fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen"

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 3 juli 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirekterens kontor. Nr. 28 Fisket. Uken 3/79/7. Fet s i l cl,f is k e t har saa smaat tat sin begyndelse i de forskjellige distrikter, men hit:th er der fisket mest smaafaldend,= vare som gaar til,fabrikvare og agn. Der er endnu li!:et av den egentlige fetsild. K y st [] a kre, fis k e t falder noget ujevnt nu i overgangstiden fra garn til notfiske. Paa strækningen vestenfor K"istiansand er garnfisket allerede helt slut, ru ens der ø,tenfor rvlar drift i sidste uke. Nu er dog garnfisikets2 a godt som slut overalt. Paa Karmøen var der et ganske godt nohiske i sidste uke og for Kristiansand ligger notbrukene klar til at ta makrellen, naar,den gaar ind fjordene. Sidste ukes fangst utgjorde Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tællingsmænd. Bankfisket. Nor d 2 n d. ~ Værøy og Røst, 8/625/6: Opfisket kveite 700 k~., guldflyndre 200, lange 00'0, brosme 000, torsk 3000, sei 4000, tils. 0900, pris kveite 0'.70, guldflyndre 0.35, lange O.J 7, brosme O.,torsk 0.0', sei 0.0. Kveiten og flyndren iset, det andre hængt. Deltagelse 58 fartøier og baater. Agnmangel. Mør e. Bremsnes 5/7: Sidste uke opfisket 7000'0 sei. Mør e. Aalesund og Borgund. Uken som endte 9/7: Fisket meget ~:odt, særlig efter lange. ndkommet 2 dampskibe og 50' motorbluter fra det egentlige fiske paa bankene og 65 motorbaatereom hal' drevet nærmere land væsentlig med snurrevad. De motorbaater som drev paa Tampen hadde fangster fra 6)00' til 20'00 og dampskibe optil 5000' lange. Samlet ukefangst 4Hl000 fisk, derav 2000'0 norsk kveite, ' slandsk kveite, 3000 rødfisk, lange, blaalange 20 0)0 brosme, 600'0 to,rsk, 0000 hyse, ' skate. 300'0 ræker og 000' anden fisk samt 272 hl. lever. Pris kveite 0'.95, islandskveite 0.65, rødfisk 0.50, lange 0'.2:, blaalange 0.2, bl"osme 0.0, torsk 0., hyse 0'.25, skate 0'.8, ræker 0.80' og anden fisk 0'.30 samt lever kr. 8 pr. hl. Samlet værdi kr Saltet er ' lange, blaalange, 20' 000 brosme, 600'0 torsk.,set er 6000' norsk kveite, 80'00 islandsk kveite, 0000 lange, hyse og 5,500'0 skate. Fiskerne er nu gaat over til at skjære skaten paa sjøen og ise den. S og n og F jo r dan e. Maaløy og omegn, juni: OpfLsket fisk, hvorav 500 kveite, 6000 Tødspætte, 800'0 lange, 5000!brosme, 400'0 torsk, 20'0'0 hyse og 7000, sei. Pris kveite 0'.80', flyndre 0'.70', lange, brosme og torsk 0.20, hyse 0'.2,5 og sei 0'.3 V ærdi kr set er 50'0 kveite og 000 flyndre. Saltet 80'00 lange, lo' 000 brosme, 80'00' torsk og sei. Torskefisket. Fin T m ark. Opfisket i fylket 22/69/7 (efter opsynets,glut) tils torsk, derav,hængt rundfisk 4260'7, saltet 29'744, rotskjær 2774 Brisling og smaasildfisket. H o l' dal and. ~ Kvinniherad 7/7: 5/7 og, 6/7 saavidt vites intet,fiske her, fiskerflaaten nu i Strandebarm. M a a l ø y 3/79/7: Tilførsler til herm et ikfab l'. fra Sogn og Fjm'dane 800 skj. brisling, pris kr. 6.00'. F l o r ø 4/7,g/7: Tilførsler til hermetikfabr.: Fra Hordaland brisling 3200' skj., pris kr Ber gen o gom egn 4/79/7: Tilførsler til hermetikrfabr. Fra Hor d a l and brisling skj., pris kr Sta van g er 25}62/7: Tilfør.sler til hermetimahr.: Fra Rogaland brisling 704 skj. ' Fra Hordaland brisling skj. is t a,van g e r 2/7:9/7: Tilførsler til hermetikfabr.: Fra Hordaland brisling skj., pris Fra Rogaland brisling 9:5 :skj., pris Tils. brisling skj. Aalesund og Sunnmøre, 2/79/7: Tilførsler til hemnetiilciahr.: Fra Møre 800 skj. brisling, pris, 4.50, 300 skj. blanding, prib.50.

2 ~, FS KETS o A N O 3 juli 927 Hysefisket m. v. Finmark. Fin n ma r k. ' Opfisket 2,2/69/7: Hyse , derav til hermetik 450'0, resten hængt, sei 4987, alt hængt, flyndre 5800 iset, kveite 6600 iset, bro.sme 7300 hængt. Laksefisket. Sta va n g e ', 2/79/7: Tilført 483, derav 2000' eksportert,fersk, pris til fiskerne kr. 2.0'0 Kystmakrelfisket. Ukefangst 2/7_9/7 Priser Totalfangst Fetsildfisket. Fin n m ark /7: Sild tilstede Varanger. Tro ms 9/7: Bjarkøy, et nyt stæng, optat ~,60 hl, solgt,sildoljerabrik,pris 4.00, merker 6. Mør e. Vestnes 9/7: Denne uke opfisket 2 h. sild, solgt agn kr. 4 pr. hl. Mør e. Vaagøy 9/7: Denne uke flere smaa stæng smaasild Frænafjord. Ukekvantum 460' hl., 280' ~olgt tl agn, res'ten hermetik. PriSi 7.50' til 0. ngen utsigter. S og n og F j'0 r dan e, AskvoU 20'/62;7: Opfisket 930 hl. fetsild, pris '24.66, saltet 265 tdr., iset 665 hl., opfisket,slillaasild 0 hl., pris 2.50, solgt fersk Bergen. FEtsiMen 2 og 3..,sltreks, god kvalitet, smaa utsigter. Stavanger 2/7:9/7: Tilført 0350 skj.f,~tsild,,derav fra Egersund log, Rogaland log, Hordaland 50, pl is , s.altet 200 skj. Hvaler fr.hald... Fr.stad... Onsøy... Moss... Oslo... Soon... Horten... Holmsbo... VasserFærder... Fr.værn... Nevlunghavn... "... Langesund... Skaatøy... Risør... Arendal... Grimstad... Lillesand... Kr.sand S... Mandal... Farsund... Kirkehavn... Flekkefjord... Aaensira o Egersund... Stavanger... Kopervik, Skudenes '". Haugesund... Røvær... Espevær Bergen... Maaløy... Askvoll... Aalesund... Kristiansund ' ' ' 300' ' kr ' ' '0 2330'0' ' '0 8000' 2400' ? 750' ' Fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Det skotske sildefiske ialt i tiden lt 2h:fter "Fishery Boards" opgave. Sted Vinterfisket ialt ( jan.3 mars) Sommerfisket fra april: Northumberland Eyemouth distr. A berdeen... Peterhead Fraserburgh... Banff.... Buckie... Wick... Resten av 0stkysten... Orkney... S hetland... Stornoway distr. B arra... Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde)... Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tdr. tdr ~ 'H '03 30' ' ' 958 0' ' i \ ' ' ] lo' G asgow S ommerfisket ialt ' '7 V inter og sommerfisket ialt Grimstad 240'0, Ask Efterrneiding for uken som endte 2/7: voll 300 Av fangsten er fisket med garn og 46970'0 med not. Solgt fersk 340'5740, iset for eksport 55770, saltet flekket , saltet rund 300 og til hermetik 3200' V ærdi ca. kr '0. Det skotske sildefiske. Konsulatet, Leith, beretter 2/7: To:talutbyUe sommerfisket til 9/7: 3,3,3494 crans, saltet 3,0009 Mr., eksip )'tert tdr. mot ifjor heniholdsvis 3Øl 00, , Vicekonsulatet, Lerwick, beretter 7/7: Si' d efisket Shetland OTlfisket tirsdag og onsdag crans.

3 3 juli 927 FS KETS o A N O 305 Fiskiemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd fm varer leveret fra lager paa almindeli~e betalingsvilkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er notenngene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. Tran: 5/7 8;7 Kr. Kr. Uklaret damp!tan, nordlands pr. tønde " finmarks ~~ 33.00,, sei damptran ) ) Prima koldkl~;.ret damptran Raamedicin, fordl., uklaret.., Blank medicill, nordl..... Blank industrel Brunblank, m~dicin, nordlands.... do. industriel Bruntran, kar blandet.... Pressetran, blndklar.... Sildolje, lys.... Sildolje, mør.... Rogn lste sort pr.,~ksportfyldt td den ",,... " dje ",, Samfængt, fyldt mellem bundene... 30/ /33.00 RundJ'isk: Usorferet Lof,)ts, ny...,.2/2.50 U sorteret helgelands Tynd vestre, 0ænder;.... Fyldig vestre hollænder.... Almindelig hl)llænder.... Bremer.,.... Samfængt (italiener)!.... Høstrundfisk.... Afrika rundfi:;k 30/ Do. do. 50/ Usorteret finnarks, over 200 gr.... Finmarks, gr.... do. 40(600 gr..... do. OVtT 600 gr.... TitliJlg: Hollænder..,.... Bremer.... Finmarks 00/200 gr.... Rotskjær: Zarttisk Vækkerfisk..,.... Høkkerfisk.,.... Danskfisk, stor.... do. snlaa.... Sei: pr. td. pr. fd. 2/2.50 pr. vegt Prima storsei 50/ " middelsei 40/50, Afrikasei 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Bro s,t er: Flækket.... Rund.... Hyser: Afrika, høsfh yse, 30/50... ~..".'..,"3'.00,C," 3.00 do. hyse 30/50"... ~... : pr. vegt 5/7 8/7 Kr. Kr. Samt vaarhyse 40/50, Almindelig do. 30/ CO 3.00 Længer: Skruelænger.... pr. vegt Klipfisk: ste sort, Lofots Fetsild: fiskepakket, 8/0 stk. pr. kg...} Do. 0/2",, /32.00 pr. td. Do. 2/4",,.... Skjæresild, fiskepakket.... Storsild: Eksporfpakket pr pr. tønde Fiskepakket, rund,.... Vaarsild: Exportpakket pr Fiskepakket, rund.... s l and s s i d ) Prima lys. Aalesund. /7 8/7 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands pr. tønde Do. Finnmarks Koldklaret damptran Bruntran Sildolje efter kvalitet / /0.45 Sæltran / /0.50 Rogn: ste sort eksportpakket.... 2den sort.... 3dje sort.... Samfængt, fyldt tønde.... Klipfisk: Søndmørsk.... Lofots.... Finnmarks.... Længe.... Brosme.... Sei.... S i d: /49 pr. tønde / /28.00 /0.80 pr. vegt Storsild, eksporfpakket 0 kg /6.00 6/7 slandssild, fiskepakket, 80 kg.... pr. td. Haugesund. 24/6 8/7 kr. VaaJrsild, eksporfpk., ganet, 0 fob kr pr. td. Do. fiskepakket, 85 fra lager Do. Hækkesild Do. rund, 0 6/ Do. mindre merker, ganet Storsild, fiskepakket fra lager.... slandssild, f.o.b. pr. 00 kg.... Fetsild, notsild 20/22 stk. 00 pr. td. " fiskepakket fra lager.... Makrei, saltet i tdr., eksp. pakk. f. o. b Sildolje: Lys f.o.b.... Mørk f.o.b. efter kvalitet /0.37 Sildemel pr. 00

4 306 FS K E T S O A Non juli 927 Kristiansund N. T ran: /7 Uklaret dampfran, Nordmørs og Kr. Nordlands... ; Finnmarks.... Raa medicin.... Blank mediein.... 8;7 Kr. Bruntran Rogn: Nordmørs samfængt sfavfyldt td... } Lofots pr. td. pr. td. 35/ /35 pr. td. Klipfisk: Nordmørs / /0.30 pr. vegt Lofots /0.75 Finnmarks.... Saltfisk: Nordmørs... } Lofots.... pr. 20 Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm.... } " sm aase i 30/40 "..... Prima smaasei, 30/40 Secunda " 30/40 } 0.60/ /0.70 Smaa " 20/30 S i d: Storsild, eksportpakket 0, rund saltet /6.50 pr. td. slandssild.... Fiskemarkedet utenlands. k v i n t a l = 50 i Bilbao, Vigo, Santander. Kartagena, Malaga ; 40 i Barcelona, Tarragona; 60 i Portugal. ka s s e = 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro. tysk pund = 0.5 kil. engelsk pund.:: Klipfisk og tørfisk. O p ort o. Legationen, Lissabon, beretter 4/7: mport 2den halvdel av juni, i,slandsk 27 touis, nyd'undlandsk 756, fransk 67, tysk 5. Beholdning norsk 23, nyfundlandsk 85. anden 366. Priser Lofot gammel anden esc., Finnmarks gammel anden 226, nyfundlandsk gammel stor første , anden , smaa , fransk Me ss in a., Konsulatet beretter 2/7 om markedet i juni: Tilførsel av stokfisk: Eng. d.s.»trerrtino«2500, norsk d.s.»:san Miguel« ah ngen tiliførsel av kliprfisk. Kurante priser (Lit. (pr. 00 ): Stokifisk: HoUænder 450, taliener 350 og Finnmarken 300. Klipfisk: Gasipe 550, St. John's 475 og nofisk 400. Stokfisk opblødi Lit. 4.0 Bi l'b a o. Generalkonsulatet beretter 5/7: Ukeimport norsk kvintaler. Beholdninger 6000 norsk, islandsk. Priser norsk 6Ol68, is,landsk5966. Beholdning Vigo Priser 6575 ptas. Kurs pund R i ode Jan e i l' O. Legationen gir 7/6 følg. bekræftelse paa sit 'telegram av,samme dato: Fra den 27 mai til idag er der ialt ankommet kasser klipifisk, hvorav 5300 kasser norsk og 520 kasser skotsk fi:sk. Beholdningene anslaaes til at utgjøre ca kasser. Markedet betegnes av herværende importører som fast, men efterspørselen er for næl'lværende Hten. R i ode J a eir o.' Legationen berettel 8/7: Klipfisiktild'ørsel siden 7/ kasser. Behol.dnin.g Pris 0 milreis kaslsen. Kurs 5 7 /8 pence pr. milreis, livlig eil'terspørsel, ankommet ka.sser skotsk fisk. L i.s s a bon. Legationen gir følg. koilllmrmtar til sin telegr. beretning for 2den halvdel av juni: Vanskeligheten med at,skaffe valuta til de o.fficielle kurser fortsæ ter. De herværende smaabeholdninger har bidraget til at fo!')edre forretningene for importørene. D.S.»Segovia«ventes fra Norge med en meget stor last som vil kunne dække behovet f:n god stund fremover, saaledes at der for det før'ste ikke skulle være behov for yderligere tilførsler. L i vor n o. Konsulatet beretter 7/7: jnni indførtes til Livorno følgende kvanta: Fra Norge 356 bl. stokfisk, 23i60, fra Frankrike 860 bl. iklipfisk, k:~., fra Norge 5.0 bl. klipfisk, 9000 og fra Labrador via En;~land 00 H. klipnsk, 230'00 Følgende priser nolertes Lit.): Høs,lfisk (SPUgnoso) 380'370, italiener , Finllmarken ~320, westre com'ant Klipf isk: Fransk lave, l'sle kval. 250,230 og islandsk La:brador 8tyle 250'240 alt pr. 00 cif. Livorno. Nea pe. Konsulatet beretter 6/7 om mal' :{edet i juni: Som antydet i forrige rapport, blevomsætningen av stokfisk i juni maaned megelt livlig til stigende priser. Blholdningene tømtes næsten helt, kun en del partier hitsendt fra vleslsina fandt:ijkke :kjøpere. Klipfisk solgtes der ogsaa en god del.av, men prisene for dens vedkommende var fald ende., Pr. ultimo juni beregnedes paa lager: Stokfisk (): Hollænder, ordinario 28 OlOO, brerner 3000, italiener 3500, Finnmarken Klipfisk (): slandsk, salt , islandsk, tør , fransk, tør 70000, St. John's 42500, Gasp.er (Kanada) og norsk, tør Salgspriser 'i juni (Lit.): Stokfisk: HoUænder, ordinario , breder , italiener og Finnmarken Klipfisk: blandsk, salt , islandsk, tør , fransk, tør 2.302:~5, st. John's 380..,360, Gaspier (Kanadia) og norsk, ør Bue nos A ire s., Legationen beretter '7: Klipfisktilførsel siden 20/ ka.sser. Beholdning 8000', Fis 28. Kurs 47% pence pr. guldpeso, ankomne norske fisk gjehnemgaaende tilfredslstillende kvalitet, liten efterspørse. Fersk fisk og sild. L o n cl on. Konsulatet, Hull, beretter 9/7: dag kveite 4/5/, if,l'yndre 4/5/ pr. stone, norsk laks /3/6 pundet. H u J. Konsulatet beretter 8/7: 850 l:asser norsk makre, avfaldende kvalitet, endel solgt 9/ kassm, overfyldt.skotsk og trawlermakrel, laks /5,/5% pundet, megen billig trawlfisk. Ne wc a ste. Konsulatet, Hull, beretter 5/7: N ewcastle on Tyne igaar 978 kasser norsk fisk, hvora' 52 direkte til indlandet, flyndre 5/8/, kveite 4/8/ pr. stone, laks /2 /4 ;pundet. Ham h u l' g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 6/7: dag 4,600 pund l aks, prima 54'40, sekunda j 2500, tert 9272 pf., 4200 pund kveite, stor 4428, middels 6863, :smaa 47 pf., 23 halvkasser eild 65 pif. pundet. Ham b u l' g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 7/7: Altona pdma laks, pris 5240, sekunda 3800 pf., stor hodeløs kveite 4.33 pi. pundet, 40 halvkassel fetsild 5Y:!,5 p. pundet. Hamburg laks pris 354, kveite stor 2440,hodeløs 3.339, middels 6.62, smaamudels pti'. pundet, veket meget varmt.

5

6 308 FS KETS Det Nord anfj eldske Dampskibss elskap vi Aktieselskapef Thv. Halvorsen Bergen Telefon egen central 5040 OmJadning ogomisningavfiskelorsendejser Telegr.adr. "Nordenfjeldske" NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilmger fra Øsl & VestNorge til Boston, Baltim ore, Philadelphia & Newport News, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Det Bergenske Datnpskibssetskabs Speditionsavdeling, Bergen Omladning samt omisning avferskfisk Haugsholmens. Mel & Sildolje Fabrik, Bergen Sildolje Telegramadresse : a:bergensped~ Mel Telegr. : WLFLOK Erling W. flock EXPORTAGENT Sild, Fiskentel etc. Telegr. : PROGRESS ljermeiiketireiter tj'er~amlln., t;reose:/)roo/, fj'er'lament DREYERS GRAFSKE ANSTALT STAVANGER Als Haugesunds Sjøforsikringsselskap HAUGESUND Overtar alle slags Sjø og Transportforsikringer K. Kolbeinsen &Go. A s Johannes Bstensjø & CO Afs Haugesund Haugesund Telegr.adr.: "Kolbro" Telegramadr. : Sjøco Sildexportører Landets største Kommissionærer: Sildemel. sildolje, rogn tø n dep rod uk t i on Telegramadresse: FJlleldberg Bruk Telefon: Buøy 7 Jøstbø, Stavanger Johan T. 0stbø privat: Hundvaag pr. Stavanger Buøy 8 Sildeoljefabrik. Kjøp av fersk og saltet sild. Mekanisk verksted 2 slipper Age n ter for r a a o llj em o t o re n A van c e. Johan Didrichsen jr. Oslo Telegramadr. : "JOHAND/" Omsætfer fllje sorfer tran, sildolje, sæl olje, hvalolje, sildemel, forskerne! etc. CHR.. BRGENS SØNNER BERGENS TRAAD & DREV FABRK TaugverkSnørerTraad BERGEN GAN O 3 juli 927 DET BERGENSKE DAMPSKMaSS;LSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9,30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparai6 linj er) nr Tel efonvakt 8 fm.lo em. søndage 9 fm.lo em.) Telegramadresse : Ber gen s k e. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 8. Det inder older ddaljerte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandsk ~ ruter es A. GUNDEQSEN Als BE~GEN Spedit i onsavde Unge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Ca.gsped" Fragter noteres og gj ennemgangskonnos sem en ter tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" BERGENS PRVATBANK Opretttet 855 BERGEN OSLO HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER B. Samuelsen & S;øn ~ Etableret 905 BERGEN Telegr.adi.: "Spedition" Spedition Omisning av fersk fisk To d k " are r i n Jf Varg s0urnin;~en M (for presenninger, seil, garn, not, taug etc.) Gjenpart av to breve: jeg har brukt VARG baade paa torskegarn, makrelgarn og taug der har været utsat for raat hele sommeren. jeg finder at V ARG er et udmerket middel at fri for raat. Efter min erfaring overtræffer det alt før brukte bevaringsmidlel. jeg har vist det frem og fortalt det med mine kolleger. Jeg tror at V ARG har fremtiden for sig og vil bli et meget benyttet middel. Egøen den 4. oktober 926. Kristoffer E!foen (tegn). Siden jeg fik seilsmurningen VARG ifjor somllerfra Dem og befandt den at være meget god for seilene;aa maa jeg bede Dem at sende mig en dunk paa 50 Send n~gning med., Ærbødigst E. Nilsen, Harstadbotn, 22/5 25. VARGsmurningen fabrikeres av David GjllrlJl'~J Bergen Telegramadnsse: "Solofo" Telefoner: l<ontoret239 FrivaL o. Fretheim Olsen Bl'Jrgen Kontor: Sverresgate 24 l Trygve Olsen & Co. Als, Stavanger Kjøper: Sild og BrislingSardiner, Kippers, etc. :;alt Makret Tilbud og forespørsler utbedes. Sælger fra lager: Oliven Olje ' Tomatpuree Telegramadresse "Fisk".

7 juli 927 fskets OANO ~ Veksel kursene (salgskurser). ~yn~ipa~ 57 '7 '7 'h '7 "7. Oslo: kr. kr. æ... i 8. ) 8.78 R. M... i 88.8,) 9L70 Fres... ) 5.20 Sv. kr.... i 00.0 ) D, kr....! 00.0 l) Gylden ,) Sw. fres...) Dollar.,. i 3.7 ) 3.87 Bp.lga.,. i 52.0.) ) F. mare 'l Pesetas ) Lire... ) 2.50 Czek. kr.. i 75.6 ).50 s. kr. ) 00.0 ) østerr kr. i London: l sh. d Eseudo,. Pes0 2 ), Mis 3 ) Yen!)..,. i Tae5).,.. Bombay,. i Honkong sh. d //2 2/7 / /2 kr. kr sh. d. sh. d //2 /,'2 2/7 2/6 7 /8 /5 3 6 / /2 2 /2 kr. kr. kr sh. d. sh. d. sh. d ~ / 3 6 /F6 /76 2/7 2/7 2/7 /2 /5 7 /8 /5 7 /8 /5 27 h2 2% 2 3 /8 2 /2 ) Bergemnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama. 5) Shanghai. Skib lastell". S.s.»Bral: eholm«laster Oslo ca. 2/7.for Tampa og New Orleans. Wi h. Wilhemsen. M.s.»Trolleholm«laster Oslo 22/723/7, VestNorge ca. 25/7 for Savanna.h, Havana., Vera Cruz og Galveston/Houston. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»Loulsiana«laister ØstNorge 2den halvdel juli og Stavanger ultimo' juli fot Boston, Philadelphia, Nodolk og Baltimore. ' Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Tori ugas«laster Brevik og Drammen 25/7 til /8 for Charleston og ~ew Orleans. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Topeka«laster Oslo ca. 20/8, VestNorge 22/825/8 fot Havana, V ~ra Cruz, Talnpico, Galvesion, Houston og New Orleans. W ilh. Wilhelmsen. 309 ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestation. Stationer Til indlandet Til utlandet Oslo l fo~ Sve Dan Tyskøvng rige mark land alt Fra Trondhjem : 26/6_2/7 ialt Sild f ~? 7~~ 6800 Fisk Fra Bergen: 26/6_2/7 ialt Sild... ;/. /~~.' Fisk.., Fra Andaisnes : 26/6 «, c' 27 ialt... 6~ Laks... Fisk Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen) vekten angit brutto. fiskesort l 27/6 28/6 l 29/6 30/6 /7 27_ 3 /7 l Tils. Kveile Flyndre ~ Hyse Laks ~ Sei... Sild rret Makre Hvalkjøtt Anden fisk Tils Hvorfor lønner det sig at avertere i "Fiskets Gang"? Fordi»Fiskets Gang«hver uke indeholder et fond av oplysninger om fisket og fiskemarkedet inden og utenlands, som fiskeribedriftens utøvere daglig har bruk for. Bladet kommer derfor altid at ligge for haanden og en annonee falder let i øinene. Fiskeindforselen til Oslo. ndfør'selsværdien av fersk fisk hh],ført.fra uthndet til Oslo sjøtoldsted i uken 26/62/7 927: Fra T ys k l and salt fisk 0 Fra Sve r i g e fersk fisk kr. t 744. Fra Dan m ark fersk fisk kr. 40. Fra s l a d 3alt fisk 70 Ojemarlwdet. Bergen, Haugesund, Stavanger f.o.b.: Solarolje fatevis kr. 0.8, petroleum»triumf«pr. kg, 0.24) benzin 0.40, Haugesund kr Opgit av Stavanger Nor,skEngelsk Mineralolje A/S, 6/ Fiskets Gang A weekly inteligence organ of the Norwegian fisheries published by The Diredor of Fisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now bcing carried on, from the beginning of the year, 927 to July 9th. S hor em a c k e re in kilograms (): landed , exported in ice 55770, salted , can ned 3200.

8 slands~ 63 r tran Toldsteder Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 2 juli 927 og i uken som endte 2 juli. l Fetsiid ; ~. Nordsja i,.! : Klipflsk, Rot. Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa Hærdet Vaarslld og s~aaret ",torsld sild Brlslmg sild norsk Rundfisk. skjær Sel rund. tarfisk i Rogn tran Blank bla.nk Brun <jærr. hvaltran tdr. sild tdr. td : tdr. td! k k k k tdr. td tdr tdr. r. tdr. td tdr. idr tdr. r. g. g. g. g. r.. r. L 9s.~~),... ;,! '"., ~~ l l l,\u;:'llclu:>cu.. U~ :tv Egersund... l Stavanger 2) Kopervik... Haugesund3) Bergen 4 ) Florø Måløy..,..."." Aalesund 6 ) Molde Kristiansund Trondhjem.. " Bodø.. "... "" 00 L <JUl 300 [ ) l Svolvær 7 )... l Narvik i TromsøS) ! Hammerfest 9 ) Vardø 0)...! : Vadsø ' Andrell)... 3) 6766! 20 3) 73! l 524[ _~ ~ i ! ' uken j , , ) Hval Sæl BoUle Fisk Sild, Makrei, Makrei, i Laks, Levende Anden Fisk Fiskemel, Sildetran Sild, fersk Toldsteder tran tran nosetran rakt saltet Hummer Ræker saltet Sildemel levermei, Sælskind fersk fersk aal fersk fisk saltet tdr. ks. tdr. tdr. tdr. tdr. stk. i fartai l tdr. fiskeguano kg..! Oslo) ! 348 Kristiansand... i U Egersund Stavanger 2) = ! Kopervik l , Haugesund 3) ! i Bergen 4 ) ) l S Florø Måløy Aalesund 6 ) Molde Kristiansund Trondhjem _ Bodø ~;ol~~r 7) _ : l i tie:: DAO ! ~ ~ 2 : 90 Andrel~!~_= '_ ) ' l ) ~'. ~~~~3~ 45 : uken i : i ! ) Desuten 04 tdr. stearin. 2) Desuten 68 tdr. kryddersild, 263 tdr. ansjos, 500 islandsk klipfisk. 3) Desuten 04 tdr. krydret islandssild, hvalmel, 2700 hvalbarder, hvalguano, silå, strøsaltet og 3800 saltet lange. 4) Desuten 42 tdr. stearin, 8000 fersk brisling. 5) Herav Finmarks og anden rundfisk. 6) Desuten 37 tdr. stearin, 632 tdr. pressetran, 30 tdr. surtran, 350 fiskeskind og 7850 fiskeavfald. 7) Desuten 090 tdr. pressetran. 8) Desuten 8800 hvalroshuder. 9) Desuten 700 hvalroshuder. 0) Desuten 26 tdr. surtran. ) Desuten 7759 tdr. hvaloljefettsyre, margarit, 2250 krydret sild, hvalkjøttmel, hvalmel. 2) Fra Fredrikstad. 3) Herav 6574 tdr. vaarsild, 73 tdr. brisling og 96 hermetik fra Skudeneshavn. 4) Halve kasser. ~98 Hermetik 3

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<:

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<: i e fi ket 7 a arg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00.pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. fisket Uken 3/0-6/.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Fisket. og smaasildfisket. Bergen postanstalter og paa Fiskeri- Onsdag 29 september i 926 sider kr.2.00 ved henvendelse til

Fisket. og smaasildfisket. Bergen postanstalter og paa Fiskeri- Onsdag 29 september i 926 sider kr.2.00 ved henvendelse til fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg. Bergen postanstalter og paa Fiskeri- Onsdag 29 september i 926 sider kr.2.00 ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirekt(

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i.

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i. fiske s Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 5 aarg. postanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere