EVENTYRSPIL PRÆSENTERER. }~~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVENTYRSPIL PRÆSENTERER. }~~"

Transkript

1 EVENTYRSPIL PRÆSENTERER. }~~ Copyright 1982,1984,1985;1987,1988 'I'AMB Åventyrsspel FIB 1

2 Indhold IntrodUktion 3 Detføm'te even'tyr 5 Rolleskema ~ 9 Terninger 10 Rollepersonen Grundegenskaær ~, ~.13 Motstandstabel 16 Profession 17 Færdigheder 22 Grundchanæ 23 Erfaring 24 'Ilæning......, 2. 5 Færdighederne : 25 Kamp 30 Forløbet 31 Våben 33 Forsvarsværn 34 Skader oghelbredelse ~ 34 Magi ~ Formularbeskrivelser 41 Penge.og,udstyr Penge 49 Uds'tyr.- 49 Skatte 49 Gift.. ::: ~.. :~;.i 50 Magiske~~~~tande, 51 Eventyrverdellens Indbyggere Humanoider : 55 ~~,~r:;j""*r~~55f~~'5~""' """'"'''''''''' 60 MCJ,~.str:e\.,...JI' ',...".,', 62 Spi~lekØmp~gjl.~r 69 Tid ~.~ 70 Spilletræffet 72 Hjælpemidler 79 Forord Forlaget Åventyrsspel udgav for førstegailg Drager og Dæmoner i Sverige, i den yngre stenalder (1982). Rollespil var på det tidspunkt temmelig ukendt i Sverige, de der var, var engelsksprogede, og blev før~t og fremmest spillet af studerende. I 1984 udkom Drager og Dæmoner i en ny' og revideret udgave. Det ble~ en umiddelbar succes, og er i dag Sveri(ges rtlegt solgte rollespil. I dag findes der mellem og svenske rollespillere og de fleste af dem spiller Drager.og Dæmoner i en eller anden form. Det somerstartet som en drøm for nogle entusiaster er blevet en etableret hobby, ja ligefrem en 'bevægelse' i Sverige. Også i Danmark spiller nogle få entusiaster rollespil idag, og drømlnen om et rollespil på dansk har bredt sig mere og mere i spillemiljøerne. Da vi besluttede at gøre noget ved det, var der to muligheder; skulle vi starte helt frabunden eller skulle vi indlede et samarbejde med et afde førende rollespilsforlag? Vi valgte et samarbejde med Åventyrsspel om udgivelse af Drager og Dæmoner,på dansk, og vi er idag ikke i tvivl om at dette var det :r:jg- tige valg. Drager og Dæmoner er et veletableret, 'gennem~rbejdet og moderne rollespil tilpasset skandinaviske forhold. Vi vil fremover, i samarbejde med Åventyrsspel, udgive tillæg til Drager og Dæmoner i form af nye moduler, eventyr og regelbøger. Velkommen til Drager pg!?æmoner's fantasiverden. Danske Eventyrspil vil svare på spørgsmål om Drager og Dæmoner. Send eventuelle spørgsmål med svarporto eller frankeret svarkuvert till nedenstående adresse. Formuler spørgsmålene således at de kan besvares med et entydigt'ja' eller 'nej'. Desværre. kan vi ikke svare på spørgsmål pr. telefon. København, august 1988 Allan Larsen.H. Wittrock AIS -. Eventyrspil Krogshøjvej Bagsværd 2

3 Introauktion 3

4 Introduktion "vad er et rollespil? Glem alt hvad du har lært om spil. Et rollespil er nemlig ikke et spil i almindelig forstand. Her handler det snarere om, at du sammen med nogle af dine yenner kan komme til"at' opleve en hel række eventyr, som foregår i en verden hinsides en grå hverdag. Et rollespil kan sammenlignes med en eventyrfilm, men med den forskel, at de spillere, der har hovedrollerne, selv må skrive sit eget manuskript, mens spillelederen/instruktøren sørger for selve historien, for birollerne, statisterne og for miljøet. 'Målet med spillet er ikke at vinde eller tabe,men at opleve spændende eventyr og udføre gerninger afet form'åt, der ikke lader rigtige helte noget efter. På den måde kan man skabe sine egne sagn og helte i et spil, hvor dine medspillere som regel ikke er dine,modstandere, men venner, som du bør samarbejde med. Spillelederen er 'spillets vigtigste person. Det er ham eller hende,. der skaberjjen verden, som spillernes rollepersonefleverijfian tegner kort og bestemmer,hvordanlandskabet.skal se ud, han befolker verdell' med mennesker og andre væsner,han placerer byer og borge og han digter de. situationer; som rollepersonerne hvirvles indi.kun 'spillelederen b~høver at kende alle regler. Spillerne skal koncentrere sig om at give sine rollepersoner liv og troværdighed. Spillelederen udformeraltsådenverden.,eventyret skal foregå-i, men det er reglerne,der giver retningslini~rnefor,.hvad der kan skej.eveiityrets ve"r~;~.\n~en rolleperson ønsker at gøre noget,. så firi.,des der regler,derviser hvor stor en chance han eller hun har for at klare opgaven. En rolleperson.vil maske løfte en sten. Kan han klare det? Detberor på' hans~grurtdeg~ enskaber, styrke og stenens størrelse. Ved hjælp af tabeller og terningkast kan man afgøre om ai"bejdet:ka~lcl~eseller..ej. Spillelederen... beilævnesher~ftersl. ~.IJ.I!Itl~Jde øg ~ClP~estrid.t\.t~.I?i~l~rollespilk.ra:lver fæll~sskab.!når flere IIl.en.n.~~kerersammenomåtlade fantasien få frit spll, kan. m.an~kabe historier, der bliver virkeligtspændende, fordi ingen i forvejen ved, hvad.der vilske. Kærnen i rollespilleter.rollepersonen. Når du træder ind i historiens verden, iklæder du ' dig en andens persons egenskaber og kunnen. Dette er.din rolleperson, og det,er ham eller hende, du skal være i eventyret. Det er den roll~, du skal spille-. for at fortsætte sammenligningen med eventyrfilmen.. Rolleper~onen er ikke dig, men enhelt anden person -.., ligesom man må: adskille en skuespiller som.person.fra. den rolle, han eller hun har i en film.. Dinrolleperson har bestemte egenskaber, som bestemmes med en terning.. Denkanf.ekS'~ bestemme en rollepersons styrke,'klogskab.o'g smidighed.dissekvaliteterkaldesforgrund~g~ enskaber.menen rolle:person,.er ikke 'uforanderlig..som spillet skrider freiil'.kan man'skaffe sig kundskab og erfaring på mange områder. Viden og egenskaber angives med tal.~gbe~ nævnes "færdigheder". Rollepersonerne lever i en sagnverden, hvor moderne teknik ikke,eksisterer. Forestil dig en verden for længe, længe siden, hvor der ikke. fandtes biler, geværer eller elektricitet, men hvor trylleri var i højsædet. I eventyr.ets.verden findes ædle"riddere, grumme skurke, farlige Illonstre, mægtige troldmænd, skønne~zp.fruer og meget andet, der kan giveanledn(~:..~ til spæ.gtlende eventyr. Farer lurer bag hvert hjørne, mendendjæ.rve kan vinde magt, ære og rigdom.. Ide fleste spil handler det om at nogen skal vinde. <Men 'ietrollespil kæmper spillerne ikke mod hinanden,.men mod de farer,' som deres I'()lløpersonerm.øder i spillets verden. Spillerne D:).å samar~jde,lwis de skal kunne klare sig i en kamp mocl':nogle farlige monstre. At tabe betyder i dennes1:immenhæng her, at manf.~ks. mister sinepenge ell~rsit liv. At vinde kan.være,at finde den store skat eller at redde den skønne jomfru fra den <lede drage. Skal dette gå godt mårollepersqnerneblive dygtigere, f.eks. ved at ~trækkepåhinandenserfaringer. Fare er etvigtigt led i et rollespil. MestsH~ndende er en situation, der drejer sig om li'v~;ller død. Du ka;p, som spiller i et rollespil,'kas~.t:llg ud i et livsfarligt eventyr uden atløbeu()gen personlig risikot Det er din rollepersojl,(,lerudsættes for alle farer og so:rnrammesafølle u 1ykker. Dør roneperso,nener detq~r$a~s~~be en ny -. o~~åellerfll~llls~~~i~hove~k\1it,t$i~#i eve tyret igen,for l1.a~få~ytret~~;;~i1~~~ø~~llti rollep.ersonen bør ingen spil~erd9g;~pillemere end to rollepersoner samtidigt.kun~å~~pldare den "personligbedsspaltning", som det ville kræve. 4

5 Introduktion at kunne 'forsvare(jig selv? Er du klog nok, så du ikke bliver narret afqep. første' o,g bedste? Er du en kedelig persort, som folk ikke stoler på, el-. ler er du en født leq~rb~g(lvelse~ som alle kan lide og gerne vil hjælpe? Sådanne egenskabe'r som styrke, intelligens og lederbegavelse kaldes i dette her spil for Gmndegen$kaber Vi kunne måske'nøjes ~ed at sige,at du er.'~"s rk" eller "meget stærk" O.S.V., m.en for at sætte ~ål på dine egenskaber angiver vi dem i stedet.1lledtal. ViJvælger. nu -.af grunde,som forklares, senere -.. at placere dinegruil:degenskaber på en skala, der går fra 3 till8. Ta!er vi f.eks. om styrke, så svarer værdien 3 tild}~n~ndstestyrke et menneske kan tænke at 'ha~e,,'~tlns18svarer.til den største styrke, mankalitqrestill~#tsigat et menneske kan have. Et-normaltstærkt. mennes-. ke har da en styrke på:~a.l0.samnie,system gør sig gældende vedandre egenskabev. i ; For at give dig et incltr~kat, hvordåri dette kan' fungere i"drag(;rt~:~øfridæmo~nl~r1'~;'1~;an,:du spille et lill~prøvespildetermegetfo~~nk~et,.mendet kan væretilrhjælpfhrde; de]"(i~1titlli~.",;'gere har spilletroll~spil~ Her~ådentIe "bog.fl;tngere som SL.DuBehøver';bareat;følge instru~tionen.i teksten. Hav pen, papir eg-en sekss~det terning ved hånden. I eksemplet er fem af",dine grundegenskaber iflteressante, og dem har vi allerede b~stemt. Deer:'< STØRRELSE' IO "~I STYRKE 16,FYSTKIO ~ SMIDIGHED IO INTELLI(}ENS 13 Desuden har du følgendeudrustmng:et sværd, en rygsæk, en pei1gepung,;.etfyrtøj, en simpel kofte af læder og kraftgtstof, proviant til syv dage, fem sølvmønter, to 'fakler, en vandsæk af læder med tre liter vand samt 20 meter tov. Soloeventyr Du (d.v.s. din rolleperson}befinder dig i en lille købstad ved navn 'Jernrød. Nawnet' kommer af at der tidl~gere fandtes flere fine jernminer i området. Nu er det dog længe siden, at der har været gang i ~inedriften, for det er slut med 5

6 Introduktion den gode jernmalm. Men på den lokale kro hører du et rygte om, at den egentlige årsag til den nedlagte minedrift er, at minegangene hjemsøges afen mængde.monstre, der har opdaget, at der findes ting under jorden, der er'langt kostbarere end jern. Du taler med krofatter og nævner bare henkastet, at du måske da nok kunne tænke dig at begive dig til minerne for at lede efter evt. skatte: "Nej, gå for alti verden ikke til minerne, unge mand!'"siger han. "Det har mange andre prøvet på, men ingen er endnu kommet tilbage." Men selvfølgelig tror du, at du er heldigere, så,du takker 'for oplysningerne og går. Ude på gaden'får du øje på en gammel mand, som sidder og soler sig. Du spøger ham om vej til minerne. "Tja, det er jo så længe siden", siger han og klør sig i hovedet. '~Jeg ved ikke, om jeg rigtigt kan huske, hvor de lå~.." "Måske kan denne hjælpe lidt på'hukommelsen?''' siger du og rækkerel1 sølvmønt frem. "Javist!" udbryder den gamle og tager mønten. "Nu husker jeglfølg blot stien, der går gennem skoven derovre. Følg den godt to kilometer, så kommer herren til minerne"., Du smiler og takker for hjælpen. Først nu opdager du, at det er ved at blive sent, men da du mangler penge, så vil du,helst afsted så hurtigt som muligt. Gå til punkt A. A Du har snart lagt den lille by bag dig. Foran dig ligger skoven. Den breder sig ud til begge sider og virker vældig stor. Stien er godt tilgroet ri,u og efter ca. ti minutter er du helt inde j skoven. Det bliver hurtigt mørkere,omkring dig, dels fordi skoven bliver tættere, og dels fordi solen er på vej ned. Du synes skoven er smuk, fred- -fyldt og velduftende. Pludselig rives du ud af dine drømmerier af noget, der lyder som en stor gren, der knækkes. Du standser op og lytter. Da hører du en mæ~kelig, knurrende lyd. Lyden tager til i styrke og det virker, som kommer den nærmere. Pludselig dukker en vældig skygge,op bag nogle små træer foran dig. Medet brag kastets træerne til side. Hvad gør du? Bliver du stående og trækker dit sværd"så gå til punkt B. Vender du om og piler tilbage til byen, så gå til punkt C.. B Du tager et solidt greb om dit sværd og afventer skæbnen. Nu ser du, hvad det er -, en stor bjørn!.den virker meget vred. Brøle~de kommer den imod dig og slå om sig med sine labber. Den retter et gruopvækkende slag mod dig, men det lykkedes dig lige akkurat at undvige. "Det er for sent at flygte", tænker du, "der er kun et at gøre - kæmpe for livet!" - Og så hugger du til med sværdet. Sådan rammer man I et rollespil er det terningen, som afgør om man rammer en fjende eller ej - og der er altid en mulighed for ikke at ramme. Nu hugger du ud efter din modstander; slå en sekssidet terning. Slår du 1,2 eller 3 har du ramt. Ved 4,5 eller 6 er det en forbier: (Dette er en forenklet version af, hvordan det egentligt går for sig i "Drager og Dæmoner". Mere om dette senere). Rammer du bliver din modstander såret. Rammer du ikke, vil bjørnen igen forsøge at flå dig - slå en sekssidet terning for bjøf~e~ns udfald. Bjørnen er dog noget klodset. Den:~(ammer kun, hvis resultatet bliver en 1'er. Fortsæt med at slå - hveranden gang for dig og hveranden gang for bjørnen indtil en af jer bliver ramt. Skader og kropspoint Hver skabning har et antal KROPSPOINT (forkortes KP), som er et mål for, hvor mange skader. den kan tåle. Jo flere KP, desto sværere er det at dræbe figuren. Hver gang den skades trækker man fra i KP, indtil der ikke er flere tilbage. Da falder skabningen bevidstløs.om - og hvis den ikke får hjælp forbløder og dør den. For at finde ud afen figurs KP må man tage hensyn til to af dens GRUNDEGENSKABER,. nemlig FYSIK og ST0.RRELSE. Fysik er ~,t mål for figurens sundhed og kondition, og størrelse siger,.noget om dens højde og vægt. Din rollepersons fysik og størrelse giver ham '10 KP. Bjørnen er større og har 15 KP. Når et angreb rammer, skader våbnet modstanderen. Forskellige våben skader forskelligt. En dolk gør f.eks. mindre skade end et tohåndssværd. I det forenklede eksempel her regner vi med, at dit sværd'tager 2 kropspoint, hver gang det rammer. Bjørnens labber er dog farligere. De tager 3 kropspoint, hvis de rammer. 6

7 Introduktion Altså: Ralme~ du bjørnen med dit sværd, skader det med 2 KP, som vi trækker fra bjørnens KP. Rammer bjørnen dig, taber du 3 KP. Da bjørnen har 15 KP, skal du ramme den 8 gange, før den falder bevidstløs om. Bjørnen behøver dog bare ramme dig 4 gange for at gøre en ende på dine 10 KP. (På den anden side har bjørnen jo sværere ved at få ram på dig). Fortsæt nu med at slå med den sekssidede terning. Regn skaderne sammen indtil ~nten du eller bjørnen ikke har flere KP tilbage. Er du den, der første har mistet alle dine KP, er du død - og eventyret slut. Mister bjørnen derimod først alle sine KP, så har du vundet og kan fortsætte din færd. Gå da til punkt D. C Du flygter,med hjertet helt oppe i halsen, og snart ser du lyset fra byen. Men pludselig blændes du afet lyn, der slår ned lige foran dig. Hvor lynet slog ned.står en høj, gammel mand og' ser strengt på dig. Han haren stor terning i,en ~.~de om halsen. "Jeg er Den Store Spilleledt~r", siger han alvorligt. "Desværre må jeg meddele dig,at du er for meget af en bangebuks til at kunne klare eventyr-håndværket." Han ryster sørgmodigt på hoyedet og sukker: "Ja, dagens ungdom er der ikke meget at råbe hurra for." Så peger..han på dig og mumler noget mystisk. POFF! Eventyret er slut. Din rolleperson er opløst i en røgsky. D Du fortsætter gennem skoven og efter et stykke tid, kommer du ud på den anden side. Foran dig hæver et bjerg sig. Nu er det imidlertid blevet rigtig mørkt, og du skal netop til at tænde en a( dine fakler, da du ser et lysskær fra bjerget. "Skulle minerne da ikke være nedlagte og hele egnen øde?" funderer du. "Deter nok sikrest ikke at tænde faklen og varsko nogen."du famler dig fremad i mørket. Godt en halv times tid efter ser du, at lyset kommer fra noget, der kunne se ud som indgange til minen. Pludselig forsvinder lyset ind i minegangen og snart er det helt væk. Du tøver nogle minutter, men alt er stille og roligt. Da beslutter du dig for at gå ind i minen. Du tænder en fakkel og. lister forsigtigt ind i gaj;lgen. En meter inde i gangen finder du en udbrændt fakkel på gulvet. Den er endnu varm. Du fortsætter fremq.<t og efter endnu 10 meter deler minegangen sig i to. Mens du spekulerer' på, hviklen retning du skal vælge, hører du.pludselig en lyd fra den venstre gang. Du sluk~ ker lynhurtigt faklen og lister ind i den.anden gang. Lidt efter dukker en uhyggelig vanskabning op. Den ligner et menneske, men den er meget lang og har et grotesk, hundelignende ansigt med store hugtænder. Den har en fakkel i hånden og i bæltet hænger en stor pigkølle. Hvor minegangene mødes stivner den.og begynder at snuse. - "Hvad nu?" tænker du, "kan den lugte, at jeg er her?" Hvad gør du? Bliver du stående i håb om ikke at blive opdaget, går du til punkt E. Kaster du dig frem til angreb, går du til punktf. E Du bliver stående. Skabningen snuser omkring lidt endnu, så vender den pludselig om og forsvinder tilbage i gangen. Et øjeblik.er der stille, men så høres atter nogen komme. Det er vanskabningen, der kommer tilbage,. men nu har den et menneske med sig, en sk~gget, gammel mand i en stor frakke med mærkelig tegn på. I hånden holder manden en tyk stav. Lige pludselig begynder han.at tale og siger muntert: "Ja, det passer, Urgesch. Her har været noget, og det bryder jeg migikke om. Nu ska' vi se hvor han eller hun så har gemt sig!" Derefter begynder han at mumle mystiske ord og gøre fagter med staven. Du mærker, hvordan luften bliver mere og mere fremmed rundt om dig - det føles som om en kæmpehånd søgte hen over dig. Efter et par sekunder er den dog væk. Samtidig er manden holdt op med sine fagter og mumlerier. Han.siger noget til vanskabningen, der straks griber sin pigkølle og farer direkte imod dig. Du når lige at trække dit sværd, og straks er du i vild kamp med den fremstormende. Vanskabningen har KP, og pigkøllen gør 2 points skade. Han rammer.hver gang, han slår 1 eller 2 med den sekssidede terning. Det ser ud, som om du er lidt.hurtigere end han, så du må slå først. Fortsæt kampen, som du tidli~ gere harlært det, indtil en afjer falder om. Falder du først om, gå til punkt G. Falder vanskabningen.om, gå til H. Hvis kampen varer mere end 15- slagrunder, gå til I. 7

8 Introduktion F Du kaster dig frem med dit sværd hævet og forsøger at dræbe vanskabningen med et eneste hug. Slå den sekssidede terning for at se om det lykkedes. De samme regler gælder her som ved kampen med bjørnen, d.v.s. ved 1-3 rammer du - og ved 4-6 rammer du ikke. Men modstanderen her er dygtigere til at slås end bjørnen var, og han rammer dig hver gang, han slår 1 eller 2 med terningen (men rammer altså ikke fra 3 til 6). Hans pigkølle gør 2 points skade. Vanskabningens KP (d.v.s. hvor meget han kan tåle) er. Det ser ud som om, du er lidt hurtigere end han, så du slår først. Fortsæt kampen indtil du falder om (gå til punkt G), til du har påført din modstander skade for 5 KP (gå da til punkt J) eller indtil I har passet den 15. slagrunde (gå da til punkt K). Det er vigtigt, at du holder styr på, hvor mange omgange (slagrunder) kampen har varet. Der er gået en omgang, når både du og din modstander har slået. G Du er død. Eventyret er forbi. "Du har netop besejret vanskabningen og ser nu, hvordan troldmanden begynder at gestikulere og rable magiske ord afsig. Inden du kan nå at gøre noget som helst, mærker du, hvordan en fremmed vilje får magten over dig. Den befaler dig at slippe sværdet, og du svarer "Ja, herre", og adlyder. Og troldmanden siger derpå til dig,. at du skal bære liget væk og begrave det udenfor. "Ja, herre", svarer du og løfter den døde krop op og bærer den udenfor. Du skal netop til at begynde at grave, da du pludselig føler dig umådeligt træt... Næsten morgen vågner du ved at solen bager på dig. Du føler dig svimmel og mat. Lidt efter lidt kommer du i tanke om alt det,der skete dagen før, og du begynder at spekulere på, hvad du skal stille op med.den onde troldm.and og de overnaturlige magter. "Han må jo ha' efterladt mig her og overladt mig til min skæbne", tænker du. Du beslutter dig derefter for at vende tilbage til byen og der finde andre og -. forhåbentlig -. lettere eventyr at give dig i kast med. SLUT. 8 I Da 15 omgange er gået, opdaget du, at den gamle mand er begyndt at mumle et vers på et sprog, som du aldrig nogensinde før har hørt. Snart efter opdager du, at du ikke længere kan tænke klart, og at en stemme siger til dig, at du skal slippe dit sværd. Du føler, at du kun kan svare "Ja herre", og så tager den gamle et par lænker frem og fæster dem rundt om dine arme og ben. Flugt ~r ikke mulig. I stedet føres du ind i minen, hvor du får udleveret en hakke, og sammen med andre unge mænd i lænker bliver du sat til at slide og slæbe i minen. SLUT. Ja. Sådan kan det gå, hvis uheldet er ude. Måske kan du engang se dit snit til at gøre oprør mod den gamle sammen med de andre slaver i minerne. Eller skal du slide i minen lige til du dør? - Hvem ved. Men det er et helt andet eventyr. J Efter dit sidste slag med sværdet, slipper vanskabningen sin pigkølle,vender sig om og flygter tilbage ad den gang han kom fra. Du,(står tilbage og forstår nu, at du åbenbart vai-cfor stærk for ham. Du lytter efter nye lyde, men alt virker stille, og du begynder langsomt at liste dig ind i den gang, vanskabningen forsvandt af. Du tænder en fakkel for bedre at kunne se. Gangen snor sig i alle retninger, og lidt efter hører du stemmer forude. Du slukker din fakkel for ikke at blive afsløret og sniger dig forsigtigt nærmere. Stemmerne synes nu at komme fra det næste hjørne'. Netop da kommer du i mørket til at sparke til et eller andet, der ligger på jorden. Stemmerne forstummer. Du står helt stille og holder vejret. Kort efter høres igen en stemme. Hvad den siger, kan du ikke opfatte, men det lyder som en sang eller et digt. Da ordene standser er det som, om en usynlig hånd føler op og ned af dig. Lidt efter er der en stemme, som taler dit sprog, der siger: "Kom frem. Vi ved, der står nogen bag hjørnet!" Du står absolut stille, og snart høres stemmen igen: "Kom frem - ellers kommer der ti bevæbnede kæmpere og henter dig." Du står fortsat helt stille, og snart hører du trin, som kommer direkte mod dig rundt om hjørnet. Du forstår, at duikke dennegang kan klare dig ved at slås. Hvad gør du? Går stille og roligt fremad (gå da til punkt L) eller vender om o-g flygter mod udgangen og byen (gå til punkt C).

9 Introduktion 'K Efter 15 omgange dukker endnu en figur op fra den samme gang, som den anden skikkelse kom fra. Han ser ud til at være gammel.' Han har skæg og holder en stav i den ene hånd. Netop da den gamle mand dukker op, vender vanskabningen sig om, som om den er blevet skræmt fra vid og sans. Da den vender sig og stirrer lige mod den gamle troldmand, får du en kæmpechance, som du ikke må lade gå fra dig; du hugger lige mod udyret uden nogen mulighed for at ramme forbi (d.v.s. at du ikke behøver at kaste en terning for at se, om du rammer). Gå til punkt H. L Du går fremad og ser bare to skikkelser, en ældre mand med skæg, klædt i en mærkelig frakke med sære tegn på og med en træstav i den ene hånd. Den anden skikkelse er hæslig. Han minder om et menneske, men er langt grimmere og så' holder han en pigkølle i den ene hånd. DepJede går frem og sigter på dig med pigkøllen~,men du hopper til siden og undgår slaget. Du forsøger at hugge med dit sværd. Slå den sekssidede terning for at se, om du rammer. Du bliver som sædvanligt ramt på 1-3. Vans~abningen her rammer på 1-2, men slår forbi på 3 6, d.v.s. at han ikke er så god som du. Hans KP (d.v.s. hvor mange skader, han tåler) er - og hans pigkølle gør 2 points skade. Ved hver ny omgang slår du først og derefter slår din modstander (hvis han fortsat lever!).. Fortsæt indtil vanskabningen er død (gå da til M) eller til du selv falder omkuld (G). Du har overvundet din modstander og ser nu.4vordandep.gamle.,trol<l:rnand.. skræmtflygter dybereindi minen. Hvad gør du? Følger efter (gå til N) eller forlader minen for at tage tilbage til byen (gå til C)? Du indhenter den gamle mand, der indser, at han ikke kan flygte. I stedet stopper han op, kaster sig på sine knæ og beder om nåde: "Stolte kriger. Lad mig leve og jeg skal vise dig alverdens skatte". "Før mig straks til dem" siger du, og manden fører dig gennem en vrimmel af gange, der snor sig i alle retnin;ger indtil I tilsidst kommer til en grotte med kister fulde af guldmønter og ædelstene.. Det er helt klart, at her er langt mere end du kan bære alene, så du beslutter dig for at vende tilbage til byen for at købe et par muldyr. Imens bagbinder du den gamle mand. Du må også putte en klud i munden på ham, så han ikke kan slippe nogle af sine magiske kræfter løs igen. Og så begiver du dig på vej tilbage til byen. SLUT! Dette eventyr klarede du. Prøv evt. en gang til for at se, hvad der ville være sket dig, hvis du havde foretaget nogle andre valg. Kommentarer Du har netop spillet et soloeventyr i "Drager og dæmoner". Ideen rned dette forenklede eventyr var at give dig en fornemmelse af, hvad der kan ske i et rigtigt eventyr. Men et solospil adskiller sig fra det rigtige spil på mange vigtige punkter. "Drager og dæmoner" er først og fremmest et spil, man spiller sammen med andre.hvisdette her eventyr havde været "rigtigt", så havde det f.eks. være SL, der havde være krofatter, bjørnen og alle de andre figurer. SL havde så kunnet afgøre om der f.eks. skulle dukke helt andre skikkelser op i skoven eller på landevejen. Desuden ville du have haft flere andre spilleres rollepersoner med dig. De kunne have hjulpet dig, da du havde problemer. KOLLBSKEMA I æsken til spillet finder du nogle løse ark mærket "rolleskema". Her noterer du din rollepersq~s data, for dem må du have ved hånden und,er,spillet. Vigtigt er det at notere rollepersonensgrundegenskaber og færdigheder. Men du bør også notere hvilken slags rustning personen bærer - og hvilke våben og udrustning han eller hun har med sig-. og hvilke, der er efterladt hjemme. På bagsiden afskemaet kan du notere andre imformationer om rollepersonen: Hans eller hendes baggrund, famili.eforhold o..s.v. Det er også vigtigt at holde orden på, hvor mange penge rollepersonen er forsynet med. SL vil opdage, at det også er nødvendigt, at han noterer data om sine rollepersoner - han passer jo alverdens personer. BL må have et stort antal monstre og såkaldte spilleleder-personer (SLP) klar før spillet begynder.mange personer kan klares med nogle få data. Skurke, monstre o.s.v. kan man notere 9

10 Introduktion på små kartotekskort, f.eks. af størrelsen A7 (105x75 mm), hvor man bare noterer de vigtigste karaktertræk som f.eks. art, grundegenskaber, nogle færdigheder og våben. SL.kan f.eks. lægge kort frem med menneskelignende figurer før spillet starter - og senere -, når spillernes rollepersoner er på vej ind iet rum, hvor der ifgl. SLs noter skal befinde sig to mænd, kan han trække to vilkårlige kort og så se, hvad der sker. TERNINGER I "Drager og Dæmoner" anvender man fire forskellige terninger: Fire-, seks-, otte- og tisidede. En af hver følger med spillet. Du kan klare dig med de fire, men da man ofte slår flere terninger af samme slags, går det hurtigere, hvis du anskaffer dig flere afhver slags. Når du har spillet et stykke tid, er det lettere af afgøre hvor,mange afhver, du behøver. Når man spiller med terninger, er det praktisk at lægge dem i et raflebæger afen eller anden art, holde for bægerets munding, ryste hele historien - og så lade terningerne trille ud. Har man ikke et bæger af læder eller plastic kan man bruge et almindeligt syltetøjsglas - og så klistre filt på glassets inderside. Med et raflebæger får du bedre kontrol over terningerne -, og du kan lettere forhindre at de triller på gulvet. Når spillerne eller SL skal slå terninger, så skal det normalt ske på en af følgende tre måder: SlåEN TERNING, slå FLERE TERNIN GER: eller slå PROCENTTERNINGER. I dette hæfte med regler anvender vi et system afenkle forkortelser, for at fortælle hvilke terninger, du skal slå - og hvor mange. Bogstavet T betyder terning(er). Lige efter T kommer altid et tal, som angiver, hviklen slags terning det drejer sig om. Før T står er tal, der angiver, hvor mange terninger man skal bruge. Bnterning At slå 1T20 betyder, at man slår en tisidet terning sammen med en sekssidet (som en hjælpeterning). Viser.den sekssidede tallene fra 1-3, aflæser man den tisidede med tallene fra Men viser den sekssidede tal fra 4-6 aflæses den tisidede med tallene fra -20. Nullet på den tisidede bliver i første tilfælde 10 - og idet andet 20. At slå 1TIO betyder, at man slår en tisidet terning og aflæser resultatet p~ terningens overside. Nul betyder 10. At slå 1TB betyder, at.man slår en ottesidet terning og aflæser resultatet på oversiden. At slå 1TB betyder, at'man slår en'sekssidet terning og tæller "øjnene" på den side, der vender opad. At slå 1T4 betyder, at man slår en firesidet terning og aflæser resultatet på siden afterningen - den med de retvendte tal. En firsidet terning triller dårligt, det er derfor bedst at kaste den op i luften over bordet, for at få den til at dreje på den måde. At slå 1T3 betyder, at man slår en sekssidet terning,- og tæller de "øjne", der vender opad. En l'er eller 2'er =1, en 3'er eller 4'er = 2 og en 5'er eller B'er =3. At slå 1T2 betyder, at man slår med en sekssidet terning og tæller de "øjne", der vender opad. En l'er, 2'er, 3'er = 1, en 4'er, 5'er, 6'er = 2. Flere terninger At slå med flere terninger vil altid sige, atrnan skal lægge resultaterne sammen. Dette markeres ved at placere et tal foran bogstavet T. 3T6 betyder altså: Slå tre sekssidede terninger og læg resultaterne sammen., Dette vil give et tal på mellem 3 og IB. Procentterninger Procentterninger slår man, hvis man skal bruge et tal mellem 1 og 100. Forkortelsen for terningen erltloo. Skal man bruge så store tal kan man gøre flg.: Slå først 1TlO og aflæs resultatet som tiere (f.eks.: Slår du en 5'erlæses resultatet som 50). Slå derefter igen 1TlO, aflæs resultatet på helt almindelig vis oglæg det til det første resultat. Anvender man to tisidede terninger i forskellig farve, kan man slå procent- slag langt hurtige':' re. En af farver ne er så altid "tierne" og den anden "enere" - og begge' terninger kan slås samtidig. Eksempel Første terning viser: 1 O 4 O Anden terning viser: 3 B O O Resultatet bliver: Bemærk det sidste eksempel: Viser BEGGE terninger nul tolkes det som

11 Introduktion Tilpasning af temingslag Ind imellem må et resultatet af et terningkast ændres ved at tal lægges til eller trækkes fra. Da skriver vi f.eks. 2T8+2. Det betyder "slå to ottesidede terninger, læg resultatet sammen og læg 2 til." (I dette eksempel bliver resultatet et tal mellem 40g 18). FIGURER "Drager og Dæmoner" kan spilles helt uden spilleplader, kort eller færdige historier. Men spillet bliver mere nærværende, hvis spillerne har noget konkret af rette sin opmærksomhed imod. Stiller man f.eks. figurer op på et bord, kan alle lettere forestille sig hele situationen. Desuden opstår der ofte situationer,hvor det kan være vigtigt at vide, hvordan rollepersonerne står i forhold til hinanden og omgivelserne. Dette er især tilfældet under kamp. Bruger I figurer som symboliserer rollepersonerne, undgår, I mange unødvendige diskussioner om hvem,der stod hvor. Står figurerne på bordet, er det f.eks. let at se, om nogen står i"vejen for andres pile eller hvem der f.eks. først vil blive overmandet af et monster, der pludseligt dukker op. Det er også fornuftigt allerede fra starten at organisere en særlig marsch-orden, d.v.s. at man placerer figurerne i den orden de skal have, når de senere skal bevæge sig. Går (eller rider) de i en lang række eller går de to og to? Hvem går forrest, og hvem går så tæt sammen, at de kan tale sammen? Holder de afstand eller går de lige i hælene på hinanden? Den slags er det godt at vide, hvis noget skulle ske. Gruppen kunne jo blive overfaldet eller møde nogen! Med "Drager og Dæmoner" følger et ark med små, papfigurer, som du kan bruge til at markere både rollepersoner og andre væsner med. De kan klippes ud og bukkes, så de kan stå selv. I velassoterede forretninger med spil og legetøj findes der desuden små, fine figurer af tin-'med masser afdetajler - netop beregnet til rollespil. Har du lyst, kan du selv støbe dine tinfigurer. Der findes efterhånden.en lang række støbeforme med figurer, der passer til spil af denne art. Lidt ekstra udstyr i øvrigt kan gøre meget for at øge eventyrlysten. Har du en modeljernbane findes der sikkert der en masse tilbehør, som kan bruges; bygninger, træer, hegn, små sten o.s.v. Den slags detajler kan give hyt liv til et rollespil, der er ved at flade lidt ud, for med nye rekvisitter kan rollepersonernes kunnen sættes på nye spændende prøver. Kun smag og økon~ omi sætter grænser for tilbehør til spillet... Spilleplader Bruger du små figurer, kan det også være praktisk at have 'en spilleplade eller et spillebrædt at stille dem op på. Med dette spil følger en såkaldt spilleplade, som man kan stille figurerne op på under kamp f.eks. Spillepladen er kvadreret og hvert kvadrat svarer til 1,5 meter -' det betyder, at man let kan vurdere afstanden.mellem ting og figurer. Men udover at se, hvordan figurerne står ~ forhold til hinanden, kan'man også.have brug for at se, hvordan de.erplace~etjforhold til selve terrænet. Et god måde. at.klare det på er atbeklæde spillepladen med. gennemsigtig, selvklæbende plastfolie (kan købes hos papir- og'boghandlere)~senere l~;,an man så tegne terrænet op på spillepladen med vandopløselige tuscher. Men en fugtig klud kan man fjerne tegningen, når man har brug for et nyt terræn. Vinylbehandlede spilleplader kan Gog også købes færdige.

Præsenterer. En Rollespilskampagne i Tusindårsskoven, Odense! Racebeskrivelse, version 1.0

Præsenterer. En Rollespilskampagne i Tusindårsskoven, Odense! Racebeskrivelse, version 1.0 Præsenterer En Rollespilskampagne i Tusindårsskoven, Odense! Racebeskrivelse, version 1.0 1 Indhold Grupper, racer og karakterer... 3 MENNESKE (samt Højlændere og Dværge)... 4 ELVER (Skovelver og højelver)...

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

ARES Regelsæt. Vi forventer at alle læser hele regelsættet igennem, det er på 7 sider, så det burde være til at overkomme.

ARES Regelsæt. Vi forventer at alle læser hele regelsættet igennem, det er på 7 sider, så det burde være til at overkomme. ARES Regelsæt ARES er ikke tænkt som et regeltungt scenarie, men vi synes nu alligevel, at der skal være muligheder for kamp og lidt hurlumhej, så nedenstående vil dække det mest basale. Er der ting som

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Juniorlive regler Spilstop og debriefing. Spillet stopper for i dag og vi mødes for lige at samle op på hvad der er sket i dag.

Juniorlive regler Spilstop og debriefing. Spillet stopper for i dag og vi mødes for lige at samle op på hvad der er sket i dag. Juniorlive regler Hvad er rollespil? Spillets gang Rollespil er historiefortælling, hvor man selv er med til at påvirke historien og drive den frem. Vi klæder os ud for bedre at kunne leve os ind i den

Læs mere

Matematik i Ridderspillet.

Matematik i Ridderspillet. Matematik i Ridderspillet. Forhistorie Ridderspillet er startet som børnenes projekt ved at en gruppe drenge, der var meget fascineret af riddere gerne ville lave deres eget spil. Den første version af

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

fantasiens hersker Indholdsfortegnelse Indledning Mesterevner og multiclass version 2,0

fantasiens hersker Indholdsfortegnelse Indledning Mesterevner og multiclass version 2,0 fantasiens hersker Mesterevner og multiclass version 2,0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Ekstra professioner...2 XP pris...3 Mester evner...4 Efterskrift...8 Indledning Dette hæfte er skrevet til de

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Evnesæt version AUGUST, Halenir Liverollespil i Haderslev

Evnesæt version AUGUST, Halenir Liverollespil i Haderslev Evnesæt version 1.0 1. AUGUST, 2016 WWW.HALENIR.DK Halenir Liverollespil i Haderslev Evner i Halenir... 2 Kort om evner... 2 Specielle evner og magi... 2 Almindelige evner... 3 EKSTRA LP... 3 STYRKE...

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Udfordringen. Indledning og formål. Mulm og Mørke

Udfordringen. Indledning og formål. Mulm og Mørke Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Forløbets varighed: 4 trin + en nat Udfordringen Indledning formål Dette mærke tager fat i en stolt spejdertradition, nemlig at

Læs mere

Drageherren. Forløbet - generelt

Drageherren. Forløbet - generelt Drageherren Forløbet - generelt Som indledning tales der om fantasygenren. Der fortælles, at der kan være tale om to eller ét univers, hvor der sker ting, som ikke kan ske eller sker i vores verden. Der

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Krigersystem. Herunder kan du se, hvad det koster, at købe grader og evner i disciplinerne: Pris for graden

Krigersystem. Herunder kan du se, hvad det koster, at købe grader og evner i disciplinerne: Pris for graden Krigersystem At købe sig op i krigersystemet Krigersystemet er inddelt i to niveauer. Først køber man niveauer i en disciplin (Smidighed, Styrke, eller Taktik). Når man køber et nyt niveau i en af de tre

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Eva Egeskjold Iliana og Belin

Eva Egeskjold Iliana og Belin Eva Egeskjold Iliana og Belin Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 5 Iliana og Belin Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 5 Illustration

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Læs og lær om. Minecraft 3

Læs og lær om. Minecraft 3 Læs og lær om Minecraft 3 Historien om MineCraft Da Marcus Persson var en lille dreng i Stockholm i Sverige, kunne han godt lide at lege med LEGO. Han brugte rigtig meget tid på at bygge med de små klodser.

Læs mere

Som smed skal du bruge følgende ting for at kunne lave noget som helst:

Som smed skal du bruge følgende ting for at kunne lave noget som helst: Smedesættet v. 4.2 At være smed Det er meget simpelt at være smed. Dette hæfte giver dig overblik og hjælper dig med at huske hvad der kræves af en smed og hvilke muligheder han får til gengæld. Krav for

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Evnebeskrivelser BESKRIVELSE. 1 hånds våben. 2 hånds våben. 6. sans. Afstands våben. Bryg eliksir

Evnebeskrivelser BESKRIVELSE. 1 hånds våben. 2 hånds våben. 6. sans. Afstands våben. Bryg eliksir Evnebeskrivelser EVNE 1 hånds våben Med denne evne kan du bruge alle 1 hånds våben, som er blevet godkendt i våbentjek ved spilstart. Et 1 hånds våben er et våben, der ikke er længere end fra jorden og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

"AFSKED" CLARA KOKSEBY

AFSKED CLARA KOKSEBY "AFSKED" Af CLARA KOKSEBY AFSKED (TIDL. ENGLEFJER) RODEN 1, STATION NEXT Endelige manuskript 1. EXT. KIRKEGÅRD - FORMIDDAG (6) og hendes far (34) står sammen med ca. 7-10 mennesker klædt i sort rundt om

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Eva Egeskjold Kongens løgne

Eva Egeskjold Kongens løgne Eva Egeskjold Kongens løgne Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 4 Kongens løgne Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 4 Illustration

Læs mere

Denne bog har lix 20.

Denne bog har lix 20. Denne bog har lix 20. Glæd dig til de næste DE SKJULTE DÆMONER-bøger: Bog 1: Den nye dobbeltgænger Bog 2: Dødens krystaller (er udkommet) flere bind under forberedelse NICOLE BOYLE RØDTNES Illustreret

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Spillelegle. Hlgelnl. Foemåg. Spillets st. Mon elnl. Side 1 Kampen mod Dystopia Spilleregler Side 2

Spillelegle. Hlgelnl. Foemåg. Spillets st. Mon elnl. Side 1 Kampen mod Dystopia Spilleregler Side 2 Spilleregler Spillelegle Hlgelnl Foemåg Spillet går ud på at besejre Wizor, den onde troldmand som hersker over Dystopia. Spillerne arbejder sig gennem en række forskellige baner ved på sin vej at besejre

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

TRISTAN Okay. Så sagde vi, at du mødte min mand. RUNE Hvor er jeg?

TRISTAN Okay. Så sagde vi, at du mødte min mand. RUNE Hvor er jeg? Gamemaster Manuskript 1. INT. Stue Aften To drenge (13) og (13) sidder i en stue i et parcelhuskvarter. Stuen er dunkel, og er indrettet i halvfjerdserstil. Der er et spisebord med stole til, et skrivebord

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

De Officielle Le Mans Regler 2015

De Officielle Le Mans Regler 2015 De Officielle Le Mans Regler 2015 24. september 2015 1 Om Spillet Le Mans er et racerbile spil, hvor hold á tre personer kører i 24 timer på den officielle Le Mans bane. Der er enkelte undtagelser i reglerne

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

REGEL HÆFTET. Reglerne version 1.0 Ide af Kristian Færge Lavet af Rasmus Færge Illustreret af Michelle Munk

REGEL HÆFTET. Reglerne version 1.0 Ide af Kristian Færge Lavet af Rasmus Færge Illustreret af Michelle Munk REGEL HÆFTET Dette er reglerne! du skal læse dette hæfte først. Så snart du har læst dette hæfte kan du reglerne. Alle andre hæfter er kun opslagshæfter for at kunne lave en karakter. Reglerne version

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36. 04-12-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2016. Tekst. Lukas 21,25-36. Adventstiden er fyldt af forventning. At vente på noget fylder meget i vores liv. Vi er alle mennesker som lever med forventninger.

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Side 1. Pilen og æblet. historien om wilhelm tell.

Side 1. Pilen og æblet. historien om wilhelm tell. Side 1 Pilen og æblet historien om wilhelm tell Side 2 Personer: Johan Wilhelm Gessler Side 3 Pilen og æblet historien om wilhelm tell 1 Stenen 4 2 Hatten 6 3 Et frit land 8 4 Fanget 10 5 Rotten 12 6 Wilhelm

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge14_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 12.04

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Eva Egeskjold Krigstid

Eva Egeskjold Krigstid Eva Egeskjold Krigstid Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig I Brødre af Blodet 2 Krigstid Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 2 Illustration og omslag:

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Magisystem for De Vestlige Riger af Munken og Myten

Magisystem for De Vestlige Riger af Munken og Myten Indholdsfortegnelse Regler for magi... 2 Sort magi... 4 Naturmagi... 5 Forsvarsruner... 6 Angrebsruner... 7 Skjoldmagi... 8 Lys magi... 10 Voodoo... 11 Shamanisme... 12 Sjælemagi... 13 Nekromantisme...

Læs mere

Forkyndelsesmateriale om Helte

Forkyndelsesmateriale om Helte Forkyndelsesmateriale om Helte Overordnet forløb: Oplæg til Tema Sang M&L nr. 23 Voxpop Menneskesøn fra Tarzan Heltestationen Refleksion Bøn Sang M&L nr. 86 Oplæg til tema (1 min) Fortælleren kommer ind

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

Evne beskrivelser: Du kan læse gamle dokumenter, skriftruller og runer skrevet i det uddøde sprog.

Evne beskrivelser: Du kan læse gamle dokumenter, skriftruller og runer skrevet i det uddøde sprog. Evne beskrivelser: Evner: +1-4 LP: Giver dig ekstra LP til din total LP pulje. +1-4 SP: Giver dig ekstra SP til din total SP Læse/skrive oldskrift: Du kan læse gamle dokumenter, skriftruller og runer skrevet

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Grundregler i Kimbri Off-game:

Grundregler i Kimbri Off-game: Grundregler i Kimbri Ud over det, det koster for at spille med, benyttes ingen rigtige penge i spillet. I stedet benytter vi os af rollespils-penge. For at holde fantasien i gang ser vi helst ikke tøj

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer.

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er

Læs mere

næstend&d - At lave en karakter

næstend&d - At lave en karakter Forberedelse næstend&d - At lave en karakter Du skal bruge et karakterark, lidt notespapir, mindst 3t6 og en pen, samt denne vejledning. Derefter er der fire trin, som du skal gennemgå, og voila! Du har

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 20. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 20 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 20. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 20 Emne: Venner side 1 Kursusmappe Uge 20 Emne: Venner Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 20 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge20_venner.indd 1 06/07/10 12.11 Uge 20 l Venner Hopp er på vej hen til Hipp. Hun kan

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Opgaverne til Den fantastiske flugt er udarbejdet af: Vivian Bo Poulsen.

Opgaverne til Den fantastiske flugt er udarbejdet af: Vivian Bo Poulsen. Forord til læreren. Opgaverne til Den fantastiske flugt er udarbejdet af: Vivian Bo Poulsen. Tanken med opgaverne til Den fantastiske flugt er, at det skal være sjovt at arbejde videre med det læste stof.

Læs mere

At sidde under figentræet og se gedekiddene springe rundt bag huset. At stå ved brønden og se børnene lege på torvet

At sidde under figentræet og se gedekiddene springe rundt bag huset. At stå ved brønden og se børnene lege på torvet Tekster: Zak 9,9-10, Fil 2,5-11, Matt 21,1-9. Salmer: 176: Se, hvor nu Jesus træder (mel.: Min død er mig til gode) 177: Kom, sandhedskonge (mel.: Her ser jeg da et lam at gå) 172: Se, vi går op til Jerusalem

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere