Silkeborg Karateklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Karateklub"

Transkript

1 Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets rammer og at tiden skal være afgrænset, at der er en bagkant. Punkter til dagsordenen sendes til formanden før mødet, så de kan sættes på dagsordnen. Men mener man, det er bedst kun at ytre sit punkt mundligt og altså ikke få det sat på dagsordenen, skal man også kunne gøre det. Dette fratager dog de øvrige medlemmer mulighed for at kunne forholde sig til det inden mødet. Både punker, som er sat på dagsordnen inden mødet og som ikke er, kan der drages beslutninger på mødet, hvis alle er enige. Hele bestyrelsesarbejdet vil være for langsomt, hvis man skal vente med at drage beslutninger om punkter, der ikke er kommet på dagsordnen inden mødet, til næste møde. Side 1 af 8

2 3. Info fra idrætsrådet, vdr. Persondataloven, samt debat af foto V. Ann Persondataloven ift. offentliggørelse af billeder på nettet: Vedrørende reglerne omkring persondataloven og offentliggørelse af billeder på internettet er der forskel på, om det er et situationsbillede eller et portrætbillede. Et portrætbillede er hvor en person ses forfra, også selvom der er andre med i billedet. Situationsbilleder er hvor aktiviteten er i fokus. Ved portrætbilleder behøver man samtykke fra klubmedlemmet eller medlemmets forældre, alt efter, hvor gammel personen er. Derimod behøver man ikke samtykke ved situationsbilleder. I lukkede grupper på facebook, hvor man skal inviteres for at have mulighed for at kommenterer opslag og se billeder mm., gælder det, at man gerne må have portrætbilleder af børn uden tilladelse fra forældrene. Omvendt gælder det en åben/offentlig gruppe. Her skal man ed portrætbilleder af børn, have tilladelse hver gang fra forældrene. En side på facebook eller et andet sted på nettet er offentlig, hvis der er mere end 500 mennesker, der har adgang til den. Er der under 500, er det en lukket gruppe. Men et stævne, er en lukket gruppe. Vi tænker at det er godt nok med en mundtlig tilladelse fra forældrene, hver gang vi skal bruge et portrætbillede, og at en skriftlig tilladelse ikke er nødvendig. Ellers er det en god idé at informere forældre og klubmedlemmer at der bliver taget billeder til facebook-siden og til hjemmesiden. I velkomstbrochuren skriver vi, at vi tager hensyn, men at vi gerne vil have situationsbilleder på hjemmesiden. Persondataloven ift. medlemssystemet: Navn, , adresse osv, må ikke offentliggøres. Hvad kan DGI hjælpe med: Ellers handlede mødet også om, hvad DGI fortager sig. De har nogle gode tiltag vedrørende trænerkurse. Desuden kan de hjælpe med organisationsarbejde, almen foreningsdrift, skat og moms, ændring af vedtægter og juridisk hjælp. Side 2 af 8

3 4. Opfølgning på i gang værende tiltag (ref punkt 3 og 4 fra sidst Medlesmsystem! Kim vil gerne overtage kassererposten og dermed også medlemsposten. Medlemssystem: Kim fortæller at det var et stort arbejde at importere medlemmerne til systemet. Men nu er de der og det virker. Der er opdeling ift. aldersgruppe, graduering og hold. Man kan sende fællesmail rundt. Det er dog ikke alle medlemmer der er på medlemslisterne, så vi skal sikre os, at alle kommer ind i systemet og at det er de rigtige der får mails. Opkrævning: Vi kan fortsætte med to betalingsterminer som kører over PBS, men man kunne evt. droppe dem og så bare have et. Hvis der er nogen, der smutter, træner de gratis i et år, i mens vi kører systemet ind. Man kunne evt. droppe de to terminer. Folk har fåret nye medlemsnumre, så folk skal ikke indbetale på et gammelt medlemsnummer. Så vi skal have kontaktet nets og forklare dem at vi er i gang med at give folk nye numre. Kim kontakter nets/pbs. Udstyrskonto: Medlemssystemet kan godt holde styr på indbetaling og opfølgning vdr. stævne, mærker, grundlæggende udstyr, tandbeskyttere og bælter osv. Der bliver tilsendt en faktura og gebyret er på 400 kr. Vi kører videre med de gamle betalingsblanketter indtil de nye kommer op og køre. Vi lægger gebyr på 10 kr. pr person ved hver opkrævning, da PBS opkræver ca. 8 kr. for hver gang. Det bliver også sådan, at folk selv kan melde sig ind i klubben via et login fra hjemmeside. Kontoplan: Kim fremlagde kontoplan se udkast. Bestyrelsesmedlemmerne kan komme med ændringer, hvis der er noget der mangler eller ikke stemmer. Bilag: Der skal være en opstramning ift. bilag mht. regnskab. Der skal være kvitteringer, så man kan se, hvad pengene er gået til. På bilagene skal der stå, hvad pengene er gået til. Side 3 af 8

4 Ny hjemmeside: Ann kom med et udkast til en ny hjemmeside. Programmet Wordpress gør hjemmesiden levende, da alle kan lægge noget ind på hjemmesiden. osv. På hjemmesiden skal man kunne se: - Pris - Hold - Fere links, der bliver en del underlinks, mulighed for at gå facebook - Mulighed for tilmelding - Side med info om at man kan træne Aikido og der også et link, som fører én videre til aikidohjemmesiden. - Logo op i hjørnet? - Nyhedsbrev, som bør opdateres konstant. - Pensum. - Nye billeder med de medlemmer der er i klubben nu. (Husk at sige til fotografen at billederne også skal bruges til hjemmesiden). Billeder må ikke lægges på hjemmesiden, da den er offentlig, medmindre vi laver et login, hvilket er unødvendigt, da vi bruger facebook. Det overordnede design, som Ann har lavet er fint. Man kunne eventuelt tilføre en overskrift øverst, hvor der står Silkeborg Karateklub, så hurtigt kan se, hvad det er. Der bør læses korrektur, så det ikke er sjusket. Fotografering: Det bliver Bjarne som Michael kender, der skal stå for fotograferingen. Der er sat 1 time af til Aikido, cirka 1,2 time til opsætning og kørsel, 10 timer til redigering. Det koster 280 kr. pr. time plus moms. I alt bliver det ca. 15 timer for 4500 kr (vi skal have det på regning). Ann og Barne ringes ved i august mdr. Husk at sige til fotografen, at billederne også skal bruges til hjemmesiden. Side 4 af 8

5 Fotografering af bestyrelsen og trænerne: Billederne tages ved Søren, som har et hjemmestudie. Billederne af best.medl. tages ved næste bestyrelsesmøde. Trænerne kan aftale deres fotografering med Søren. Side 5 af 8

6 5. Info fra Dansk wadokai V. Ann Ann og Lars var med til Wadokai - mødet i Henning: Århus Karateklub har Henning undervist børn og unge mennesker med fysiske handicap gennem en fond på eget initiativ. Det er ikke i klubregi/dansk Wadokai regi. Det er hans måde at give noget af sig selv, hjælpe til i samfundet. Hvis vi bliver kontaktet af nogle grupper, kan vi henvise dem til Henning. Pensum: Der kommer et nyt pensum, som arbejdes med i 1 1,5 år arbejdes. Der kommer et pensum til Dangrader, et dan-appendix og et kyu-appendix. Når man har fundet ud af om den version der afprøves nu også fungerer, tilføjer man kyu og dan tingene. Arrangementer: - Thorsø lejr sidst i okt. - Hammel karateklub afholder fællestræning 25. januar. Måske kommer der flere fællestræninger. - DWK. 4 kyu og op efter med deltagelse af højt graduerede. - Forår 2014, Hado lejr, formegentlig i marts, Rødover regi. - Standardiseringsseminar. Der er muglighed fot at det afholdes 2 gange om året, men det vides ikke, hvornår det bliver endnu. DWK har kr.at gøre godt med. Regelsæt ift. graduering: DWK lavede en seddel, hvor det fremgik hvilke krav der var til den der skal forestå gradueringerne, som de forklarede under mødet. De er i øvrigt mange som smider forældrene ud under gradueringerne. Mange oplever at børnene faktisk kan koncentrere sig bedre. Måske skulle vi også gøre det ved de øvede børn. Skal vi også gøre det ved de voksne? Tilskuerne skal være ordentlige og ikke snakke. Der er andre klubber, som også oplever at det kan være besværgeligt med tilskuere under gradueringen. Side 6 af 8

7 6. Fordeling af kendte opgaver og mail ansvar. Der er muligvis ikke behov for at opgaverne bliver fordelt, da de bliver fulgt op på. Måske burde trænerne selv kunne svare på de mails, der vedrører dem og træningen. Så de ikke er afkoblet. Som det er nu svarer bestyrelsesmedlemmerne på mailsene. Vi opretter 4 nye adresser, som folk kan skrive til. Kim og Charlotte på Aikido-adressen, Christina og Annabel på øvet børnetræning, Lars på Mini Turtles og Ole og Lars på voksne. Våbentilladelse: Våbentilladelse er på plads og den skal fornyes hvert år. 7. Trænings tidspunkter og bælte grader for næste halv år. 8. punkter til næste møde. 9. Opfølgning på karantæne. - Lars har et møde med alle trænerne efter sommerferien. Han taler for at alle øvede børn tager en voksengraduereing. - Der kommer ikke nogle ændringer i træningstidspunkter. - Lars komme ind på det øvet børnehold. - Ann tager børne begynderholdet/mini Turtles. Forsikring: Forsikringen, som Dansk Karateforbund tilbyder, er muligvis værd at kigge på. Men måske er det op til den enkelte at bestemme hvordan man vil forsikres. Michael må fremlægge det og rundsende police og info om det. Der blev lagt op til at Dan Kaa selv skulle komme igen efter sommerferien. Han vil ikke kunne undervise, da vi ikke ser ham som træner længere, så det vil kun være som udøver. Ann skrev til ham fornylig, men har ikke fået svar. Dan har nemlig stadigvæk en nøgle. Vi burde give ham en besked, sige nu er tiden er gået og du er velkommen igen. Ann skriver en mail til ham, som bestyrelsesmedlem. Hans datter Liv træner stadigvæk i klubben og tackler det rigtig flot. Bill mener ikke at Dan kan komme og træne Aikido i karantæne-perioden. Side 7 af 8

8 10 Eventuelt. Børneattester: Vi skal have børneattester på dem der træner. Og tidspunkter for hvornår de skal fornyes, skal også lægges ind i det nye system. Kontingent: Umiddelbart er der ingen grund til ændring af kontingent. Vi har lige ændret det. Kun hvis vi beslutter at en have en forsikring, hvor en forsikring altså er en del af pakken, når man træner i klubben. Nøgleoversigt: Vi har en nøgleoversigt et sted og den kan føres ind i kartoteket. Hvis vi mangler nøgler, skal vi sikkert betale for en ny lås. Lars tager ansvaret for nøglerne indtil Kim sætter det ind i systemet. Send en fællesmail ud til alle og hør om de ligger inde med en nøgle. Prøvetræning: Vi har 2 ugers prøvetræning. Medlems loft på hold Det kan være for meget for træneren, hvis der er for mange på holdene. Det kan også mærkes på undervisningens kvalitet. Derfor kan der max være 20 pers. på et hold. Vi lukker af ved 20 medlemmer og ellers er det op til træneren at vurdere og tage beslutning om hvor vidt der er plads til flere. Vi lave en venteliste, som træneren står for. Tilmeldinger til arrangementer: Når træneren er færdig med tilmeldingerne, indberetter han til kasseren hvilke medlemmer, der deltager i hvilket arrangement. Bestyrelsesmøder penge: Vi har 200 kr. til at købe morgenmad Side 8 af 8

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

God mobilstil 4JUNIOR

God mobilstil 4JUNIOR God mobilstil 4JUNIOR Hvad er cool at bruge mobilen til, og hvad skal du undgå? Varenr. 9045418 Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din mobil til Verden

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere