Nr. 3 januar Et nyt svampeår er i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 januar 2013. Et nyt svampeår er i gang"

Transkript

1 Nr. 3 januar 2013 Et nyt svampeår er i gang Foreningen er gået i gang med sit 108. år. De mere end 2000 medlemmer kan traditionen tro se frem til over 150 arrangementer i løbet af 2013, heraf mindst 100 svampeture, udstillinger, kurser, åbent hus-aftener i Jylland og på Sjælland, og ikke mindst foredragsdage og generalforsamlinger i både hovedafdelingen og flere lokalafdelinger. Det stiller store krav til alle foreningens organisatorisk aktive medlemmer, og forhåbentlig kan dette nummer af Myceliet give inspiration til årets arbejde. Jeg vil reflektere lidt over dele af foreningens arbejde i 2012, gøre status for nogle af de løbende aktiviteter, der er i gang, og fortælle om de nye initiativer, der er planlagt til Myceliet sendes fra formanden direkte ud til ca. 60 modtagere, men det er på ingen måde fortroligt og må derfor gerne videresendes, hvis nogen skulle kende andre, der har lyst til at gøre en indsats for foreningen. Jeg vil gerne orienteres om medlemmer, der fremover vil kunne have gavn af at blive faste modtagere af Myceliet, så de kan blive sat på min mailingliste. Med de bedste hilsner og ønsker for 2013 Flemming Rune, formand Man kan godt finde sjældne svampe hele året rundt. Preben Graae Sørensen, foreningens sekretær gennem 40 år, fotograferer Håret Judasøre på en død elmestamme vest for Hillerød, 12. januar Foto: F. Rune MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 1

2 Sendemøde for Svampe februar 2012 Svampe 67 er færdigredigeret og for længst sendt til trykning (uge 3). Det bliver endnu en gang et udvidet nummer på 68 sider. Emnerne spænder vidt denne gang: svampeatlas, sæsonens mykolog, svampe man kan nå med gummestøvler på, flotte slørhatte, et genbesøg af Jan Vesterholts kævler i Vejle Nørreskov, svampefarvning, nye og spændende arter og ikke mindst landsdelsrapporterne for året, der gik. Og svampegastronomi-rubrikken kigger på kamfluesvampe! Ca. 30 medlemmer af Lokalafdelingen Sjælland er indkaldt til sendemøde i København tirsdag den 5. februar, hvor både Svampe 67 og det nye program skal kuverteres. Det foregår i Borgerstuen inde i gården til Øster Farimagsgade 2D, opgang G. Udsendt som B-post bør bladet nå alle medlemmer i ugens løb. Robert på 5 år er kommet i Svampe 67 med sine kamfluesvampe Svampedag og generalforsamling 23. februar 2013 Svampedagen 2013 i København ligger nu i faste rammer med 6 foredrag (ligesom i 2012), heraf et svensk (af Kerstin Bergelin). Overordnet vil foredragene før frokost handle om udbredelsen af svampe, mens foredragene efter frokost vil handle om spisning af svampe (og disses medicinske virkning). De endelige foredragstitler og tidsplanen trykkes i programmet for forår-sommer, som sendes ud med Svampe 67. Der serveres traditionen tro gratis frokost, og Dorte står klar med fællesmiddag i Geologisk Museums kantine kl (155 kr./kuvert). Ved generalforsamlingen ventes en diskussion af foreningens navn, som et par medlemmer har stillet forslag om en modernisering af. Desuden afsløres foreningens medlemstal opgjort ved udgangen af 2012, og formanden ventes i sin beretning at causere lidt over dette FNE Fungi of Northern Europe / Nordeuropas svampe Det fjerde bind i svampeforeningens bogserie om Nordeuropas svampeslægter er nær sin færdiggørelse. Det handler om ridderhatte. Morten Christensen og Jacob Heilmann-Clausen er ved at lægge sidste hånd på manuskriptet, Tobias Frøslev er indtrådt i redaktionen, og værket forventes at udkomme på engelsk i løbet af En dansk udgave planlægges. Bind 5 i bogserien (om huesvampe) er også ved at tage form og vil forhåbentlig kunne udgives i MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 2

3 Danmarks svampeatlas Atlasprojektet er gået ind i sin sidste fulde sæson. Projektet afsluttes med udgangen af 2013, men styregruppen har ansøgt Aage V. Jensens Fonde om en forlængelse på 3 måneder. Ud over en grundig afrapportering af hele projektet er det planen at arrangere en Atlasdag, hvor de største landvindinger og de vigtigste perspektiver i projektet fremlægges. Herudover undersøges mulighederne for som et tillæg til projektet at udarbejde en egentlig bogudgivelse på grundlag af resultaterne. Styregruppen har endvidere indkaldt en halv snes nøglepersoner til Brainstorm-dag i slutningen af februar, hvor atlasprojektets fremtid skal endevendes. Hvordan kan databaserne holdes levende i fremtiden? Er det muligt at sikre tilgang af (og kvalitetssikring af) nye input til databaserne fremover? Hvordan kan de opnåede resultater bedst anvendes? Er det muligt at fortsætte på vågeblus? Foreningens brochure I 2012 blev forberedt en ny udformning af foreningens brochure Vil du med på svampetur. Ved bestyrelsesmødet i hovedforeningen den 12. januar 2013 fremlagde Margot Nielsen en række alternative udkast med forskellige tekstforslag lavet i samarbejde med Jørn Gry og det blev vedtaget, at titlen på den nye brochure skal være Lær svampene at kende. Layoutet færdiggøres i løbet af vinteren, og bruchuren vil være klar i god tid til svampesæsonens start Navneudvalgets arbejde Foreningens navneudvalg består af 9 medlemmer (se listen i det halvårlige program), der har til opgave at godkende eller forkaste ændringsforslag til danske svampenavne. I forbindelse med offentliggørelsen af de seneste års mange nye fund i atlasprojektet har navneudvalget jævnligt været på arbejde for at sikre en stringent og konsistent introduktion af pædagogiske navne. Den 8. januar 2013 holdt navneudvalget sit seneste møde (et Skype-møde på Thomas Læssøes kontor) hvor mere end 50 danske svampenavne var i luften, og akutte problemer med nye navne, der er behov for i Svampe 67, blev afklaret. Vedtagne navne for nye arter kan læses i atlasartiklerne i Svampe, og hovedbestyrelsen drøftede ved sit seneste møde behovet for at trykke en fast, årlig liste i Svampe over navneændringer. Foreningens hjemmeside(r) Foreningens hovedhjemmeside vokser til stadighed, og at den bliver brugt flittigt ses af tælleren nederst på forsiden. I skrivende stund har hjemmesiden besøg af Gæst nummer siden 24. maj 2001 Alt arbejdet med hjemmesiden har hidtil været ulønnet Christian Lange har forestået den væsentlige del af det, i de senere år med hjælp fra Henny Lohse. Det overvejes i bestyrelsen, hvordan der kan skabes mulighed for en mere konstant opdatering og udvikling af hjemmesiden, både hvad angår fordelingen af det praktiske, løbende arbejde, og evt. finansiering af udgifter forbundet hermed. Hovedhjemmesiden linker til lokalafdelingernes hjemmesider, hvor der også ydes et stort arbejde for at skabe god kontakt til de lokale medlemmer. Hovedforeningen har netop i januar bevilget økonomisk projektstøtte til Æ Skurrehat, foreningens vestjyske lokalafdeling, så to lokale itinteresserede medlemmer (Mette Mølmann og Johnny Hansen) kan komme på hjemmesidekursus for at kunne udvide og udvikle Æ Skurrehat s hjemmeside. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 3

4 Svampe på kævler Formanden har fået bestilling på en artikel til tidsskriftet Haven om hobbydyrkning af spisesvampe i haven. Hvis du ligger inde med rigtig flotte fotos af især østershatte på stående kævler og måske endda podningsprocessen så har du chancen for at få dem udødeliggjort i haveforeningens tidsskrift. Du vil endda kunne få et beskedent honorar for dem. Jeg har selv flotte fotos af shiitake, bredblad, fløjlsfod og champignon i kultur, men hvis nogen har fotos i bedre kvalitet, lader jeg gerne dem komme foran. Send evt. billeder elektronisk til Gamle dias kan jeg om nødvendigt scanne. Artiklen skal trykkes til efteråret. Shiitake på kævle. Foto: F. Rune. Svampeforeningens fonde Foreningens fonde, der yder støtte til særlige aktiviteter om svampe, især blandt medlemmerne, vil undergå en del ændringer i den kommende tid. Den fælles ansøgningsfrist flyttes fra om foråret (31. marts) til sidst på efteråret. Det skyldes, at det nuværende uddelingstidspunkt ligger for sent i forhold til svampesæsonen, når der f.eks. gives støtte til studierejser og konference-besøg. Med flyselskabernes aktuelle pris-struktur er det ofte nødvendigt at booke flybilletter til sommer/efterår allerede den foregåede vinter for at få dem til den billigste pris. En uddeling ikke senere end jul vil også give langt bedre mulighed for at tilrette projekterne og evt. søge supplerende eller alternative sponsorer, inden svampesæsonen begynder. Svampeforeningens nyeste fond, Svampefonden, der er skabt af overskuddet fra Svampetryk (foreningens bogsalg), er ved at blive udbygget, så den fremover vil blive langt den største og vigtigste af fondene. Den første grundstol på kr. har det endnu ikke været muligt at udbetale støtte fra pga. negativ forrentning, men dette problem er nu løst. Efter et imponerende stykke arbejde de seneste år af Svampetryks medarbejdere (Poul Erik Brandt!) har det været muligt ved årsskiftet at overføre yderligere kr. til Svampefonden, og der ventes et lignende beløb overført inden udgangen af Det skaber mulighed for en langt større og måske mere målrettet tildeling af støtte fra fondene. Det overvejes nu, om der skal udarbejdes nye retningslinjer for anvendelsen af fondsmidlerne. I fondenes ledelse sidder Jens H. Petersen, Flemming Rune og Anne Storgaard. Der vil blive udarbejdet en ny ansøgningsvejledning inden efteråret 2013, så de nye regler kan annonceres og træde i kraft i god tid inden næste ansøgningsfrist. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 4

5 Fem svampearrangementer med offentlig adgang gode og dårlige erfaringer I 2012 afholdt Svampeforeningen godt 10 arrangementer, hvor alle, og ikke kun foreningens egne medlemmer, var inviteret til at deltage. Målet var i høj grad at give ikke-medlemmer et indblik i svampenes fascinerende verden og de skønne friluftsoplevelser, man kan få på svampejagt og måske derved give dem lyst til at melde sig ind i foreningen. Fra slutningen af august til midten af september deltog jeg i fem svampearrangementer med offentlig adgang, heraf fire i foreningens regi. De faldt meget forskelligt ud, og det er værd at opsummere erfaringerne både hvad angår effekten af markedsføring/annoncering, samarbejde med andre arrangører og lokalisering. De fem arrangementer var: 1) Mandag 27. august: Vestjylland, ekskursion i Dejbjerg Plantage og foredrag i Bundsbæk Mølle 2) Søndag 2. september: Nordsjælland, Svampenes Dag i Store Dyrehave v. Hillerød 3) Onsdag 5. september: København, foredragsaften i Geocenter Danmark 4) Torsdag 6. september: Nykøbing Falster, aftenforedrag ved gastronomiarrangement 5) Lørdag 15. september: København, udstilling og svampesuppe mellem Torvehallerne på Israels Plads To af arrangementerne (Vestjylland og Nykøbing Falster) var betalingsarrangementer med forudtilmelding lavet i samarbejde med andre arrangører, deltagerpris hhv. 60 og 120 kr. De øvrige var gratisarrangementer uden forudtilmelding lavet af foreningen alene. Fælles for alle arrangementer var en middelmådig til dårlig svampesæson, hvor det enten havde været for tørt (østpå) eller svampemycelierne i skoven var udtømte (vestpå). Der demonstreres svampe for én af de 57 deltagere på foreningens åbne tur i Dejbjerg Plantage den 27. august 2012, arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Skjern. Foto: F. Rune MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 5

6 27/8 Vestjylland: Arrangementet bestod af 1½ times ekskursion i Dejbjerg Plantage, 10 minutters kørsel i biler til Bundsbæk Mølle og ca. 1½ times lysbilledforedrag. Æ Skurrehat (Vestjysk Lokalafdeling) havde arrangeret i samarbejdet med Folkeuniversitetet i Skjern. Arrangementet var derfor omtalt i Folkeuniversitetets program og endda annonceret med farvebillede på forsiden af programmet, der blev postomdelt i Vestjylland. Der var hele 57 betalende deltagere i arrangementet, hvilket må betegnes som en stor succes. Det var småt med svampe i skoven, men stemningen og entusiasmen var stor. Æ Skurrehat hvervede i løbet af august 17 (!) nye medlemmer til foreningen, heraf 7 ved selve arrangementet, ikke mindst pga. et stort arbejde af Helmuth Andresen. Desværre gav hele arrangementet trods deltagergebyr et samlet underskud på godt kr. bl.a. rejserefusion og bidrag til Folkeuniversitetet. Samarbejdet med Folkeuniversitetet var dyrt, men var en nødvendig forudsætning for det store deltagerantal. Sådanne arrangementer kræver støtte fra Hovedforeningen (herom senere), da de næppe kan finansieres udelukkende ved deltagerbetaling. Samlet succesvurdering: stort fremmøde, imponerende medlemshvervning 2/9 Nordsjælland: Ved en meget stor koordineringsindsats fra Jørgen Vingborg og Lokalafdelingen Sjælland blev et arrangement i Store Dyrehave ved Hillerød hovedarrangementet ved den fællesnordiske Svampenes Dag. Det var lykkedes at samle hele ti diplomtagere fra foreningen som turledere, som gik fra to forskellige P-pladser ind til skovens midte, hvor der var opstillet pavillon, var svampekontrol, udstilling og demonstration, blev uddelt brochurer og var salg af drikkevarer til frokosten. Lokalafdelingen Sjælland stod selv for arrangementet og havde ikke samarbejdspartnere. PR-aktiviteterne omkring arrangementet blev koordineret af Jørgen Vingborg og formanden. Der var udarbejdet pressemeddelelser, som sammen med spektakulære digitalfotos 7-10 dage før blev sendt til Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Posten (med personlig opfølgning til journalister), til Politiken og Berlingske Tidende, til DMI s hjemmeside og til TV2-regional ( tv-lorry ).. Pressetiltagene gav ingen omtale overhovedet. I lokalaviserne blev vi udkonkurreret af den lokale frimærkeklubs sæsonstart og den nærliggende sognekirkes deltagelse i salmemaraton, der tilsammen løb med al den spalteplads, vi gerne ville have haft. Naturstyrelsen Nordsjælland annoncerede dog loyalt arrangementet flot på deres hjemmeside, og en tilsvarende indbydelse blev via Skoleintra distribueret til skolelærere og -elever på en nærliggende folkeskole. I Svampeforeningens eget program var knap ¾ sides omtale. Resultatet var et fremmøde på ca. 40 deltagere (ud over de ti turlederne), næsten alle medlemmer af foreningen. Alle havde en skøn tur, i godt vejr og med god stemning. Men strategien om, at det skulle have været et vindue fra foreningen udadtil, hvor andre kunne prøve en første svampetur. og foreningen måske kunne få et antal nye medlemmer, mislykkedes. Vi må konstatere, at det er for usikkert at regne med almindelig presseomtale i medierne, selv med personlig kontakt til journalister. Annoncering i de trykte medier er meget dyrt, og disses oplag er for nedadgående og har for ringe dækning (med undtagelse af gratisaviser), så der må findes andre veje. Især må det overvejes at inddrage sociale medier på nettet, mail-klubber og at få en medarrangør (som i Vestjylland), evt. et nyhedsmedium, der kan hjælpe med til at løfte PR-byrden. Dette vil være nødvendigt, hvis man vil sikre deltagelse i arrangementer uden for alfarvej, hvor folk ikke kommer tilfældigt forbi. Samlet succesvurdering: meget velarrangeret udstilling og program i skoven, men mislykket annoncering og alt for lille fremmøde til 10 turledere MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 6

7 Flot arrangement, højt humør og store kantareller ved foreningens Svampenes Dag-arrangement i Store Dyrehave i Nordsjælland, den 2. september men kun 40 deltagere til 10 turledere. Foto: F. Rune 5/9 København: Som en del af Kan de spises -kampagnen, som Friluftsrådet havde bevilget kr. til (især til udsendelse af Kan de spises-brochurer til naturvejledere og biblioteker ), holdt foreningen en gratis foredragsaften midt i svampesæsonen med fokus på spise- og giftsvampe. Vi har tidligere haft dårlige erfaringer med fremmødet til svampeforedrag i svampesæsonen, men det skulle afprøves igen. Jørn Gry var koordinator for arrangementet, hvor der var 4 foredragsholdere til at fortælle om svampespisning, svampeforgiftninger, gode svampehistorier og svampeture med børn. Hele foredragsaftenen skulle vare fra kl og afholdes i Geocenter Danmark i Øster Voldgade. Der var uddelt en 3-fløjet brochure om foredragsaftenen til flere arrangementer på Svampenes Dag, på foreningens ture i ugerne forinden og på et par biblioteker. Jørn Gry sørgede for personlig kontakt til en journalist på Politiken vedr. forhåndsbeskrivelse af aftenen. Journalisten valgte kun skrive om en ny brochure om svampeforgiftninger og glemte foredragsaftenen. Arrangementet stod nævnt i foreningens program og på foreningens hjemmeside, og Henny Lohse sendte s ud til Lokalafdelingen Sjællands kreds med 400 modtagere om foredragene. Resultatet var et særdeles ringe fremmøde (ca. 1/10 af auditoriets pladser). Kun to ikke-medlemmer havde tilfældigvis fundet annonceringen på nettet via Google og var mødt op (men var meget tilfredse), og kun ca. 15 medlemmer ønskede at høre foredragene. Vi må erkende, at foredrag om svampe i svampesæsonen (stadig) vanskeligt kan samle tilhørere og i hvert fald kræver massiv, vellykket markedsføring med fordel sammen med en medarrangør eller et nyhedsmedium. Samlet succesvurdering: alt for lille fremmøde, mislykket annoncering og et foredragsprogram med gode foredrag, der desværre skred tidsmæssigt (4 foredrag inkl. diskussion på 2 timer kan meget vanskeligt nås i praksis). MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 7

8 82 tilhørere til svampeforedrag i Nykøbing Falster Teater den 6. september. Foto: F. Rune 6/9 Nykøbing Falster: Er det muligt at skaffe 82 engagerede tilhørere til et svampeforedrag en aften i september i Nykøbing Falster uden trykt annoncering eller omtale gennem pressen? Ja, det lykkedes i hvert fald dette efterår. En lokal delikatessebutik ville anvende et svampeforedrag som lokkemad til en demonstrationsaften om naturlig mad og gastronomi. Jeg tog sydpå med moderate forventninger og blev overrasket. Butikken havde i løbet af 2012 etableret en gratis -klub med hele 800 medlemmer typisk kunder fra butikken som regelmæssigt orienteres om spændende fødevarer. Således blev også dette foredrag med efterfølgende prøvesmagninger og produktorientering annonceret elektronisk til klubbens medlemmer, og det resulterede i 82 tilmeldte, der hver betalte godt 100 kr. for at deltage. Kun ganske få af de fremmødte var medlemmer af foreningen, og kun få havde tidligere været på en svampetur. Spørgelysten var stor, og meget brochuremateriale blev uddelt. Dette er et eksempel på 1) fordelen ved at have en samarbejdspartner med en stor berøringsflade til lokalbefolkningen, 2) muligheden for at opnå opmærksomhed som en del af et oplevelsesarrangement (her om gastronomi) i stedet for som et rent svampearrangement, og 3) potentialet i ren elektronisk markedsføring gennem veletablerede netværk. Samlet succesvurdering: en effektiv måde at opnå stor opmærksomhed på, om end denne måtte deles med andre efterfølgende aktiviteter. Over 1000 besøgende kom forbi Sjællands Lokalafdelings første svampeudstilling mellem Torvehallerne på Israels Plads i midten af København den 15. september. Mange smagte Henny Lohses svampesuppe, og stadeholderne ved siden af udstillingen solgte over 25 kg friske trompetsvampe, tragtkantareller og kantareller fra Sverige. Foto: F. Rune 15/9 København: I samarbejde med de kun et år gamle Torvehaller afholdt Lokalafdelingen Sjælland lørdag den 15. september svampeudstilling på pladsen mellem Torvehallerne, blot 200 meter fra Nørreport Station. Initiativet kom fra foreningen og blev meget vel modtaget af Torvehallernes aktivitetskoordinator, som sørgede for gratis opstilling af pavilloner, borde til udstilling, elforsyning, elektronisk markedsføring over for Facebook-venner og koordinering med stadeholderne. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 8

9 Torvehallerne er Københavns nye, højtprofilerede delikatessetorv (på det gamle grønttorvs plads), der dagligt og ikke mindst i weekenden besøges af omkring mennesker. Der er godt 90 indendørs- og op til 60 udendørs stadepladser. Kun en mindre del af de udendørs pladser anvendes normalt om efteråret, og det giver mulighed for at lade ikke-kommercielle foreninger udstille gratis, for så vidt de kan skabe opmærksomhed om Torvehallerne. Da adskillige grønthandlere, cafeer og delikatesseforretninger har stadepladser i Torvehallerne, passer Svampeforeningen perfekt ind i de rammer, og udstillingen blev da også en stor succes, på trods af foreningens begrænsede udstillingsmaterialer og vore manglende erfaringer på stedet. Næppe mindre end 1000 besøgene kom forbi udstillingen, og Henny Lohse havde medbragt 16 liter svampesuppe, som opvarmedes og serveredes til gæsterne som gratis smagsprøver. Der blev uddelt foldere om ture på Sjælland i den følgende weekend og en mængde brochuremateriale. Lokalafdelingen fik 15 nye medlemmer de følgende 3 uger, men da forudsætningen for vores tilstedeværelse var, at vores aktiviteter skulle være ikke-kommercielle, var der intet salg på standen. Det var der til gengæld hos de tilstødende grønthandlere, der havde hjembragt store mængde vilde svampe fra Sverige og solgte det meste i løbet af lørdagen. Udstillingen påskønnedes meget af Torvehallernes aktivitetsforening, og da det nok var årets mest vellykkede PR-arrangement for foreningen øst for Store Bælt, tegner det til at blive en tilbagevendende tradition. Derfor overvejes nu fremstilling af bannere, målrettet hvervemateriale og arrangement af påfølgende weekendture specielt til næste års Torvehals-udstilling. Samlet succesvurdering: en længe savnet mulighed for et stærkt besøgt udstillingssted centralt i København, med stort potentiale for videreudvikling i fremtiden. Torvehallernes annoncering på deres hjemmeside af Sjællands Lokalafdelings svampeudstilling 2012 formentlig en årligt tilbagevendende begivenhed. MYCELIET nr. 3 januar 2013 side 9

Nr. 6 december 2014. Så er svampesæsonen (næsten) slut

Nr. 6 december 2014. Så er svampesæsonen (næsten) slut Nr. 6 december 2014 Så er svampesæsonen (næsten) slut men den varede længe i år, fordi vi fik det næstvarmeste efterår i over hundrede år med mere end 50% ekstra nedbør. Der kom lidt nattefrost nogle få

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Hos Bjarne i Gjern Formalia: Til stede: Afbud: Ordstyrer: Referent: Mette, Bjarne, Thomas, Martin og Uffe Anna-Marie Mette Uffe O. Dagsorden Valg

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

A. Café-arrangementer om børn med migræne

A. Café-arrangementer om børn med migræne A. Café-arrangementer om børn med migræne Projektbeskrivelse Børn med migræne og deres forældre samt gerne deres lærere inviteres til et café-møde (dvs. kl. 17 19) i kommunens Frivilligcenter, hvor Migrænikerforbundet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011 Tilstede: Thomas Duhn, Henrik Simonsen, Tor Soya, Sebastian Stefansen, Thomas Hornbæk, Peter Hansen, Kristoffer Broholm,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere