Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet"

Transkript

1 og Biogass Brugertilfredshedsudersøgelse af og Biogasss sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, telefoudersøgelse December Projetosuleter Asger H. Nielse Coie F. Larse Alle rettigheder til udersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må u avedes af og Biogass og disse seretariaters rådgivere. Materialet må ie videregives, heruder opieres til tredje part, ude sriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offetliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysiger er u tilladt efter sriftlig tilladelse og u med opgivelse af aalyseistituttet MEGAFON som ilde. MEGAFON Research - Aalyse - Rådgivig Alhambravej 12, 1826 Frederisberg C Tlf.: , Fax:

2 - Idholdsfortegelse - 1 Om udersøgelse 2 Frevesryds Gruppe 3 Frevesryds Udersøgelsesperiode 4 Frevesryds Gruppe, Udersøgelsesperiode 5 Krydstabeller Vidmølle 6 Krydstabeller Biogas 7 Krydstabeller Samlet 8 Specialryds 9 Spørgesema

3 1 Om udersøgelse 1.1 Udersøgelses formål og Biogass øser med dee udersøgelse at afdæe tilfredshede med vidmølle- og Biogasss sagsbehadlig. Der blev geemført e tilsvarede udersøgelse i Udersøgelsesmetode og tei Til udersøgelse er valgt telefoiterview. Herved opås for det første, at respodetere har mulighed for at få getaget et spørgsmål, hvis de ie forstår, hvad der bliver spurgt om. For det adet sires, at respodetere bruger de forøde tid på hvert eelt spørgsmål Således øges sadsylighede for, at der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle spørgsmål bliver besvaret. Dette a ie opås i samme omfag med e iteretudersøgelse eller med e postalretureret spørgesemaudersøgelse. Edelig ræver e ræe af spørgsmålee e omhyggelig geemgag fra e træet iterviewer for at sire stadardiserig i afodige af svaree. Telefoiterviewet er desude valgt, fordi det giver mulighed for at få iterview med et større atal respodeter, ide for de give øoomise rammer, ed det persolige iterview. Udersøgelse er geemført særsilt for og Biogass, så ige uvedommede spørgsmål a påvire besvarelse af s og Biogasss spørgsmål. Respodetere har deltaget aoymt i udersøgelse. Sirige af aoymitet er vigtig for at sabe e høj grad af troværdighed i besvarelsere. Ide udersøgelses igagsættelse er der foretaget e foraalyse med 5 iterview til brug for otrol af spørgesema og metode. Spørgesemaet, der er avedt til telefoiterviewee, er gegivet i afsit Geemførelse af udersøgelse Udersøgelse blev geemført plamæssigt og fuldt tilfredsstillede i periode 29. ovember til 5. december. Målgruppe for udersøgelse er efter aftale med og Biogass fastsat til de ommuale plalæggere/otatpersoer ifm. med vidmølle- og biogasplalægig i alle ladets ommuer. Om udersøgelse, side 1

4 Respodetere er otatet i tidsrummet fra l til l Var rette vedommede ie hjemme, blev der forsøgt lavet e aftale om, hvorår vi ue rige ige. Var der ige hjemme overhovedet, blev samme telefoummer forsøgt otatet op til 10 gage. For e udersøgelse af dee art er 100 iterview et passede atal iterview til at give tilstræelig statistis sierhed for de opåede resultater. Til udersøgelse blev avedt e bruttostiprøve på 172 telefoumre. Kotatiformatioer er opået ved at sede e mail til hver eeste ommue, hvor der er efterspurgt otatpersoer ide for Vidmølle- og Biogasområdet. 129 brugbare iterview er geemført. Tabel A edefor viser geemførelsesstatistie for udersøgelse. E geemførelsesprocet på 82% er tilfredsstillede for e telefoudersøgelse. Tabel A. Udersøgelses geemførelsesstatisti Absolutte atal og procet % Atal mulige asvarlige i de 98 ommuer 196 Ige asvarlige i ommue 24 Bruttostiprøve 172 Dobbelt asvarsområde 7 Fravalgte, adet 7 Nettostiprøve % Nægtere 0 0% Ie truffet 29 18% Geemførte iterview % MEGAFON 1.4 Tabellere De forsellige tabelumre svarer til ummeret på det tilsvarede spørgsmål i spørgesemaet. Tabel 3 agiver således, at tabelle viser besvarelsere af spørgsmål 3 i spørgesemaet. Der er lavet rydstabeller med følgede spørgsmål: spm. 01. Adsilt for de tre grupper:, Biogass, Samlet Om udersøgelse, side 2

5 Der er desude lavet specialryds mellem spm. 05 og hhv. spm. 23 og 24. Disse to tabeller samt de tilsvarede tabeller fra 2010 er iluderet i rapporte. I såvel frevestabeller som rydstabeller er agivet både atallet af respodeter, der har agivet det pågældede svar, og procetadele af det samlede atal besvarelser. 1.5 Statistise usierheder I edeståede tabel B er der for totalpopulatioe N på 172 agivet de statistise usierheder for forsellige svarpopulatioer på et 95% sigifiasiveau. 95%-iveauet er e almet accepteret stadard i både ommerciel og videsabelig sammehæg. Tabel B. Usierheder for populatioers svarfordeliger, 95% sigifiasiveau, totalpopulatio N=172 Svarfordelig, % Populatio, Usierheder, % ,01 5,93 4,46 3,50 2,77 1,86 1,56 1,25 0,89 0, ,40 8,17 6,14 4,82 3,82 2,56 2,15 1,72 1,23 0, ,75 9,72 7,31 5,74 4,54 3,04 2,56 2,05 1,47 0, ,53 10,89 8,19 6,43 5,09 3,41 2,87 2,30 1,64 0, ,89 11,79 8,87 6,96 5,51 3,69 3,10 2,49 1,78 0, ,94 12,48 9,38 7,37 5,83 3,90 3,28 2,63 1,88 0, ,71 12,99 9,77 7,67 6,07 4,06 3,42 2,74 1,96 0, ,24 13,34 10,03 7,87 6,23 4,17 3,51 2,81 2,01 0, ,56 13,55 10,19 8,00 6,33 4,24 3,56 2,86 2,04 0, ,66 13,61 10,24 8,04 6,36 4,26 3,58 2,87 2,05 0,00 Af tabelle fremgår de statistise usierheder ved forsellige svarfordeliger. Geemføres der f.es. 60 iterview, og 15% af respodetere har afgivet svar i e bestemt svarategori, ligger de sade værdi med 95% sierhed idefor det observerede +/- 7,31 procetpoits. De agive usierheder for populatioere bør tages i betragtig ved aflæsige af rydstabeller, oloeres totaler. Bemær, at ved populatioer (oloetotaler) hvor <50, er usierhede betydelig. Om udersøgelse, side 3

6 1.6 Stratificerig og vægtig af datamaterialet Der er ie foretaget vægtig af datamaterialet. Rapporte er udarbejdet af adm. dir. Asger H. Nielse og projetleder Coie F. Larse. MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter ISO-20252:2006 stadardere. ISO er de iteratioale brache-specifie stadarder for mareds-, opiios- og samfudsudersøgelser. Stadardere sirer, at der udføres fast og doumeteret valitetsotrol af alle led i procedurere fra de første otat med ude helt frem til de edelige rapport. Derudover supplerer ISO-stadardere ESOMAR s regler vedrørede etise retigslijer og orret adfærd overfor uder og respodeter. Om udersøgelse, side 4

7 2 Frevesryds Gruppe 129 respodeter

8 01. Hvile ommue repræseterer du? Gruppe etariatet % % 18 25% 8 14% 26 20% 11 15% 8 14% 19 15% 18 25% 15 26% 33 26% 15 21% 17 30% 32 25% 10 14% 9 16% 19 15% % % % 02. Hvad er di jobfutio i ommue? (Multipelt) Gruppe etariatet % % Vidmølleplalægger 18 25% 2 4% 20 16% Biogasplalægger 7 10% 7 12% 14 11% Byplalægger 31 43% 13 23% 44 34% Kommueplalægger 31 43% 19 33% 50 39% Adet 27 38% 31 54% 58 45% Øser ie at oplyse 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % % % % % % 02. Adet VS: 27 respodeter 27 besvarelser 3 Udviligsosulet 2 Ladsabsplalægger 2 Miljøplalægger 1 Aritet 1 Biolog og plalægger 1 Bygigsostrutør 1 Klima- og eergiarbejder 1 Klimaosulet og varmeplalægger 1 Ladzoe/åbet lad sagsbehadler, Ladsabsaritet 1 Ladzoemydighed 1 Miljø- og limamedarbejder 1 Miljøsagsbehadler 1 Pla Chef 1 Plalægger 1 Plalægger og fagoordiatio på fagområder 1 Projet- og plaosulet 1 Projetigeiør 1 Projetleder, limaafdelig 1 Sagsbehadler 1 Specialosulet 1 Teamleder 1 Teamleder for plalægig 1 Åbe lad plalægger 02. Adet BS: 31 respodeter 31 besvarelser 4 Miljømedarbejder 3 Sagsbehadler 1 Afdeligschef Om udersøgelse, side 1

9 1 Chefplalægger 1 Eergiosulet 1 Fagoordiator i pla og byg 1 Igeiør 1 Igeiør i miljøafdelig 1 Klima- og miljøteam 1 Klimaosulet og varmeplalægger 1 Ladbrugsmiljømedarbejder 1 Leder af Plaafdelige 1 Loalplalægig 1 Miljøchef 1 Miljøsagsbehadler 1 Miljøteier 1 Områdeleder 1 Plalægger 1 Plalægig 1 Projetoordiator 1 Souschef 1 Specialosulet 1 Teamleder i plaafdelig 1 Tilsysførede igeiør 1 Udviligsosulet 1 Udviligsosulet i plalægigsafdelig 03. Hvor mage år har du haft dee jobfutio? Gruppe etariatet % % 0 til 1 år 1 1% 6 11% 7 5% 2 år 5 7% 4 7% 9 7% 3 år 17 24% 7 12% 24 19% 4 år 11 15% 13 23% 24 19% 5 år eller derover 38 53% 27 47% 65 50% Øser ie at oplyse 0 0% 0 0% 0 0% % % % 04. Har du været i otat med Vidmølle-/Biogass? Hvis ja: Hvor mage gage i alt har du været i otat med Vidmølle-/Biogass? Gruppe etariatet % % 1 gag 4 6% 4 7% 8 6% 2-4 gage 13 18% 18 32% 31 24% 5-10 gage 20 28% 16 28% 36 28% Mere ed 10 gage 27 38% 6 11% 33 26% Nej, har ie haft otat til 8 11% 13 23% 21 16% /Biogasse retariatet Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% % % % Om udersøgelse, side 2

10 05. Har ommue idgået samarbejdsaftale med Vidmølle-/Biogass? Hvis ja: Er det et igagværede samarbejde? Ja, og der er et igagværede samarbejde Ja, me samarbejdet er afsluttet. Vi reger med, at det sal geoptages. Ja, me samarbejdet er afsluttet. Vi reger ie med, at det sal Gruppe etariatet % % 28 39% 20 35% 48 37% 6 8% 7 12% 13 10% 11 15% 3 5% 14 11% geoptages Nej 24 33% 26 46% 50 39% Ved ie/huser ie 3 4% 1 2% 4 3% % % % 06. Hvad er årsage til, at ommue ie har idgået e samarbejdsaftale med Vidmølle-/Biogass? Er der adre årsager? Vidste ie ma ue idgå e samarbejdsaftale Vi meer ie, at der er plads til flere vidmøller/biogasalæg i ommue Gruppe etariatet % % 1 4% 1 4% 2 4% 7 29% 3 12% 10 20% Vi afveter e oret asøgig 0 0% 0 0% 0 0% Vi har ie valgt at prioritere det 1 4% 2 8% 3 6% Ka ie se formålet med det 4 17% 3 12% 7 14% Det er for besværligt 0 0% 0 0% 0 0% Adet 11 46% 17 65% 28 56% Ved ie/huser ie 1 4% 0 0% 1 2% Svar i alt % % % % % % 06. Adet VS: 11 respodeter 11 besvarelser 4 Havde lavet e pla ide vidmølles blev lavet 1 De virede meget stressede 1 De er på vej 1 Fugerer fit ude samarbejdsaftale 1 Har først fået hul på plalægig med vidmøller u 1 Har ie haft behov 1 Ie haft behov 1 Ie muligt at alægge vidmøller i ommue 06 Adet BS: 17 respodeter 17 besvarelser 3 Er ie ommet så lag i processe Om udersøgelse, side 3

11 1 Er ie ommet så lagt i plalægige at det har været atuelt 1 Har først fudet ud af at der ue laves mere biogas 1 Har ie biogas i ommue 1 Har ie oget oret med biogas på tapetet 1 Har selv geemført plalægige 1 Havde allerede e asøgig ide otate fadt sted 1 Havde plaglagt det 1 Ie ået så lagt med biogas edu 1 Itet grudlag for biogas i ommue 1 Meer ie der er mulighed for det 1 Rammevilåree er ie til biogas i Søderborg 1 ularhed omrig hvad ma vil med biogas i ommue - magler politis støtte 1 Var for fremsredet i processe 1 Vi bad om hjælp og de sedte e masse bøvlede spørgsmål. Er ie ommet videre derfra. 07. Hvile former for otat har du haft med Vidmølle- /Biogass? (Oplæses)? Har du haft adre former for otat? Gruppe etariatet % % Modtaget breve og/eller % 29 66% 77 71% Telefois otat 60 94% 33 75% 93 86% Persolig otat/møder 45 70% 31 70% 76 70% Haft 17 27% 2 5% 19 18% /Biogasse retariatet ude ved besigtigelser af områder Semiar/dialogmøder/worshop 23 36% 14 32% 37 34% Haft 8 13% 0 0% 8 7% /Biogasss ude ved vores borgermøder Avedt ss 28 44% 9 20% 37 34% hjemmeside Adet 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie/huser ie 0 0% 1 2% 1 1% Svar i alt % % % % % % 08. Hvile af følgede ategorier har otate drejet sig om? Gruppe etariatet % % Store vidmøller 61 95% 0 0% 61 95% Husstadsvidmøller 26 41% 0 0% 26 41% Miividmøller 15 23% 0 0% 15 23% Ige af oveståede 1 2% 0 0% 1 2% Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % 0 0% % % % Om udersøgelse, side 4

12 09. Har du geerelt været tilfreds eller utilfreds med otate med Vidmølle- /Biogass? Gruppe etariatet % % Meget tilfreds 35 55% 27 61% 62 57% Tilfreds 24 38% 14 32% 38 35% Hvere tilfreds eller utilfreds 3 5% 2 5% 5 5% Utilfreds 2 3% 1 2% 3 3% Meget utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 0 0% 0 0% 0 0% % % % 10. Hvad har været positivt i de otat du har haft med Vidmølle-/Biogass? Er der adet? Fagligt ompetete medarbejdere Velige/servicemidede medarbejdere Gruppe etariatet % % 33 52% 22 50% 55 51% 20 31% 11 25% 31 29% God mudtlig ommuiatio 9 14% 7 16% 16 15% God sriftlig ommuiatio 3 5% 3 7% 6 6% God forståelse for 7 11% 5 11% 12 11% brache/området Godt med vejledig og 15 23% 9 20% 24 22% iformatio Gode råd/brugbar iformatio 18 28% 9 20% 27 25% Adet 16 25% 11 25% 27 25% Itet positivt 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 2 3% 1 2% 3 3% Svar i alt % % % % % % 10. Adet VS: 16 respodeter 16 besvarelser 5 Hurtig respos 1 At det er e ester futio 1 E god sparrigsparter 1 Egagemet 1 Får altid svar 1 God beslutigsstøtte til plalægig 1 God hjemmeside 1 Gratis espertvide 1 Har e god hjemmeside 1 Hurtige til at svare og imødeommede 1 Nemt at få otat til dem 1 Rådgivig 10. Adet BS: 11 respodeter 13 besvarelser 4 Hurtig respos Om udersøgelse, side 5

13 1 Det er godt at stille e gratis hjælp op til ommuere 1 Er der år der er behov 1 Hurtige til at vede tilbage 1 Hurtigt og ompetet svar. Stor imødeommehed 1 Kommer med orete løsigsforslag samt stiller rav til ommue 1 Leverer det aftalte 1 Mødes på lige fod, forsellige ompetecer, god strutur, tager spørgsmål på sig og fider svaree i deres statslige orgaisatio. 1 Nåede til e aflarig 1 Villige til at udersøge tig år de bliver bedt om det 11. Hvad har været egativt i de otat du har haft med Vidmølle-/Biogass? Er der adet? Maglede faglighed hos medarbejdere Ie velige/servicemidede medarbejdere Gruppe etariatet % % 0 0% 1 2% 1 1% 0 0% 1 2% 1 1% Dårlig mudtlig ommuiatio 1 2% 0 0% 1 1% Dårlig sriftlig ommuiatio 1 2% 0 0% 1 1% Dårlig forståelse for 0 0% 0 0% 0 0% brache/området Dårlige råd/ie brugbar 0 0% 1 2% 1 1% iformatio Adet 18 28% 5 11% 23 21% Itet egativt 44 69% 36 82% 80 74% Ved ie 0 0% 1 2% 1 1% Svar i alt % % % % % % 11. Adet VS: 18 respodeter 18 besvarelser 1 Ageda er at fremme vidmøller og ser ie på ommues og borgeres øser og hesytage til dem. 1 At de er lagt væ og at ma ie lige a mødes med dem 1 At de faglige rådgivig er ie altid er orret 1 At det er e statslig orgaisatio 1 De har haft travlt, så ma sal vete på svar. Det er set at ma oge gage får forsellig iformatio alt efter hvem ma spørger 1 De ue ie besvare de give spørgsmål 1 Eelt behov/forespørgelses hele aftaleerlærige blev til, mere flesibilitet 1 Fi forsellige udmeldiger på et problem i forhold til vores aboommue 1 GIS aalyser var gamle. Kommue havde selv bedre data 1 Havde ie o tid 1 Ka godt være presset af tid 1 Kotatpersoer, som eller har været gode, forlader s 1 Lag respostid, vetetid på vejlediger 1 Lag svartid e af gagee 1 Magler loaledsab - me det er meget forståeligt 1 Svære at få fat i 1 Svære at otate 1 Vetetider og maglede respos me itet der ie blev løst. Har o ie haft ressourcere i forhold til de opgave de har påtaget sig 11. Adet BS: 5 respodeter 5 besvarelser 1 De er overbebyrdet, så ogle gage er der lag vetetid Om udersøgelse, side 6

14 1 Det er lidt bøvlet at ma altid sal logge sig id via KL år ma sal chece yheder 1 For uoversueligt 1 Lidt mere orete placerigsmuligheder 1 Vi sulle svare på e masse spørgsmål 12. Hvad var hovedtema(er) på det/de møder, som du deltog i med Vidmølle- /Biogass? Var der adet? Placerigsmuligheder i forbidelse med overordet plalægig Proces i forbidelse med Gruppe etariatet % % 31 67% 18 56% 49 63% 23 50% 12 38% 35 45% overordet plalægig VVM proces 6 13% 3 9% 9 12% Koret opstået udfordrig 7 15% 0 0% 7 9% Adet 13 28% 8 25% 21 27% Ved ie/huser ie 2 4% 0 0% 2 3% Svar i alt % % % % % % 12. Adet VS: 13 respodeter 14 besvarelser 1 At få servicepae til at fugere 1 Bacup til borgermøder 1 Besigtigelsesmøde 1 De havde lavet aalyser til ommue. Givet faglig sparrig. Deltagelse ved politis temamøde 1 Forarbejde 1 Hjælp til sagsbehadlig 1 Husstadsvidmøller 1 Juridis geemgag "grø ordig/afregigsformer/støj" 1 Kvalitetssirig 1 Rådgivig 1 Støj lavfreves, lovoordierig 1 Støj og visuelle 1 Tolig af love 1 Vidmølleplalægig geerelt. Vidmøller geerelt 12. Adet BS: 8 respodeter 9 besvarelser 1 Biogas-esempler 1 Eergiforlig i forbidelse med regerigssifte 1 Få dem til at lave aalyser 1 Juridis aflarig for ogle modeller for mydighedsbehadlig 1 Komme i gag og GIS-aalyser 1 Potetiale af biogas 1 Screeig der er foretaget 1 Serateriatets rolle i plalægige af biograsprojeter 1 Sulle høre hvad de ue bistå med Om udersøgelse, side 7

15 13. Er du samlet set tilfreds eller utilfreds med medarbejderes faglige iveau i forbidelse med di otat til Vidmølle- /Biogass? Gruppe etariatet % % Meget tilfreds 35 55% 26 60% 61 57% Tilfreds 25 39% 15 35% 40 37% Hvere tilfreds eller utilfreds 3 5% 1 2% 4 4% Utilfreds 0 0% 1 2% 1 1% Meget utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 1 2% 0 0% 1 1% % % % 14. Syes du geerelt at medarbejdere, som du har været i otat med optrådte veligt eller uveligt? Gruppe etariatet % % Meget veligt 44 69% 27 63% 71 66% Veligt 19 30% 15 35% 34 32% Hvere/eller 1 2% 1 2% 2 2% Uveligt 0 0% 0 0% 0 0% Meget uveligt 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 0 0% 0 0% 0 0% % % % 15. Er du eig eller ueig i, at respostide fra Vidmølle- /Biogass er tilfredsstillede? Gruppe etariatet % % Helt eig 29 45% 31 70% 60 56% Overvejede eig 24 38% 5 11% 29 27% Hvere/eller 2 3% 4 9% 6 6% Overvejede ueig 4 6% 0 0% 4 4% Helt ueig 1 2% 0 0% 1 1% Ved ie 4 6% 4 9% 8 7% % % % Om udersøgelse, side 8

16 16. Er du eig eller ueig i at medarbejdere fra Vidmølle- /Biogass talte i et let og forståeligt sprog? Gruppe etariatet % % Helt eig 45 70% 34 77% 79 73% Overvejede eig 14 22% 9 20% 23 21% Hvere/eller 3 5% 1 2% 4 4% Overvejede ueig 2 3% 0 0% 2 2% Helt ueig 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 0 0% 0 0% 0 0% % % % 17. Er du eig eller ueig i, at mails/breve fra Vidmølle- /Biogass er srevet i et let og forståeligt sprog? Gruppe etariatet % % Helt eig 37 77% 23 79% 60 78% Overvejede eig 10 21% 6 21% 16 21% Hvere eller 1 2% 0 0% 1 1% Overvejede ueig 0 0% 0 0% 0 0% Helt ueig 0 0% 0 0% 0 0% Har ie modtaget mails/breve 0 0% 0 0% 0 0% fra VS/BS Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% % % % 18. Oplever du geerelt, at det var emt eller svært at omme i telefois otat med medarbejdere fra Vidmølle- /Biogass? Gruppe etariatet % % Meget emt 8 13% 8 24% 16 17% Nemt 30 50% 19 58% 49 53% Hvere emt eller svært 13 22% 4 12% 17 18% Svært 5 8% 0 0% 5 5% Meget svært 2 3% 0 0% 2 2% Ved ie 2 3% 2 6% 4 4% % % % Om udersøgelse, side 9

17 19. Har du geerelt været tilfreds eller utilfreds med Vidmølle- /Biogass ved det/de semiarer/dialogmøder og/eller worshop du har deltaget i hvor Vidmølle-/Biogass var repræseteret? Gruppe etariatet % % Meget tilfreds 10 43% 3 21% 13 35% Tilfreds 11 48% 11 79% 22 59% Hvere eller 2 9% 0 0% 2 5% Utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% Meget utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% % % % 20. Hvad oplevede du som godt ved det/de semiarer/dialogmøder og/eller worshops du deltog i? Er der adet? Gruppe etariatet % % Gode oplæg fra oplægsholdere 6 26% 1 7% 7 19% Egagerede oplægsholdere 5 22% 0 0% 5 14% Relevate iformatioer om mit 15 65% 6 43% 21 57% fagområde Gode loaleforhold 0 0% 0 0% 0 0% Adet 12 52% 5 36% 17 46% Itet godt 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie/huser ie 1 4% 2 14% 3 8% Svar i alt % % % % % % 20. Adet VS: 12 respodeter 13 besvarelser 1 Esempler er ma gode til at drage frem 1 Erfarigsudveslig 1 Faglig sparrig 1 Faglige disussioer med adre vidmølleplalæggere i adre ommuer 1 God espertise 1 God udveslig af iformatio bladt ommuere 1 Godt at ma har mulighed for at sparre med de adre ommuer 1 Høre om orete problemer fra adre ommuer 1 Hører om ye tiltag så ma er på forat med hvad der ser 1 Ma a altid tage problemer op med dem 1 Netvære med adre ommuer og deres erfariger. Der stilles sværespørgsmål som s sal bruge tid på før de a svare 1 Samler forsellige grupper, så ma a udvesle erfariger 1 Sparrig og ommetarer fra de adre mødedeltagere 20. Adet BS: 5 respodeter 5 besvarelser 1 De måde alle ommuer ommer til orde på Om udersøgelse, side 10

18 1 Det faglige iveau 1 Geemgår ye FAQ 1 Ma møder persoere fra ommuere og biogass 1 Politiere lytter mere til fol udefra 21. Hvad oplevede du som dårligt ved det/de semiarer/dialogmøder og/eller worshops du deltog i? Er der adet? Gruppe etariatet % % Dårlige oplæg fra oplægsholdere 0 0% 0 0% 0 0% Uegagerede oplægsholdere 0 0% 0 0% 0 0% Irelevate iformatioer om mit 0 0% 0 0% 0 0% fagområde Dårlige loale forhold 1 4% 0 0% 1 3% Adet 6 26% 2 14% 8 22% Itet dårligt 15 65% 12 86% 27 73% Ved ie/huser ie 1 4% 0 0% 1 3% Svar i alt % % % % % % 21. Adet VS: 6 respodeter 7 besvarelser 1 De måtte gere holde mødere tættere på vores ommue 1 Det går oge gage lidt for hurtigt 1 For lag trasporttid fra Borholm, For lidt tid 1 For lavt fagligt ivau, det samme ivau hele tide - itet for videreome 1 Ligger lagt væ 1 Ma sal være bedre til at lytte til de spørgsmål der stilles 1 Mødere mider meget om hiade - samme oplysiger 21. Adet BS: 2 respodeter 2 besvarelser 1 Meget detaljeret i forhold til hvad jeg havde brug for 1 Tilbagemeldiger tager for lag tid 22. Er du eig eller ueig i, at oplevelse af valitete af rådgivige fra Vidmølle- /Biogass er de samme fra gag til gag? Gruppe etariatet % % Helt eig 37 58% 25 57% 62 57% Overvejede eig 15 23% 8 18% 23 21% Hvere/eller 2 3% 2 5% 4 4% Overvejede ueig 1 2% 1 2% 2 2% Helt ueig 0 0% 0 0% 0 0% Har u haft otat 1 gag 5 8% 2 5% 7 6% Ved ie/huser ie 4 6% 6 14% 10 9% % % % Om udersøgelse, side 11

19 23. I hvile grad oplever du, at otate/samarbejdet med Vidmølle-/Biogass har fremmet vidmølle- /Biogasplalægige i jeres ommue? Gruppe etariatet % % I meget høj grad 7 11% 3 7% 10 9% I høj grad 22 34% 12 27% 34 31% I oge grad 17 27% 15 34% 32 30% I midre grad 4 6% 3 7% 7 6% Slet ie 13 20% 9 20% 22 20% Ved ie/huser ie 1 2% 2 5% 3 3% % % % 24. I hvile grad oplever du, at otate/samarbejdet med Vidmølle-/Biogass har bidraget til e mere valificeret Vidmølle- /Biogasplalægige i jeres ommue? Gruppe etariatet % % I meget høj grad 9 14% 3 7% 12 11% I høj grad 24 38% 18 41% 42 39% I oge grad 14 22% 13 30% 27 25% I midre grad 4 6% 5 11% 9 8% Slet ie 9 14% 4 9% 13 12% Ved ie/huser ie 4 6% 1 2% 5 5% % % % 25. Er der oget i forbidelse med Vidmølle- /Biogasss arbejde, som særligt har bidraget til at fremme eller valificere vidmølle/biogasplalægige i jeres ommue? Gruppe etariatet % % Specificer svar 41 64% 26 59% 67 62% Nej der er ie oget særligt, 19 30% 13 30% 32 30% som særligt har bidraget til at fremme/valificer VS/BS Ved ie/huser ie 4 6% 5 11% 9 8% % % % 25. Adet VS: 41 respodeter 42 besvarelser 1 Altid lar med et svar eller rådgivig Om udersøgelse, side 12

20 1 At de har hjulpet med ortlægig 1 At de har overbliet - god iformatio 1 At ha tog med ud og så på områdere 1 At ma a få e estra viel på emet 1 De er gode til at være problemusere 1 De har aflaret juridise råderum for os 1 De har de sidste ye vide 1 De hjalp med område udpegig i starte. 1 Deres bidrag til teise disussioer 1 Deres erfarig med plalægig 1 Deres faglige valifiatio ide for området 1 Deres faglige vide 1 Deres hjemmeside. Iformatioe til dialog fora. 1 Deres hjælpsomhed og store vide 1 Deres respostid plus deres vilje til at hjælpe 1 Deres samlede overbli, vide og erfarig 1 Deres servicepae 1 Det juridise 1 Direte otat til miisteriet 1 Faglig ompetece 1 Første aflarigsfase med plalægig 1 Givet vide 1 God otat med s og e aboommue 1 Gode rygstød - bliver gjort sier 1 Har ue få aflaret sie spørgsmål, sparrigsparer godt. Lov og beedtgørelse aflarig. 1 Hjemmeside - FAQ 1 Hjælp med aalyse 1 I forhold til at styre argumetatioe på visse områder. Har haft spørgsmål vedrørede lovgivig 1 Kommet med ye sysviler og muligheder 1 Kotat med e specifi dygtig medarbejder 1 Kortlægige af mulig mølleplaceriger, erfariger fra forsellige ommuer 1 Mulighed for at rige år ma står med et oret problem som sal løses hurtigt 1 Nogle gode aalyseværtøjer i forhold til placerig og støj 1 Opstartsfase, atalysatoreffet var stor 1 Politis pres 1 Sagsbehadlig 1 Screee områdere 1 Screeiger 1 Sparrige 1 Sparrige med dem 1 Vide 25. Adet BS: 26 respodeter 27 besvarelser 3 GIS aalyse 1 At de har ue se ud over vores ommuegræser 1 At få problematiere omrig plalægige belyst. Kvatificeret ift politiere i ommue. 1 De aalyser de har lavet 1 De har lavet vigtige GIS aalyser for os. Igagsætte hele processe. 1 De ommer med ogle orete løsiger 1 De teise baggrud til alæggee 1 Deres aalyser 1 Deres aalyser om basis for biogas 1 Deres geografise iformatiossystemer 1 Deres spørgsmål om dyretæthed i ladbruget 1 Det har givet et godt billede af råvareside og placerigsmuligheder 1 Eve til at få regelaflarig i miisteriet 1 Fous på problemområder 1 God dialog til at fide ereputet 1 Gode værtøjer, udleveret 1 Idledede aalyse 1 Koceptet og de grudige registrerig 1 Kortlægige med GIS som de står for 1 Kortlægigsdele 1 Leverer et værtøj som gør at vi a omme hurtigere i gag 1 Mødere de afholder er gode - så ma får iformatio Om udersøgelse, side 13

21 1 Måde aalysere er formidlet på 1 Overbli over plaprocesse 1 Overordet ortlægig, hvor der a placeres biogasalæg 26. Vidmølle- /Biogass har e hjemmeside. Har du besøgt dee hjemmeside? Gruppe etariatet % % Ja 62 86% 41 72% % Nej 8 11% 16 28% 24 19% Ved ie 2 3% 0 0% 2 2% % % % 27. Er du geerelt tilfreds eller utilfreds med Vidmølle- /Biogasss hjemmesides idhold? Gruppe etariatet % % Meget tilfreds 13 21% 6 15% 19 18% Tilfreds 38 61% 25 61% 63 61% Hvere tilfreds eller utilfreds 4 6% 2 5% 6 6% Utilfreds 1 2% 1 2% 2 2% Meget utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 6 10% 7 17% 13 13% % % % 28. Adet VS: 1 respodeter 1 besvarelser 1 Kue ie fide de iformatio jeg søgte 28. Adet BS: 1 respodeter 1 besvarelser 1 Der magler vide og bredde på emere. Det er overfladis Om udersøgelse, side 14

22 29. Er der ogle af oversigtere/redsabere på Vidmølle-/Biogasss hjemmeside, som du specielt vil fremhæve? Er der adet? Gruppe etariatet % % Oversigt over placerigshesy 17 27% 5 12% 22 21% Oversigter over proces 6 10% 2 5% 8 8% Esempler 6 10% 2 5% 8 8% Lis 8 13% 1 2% 9 9% Illustratioer 4 6% 0 0% 4 4% FAQ er 20 32% 2 5% 22 21% Adet 4 6% 3 7% 7 7% Nej vil ie specielt fremhæve 18 29% 17 41% 35 34% ogle af oversigtere/redsabere Ved ie/huser ie 7 11% 11 27% 18 17% Svar i alt % % % % % % 29. Adet VS: 4 respodeter 4 besvarelser 1 gode lis, bedre udbygig af FAQ, har ie rettet repoterede fejl, Lis til redsaber er gode. 1 Kort aalyse 1 tidsema er væselig 1 tidspla 29. Adet BS: 3 respodeter 3 besvarelser 1 Der er for mage lis væ fra hjemmeside som ie hadler om biogas. 1 Deres itrodutioshæfte 1 Sema over GIS-aalyse 30. Har du i øvrigt e ommetar eller et råd, ud over det som vi har talt om, som du vil give /Biogass med på veje? VS: 26 respodeter 26 besvarelser 1 At de bliver opretholdt 1 Blive ved med at være lige så hjælpsomme. 1 Burde fortsætte for ommuere 1 De gør et godt stye arbejde. 1 De sal forbedre deres screeigspae over for Rosilde Kommue. 1 Det er vigtigt at lytte til hvad fol siger. Forstå at det ie altid er fagfol ma taler til i store forsamliger. 1 Er glade for dem. Håber sart at se ogle vejlediger 1 Fi balace 1 Fortsæt det gode arbejde 1 Gode lis giver gode arbejdsredsaber, FAQ bliver løbede opdateret. Kombiatio af eratiatet og KL er godt samarbejde da de har forsellige fousputer. 1 Håber at de vil fortsætte med deres udmærede arbejde 1 Håber de fortsætter 1 Ie tage flere opgaver ed ma har ressourcer til 1 Kapacitet, værdifuld 1 Keep goig strog 1 Kue hjælpe med midre vidmøllealæg (husstadsvidmøller) 1 Lægge flere ræfter i hjemmeside 1 Magler esempler i esempelsamlige Om udersøgelse, side 15

23 1 Magler esempler, magler oget i flowdiagram i processforløb 1 Mere vide om adre type vidmøller 1 Møder deles op i ye og gamle plalæggere. Specificerede møder der går i dybde på ogle emer. 1 Odese har fugeret fit, Håber, at de fotsætter. 1 Sørge for at holde hjemmeside opdateret 1 Udbygig af FAQ'er 1 Uddyb FAQ'e 1 sal bevares! 30. Har du i øvrigt e ommetar eller et råd, ud over det som vi har talt om, som du vil give /Biogass med på veje? BS: 8 respodeter 8 besvarelser 1 Bevilligede mydigheder sal ue gå lægere id i plalægige, da ma ie har de ompetecer i de midre ommuer. 1 Biogas/vidmølle -s er udtry for e måde at de offetlige spillere a spille samme i et ligeværdigt forhold. Ifm. struturreforme forsvadt et led i de offetlige arbejdsæde, de samme mål sal prøve at ås udfra forsellige udgagsputer (ommual/statslig), seraterietsfutio bliver det valgfrie bideled. Bør udbreddes til adre setorer. 1 Bliv ved 1 Bør ie lue det til februar! 1 Forlæg periode 1 Få biogasalæg til at lugte midre. 1 Læg så meget ud på hjemmeside som muligt 1 Være mere persoligt opsøgede 31. Har ommue udarbejdet e temapla for vidmøller/biogas eller forveter ommue at udarbejde e temapla for vidmøller/biogas? Gruppe etariatet % % Ja, har udarbejdet temapla 29 40% 5 9% 34 26% Nej, har ie udarbejdet 27 38% 26 46% 53 41% temapla, me forveter at gøre det Nej, har ie udarbejdet 13 18% 14 25% 27 21% temapla og forveter ie at gøre det Nej, har ie udarbejdet 3 4% 8 14% 11 9% temapla og ved ie om vi vil gøre det Ved ie/huser ie 0 0% 4 7% 4 3% % % % 32a. Hvor mage år har ommue haft e temapla? Gruppe etariatet % % 0 år 10 34% 2 40% 12 35% 1-2 år 11 38% 1 20% 12 35% 3 år eller derover 8 28% 2 40% 10 29% Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% % 5 100% % Om udersøgelse, side 16

24 32b. Hvorår forveter du at ommue har udarbejdet e temapla? (Oplæses) Gruppe etariatet % % Ide for 1 år 17 63% 13 50% 30 57% Ide for 2 år 9 33% 9 35% 18 34% Ide for 3 år 0 0% 3 12% 3 6% Om mere ed 3 år 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 1 4% 1 4% 2 4% % % % 33. Har ommue i forbidelse med ommueplae udpeget vidmølleområder i ommue, eller overført de amtslige udpegiger? Gruppe etariatet % % Ja, selv udpeget 19 44% 0 0% 19 44% Ja, overført amtslige 11 26% 0 0% 11 26% udpegiger Nej 13 30% 0 0% 13 30% Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% % % 34. Hvor mage vidmølleområder er der ved at blive plalagt i jeres ommue? Gruppe etariatet % % 0 vidmølleområder 12 17% 0 0% 12 17% 1-9 vidmølleområder 35 49% 0 0% 35 49% 10 vidmølleområder eller 9 13% 0 0% 9 13% derover Ved ie/huser ie 16 22% 0 0% 16 22% % % 35. Hvor mage MW (MegaWatt) plalægges der ca. i alt for i jeres ommue? Gruppe etariatet % % 0 MW 11 15% 0 0% 11 15% 1-19 MW 7 10% 0 0% 7 10% MW 10 14% 0 0% 10 14% MW 8 11% 0 0% 8 11% 100 MW eller derover 10 14% 0 0% 10 14% Ved ie/huser ie 26 36% 0 0% 26 36% % % Om udersøgelse, side 17

25 36. Må jeg otere til Vidmølle- /Biogass at du er otatperso på vidmølleområdet/biogasområde t i di Kommue? Gruppe etariatet % % Ja 71 99% 56 98% % Nej 1 1% 1 2% 2 2% % % % Om udersøgelse, side 18

26 3 Frevesryds Udersøgelsesperiode : 129 respodeter 2010: 91 respodeter

27 01. Hvile ommue repræseterer du? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % 26 20% 13 14% 39 18% 19 15% 16 18% 35 16% 33 26% 27 30% 60 27% 32 25% 23 25% 55 25% 19 15% 12 13% 31 14% % % % 02. Hvad er di jobfutio i ommue? (Multipelt) All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Vidmølleplalægger 20 16% 9 10% 29 13% Biogasplalægger 14 11% 6 7% 20 9% Byplalægger 44 34% 24 26% 68 31% Kommueplalægger 50 39% 29 32% 79 36% Adet 58 45% 35 38% 93 42% Øser ie at oplyse 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % % % % % % 03. Hvor mage år har du haft dee jobfutio? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % 0 til 1 år 7 5% 13 14% 20 9% 2 år 9 7% 9 10% 18 8% 3 år 24 19% 24 26% 48 22% 4 år 24 19% 18 20% 42 19% 5 år eller derover 65 50% 26 29% 91 41% Øser ie at oplyse 0 0% 1 1% 1 0% % % % Om udersøgelse, side 1

28 04. Har du været i otat med Vidmølle-/Biogass? Hvis ja: Hvor mage gage i alt har du været i otat med Vidmølle-/Biogass? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % 1 gag 8 6% 6 7% 14 6% 2-4 gage 31 24% 24 26% 55 25% 5-10 gage 36 28% 20 22% 56 25% Mere ed 10 gage 33 26% 28 31% 61 28% Nej, har ie haft otat til 21 16% 13 14% 34 15% /Biogasse retariatet Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% % % % 05. Har ommue idgået samarbejdsaftale med Vidmølle-/Biogass? Hvis ja: Er det et igagværede samarbejde? All iterviews Ja, og der er et igagværede samarbejde Ja, me samarbejdet er afsluttet. Vi reger med, at det sal geoptages. Ja, me samarbejdet er afsluttet. Vi reger ie med, at det sal Udersøgelsesperiode 2010 % % 48 37% 34 37% 82 37% 13 10% 2 2% 15 7% 14 11% 8 9% 22 10% geoptages Nej 50 39% 45 49% 95 43% Ved ie/huser ie 4 3% 2 2% 6 3% % % % Om udersøgelse, side 2

29 06. Hvad er årsage til, at ommue ie har idgået e samarbejdsaftale med Vidmølle-/Biogass? Er der adre årsager? All iterviews Vidste ie ma ue idgå e samarbejdsaftale Vi meer ie, at der er plads til flere vidmøller/biogasalæg i ommue Udersøgelsesperiode 2010 % % 2 4% 0 0% 2 2% 10 20% 1 2% 11 12% Vi afveter e oret asøgig 0 0% 1 2% 1 1% Vi har ie valgt at prioritere det 3 6% 7 16% 10 11% Ka ie se formålet med det 7 14% 6 13% 13 14% Det er for besværligt 0 0% 1 2% 1 1% Adet 28 56% 29 64% 57 60% Ved ie/huser ie 1 2% 3 7% 4 4% Svar i alt % % % % % % 07. Hvile former for otat har du haft med Vidmølle- /Biogass? (Oplæses)? Har du haft adre former for otat? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Modtaget breve og/eller % 57 73% % Telefois otat 93 86% 69 88% % Persolig otat/møder 76 70% 48 62% % Haft 19 18% 9 12% 28 15% /Biogasse retariatet ude ved besigtigelser af områder Semiar/dialogmøder/worshop 37 34% 39 50% 76 41% Haft 8 7% 3 4% 11 6% /Biogasss ude ved vores borgermøder Avedt ss 37 34% 30 38% 67 36% hjemmeside Adet 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie/huser ie 1 1% 0 0% 1 1% Svar i alt % % % % % % Om udersøgelse, side 3

30 08. Hvile af følgede ategorier har otate drejet sig om? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Store vidmøller 61 95% 39 87% % Husstadsvidmøller 26 41% 12 27% 38 35% Miividmøller 15 23% 11 24% 26 24% Ige af oveståede 1 2% 2 4% 3 3% Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % % % % % % 09. Har du geerelt været tilfreds eller utilfreds med otate med Vidmølle- /Biogass? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Meget tilfreds 62 57% 51 65% % Tilfreds 38 35% 23 29% 61 33% Hvere tilfreds eller utilfreds 5 5% 3 4% 8 4% Utilfreds 3 3% 1 1% 4 2% Meget utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 0 0% 0 0% 0 0% % % % 10. Hvad har været positivt i de otat du har haft med Vidmølle-/Biogass? Er der adet? All iterviews Fagligt ompetete medarbejdere Velige/servicemidede medarbejdere Udersøgelsesperiode 2010 % % 55 51% 39 50% 94 51% 31 29% 30 38% 61 33% God mudtlig ommuiatio 16 15% 14 18% 30 16% God sriftlig ommuiatio 6 6% 9 12% 15 8% God forståelse for 12 11% 13 17% 25 13% brache/området Godt med vejledig og 24 22% 14 18% 38 20% iformatio Gode råd/brugbar iformatio 27 25% 9 12% 36 19% Adet 27 25% 23 29% 50 27% Itet positivt 0 0% 4 5% 4 2% Ved ie 3 3% 1 1% 4 2% Svar i alt % % % % % % Om udersøgelse, side 4

31 11. Hvad har været egativt i de otat du har haft med Vidmølle-/Biogass? Er der adet? All iterviews Maglede faglighed hos medarbejdere Ie velige/servicemidede medarbejdere Udersøgelsesperiode 2010 % % 1 1% 3 4% 4 2% 1 1% 0 0% 1 1% Dårlig mudtlig ommuiatio 1 1% 0 0% 1 1% Dårlig sriftlig ommuiatio 1 1% 0 0% 1 1% Dårlig forståelse for 0 0% 2 3% 2 1% brache/området Dårlige råd/ie brugbar 1 1% 1 1% 2 1% iformatio Adet 23 21% 12 15% 35 19% Itet egativt 80 74% 60 77% % Ved ie 1 1% 1 1% 2 1% Svar i alt % % % % % % 12. Hvad var hovedtema(er) på det/de møder, som du deltog i med Vidmølle- /Biogass? Var der adet? All iterviews Placerigsmuligheder i forbidelse med overordet plalægig Proces i forbidelse med Udersøgelsesperiode 2010 % % 49 63% 27 56% 76 60% 35 45% 28 58% 63 50% overordet plalægig VVM proces 9 12% 3 6% 12 10% Koret opstået udfordrig 7 9% 5 10% 12 10% Adet 21 27% 12 25% 33 26% Ved ie/huser ie 2 3% 0 0% 2 2% Svar i alt % % % % % % Om udersøgelse, side 5

32 13. Er du samlet set tilfreds eller utilfreds med medarbejderes faglige iveau i forbidelse med di otat til Vidmølle- /Biogass? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Meget tilfreds 61 57% 43 57% % Tilfreds 40 37% 24 32% 64 35% Hvere tilfreds eller utilfreds 4 4% 5 7% 9 5% Utilfreds 1 1% 0 0% 1 1% Meget utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 1 1% 4 5% 5 3% % % % 14. Syes du geerelt at medarbejdere, som du har været i otat med optrådte veligt eller uveligt? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Meget veligt 71 66% 66 87% % Veligt 34 32% 8 11% 42 23% Hvere/eller 2 2% 1 1% 3 2% Uveligt 0 0% 0 0% 0 0% Meget uveligt 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 0 0% 1 1% 1 1% % % % 15. Er du eig eller ueig i, at respostide fra Vidmølle- /Biogass er tilfredsstillede? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Helt eig 60 56% 52 67% % Overvejede eig 29 27% 8 10% 37 20% Hvere/eller 6 6% 6 8% 12 6% Overvejede ueig 4 4% 8 10% 12 6% Helt ueig 1 1% 0 0% 1 1% Ved ie 8 7% 4 5% 12 6% % % % Om udersøgelse, side 6

33 16. Er du eig eller ueig i at medarbejdere fra Vidmølle- /Biogass talte i et let og forståeligt sprog? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Helt eig 79 73% 64 82% % Overvejede eig 23 21% 6 8% 29 16% Hvere/eller 4 4% 3 4% 7 4% Overvejede ueig 2 2% 2 3% 4 2% Helt ueig 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 0 0% 3 4% 3 2% % % % 17. Er du eig eller ueig i, at mails/breve fra Vidmølle- /Biogass er srevet i et let og forståeligt sprog? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Helt eig 60 78% 50 88% % Overvejede eig 16 21% 6 11% 22 16% Hvere eller 1 1% 0 0% 1 1% Overvejede ueig 0 0% 0 0% 0 0% Helt ueig 0 0% 0 0% 0 0% Har ie modtaget mails/breve 0 0% 0 0% 0 0% fra VS/BS Ved ie/huser ie 0 0% 1 2% 1 1% % % % 18. Oplever du geerelt, at det var emt eller svært at omme i telefois otat med medarbejdere fra Vidmølle- /Biogass? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Meget emt 16 17% 27 39% 43 27% Nemt 49 53% 20 29% 69 43% Hvere emt eller svært 17 18% 5 7% 22 14% Svært 5 5% 10 14% 15 9% Meget svært 2 2% 1 1% 3 2% Ved ie 4 4% 6 9% 10 6% % % % Om udersøgelse, side 7

34 19. Har du geerelt været tilfreds eller utilfreds med Vidmølle- /Biogass ved det/de semiarer/dialogmøder og/eller worshop du har deltaget i hvor Vidmølle-/Biogass var repræseteret? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Meget tilfreds 13 35% 26 67% 39 51% Tilfreds 22 59% 12 31% 34 45% Hvere eller 2 5% 0 0% 2 3% Utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% Meget utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie/huser ie 0 0% 1 3% 1 1% % % % 20. Hvad oplevede du som godt ved det/de semiarer/dialogmøder og/eller worshops du deltog i? Er der adet? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Gode oplæg fra oplægsholdere 7 19% 15 38% 22 29% Egagerede oplægsholdere 5 14% 7 18% 12 16% Relevate iformatioer om mit 21 57% 17 44% 38 50% fagområde Gode loaleforhold 0 0% 0 0% 0 0% Adet 17 46% 14 36% 31 41% Itet godt 0 0% 3 8% 3 4% Ved ie/huser ie 3 8% 1 3% 4 5% Svar i alt % % % % % % Om udersøgelse, side 8

35 21. Hvad oplevede du som dårligt ved det/de semiarer/dialogmøder og/eller worshops du deltog i? Er der adet? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Dårlige oplæg fra oplægsholdere 0 0% 0 0% 0 0% Uegagerede oplægsholdere 0 0% 0 0% 0 0% Irelevate iformatioer om mit 0 0% 0 0% 0 0% fagområde Dårlige loale forhold 1 3% 1 3% 2 3% Adet 8 22% 4 10% 12 16% Itet dårligt 27 73% 26 67% 53 70% Ved ie/huser ie 1 3% 10 26% 11 14% Svar i alt % % % % % % 22. Er du eig eller ueig i, at oplevelse af valitete af rådgivige fra Vidmølle- /Biogass er de samme fra gag til gag? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Helt eig 62 57% 40 51% % Overvejede eig 23 21% 13 17% 36 19% Hvere/eller 4 4% 2 3% 6 3% Overvejede ueig 2 2% 6 8% 8 4% Helt ueig 0 0% 0 0% 0 0% Har u haft otat 1 gag 7 6% 4 5% 11 6% Ved ie/huser ie 10 9% 13 17% 23 12% % % % 23. I hvile grad oplever du, at otate/samarbejdet med Vidmølle-/Biogass har fremmet vidmølle- /Biogasplalægige i jeres ommue? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % I meget høj grad 10 9% 17 22% 27 15% I høj grad 34 31% 18 23% 52 28% I oge grad 32 30% 12 15% 44 24% I midre grad 7 6% 8 10% 15 8% Slet ie 22 20% 18 23% 40 22% Ved ie/huser ie 3 3% 5 6% 8 4% % % % Om udersøgelse, side 9

36 24. I hvile grad oplever du, at otate/samarbejdet med Vidmølle-/Biogass har bidraget til e mere valificeret Vidmølle- /Biogasplalægige i jeres ommue? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % I meget høj grad 12 11% 16 21% 28 15% I høj grad 42 39% 19 24% 61 33% I oge grad 27 25% 13 17% 40 22% I midre grad 9 8% 8 10% 17 9% Slet ie 13 12% 13 17% 26 14% Ved ie/huser ie 5 5% 9 12% 14 8% % % % 25. Er der oget i forbidelse med Vidmølle- /Biogasss arbejde, som særligt har bidraget til at fremme eller valificere vidmølle/biogasplalægige i jeres ommue? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Specificer svar 67 62% 32 41% 99 53% Nej der er ie oget særligt, 32 30% 41 53% 73 39% som særligt har bidraget til at fremme/valificer VS/BS Ved ie/huser ie 9 8% 5 6% 14 8% % % % 26. Vidmølle- /Biogass har e hjemmeside. Har du besøgt dee hjemmeside? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Ja % 72 79% % Nej 24 19% 17 19% 41 19% Ved ie 2 2% 2 2% 4 2% % % % Om udersøgelse, side 10

37 27. Er du geerelt tilfreds eller utilfreds med Vidmølle- /Biogasss hjemmesides idhold? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Meget tilfreds 19 18% 20 28% 39 22% Tilfreds 63 61% 38 53% % Hvere tilfreds eller utilfreds 6 6% 4 6% 10 6% Utilfreds 2 2% 1 1% 3 2% Meget utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 13 13% 9 13% 22 13% % % % 29. Er der ogle af oversigtere/redsabere på Vidmølle-/Biogasss hjemmeside, som du specielt vil fremhæve? Er der adet? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Oversigt over placerigshesy 22 21% 12 17% 34 19% Oversigter over proces 8 8% 6 8% 14 8% Esempler 8 8% 4 6% 12 7% Lis 9 9% 8 11% 17 10% Illustratioer 4 4% 4 6% 8 5% FAQ er 22 21% 10 14% 32 18% Adet 7 7% 5 7% 12 7% Nej vil ie specielt fremhæve 35 34% 30 42% 65 37% ogle af oversigtere/redsabere Ved ie/huser ie 18 17% 10 14% 28 16% Svar i alt % % % % % % Om udersøgelse, side 11

38 31. Har ommue udarbejdet e temapla for vidmøller/biogas eller forveter ommue at udarbejde e temapla for vidmøller/biogas? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Ja, har udarbejdet temapla 34 26% 22 24% 56 25% Nej, har ie udarbejdet 53 41% 27 30% 80 36% temapla, me forveter at gøre det Nej, har ie udarbejdet 27 21% 25 27% 52 24% temapla og forveter ie at gøre det Nej, har ie udarbejdet 11 9% 16 18% 27 12% temapla og ved ie om vi vil gøre det Ved ie/huser ie 4 3% 1 1% 5 2% % % % 32a. Hvor mage år har ommue haft e temapla? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % 0 år 12 35% 11 50% 23 41% 1-2 år 12 35% 10 45% 22 39% 3 år eller derover 10 29% 1 5% 11 20% Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% % % % 32b. Hvorår forveter du at ommue har udarbejdet e temapla? (Oplæses) All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Ide for 1 år 30 57% 19 70% 49 61% Ide for 2 år 18 34% 4 15% 22 28% Ide for 3 år 3 6% 3 11% 6 8% Om mere ed 3 år 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 2 4% 1 4% 3 4% % % % Om udersøgelse, side 12

39 33. Har ommue i forbidelse med ommueplae udpeget vidmølleområder i ommue, eller overført de amtslige udpegiger? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Ja, selv udpeget 19 44% 13 42% 32 43% Ja, overført amtslige 11 26% 8 26% 19 26% udpegiger Nej 13 30% 10 32% 23 31% Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% % % % 34. Hvor mage vidmølleområder er der ved at blive plalagt i jeres ommue? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % 0 vidmølleområder 12 17% 9 19% 21 18% 1-9 vidmølleområder 35 49% 22 46% 57 48% 10 vidmølleområder eller 9 13% 9 19% 18 15% derover Ved ie/huser ie 16 22% 8 17% 24 20% % % % 35. Hvor mage MW (MegaWatt) plalægges der ca. i alt for i jeres ommue? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % 0 MW 11 15% 5 10% 16 13% 1-19 MW 7 10% 8 17% 15 13% MW 10 14% 5 10% 15 13% MW 8 11% 7 15% 15 13% 100 MW eller derover 10 14% 6 13% 16 13% Ved ie/huser ie 26 36% 17 35% 43 36% % % % 36. Må jeg otere til Vidmølle- /Biogass at du er otatperso på vidmølleområdet/biogasområde t i di Kommue? All iterviews Udersøgelsesperiode 2010 % % Ja % 86 95% % Nej 2 2% 5 5% 7 3% % % % Om udersøgelse, side 13

40 4 Frevesryds Gruppe, Udersøgelsesperiode : 129 respodeter 2010: 91 respodeter

41 01. Hvile ommue repræseterer du? All iterviews x Gruppe, Udersøgelsesperiode x 2010 etariatet x etariatet x 2010 % % % % 18 25% 8 17% 8 14% 5 12% 39 18% 11 15% 8 17% 8 14% 8 19% 35 16% 18 25% 13 27% 15 26% 14 33% 60 27% 15 21% 12 25% 17 30% 11 26% 55 25% 10 14% 7 15% 9 16% 5 12% 31 14% % % % % % 02. Hvad er di jobfutio i ommue? (Multipelt) All iterviews x Gruppe, Udersøgelsesperiode x 2010 etariatet x etariatet x 2010 % % % % Vidmølleplalægger 18 25% 9 19% 2 4% 0 0% 29 13% Biogasplalægger 7 10% 1 2% 7 12% 5 12% 20 9% Byplalægger 31 43% 13 27% 13 23% 11 26% 68 31% Kommueplalægger 31 43% 16 33% 19 33% 13 30% 79 36% Adet 27 38% 17 35% 31 54% 18 42% 93 42% Øser ie at oplyse 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % % % % % % % % % % 03. Hvor mage år har du haft dee jobfutio? All iterviews x Gruppe, Udersøgelsesperiode x 2010 etariatet x etariatet x 2010 % % % % 0 til 1 år 1 1% 5 10% 6 11% 8 19% 20 9% 2 år 5 7% 5 10% 4 7% 4 9% 18 8% 3 år 17 24% 14 29% 7 12% 10 23% 48 22% 4 år 11 15% 10 21% 13 23% 8 19% 42 19% 5 år eller derover 38 53% 14 29% 27 47% 12 28% 91 41% Øser ie at oplyse 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 0% % % % % % Frevestabeller, side 1

42 04. Har du været i otat med Vidmølle-/Biogass? Hvis ja: Hvor mage gage i alt har du været i otat med Vidmølle-/Biogass? All iterviews x Gruppe, Udersøgelsesperiode x 2010 etariatet x etariatet x 2010 % % % % 1 gag 4 6% 4 8% 4 7% 2 5% 14 6% 2-4 gage 13 18% 8 17% 18 32% 16 37% 55 25% 5-10 gage 20 28% 12 25% 16 28% 8 19% 56 25% Mere ed 10 gage 27 38% 21 44% 6 11% 7 16% 61 28% Nej, har ie haft otat til 8 11% 3 6% 13 23% 10 23% 34 15% /Biogasse retariatet Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % 05. Har ommue idgået samarbejdsaftale med Vidmølle-/Biogass? Hvis ja: Er det et igagværede samarbejde? All iterviews Ja, og der er et igagværede samarbejde Ja, me samarbejdet er afsluttet. Vi reger med, at det sal geoptages. Ja, me samarbejdet er afsluttet. Vi reger ie med, at det sal x Gruppe, Udersøgelsesperiode x 2010 etariatet x etariatet x 2010 % % % % 28 39% 17 35% 20 35% 17 40% 82 37% 6 8% 2 4% 7 12% 0 0% 15 7% 11 15% 8 17% 3 5% 0 0% 22 10% geoptages Nej 24 33% 21 44% 26 46% 24 56% 95 43% Ved ie/huser ie 3 4% 0 0% 1 2% 2 5% 6 3% % % % % % Frevestabeller, side 2

43 06. Hvad er årsage til, at ommue ie har idgået e samarbejdsaftale med Vidmølle-/Biogass? Er der adre årsager? All iterviews Vidste ie ma ue idgå e samarbejdsaftale Vi meer ie, at der er plads til flere vidmøller/biogasalæg i ommue x Gruppe, Udersøgelsesperiode x 2010 etariatet x etariatet x 2010 % % % % 1 4% 0 0% 1 4% 0 0% 2 2% 7 29% 0 0% 3 12% 1 4% 11 12% Vi afveter e oret asøgig 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 1 1% Vi har ie valgt at prioritere det 1 4% 2 10% 2 8% 5 21% 10 11% Ka ie se formålet med det 4 17% 3 14% 3 12% 3 13% 13 14% Det er for besværligt 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 1 1% Adet 11 46% 15 71% 17 65% 14 58% 57 60% Ved ie/huser ie 1 4% 1 5% 0 0% 2 8% 4 4% Svar i alt % % % % % % % % % % 07. Hvile former for otat har du haft med Vidmølle- /Biogass? (Oplæses)? Har du haft adre former for otat? All iterviews x Gruppe, Udersøgelsesperiode x 2010 etariatet x etariatet x 2010 % % % % Modtaget breve og/eller % 35 78% 29 66% 22 67% % Telefois otat 60 94% 43 96% 33 75% 26 79% % Persolig otat/møder 45 70% 31 69% 31 70% 17 52% % Haft 17 27% 6 13% 2 5% 3 9% 28 15% /Biogasse retariatet ude ved besigtigelser af områder Semiar/dialogmøder/worshop 23 36% 24 53% 14 32% 15 45% 76 41% Haft 8 13% 3 7% 0 0% 0 0% 11 6% /Biogasss ude ved vores borgermøder Avedt ss 28 44% 18 40% 9 20% 12 36% 67 36% hjemmeside Adet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% Svar i alt % % % % % % % % % % Frevestabeller, side 3

44 08. Hvile af følgede ategorier har otate drejet sig om? All iterviews x Gruppe, Udersøgelsesperiode x 2010 etariatet x etariatet x 2010 % % % % Store vidmøller 61 95% 39 87% 0 0% 0 0% % Husstadsvidmøller 26 41% 12 27% 0 0% 0 0% 38 35% Miividmøller 15 23% 11 24% 0 0% 0 0% 26 24% Ige af oveståede 1 2% 2 4% 0 0% 0 0% 3 3% Ved ie/huser ie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Svar i alt % % 0 0% 0 0% % % % % 09. Har du geerelt været tilfreds eller utilfreds med otate med Vidmølle- /Biogass? All iterviews x Gruppe, Udersøgelsesperiode x 2010 etariatet x etariatet x 2010 % % % % Meget tilfreds 35 55% 31 69% 27 61% 20 61% % Tilfreds 24 38% 11 24% 14 32% 12 36% 61 33% Hvere tilfreds eller utilfreds 3 5% 2 4% 2 5% 1 3% 8 4% Utilfreds 2 3% 1 2% 1 2% 0 0% 4 2% Meget utilfreds 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % 10. Hvad har været positivt i de otat du har haft med Vidmølle-/Biogass? Er der adet? All iterviews Fagligt ompetete medarbejdere Velige/servicemidede medarbejdere x Gruppe, Udersøgelsesperiode x 2010 etariatet x etariatet x 2010 % % % % 33 52% 25 56% 22 50% 14 42% 94 51% 20 31% 18 40% 11 25% 12 36% 61 33% God mudtlig ommuiatio 9 14% 10 22% 7 16% 4 12% 30 16% God sriftlig ommuiatio 3 5% 6 13% 3 7% 3 9% 15 8% God forståelse for 7 11% 9 20% 5 11% 4 12% 25 13% brache/området Godt med vejledig og 15 23% 7 16% 9 20% 7 21% 38 20% iformatio Gode råd/brugbar iformatio 18 28% 5 11% 9 20% 4 12% 36 19% Adet 16 25% 14 31% 11 25% 9 27% 50 27% Itet positivt 0 0% 1 2% 0 0% 3 9% 4 2% Ved ie 2 3% 0 0% 1 2% 1 3% 4 2% Svar i alt % % % % % % % % % % Frevestabeller, side 4

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet Vidmølleser og Biogasser Brugertilfredshedsudersøgelse af Vidmølleser og Biogassers sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, telefoudersøgelse December 2010 Projetosuleter Asger H. Nielse Coie

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Vindmøllerejseholdet og Biogasrejseholdets. sagsbehandling og ydelser blandt kommuner. December 2014

Vindmøllerejseholdet og Biogasrejseholdets. sagsbehandling og ydelser blandt kommuner. December 2014 Vidmøllerejseholdet og Biogasrejseholdet Brugertilfredshedsudersøgelse af Vidmøllerejseholdet og Biogasrejseholdets sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, iteretudersøgelse December Projetosuleter

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Resultatoversigt for RETTEN I HOLSTEBRO

Resultatoversigt for RETTEN I HOLSTEBRO Resultatoversigt for BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser i alt (N):

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Aalborg

Resultatoversigt for Retten i Aalborg Resultatoversigt for Rette i Aalborg BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Århus

Resultatoversigt for Retten i Århus Resultatoversigt for Rette i Århus BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Resultatoversigt for Østre Landsret

Resultatoversigt for Østre Landsret Resultatoversigt for Østre Ladsret BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 15

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 15 Vejledede besvarelser til opgaver i apitel 5 Opgave a) De teststatistier, ma aveder til at teste om to middelværdier er es, består af et estimat på forselle mellem middelværdiere,, divideret med et udtry

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og TIMEGLASSETS FASER: INTRO Itroe er et foto og ogle spørgsmål til hele kapitlet. Meige med itroe er, at du og di klasse skal få e ide om, hvad kapitlet hadler om, og hvad I skal lære. Prøv at svare på spørgsmålee

Læs mere

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik Forelæsig Uge 1, torsdag. februar 006 ichael Væth, Afdelig for Biostatistik. Sammeligig af to middelværdier sikkerhedsitervaller statistisk test Sammeligig af to proportioer

Læs mere

6 Populære fordelinger

6 Populære fordelinger 6 Populære fordeliger I apitel 4 itroducerede vi stoastise variabler so e åde at repræsetere udfald af et esperiet på. De stoastise variabler ue være både disrete (fx terigslag) og otiuerte (fx vareægder).

Læs mere

TEKST NR 435 2004. TEKSTER fra IMFUFA

TEKST NR 435 2004. TEKSTER fra IMFUFA TEKST NR 435 2004 Basisstatisti 2. udgave Jørge Larse August 2006 TEKSTER fra IMFUFA INSTITUT ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FOR STUDIET AF MATEMATIK OG FYSIK SAMT DERES FUNKTIONER I UNDERVISNING, FORSKNING

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Konfidens intervaller

Konfidens intervaller Kofides itervaller Kofides itervaller for: Kofides iterval for middelværdi, varias kedt Kofides iterval for middelværdi, varias ukedt Kofides iterval for adel Kofides iterval for varias Bestemmelse af

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK / -- MAG SYSTEM Gulvregørig Mag System Kocept 2 www.vermop.com Di fordel Mag System Iovativt og ekeltståede Mag System fra VERMOP står for e helt y måde at fiskere vaskbetræk på fremførere (eller skaftet)

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

Bilag 5: DEA-modellen Bilaget indeholder en teknisk beskrivelse af DEA-modellen

Bilag 5: DEA-modellen Bilaget indeholder en teknisk beskrivelse af DEA-modellen Bilag 5: DEA-odelle Bilaget ideholder e teis besrivelse af DEA-odelle FRSYNINGSSERETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 INPUTSTYRET DEA-MDEL... 3 UTPUTSTYRET DEA-MDEL... 7 SALAAFAST... 12 2 Idledig Data

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Statistik ved Bachelor-uddaelse i folkesudhedsvideskab Græseværdisætiger Det hadler om geemsit Statistikere elsker geemsit Det er oplagt e god ide at tage geemsit. Hvis jeg f.eks skal gætte på vægte af

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nimerix pulver og solves til ijektiosvæske, opløsig i fyldt ijektiossprøjte Meigokokgruppe A, C, W-135 og Y kojugeret vaccie 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Tabelrapport, Telefoninterviews December 2013 Projektkonsulenter Casper Ottar Jensen Connie F. Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører

Læs mere

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ )

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ ) 3. februar 003 Epidemiologi og biostatistik. Uge, torag d. 3. februar 003 Morte Frydeberg, Istitut for Biostatistik. Type og type fejl Nogle specielle metoder: Test i RxC tabeller Test i x tabeller Fishers

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

J 5aaa-Tfahhabhanfabna : aa-tfahhabhaø+ab+a. øt4bb4nøbfa. i 5 5abf7øTøh.4.7j9a. a a a

J 5aaa-Tfahhabhanfabna : aa-tfahhabhaø+ab+a. øt4bb4nøbfa. i 5 5abf7øTøh.4.7j9a. a a a M ic4btf+c S C J 5-Tfhhbhfb : -Tfhhbhø+b+ 5 S 5 S 5 j xbø4bt J x y 54 5F4b.1 5F4bf C : P ( C S S 35 øbf5p S 1 2 S D S S 5, C : P b+5 S øbf S S 5 g C : P S S 4 S 5, b+1 5b1 : 8 4 S 1 5 S 5hTF 5 øbh1 5 j

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene Projekter: Kapitel Projekt.3 Det glde sit og Fiboaccitallee Forslag til hvorda klasses arbejde med projektet ka tilrettelægges: Forløbet:. Præsetatio af emet med vægt på det glde sit.. Grppere arbejder

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN ivå~.. fl KOMMUNE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN orde 22.09.201 4. Kl. 18:00 21:00 icl, spisig. 41 Ugdomshuset, Grøegade 40, 5600 Faaborg. Ugdomsskolebestyrelse Kommualbestyrelse: Bo L. Peterse(formad) Kommualbestyrelse:

Læs mere

Handicappolitik Bornholms Regionskommune 2009

Handicappolitik Bornholms Regionskommune 2009 Handicappoliti Bornholms Regionsommune 2009 Forord Bornholms Regionsommunes handicappoliti er blevet til i et samarbejde mellem alle setorer i ommunen, Handicaprådet og borgerne. Politien har været længe

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

Baggrund I dette notat præsenteres resultaterne af effektanalysen på baggrund af de registrerede aktiveringsforløb i perioden:

Baggrund I dette notat præsenteres resultaterne af effektanalysen på baggrund af de registrerede aktiveringsforløb i perioden: EVALUERINGSMODEL EFFEKTANALYSER, JOBCENTER X Baggrud I dette otat præseteres resultatere af effektaalyse på baggrud af de registrerede aktiverigsforløb i periode: Jobceter: Forløb påbegydt efter: Forløb

Læs mere

Talfølger og -rækker

Talfølger og -rækker Da Beltoft og Klaus Thomse Aarhus Uiversitet 2009 Talfølger og -rækker Itroduktio til Matematisk Aalyse Zeos paradoks om Achilleus og skildpadde Achilleus løber om kap med e skildpadde. Achilleus løber

Læs mere

Om Følger og Rækker. Nyttige Grænseværdier. Nyttige Rækker. Carsten Lunde Petersen. lim. lim = 0. lim (1 + x n n )n = e x. n n n.

Om Følger og Rækker. Nyttige Grænseværdier. Nyttige Rækker. Carsten Lunde Petersen. lim. lim = 0. lim (1 + x n n )n = e x. n n n. IMFUFA Carste Lude Peterse Om Følger og Ræer Nyttige Græseværdier lim = 1 lim! = x = 0! lim lim (1 + x ) = e x! lim = e 1 Nyttige Ræer 1 p < p > 1 1 log p ( + 1) < p > 1 x = = x 1 x for x < 1 og Z, diverget

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

30. august Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 3 Uge 2, torsdag d. 8. september 2005 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

30. august Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 3 Uge 2, torsdag d. 8. september 2005 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik. 30. august 005 Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig 3 Uge, torag d. 8. september 005 Michael Væth, Afdelig for Biostatistik. Mere om kategoriske data Test for uafhægighed I RxC tabeller Test for uafhægighed

Læs mere

Modul 14: Goodness-of-fit test og krydstabelanalyse

Modul 14: Goodness-of-fit test og krydstabelanalyse Forskigsehede for Statistik ST01: Elemetær Statistik Bet Jørgese Modul 14: Goodess-of-fit test og krydstabelaalyse 14.1 Idledig....................................... 1 14.2 χ 2 -test i e r c krydstabel.............................

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Estimation og test i normalfordelingen

Estimation og test i normalfordelingen af Birger Stjerholm Made Samfudlitteratur 07 Etimatio og tet i ormalfordelige Dee tekt ideholder et overblik over ogle grudlæggede pricipper for etimatio og tet i ormalfordelige i hyppigt forekommede ituatioer:

Læs mere

Administartive oplysninger.

Administartive oplysninger. DGU r. Stamoplysiger LOOP Nr. Lokal betegelse Matrikkel Nr.: X koordiat Y Koordiat Z kote. 98.853 3.21.03.01 G1-1 6a/7c, Tåig by 552020,95 6207170,19 66,58 T Admiistartive oplysiger. koordiat oplysiger

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Hvad er e asymotote? Og hvorda fides de? 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Idhold 7.0 Idledig 7.1 Udsag

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

Matematisk Modellering 1 Hjælpeark

Matematisk Modellering 1 Hjælpeark Matematisk Modellerig Hjælpeark Kaare B. Mikkelse 2005090 3. september 2007 Idhold Formler 2 2 Aalyse af k ormalfordelte prøver 2 2. Modelcheck............................................ 2 2.2 Test af

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

RAW FOOD. www.rawfoodbogen.dk. Revolutionerende kogebog: Raw Food kan forvandle vores sundhed og Jordens tilstand

RAW FOOD. www.rawfoodbogen.dk. Revolutionerende kogebog: Raw Food kan forvandle vores sundhed og Jordens tilstand i t e l l i g e t, f o r f ø r e d e o g s u d m a d t i l a l l e www.rawfoodboge.dk Revolutioerede kogebog: Raw Food ka forvadle vores sudhed og Jordes tilstad Det er fascierede, hvad Raw Food ka gøre

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne HALLO o e hjemme? Eksperte forklarer, hvorfor det er så svært for små ører at høre efter. Se, hvorda det går, år Elie Holm tester de gode råd på si datter Liva, og få idblik i, hvad der sker i de lille

Læs mere

Asymptotisk optimalitet af MLE

Asymptotisk optimalitet af MLE Kapitel 4 Asymptotisk optimalitet af MLE Lad Y 1, Y 2,... være uafhægige, idetisk fordelte variable med værdier i et rum (Y,K). Vi har givet e model (ν θ ) θ Θ for fordelige af Y 1 (og dermed også for

Læs mere

Stikprøvefordelinger og konfidensintervaller

Stikprøvefordelinger og konfidensintervaller Stikprøvefordeliger og kofidesitervaller Stikprøvefordelige for middelværdi De Cetrale Græseværdi Sætig Egeskaber Ved Estimatore Kofidesitervaller t-fordelige Estimator og estimat E stikprøve statistik

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

Uge 40 I Teoretisk Statistik, 30. september 2003

Uge 40 I Teoretisk Statistik, 30. september 2003 Uge 40 Teoretis tatisti, 30. september 003 Esidet variasaalyse Model, otatio, hypotese og hælpehypotese Test af hælpehypotese Opdaterig af variasestimat Test af hypotese om es middelværdier Variasaalysesema

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

A14 4 Optiske egenskaber

A14 4 Optiske egenskaber A4 4 Optiske egeskaber Brydigsideks Når lys træffer e græseflade mellem to materialer, kastes oget af lyset tilbage (refleksio), mes oget går igeem græseflade med foradret retig (brydig eller refraktio).

Læs mere