Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse"

Transkript

1 Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder hos mennesker og organisationer og bruge disse på den mest optimale måde. Målet er at øge kvaliteten af tilbud, projekter og aktiviteter og bringe gnist og lyst ind i arbejdsprocesser. Samskabelse bygger på principperne om delt ejerskab, tillid, ligeværd, innovation, kontinuerlig dialog, åbenhed, risikovillighed, en bevidsthed om gensidig afhængighed og et fokus på, hvordan forskelle mellem mennesker og sektorer kan vise sig at skabe mere værdi, når de sættes sammen. Læs mere om samskabelse på LOOP-spillet er et praktisk redskab til at tænke i samskabelse. I kan bruge LOOP, når I er flere, der sammen ønsker at udvikle eller forbedre en ide, en aktivitet, et projekt eller en indsats. Når I spiller LOOP, gennemgår I en række øvelser, som fremmer det at: Se hinandens ressourcer: Lytte til hinanden, sætte sig i hinandens sted, bygge videre på hinandens ideer, fokusere på hinandens bidrag og anerkende, at projektet er afhængigt af alle dem, der deltager. Kunne tænke kreativt: Se nye muligheder, eksperimentere og turde tage chancer i forhold til at bryde vaner og vante roller og påtage sig ukendte opgaver eller ansvar. Opdage og bruge omverden: Afdække netværk, kontakter og nøglepersoner, være åben for at tage nye mennesker og ideer ind i projektet. Bygge på lyst og tillid: Opbygge en god stemning, der kan rumme forskellige meninger og forskellige bidrag og som hele tiden medtænker, at processen skal være meningsfuld og behagelig. Fokusere på en målgruppe men uden mål: Have målgruppens udvikling og behov for øje men lade projektet følge de ideer, muligheder og sammentræf, der opstår undervejs. 1

2 Navnet LOOP er valgt, fordi samskabelse handler om at turde gentænke samarbejder og tage valg og problemer op til fornyet overvejelse. På samme måde kan LOOP bruges i mange forskellige faser af en arbejdsproces til løbende at afstemme holdninger og ideer, finde ind på sporet eller gå nye veje. OBS: Spillet kræver, at I har et konkret projekt, eller en idé, I vil undersøge. Deltagere: 3-8 personer. Tidsforbrug: Spillet er opdelt i stier og hver sti tager ca. en time at gennemspille. Man kan dog sagtens gennemspille flere stier efter hinanden. Indhold: 12 Udfordringskort (A4) 16 Øvelseskort + 1 kaptajnkort (12 x 8 cm, klippes ud) 38 LOOP-kort (9x 6 cm, klippes ud) En Nej-hat (foldes) Udfordringskort Projektets kerneproblem hvad er problemet? Forklar det problem, i arbejder på at løse, som om det skulle forklares til en helt udenforstående. 1 Stafetten Find en blyant, en bold eller noget lignende. Kaptajnen tager tingen og besvarer spørgsmålet med en enkelt sætning. Så giver kaptajnen tingen videre til en valgfri deltager, som herefter gør det samme. Man må kun tale, når man har tingen i hånden. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. NEJ Besvar spørgsmålet med øvelsen: Tag øvelsen Kaptajnen på broen og læg den her Øvelser Loop Nej-hat Er I enige om hvilket problem, I forsøger at løse? Er der noget, I er uenige om? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Når I er færdige med øvelsen - tag bunken med Loop-kort og læs LooP start højt! Sæt JErES POSt-itS her 8 Udfordringer 2

3 Facilitatorens forberedelser Dette er til dig eller jer, der har taget initiativ til at spille Loop. Du/I er dagens facilitator, og kan med fordel klargøre spillet efter nedenstående opskrift. 1. Print alle siderne i denne pdf ud. 2. Klip øvelseskort og Loop-kort ud. 3. Find øvelseskortet Kaptajnen på broen. Bland resten af øvelseskortene og læg dem med bagsiden opad i en bunke midt på bordet. Læg Kaptajnen på broen øverst i bunken med forsiden opad. 4. Find loopkortet Loop Start. Bland resten af Loop-kortene og læg dem med bagsiden opad ved siden af øvelseskortene. Læg Loop Start øverst i bunken med forsiden opad. Bemærk, at Loop-kortene først skal bruges et stykke inde i spillet. 5. Læg Kaptajn-kortet ved siden bunkerne. 6. Fold Nej-hatten efter anvisningerne og læg også den på bordet. Kaptajnen pa broen NEJ Stafetten Stafetten Stafetten Find en blyant, en bold eller noget lignende. Kaptajnen Find Find tager en blyant, en blyant, tingen en og bold en bold besvarer eller noget eller spørgsmålet lignende. noget lignende. med en Kaptajnen enkelt Kaptajnen sætning. tager tingen tager Så tingen giver og besvarer og kaptajnen spørgsmålet besvarer tingen spørgsmålet videre med med til en en enkelt en valgfri sætning. enkelt deltager, Så sætning. som giver Så giver herefter kaptajnen kaptajnen gør det tingen videre til en valgfri deltager, som herefter gør det tingen samme. samme. videre Man til Man en må må valgfri kun tale, kun deltager, når man tale, når som har man herefter tingen har tingen gør i hånden. i hånden. det samme. I har Man 3 minutter må kun tale, i alt, når og man Kaptajnen har tingen tager i hånden. tid. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. Kaptajnen har 1 minut til at besvare spørgsmålet. Herefter har alle andre også 1 minut hver til at gøre det samme. START Hver deltager trækker 3 Loop-kort fra bunken. Loop-kort kan spilles når som helst, med mindre kortet siger noget andet. Når et Loop-kort er brugt, lægges det tilbage nederst i bunken og deltageren trækker et nyt, så han/ hun altid har 3 Loop-kort på hånden. Husk at bruge jeres kort. Det gælder ikke om at have flest tilbage, når I er færdige. 1. ØVELsE EN TIL EN EN EN GANG GANG TIL TIL TIL Gentag Gentag den den udfordring udfordring Gentag Gentag i i lige lige den den har har udfordring udfordring spillet, spillet, men men i i lige lige med med har har et et spillet, spillet, men nyt nyt øvelseskort! øvelseskort! men med med et et nyt nyt øvelseskort! øvelseskort! Spilles Spilles i i slutningen slutningen Spilles Spilles i slutningen af af i slutningen en runde. runde. af af en en runde. runde. start kaptajn-kort Kaptajnens rolle er at... vende og oplæse udfordringer og øvelser. få samtalen til at flyde, sørge for at alle bliver hørt og huske selv at deltage aktivt. holde styr på tiden og HØJt sige til når den er løbet ud! erklære runden for slut og lave en opsummering af de vigtigeste diskussioner og konklusioner. give kaptajnkortet videre til den næste spiller. 7. Find et stopur eller æggeur (evt på din telefon) og hav det klar. 8. Forbered en bunke post-its og et skriveværktøj til hver deltager. 9. Forbered udfordringskortene. De udgør de temaer, jeres spil vil komme forbi, og du skal udvælge dem, der giver mening for jer. For at gøre den første spillegang nem, kan du vælge at benytte en af de tre prædefinerede stier - se næste side. De tager alle ca. 1 time at spille igennem. Når I er mere erfarne med spillet, kan I sagtens udvikle jeres egne stier og dermed skræddersy spillet både i indhold og længde udfordring 1 og 12 er dog som udgangspunkt obligatoriske. Udfordringskort Projektets kerneproblem 1 hvad er problemet? Forklar det problem, i arbejder på at løse, som om det skulle forklares til en helt udenforstående. Besvar spørgsmålet med øvelsen: Tag øvelsen Kaptajnen på broen og læg den her Er I enige om hvilket problem, I forsøger at løse? Er der noget, I er uenige om? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Når I er færdige med øvelsen - tag bunken med Loop-kort og læs LooP start højt! 10. Læg de valgte udfordringskort i nummerrækkefølge midt på bordet i en bunke med forsiden opad. Det første udfordringskort, Projektets kerneproblem skal ligge øverst. Sæt JErES POSt-itS her Den sidste side i pdf en er en plakat, som I kan hænge op på væggen for at minde jer om de gode principper for samskabelse. 3

4 Prædefinerede stier 1. Projektorganisering: Brug den, når projektet er ved sin opstart, eller der er brug for at gentænke projektets form og indhold. Når I fx skal definerer udfordringer, aktiviteter, løsninger og samarbejdspartnere. Har I husket målgruppen? Trænger I til ny input? Har projektet taget en ny drejning? Udfordringskort til stien: 1, 2, 3, 8, 9, 10 og Ide-udvikling: Brug den, når I skal afprøve ideer og uddybe formålet. Når I skal sikre, at indhold og aktiviteter afspejler samskabelsens fokus på at eksperimentere og skabe nyt og sørge for, at temaet giver energi og er drevet af nysgerrighed. Udfordringskort til stien: 1, 5, 6, 7, 8, 9 og Proces og roller: Brug den, når I skal arbejde med dynamikken i gruppen. Kan nye deltagere tilføre andre perspektiver eller et frisk pust? Er der god stemning mellem deltagerne eller fornemmer vi, at der er modstridende dagsordner? Kan vi udfordre holdninger og roller og derved opnå andre resultater? Udfordringskort til stien: 1, 2, 4, 5, 11 og 12 4

5 Spilleregler Læs denne side højt for alle, inden I begynder at spille Loop. Reglerne er simple. Hver runde består af et udfordringskort, der kombineres med et øvelseskort. Til sammen giver de grundlaget for en diskussion om et vigtigt tema i forhold til jeres proces. Når runden er overstået, går I til næste udfordring, indtil I er bunken igennem eller I ikke har mere tid. Undervejs kan I påvirke processen med Loopkort. Nej-Hatten Nej-hatten bruges til at sætte tiden på pause og give en deltager mulighed for at uddybe sine bekymringer under en diskussion. Alle deltagerne kan under en runde tage Nej-hatten til sig og dermed få taletid til at bringe en barriere, et problem eller en overvejelse ind i en diskussion. Sådan gør I: 1. Den ældste deltager starter med at være kaptajn og får derfor Kaptajn-kortet. Læs kortet højt. 2. Tag udfordring 1 Projektets kerneproblem og øvelseskortet Kaptajnen på broen og start med dem. Følg anvisningerne på kortene (når I har læst resten af denne side). 3. Hvis der dukker gode ideer op undervejs, skrives de på jeres post-its eller papirlapper, der placeres nederst på udfordringskortet og tages op igen i den sidste runde. 4. En runde er slut, når opgaverne på både udfordrings- og øvelseskortet er løst. Kaptajnen opsummerer rundens vigtigste pointer. 5. Læg udfordringskort og øvelseskort til side. Giv Kaptajn-kortet videre til deltageren til venstre. Den nye kaptajn trækker et nyt øvelseskort og lægger det på det næste udfordringskort. En ny runde begynder. 6. Spillet slutter, når I løber tør for tid eller udfordringskort. Det sidste udfordringskort er en opsummering af hele spillet. 5

6 Sådan foldes NEJ-hatten Start med bagsiden opad. Fold på skrå så de to diagonale hjørner mødes. Fold spidsen over til modsatte side efter den stiplede linje markeret med tallet Gentag punkt 2 i modsatte side efter linjen med tallet 3. Fold den ene side af toppen ned. 5. Vend rundt og gentag punkt 4 på modsatte side. 6. Vend hatten rundt og put fingrene ind i hatten. Saml nu de to nederste hjørner mod i hinanden mens hattens top trykkes ned. Hatten foldes derved i den stiplede linje. NEJ NEJ NEJ NEJ Fold nederste spids opad efter den stiplede linje, vend rundt og gentag på den anden side. Træk flapperne til siden og din hat er færdig. 6

7 7 Klip hatten ud og følg vejledningen NEJ NEJ

8 Udfordringskort Projektets kerneproblem 1 Hvad er problemet? Forklar det problem, I arbejder på at løse, som om det skulle forklares til en helt udenforstående. Besvar spørgsmålet med øvelsen: Tag øvelsen Kaptajnen på broen og læg den her Er I enige om hvilket problem, I forsøger at løse? Er der noget, I er uenige om? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Når I er færdige med øvelsen - tag bunken med Loop-kort og læs Loop start højt! Sæt jeres post-its her 8

9 Udfordringskort Hvem skal vi være? 2 Hvem ville være de allerbedste til at løse problemet? Er der nogen, der med fordel kunne være med? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der nogen oplagte samarbejdspartnere, I mangler? Er der nogen uoplagte, som kunne tilføre projektet noget uventet eller ekstraordinært? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 9

10 Udfordringskort Målgruppens deltagelse 3 Hvordan sikrer vi os, at målgruppens stemme er med i både udviklingen og udførelsen af aktiviteten? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Hvordan får målgruppen mest ud af at deltage i processen? Hvordan sikrer vi, at resultatet bliver mest brugbart for målgruppen? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 10

11 Udfordringskort Tillid 4 Hvad skal der til for, at der er tillid i gruppen? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der aftaler, aktiviteter eller regler, vi skal have vedtaget, eller handler det om noget helt andet? Er der noget, vi bør undgå? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 11

12 Udfordringskort Energi i projektet 5 Hvad giver energi ved emnet? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Hvordan kan I dyrke den gode energi og jeres motivation, og hvad truer den? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 12

13 Udfordringskort Eksperimentér 6 Hvordan er I eksperimenterende? Eller hvordan kunne I være det? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Hvordan kan I slippe jer selv løs til at være endnu mere udforskende og eksperimenterende? Hvilken måde kan I arbejde på, som I ikke har prøvet før? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 13

14 Udfordringskort Nysgerrighed 7 Hvad er I nysgerrige på at finde ud af også uden at vide, hvor det ender? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der noget, I bare bliver nødt til at prøve af? Er der fælles nysgerrigheder, som I sammen kan udforske? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 14

15 Udfordringskort Lokal viden 8 Hvem i lokalområdet kan bringe jer ny viden eller færdigheder? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Ved I hvem, I skal opsøge? Mangler I viden eller færdigheder, som I ikke ved, hvor I skal få fra? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 15

16 Udfordringskort Andres idéer 9 Kan I lade jer inspirere af andre initiativer? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er hele eller dele af jeres problem løst i andre sammenhænge eller på andre områder? Hvad er det unikke ved jeres problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 16

17 Udfordringskort Resultater 10 Hvilke nye resultater vil vi gerne opnå med vores samskabelse? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der enighed om målet, eller arbejder I frem mod forskellige mål? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 17

18 Udfordringskort Ansvar og opgaver 11 Er der opgaver eller ansvar i projektet, som kun kan varetages af bestemte personer? Hvad kunne I opnå ved at bytte rundt på ansvar, roller og opgaver? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der opgaver, som skal flyttes eller ansvar, som skal byttes? Er alle tilfredse med deres rolle i projektet? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 18

19 Udfordringskort Afslutning 12 Hver spiller skal på to minutter opsummere de vigtigste pointer han/hun har fået ud af spillet. Brug gerne de post-its, I har skrevet på undervejs. Derudover skal hver spiller kort ridse op, hvilket ansvar og hvilke opgaver han/hun har fremadrettet. Sæt jeres post-its her 19

20 Kaptajnen pa broen Kaptajnen har 1 minut til at besvare spørgsmålet. Herefter har alle andre også 1 minut hver til at gøre det samme. 1. ØVELsE Ekkodalen Kaptajnen udpeger en spiller (ikke sig selv), som har 1 minut til at besvare spørgsmålet. Herefter vælger denne spiller en anden, der skal gentage svaret så præcist som muligt. Stafetten Find en blyant, en bold eller noget lignende. Kaptajnen tager tingen og besvarer spørgsmålet med en enkelt sætning. Så giver kaptajnen tingen videre til en valgfri deltager, som herefter gør det samme. Man må kun tale, når man har tingen i hånden. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. Talestrommen Kaptajnen udpeger en deltager (gerne sig selv), der skal lukke øjnene og tale om spørgsmålet i en uafbrudt, ufiltreret talestrøm. Vedkommende har 1 minut. 20

21 egoisten Kaptajnen udpeger en spiller (gerne sig selv), som har 2 minutter til at besvare spørgsmålet, ud fra sit eget perspektiv, uden af behøve at tage hensyn til resten af gruppens behov. Generalen Kaptajnen udpeger en spiller (ikke sig selv), som har 2 minutter til at besvare spørgsmålet som om vedkommende bestemte alt i gruppen. Bytte bytte kobmand Kaptajnen skal besvare spørgsmålet, som om han/ hun havde personen til højres baggrund, ansvar eller faglighed. Derefter bytter I, så personen til højre for kaptajnen besvarer spørgsmålet. Diplomaten Kaptajnen udpeger en spiller (gerne sig selv), som har 2 minutter til at besvare spørgsmålet på en måde, som han/hun tror gør flest muligt i gruppen tilfredse. 21

22 Lynrunden I skiftes til at sige tre ord, der besvarer spørgsmålet. Kaptajnen starter, og så går det med uret rundt om bordet. Når en person bruger et ord, som tidligere er brugt, slutter øvelsen. Duellen Kaptajnen udpeger en medspiller. De to skal duellere om det vildeste svar på spørgsmålet, og de har hver 1 minut. Vinderen trækker et tilfældigt Loopkort fra den andens hånd. Konge for en dag Kaptajnen udpeger en deltager (gerne sig selv), der skal besvare spørgsmålet, som om I havde alle muligheder i verden, at I altså hverken var begrænsede af tid, penge, lovgivning eller noget som helst andet. Ja, og... I skiftes til at sige en sætning, som svar på spørgsmålet. Hver sætning bygger videre på den sidste, og skal starte med Ja, og. I har 3 minutter, og Kaptajnen tager tid. 22

23 Hvis det var mig Kaptajnen udpeger en deltager (gerne sig selv), som skal besvare spørgsmålet, som om vedkommende var en del af målgruppen. Deltageren har 2 minutter. I har 3 minutter, og Kaptajnen tager tid. De andre Kaptajnen definerer en helt anden målgruppe end den, I arbejder med. Besvar spørgsmålet sammen, som om dette var målgruppen for jeres projekt. I har 3 minutter, og Kaptajnen tager tid. Bossen Kaptajnen udpeger en deltager (ikke sig selv), der skal besvare spørgsmålet og i forlængelse af dette tage én beslutning, som de andre skal acceptere. Snakken skal de næste 2 minutter handle om/være på baggrund af beslutningen. Bangebuksene Kaptajnen har 2 minutter til at svare på spørgsmålet. Herefter skal alle, startende med kaptajnen nævne én ting, der bekymrer jer, eller som I er usikre på i forlængelse af svaret. 23

24 vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! START Hver deltager trækker 3 Loop-kort fra bunken. Loop-kort kan spilles når som helst, med mindre kortet siger noget andet. Når et Loop-kort er brugt, lægges det tilbage nederst i bunken og deltageren trækker et nyt, så han/ hun altid har 3 Loop-kort på hånden. Husk at bruge jeres kort. Det gælder ikke om at have flest tilbage, når I er færdige. vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! kaptajn-kort Kaptajnens rolle er at... vende og oplæse udfordringer og øvelser. få samtalen til at flyde, sørge for at alle bliver hørt og huske selv at deltage aktivt. holde styr på tiden og HØJt sige til når den er løbet ud! erklære runden for slut og lave en opsummering af de vigtigeste diskussioner og konklusioner. give kaptajnkortet videre til den næste spiller. start vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! 24

25 kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. kaffepause vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en Kan spilles, når der er brug for 5 minutters pause. tangent eller en person skal gå hele vejen! kaffepause vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en Kan spilles, når der er brug for 5 minutters pause. tangent eller en person skal gå hele vejen! 25

26 Hus forbi Spil dette kort, hvis kaptajnen beder dig om at besvare et spørgsmål. Spilleren til venstre for dig skal besvare spørgsmålet i stedet. Hus forbi Spil dette kort, hvis kaptajnen beder dig om at besvare et spørgsmål. Spilleren til venstre for dig skal besvare spørgsmålet i stedet. uden begr nsninger Spil dette kort for at rydde en barriere af vejen, hvis den begrænser jeres snak. For eksempel: Hvis vi nu havde alle penge i verden Hvis borgmesteren bakkede op om det Hus forbi Spil dette kort, hvis kaptajnen beder dig om at besvare et spørgsmål. Spilleren til venstre for dig skal besvare spørgsmålet i stedet. uden begr nsninger Spil dette kort for at rydde en barriere af vejen, hvis den begrænser jeres snak. For eksempel: Hvis vi nu havde alle penge i verden Hvis borgmesteren bakkede op om det uden begr nsninger Spil dette kort for at rydde en barriere af vejen, hvis den begrænser jeres snak. For eksempel: Hvis vi nu havde alle penge i verden Hvis borgmesteren bakkede op om det kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. 26

27 Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. 27

28 VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. 28

29 6 PRINCIPPER FOR SAMSKABELSE 1 Samskabelse er nyskabende Samskabelse må ikke være en reproduktion af et tilbud eller initiativ, som allerede findes lokalt. Det nyskabende element kan findes på mange niveauer som fx udvikling af noget helt nyt, oversættelse eller tilpasning af en ide fra et andet sted eller knopskydning af et eksisterende tilbud. Det centrale er, at parterne oplever merværdien ved at skabe nyt. 2 Samskabelse kombinerer ressourcer Samskabelse sker ved at kombinere så mange ressourcer og kompetencer som muligt til gavn for målgruppen. Områder og netværk afsøges for mulige deltagere, og mennesker sættes sammen på nye måder. Samskabelsens ypperste potentiale ligger i, at målgruppen bliver medejere, og hjælpere bliver samarbejdspartnere. 3 4 Samskabelse er en dialog om problem og handling Samskabelse er en proces, hvor forskellige parter definerer problemerne og udvikler handlingen sammen. Det betyder, at parterne ofte må lægge egne ideer fra sig, gå et skridt tilbage og åbne for nye perspektiver. Den gentagne dialog mellem parterne skaber et refleksivt og dynamisk rum for udvikling. Samskabelse udbreder initiativ- og deltagelsesret Samskabelse udbreder kredsen af (vante) deltagere, og giver alle ret til at tage initiativ til et samarbejde en borger kan således byde en forening eller en kommune op til dans. En kommunal forvaltning vil ofte ende som facilitator af en samskabelsesproces men dette giver ikke kommunen større bestemmelsesret eller ejerskab end de øvrige deltagere. 5 Samskabelse fordrer gensidig afhængighed Samskabelse sker mellem parter, der er bevidste om og sætter pris på hinandens styrker og svagheder. Det er vigtigt, at parterne føler sig gensidigt respekteret og indser, at uden de andre deltagere, kan ideerne ikke omsættes til handling. En god forventningsafstemning gør samskabelse mulig, når deltagere fra forskellige virkeligheder mødes. 6 Samskabelse forudsætter åbenhed og risikovillighed En væsentlig forudsætning for samskabelse er, at parterne tør være åbne om egne begrænsninger, uvidenhed og vilkår. Det kræver åbenhed at erkende for sig selv og andre, at man er gået i stå i løsningen af et problem. Man skal turde miste fodfæstet for en stund, slippe kontrollen og måske afprøve nye roller altså udvise risikovillighed.

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET Benedikte Ask Skotte Medlem af Frivilligrådet Frivillighedskonference i Faxe 18. november 2014 Morsø Frivilligrådet

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Det gode møde. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Det gode møde. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 1 Det gode møde Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Gode råd til mødeforberedelsen... 4 Formål... 5 Mødetype/rammer... 5 Deltagere... 6 Mødeindkaldelse... 7 Afholdelse af mødet...

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Luk op for Jesus -5. Jesus ønsker, at du er parat.

Luk op for Jesus -5. Jesus ønsker, at du er parat. Luk op for Jesus -5 Jesus ønsker, at du er parat. Mål: Lær børnene, at Jesus har gjort alt klar til, at vi kan leve et evigt liv med ham Han ønsker, at vi er med til denne store fest. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Farvel til kedelige møder

Farvel til kedelige møder Workshop om effektive og lærende møder v/ Nanna Munk Summemøde to og to Tre minutter til hver Spørg hinanden: Hvorfor har du valgt denne workshop? Hvad forventer du at blive klogere på? 1 Det kedelige

Læs mere

DDK Specialeworkshop #3, november 2015

DDK Specialeworkshop #3, november 2015 Gruppe 1: Jer der har en problemformulering Materiale: de medbragte problemformuleringer (papir x 4) og blyanter. Husk at få blyanterne med retur. Del jer op i grupper på fire personer. Specialemakkere

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Guide til Medarbejderudviklingssamtale

Guide til Medarbejderudviklingssamtale » Guide til Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Indhold Forord... 2 MUS processen... 3 1. Virksomhedens planer og budgetter... 4 2. Forberedelse... 4 3. Samtalen... 5 3.1 Small talk og introduktion... 6

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Sundhed og trivsel er noget vi skaber sammen! Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 9. november 2016

Sundhed og trivsel er noget vi skaber sammen! Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 9. november 2016 Sundhed og trivsel er noget vi skaber sammen! Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 9. november 2016 Ingunn S. Jacobsen Næstformand i bestyrelsen Sund By Netværket Viden om ulighed i sundhed Udviklingen

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen Samtale stil: Generelt Kontaktskabende og åben Informativ og undersøgende Støttende og konfronterende Anerkendende ressourceorienteret (se også: Vi skal tale sammen) Samtalestil : generelt Kontaktskabende

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål LEGOeducation.com Ofte stillede spørgsmål Konceptet Sp: Hvordan forklarer jeg LEGO Education BuildToExpress for mine ledere eller forældrene? De tror, at eleverne bare leger med LEGO klodser. Du kan bruge

Læs mere

DESIGN DIT EGET CD-COVER!

DESIGN DIT EGET CD-COVER! ELEV DESIGN DIT EGET CD-COVER! Emil de Waal + Spejderrobot Det er ikke kun i selve musikken, at Emil de Waal + Spejderrobot kan lide at improvisere - det er nærmest et livsprincip! Så da deres første plade

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk

Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk 6. MØDEGANG Mad Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk At deltagerne bliver bevidste om hvilke valg, de træffer og hvorfor At deltagerne bliver bevidste om barndommens og ungdommens madvaner,

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Vejledning og spilleregler

Vejledning og spilleregler Vejledning og spilleregler GRØN INDUSTRISYMBIOSE 2 Vejledning og spilleregler Symbiosespillet er et spil om grønne industrisymbioser. Denne vejledning er en hjælp til, at I kan få mest mulig læring og

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Karrierevejledningen på IVA. Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset

Karrierevejledningen på IVA. Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset Karrierevejledningen på IVA Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset Forklaring på de forskellige tilgange til kompasset Forside: For jer, der enten ikke ved, hvad I vil, eller jer, der er

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN..

FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN.. FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN.. Hypnoseværkstedet HYPNOSE MED BØRN * Nørrevej 6. 6340 Kruså *tlf. 74678290 1 VEJLEDNING I AT FORBEREDE BØRN PÅ HYPNOSEN. FØRST DET PRAKTISKE ANKOMST, PARKERING OG VENTEVÆRELSE

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Hvordan ting kan vokse op nedefra!

Hvordan ting kan vokse op nedefra! Hvordan ting kan vokse op nedefra! - en kreativ arbejdsmodel som redskab til at skabe nye tanker, idéer og alternative løsninger i pædagogiske miljøer Af Anne Sofie Møller Sparre i kreativt samarbejde

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

I spillet sidder to grupper over for hinanden og skiftes til at pege på udfordringer, tale om årsagerne og pege på mulige løsninger.

I spillet sidder to grupper over for hinanden og skiftes til at pege på udfordringer, tale om årsagerne og pege på mulige løsninger. IGLO-STAFETTEN IGLO-stafetten er et spil, der hjælper jer med at finde løsninger på Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau. Alle fire niveauer har nemlig en rolle at spille i håndteringen

Læs mere

DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA

DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA sion sionrefleksion e Tale Refleksion le Lytte DIALOG TALE Dialog g Dialog RefleksionR TERefleksion R efleksiontale DI Dialog Refleksion Tale DIA Dialog Lærervejledning til BuildToExpress LEGOeducation.com

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Vinderstrategi! Når et menneske ser mening" Hvad skal der til at skabe en kultur der ikke spænder ben for væksten i virksomheden?

Vinderstrategi! Når et menneske ser mening Hvad skal der til at skabe en kultur der ikke spænder ben for væksten i virksomheden? Vinderstrategi! Når et menneske ser mening" Hvad skal der til at skabe en kultur der ikke spænder ben for væksten i virksomheden? Drop værdierne! Sæt talenterne i spil Hvad skal der til at skabe en kultur

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøj til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligledere I får her et kit med tre praktiske værktøjer, som I kan bruge sammen i lederteamet og med de engagerede frivillige i jeres

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

STYRKESPILLET Om Styrkespillet

STYRKESPILLET Om Styrkespillet STYRKESPILLET Om Styrkespillet INDHOLD: 42 kort SPILLETID: ca. 1 time ANTAL DELTAGERE: 2-16 FORBEREDELSE: Styrkespillet kan bruges på 3 forskellige måder (vælg et af de 3 kort med spilleregler: Krig, Debat

Læs mere