Velkommen til Det grønlandske Patienthjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Det grønlandske Patienthjem"

Transkript

1 Velkommen til Det grønlandske Patienthjem Kalaallit peqqissartut Illuat/ Det grønlandske Patienthjem Omøgade København Ø. Tlf Fax:

2 0.0: Telefonliste / oversigtstavle Indholdsfortegnelse 1.0: Velkommen til Danmark side : Det grønlandske Patienthjem side : fysiske rammer side : computer/trådløst netværk side : Tilbud på Det grønlandske Patienthjem side : kost/forplejning side : rengøring side : linned/håndklæder side : medicin side : plejegruppen side : pædagoggruppen side : socialrådgiver side : kørsel til hospitaler/afrejse side : indlæggelse hospitaler side : lommepenge/sociale ydelser side : kassefunktion side : besøg af pårørende fra Grønland side : familiebesøg i Danmark side : overnattende gæster side : privatindkvartering side : midlertidig hjemrejse til Grønland side : afrejse til Grønland side : klagemuligheder side : Formål for Det grønlandske Patienthjem side : Værdigrundlag side : Ordensreglement side : Tilbud på Rigshospitalet og andre hospitaler side : grønlandske tolke/besøgspersoner 7.2: socialrådgiver side : grønlandsstuen side : skolestue side : udskrivelse fra hospitalet side : Praktiske oplysninger side : Nyttige adresser og telefonnumre side : Brandinstruks side : flugtveje På grønlandsk/kalaallisut: side/qupp

3 1.0: Velkommen til Danmark Med denne pjece vil Det grønlandske Patienthjem byde dig velkommen og orientere dig om de muligheder, du har som patient eller pårørende, under dit ophold i Danmark. 2.0: Det grønlandske Patienthjem: Det grønlandske Patienthjem er en røgfri døgnbemandet institution under Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, der primært har til opgave at indkvartere visiterede patienter og pårørende fra Grønland før og efter hospitalsindlæggelse eller ambulant undersøgelse i Danmark. 2.1: Fysiske rammer: Værelser: Der er 53 enkeltværelser med bad/toilet. Lejligheder: Der er 4 lejligheder med soveværelse, bad/toilet, køkken og opholdstue. Lejlighederne er forbeholdt børne- og langtidspatienter med isolationsbehov. Fælles faciliteter: Der er fælles faciliteter såsom: spisesal, opholdsstuer, beboervaskeri, motionsrum, beboerfryserum, legerum, beskæftigelsesrum, bibliotek, tekøkkener og telefonboks. 2.2: Computer og trådløst netværk: Der er stationære computere, som beboerne frit kan benytte med mulighed for at komme på Internet. Der er ligeledes mulighed for at komme på Internettet via trådløst netværk, hvis man medbringer sin egen bærbare computer. Koden til netværket kan fås ved receptionen. 3.0: På Det grønlandske Patienthjem er der følgende: 3.1: Kost/forplejning: Der ydes fuld forplejning (morgen, middag- og aftensmad) under opholdet med varieret tilbud om grønlandske og danske retter. Modtagelse, opbevaring og tilberedning af grønlandsk mad er underlagt strenge regler fra de danske fødevaremyndigheder, hvilket kan påvirke smagen. Diæter, særligt kost og energidrikke tilbydes ved behov. Kaffe/the er tilgængelig dag- og aften samt aftenkage og/eller boller/brød. 3.2: Rengøring: Værelser og fælles arealer bliver rengjort på hverdage og i weekender/helligdage kun fælles arealer. Det er beboerens ansvar at holde værelset ryddeligt, så rengøringen er muligt. 3.3: Linned/håndklæder: Hvis opholdet strækker sig mere end 1 uge eller mere, bliver linned skiftet hver onsdag, håndklæder hver onsdag og lørdag. Ellers efter behov afhængig af igangværende behandling mv. 19

4 3.4: Medicin: Det grønlandske Patienthjem har ikke et central medicinlager, da vi er underlagt af de danske regler om ordination og håndtering af medicin mv. Vi får leveret medicin af apoteket til den enkelte beboer efter ordination af læger fra Rigshospitalet/andre hospitaler/grønland. Det er derfor vigtigt, at du medbringer din sædvanlige medicin til mindst 3 uger samt medicinrecept fra sygehuset. 3.5: Plejegruppen: Plejegruppen består af sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere. Plejegruppen har kontaktpersonordning, hvor hver beboer bliver tilknyttet en kontaktperson, hvis opgave er at være tovholder for den enkelte beboers: behandling/undersøgelse ophold kost dosering og/eller opbevaring af ordineret medicin skiftning af forbinding hjælp til lettere personlig hygiejne mv. Endvidere samarbejder og koordinerer kontaktpersonen med personalet fra Rigshospitalet, grønlandskoordinator og andre hospitaler, så den igangværende behandling kan blive så sammenhængende som muligt. Kontaktpersonen kan ligeledes være behjælpelig med at etablere kontakt til en praktiserende læge, hvis der tilstøder andre lidelser end den, du oprindeligt er blevet henvist til behandling for. Du er altid velkommen til at henvende dig på plejegruppens kontor, hvis du skulle have spørgsmål, også om andre ting end sygdom. 3.6: Pædagoggruppen: Pædagoggruppen tager sig primært af underholdning og aktivering af beboerne på Det grønlandske Patienthjem. Ugentlig aktivitetsplan udarbejdes i samarbejde med beboerne og ophænges i opslagstavlen. De tager sig endvidere af alle praktiske opgaver, såsom at gå med i banken, arrangere indkøbsture samt udflugter. Pædagogerne tager sig ligeledes i en kortere periode af pasning af småbørn efter behov og efter en konkret aftale. Bemærk at huset kun afholder transportudgifter 1 gang om ugen, som regel i løbet af weekenden. Øvrige transportudgifter skal man selv afholde. 3.7: Socialrådgiver: Det grønlandske Patienthjem har socialrådgiver ansat. Socialrådgiveren kan være behjælpelig med at udrede såvel økonomiske som sociale forhold, hvis du under opholdet skulle have behov herfor. Socialrådgiveren kan træffes på hverdage mellem / Socialrådgiveren er på Rigshospitalet 1-2 gange om ugen og taler med de indlagte patienter. På Rigshospitalet har socialrådgiveren kontor sammen med tolkene og besøgspersonerne i nærheden af receptionen ved hovedindgangen. 20

5 3.8: Kørsel til hospitaler/afrejser: Det grønlandske Patienthjem har indgået en aftale med busselskab om kørsel til hospitaler i forbindelse med indlæggelse/ambulante undersøgelser samt til Kastrup Lufthavn ved afrejse. Udenfor bussens køretider bruges taxa/offentlige transportmidler. Køreplanen hænger på opslagstavlen. 3.9: Indlæggelse på hospitaler: Når du skal indlægges på hospitalet, skal du senest have forladt værelset kl , da værelset skal klargøres til den næste beboer. Du kan derfor ikke både være indlagt og beholde værelset på Patienthjemmet, da du kun kan være indskrevet ét sted ad gangen. Hvis du ikke kan tage din bagage med, kan vi opbevare den, indtil du kommer tilbage fra hospitalet. 3.10: Lommepenge og sociale ydelser: Patienter og pårørende kan ikke automatisk få lommepenge og andre sociale ydelser udbetalt, når de kommer til Danmark. Det er hjemkommunen, der efter ansøgning afgør, om du opfylder betingelserne for at få lommepenge eller andre sociale ydelser. Hvis du er pensionist, førtidspensionist eller har fast indtægt under opholdet, vil du umiddelbart ikke være berettiget til lommepenge eller andre sociale ydelser. Hvis du under opholdet skulle komme i økonomiske vanskeligheder, er du velkommen til at tage kontakt til socialrådgiveren. 3.11: Kassefunktion: Der er mulighed for at få lommepenge/sociale ydelser udbetalt, der er blevet bevilget af hjemkommunen samt veksle penge. 3.12: Besøg af pårørende Grønland: Det er vanskeligt at få bevilget økonomisk støtte af kommunerne til at betale for familiemedlemmers rejse- og opholdsudgifter i Danmark. Hvis du på grund af din sygdom eller igangværende behandling har brug for at få besøg af familiemedlem fra Grønland, kan du tale med socialrådgiveren. Vi kan ikke love dig, at det kan lade sig gøre, men socialrådgiveren kan undersøge mulighederne for dig. 3.13: Familiebesøg i Danmark: Du er velkommen til at tage på familiebesøg i Danmark i ventetiden mellem behandlinger/undersøgelser. Hvis besøget strækker sig over 3 døgn, har du mulighed for at få kostpenge udbetalt, hvis værelset efterlades. 3.14: Overnattende gæster: Overnattende gæster på værelset/lejligheden skal på forhånd aftales med plejepersonalet af hensyn til plads og betaling af ophold. Opholdspriser for gæster hænger på opslagstavlerne. 21

6 3.15: Privatindkvartering: Hvis du vælger at indkvartere dig privat eller anden indkvarteringsform, og i øvrigt fortsat skal til ambulante undersøgelser eller behandlinger på Rigshospitalet eller andre hospitaler, kan du få kostpenge à 100 kr./voksen - 50 kr./barn udbetalt om dagen af Det grønlandske Patienthjems patientadministration. Medicinudgifter kan du ligeledes få refunderet mod aflevering af kvittering samt kopi af recept. 3.16: Midlertidig hjemrejse: Hvis der er en behandlingspause på 3 uger eller derover og lægeligt forsvarligt, har du mulighed for at komme hjem til Grønland. 3.17: Afrejse til Grønland: Når du er færdig med behandlingen på Rigshospitalet/andre hospitaler og kan rejse hjem, bestiller Det grønlandske Patienthjems patientadministration hjemrejsen for dig med først mulige flyforbindelse. Når hjemrejsedatoen er fastsat, sender Det grønlandske Patienthjem en meddelelse til hjemsygehuset, så din familie kan blive orienteret om din hjemkomst. Det grønlandske Patienthjem vil ligeledes være dig behjælpelig med at komme til Kastrup på afrejsedagen, hvor du vil få billetten udleveret efter indcheckning. Hvis du ikke ønsker at rejse hjem til Grønland efter endt behandling og i stedet vil besøge familiemedlemmer, kan vi bestille hjemrejsen til et senere tidspunkt. Dit ophold i Danmark og hjemrejse skal du herefter selv sørge for. 3.18: Klagemuligheder: Det grønlandske Patienthjem er en del af Sundhedsvæsenet i Grønland. Klager over Patienthjemmet kan enten sendes til Patienthjemmets ledelse eller Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Postboks 1001, 3900 Nuuk. Det grønlandske Patienthjems Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse: 22

7 4.0: Formål for Det grønlandske Patienthjem: Det grønlandske Patienthjem er en institution under Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Det grønlandske Patienthjem fungerer som et hjem for de borgere fra Grønland, der er visiteret af det grønlandske sundhedsvæsen til udredning, undersøgelse og / eller behandling på somatiske hospitaler i Danmark - dog primært Hovedstadsområdet. Pårørende, som er visiteret fra Dronning Ingrids Hospital til at følge patienter til Danmark, kan normalt også indlogeres på hjemmet. Andre pårørende, som ønsker at følge patienter til Danmark, må som udgangspunkt selv betale for deres ophold, og indlogeres uden for hjemmet. Det grønlandske Patienthjem har sammen med Dronning Ingrids Hospital ansvaret for patientadministrationen fra og til Grønland. Det grønlandske Patienthjem er en institution med sygeplejerskevagt i dag- og aftentimerne samt social- og sundhedsassistent- og sygehjælpervagt i nattetimerne. Det grønlandske Patienthjem tilstræber et højt kvalitets- og serviceniveau i forhold til beboerne. Det er Det grønlandske Patienthjems ansvar at yde pleje og omsorg til de ambulante og færdigbehandlede patienter, der opholder sig på hjemmet. Det grønlandske Patienthjem skal medvirke til at skabe gode rammer for beboerne i forståelse og respekt for det enkelte menneske, og samtidig tilskynde den enkelte beboer til at tage medansvar for egen behandling og ophold. Det grønlandske Patienthjem har ansvaret for at yde rådgivning og vejledning til patienter fra Grønland, samt yde rådgivning og vejledning om patientarbejde til samarbejdspartnere i Grønland og i Danmark. 23

8 5.0: Værdigrundlag: Udarbejdelse af værdigrundlaget er et udtryk for Det grønlandske Patienthjems ønske om at: Arbejde med værdier, frem for regler og rutiner. Det er synligt, hvad Det grønlandske Patienthjem står for Have et fælles pejlemærke i hverdagen. Der er en levende dialog mellem beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere Værdigrundlaget udgør grundlaget for såvel store som små beslutninger i dagligdagen eller med andre ord: værdigrundlaget udtrykker de værdier og holdninger, som skal være styrende i dagligdagen. Værdigrundlaget er blevet til i en dialog med beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere i det grønlandske og danske sundhedsvæsen. Vision: Det grønlandske Patienthjem er en aktiv del af det grønlandske sundhedsvæsen med høj kvalitet i alle ydelser. Det grønlandske Patienthjem skaber rammer, som imødekommer beboernes behov for tryghed og genkendelighed i forhold til grønlandsk kultur Mission: Det grønlandske Patienthjem varetager opgaver i relation til grønlandske patienters behandling i Danmark. Det grønlandske Patienthjem fungerer som et midlertidigt hjem for visiterede patienter og ledsagere i forbindelse med behandling på hospital i Danmark Det grønlandske Patienthjem sikrer at færdigbehandlede og ambulante patienter tilbydes den nødvendige sygepleje og omsorg Det grønlandske Patienthjem sikrer sammenhæng for den enkelte patient mellem behandling i Danmark og Grønland Værdigrundlag: Værdigrundlaget er den fælles rettesnor, som ligger til grund for udførelsen af Det grønlandske Patienthjems opgave. Det er et udtryk for, hvordan vi vil leve op til vores vision eller den idealtilstand, som Det grønlandske Patienthjem stræber efter. Det grønlandske Patienthjems værdigrundlag indeholder 5 værdier: Respekt & ansvar Tryghed Samarbejde Faglighed Kultur 24

9 Respekt & ansvar betyder at: Medarbejderne har en positiv indfaldsvinkel til den enkelte beboers situation Beboerne har medansvar for ophold og behandling Der er gensidig respekt mellem beboere og medarbejdere Medarbejderne er engagerede i arbejdet Medarbejderne har indflydelse på egen arbejdssituation Tryghed betyder at: Beboerne er trygge ved at være på Det grønlandske Patienthjem Der er en venlig atmosfære, hvor medarbejderne er nærværende og imødekommende Beboerne har mulighed for at tale grønlandsk og få information på grønlandsk Medarbejderne er i dialog med beboerne Medarbejderne er trygge ved Det grønlandske Patienthjem som arbejdsplads Samarbejde betyder at: Der er et godt samspil mellem beboere og medarbejdere Tværfagligt samarbejde bliver prioriteret højt Samarbejdet med både det grønlandske og det danske sundhedsvæsen fungerer optimalt Medarbejderne har et indgående kendskab til sundhedsvæsnets praksis i Grønland Faglighed betyder at: Medarbejderne reagerer relevant på den enkelte beboers sygdom Oplæring/vejledning af beboerne i relation til deres situation prioriteres højt Det er klart hvilke sygeplejeopgaver Det grønlandske Patienthjem kan påtage sig Medarbejderne har mulighed for faglig og personlig udvikling Medarbejderne har en konstruktiv faglig dialog indbyrdes Kultur betyder at: Der er respekt for både grønlandsk og dansk kultur Beboerne kan få tilbudt grønlandsk mad Beboerne får relevante tilbud om at deltage i forskellige aktiviteter Medarbejderne har et indgående kendskab til grønlandsk kultur 25

10 6.0: Ordensreglement: Når mange mennesker i forskellige aldre skal bo sammen i en kortere eller længere periode, er det nødvendigt med fælles retningslinjer, så alle under hensyntagen til hinanden kan medvirke til at få et godt og trygt ophold. Tone: Adfærd: Håndhygiejne: Parfume/dufte: Spyt: Oprydning: Støj: Spiritus/ hash: Rygning: Levende lys: Spil: Husdyr: Elevator: Det forventes, at alle har en god og respektfuld tone overfor hinanden. Trusler eller voldelig adfærd accepteres ikke. Hold god håndhygiejne for at mindske smitterisiko. Brug venligst parfume/dufte med måde af hensyn til allergikere og beboere, som følge af behandling er overfølsomme. Spyt er en smittekilde spyt derfor ikke direkte i skraldespande, håndvaske samt udenfor huset. Brug serviet ved spyt. De enkelte beboere er selv ansvarlig for at rydde op efter sig, såvel på værelser, beboerkøkkener som fælles arealer. Støjende adfærd skal generelt undgås. Der skal være ro efter kl Indtagelse af spiritus og rygning af hash er ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Rygning indenfor er ikke tilladt, og rygning må derfor kun finde sted udenfor huset. Levende lys på værelser/lejligheder er strengt forbudt, grundet brandsikkerheden. Alle former for spil, hvor penge indgår, er strengt forbudt. Det er ikke tilladt at holde husdyr. Det er strengt forbudt at lege med elevator. Gæster: Skal senest være ude kl

11 7.0: På Rigshospitalet eller andre hospitaler er der følgende: Som patient: Når du er indlagt på Rigshospitalet eller andre hospitaler, vil afdelingen sørge for din kost og medicin. Som medindlagt rask ledsager: Når du er medindlagt som rask ledsager på Rigshospitalet, vil du få udleveret kostkuponer af Det grønlandske Patienthjems besøgspersoner, så du kan bestille maden gennem personalet. For medindlagte raske ledsagere på afdelingerne 5053 eller 5054 skal man dog bestille kosten uden kostkuponer via plejepersonalet. På andre hospitaler vil du få kosten leveret af afdelingen. Hvis ikke, må du tage kontakt til Det grønlandske Patienthjem. 7.1: Grønlandske tolke/besøgspersoner: Det grønlandske Patienthjem har grønlandske tolke og besøgspersoner ansat på Rigshospitalet/andre hospitaler, som afdelingen skal tilkalde, hvis du har brug for tolkebistand eller besøg under indlæggelse eller ambulant undersøgelse. Tolkene/besøgspersonerne har kontor i nærheden af receptionen ved hovedindgangen, afsnit Du kan også kontakte dem på lok : Socialrådgiver: Socialrådgiveren er på Rigshospitalet 1-2 gange om ugen og taler med de indlagte patienter. På Rigshospitalet har socialrådgiveren kontor sammen med tolkene og besøgspersonerne i nærheden af receptionen ved hovedindgangen. 7.3: Grønlandsstuen: Rigshospitalet har indrettet et lokale til patienter og pårørende fra Grønland, hvor der er mulighed for at mødes og være sammen med andre patienter og pårørende fra Grønland. I begrænset omfang bliver der serveret kaffe/te til såvel indlagte som ambulante patienter. Grønlandsstuen er beliggende ved siden af tolkekontoret. 7.4: Skolestue: Grønlandsksproget undervisning tilbydes mandag-fredag kl til børn og unge fra 6-18 år i grønlandsk folkeskoleregi. Undervisningen foregår på skolestuen, ved Grønlandsstuen i Rigshospitalets forhal. Skolelærer kan træffes på telefon: , mobil: : Udskrivelse fra Rigshospitalet eller andre hospitaler: Når du skal udskrives fra Rigshospitalet eller andre hospitaler, vil du blive tilbudt at komme til Det grønlandske Patienthjem, indtil du skal rejse hjem. Hvis du ønsker at indkvartere dig privat, skal du selv sørge for det. Det grønlandske Patienthjem kan ikke afholde eventuelle udgifter til indlogering, da du selv har valgt at indkvartere dig privat. Du har dog ret til at få kostpenge udbetalt, hvis du fortsat skal til ambulante behandlinger efter udskrivelsen. Se herom under punktet (3.15) privatindkvartering. 27

12 8.0: Praktiske oplysninger: Bank: Hvis du har AKILIUT, kan du uden problemer hæve penge i pengeautomater. Hvis du har hævekort APPA, koster det penge at hæve. Tolke og besøgspersonerne på Rigshospitalet eller pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem kan være behjælpelige med at hente eller hæve penge for dig. Turdag: Pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem arrangerer i løbet af weekenden en tur, som beboerne vederlagsfrit på Det grønlandske Patienthjem og indlagte patienter kan deltage i. Hvis du er indlagt på hospitalet, må du spørge sygeplejersken på afdelingen om tilladelse, før du kan deltage i turen. Herefter kan du give tolken/besøgspersonen besked. Kirkegang: 1-2 gange om måneden er der grønlandsk kirkegang i Helligåndskirken. Efter kirkegang kan der være kaffemik på Det grønlandske Hus i Løvstræde. Pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem arrangerer transport for beboerne, og for indlagte patienter arrangeres det af besøgspersonerne. Præst: Den grønlandske præst kommer ca. hver 14. dag til Det grønlandske Patienthjem og Rigshospitalet, hvor han holder en andagt for interesserede. Efterfølgende er der kaffemik. Tolkene/besøgspersonerne på Rigshospitalet og pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem giver besked, når præsten skal komme. Du har også mulighed for at tale med præsten alene du skal blot give personalet besked, så vil de arrangere en samtale for dig.

13 9.0: Nyttige adresser: Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø. Tlf Rigshospitalets Patienthotel Blegdamsvej København Ø Tlf Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Tlf Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Tlf Gentofte Hospital Niels Andersens Vej Hellerup Tlf Namminersorlutik Oqartussat/ Grønlands Selvstyre Grønlands Repræsentation Strandgade København K. Tlf Kalaallit Illuutaat/ Det grønlandske Hus Løvstræde København K Tlf Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø. Tlf DayCatch Arctic Shop Strandgade København K Telefon: Mobil: Glostrup Hospital Nordre Ringvej Glostrup Tlf Hvidovre Hospital Kettygårds Allé Hvidovre Tlf Øjenlægernes Hus Store Kannikestræde København K Tlf Fysiurgisk Hospital Havnevej Hornbæk Tlf

14 10.0: Instruks ved brand. 1: Opstår der brand på dit værelse/i din lejlighed/fællesrum, og du ikke selv kan slukke branden, skal du straks forlade værelset / lejligheden / fællesrummet og lukke døren efter dig. 2: Hvis alarmen ikke automatisk er udløst, skal du straks aktivere den lille røde boks. De er placeret på etagen ved hovedtrappen og bagtrapperne. 3: Hoved- og bagtrapperne er oplyste med grønne flugtvejsskilte. Bagtrapperne er placeret for enden af gangen. 4: Elevator MÅ IKKE bruges ved brand. Tag enten hoved- eller bagtrappen til receptionen (stueetagen) til nærmere information. Ved brug af bagtrappen skal du bryde/ødelægge plasticdåsen. 5: Samlingssted: terassen/haven 6: Der er fuld sprinkling på værelser / lejligheder / fællesrum, og udløses automatisk i tilfælde af brand/røg. Det er derfor strengt forbudt at ryge / bruge levende lys på værelser / lejligheder samt at tilsløre røgalarmen af hensyn til brandsikkerheden. 30

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Psykiatrisk Afdeling Svendborg Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 71 Offentligt Patientinformation Psykiatrisk Afdeling Svendborg Marts 2013 Valdemarsgade 53 5700 Svendborg Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 Redigeret 15.03.10 SØBÆK KOLLEGIET Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP www.soebaek.dk & www.bakkegården.dk

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere