Velkommen til Det grønlandske Patienthjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Det grønlandske Patienthjem"

Transkript

1 Velkommen til Det grønlandske Patienthjem Kalaallit peqqissartut Illuat/ Det grønlandske Patienthjem Omøgade København Ø. Tlf Fax:

2 0.0: Telefonliste / oversigtstavle Indholdsfortegnelse 1.0: Velkommen til Danmark side : Det grønlandske Patienthjem side : fysiske rammer side : computer/trådløst netværk side : Tilbud på Det grønlandske Patienthjem side : kost/forplejning side : rengøring side : linned/håndklæder side : medicin side : plejegruppen side : pædagoggruppen side : socialrådgiver side : kørsel til hospitaler/afrejse side : indlæggelse hospitaler side : lommepenge/sociale ydelser side : kassefunktion side : besøg af pårørende fra Grønland side : familiebesøg i Danmark side : overnattende gæster side : privatindkvartering side : midlertidig hjemrejse til Grønland side : afrejse til Grønland side : klagemuligheder side : Formål for Det grønlandske Patienthjem side : Værdigrundlag side : Ordensreglement side : Tilbud på Rigshospitalet og andre hospitaler side : grønlandske tolke/besøgspersoner 7.2: socialrådgiver side : grønlandsstuen side : skolestue side : udskrivelse fra hospitalet side : Praktiske oplysninger side : Nyttige adresser og telefonnumre side : Brandinstruks side : flugtveje På grønlandsk/kalaallisut: side/qupp

3 1.0: Velkommen til Danmark Med denne pjece vil Det grønlandske Patienthjem byde dig velkommen og orientere dig om de muligheder, du har som patient eller pårørende, under dit ophold i Danmark. 2.0: Det grønlandske Patienthjem: Det grønlandske Patienthjem er en røgfri døgnbemandet institution under Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, der primært har til opgave at indkvartere visiterede patienter og pårørende fra Grønland før og efter hospitalsindlæggelse eller ambulant undersøgelse i Danmark. 2.1: Fysiske rammer: Værelser: Der er 53 enkeltværelser med bad/toilet. Lejligheder: Der er 4 lejligheder med soveværelse, bad/toilet, køkken og opholdstue. Lejlighederne er forbeholdt børne- og langtidspatienter med isolationsbehov. Fælles faciliteter: Der er fælles faciliteter såsom: spisesal, opholdsstuer, beboervaskeri, motionsrum, beboerfryserum, legerum, beskæftigelsesrum, bibliotek, tekøkkener og telefonboks. 2.2: Computer og trådløst netværk: Der er stationære computere, som beboerne frit kan benytte med mulighed for at komme på Internet. Der er ligeledes mulighed for at komme på Internettet via trådløst netværk, hvis man medbringer sin egen bærbare computer. Koden til netværket kan fås ved receptionen. 3.0: På Det grønlandske Patienthjem er der følgende: 3.1: Kost/forplejning: Der ydes fuld forplejning (morgen, middag- og aftensmad) under opholdet med varieret tilbud om grønlandske og danske retter. Modtagelse, opbevaring og tilberedning af grønlandsk mad er underlagt strenge regler fra de danske fødevaremyndigheder, hvilket kan påvirke smagen. Diæter, særligt kost og energidrikke tilbydes ved behov. Kaffe/the er tilgængelig dag- og aften samt aftenkage og/eller boller/brød. 3.2: Rengøring: Værelser og fælles arealer bliver rengjort på hverdage og i weekender/helligdage kun fælles arealer. Det er beboerens ansvar at holde værelset ryddeligt, så rengøringen er muligt. 3.3: Linned/håndklæder: Hvis opholdet strækker sig mere end 1 uge eller mere, bliver linned skiftet hver onsdag, håndklæder hver onsdag og lørdag. Ellers efter behov afhængig af igangværende behandling mv. 19

4 3.4: Medicin: Det grønlandske Patienthjem har ikke et central medicinlager, da vi er underlagt af de danske regler om ordination og håndtering af medicin mv. Vi får leveret medicin af apoteket til den enkelte beboer efter ordination af læger fra Rigshospitalet/andre hospitaler/grønland. Det er derfor vigtigt, at du medbringer din sædvanlige medicin til mindst 3 uger samt medicinrecept fra sygehuset. 3.5: Plejegruppen: Plejegruppen består af sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere. Plejegruppen har kontaktpersonordning, hvor hver beboer bliver tilknyttet en kontaktperson, hvis opgave er at være tovholder for den enkelte beboers: behandling/undersøgelse ophold kost dosering og/eller opbevaring af ordineret medicin skiftning af forbinding hjælp til lettere personlig hygiejne mv. Endvidere samarbejder og koordinerer kontaktpersonen med personalet fra Rigshospitalet, grønlandskoordinator og andre hospitaler, så den igangværende behandling kan blive så sammenhængende som muligt. Kontaktpersonen kan ligeledes være behjælpelig med at etablere kontakt til en praktiserende læge, hvis der tilstøder andre lidelser end den, du oprindeligt er blevet henvist til behandling for. Du er altid velkommen til at henvende dig på plejegruppens kontor, hvis du skulle have spørgsmål, også om andre ting end sygdom. 3.6: Pædagoggruppen: Pædagoggruppen tager sig primært af underholdning og aktivering af beboerne på Det grønlandske Patienthjem. Ugentlig aktivitetsplan udarbejdes i samarbejde med beboerne og ophænges i opslagstavlen. De tager sig endvidere af alle praktiske opgaver, såsom at gå med i banken, arrangere indkøbsture samt udflugter. Pædagogerne tager sig ligeledes i en kortere periode af pasning af småbørn efter behov og efter en konkret aftale. Bemærk at huset kun afholder transportudgifter 1 gang om ugen, som regel i løbet af weekenden. Øvrige transportudgifter skal man selv afholde. 3.7: Socialrådgiver: Det grønlandske Patienthjem har socialrådgiver ansat. Socialrådgiveren kan være behjælpelig med at udrede såvel økonomiske som sociale forhold, hvis du under opholdet skulle have behov herfor. Socialrådgiveren kan træffes på hverdage mellem / Socialrådgiveren er på Rigshospitalet 1-2 gange om ugen og taler med de indlagte patienter. På Rigshospitalet har socialrådgiveren kontor sammen med tolkene og besøgspersonerne i nærheden af receptionen ved hovedindgangen. 20

5 3.8: Kørsel til hospitaler/afrejser: Det grønlandske Patienthjem har indgået en aftale med busselskab om kørsel til hospitaler i forbindelse med indlæggelse/ambulante undersøgelser samt til Kastrup Lufthavn ved afrejse. Udenfor bussens køretider bruges taxa/offentlige transportmidler. Køreplanen hænger på opslagstavlen. 3.9: Indlæggelse på hospitaler: Når du skal indlægges på hospitalet, skal du senest have forladt værelset kl , da værelset skal klargøres til den næste beboer. Du kan derfor ikke både være indlagt og beholde værelset på Patienthjemmet, da du kun kan være indskrevet ét sted ad gangen. Hvis du ikke kan tage din bagage med, kan vi opbevare den, indtil du kommer tilbage fra hospitalet. 3.10: Lommepenge og sociale ydelser: Patienter og pårørende kan ikke automatisk få lommepenge og andre sociale ydelser udbetalt, når de kommer til Danmark. Det er hjemkommunen, der efter ansøgning afgør, om du opfylder betingelserne for at få lommepenge eller andre sociale ydelser. Hvis du er pensionist, førtidspensionist eller har fast indtægt under opholdet, vil du umiddelbart ikke være berettiget til lommepenge eller andre sociale ydelser. Hvis du under opholdet skulle komme i økonomiske vanskeligheder, er du velkommen til at tage kontakt til socialrådgiveren. 3.11: Kassefunktion: Der er mulighed for at få lommepenge/sociale ydelser udbetalt, der er blevet bevilget af hjemkommunen samt veksle penge. 3.12: Besøg af pårørende Grønland: Det er vanskeligt at få bevilget økonomisk støtte af kommunerne til at betale for familiemedlemmers rejse- og opholdsudgifter i Danmark. Hvis du på grund af din sygdom eller igangværende behandling har brug for at få besøg af familiemedlem fra Grønland, kan du tale med socialrådgiveren. Vi kan ikke love dig, at det kan lade sig gøre, men socialrådgiveren kan undersøge mulighederne for dig. 3.13: Familiebesøg i Danmark: Du er velkommen til at tage på familiebesøg i Danmark i ventetiden mellem behandlinger/undersøgelser. Hvis besøget strækker sig over 3 døgn, har du mulighed for at få kostpenge udbetalt, hvis værelset efterlades. 3.14: Overnattende gæster: Overnattende gæster på værelset/lejligheden skal på forhånd aftales med plejepersonalet af hensyn til plads og betaling af ophold. Opholdspriser for gæster hænger på opslagstavlerne. 21

6 3.15: Privatindkvartering: Hvis du vælger at indkvartere dig privat eller anden indkvarteringsform, og i øvrigt fortsat skal til ambulante undersøgelser eller behandlinger på Rigshospitalet eller andre hospitaler, kan du få kostpenge à 100 kr./voksen - 50 kr./barn udbetalt om dagen af Det grønlandske Patienthjems patientadministration. Medicinudgifter kan du ligeledes få refunderet mod aflevering af kvittering samt kopi af recept. 3.16: Midlertidig hjemrejse: Hvis der er en behandlingspause på 3 uger eller derover og lægeligt forsvarligt, har du mulighed for at komme hjem til Grønland. 3.17: Afrejse til Grønland: Når du er færdig med behandlingen på Rigshospitalet/andre hospitaler og kan rejse hjem, bestiller Det grønlandske Patienthjems patientadministration hjemrejsen for dig med først mulige flyforbindelse. Når hjemrejsedatoen er fastsat, sender Det grønlandske Patienthjem en meddelelse til hjemsygehuset, så din familie kan blive orienteret om din hjemkomst. Det grønlandske Patienthjem vil ligeledes være dig behjælpelig med at komme til Kastrup på afrejsedagen, hvor du vil få billetten udleveret efter indcheckning. Hvis du ikke ønsker at rejse hjem til Grønland efter endt behandling og i stedet vil besøge familiemedlemmer, kan vi bestille hjemrejsen til et senere tidspunkt. Dit ophold i Danmark og hjemrejse skal du herefter selv sørge for. 3.18: Klagemuligheder: Det grønlandske Patienthjem er en del af Sundhedsvæsenet i Grønland. Klager over Patienthjemmet kan enten sendes til Patienthjemmets ledelse eller Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Postboks 1001, 3900 Nuuk. Det grønlandske Patienthjems Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse: 22

7 4.0: Formål for Det grønlandske Patienthjem: Det grønlandske Patienthjem er en institution under Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Det grønlandske Patienthjem fungerer som et hjem for de borgere fra Grønland, der er visiteret af det grønlandske sundhedsvæsen til udredning, undersøgelse og / eller behandling på somatiske hospitaler i Danmark - dog primært Hovedstadsområdet. Pårørende, som er visiteret fra Dronning Ingrids Hospital til at følge patienter til Danmark, kan normalt også indlogeres på hjemmet. Andre pårørende, som ønsker at følge patienter til Danmark, må som udgangspunkt selv betale for deres ophold, og indlogeres uden for hjemmet. Det grønlandske Patienthjem har sammen med Dronning Ingrids Hospital ansvaret for patientadministrationen fra og til Grønland. Det grønlandske Patienthjem er en institution med sygeplejerskevagt i dag- og aftentimerne samt social- og sundhedsassistent- og sygehjælpervagt i nattetimerne. Det grønlandske Patienthjem tilstræber et højt kvalitets- og serviceniveau i forhold til beboerne. Det er Det grønlandske Patienthjems ansvar at yde pleje og omsorg til de ambulante og færdigbehandlede patienter, der opholder sig på hjemmet. Det grønlandske Patienthjem skal medvirke til at skabe gode rammer for beboerne i forståelse og respekt for det enkelte menneske, og samtidig tilskynde den enkelte beboer til at tage medansvar for egen behandling og ophold. Det grønlandske Patienthjem har ansvaret for at yde rådgivning og vejledning til patienter fra Grønland, samt yde rådgivning og vejledning om patientarbejde til samarbejdspartnere i Grønland og i Danmark. 23

8 5.0: Værdigrundlag: Udarbejdelse af værdigrundlaget er et udtryk for Det grønlandske Patienthjems ønske om at: Arbejde med værdier, frem for regler og rutiner. Det er synligt, hvad Det grønlandske Patienthjem står for Have et fælles pejlemærke i hverdagen. Der er en levende dialog mellem beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere Værdigrundlaget udgør grundlaget for såvel store som små beslutninger i dagligdagen eller med andre ord: værdigrundlaget udtrykker de værdier og holdninger, som skal være styrende i dagligdagen. Værdigrundlaget er blevet til i en dialog med beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere i det grønlandske og danske sundhedsvæsen. Vision: Det grønlandske Patienthjem er en aktiv del af det grønlandske sundhedsvæsen med høj kvalitet i alle ydelser. Det grønlandske Patienthjem skaber rammer, som imødekommer beboernes behov for tryghed og genkendelighed i forhold til grønlandsk kultur Mission: Det grønlandske Patienthjem varetager opgaver i relation til grønlandske patienters behandling i Danmark. Det grønlandske Patienthjem fungerer som et midlertidigt hjem for visiterede patienter og ledsagere i forbindelse med behandling på hospital i Danmark Det grønlandske Patienthjem sikrer at færdigbehandlede og ambulante patienter tilbydes den nødvendige sygepleje og omsorg Det grønlandske Patienthjem sikrer sammenhæng for den enkelte patient mellem behandling i Danmark og Grønland Værdigrundlag: Værdigrundlaget er den fælles rettesnor, som ligger til grund for udførelsen af Det grønlandske Patienthjems opgave. Det er et udtryk for, hvordan vi vil leve op til vores vision eller den idealtilstand, som Det grønlandske Patienthjem stræber efter. Det grønlandske Patienthjems værdigrundlag indeholder 5 værdier: Respekt & ansvar Tryghed Samarbejde Faglighed Kultur 24

9 Respekt & ansvar betyder at: Medarbejderne har en positiv indfaldsvinkel til den enkelte beboers situation Beboerne har medansvar for ophold og behandling Der er gensidig respekt mellem beboere og medarbejdere Medarbejderne er engagerede i arbejdet Medarbejderne har indflydelse på egen arbejdssituation Tryghed betyder at: Beboerne er trygge ved at være på Det grønlandske Patienthjem Der er en venlig atmosfære, hvor medarbejderne er nærværende og imødekommende Beboerne har mulighed for at tale grønlandsk og få information på grønlandsk Medarbejderne er i dialog med beboerne Medarbejderne er trygge ved Det grønlandske Patienthjem som arbejdsplads Samarbejde betyder at: Der er et godt samspil mellem beboere og medarbejdere Tværfagligt samarbejde bliver prioriteret højt Samarbejdet med både det grønlandske og det danske sundhedsvæsen fungerer optimalt Medarbejderne har et indgående kendskab til sundhedsvæsnets praksis i Grønland Faglighed betyder at: Medarbejderne reagerer relevant på den enkelte beboers sygdom Oplæring/vejledning af beboerne i relation til deres situation prioriteres højt Det er klart hvilke sygeplejeopgaver Det grønlandske Patienthjem kan påtage sig Medarbejderne har mulighed for faglig og personlig udvikling Medarbejderne har en konstruktiv faglig dialog indbyrdes Kultur betyder at: Der er respekt for både grønlandsk og dansk kultur Beboerne kan få tilbudt grønlandsk mad Beboerne får relevante tilbud om at deltage i forskellige aktiviteter Medarbejderne har et indgående kendskab til grønlandsk kultur 25

10 6.0: Ordensreglement: Når mange mennesker i forskellige aldre skal bo sammen i en kortere eller længere periode, er det nødvendigt med fælles retningslinjer, så alle under hensyntagen til hinanden kan medvirke til at få et godt og trygt ophold. Tone: Adfærd: Håndhygiejne: Parfume/dufte: Spyt: Oprydning: Støj: Spiritus/ hash: Rygning: Levende lys: Spil: Husdyr: Elevator: Det forventes, at alle har en god og respektfuld tone overfor hinanden. Trusler eller voldelig adfærd accepteres ikke. Hold god håndhygiejne for at mindske smitterisiko. Brug venligst parfume/dufte med måde af hensyn til allergikere og beboere, som følge af behandling er overfølsomme. Spyt er en smittekilde spyt derfor ikke direkte i skraldespande, håndvaske samt udenfor huset. Brug serviet ved spyt. De enkelte beboere er selv ansvarlig for at rydde op efter sig, såvel på værelser, beboerkøkkener som fælles arealer. Støjende adfærd skal generelt undgås. Der skal være ro efter kl Indtagelse af spiritus og rygning af hash er ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Rygning indenfor er ikke tilladt, og rygning må derfor kun finde sted udenfor huset. Levende lys på værelser/lejligheder er strengt forbudt, grundet brandsikkerheden. Alle former for spil, hvor penge indgår, er strengt forbudt. Det er ikke tilladt at holde husdyr. Det er strengt forbudt at lege med elevator. Gæster: Skal senest være ude kl

11 7.0: På Rigshospitalet eller andre hospitaler er der følgende: Som patient: Når du er indlagt på Rigshospitalet eller andre hospitaler, vil afdelingen sørge for din kost og medicin. Som medindlagt rask ledsager: Når du er medindlagt som rask ledsager på Rigshospitalet, vil du få udleveret kostkuponer af Det grønlandske Patienthjems besøgspersoner, så du kan bestille maden gennem personalet. For medindlagte raske ledsagere på afdelingerne 5053 eller 5054 skal man dog bestille kosten uden kostkuponer via plejepersonalet. På andre hospitaler vil du få kosten leveret af afdelingen. Hvis ikke, må du tage kontakt til Det grønlandske Patienthjem. 7.1: Grønlandske tolke/besøgspersoner: Det grønlandske Patienthjem har grønlandske tolke og besøgspersoner ansat på Rigshospitalet/andre hospitaler, som afdelingen skal tilkalde, hvis du har brug for tolkebistand eller besøg under indlæggelse eller ambulant undersøgelse. Tolkene/besøgspersonerne har kontor i nærheden af receptionen ved hovedindgangen, afsnit Du kan også kontakte dem på lok : Socialrådgiver: Socialrådgiveren er på Rigshospitalet 1-2 gange om ugen og taler med de indlagte patienter. På Rigshospitalet har socialrådgiveren kontor sammen med tolkene og besøgspersonerne i nærheden af receptionen ved hovedindgangen. 7.3: Grønlandsstuen: Rigshospitalet har indrettet et lokale til patienter og pårørende fra Grønland, hvor der er mulighed for at mødes og være sammen med andre patienter og pårørende fra Grønland. I begrænset omfang bliver der serveret kaffe/te til såvel indlagte som ambulante patienter. Grønlandsstuen er beliggende ved siden af tolkekontoret. 7.4: Skolestue: Grønlandsksproget undervisning tilbydes mandag-fredag kl til børn og unge fra 6-18 år i grønlandsk folkeskoleregi. Undervisningen foregår på skolestuen, ved Grønlandsstuen i Rigshospitalets forhal. Skolelærer kan træffes på telefon: , mobil: : Udskrivelse fra Rigshospitalet eller andre hospitaler: Når du skal udskrives fra Rigshospitalet eller andre hospitaler, vil du blive tilbudt at komme til Det grønlandske Patienthjem, indtil du skal rejse hjem. Hvis du ønsker at indkvartere dig privat, skal du selv sørge for det. Det grønlandske Patienthjem kan ikke afholde eventuelle udgifter til indlogering, da du selv har valgt at indkvartere dig privat. Du har dog ret til at få kostpenge udbetalt, hvis du fortsat skal til ambulante behandlinger efter udskrivelsen. Se herom under punktet (3.15) privatindkvartering. 27

12 8.0: Praktiske oplysninger: Bank: Hvis du har AKILIUT, kan du uden problemer hæve penge i pengeautomater. Hvis du har hævekort APPA, koster det penge at hæve. Tolke og besøgspersonerne på Rigshospitalet eller pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem kan være behjælpelige med at hente eller hæve penge for dig. Turdag: Pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem arrangerer i løbet af weekenden en tur, som beboerne vederlagsfrit på Det grønlandske Patienthjem og indlagte patienter kan deltage i. Hvis du er indlagt på hospitalet, må du spørge sygeplejersken på afdelingen om tilladelse, før du kan deltage i turen. Herefter kan du give tolken/besøgspersonen besked. Kirkegang: 1-2 gange om måneden er der grønlandsk kirkegang i Helligåndskirken. Efter kirkegang kan der være kaffemik på Det grønlandske Hus i Løvstræde. Pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem arrangerer transport for beboerne, og for indlagte patienter arrangeres det af besøgspersonerne. Præst: Den grønlandske præst kommer ca. hver 14. dag til Det grønlandske Patienthjem og Rigshospitalet, hvor han holder en andagt for interesserede. Efterfølgende er der kaffemik. Tolkene/besøgspersonerne på Rigshospitalet og pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem giver besked, når præsten skal komme. Du har også mulighed for at tale med præsten alene du skal blot give personalet besked, så vil de arrangere en samtale for dig.

13 9.0: Nyttige adresser: Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø. Tlf Rigshospitalets Patienthotel Blegdamsvej København Ø Tlf Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Tlf Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Tlf Gentofte Hospital Niels Andersens Vej Hellerup Tlf Namminersorlutik Oqartussat/ Grønlands Selvstyre Grønlands Repræsentation Strandgade København K. Tlf Kalaallit Illuutaat/ Det grønlandske Hus Løvstræde København K Tlf Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø. Tlf DayCatch Arctic Shop Strandgade København K Telefon: Mobil: Glostrup Hospital Nordre Ringvej Glostrup Tlf Hvidovre Hospital Kettygårds Allé Hvidovre Tlf Øjenlægernes Hus Store Kannikestræde København K Tlf Fysiurgisk Hospital Havnevej Hornbæk Tlf

14 10.0: Instruks ved brand. 1: Opstår der brand på dit værelse/i din lejlighed/fællesrum, og du ikke selv kan slukke branden, skal du straks forlade værelset / lejligheden / fællesrummet og lukke døren efter dig. 2: Hvis alarmen ikke automatisk er udløst, skal du straks aktivere den lille røde boks. De er placeret på etagen ved hovedtrappen og bagtrapperne. 3: Hoved- og bagtrapperne er oplyste med grønne flugtvejsskilte. Bagtrapperne er placeret for enden af gangen. 4: Elevator MÅ IKKE bruges ved brand. Tag enten hoved- eller bagtrappen til receptionen (stueetagen) til nærmere information. Ved brug af bagtrappen skal du bryde/ødelægge plasticdåsen. 5: Samlingssted: terassen/haven 6: Der er fuld sprinkling på værelser / lejligheder / fællesrum, og udløses automatisk i tilfælde af brand/røg. Det er derfor strengt forbudt at ryge / bruge levende lys på værelser / lejligheder samt at tilsløre røgalarmen af hensyn til brandsikkerheden. 30

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

VELKOMMEN INDLÆGGELSE. Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner

VELKOMMEN INDLÆGGELSE. Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner VELKOMMEN INDLÆGGELSE Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner Velkommen til Aalborg Sygehus På Aalborg Sygehus er vi parate

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Velkommen til Rigshospitalet!

Velkommen til Rigshospitalet! Velkommen til Rigshospitalet! Hver dag bliver børn i alle aldre og med forskellige sygdomme indlagt og behandlet på rigshospitalet. Derfor har vi samlet en række praktiske oplysninger om indlæggelsen og

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Intensiv Terapiklinik ITA 4131

Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Denne pjece er udarbejdet af: Intensiv Terapiklinik ITA 4131, Rigshospitalet Foto: Fotograf Karina Blicher og fotograf Tomas Bertelsen Oktober 2006 (revideret Maj 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere