Nr. 3 januar Et nyt svampeår er i gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 januar 2013. Et nyt svampeår er i gang"

Transkript

1 Nr. 3 januar 2013 Et nyt svampeår er i gang Foreningen er gået i gang med sit 108. år. De mere end 2000 medlemmer kan traditionen tro se frem til over 150 arrangementer i løbet af 2013, heraf mindst 100 svampeture, udstillinger, kurser, åbent hus-aftener i Jylland og på Sjælland, og ikke mindst foredragsdage og generalforsamlinger i både hovedafdelingen og flere lokalafdelinger. Det stiller store krav til alle foreningens organisatorisk aktive medlemmer, og forhåbentlig kan dette nummer af Myceliet give inspiration til årets arbejde. Jeg vil reflektere lidt over dele af foreningens arbejde i 2012, gøre status for nogle af de løbende aktiviteter, der er i gang, og fortælle om de nye initiativer, der er planlagt til Myceliet sendes fra formanden direkte ud til ca. 60 modtagere, men det er på ingen måde fortroligt og må derfor gerne videresendes, hvis nogen skulle kende andre, der har lyst til at gøre en indsats for foreningen. Jeg vil gerne orienteres om medlemmer, der fremover vil kunne have gavn af at blive faste modtagere af Myceliet, så de kan blive sat på min mailingliste. Med de bedste hilsner og ønsker for 2013 Flemming Rune, formand Man kan godt finde sjældne svampe hele året rundt. Preben Graae Sørensen, foreningens sekretær gennem 40 år, fotograferer Håret Judasøre på en død elmestamme vest for Hillerød, 12. januar Foto: F. Rune MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 1

2 Sendemøde for Svampe februar 2012 Svampe 67 er færdigredigeret og for længst sendt til trykning (uge 3). Det bliver endnu en gang et udvidet nummer på 68 sider. Emnerne spænder vidt denne gang: svampeatlas, sæsonens mykolog, svampe man kan nå med gummestøvler på, flotte slørhatte, et genbesøg af Jan Vesterholts kævler i Vejle Nørreskov, svampefarvning, nye og spændende arter og ikke mindst landsdelsrapporterne for året, der gik. Og svampegastronomi-rubrikken kigger på kamfluesvampe! Ca. 30 medlemmer af Lokalafdelingen Sjælland er indkaldt til sendemøde i København tirsdag den 5. februar, hvor både Svampe 67 og det nye program skal kuverteres. Det foregår i Borgerstuen inde i gården til Øster Farimagsgade 2D, opgang G. Udsendt som B-post bør bladet nå alle medlemmer i ugens løb. Robert på 5 år er kommet i Svampe 67 med sine kamfluesvampe Svampedag og generalforsamling 23. februar 2013 Svampedagen 2013 i København ligger nu i faste rammer med 6 foredrag (ligesom i 2012), heraf et svensk (af Kerstin Bergelin). Overordnet vil foredragene før frokost handle om udbredelsen af svampe, mens foredragene efter frokost vil handle om spisning af svampe (og disses medicinske virkning). De endelige foredragstitler og tidsplanen trykkes i programmet for forår-sommer, som sendes ud med Svampe 67. Der serveres traditionen tro gratis frokost, og Dorte står klar med fællesmiddag i Geologisk Museums kantine kl (155 kr./kuvert). Ved generalforsamlingen ventes en diskussion af foreningens navn, som et par medlemmer har stillet forslag om en modernisering af. Desuden afsløres foreningens medlemstal opgjort ved udgangen af 2012, og formanden ventes i sin beretning at causere lidt over dette FNE Fungi of Northern Europe / Nordeuropas svampe Det fjerde bind i svampeforeningens bogserie om Nordeuropas svampeslægter er nær sin færdiggørelse. Det handler om ridderhatte. Morten Christensen og Jacob Heilmann-Clausen er ved at lægge sidste hånd på manuskriptet, Tobias Frøslev er indtrådt i redaktionen, og værket forventes at udkomme på engelsk i løbet af En dansk udgave planlægges. Bind 5 i bogserien (om huesvampe) er også ved at tage form og vil forhåbentlig kunne udgives i MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 2

3 Danmarks svampeatlas Atlasprojektet er gået ind i sin sidste fulde sæson. Projektet afsluttes med udgangen af 2013, men styregruppen har ansøgt Aage V. Jensens Fonde om en forlængelse på 3 måneder. Ud over en grundig afrapportering af hele projektet er det planen at arrangere en Atlasdag, hvor de største landvindinger og de vigtigste perspektiver i projektet fremlægges. Herudover undersøges mulighederne for som et tillæg til projektet at udarbejde en egentlig bogudgivelse på grundlag af resultaterne. Styregruppen har endvidere indkaldt en halv snes nøglepersoner til Brainstorm-dag i slutningen af februar, hvor atlasprojektets fremtid skal endevendes. Hvordan kan databaserne holdes levende i fremtiden? Er det muligt at sikre tilgang af (og kvalitetssikring af) nye input til databaserne fremover? Hvordan kan de opnåede resultater bedst anvendes? Er det muligt at fortsætte på vågeblus? Foreningens brochure I 2012 blev forberedt en ny udformning af foreningens brochure Vil du med på svampetur. Ved bestyrelsesmødet i hovedforeningen den 12. januar 2013 fremlagde Margot Nielsen en række alternative udkast med forskellige tekstforslag lavet i samarbejde med Jørn Gry og det blev vedtaget, at titlen på den nye brochure skal være Lær svampene at kende. Layoutet færdiggøres i løbet af vinteren, og bruchuren vil være klar i god tid til svampesæsonens start Navneudvalgets arbejde Foreningens navneudvalg består af 9 medlemmer (se listen i det halvårlige program), der har til opgave at godkende eller forkaste ændringsforslag til danske svampenavne. I forbindelse med offentliggørelsen af de seneste års mange nye fund i atlasprojektet har navneudvalget jævnligt været på arbejde for at sikre en stringent og konsistent introduktion af pædagogiske navne. Den 8. januar 2013 holdt navneudvalget sit seneste møde (et Skype-møde på Thomas Læssøes kontor) hvor mere end 50 danske svampenavne var i luften, og akutte problemer med nye navne, der er behov for i Svampe 67, blev afklaret. Vedtagne navne for nye arter kan læses i atlasartiklerne i Svampe, og hovedbestyrelsen drøftede ved sit seneste møde behovet for at trykke en fast, årlig liste i Svampe over navneændringer. Foreningens hjemmeside(r) Foreningens hovedhjemmeside vokser til stadighed, og at den bliver brugt flittigt ses af tælleren nederst på forsiden. I skrivende stund har hjemmesiden besøg af Gæst nummer siden 24. maj 2001 Alt arbejdet med hjemmesiden har hidtil været ulønnet Christian Lange har forestået den væsentlige del af det, i de senere år med hjælp fra Henny Lohse. Det overvejes i bestyrelsen, hvordan der kan skabes mulighed for en mere konstant opdatering og udvikling af hjemmesiden, både hvad angår fordelingen af det praktiske, løbende arbejde, og evt. finansiering af udgifter forbundet hermed. Hovedhjemmesiden linker til lokalafdelingernes hjemmesider, hvor der også ydes et stort arbejde for at skabe god kontakt til de lokale medlemmer. Hovedforeningen har netop i januar bevilget økonomisk projektstøtte til Æ Skurrehat, foreningens vestjyske lokalafdeling, så to lokale itinteresserede medlemmer (Mette Mølmann og Johnny Hansen) kan komme på hjemmesidekursus for at kunne udvide og udvikle Æ Skurrehat s hjemmeside. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 3

4 Svampe på kævler Formanden har fået bestilling på en artikel til tidsskriftet Haven om hobbydyrkning af spisesvampe i haven. Hvis du ligger inde med rigtig flotte fotos af især østershatte på stående kævler og måske endda podningsprocessen så har du chancen for at få dem udødeliggjort i haveforeningens tidsskrift. Du vil endda kunne få et beskedent honorar for dem. Jeg har selv flotte fotos af shiitake, bredblad, fløjlsfod og champignon i kultur, men hvis nogen har fotos i bedre kvalitet, lader jeg gerne dem komme foran. Send evt. billeder elektronisk til Gamle dias kan jeg om nødvendigt scanne. Artiklen skal trykkes til efteråret. Shiitake på kævle. Foto: F. Rune. Svampeforeningens fonde Foreningens fonde, der yder støtte til særlige aktiviteter om svampe, især blandt medlemmerne, vil undergå en del ændringer i den kommende tid. Den fælles ansøgningsfrist flyttes fra om foråret (31. marts) til sidst på efteråret. Det skyldes, at det nuværende uddelingstidspunkt ligger for sent i forhold til svampesæsonen, når der f.eks. gives støtte til studierejser og konference-besøg. Med flyselskabernes aktuelle pris-struktur er det ofte nødvendigt at booke flybilletter til sommer/efterår allerede den foregåede vinter for at få dem til den billigste pris. En uddeling ikke senere end jul vil også give langt bedre mulighed for at tilrette projekterne og evt. søge supplerende eller alternative sponsorer, inden svampesæsonen begynder. Svampeforeningens nyeste fond, Svampefonden, der er skabt af overskuddet fra Svampetryk (foreningens bogsalg), er ved at blive udbygget, så den fremover vil blive langt den største og vigtigste af fondene. Den første grundstol på kr. har det endnu ikke været muligt at udbetale støtte fra pga. negativ forrentning, men dette problem er nu løst. Efter et imponerende stykke arbejde de seneste år af Svampetryks medarbejdere (Poul Erik Brandt!) har det været muligt ved årsskiftet at overføre yderligere kr. til Svampefonden, og der ventes et lignende beløb overført inden udgangen af Det skaber mulighed for en langt større og måske mere målrettet tildeling af støtte fra fondene. Det overvejes nu, om der skal udarbejdes nye retningslinjer for anvendelsen af fondsmidlerne. I fondenes ledelse sidder Jens H. Petersen, Flemming Rune og Anne Storgaard. Der vil blive udarbejdet en ny ansøgningsvejledning inden efteråret 2013, så de nye regler kan annonceres og træde i kraft i god tid inden næste ansøgningsfrist. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 4

5 Fem svampearrangementer med offentlig adgang gode og dårlige erfaringer I 2012 afholdt Svampeforeningen godt 10 arrangementer, hvor alle, og ikke kun foreningens egne medlemmer, var inviteret til at deltage. Målet var i høj grad at give ikke-medlemmer et indblik i svampenes fascinerende verden og de skønne friluftsoplevelser, man kan få på svampejagt og måske derved give dem lyst til at melde sig ind i foreningen. Fra slutningen af august til midten af september deltog jeg i fem svampearrangementer med offentlig adgang, heraf fire i foreningens regi. De faldt meget forskelligt ud, og det er værd at opsummere erfaringerne både hvad angår effekten af markedsføring/annoncering, samarbejde med andre arrangører og lokalisering. De fem arrangementer var: 1) Mandag 27. august: Vestjylland, ekskursion i Dejbjerg Plantage og foredrag i Bundsbæk Mølle 2) Søndag 2. september: Nordsjælland, Svampenes Dag i Store Dyrehave v. Hillerød 3) Onsdag 5. september: København, foredragsaften i Geocenter Danmark 4) Torsdag 6. september: Nykøbing Falster, aftenforedrag ved gastronomiarrangement 5) Lørdag 15. september: København, udstilling og svampesuppe mellem Torvehallerne på Israels Plads To af arrangementerne (Vestjylland og Nykøbing Falster) var betalingsarrangementer med forudtilmelding lavet i samarbejde med andre arrangører, deltagerpris hhv. 60 og 120 kr. De øvrige var gratisarrangementer uden forudtilmelding lavet af foreningen alene. Fælles for alle arrangementer var en middelmådig til dårlig svampesæson, hvor det enten havde været for tørt (østpå) eller svampemycelierne i skoven var udtømte (vestpå). Der demonstreres svampe for én af de 57 deltagere på foreningens åbne tur i Dejbjerg Plantage den 27. august 2012, arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Skjern. Foto: F. Rune MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 5

6 27/8 Vestjylland: Arrangementet bestod af 1½ times ekskursion i Dejbjerg Plantage, 10 minutters kørsel i biler til Bundsbæk Mølle og ca. 1½ times lysbilledforedrag. Æ Skurrehat (Vestjysk Lokalafdeling) havde arrangeret i samarbejdet med Folkeuniversitetet i Skjern. Arrangementet var derfor omtalt i Folkeuniversitetets program og endda annonceret med farvebillede på forsiden af programmet, der blev postomdelt i Vestjylland. Der var hele 57 betalende deltagere i arrangementet, hvilket må betegnes som en stor succes. Det var småt med svampe i skoven, men stemningen og entusiasmen var stor. Æ Skurrehat hvervede i løbet af august 17 (!) nye medlemmer til foreningen, heraf 7 ved selve arrangementet, ikke mindst pga. et stort arbejde af Helmuth Andresen. Desværre gav hele arrangementet trods deltagergebyr et samlet underskud på godt kr. bl.a. rejserefusion og bidrag til Folkeuniversitetet. Samarbejdet med Folkeuniversitetet var dyrt, men var en nødvendig forudsætning for det store deltagerantal. Sådanne arrangementer kræver støtte fra Hovedforeningen (herom senere), da de næppe kan finansieres udelukkende ved deltagerbetaling. Samlet succesvurdering: stort fremmøde, imponerende medlemshvervning 2/9 Nordsjælland: Ved en meget stor koordineringsindsats fra Jørgen Vingborg og Lokalafdelingen Sjælland blev et arrangement i Store Dyrehave ved Hillerød hovedarrangementet ved den fællesnordiske Svampenes Dag. Det var lykkedes at samle hele ti diplomtagere fra foreningen som turledere, som gik fra to forskellige P-pladser ind til skovens midte, hvor der var opstillet pavillon, var svampekontrol, udstilling og demonstration, blev uddelt brochurer og var salg af drikkevarer til frokosten. Lokalafdelingen Sjælland stod selv for arrangementet og havde ikke samarbejdspartnere. PR-aktiviteterne omkring arrangementet blev koordineret af Jørgen Vingborg og formanden. Der var udarbejdet pressemeddelelser, som sammen med spektakulære digitalfotos 7-10 dage før blev sendt til Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Posten (med personlig opfølgning til journalister), til Politiken og Berlingske Tidende, til DMI s hjemmeside og til TV2-regional ( tv-lorry ).. Pressetiltagene gav ingen omtale overhovedet. I lokalaviserne blev vi udkonkurreret af den lokale frimærkeklubs sæsonstart og den nærliggende sognekirkes deltagelse i salmemaraton, der tilsammen løb med al den spalteplads, vi gerne ville have haft. Naturstyrelsen Nordsjælland annoncerede dog loyalt arrangementet flot på deres hjemmeside, og en tilsvarende indbydelse blev via Skoleintra distribueret til skolelærere og -elever på en nærliggende folkeskole. I Svampeforeningens eget program var knap ¾ sides omtale. Resultatet var et fremmøde på ca. 40 deltagere (ud over de ti turlederne), næsten alle medlemmer af foreningen. Alle havde en skøn tur, i godt vejr og med god stemning. Men strategien om, at det skulle have været et vindue fra foreningen udadtil, hvor andre kunne prøve en første svampetur. og foreningen måske kunne få et antal nye medlemmer, mislykkedes. Vi må konstatere, at det er for usikkert at regne med almindelig presseomtale i medierne, selv med personlig kontakt til journalister. Annoncering i de trykte medier er meget dyrt, og disses oplag er for nedadgående og har for ringe dækning (med undtagelse af gratisaviser), så der må findes andre veje. Især må det overvejes at inddrage sociale medier på nettet, mail-klubber og at få en medarrangør (som i Vestjylland), evt. et nyhedsmedium, der kan hjælpe med til at løfte PR-byrden. Dette vil være nødvendigt, hvis man vil sikre deltagelse i arrangementer uden for alfarvej, hvor folk ikke kommer tilfældigt forbi. Samlet succesvurdering: meget velarrangeret udstilling og program i skoven, men mislykket annoncering og alt for lille fremmøde til 10 turledere MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 6

7 Flot arrangement, højt humør og store kantareller ved foreningens Svampenes Dag-arrangement i Store Dyrehave i Nordsjælland, den 2. september men kun 40 deltagere til 10 turledere. Foto: F. Rune 5/9 København: Som en del af Kan de spises -kampagnen, som Friluftsrådet havde bevilget kr. til (især til udsendelse af Kan de spises-brochurer til naturvejledere og biblioteker ), holdt foreningen en gratis foredragsaften midt i svampesæsonen med fokus på spise- og giftsvampe. Vi har tidligere haft dårlige erfaringer med fremmødet til svampeforedrag i svampesæsonen, men det skulle afprøves igen. Jørn Gry var koordinator for arrangementet, hvor der var 4 foredragsholdere til at fortælle om svampespisning, svampeforgiftninger, gode svampehistorier og svampeture med børn. Hele foredragsaftenen skulle vare fra kl og afholdes i Geocenter Danmark i Øster Voldgade. Der var uddelt en 3-fløjet brochure om foredragsaftenen til flere arrangementer på Svampenes Dag, på foreningens ture i ugerne forinden og på et par biblioteker. Jørn Gry sørgede for personlig kontakt til en journalist på Politiken vedr. forhåndsbeskrivelse af aftenen. Journalisten valgte kun skrive om en ny brochure om svampeforgiftninger og glemte foredragsaftenen. Arrangementet stod nævnt i foreningens program og på foreningens hjemmeside, og Henny Lohse sendte s ud til Lokalafdelingen Sjællands kreds med 400 modtagere om foredragene. Resultatet var et særdeles ringe fremmøde (ca. 1/10 af auditoriets pladser). Kun to ikke-medlemmer havde tilfældigvis fundet annonceringen på nettet via Google og var mødt op (men var meget tilfredse), og kun ca. 15 medlemmer ønskede at høre foredragene. Vi må erkende, at foredrag om svampe i svampesæsonen (stadig) vanskeligt kan samle tilhørere og i hvert fald kræver massiv, vellykket markedsføring med fordel sammen med en medarrangør eller et nyhedsmedium. Samlet succesvurdering: alt for lille fremmøde, mislykket annoncering og et foredragsprogram med gode foredrag, der desværre skred tidsmæssigt (4 foredrag inkl. diskussion på 2 timer kan meget vanskeligt nås i praksis). MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 7

8 82 tilhørere til svampeforedrag i Nykøbing Falster Teater den 6. september. Foto: F. Rune 6/9 Nykøbing Falster: Er det muligt at skaffe 82 engagerede tilhørere til et svampeforedrag en aften i september i Nykøbing Falster uden trykt annoncering eller omtale gennem pressen? Ja, det lykkedes i hvert fald dette efterår. En lokal delikatessebutik ville anvende et svampeforedrag som lokkemad til en demonstrationsaften om naturlig mad og gastronomi. Jeg tog sydpå med moderate forventninger og blev overrasket. Butikken havde i løbet af 2012 etableret en gratis -klub med hele 800 medlemmer typisk kunder fra butikken som regelmæssigt orienteres om spændende fødevarer. Således blev også dette foredrag med efterfølgende prøvesmagninger og produktorientering annonceret elektronisk til klubbens medlemmer, og det resulterede i 82 tilmeldte, der hver betalte godt 100 kr. for at deltage. Kun ganske få af de fremmødte var medlemmer af foreningen, og kun få havde tidligere været på en svampetur. Spørgelysten var stor, og meget brochuremateriale blev uddelt. Dette er et eksempel på 1) fordelen ved at have en samarbejdspartner med en stor berøringsflade til lokalbefolkningen, 2) muligheden for at opnå opmærksomhed som en del af et oplevelsesarrangement (her om gastronomi) i stedet for som et rent svampearrangement, og 3) potentialet i ren elektronisk markedsføring gennem veletablerede netværk. Samlet succesvurdering: en effektiv måde at opnå stor opmærksomhed på, om end denne måtte deles med andre efterfølgende aktiviteter. Over 1000 besøgende kom forbi Sjællands Lokalafdelings første svampeudstilling mellem Torvehallerne på Israels Plads i midten af København den 15. september. Mange smagte Henny Lohses svampesuppe, og stadeholderne ved siden af udstillingen solgte over 25 kg friske trompetsvampe, tragtkantareller og kantareller fra Sverige. Foto: F. Rune 15/9 København: I samarbejde med de kun et år gamle Torvehaller afholdt Lokalafdelingen Sjælland lørdag den 15. september svampeudstilling på pladsen mellem Torvehallerne, blot 200 meter fra Nørreport Station. Initiativet kom fra foreningen og blev meget vel modtaget af Torvehallernes aktivitetskoordinator, som sørgede for gratis opstilling af pavilloner, borde til udstilling, elforsyning, elektronisk markedsføring over for Facebook-venner og koordinering med stadeholderne. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 8

9 Torvehallerne er Københavns nye, højtprofilerede delikatessetorv (på det gamle grønttorvs plads), der dagligt og ikke mindst i weekenden besøges af omkring mennesker. Der er godt 90 indendørs- og op til 60 udendørs stadepladser. Kun en mindre del af de udendørs pladser anvendes normalt om efteråret, og det giver mulighed for at lade ikke-kommercielle foreninger udstille gratis, for så vidt de kan skabe opmærksomhed om Torvehallerne. Da adskillige grønthandlere, cafeer og delikatesseforretninger har stadepladser i Torvehallerne, passer Svampeforeningen perfekt ind i de rammer, og udstillingen blev da også en stor succes, på trods af foreningens begrænsede udstillingsmaterialer og vore manglende erfaringer på stedet. Næppe mindre end 1000 besøgene kom forbi udstillingen, og Henny Lohse havde medbragt 16 liter svampesuppe, som opvarmedes og serveredes til gæsterne som gratis smagsprøver. Der blev uddelt foldere om ture på Sjælland i den følgende weekend og en mængde brochuremateriale. Lokalafdelingen fik 15 nye medlemmer de følgende 3 uger, men da forudsætningen for vores tilstedeværelse var, at vores aktiviteter skulle være ikke-kommercielle, var der intet salg på standen. Det var der til gengæld hos de tilstødende grønthandlere, der havde hjembragt store mængde vilde svampe fra Sverige og solgte det meste i løbet af lørdagen. Udstillingen påskønnedes meget af Torvehallernes aktivitetsforening, og da det nok var årets mest vellykkede PR-arrangement for foreningen øst for Store Bælt, tegner det til at blive en tilbagevendende tradition. Derfor overvejes nu fremstilling af bannere, målrettet hvervemateriale og arrangement af påfølgende weekendture specielt til næste års Torvehals-udstilling. Samlet succesvurdering: en længe savnet mulighed for et stærkt besøgt udstillingssted centralt i København, med stort potentiale for videreudvikling i fremtiden. Torvehallernes annoncering på deres hjemmeside af Sjællands Lokalafdelings svampeudstilling 2012 formentlig en årligt tilbagevendende begivenhed. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 9

Nr. 4 september 2013. God, sen svampesæson i vente

Nr. 4 september 2013. God, sen svampesæson i vente Nr. 4 september 2013 God, sen svampesæson i vente Sommeren og efterårets begyndelse har været præget af tørkeperioder, og de fleste steder har det knebet med at få gang i svampene. Nu sker der endelig

Læs mere

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er Nr. 7 september 2015 Så er der Karl Johan er De seneste 3 uger har efter en tør sommer i den grad opfugtet hele Jylland, Fyn og Nordsjælland. I Gribskov har Karl Johan-mycelierne fået travlt, og skoven

Læs mere

Nr. 6 december 2014. Så er svampesæsonen (næsten) slut

Nr. 6 december 2014. Så er svampesæsonen (næsten) slut Nr. 6 december 2014 Så er svampesæsonen (næsten) slut men den varede længe i år, fordi vi fik det næstvarmeste efterår i over hundrede år med mere end 50% ekstra nedbør. Der kom lidt nattefrost nogle få

Læs mere

Nr. 5 august 2014. Nu kommer svampene

Nr. 5 august 2014. Nu kommer svampene Nr. 5 august 2014 Nu kommer svampene Efter at juli måned endte i tørke og varme over det meste af landet, har de første par uger af august rettet så meget op på nedbørunderskuddet, at der er gode udsigter

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 NOTAT Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 Handleplan for valg til Seniorråd Formål: At få afklaret hvordan procedurerne omkring det skal være. (Hvornår er de forskellige deadlines) Hente inspiration

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11 Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 17. januar 2016 kl. 11 Sted: Karen Sørensen Havne Alle 3 Horsens Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, ordstyrer. 2. Gennemgang af referat og arbejdsopgaver

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

skandinaviens største cykel- og triatlonmesse 2017 Bliv udstiller på skandinaviens største cykel- og triatlonmesse ØST 11.-12. november Roskilde Kongrescenter 25.-26. november MESSE C, Fredericia VEST Velkommen til CykelSportMessen - Skandinaviens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FC Helsingborg vs. Pixbo

FC Helsingborg vs. Pixbo SSL Floorball event 30. Januar 2016 FC Helsingborg vs. Pixbo Indhold: 1. Baggrund 2. Plan og målsætninger 3. Budget 4. Eksponering Dette arbejdsdokument opdateres løbende: Status lige nu d. 26/9 2015:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014.

Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014. Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014. Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ifølge vedtægterne

Læs mere

Forældremøde. Vojens Skøjteklub

Forældremøde. Vojens Skøjteklub Forældremøde Vojens Skøjteklub Aktuelt Off ice sæson + Is i April + Camp Ålborg + Evt. weekendtræning is Ålborg/Esbjerg - Off ice 1-3x uge - VGIE tilbud til Skøjteskolen og funskate1 - Alle udover skøjteskolen:

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] TAK! På arbejdslørdagen d. 1. november blev der klippet og klistret, lavet søde og salte lækkerier, snedkereret og ikke mindst holdt vigtige møder om basarmad, salgsbod med mere.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016. Tirsdag den 23. august 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere hjælper hinanden: andre Torsdag den 8. september 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere andre

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FC Helsingborg vs. Linköping

FC Helsingborg vs. Linköping SSL Floorball event 4. marts 2017 FC Helsingborg vs. Linköping Indhold: 1. Baggrund 2. Plan og målsætninger 3. Budget 4. Eksponering Dette arbejdsdokument opdateres løbende: Status lige nu d. 16/12 2016:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere