Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)"

Transkript

1 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I sender ansøgningen. Indbetaling skal foretages til Spillemyndigheden: Danske Bank: Registreringsnummer I feltet Meddelelse til beløbsmodtager skal I oplyse ansøgers navn og adresse, personnummer/cvr-nummer, samt pokerforeningens navn. Husk at vedlægge dokumentation for, at gebyret er betalt. Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1. CVR-/SE-nr. Adresse Husnummer Postnummer By Telefonnummer Alternativt telefonnummer -adresse Personlig Forening (vedlæg vedtægter) Selskab (vedlæg udskrift fra Erhvervsstyrelsen For alle virksomhedsformer gælder det, at alle ejere, alle medlemmer af direktionen og alle medlemmer af bestyrelsen skal underskrive ansøgningen. Bevillingen 2. Startdato Bevillingen skal gælde fra den 3. Antal turneringer Antal turneringer, som skal være omfattet af bevillingen ugl. mdl. årl. 4. Turneringssted Turneringsstedets navn (hvis aktuelt) Adresse Husnummer Postnummer By Ny bevilling Fornyelse af bevilling Journalnummer

2 2/5 Oplysning om ansøger 5. Oplysning om ansøger Har ansøger, medlemmer af direktionen eller medlemmer af bestyrelsen, betydelig forfalden gæld til offentlige myndigheder, der vedrører virksomhed vedrørende spil om penge? Har ansøger, medlemmer af direktionen eller medlemmer af bestyrelsen, indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering, eller er ansøger, medlemmer af direktionen eller medlemmer af bestyrelsen under rekonstruktion, konkursbehandling eller gældssanering? Er ansøger, medlemmer af direktionen eller medlemmer af bestyrelsen dømt for strafbare forhold? Har ansøger, medlemmer af direktionen eller medlemmer af bestyrelsen, alkoholbevilling til det sted hvor pokerturneringen skal afvikles?

3 3/5 Erklæring og underskrift 12. s erklæring og underskrift Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Spillemyndigheden kan indhente de nødvendige oplysninger, med henblik på at vurdere, om bevilling til at afvikle pokerturneringer kan gives i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr af 27. december 2009 om offentligt hasardspil i turneringsform, samt at andre myndigheder videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden. Jeg erklærer ved min underskrift, at de oplysninger, der er afgivet på ansøgningen, er korrekte og fuldstændige, og at jeg ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. en betyder, at Spillemyndigheden under behandlingen af ansøgningen indhenter oplysninger fra politiet om eventuelle straffesager, samt at politiet videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden. Hvis nogle af de afgivne oplysninger ændres, skal Spillemyndigheden straks underrettes. Den der fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for Spillemyndighedens udstedelse af bevilling efter denne lov, straffes med bøde eller fængsel efter straffelovens bestemmelser herom. Bilag 13. Bilag Nedennævnte bilag skal vedlægges hvis det er aktuelt Dokumentation for betaling af ansøgningsgebyr på kr. Kopi af udskrift fra Erhvervsstyrelsen (gælder for A/S og ApS) Kopi af vedtægter (gælder for foreninger)

4 Vejledning 4/5 Ansøgning I skal sende ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) til Spillemyndigheden, som er den myndighed, der kan udstede bevillingen. Det står i lov nr af 27. december En hasardspilsturnering der udstedes efter denne lov skal være offentlig. Alle personer over 18 år skal som hovedregel have adgang til at deltage i en turnering. Loven sigter som udgangspunkt til pokerspil om penge. Poker er et kortspil, som gennemføres ved en række spillerunder. Spillet kan fortsætte inden for en fastsat tid, indtil spillerne bliver enige om at slutte, eller indtil der kun er én spiller tilbage i spillet. En pokerturnering er kendetegnet ved, at alle spillere får samme antal jetoner (spillemærker) ved turneringens start, hvorefter der spilles en række runder. Den eller de spillere som opfylder på forhånd fastsatte krav for at vinde turneringen, vinder pengegevinster, som betales af en samlet turneringspulje. Gevinsten må først udbetales når turneringen er afsluttet. Det er ikke muligt at få bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer som et kontantspil. Bevillingen bliver givet til et nærmere angivet sted, hvor deltagerne fysisk skal befinde sig på samme tid. Hvis I ønsker at afvikle pokerturneringer på flere forskellige adresser, skal I sende en ansøgning for hvert turneringssted til Spillemyndigheden. Betingelser Personer, der er fyldt 18 år, kan få bevilling til at afvikle pokerturneringer, hvis de ikke 1. er under værgemål eller samværgemål 2. har indgivet begæring om rekonstruktion eller konkurs 3. har betydelig (over kr.) forfalden gæld til det offentlige, hvis gælden vedrører tidligere virksomhed vedrørende spil om penge 4. har alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle pokerturneringer skal gælde for 5. er dømt for et strafbart forhold, der medfører, at der er fare for, at de vil misbruge adgangen til at lede en pokerturnering 6. har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke kan lede en pokerturnering på fuldt betryggende måde. En gæld er ikke forfalden, hvis der er en betalingsordning med inddrivelsesmyndigheden, eller der er stillet fuld sikkerhed for gælden. Spillemyndigheden kan udstede bevilling til at afvikle pokerturneringer til selskaber og foreninger der opfylder betingelserne i punkt 2-5, og hvor medlemmerne af direktionen og bestyrelsen opfylder betingelserne i punkt 1-6. Gebyr I skal betale et gebyr til Spillemyndigheden for at få behandlet ansøgning om bevilling til at afvikle pokerturneringer. Gebyret der pr. 1. januar 2010 er på kr. skal betales samtidig med at I sender ansøgningen. I skal vedlægge dokumentation for, at gebyret er betalt. Der skal betales gebyr for hvert sted hvortil der søges om bevilling, også hvis I søger om at flytte et turneringssted. Hvis I søger om at få en bevilling fornyet, skal der ligeledes betales gebyr på kr. Gebyret vil ikke blive tilbagebetalt, hvis ansøgningen ikke fører til en bevilling, eller hvis I trækker ansøgningen tilbage. Punkt 1 s navn, adresse og CVR-nummer eller personnummer skal oplyses i blanketten. skal desuden oplyse telefonnummer, alternativt telefonnummer og eventuelt adresse. Endelig skal der krydses af for, om det skal være en personlig bevilling, eller om det er et selskab eller en forening der skal have bevillingen. Alle medlemmer af direktionen og bestyrelsen i et selskab og en forening skal underskrive ansøgningen. Selskaber og foreninger skal vedlægge en udskrift fra Erhvervsstyrelsen. Hvis en forening ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen skal der vedlægges en kopi af foreningens vedtægter. Punkt 2 Startdato Her skal I oplyse den dato, som I ønsker bevillingen skal gælde fra. I skal søge i god tid inden den ønskede startdato. Spillemyndigheden skal under behandlingen af ansøgningen høre politiet, hvorfor der vil være nogen sagsbehandlingstid. Punkt 3 Antal turneringer I skal oplyse det antal turneringer, som I ønsker, skal være omfattet af bevillingen. I skal skrive hvor mange turneringer per uge, måned eller år. Der kan udstedes bevilling til højest 5 turneringer per uge. Punkt 4 Turneringssted I skal oplyse adressen, hvor turneringerne skal afholdes. Hvis I allerede har en bevilling til det pågældende sted, skal I sætte kryds ved fornyelse af bevilling og skrive spillemyndighedens journalnummer.

5 Vejledning fortsat 5/5 Punkt 5 Oplysning om ansøger Spillemyndigheden ønsker at få oplyst, om ansøger, medlemmer af direktionen og bestyrelsen i et selskab eller en forening lever op til de krav, som stilles i lovens 7 og 8., medlemmer af direktionen eller medlemmer af bestyrelsen, må ikke have betydelig (over kr.) forfalden gæld til offentlige myndigheder, der vedrører virksomhed vedrørende spil om penge. Punkt 6 s erklæring og underskrift samtykker ved sin underskrift til, at Spillemydigheden kan indhente de nødvendige oplysninger, og at den relevante myndighed videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden. Oplysningerne bliver kontrolleret af Spillemyndigheden, når vi behandler ansøgningen. Hvis ansøgningen vedrører et selskab eller en forening, skal alle medlemmer af direktionen og bestyrelsen, skrive under på, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige. Punkt 7 Bilag I skal afkrydse hvilke bilag I har vedlagt ansøgningen. Bevillingsperiode Bevillingsperioden kan maksimalt være 2 år. I skal søge om fornyelse af bevillingen i god tid inden den udløber, da Spillemyndigheden også under behandling af ansøgning om fornyelse skal høre politiet. Offentliggørelse af tilladelser Spillemyndigheden udarbejder en oversigt over bevillingshavernes navne og adresser. Oversigten bliver offentliggjort på Hvis I har spørgsmål til ansøgningen, kan I kontakte Spillemyndigheden på I kan sende krypteret mail til os via vores hjemmeside - Kontakt. En uddybende vejledning findes på

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere