Matematik i landbruget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik i landbruget"

Transkript

1 Opgavehæfte Matematik i landbruget Ole Ebbesen

2 1. Regneregler 7 1. Regneregler Opgave 1.1 Afrund tal til decimaler: a) 1,568 1,57 b) 0,45 0, Opgave 1.4 I en stald er temperaturen 18 C. Beregn forskellen på ude- og indetemperaturen, når der udenfor er: a) 10 C c) 556, ,56 b) -5 C 18 ( 5 ) d) 1,45 1, c) -18 C 18 ( 18 ) 6 Opgave 1. Afrund til hele tal: a) 14,48 b) 9,74 c) 0,49888 d) ,15 16 Opgave En landmåler har målt det samlede areal af en mark til m. Opgave 1.5 Temperaturen er -8 C. Hvad bliver temperaturen, hvis: a) den falder 5 C b) den stiger 4 C c) den falder 14 C d) den stiger 0 C Opgave 1.6 Beregn følgende: a) Hvor mange ha svarer det til, når der skal m til 1 ha? 74567m 00m / ha 7,4567ha b) Afrund resultatet til 1 decimal: a) b) 4 + (-) c) (-1) d) (-5) Opgave ,5 ha Sæt en ring om det rigtige resultat a) b) + 4 : 4 c)

3 8 1. Regneregler Opgave 1.8 Udfør disse beregninger: a) (8 - ) b) 5 + (8 + 4 ) : : Opgave 1.9 Beregn: (( + 4) ((4 - ) : + 4) - (4-4 )) : 19 (6 ( : + 4) (4 1)) : 19 (6 5 ( 8)) : 19 (0 + 8) : 19 8 : 19 Opgave 1.1 To landmænd har et samlet resultat på kr. Hvad er resultatet hos landmand B, når landmand A har et underskud på kr.? kr. - ( kr.) Opgave 1.1 I en svinestald er der 60 slagtesvinestier og 900 slagtesvin. a) Hvor mange svin er der pr. sti? 900 svin : 60 stier 15 svin/sti b) En sti er 1 m, hvor mange m er der pr. gris? kr. Opgave 1.10 To brødre har i fællesskab landbrug, den ene gård har givet et resultat på kr., den anden har givet et resultat på kr. Hvad bliver det samlede resultat, for de gårde til sammen? Opgave 1.14 I en foderblanding er der kg hvede, 90 kg byg og 80 kg sojaskrå. Fodermidlerne indeholder: Hvede Byg Sojaskrå 1,15 FEsv pr. kg 1,0 FEsv pr. kg 0,9 FEsv pr. kg Hvor mange FEsv indeholder blandingen i alt? Opgave 1.11 En traktor kører 600 m på et minut. Hvede Byg Sojaskrå I alt 1,15 FEsv/kg kg 1,0 FEsv/kg 90 kg 0,9 FEsv/kg 80 kg 115,0 FEsv 9,7 FEsv 74,4 FEsv 8,1 FEsv a) Hvor mange m kører traktoren på et sekund? 600 m : 60 sek. 10 m/sek. b) Hvor lang tid tager det traktoren at køre 1 m? 1 m : 10 m/sek. 0,1 sek.

4 . Brøker 9. Brøker Opgave.1 Disse brøker skal forlænges til 1-dele: a) Opgave.4 Omskriv uægte brøk til blandet tal: a) : 6 1 rest b) b) : 5 rest 5 c) c) : 0 rest Opgave. Disse brøker skal forlænges til 15-dele: a) Opgave.5 Omskriv blandet tal til uægte brøker: a) b) b) Opgave. Forkort disse brøker mest muligt: a) 6 b) 15 : 6 : : 15 : c) Opgave.6 Omskriv til decimalbrøk: a) : 4 0,5 b) : 5 0, 4 5 c) : 6 4 : 6 4 c) 10 : 10 0, d) : 0,

5 10. Brøker Opgave.7 Find en fællesnævner for brøkerne: Opgave.10 I forbindelse med et landbrugsbyggeri er det aftalt, at betalingen skal deles i tre portioner. a) og 1 6 og 4 b) og 4 og 5 c) 5 og 6 15 Fællesnævner 1 Fællesnævner 15 Fællesnævner 0 Ved indgåelse af kontrakten betales af prisen. 1 5 Når bunden er støbt, betales ydeligere af prisen. 1 Hvor stor en brøkdel udgør restbetalingen af den samlede pris? Opgave.8 Læg brøkerne sammen: a) b) Opgave.11 Beregn følgende: a) c) b) 4 6 : 4 9 : : Opgave.9 Træk brøkerne fra hinanden: c) 4 : : : a) d) : 1 : : b) c)

6 . Brøker 11 Opgave.1 Udfør disse divisioner: Opgave.14 Udregn følgende brøkopstillinger. Resultatet skal forkortes mest muligt. a) : : a) b) 1 : b) c) 4 : 1 7 : c) Opgave.1 I en besætning på 10 moderfår har 5 af fårene fået tvillinger. Hvor mange tvillingelam er der blevet født? d) e) 4 : (Forkort med 5) (Forkort med 11) Opgave.15 Tre landmænd har en skov i fællesskab, de ejer hver 1 af skoven. Den ene af landmændene har fire børn, og han ønsker, at de skal dele hans andel af skoven. Hvor stor en del af skoven kan hvert barn få? 1 1 : Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Opgave.16 En landbrugsskoleklasse kan kalke skolens kostald på 1 dag. Hvor lang tid vil det tage for 1 5 af klassen?

7 1. Brøker Opgave.17 Der skal ganges med brøker: a) Opgave.1 Tre søskende deler en tipsgevinst, så de hver får henholdsvis: 1 og 1 og 1 og og 9 b) Resten lægges til side til en julefrokost. c) Opgave.18 Beregn: 1 : : Resten udgør kr : : Hvor stor er tipsgevinsten? Opgave.19 Forkort og beregn følgende: Opgave.0 Opstil på brøkstreg, forkort og beregn: a) : 0 50 : b) 14 4 : : 8 :

8 . Potens og rod 1. Potens og rod Opgave.1 Beregn værdien af følgende: a) 4 16 e) - b) 8 f) 10 - c) g) 1,5 4 d) 7 49 h) ,5 0,001 5,065 1 Opgave. På en tipskupon er der mulige udfald (1, X og ) på hver kamp. Hvis der kun var kampe på en kupon, så ville der være 9 forskellige kombinationsmuligheder. a) Hvor mange forskellige kombinationer er der på en kupon med 1 kampe? b) En fodboldinteresseret skolelærer tipper de samme 0 rækker hver uge. Hvor mange år á 5 uger vil der i teorien være imellem, at han rammer 1 rigtige? Opgave. Beregn: a) 4 4 b) 4 : (+ ) ( ) c) Hvis du ikke er i tvivl, om at Aab, FC Midtjylland og FC København vinder deres kampe, hvor mange forskellige kombinationer er der så tilbage? c) 6 - (6+( )) d) (5+ ) e) 8 : 6 (8 6) 4

9 14. Potens og rod Opgave.4 Beregn følgende: a) 16 4 e) 81 b) 4 f) 1,5 9,5 Opgave.7 Omskriv til almindelig talværdi: a), b) ,00000 c) 1, ,4 d) 9, , c) g) 1 d) 10 h) Opgave.5 Beregn følgende: a) 15 5 e) 8 1 1,6 Opgave.8 Jordens vægt er i alt milliarder billioner kg. Omskriv det til eksponentiel notation: (1 billion er 1 million millioner) b) f) 4,875,5 c) 64 4 g) d) 1 1 h) 51 8 Opgave.6 Beregn følgende: a) 4 16 b) 5 c) 5.15 d) Foto: Mark Kessler

10 . Potens og rod 15 Opgave.9 Når man kører bil, er bremselængden afhængig af hastigheden. Jo hurtigere man kører, jo større bliver bremselængden. Bremselængden bliver forøget med kvadratet på hastighedsforøgelsen. Øges hastigheden til gange så meget f.eks. fra 0 km/t. til 90 km/t., bliver bremselængden 9 gange så stor. Opgave.10 Ved en hastighed på 50 km/t. bliver der målt en bremselængde på 18 m. Næste måling ved en højere hastighed viser en bremselængde på 40,5 m. Hvad var hastigheden ved sidste måling? a) Hvor mange gange større bliver bremselængden, hvis hastigheden fordobles? b) Hastigheden øges fra 60 km/t. til 90 km/t. Hvor mange gange er hastigheden øget? 90 km/t : 60 km/t 1,5 gang c) Bremselængden ved 60 km/t. var m. Hvor stor vil bremselængden være ved 90 km/t.? Opgave.11 Lysets hastighed er 10 8 m/sek. 1, km/t., og det bruges til at beregne længden af et lysår. Længden af lysår angiver afstande i rummet. I de følgende opgaver skal svaret skrives som eksponentiel notation og kun med decimaler. a) Hvor langt bevæger lyset sig på 1 minut? b) Hvor langt bevæger lyset sig på 1 døgn? c) Hvor mange km er et lysår, når et år er på 65,4 døgn? d) Afstanden fra solen til jorden er 1, km. Hvor lang tid tager det en lysstråle at nå fra solen til jorden? (i minutter)

11 16. Potens og rod Foto: Lene Kruse Kessler

12 4. Procent Procent Opgave 4.1 Omskriv til procent: a) b) % e) 18 18% 75 f) c) 15 15% g) 50 d) % h) 4 4% 75 75% 50 50% 8 8% Opgave 4.4 Omskriv til decimaltal: 7 a) 7 % 0,7 d) 40 % 10 b) 10 % 1, e) 7 % 16 c) 16 % 0,16 f) 0,5 % Opgave 4.5 Beregn de manglende tal i skemaet: ,4 0,07 0,5 0,005 Opgave 4. Omskriv til procent: a) b) c) d) % e) % f) % g) % 0 h) Opgave 4. Omskriv til procent: 7 14% % % % 5 Brøktal Procenttal Decimaltal 60% 0, % 0, % 0, % 0 97 Opgave 4.6,07 0,14 Hvor mange kg N udbringes der pr. ha, når der spredes kalkamonsalpeter med 7 % N? a) 150 kg pr. ha 07 15% 0,15 14% 97% 0,97 a) 0, 0, 0% d) 0,45 b) 1 1 % e) 0,70 0,45 45% 0,70 70% b) 40 kg pr. ha c) 1,5 f) 0,075 1,5 15% 0,075 7,5% c) 75 kg pr. ha

13 18 4. Procent Opgave 4.7 Beregn hvor mange kg NPK --7, der skal udbringes pr. ha for at give: a) 9 kg N pr. ha b) 7,6 kg N pr. ha Opgave 4.10 På en gård er der 440 ha. Arealet fordeler sig med 45 % hvede, 15 % vinterraps, 5 % maltbyg og 5 % frøgræs. Hvor mange ha er der med: a) Hvede Opgave 4.8 Find hele beløbet, når: a) 10 % er 4 kr. b) 70 % er 6 kr. c) 95 % er 47,50 kr. d) 15 % er 84 kr. b) Vinterraps c) Maltbyg d) Frøgræs Opgave 4.11 Flydende NH indeholder 8 % N. Hvor mange kg N er der i: a) kg NH e) 50 % er 15 kr. b) 110 kg NH f) 5 % er 05 kr. c) 165 kg NH Opgave 4.9 I en malkebesætning på 0 køer er der 15 % jerseykøer. 80 % af besætningen er SDM, og resten er forskellige krydsninger. a) Hvor mange jerseykøer er der i besætningen? b) Hvor mange SDM køer er der i besætningen? c) Hvor mange krydsningskøer er der i besætningen?

14 4. Procent 19 Opgave 4.1 I 1.50 kg foder til slagtesvin er der 5 byg, 5 hvede og 1 5 tilskudsfoder. a) Hvor mange pct. er der af hvert fodermiddel: 1. Byg Opgave 4.14 Tørstofindholdet i ensilage er meget forskelligt. Hvor mange kg tørstof (ts.) er der i 10 kg: a) Byghelsæd 5 % ts. b) Græsensilage 0 % ts.. Hvede c) Roetopensilage 17 % ts. Tilskudsfoder d) Byg/ærtehelsæd % ts. b) Hvor mange kg er der af hvert fodermiddel? 1. Byg. Hvede Opgave kg sprøjtevæske indeholder % mangansulfat. a) Hvor mange kg mangansulfat er der i sprøjtevæsken?. Tilskudsfoder Opgave 4.1 Du skal gøde 1 ha hvede med 154 kg N pr. ha. a) Hvor mange kg N skal du bruge i alt? Mangansulfat indeholder 0 % mangan. b) Hvor mange kg ren mangan indeholder sprøjtevæsken? b) Du skal bruge gødningen NPK 1--10, hvor mange kg skal der bruges til marken? Sprøjtevæsken udbringes på ha. c) Hvor mange kg ren mangan udbringes der pr. ha? c) Hvor mange kg gødning skal der spredes pr. ha?

15 0 4. Procent Opgave 4.16 Dyseydelsen på en almindelig marksprøjte må højest afvige 5 % i forhold til den gennemsnitlige ydelse. Ved kontrolmåling findes en gennemsnitsydelse på 1,0 l/min. a) Beregn gns. ydelsen - 5 % Opgave 4.18 Loven kræver, at 50 % af et vogntogs totalvægt ligger på de bremsende hjul. En traktor med et læs korn har en totalvægt på 0 ton, der er ingen bremser på tipvognen - kun på traktorens baghjul. Hvor mange kg skal der mindst hvile på baghjulene, for at det er lovligt? b) Beregn gns. ydelsen + 5 % Opgave 4.17 Ingen dyser på en marksprøjte må yde mere end 15 % over tabelværdien. Ifølge dysetabellen skal en fladdyse ISO 0-Blå ved et tryk på,5 bar yde 1,10 l/min. Hvor mange l/min. må denne dyse maksimalt yde? TRIPLET sørger for hurtigt skift mellem forskellige dysetyper og Foto: Landscentret, Jens J. Høy

16 4. Procent 1 Mark nr. 1 ha vinterhvede Mark nr. 1 5 ha vinterbyg Mark nr. 6 5 ha vinterraps Mark nr. 5 7 ha vinterraps Mark nr ha vårbyg Opgave 4.1 Mark nr. 10 ha vinterhvede Mark nr. 7 4 ha vårbyg Opgave 4.19 Her ser du et markkort. Landmanden skal tildele sine marker den mængde kvælstof, som står i skemaet: Der skal bruges kalkamonsalpeter med 7 % N. a) Udfyld skemaet på baggrund af ovenstående oplysninger. Vårbyg: Vinterbyg: Vinterhvede: Vinterraps: Kilde: DLBR Markkort 10 kg N pr. ha 150 kg N pr. ha 170 kg N pr. ha 185 kg N pr. ha Mark nr I alt Afgrøde Areal Kg N pr. ha Kg N i alt Kg gødning i alt Kg gødning pr. ha Vinterbyg Vinterhvede Vinterhvede Vårbyg Vinterraps Vinterraps Vårbyg Landmanden har fået foretaget en jordbundsanalyse, og jordtyperne fordeler sig med: JB nr. 1: 0 %, JB nr. : 40 %, JB nr. 4: 0 % og JB nr. 5: 10 %. Hvor mange ha er der med de forskellige jordtyper? JB nr. 1 JB nr. 4 JB nr. JB nr. 5

17 4. Procent Opgave 4.0 Hvor mange procent er: a) 0 af 400 b) 15 af % 10% Opgave 4. Ved et åbent hus arrangement sælger en maskinhandler en traktor til kr. En uge tidligere havde han købt den for kr. a) Hvor mange kr. taber maskinhandleren? c) 5 af % b) Hvor stort er maskinhandlerens tab i pct.? Opgave 4.1 I.000 kg slagtesvinefoder er der 800 kg byg, 700 kg hvede, 00 kg sojaskrå og 00 kg mineralblanding. Beregn, hvor mange pct. der er af de forskellige fodermidler: a) Byg 800 kg 000 kg 40% Opgave 4.4 Beregn fortjenesten i pct. for de forskellige handler i skemaet herunder: Købspris i kr. Salgspris i kr Fortj. i kr. Udregning Fortj. i % b) Hvede 700 kg 000 kg 5% c) Sojaskrå d) Mineralblanding 00 kg 000 kg 15% 00 kg 000 kg 10% Opgave 4.5 Sojaskrå koster 8 kr. pr. kg, men pga. regnvejr i USA stiger prisen 16 %. a) Hvad koster kg sojaskrå efter regnvejret? Opgave 4. En ko yder 6 kg smørfedt, hvor mange kg mælk med 4, % fedt yder den på et år? mdr. senere er situationen normal igen, og prisen nedsættes med 16 %. b) Hvad koster kg sojaskrå efter prisfaldet? c) Hvorfor bliver den første og den sidste pris ikke den samme? 16% bliver ikke bereget af det samme

18 4. Procent Opgave 4.6 I en malkebesætning på 155 køer og 05 stk. opdræt giver én ko 18,9 ton gylle pr. år. 1 stk. opdræt giver 70 % mindre gylle end en ko. a) Hvor meget gylle bliver der på et år? I kalkamonsalpeter 7 % N bliver kvælstoffet udnyttet %. d) Hvor mange kg kalkammonsalpeter kan gyllen fra malkebesætningen erstatte om året? Svarende til ton Kvæggylle indeholder 5,5 kg N pr. ton 0,7 kg P pr. ton 5,4 kg K pr. ton Opgave 4.7 En traktor kører 00 meter op ad en bakke, traktorcomputeren viser et hjulslip på 1 %. Hvor mange omgange har baghjulene drejet, når de har en omkreds på 5,65 meter? b) Hvor mange kg N, P og K producerer hele besætningen på et år? N P K Næringsstofferne i gyllen bliver ikke udnyttet %. N udnyttes 70 %, og P og K udnyttes 80 %. c) Hvor mange kg N, P og K bliver der udnyttet fra denne gyllemængde? N P K Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

19 4 4. Procent Opgave 4.8 En hvedemark på 10 ha skal gødes med NPKgødning 8--7, og mængden er sat til 70 kg pr. ha. Ved en fejl udbringes der Der spredes i alt kg gødning. Hvor mange kg N mangler der pr. ha? Opgave 4.9 Protein indeholder 16 % N. En analyse af 159 g foder viser et indhold på 1,56 g N. Hvor mange pct. protein indeholder dette fodermiddel? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

20 4. Procent 5 Opgave 4.0 Hvor mange pct. svarer salgsprisen til, når der er tab/fortjeneste på: Opgave 4. Find købsprisen på en SDM kvie, der sælges for kr. og giver en fortjeneste på 1 %. a) Tab på 8 % % 8% 9% Pct. Kendte mængder Udregnede mængder b) Fortjeneste på 4 % % + 4% 14% Købspris + Fortj. 1 c) Fortjeneste på 7,5 % % + 7,5% 107,5% Salgspris 11% kr. Opgave 4.1 I løbet af en dag udtager en dyrlæge blodprøver i 4 besætninger med søer. Antallet af prøver svarer til 15 % af søerne i besætningerne. Hvor mange søer er der i hver besætning, hvis dyrlægen har udtaget: a) 15 blodprøver Opgave 4. I et læs roer er der 15 % smuds, og et sukkerindhold på 18 % beregnet på rene roer. Beregn hvor mange kg roer, der blev leveret inkl. smuds, når der blev afregnet.95 kg sukker. Vægt i alt Pct. Pct. Kendte mængder Udregnede mængder - Smuds 15 Rene roer b) 4 blodprøver Sukker kg c) 9 blodprøver Opgave tyrekalve har øget deres vægt med 40 %. Hvad vejede de ved indkøb, når de nu vejer: a) 84 kg d) 87 blodprøver b) 70 kg c) 91 kg d) 86,8 kg

21 6 4. Procent Opgave 4.5 Kornpriserne falder med 10 %. Beregn den gamle pris, når tallene herunder udgør den nye pris. a) Byg 15,00 kr./hkg b) Hvede 144,00 kr./hkg Foto: Landscentret Planteproduktion, Torkild S. Birkmose c) Havre 148,50 kr./hkg d) Rug 16,00 kr./hkg Opgave 4.6 En landmand har 9 ha med hvede. Udbyttet er i gennemsnit 60 hkg pr. ha, og hvede koster 16 kr. pr. hkg. a) Hvor mange kr. indbringer de 9 ha i alt? Opgave 4.7 En mark skal sprøjtes med mangansulfat. Ejeren plejer at bruge 00 liter % blanding pr. ha. For at undgå svidning vælger landmanden et lavere gear, således at væskemængden stiger til 75 liter pr. ha. Hvor stærk skal opløsningen være for at give samme mængde Mn/ha? Ved at skifte til en anden sort kan udbyttet øges med 6 hkg pr. ha. b) Hvad bliver udbyttet pr. ha efter sortsskiftet? c) Hvor mange pct. kan der tjenes ved sortsskiftet? Opgave 4.8 Hvor mange liter % frostvæske og hvor mange liter vand skal blandes for at få 8,5 liter 40 % opløsning?

22 4. Procent 7 Opgave 4.9 En sukkerroe med et tørstofindhold på % har et totalt sukkerindhold på 16 %. Hvor mange pct. sukker er der i tørstoffet? Opgave 4.41 I en sobesætning fravænnes der.76 smågrise på et år. Dødeligheden i farestalden var 9 %. a) Hvor mange levendefødte grise er der? 16% 7,% Opgave 4.40 I supermarkedet koster 1 liter letmælk 7,40 kr. Supermarkedet tjener 5 % på letmælk. Smågrisene sælges ved 5 kg, og ud af de.76 fravænnede grise sælges.197 stk., resten døde i klimastalden. b) Hvor mange pct. døde i klimastalden? Hvor meget giver supermarkedet for 1 liter letmælk? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

23 8 4. Procent Opgave 4.4 En slagtesvineproducent køber 50 smågrise for i alt kr. Undervejs dør 10 grise, og efter mdr. leveres 40 slagtesvin til slagteriet. Afregningsprisen er 719 kr. pr. stk. Opgave 4.44 Ko nr. 7 yder kg mælk om dagen, mens ko nr. 4 yder 1 kg mælk om dagen. a) Hvor mange kg er der forskel i mælkeydelsen? a) Hvad er landmandens indtægt? b) Hvor stor er dødeligheden i pct.? b) Hvor mange pct. er ydelsen større hos ko nr. 4 end hos nr. 7? De samlede produktionsomkostninger er på kr. c) Bestem kostprisen : (smågrisepris + produktionsomkostninger) Ko nr. 107 yder kun 17 kg mælk om dagen c) Hvor mange pct. er ydelsen større hos ko nr. 4 end hos nr. 107? d) Hvor mange kr. tjener landmanden i alt på denne produktion? e) Hvor stor er fortjenesten i pct.? Opgave 4.45 Hvor mange pct. kører du for stærkt, hvis du overskrider grænserne med 0 km/t? a) Bymæssig bebyggelse: Opgave 4.4 Hvor mange kg mælk med 4,00 % fedt skal der bruges for at fremstille 1 kg smør med 85 % smør-fedt? b) Alm. landevej: c) Motorvej:

24 4. Procent 9 Opgave 4.46 På slagtesvin udgør slagtesvindet 4 % af levendevægten. a) Hvor mange pct. udgør slagtevægten? % 4% 76% Opgave 4.47 I en gødningsplan skal NPK --7 erstattes med svinegylle med et N-indhold på 6, %. Hvor mange ton gylle skal der bruges for at erstatte 400 kg NPK --7, når kvælstofudnyttelsen i gylle er 75 %? b) Udregn levendevægten for disse slagtesvin: 1. Slagtevægt 76 kg. Slagtevægt 68,4 kg. Slagtevægt 79,8 kg Opgave 4.48 En svineproducent har leveret slagtesvin. Fra fravænning til slagtning døde %, og i farestalden var dødeligheden 8 %. Hvor mange grise er der blevet født, når landmanden har leveret slagtesvin? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

25 0 4. Procent Opgave 4.49 En landmand køber et parti spisekartofler. Han sælger senere kartoflerne for 4 kr. pr. hkg, hvilket giver en fortjeneste på 1 %. a) Bestem købsprisen for 1 hkg: Opgave 4.50 I en foderblanding udgør 5 kg druesukker 1,5 % af blandingen. Blandingen indeholder 1 % havre. Hvor mange kg havre er der i blandingen? 1/8 af kartoflerne kan ikke sælges, derfor får landmanden et tab på 45 kr. b) Hvor mange hkg købte landmanden? Opgave 4.51 En foderstofforretning køber et parti foder på kg. Omkostningerne udgør 8, % af indkøbsprisen. Partiet sælges for kr. og giver derved en fortjeneste på 18, %. Beregn indkøbsprisen i kr. pr. kg. Foto: jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

26 4. Procent 1 Moms Opgave 4.5 Bestem priserne inkl. 5 % moms, når disse priser er ekskl. moms: a) 140 kr. Opgave 4.54 Bestem momsbeløbet af disse priser, som er inkl. moms. a) kr. b) 15 kr. b) 88 kr. c) 6.50 kr. c) kr. d) kr. Opgave 4.5 Bestem prisen ekskl. moms, når prisen inkl. moms er: a) 50 kr. Opgave 4.55 Bestem momsbeløbet af disse priser, som er ekskl. moms. a) 00 kr. b) kr. b) 16 kr. c) kr. c) 1.40 kr. d) 1 kr. d).800 kr.

27 4. Procent Opgave 4.56 Beregn de beløb, der mangler i skemaet. Beløb ekskl. moms Moms Beløb inkl. moms 60 kr. 65 kr. 5,00 kr. 68 kr 158 kr kr. 67 kr. 9,5 16 kr. 5 kr. 197,50 kr kr kr. 580 kr 1647 kr kr. 85 kr. 775 kr. 7,80 kr. 176 kr. 9,45 kr. 44 kr. 47,5 kr. 0 kr. 616 kr. 68 kr. 654 kr. 59 kr. 70 kr..960 kr kr. 10 kr. 17 kr. 0 kr kr. 150 kr. 67 kr. 168 kr. Opgave kr. Kalvefoder koster 44 kr. ekskl. moms pr. kg. a) Hvad er prisen ekskl. moms for 1.00 kg? Opgave 4.58 Hvor stort er momsbeløbet, når prisen ekskl. moms er kr.? Opgave 4.59 En mejetærsker koster kr. inkl. 5 % moms. Hvor stort er momsbeløbet? Opgave 4.60 Hegnspæle koster 4 kr. pr. stk. inkl. moms. a) Hvad koster 75 hegnspæle inkl. moms? Der skal også betales 5 % moms b) Hvad koster 75 hegnspæle ekskl. 5 % moms? b) Hvad er prisen inkl. moms for 1.00 kg?

28 4. Procent Opgave 4.61 I et byggemarked koster 1 boremaskine 475 kr. inkl. 5 % moms. Hvad koster boremaskinen ekskl. moms? Opgave 4.6 Slagteriet har overført ,70 kr. inkl. moms til en slagtesvineproducent. Der blev i alt leveret 68 grise, og den gennemsnitlige afregningspris var 9,10 kr. pr. kg. a) Beregn den gennemsnitlige slagtevægt, når noteringen er ekskl. moms: Opgave 4.6 En mand betaler på en auktion 1.406,5 kr. for en tyrekalv. Denne pris er inkl. 1,5 % i salær og 5 % moms. Der betales moms af både budsum og salær. Hvor meget bød manden for tyrekalven? I et supermarked er gennemsnitsprisen for svinekød 1,50 kr. pr. ½ kg inkl. moms. b) Bestem supermarkedsprisen ekskl. moms? c) Hvor mange pct. er salgsprisen i supermarkedet større end landmandens afregningspris? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

29 4 4. Procent Korntørring Opgave 4.64 Bestem indholdet af tørstof i pct., når kornet indeholder: Opgave kg hvede med 0 % vand nedtørres til 15 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der? a) 1 % vand % 1% 79% b) Hvor mange kg hvede er der efter tørring? b) 11 % vand c) 15 % vand % 11% 89% % 15% 85% c) Hvor mange kg vand skal der fjernes? Opgave 4.65 Hvor mange kg tørstof er der i kg hvede med 14 % vand? Opgave 4.66 Bestem vandindholdet i pct., når.000 kg byg indeholder 60 kg vand? Foto: Lene Kruse Kessler

30 4. Procent 5 Opgave 4.68 Et læs byg med 5 % vand nedtørres til 15 % vand. Efter tørring var der kg. vand tørstof Før tørring vand tørstof Efter tørring Opgave kg korn med 5 % vand svinder 600 kg ved tørring. Hvor mange pct. vand er der efter tørring? Hvor mange hkg var der før tørring? Opgave 4.71 Opgave 4.69 I et læs byg med kg er der 19 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der? 15 C varm luft kan maks. indeholde 1,9 g vand/m og 0 C varm luft maks. 17, g vand/m. 15 C varm luft blæses ind i et plantørringsanlæg med en luftfugtighed på 70 %. a) Hvor mange g vand indeholder luften pr. m? Kornet nedtørres til 15 % vand b) Hvor mange kg tørstof er der efter tørring? c) Hvor mange pct. svarer tørstoffet til i det nedtørrede korn? Når luften har været igennem korndyngen, er lufttemperaturen steget til 0 C og luftfugtigheden er 90 %. b) Hvor mange g vand fjerner 1 m tørreluft fra kornet? % 15% 85% d) Hvor mange kg vejer læsset efter tørring?

31 6 4. Procent Opgave kg korn med 1,5 % vand beluftes ved en fejl med fugtig luft, og vandprocenten stiger til 16,5 %. Hvor mange kg vand har kornet optaget? Opgave 4.74 I et plantørringsanlæg ligger der hkg byg med 1 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der før tørring? Kornet nedtørres til 15 % vand Opgave 4.7 Beregn hvor mange kg korn der er tilbage, når kg korn nedtørres fra: a) 5 % vand til 15 % b) Hvor mange kg tørstof er der efter tørring? c) Hvor mange kg vand er der blevet fjernet under tørringen? b) 0 % vand til 15 % Opgave 4.75 På en rugmark høstes 50 hkg med 15 % vand. Hvis vandindholdet var 5 %, hvor mange kg vand skal der så fjernes for at komme ned på 15 % vand? c) 18 % vand til 14 %

32 5. Mål og vægt 7 5. Mål og vægt Opgave 5.1 Omskriv følgende længdemål: m dm cm mm 1,,44 0,5 0, ,4,5 1, , Opgave 5.4 De følgende tal viser, hvor hurtigt tre biler kører m. a) Hvad er hastigheden i m/sek.? I m/sek 40 I 40 sek. II 6 sek. III 5 sek. Opgave 5. Arealet af en sø er blevet opmålt til,57 km. Hvor mange ha dækker søen?,57 km x 57 ha II III ,8 m/sek m/sek 5 Opgave 5. En sæk gødning indeholder 50 kg, som skal bruges til gødskning af juletræer. Træerne skal have g hver. Hvor mange træer kan der gødes med en sæk gødning? b) Hvad er hastigheden i km/t.? I 5 x,6 90 km/t II 7,8 x,6 km/t III 40 x,6 144 km/t 50 kg g / 500 træer Foto: Mark Kessler I II III

33 8 5. Mål og vægt Opgave 5.5 Omskriv følgende rummål: m hl dm liter 0,,657, 6, ,4 0,047,4 0, Opgave 5.6 Omskriv følgende benævnelser: a) 0,6 m 0,6 x dm b) 0,0 mm 0,0 x µm c) 65 hkg 65 / 10 6,5 ton Opgave 5.7 I en foderblanding skal der tilsættes 0,5 kg vitaminblanding. Hvor mange g svarer det til? Opgave 5.8 0,5 x g I en annonce står der, at en landbrugsejendom er til salg. Der følger 90 tdl. jord med til ejendommen. a) Hvor mange ha svarer 90 tdl. til? 90 / 1,81 49,7 ha b) Hvor mange m svarer 90 tdl. til? 90 x d) 0, liter 0, x ml Opgave 5.9 Du spreder,4 ton gødning på en 8 ha stor roemark. Hvor mange kg spredes der pr. ha?,4 x kg Foto: Lene Kruse Kessler

34 5. Mål og vægt 9 Opgave 5.10 En foderblanding til slagtesvin indeholder 6 mg E-vitamin pr. FEsv. Der produceres.000 slagtesvin om året, til hver gris bruges 00 FEsv. Hvor mange kg E-vitamin bruges der på et år? Opgave 5.14 Du skal kontrollere traktorens kørehastighed i forbindelse med marksprøjtning. En udmålt strækning på m køres på 60 sek. a) Hvad er hastigheden målt i m/sek.?.000 x 00 x FEsv / g / ,6 kg / 60 1,67 m/sek b) Hvor mange km/t svarer det til? 1,67 x,6 6 km/t Opgave 5.11 En vandingsmaskine kører 10 m på 0 minutter. Bestem vandingsmaskinens hastighed i km/t.? 10 m på 0 min. 0 m på 1 time Opgave m / ,0 km/time I vejrudsigterne bliver vindhastighederne altid angivet i m/sek. Når vindhastigheden kommer over 0 m/sek., er der tale om orkan. Hvad er vindhastigheden i km/t, når det bliver til orkan? 0 x,6 108 km/t Opgave 5.15 For at undgå træk i svinestalde må lufthastigheden i dyrenes opholdszone ikke overstige 0, m/sek. Hvor mange km/t svarer denne hastighed til? Opgave , x,6 0,7 km/t I en juletræsplantage på 8,4 ha er der i gennemsnit 1,4 m pr. træ. Beregn, hvor mange træer der er i plantagen. 8,4 x m / 1, træer Opgave 5.1 Et cykelhjul, der bruges til at måle en markvejs længde, har en omkreds på 15 cm. Hvor mange meter er markvejen, når hjulet drejer 716 gange? 15 x cm / 895 m Opgave 5.17 I en stald indeholder luften 4 mg støvpartikler pr. m, og staldens totale rumfang er m. Beregn, hvor mange g støv staldluften indeholder i alt. 4 / ,04 gram / m 0,04 x , gram i alt

35 40 5. Mål og vægt Opgave 5.18 En vinterdag har ventilationsanlægget en ydelse på.500 m luft pr. time, hver m luft fjerner 10,7 g vanddamp fra stalden. Hvor mange liter vand fjernes der pr. time, når 1 liter vand vejer 1 kg? Opgave 5.0 En kornsilo kan rumme 600 m hvede. Hvedes vægtfylde er 70 kg/m. Hvor mange hkg hvede kan der være i siloen? 600 m x 70 kg / m 4.0 hkg 10 kg/hkg.500 x 10, g vanddamp / ,75 liter Opgave 5.1 Til en 10 ha rapsmark bruges 50 kg udsæd. Hvor mange g bliver der udsået pr. m? Opgave 5.19 Doseringen af et sprøjtemiddel er 4 liter pr. ha. Hvor mange ml skal der bruges for at sprøjte 50 m? 50 x 4 x ml ha.000 m, 50 kg g /.000 0,5 gram/m Opgave 5. Et baghjul på en traktor har en kontaktflade på 0,16 m. Ved kørsel med en gyllevogn er marktrykket beregnet til, kg/cm. Hvor mange kg trykker baghjulet med?, kg/cm x cm /m x 0,16 m.680 kg Foto: Gråsten Landbrugsskole

36 6. Gennemsnit Gennemsnit Opgave 6.1 Find gennemsnittet af følgende tal: Opgave nyfødte kalve vejer i alt 184 kg. a) 4 5 b) 0 60 c) d) 15, ,5 17,5 Hvad er kalvenes gns. vægt? Opgave / 4 46 kg fodermidler til forskellige priser blandes således: 150 kg á,5 kr./kg 500 kg á 1,15 kr./kg Opgave 6. Søren vejer Per vejer Jens vejer Richard vejer 60 kg 8 kg 7 kg 10 kg Beregn de fire personers gns. vægt: Opgave / 4 79 kg 0 slagtesvin vejer i alt.910 kg. Hvad er grisenes gns. vægt: Beregn gennemsnitsprisen pr. kg. (150 x,5) + (500 x 1,15) 1.06, ,50 / 650 1,6 kr/kg Opgave 6.6 I løbet af en uge har 40 søer faret: 1 so har fået 5 grise søer har hver fået 9 grise 8 søer har hver fået 11 grise 5 søer har hver fået 10 grise 15 søer har hver fået 1 grise 8 søer har hver fået 14 grise Hvor mange grise har søerne fået i gns.? / 0 97,0 kg De 40 søer har i alt fået 477 grise 477 / 40 11,9 grise/so

37 4 6. Gennemsnit Opgave 6.7 En landmand har hvedemarker med forskelligt areal og udbytte. Mark nr. Areal Udbytte 1 4 ha 60 hkg/ha 8 ha 75 hkg/ha 8 ha 90 hkg/ha Beregn gns. udbyttet i hkg/ha for hvedemarkerne: Opgave 6.9 En malkebesætning har i løbet af 4 dage givet kg mælk i alt. a) Hvor mange kg mælk yder besætningen pr. dag? / 4.47,5 kg b) Besætningen er på 115 køer, hvor stor er køernes gns. ydelse? 4 x hkg 8 x hkg 8 x hkg I alt hkg / ( ) 78 hkg Opgave 6.8 En tyrekalv vejede 55 kg ved fødsel, 50 dage senere vejede den 0 kg. a) Hvor mange kg tilvækst har kalven haft i alt? kg b) Beregn den gns. tilvækst i gram pr. dag: Opgave ,5 / 115 1,5 kg Et slagtesvin vejede 0 kg ved indsættelse i slagtesvinestalden og 98 kg ved slagtning dage senere. a) Beregn den gns. daglige tilvækst i gram/dag: (98-0) / 0,78 kg 780 g Slagtesvinet har i alt optaget 14,5 FEsv. b) Beregn det gns. foderforbrug i FEsv/kg tilvækst: 75 kg x 1. g/kg 1. g 50 dage 14,5 / (98-0),75 FEsv Opgave 6.11 Indholdet i en fodervogn udfodres ved hjælp af en elmotor. Et læs raspede roer tømmes på 110 sekunder. Hvor mange kg udfodres der pr. sek., når fodervognen rummer 49 kg? 49 / 110,9 kg/sek

Matematik i landbruget

Matematik i landbruget Facitliste Matematik i landbruget Ole Ebbesen 1. Regneregler 1. Regneregler Opgave 1.1( Opgave 1.4( Afrund tal til decimaler: I en stald er temperaturen 18 C. Beregn forskellen på ude- og indetemperaturen,

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN Else Vils, SEGES Videncenter for Svineproduktion Jon Birger Pedersen, SEGES Planter & Miljø Kongres for Svineproducenter Herning d. 21-10-2015 Støttet af Svineafgiftsfonden

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin for Året 2011 kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin for Året 2011 kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 Støttet af: ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 NOTAT NR. 1405 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og

Læs mere

14. Investering. Opgave Kapitalindvindingsfaktor. A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning.

14. Investering. Opgave Kapitalindvindingsfaktor. A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning. 126 14. Investering Opgave 14.1. Kapitalindvindingsfaktor A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning. Levetid Rente Kapitalindvindingsfaktor Tabelopslag Beregnet 3 5 % 36,72 36,71

Læs mere

Generelle forudsætninger for sohold

Generelle forudsætninger for sohold Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m 8.01 Enheder 8 cm 0, m 3,1 m 0,25 km 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm 52.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,3 m 4,25 km 45,2 m 0,85 km 6,215 m 2.500 dm 2 48 m 2 2 km 2 56.000 cm 2 0,45 km 2 6,2 ha 96.000 cm 2 125.000.000

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Maj Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling i

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Juli 2017 Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU131-MAT/D Torsdag den 12. december 2013 kl. 9.00-13.00 Bier og biavl Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Transport F.eks. Transport- hvem gør det og på hvilke betingelser Gylle Fast gødning Grønne biomasser

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle. Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk

Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle. Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk Oversigt, forhold Fodersammensætning og foderforbrug Foderblanding: FEsv pr kg tørstof, dvs. fordøjelighed Højt/lavt

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat8 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætningens størrelse ved regnskabsperiodens start og slutning svarer i princippet til en hvilken som helst anden beholdning og bør registreres. Regnskabsår:

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer?

35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer? 35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer? Projektchef Gunner Sørensen, Dansk Svineproduktion og seniorforsker Peter Theil, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Matematik for malere. praktikopgaver. Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger.

Matematik for malere. praktikopgaver. Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger. Matematik for malere praktikopgaver 3 Tilhører: Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger 2 Indhold: Tegneopgave... side 4 Ligninger... side 8 Areal...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik areal og rumfang F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik areal og rumfang F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang,f ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 syge Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1365 + 478 = 2. 912 642 = 3. 13 45 = Afrund til nærmeste hele tal 14. 0,9 15. 98,1 4. 860 : 4 = Løs ligningen 5. x - 2 = 68 x = 6. 4x + 5

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER Torkild Birkmose, PlanteInnovation Per Tybirk, HusdyrInnovation Kongres 24. oktober 2017 Herning N- OG P-LOFTER FREM TIL 2021 Førhen, dyreenheder N-loft P-loft 2017/18-2019/20

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 19. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

xxx xxx xxx Potensfunktioner Potensfunktioner... 2 Opgaver... 8 Side 1

xxx xxx xxx Potensfunktioner Potensfunktioner... 2 Opgaver... 8 Side 1 Potensfunktioner Potensfunktioner... Opgaver... 8 Side Potensfunktioner Funktioner der kan skrives på formen y a = b kaldes potensfunktioner. Her er nogle eksempler på potensfunktioner: y = y = y = - y

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014 NOTAT NR. 1433 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat7 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Du kan lægge det samme tal til eller trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet.

Du kan lægge det samme tal til eller trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet. Ligninger 10 10 m02-01.cdr Et ligningssystem kan sammenlignes med en skålvægt i ligevægt. Vægten af lodderne på den ene vægtskål skal være lig med vægten af lodderne på den anden vægtskål. + og Du kan

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det

Læs mere

Fodring af smågrise og slagtesvin

Fodring af smågrise og slagtesvin Fodring af smågrise og slagtesvin Seminar Viden i arbejde, Menstrup Kro, 9. december 2014 Lisbeth Jørgensen Høj produktivitet Bedre bundlinje Høj sundhed 1 Landsgennemsnitstal 2013-referencetal for smågrise,

Læs mere

KVÆGMINERALER 2014-2015

KVÆGMINERALER 2014-2015 KVÆGMINERALER 2014-2015 Kvægmineraler Vilomix tilbyder et komplet mineralsortiment af høj kvalitet: VILOMIN SPECIAL Specialløsning. Tilpasset de aktuelle fodermidler på bedriften og dyrenes behov. NOVAMIN

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Producer mælk til under 1 kr. kiloet

Producer mælk til under 1 kr. kiloet Producer mælk til under 1 kr. kiloet Dansk Kvægs Kongres 2010 Tema Foder Landskonsulent Ole Aaes Landscentret, Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Andreas Østergaard DLG P og K balance i vinterhvede 2009 100 80 60 Bortførsel incl. Halm 40 Kg pr. ha 20 0-20 Fosfor Kalium Tilførsel i handelsgødning i DK i

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2011

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2011 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2011 NOTAT NR. 1212 Landsgennemsnittet for produktivitet i svineproduktionen 2011 viser, at der er en jævn fremgang på ca. 0,7 fravænnet gris pr. årsso.

Læs mere

Teknisk. Matematik FACITLISTE. Preben Madsen. 4. udgave

Teknisk. Matematik FACITLISTE. Preben Madsen. 4. udgave Teknisk Preben Madsen Matematik 4. udgave FACITLISTE Indhold TAL OG ALGEBRA... LIGNINGER OG ULIGHEDER... GEOMETRI... 4 TRIGONOMETRI... 5 CIRKLEN... 5 6 OVERFLADER UDFOLDNINGER... 5 7 RUMFANG... 8 8 ANALYTISK

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat6 Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK HVORFOR ANALYSE AF RISIKO OG FØLSOMHED? Risiko og følsomhed er et vigtigt beslutningsparameter Såvel upsides som downsides

Læs mere

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning HVORFOR HESTEBØNNER Politik, miljø, afsætning FODRING MED HESTEBØNNER Else Vils, SEGES, Videncenter for Svineproduktion Studiegruppe fra Kbh.s Universitet Seges d. 02-03-2016 Nye sorter, bedre udbytter

Læs mere

Kernemajs i praksis. Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP

Kernemajs i praksis. Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP Kernemajs i praksis Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP Indhold Mulige udbytter i kernemajs i Danmark Ensilering

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 3 Ligninger & formler 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver

Læs mere

Oprydning af tabeller mv. i FTO Afsnit prognosepriser

Oprydning af tabeller mv. i FTO Afsnit prognosepriser Oprydning af tabeller mv. i FTO Afsnit prognosepriser Generelt: 1. Under Priser bruges notation 100 kg under prognosepriser veksles mellem kg og hkg og nogle gange er det forskelligt for den samme pris

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK?

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? Jesper Poulsen og Gunner Sørensen Ernæring & Reproduktion Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 BAGGRUND Bedre fodereffektivitet i Holland? Indsamling og analyse af 20 hollandske

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh

32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh 32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh Producent og formand for Bornholms Landbrug, Svinerådgivning 1 Disposition Introduktion Min bedrift Landets højeste gennemsnit Hvorfor? Udvikling af min bedrift

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening Rygsprøjten - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning af sprøjtemiddel

Læs mere