Nr. 3 januar Et nyt svampeår er i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 januar 2013. Et nyt svampeår er i gang"

Transkript

1 Nr. 3 januar 2013 Et nyt svampeår er i gang Foreningen er gået i gang med sit 108. år. De mere end 2000 medlemmer kan traditionen tro se frem til over 150 arrangementer i løbet af 2013, heraf mindst 100 svampeture, udstillinger, kurser, åbent hus-aftener i Jylland og på Sjælland, og ikke mindst foredragsdage og generalforsamlinger i både hovedafdelingen og flere lokalafdelinger. Det stiller store krav til alle foreningens organisatorisk aktive medlemmer, og forhåbentlig kan dette nummer af Myceliet give inspiration til årets arbejde. Jeg vil reflektere lidt over dele af foreningens arbejde i 2012, gøre status for nogle af de løbende aktiviteter, der er i gang, og fortælle om de nye initiativer, der er planlagt til Myceliet sendes fra formanden direkte ud til ca. 60 modtagere, men det er på ingen måde fortroligt og må derfor gerne videresendes, hvis nogen skulle kende andre, der har lyst til at gøre en indsats for foreningen. Jeg vil gerne orienteres om medlemmer, der fremover vil kunne have gavn af at blive faste modtagere af Myceliet, så de kan blive sat på min mailingliste. Med de bedste hilsner og ønsker for 2013 Flemming Rune, formand Man kan godt finde sjældne svampe hele året rundt. Preben Graae Sørensen, foreningens sekretær gennem 40 år, fotograferer Håret Judasøre på en død elmestamme vest for Hillerød, 12. januar Foto: F. Rune MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 1

2 Sendemøde for Svampe februar 2012 Svampe 67 er færdigredigeret og for længst sendt til trykning (uge 3). Det bliver endnu en gang et udvidet nummer på 68 sider. Emnerne spænder vidt denne gang: svampeatlas, sæsonens mykolog, svampe man kan nå med gummestøvler på, flotte slørhatte, et genbesøg af Jan Vesterholts kævler i Vejle Nørreskov, svampefarvning, nye og spændende arter og ikke mindst landsdelsrapporterne for året, der gik. Og svampegastronomi-rubrikken kigger på kamfluesvampe! Ca. 30 medlemmer af Lokalafdelingen Sjælland er indkaldt til sendemøde i København tirsdag den 5. februar, hvor både Svampe 67 og det nye program skal kuverteres. Det foregår i Borgerstuen inde i gården til Øster Farimagsgade 2D, opgang G. Udsendt som B-post bør bladet nå alle medlemmer i ugens løb. Robert på 5 år er kommet i Svampe 67 med sine kamfluesvampe Svampedag og generalforsamling 23. februar 2013 Svampedagen 2013 i København ligger nu i faste rammer med 6 foredrag (ligesom i 2012), heraf et svensk (af Kerstin Bergelin). Overordnet vil foredragene før frokost handle om udbredelsen af svampe, mens foredragene efter frokost vil handle om spisning af svampe (og disses medicinske virkning). De endelige foredragstitler og tidsplanen trykkes i programmet for forår-sommer, som sendes ud med Svampe 67. Der serveres traditionen tro gratis frokost, og Dorte står klar med fællesmiddag i Geologisk Museums kantine kl (155 kr./kuvert). Ved generalforsamlingen ventes en diskussion af foreningens navn, som et par medlemmer har stillet forslag om en modernisering af. Desuden afsløres foreningens medlemstal opgjort ved udgangen af 2012, og formanden ventes i sin beretning at causere lidt over dette FNE Fungi of Northern Europe / Nordeuropas svampe Det fjerde bind i svampeforeningens bogserie om Nordeuropas svampeslægter er nær sin færdiggørelse. Det handler om ridderhatte. Morten Christensen og Jacob Heilmann-Clausen er ved at lægge sidste hånd på manuskriptet, Tobias Frøslev er indtrådt i redaktionen, og værket forventes at udkomme på engelsk i løbet af En dansk udgave planlægges. Bind 5 i bogserien (om huesvampe) er også ved at tage form og vil forhåbentlig kunne udgives i MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 2

3 Danmarks svampeatlas Atlasprojektet er gået ind i sin sidste fulde sæson. Projektet afsluttes med udgangen af 2013, men styregruppen har ansøgt Aage V. Jensens Fonde om en forlængelse på 3 måneder. Ud over en grundig afrapportering af hele projektet er det planen at arrangere en Atlasdag, hvor de største landvindinger og de vigtigste perspektiver i projektet fremlægges. Herudover undersøges mulighederne for som et tillæg til projektet at udarbejde en egentlig bogudgivelse på grundlag af resultaterne. Styregruppen har endvidere indkaldt en halv snes nøglepersoner til Brainstorm-dag i slutningen af februar, hvor atlasprojektets fremtid skal endevendes. Hvordan kan databaserne holdes levende i fremtiden? Er det muligt at sikre tilgang af (og kvalitetssikring af) nye input til databaserne fremover? Hvordan kan de opnåede resultater bedst anvendes? Er det muligt at fortsætte på vågeblus? Foreningens brochure I 2012 blev forberedt en ny udformning af foreningens brochure Vil du med på svampetur. Ved bestyrelsesmødet i hovedforeningen den 12. januar 2013 fremlagde Margot Nielsen en række alternative udkast med forskellige tekstforslag lavet i samarbejde med Jørn Gry og det blev vedtaget, at titlen på den nye brochure skal være Lær svampene at kende. Layoutet færdiggøres i løbet af vinteren, og bruchuren vil være klar i god tid til svampesæsonens start Navneudvalgets arbejde Foreningens navneudvalg består af 9 medlemmer (se listen i det halvårlige program), der har til opgave at godkende eller forkaste ændringsforslag til danske svampenavne. I forbindelse med offentliggørelsen af de seneste års mange nye fund i atlasprojektet har navneudvalget jævnligt været på arbejde for at sikre en stringent og konsistent introduktion af pædagogiske navne. Den 8. januar 2013 holdt navneudvalget sit seneste møde (et Skype-møde på Thomas Læssøes kontor) hvor mere end 50 danske svampenavne var i luften, og akutte problemer med nye navne, der er behov for i Svampe 67, blev afklaret. Vedtagne navne for nye arter kan læses i atlasartiklerne i Svampe, og hovedbestyrelsen drøftede ved sit seneste møde behovet for at trykke en fast, årlig liste i Svampe over navneændringer. Foreningens hjemmeside(r) Foreningens hovedhjemmeside vokser til stadighed, og at den bliver brugt flittigt ses af tælleren nederst på forsiden. I skrivende stund har hjemmesiden besøg af Gæst nummer siden 24. maj 2001 Alt arbejdet med hjemmesiden har hidtil været ulønnet Christian Lange har forestået den væsentlige del af det, i de senere år med hjælp fra Henny Lohse. Det overvejes i bestyrelsen, hvordan der kan skabes mulighed for en mere konstant opdatering og udvikling af hjemmesiden, både hvad angår fordelingen af det praktiske, løbende arbejde, og evt. finansiering af udgifter forbundet hermed. Hovedhjemmesiden linker til lokalafdelingernes hjemmesider, hvor der også ydes et stort arbejde for at skabe god kontakt til de lokale medlemmer. Hovedforeningen har netop i januar bevilget økonomisk projektstøtte til Æ Skurrehat, foreningens vestjyske lokalafdeling, så to lokale itinteresserede medlemmer (Mette Mølmann og Johnny Hansen) kan komme på hjemmesidekursus for at kunne udvide og udvikle Æ Skurrehat s hjemmeside. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 3

4 Svampe på kævler Formanden har fået bestilling på en artikel til tidsskriftet Haven om hobbydyrkning af spisesvampe i haven. Hvis du ligger inde med rigtig flotte fotos af især østershatte på stående kævler og måske endda podningsprocessen så har du chancen for at få dem udødeliggjort i haveforeningens tidsskrift. Du vil endda kunne få et beskedent honorar for dem. Jeg har selv flotte fotos af shiitake, bredblad, fløjlsfod og champignon i kultur, men hvis nogen har fotos i bedre kvalitet, lader jeg gerne dem komme foran. Send evt. billeder elektronisk til Gamle dias kan jeg om nødvendigt scanne. Artiklen skal trykkes til efteråret. Shiitake på kævle. Foto: F. Rune. Svampeforeningens fonde Foreningens fonde, der yder støtte til særlige aktiviteter om svampe, især blandt medlemmerne, vil undergå en del ændringer i den kommende tid. Den fælles ansøgningsfrist flyttes fra om foråret (31. marts) til sidst på efteråret. Det skyldes, at det nuværende uddelingstidspunkt ligger for sent i forhold til svampesæsonen, når der f.eks. gives støtte til studierejser og konference-besøg. Med flyselskabernes aktuelle pris-struktur er det ofte nødvendigt at booke flybilletter til sommer/efterår allerede den foregåede vinter for at få dem til den billigste pris. En uddeling ikke senere end jul vil også give langt bedre mulighed for at tilrette projekterne og evt. søge supplerende eller alternative sponsorer, inden svampesæsonen begynder. Svampeforeningens nyeste fond, Svampefonden, der er skabt af overskuddet fra Svampetryk (foreningens bogsalg), er ved at blive udbygget, så den fremover vil blive langt den største og vigtigste af fondene. Den første grundstol på kr. har det endnu ikke været muligt at udbetale støtte fra pga. negativ forrentning, men dette problem er nu løst. Efter et imponerende stykke arbejde de seneste år af Svampetryks medarbejdere (Poul Erik Brandt!) har det været muligt ved årsskiftet at overføre yderligere kr. til Svampefonden, og der ventes et lignende beløb overført inden udgangen af Det skaber mulighed for en langt større og måske mere målrettet tildeling af støtte fra fondene. Det overvejes nu, om der skal udarbejdes nye retningslinjer for anvendelsen af fondsmidlerne. I fondenes ledelse sidder Jens H. Petersen, Flemming Rune og Anne Storgaard. Der vil blive udarbejdet en ny ansøgningsvejledning inden efteråret 2013, så de nye regler kan annonceres og træde i kraft i god tid inden næste ansøgningsfrist. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 4

5 Fem svampearrangementer med offentlig adgang gode og dårlige erfaringer I 2012 afholdt Svampeforeningen godt 10 arrangementer, hvor alle, og ikke kun foreningens egne medlemmer, var inviteret til at deltage. Målet var i høj grad at give ikke-medlemmer et indblik i svampenes fascinerende verden og de skønne friluftsoplevelser, man kan få på svampejagt og måske derved give dem lyst til at melde sig ind i foreningen. Fra slutningen af august til midten af september deltog jeg i fem svampearrangementer med offentlig adgang, heraf fire i foreningens regi. De faldt meget forskelligt ud, og det er værd at opsummere erfaringerne både hvad angår effekten af markedsføring/annoncering, samarbejde med andre arrangører og lokalisering. De fem arrangementer var: 1) Mandag 27. august: Vestjylland, ekskursion i Dejbjerg Plantage og foredrag i Bundsbæk Mølle 2) Søndag 2. september: Nordsjælland, Svampenes Dag i Store Dyrehave v. Hillerød 3) Onsdag 5. september: København, foredragsaften i Geocenter Danmark 4) Torsdag 6. september: Nykøbing Falster, aftenforedrag ved gastronomiarrangement 5) Lørdag 15. september: København, udstilling og svampesuppe mellem Torvehallerne på Israels Plads To af arrangementerne (Vestjylland og Nykøbing Falster) var betalingsarrangementer med forudtilmelding lavet i samarbejde med andre arrangører, deltagerpris hhv. 60 og 120 kr. De øvrige var gratisarrangementer uden forudtilmelding lavet af foreningen alene. Fælles for alle arrangementer var en middelmådig til dårlig svampesæson, hvor det enten havde været for tørt (østpå) eller svampemycelierne i skoven var udtømte (vestpå). Der demonstreres svampe for én af de 57 deltagere på foreningens åbne tur i Dejbjerg Plantage den 27. august 2012, arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Skjern. Foto: F. Rune MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 5

6 27/8 Vestjylland: Arrangementet bestod af 1½ times ekskursion i Dejbjerg Plantage, 10 minutters kørsel i biler til Bundsbæk Mølle og ca. 1½ times lysbilledforedrag. Æ Skurrehat (Vestjysk Lokalafdeling) havde arrangeret i samarbejdet med Folkeuniversitetet i Skjern. Arrangementet var derfor omtalt i Folkeuniversitetets program og endda annonceret med farvebillede på forsiden af programmet, der blev postomdelt i Vestjylland. Der var hele 57 betalende deltagere i arrangementet, hvilket må betegnes som en stor succes. Det var småt med svampe i skoven, men stemningen og entusiasmen var stor. Æ Skurrehat hvervede i løbet af august 17 (!) nye medlemmer til foreningen, heraf 7 ved selve arrangementet, ikke mindst pga. et stort arbejde af Helmuth Andresen. Desværre gav hele arrangementet trods deltagergebyr et samlet underskud på godt kr. bl.a. rejserefusion og bidrag til Folkeuniversitetet. Samarbejdet med Folkeuniversitetet var dyrt, men var en nødvendig forudsætning for det store deltagerantal. Sådanne arrangementer kræver støtte fra Hovedforeningen (herom senere), da de næppe kan finansieres udelukkende ved deltagerbetaling. Samlet succesvurdering: stort fremmøde, imponerende medlemshvervning 2/9 Nordsjælland: Ved en meget stor koordineringsindsats fra Jørgen Vingborg og Lokalafdelingen Sjælland blev et arrangement i Store Dyrehave ved Hillerød hovedarrangementet ved den fællesnordiske Svampenes Dag. Det var lykkedes at samle hele ti diplomtagere fra foreningen som turledere, som gik fra to forskellige P-pladser ind til skovens midte, hvor der var opstillet pavillon, var svampekontrol, udstilling og demonstration, blev uddelt brochurer og var salg af drikkevarer til frokosten. Lokalafdelingen Sjælland stod selv for arrangementet og havde ikke samarbejdspartnere. PR-aktiviteterne omkring arrangementet blev koordineret af Jørgen Vingborg og formanden. Der var udarbejdet pressemeddelelser, som sammen med spektakulære digitalfotos 7-10 dage før blev sendt til Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Posten (med personlig opfølgning til journalister), til Politiken og Berlingske Tidende, til DMI s hjemmeside og til TV2-regional ( tv-lorry ).. Pressetiltagene gav ingen omtale overhovedet. I lokalaviserne blev vi udkonkurreret af den lokale frimærkeklubs sæsonstart og den nærliggende sognekirkes deltagelse i salmemaraton, der tilsammen løb med al den spalteplads, vi gerne ville have haft. Naturstyrelsen Nordsjælland annoncerede dog loyalt arrangementet flot på deres hjemmeside, og en tilsvarende indbydelse blev via Skoleintra distribueret til skolelærere og -elever på en nærliggende folkeskole. I Svampeforeningens eget program var knap ¾ sides omtale. Resultatet var et fremmøde på ca. 40 deltagere (ud over de ti turlederne), næsten alle medlemmer af foreningen. Alle havde en skøn tur, i godt vejr og med god stemning. Men strategien om, at det skulle have været et vindue fra foreningen udadtil, hvor andre kunne prøve en første svampetur. og foreningen måske kunne få et antal nye medlemmer, mislykkedes. Vi må konstatere, at det er for usikkert at regne med almindelig presseomtale i medierne, selv med personlig kontakt til journalister. Annoncering i de trykte medier er meget dyrt, og disses oplag er for nedadgående og har for ringe dækning (med undtagelse af gratisaviser), så der må findes andre veje. Især må det overvejes at inddrage sociale medier på nettet, mail-klubber og at få en medarrangør (som i Vestjylland), evt. et nyhedsmedium, der kan hjælpe med til at løfte PR-byrden. Dette vil være nødvendigt, hvis man vil sikre deltagelse i arrangementer uden for alfarvej, hvor folk ikke kommer tilfældigt forbi. Samlet succesvurdering: meget velarrangeret udstilling og program i skoven, men mislykket annoncering og alt for lille fremmøde til 10 turledere MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 6

7 Flot arrangement, højt humør og store kantareller ved foreningens Svampenes Dag-arrangement i Store Dyrehave i Nordsjælland, den 2. september men kun 40 deltagere til 10 turledere. Foto: F. Rune 5/9 København: Som en del af Kan de spises -kampagnen, som Friluftsrådet havde bevilget kr. til (især til udsendelse af Kan de spises-brochurer til naturvejledere og biblioteker ), holdt foreningen en gratis foredragsaften midt i svampesæsonen med fokus på spise- og giftsvampe. Vi har tidligere haft dårlige erfaringer med fremmødet til svampeforedrag i svampesæsonen, men det skulle afprøves igen. Jørn Gry var koordinator for arrangementet, hvor der var 4 foredragsholdere til at fortælle om svampespisning, svampeforgiftninger, gode svampehistorier og svampeture med børn. Hele foredragsaftenen skulle vare fra kl og afholdes i Geocenter Danmark i Øster Voldgade. Der var uddelt en 3-fløjet brochure om foredragsaftenen til flere arrangementer på Svampenes Dag, på foreningens ture i ugerne forinden og på et par biblioteker. Jørn Gry sørgede for personlig kontakt til en journalist på Politiken vedr. forhåndsbeskrivelse af aftenen. Journalisten valgte kun skrive om en ny brochure om svampeforgiftninger og glemte foredragsaftenen. Arrangementet stod nævnt i foreningens program og på foreningens hjemmeside, og Henny Lohse sendte s ud til Lokalafdelingen Sjællands kreds med 400 modtagere om foredragene. Resultatet var et særdeles ringe fremmøde (ca. 1/10 af auditoriets pladser). Kun to ikke-medlemmer havde tilfældigvis fundet annonceringen på nettet via Google og var mødt op (men var meget tilfredse), og kun ca. 15 medlemmer ønskede at høre foredragene. Vi må erkende, at foredrag om svampe i svampesæsonen (stadig) vanskeligt kan samle tilhørere og i hvert fald kræver massiv, vellykket markedsføring med fordel sammen med en medarrangør eller et nyhedsmedium. Samlet succesvurdering: alt for lille fremmøde, mislykket annoncering og et foredragsprogram med gode foredrag, der desværre skred tidsmæssigt (4 foredrag inkl. diskussion på 2 timer kan meget vanskeligt nås i praksis). MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 7

8 82 tilhørere til svampeforedrag i Nykøbing Falster Teater den 6. september. Foto: F. Rune 6/9 Nykøbing Falster: Er det muligt at skaffe 82 engagerede tilhørere til et svampeforedrag en aften i september i Nykøbing Falster uden trykt annoncering eller omtale gennem pressen? Ja, det lykkedes i hvert fald dette efterår. En lokal delikatessebutik ville anvende et svampeforedrag som lokkemad til en demonstrationsaften om naturlig mad og gastronomi. Jeg tog sydpå med moderate forventninger og blev overrasket. Butikken havde i løbet af 2012 etableret en gratis -klub med hele 800 medlemmer typisk kunder fra butikken som regelmæssigt orienteres om spændende fødevarer. Således blev også dette foredrag med efterfølgende prøvesmagninger og produktorientering annonceret elektronisk til klubbens medlemmer, og det resulterede i 82 tilmeldte, der hver betalte godt 100 kr. for at deltage. Kun ganske få af de fremmødte var medlemmer af foreningen, og kun få havde tidligere været på en svampetur. Spørgelysten var stor, og meget brochuremateriale blev uddelt. Dette er et eksempel på 1) fordelen ved at have en samarbejdspartner med en stor berøringsflade til lokalbefolkningen, 2) muligheden for at opnå opmærksomhed som en del af et oplevelsesarrangement (her om gastronomi) i stedet for som et rent svampearrangement, og 3) potentialet i ren elektronisk markedsføring gennem veletablerede netværk. Samlet succesvurdering: en effektiv måde at opnå stor opmærksomhed på, om end denne måtte deles med andre efterfølgende aktiviteter. Over 1000 besøgende kom forbi Sjællands Lokalafdelings første svampeudstilling mellem Torvehallerne på Israels Plads i midten af København den 15. september. Mange smagte Henny Lohses svampesuppe, og stadeholderne ved siden af udstillingen solgte over 25 kg friske trompetsvampe, tragtkantareller og kantareller fra Sverige. Foto: F. Rune 15/9 København: I samarbejde med de kun et år gamle Torvehaller afholdt Lokalafdelingen Sjælland lørdag den 15. september svampeudstilling på pladsen mellem Torvehallerne, blot 200 meter fra Nørreport Station. Initiativet kom fra foreningen og blev meget vel modtaget af Torvehallernes aktivitetskoordinator, som sørgede for gratis opstilling af pavilloner, borde til udstilling, elforsyning, elektronisk markedsføring over for Facebook-venner og koordinering med stadeholderne. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 8

9 Torvehallerne er Københavns nye, højtprofilerede delikatessetorv (på det gamle grønttorvs plads), der dagligt og ikke mindst i weekenden besøges af omkring mennesker. Der er godt 90 indendørs- og op til 60 udendørs stadepladser. Kun en mindre del af de udendørs pladser anvendes normalt om efteråret, og det giver mulighed for at lade ikke-kommercielle foreninger udstille gratis, for så vidt de kan skabe opmærksomhed om Torvehallerne. Da adskillige grønthandlere, cafeer og delikatesseforretninger har stadepladser i Torvehallerne, passer Svampeforeningen perfekt ind i de rammer, og udstillingen blev da også en stor succes, på trods af foreningens begrænsede udstillingsmaterialer og vore manglende erfaringer på stedet. Næppe mindre end 1000 besøgene kom forbi udstillingen, og Henny Lohse havde medbragt 16 liter svampesuppe, som opvarmedes og serveredes til gæsterne som gratis smagsprøver. Der blev uddelt foldere om ture på Sjælland i den følgende weekend og en mængde brochuremateriale. Lokalafdelingen fik 15 nye medlemmer de følgende 3 uger, men da forudsætningen for vores tilstedeværelse var, at vores aktiviteter skulle være ikke-kommercielle, var der intet salg på standen. Det var der til gengæld hos de tilstødende grønthandlere, der havde hjembragt store mængde vilde svampe fra Sverige og solgte det meste i løbet af lørdagen. Udstillingen påskønnedes meget af Torvehallernes aktivitetsforening, og da det nok var årets mest vellykkede PR-arrangement for foreningen øst for Store Bælt, tegner det til at blive en tilbagevendende tradition. Derfor overvejes nu fremstilling af bannere, målrettet hvervemateriale og arrangement af påfølgende weekendture specielt til næste års Torvehals-udstilling. Samlet succesvurdering: en længe savnet mulighed for et stærkt besøgt udstillingssted centralt i København, med stort potentiale for videreudvikling i fremtiden. Torvehallernes annoncering på deres hjemmeside af Sjællands Lokalafdelings svampeudstilling 2012 formentlig en årligt tilbagevendende begivenhed. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 9

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Ingen halser efter om mandagen 01 2015 JANUAR/FEBRUAR MEDLEMSBLAD FOR DANSK VANDRELAUG

Ingen halser efter om mandagen 01 2015 JANUAR/FEBRUAR MEDLEMSBLAD FOR DANSK VANDRELAUG MEDLEMSBLAD FOR DANSK VANDRELAUG Pris i løssalg: 29 kroner 01 2015 JANUAR/FEBRUAR Ingen halser efter om mandagen De fleste deltagere på mandagsturen i Aarhus er grå i toppen. Men de sætter ikke tempoet

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere