OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG"

Transkript

1 OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 FØRSTE RÆKKE 1. søndag i advent Sl. 24 eller Sl. 100 Es. 42,1-9 Rom. 13,11-14 Rom. 13,11-14 Matt. 21,1-9 Luk. 4, søndag i advent Es. 11,1-10 Es. 11,1-10 eller Mal. 3,1-3 Rom. 15,4-7 Jak. 5,7-8 Luk. 21,25-36 Matt. 25, søndag i advent Es. 35 Es. 40, Kor. 4, Kor. 4,5-10 Matt. 11,2-10 Luk. 1, søndag i advent Es. 52,7-10 Es. 12 Fil. 4, Kor. 1,18-22 Joh. 1,19-28 Joh. 3,25-36 Juleaften Es. 9,1-6a Luk. 2,1-14 eller Matt. 1,18-25 Juledag (Kristi fødsels dag) Es. 9,1-6a Es. 9,1-6a eller 1. Mos. 1,1-5 Hebr. 1, Joh. 4,7-11 Luk. 2,1-14 Joh. 1,1-14 Aftensang (Juledag) Mika 5,1-4a Tit. 2,11-14 Luk. 2,15-20 eller Joh. 1,

2 Anden juledag (Sankt Stefans dag) Jer. 1,17-19 Es. 50,4-7 Ap.G. 6,8-14; 7,54-60 Ap.G. 6,8-14; 7,54-60 Matt. 23,34-39 Matt. 10,32-42 Julesøndag Es. 63,7-9 Sl. 27,1-5 eller Jer. 31,15-17 Gal. 4,4-7 Rom. 3,19-22a Luk. 2,25-40 Matt. 2,13-23 Nytårsdag 1. Mos. 12,1-3 Sl. 90 Gal. 3,23-29 Jak. 4,13-17 Luk. 2,21 Matt. 6,5-13 Helligtrekongers søndag (Søndag i perioden januar) Es. 60,1-6 Es. 60,1-6 eller Job 28,12-28 Tit. 3, Joh. 2,7-11 Matt. 2,1-12 Matt. 2,1-12 eller Joh. 8, søndag efter helligtrekonger Sl. 84 Sl. 8 Rom. 12,1-5 Kol. 1,15-19 Luk. 2,41-52 eller Mark. 10,13-16 Mark. 10, søndag efter helligtrekonger 2. Mos. 33, Kong. 8, el. Jer. 17,12-14 Rom. 12,[6]9-16a 1. Joh. 2,28-3,3 Joh. 2,1-11 Joh. 4, søndag efter helligtrekonger 5. Mos. 10, Mos. 15,1-6 Rom. 12,16b-21 Hebr. 11,1-6 Matt. 8,1-13 Luk. 17, søndag efter helligtrekonger Job 38,1-11[ ] Es. 40,26-31 Rom. 13,8-10 Rom. 4,18-22[25] Matt. 8,23-27 Matt. 14,

3 5. søndag efter helligtrekonger Præd. 8,9-15 Kol. 3,12-17 Matt. 13,24-30 eller Matt. 13,44-52 Sidste søndag efter helligtrekonger 2. Mos. 34,27-35 Es. 2, Pet. 1,16-18 Kol. 1,25d-28 Matt. 17,1-9 Joh. 12,23-33 Søndag septuagesima (9. søndag før påske) Jer. 9,22-23 Job 9, Kor. 9,24-27 Ap.G. 17,22-34 Matt. 20,1-16 Matt. 25,14-30 Søndag seksagesima (8. søndag før påske) Es. 55,6-11 Es. 45, Kor. 1,18-21[25] 1. Kor. 1,18-21[25] eller 2. Tim. 3,10-17 Mark. 4,1-20 Mark. 4,26-32 Fastelavns søndag Sl. 2 Sl. 31, Pet. 3, Kor. 13 Matt. 3,13-17 Luk søndag i fasten 1. Mos. 3, Mos. 4, Kor. 6,1-2[10] Jak. 1,9-16 Matt. 4,1-11 Luk. 22, søndag i fasten Sl. 42, Mos. 1, Thess. 4,1-7 Hebr. 5,1-10 Matt. 15,21-28 Mark. 9, søndag i fasten 5. Mos. 18, Mos. 32, Ef. 5,[1]6-9 Åb. 2,1-7 Luk. 11,14-28 Joh. 8,

4 Midfaste søndag 5. Mos. 8, Mos. 16,11-18 eller Sl. 145, Kor. 9, Pet. 1,3-11 Joh. 6,1-15 Joh. 6,24-35[37] Mariæ bebudelses dag (5. søndag i fasten) Es. 7,10-14 Es. 7,10-14 eller 1. Mos. 18, Joh. 1, Kor. 1,21-31 Luk. 1,26-38 Luk. 1,46-55 Palmesøndag Zak. 9,9-10 Zak. 9,9-10 Fil. 2,5-11 Fil. 2,5-11 Matt. 21,1-9 Mark. 14,3-9 eller Joh. 12,1-16 Skærtorsdag 2. Mos. 12,1-11 Sl Kor. 10, Kor. 11,23-26 Matt. 26,17-30 Joh. 13,1-15 Langfredag 1. Mos. 22,1-18 Sl. 22,2-22a og/eller Es. 52,13-53,12 og/eller Es. 52,13-53,12 Matt. 27,31-56 eller Mark. 15,20-39 Luk. 23,26-49 eller Joh. 19,17-37 Påskedag Sl. 118,19-29 Sl. 118,19-29 eller Sl. 118, Kor. 5, Pet. 1,3-9 Mark. 16,1-8 Matt. 28,1-8 Anden påskedag Sl. 22,22b-32 Sl. 16,5-11 Ap.G. 10, Kor. 15,12-20 eller Ap.G. 10,34-41 Luk. 24,13-35 Joh. 20, søndag efter påske Sl. 30 Es. 43, Joh. 5,1-5 eller Ap.G. 2,22-28 Ap.G. 2,22-28 eller 1. Pet. 1,17-25 Joh. 20,19-31 Joh. 21,

5 2. søndag efter påske Ez. 34,11-16 Sl Pet. 2,20-25 eller Ap.G. 2,36-41 Ap.G. 2,36-41 eller Hebr. 13,20-21 Joh. 10,11-16 Joh. 10, søndag efter påske Es. 54, Mos. 3, Hebr. 13,12-16 eller Ap.G. 4,7-12 Ap.G. 4,7-12 eller Hebr. 4,14-16 Joh. 16,16-22 Joh. 14,1-11 Bededag (4. fredag efter påske) Sl. 51,3-19 eller Sl. 67 Sl. 130 Hebr. 8,10-12 Hebr. 10,19-25 Matt. 3,1-10 Matt. 7, søndag efter påske Ez. 36,26-28 Sl. 124 Jak. 1,17-21 eller Ap.G. 9,1-18 Ap.G. 9,1-18 eller 2. Kor. 5,14-21 Joh. 16,5-15 Joh. 8, søndag efter påske 1. Mos. 32,25-32 eller Jer. 29,11-13a Es. 44,1-8 Jak. 1,22-25 eller Ap.G. 6,1-4 Rom. 8,24-28 eller Ap.G. 6,1-4 Joh. 16,23b-28 Joh. 17,1-11 Kristi himmelfarts dag Sl. 110,1-4 Sl. 113 Ap.G. 1,1-11 Ap.G. 1,1-11 Mark. 16,14-20 Luk. 24, søndag efter påske Hagg. 2,4b-9 eller Joel 3,1-5 Joel 3, Pet. 4,7b-11 eller Ap.G. 1,12-14 Rom. 8,31b-39 eller Ap.G. 1,12-14 Joh. 15,26-16,4 Joh. 17,20-26 Pinsedag 1. Mos. 11,1-9 eller 1. Mos. 2,4b-7 Jer. 31,31-34 Ap.G. 2,1-11 Ap.G. 2,1-11 Joh. 14,22-31 Joh. 14,

6 Anden pinsedag Sl. 104,24-30 Ez. 11,19-20 Ap.G. 10,42-48a Ap.G. 2,42-47 Joh. 3,16-21 Joh. 6,44-51 Trinitatis søndag 4. Mos. 21,4-9 Es. 49,1-6 Rom. 11,32-36 Ef. 1,3-14 Joh. 3,1-15 Matt. 28, søndag efter trinitatis Es. 58,5-12 Præd. 5, Joh. 4,16b Tim. 6,6-12 Luk. 16,19-31 Luk. 12, søndag efter trinitatis Es. 25,6-9 Jer. 15, Joh. 3,13-18 Åb. 3,14-22 Luk. 14,16-24 Luk. 14, søndag efter trinitatis Es. 57,15-19 Es. 65, Pet. 5,6-11 Ef. 2,17-22 Luk. 15,1-10 Luk. 15, søndag efter trinitatis 2. Sam. 11,26-12,7a 5. Mos. 24,17-22 Rom. 8,18-23 Rom. 14,7-13 Luk. 6,36-42 Matt. 5, søndag efter trinitatis Es. 6,1-8 Jer. 1, Pet. 3,8-9[15a] 1. Pet. 2,4-10 Luk. 5,1-11 Matt. 16, søndag efter trinitatis 5. Mos. 30, Mos. 20,1-17 Rom. 6,3-11 Rom. 3,23-28 Matt. 5,20-26 Matt. 19,

7 7. søndag efter trinitatis Sl. 126 Præd. 3,1-11 Rom. 6,19-23 Rom. 8,1-4 Luk. 19,1-10 Matt. 10, søndag efter trinitatis Jer. 23,16-24 Mika 3,5-7 Rom. 8, Joh. 4,1-6 Matt. 7,15-21 Matt. 7, søndag efter trinitatis Ordsp. 3,27-35 Es. 10, Joh. 1,5-2,2 2. Tim. 1,6-11 Luk. 16,1-9 Luk. 12,32-48 eller Luk. 18, søndag efter trinitatis 5. Mos. 6,4-9 Ez. 33, Kor. 12,1-7[11] Hebr. 3,12-14 Luk. 19,41-48 Matt. 11, søndag efter trinitatis Job 5, Mos. 30, Kor. 15,1-10a Rom. 10,4-13[17] Luk. 18,9-14 Luk. 7, søndag efter trinitatis Sl. 115,1-9 Jon Kor. 3,4-9 Jak. 3,1-12 Mark. 7,31-37 Matt. 12, søndag efter trinitatis 3. Mos. 19, Mika 6,6-8 Gal. 2, Tim. 1,12-17 Luk. 10,23-37 Matt. 20, søndag efter trinitatis Sl. 103,1-13[22] Sl. 39,5-14 Gal. 5,[16]22-25 eller Rom. 7, Tim. 2,8-13 Luk. 17,11-19 Joh. 5,1-15 7

8 15. søndag efter trinitatis 1. Mos. 8,20-22; 9,12-16 Sl. 73,23-28 Gal. 5,25-6,8 Ap.G. 8,26-39 Matt. 6,24-34 Luk. 10, søndag efter trinitatis Job 19,23-27a eller Job 3,11-22 Sl. 139,1-12 Ef. 3, Kor. 15,21-28 Luk. 7,11-17 Joh. 11, søndag efter trinitatis Sl. 19,2-7 Sl. 40,2-6 Ef. 4,1-6 Jud Luk. 14,1-11 Mark. 2, søndag efter trinitatis Es. 40,18-25 Sl Kor. 1, Joh. 4,12-16a Matt. 22,34-46 Joh. 15, søndag efter trinitatis Es. 44, Mos. 28,10-18 Ef. 4, Kor. 12,12-20 Mark. 2,1-12 Joh. 1, søndag efter trinitatis Jer. 18,1-6 Es. 5,1-7 Ef. 5,15-21 Rom. 11,25-32 Matt. 22,1-14 Matt. 21, søndag efter trinitatis 2. Kong. 5, eller Ez. 18,1-4a Ez a Ef. 6,10-17 Åb. 3,7-13 Joh. 4,46-53 Luk. 13,1-9 Alle helgens dag (1. søndag i november) Es. 60,18-22 Es. 49,8-11 Åb. 7,1-12[17] Åb. 21,1-7 Matt. 5,1-12 Matt. 5,13-16 eller Matt. 5,1-12 8

9 22. søndag efter trinitatis 1. Mos. 50,15-21 Es. 49,13-18 Fil. 1,6-11 Ef. 4,30-32 Matt. 18,21-35 Matt. 18, søndag efter trinitatis Am. 8,4-7 Jer. 7,1-11 Rom. 13,1-7 Fil. 3,17-21 Matt. 22,15-22 Mark. 12, søndag efter trinitatis Ez. 37,1-14 eller Dan. 7, Dan. 7, Kol. 1,9b Kor. 5,1-10 Matt. 9,18-26 Joh. 5, søndag efter trinitatis Es. 51,12-16 Job 14, Thess. 4, Pet. 3,8-15a eller 1. Kor. 15,50-57 Matt. 24,15-28 Luk. 17, søndag efter trinitatis (Der henvises til 5. søndag efter helligtrekonger) Sidste søndag i kirkeåret Es. 65,17-19 Mika 4, Thess. 2, Kor. 3,10-17 Matt. 25,31-46 Matt. 11,

Den skandinaviske Metodistkirkes tekstrække

Den skandinaviske Metodistkirkes tekstrække Den skandinaviske Metodistkirkes tekstrække År A År B År C 1. søndag i advent Es 2,1-5 Es 64,1-9 Jer 33,14-16 Sl 122 Sl 80,1-7.17-19 Sl 25,1-10 Rom 13,11-14 1 Kor 1,3-9 1 Thess 3,9-13 Mt 24,36-44 Mk 13,24-37

Læs mere

DE GAMMELTESTAMENTLIGE LÆSNINGER

DE GAMMELTESTAMENTLIGE LÆSNINGER DE GAMMELTESTAMENTLIGE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG 1992 Holger Villadsen, november 2015 Efterfølgende er en oversigt over, hvor de gammeltestamentlige læsninger i alterbogen 1992 først forekommer i

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen 1 Mos 1.1-31 Sl 104 1 Mos 1.1 Sl 90,2 Jer 32,17 Joh 1.1 Apg 17,24 9,4 Rom 4,17 Kol 1,16 Hebr 11,3 Åb 4,11 42,2 298,3 362,1 1 Mos 1.2 og Guds ånd svævede over vandene. 121,2 Anden mulig oversættelse: 346,1

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Kirkeårets læsninger, første tekstrække

Kirkeårets læsninger, første tekstrække Kirkeårets læsninger, første tekstrække Helligdagen Læsning Emne Artiklens titel Forfatter TEL 1. s. i advent Matt 21,1-9 Ridende på et æsel Palmesøndag og pilgrimsrejse 2. s. i advent Es 11,1-10 1. Esajas

Læs mere

RITUAL FOR METODISTKIRKEN

RITUAL FOR METODISTKIRKEN RITUAL FOR METODISTKIRKEN Udgivet af Metodistkirken i Danmark 1994 1 Forord Gudstjenestelivet udgør selve pulsslaget i den kristne menighed. I gudstjenesten taler Gud til sit folk gennem Ordet, og hans

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Fornyelse og forvandling ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8

STUDIUM BIBEL. Fornyelse og forvandling ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8 BIBEL Fornyelse og forvandling STUDIUM 3Juli August September 2013 1. 3. KVARTAL 2007 2013 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 3. kvartal Forfatter Fornyelse og forvandling

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1

Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Katekismus for børn (18 timer) Fadervor: 1. Indledning til Fadervor, Helliget blive dit navn 2. Komme dit rige 3. Ske din vilje... 4. Giv os i dag 5. Forlad os vor skyld...

Læs mere

Liste over prædikener i Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk-studier

Liste over prædikener i Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk-studier Appendiks 2 Liste over prædikener i Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk-studier I alt 295 prædikentekster er tilgængelige i forskerværkstedet. Af disse har Kaj Munk Forskningscentret 225 originalmanuskripter

Læs mere

Alle former for: www.fru-pedersens.dk mail@fru-pedersens.dk 60 69 60 30. Lidt stof til tanke, eller eftertanke fra fru Pedersens 60 69 60 30

Alle former for: www.fru-pedersens.dk mail@fru-pedersens.dk 60 69 60 30. Lidt stof til tanke, eller eftertanke fra fru Pedersens 60 69 60 30 www.fru-pedersens.dk mail@fru-pedersens.dk 60 69 60 30 Alle former for: Tryksager Hjemmesider 3D grafik - animering Illustrationer Tekster og fotografering fra idé til færdigt resultat eller opdatering

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

intro en introduktion til kristen tro

intro en introduktion til kristen tro intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte Robert Bladt intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte 1. udgave Copyright 2005 Indholdet i dette hæfte er baseret på bogen»kristustro«af Robert

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

BESØG JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER INSPIRATION TIL LEDERE JUNIORER (4.- 6. KL.) soendagsskoler.dk NATUR KONKURRENCER KREATIV MED NATUREN BOWLING

BESØG JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER INSPIRATION TIL LEDERE JUNIORER (4.- 6. KL.) soendagsskoler.dk NATUR KONKURRENCER KREATIV MED NATUREN BOWLING JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER NATUR Skabelsen eller udvikling 1 Mos 1-2,4 (Skabelsen) 14 15 Regnbuen et kærlighedstegn 1 Mos 6,11-22; 17,10-24; 9,8-18 (Noa) 16 17 Naturtegn på den nye jords komme Matt

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Joels Bog hører til den sektion i Bibelen, som bliver kaldt de små profeter. Bogens budskab fokuserer på Herrens Dag, dagen hvor Gud endeligt griber

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44 De Bibelske Fester Hovedteksterne i GT 2 Mos 23,10-19 2 Mos 34,18-26 3 Mos 23,1-44 5 Mos 16,1-17 (4 Mos 28-29 om festofrene) 2 2 Mos 23,10-19 19 + 34,18-23 3 Mos 23 og 5 Mos 16 Tre gange om året skal du

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Discipelskab ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5

STUDIUM BIBEL. Discipelskab ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL Discipelskab STUDIUM 1Januar Februar Marts 2014 1. 1. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Discipelskab Dan Solis SYVENDE DAGS

Læs mere

Bibellæseplanen. Kirkeåret 2011-12. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K. Telefon 33 12 78 35 Mandag-fredag kl.

Bibellæseplanen. Kirkeåret 2011-12. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K. Telefon 33 12 78 35 Mandag-fredag kl. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K Telefon 33 12 78 35 Mandag-fredag kl. 9-16 bibelselskabet@bibelselskabet.dk www.bibelselskabet.dk Kirkeåret 2011-12 Bibellæseplanen Forord Bibelen er

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

GAMMEL TIDSREGNING. Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m.

GAMMEL TIDSREGNING. Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m. GAMMEL TIDSREGNING Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m. Gammeldags tidsregning i kirkebogen I de tidlige kirkebøger, dem, der kaldes enesteministerialbøger,

Læs mere

BIBELLÆSEPLANEN200 ÅR. Kirkeåret 2013-14. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K

BIBELLÆSEPLANEN200 ÅR. Kirkeåret 2013-14. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K 1814 2014 Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K Telefon 33 12 78 35 bibelselskabet@bibelselskabet.dk www.bibelselskabet.dk BIBELLÆSEPLANEN200 ÅR Kirkeåret 2013-14 Spejlet, der hjælper os

Læs mere

Frelsens dag nærmer sig

Frelsens dag nærmer sig Indhold Forord...7 1. søndag i advent: Frelsens dag nærmer sig...9 2. søndag i advent: Udholdenhed behøves!... 14 3. søndag i advent: At forvalte Guds hemmeligheder...19 4. søndag i advent: Glæd jer i

Læs mere

LITURGISK KALENDER 2016

LITURGISK KALENDER 2016 LITURGISK KALENDER 2016 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE C HVERDAGSTEKSTRÆKKE II 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Vielse af par af samme køn

Vielse af par af samme køn Vielse af par af samme køn Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 2012 TILSPØRGSEL og ERKLÆRING Præsten siger: Så spørger jeg dig, NN: Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11 Indholdsfortegnelse Forord 11 Gammel Testamente 1. Hvor fik Kain sin kone fra? (1 Mos 4,17) 13 2. Hvem er gudssønnerne? (1 Mos 6,1-5) 18 3. Var Noas ark et ordentligt skib? (1 Mos 6,14-16) 23 4. Hvorfor

Læs mere

2 11 Gr.ledermøde. 2 12 Haven-A: Husmøde 2 13 Haven-B: Husmøde 2 14 St-A: BB-konf 2 15 Stuen-A: Husmøde

2 11 Gr.ledermøde. 2 12 Haven-A: Husmøde 2 13 Haven-B: Husmøde 2 14 St-A: BB-konf 2 15 Stuen-A: Husmøde Uge Jan. Møde Bemærkninger Aktivitet Bemærkninger 1 4 1 5 Aktivitetsudvalgsmøde 1 6 1 7 Forflytningsvejledermøde Lokal-MED konstituerende møde 1 8 2 11 Gr.ledermøde 12-15 13-14.30 2 12 Haven-A: Husmøde

Læs mere

Aftensang i Løgumkloster kirke

Aftensang i Løgumkloster kirke Aftensang i Løgumkloster kirke Udarbejdet i efteråret 1994 Revideret efteråret 1997 Salmenumre til Den Danske Salmebog 2002 ændret i 2003 I 2003 er der tilføjet salmer som erstatning for de salmer, der

Læs mere

Skolerne og SFO's feriekalender

Skolerne og SFO's feriekalender Januar 1 Nytårsdag, Juleferie 2 Juleferie 3 Juleferie Ma 4 1 5 7 8 9 10 Ma 11 2 12 4 15 16 17 Ma 18 3 19 20 21 22 23 24 Ma 25 4 26 27 28 29 30 31 Ma 1 5 2 3 4 5 6 7 Ma 8 6 9 0 1 12 13 Vinterferie 14 Vinterferie

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

Forord 7 Indholdsfortegnelse 9 Brugervejledning 13

Forord 7 Indholdsfortegnelse 9 Brugervejledning 13 Indholdsfortegnelse Forord 7 Indholdsfortegnelse 9 Brugervejledning 13 Adventstiden 17 1. søndag i advent: Et nådeår fra Herren 18 2. søndag i advent: Tålmodighed og tro 25 3. søndag i advent: Lys i mørket

Læs mere

JANUAR 2016. 21 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. Husk i denne måned

JANUAR 2016. 21 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. Husk i denne måned JANUAR 1 Merete ledelsen Udsendelse af sedler vedr. uge Merete Rævestuen 1 1 1 Personalemøde Merete Hjortestuen 1 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. vinterferien Merete Grævling huset 0 1 Vinterferie

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

KONFIRMAND-ORD 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

KONFIRMAND-ORD 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. KONFIRMAND-ORD 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JOBS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - JOBS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - JOBS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Bibelens bøger er enten opkaldt efter deres forfatter eller deres hovedperson. Jobs Bog er opkaldt efter dens hovedperson. Bogen indleder Bibelens

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Genbrug af Gammel Testamente Om anvendelsen af gammeltestamentlige læsninger i romersk gudstjenesteordning.

Genbrug af Gammel Testamente Om anvendelsen af gammeltestamentlige læsninger i romersk gudstjenesteordning. Genbrug af Gammel Testamente Om anvendelsen af gammeltestamentlige læsninger i romersk gudstjenesteordning. af Holger Villadsen Efterfølgende blev holdt som foredrag i Forum for Patristik, januarseminar

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti Aktiviteter og deltagelse Tabel A - 2015 Antal aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori *Højmesser kan være indberettet som gudstjenester **Hvor dåb eller konfirmation er del af en gudstjeneste,

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1

STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1 Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 BIBEL STUDIUM 1. 1. KVARTAL 2007 2013 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Alle tings oprindelse L.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

#12 Døden. 2. Hvordan refererer Det Gamle Testamente til døden? 5 Mos 31,14-16; 2 Sam 7,12

#12 Døden. 2. Hvordan refererer Det Gamle Testamente til døden? 5 Mos 31,14-16; 2 Sam 7,12 #12 Døden Når et menneske dør, hvad bliver der så af vedkommende? Vi ved noget om livet, om hvad det er, og hvad det betyder. Men hvad i alverden sker der med os, når vi dør? Hvor går vi hen? Himlen? Helvede?

Læs mere

Skabelsen, et bibelsk tema

Skabelsen, et bibelsk tema 4 TIL SABBATTEN 26. JANUAR 2013 Skabelsen, et bibelsk tema Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

Pejlemærker for troen

Pejlemærker for troen 01 med håb Vejledning; Pejlemærker for troen Uddybning af Luthersk Missions kerneværdier (2. udgave) Vejledning; Godkendt af LM s Læreråd den 16. marts 2013 Udgivet af Luthersk Mission, april 2013 2. udgave,

Læs mere

ALMANAK. 2015 torsdag 2. april Skærtorsdag. www.almanak.dk MARTS / APRIL JULI OKTOBER. fredag 3. april Langfredag. søndag 5.

ALMANAK. 2015 torsdag 2. april Skærtorsdag. www.almanak.dk MARTS / APRIL JULI OKTOBER. fredag 3. april Langfredag. søndag 5. 30. marts MARTS / APRIL Uge 14 31. marts ALMANAK 2015 1. april 2. april Skær 3. april Lang www.almanak.dk 4. april Version: 27.01. 2015 5. april Påskedag JULI Uge 28 OKTOBER Uge 42 6. juli 12. oktober

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Den

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Bibellæseplanen Kirkeåret 2009-2010

Bibellæseplanen Kirkeåret 2009-2010 Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K Bibellæseplanen Kirkeåret 2009-2010 Mandag-fredag kl. 9-16 Telefon 33 12 78 35 Fax 33 93 21 50 bibelselskabet@bibelselskabet.dk www.bibelselskabet.dk

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Nutidens synderegister

Nutidens synderegister Nutidens synderegister En hjælp til dig til at få bekendt og gjort op med synden For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Rom.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Bibelske og liturgiske tekster

Bibelske og liturgiske tekster Bibelske og liturgiske tekster til Den Danske Folkekirkes døvemenigheder Lukasevangeliet på dansk tegnsprog Folkekirkens ritualer og udvalgte tekster fra kirkeåret på dansk tegnsprog Folkekirkens ritualer

Læs mere

KALENDER Januar Februar Marts S 3 S 3. bestyrelsesmøde. M 7 2 T 7 T 7 Kvartalsmøde med Borgmester Kl Sted: Rådhuset i Ringe T 8 F 8 F 8

KALENDER Januar Februar Marts S 3 S 3. bestyrelsesmøde. M 7 2 T 7 T 7 Kvartalsmøde med Borgmester Kl Sted: Rådhuset i Ringe T 8 F 8 F 8 KALENDER 2013 Januar Februar Marts T 1 Nytårsdag F 1 F 1 O 2 L 2 L 2 T 3 Forretningsudvalgsmøde Kl. 19 Sted: Ryslinge F 4 Udsendelse af dagsorden til L 5 S 3 S 3 M 4 6 M 4 10 T 5 Udsendelse af dagsorden

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

Liturgisk Kalender 2014. bispedømmet København

Liturgisk Kalender 2014. bispedømmet København Liturgisk Kalender 2014 bispedømmet København søndagstekstrække A hverdagstekstrække II Ansgarstiftelsens Forlag 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra

Læs mere

LITURGISK KALENDER 2012

LITURGISK KALENDER 2012 LITURGISK KALENDER 2012 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE B HVERDAGSTEKSTRÆKKE II 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København Liturgisk Kalender 2015 bispedømmet København søndagstekstrække B hverdagstekstrække I Ansgarstiftelsens Forlag 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Kirkeåret 2014-15 BIBELLÆSEPLANEN

Kirkeåret 2014-15 BIBELLÆSEPLANEN Kirkeåret 2014-15 BIBELLÆSEPLANEN Sådan gør du: Ud for hver dag i året finder du et skriftsted som for eksempel Joh 5,1-18 ( Johannesevangeliet kapitel 5, vers 1-18). Slå op i din bibel, og læs hele dagens

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført 13 TIL SABBATTEN 28. SEPTEMBER 2013 Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført Ugens vers Introduktion Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords

Læs mere

Forord. Bibellæseplanen Kirkeåret 2008/09. Udgives af Bibelselskabet. Redaktion: Gertrud Yde Iversen. Fotos: Rune Hansen

Forord. Bibellæseplanen Kirkeåret 2008/09. Udgives af Bibelselskabet. Redaktion: Gertrud Yde Iversen. Fotos: Rune Hansen Forord Bibellæseplanen Kirkeåret 2008/09 Udgives af Bibelselskabet Redaktion: Gertrud Yde Iversen Fotos: Rune Hansen Grafik: Lotte Lyng Tryk: Handy-Print, Skive www.bibelselskabet.dk I Bibelens tekster

Læs mere

T 1 T 1 S 1 S 2 O 2 F 2 L 3 F 4 S 4 S 6 T 28 T 8 F 9. O 9 Besættelsen L 10 F 11 S 11 L 12. S 13 Palmesøndag M O 14 T 15

T 1 T 1 S 1 S 2 O 2 F 2 L 3 F 4 S 4 S 6 T 28 T 8 F 9. O 9 Besættelsen L 10 F 11 S 11 L 12. S 13 Palmesøndag M O 14 T 15 Barselskalender 2014 Januar ebruar Marts April Maj Juni O 1 Nytårsdag M 2 23 3 M 3 6 M 3 10 S 5 M 5 Befrielsen 19 Grundlovsdag M 6 2 M 7 15 O 7 Pinsedag Besættelsen M 9 2. pinsedag 24 M 10 7 M 10 11 0

Læs mere

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge jan-16 feb-16 mar-16 fredag 01 Nytårsdag mandag 01 5 6,75 tirsdag 01 elevsamtaler 6,75 fredag 01 lørdag 02 tirsdag 02 6,75 onsdag 02 elevsamtaler 6,00 lørdag 02 søndag 03 onsdag 03 6,00 torsdag 03 elevsamtaler

Læs mere

Menighedens ledelse og valg til ledelsen I

Menighedens ledelse og valg til ledelsen I Menighedens ledelse og valg til ledelsen I Når vi skal tale om menighedens ledelse, er det naturligt at begynde med at tale om det almene præstedømme Det lyder til alle kristne kvinder og mænd: Men dere

Læs mere

#19 Sabbaten Guds tegn på tro

#19 Sabbaten Guds tegn på tro #19 Sabbaten Guds tegn på tro I en tidligere lektie lærte vi, at vejen til frelse udelukkende kan opnås gennem Jesus Kristus. Kun ved tro på Jesus, kan hans fuldkomne retfærdighed blive vores. Gud har

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Domprovsti

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Domprovsti Aarhus den. august Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Domprovsti - Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Aktiviteskalender. Version 3.4

Aktiviteskalender. Version 3.4 2011 2011 NOVEMBER DECEMBER JANUAR T 1 T 1 Fællesspisning S 1 Vinterroning Nytårskur Nytår O 2 F 2 Svømmehal M 2 1 T 3 Klubroning Fællesspisning L 3 Kayakyoga T 3 F 4 S 4 Vinterroning O 4 L 5 Standerstryg-tur

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Sønderborg Provsti

Rapport om deltagerstatistik for Sønderborg Provsti Aarhus den. august 0 Rapport om deltagerstatistik for Sønderborg Provsti 0- Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Sønderborg

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift Aarhus den 12. august 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift 1-1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

Bibelens syn på autoriteter

Bibelens syn på autoriteter Møde i Bibelens syn på autoriteter Disposition 1. Definition af autoritet 2. Autoritetstabets historie 3. Bibelens autoritet 4. Treenighedens autoritet 5. Afledte autoriteter 6. Kefalæ-strukturen a) kirken

Læs mere

Helligdagen Læsning Emne Artiklens titel Forfatter TEL Luk 4,16 30 Jesus i Nazaret

Helligdagen Læsning Emne Artiklens titel Forfatter TEL Luk 4,16 30 Jesus i Nazaret Helligdagen Læsning Emne Artiklens titel Forfatter TEL 1. s. i advent Luk 4,16 30 Jesus i Nazaret Spedalskhed Jesus i Nazaret 1. Synagogen på Jesu tid (1) og (2) 2. Er det ikke tømrerens søn? Jesu møde

Læs mere

EN FORELØBIG REVISION AF HØJMESSEN

EN FORELØBIG REVISION AF HØJMESSEN KIRKEMINISTERIETS LITURGISKE KOMMISSION: BETÆNKNING OM EN FORELØBIG REVISION AF HØJMESSEN (HERUNDER DÅB OG NADVER) BETÆNKNING NR. 625 KØBENHAVN 1971 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indledende bemærkninger.

Læs mere

Udholdenhed i prøvelser

Udholdenhed i prøvelser 3 Udholdenhed i prøvelser TIL SABBATTEN 18. OKTOBER 2014 Ugens vers Introduktion Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet

Læs mere

I kirken. Salmetest Hvilke salmer har du sunget?

I kirken. Salmetest Hvilke salmer har du sunget? I kirken I Danmark kan man mødes i kirkerne, når man vil. Sådan er det ikke i alle lande i nogle lande er det forbudt for kristne at mødes i kirker. Hvad tror du, der ville ske med kirkerne i Danmark,

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag.

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Skriv eller eller ud for det vers, du ønsker. Skriv dit navn her: GAMLE TESTAMENTE 1. 1. Mos 1, 1 I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. 2. 1. Mos 1, 27

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

Betingelserne for fornyelse

Betingelserne for fornyelse 6 TIL SABBATTEN 10. AUGUST 2013 Betingelserne for fornyelse Ugens vers Introduktion Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt, men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertighed

Læs mere

LAUSANNEPAGTEN INDLEDNING 1. GUDS FORMÅL 2. BIBELENS AUTORITET OG KRAFT

LAUSANNEPAGTEN INDLEDNING 1. GUDS FORMÅL 2. BIBELENS AUTORITET OG KRAFT LAUSANNEPAGTEN Lausannepagten blev til på Den Internationale Verdensevangelisationskongres i Lausanne, juni 1974. Pagten gør rede for vor kristne tro; den er dog ikke et nyt bekendelsesskrift, men samler

Læs mere

Tro Hvad er det? 1. Hvor vigtigt er det at have en erfaring med tro? Heb 11,6; Heb 10,38

Tro Hvad er det? 1. Hvor vigtigt er det at have en erfaring med tro? Heb 11,6; Heb 10,38 #5 Tro Hvad er det? Hvordan lærer vi Gud at kende? Jo, på samme måde, som vi lærer enhver anden at kende. Tre ting er nødvendige for at kunne blive bekendt med nogen. For det første må man tale med vedkommende.

Læs mere