mineralblandinger VSP s holdning til matrixværdier Fodring af hangrise Møller,

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER Støttet af: CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder.

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Maskiner og planteavl nr. 109 2009 FarmTest Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Titel: Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien?...3

Læs mere

Idekatalog FarmTracking

Idekatalog FarmTracking Idekatalog FarmTracking FarmTracking Hvad er formålet? Projektet har til formål at give landmanden information og beslutningsstøtte på rette sted og tidspunkt. Dette ved at udnytte eksisterende data sammenholdt

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Et landbrugsemne i matematik

Et landbrugsemne i matematik Et landbrugsemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk Frank Erichsen bedre kendt som Bonderøven bor på Kastaniegården på Djursland. Her dyrker han jorden og plejer sine dyr

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

AEU-2 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011

AEU-2 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT/GRØNLANDS HJEMMESTYRE/GREENLAND HOME RULE AEU-2 Matematik Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen Investering i ny slagtesvinestald Slagtesvineproducent har ikke fortrudt at han stoppede med at have søer og i stedet byggede ny slagtesvinestald. Tema > > Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab Der er

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm 1 Denne PDF fil består af 1. Evalueringstest ( side 1-5) 2. Elevstatusark (side 6) 3. Eksempler på henvisningsopgaver (s. 7-12 ) - vist med fed/kursiv skrift på statusarket. Matematik Test 6 Navn: Klasse

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenser og præfikser, trin 1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Vådfoder kontra tørfoder til slagtesvin 50 50 % 50 % Valg af fodersystem -

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Korrekt fodring af polte

Korrekt fodring af polte Korrekt fodring af polte Kongres for Svineproducenter Herning Kongrescenter 22. oktober 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Målet - kræver fokus på midlet Målet En langtidsholdbar so

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU112-MAT/D Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Bæredygtig udvikling Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af:

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual

Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual Hvorfor @Risk og dette kursus? Større og mere komplekse landbrugsbedrifter kræver gode beslutningsværktøjer. I traditionelle regneark regnes der på

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

NorFor. Normer og behov

NorFor. Normer og behov NorFor Normer og behov 1 Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Andengradsfunktionen

Andengradsfunktionen Andengradsfunktionen 1. Find først diskriminanten og efterfølgende også toppunktet for følgende andengradsfunktioner. A y = 2 x 2 + 4 x + 3 B y = 1 x 2 + 6 x + 2 C y = 1 / 2 x 2 + 2 x 2 D y = 1 x 2 + 6

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics 1.1 Gennemsnitsfarten findes ved at dividere den kørte strækning med den forbrugte tid i decimaltal. I regnearket bliver formlen =A24/D24. Resultatet

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Terra Biosa Landbrug

Terra Biosa Landbrug Terra Biosa Landbrug Landbrug Terra Biosa Jordforbedrings- og komposteringsmiddel Terra Biosa er et flydende produkt, baseret på naturlige mikroorganismer (GMO-frie) og en økologisk urteblanding. Terra

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

potenstal og rodtal trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

potenstal og rodtal trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal, trin 2 ISBN: 978-87-92488-06-0 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

PROCENTREGNING DEFINITION AF PROCENT. Procentregning er også brøkregning

PROCENTREGNING DEFINITION AF PROCENT. Procentregning er også brøkregning 2.7.7 PROCENTREGNING Procentregning er også brøkregning Brøkdele kan også angives som procent. Oftest er det lettere at forstå end brøkdele. Procenter bruges overalt, idet det er lettere at foretage sammenligninger.

Læs mere

brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g ISBN: 978-87-92488-03-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

- får tingene til at gro

- får tingene til at gro får tingene til at gro Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Hvorfor flydende gødning?... 5 Sortimentsoversigt... 6 Dosering af gødning... 7 Eksempel på Doseringstabel... 8 Udbringning med marksprøjten...

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen,

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE Støttet af: SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE NOTAT NR. 1344 Økonomien kan forbedres med omkring 1 mio. kr. ved at udvide soholdet og samle fem lokaliteter på et eller to steder. Det er muligt at sænke

Læs mere

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken!

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken! Dan Gødning Behold kvælstoffet i marken! Råvareforsyning og produktion Sortiment Kvælstoftab Agrotain Anbefalinger vedr. udbringning Opbevaring Hjemmeside Hvordan produceres gødning I Gas 450 C 200 atm

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere