SBS Støvring. Gruppe 2.109, I5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBS Støvring. Gruppe 2.109, I5"

Transkript

1 SBS Støvring Gruppe 2.109, I5 20. december 2006

2

3 5. Semester M-sektor, Industri Titel: Udvikling af produktionssystem Renovering af bremsecalipre Projektperiode: P Projektgruppe: Synopsis: Deltagere: David E. Fich Mark B. Herskind Klaus Kirkeby Rasmus Klitkou Ásbjörn Kristinsson Esben Rasmussen Morten Ravn Vejleder: Kjeld Nielsen Dette projekt forsøger at opsætte et produktionsapparat til fremstilling af bremsecalipre årligt. Dette gøres udfra en eksisterende virksomhed, SBS Støvring, via analyse af dennes nuværende produktionssystem samt produktionsmetoder og virksomhedskultur. Virksomhedens økonomiske dispositioner kortlægges og vurderes og benyttes som grundlag til at vurdere den økonomiske validitet af det i løsningsforslaget opstillede produktionsapparat.udover det opstillede produktionsapparat gennemgås de værdier, strategier og politikker, der er lavet for løsningsforslaget samt organisation og styring af produktionssystemet. Desuden fremstilles en simulering af systemet, der benyttes til at vurdere om antallet af stationer er korrekt dimensioneret. Det konkluderes at systemet opfylder de fleste af de målsætninger, der er opstillet for det, men at det dog sandsynligvis er en smule underdimensioneret. Oplagstal: 9 Sidetal: 177 incl. appendiks Bilagsantal og art:, 1 cd-rom. Afsluttet den 20/12-06 Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

4 ii Udvikling af produktionssystem

5 Forord Denne rapport er udfærdiget af industrigruppe på Aalborg Universitet i efteråret 2006, under vejledning af civilingeniør Kjeld Nielsen. Den omhandler redesign af produktionsvirksomheden Scandinavian Brake Systems i Støvring. Projektets formål er at optimere og udbygge virksomhedens produktion, samt forsøge at nedbringe virksomhedens værdier bundet i varer i arbejde og i lagre. Analysedelen af rapporten er forsøgt bygget på SBS nuværende produktion og økonomiske situation. Det har dog vist sig problematisk grundet besværet kommunikation med virksomheden, samt at virksomheden har været tilbageholdende med oplysninger, både produktions- og økonomimæssigt. Derfor er produktionsmetoder estimeret udfra de tilgængelige oplysninger, samt adskillelse af udleverede calipre, desuden er dele af de økonomiske tal estimeret i samarbejde med lektor i virksomhedsøkonomi Torben Leinsdorff. Tabeller, skemaer og figurer er nummereret løbende med kapitel og figurnummer, eksempelvis Figur 3.2, hvormed der menes kapitel 3 figur 2. Bagerst i rapporten findes litteraturliste samt appendikser. Gennem udarbejdelsen af dette projekt har gruppen modtaget assistance fra: Torben Leinsdorff, lektor i økonomi, Aalborg universitet Hannes Gunnarsson, rådgivende civilingeniør/produktkonsulent, Marel Scandinavia Hans Jørgen Andersen, lektor, Aalborg universitet

6 iv Udvikling af produktionssystem

7 Indhold Forord iii 1 Indledning 1 2 Virksomhedsbeskrivelse SBS-Koncernen Koncernens målsætninger SBS Støvring Virksomhedsanalyse Organisation Medarbejdermotivation Arbejdsmiljø på en produktionsvirksomhed som SBS SBS placering og rolle på markedet for bremsecalipre Virksomhedens idegrundlag og mål Procesanalyse Produktion i SBS Delprocesser i caliper Delprocesser i caliper Regnskabsanalyse Resultatopgørelse for Beskrivelse af regnskab Aktiver for

8 vi Udvikling af produktionssystem 5.4 Passiver for Vurdering af Regnskab Problemformulering Afgrænsning Tekniske afgrænsninger og antagelser Økonomiske afgrænsninger og antagelser Målsætning og handlingsplan Målsætning på virksomhedens strategiske niveau Handlingsplan for målsætningen Metode Præsentation af løsningsforslag Præsentation af produktionslayout Tekniske og økonomiske specifikationer for produktionssystem Råvarelager og sortering Kapacitet på råvarelageret Placering og Layout Sortering Samlede investeringer Dekomponeringssektionen Udtag af batches Beskrivelse af adskillestation Vask Beskrivelse af fræs/forbor station Præ-Danfoss-lageret Styringsprincip Layout

9 INDHOLD vii 13 Beskrivelse af montagen Plukning af caliprene på core 3 lager Honing Oprensning af huller og afblæsning Kontrol af stempelgang Montagestation Plukning Sluttest Pakning af A-vare A-bufferlager B og C færdigvarelager Pakning af B- og C-varer Pakning til fragt Styring af montagesektionen Layout Aktivitetsforbindelsesdiagrammet Placering af lokationer med hensyn til øvrigt layout Organisation Beskrivelse af organisationen Gennemgang af fast bemanding Gennemgang af variabel bemanding vdr. produktionen Sikkerhedsorganisation Udvalg Styring Produktionsstyringen Kvalitetsstyringen Systemets tidsmæssige response Arbejdsmiljø 107

10 viii Udvikling af produktionssystem 17.1 Arbejdsmiljømæssige tiltag APV for produktionssystemet Produktionssystemets præstation Den dynamiske model Præsentation og fortolkning af data Vurdering af systemets præstation Simuleringens validitet Implementeringsplan Implementeringsmetoder Målsætning Tidsestimering Omkostninger for implementeringsplanen Investeringer Økonomi Forudsætninger for udfærdigelse af regnskab Finansiering og Investering Resultatopgørelse Balance Analyse af Indtjeningsevnen Analyse af Rentabiliteten Analyse af kapitaltilpasningen Likviditetsanalyse Sensitivetetsanalyse Delkonklusion Konklusion Perspektivering Næste iteration

11 INDHOLD ix 23.2 Alternativer A SBS nuværende organisation 153 B Produktionskort og rutebeskrivelse 155 C Begrundelse for øget afhentningsfrekvens til og fra Danfoss 161 D Økonomi 163 E Sortering og råvarelager 173 F Layout af sektioner samt hele fabrikken 177 Litteraturliste 177

12 x Udvikling af produktionssystem

13 Kapitel 1 Indledning Denne rapport tager udgangspunkt i etablering og styring af en virksomheds produktionslayout. Virksomheden som rapporten omhandler er Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) beliggende i Støvring. Det overordnede formål med nærværende rapport er på baggrund af den nuværende situation, at øge produktionskapaciteten, nedsætte varelagerbindingen og få en kortere gennemløbstid. I takt med den stigende produktion og forbrug af råvarer er der gennem de seneste årtier, i den vestlige verden, sket en øget fokusering på genbrug. Dette har sammen med stigende produktionsomkostninger resulteret i, at der er opstået et marked, hvor renovering af masseproducerede komponenter er blevet rentabelt. EU er desuden kommet med et direktiv vedrørende bestemmelser på dette område (bil, 2006). Med dette direktiv er EU med til at fastholde efterspørgslen på området og sikre et marked for virksomheder, som specialiserer sig i renovering af komponenter. SBS Støvring er et datterselskab af en koncernvirksomhed, hvor koncernen, på det overordnede plan, beskæftiger sig med fremstilling af friktionsdele. I denne portefølje af produkter beskæftiger SBS Støvring sig med renovering af bremsecalipre hovedsagelig indenfor bilindustrien. SBS Støvring opkøber typisk caliprene hos autoophuggere, renoverer dem og videresælger caliprene til grossister og autoværksteder rundt om i hele Europa. Den stigende konkurrence på markedet for renovering af calipre betyder, at virksomheden konstant må øge sin rentabilitet og effektivitet. Det har resulteret i at virksomheden har fastlagt nogle mål som skal øge deres konkurrenceevne og afkastningsgrad. Nedenstående målsætninger er opstillet fra virksomhedens side: Gennemløbstid nedsættes fra 6 uger til 2 uger. Effektivisering af produktionen, ved en reduktion af de variable styk-omkostninger på 20 %. Øge produktionen fra nuværende stk. til stk. Lagerværdi nedsættelse %. Projektet består af en analysedel og en løsningsdel. Analysedelen indeholder analyser på virksomhedsniveau angående SBS s natur og tekniske analyser af renovation af bremsecalipre. Dette danner baggrund for det løsningsforslag som opstilles og gennemgås i løsningsdelen.

14 2 Udvikling af produktionssystem

15 Kapitel 2 Virksomhedsbeskrivelse Dette kapitel vil beskæftige sig med en grundlæggende beskrivelse af koncernen SBS, samt virksomheden SBS Støvring. Beskrivelsen er bygget op således, at første del beskæftiger sig med en overordnet beskrivelse af SBS koncernen, anden del beskæftiger sig med koncernens visioner og mål og tredje del omhandler en mere specifik beskrivelse af virksomheden SBS Støvring, herunder også en beskrivelse af hvad denne, efter eget udsagn, gør for at opfylde de opsatte visioner og mål. Kapitlet er baseret på oplysninger fra SBS koncernens årsrapport (SBS, 2005) og udsagn fra fabrikschef på SBS Støvring, Tage Søborg. 2.1 SBS-Koncernen Scandinavian Brake Systems A/S (SBS), blev grundlagt 1964 og har siden 1989 været noteret på Københavns Fondsbørs. SBS beskæftiger sig som nævnt hovedsagelig med friktionskomponenter, fortrinsvis til biler og motorcykler, både til reservedelsmarkedet og som nye komponenter i bilog motorcykelindustrien. SBS er hovedsageligt ejet af Stiholt Holding A/S, som har en aktieandel på 64,8 %. Virksomheden har hovedkontor i Svendborg og omfatter 5 produktions-virksomheder, samt fire distributionscentre Fig Figur 2.1: Organisationsdiagram på koncernplan

16 4 Udvikling af produktionssystem Som det fremgår af organisationsdiagrammet på Fig. 2.1, er holdingselskabet ejer af fem produktionsselskaber hvor fire af disse, er placeret i Danmark. De fire datterselskaber beskæftiger sig med udvikling og produktion af forskellige bremseprodukter og det femte af selskaberne, Nortox A/S, beskæftiger sig med udvikling og produktion af dieselpartikelfiltre. Således er Nortox A/S også det sidst tilkomne selskab i koncernen, da SBS regner med en kraftig vækst inden for dette marked i de kommende år. SBS koncernens primære marked er EU og derfor råder selskabet over distributionsafdelinger placeret i hhv. Danmark, Tyskland, Rusland og Storbritannien. Disse distributionsafdelinger er ligeledes markeret på Fig Desuden har SBS produkter, der er integreret på det amerikanske marked, men denne distribution er af et mere begrænset omfang. SBS har ligeledes produkter på det asiatiske marked og følger dette tæt i håb om på sigt at kunne vinde flere markedsandele, men dette er i høj grad afhængig af udviklingen af det asiatiske bilmarked. SBS kan betegnes som et mellemstort selskab med en medarbejderstab på 482 ansatte og en nettoomsætning på 688 mio kroner. Desuden havde selskabet ved sidste årsregnskab et overskud før skat på 43,3 mio kroner. Forventningerne til det kommende regnskab for 2006 er, at nettoomsætningen stiger til mellem 700 og 740 mio og overskuddet før skat stiger til mellem 44 og 50 mio kroner. 2.2 Koncernens målsætninger Der er fra koncernledelsen side opstillet følgende mission, der har til formål kort at beskrive, hvad virksomhedens formål er. Den opstillede mission er citeret direkte fra folderen SBS strategi (SBS, 2006). De senere citerede visioner og målsætninger er fra samme kilde. Mission SBS vil være en dominerende og seriøs leverandør/partner af friktionsdele med kvalitet, logistik og service som de vigtigste faktorer. SBS har også listet en række visioner som koncernen arbejder hen i mod. Disse visioner er listet herefter og omhandler kundernes, medarbejdernes og omgivelsernes syn på virksomheden, samt konkurrenceevne. Visioner At SBS kunder og potentielle kunder anerkender virksomheden som førende leverandør af friktionsprodukter og friktionsrelaterede produkter med kvalitet, logistik og service som de bærende elementer. At SBS forbliver konkurrencedygtig, og at virksomheden kan ekspandere hvert år og opnå en indtjening over gennemsnittet for branchen. At SBS medarbejdere får en påviselig høj grad af tilfredshed med virksomhedens image og kultur samt egen jobsituation. At det omgivende samfund fortsat betragter SBS som en ærlig og redelig virksomhed, der kan stå respekt og anerkendelse om.

17 2. Virksomhedsbeskrivelse 5 Værdier og politikker Hos SBS er læring og forandring i høj grad betinget af den enkelte medarbejders adfærd og den individuelle lærings- og forandringsevne. Ved en målrettet HR-indsats kan forskellige indsatsområder medvirke til etablering af en organisationsadfærd, som understøtter opnåelse af de forretningsmæssige resultater. Evnen og viljen til at lære nyt og anvende sin viden er vital for en vedvarende konkurrence. Med udgangspunkt i medarbejder-udviklingssamtaler (MUS) for alle medarbejdere skal der ske en systematisk kompetanceudvikling målrettet mod SBS strategi. Både personlige, sociale og faglige kompetencer vægtes højt. Der er ud over mission og visioner, sat en lidt mere konkret målsætning, der beskriver de økonomiske mål for den samlede koncern Strategisk mål SBS skal være så konkurencedygtig, at omsætningen kan stige med % pr. år (inkl. 2-3 % prisstigning pr. år), og der skal opnås en overskudsgrad på 8-10%. For at kunne for at kunne opfylde missionen, visionerne og målsætningen prioriterer SBS at have en markant udvikling inden for friktionsteknologi, specielt med henblik på bremseprodukter til bil og motorcykelindustrien. Derfor har SBS en markant udvikling af bremsebelægninger til disse industrier, såvel til almindeligt brug, som til brug indenfor motorsporten. Desuden udvikler SBS specielle bremseprodukter til andre formål, blandt andet til vindmølleindustrien. For at kunne begå sig på det internationale marked ønsker SBS at have en høj effektivitet og produktivitet indenfor koncernens virksomheder. Derfor bruger SBS ressourcer på at udvikle og opbygge en avanceret procesteknologi, samt at benytte lean principper til at opnå en avanceret processtruktur og produktivitetsfremmende arbejdsmetoder. I denne filosofi ligger også, at SBS ønsker at have viden og vidensudvilking på alle niveauer i koncernen. På logistikområdet har SBS etableret en leverandørportefølje, som sikrer en god balance mellem e- genproduktion og sourcing. I distributionen satser SBS på tilpassede levarancemodeller til markedet, som imødekommer store aftageres behov, såvel som små dagligdagsleveringer til mindre grossister. SBS ønsker at sætte sine kunder i centrum og derfor benyttes en aggressiv afsætningspolitik, som bygger på tilpassede leveranceløsninger, som kan tilfredsstille både store og mindre kunder. Derfor har SBS opbygget en bred kundeportefølje, som betjenes enten direkte fra produktionsvirksomhederne, eller via lokale distributationscentre. Den brede kundeportefølje bevirker også, at SBS er i stand til at levere bremseprodukter til de fleste bil- og varevogne på det europæiske marked. Derfor søger SBS også at være førende inden for integration af nye produkter, som hele tiden opstår grundet nyudvikling af diverse motorkøretøjer. SBS satser også i høj grad på kvalitet i sine produkter og derfor leveres alle bremseprodukter til autoindustrien med kvalitetsbetegnelsen matching quality parts, som der fra SBS side ydes 3 års garanti på.

18 6 Udvikling af produktionssystem 2.3 SBS Støvring Den underafdeling af SBS koncernen som dette projekt omhandler, er beliggende i Støvring og beskæftiger sig hovedsageligt med renovering af bremsecalipre primært til det europæiske marked. Fremover omtalt som SBS. Virksomheden beskæftiger 125 medarbejdere og den daglige ledelse foretages af fabrikschef Tage Søborg. De har en årlig produktion af bremsecalipre på ca stk., hvortil der skal ligges en mindre produktion af renoverede koblinger. Produktionen af bremsecalipre fordeler sig over 650 varenumre, og de besidder dermed en bred portefølje til at kunne servicere en stor del af det europæiske marked for renoverede calipre. Virksomheden har en markedsandel på op mod 40 % i Europa, via salg gennem egen distribution i koncernen, samt salg til forhandlere. Desuden sælges der under fremmed varemærke en større del af produktionen til eksempelvis Bosch, som årligt aftager ca stk. Det primære salg foregår dermed "business to business". Den samlede produktion genererer i det kommende regnskabsår en forventet omsætning på ca. 180 millioner kr. SBS Støvring er i øjeblikket i gang med en større tilbygning, hvor der ud over udvidelse af den nævnte produktion, også bliver oprettet et nyt handelslager i direkte forbindelse med den eksisterende produktionsbygning.

19 Kapitel 3 Virksomhedsanalyse I dette kapitel gennemføres en række udvalgte analyser af interne og eksterne forhold i SBS. Der gennemføres således analyser inden for områder som organisation, arbejdsmiljø, marketing og lignende. Dette afsnit har til formål at beskrive og analysere virksomhedens fjern-, nær- og interne miljø med hovedvægt på det interne miljø, for derigennem at fastlægge virksomhedens stærke og svage sider. 3.1 Organisation En organisation består af en række sociale enheder som samarbejder for at nå et fælles mål. Organisationen er i samspil med omgivelserne og modtager herfra inputs og giver outputs. Omgivelserne deles op i fjernmiljø og nærmiljø. Organisationens interne miljø består overordnet set af et samspil mellem struktur, processer og kultur. Måden hvorpå dette er sammensat angiver de rammer hvori organisationen kan udføre sin mission. Dette afsnit gennemgår den overordnede arbejdsdeling hos SBS, baseret på udleverede organisationsdiagrammer fra virksomheden. Det fastlægges hvilken type af organisationsprincip der følges, samt hvorledes dette har indvirkning på virksomhedens interne samarbejde og arbejdsdeling både vertikalt og horisontalt. På Fig. 3.1 ses det overordnede organisationsdiagram for SBS Støvring. Niveauerne under dette diagram kan ses i Appendiks A. Organisationsteorien i dette afsnit er taget fra (et. al., 2002). Virksomhedens organisationsdiagram er et typisk eksempel på den klassiske organisationsteori, hvor der under ledelsen horisontalt inddeles afdelinger med specifikke ansvarsområder og opgaver. De overordnede opgaver i afdelingen deles ud på faste opgaver til de enkelte medarbejdere, der igen kan være organiseret i horisontalt inddelte grupper. På virksomheden er der også i grupperne en gruppeleder, der har ansvaret for gruppens overordnede arbejde. Teoretisk set kan virksomheden organisere den horisontale arbejdsdeling efter to principper som her kort forklares. Objektprincippet: Hvor virksomheden samler flere eller alle opgaver i en organisation omkring et bestemt objekt, f.eks. et produkt, en kunde eller et marked.

20 8 Udvikling af produktionssystem Figur 3.1: Organisationsdiagram der viser den overordnede organisation på SBS Støvring Funktionsprincippet, hvor virksomheden samler de arbejdsopgaver, der hører til et bestemt fagområde. Virksomheden i Støvring er overordnet inddelt efter funktionsprincippet. Dette ses ud fra organisationsdiagrammet på Fig. 3.1, hvor det vertikale ledelsesniveau under fabrikschefen er funktionsinddelt i indkøb, produktion, ordrebehandling og produktionsteknik. Disse afdelinger håndterer hver især alle virksomhedens varer, kunder og markeder. I forbindelse med funktionsprincippet kan der listes nogle generelle fordele og ulemper, der ses i Tab Disse fordele og ulemper vil også kunne forekomme i en virksomhed som SBS, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på dem for at kunne udnytte fordelene, samt minimere ulemperne af denne inddeling. Fordele Ulemper - Udviklingen af kernekompetencer - Suboptimering af funktionsområder - Mulighed for at standardisere - Behov for koordineringsindsats udførelsen af arbejdsopgaver - Manglende forståelse for helheden - Udnyttelse af stordriftsfordele Tabel 3.1: Fordele og ulemper ved funktionsprincippet I praksis kan der uden problemer være tale om en kombination af objekt- og funktionsprincippet, hvilket kan gøres for at opveje nogle af ulemperne ved et af principperne. Dette kunne eksempelvis være funktionsorienteret salgs- og økonomiafdelingen kombineret med produktorienteret indkøb og produktion, hvilket eksempelvis ville kunne skabe stordriftsfordele i økonomiafdelingen og give virksomheden en samlet profil i salgsøjemed. Den horisontale arbejdsdeling, kan lige som den vertikale kategoriseres teoretisk ud fra en række principper. Dette gøres også her for at få belyst, hvilke fordele og ulemper man generelt skal være opmærksom på. Linieprincippet hvor hver medarbejder kun har en direkte overordnet. Det funktionelle princip hvor hver ansat har flere direkte overordnede. Linie- og stabsprincippet er en udvidelse af linjeprincippet, hvor der blot er knyttet stabsafdelinger der har en støtte- og rådgivningsfunktion for lederne i linjeafdelingerne.

21 3. Virksomhedsanalyse 9 Overordnet fungerer virksomheden efter liniestabsprincippet, men der vil som ved den horisontale arbejdsdeling, også her altid være en vis form for overlapning. Dog ses der hos SBS en tydelig liniestruktur, hvor hver medarbejder kun har en overordnet, kombineret med to stabsfunktioner under fabrikschefen. Disse to stabsfunktioner tager sig i følge Fig. 3.1 af økonomi og kvalitet. Også for den vertikale arbejdsdeling ud fra linie- og stabsprincippet, kan der listes nogle fordele og ulemper se Tab Fordele Ulemper - Etablering af specialistfunktioner - Suboptimering af funktionsområder i linieorganisationen - Mulighed for konflikter mellem - Aflastning af linieledere linieledere og stabsledere. Dette kan resultere i et dårligere beslutningsgrundlag Tabel 3.2: Fordele og ulemper ved linie- og stabsprincippet Ud over disse fordele og ulemper skal man i forbindelse med linieprincippet generelt være opmærksom på, at kommunikationsvejene i organisationen kan blive meget lange, da man hele tiden, rent formelt, skal henvende sig til sin direkte overordnede, og at der derfor ikke vil være nogen kommunikation mellem afdelinger og grupper på et givent vertikalt niveau. Dette kan medføre at organisationen ikke er så fleksibel, da informationen kan have meget svært ved at komme rundt til dem, der har brug for den. Dog kan noget af dette opvejes, hvis ledelsen er opmærksom på det og søger mod at lette denne kommunikationsstrøm. Hos SBS benytter man eksempelvis tavler hvor de ansatte kan komme med råd til forbedringer rundt omkring i virksomheden. Dette er et af de midler en ledelse kan benytte for at forbedre informationsstrømmen, og for at give de ansatte et indtryk af, at der ikke er uoverskueligt langt op i organisationen, specielt hvis der bliver fulgt op på forslagene. Det skal dog også bemærkes, at dette primært vil være et problem, hvis der er tale om en meget dyb organisation, hvilket reelt ikke er tilfældet hos SBS da den kun består af 3 vertikale ledelsesniveauer. Dette er ikke uvæsentligt at fokusere på, da der selv i en mellemstor organisation kan opstå denne type problemer, specielt i en virksomhed som SBS, hvor der er forholdsvis mange små enheder, der har behov for at koordinere deres arbejdsopgaver for at den overordnede performance af organisationen bliver acceptabel. 3.2 Medarbejdermotivation Siden arbejdspsykologien blev grundlagt af Adam Smith, Taylor og Weber for et helt århundrede siden, har effektivisering af medarbejderne været på virksomhedernes dagsorden. Men før man kan øge medarbejdernes effektivitet skal man kende til hvilke motivationsfaktorer, der gør sig gældende. Alle mennesker er en kombination af de stimuli, der kommer fra arv og miljø, hvilket betyder, at vi alle er drevet af forskellige motivationsfaktorer. Maslow og Herzberg har udviklet to generelle modeller, der forklarer, hvilke behov virksomhedens medarbejder har og hvad der driver deres motivation. I Fig. 3.2 er Maslow s behovspyramide optegnet. Som det ses opdeler Maslow menneskets behov i fem niveauer: Fysisk behov, Tryghed, Sociale behov, Egobehov og Selvrealisering. Maslow mener at de forskellige behov melder sig i en bestemt rækkefølge, og at et behov først melder sig, når behovene på de lavere niveauer er dækket. Hermed er der tale om et behovshierarki.

22 10 Udvikling af produktionssystem Figur 3.2: Sammenligning af Maslow s og Herzberg s teorier. Den amerikanske arbejdspsykolog F. Herzberg kom kort tid efter Maslow havde præsenteret sin behovsteori, med en teori omkring motivationsfaktorer på arbejdsområdet. Denne teori ligger sig tæt op af Maslow s behovsteori. Herzberg mente der var to hovedfaktorer der påvirker medarbejdernes motivation, han kaldte dem vedligeholdelsesfaktorer og motivationsfaktorer. Eksempler på disse faktorer kan se i Tab Vedligeholdelsesfaktorer Motivationsfaktorer - Arbejdsforhold - Ansvar - Mellemmenneskelige relationer - Anerkendelse - Løn - Selve arbejdet - Sikkerhed i arbejdet - Mulighed for vækst, avancement - Status - Handlemulighed, præstation - Ledelsesteknik Tabel 3.3: Eksempler på vedligeholdelses- og motivationsfaktorer Vedligeholdelsesfaktorerne skaber rammerne for arbejdets udførsel og er derudover med til at stabilisere opfattelsen af arbejdspladsen, således at der ikke opstår utilfredshed. Motivationsfaktorerne vedrører selve arbejdets indhold og endvidere er disse i stand til at skabe tilfredshed. Sammenligner man Herzberg s med Mashlow s behovsteori vil man groft kunne sige, at vedligeholdelsesfaktorerne er analoge til de tre nederste behov i Maslow s behovspyramide og motivationsfaktorerne er analoge til de to øverste behov i pyramiden, som vist på Fig Maslow s behovsteori sammen med Herzbergs motivationsteori er et godt redskab til at forstå, hvordan medarbejdere motiveres og hvilke rammer der er nødvendige for, at medarbejderne har de ønskede motivationsniveauer. Med Maslow s teorier og Herzberg s motivationsteori kan man beskrive og fastlægge ikke blot en virksomheds personalepolitik, men også ledelsesfilosofier, strategier og generelle politikker. Mange ledere har den dag i dag stadig den klassiske organisationsopfattelse, som blev grundlagt

23 3. Virksomhedsanalyse 11 af Adam Smith, Taylor og Weber. De mente i store træk, at arbejdere var motiveret og drevet af penge og blot der var sikre arbejdsforhold og sikkerhed i ansættelsen var de tilfredse. Dog ved de fleste ledere i dag, at der findes andre og stærkere motivationsfaktorer hos medarbejdere, men ikke alle har indarbejdet dette i deres arbejdsdeling og organisation. Der ligger stadig en udfordring her hos mange virksomheder. Om SBS Støvring har gjort tilstrækkelig for at dække vedligeholdelsesfaktorerne, er svært at fastlægge uden at have god adgang til virksomhedens interne miljø. Men ud fra virksomhedens politikker, strategier og vision vil man alligevel kunne sige noget overordnet. Ud fra en virksomheds organisationsdiagram (myndighed/ansvar og arbejdsdeling) vil man i nogen grad kunne se, i hvor høj grad virksomheden inddrager medarbejderne og hvor stort et ansvar hver medarbejder har. Er organisationen lang, kunne det tyde på lav grad af ansvar hos de nederste led i organisationen. SBS har, som tidligere nævnt, et relativt kort klassisk funktionsopdelt linie-princip. På trods af en relativt kort linieopbygning har man altid risiko for, at medarbejderne ikke inddrages i beslutningsprocesserne, at der er en lav grad af ansvarsuddeling og altså meget høj grad af ansvar placeret hos lederne og mellemlederne. Dog er der en række gode ting (set ud fra et motivationssynspunkt) ved måden SBS er organiseret på. Det nederste led i produktionen er delt op i grupper med gruppeledere. Ud over at det tjener et formål som koordinerende og formidlende, får dette også inddraget disse gruppeledere i beslutningsprocessen og disse bliver endvidere tildelt et ansvar. Også medarbejderne under disse gruppeledere får motivation ind i dagligdagen. De får nemlig en realistisk mulighed for avancement til gruppeleder. Da gulvarbejderne hos SBS, er ufaglærte har de fleste en ringe mulighed for at nå chefposter, derfor er det motiverende for dem at vide at de har mulighed for at kunne blive gruppeledere. Dette må ses som et vigtigt motivationsredskab. I SBS målsætninger står der som mål "At SBS medarbejdere får en påviselig høj grad af tilfredshed med virksomhedens image og kultur samt egen jobsituation". Alene dette tyder på, at virksomheden har fokus på at involvere medarbejderne i virksomheden og dens image. Om det rent faktisk gøres er en anden sag. Men at have visioner på området og/eller politikker er et vigtigt grundlag. Hvis ikke det bliver inddraget i virksomhedens organisation har det dog ingen betydning. Om vedligeholdelsesfaktorerne er opfyldt, dvs. om de fysiske behov, tryghedsbehov og de sociale behov er opfyldt, vil kræve et noget større kendskab til virksomheden. Dog vil man kunne sige en del ud fra arbejdsmiljøpolitikker og virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV). Disse er beskrevet i Afsnit 3.3. Hvis man skal trimme en virksomhed med Lean-værktøjer kommer man ikke uden om motivationsredskaberne fra Herzberg og Maslow, da et centralt element i lean-tankegangen består af medarbejderinvolvering. Medarbejdernes motivation må derfor være et stadig større element i virksomhedens konkurrenceparametre, da det er medarbejderne, der er virksomheden. I Tab. 3.4 ses en opsummering af pointerne i organisationsafsnittet.

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere