Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:"

Transkript

1 Med livet på spil Et projekt der kan få unge etniske mayaer i Guatemala til at droppe den farlige rejse til USA og skabe en attraktiv fremtid i deres eget land.

2 Tema: Uddannelse af og jobs for unge etniske mayaer, som ofte tvinges til illegal migration i kampen for en bedre fremtid fri for diskrimination og fattigdom Projektidé En stigende strøm af unge maya-mænd og kvinder fra Guatemala forsøger hvert år at nå til USA som illegale indvandrere. Det er unge uden uddannelse eller jobs, som lever i fattigdom, vold, utryghed og daglig diskrimination på grund af deres indianske oprindelse. Derfor søger de lykken i USA. Drømmen ender dog ofte som et decideret mareridt, når de unge begiver sig ud på en farlig rejse i menneskehandlers vold. Formålet med IBIS Operation Dagsværksprojekt er at skabe uddannelse, jobs og handlekraft for de unge mayaer i Guatemala, så de kan realisere deres drømme i deres eget land. Mayaerne udgør den største befolkningsgruppe i det latinamerikanske land Guatemala. Alligevel er mayaerne den fattigste, mest undertrykte og uuddannede befolkningsgruppe i det ekstremt ulige land. Det får hvert år omkring mennesker fra Guatemala, overvejende unge mayaer, til at risikere livet på den farlige rejse gennem Mexico og over grænsen til USA. Når de frem, lever de unge ofte et liv som illegale indvandrere i ensomhed og udnyttelse med risiko for hjemsendelse og økonomisk ruin. Guatemala er et ungt land. Over 65 procent er under 30 år og deres mulighed for arbejde og uddannelse er ringe. Når det gælder mayaerne på landet i den provins hvor projektet skal foregå, er forholdene endnu værre. Særligt for piger. Kun tre ud af ti piger når til 3. klasse. Projektet vil derfor fokusere på at give 825 unge mænd og kvinder, som overvejer at emigrere, har forsøgt eller er blevet sendt tilbage fra USA, en ny chance for et bedre liv tæt på familie og venner i deres eget land. Jobs, kampagner og politisk pres Gennem faglig og teknisk uddannelse og økonomisk støtte vil IBIS OD-projekt give de unge alternativer og nye muligheder for et værdigt arbejde. Det kan være til deres egne små forretninger eller værksteder, til organisering og til lokale aktiviteter, så de aktivt kan arbejde på at gøre deres drøm om et bedre liv til virkelighed. Uddannelse og jobskabelse vil foregå i samarbejde med erhvervsuddannelser og lokale virksomheder, som en del af deres sociale ansvar med at skaffe unge i arbejde. En anden del af projektet handler om at få unge, som selv har prøvet turen til USA og er blevet deporteret, til at fortælle andre unge om deres erfaringer. Gennem massive kampagner med fokus på omkostningerne ved at begive sig ud på den farlige rejse, afsavn, store økonomiske konsekvenser og de manglende muligheder i USA, kan omkring andre unge og deres familier få øjnene op for, at drømmen kan udvikle sig til et mareridt. Med unge selv som rollemodeller vil kampagnerne desuden fokusere på, at de unge er vigtige aktører i Guatemala, hvis der skal skabes sociale og økonomiske forandringer for dem selv og deres lokalsamfund og i at sikre, at ingen undertrykkes eller diskrimineres på grund af køn og etnicitet. De helt grundlæggende forandringer, uddannelses- og jobmuligheder for de unge, sikkerhed og mindre vold opnås kun ved at ansvarliggøre stat, kommuner, politikere og erhvervsliv. Projektet skal derfor sikre effektiv fortalervirksomhed med de unge som stærke kapaciteter. Civilsamfund, kirken, forskere, universiteter og tænketanke skal samarbejde med de unge og de to projektpartnere om denne vigtige opgave. Kampagneidé Migration: Overalt i verden flygter folk fra fattigdom, vold og diskrimination. I Latinamerika går strømmen mod USA og den amerikanske drøm. Men også i Danmark møder vi folk fx fra Vestafrika, som har ladt alt bag sig og nu hutler sig gennem dagen og vejen som illegale indvandrere. Hvad får mennesker til at søge lykken i en verdensdel så langt fra deres familie og venner? Hvad flygter de fra? Hvad drømmer de om? Hvilke risici oplever de undervejs? Hvad er prisen, menneskeligt og økonomisk? Hvordan stoppes menneskehandel? 1

3 Baggrund og problemstillinger Drømmen om at rejse ud og opleve verden deles af mange unge i verden. En del formår at indfri denne drøm og rejser ud og får et mere succesfyldt og interessant liv, end hvis de blev hjemme. Også unge i Guatemala har denne drøm, men for mange af disse unge er deres ønske om udvandring som nævnt formet af et liv i ekstrem fattigdom uden udsigt til uddannelse eller arbejde. Ulighed, racisme og diskrimination Guatemala ligger i Mellemamerika med grænser mod El Salvador og Honduras og mod nord det store land Mexico. Der bor godt 15 mio. mennesker i Guatemala; de oprindelige folk mayaerne udgør ca. 45 % af befolkningen. En 36 år lang borgerkrig, der sluttede i 1996, har sat sit præg på landet, og mange af de konflikter, der ligger til grund for borgerkrigen, er endnu ikke løst. Social og økonomisk ulighed, racisme og diskrimination, manglende retssikkerhed og tillid til staten - og en stadig voksende voldsspiral kendetegner Guatemala. Især racisme og diskriminering, både pga. køn og etnisk oprindelse præger de unges liv og medfører, at de ofte ingen mulighed har for at kunne deltage aktivt i udviklingen af samfundet. Guatemala er det land i Latinamerika, der har den næststørste sociale og økonomiske ulighed, og forskellen mellem rig og fattig er enorm. Over 50 % af befolkningen lever i fattigdom og en femtedel af dem i ekstrem fattigdom. Fattigdommen er koncentreret i landområderne, hvor mayaerne bor og hvorfra den største udvandring foregår. Den ekstremt skæve jordfordeling er en af de største årsager til fattigdom og ulighed. The American Dream og knuste drømme Hvert år forlader ca mennesker Guatemala. Majoriteten af disse er unge, der har svært ved at se hvilke muligheder for fremtiden, de har i Guatemala. Langt de fleste rejser til Mexico for efterfølgende at forsøge at komme ind i USA og majoriteten tilhører Guatemalas oprindelige folk mayaerne. Deres udrejse er oftest begrundet i ekstrem fattigdom og en rå hverdag, hvor de ingen adgang har til hverken uddannelse eller arbejde, og for dem er udsigten til et hårdt arbejde som hushjælp eller som dagarbejder i en frugtplantage i USA langt mere tiltrækkende end et trøstesløst liv i Guatemala. Folk fra Guatemala tilhører den tredje største gruppe af latinamerikanske indvandrere i USA, kun overgået af folk fra Mexico og El Salvador. Der lever omkring guatemalanere i USA, hvilket udgør 10 % af Guatemalas befolkning, Langt de fleste lever som illegale indvandrere. For de fleste foregår rejsen mod nord med hjælp fra et stigende antal menneskesmuglere. Det er dyrt, og familierne må gældsætte sig for at betale de kr., rejsen og hjælpen ofte koster. Men ikke alle, der søger mod nord, får mulighed for at blive der. I 2014 blev der deporteret guatemalanere fra USA og ca fra Mexico. 14 % af disse var kvinder. At blive sendt tilbage til Guatemala medfører ikke blot knuste drømme, men også en højere grad af fattigdom, da de penge der blev brugt på rejsen nu skal betales tilbage. For unge, der bliver deporteret, er udsigten til uddannelse og arbejde meget begrænset, og en del ender derfor i kriminalitet og prostitution. Mangel på uddannelsestilbud og jobs Omkring (65 %) børn og unge i Guatemala er under 30 år. Blandt de unge i alderen år befinder ca sig uden for skolesystemet, og størstedelen tilhører mayaerne. Værst ser det ud for pigerne. Tre ud af 10 mayapiger har kun gået tre år i skole, og kun to ud af 10 piger afslutter den 6-årige grundskole. Der er derfor et stort behov for at hjælpe unge i gang med en uddannelse, der reelt giver dem mulighed for at skabe et værdigt liv i Guatemala. Det gælder både unge, der er vendt tilbage efter en mislykket udvandring til USA og Mexico, og unge, der har svært ved at se deres fremtid i Guatemala. En sådan uddannelse skal tydeliggøre, at drømmen om et godt liv også kan indfris i Guatemala. Gennem den uddannelse, projektet udbyder, vil de unge både kunne tilegne sig faglige kompetencer, der gør dem i stand til at starte egen virksomhed, men også anden viden og færdigheder, der vil ruste dem til en hverdag i et land med store udfordringer, og som i høj grad har brug for fagligt dygtige, aktive og selvsikre unge. 2

4 Hovedaktiviteter indsatsområder 1. Udvikling af faglige færdigheder og jobmuligheder Formålet er at give de unge de basale faglige færdigheder, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet eller starte deres egne små virksomheder. I samarbejde med INTECAP (det nationale institut for erhvervsfaglig uddannelse) gennemføres jobtræningskurser tilpasset de unges specifikke behov og forudsætninger. Projektet vil videreudvikle de initiativer, de to partnere allerede gennemfører. Uddannelsen gennemføres på de to partneres egne centre i Quetzaltenango og vil foruden de tekniske færdigheder give de unge basal viden om, hvordan de kan igangsætte og drive deres egne små forretninger og virksomheder. Målgruppen er unge maya-kvinder og mænd fra de fem landkommuner, der indgår i projektet. Det er unge, der ikke tidligere har fået mulighed for uddannelse eller værdigt arbejde. Projektet vil give de unge små stipendier og transportstøtte, så det ikke længere er økonomi, der hindrer dem i at uddanne sig og skabe nye fremtidsmuligheder. 2. Jobskabelse og opstart af egne virksomheder Formålet er at hjælpe de unge med at få deres første job inden for det fag, de er blevet uddannet i, eller at støtte dem i at starte deres egen forretning eller virksomhed. Projektet skal give unge nye og alternative muligheder, der kan bidrage til at holde dem væk fra kriminalitet og ungdomsbander og ikke mindst bremse strømmen af illegal migration. Projektet vil udarbejde en jobdatabase med afdækning af behov for faglært arbejdskraft og samarbejde med lokale virksomheder om ansættelse af de unge, så virksomhederne lever op til deres sociale ansvar. Projektet vil også støtte de unge i udviklingen af deres iværksætter initiativer. Der etableres et samarbejde med universiteter og business schools, så studerende i deres obligatoriske praktikperiode kan støtte og vejlede de unge mayaer i udviklingen af deres forretningsinitiativ. Unge har sjældent adgang til at låne penge. Derfor vil projektet i samarbejde med andre organisationer etablere et målrettet kreditprogram, hvor de unge kan få startkapital til at løbe deres forretninger i gang. Projektet vil desuden samarbejde med emigranter i USA, for at få familiemedlemmer til at støtte og medfinansiere de unges initiativer. Dette vil samtidig bidrage til en fornuftig investering af de penge, som familiemedlemmer i USA jævnligt overfører til deres slægtninge i Guatemala. 3. Oplysningskampagner Illegal migration er ikke en kriminel handling, men de illegale migranter bliver ofte behandlet som kriminelle, når de søger lykken mod nord. Potentielle migranter og deres familier har krav på at kende til omkostninger og negative følger af migration og få et sandt billede af de risici, farer og omkostninger, der er ved at kaste sig ud i den farefulde rejse. Kampagnerne skal laves i samarbejde med universitetsstuderende, unge kunstnere og hjemvendte migranter og deporterede, som kan give troværdig information om deres oplevelse og erfaringer. Kampagnerne skal også indeholde positive budskaber om alternative muligheder hjemme. Lokalradio, sociale medier og kreative events vil blive anvendt. Et vigtigt element er, at unge kommunikerer til unge på deres eget sprog og via deres egne medier. 4. Fortalervirksomhed - ansvarliggøre myndigheder, virksomheder og andre aktører De grundlæggende årsager til migration og manglende fremtidsperspektiver for de unge løses ikke alene af ngo-projekter som dette. En vigtig del af projektet vil derfor være at ansvarliggøre stat, kommuner, politikere og erhvervsliv i at skabe de rette betingelser og muligheder for en positiv fremtid og udvikling. Partnerorganisationerne og de unge vil i samarbejde med andre dele af civilsamfundet, universiteter, forskere, tænketanke og medier fremlægge konkrete forslag til nye og forbedrede tilbud og offentlig investering i erhvervsfaglig uddannelse og jobmuligheder, samt økonomiske programmer, der kan fremme iværksætter-initiativer hos de unge. Fortalervirksomheden vil også søge indflydelse på politikker og initiativer, der kan bekæmpe og forebygge vold og kriminalitet og dermed skabe større sikkerhed lokalt og nationalt som indsats for at forebygge migration. Det internationale samfund bør også hjælpe med at løse de alvorlige problemer. USA har lovet at støtte den guatemalanske stat, hvis der gennemføres effektive indsatser for at bremse den store illegale indvandring fra Guatemala og andre lande i Mellemamerika. 3

5 Bæredygtighed og den langsigtede effekt: Investering i uddannelse, forberedelse af arbejdskraft og jobskabelse er en investering i fremtiden. Mindst 825 unge maya-kvinder og mænd vil via projektet få mulighed for at bryde med fattigdom. Projektet vil bidrage til at styrke deres selvværd og tro på, at der er en fremtid i Guatemala, og at de kan være med til at påvirke udviklingen i deres lokalsamfund, både til gavn for dem selv og for landets fremtid. Samarbejde med den offentlige uddannelsesinstitution INTECAP, kommuner, private myndigheder og andre initiativer om sammen at skabe nye uddannelses- og jobmuligheder for de unge, samt nye og bedre indsatser for at mindske vold og forbedre sikkerheden i landet vil medvirke til at skabe et mere sikkert, demokratiske og rigt samfund. Opfyldelse af projektresultater og fremtidig bæredygtighed vil blive understøttet af IBIS øvrige aktiviteter i landet. Der er mulighed for at bruge erfaringerne i andre projekter og ikke mindst at videreføre projektet efter OD-projektets afslutning, som IBIS har gjort med tidligere OD-finansierede projekter i Guatemala og Bolivia. Risici og tiltag til at minimere risici: Der vil altid være en risiko for, at de unge dropper uddannelsen på grund af økonomiske problemer eller manglende motivation. En effektiv udvælgelse af de unge samt økonomisk støtte under uddannelsen vil medvirke til at imødegå denne hindring. I uddannelsesforløbet vil der blive lagt vægt på at styrke de unges selvværd og deres tro på, at de kan virkeliggøre deres drømme. En anden risiko og udfordring vil være at fastholde myndigheder og virksomheder i deres fælles ansvar for at sikre investering i uddannelse, jobskabelse og økonomisk udvikling. Quetzaltenango er landets andenstørste by med stort potentiale for fortsat økonomisk udvikling. Projektet vil identificere og fremme jobmuligheder inden for fødevarer, tekstil, bygge- og anlægsindustri, turisme og landbrug. Der er valg i Guatemala i slutningen af 2015 og dermed ny regering og kommunalbestyrelser fra Organisationerne skal via fortalervirksomhed og forhandlinger fastholde de ansvarlige politikere på de løfter, de fremsætter i valgkampagnen. Partnerorganisationer: CEIPA har siden 1989 arbejdet med marginaliserede unge og børn i Quetzaltenango. CEIPA s overordnede formål er at arbejde for at børns og unges rettigheder overholdes. Deres hovedfokus er at få børn og unge ud af børnearbejde og ind i et regulært uddannelsesforløb. De uddannelser, CEIPA har udviklet, er foregået i tæt samarbejde med det etablerede skolesystem. Det har medført, at børn og unge i den skolepligtige alder er blevet indskrevet i ordinære folkeskoler. CEIPA har stået for efteruddannelse af lærere, der har gjort dem i stand til både fagligt og socialt at integrere børnearbejdere. For de unge har CEIPA udviklet specielle tekniske kurser og undervisningsforløb, hvor fokus er på iværksætter initiativer. DESGUA er en græsrodsbevægelse, der i tæt samarbejde med guatemalanere i USA arbejder for at skabe bedre uddannelses- og jobmuligheder for unge i Guatemala og udviklingsinitiativer lokalt. Målgruppen er blandt andre unge, der er blevet sendt tilbage til Guatemala. DESGUA arbejder for at give de unge selvtillid og tro på egen kunnen. De unge bliver derfor undervist i Guatemalas kultur og historie, herunder årsagerne til den lange borgerkrig. Det giver de unge mulighed for at forstå de udfordringer de har, men gør dem også i stand til at handle. DESGUA driver i samarbejde med de unge en café og kulturcenter i Quetzaltenango. Her kan de unge blive uddannet inden for restaurantionsbranchen samt få færdigheder inden for iværksætteri. Projektstillerorganisation: IBIS er en udviklingsorganisation, der arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. IBIS har arbejdet i Guatemala i 25 år og har opbygget stor erfaring og stærke partnerskaber. IBIS har specifikt arbejdet med fremme af oprindelige folks rettigheder, kvalitetsuddannelse, udvikling af et stærkt civilsamfund til bekæmpelse af ulighed og uretfærdighed, sikring af rettigheder, samt adgang til retsvæsen. IBIS har i tidens løb haft mange vellykkede projekter sammen med Operation Dagsværk. 4

6 Indikativt budget Med livet på spil DKK Procent 1. Hovedaktiviteter: 1.1. Faglig uddannelse % 1.2. Jobskabelse virksomhed % 1.3. Kampagne % 1.4. Fortalervirksomhed % I alt aktiviteter % 2. Lokal Drift og koordinering % 3. Evaluering og Monitorering % 4. Projektudgifter i alt % 5. Revision % 6. Administration I Danmark % 7. Total: % Land/område: Projektets formål: Effekt: Guatemala. Quetzaltenango regionen i den vestlige del af landet. 5 landkommuner med høj fattigdom og ingen uddannelsestilbud til de unge, samt Quetzaltenango by. 85 % af befolkningen er oprindelige folk (maya-k iche og mam) Formålet med projektet er at skabe uddannelse, jobs og handlekraft for de unge mayaer i Guatemala, så de kan realisere deres drømme i deres eget land. Mindst 825 unge har fået faglig uddannelse og nye jobmuligheder. Omkring unge og deres familier er blevet oplyst om de negative konsekvenser af migration. Offentlige myndigheder og private virksomheder er blevet holdt fast på deres ansvar for at skabe muligheder for de unge. Nye initiativer og ansvarlige politikker har medvirket til at mindske strømmen af illegal migration til USA Projektperiode: Dansk projektstiller: IBIS Lokale samarbejdspartnere: DESGUA græsrodsorganisation og netværk af grupper i Guatemala og USA CEIPA lokal NGO 5

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Giv ungdommen en stemme

Giv ungdommen en stemme Giv ungdommen en stemme - Sådan skabes en stærk studenterbevægelse i Somaliland Fotos: Gymnasieelever afholder forumteater om tidlige ægteskaber for folkeskoleelever. Hargeisa, Somaliland Tema Ungdommen

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI TEMA Myanmar er et af verdens mest skrøbelige demokratier. I 2015 vil Myanmar afholde det første demokratiske valg i 50 år, hvilket har skabt masser af håb

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere