Scannerreference. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scannerreference. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Scannerreference Afsendelse af scanningsfiler via Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning af originaler med netværkets TWAIN-scanner Diverse scanneindstillinger Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger denne maskine, og opbevar den let tilgængelig for fremtidig brug. For at sikre korrekt brug af maskinen skal du sørge for at læse Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen, før du tager maskinen i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen. Opbevar denne vejledning et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Vigtigt Indholdet af denne betjeningsvejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med håndtering eller betjening af maskinen. Kopiér eller udskriv ikke noget, hvor gengivelse er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende elementer er normalt forbudt ved lokal lov: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankveksler, checks, pas og kørekort. Den ovenstående liste er kun vejledende, og er ikke komplet. Vi påtager os intet ansvar for, at den er udtømmende og eller nøjagtig. Hvis du har spørgsmål om lovligheden af kopiering eller udskrivning af visse dokumenter, skal du søge juridisk rådgivning. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Brug de metriske måleenheder i forbindelse med denne maskine. Nogle illustrationer i vejledningen kan adskille sig en anelse fra maskinen. Visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige i nogle lande. Yderligere information kan du få hos din lokale forhandler. Afhængigt af hvilket land du opholder dig i, kan visse enheder være ekstraudstyr. Henvend dig til din lokale forhandler for at få flere oplysninger.

3 Vejledninger til denne maskine Læs de vejledninger, der er relevante for, hvad du ønsker at udføre med maskinen. Om maskinen Sørg for at læse Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning, før du anvender maskinen. Denne vejledning indeholder en introduktion til maskinens funktioner. Den forklarer også betjeningspanelet, forberedelsesprocedurer for anvendelse af maskinen, hvordan tekst indtastes, og hvordan indholdet på de medfølgende cd-rom er installeres. Vejledning om generelle indstillinger Forklarer indstillinger af Brugerfunktioner og procedurer for Adressebog som f.eks. registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Denne vejledning indeholder også forklaringer om tilslutning af maskinen. Fejlsøgning Indeholder en vejledning i løsning af almindelige problemer, og forklarer udskiftning af papir, toner, hæfteklammer foruden andre forbrugsstoffer. Sikkerhedsreference Denne vejledning henvender sig til administratorer af maskinen. Den forklarer sikkerhedsfunktioner, som administratorerne kan bruge til at beskytte data mod uønskede ændringer eller forhindre uautoriseret brug. Se også i denne vejledning for procedurer vedrørende registrering af administratorer og indstilling af bruger- og administratorgodkendelse. Kopi-/dokumentserverreference Forklarer kopi- og dokumentserverfunktioner og -handlinger. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer om, hvordan originaler placeres. Faxreference Forklarer faxfunktioner og -handlinger. Printerreference Forklarer printerfunktioner og -handlinger. Scannerreference Forklarer scannerfunktioner og -handlinger. i

4 Netværksvejledning Forklarer, hvordan maskinen konfigureres og betjenes i et netværksmiljø samt anvendelsen af den medfølgende software. Denne vejledning dækker alle modeller, og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke findes på denne maskine. Billeder, illustrationer og information om understøttede styresystemer kan også afvige lidt i forhold til denne maskine. Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - fax Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsvejledning DeskTopBinder Introduktionsvejledning Auto Document Link Vejledning Bemærk Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal være installeret, for at du kan se vejledningerne som PDF-filer. Der henvises til følgende softwareprodukter ved brug af generelle navne: Produktnavn DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional * ScanRouter EX Professional * og ScanRouter EX Enterprise * Generelt navn DeskTopBinder leveringssoftwaren ScanRouter * Ekstraudstyr ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Om scannerfunktionerne...2 Displaypanel...3 Simplificeret display...4 Bekræftelsesskærmbilleder...5 Scannerfunktioner Afsendelse af scanningsfiler via Før afsendelse af scanningsfiler via Oversigt over afsendelse af scanningsfiler via Forberedelse til afsendelse via Registrering af -adresser i adressebogen skærmbillede...14 Grundlæggende handling ved afsendelse af scanningsfiler via Skift til skærmbilledet Angivelse af -destinationer...19 Valg af destinationen fra maskinens adressebog...19 Manuel indtastning af en -adresse...23 Valg af destinationer efter søgning gennem en LDAP-server...24 Registrering af en direkte indtastet destination i adressebogen Angivelse af -afsenderen...28 Valg af en afsender fra listen...28 Brug af et registreringsnummer til at angive et afsendernavn...29 Valg af afsenderen efter søgning i maskinens adressebog...29 Angivelse af emne for Angivelse af -beskeden...33 Valg af en besked fra listen...33 Manuel indtastning af en besked...34 Samtidig lagring og afsendelse via Afsendelse af URL via Afsendelse af scanningsfiler til mapper Før afsendelse af scanningsfiler via Scan til mappe...40 Oversigt over afsendelse af scanningsfiler via Scan til mappe...40 Forberedelse til afsendelse vha. Scan til mappe...43 Registrering af destinationsmapper i adressebogen...44 Scan til mappe-skærmbilledet...45 Grundlæggende handlinger, når Scan til mappe bruges...46 Skift til skærmbilledet Scan til mappe...48 iii

6 Angivelse af destinationer for Scan til mappe...49 Valg af destinationen fra maskinens adressebog...49 Afsendelse af filer til en delt netværksmappe...53 Afsendelse af filer til en FTP-server...56 Afsendelse af filer til et NDS-træ eller en NetWare-server...58 Registrering af stien til den valgte destination i adressebogen...61 Samtidig lagring og afsendelse via Scan til mappe Lagring af filer med scannerfunktionen Før du lagrer filer...66 Oversigt over fillagring under scannerfunktionen...66 Grundlæggende handling for lagring af scanningsfiler...68 Angivelse af filinformation for en lagret fil...70 Angivelse af et brugernavn...70 Angivelse af et filnavn...71 Angivelse af et password...72 Visning af listen med lagrede filer...73 Liste over lagrede filer...73 Søgning i listen over lagrede filer...74 Kontrol af lagrede filer...76 Kontrol af en lagret fil, der vælges fra listen...76 Kontrol af lagrede filer fra en klientcomputer...77 Afsendelse af en lagret fil...79 Afsendelse af lagrede filer...79 Håndtering af lagrede filer...81 Sletning af en lagret fil...81 Ændring af oplysninger for en lagret fil Levering af scanningsfiler Før levering af filer...87 Oversigt over levering af scanningsfil...87 Forberedelse af levering af en fil...88 Installation af DeskTopBinder Lite fra den medfølgende cd-rom...89 Skærmbillede for netværksleveringsscanner...89 Grundlæggende handling for levering af filer...91 Skift til skærmbilledet for netværksleveringsscanneren...94 Angivelse af leveringsdestinationer...95 Valg af destinationer, der er registreret i leveringsserverens adressebog...95 Angivelse af afsenderen...99 Vælg en afsender fra afsenderlisten i leveringsserverens destinationsliste...99 Valg af afsenderen ved indtastning af registreringsnummeret Valg af en afsender gennem søgning i leveringsserverens destinationsliste Angivelse af emnet for en, der skal overføres via leveringsserveren Samtidig lagring og levering iv

7 5. Scanning af originaler med netværkets TWAIN-scanner Før du bruger netværkets TWAIN-scanner Oversigt over netværkets TWAIN-scanner Forberedelse af brugen af netværkets TWAIN-scanner Installation af TWAIN-driveren fra den medfølgende cd-rom Grundlæggende handling for netværkets TWAIN-scanner Diverse scanneindstillinger Scanneindstillinger Emner til angivelse af scanneindstillinger Scannetype Opløsning Scannestørrelse Redigér Justering af belysning Indstilling af originalfremføringstype Originalretning Originalindstillinger Stempel Multi, SADF Del Scanning af flere sider i originaler som én fil Indstilling af filtype og filnavn Indstilling af filtype Indstilling af filnavn Sikkerhedsindstillinger for PDF-filer Programmer Registrering af en hyppigt anvendt indstilling Hentning af registreret indhold Ændre et registreret program Slette et program Ændring af det registrerede programnavn Registrering af startværdier for startskærmbilledet Scanneindstillinger ved brug af Twain-scanner Indstilling af originalretning på TWAIN-scanneren Scanning af originaler af blandede formater med TWAIN-scanner v

8 7. Appendiks Sammenhængen mellem opløsning og filformat Når du bruger funktionen , Mappeafsendelse, Lagring eller Netværkslevering Ved brug som en TWAIN-scanner Forholdet mellem angivet filtype for scanning og angivne filtyper for afsendelse af og mappe Programmer, der medfølger på cd Lyninstallation TWAIN-driver DeskTopBinder Lite Værdier for diverse indstillingselementer for funktionerne Transmission/Lagring/Levering Funktionen Transmission Funktionen Lagring Funktionen Netværkslevering Specifikationer INDEKS vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler Denne vejledning anvender følgende symboler: Angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Hvis du ignorerer disse oplysninger, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Sørg for at læse disse oplysninger. De kan findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Hvis disse oplysninger ignoreres, kan det resultere i moderat eller mindre personskade foruden beskadigelse af maskinen eller ejendom. Sørg for at læse disse oplysninger. De kan findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver punkter, som du skal være opmærksom på, når du bruger maskinen, og forklaringer på sandsynlige årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse forklaringer. Angiver yderligere forklaringer af maskinens funktioner, og instruktioner i løsning af brugerfejl. Dette symbol findes i slutningen af afsnit. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevant information. [ ] Angiver navnene på tasterne, der vises på maskinens display. { } Angiver navnene på tasterne på maskinens betjeningspanel. 1

10 Om scannerfunktionerne Dette afsnit beskriver funktioner, du kan bruge i scannertilstanden. Yderligere information om hver funktion findes i de pågældende kapitler. Afsendelse af scannede filer Der findes flere metoder, som du kan bruge til at sende scannede data som filer til computere. Afsendelse af scanningsfiler via Yderligere information findes i kapitel 1 Afsendelse af scanningsfiler via . Afsendelse af scanningsfiler til en delt mappe Yderligere information findes i kapitel 2 Afsendelse af scanningsfiler til mapper. Afsendelse af scanningsfiler til en FTP-server Yderligere information findes i kapitel 2 Afsendelse af scanningsfiler til mapper. Afsendelse af scanningsfiler til en Netware-server Yderligere information findes i kapitel 2 Afsendelse af scanningsfiler til mapper. Levering af scanningsfiler vha. leveringsserveren Yderligere information findes i kapitel 4 Levering af scanningsfiler. Scanning af originaler vha. TWAIN-driveren Brug TWAIN-driveren til at angive maskinen, hvor originaler scannes fra en klientcomputer. Yderligere information findes i kapitel 5 Scanning af originaler med netværkets TWAIN-scanner. Lagring af filer Du kan lagre scanningsfiler på maskinens harddisk. Lagrede filer kan afsendes senere. Yderligere information findes i kapitel 3 Lagring af filer med scannerfunktionen. Reference S.11 Afsendelse af scanningsfiler via S.39 Afsendelse af scanningsfiler til mapper S.87 Levering af scanningsfiler S.105 Scanning af originaler med netværkets TWAIN-scanner S.65 Lagring af filer med scannerfunktionen 2

11 Displaypanel Dette afsnit forklarer det simplificerede display og tre bekræftelsesskærmbilleder: Kontrollér funktioner, Vis eksempel og Status for afsendte filer. Du kan finde forklaringer om skærmbilledet , skærmbilledet Scan til mappe, skærmbilledet Liste over lagrede filer eller skærmbilledet Netværksleveringsscanner i denne vejledning. Yderligere information findes i skærmbilledet , Scan til mappe, Liste over lagrede filer og Netværksleveringsscanner. Reference S.14 -skærmbillede S.45 Scan til mappe-skærmbilledet S.73 Liste over lagrede filer S.89 Skærmbillede for netværksleveringsscanner 3

12 Simplificeret display Dette afsnit forklarer, hvordan du skifter til det simplificerede display. Når du trykker på {Simplificeret display}, skifter skærmbilledet fra startskærmbilledet til det simplificerede display. Bogstaver og taster vises i et større format, så betjeningen bliver lettere. AMG051S Eksempel på simplificeret display ALQ010S DA 1. [Tastfarve] Tryk for at ændre farven på tasten, og forøge belysningen i displaypanelet. Dette gælder ikke for scannerens startskærmbillede. Bemærk Hvis du vil returnere til startskærmbilledet, skal du trykke på {Simplificeret display} igen. Visse taster vises ikke på det simplificerede display. 4

13 Bekræftelsesskærmbilleder Dette afsnit forklarer tre bekræftelsesskærmbilleder: Kontrollér funktioner, Vis eksempel og Status for afsendte filer. Kontrollér funktioner Dette afsnit forklarer emner, der vises, og hvordan du viser skærmbilledet Kontrollér funktioner. Brug skærmbilledet Kontrollér funktioner til at kontrollere scanning og transmissionsindstillinger. Hvis du trykker på [Kontrol. Funktioner], skifter skærmbilledet fra scannerens startskærmbillede til skærmbilledet Kontrollér funktioner. Kontrollér funktioner ALQ011S DA 1. Original Viser scanneindstillinger, originalfremføringstype og andre scanningsindstillinger. 2. Ikonet Transmissionsfunktion Viser ikonet for transmissionsfunktionen, der anvendes. 3. Afsender og destination Viser afsenderen og transmissions- eller leveringsdestinationer. 4. Send Viser transmissionsindstillinger som f.eks. afsender og emne. 5

14 Vis eksempel Dette afsnit forklarer emner, der vises, og hvordan du viser skærmbilledet Vis eksempel. Brug skærmbilledet Vis eksempel til at kontrollere, at originalerne er scannet korrekt. Du kan vise skærmbilledet Vis eksempel, når du sender filer via eller Scan til mappe, leverer filer eller samtidigt sender og leverer filer. Hvis du vil vise skærmbilledet Vis eksempel, skal du trykke på [Vis eksempel], og derefter starte scanning, mens [Vis eksempel] stadig er markeret. Vis eksempel 6 1. [Zoom ud] og [Zoom ind] Tryk for at formindske eller forstørre det viste eksempel. 2. [ ][ ][ ][ ] Tryk for at skifte det viste område. 3. [Annull. transm.] Tryk for at lukke et Vis eksempel, og afbryde en transmission. 4. [Fortsæt trans.] Tryk for at lukke et eksempel, og fortsætte en transmission. 5. Vis fil Vis en fils navn og størrelse. 6. Vis side Viser nummeret på den aktuelt viste side, sider i alt, sideformat og farvetilstand. 7. [Skift] Tryk for at ændre siden for den valgte fil, der vises. 8. Visningsposition Viser positionen for et billede, når det forstørres. Bemærk Vis eksempel er ikke tilgængeligt, hvis en fil er lagret med [Gem kun]. Vis eksempel er ikke tilgængeligt, når en lagret fil afsendes. Du kan se en lagret fil med skærmbilledet Vis eksempel, der vises fra listen over lagrede filer. Yderligere information om visning af en lagret fil findes i Kontrol af en lagret fil, der vælges fra listen. Vis eksempel er ikke tilgængeligt, hvis du vælger højkomprim.-pdf som filtype. Vis eksempel vises muligvis ikke, hvis scanning mislykkes, eller billedfilen er beskadiget. Hvis dette er tilfældet, skal du scanne originalen igen. Reference S.76 Kontrol af en lagret fil, der vælges fra listen ALQ012S DA

15 Status for afsendte filer Dette afsnit forklarer emner, der vises, og hvordan du viser skærmbilledet Status for afsendte filer. Brug skærmbilledet Status for afsendte filer til at kontrollere -transmission, Scan til mappe og leveringsresultater. Tryk på [Status f. scan. filer] for at vise skærmbilledet Status for afsendte filer. Der kan vises op til 9 transmissions- eller leveringsresultater ad gangen. Tryk på [U] eller [T] for at skifte mellem resultater. Status for afsendte filer ALQ013S DA 1. Dato / Tid Viser klokkeslættet og datoen, hvor transmissionen blev angivet af denne maskine eller klokkeslættet og datoen, hvor Udført, Fejl eller Annulleret blev bekræftet. 2. Ikonet Transmissionsfunktion Viser ikonet for transmissionsfunktionen, der anvendes. 3. Destination Viser transmissionsdestinationen. Hvis du har valgt flere destinationer, vises den først valgte destination. 4. Afsender Viser afsendernavnet. 5. Filnavn Viser det lagrede filnavn for filer, der er sendt og lagret samtidigt, eller for lagrede filer, der er sendt. 6. Status Viser en af de følgende transmissionsstatusser: Udført, Sender..., Venter..., Fejl eller Annulleret. 7. [Stop trans.] Hvis du vil annullere en transmission, skal du markere en fil, hvis status er [Venter...], og derefter trykke på [Stop trans.]. 8. [Udskriv Liste] Tryk for at udskrive transmissionsresultater. Bemærk Du kan ikke kontrollere scannerfunktionens transmissionsresultater ved at trykke på [Jobliste] i bunden af skærmbilledet. Hvis du vil kontrollere transmissionsresultater, skal du trykke på [Status f. scan. filer], og derefter vise skærmbilledet Status for afsendte filer. Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne vises nogle transmissionsresultater muligvis ikke. 7

16 Scannerfunktioner Dette afsnit beskriver indstillinger for scannerfunktioner. Hvis du vil vise skærmbilledet Scannerfunktioner, skal du trykke på {Brugerfunktioner/Tæller}. Yderligere information om indstillingsmetode findes i Vejledning om generelle indstillinger. Generelle indstillinger Emner Skift titel Opdatér dest.liste for leveringsserver Søgedestination TWAIN standby-tid Vis prioritet 1 på destinationslisten Vis prioritet 2 på destinationslisten Udskriv & Slet scannerjournal Udskriv scannerjournal Slet scannerjournal Beskrivelse Indstiller det indeks, der skal bruges, når listen over destinationer i maskinen vises. Giver dig mulighed for at opdatere leveringsserverens destinationsliste ved at trykke på [Opdatér dest.liste for leveringsserver]. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du indstille [Leveringsindstilling] til [Til] under [Systemindst.]. Angiv listen over standardsøgedestinationer fra maskinens adressebog eller LDAP-serveren. Hvis du vil søge gennem en LDAP-server, skal du registrere LDAP-serveren under [Systemindst.], og derefter indstille [LDAPsøgning] til [Til]. Vælg maskinens svar, hvis en klientcomputer forsøger at bruge TWAIN-scanneren, mens scanning er under udførelse. Vælg standarddestinationslisten fra maskinens destinationsliste eller fra destinationslisten, der styres af leveringsserveren. Vælg, om -destinationslisten eller mappedestinationslisten skal prioriteres. Angiv maskinens svar, hvis det maksimale antal scannerjournaler overskrides. Tillader dig at udskrive scannerjournalen. Derefter slettes scannerjournalen. Tillader dig at slette scannerjournalen uden at udskrive den. 8

17 Scanneindstillinger Emner Aut. farvevalg - følsomhedsniveau Ventetid til næste orig.: Glasplade Ventetid for næste original(er): SADF Baggrundsbelysning af ADS (Fuldfarve) Beskrivelse Tillader dig at indstille niveauet for følsomhed ved bedømmelse af farve/sort og hvid ved scanning af originaler, når [Scannetype] er indstillet til [Aut. farvevalg]. Indstil den handling, som maskinen skal udføre, mens den venter på flere originaler efter scanning fra glaspladen. Indstiller handlingen for denne maskine i køen for flere originaler efter scanning af originalerne med den automatiske dokumentføder. Korrigerer scanningsbelysning for at forbedre opløsning på ikke-hvide papirtyper som f.eks. avispapir eller gennemsigtige originaler. Sende-indstillinger Emner Komprimering (sort/hvid) Komprimering (gråtonesk. / fuldfarve) Niveau for højkomprimerings-pdf Maks. -størrelse Del & send -informationssprog Antal cifre til enkeltsidefiler -metode for lagret fil Beskrivelse Angiv en komprimeringsmetode for filer, der er scannet i sort og hvid. angiv en komprimeringsmetode for filer, der er scannet i gråtoneskala eller fuldfarve. Angiv datakomprimeringsmetoden for højkomprimerede PDF-filer. Vælg, om størrelsen for s, der har vedhæftninger, skal begrænses. Vælg, om filer, som overstiger den angivne størrelse i [Maks. -størrelse], skal opdeles og sendes som flere s. Vælg sproget, som dokumentoplysninger som titel, dato og administratornavn skal sendes på. Angiv antallet af cifre i serienumre, der bruges til enkeltsidede filnavne. Angiv standarden for, om en fil skal vedhæftes, eller der skal sendes en URL-adresse, når lagrede filer sendes via . Oprindelige indstillinger Emner Menubeskyttelse Beskrivelse Indstil standardadgangsniveauet for funktioner, hvis indstillinger kan ændres af andre brugere end administratoren. 9

18 10

19 1. Afsendelse af scanningsfiler via Du kan vedhæfte scanningsfiler til s og sende dem via forbindelser som LAN og internettet. 11

20 Afsendelse af scanningsfiler via Før afsendelse af scanningsfiler via 1 Dette afsnit forklarer de nødvendige forberedelser og proceduren for afsendelse af scanningsfiler via . Oversigt over afsendelse af scanningsfiler via Dette afsnit indeholder en oversigt over funktionen til afsendelse af scanningsfiler via . ZZZ508S 1. Denne maskine En scanningsfil kan vedhæftes til en e- mail og sendes til en mailserver. 2. SMTP-server Du skal have adgang til en -server, der understøtter SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), for at kunne afsende scanningsfiler via . Det er dog ikke nødvendigt at have en -server i det lokalnetværk, som denne maskine tilhører. Den overfører en modtaget til en angivet destination gennem et lokalnetværk eller internettet. 3. Klientcomputer Brug softwaren til -klienten til at modtage -beskeder og scanningsfilvedhæftninger, der genereres af denne maskine. 4. LDAP-server Brug denne server til administration af -konti, søgning på netværket og godkendelse af computerne, der forsøger at få adgang til maskinen. Når du bruger LDAP-serveren, kan du søge efter destinationer fra maskinen. 12

21 Før afsendelse af scanningsfiler via Forberedelse til afsendelse via Dette afsnit forklarer forberedelsen og indstillingerne for afsendelse af scanningsfiler via . A Tilslut maskinen til netværket. Slut maskinen til netværket med et Ethernet-kabel eller et IEEE 1394-kabel eller trådløst LAN (IEEE b). B Foretag den nødvendige netværksindstilling i [Systemindst.]. Hvis du har sluttet maskinen til netværket med et Ethernet-kabel, skal du foretage de følgende indstillinger. Yderligere information findes i Vejledning om generelle indstillinger. Angiv maskinens IPv4-adresse og subnetmaske. Angiv IPv4-gateway-adressen. I [Effektiv protokol] skal du aktivere [IPv4]. Angiv SMTP-serveren. C Hvis det er nødvendigt, skal du ændre indstillingerne i [Sende-indstill.] under [Scannerfunktioner]. Bemærk Hvis du vil slutte maskinen til netværket med et IEEE 1394-kabel eller via trådløst LAN (IEEE b), kræves der henholdsvis et udvidet 1394-kort eller et udvidet trådløst LAN-kort. Yderligere information findes i Netværksvejledning. Emner, der skal konfigureres i [Systemindst.] varierer afhængigt af netværksmiljøet. Yderligere information om netværksindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Yderligere information om [Scannerfunktioner] findes i Vejledning om generelle indstillinger. 1 Registrering af -adresser i adressebogen Du kan registrere hyppigt anvendte -adresser i adressebogen. Registrér -adresser i [Adressebogsstyring] under [Adm.værktøjer] fra [Systemindst.]. Adresser kan også registreres som grupper. Bemærk Yderligere information om registrering af -adresser i adressebogen findes i Vejledning om generelle indstillinger. Du kan også registrere -adresser i adressebogen med Web Image Monitor eller SmartDeviceMonitor for Admin. Yderligere information om installation af disse programmer findes i Netværksvejledning. Yderligere information om registrering af adresser i adressebogen findes i hjælpen til de pågældende programmer. Afhængigt af maskintypen er det måske ikke muligt at bruge maskinen, når den opdaterer adressebogen ved hjælp af CSV-filer (hentet via SmartDevice- Monitor for Admin), der indeholder brugerkoder. 13

22 Afsendelse af scanningsfiler via 1 -skærmbillede Dette afsnit forklarer skærmens layout, når scanningsfiler afsendes via . De funktionselementer, der vises, fungerer som vælgertaster. Du kan vælge, eller angive et emne ved at trykke på det. Når du vælger eller angiver et element på displaypanelet, fremhæves det som [ ]. Taster, der ikke kan vælges, vises som [ ] Destinationsfelt Den angivne destination vises. Hvis der er angivet flere end én destination, skal du trykke på [U] eller [T] for at rulle gennem destinationerne. 2. / Mappe Tryk på disse faner for at skifte mellem skærmbilledet og skærmbilledet Scan til mappe. Skift også skærmbilledet, når de samme filer både sendes via og Scan til mappe. 3. Ikon for Angiver, at skærmbilledet vises. Viser de destinationer, der er registreret på leveringsserveren eller på denne maskine. 4. [Man. indt.] Hvis du vil angive destinationer, der ikke er registreret i adressebogen, skal du trykke på denne tast, og derefter indtaste -adresserne med softwaretastaturet, der vises. ALQ006S DA 5. [Reg.nr.] Tryk på denne tast for at angive destinationen vha. et 5-cifret registreringsnummer. 6. Destinationsliste Der vises en liste over destinationerne, der er registreret i maskinen. Hvis ikke alle destinationerne kan vises, skal du trykke på [U] eller [T] for at skifte skærmbilledet. Gruppedestinationer angives med dette symbol ( ). 7. [Tekst][Emne][Afsendernavn][Besked om modt.] Indtast beskeden, og angiv emnet, afsenderen, og om Message Disposition Notification (MDN) skal bruges.

23 Grundlæggende handling ved afsendelse af scanningsfiler via Grundlæggende handling ved afsendelse af scanningsfiler via Dette afsnit beskriver den grundlæggende handling ved afsendelse af scanningsfiler via . A Kontrollér, at alle tidligere indstillinger er slettet. Hvis den forrige indstilling stadig vises, skal du trykke på {Slet funktioner}. B Hvis skærmbilledet for netværksleveringsscanneren eller Scan til mappe vises, skal du skifte til skærmbilledet . Yderligere information findes i Skift til skærmbilledet . 1 C Placering af originaler. D Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på [Scanneindstillinger] for at angive scannerindstillinger som f.eks. opløsning og scanningsformat. Yderligere information findes i Diverse scanneindstillinger. E Hvis det er nødvendigt, skal du angive scanningsbelysningen. Yderligere information findes i Justering af belysning. F Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på [Originalfremf.type] for at angive indstillinger som f.eks. originalside og -retning. Yderligere information findes i Indstilling af originalfremføringstype. 15

24 Afsendelse af scanningsfiler via 1 G Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på [Filnavn / Type] for at angive indstillinger som f.eks. filnavn og filformat. Yderligere information findes i Indstilling af filtype og filnavn. H Angiv destinationen. Du kan angive flere destinationer. Yderligere information findes i Angivelse af -destinationer. I Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på [Tekst] for at indtaste -beskeden. Yderligere information findes i Angivelse af -beskeden. J Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på [Emne] for at angive emnet for e- mailen. Yderligere information findes i Angivelse af emne for . K Tryk på [Afsendernavn] for at angive afsenderen af en Yderligere information findes i Angivelse af afsender af . L Hvis du vil bruge Message Disposition Notification, skal du trykke på [Besked om modt.] Hvis du vælger [Besked om modt.], vil den valgte afsender af en modtage besked pr. , når -modtageren har åbnet en. M Tryk på {Start}. Hvis du scanner flere dokumenter, skal du placere de næste originaler. Bemærk Hvis du har valgt to eller flere destinationer, kan destinationer vises en efter en ved at trykke på [U] eller [T] ved siden af destinationsfeltet. Hvis du vil annullere en valgt destination, skal du vise destinationen i destinationsfeltet, og derefter trykke på {Slet / Stop}. Du kan annullere en destination, der er valgt fra adressebogen, ved at trykke på den valgte destination igen. I [Systemindst.] kan du angive administratorens -adresse som standardafsendernavnet. Dette giver dig mulighed for at sende en uden at skulle indtaste noget for [Afsendernavn]. Yderligere information findes i Vejledning om generelle indstillinger. Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne kan brugeren, der er logget på, være angivet som [Afsendernavn]. Hvis du vil bruge Message Disposition Notification, skal du logge på maskinen som bruger, og angive afsenderen. Bemærk dog, at beskeden pr. med [Besked om modt.] muligvis ikke overføres, hvis modtagerens e- mail-software ikke understøtter Message Disposition Notification. 16

25 Grundlæggende handling ved afsendelse af scanningsfiler via Ved at trykke på {Kontrollér funktioner} kan du skifte fra scannerens startskærmbillede til skærmbilledet Kontrollér funktioner, så du kan kontrollere indstillingerne. Yderligere information findes i Kontrollér funktioner. Hvis du trykker på [Vis eksempel], og derefter scanner et dokument, vises skærmbilledet Vis eksempel. Yderligere information findes i Vis eksempel. Hvis du vil annullere scanningen, skal du trykke på {Slet / Stop}. Du kan også lagre en scanningsfil, og samtidig sende den via . Yderligere information findes i Samtidig lagring og afsendelse via . 1 Reference S.11 Afsendelse af scanningsfiler via S.111 Diverse scanneindstillinger S.122 Indstilling af originalfremføringstype S.121 Justering af belysning S.19 Angivelse af -destinationer S.28 Angivelse af -afsenderen S.32 Angivelse af emne for S.33 Angivelse af -beskeden S.35 Samtidig lagring og afsendelse via S.6 Vis eksempel S.5 Kontrollér funktioner 17

26 Afsendelse af scanningsfiler via Skift til skærmbilledet 1 Dette afsnit forklarer, hvordan du skifter skærmbilledet til skærmbilledet E- mail. Hvis skærmbilledet Scan til mappe vises, skal du trykke på [ ] for at skifte til skærmbilledet . Hvis skærmbilledet for netværksleveringsscanneren vises, skal du skifte til skærmbilledet således: A Tryk på [Leveringsdest.]. Skærmbilledet eller skærmbilledet Scan til mappe vises. B Hvis Scan til mappe-skærmbilledet vises, skal du trykke på [ ]. Skærmbilledet vises. Bemærk Du kan ikke skifte fra skærmbilledet for netværksleveringsscanneren, mens leveringsdestinationer angives. Hvis du vil slette den valgte destination, skal du vise destinationen i destinationsfeltet i skærmbilledet for netværksleveringsscanneren, og derefter trykke på {Slet / Stop}. 18

27 Angivelse af -destinationer Angivelse af -destinationer Dette afsnit forklarer, hvordan du angiver -destinationer. Du kan angive -destinationer med en af følgende metoder: Vælg destinationen fra maskinens adressebog Indtast -adressen direkte Søg efter destinationen gennem LDAP-serveren, og vælg den Før du vælger destinationer, skal du sørge for at have valgt [Til]. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på [Cc] eller [Bcc], og derefter vælge destinationer. 1 Valg af destinationen fra maskinens adressebog Dette afsnit forklarer, hvordan du vælger destinationen fra maskinens adressebog. Vigtigt Hvis du vil bruge denne funktion, skal du registrere destinationerne i [Systemindst.] på forhånd. Yderligere information findes i Vejledning om generelle indstillinger. Du kan bruge følgende metoder til at vælge destinationer, der er registreret i maskinens adressebog: Vælg en destination fra listen Vælg en destination ved indtastning af registreringsnummeret Vælg en destination ved at søge i maskinens adressebog Valg af en destination på listen Vælg destinationen fra destinationslisten. A I destinationslisten skal du trykke på tasten, der indeholder destinationsnavnet. Tasten for den valgte destination fremhæves, og destinationen vises i destinationsfeltet øverst i skærmbilledet. 19

28 Afsendelse af scanningsfiler via 1 Bemærk Hvis måldestinationen ikke er vist, skal du gøre en af følgende ting: Vis destinationen ved at vælge dens startbogstav i titlen. Vis destinationen ved at trykke på [U] eller [T]. Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne vises nogle destinationer måske ikke i destinationslisten. Valg af destinationer ved indtastning af registreringsnumre Vælg destinationen fra maskinens adressebog vha. dens registreringsnummer. A Tryk på [Reg.nr.]. B Indtast det femcifrede registreringsnummer, der er tildelt den ønskede destinationsmappe, med de numeriske taster. Hvis det indtastede nummer er på færre end fem cifre, skal du trykke på {q} efter det sidste tal. Eksempel: Hvis du vil indtaste 00003, skal du trykke på {3}, og derefter trykke på {q}. C Tryk på [OK]. Ved at trykke på [Skift] kan du ændre den valgte destination. 20

29 Angivelse af -destinationer Søgning i maskinens adressebog efter destinationen og valg af den Dette afsnit forklarer, hvordan du søger efter destinationen i maskinens adressebog og vælger den. A Tryk på [Søgedest.]. 1 B Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på [Navn]. Hvis du vil søge efter -adresse, skal du trykke på [ -adresse]. Softwaretastaturet vises, så du kan indtaste navnet eller -adressen. Du kan også søge ved at kombinere [Navn] og [ -adresse]. C Indtast en del af destinationsnavnet. Hvis du vil søge efter -adresse, skal du indtaste en del af adressen. D Tryk på [OK]. E Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på [Avanceret søgning], og derefter angive de detaljerede søgekriterier. Ved at trykke på [Avanceret søgning] kan du bruge søgekriterier som [Navn], [ -adresse] og [Mappenavn]. Du kan også søge ved at kombinere kriterierne [Startord] eller [Slutord] med de andre kriterier. Illustrationen er et eksempel. Emnerne, der faktisk vises på skærmen, kan variere. F Tryk på [Start søgning]. Destinationer der opfylder søgekriterierne vises. 21

30 Afsendelse af scanningsfiler via 1 G Vælg en destination. H Vælg [Til], [Cc] eller [Bcc]. I Tryk på [OK]. Bemærk Hvis [LDAP-søgning] indstilles til [Til] i [Systemindst.], skal du kontrollere, at [Adressebog] i den øverste del af skærmbilledet er valgt, før søgningen udføres. Søgekriterier, der vises i [Avanceret søgning] som f.eks. [Navn], [ -adresse] og [Mappenavn], er registreret i maskinens adressebog. Yderligere information findes i Vejledning om generelle indstillinger. Ved at trykke på [Avanceret søgning] vises følgende kriterier: [Startord]: Der søges på navne, der starter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A. [Slutord]: Der søges på navne, der slutter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste C. [Præcis match]: Der søges på navne, der svarer til det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste ABC. [Inkludér ét ord]: Der søges på navne, der indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A, B eller C. [Udeluk ord]: Der søges på navne, der ikke indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste D. Ved at trykke på [Detaljer] kan du se detaljer om de valgte destinationer. Der kan vises op til 100 destinationer som søgeresultater. 22

31 Angivelse af -destinationer Manuel indtastning af en -adresse Dette afsnit forklarer, hvordan du indtaster en -adresse manuelt. A Tryk på [Man. indt.]. 1 Softwaretastaturet vises, så du kan indtaste -adressen. B Indtast -adressen. C Tryk på [OK]. Bemærk Afhængig af sikkerhedsindstillingerne vises [Man. indt.] muligvis ikke. Hvis du vil ændre en registreret destinations- -adresse, skal du trykke på [Redigér] til venstre for destinationsfeltet for at vise softwaretastaturet og bruge det til at indtaste den nye adresse, og derefter klikke på [OK]. -adressen, der er indtastet direkte, kan registreres i maskinens adressebog. Yderligere information findes i Registrering af en direkte indtastet destination i adressebogen. Reference S.27 Registrering af en direkte indtastet destination i adressebogen. 23

32 Afsendelse af scanningsfiler via Valg af destinationer efter søgning gennem en LDAP-server 1 Gennem adgang til en LDAP-server kan du søge efter destinationer og vælge dem. Vigtigt Hvis du vil bruge denne funktion, skal en LDAP-server være tilsluttet netværket. Under [Systemindst.] skal serveren desuden være registreret, og [LDAP-søgning] skal være indstillet til [Til]. Yderligere information findes i Vejledning om generelle indstillinger. A Tryk på [Søgedest.]. B Vælg den LDAP-server, der vises ved siden af [Adressebog]. Registrér LDAP-serveren på forhånd i [Systemindst.]. Hvis godkendelse kræves for adgang til den valgte server, vises godkendelsesskærmbilledet. Indtast brugernavnet og passwordet for at godkende. 24

33 Angivelse af -destinationer C Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på [Navn]. Hvis du vil søge efter -adresse, skal du trykke på [ -adresse]. Softwaretastaturet vises, så du kan indtaste navnet eller -adressen. Du kan også søge ved at kombinere [Navn] og [ -adresse]. Hvis du søger efter [Navn], alt efter om søgningen er baseret på efternavn eller fornavn, så afhænger den af, hvordan administratoren har konfigureret søgning. D Indtast en del af destinationsnavnet. Hvis du vil søge efter -adresse, skal du indtaste en del af destinationsadressen. E Tryk på [OK]. F Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på [Avanceret søgning], og derefter angive de detaljerede søgekriterier. Ved at trykke på [Avanceret søgning] kan du søge med kriterier som f.eks. [Navn], [ -adresse], [Firmanavn], [Afdelingsnavn] og [Søgeindstillinger]. Du kan også søge ved at kombinere kriterierne [Startord] eller [Slutord] med de andre kriterier. 1 Illustrationen er et eksempel. Emnerne, der faktisk vises på skærmen, kan variere. G Tryk på [Start søgning]. Destinationer der opfylder søgekriterierne vises. H Vælg destination. I Vælg [Til], [Cc] eller [Bcc]. 25

34 Afsendelse af scanningsfiler via J Tryk på [OK]. 1 Bemærk Søgekriterierne [Faxdestination], [Firmanavn], [Afdelingsnavn] og [Søgeindstillinger], der vises i [Avanceret søgning] er registreret i LDAP-serveren. [Søgeindstillinger] kan registreres i [Systemindst.]. Yderligere information findes i Vejledning om generelle indstillinger. Ved at trykke på [Avanceret søgning] vises følgende kriterier: [Startord]: Der søges på navne, der starter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A. [Slutord]: Der søges på navne, der slutter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste C. [Præcis match]: Der søges på navne, der svarer til det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste ABC. [Inkludér ét ord]: Der søges på navne, der indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A, B eller C. [Udeluk ord]: Der søges på navne, der ikke indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste D. [Fuzzy-søgning]: en bred søgning (Søgningen afhænger af det system, der understøttes af LDAP-serveren.) Ved at trykke på [Detaljer] kan du vise detaljer om de valgte destinationer. Der kan vises op til 100 destinationer som søgeresultater. Hvis en -adresse, der er returneret af LDAP-serveren, er for lang, vil det være umuligt at angive den som destination. Se Afsendelse af for yderligere information om antallet af tegn, der kan angives. Det er muligt for en destination at have flere end én -adresse registreret. Kun en -adresse pr. destination vil dog blive vist i søgeresultaterne. Det afhænger af LDAP-serveren, hvilken -adresse der vises. Normalt er det den først registrerede -adresse. Reference S.153 Afsendelse af 26

35 Angivelse af -destinationer Registrering af en direkte indtastet destination i adressebogen. Dette afsnit forklarer, hvordan du registrerer en direkte indtastet destination i maskinens adressebog. Du kan også registrere en destination, der er valgt fra LDAP-serveren. A I destinationsfeltet skal du vise destinationen, du ønsker at registrere. 1 B Tryk på [Prg. dest.]. C Tryk på [Navne], og angiv derefter navnet og andre oplysninger, der skal registreres. Yderligere information om angivelse af oplysninger, der skal registreres, findes i Vejledning om generelle indstillinger. D Tryk på [OK]. Bemærk Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne vises [Prg. dest.] muligvis ikke. I sådanne tilfælde kan du ikke udføre registreringen. Hvis du vil registrere en destination, der er søgt efter og valgt fra LDAPserveren, i maskinens adressebog, skal du vise destinationen, og derefter trykke på [Prg. dest.]. 27

36 Afsendelse af scanningsfiler via Angivelse af -afsenderen 1 Dette afsnit forklarer, hvordan du angiver -afsenderen. Du skal angive navnet på afsenderen for at sende . Du kan angive -afsenderen med en af følgende metoder: Vælg afsenderen fra maskinens afsenderliste. Vælg afsenderen ved indtastning af registreringsnummeret. Vælg afsenderen ved at søge i maskinens adressebog Bemærk Afsendere skal på forhånd være registreret under [Systemindst.]. Yderligere information findes i Vejledning om generelle indstillinger. I [Systemindst.] kan du angive administratorens -adresse som standardafsendernavnet. Dette giver dig mulighed for at sende en uden at skulle indtaste noget for [Afsendernavn]. Yderligere information findes i Vejledning om generelle indstillinger. Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne kan brugeren, der er logget på, være angivet som [Afsendernavn]. Når der er angivet en beskyttelseskode, vises der et skærmbillede til indtastning af beskyttelseskoden, efter at du har valgt afsenderen. Indtast beskyttelseskoden, og tryk derefter på [OK]. Hvis beskyttelseskoden, du indtastede, er korrekt, vises afsendernavnet. Valg af en afsender fra listen Dette afsnit forklarer, hvordan du vælger afsenderen fra maskinens afsenderliste. A Tryk på [Afsendernavn]. B Vælg afsender. C Tryk på [OK]. 28

37 Angivelse af -afsenderen Brug af et registreringsnummer til at angive et afsendernavn Vælg afsenderen fra destinationslisten i henhold til registreringsnummeret. A Tryk på [Afsendernavn]. 1 B Tryk på [Registreringsnr.]. C Indtast det femcifrede registreringsnummer, der er tildelt den ønskede destinationsmappe, med de numeriske taster. Hvis det indtastede nummer er på færre end fem cifre, skal du trykke på {q} efter det sidste tal. Eksempel: Indtastning af Tryk på {6}, og tryk derefter på {q}. D Tryk på [OK] to gange. Ved at trykke på [Skift] kan du ændre den valgte destination. Valg af afsenderen efter søgning i maskinens adressebog Dette afsnit forklarer, hvordan du vælger afsenderen ved søgning i maskinens adressebog. A Tryk på [Afsendernavn]. B Tryk på [Søg]. 29

38 Afsendelse af scanningsfiler via 1 C Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på [Navn]. Hvis du vil søge efter -adresse, skal du trykke på [ -adresse]. Softwaretastaturet vises, så du kan angive et navn eller en -adresse at søge efter. Du kan også søge ved at kombinere [Navn] og [ -adresse]. D Indtast den del af afsenderens navn, som du vil søge efter. Hvis du vil søge efter -adresse, skal du indtaste en del af adressen. E Tryk på [OK]. F Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på [Avanceret søgning], og derefter angive de detaljerede søgekriterier. Ved at trykke på [Avanceret søgning] kan du bruge søgekriterier som [Navn], [ -adresse] og [Mappenavn]. Du kan også søge ved at kombinere kriterierne [Startord] eller [Slutord] med de andre kriterier. Illustrationen er et eksempel. Emnerne, der faktisk vises på skærmen, kan variere. G Tryk på [Start søgning]. Destinationer der opfylder søgekriterierne vises. H Vælg afsender. 30

39 Angivelse af -afsenderen I Tryk på [OK]. Bemærk Hvis [LDAP-søgning] indstilles til [Til] i [Systemindst.], skal du kontrollere, at [Adressebog] i den øverste del af skærmbilledet er valgt, før søgningen udføres. Søgekriterier, der vises i [Avanceret søgning] som f.eks. [Navn], [ -adresse] og [Mappenavn], er registreret i maskinens adressebog. Yderligere information findes i Vejledning om generelle indstillinger. Ved at trykke på [Avanceret søgning] vises følgende kriterier: [Startord]: Der søges på navne, der starter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A. [Slutord]: Der søges på navne, der slutter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste C. [Præcis match]: Der søges på navne, der svarer til det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste ABC. [Inkludér ét ord]: Der søges på navne, der indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A, B eller C. [Udeluk ord]: Der søges på navne, der ikke indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste D. Ved at trykke på [Detaljer] kan du se detaljer om den valgte afsender. 1 31

40 Afsendelse af scanningsfiler via Angivelse af emne for 1 Dette afsnit forklarer, hvordan du angiver emnet for en. A Tryk på [Emne]. Softwaretastaturet vises. B Indtast emnet. C Tryk på [OK]. 32

41 Angivelse af -beskeden Angivelse af -beskeden Dette afsnit forklarer, hvordan du angiver -beskeden. Beskeden kan oprettes på følgende måder: Vælg -beskeden fra listen Indtast beskeden direkte 1 Valg af en besked fra listen Du kan vælge en besked fra listen. Vigtigt De meddelelser, der kan vælges på listen, skal på forhånd være registreret i [Systemindst.]. A Tryk på [Tekst]. B Vælg en meddelelse. C Tryk på [OK]. 33

42 Afsendelse af scanningsfiler via Manuel indtastning af en besked 1 Du kan indtaste beskeden manuelt. A Tryk på [Tekst]. B Tryk på [Man. indt.]. Softwaretastaturet vises, så du kan indtaste beskeden. C Indtast beskeden. D Tryk på [OK] to gange. 34

43 Samtidig lagring og afsendelse via Samtidig lagring og afsendelse via Dette afsnit forklarer, hvordan du lagrer en fil, og samtidig sender den via e- mail. A Tryk på [Gem fil]. 1 B Kontrollér, at [Send og gem] er valgt. C Hvis det er nødvendigt, skal du angive fildata som f.eks. [Brugernavn], [Filnavn] og [Password]. Yderligere information findes i Angivelse af filinformation for en lagret fil. D Tryk på [OK]. E Angiv indstillingen for afsendelse af filen via , og send derefter filen. Yderligere information om afsendelse af en fil via findes i Grundlæggende handling ved afsendelse af scanningsfiler via . Bemærk Hvis du samtidigt lagrer scanningsfiler og sender dem via , kan filerne ikke sendes igen fra skærmbilledet . Hvis du vil sende filerne igen, skal du vælge filen på skærmbilledet til valg af lagrede filer, og derefter sende dem. Yderligere information findes i Afsendelse af en lagret fil. Reference S.79 Afsendelse af en lagret fil S.70 Angivelse af filinformation for en lagret fil S.15 Grundlæggende handling ved afsendelse af scanningsfiler via e- mail 35

44 Afsendelse af scanningsfiler via Afsendelse af URL via 1 Dette afsnit forklarer, hvordan du sender den lagrede fils URL via . Vigtigt Hvis du vil sende den lagrede fils URL via uden at sende selve filen, skal du angive indstillingen i [Scannerfunktioner]. Yderligere information findes i Vejledning om generelle indstillinger. Du kan også sende en URL, når du sender en lagret fil via , og når du lagrer en fil, og samtidigt sender den via . Med den sendte URL kan modtageren vise, downloade eller slette filen, der angives af den pågældende URL over netværket vha. Web Image Monitor. Selv om du ikke kan sende en fil via på grund af netværksbegrænsninger, kan du stadig sende filens URL. A I [Scannerfunktioner] skal du vælge [Send URL-link] under [ -metode for lagret fil]. Yderligere information om angivelse af indstillingen findes i Vejledning om generelle indstillinger. B Send en lagret fil via . Alternativt kan du lagre en fil, og samtidigt sende den via . Yderligere information om afsendelse af en lagret fil via findes i Afsendelse af en lagret fil. Yderligere information om lagring af en fil og samtidigt sende den via findes i Samtidig lagring og afsendelse via . Der sendes en som den nedenfor viste til destinationen. C I -destinationen skal du klikke på den pågældende URL. Web Image Monitor starter. 36

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer vha. scannerfunktionen

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler via Scan til mappe Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 2500 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 7500 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Vejledning for dokumentarkivering

Vejledning for dokumentarkivering MODEL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Vejledning for dokumentarkivering INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 DOKUMENTARKIVERING OVERSIGT..................................

Læs mere

Brugervejledning. Enkel søgning. Kom godt i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner

Brugervejledning. Enkel søgning. Kom godt i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner Brugervejledning Enkel søgning Kom godt i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm BETJENINGSVEJLEDNING Når du er på start siden (index.htm), vælg altid fuld skærm. Herved får du bedre plads til at se på tegningerne. Du kan også klikke på F11 på tastaturet. Hvis du altid vil starte med

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Faxreference. Betjeningsvejledning

Faxreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 Transmission Afsendelsesindstillinger Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Fax via computer Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288770

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 i brugermanualen (information,

Læs mere

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 Sådan kommer man i gang Tilslutning og opsætning Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Husk

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Sharpdesk Informationsvejledning

Sharpdesk Informationsvejledning Sharpdesk Informationsvejledning Gem denne vejledning. Som anført herunder indeholder den meget vigtige oplysninger. Sharpdesk serienumre Dette produkt kan kun installeres på det antal computere, der er

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Dynamicweb Mail Opsætning

Dynamicweb Mail Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Mail Opsætning Document ID: UG-4003 Version: 1.30 2006.05.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere