Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse"

Transkript

1 Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder hos mennesker og organisationer og bruge disse på den mest optimale måde. Målet er at øge kvaliteten af tilbud, projekter og aktiviteter og bringe gnist og lyst ind i arbejdsprocesser. Samskabelse bygger på principperne om delt ejerskab, tillid, ligeværd, innovation, kontinuerlig dialog, åbenhed, risikovillighed, en bevidsthed om gensidig afhængighed og et fokus på, hvordan forskelle mellem mennesker og sektorer kan vise sig at skabe mere værdi, når de sættes sammen. Læs mere om samskabelse på LOOP-spillet er et praktisk redskab til at tænke i samskabelse. I kan bruge LOOP, når I er flere, der sammen ønsker at udvikle eller forbedre en ide, en aktivitet, et projekt eller en indsats. Når I spiller LOOP, gennemgår I en række øvelser, som fremmer det at: Se hinandens ressourcer: Lytte til hinanden, sætte sig i hinandens sted, bygge videre på hinandens ideer, fokusere på hinandens bidrag og anerkende, at projektet er afhængigt af alle dem, der deltager. Kunne tænke kreativt: Se nye muligheder, eksperimentere og turde tage chancer i forhold til at bryde vaner og vante roller og påtage sig ukendte opgaver eller ansvar. Opdage og bruge omverden: Afdække netværk, kontakter og nøglepersoner, være åben for at tage nye mennesker og ideer ind i projektet. Bygge på lyst og tillid: Opbygge en god stemning, der kan rumme forskellige meninger og forskellige bidrag og som hele tiden medtænker, at processen skal være meningsfuld og behagelig. Fokusere på en målgruppe men uden mål: Have målgruppens udvikling og behov for øje men lade projektet følge de ideer, muligheder og sammentræf, der opstår undervejs. 1

2 Navnet LOOP er valgt, fordi samskabelse handler om at turde gentænke samarbejder og tage valg og problemer op til fornyet overvejelse. På samme måde kan LOOP bruges i mange forskellige faser af en arbejdsproces til løbende at afstemme holdninger og ideer, finde ind på sporet eller gå nye veje. OBS: Spillet kræver, at I har et konkret projekt, eller en idé, I vil undersøge. Deltagere: 3-8 personer. Tidsforbrug: Spillet er opdelt i stier og hver sti tager ca. en time at gennemspille. Man kan dog sagtens gennemspille flere stier efter hinanden. Indhold: 12 Udfordringskort (A4) 16 Øvelseskort + 1 kaptajnkort (12 x 8 cm, klippes ud) 38 LOOP-kort (9x 6 cm, klippes ud) En Nej-hat (foldes) Udfordringskort Projektets kerneproblem hvad er problemet? Forklar det problem, i arbejder på at løse, som om det skulle forklares til en helt udenforstående. 1 Stafetten Find en blyant, en bold eller noget lignende. Kaptajnen tager tingen og besvarer spørgsmålet med en enkelt sætning. Så giver kaptajnen tingen videre til en valgfri deltager, som herefter gør det samme. Man må kun tale, når man har tingen i hånden. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. NEJ Besvar spørgsmålet med øvelsen: Tag øvelsen Kaptajnen på broen og læg den her Øvelser Loop Nej-hat Er I enige om hvilket problem, I forsøger at løse? Er der noget, I er uenige om? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Når I er færdige med øvelsen - tag bunken med Loop-kort og læs LooP start højt! Sæt JErES POSt-itS her 8 Udfordringer 2

3 Facilitatorens forberedelser Dette er til dig eller jer, der har taget initiativ til at spille Loop. Du/I er dagens facilitator, og kan med fordel klargøre spillet efter nedenstående opskrift. 1. Print alle siderne i denne pdf ud. 2. Klip øvelseskort og Loop-kort ud. 3. Find øvelseskortet Kaptajnen på broen. Bland resten af øvelseskortene og læg dem med bagsiden opad i en bunke midt på bordet. Læg Kaptajnen på broen øverst i bunken med forsiden opad. 4. Find loopkortet Loop Start. Bland resten af Loop-kortene og læg dem med bagsiden opad ved siden af øvelseskortene. Læg Loop Start øverst i bunken med forsiden opad. Bemærk, at Loop-kortene først skal bruges et stykke inde i spillet. 5. Læg Kaptajn-kortet ved siden bunkerne. 6. Fold Nej-hatten efter anvisningerne og læg også den på bordet. Kaptajnen pa broen NEJ Stafetten Stafetten Stafetten Find en blyant, en bold eller noget lignende. Kaptajnen Find Find tager en blyant, en blyant, tingen en og bold en bold besvarer eller noget eller spørgsmålet lignende. noget lignende. med en Kaptajnen enkelt Kaptajnen sætning. tager tingen tager Så tingen giver og besvarer og kaptajnen spørgsmålet besvarer tingen spørgsmålet videre med med til en en enkelt en valgfri sætning. enkelt deltager, Så sætning. som giver Så giver herefter kaptajnen kaptajnen gør det tingen videre til en valgfri deltager, som herefter gør det tingen samme. samme. videre Man til Man en må må valgfri kun tale, kun deltager, når man tale, når som har man herefter tingen har tingen gør i hånden. i hånden. det samme. I har Man 3 minutter må kun tale, i alt, når og man Kaptajnen har tingen tager i hånden. tid. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. Kaptajnen har 1 minut til at besvare spørgsmålet. Herefter har alle andre også 1 minut hver til at gøre det samme. START Hver deltager trækker 3 Loop-kort fra bunken. Loop-kort kan spilles når som helst, med mindre kortet siger noget andet. Når et Loop-kort er brugt, lægges det tilbage nederst i bunken og deltageren trækker et nyt, så han/ hun altid har 3 Loop-kort på hånden. Husk at bruge jeres kort. Det gælder ikke om at have flest tilbage, når I er færdige. 1. ØVELsE EN TIL EN EN EN GANG GANG TIL TIL TIL Gentag Gentag den den udfordring udfordring Gentag Gentag i i lige lige den den har har udfordring udfordring spillet, spillet, men men i i lige lige med med har har et et spillet, spillet, men nyt nyt øvelseskort! øvelseskort! men med med et et nyt nyt øvelseskort! øvelseskort! Spilles Spilles i i slutningen slutningen Spilles Spilles i slutningen af af i slutningen en runde. runde. af af en en runde. runde. start kaptajn-kort Kaptajnens rolle er at... vende og oplæse udfordringer og øvelser. få samtalen til at flyde, sørge for at alle bliver hørt og huske selv at deltage aktivt. holde styr på tiden og HØJt sige til når den er løbet ud! erklære runden for slut og lave en opsummering af de vigtigeste diskussioner og konklusioner. give kaptajnkortet videre til den næste spiller. 7. Find et stopur eller æggeur (evt på din telefon) og hav det klar. 8. Forbered en bunke post-its og et skriveværktøj til hver deltager. 9. Forbered udfordringskortene. De udgør de temaer, jeres spil vil komme forbi, og du skal udvælge dem, der giver mening for jer. For at gøre den første spillegang nem, kan du vælge at benytte en af de tre prædefinerede stier - se næste side. De tager alle ca. 1 time at spille igennem. Når I er mere erfarne med spillet, kan I sagtens udvikle jeres egne stier og dermed skræddersy spillet både i indhold og længde udfordring 1 og 12 er dog som udgangspunkt obligatoriske. Udfordringskort Projektets kerneproblem 1 hvad er problemet? Forklar det problem, i arbejder på at løse, som om det skulle forklares til en helt udenforstående. Besvar spørgsmålet med øvelsen: Tag øvelsen Kaptajnen på broen og læg den her Er I enige om hvilket problem, I forsøger at løse? Er der noget, I er uenige om? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Når I er færdige med øvelsen - tag bunken med Loop-kort og læs LooP start højt! 10. Læg de valgte udfordringskort i nummerrækkefølge midt på bordet i en bunke med forsiden opad. Det første udfordringskort, Projektets kerneproblem skal ligge øverst. Sæt JErES POSt-itS her Den sidste side i pdf en er en plakat, som I kan hænge op på væggen for at minde jer om de gode principper for samskabelse. 3

4 Prædefinerede stier 1. Projektorganisering: Brug den, når projektet er ved sin opstart, eller der er brug for at gentænke projektets form og indhold. Når I fx skal definerer udfordringer, aktiviteter, løsninger og samarbejdspartnere. Har I husket målgruppen? Trænger I til ny input? Har projektet taget en ny drejning? Udfordringskort til stien: 1, 2, 3, 8, 9, 10 og Ide-udvikling: Brug den, når I skal afprøve ideer og uddybe formålet. Når I skal sikre, at indhold og aktiviteter afspejler samskabelsens fokus på at eksperimentere og skabe nyt og sørge for, at temaet giver energi og er drevet af nysgerrighed. Udfordringskort til stien: 1, 5, 6, 7, 8, 9 og Proces og roller: Brug den, når I skal arbejde med dynamikken i gruppen. Kan nye deltagere tilføre andre perspektiver eller et frisk pust? Er der god stemning mellem deltagerne eller fornemmer vi, at der er modstridende dagsordner? Kan vi udfordre holdninger og roller og derved opnå andre resultater? Udfordringskort til stien: 1, 2, 4, 5, 11 og 12 4

5 Spilleregler Læs denne side højt for alle, inden I begynder at spille Loop. Reglerne er simple. Hver runde består af et udfordringskort, der kombineres med et øvelseskort. Til sammen giver de grundlaget for en diskussion om et vigtigt tema i forhold til jeres proces. Når runden er overstået, går I til næste udfordring, indtil I er bunken igennem eller I ikke har mere tid. Undervejs kan I påvirke processen med Loopkort. Nej-Hatten Nej-hatten bruges til at sætte tiden på pause og give en deltager mulighed for at uddybe sine bekymringer under en diskussion. Alle deltagerne kan under en runde tage Nej-hatten til sig og dermed få taletid til at bringe en barriere, et problem eller en overvejelse ind i en diskussion. Sådan gør I: 1. Den ældste deltager starter med at være kaptajn og får derfor Kaptajn-kortet. Læs kortet højt. 2. Tag udfordring 1 Projektets kerneproblem og øvelseskortet Kaptajnen på broen og start med dem. Følg anvisningerne på kortene (når I har læst resten af denne side). 3. Hvis der dukker gode ideer op undervejs, skrives de på jeres post-its eller papirlapper, der placeres nederst på udfordringskortet og tages op igen i den sidste runde. 4. En runde er slut, når opgaverne på både udfordrings- og øvelseskortet er løst. Kaptajnen opsummerer rundens vigtigste pointer. 5. Læg udfordringskort og øvelseskort til side. Giv Kaptajn-kortet videre til deltageren til venstre. Den nye kaptajn trækker et nyt øvelseskort og lægger det på det næste udfordringskort. En ny runde begynder. 6. Spillet slutter, når I løber tør for tid eller udfordringskort. Det sidste udfordringskort er en opsummering af hele spillet. 5

6 Sådan foldes NEJ-hatten Start med bagsiden opad. Fold på skrå så de to diagonale hjørner mødes. Fold spidsen over til modsatte side efter den stiplede linje markeret med tallet Gentag punkt 2 i modsatte side efter linjen med tallet 3. Fold den ene side af toppen ned. 5. Vend rundt og gentag punkt 4 på modsatte side. 6. Vend hatten rundt og put fingrene ind i hatten. Saml nu de to nederste hjørner mod i hinanden mens hattens top trykkes ned. Hatten foldes derved i den stiplede linje. NEJ NEJ NEJ NEJ Fold nederste spids opad efter den stiplede linje, vend rundt og gentag på den anden side. Træk flapperne til siden og din hat er færdig. 6

7 7 Klip hatten ud og følg vejledningen NEJ NEJ

8 Udfordringskort Projektets kerneproblem 1 Hvad er problemet? Forklar det problem, I arbejder på at løse, som om det skulle forklares til en helt udenforstående. Besvar spørgsmålet med øvelsen: Tag øvelsen Kaptajnen på broen og læg den her Er I enige om hvilket problem, I forsøger at løse? Er der noget, I er uenige om? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Når I er færdige med øvelsen - tag bunken med Loop-kort og læs Loop start højt! Sæt jeres post-its her 8

9 Udfordringskort Hvem skal vi være? 2 Hvem ville være de allerbedste til at løse problemet? Er der nogen, der med fordel kunne være med? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der nogen oplagte samarbejdspartnere, I mangler? Er der nogen uoplagte, som kunne tilføre projektet noget uventet eller ekstraordinært? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 9

10 Udfordringskort Målgruppens deltagelse 3 Hvordan sikrer vi os, at målgruppens stemme er med i både udviklingen og udførelsen af aktiviteten? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Hvordan får målgruppen mest ud af at deltage i processen? Hvordan sikrer vi, at resultatet bliver mest brugbart for målgruppen? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 10

11 Udfordringskort Tillid 4 Hvad skal der til for, at der er tillid i gruppen? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der aftaler, aktiviteter eller regler, vi skal have vedtaget, eller handler det om noget helt andet? Er der noget, vi bør undgå? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 11

12 Udfordringskort Energi i projektet 5 Hvad giver energi ved emnet? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Hvordan kan I dyrke den gode energi og jeres motivation, og hvad truer den? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 12

13 Udfordringskort Eksperimentér 6 Hvordan er I eksperimenterende? Eller hvordan kunne I være det? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Hvordan kan I slippe jer selv løs til at være endnu mere udforskende og eksperimenterende? Hvilken måde kan I arbejde på, som I ikke har prøvet før? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 13

14 Udfordringskort Nysgerrighed 7 Hvad er I nysgerrige på at finde ud af også uden at vide, hvor det ender? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der noget, I bare bliver nødt til at prøve af? Er der fælles nysgerrigheder, som I sammen kan udforske? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 14

15 Udfordringskort Lokal viden 8 Hvem i lokalområdet kan bringe jer ny viden eller færdigheder? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Ved I hvem, I skal opsøge? Mangler I viden eller færdigheder, som I ikke ved, hvor I skal få fra? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 15

16 Udfordringskort Andres idéer 9 Kan I lade jer inspirere af andre initiativer? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er hele eller dele af jeres problem løst i andre sammenhænge eller på andre områder? Hvad er det unikke ved jeres problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 16

17 Udfordringskort Resultater 10 Hvilke nye resultater vil vi gerne opnå med vores samskabelse? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der enighed om målet, eller arbejder I frem mod forskellige mål? Og er det et problem? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 17

18 Udfordringskort Ansvar og opgaver 11 Er der opgaver eller ansvar i projektet, som kun kan varetages af bestemte personer? Hvad kunne I opnå ved at bytte rundt på ansvar, roller og opgaver? Besvar spørgsmålet med øvelsen: Træk et øvelseskort og læg det her Er der opgaver, som skal flyttes eller ansvar, som skal byttes? Er alle tilfredse med deres rolle i projektet? Brug 7 minutter til frit at diskutere om der kom gode idéer frem. Notér disse på post-its. Sæt jeres post-its her 18

19 Udfordringskort Afslutning 12 Hver spiller skal på to minutter opsummere de vigtigste pointer han/hun har fået ud af spillet. Brug gerne de post-its, I har skrevet på undervejs. Derudover skal hver spiller kort ridse op, hvilket ansvar og hvilke opgaver han/hun har fremadrettet. Sæt jeres post-its her 19

20 Kaptajnen pa broen Kaptajnen har 1 minut til at besvare spørgsmålet. Herefter har alle andre også 1 minut hver til at gøre det samme. 1. ØVELsE Ekkodalen Kaptajnen udpeger en spiller (ikke sig selv), som har 1 minut til at besvare spørgsmålet. Herefter vælger denne spiller en anden, der skal gentage svaret så præcist som muligt. Stafetten Find en blyant, en bold eller noget lignende. Kaptajnen tager tingen og besvarer spørgsmålet med en enkelt sætning. Så giver kaptajnen tingen videre til en valgfri deltager, som herefter gør det samme. Man må kun tale, når man har tingen i hånden. I har 3 minutter i alt, og Kaptajnen tager tid. Talestrommen Kaptajnen udpeger en deltager (gerne sig selv), der skal lukke øjnene og tale om spørgsmålet i en uafbrudt, ufiltreret talestrøm. Vedkommende har 1 minut. 20

21 egoisten Kaptajnen udpeger en spiller (gerne sig selv), som har 2 minutter til at besvare spørgsmålet, ud fra sit eget perspektiv, uden af behøve at tage hensyn til resten af gruppens behov. Generalen Kaptajnen udpeger en spiller (ikke sig selv), som har 2 minutter til at besvare spørgsmålet som om vedkommende bestemte alt i gruppen. Bytte bytte kobmand Kaptajnen skal besvare spørgsmålet, som om han/ hun havde personen til højres baggrund, ansvar eller faglighed. Derefter bytter I, så personen til højre for kaptajnen besvarer spørgsmålet. Diplomaten Kaptajnen udpeger en spiller (gerne sig selv), som har 2 minutter til at besvare spørgsmålet på en måde, som han/hun tror gør flest muligt i gruppen tilfredse. 21

22 Lynrunden I skiftes til at sige tre ord, der besvarer spørgsmålet. Kaptajnen starter, og så går det med uret rundt om bordet. Når en person bruger et ord, som tidligere er brugt, slutter øvelsen. Duellen Kaptajnen udpeger en medspiller. De to skal duellere om det vildeste svar på spørgsmålet, og de har hver 1 minut. Vinderen trækker et tilfældigt Loopkort fra den andens hånd. Konge for en dag Kaptajnen udpeger en deltager (gerne sig selv), der skal besvare spørgsmålet, som om I havde alle muligheder i verden, at I altså hverken var begrænsede af tid, penge, lovgivning eller noget som helst andet. Ja, og... I skiftes til at sige en sætning, som svar på spørgsmålet. Hver sætning bygger videre på den sidste, og skal starte med Ja, og. I har 3 minutter, og Kaptajnen tager tid. 22

23 Hvis det var mig Kaptajnen udpeger en deltager (gerne sig selv), som skal besvare spørgsmålet, som om vedkommende var en del af målgruppen. Deltageren har 2 minutter. I har 3 minutter, og Kaptajnen tager tid. De andre Kaptajnen definerer en helt anden målgruppe end den, I arbejder med. Besvar spørgsmålet sammen, som om dette var målgruppen for jeres projekt. I har 3 minutter, og Kaptajnen tager tid. Bossen Kaptajnen udpeger en deltager (ikke sig selv), der skal besvare spørgsmålet og i forlængelse af dette tage én beslutning, som de andre skal acceptere. Snakken skal de næste 2 minutter handle om/være på baggrund af beslutningen. Bangebuksene Kaptajnen har 2 minutter til at svare på spørgsmålet. Herefter skal alle, startende med kaptajnen nævne én ting, der bekymrer jer, eller som I er usikre på i forlængelse af svaret. 23

24 vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! START Hver deltager trækker 3 Loop-kort fra bunken. Loop-kort kan spilles når som helst, med mindre kortet siger noget andet. Når et Loop-kort er brugt, lægges det tilbage nederst i bunken og deltageren trækker et nyt, så han/ hun altid har 3 Loop-kort på hånden. Husk at bruge jeres kort. Det gælder ikke om at have flest tilbage, når I er færdige. vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! kaptajn-kort Kaptajnens rolle er at... vende og oplæse udfordringer og øvelser. få samtalen til at flyde, sørge for at alle bliver hørt og huske selv at deltage aktivt. holde styr på tiden og HØJt sige til når den er løbet ud! erklære runden for slut og lave en opsummering af de vigtigeste diskussioner og konklusioner. give kaptajnkortet videre til den næste spiller. start vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en tangent eller en person skal gå hele vejen! 24

25 kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. EN GANG TIL Gentag den udfordring i lige har spillet, men med et nyt øvelseskort! Spilles i slutningen af en runde. kaffepause vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en Kan spilles, når der er brug for 5 minutters pause. tangent eller en person skal gå hele vejen! kaffepause vildere! Spilles, når man ønsker at der tænkes større, fortsættes ud ad en Kan spilles, når der er brug for 5 minutters pause. tangent eller en person skal gå hele vejen! 25

26 Hus forbi Spil dette kort, hvis kaptajnen beder dig om at besvare et spørgsmål. Spilleren til venstre for dig skal besvare spørgsmålet i stedet. Hus forbi Spil dette kort, hvis kaptajnen beder dig om at besvare et spørgsmål. Spilleren til venstre for dig skal besvare spørgsmålet i stedet. uden begr nsninger Spil dette kort for at rydde en barriere af vejen, hvis den begrænser jeres snak. For eksempel: Hvis vi nu havde alle penge i verden Hvis borgmesteren bakkede op om det Hus forbi Spil dette kort, hvis kaptajnen beder dig om at besvare et spørgsmål. Spilleren til venstre for dig skal besvare spørgsmålet i stedet. uden begr nsninger Spil dette kort for at rydde en barriere af vejen, hvis den begrænser jeres snak. For eksempel: Hvis vi nu havde alle penge i verden Hvis borgmesteren bakkede op om det uden begr nsninger Spil dette kort for at rydde en barriere af vejen, hvis den begrænser jeres snak. For eksempel: Hvis vi nu havde alle penge i verden Hvis borgmesteren bakkede op om det kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. kob tid Køb mere tid til en god diskussion. I får 5 min. mere. 26

27 Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. Ros Giv dette kort til en medspiller som anerkendelse af: en god idé en konstruktiv indstilling en positiv attitude noget andet godt Kortet beholdes af den, der modtager det. 27

28 VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. VENT LIGE LIDT! Spilles for at stoppe al snak og aktivitet og vælge et nyt øvelseskort. 28

29 6 PRINCIPPER FOR SAMSKABELSE 1 Samskabelse er nyskabende Samskabelse må ikke være en reproduktion af et tilbud eller initiativ, som allerede findes lokalt. Det nyskabende element kan findes på mange niveauer som fx udvikling af noget helt nyt, oversættelse eller tilpasning af en ide fra et andet sted eller knopskydning af et eksisterende tilbud. Det centrale er, at parterne oplever merværdien ved at skabe nyt. 2 Samskabelse kombinerer ressourcer Samskabelse sker ved at kombinere så mange ressourcer og kompetencer som muligt til gavn for målgruppen. Områder og netværk afsøges for mulige deltagere, og mennesker sættes sammen på nye måder. Samskabelsens ypperste potentiale ligger i, at målgruppen bliver medejere, og hjælpere bliver samarbejdspartnere. 3 4 Samskabelse er en dialog om problem og handling Samskabelse er en proces, hvor forskellige parter definerer problemerne og udvikler handlingen sammen. Det betyder, at parterne ofte må lægge egne ideer fra sig, gå et skridt tilbage og åbne for nye perspektiver. Den gentagne dialog mellem parterne skaber et refleksivt og dynamisk rum for udvikling. Samskabelse udbreder initiativ- og deltagelsesret Samskabelse udbreder kredsen af (vante) deltagere, og giver alle ret til at tage initiativ til et samarbejde en borger kan således byde en forening eller en kommune op til dans. En kommunal forvaltning vil ofte ende som facilitator af en samskabelsesproces men dette giver ikke kommunen større bestemmelsesret eller ejerskab end de øvrige deltagere. 5 Samskabelse fordrer gensidig afhængighed Samskabelse sker mellem parter, der er bevidste om og sætter pris på hinandens styrker og svagheder. Det er vigtigt, at parterne føler sig gensidigt respekteret og indser, at uden de andre deltagere, kan ideerne ikke omsættes til handling. En god forventningsafstemning gør samskabelse mulig, når deltagere fra forskellige virkeligheder mødes. 6 Samskabelse forudsætter åbenhed og risikovillighed En væsentlig forudsætning for samskabelse er, at parterne tør være åbne om egne begrænsninger, uvidenhed og vilkår. Det kræver åbenhed at erkende for sig selv og andre, at man er gået i stå i løsningen af et problem. Man skal turde miste fodfæstet for en stund, slippe kontrollen og måske afprøve nye roller altså udvise risikovillighed.

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere