Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse"

Transkript

1 Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder hos mennesker og organisationer og bruge disse på den mest optimale måde. Målet er at øge kvaliteten af tilbud, projekter og aktiviteter og bringe gnist og lyst ind i arbejdsprocesser. Samskabelse bygger på principperne om delt ejerskab, tillid, ligeværd, innovation, kontinuerlig dialog, åbenhed, risikovillighed, en bevidsthed om gensidig afhængighed og et fokus på, hvordan forskelle mellem mennesker og sektorer kan vise sig at skabe mere værdi, når de sættes sammen. Læs mere om samskabelse på LOOP-spillet er et praktisk redskab til at tænke i samskabelse. I kan bruge LOOP, når I er flere, der sammen ønsker at udvikle eller forbedre en ide, en aktivitet, et projekt eller en indsats. Når I spiller LOOP, gennemgår I en række øvelser, som fremmer det at: Se hinandens ressourcer: Lytte til hinanden, sætte sig i hinandens sted, bygge videre på hinandens ideer, fokusere på hinandens bidrag og anerkende, at projektet er afhængigt af alle dem, der deltager. Kunne tænke kreativt: Se nye muligheder, eksperimentere og turde tage chancer i forhold til at bryde vaner og vante roller og påtage sig ukendte opgaver eller ansvar. Opdage og bruge omverden: Afdække netværk, kontakter og nøglepersoner, være åben for at tage nye mennesker og ideer ind i projektet. Bygge på lyst og tillid: Opbygge en god stemning, der kan rumme forskellige meninger og forskellige bidrag og som hele tiden medtænker, at processen skal være meningsfuld og behagelig. Fokusere på en målgruppe men uden mål: Have målgruppens udvikling og behov for øje men lade projektet følge de ideer, muligheder og sammentræf, der opstår undervejs. 1

2 Navnet LOOP er valgt, fordi samskabelse handler om at turde gentænke samarbejder og tage valg og problemer op til fornyet overvejelse. På samme måde kan LOOP bruges i mange forskellige faser af en arbejdsproces til løbende at afstemme holdninger og ideer, finde ind på sporet eller gå nye veje. OBS: Spillet kræver, at I har et konkret projekt, eller en idé, I vil undersøge. Deltagere: 3-8 personer. Tidsforbrug: Spillet er opdelt i stier og hver sti tager ca. en time at gennemspille. Man kan dog sagtens gennemspille flere stier efter hinanden. Indhold: 12 Udfordringskort (A4) 16 Øvelseskort + 1 kaptajnkort (12 x 8 cm, klippes ud) 38 LOOP-kort (9x 6 cm, klippes ud) En Nej-hat (foldes) Udfordringskort Projektets kerneproblem hvad er problemet? Forklar det problem, i arbejder på at løse, som om det skulle forklares til en helt udenforstående. 1 Stafetten Find en blyant, en bold eller noget lignende. Kaptajnen tager tingen og besvarer spørgsmålet med en enkelt sætning. Så giver kaptajnen tingen videre til en valgfri deltager, som herefter gør det samme. Man må kun tale, når man har tingen i hånden. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. NEJ Besvar spørgsmålet med øvelsen: Tag øvelsen Kaptajnen på broen og læg den her Øvelser Loop Nej-hat Er I enige om hvilket problem, I forsøger at løse? Er der noget, I er uenige om? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Når I er færdige med øvelsen - tag bunken med Loop-kort og læs LooP start højt! Sæt JErES POSt-itS her 8 Udfordringer 2

3 Facilitatorens forberedelser Dette er til dig eller jer, der har taget initiativ til at spille Loop. Du/I er dagens facilitator, og kan med fordel klargøre spillet efter nedenstående opskrift. 1. Print alle siderne i denne pdf ud. 2. Klip øvelseskort og Loop-kort ud. 3. Find øvelseskortet Kaptajnen på broen. Bland resten af øvelseskortene og læg dem med bagsiden opad i en bunke midt på bordet. Læg Kaptajnen på broen øverst i bunken med forsiden opad. 4. Find loopkortet Loop Start. Bland resten af Loop-kortene og læg dem med bagsiden opad ved siden af øvelseskortene. Læg Loop Start øverst i bunken med forsiden opad. Bemærk, at Loop-kortene først skal bruges et stykke inde i spillet. 5. Læg Kaptajn-kortet ved siden bunkerne. 6. Fold Nej-hatten efter anvisningerne og læg også den på bordet. Kaptajnen pa broen NEJ Stafetten Stafetten Stafetten Find en blyant, en bold eller noget lignende. Kaptajnen Find Find tager en blyant, en blyant, tingen en og bold en bold besvarer eller noget eller spørgsmålet lignende. noget lignende. med en Kaptajnen enkelt Kaptajnen sætning. tager tingen tager Så tingen giver og besvarer og kaptajnen spørgsmålet besvarer tingen spørgsmålet videre med med til en en enkelt en valgfri sætning. enkelt deltager, Så sætning. som giver Så giver herefter kaptajnen kaptajnen gør det tingen videre til en valgfri deltager, som herefter gør det tingen samme. samme. videre Man til Man en må må valgfri kun tale, kun deltager, når man tale, når som har man herefter tingen har tingen gør i hånden. i hånden. det samme. I har Man 3 minutter må kun tale, i alt, når og man Kaptajnen har tingen tager i hånden. tid. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. Kaptajnen har 1 minut til at besvare spørgsmålet. Herefter har alle andre også 1 minut hver til at gøre det samme. START Hver deltager trækker 3 Loop-kort fra bunken. Loop-kort kan spilles når som helst, med mindre kortet siger noget andet. Når et Loop-kort er brugt, lægges det tilbage nederst i bunken og deltageren trækker et nyt, så han/ hun altid har 3 Loop-kort på hånden. Husk at bruge jeres kort. Det gælder ikke om at have flest tilbage, når I er færdige. 1. ØVELsE EN TIL EN EN EN GANG GANG TIL TIL TIL Gentag Gentag den den udfordring udfordring Gentag Gentag i i lige lige den den har har udfordring udfordring spillet, spillet, men men i i lige lige med med har har et et spillet, spillet, men nyt nyt øvelseskort! øvelseskort! men med med et et nyt nyt øvelseskort! øvelseskort! Spilles Spilles i i slutningen slutningen Spilles Spilles i slutningen af af i slutningen en runde. runde. af af en en runde. runde. start kaptajn-kort Kaptajnens rolle er at... vende og oplæse udfordringer og øvelser. få samtalen til at flyde, sørge for at alle bliver hørt og huske selv at deltage aktivt. holde styr på tiden og HØJt sige til når den er løbet ud! erklære runden for slut og lave en opsummering af de vigtigeste diskussioner og konklusioner. give kaptajnkortet videre til den næste spiller. 7. Find et stopur eller æggeur (evt på din telefon) og hav det klar. 8. Forbered en bunke post-its og et skriveværktøj til hver deltager. 9. Forbered udfordringskortene. De udgør de temaer, jeres spil vil komme forbi, og du skal udvælge dem, der giver mening for jer. For at gøre den første spillegang nem, kan du vælge at benytte en af de tre prædefinerede stier - se næste side. De tager alle ca. 1 time at spille igennem. Når I er mere erfarne med spillet, kan I sagtens udvikle jeres egne stier og dermed skræddersy spillet både i indhold og længde udfordring 1 og 12 er dog som udgangspunkt obligatoriske. Udfordringskort Projektets kerneproblem 1 hvad er problemet? Forklar det problem, i arbejder på at løse, som om det skulle forklares til en helt udenforstående. Besvar spørgsmålet med øvelsen: Tag øvelsen Kaptajnen på broen og læg den her Er I enige om hvilket problem, I forsøger at løse? Er der noget, I er uenige om? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Når I er færdige med øvelsen - tag bunken med Loop-kort og læs LooP start højt! 10. Læg de valgte udfordringskort i nummerrækkefølge midt på bordet i en bunke med forsiden opad. Det første udfordringskort, Projektets kerneproblem skal ligge øverst. Sæt JErES POSt-itS her Den sidste side i pdf en er en plakat, som I kan hænge op på væggen for at minde jer om de gode principper for samskabelse. 3

4 Prædefinerede stier 1. Projektorganisering: Brug den, når projektet er ved sin opstart, eller der er brug for at gentænke projektets form og indhold. Når I fx skal definerer udfordringer, aktiviteter, løsninger og samarbejdspartnere. Har I husket målgruppen? Trænger I til ny input? Har projektet taget en ny drejning? Udfordringskort til stien: 1, 2, 3, 8, 9, 10 og Ide-udvikling: Brug den, når I skal afprøve ideer og uddybe formålet. Når I skal sikre, at indhold og aktiviteter afspejler samskabelsens fokus på at eksperimentere og skabe nyt og sørge for, at temaet giver energi og er drevet af nysgerrighed. Udfordringskort til stien: 1, 5, 6, 7, 8, 9 og Proces og roller: Brug den, når I skal arbejde med dynamikken i gruppen. Kan nye deltagere tilføre andre perspektiver eller et frisk pust? Er der god stemning mellem deltagerne eller fornemmer vi, at der er modstridende dagsordner? Kan vi udfordre holdninger og roller og derved opnå andre resultater? Udfordringskort til stien: 1, 2, 4, 5, 11 og 12 4

5 Spilleregler Læs denne side højt for alle, inden I begynder at spille Loop. Reglerne er simple. Hver runde består af et udfordringskort, der kombineres med et øvelseskort. Til sammen giver de grundlaget for en diskussion om et vigtigt tema i forhold til jeres proces. Når runden er overstået, går I til næste udfordring, indtil I er bunken igennem eller I ikke har mere tid. Undervejs kan I påvirke processen med Loopkort. Nej-Hatten Nej-hatten bruges til at sætte tiden på pause og give en deltager mulighed for at uddybe sine bekymringer under en diskussion. Alle deltagerne kan under en runde tage Nej-hatten til sig og dermed få taletid til at bringe en barriere, et problem eller en overvejelse ind i en diskussion. Sådan gør I: 1. Den ældste deltager starter med at være kaptajn og får derfor Kaptajn-kortet. Læs kortet højt. 2. Tag udfordring 1 Projektets kerneproblem og øvelseskortet Kaptajnen på broen og start med dem. Følg anvisningerne på kortene (når I har læst resten af denne side). 3. Hvis der dukker gode ideer op undervejs, skrives de på jeres post-its eller papirlapper, der placeres nederst på udfordringskortet og tages op igen i den sidste runde. 4. En runde er slut, når opgaverne på både udfordrings- og øvelseskortet er løst. Kaptajnen opsummerer rundens vigtigste pointer. 5. Læg udfordringskort og øvelseskort til side. Giv Kaptajn-kortet videre til deltageren til venstre. Den nye kaptajn trækker et nyt øvelseskort og lægger det på det næste udfordringskort. En ny runde begynder. 6. Spillet slutter, når I løber tør for tid eller udfordringskort. Det sidste udfordringskort er en opsummering af hele spillet. 5

6 Sådan foldes NEJ-hatten Start med bagsiden opad. Fold på skrå så de to diagonale hjørner mødes. Fold spidsen over til modsatte side efter den stiplede linje markeret med tallet Gentag punkt 2 i modsatte side efter linjen med tallet 3. Fold den ene side af toppen ned. 5. Vend rundt og gentag punkt 4 på modsatte side. 6. Vend hatten rundt og put fingrene ind i hatten. Saml nu de to nederste hjørner mod i hinanden mens hattens top trykkes ned. Hatten foldes derved i den stiplede linje. NEJ NEJ NEJ NEJ Fold nederste spids opad efter den stiplede linje, vend rundt og gentag på den anden side. Træk flapperne til siden og din hat er færdig. 6

7 7 Klip hatten ud og følg vejledningen NEJ NEJ

8 Udfordringskort Projektets kerneproblem 1 Hvad er problemet? Forklar det problem, I arbejder på at løse, som om det skulle forklares til en helt udenforstående. Besvar spørgsmålet med øvelsen: Tag øvelsen Kaptajnen på broen og læg den her Er I enige om hvilket problem, I forsøger at løse? Er der noget, I er uenige om? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Når I er færdige med øvelsen - tag bunken med Loop-kort og læs Loop start højt! Sæt jeres post-its her 8

9 Udfordringskort Hvem skal vi være? 2 Hvem ville være de allerbedste til at løse problemet? Er der nogen, der med fordel kunne være med? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der nogen oplagte samarbejdspartnere, I mangler? Er der nogen uoplagte, som kunne tilføre projektet noget uventet eller ekstraordinært? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 9

10 Udfordringskort Målgruppens deltagelse 3 Hvordan sikrer vi os, at målgruppens stemme er med i både udviklingen og udførelsen af aktiviteten? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Hvordan får målgruppen mest ud af at deltage i processen? Hvordan sikrer vi, at resultatet bliver mest brugbart for målgruppen? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 10

11 Udfordringskort Tillid 4 Hvad skal der til for, at der er tillid i gruppen? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der aftaler, aktiviteter eller regler, vi skal have vedtaget, eller handler det om noget helt andet? Er der noget, vi bør undgå? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 11

12 Udfordringskort Energi i projektet 5 Hvad giver energi ved emnet? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Hvordan kan I dyrke den gode energi og jeres motivation, og hvad truer den? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 12

13 Udfordringskort Eksperimentér 6 Hvordan er I eksperimenterende? Eller hvordan kunne I være det? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Hvordan kan I slippe jer selv løs til at være endnu mere udforskende og eksperimenterende? Hvilken måde kan I arbejde på, som I ikke har prøvet før? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 13

14 Udfordringskort Nysgerrighed 7 Hvad er I nysgerrige på at finde ud af også uden at vide, hvor det ender? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der noget, I bare bliver nødt til at prøve af? Er der fælles nysgerrigheder, som I sammen kan udforske? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 14

15 Udfordringskort Lokal viden 8 Hvem i lokalområdet kan bringe jer ny viden eller færdigheder? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Ved I hvem, I skal opsøge? Mangler I viden eller færdigheder, som I ikke ved, hvor I skal få fra? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 15

16 Udfordringskort Andres idéer 9 Kan I lade jer inspirere af andre initiativer? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er hele eller dele af jeres problem løst i andre sammenhænge eller på andre områder? Hvad er det unikke ved jeres problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 16

17 Udfordringskort Resultater 10 Hvilke nye resultater vil vi gerne opnå med vores samskabelse? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der enighed om målet, eller arbejder I frem mod forskellige mål? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 17

18 Udfordringskort Ansvar og opgaver 11 Er der opgaver eller ansvar i projektet, som kun kan varetages af bestemte personer? Hvad kunne I opnå ved at bytte rundt på ansvar, roller og opgaver? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der opgaver, som skal flyttes eller ansvar, som skal byttes? Er alle tilfredse med deres rolle i projektet? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 18

19 Udfordringskort Afslutning 12 Hver spiller skal på to minutter opsummere de vigtigste pointer han/hun har fået ud af spillet. Brug gerne de post-its, I har skrevet på undervejs. Derudover skal hver spiller kort ridse op, hvilket ansvar og hvilke opgaver han/hun har fremadrettet. Sæt jeres post-its her 19

20 Kaptajnen pa broen Kaptajnen har 1 minut til at besvare spørgsmålet. Herefter har alle andre også 1 minut hver til at gøre det samme. 1. ØVELsE Ekkodalen Kaptajnen udpeger en spiller (ikke sig selv), som har 1 minut til at besvare spørgsmålet. Herefter vælger denne spiller en anden, der skal gentage svaret så præcist som muligt. Stafetten Find en blyant, en bold eller noget lignende. Kaptajnen tager tingen og besvarer spørgsmålet med en enkelt sætning. Så giver kaptajnen tingen videre til en valgfri deltager, som herefter gør det samme. Man må kun tale, når man har tingen i hånden. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. Talestrommen Kaptajnen udpeger en deltager (gerne sig selv), der skal lukke øjnene og tale om spørgsmålet i en uafbrudt, ufiltreret talestrøm. Vedkommende har 1 minut. 20

21 egoisten Kaptajnen udpeger en spiller (gerne sig selv), som har 2 minutter til at besvare spørgsmålet, ud fra sit eget perspektiv, uden af behøve at tage hensyn til resten af gruppens behov. Generalen Kaptajnen udpeger en spiller (ikke sig selv), som har 2 minutter til at besvare spørgsmålet som om vedkommende bestemte alt i gruppen. Bytte bytte kobmand Kaptajnen skal besvare spørgsmålet, som om han/ hun havde personen til højres baggrund, ansvar eller faglighed. Derefter bytter I, så personen til højre for kaptajnen besvarer spørgsmålet. Diplomaten Kaptajnen udpeger en spiller (gerne sig selv), som har 2 minutter til at besvare spørgsmålet på en måde, som han/hun tror gør flest muligt i gruppen tilfredse. 21

22 Lynrunden I skiftes til at sige tre ord, der besvarer spørgsmålet. Kaptajnen starter, og så går det med uret rundt om bordet. Når en person bruger et ord, som tidligere er brugt, slutter øvelsen. Duellen Kaptajnen udpeger en medspiller. De to skal duellere om det vildeste svar på spørgsmålet, og de har hver 1 minut. Vinderen trækker et tilfældigt Loopkort fra den andens hånd. Konge for en dag Kaptajnen udpeger en deltager (gerne sig selv), der skal besvare spørgsmålet, som om I havde alle muligheder i verden, at I altså hverken var begrænsede af tid, penge, lovgivning eller noget som helst andet. Ja, og... I skiftes til at sige en sætning, som svar på spørgsmålet. Hver sætning bygger videre på den sidste, og skal starte med Ja, og. I har 3 minutter, og Kaptajnen tager tid. 22

23 Hvis det var mig Kaptajnen udpeger en deltager (gerne sig selv), som skal besvare spørgsmålet, som om vedkommende var en del af målgruppen. Deltageren har 2 minutter. I har 3 minutter, og Kaptajnen tager tid. De andre Kaptajnen definerer en helt anden målgruppe end den, I arbejder med. Besvar spørgsmålet sammen, som om dette var målgruppen for jeres projekt. I har 3 minutter, og Kaptajnen tager tid. Bossen Kaptajnen udpeger en deltager (ikke sig selv), der skal besvare spørgsmålet og i forlængelse af dette tage én beslutning, som de andre skal acceptere. Snakken skal de næste 2 minutter handle om/være på baggrund af beslutningen. Bangebuksene Kaptajnen har 2 minutter til at svare på spørgsmålet. Herefter skal alle, startende med kaptajnen nævne én ting, der bekymrer jer, eller som I er usikre på i forlængelse af svaret. 23

24 vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! START Hver deltager trækker 3 Loop-kort fra bunken. Loop-kort kan spilles når som helst, med mindre kortet siger noget andet. Når et Loop-kort er brugt, lægges det tilbage nederst i bunken og deltageren trækker et nyt, så han/ hun altid har 3 Loop-kort på hånden. Husk at bruge jeres kort. Det gælder ikke om at have flest tilbage, når I er færdige. vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! kaptajn-kort Kaptajnens rolle er at... vende og oplæse udfordringer og øvelser. få samtalen til at flyde, sørge for at alle bliver hørt og huske selv at deltage aktivt. holde styr på tiden og HØJt sige til når den er løbet ud! erklære runden for slut og lave en opsummering af de vigtigeste diskussioner og konklusioner. give kaptajnkortet videre til den næste spiller. start vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! 24

25 kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. kaffepause vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en Kan spilles, når der er brug for 5 minutters pause. tangent eller en person skal gå hele vejen! kaffepause vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en Kan spilles, når der er brug for 5 minutters pause. tangent eller en person skal gå hele vejen! 25

26 Hus forbi Spil dette kort, hvis kaptajnen beder dig om at besvare et spørgsmål. Spilleren til venstre for dig skal besvare spørgsmålet i stedet. Hus forbi Spil dette kort, hvis kaptajnen beder dig om at besvare et spørgsmål. Spilleren til venstre for dig skal besvare spørgsmålet i stedet. uden begr nsninger Spil dette kort for at rydde en barriere af vejen, hvis den begrænser jeres snak. For eksempel: Hvis vi nu havde alle penge i verden Hvis borgmesteren bakkede op om det Hus forbi Spil dette kort, hvis kaptajnen beder dig om at besvare et spørgsmål. Spilleren til venstre for dig skal besvare spørgsmålet i stedet. uden begr nsninger Spil dette kort for at rydde en barriere af vejen, hvis den begrænser jeres snak. For eksempel: Hvis vi nu havde alle penge i verden Hvis borgmesteren bakkede op om det uden begr nsninger Spil dette kort for at rydde en barriere af vejen, hvis den begrænser jeres snak. For eksempel: Hvis vi nu havde alle penge i verden Hvis borgmesteren bakkede op om det kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. 26

27 Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. 27

28 VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. 28

29 6 PRINCIPPER FOR SAMSKABELSE 1 Samskabelse er nyskabende Samskabelse må ikke være en reproduktion af et tilbud eller initiativ, som allerede findes lokalt. Det nyskabende element kan findes på mange niveauer som fx udvikling af noget helt nyt, oversættelse eller tilpasning af en ide fra et andet sted eller knopskydning af et eksisterende tilbud. Det centrale er, at parterne oplever merværdien ved at skabe nyt. 2 Samskabelse kombinerer ressourcer Samskabelse sker ved at kombinere så mange ressourcer og kompetencer som muligt til gavn for målgruppen. Områder og netværk afsøges for mulige deltagere, og mennesker sættes sammen på nye måder. Samskabelsens ypperste potentiale ligger i, at målgruppen bliver medejere, og hjælpere bliver samarbejdspartnere. 3 4 Samskabelse er en dialog om problem og handling Samskabelse er en proces, hvor forskellige parter definerer problemerne og udvikler handlingen sammen. Det betyder, at parterne ofte må lægge egne ideer fra sig, gå et skridt tilbage og åbne for nye perspektiver. Den gentagne dialog mellem parterne skaber et refleksivt og dynamisk rum for udvikling. Samskabelse udbreder initiativ- og deltagelsesret Samskabelse udbreder kredsen af (vante) deltagere, og giver alle ret til at tage initiativ til et samarbejde en borger kan således byde en forening eller en kommune op til dans. En kommunal forvaltning vil ofte ende som facilitator af en samskabelsesproces men dette giver ikke kommunen større bestemmelsesret eller ejerskab end de øvrige deltagere. 5 Samskabelse fordrer gensidig afhængighed Samskabelse sker mellem parter, der er bevidste om og sætter pris på hinandens styrker og svagheder. Det er vigtigt, at parterne føler sig gensidigt respekteret og indser, at uden de andre deltagere, kan ideerne ikke omsættes til handling. En god forventningsafstemning gør samskabelse mulig, når deltagere fra forskellige virkeligheder mødes. 6 Samskabelse forudsætter åbenhed og risikovillighed En væsentlig forudsætning for samskabelse er, at parterne tør være åbne om egne begrænsninger, uvidenhed og vilkår. Det kræver åbenhed at erkende for sig selv og andre, at man er gået i stå i løsningen af et problem. Man skal turde miste fodfæstet for en stund, slippe kontrollen og måske afprøve nye roller altså udvise risikovillighed.

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET Benedikte Ask Skotte Medlem af Frivilligrådet Frivillighedskonference i Faxe 18. november 2014 Morsø Frivilligrådet

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Lydhørhed. Tålmodig. Spilleregler i en god gruppe. Taler vi om det samme? Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008

Lydhørhed. Tålmodig. Spilleregler i en god gruppe. Taler vi om det samme? Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008 Spilleregler i en god gruppe Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008 Taler vi om det samme? Lydhørhed Tålmodig Taler vi om det samme? Tålmodig Lydhørhed Taler vi om det samme? Tålmodig Lydhørhed Taler

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

I spillet sidder to grupper over for hinanden og skiftes til at pege på udfordringer, tale om årsagerne og pege på mulige løsninger.

I spillet sidder to grupper over for hinanden og skiftes til at pege på udfordringer, tale om årsagerne og pege på mulige løsninger. IGLO-STAFETTEN IGLO-stafetten er et spil, der hjælper jer med at finde løsninger på Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau. Alle fire niveauer har nemlig en rolle at spille i håndteringen

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation MATERIALEVOGN Team & kommunikation Rekvisitter materialevognen Gør mødet og kurset til en oplevelse - iscenesæt lokalet... Design dit kursus, møde eller seminar på en ny måde. Stemningen i (kursus)lokalet

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik.

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik. 1. konference Kirkens væren: Lytte og forstå På den første netværkskonference introduceres den 3-årige arbejdsproces. Vi tager udgangspunkt i et helikopterblik på kirken og os selv. Herigennem tegner vi

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1 Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 2 1 Rammeprogram Tid Tema 09.00 Velkomst til det fælles udviklingsarbejde

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Green Ci(es - nye idéer

Green Ci(es - nye idéer Projektudviklingsworkshop, Green Ci7es, København, d. 31. oktober 2012 Green Ci(es - nye idéer Projektudviklingsworkshop, 31. oktober 2012 Formål med dagen Hvordan kan kommuner skabe klimarig7g adfærd?

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1: De 24 styrker... s. 5 Øvelse 2: Styrkespillet... s. 9 Øvelse 3: Find styrker i personerne

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere