LUMI nyt. 1/aug.-okt årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang"

Transkript

1 LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt årgang

2 Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning må det afgørende være at tro. Om man tror før eller efter, man har set, kan vel ikke være så vigtigt. Sådan mener mange, men Jesus siger noget andet. Hvis du kun tror, når du har set, bliver dit kristenliv fattigt. Ja, du står i fare for at miste det. Du bliver træt og modløs, fordi du ser så lidt. Dine store skatte og rigdomme kan du ikke få øje på. De er skjult i Jesus, og han er usynlig. Hvad der bliver tilbage er din egen elendighed. Du kan se, at du slet ikke er den kristen, som du burde være; men der er ikke megen hjælp og frimodighed ved gang på gang at komme til den konklusion. Helt anderledes er det, når du tror uden at se for da er du salig. Det betyder, at du i sandhed er lykkelig, når du holder dig til Guds ord. Hvad Jesus er for dig, og hvad han har gjort til din frelse, er helt uafhængigt af dine oplevelser og erfaringer. Intet hos dig kan ophæve det fuldbragte værk. Gennem Guds ord tilsiger han dig alle dine synders nådige forladelse. Du kan ikke se det; men tror du det, er du lykkelig. Der er ingen fordømmelse for dig, som er i Kristus Jesus. Du ejer i ham hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Derfor er du rig på alt. Du mangler intet. Du kan ikke se og føle, at Jesus er opstanden, men han sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for dig. Han har antaget din sag, og han vil føre dig frelst hjem. Salig er du, hvis du holder dette urokkeligt fast. Guds folk behøver ikke nye oplevelser, men vi trænger til at tro, hvad Herren har sagt i sit ord. Det er vejen til velsignelse. Brug derfor Ordet. Det skaber troen på det, du ikke kan se, og hjælper dig fremad mod det land, hvor dine øjne skal åbnes. Ny lokalradiolovgivning I maj måned sendte Folketinget et udkast til bekendtgørelse i høring hos lokalradioerne, og deres brancheorganisationer m.fl. Kort tid efter høringsfristen blev der udskrevet folketingsvalg. Det betyder, at der godt kan gå et par måneder, inden den nye lovgivning er på plads. Indtil da ved vi intet præcist om, hvordan lovgivningen bliver fra 1. januar Hvis den nye lovgivning bliver, som den nu er fremlagt, så vil kravene til sendetilladelse og programvirksomhed blive skærpet betydeligt. Antallet af sendetilladelser bliver kraftigt reduceret, og de ansøgere, der kan opfylde mere

3 end bekendtgørelsens minimumskrav vil blive foretrukket. Der er lagt op til, at der, i de enkelte programmer, skal være mindst 50 % tale, og der skal hver dag laves 5 timers nye egenproducerede programmer, der skal handle om, eller være med, personer fra lokalområdet, eller handle om lokale forhold. Det vil, for Lumi Radios vedkommende betyde, at bla. programmerne Over en åben Bibel, Vejen gennem Bibelen, og Med Jesus i hverdagen ikke kan bruges, da hverken Hans Erik Nissen, Jørgen Skydstofte, eller Johnny Søndberg Madsen er bosiddende i Aalborg Kommune. Den nye bekendtgørelse lægger op til, at lokalradiomedarbejderne fremover nærmest skal være journalister, og kunne dokumentere lokalradioens eksistensberettigelse. I det hele taget vil det være næsten umuligt, at drive en radiostation efter det udkast til den nye bekendtgørelse, som foreligger - medmindre man har lønnet arbejdskraft. Hvis de skrappe krav gennemføres vil Lumi Radio ikke kunne få sendetilladelse fra 1. januar Lumi Radios fremtid efter 1. januar 2016 Hvis den nye skrappe medielovgivning vedtages i sin nuværende form, så kan Lumi Radio ikke få sendetilladelse. De lokalradiostationer, som sender i Aalborg Kommune, har drøftet situationen, og hvis nogle af stationerne går sammen om én sendetilladelse, så vil Lumi Radio evt. kunne få sendetid, men vi vil højest kunne sende en halv time dagligt. Lumi Radios programmer sendes pt. via hjemmesiden, og det forventes også at ske fra 1. januar. Mange af vore lyttere har en computer med internetforbindelse, men der er også en hel del, der ikke har det. Digitaliseringen af medierne, og kommunikationen mellem borgere og myndigheder har taget fart, hvilket også kommer til at ramme Lumi Radios lyttere. Bed Gud om, at det fortsat måtte være muligt at forkynde evangeliet gennem radiomediet! Fakta om Armenien Armenien har en befolkning på 3,8 mio. indbyggere. Hovedstaden hedder Jerevan, der i 2007 havde omkring 1,3 mio. indbyggere. Parlamentet har ét kammer, Nationalforsamlingen med 131 medlemmer. Flertallet bekender sig til den armenske kirkes ortodokse kristendom. Armenien blev i år 301 det første land i verden, som officielt indførte kristendom som statsreligion. Ved folkemordet i 1915 omkom 1,5 million armeniere, og adskillige hundrede tusinde blev smidt ud af deres hjemland. En stor kulturel og menneskelig arv, som blev skabt for tusinder af år siden, forsvandt. Man kan sige, at det var den fuldstændige tilintetgørelse af en hel kultur. De fleste nulevende armeniere er efterkommere af dem, som overlevede massakrerne i begyndelsen af det tyvende århundrede. I foråret 2015 blev der afholdt forskellige arrangementer i Danmark til minde om de mange, der blev dræbt ved folkemordet. Fortsættes side 6

4 Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz PROGRAMOVERSIGT Mandag til fredag Mandage 9.00 Lumimagasinet v. Kirsten og Hans Peter Hansen På vej v. Svend Christensen Tirsdage 9.00 På vej (G) Lumimagasinet (G) Onsdage På vej til himlen! (G) eller 2. Sange til eftertanke (G) eller 3. Årstidens sange og salmer (G) eller 4. Sange jeg mindes (G) eller 5. Sang- og andagtsprogram (G) Over en åben Bibel (G) Torsdage 9.00 Ord til søndagen v. Ingvar B. Kristjansson Med Jesus i hverdagen Fredage 9.00 Føljeton v. Erik Breindahl Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz

5 Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz Lørdage 8.00 Lørdag morgen i LUMI Radio v. Ingvar B. Kristjansson 9.00 Over en åben Bibel v. Poul Malmgaard lørdag i måneden: På vej til himlen v. Marie Buus 2. lørdag i måneden: Sange til eftertanke v. Lisbet Adolfsen 3. lørdag i måneden: Årstidens sange og salmer v. Thora Andersen 4. lørdag i måneden: Sange jeg mindes v. Hanne Sohn 5. lørdag i måneden: Sang- og andagtsprogram v. Hans Peter Hansen Lørdagsmagasinet v. Ingvar B. Kristjansson Lørdag eftermiddag i LUMI Radio (1. del) v. Hans Peter Hansen lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag (2. del) v. Ingvar B Kristjansson 2. lørdag i månden: Lørdag eftermiddag (2. del) v. Ingvar B Kristjansson 3. lørdag i måneden: Sange jeg mindes (G) 4. lørdag i måneden: Årstidens sange og salmer (G) 5. lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag (2. del) v. Hans Peter Hansen lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag (2. del) v. Ingvar B Kristjansson 2. lørdag i månden: Lørdag eftermiddag (2. del) v. Ingvar B Kristjansson 3. lørdag i måneden: Sange til eftertanke (G) 4. lørdag i måneden: På vej til himlen (G) 5. lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag (2. del) v. Hans Peter Hansen Through the Bible in Turkish v. Claus B. Larsen Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz

6 Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz Søndage 9.00 Med Jesus i hverdagen (G) Mødereportage/gudstjeneste (G) Over en åben Bibel (G) søndag i måneden: lørdag eftermiddag 2. søndag i måneden: lørdag eftermiddag 3. søndag i måneden: Sange jeg mindes (G) 4. søndag i måneden: Årstidens sange og salmer (G) 5. søndag i måneden: Lørdag eftermiddag søndag i måneden: Lørdag eftermiddag 2. søndag i måneden: Lørdag eftermiddag 3. søndag i måneden: Sange til eftertanke (G) 4. søndag i måneden: På vej til himlen (G) 5. søndag i måneden: Lørdag eftermiddag i LUMI Radio Ord til søndagen (G) Through the Bible in Arabic v. Claus Bøgh Larsen Through the Bible in Iranian v. Claus Bøgh Larsen Føljeton (G) Mødereportager/Gudstjenester Søndag aften i LUMI Radio v. Jacob B. Christensen Lørdag morgen i Lumi Radio (G) v. Ingvar B. Kristjansson Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz Fortsættelse fra side 3 Glædestrålende børn i Armenien Har du et budskab til søndagsskolebørnene og de unge i Danmark? spørger Peter V. Legarth. Jeg vil sige, at de skal tro på Gud og holde sig til ham. Og de skal gå i kirke. Kun på den måde har vi en fremtid. Sådan lyder de klare ord fra Syuzanna, der er 16 år og er en fast bestanddel af arbejdet i søndagsskolen i Lernakert i det nordøstlige Armenien. De ældste børn har forberedt et optrin, hvor de skiftes til at fremsige digte, som handler om folkemordet for 100 år siden. Vi fra Danmark forstår ikke ordene, men fornemmer tydeligt alvoren i digtene. Sorg og smerte præger børnene, som også har lavet dukker af

7 garn til minde om alle de børn, der blev henrettet under folkemordet. Søndagsskolerne samler i alt børn. Det er en stor glæde, at vi kan støtte dette opmuntrende arbejde. Det pibler frem forskellige steder i Armenien. Der er forårstegn på græsrodsniveau, når børnene med Syuzannas ord vil tro på Gud og holde sig til ham og gå i kirke. Kun på den måde har vi en fremtid. slutter Peter V. Legarth artiklen i juninummeret af Dansk Armeniermissions blad. Dansk Armenier Mission udgiver et blad, der informerer om missionsarbejdet i Armenien. Bladet kan rekvireres ved at ringe på , eller skrive en mail til Hjemmeside: LUMI nyt støttes af: Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen tlf Salg og reparationer af alle bilmærker LUMI nyt nr årgang aug.-okt LUMI RADIO AALBORG Postboks Aalborg Studie: Østergade Nørresundby Telefon: / LUMI nyt er et programblad, som - udgives af LUMI Radio Aalborg, - udkommer 2 gange om året - sendes gratis til alle interes serede Redaktionsudvalg: Hans Peter Hansen Jørgen Christian Jørgensen, ansvarshavende Tryk: L.B. Offset Medarbejdere: LUMI Radio har nogle frivillige medarbejdere, som bruger deres fritid til programproduktion, teknik, bestyrelse, blad produktion, forsendelse m.v. LUMI Radio er et kristent lokalradio arbejde på evangelisk luthersk grund, som i 1983 blev stiftet af Luthersk Missions f orening i Aalborg med det formål at sende kristne radioudsendelser. LUMI Radio drives ved hjælp af frivillige bidrag fra lytterne samt tilskud. Gaver til Radioens drift kan indsendes på giro kontonummer eller overføres via netbank til konto nr

8 Afsender LUMI Radio Postboks Aalborg Postgiro Telefon: Modtager Navn: Adresse: Postnr.: By: B Porto Webradio - hjemmeside Lumi Radio har igennem længere tid sendt programmer via internettet samtidig med udsendelse af programmerne på FM frekvenserne: 92,2 mhz 106,5 mhz 107, 5 mhz. På Lumi Radios hjemmeside findes der tre mulige afspillere, som kan findes ved at klikke på Webradio i venstre side på hjemmesidens forside. Der fremkommer nu følgende tre mulige afspillere, som der kan vælges imellem: Webplayer, ASX stream (Windows Media Player), samt m3u stream (Winamp, og mange andre afspillere). Det er også muligt, at bruge webradio/streamtjenesten fra Lumi Radios hjemmeside via en mobiltelefon med internetadgang, og i øvrigt er det også muligt på nogle mobiltelefoner, at aflytte det æterbårne signal. Der er planer om i løbet af 2015, at lægge lydfiler på hjemmesiden, således at det vil være muligt at downloade dele af de udsendte programmer m.v. Lytterne er velkomne til at komme med forslag og ændringer til hjemmesiden. Jeg ønsker gratis tilsendt programbladet. Jeg ønsker at afmelde programbladet. Navn: Adresse: Postnr. By: Jeg er flyttet fra: Navn: Adresse: Postnr.: By: B LUMI Radio Postboks Aalborg Porto

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

PROJEKT HANNAH HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP FRIET UD AF HELVEDE NOREA TEMA SKJULTE SKATTE INTERVIEW TRAFFICKING

PROJEKT HANNAH HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP FRIET UD AF HELVEDE NOREA TEMA SKJULTE SKATTE INTERVIEW TRAFFICKING Nr. 3 2014 SKJULTE SKATTE HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL INTERVIEW MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP TRAFFICKING FRIET UD AF HELVEDE TEMA PROJEKT HANNAH NOREA David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 GRATIS MAGASIN BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 Hvad kan vi bruge dét til? Den nye teknik - kort fortalt Side 6-7 Manden bag KKR/TV Side 8-9 Betanias TV vision Side 14-15 LÆS OGSÅ OM:

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere