Matematik i landbruget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik i landbruget"

Transkript

1 Opgavehæfte Matematik i landbruget Ole Ebbesen

2 1. Regneregler 7 1. Regneregler Opgave 1.1 Afrund tal til decimaler: a) 1,568 1,57 b) 0,45 0, Opgave 1.4 I en stald er temperaturen 18 C. Beregn forskellen på ude- og indetemperaturen, når der udenfor er: a) 10 C c) 556, ,56 b) -5 C 18 ( 5 ) d) 1,45 1, c) -18 C 18 ( 18 ) 6 Opgave 1. Afrund til hele tal: a) 14,48 b) 9,74 c) 0,49888 d) ,15 16 Opgave En landmåler har målt det samlede areal af en mark til m. Opgave 1.5 Temperaturen er -8 C. Hvad bliver temperaturen, hvis: a) den falder 5 C b) den stiger 4 C c) den falder 14 C d) den stiger 0 C Opgave 1.6 Beregn følgende: a) Hvor mange ha svarer det til, når der skal m til 1 ha? 74567m 00m / ha 7,4567ha b) Afrund resultatet til 1 decimal: a) b) 4 + (-) c) (-1) d) (-5) Opgave ,5 ha Sæt en ring om det rigtige resultat a) b) + 4 : 4 c)

3 8 1. Regneregler Opgave 1.8 Udfør disse beregninger: a) (8 - ) b) 5 + (8 + 4 ) : : Opgave 1.9 Beregn: (( + 4) ((4 - ) : + 4) - (4-4 )) : 19 (6 ( : + 4) (4 1)) : 19 (6 5 ( 8)) : 19 (0 + 8) : 19 8 : 19 Opgave 1.1 To landmænd har et samlet resultat på kr. Hvad er resultatet hos landmand B, når landmand A har et underskud på kr.? kr. - ( kr.) Opgave 1.1 I en svinestald er der 60 slagtesvinestier og 900 slagtesvin. a) Hvor mange svin er der pr. sti? 900 svin : 60 stier 15 svin/sti b) En sti er 1 m, hvor mange m er der pr. gris? kr. Opgave 1.10 To brødre har i fællesskab landbrug, den ene gård har givet et resultat på kr., den anden har givet et resultat på kr. Hvad bliver det samlede resultat, for de gårde til sammen? Opgave 1.14 I en foderblanding er der kg hvede, 90 kg byg og 80 kg sojaskrå. Fodermidlerne indeholder: Hvede Byg Sojaskrå 1,15 FEsv pr. kg 1,0 FEsv pr. kg 0,9 FEsv pr. kg Hvor mange FEsv indeholder blandingen i alt? Opgave 1.11 En traktor kører 600 m på et minut. Hvede Byg Sojaskrå I alt 1,15 FEsv/kg kg 1,0 FEsv/kg 90 kg 0,9 FEsv/kg 80 kg 115,0 FEsv 9,7 FEsv 74,4 FEsv 8,1 FEsv a) Hvor mange m kører traktoren på et sekund? 600 m : 60 sek. 10 m/sek. b) Hvor lang tid tager det traktoren at køre 1 m? 1 m : 10 m/sek. 0,1 sek.

4 . Brøker 9. Brøker Opgave.1 Disse brøker skal forlænges til 1-dele: a) Opgave.4 Omskriv uægte brøk til blandet tal: a) : 6 1 rest b) b) : 5 rest 5 c) c) : 0 rest Opgave. Disse brøker skal forlænges til 15-dele: a) Opgave.5 Omskriv blandet tal til uægte brøker: a) b) b) Opgave. Forkort disse brøker mest muligt: a) 6 b) 15 : 6 : : 15 : c) Opgave.6 Omskriv til decimalbrøk: a) : 4 0,5 b) : 5 0, 4 5 c) : 6 4 : 6 4 c) 10 : 10 0, d) : 0,

5 10. Brøker Opgave.7 Find en fællesnævner for brøkerne: Opgave.10 I forbindelse med et landbrugsbyggeri er det aftalt, at betalingen skal deles i tre portioner. a) og 1 6 og 4 b) og 4 og 5 c) 5 og 6 15 Fællesnævner 1 Fællesnævner 15 Fællesnævner 0 Ved indgåelse af kontrakten betales af prisen. 1 5 Når bunden er støbt, betales ydeligere af prisen. 1 Hvor stor en brøkdel udgør restbetalingen af den samlede pris? Opgave.8 Læg brøkerne sammen: a) b) Opgave.11 Beregn følgende: a) c) b) 4 6 : 4 9 : : Opgave.9 Træk brøkerne fra hinanden: c) 4 : : : a) d) : 1 : : b) c)

6 . Brøker 11 Opgave.1 Udfør disse divisioner: Opgave.14 Udregn følgende brøkopstillinger. Resultatet skal forkortes mest muligt. a) : : a) b) 1 : b) c) 4 : 1 7 : c) Opgave.1 I en besætning på 10 moderfår har 5 af fårene fået tvillinger. Hvor mange tvillingelam er der blevet født? d) e) 4 : (Forkort med 5) (Forkort med 11) Opgave.15 Tre landmænd har en skov i fællesskab, de ejer hver 1 af skoven. Den ene af landmændene har fire børn, og han ønsker, at de skal dele hans andel af skoven. Hvor stor en del af skoven kan hvert barn få? 1 1 : Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Opgave.16 En landbrugsskoleklasse kan kalke skolens kostald på 1 dag. Hvor lang tid vil det tage for 1 5 af klassen?

7 1. Brøker Opgave.17 Der skal ganges med brøker: a) Opgave.1 Tre søskende deler en tipsgevinst, så de hver får henholdsvis: 1 og 1 og 1 og og 9 b) Resten lægges til side til en julefrokost. c) Opgave.18 Beregn: 1 : : Resten udgør kr : : Hvor stor er tipsgevinsten? Opgave.19 Forkort og beregn følgende: Opgave.0 Opstil på brøkstreg, forkort og beregn: a) : 0 50 : b) 14 4 : : 8 :

8 . Potens og rod 1. Potens og rod Opgave.1 Beregn værdien af følgende: a) 4 16 e) - b) 8 f) 10 - c) g) 1,5 4 d) 7 49 h) ,5 0,001 5,065 1 Opgave. På en tipskupon er der mulige udfald (1, X og ) på hver kamp. Hvis der kun var kampe på en kupon, så ville der være 9 forskellige kombinationsmuligheder. a) Hvor mange forskellige kombinationer er der på en kupon med 1 kampe? b) En fodboldinteresseret skolelærer tipper de samme 0 rækker hver uge. Hvor mange år á 5 uger vil der i teorien være imellem, at han rammer 1 rigtige? Opgave. Beregn: a) 4 4 b) 4 : (+ ) ( ) c) Hvis du ikke er i tvivl, om at Aab, FC Midtjylland og FC København vinder deres kampe, hvor mange forskellige kombinationer er der så tilbage? c) 6 - (6+( )) d) (5+ ) e) 8 : 6 (8 6) 4

9 14. Potens og rod Opgave.4 Beregn følgende: a) 16 4 e) 81 b) 4 f) 1,5 9,5 Opgave.7 Omskriv til almindelig talværdi: a), b) ,00000 c) 1, ,4 d) 9, , c) g) 1 d) 10 h) Opgave.5 Beregn følgende: a) 15 5 e) 8 1 1,6 Opgave.8 Jordens vægt er i alt milliarder billioner kg. Omskriv det til eksponentiel notation: (1 billion er 1 million millioner) b) f) 4,875,5 c) 64 4 g) d) 1 1 h) 51 8 Opgave.6 Beregn følgende: a) 4 16 b) 5 c) 5.15 d) Foto: Mark Kessler

10 . Potens og rod 15 Opgave.9 Når man kører bil, er bremselængden afhængig af hastigheden. Jo hurtigere man kører, jo større bliver bremselængden. Bremselængden bliver forøget med kvadratet på hastighedsforøgelsen. Øges hastigheden til gange så meget f.eks. fra 0 km/t. til 90 km/t., bliver bremselængden 9 gange så stor. Opgave.10 Ved en hastighed på 50 km/t. bliver der målt en bremselængde på 18 m. Næste måling ved en højere hastighed viser en bremselængde på 40,5 m. Hvad var hastigheden ved sidste måling? a) Hvor mange gange større bliver bremselængden, hvis hastigheden fordobles? b) Hastigheden øges fra 60 km/t. til 90 km/t. Hvor mange gange er hastigheden øget? 90 km/t : 60 km/t 1,5 gang c) Bremselængden ved 60 km/t. var m. Hvor stor vil bremselængden være ved 90 km/t.? Opgave.11 Lysets hastighed er 10 8 m/sek. 1, km/t., og det bruges til at beregne længden af et lysår. Længden af lysår angiver afstande i rummet. I de følgende opgaver skal svaret skrives som eksponentiel notation og kun med decimaler. a) Hvor langt bevæger lyset sig på 1 minut? b) Hvor langt bevæger lyset sig på 1 døgn? c) Hvor mange km er et lysår, når et år er på 65,4 døgn? d) Afstanden fra solen til jorden er 1, km. Hvor lang tid tager det en lysstråle at nå fra solen til jorden? (i minutter)

11 16. Potens og rod Foto: Lene Kruse Kessler

12 4. Procent Procent Opgave 4.1 Omskriv til procent: a) b) % e) 18 18% 75 f) c) 15 15% g) 50 d) % h) 4 4% 75 75% 50 50% 8 8% Opgave 4.4 Omskriv til decimaltal: 7 a) 7 % 0,7 d) 40 % 10 b) 10 % 1, e) 7 % 16 c) 16 % 0,16 f) 0,5 % Opgave 4.5 Beregn de manglende tal i skemaet: ,4 0,07 0,5 0,005 Opgave 4. Omskriv til procent: a) b) c) d) % e) % f) % g) % 0 h) Opgave 4. Omskriv til procent: 7 14% % % % 5 Brøktal Procenttal Decimaltal 60% 0, % 0, % 0, % 0 97 Opgave 4.6,07 0,14 Hvor mange kg N udbringes der pr. ha, når der spredes kalkamonsalpeter med 7 % N? a) 150 kg pr. ha 07 15% 0,15 14% 97% 0,97 a) 0, 0, 0% d) 0,45 b) 1 1 % e) 0,70 0,45 45% 0,70 70% b) 40 kg pr. ha c) 1,5 f) 0,075 1,5 15% 0,075 7,5% c) 75 kg pr. ha

13 18 4. Procent Opgave 4.7 Beregn hvor mange kg NPK --7, der skal udbringes pr. ha for at give: a) 9 kg N pr. ha b) 7,6 kg N pr. ha Opgave 4.10 På en gård er der 440 ha. Arealet fordeler sig med 45 % hvede, 15 % vinterraps, 5 % maltbyg og 5 % frøgræs. Hvor mange ha er der med: a) Hvede Opgave 4.8 Find hele beløbet, når: a) 10 % er 4 kr. b) 70 % er 6 kr. c) 95 % er 47,50 kr. d) 15 % er 84 kr. b) Vinterraps c) Maltbyg d) Frøgræs Opgave 4.11 Flydende NH indeholder 8 % N. Hvor mange kg N er der i: a) kg NH e) 50 % er 15 kr. b) 110 kg NH f) 5 % er 05 kr. c) 165 kg NH Opgave 4.9 I en malkebesætning på 0 køer er der 15 % jerseykøer. 80 % af besætningen er SDM, og resten er forskellige krydsninger. a) Hvor mange jerseykøer er der i besætningen? b) Hvor mange SDM køer er der i besætningen? c) Hvor mange krydsningskøer er der i besætningen?

14 4. Procent 19 Opgave 4.1 I 1.50 kg foder til slagtesvin er der 5 byg, 5 hvede og 1 5 tilskudsfoder. a) Hvor mange pct. er der af hvert fodermiddel: 1. Byg Opgave 4.14 Tørstofindholdet i ensilage er meget forskelligt. Hvor mange kg tørstof (ts.) er der i 10 kg: a) Byghelsæd 5 % ts. b) Græsensilage 0 % ts.. Hvede c) Roetopensilage 17 % ts. Tilskudsfoder d) Byg/ærtehelsæd % ts. b) Hvor mange kg er der af hvert fodermiddel? 1. Byg. Hvede Opgave kg sprøjtevæske indeholder % mangansulfat. a) Hvor mange kg mangansulfat er der i sprøjtevæsken?. Tilskudsfoder Opgave 4.1 Du skal gøde 1 ha hvede med 154 kg N pr. ha. a) Hvor mange kg N skal du bruge i alt? Mangansulfat indeholder 0 % mangan. b) Hvor mange kg ren mangan indeholder sprøjtevæsken? b) Du skal bruge gødningen NPK 1--10, hvor mange kg skal der bruges til marken? Sprøjtevæsken udbringes på ha. c) Hvor mange kg ren mangan udbringes der pr. ha? c) Hvor mange kg gødning skal der spredes pr. ha?

15 0 4. Procent Opgave 4.16 Dyseydelsen på en almindelig marksprøjte må højest afvige 5 % i forhold til den gennemsnitlige ydelse. Ved kontrolmåling findes en gennemsnitsydelse på 1,0 l/min. a) Beregn gns. ydelsen - 5 % Opgave 4.18 Loven kræver, at 50 % af et vogntogs totalvægt ligger på de bremsende hjul. En traktor med et læs korn har en totalvægt på 0 ton, der er ingen bremser på tipvognen - kun på traktorens baghjul. Hvor mange kg skal der mindst hvile på baghjulene, for at det er lovligt? b) Beregn gns. ydelsen + 5 % Opgave 4.17 Ingen dyser på en marksprøjte må yde mere end 15 % over tabelværdien. Ifølge dysetabellen skal en fladdyse ISO 0-Blå ved et tryk på,5 bar yde 1,10 l/min. Hvor mange l/min. må denne dyse maksimalt yde? TRIPLET sørger for hurtigt skift mellem forskellige dysetyper og Foto: Landscentret, Jens J. Høy

16 4. Procent 1 Mark nr. 1 ha vinterhvede Mark nr. 1 5 ha vinterbyg Mark nr. 6 5 ha vinterraps Mark nr. 5 7 ha vinterraps Mark nr ha vårbyg Opgave 4.1 Mark nr. 10 ha vinterhvede Mark nr. 7 4 ha vårbyg Opgave 4.19 Her ser du et markkort. Landmanden skal tildele sine marker den mængde kvælstof, som står i skemaet: Der skal bruges kalkamonsalpeter med 7 % N. a) Udfyld skemaet på baggrund af ovenstående oplysninger. Vårbyg: Vinterbyg: Vinterhvede: Vinterraps: Kilde: DLBR Markkort 10 kg N pr. ha 150 kg N pr. ha 170 kg N pr. ha 185 kg N pr. ha Mark nr I alt Afgrøde Areal Kg N pr. ha Kg N i alt Kg gødning i alt Kg gødning pr. ha Vinterbyg Vinterhvede Vinterhvede Vårbyg Vinterraps Vinterraps Vårbyg Landmanden har fået foretaget en jordbundsanalyse, og jordtyperne fordeler sig med: JB nr. 1: 0 %, JB nr. : 40 %, JB nr. 4: 0 % og JB nr. 5: 10 %. Hvor mange ha er der med de forskellige jordtyper? JB nr. 1 JB nr. 4 JB nr. JB nr. 5

17 4. Procent Opgave 4.0 Hvor mange procent er: a) 0 af 400 b) 15 af % 10% Opgave 4. Ved et åbent hus arrangement sælger en maskinhandler en traktor til kr. En uge tidligere havde han købt den for kr. a) Hvor mange kr. taber maskinhandleren? c) 5 af % b) Hvor stort er maskinhandlerens tab i pct.? Opgave 4.1 I.000 kg slagtesvinefoder er der 800 kg byg, 700 kg hvede, 00 kg sojaskrå og 00 kg mineralblanding. Beregn, hvor mange pct. der er af de forskellige fodermidler: a) Byg 800 kg 000 kg 40% Opgave 4.4 Beregn fortjenesten i pct. for de forskellige handler i skemaet herunder: Købspris i kr. Salgspris i kr Fortj. i kr. Udregning Fortj. i % b) Hvede 700 kg 000 kg 5% c) Sojaskrå d) Mineralblanding 00 kg 000 kg 15% 00 kg 000 kg 10% Opgave 4.5 Sojaskrå koster 8 kr. pr. kg, men pga. regnvejr i USA stiger prisen 16 %. a) Hvad koster kg sojaskrå efter regnvejret? Opgave 4. En ko yder 6 kg smørfedt, hvor mange kg mælk med 4, % fedt yder den på et år? mdr. senere er situationen normal igen, og prisen nedsættes med 16 %. b) Hvad koster kg sojaskrå efter prisfaldet? c) Hvorfor bliver den første og den sidste pris ikke den samme? 16% bliver ikke bereget af det samme

18 4. Procent Opgave 4.6 I en malkebesætning på 155 køer og 05 stk. opdræt giver én ko 18,9 ton gylle pr. år. 1 stk. opdræt giver 70 % mindre gylle end en ko. a) Hvor meget gylle bliver der på et år? I kalkamonsalpeter 7 % N bliver kvælstoffet udnyttet %. d) Hvor mange kg kalkammonsalpeter kan gyllen fra malkebesætningen erstatte om året? Svarende til ton Kvæggylle indeholder 5,5 kg N pr. ton 0,7 kg P pr. ton 5,4 kg K pr. ton Opgave 4.7 En traktor kører 00 meter op ad en bakke, traktorcomputeren viser et hjulslip på 1 %. Hvor mange omgange har baghjulene drejet, når de har en omkreds på 5,65 meter? b) Hvor mange kg N, P og K producerer hele besætningen på et år? N P K Næringsstofferne i gyllen bliver ikke udnyttet %. N udnyttes 70 %, og P og K udnyttes 80 %. c) Hvor mange kg N, P og K bliver der udnyttet fra denne gyllemængde? N P K Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

19 4 4. Procent Opgave 4.8 En hvedemark på 10 ha skal gødes med NPKgødning 8--7, og mængden er sat til 70 kg pr. ha. Ved en fejl udbringes der Der spredes i alt kg gødning. Hvor mange kg N mangler der pr. ha? Opgave 4.9 Protein indeholder 16 % N. En analyse af 159 g foder viser et indhold på 1,56 g N. Hvor mange pct. protein indeholder dette fodermiddel? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

20 4. Procent 5 Opgave 4.0 Hvor mange pct. svarer salgsprisen til, når der er tab/fortjeneste på: Opgave 4. Find købsprisen på en SDM kvie, der sælges for kr. og giver en fortjeneste på 1 %. a) Tab på 8 % % 8% 9% Pct. Kendte mængder Udregnede mængder b) Fortjeneste på 4 % % + 4% 14% Købspris + Fortj. 1 c) Fortjeneste på 7,5 % % + 7,5% 107,5% Salgspris 11% kr. Opgave 4.1 I løbet af en dag udtager en dyrlæge blodprøver i 4 besætninger med søer. Antallet af prøver svarer til 15 % af søerne i besætningerne. Hvor mange søer er der i hver besætning, hvis dyrlægen har udtaget: a) 15 blodprøver Opgave 4. I et læs roer er der 15 % smuds, og et sukkerindhold på 18 % beregnet på rene roer. Beregn hvor mange kg roer, der blev leveret inkl. smuds, når der blev afregnet.95 kg sukker. Vægt i alt Pct. Pct. Kendte mængder Udregnede mængder - Smuds 15 Rene roer b) 4 blodprøver Sukker kg c) 9 blodprøver Opgave tyrekalve har øget deres vægt med 40 %. Hvad vejede de ved indkøb, når de nu vejer: a) 84 kg d) 87 blodprøver b) 70 kg c) 91 kg d) 86,8 kg

21 6 4. Procent Opgave 4.5 Kornpriserne falder med 10 %. Beregn den gamle pris, når tallene herunder udgør den nye pris. a) Byg 15,00 kr./hkg b) Hvede 144,00 kr./hkg Foto: Landscentret Planteproduktion, Torkild S. Birkmose c) Havre 148,50 kr./hkg d) Rug 16,00 kr./hkg Opgave 4.6 En landmand har 9 ha med hvede. Udbyttet er i gennemsnit 60 hkg pr. ha, og hvede koster 16 kr. pr. hkg. a) Hvor mange kr. indbringer de 9 ha i alt? Opgave 4.7 En mark skal sprøjtes med mangansulfat. Ejeren plejer at bruge 00 liter % blanding pr. ha. For at undgå svidning vælger landmanden et lavere gear, således at væskemængden stiger til 75 liter pr. ha. Hvor stærk skal opløsningen være for at give samme mængde Mn/ha? Ved at skifte til en anden sort kan udbyttet øges med 6 hkg pr. ha. b) Hvad bliver udbyttet pr. ha efter sortsskiftet? c) Hvor mange pct. kan der tjenes ved sortsskiftet? Opgave 4.8 Hvor mange liter % frostvæske og hvor mange liter vand skal blandes for at få 8,5 liter 40 % opløsning?

22 4. Procent 7 Opgave 4.9 En sukkerroe med et tørstofindhold på % har et totalt sukkerindhold på 16 %. Hvor mange pct. sukker er der i tørstoffet? Opgave 4.41 I en sobesætning fravænnes der.76 smågrise på et år. Dødeligheden i farestalden var 9 %. a) Hvor mange levendefødte grise er der? 16% 7,% Opgave 4.40 I supermarkedet koster 1 liter letmælk 7,40 kr. Supermarkedet tjener 5 % på letmælk. Smågrisene sælges ved 5 kg, og ud af de.76 fravænnede grise sælges.197 stk., resten døde i klimastalden. b) Hvor mange pct. døde i klimastalden? Hvor meget giver supermarkedet for 1 liter letmælk? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

23 8 4. Procent Opgave 4.4 En slagtesvineproducent køber 50 smågrise for i alt kr. Undervejs dør 10 grise, og efter mdr. leveres 40 slagtesvin til slagteriet. Afregningsprisen er 719 kr. pr. stk. Opgave 4.44 Ko nr. 7 yder kg mælk om dagen, mens ko nr. 4 yder 1 kg mælk om dagen. a) Hvor mange kg er der forskel i mælkeydelsen? a) Hvad er landmandens indtægt? b) Hvor stor er dødeligheden i pct.? b) Hvor mange pct. er ydelsen større hos ko nr. 4 end hos nr. 7? De samlede produktionsomkostninger er på kr. c) Bestem kostprisen : (smågrisepris + produktionsomkostninger) Ko nr. 107 yder kun 17 kg mælk om dagen c) Hvor mange pct. er ydelsen større hos ko nr. 4 end hos nr. 107? d) Hvor mange kr. tjener landmanden i alt på denne produktion? e) Hvor stor er fortjenesten i pct.? Opgave 4.45 Hvor mange pct. kører du for stærkt, hvis du overskrider grænserne med 0 km/t? a) Bymæssig bebyggelse: Opgave 4.4 Hvor mange kg mælk med 4,00 % fedt skal der bruges for at fremstille 1 kg smør med 85 % smør-fedt? b) Alm. landevej: c) Motorvej:

24 4. Procent 9 Opgave 4.46 På slagtesvin udgør slagtesvindet 4 % af levendevægten. a) Hvor mange pct. udgør slagtevægten? % 4% 76% Opgave 4.47 I en gødningsplan skal NPK --7 erstattes med svinegylle med et N-indhold på 6, %. Hvor mange ton gylle skal der bruges for at erstatte 400 kg NPK --7, når kvælstofudnyttelsen i gylle er 75 %? b) Udregn levendevægten for disse slagtesvin: 1. Slagtevægt 76 kg. Slagtevægt 68,4 kg. Slagtevægt 79,8 kg Opgave 4.48 En svineproducent har leveret slagtesvin. Fra fravænning til slagtning døde %, og i farestalden var dødeligheden 8 %. Hvor mange grise er der blevet født, når landmanden har leveret slagtesvin? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

25 0 4. Procent Opgave 4.49 En landmand køber et parti spisekartofler. Han sælger senere kartoflerne for 4 kr. pr. hkg, hvilket giver en fortjeneste på 1 %. a) Bestem købsprisen for 1 hkg: Opgave 4.50 I en foderblanding udgør 5 kg druesukker 1,5 % af blandingen. Blandingen indeholder 1 % havre. Hvor mange kg havre er der i blandingen? 1/8 af kartoflerne kan ikke sælges, derfor får landmanden et tab på 45 kr. b) Hvor mange hkg købte landmanden? Opgave 4.51 En foderstofforretning køber et parti foder på kg. Omkostningerne udgør 8, % af indkøbsprisen. Partiet sælges for kr. og giver derved en fortjeneste på 18, %. Beregn indkøbsprisen i kr. pr. kg. Foto: jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

26 4. Procent 1 Moms Opgave 4.5 Bestem priserne inkl. 5 % moms, når disse priser er ekskl. moms: a) 140 kr. Opgave 4.54 Bestem momsbeløbet af disse priser, som er inkl. moms. a) kr. b) 15 kr. b) 88 kr. c) 6.50 kr. c) kr. d) kr. Opgave 4.5 Bestem prisen ekskl. moms, når prisen inkl. moms er: a) 50 kr. Opgave 4.55 Bestem momsbeløbet af disse priser, som er ekskl. moms. a) 00 kr. b) kr. b) 16 kr. c) kr. c) 1.40 kr. d) 1 kr. d).800 kr.

27 4. Procent Opgave 4.56 Beregn de beløb, der mangler i skemaet. Beløb ekskl. moms Moms Beløb inkl. moms 60 kr. 65 kr. 5,00 kr. 68 kr 158 kr kr. 67 kr. 9,5 16 kr. 5 kr. 197,50 kr kr kr. 580 kr 1647 kr kr. 85 kr. 775 kr. 7,80 kr. 176 kr. 9,45 kr. 44 kr. 47,5 kr. 0 kr. 616 kr. 68 kr. 654 kr. 59 kr. 70 kr..960 kr kr. 10 kr. 17 kr. 0 kr kr. 150 kr. 67 kr. 168 kr. Opgave kr. Kalvefoder koster 44 kr. ekskl. moms pr. kg. a) Hvad er prisen ekskl. moms for 1.00 kg? Opgave 4.58 Hvor stort er momsbeløbet, når prisen ekskl. moms er kr.? Opgave 4.59 En mejetærsker koster kr. inkl. 5 % moms. Hvor stort er momsbeløbet? Opgave 4.60 Hegnspæle koster 4 kr. pr. stk. inkl. moms. a) Hvad koster 75 hegnspæle inkl. moms? Der skal også betales 5 % moms b) Hvad koster 75 hegnspæle ekskl. 5 % moms? b) Hvad er prisen inkl. moms for 1.00 kg?

28 4. Procent Opgave 4.61 I et byggemarked koster 1 boremaskine 475 kr. inkl. 5 % moms. Hvad koster boremaskinen ekskl. moms? Opgave 4.6 Slagteriet har overført ,70 kr. inkl. moms til en slagtesvineproducent. Der blev i alt leveret 68 grise, og den gennemsnitlige afregningspris var 9,10 kr. pr. kg. a) Beregn den gennemsnitlige slagtevægt, når noteringen er ekskl. moms: Opgave 4.6 En mand betaler på en auktion 1.406,5 kr. for en tyrekalv. Denne pris er inkl. 1,5 % i salær og 5 % moms. Der betales moms af både budsum og salær. Hvor meget bød manden for tyrekalven? I et supermarked er gennemsnitsprisen for svinekød 1,50 kr. pr. ½ kg inkl. moms. b) Bestem supermarkedsprisen ekskl. moms? c) Hvor mange pct. er salgsprisen i supermarkedet større end landmandens afregningspris? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

29 4 4. Procent Korntørring Opgave 4.64 Bestem indholdet af tørstof i pct., når kornet indeholder: Opgave kg hvede med 0 % vand nedtørres til 15 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der? a) 1 % vand % 1% 79% b) Hvor mange kg hvede er der efter tørring? b) 11 % vand c) 15 % vand % 11% 89% % 15% 85% c) Hvor mange kg vand skal der fjernes? Opgave 4.65 Hvor mange kg tørstof er der i kg hvede med 14 % vand? Opgave 4.66 Bestem vandindholdet i pct., når.000 kg byg indeholder 60 kg vand? Foto: Lene Kruse Kessler

30 4. Procent 5 Opgave 4.68 Et læs byg med 5 % vand nedtørres til 15 % vand. Efter tørring var der kg. vand tørstof Før tørring vand tørstof Efter tørring Opgave kg korn med 5 % vand svinder 600 kg ved tørring. Hvor mange pct. vand er der efter tørring? Hvor mange hkg var der før tørring? Opgave 4.71 Opgave 4.69 I et læs byg med kg er der 19 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der? 15 C varm luft kan maks. indeholde 1,9 g vand/m og 0 C varm luft maks. 17, g vand/m. 15 C varm luft blæses ind i et plantørringsanlæg med en luftfugtighed på 70 %. a) Hvor mange g vand indeholder luften pr. m? Kornet nedtørres til 15 % vand b) Hvor mange kg tørstof er der efter tørring? c) Hvor mange pct. svarer tørstoffet til i det nedtørrede korn? Når luften har været igennem korndyngen, er lufttemperaturen steget til 0 C og luftfugtigheden er 90 %. b) Hvor mange g vand fjerner 1 m tørreluft fra kornet? % 15% 85% d) Hvor mange kg vejer læsset efter tørring?

31 6 4. Procent Opgave kg korn med 1,5 % vand beluftes ved en fejl med fugtig luft, og vandprocenten stiger til 16,5 %. Hvor mange kg vand har kornet optaget? Opgave 4.74 I et plantørringsanlæg ligger der hkg byg med 1 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der før tørring? Kornet nedtørres til 15 % vand Opgave 4.7 Beregn hvor mange kg korn der er tilbage, når kg korn nedtørres fra: a) 5 % vand til 15 % b) Hvor mange kg tørstof er der efter tørring? c) Hvor mange kg vand er der blevet fjernet under tørringen? b) 0 % vand til 15 % Opgave 4.75 På en rugmark høstes 50 hkg med 15 % vand. Hvis vandindholdet var 5 %, hvor mange kg vand skal der så fjernes for at komme ned på 15 % vand? c) 18 % vand til 14 %

32 5. Mål og vægt 7 5. Mål og vægt Opgave 5.1 Omskriv følgende længdemål: m dm cm mm 1,,44 0,5 0, ,4,5 1, , Opgave 5.4 De følgende tal viser, hvor hurtigt tre biler kører m. a) Hvad er hastigheden i m/sek.? I m/sek 40 I 40 sek. II 6 sek. III 5 sek. Opgave 5. Arealet af en sø er blevet opmålt til,57 km. Hvor mange ha dækker søen?,57 km x 57 ha II III ,8 m/sek m/sek 5 Opgave 5. En sæk gødning indeholder 50 kg, som skal bruges til gødskning af juletræer. Træerne skal have g hver. Hvor mange træer kan der gødes med en sæk gødning? b) Hvad er hastigheden i km/t.? I 5 x,6 90 km/t II 7,8 x,6 km/t III 40 x,6 144 km/t 50 kg g / 500 træer Foto: Mark Kessler I II III

33 8 5. Mål og vægt Opgave 5.5 Omskriv følgende rummål: m hl dm liter 0,,657, 6, ,4 0,047,4 0, Opgave 5.6 Omskriv følgende benævnelser: a) 0,6 m 0,6 x dm b) 0,0 mm 0,0 x µm c) 65 hkg 65 / 10 6,5 ton Opgave 5.7 I en foderblanding skal der tilsættes 0,5 kg vitaminblanding. Hvor mange g svarer det til? Opgave 5.8 0,5 x g I en annonce står der, at en landbrugsejendom er til salg. Der følger 90 tdl. jord med til ejendommen. a) Hvor mange ha svarer 90 tdl. til? 90 / 1,81 49,7 ha b) Hvor mange m svarer 90 tdl. til? 90 x d) 0, liter 0, x ml Opgave 5.9 Du spreder,4 ton gødning på en 8 ha stor roemark. Hvor mange kg spredes der pr. ha?,4 x kg Foto: Lene Kruse Kessler

34 5. Mål og vægt 9 Opgave 5.10 En foderblanding til slagtesvin indeholder 6 mg E-vitamin pr. FEsv. Der produceres.000 slagtesvin om året, til hver gris bruges 00 FEsv. Hvor mange kg E-vitamin bruges der på et år? Opgave 5.14 Du skal kontrollere traktorens kørehastighed i forbindelse med marksprøjtning. En udmålt strækning på m køres på 60 sek. a) Hvad er hastigheden målt i m/sek.?.000 x 00 x FEsv / g / ,6 kg / 60 1,67 m/sek b) Hvor mange km/t svarer det til? 1,67 x,6 6 km/t Opgave 5.11 En vandingsmaskine kører 10 m på 0 minutter. Bestem vandingsmaskinens hastighed i km/t.? 10 m på 0 min. 0 m på 1 time Opgave m / ,0 km/time I vejrudsigterne bliver vindhastighederne altid angivet i m/sek. Når vindhastigheden kommer over 0 m/sek., er der tale om orkan. Hvad er vindhastigheden i km/t, når det bliver til orkan? 0 x,6 108 km/t Opgave 5.15 For at undgå træk i svinestalde må lufthastigheden i dyrenes opholdszone ikke overstige 0, m/sek. Hvor mange km/t svarer denne hastighed til? Opgave , x,6 0,7 km/t I en juletræsplantage på 8,4 ha er der i gennemsnit 1,4 m pr. træ. Beregn, hvor mange træer der er i plantagen. 8,4 x m / 1, træer Opgave 5.1 Et cykelhjul, der bruges til at måle en markvejs længde, har en omkreds på 15 cm. Hvor mange meter er markvejen, når hjulet drejer 716 gange? 15 x cm / 895 m Opgave 5.17 I en stald indeholder luften 4 mg støvpartikler pr. m, og staldens totale rumfang er m. Beregn, hvor mange g støv staldluften indeholder i alt. 4 / ,04 gram / m 0,04 x , gram i alt

35 40 5. Mål og vægt Opgave 5.18 En vinterdag har ventilationsanlægget en ydelse på.500 m luft pr. time, hver m luft fjerner 10,7 g vanddamp fra stalden. Hvor mange liter vand fjernes der pr. time, når 1 liter vand vejer 1 kg? Opgave 5.0 En kornsilo kan rumme 600 m hvede. Hvedes vægtfylde er 70 kg/m. Hvor mange hkg hvede kan der være i siloen? 600 m x 70 kg / m 4.0 hkg 10 kg/hkg.500 x 10, g vanddamp / ,75 liter Opgave 5.1 Til en 10 ha rapsmark bruges 50 kg udsæd. Hvor mange g bliver der udsået pr. m? Opgave 5.19 Doseringen af et sprøjtemiddel er 4 liter pr. ha. Hvor mange ml skal der bruges for at sprøjte 50 m? 50 x 4 x ml ha.000 m, 50 kg g /.000 0,5 gram/m Opgave 5. Et baghjul på en traktor har en kontaktflade på 0,16 m. Ved kørsel med en gyllevogn er marktrykket beregnet til, kg/cm. Hvor mange kg trykker baghjulet med?, kg/cm x cm /m x 0,16 m.680 kg Foto: Gråsten Landbrugsskole

36 6. Gennemsnit Gennemsnit Opgave 6.1 Find gennemsnittet af følgende tal: Opgave nyfødte kalve vejer i alt 184 kg. a) 4 5 b) 0 60 c) d) 15, ,5 17,5 Hvad er kalvenes gns. vægt? Opgave / 4 46 kg fodermidler til forskellige priser blandes således: 150 kg á,5 kr./kg 500 kg á 1,15 kr./kg Opgave 6. Søren vejer Per vejer Jens vejer Richard vejer 60 kg 8 kg 7 kg 10 kg Beregn de fire personers gns. vægt: Opgave / 4 79 kg 0 slagtesvin vejer i alt.910 kg. Hvad er grisenes gns. vægt: Beregn gennemsnitsprisen pr. kg. (150 x,5) + (500 x 1,15) 1.06, ,50 / 650 1,6 kr/kg Opgave 6.6 I løbet af en uge har 40 søer faret: 1 so har fået 5 grise søer har hver fået 9 grise 8 søer har hver fået 11 grise 5 søer har hver fået 10 grise 15 søer har hver fået 1 grise 8 søer har hver fået 14 grise Hvor mange grise har søerne fået i gns.? / 0 97,0 kg De 40 søer har i alt fået 477 grise 477 / 40 11,9 grise/so

37 4 6. Gennemsnit Opgave 6.7 En landmand har hvedemarker med forskelligt areal og udbytte. Mark nr. Areal Udbytte 1 4 ha 60 hkg/ha 8 ha 75 hkg/ha 8 ha 90 hkg/ha Beregn gns. udbyttet i hkg/ha for hvedemarkerne: Opgave 6.9 En malkebesætning har i løbet af 4 dage givet kg mælk i alt. a) Hvor mange kg mælk yder besætningen pr. dag? / 4.47,5 kg b) Besætningen er på 115 køer, hvor stor er køernes gns. ydelse? 4 x hkg 8 x hkg 8 x hkg I alt hkg / ( ) 78 hkg Opgave 6.8 En tyrekalv vejede 55 kg ved fødsel, 50 dage senere vejede den 0 kg. a) Hvor mange kg tilvækst har kalven haft i alt? kg b) Beregn den gns. tilvækst i gram pr. dag: Opgave ,5 / 115 1,5 kg Et slagtesvin vejede 0 kg ved indsættelse i slagtesvinestalden og 98 kg ved slagtning dage senere. a) Beregn den gns. daglige tilvækst i gram/dag: (98-0) / 0,78 kg 780 g Slagtesvinet har i alt optaget 14,5 FEsv. b) Beregn det gns. foderforbrug i FEsv/kg tilvækst: 75 kg x 1. g/kg 1. g 50 dage 14,5 / (98-0),75 FEsv Opgave 6.11 Indholdet i en fodervogn udfodres ved hjælp af en elmotor. Et læs raspede roer tømmes på 110 sekunder. Hvor mange kg udfodres der pr. sek., når fodervognen rummer 49 kg? 49 / 110,9 kg/sek

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. INDHOLD Side 1 Indhold 2 Valuta 3 fortsat 4 Ligninger 5 fortsat 6 Den rette linjes ligning 7 fortsat

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Regning med enheder... 67 Sammensætning af regnearterne... 7 Brøker... 7 Procent... 76 Bogstavregning... 86 Geometri... 90 Statistik... 0 Funktioner og koordinatsystemer...

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner

K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner www.if.dk Matematik F Tal- og symbolbehandling - Funktioner Forord Redaktør Hagen Jørgensen År

Læs mere

areal og rumfang basis+g regning & matematik preben bernitt brikkerne til

areal og rumfang basis+g regning & matematik preben bernitt brikkerne til brikkerne til regning & matematik areal og rumfang basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang G ISBN: 978-87-92488-17-6 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere Matematik på VUC Modul a modeller med mere Indholdsfortegnelse Indledende talgymnastik...1 Formler... Reduktion...7 Ligninger...11 Ligninger som løsningsmetode i regneopgaver...17 Simulation... Blandede

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund04 2011 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr. 04 2011 Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Totaløkonomien Side 12

Totaløkonomien Side 12 Valtra kundemagasin 1/2010 Ikke kun prisen, ikke brændstofforbruget, men Totaløkonomien Side 12 En hel by i Norge kører Valtra traktorer Side 9 T162 Versu 1.000 timer på seks uger Side 10 Over 33.000 driftstimer

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Matematik. på AVU. Opgaver til niveau G

Matematik. på AVU. Opgaver til niveau G Matematik på AVU Opgaver til niveau G Indholdsfortegnelse Grundlæggende regning og talforståelse... Regning med enheder... 9 Sammensætning af regnearterne... Brøker og forholdstal... 7 Procentregning...

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere