Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:"

Transkript

1 Med livet på spil Et projekt der kan få unge etniske mayaer i Guatemala til at droppe den farlige rejse til USA og skabe en attraktiv fremtid i deres eget land.

2 Tema: Uddannelse af og jobs for unge etniske mayaer, som ofte tvinges til illegal migration i kampen for en bedre fremtid fri for diskrimination og fattigdom Projektidé En stigende strøm af unge maya-mænd og kvinder fra Guatemala forsøger hvert år at nå til USA som illegale indvandrere. Det er unge uden uddannelse eller jobs, som lever i fattigdom, vold, utryghed og daglig diskrimination på grund af deres indianske oprindelse. Derfor søger de lykken i USA. Drømmen ender dog ofte som et decideret mareridt, når de unge begiver sig ud på en farlig rejse i menneskehandlers vold. Formålet med IBIS Operation Dagsværksprojekt er at skabe uddannelse, jobs og handlekraft for de unge mayaer i Guatemala, så de kan realisere deres drømme i deres eget land. Mayaerne udgør den største befolkningsgruppe i det latinamerikanske land Guatemala. Alligevel er mayaerne den fattigste, mest undertrykte og uuddannede befolkningsgruppe i det ekstremt ulige land. Det får hvert år omkring mennesker fra Guatemala, overvejende unge mayaer, til at risikere livet på den farlige rejse gennem Mexico og over grænsen til USA. Når de frem, lever de unge ofte et liv som illegale indvandrere i ensomhed og udnyttelse med risiko for hjemsendelse og økonomisk ruin. Guatemala er et ungt land. Over 65 procent er under 30 år og deres mulighed for arbejde og uddannelse er ringe. Når det gælder mayaerne på landet i den provins hvor projektet skal foregå, er forholdene endnu værre. Særligt for piger. Kun tre ud af ti piger når til 3. klasse. Projektet vil derfor fokusere på at give 825 unge mænd og kvinder, som overvejer at emigrere, har forsøgt eller er blevet sendt tilbage fra USA, en ny chance for et bedre liv tæt på familie og venner i deres eget land. Jobs, kampagner og politisk pres Gennem faglig og teknisk uddannelse og økonomisk støtte vil IBIS OD-projekt give de unge alternativer og nye muligheder for et værdigt arbejde. Det kan være til deres egne små forretninger eller værksteder, til organisering og til lokale aktiviteter, så de aktivt kan arbejde på at gøre deres drøm om et bedre liv til virkelighed. Uddannelse og jobskabelse vil foregå i samarbejde med erhvervsuddannelser og lokale virksomheder, som en del af deres sociale ansvar med at skaffe unge i arbejde. En anden del af projektet handler om at få unge, som selv har prøvet turen til USA og er blevet deporteret, til at fortælle andre unge om deres erfaringer. Gennem massive kampagner med fokus på omkostningerne ved at begive sig ud på den farlige rejse, afsavn, store økonomiske konsekvenser og de manglende muligheder i USA, kan omkring andre unge og deres familier få øjnene op for, at drømmen kan udvikle sig til et mareridt. Med unge selv som rollemodeller vil kampagnerne desuden fokusere på, at de unge er vigtige aktører i Guatemala, hvis der skal skabes sociale og økonomiske forandringer for dem selv og deres lokalsamfund og i at sikre, at ingen undertrykkes eller diskrimineres på grund af køn og etnicitet. De helt grundlæggende forandringer, uddannelses- og jobmuligheder for de unge, sikkerhed og mindre vold opnås kun ved at ansvarliggøre stat, kommuner, politikere og erhvervsliv. Projektet skal derfor sikre effektiv fortalervirksomhed med de unge som stærke kapaciteter. Civilsamfund, kirken, forskere, universiteter og tænketanke skal samarbejde med de unge og de to projektpartnere om denne vigtige opgave. Kampagneidé Migration: Overalt i verden flygter folk fra fattigdom, vold og diskrimination. I Latinamerika går strømmen mod USA og den amerikanske drøm. Men også i Danmark møder vi folk fx fra Vestafrika, som har ladt alt bag sig og nu hutler sig gennem dagen og vejen som illegale indvandrere. Hvad får mennesker til at søge lykken i en verdensdel så langt fra deres familie og venner? Hvad flygter de fra? Hvad drømmer de om? Hvilke risici oplever de undervejs? Hvad er prisen, menneskeligt og økonomisk? Hvordan stoppes menneskehandel? 1

3 Baggrund og problemstillinger Drømmen om at rejse ud og opleve verden deles af mange unge i verden. En del formår at indfri denne drøm og rejser ud og får et mere succesfyldt og interessant liv, end hvis de blev hjemme. Også unge i Guatemala har denne drøm, men for mange af disse unge er deres ønske om udvandring som nævnt formet af et liv i ekstrem fattigdom uden udsigt til uddannelse eller arbejde. Ulighed, racisme og diskrimination Guatemala ligger i Mellemamerika med grænser mod El Salvador og Honduras og mod nord det store land Mexico. Der bor godt 15 mio. mennesker i Guatemala; de oprindelige folk mayaerne udgør ca. 45 % af befolkningen. En 36 år lang borgerkrig, der sluttede i 1996, har sat sit præg på landet, og mange af de konflikter, der ligger til grund for borgerkrigen, er endnu ikke løst. Social og økonomisk ulighed, racisme og diskrimination, manglende retssikkerhed og tillid til staten - og en stadig voksende voldsspiral kendetegner Guatemala. Især racisme og diskriminering, både pga. køn og etnisk oprindelse præger de unges liv og medfører, at de ofte ingen mulighed har for at kunne deltage aktivt i udviklingen af samfundet. Guatemala er det land i Latinamerika, der har den næststørste sociale og økonomiske ulighed, og forskellen mellem rig og fattig er enorm. Over 50 % af befolkningen lever i fattigdom og en femtedel af dem i ekstrem fattigdom. Fattigdommen er koncentreret i landområderne, hvor mayaerne bor og hvorfra den største udvandring foregår. Den ekstremt skæve jordfordeling er en af de største årsager til fattigdom og ulighed. The American Dream og knuste drømme Hvert år forlader ca mennesker Guatemala. Majoriteten af disse er unge, der har svært ved at se hvilke muligheder for fremtiden, de har i Guatemala. Langt de fleste rejser til Mexico for efterfølgende at forsøge at komme ind i USA og majoriteten tilhører Guatemalas oprindelige folk mayaerne. Deres udrejse er oftest begrundet i ekstrem fattigdom og en rå hverdag, hvor de ingen adgang har til hverken uddannelse eller arbejde, og for dem er udsigten til et hårdt arbejde som hushjælp eller som dagarbejder i en frugtplantage i USA langt mere tiltrækkende end et trøstesløst liv i Guatemala. Folk fra Guatemala tilhører den tredje største gruppe af latinamerikanske indvandrere i USA, kun overgået af folk fra Mexico og El Salvador. Der lever omkring guatemalanere i USA, hvilket udgør 10 % af Guatemalas befolkning, Langt de fleste lever som illegale indvandrere. For de fleste foregår rejsen mod nord med hjælp fra et stigende antal menneskesmuglere. Det er dyrt, og familierne må gældsætte sig for at betale de kr., rejsen og hjælpen ofte koster. Men ikke alle, der søger mod nord, får mulighed for at blive der. I 2014 blev der deporteret guatemalanere fra USA og ca fra Mexico. 14 % af disse var kvinder. At blive sendt tilbage til Guatemala medfører ikke blot knuste drømme, men også en højere grad af fattigdom, da de penge der blev brugt på rejsen nu skal betales tilbage. For unge, der bliver deporteret, er udsigten til uddannelse og arbejde meget begrænset, og en del ender derfor i kriminalitet og prostitution. Mangel på uddannelsestilbud og jobs Omkring (65 %) børn og unge i Guatemala er under 30 år. Blandt de unge i alderen år befinder ca sig uden for skolesystemet, og størstedelen tilhører mayaerne. Værst ser det ud for pigerne. Tre ud af 10 mayapiger har kun gået tre år i skole, og kun to ud af 10 piger afslutter den 6-årige grundskole. Der er derfor et stort behov for at hjælpe unge i gang med en uddannelse, der reelt giver dem mulighed for at skabe et værdigt liv i Guatemala. Det gælder både unge, der er vendt tilbage efter en mislykket udvandring til USA og Mexico, og unge, der har svært ved at se deres fremtid i Guatemala. En sådan uddannelse skal tydeliggøre, at drømmen om et godt liv også kan indfris i Guatemala. Gennem den uddannelse, projektet udbyder, vil de unge både kunne tilegne sig faglige kompetencer, der gør dem i stand til at starte egen virksomhed, men også anden viden og færdigheder, der vil ruste dem til en hverdag i et land med store udfordringer, og som i høj grad har brug for fagligt dygtige, aktive og selvsikre unge. 2

4 Hovedaktiviteter indsatsområder 1. Udvikling af faglige færdigheder og jobmuligheder Formålet er at give de unge de basale faglige færdigheder, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet eller starte deres egne små virksomheder. I samarbejde med INTECAP (det nationale institut for erhvervsfaglig uddannelse) gennemføres jobtræningskurser tilpasset de unges specifikke behov og forudsætninger. Projektet vil videreudvikle de initiativer, de to partnere allerede gennemfører. Uddannelsen gennemføres på de to partneres egne centre i Quetzaltenango og vil foruden de tekniske færdigheder give de unge basal viden om, hvordan de kan igangsætte og drive deres egne små forretninger og virksomheder. Målgruppen er unge maya-kvinder og mænd fra de fem landkommuner, der indgår i projektet. Det er unge, der ikke tidligere har fået mulighed for uddannelse eller værdigt arbejde. Projektet vil give de unge små stipendier og transportstøtte, så det ikke længere er økonomi, der hindrer dem i at uddanne sig og skabe nye fremtidsmuligheder. 2. Jobskabelse og opstart af egne virksomheder Formålet er at hjælpe de unge med at få deres første job inden for det fag, de er blevet uddannet i, eller at støtte dem i at starte deres egen forretning eller virksomhed. Projektet skal give unge nye og alternative muligheder, der kan bidrage til at holde dem væk fra kriminalitet og ungdomsbander og ikke mindst bremse strømmen af illegal migration. Projektet vil udarbejde en jobdatabase med afdækning af behov for faglært arbejdskraft og samarbejde med lokale virksomheder om ansættelse af de unge, så virksomhederne lever op til deres sociale ansvar. Projektet vil også støtte de unge i udviklingen af deres iværksætter initiativer. Der etableres et samarbejde med universiteter og business schools, så studerende i deres obligatoriske praktikperiode kan støtte og vejlede de unge mayaer i udviklingen af deres forretningsinitiativ. Unge har sjældent adgang til at låne penge. Derfor vil projektet i samarbejde med andre organisationer etablere et målrettet kreditprogram, hvor de unge kan få startkapital til at løbe deres forretninger i gang. Projektet vil desuden samarbejde med emigranter i USA, for at få familiemedlemmer til at støtte og medfinansiere de unges initiativer. Dette vil samtidig bidrage til en fornuftig investering af de penge, som familiemedlemmer i USA jævnligt overfører til deres slægtninge i Guatemala. 3. Oplysningskampagner Illegal migration er ikke en kriminel handling, men de illegale migranter bliver ofte behandlet som kriminelle, når de søger lykken mod nord. Potentielle migranter og deres familier har krav på at kende til omkostninger og negative følger af migration og få et sandt billede af de risici, farer og omkostninger, der er ved at kaste sig ud i den farefulde rejse. Kampagnerne skal laves i samarbejde med universitetsstuderende, unge kunstnere og hjemvendte migranter og deporterede, som kan give troværdig information om deres oplevelse og erfaringer. Kampagnerne skal også indeholde positive budskaber om alternative muligheder hjemme. Lokalradio, sociale medier og kreative events vil blive anvendt. Et vigtigt element er, at unge kommunikerer til unge på deres eget sprog og via deres egne medier. 4. Fortalervirksomhed - ansvarliggøre myndigheder, virksomheder og andre aktører De grundlæggende årsager til migration og manglende fremtidsperspektiver for de unge løses ikke alene af ngo-projekter som dette. En vigtig del af projektet vil derfor være at ansvarliggøre stat, kommuner, politikere og erhvervsliv i at skabe de rette betingelser og muligheder for en positiv fremtid og udvikling. Partnerorganisationerne og de unge vil i samarbejde med andre dele af civilsamfundet, universiteter, forskere, tænketanke og medier fremlægge konkrete forslag til nye og forbedrede tilbud og offentlig investering i erhvervsfaglig uddannelse og jobmuligheder, samt økonomiske programmer, der kan fremme iværksætter-initiativer hos de unge. Fortalervirksomheden vil også søge indflydelse på politikker og initiativer, der kan bekæmpe og forebygge vold og kriminalitet og dermed skabe større sikkerhed lokalt og nationalt som indsats for at forebygge migration. Det internationale samfund bør også hjælpe med at løse de alvorlige problemer. USA har lovet at støtte den guatemalanske stat, hvis der gennemføres effektive indsatser for at bremse den store illegale indvandring fra Guatemala og andre lande i Mellemamerika. 3

5 Bæredygtighed og den langsigtede effekt: Investering i uddannelse, forberedelse af arbejdskraft og jobskabelse er en investering i fremtiden. Mindst 825 unge maya-kvinder og mænd vil via projektet få mulighed for at bryde med fattigdom. Projektet vil bidrage til at styrke deres selvværd og tro på, at der er en fremtid i Guatemala, og at de kan være med til at påvirke udviklingen i deres lokalsamfund, både til gavn for dem selv og for landets fremtid. Samarbejde med den offentlige uddannelsesinstitution INTECAP, kommuner, private myndigheder og andre initiativer om sammen at skabe nye uddannelses- og jobmuligheder for de unge, samt nye og bedre indsatser for at mindske vold og forbedre sikkerheden i landet vil medvirke til at skabe et mere sikkert, demokratiske og rigt samfund. Opfyldelse af projektresultater og fremtidig bæredygtighed vil blive understøttet af IBIS øvrige aktiviteter i landet. Der er mulighed for at bruge erfaringerne i andre projekter og ikke mindst at videreføre projektet efter OD-projektets afslutning, som IBIS har gjort med tidligere OD-finansierede projekter i Guatemala og Bolivia. Risici og tiltag til at minimere risici: Der vil altid være en risiko for, at de unge dropper uddannelsen på grund af økonomiske problemer eller manglende motivation. En effektiv udvælgelse af de unge samt økonomisk støtte under uddannelsen vil medvirke til at imødegå denne hindring. I uddannelsesforløbet vil der blive lagt vægt på at styrke de unges selvværd og deres tro på, at de kan virkeliggøre deres drømme. En anden risiko og udfordring vil være at fastholde myndigheder og virksomheder i deres fælles ansvar for at sikre investering i uddannelse, jobskabelse og økonomisk udvikling. Quetzaltenango er landets andenstørste by med stort potentiale for fortsat økonomisk udvikling. Projektet vil identificere og fremme jobmuligheder inden for fødevarer, tekstil, bygge- og anlægsindustri, turisme og landbrug. Der er valg i Guatemala i slutningen af 2015 og dermed ny regering og kommunalbestyrelser fra Organisationerne skal via fortalervirksomhed og forhandlinger fastholde de ansvarlige politikere på de løfter, de fremsætter i valgkampagnen. Partnerorganisationer: CEIPA har siden 1989 arbejdet med marginaliserede unge og børn i Quetzaltenango. CEIPA s overordnede formål er at arbejde for at børns og unges rettigheder overholdes. Deres hovedfokus er at få børn og unge ud af børnearbejde og ind i et regulært uddannelsesforløb. De uddannelser, CEIPA har udviklet, er foregået i tæt samarbejde med det etablerede skolesystem. Det har medført, at børn og unge i den skolepligtige alder er blevet indskrevet i ordinære folkeskoler. CEIPA har stået for efteruddannelse af lærere, der har gjort dem i stand til både fagligt og socialt at integrere børnearbejdere. For de unge har CEIPA udviklet specielle tekniske kurser og undervisningsforløb, hvor fokus er på iværksætter initiativer. DESGUA er en græsrodsbevægelse, der i tæt samarbejde med guatemalanere i USA arbejder for at skabe bedre uddannelses- og jobmuligheder for unge i Guatemala og udviklingsinitiativer lokalt. Målgruppen er blandt andre unge, der er blevet sendt tilbage til Guatemala. DESGUA arbejder for at give de unge selvtillid og tro på egen kunnen. De unge bliver derfor undervist i Guatemalas kultur og historie, herunder årsagerne til den lange borgerkrig. Det giver de unge mulighed for at forstå de udfordringer de har, men gør dem også i stand til at handle. DESGUA driver i samarbejde med de unge en café og kulturcenter i Quetzaltenango. Her kan de unge blive uddannet inden for restaurantionsbranchen samt få færdigheder inden for iværksætteri. Projektstillerorganisation: IBIS er en udviklingsorganisation, der arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. IBIS har arbejdet i Guatemala i 25 år og har opbygget stor erfaring og stærke partnerskaber. IBIS har specifikt arbejdet med fremme af oprindelige folks rettigheder, kvalitetsuddannelse, udvikling af et stærkt civilsamfund til bekæmpelse af ulighed og uretfærdighed, sikring af rettigheder, samt adgang til retsvæsen. IBIS har i tidens løb haft mange vellykkede projekter sammen med Operation Dagsværk. 4

6 Indikativt budget Med livet på spil DKK Procent 1. Hovedaktiviteter: 1.1. Faglig uddannelse % 1.2. Jobskabelse virksomhed % 1.3. Kampagne % 1.4. Fortalervirksomhed % I alt aktiviteter % 2. Lokal Drift og koordinering % 3. Evaluering og Monitorering % 4. Projektudgifter i alt % 5. Revision % 6. Administration I Danmark % 7. Total: % Land/område: Projektets formål: Effekt: Guatemala. Quetzaltenango regionen i den vestlige del af landet. 5 landkommuner med høj fattigdom og ingen uddannelsestilbud til de unge, samt Quetzaltenango by. 85 % af befolkningen er oprindelige folk (maya-k iche og mam) Formålet med projektet er at skabe uddannelse, jobs og handlekraft for de unge mayaer i Guatemala, så de kan realisere deres drømme i deres eget land. Mindst 825 unge har fået faglig uddannelse og nye jobmuligheder. Omkring unge og deres familier er blevet oplyst om de negative konsekvenser af migration. Offentlige myndigheder og private virksomheder er blevet holdt fast på deres ansvar for at skabe muligheder for de unge. Nye initiativer og ansvarlige politikker har medvirket til at mindske strømmen af illegal migration til USA Projektperiode: Dansk projektstiller: IBIS Lokale samarbejdspartnere: DESGUA græsrodsorganisation og netværk af grupper i Guatemala og USA CEIPA lokal NGO 5

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke

Læs mere

operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1

operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1 operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1 Tema Projektet styrker unge ugandere i den fattige og isolerede Karamoja region til at komme i front for deres egne rettigheder

Læs mere

Giv ungdommen en stemme

Giv ungdommen en stemme Giv ungdommen en stemme - Sådan skabes en stærk studenterbevægelse i Somaliland Fotos: Gymnasieelever afholder forumteater om tidlige ægteskaber for folkeskoleelever. Hargeisa, Somaliland Tema Ungdommen

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne GENERATION AKTIVIST Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne Resumé GENERATION AKTIVIST Kampen mod militarisering Cordillera-regionen er hjemsted for

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller Forslag til ungdomspolitiskoplæg Politik er ikke kun for gamle røvhuller DSU s landsmøde.-. oktober 00 Indholdsfortegnelse Indledning... Ung indflydelse... -års valgret nu... Demokratiopdragelse gennem

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere