Velkommen til Det grønlandske Patienthjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Det grønlandske Patienthjem"

Transkript

1 Velkommen til Det grønlandske Patienthjem Kalaallit peqqissartut Illuat/ Det grønlandske Patienthjem Omøgade København Ø. Tlf Fax:

2 0.0: Telefonliste / oversigtstavle Indholdsfortegnelse 1.0: Velkommen til Danmark side : Det grønlandske Patienthjem side : fysiske rammer side : computer/trådløst netværk side : Tilbud på Det grønlandske Patienthjem side : kost/forplejning side : rengøring side : linned/håndklæder side : medicin side : plejegruppen side : pædagoggruppen side : socialrådgiver side : kørsel til hospitaler/afrejse side : indlæggelse hospitaler side : lommepenge/sociale ydelser side : kassefunktion side : besøg af pårørende fra Grønland side : familiebesøg i Danmark side : overnattende gæster side : privatindkvartering side : midlertidig hjemrejse til Grønland side : afrejse til Grønland side : klagemuligheder side : Formål for Det grønlandske Patienthjem side : Værdigrundlag side : Ordensreglement side : Tilbud på Rigshospitalet og andre hospitaler side : grønlandske tolke/besøgspersoner 7.2: socialrådgiver side : grønlandsstuen side : skolestue side : udskrivelse fra hospitalet side : Praktiske oplysninger side : Nyttige adresser og telefonnumre side : Brandinstruks side : flugtveje På grønlandsk/kalaallisut: side/qupp

3 1.0: Velkommen til Danmark Med denne pjece vil Det grønlandske Patienthjem byde dig velkommen og orientere dig om de muligheder, du har som patient eller pårørende, under dit ophold i Danmark. 2.0: Det grønlandske Patienthjem: Det grønlandske Patienthjem er en røgfri døgnbemandet institution under Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, der primært har til opgave at indkvartere visiterede patienter og pårørende fra Grønland før og efter hospitalsindlæggelse eller ambulant undersøgelse i Danmark. 2.1: Fysiske rammer: Værelser: Der er 53 enkeltværelser med bad/toilet. Lejligheder: Der er 4 lejligheder med soveværelse, bad/toilet, køkken og opholdstue. Lejlighederne er forbeholdt børne- og langtidspatienter med isolationsbehov. Fælles faciliteter: Der er fælles faciliteter såsom: spisesal, opholdsstuer, beboervaskeri, motionsrum, beboerfryserum, legerum, beskæftigelsesrum, bibliotek, tekøkkener og telefonboks. 2.2: Computer og trådløst netværk: Der er stationære computere, som beboerne frit kan benytte med mulighed for at komme på Internet. Der er ligeledes mulighed for at komme på Internettet via trådløst netværk, hvis man medbringer sin egen bærbare computer. Koden til netværket kan fås ved receptionen. 3.0: På Det grønlandske Patienthjem er der følgende: 3.1: Kost/forplejning: Der ydes fuld forplejning (morgen, middag- og aftensmad) under opholdet med varieret tilbud om grønlandske og danske retter. Modtagelse, opbevaring og tilberedning af grønlandsk mad er underlagt strenge regler fra de danske fødevaremyndigheder, hvilket kan påvirke smagen. Diæter, særligt kost og energidrikke tilbydes ved behov. Kaffe/the er tilgængelig dag- og aften samt aftenkage og/eller boller/brød. 3.2: Rengøring: Værelser og fælles arealer bliver rengjort på hverdage og i weekender/helligdage kun fælles arealer. Det er beboerens ansvar at holde værelset ryddeligt, så rengøringen er muligt. 3.3: Linned/håndklæder: Hvis opholdet strækker sig mere end 1 uge eller mere, bliver linned skiftet hver onsdag, håndklæder hver onsdag og lørdag. Ellers efter behov afhængig af igangværende behandling mv. 19

4 3.4: Medicin: Det grønlandske Patienthjem har ikke et central medicinlager, da vi er underlagt af de danske regler om ordination og håndtering af medicin mv. Vi får leveret medicin af apoteket til den enkelte beboer efter ordination af læger fra Rigshospitalet/andre hospitaler/grønland. Det er derfor vigtigt, at du medbringer din sædvanlige medicin til mindst 3 uger samt medicinrecept fra sygehuset. 3.5: Plejegruppen: Plejegruppen består af sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere. Plejegruppen har kontaktpersonordning, hvor hver beboer bliver tilknyttet en kontaktperson, hvis opgave er at være tovholder for den enkelte beboers: behandling/undersøgelse ophold kost dosering og/eller opbevaring af ordineret medicin skiftning af forbinding hjælp til lettere personlig hygiejne mv. Endvidere samarbejder og koordinerer kontaktpersonen med personalet fra Rigshospitalet, grønlandskoordinator og andre hospitaler, så den igangværende behandling kan blive så sammenhængende som muligt. Kontaktpersonen kan ligeledes være behjælpelig med at etablere kontakt til en praktiserende læge, hvis der tilstøder andre lidelser end den, du oprindeligt er blevet henvist til behandling for. Du er altid velkommen til at henvende dig på plejegruppens kontor, hvis du skulle have spørgsmål, også om andre ting end sygdom. 3.6: Pædagoggruppen: Pædagoggruppen tager sig primært af underholdning og aktivering af beboerne på Det grønlandske Patienthjem. Ugentlig aktivitetsplan udarbejdes i samarbejde med beboerne og ophænges i opslagstavlen. De tager sig endvidere af alle praktiske opgaver, såsom at gå med i banken, arrangere indkøbsture samt udflugter. Pædagogerne tager sig ligeledes i en kortere periode af pasning af småbørn efter behov og efter en konkret aftale. Bemærk at huset kun afholder transportudgifter 1 gang om ugen, som regel i løbet af weekenden. Øvrige transportudgifter skal man selv afholde. 3.7: Socialrådgiver: Det grønlandske Patienthjem har socialrådgiver ansat. Socialrådgiveren kan være behjælpelig med at udrede såvel økonomiske som sociale forhold, hvis du under opholdet skulle have behov herfor. Socialrådgiveren kan træffes på hverdage mellem / Socialrådgiveren er på Rigshospitalet 1-2 gange om ugen og taler med de indlagte patienter. På Rigshospitalet har socialrådgiveren kontor sammen med tolkene og besøgspersonerne i nærheden af receptionen ved hovedindgangen. 20

5 3.8: Kørsel til hospitaler/afrejser: Det grønlandske Patienthjem har indgået en aftale med busselskab om kørsel til hospitaler i forbindelse med indlæggelse/ambulante undersøgelser samt til Kastrup Lufthavn ved afrejse. Udenfor bussens køretider bruges taxa/offentlige transportmidler. Køreplanen hænger på opslagstavlen. 3.9: Indlæggelse på hospitaler: Når du skal indlægges på hospitalet, skal du senest have forladt værelset kl , da værelset skal klargøres til den næste beboer. Du kan derfor ikke både være indlagt og beholde værelset på Patienthjemmet, da du kun kan være indskrevet ét sted ad gangen. Hvis du ikke kan tage din bagage med, kan vi opbevare den, indtil du kommer tilbage fra hospitalet. 3.10: Lommepenge og sociale ydelser: Patienter og pårørende kan ikke automatisk få lommepenge og andre sociale ydelser udbetalt, når de kommer til Danmark. Det er hjemkommunen, der efter ansøgning afgør, om du opfylder betingelserne for at få lommepenge eller andre sociale ydelser. Hvis du er pensionist, førtidspensionist eller har fast indtægt under opholdet, vil du umiddelbart ikke være berettiget til lommepenge eller andre sociale ydelser. Hvis du under opholdet skulle komme i økonomiske vanskeligheder, er du velkommen til at tage kontakt til socialrådgiveren. 3.11: Kassefunktion: Der er mulighed for at få lommepenge/sociale ydelser udbetalt, der er blevet bevilget af hjemkommunen samt veksle penge. 3.12: Besøg af pårørende Grønland: Det er vanskeligt at få bevilget økonomisk støtte af kommunerne til at betale for familiemedlemmers rejse- og opholdsudgifter i Danmark. Hvis du på grund af din sygdom eller igangværende behandling har brug for at få besøg af familiemedlem fra Grønland, kan du tale med socialrådgiveren. Vi kan ikke love dig, at det kan lade sig gøre, men socialrådgiveren kan undersøge mulighederne for dig. 3.13: Familiebesøg i Danmark: Du er velkommen til at tage på familiebesøg i Danmark i ventetiden mellem behandlinger/undersøgelser. Hvis besøget strækker sig over 3 døgn, har du mulighed for at få kostpenge udbetalt, hvis værelset efterlades. 3.14: Overnattende gæster: Overnattende gæster på værelset/lejligheden skal på forhånd aftales med plejepersonalet af hensyn til plads og betaling af ophold. Opholdspriser for gæster hænger på opslagstavlerne. 21

6 3.15: Privatindkvartering: Hvis du vælger at indkvartere dig privat eller anden indkvarteringsform, og i øvrigt fortsat skal til ambulante undersøgelser eller behandlinger på Rigshospitalet eller andre hospitaler, kan du få kostpenge à 100 kr./voksen - 50 kr./barn udbetalt om dagen af Det grønlandske Patienthjems patientadministration. Medicinudgifter kan du ligeledes få refunderet mod aflevering af kvittering samt kopi af recept. 3.16: Midlertidig hjemrejse: Hvis der er en behandlingspause på 3 uger eller derover og lægeligt forsvarligt, har du mulighed for at komme hjem til Grønland. 3.17: Afrejse til Grønland: Når du er færdig med behandlingen på Rigshospitalet/andre hospitaler og kan rejse hjem, bestiller Det grønlandske Patienthjems patientadministration hjemrejsen for dig med først mulige flyforbindelse. Når hjemrejsedatoen er fastsat, sender Det grønlandske Patienthjem en meddelelse til hjemsygehuset, så din familie kan blive orienteret om din hjemkomst. Det grønlandske Patienthjem vil ligeledes være dig behjælpelig med at komme til Kastrup på afrejsedagen, hvor du vil få billetten udleveret efter indcheckning. Hvis du ikke ønsker at rejse hjem til Grønland efter endt behandling og i stedet vil besøge familiemedlemmer, kan vi bestille hjemrejsen til et senere tidspunkt. Dit ophold i Danmark og hjemrejse skal du herefter selv sørge for. 3.18: Klagemuligheder: Det grønlandske Patienthjem er en del af Sundhedsvæsenet i Grønland. Klager over Patienthjemmet kan enten sendes til Patienthjemmets ledelse eller Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Postboks 1001, 3900 Nuuk. Det grønlandske Patienthjems Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse: 22

7 4.0: Formål for Det grønlandske Patienthjem: Det grønlandske Patienthjem er en institution under Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Det grønlandske Patienthjem fungerer som et hjem for de borgere fra Grønland, der er visiteret af det grønlandske sundhedsvæsen til udredning, undersøgelse og / eller behandling på somatiske hospitaler i Danmark - dog primært Hovedstadsområdet. Pårørende, som er visiteret fra Dronning Ingrids Hospital til at følge patienter til Danmark, kan normalt også indlogeres på hjemmet. Andre pårørende, som ønsker at følge patienter til Danmark, må som udgangspunkt selv betale for deres ophold, og indlogeres uden for hjemmet. Det grønlandske Patienthjem har sammen med Dronning Ingrids Hospital ansvaret for patientadministrationen fra og til Grønland. Det grønlandske Patienthjem er en institution med sygeplejerskevagt i dag- og aftentimerne samt social- og sundhedsassistent- og sygehjælpervagt i nattetimerne. Det grønlandske Patienthjem tilstræber et højt kvalitets- og serviceniveau i forhold til beboerne. Det er Det grønlandske Patienthjems ansvar at yde pleje og omsorg til de ambulante og færdigbehandlede patienter, der opholder sig på hjemmet. Det grønlandske Patienthjem skal medvirke til at skabe gode rammer for beboerne i forståelse og respekt for det enkelte menneske, og samtidig tilskynde den enkelte beboer til at tage medansvar for egen behandling og ophold. Det grønlandske Patienthjem har ansvaret for at yde rådgivning og vejledning til patienter fra Grønland, samt yde rådgivning og vejledning om patientarbejde til samarbejdspartnere i Grønland og i Danmark. 23

8 5.0: Værdigrundlag: Udarbejdelse af værdigrundlaget er et udtryk for Det grønlandske Patienthjems ønske om at: Arbejde med værdier, frem for regler og rutiner. Det er synligt, hvad Det grønlandske Patienthjem står for Have et fælles pejlemærke i hverdagen. Der er en levende dialog mellem beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere Værdigrundlaget udgør grundlaget for såvel store som små beslutninger i dagligdagen eller med andre ord: værdigrundlaget udtrykker de værdier og holdninger, som skal være styrende i dagligdagen. Værdigrundlaget er blevet til i en dialog med beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere i det grønlandske og danske sundhedsvæsen. Vision: Det grønlandske Patienthjem er en aktiv del af det grønlandske sundhedsvæsen med høj kvalitet i alle ydelser. Det grønlandske Patienthjem skaber rammer, som imødekommer beboernes behov for tryghed og genkendelighed i forhold til grønlandsk kultur Mission: Det grønlandske Patienthjem varetager opgaver i relation til grønlandske patienters behandling i Danmark. Det grønlandske Patienthjem fungerer som et midlertidigt hjem for visiterede patienter og ledsagere i forbindelse med behandling på hospital i Danmark Det grønlandske Patienthjem sikrer at færdigbehandlede og ambulante patienter tilbydes den nødvendige sygepleje og omsorg Det grønlandske Patienthjem sikrer sammenhæng for den enkelte patient mellem behandling i Danmark og Grønland Værdigrundlag: Værdigrundlaget er den fælles rettesnor, som ligger til grund for udførelsen af Det grønlandske Patienthjems opgave. Det er et udtryk for, hvordan vi vil leve op til vores vision eller den idealtilstand, som Det grønlandske Patienthjem stræber efter. Det grønlandske Patienthjems værdigrundlag indeholder 5 værdier: Respekt & ansvar Tryghed Samarbejde Faglighed Kultur 24

9 Respekt & ansvar betyder at: Medarbejderne har en positiv indfaldsvinkel til den enkelte beboers situation Beboerne har medansvar for ophold og behandling Der er gensidig respekt mellem beboere og medarbejdere Medarbejderne er engagerede i arbejdet Medarbejderne har indflydelse på egen arbejdssituation Tryghed betyder at: Beboerne er trygge ved at være på Det grønlandske Patienthjem Der er en venlig atmosfære, hvor medarbejderne er nærværende og imødekommende Beboerne har mulighed for at tale grønlandsk og få information på grønlandsk Medarbejderne er i dialog med beboerne Medarbejderne er trygge ved Det grønlandske Patienthjem som arbejdsplads Samarbejde betyder at: Der er et godt samspil mellem beboere og medarbejdere Tværfagligt samarbejde bliver prioriteret højt Samarbejdet med både det grønlandske og det danske sundhedsvæsen fungerer optimalt Medarbejderne har et indgående kendskab til sundhedsvæsnets praksis i Grønland Faglighed betyder at: Medarbejderne reagerer relevant på den enkelte beboers sygdom Oplæring/vejledning af beboerne i relation til deres situation prioriteres højt Det er klart hvilke sygeplejeopgaver Det grønlandske Patienthjem kan påtage sig Medarbejderne har mulighed for faglig og personlig udvikling Medarbejderne har en konstruktiv faglig dialog indbyrdes Kultur betyder at: Der er respekt for både grønlandsk og dansk kultur Beboerne kan få tilbudt grønlandsk mad Beboerne får relevante tilbud om at deltage i forskellige aktiviteter Medarbejderne har et indgående kendskab til grønlandsk kultur 25

10 6.0: Ordensreglement: Når mange mennesker i forskellige aldre skal bo sammen i en kortere eller længere periode, er det nødvendigt med fælles retningslinjer, så alle under hensyntagen til hinanden kan medvirke til at få et godt og trygt ophold. Tone: Adfærd: Håndhygiejne: Parfume/dufte: Spyt: Oprydning: Støj: Spiritus/ hash: Rygning: Levende lys: Spil: Husdyr: Elevator: Det forventes, at alle har en god og respektfuld tone overfor hinanden. Trusler eller voldelig adfærd accepteres ikke. Hold god håndhygiejne for at mindske smitterisiko. Brug venligst parfume/dufte med måde af hensyn til allergikere og beboere, som følge af behandling er overfølsomme. Spyt er en smittekilde spyt derfor ikke direkte i skraldespande, håndvaske samt udenfor huset. Brug serviet ved spyt. De enkelte beboere er selv ansvarlig for at rydde op efter sig, såvel på værelser, beboerkøkkener som fælles arealer. Støjende adfærd skal generelt undgås. Der skal være ro efter kl Indtagelse af spiritus og rygning af hash er ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Rygning indenfor er ikke tilladt, og rygning må derfor kun finde sted udenfor huset. Levende lys på værelser/lejligheder er strengt forbudt, grundet brandsikkerheden. Alle former for spil, hvor penge indgår, er strengt forbudt. Det er ikke tilladt at holde husdyr. Det er strengt forbudt at lege med elevator. Gæster: Skal senest være ude kl

11 7.0: På Rigshospitalet eller andre hospitaler er der følgende: Som patient: Når du er indlagt på Rigshospitalet eller andre hospitaler, vil afdelingen sørge for din kost og medicin. Som medindlagt rask ledsager: Når du er medindlagt som rask ledsager på Rigshospitalet, vil du få udleveret kostkuponer af Det grønlandske Patienthjems besøgspersoner, så du kan bestille maden gennem personalet. For medindlagte raske ledsagere på afdelingerne 5053 eller 5054 skal man dog bestille kosten uden kostkuponer via plejepersonalet. På andre hospitaler vil du få kosten leveret af afdelingen. Hvis ikke, må du tage kontakt til Det grønlandske Patienthjem. 7.1: Grønlandske tolke/besøgspersoner: Det grønlandske Patienthjem har grønlandske tolke og besøgspersoner ansat på Rigshospitalet/andre hospitaler, som afdelingen skal tilkalde, hvis du har brug for tolkebistand eller besøg under indlæggelse eller ambulant undersøgelse. Tolkene/besøgspersonerne har kontor i nærheden af receptionen ved hovedindgangen, afsnit Du kan også kontakte dem på lok : Socialrådgiver: Socialrådgiveren er på Rigshospitalet 1-2 gange om ugen og taler med de indlagte patienter. På Rigshospitalet har socialrådgiveren kontor sammen med tolkene og besøgspersonerne i nærheden af receptionen ved hovedindgangen. 7.3: Grønlandsstuen: Rigshospitalet har indrettet et lokale til patienter og pårørende fra Grønland, hvor der er mulighed for at mødes og være sammen med andre patienter og pårørende fra Grønland. I begrænset omfang bliver der serveret kaffe/te til såvel indlagte som ambulante patienter. Grønlandsstuen er beliggende ved siden af tolkekontoret. 7.4: Skolestue: Grønlandsksproget undervisning tilbydes mandag-fredag kl til børn og unge fra 6-18 år i grønlandsk folkeskoleregi. Undervisningen foregår på skolestuen, ved Grønlandsstuen i Rigshospitalets forhal. Skolelærer kan træffes på telefon: , mobil: : Udskrivelse fra Rigshospitalet eller andre hospitaler: Når du skal udskrives fra Rigshospitalet eller andre hospitaler, vil du blive tilbudt at komme til Det grønlandske Patienthjem, indtil du skal rejse hjem. Hvis du ønsker at indkvartere dig privat, skal du selv sørge for det. Det grønlandske Patienthjem kan ikke afholde eventuelle udgifter til indlogering, da du selv har valgt at indkvartere dig privat. Du har dog ret til at få kostpenge udbetalt, hvis du fortsat skal til ambulante behandlinger efter udskrivelsen. Se herom under punktet (3.15) privatindkvartering. 27

12 8.0: Praktiske oplysninger: Bank: Hvis du har AKILIUT, kan du uden problemer hæve penge i pengeautomater. Hvis du har hævekort APPA, koster det penge at hæve. Tolke og besøgspersonerne på Rigshospitalet eller pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem kan være behjælpelige med at hente eller hæve penge for dig. Turdag: Pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem arrangerer i løbet af weekenden en tur, som beboerne vederlagsfrit på Det grønlandske Patienthjem og indlagte patienter kan deltage i. Hvis du er indlagt på hospitalet, må du spørge sygeplejersken på afdelingen om tilladelse, før du kan deltage i turen. Herefter kan du give tolken/besøgspersonen besked. Kirkegang: 1-2 gange om måneden er der grønlandsk kirkegang i Helligåndskirken. Efter kirkegang kan der være kaffemik på Det grønlandske Hus i Løvstræde. Pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem arrangerer transport for beboerne, og for indlagte patienter arrangeres det af besøgspersonerne. Præst: Den grønlandske præst kommer ca. hver 14. dag til Det grønlandske Patienthjem og Rigshospitalet, hvor han holder en andagt for interesserede. Efterfølgende er der kaffemik. Tolkene/besøgspersonerne på Rigshospitalet og pædagogerne på Det grønlandske Patienthjem giver besked, når præsten skal komme. Du har også mulighed for at tale med præsten alene du skal blot give personalet besked, så vil de arrangere en samtale for dig.

13 9.0: Nyttige adresser: Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø. Tlf Rigshospitalets Patienthotel Blegdamsvej København Ø Tlf Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Tlf Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Tlf Gentofte Hospital Niels Andersens Vej Hellerup Tlf Namminersorlutik Oqartussat/ Grønlands Selvstyre Grønlands Repræsentation Strandgade København K. Tlf Kalaallit Illuutaat/ Det grønlandske Hus Løvstræde København K Tlf Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø. Tlf DayCatch Arctic Shop Strandgade København K Telefon: Mobil: Glostrup Hospital Nordre Ringvej Glostrup Tlf Hvidovre Hospital Kettygårds Allé Hvidovre Tlf Øjenlægernes Hus Store Kannikestræde København K Tlf Fysiurgisk Hospital Havnevej Hornbæk Tlf

14 10.0: Instruks ved brand. 1: Opstår der brand på dit værelse/i din lejlighed/fællesrum, og du ikke selv kan slukke branden, skal du straks forlade værelset / lejligheden / fællesrummet og lukke døren efter dig. 2: Hvis alarmen ikke automatisk er udløst, skal du straks aktivere den lille røde boks. De er placeret på etagen ved hovedtrappen og bagtrapperne. 3: Hoved- og bagtrapperne er oplyste med grønne flugtvejsskilte. Bagtrapperne er placeret for enden af gangen. 4: Elevator MÅ IKKE bruges ved brand. Tag enten hoved- eller bagtrappen til receptionen (stueetagen) til nærmere information. Ved brug af bagtrappen skal du bryde/ødelægge plasticdåsen. 5: Samlingssted: terassen/haven 6: Der er fuld sprinkling på værelser / lejligheder / fællesrum, og udløses automatisk i tilfælde af brand/røg. Det er derfor strengt forbudt at ryge / bruge levende lys på værelser / lejligheder samt at tilsløre røgalarmen af hensyn til brandsikkerheden. 30

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Fortunen

Velkommen til Træningscenter Fortunen Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliteringsophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare dig i eget hjem evt. med forskellige

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliterings ophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Patientinformation VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Velkommen til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Med denne pjece vil vi byde dig velkommen

Læs mere

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen MIDLERTIDIGE OHOLD på træningscentrene Møllebo og Fortunen Træningsenheden kan tilbyde midlertidigt døgnophold på både Træningscenter Møllebo og Fortunen. Denne folder fortæller lidt om hvad man kan forvente

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Ophold på Patienthotellet

Ophold på Patienthotellet Til patienter og pårørende Ophold på Patienthotellet Vælg farve Vælg billede Patienthotellet ved Odense Universitetshospital Fra Patient til hotelgæst Velkommen på Patienthotellet Patienthotellet ved Odense

Læs mere

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune Dit ophold kan give dig mulighed for, at du kan: kan bibeholde og/eller

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus Patientinformation PATIENTHOTELLET - et alternativ til sygehusindlæggelse Velkommen til Vejle Sygehus 1 Patienthotellet Patienthotellet ved Vejle Sygehus tilbyder overnatning til selvhjulpne patienter

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Velkommen til Friklinikken

Velkommen til Friklinikken Patientinformation Velkommen til Friklinikken - i Region Syddanmark www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Oversigtskort 2 Velkommen til Friklinikken I denne pjece finder du generelle oplysninger om Friklinikken,

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Børnepsykiatrisk Afsnit U2

Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Velkommen til Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Afsnit U2 Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Børnepsykiatrisk

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 Rev. aug. 2011 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120H Afdelingens adresse Vejle Sygehus

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Rart at vide - før indlæggelse

Rart at vide - før indlæggelse Rart at vide - før indlæggelse Rart at vide - før indlæggelse Vi vil med denne pjece byde dig velkommen og ønsker at du får et rigtig godt ophold på hospitalet. Vær opmærksom på Har du andre aftaler eller

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Praktisk patientinformation. Regionshospitalet Viborg

Praktisk patientinformation. Regionshospitalet Viborg Praktisk patientinformation Regionshospitalet Viborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................ 5

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune Velkommen til Lysningen Midlertidige pladser i Odense Kommune 1 Udgivet af ÆHF januar 2012 2 Indhold Midlertidige pladser Velkommen til Lysningen 4 Midlertidig plads 4 Aflastningsplads 4 Hvordan bevilges

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Pårørendeinformation Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund

Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen på afsnittet. Pjecen indeholder information til dig og dine pårørende omkring træningen og de

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Velkommen til Kastaniely Plejecenter

Velkommen til Kastaniely Plejecenter Velkommen til Kastaniely Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Kastaniely Plejecenter Du skal bo på:

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Information om afklarende ophold

Information om afklarende ophold Information om afklarende ophold i Rehabiliteringsenheden, Demens- og Hjernecentrum Aarhus 2 AARHUS KOMMUNE Kære borger, familie og netværk Du og dine pårørende bydes hermed velkommen til Rehabiliteringsenheden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. B1531 Hillerød Hospital. Hillerød Hospital. Velkomstpjece februar 12 B1531. Hillerød Hospital

VELKOMMEN TIL. B1531 Hillerød Hospital. Hillerød Hospital. Velkomstpjece februar 12 B1531. Hillerød Hospital Hillerød Hospital VELKOMMEN TIL B1531 Velkomstpjece februar 12 B1531 Hillerød Hospital Hillerød Hospital Børneafdelingen Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Telefon: 4829 4390 www.hillerodhospital.dk Velkommen

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA)

Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA) Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA) Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk Afdeling Velkommen til Intensiv Terapiafsnit (ITA). I denne pjece vil du finde praktiske oplysninger,

Læs mere

gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Underrubrik eller dato Velkommen til de midlertidige pladser på... 3... 3 Forskellige typer pladser... 4 Mål og plan... 4 Din indsats... 4 Inddragelse

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Velkommen til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Velkommen til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Velkommen til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Medicinsk Center Brønderslev Neurorehabiliteringscenter hører organisatorisk til Sygehus Vendsyssel, Medicinsk Center, og modtager patienter fra hele

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

Gæstehuset. Midlertidige pladser. Centervænget Hillerød

Gæstehuset. Midlertidige pladser. Centervænget Hillerød Gæstehuset Midlertidige pladser Centervænget 43-45 3400 Hillerød Velkommen til Skovhusets Gæstehus, som består af 8 lejligheder samt fælles køkken og TV-stue. Formålet med opholdet: Man visiteres til en

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Velkommen til Neonatalafsnittet

Velkommen til Neonatalafsnittet Velkommen til Neonatalafsnittet Regionshospitalet Randers Børneafdelingen 2 Velkommen til Neonatalafsnittet Vi ønsker jer tillykke med jeres barn, og håber I vil få et godt og positivt ophold her hos os.

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Pleje- & Daghjemmet Travb an ehuset Rehabiliterings - ophold Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Tlf. nr. 32 46 44 82 Fax 32 46 44 81 E-mail Plloj98.sf@taarnby.dk Redigeret marts 2015 Ve l k o m m e n til Tr

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere