Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag"

Transkript

1 Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Desuden gælder følgende regler: Klasseregler for Albin Express. Statutter for Danmarksmesterskab i Sejlsport. Der startes ikke i middelvindstyrker under 2 m/s og over 12 m/s. Yderligere information og detaljer vil blive givet i sejladsbestemmelserne. Der skal være 3-5 personer ombord, ved 5 personer gælder max vægt på 340 kg. Jf. klassereglerne c.1.1.a. Det antal personer der tilmeldes stævnet skal være ombord under alle sejladser i stævnet der kan ikke dispenseres for denne regel. Antallet af sejl der kan måles ind og anvendes under dette mesterskab er begrænset til et storsejl, en fok, en spiler samt evt. en stormfok. 1.3 Reglerne er ændret således: Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ikke fuldført. Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles. Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf. Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne. Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle. Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver. Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver. Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ikke startet. De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler. 2 REKLAME Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. 3 DELTAGELSE OG TILMELDING 3.1 Stævnet er åbent for følgende både: Albin Express 3.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: Samtlige deltagere skal være medlem af en sejlklub under Dansk sejlunion eller en sejlklub under anden national myndighed under ISAF. Dokumentation skal forevises. Ejer skal være medlem af specialklubben Albin Express klubben. Dokumentation skal forevises 3.3 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-

2 blanketten på Kalundborg Sejlklub s hjemmeside og overføre indskuddet til Danske Bank IBAN: DK , Reg.nr. : 4690, Kontonr. : Pengene skal være overført senest den 16. juli Senere tilmeldinger end 16. Juli 2012 accepteres på følgende betingelser: Der tillægges et gebyr på kr Der kan ikke garanteres forplejning til besætningen. 3.5 Tilmeldingen er først gældende når betaling er Kalundborg Sejlklub i hænde. Kvittering for betaling, er når man står på liste over foreløbig tilmeldte, på Kalundborg Sejlklub s hjemmeside. 4 INDSKUD 4.1 Indskuddet udgør: kr 1100,00 og dækker følgende: Tilmeldingsgebyr Morgenmad og madpakker for hele besætningen fredag, lørdag og søndag. Havneleje fra og med mandag den 27. august til og med søndag den 2. september. Telt eller campingvognsplads i gå-afstand fra klubhuset Isætning og optagning af båd med kran samt bugsering mellem kran og havneplads indenfor nærmere aftalt tid. Ønsker man isætning eller optagning kan det aftales med Stævneleder. 4.2 Øvrige gebyrer så som aftensmad mm.: Se tilmeldingsblanket 5 TIDSPLAN 5.1 Registrering skal ske i bureauet i tidsrummet torsdag den 30. august mellem klokken og klokken Bureauet findes i Kalundborg Sejlklub s klubhus ved Gisseløre Lystbådehavn på Radiovej 3, 4400 Kalundborg. Deltagere der ikke er registreret indenfor denne periode regnes for stævnet uvedkommende. 5.2 Torsdag kl er der kontrol af både, udstyr og sejl i henhold til Albin Express Klubbens klasseregler. Kontrolmåling af sejl vil foregå i umiddelbar nærhed af klubhuset. 5.3 Sejladsplan Dag Dato Varselsignal Antal sejladser pr. dag Fredag Den 31 august Lørdag Den 1 september Søndag Den 2 september Reservedag* *) Reservedag, kommer kun i anvendelse hvis der ikke er gennemført fire sejladser 5.4 En eventuel afvigelse i antallet af sejladser, kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. 5.5 Opmærksomhedssignal for efterfølgende sejladser vil blive afgivet hurtigst muligt. 5.6 På stævnets sidste dag (lørdag) vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl På reservedagen (søndag) dog kl MÅLING OG KONTROL 6.1 Der må under dette stævne kun benyttes sejl, der bærer Albin Express klubbens stempel. 6.2 Målekontrol i henhold til DS s målekontrolregulativ kan forekomme før, under og efter kapsejladserne. 6.3 Kontrolmåling vil ske i overensstemmelse med klassereglerne

3 7 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne fås ved registrering i bureauet. 8 STED 8.1 Stævnet gennemføres fra Gisseløre Lystbådehavn, Radiovej 3, 4400 Kalundborg. Forplejning og fest foregår i klubhuset beliggende på samme adresse. 8.2 Banen udlægges i Kalundborg Fjord. 9 BANERNE 9.1 Der sejles på en Op-ned bane med afvisermærke og gate som bundmærker. 9.2 Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver ca. 45 minutter. En evt. afvigelse kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. 10 STRAFSYSTEMER Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf 11 POINTGIVNING sejladser er krævet for at udgøre et DM (a) Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads. (b) Hvis fra 5 til 7 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 12 LEDSAGEBÅDE Holdledere, trænere og andre ledsagere skal befinde sig mindst 50 meter fra enhver kapsejlende båd. 13 PLACERING AF BÅDE Deltagernes både kan ligge vederlagsfrit på Kalundborg Sejlklub ved Gisseløre Havn fra mandag til søndag. Bådene forsøges samlet ved øst-vest broen nedenfor klubhuset i Gisseløre Lystbådehavn. Brug af havnen ud over denne periode, hvor Kalundborg Sejlklub ikke kan anvise gratis plads, skal ske ved at benytte plads anvist af havnefogeden og afregne med denne. 14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. Men skal det ske, findes der bæltevogn ved slæbested ved Kalundborg Sejlklub. Kan benyttes gratis. 15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. 16 RADIOKOMMUNIKATION Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner. 17 PRÆMIER 17.1 Der sejles om Danmarks Dansk Sejlunions DM medaljer til de tre første placeringer. Derudover er der præmier for hver 5. tilmeldte båd. Titlen Danmarksmester kan kun vindes af en sejler, der opfylder kravene i Statutter for Danmarksmesterskab Ligeledes sejles der om Albin express klubbens vandrepræmier.

4 18 ANSVARSFRASKRIVNING Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 19 FORSIKRING Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring Dokumentation skal forevises. 20 REGISTRERING Alle både skal registreres i bureauet jf. pkt Der skal forevises følgende: Gyldigt klassebevis. Evt. låneerklæring. Medlemskab af en sejlklub under Dansk sejlunion eller en sejlklub under anden national myndighed under ISAF. Dette gælder for hele besætningen. Nummer på sejlknapper, eller tilsvarende ved brug af udenlandske sejl. Forsikringsbevis. 21 YDERLIGERE INFORMATION 21.1 Yderligere information fås hos stævnelederen eller hos Albin express klubben, der kan kontaktes på tlf. Søren Juel Kapsejladskomite: Stævneleder: Anders Thor Larsen tlf , mail: Bureauleder: Danny Laursen tlf , mail: Baneleder: Besluttes senere. Program og praktiske oplysninger. Nedenstående er ikke en del af den officielle indbydelse og der tages forbehold for ændringer. Program: Torsdag 30. august kl. 12:30 til 15:00 kl til kl til kl til kl Fredag 31. august kl kl kl Isætning af både fra kran samt bugsering fra kran til mastekran. Forud tilmelding til denne service er nødvendig. (Optagning annonceres under stævnet) Bureau åbent - check-in af de deltagende både og forevisning af dokumentation. Udlevering af program, regler, reklamer, spisebilletter mv. Måling af sejl samt kontrol af både og udstyr. Prøvesejlads (tune-up) Lille træningssejlads tæt ved klubhuset. Åbning af DM-stævnet med aftensmad og taler i klubhuset. Forudtilmelding og betaling til maden er nødvendig, se tilmeldingsblanketten. Morgenbordet og madpakkesmøring er klar i klubhuset. Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes hurtigst muligt efter afslutningen af den forrige. Efter ankomst til havnen er der broøl. Middag i klubhuset. Forud tilmelding og betaling er nødvendig, se tilmeldingsblanketten.

5 Lørdag 1. september kl kl Kl. Tidspunkt annonceres under stævnet. kl Morgenbordet og madpakkesmøring er klar i klubhuset. Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige. Efter ankomst til havnen er der broøl. Optagning af både fra kran samt bugsering fra mastekran til kran. Forud tilmelding til denne service er nødvendig. Hvis der ikke er gennemført 4 sejladser vil optagningen først finde sted efter sejladsen søndag. Festmiddag i klubhuset. Under middagen uddeles præmier. Forudtilmelding og betaling til middagen er nødvendig, se tilmeldingsblanketten. Søndag 2. September kl kl. 9.55* *Kun hvis reservedag tages i brug. Morgenbordet og madpakkesmøring er klar i klubhuset. Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige. Reservedag tages kun i brug hvis der ikke er gennemført 4 sejladser. Præmieuddeling snarest mulig efter afslutning af sidste sejlads. Praktiske oplysninger: Løbsresultater vil løbende blive offentliggjort i bureauet samt på Søsætning og isætning sker vha. en kran placeret ved Østhavnen (se kort). Der kan forekomme ændringer mht. placering af kranen. Kranen betjenes af havnens personale og der skal ikke betales for søsætning og optagning indenfor dette tidsrum. Hvis der er ønske om kranhjælp på andre tidspunkter koster det 525 kr. Kontakt Anders Thor Larsen tlf Mastekran findes ved Gisseløre Lystbådehavn og er selvbetjent. Brug af havneplads ud over den gratis periode, skal ske ved at benytte plads anvist af havnefogeden og afregne med denne. Der vil være mulighed for gratis opstilling af telte og campingvogne, som anvises i nærheden af klubhuset. Antal telte/campingvogne angives ved tilmelding. Andre muligheder for overnatning: Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Allé 5, Tlf , Strandlyst bed & breakfast, Vestre Havnevej 10, Tlf , Man kan frit benytte Kalundborg Sejlklub s toiletter og bad. Kort over faciliteter og Kalundborg Havn er vedlagt på næste side. Med sejlerhilsen, Kalundborg Sejlklub

6 Kort over Kalundborg Havn Tilmelding til Albin Express DS-DM 2012 Tilmelding skal ske via Hjemmesiden for DM i EXPRESS i Kalundborg

7 Tilmeldingsformularen indeholder følgende: Bådtype - sejlnummer Bådnavn Ejers navn Rorsmand navn / klub / nationalitet Ejer/låners navn og adresse Telefon kr adresse 1 Gast navn / klub/nationalitet 2 Gast navn / klub/nationalitet 3 Gast navn / klub/nationalitet 4 Gast navn / klub/nationalitet Bestillinger Stk. pris Antal I alt Aften torsdag, voksne kr. 125 Aften torsdag, børn kr. 70 Ekstra morgenmad/frokost fredag kr. 70 Aften fredag, voksne kr. 125 Aften fredag, børn kr. 70 Ekstra morgenmad/frokost lørdag kr. 70 Festmiddag lørdag, voksne kr. 200 Festmiddag, lørdag, børn kr. 100 Antal campingvogne kr. 0 Antal telte kr. 0 Ønskes søsætning/optagning med kran (ja/nej) kr. 0 Ønskes bugsering fra/til kran (ja/nej) kr. 0 Total (DM tilmelding + Aftenspisning + Ekstra morgenmad +div. )

8 Det samlede beløb for startgebyr og spisning sendes senest den 16.juli 2012 til Kalundborg Sejlklub s konto i Danske Bank. Betaling via Danske Bank: IBAN: DK , Reg.nr. : 4690, Kontonr. : Mærk indbetalingen med DM Albin Express, Bådnavn, Sejlnr. Tilmelding er først gældende når ovenstående tilmelding og betaling er Kalundborg Sejlklub i hænde.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Sidst redigeret: oktober 2004 Side 1 af 7 Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF. Dansk

Læs mere

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det.

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det. Kære Norske Zoom 8 sejlere. Som ny national coach for Zoom 8 Norge, vil jeg gerne byde jer velkommen til VM i Kaløvig - Danmark. Jeg ser meget frem til, at være en del af det norske hold. Må beklage at

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2013 36. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Klubhuset marts 2013 1 Foto: Bo Ravn 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kolofon... 4 Formanden har ordet... 5 Traktorførere/Kranførere... 6

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Nordisk Mesterskab 2002 Karleby Finland. Tourmanual. Nordisk Mesterskab Optimistjolle Finland 2002. Danmarks Optimistjollelandshold

Nordisk Mesterskab 2002 Karleby Finland. Tourmanual. Nordisk Mesterskab Optimistjolle Finland 2002. Danmarks Optimistjollelandshold Tourmanual Nordisk Mesterskab Optimistjolle Finland 2002 1 Kære Sejlnummer DEN Stort tillykke med din udtagelse til Nordisk Mesterskab i Optimistjolle Denne mappe tilhører dig og din familie og fortæller

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Velkommen til det 18. Internationale Show - i Danmark!

Velkommen til det 18. Internationale Show - i Danmark! Invitation til Internationalt Welsh Show i Danmark 8.-9. august 2015 Velkommen til det 18. Internationale Show - i Danmark! "Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark" er stolte over at kunne indbyde vores Welsh

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 APRIL 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Dagene er blevet længere og man kan mærke solens varme, når den er fremme på himlen, jooo foråret er på vej. Man tænker

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Med udsendelsen af denne infopakke

Med udsendelsen af denne infopakke side 1 af 12 Med udsendelsen af denne infopakke er den endelige tilmelding til Sø 15 åbnet. Hvordan du tilmelder din spejdergruppe, kan du læse mere om sidst i infopakken. Målet med denne infopakke er

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave) Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave) Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere