EVENTYRSPIL PRÆSENTERER. }~~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVENTYRSPIL PRÆSENTERER. }~~"

Transkript

1 EVENTYRSPIL PRÆSENTERER. }~~ Copyright 1982,1984,1985;1987,1988 'I'AMB Åventyrsspel FIB 1

2 Indhold IntrodUktion 3 Detføm'te even'tyr 5 Rolleskema ~ 9 Terninger 10 Rollepersonen Grundegenskaær ~, ~.13 Motstandstabel 16 Profession 17 Færdigheder 22 Grundchanæ 23 Erfaring 24 'Ilæning......, 2. 5 Færdighederne : 25 Kamp 30 Forløbet 31 Våben 33 Forsvarsværn 34 Skader oghelbredelse ~ 34 Magi ~ Formularbeskrivelser 41 Penge.og,udstyr Penge 49 Uds'tyr.- 49 Skatte 49 Gift.. ::: ~.. :~;.i 50 Magiske~~~~tande, 51 Eventyrverdellens Indbyggere Humanoider : 55 ~~,~r:;j""*r~~55f~~'5~""' """'"'''''''''' 60 MCJ,~.str:e\.,...JI' ',...".,', 62 Spi~lekØmp~gjl.~r 69 Tid ~.~ 70 Spilletræffet 72 Hjælpemidler 79 Forord Forlaget Åventyrsspel udgav for førstegailg Drager og Dæmoner i Sverige, i den yngre stenalder (1982). Rollespil var på det tidspunkt temmelig ukendt i Sverige, de der var, var engelsksprogede, og blev før~t og fremmest spillet af studerende. I 1984 udkom Drager og Dæmoner i en ny' og revideret udgave. Det ble~ en umiddelbar succes, og er i dag Sveri(ges rtlegt solgte rollespil. I dag findes der mellem og svenske rollespillere og de fleste af dem spiller Drager.og Dæmoner i en eller anden form. Det somerstartet som en drøm for nogle entusiaster er blevet en etableret hobby, ja ligefrem en 'bevægelse' i Sverige. Også i Danmark spiller nogle få entusiaster rollespil idag, og drømlnen om et rollespil på dansk har bredt sig mere og mere i spillemiljøerne. Da vi besluttede at gøre noget ved det, var der to muligheder; skulle vi starte helt frabunden eller skulle vi indlede et samarbejde med et afde førende rollespilsforlag? Vi valgte et samarbejde med Åventyrsspel om udgivelse af Drager og Dæmoner,på dansk, og vi er idag ikke i tvivl om at dette var det :r:jg- tige valg. Drager og Dæmoner er et veletableret, 'gennem~rbejdet og moderne rollespil tilpasset skandinaviske forhold. Vi vil fremover, i samarbejde med Åventyrsspel, udgive tillæg til Drager og Dæmoner i form af nye moduler, eventyr og regelbøger. Velkommen til Drager pg!?æmoner's fantasiverden. Danske Eventyrspil vil svare på spørgsmål om Drager og Dæmoner. Send eventuelle spørgsmål med svarporto eller frankeret svarkuvert till nedenstående adresse. Formuler spørgsmålene således at de kan besvares med et entydigt'ja' eller 'nej'. Desværre. kan vi ikke svare på spørgsmål pr. telefon. København, august 1988 Allan Larsen.H. Wittrock AIS -. Eventyrspil Krogshøjvej Bagsværd 2

3 Introauktion 3

4 Introduktion "vad er et rollespil? Glem alt hvad du har lært om spil. Et rollespil er nemlig ikke et spil i almindelig forstand. Her handler det snarere om, at du sammen med nogle af dine yenner kan komme til"at' opleve en hel række eventyr, som foregår i en verden hinsides en grå hverdag. Et rollespil kan sammenlignes med en eventyrfilm, men med den forskel, at de spillere, der har hovedrollerne, selv må skrive sit eget manuskript, mens spillelederen/instruktøren sørger for selve historien, for birollerne, statisterne og for miljøet. 'Målet med spillet er ikke at vinde eller tabe,men at opleve spændende eventyr og udføre gerninger afet form'åt, der ikke lader rigtige helte noget efter. På den måde kan man skabe sine egne sagn og helte i et spil, hvor dine medspillere som regel ikke er dine,modstandere, men venner, som du bør samarbejde med. Spillelederen er 'spillets vigtigste person. Det er ham eller hende,. der skaberjjen verden, som spillernes rollepersonefleverijfian tegner kort og bestemmer,hvordanlandskabet.skal se ud, han befolker verdell' med mennesker og andre væsner,han placerer byer og borge og han digter de. situationer; som rollepersonerne hvirvles indi.kun 'spillelederen b~høver at kende alle regler. Spillerne skal koncentrere sig om at give sine rollepersoner liv og troværdighed. Spillelederen udformeraltsådenverden.,eventyret skal foregå-i, men det er reglerne,der giver retningslini~rnefor,.hvad der kan skej.eveiityrets ve"r~;~.\n~en rolleperson ønsker at gøre noget,. så firi.,des der regler,derviser hvor stor en chance han eller hun har for at klare opgaven. En rolleperson.vil maske løfte en sten. Kan han klare det? Detberor på' hans~grurtdeg~ enskaber, styrke og stenens størrelse. Ved hjælp af tabeller og terningkast kan man afgøre om ai"bejdet:ka~lcl~eseller..ej. Spillelederen... beilævnesher~ftersl. ~.IJ.I!Itl~Jde øg ~ClP~estrid.t\.t~.I?i~l~rollespilk.ra:lver fæll~sskab.!når flere IIl.en.n.~~kerersammenomåtlade fantasien få frit spll, kan. m.an~kabe historier, der bliver virkeligtspændende, fordi ingen i forvejen ved, hvad.der vilske. Kærnen i rollespilleter.rollepersonen. Når du træder ind i historiens verden, iklæder du ' dig en andens persons egenskaber og kunnen. Dette er.din rolleperson, og det,er ham eller hende, du skal være i eventyret. Det er den roll~, du skal spille-. for at fortsætte sammenligningen med eventyrfilmen.. Rolleper~onen er ikke dig, men enhelt anden person -.., ligesom man må: adskille en skuespiller som.person.fra. den rolle, han eller hun har i en film.. Dinrolleperson har bestemte egenskaber, som bestemmes med en terning.. Denkanf.ekS'~ bestemme en rollepersons styrke,'klogskab.o'g smidighed.dissekvaliteterkaldesforgrund~g~ enskaber.menen rolle:person,.er ikke 'uforanderlig..som spillet skrider freiil'.kan man'skaffe sig kundskab og erfaring på mange områder. Viden og egenskaber angives med tal.~gbe~ nævnes "færdigheder". Rollepersonerne lever i en sagnverden, hvor moderne teknik ikke,eksisterer. Forestil dig en verden for længe, længe siden, hvor der ikke. fandtes biler, geværer eller elektricitet, men hvor trylleri var i højsædet. I eventyr.ets.verden findes ædle"riddere, grumme skurke, farlige Illonstre, mægtige troldmænd, skønne~zp.fruer og meget andet, der kan giveanledn(~:..~ til spæ.gtlende eventyr. Farer lurer bag hvert hjørne, mendendjæ.rve kan vinde magt, ære og rigdom.. Ide fleste spil handler det om at nogen skal vinde. <Men 'ietrollespil kæmper spillerne ikke mod hinanden,.men mod de farer,' som deres I'()lløpersonerm.øder i spillets verden. Spillerne D:).å samar~jde,lwis de skal kunne klare sig i en kamp mocl':nogle farlige monstre. At tabe betyder i dennes1:immenhæng her, at manf.~ks. mister sinepenge ell~rsit liv. At vinde kan.være,at finde den store skat eller at redde den skønne jomfru fra den <lede drage. Skal dette gå godt mårollepersqnerneblive dygtigere, f.eks. ved at ~trækkepåhinandenserfaringer. Fare er etvigtigt led i et rollespil. MestsH~ndende er en situation, der drejer sig om li'v~;ller død. Du ka;p, som spiller i et rollespil,'kas~.t:llg ud i et livsfarligt eventyr uden atløbeu()gen personlig risikot Det er din rollepersojl,(,lerudsættes for alle farer og so:rnrammesafølle u 1ykker. Dør roneperso,nener detq~r$a~s~~be en ny -. o~~åellerfll~llls~~~i~hove~k\1it,t$i~#i eve tyret igen,for l1.a~få~ytret~~;;~i1~~~ø~~llti rollep.ersonen bør ingen spil~erd9g;~pillemere end to rollepersoner samtidigt.kun~å~~pldare den "personligbedsspaltning", som det ville kræve. 4

5 Introduktion at kunne 'forsvare(jig selv? Er du klog nok, så du ikke bliver narret afqep. første' o,g bedste? Er du en kedelig persort, som folk ikke stoler på, el-. ler er du en født leq~rb~g(lvelse~ som alle kan lide og gerne vil hjælpe? Sådanne egenskabe'r som styrke, intelligens og lederbegavelse kaldes i dette her spil for Gmndegen$kaber Vi kunne måske'nøjes ~ed at sige,at du er.'~"s rk" eller "meget stærk" O.S.V., m.en for at sætte ~ål på dine egenskaber angiver vi dem i stedet.1lledtal. ViJvælger. nu -.af grunde,som forklares, senere -.. at placere dinegruil:degenskaber på en skala, der går fra 3 till8. Ta!er vi f.eks. om styrke, så svarer værdien 3 tild}~n~ndstestyrke et menneske kan tænke at 'ha~e,,'~tlns18svarer.til den største styrke, mankalitqrestill~#tsigat et menneske kan have. Et-normaltstærkt. mennes-. ke har da en styrke på:~a.l0.samnie,system gør sig gældende vedandre egenskabev. i ; For at give dig et incltr~kat, hvordåri dette kan' fungere i"drag(;rt~:~øfridæmo~nl~r1'~;'1~;an,:du spille et lill~prøvespildetermegetfo~~nk~et,.mendet kan væretilrhjælpfhrde; de]"(i~1titlli~.",;'gere har spilletroll~spil~ Her~ådentIe "bog.fl;tngere som SL.DuBehøver';bareat;følge instru~tionen.i teksten. Hav pen, papir eg-en sekss~det terning ved hånden. I eksemplet er fem af",dine grundegenskaber iflteressante, og dem har vi allerede b~stemt. Deer:'< STØRRELSE' IO "~I STYRKE 16,FYSTKIO ~ SMIDIGHED IO INTELLI(}ENS 13 Desuden har du følgendeudrustmng:et sværd, en rygsæk, en pei1gepung,;.etfyrtøj, en simpel kofte af læder og kraftgtstof, proviant til syv dage, fem sølvmønter, to 'fakler, en vandsæk af læder med tre liter vand samt 20 meter tov. Soloeventyr Du (d.v.s. din rolleperson}befinder dig i en lille købstad ved navn 'Jernrød. Nawnet' kommer af at der tidl~gere fandtes flere fine jernminer i området. Nu er det dog længe siden, at der har været gang i ~inedriften, for det er slut med 5

6 Introduktion den gode jernmalm. Men på den lokale kro hører du et rygte om, at den egentlige årsag til den nedlagte minedrift er, at minegangene hjemsøges afen mængde.monstre, der har opdaget, at der findes ting under jorden, der er'langt kostbarere end jern. Du taler med krofatter og nævner bare henkastet, at du måske da nok kunne tænke dig at begive dig til minerne for at lede efter evt. skatte: "Nej, gå for alti verden ikke til minerne, unge mand!'"siger han. "Det har mange andre prøvet på, men ingen er endnu kommet tilbage." Men selvfølgelig tror du, at du er heldigere, så,du takker 'for oplysningerne og går. Ude på gaden'får du øje på en gammel mand, som sidder og soler sig. Du spøger ham om vej til minerne. "Tja, det er jo så længe siden", siger han og klør sig i hovedet. '~Jeg ved ikke, om jeg rigtigt kan huske, hvor de lå~.." "Måske kan denne hjælpe lidt på'hukommelsen?''' siger du og rækkerel1 sølvmønt frem. "Javist!" udbryder den gamle og tager mønten. "Nu husker jeglfølg blot stien, der går gennem skoven derovre. Følg den godt to kilometer, så kommer herren til minerne"., Du smiler og takker for hjælpen. Først nu opdager du, at det er ved at blive sent, men da du mangler penge, så vil du,helst afsted så hurtigt som muligt. Gå til punkt A. A Du har snart lagt den lille by bag dig. Foran dig ligger skoven. Den breder sig ud til begge sider og virker vældig stor. Stien er godt tilgroet ri,u og efter ca. ti minutter er du helt inde j skoven. Det bliver hurtigt mørkere,omkring dig, dels fordi skoven bliver tættere, og dels fordi solen er på vej ned. Du synes skoven er smuk, fred- -fyldt og velduftende. Pludselig rives du ud af dine drømmerier af noget, der lyder som en stor gren, der knækkes. Du standser op og lytter. Da hører du en mæ~kelig, knurrende lyd. Lyden tager til i styrke og det virker, som kommer den nærmere. Pludselig dukker en vældig skygge,op bag nogle små træer foran dig. Medet brag kastets træerne til side. Hvad gør du? Bliver du stående og trækker dit sværd"så gå til punkt B. Vender du om og piler tilbage til byen, så gå til punkt C.. B Du tager et solidt greb om dit sværd og afventer skæbnen. Nu ser du, hvad det er -, en stor bjørn!.den virker meget vred. Brøle~de kommer den imod dig og slå om sig med sine labber. Den retter et gruopvækkende slag mod dig, men det lykkedes dig lige akkurat at undvige. "Det er for sent at flygte", tænker du, "der er kun et at gøre - kæmpe for livet!" - Og så hugger du til med sværdet. Sådan rammer man I et rollespil er det terningen, som afgør om man rammer en fjende eller ej - og der er altid en mulighed for ikke at ramme. Nu hugger du ud efter din modstander; slå en sekssidet terning. Slår du 1,2 eller 3 har du ramt. Ved 4,5 eller 6 er det en forbier: (Dette er en forenklet version af, hvordan det egentligt går for sig i "Drager og Dæmoner". Mere om dette senere). Rammer du bliver din modstander såret. Rammer du ikke, vil bjørnen igen forsøge at flå dig - slå en sekssidet terning for bjøf~e~ns udfald. Bjørnen er dog noget klodset. Den:~(ammer kun, hvis resultatet bliver en 1'er. Fortsæt med at slå - hveranden gang for dig og hveranden gang for bjørnen indtil en af jer bliver ramt. Skader og kropspoint Hver skabning har et antal KROPSPOINT (forkortes KP), som er et mål for, hvor mange skader. den kan tåle. Jo flere KP, desto sværere er det at dræbe figuren. Hver gang den skades trækker man fra i KP, indtil der ikke er flere tilbage. Da falder skabningen bevidstløs.om - og hvis den ikke får hjælp forbløder og dør den. For at finde ud afen figurs KP må man tage hensyn til to af dens GRUNDEGENSKABER,. nemlig FYSIK og ST0.RRELSE. Fysik er ~,t mål for figurens sundhed og kondition, og størrelse siger,.noget om dens højde og vægt. Din rollepersons fysik og størrelse giver ham '10 KP. Bjørnen er større og har 15 KP. Når et angreb rammer, skader våbnet modstanderen. Forskellige våben skader forskelligt. En dolk gør f.eks. mindre skade end et tohåndssværd. I det forenklede eksempel her regner vi med, at dit sværd'tager 2 kropspoint, hver gang det rammer. Bjørnens labber er dog farligere. De tager 3 kropspoint, hvis de rammer. 6

7 Introduktion Altså: Ralme~ du bjørnen med dit sværd, skader det med 2 KP, som vi trækker fra bjørnens KP. Rammer bjørnen dig, taber du 3 KP. Da bjørnen har 15 KP, skal du ramme den 8 gange, før den falder bevidstløs om. Bjørnen behøver dog bare ramme dig 4 gange for at gøre en ende på dine 10 KP. (På den anden side har bjørnen jo sværere ved at få ram på dig). Fortsæt nu med at slå med den sekssidede terning. Regn skaderne sammen indtil ~nten du eller bjørnen ikke har flere KP tilbage. Er du den, der første har mistet alle dine KP, er du død - og eventyret slut. Mister bjørnen derimod først alle sine KP, så har du vundet og kan fortsætte din færd. Gå da til punkt D. C Du flygter,med hjertet helt oppe i halsen, og snart ser du lyset fra byen. Men pludselig blændes du afet lyn, der slår ned lige foran dig. Hvor lynet slog ned.står en høj, gammel mand og' ser strengt på dig. Han haren stor terning i,en ~.~de om halsen. "Jeg er Den Store Spilleledt~r", siger han alvorligt. "Desværre må jeg meddele dig,at du er for meget af en bangebuks til at kunne klare eventyr-håndværket." Han ryster sørgmodigt på hoyedet og sukker: "Ja, dagens ungdom er der ikke meget at råbe hurra for." Så peger..han på dig og mumler noget mystisk. POFF! Eventyret er slut. Din rolleperson er opløst i en røgsky. D Du fortsætter gennem skoven og efter et stykke tid, kommer du ud på den anden side. Foran dig hæver et bjerg sig. Nu er det imidlertid blevet rigtig mørkt, og du skal netop til at tænde en a( dine fakler, da du ser et lysskær fra bjerget. "Skulle minerne da ikke være nedlagte og hele egnen øde?" funderer du. "Deter nok sikrest ikke at tænde faklen og varsko nogen."du famler dig fremad i mørket. Godt en halv times tid efter ser du, at lyset kommer fra noget, der kunne se ud som indgange til minen. Pludselig forsvinder lyset ind i minegangen og snart er det helt væk. Du tøver nogle minutter, men alt er stille og roligt. Da beslutter du dig for at gå ind i minen. Du tænder en fakkel og. lister forsigtigt ind i gaj;lgen. En meter inde i gangen finder du en udbrændt fakkel på gulvet. Den er endnu varm. Du fortsætter fremq.<t og efter endnu 10 meter deler minegangen sig i to. Mens du spekulerer' på, hviklen retning du skal vælge, hører du.pludselig en lyd fra den venstre gang. Du sluk~ ker lynhurtigt faklen og lister ind i den.anden gang. Lidt efter dukker en uhyggelig vanskabning op. Den ligner et menneske, men den er meget lang og har et grotesk, hundelignende ansigt med store hugtænder. Den har en fakkel i hånden og i bæltet hænger en stor pigkølle. Hvor minegangene mødes stivner den.og begynder at snuse. - "Hvad nu?" tænker du, "kan den lugte, at jeg er her?" Hvad gør du? Bliver du stående i håb om ikke at blive opdaget, går du til punkt E. Kaster du dig frem til angreb, går du til punktf. E Du bliver stående. Skabningen snuser omkring lidt endnu, så vender den pludselig om og forsvinder tilbage i gangen. Et øjeblik.er der stille, men så høres atter nogen komme. Det er vanskabningen, der kommer tilbage,. men nu har den et menneske med sig, en sk~gget, gammel mand i en stor frakke med mærkelig tegn på. I hånden holder manden en tyk stav. Lige pludselig begynder han.at tale og siger muntert: "Ja, det passer, Urgesch. Her har været noget, og det bryder jeg migikke om. Nu ska' vi se hvor han eller hun så har gemt sig!" Derefter begynder han at mumle mystiske ord og gøre fagter med staven. Du mærker, hvordan luften bliver mere og mere fremmed rundt om dig - det føles som om en kæmpehånd søgte hen over dig. Efter et par sekunder er den dog væk. Samtidig er manden holdt op med sine fagter og mumlerier. Han.siger noget til vanskabningen, der straks griber sin pigkølle og farer direkte imod dig. Du når lige at trække dit sværd, og straks er du i vild kamp med den fremstormende. Vanskabningen har KP, og pigkøllen gør 2 points skade. Han rammer.hver gang, han slår 1 eller 2 med den sekssidede terning. Det ser ud, som om du er lidt.hurtigere end han, så du må slå først. Fortsæt kampen, som du tidli~ gere harlært det, indtil en afjer falder om. Falder du først om, gå til punkt G. Falder vanskabningen.om, gå til H. Hvis kampen varer mere end 15- slagrunder, gå til I. 7

8 Introduktion F Du kaster dig frem med dit sværd hævet og forsøger at dræbe vanskabningen med et eneste hug. Slå den sekssidede terning for at se om det lykkedes. De samme regler gælder her som ved kampen med bjørnen, d.v.s. ved 1-3 rammer du - og ved 4-6 rammer du ikke. Men modstanderen her er dygtigere til at slås end bjørnen var, og han rammer dig hver gang, han slår 1 eller 2 med terningen (men rammer altså ikke fra 3 til 6). Hans pigkølle gør 2 points skade. Vanskabningens KP (d.v.s. hvor meget han kan tåle) er. Det ser ud som om, du er lidt hurtigere end han, så du slår først. Fortsæt kampen indtil du falder om (gå til punkt G), til du har påført din modstander skade for 5 KP (gå da til punkt J) eller indtil I har passet den 15. slagrunde (gå da til punkt K). Det er vigtigt, at du holder styr på, hvor mange omgange (slagrunder) kampen har varet. Der er gået en omgang, når både du og din modstander har slået. G Du er død. Eventyret er forbi. "Du har netop besejret vanskabningen og ser nu, hvordan troldmanden begynder at gestikulere og rable magiske ord afsig. Inden du kan nå at gøre noget som helst, mærker du, hvordan en fremmed vilje får magten over dig. Den befaler dig at slippe sværdet, og du svarer "Ja, herre", og adlyder. Og troldmanden siger derpå til dig,. at du skal bære liget væk og begrave det udenfor. "Ja, herre", svarer du og løfter den døde krop op og bærer den udenfor. Du skal netop til at begynde at grave, da du pludselig føler dig umådeligt træt... Næsten morgen vågner du ved at solen bager på dig. Du føler dig svimmel og mat. Lidt efter lidt kommer du i tanke om alt det,der skete dagen før, og du begynder at spekulere på, hvad du skal stille op med.den onde troldm.and og de overnaturlige magter. "Han må jo ha' efterladt mig her og overladt mig til min skæbne", tænker du. Du beslutter dig derefter for at vende tilbage til byen og der finde andre og -. forhåbentlig -. lettere eventyr at give dig i kast med. SLUT. 8 I Da 15 omgange er gået, opdaget du, at den gamle mand er begyndt at mumle et vers på et sprog, som du aldrig nogensinde før har hørt. Snart efter opdager du, at du ikke længere kan tænke klart, og at en stemme siger til dig, at du skal slippe dit sværd. Du føler, at du kun kan svare "Ja herre", og så tager den gamle et par lænker frem og fæster dem rundt om dine arme og ben. Flugt ~r ikke mulig. I stedet føres du ind i minen, hvor du får udleveret en hakke, og sammen med andre unge mænd i lænker bliver du sat til at slide og slæbe i minen. SLUT. Ja. Sådan kan det gå, hvis uheldet er ude. Måske kan du engang se dit snit til at gøre oprør mod den gamle sammen med de andre slaver i minerne. Eller skal du slide i minen lige til du dør? - Hvem ved. Men det er et helt andet eventyr. J Efter dit sidste slag med sværdet, slipper vanskabningen sin pigkølle,vender sig om og flygter tilbage ad den gang han kom fra. Du,(står tilbage og forstår nu, at du åbenbart vai-cfor stærk for ham. Du lytter efter nye lyde, men alt virker stille, og du begynder langsomt at liste dig ind i den gang, vanskabningen forsvandt af. Du tænder en fakkel for bedre at kunne se. Gangen snor sig i alle retninger, og lidt efter hører du stemmer forude. Du slukker din fakkel for ikke at blive afsløret og sniger dig forsigtigt nærmere. Stemmerne synes nu at komme fra det næste hjørne'. Netop da kommer du i mørket til at sparke til et eller andet, der ligger på jorden. Stemmerne forstummer. Du står helt stille og holder vejret. Kort efter høres igen en stemme. Hvad den siger, kan du ikke opfatte, men det lyder som en sang eller et digt. Da ordene standser er det som, om en usynlig hånd føler op og ned af dig. Lidt efter er der en stemme, som taler dit sprog, der siger: "Kom frem. Vi ved, der står nogen bag hjørnet!" Du står absolut stille, og snart høres stemmen igen: "Kom frem - ellers kommer der ti bevæbnede kæmpere og henter dig." Du står fortsat helt stille, og snart hører du trin, som kommer direkte mod dig rundt om hjørnet. Du forstår, at duikke dennegang kan klare dig ved at slås. Hvad gør du? Går stille og roligt fremad (gå da til punkt L) eller vender om o-g flygter mod udgangen og byen (gå til punkt C).

9 Introduktion 'K Efter 15 omgange dukker endnu en figur op fra den samme gang, som den anden skikkelse kom fra. Han ser ud til at være gammel.' Han har skæg og holder en stav i den ene hånd. Netop da den gamle mand dukker op, vender vanskabningen sig om, som om den er blevet skræmt fra vid og sans. Da den vender sig og stirrer lige mod den gamle troldmand, får du en kæmpechance, som du ikke må lade gå fra dig; du hugger lige mod udyret uden nogen mulighed for at ramme forbi (d.v.s. at du ikke behøver at kaste en terning for at se, om du rammer). Gå til punkt H. L Du går fremad og ser bare to skikkelser, en ældre mand med skæg, klædt i en mærkelig frakke med sære tegn på og med en træstav i den ene hånd. Den anden skikkelse er hæslig. Han minder om et menneske, men er langt grimmere og så' holder han en pigkølle i den ene hånd. DepJede går frem og sigter på dig med pigkøllen~,men du hopper til siden og undgår slaget. Du forsøger at hugge med dit sværd. Slå den sekssidede terning for at se, om du rammer. Du bliver som sædvanligt ramt på 1-3. Vans~abningen her rammer på 1-2, men slår forbi på 3 6, d.v.s. at han ikke er så god som du. Hans KP (d.v.s. hvor mange skader, han tåler) er - og hans pigkølle gør 2 points skade. Ved hver ny omgang slår du først og derefter slår din modstander (hvis han fortsat lever!).. Fortsæt indtil vanskabningen er død (gå da til M) eller til du selv falder omkuld (G). Du har overvundet din modstander og ser nu.4vordandep.gamle.,trol<l:rnand.. skræmtflygter dybereindi minen. Hvad gør du? Følger efter (gå til N) eller forlader minen for at tage tilbage til byen (gå til C)? Du indhenter den gamle mand, der indser, at han ikke kan flygte. I stedet stopper han op, kaster sig på sine knæ og beder om nåde: "Stolte kriger. Lad mig leve og jeg skal vise dig alverdens skatte". "Før mig straks til dem" siger du, og manden fører dig gennem en vrimmel af gange, der snor sig i alle retnin;ger indtil I tilsidst kommer til en grotte med kister fulde af guldmønter og ædelstene.. Det er helt klart, at her er langt mere end du kan bære alene, så du beslutter dig for at vende tilbage til byen for at købe et par muldyr. Imens bagbinder du den gamle mand. Du må også putte en klud i munden på ham, så han ikke kan slippe nogle af sine magiske kræfter løs igen. Og så begiver du dig på vej tilbage til byen. SLUT! Dette eventyr klarede du. Prøv evt. en gang til for at se, hvad der ville være sket dig, hvis du havde foretaget nogle andre valg. Kommentarer Du har netop spillet et soloeventyr i "Drager og dæmoner". Ideen rned dette forenklede eventyr var at give dig en fornemmelse af, hvad der kan ske i et rigtigt eventyr. Men et solospil adskiller sig fra det rigtige spil på mange vigtige punkter. "Drager og dæmoner" er først og fremmest et spil, man spiller sammen med andre.hvisdette her eventyr havde været "rigtigt", så havde det f.eks. være SL, der havde være krofatter, bjørnen og alle de andre figurer. SL havde så kunnet afgøre om der f.eks. skulle dukke helt andre skikkelser op i skoven eller på landevejen. Desuden ville du have haft flere andre spilleres rollepersoner med dig. De kunne have hjulpet dig, da du havde problemer. KOLLBSKEMA I æsken til spillet finder du nogle løse ark mærket "rolleskema". Her noterer du din rollepersq~s data, for dem må du have ved hånden und,er,spillet. Vigtigt er det at notere rollepersonensgrundegenskaber og færdigheder. Men du bør også notere hvilken slags rustning personen bærer - og hvilke våben og udrustning han eller hun har med sig-. og hvilke, der er efterladt hjemme. På bagsiden afskemaet kan du notere andre imformationer om rollepersonen: Hans eller hendes baggrund, famili.eforhold o..s.v. Det er også vigtigt at holde orden på, hvor mange penge rollepersonen er forsynet med. SL vil opdage, at det også er nødvendigt, at han noterer data om sine rollepersoner - han passer jo alverdens personer. BL må have et stort antal monstre og såkaldte spilleleder-personer (SLP) klar før spillet begynder.mange personer kan klares med nogle få data. Skurke, monstre o.s.v. kan man notere 9

10 Introduktion på små kartotekskort, f.eks. af størrelsen A7 (105x75 mm), hvor man bare noterer de vigtigste karaktertræk som f.eks. art, grundegenskaber, nogle færdigheder og våben. SL.kan f.eks. lægge kort frem med menneskelignende figurer før spillet starter - og senere -, når spillernes rollepersoner er på vej ind iet rum, hvor der ifgl. SLs noter skal befinde sig to mænd, kan han trække to vilkårlige kort og så se, hvad der sker. TERNINGER I "Drager og Dæmoner" anvender man fire forskellige terninger: Fire-, seks-, otte- og tisidede. En af hver følger med spillet. Du kan klare dig med de fire, men da man ofte slår flere terninger af samme slags, går det hurtigere, hvis du anskaffer dig flere afhver slags. Når du har spillet et stykke tid, er det lettere af afgøre hvor,mange afhver, du behøver. Når man spiller med terninger, er det praktisk at lægge dem i et raflebæger afen eller anden art, holde for bægerets munding, ryste hele historien - og så lade terningerne trille ud. Har man ikke et bæger af læder eller plastic kan man bruge et almindeligt syltetøjsglas - og så klistre filt på glassets inderside. Med et raflebæger får du bedre kontrol over terningerne -, og du kan lettere forhindre at de triller på gulvet. Når spillerne eller SL skal slå terninger, så skal det normalt ske på en af følgende tre måder: SlåEN TERNING, slå FLERE TERNIN GER: eller slå PROCENTTERNINGER. I dette hæfte med regler anvender vi et system afenkle forkortelser, for at fortælle hvilke terninger, du skal slå - og hvor mange. Bogstavet T betyder terning(er). Lige efter T kommer altid et tal, som angiver, hviklen slags terning det drejer sig om. Før T står er tal, der angiver, hvor mange terninger man skal bruge. Bnterning At slå 1T20 betyder, at man slår en tisidet terning sammen med en sekssidet (som en hjælpeterning). Viser.den sekssidede tallene fra 1-3, aflæser man den tisidede med tallene fra Men viser den sekssidede tal fra 4-6 aflæses den tisidede med tallene fra -20. Nullet på den tisidede bliver i første tilfælde 10 - og idet andet 20. At slå 1TIO betyder, at man slår en tisidet terning og aflæser resultatet p~ terningens overside. Nul betyder 10. At slå 1TB betyder, at.man slår en ottesidet terning og aflæser resultatet på oversiden. At slå 1TB betyder, at'man slår en'sekssidet terning og tæller "øjnene" på den side, der vender opad. At slå 1T4 betyder, at man slår en firesidet terning og aflæser resultatet på siden afterningen - den med de retvendte tal. En firsidet terning triller dårligt, det er derfor bedst at kaste den op i luften over bordet, for at få den til at dreje på den måde. At slå 1T3 betyder, at man slår en sekssidet terning,- og tæller de "øjne", der vender opad. En l'er eller 2'er =1, en 3'er eller 4'er = 2 og en 5'er eller B'er =3. At slå 1T2 betyder, at man slår med en sekssidet terning og tæller de "øjne", der vender opad. En l'er, 2'er, 3'er = 1, en 4'er, 5'er, 6'er = 2. Flere terninger At slå med flere terninger vil altid sige, atrnan skal lægge resultaterne sammen. Dette markeres ved at placere et tal foran bogstavet T. 3T6 betyder altså: Slå tre sekssidede terninger og læg resultaterne sammen., Dette vil give et tal på mellem 3 og IB. Procentterninger Procentterninger slår man, hvis man skal bruge et tal mellem 1 og 100. Forkortelsen for terningen erltloo. Skal man bruge så store tal kan man gøre flg.: Slå først 1TlO og aflæs resultatet som tiere (f.eks.: Slår du en 5'erlæses resultatet som 50). Slå derefter igen 1TlO, aflæs resultatet på helt almindelig vis oglæg det til det første resultat. Anvender man to tisidede terninger i forskellig farve, kan man slå procent- slag langt hurtige':' re. En af farver ne er så altid "tierne" og den anden "enere" - og begge' terninger kan slås samtidig. Eksempel Første terning viser: 1 O 4 O Anden terning viser: 3 B O O Resultatet bliver: Bemærk det sidste eksempel: Viser BEGGE terninger nul tolkes det som

11 Introduktion Tilpasning af temingslag Ind imellem må et resultatet af et terningkast ændres ved at tal lægges til eller trækkes fra. Da skriver vi f.eks. 2T8+2. Det betyder "slå to ottesidede terninger, læg resultatet sammen og læg 2 til." (I dette eksempel bliver resultatet et tal mellem 40g 18). FIGURER "Drager og Dæmoner" kan spilles helt uden spilleplader, kort eller færdige historier. Men spillet bliver mere nærværende, hvis spillerne har noget konkret af rette sin opmærksomhed imod. Stiller man f.eks. figurer op på et bord, kan alle lettere forestille sig hele situationen. Desuden opstår der ofte situationer,hvor det kan være vigtigt at vide, hvordan rollepersonerne står i forhold til hinanden og omgivelserne. Dette er især tilfældet under kamp. Bruger I figurer som symboliserer rollepersonerne, undgår, I mange unødvendige diskussioner om hvem,der stod hvor. Står figurerne på bordet, er det f.eks. let at se, om nogen står i"vejen for andres pile eller hvem der f.eks. først vil blive overmandet af et monster, der pludseligt dukker op. Det er også fornuftigt allerede fra starten at organisere en særlig marsch-orden, d.v.s. at man placerer figurerne i den orden de skal have, når de senere skal bevæge sig. Går (eller rider) de i en lang række eller går de to og to? Hvem går forrest, og hvem går så tæt sammen, at de kan tale sammen? Holder de afstand eller går de lige i hælene på hinanden? Den slags er det godt at vide, hvis noget skulle ske. Gruppen kunne jo blive overfaldet eller møde nogen! Med "Drager og Dæmoner" følger et ark med små, papfigurer, som du kan bruge til at markere både rollepersoner og andre væsner med. De kan klippes ud og bukkes, så de kan stå selv. I velassoterede forretninger med spil og legetøj findes der desuden små, fine figurer af tin-'med masser afdetajler - netop beregnet til rollespil. Har du lyst, kan du selv støbe dine tinfigurer. Der findes efterhånden.en lang række støbeforme med figurer, der passer til spil af denne art. Lidt ekstra udstyr i øvrigt kan gøre meget for at øge eventyrlysten. Har du en modeljernbane findes der sikkert der en masse tilbehør, som kan bruges; bygninger, træer, hegn, små sten o.s.v. Den slags detajler kan give hyt liv til et rollespil, der er ved at flade lidt ud, for med nye rekvisitter kan rollepersonernes kunnen sættes på nye spændende prøver. Kun smag og økon~ omi sætter grænser for tilbehør til spillet... Spilleplader Bruger du små figurer, kan det også være praktisk at have 'en spilleplade eller et spillebrædt at stille dem op på. Med dette spil følger en såkaldt spilleplade, som man kan stille figurerne op på under kamp f.eks. Spillepladen er kvadreret og hvert kvadrat svarer til 1,5 meter -' det betyder, at man let kan vurdere afstanden.mellem ting og figurer. Men udover at se, hvordan figurerne står ~ forhold til hinanden, kan'man også.have brug for at se, hvordan de.erplace~etjforhold til selve terrænet. Et god måde. at.klare det på er atbeklæde spillepladen med. gennemsigtig, selvklæbende plastfolie (kan købes hos papir- og'boghandlere)~senere l~;,an man så tegne terrænet op på spillepladen med vandopløselige tuscher. Men en fugtig klud kan man fjerne tegningen, når man har brug for et nyt terræn. Vinylbehandlede spilleplader kan Gog også købes færdige.

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

fantasiens hersker Indholdsfortegnelse Indledning Mesterevner og multiclass version 2,0

fantasiens hersker Indholdsfortegnelse Indledning Mesterevner og multiclass version 2,0 fantasiens hersker Mesterevner og multiclass version 2,0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Ekstra professioner...2 XP pris...3 Mester evner...4 Efterskrift...8 Indledning Dette hæfte er skrevet til de

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Evne beskrivelser: Du kan læse gamle dokumenter, skriftruller og runer skrevet i det uddøde sprog.

Evne beskrivelser: Du kan læse gamle dokumenter, skriftruller og runer skrevet i det uddøde sprog. Evne beskrivelser: Evner: +1-4 LP: Giver dig ekstra LP til din total LP pulje. +1-4 SP: Giver dig ekstra SP til din total SP Læse/skrive oldskrift: Du kan læse gamle dokumenter, skriftruller og runer skrevet

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

Live rollespil. grund regel bogen. K [Vælg datoen]

Live rollespil. grund regel bogen. K [Vælg datoen] Live rollespil grund regel bogen. K [Vælg datoen] 24/8-2014 Indhold Indledning.... 2 Din rolle.... 3 Reglerne generelt.... 3 Regler for kamp.... 3 Reglerne for våben.... 4 Regler for kropspoint og rustninger....

Læs mere

Agara Regelsæt 1.0. Agara... 1 At starte en karakter... 1 Sådan får du Evne-Point (EP):... 1 Møgvejrs-bonus... 1 Plotcenteret... 1

Agara Regelsæt 1.0. Agara... 1 At starte en karakter... 1 Sådan får du Evne-Point (EP):... 1 Møgvejrs-bonus... 1 Plotcenteret... 1 Agara... 1 At starte en karakter... 1 Sådan får du Evne-Point (EP):... 1 Møgvejrs-bonus.... 1 Plotcenteret... 1 Tjek-in... 1 Våbentjek:... 2 Kamp... 2 Mure/vægge/bygninger... 2 In-game genstande... 2 Livspoint

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Interview med Serpina Mithramsdatter

Interview med Serpina Mithramsdatter Interview med Serpina Mithramsdatter af Helle Ryding 2013 Interview med Serpina Mithramsdatter Det er nok det mærkeligste sted, jeg indtil nu har siddet og interviewet nogen. Det er efterår. Morgenluften

Læs mere

Rollespil i sommerferien Fra sværdworkshop til Svend Gønge. m. Rollespilsfabrikken & Rollespilsakademiet

Rollespil i sommerferien Fra sværdworkshop til Svend Gønge. m. Rollespilsfabrikken & Rollespilsakademiet Rollespil i sommerferien Fra sværdworkshop til Svend Gønge m. Rollespilsfabrikken & Rollespilsakademiet Har I nogle børn, der godt kunne tænke sig en oplevelse i sommerferien? Så kan vi måske hjælpe. Rollespilsakademiet

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Kamp Fra tid til anden kommer karakterer op at slås i rollespil. Der er to typer af kamp: Nævekamp og Væbnet kamp.

Kamp Fra tid til anden kommer karakterer op at slås i rollespil. Der er to typer af kamp: Nævekamp og Væbnet kamp. Generelle regler Dette er regler som gælder for alle. Alle kan de ting, som er beskrevet under Generelle regler. Vil man kunne mere end grundreglerne, så læs videre under Evnerne, hvor ens karakter kan

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Hareskovens Færdigheder 1.0

Hareskovens Færdigheder 1.0 Hareskovens Færdigheder 1.0 Færdighed: Er et fælles navn for alle evner, formularer og ritualer. Man skal stå stille ved brug af en færdighed. Formular: En magisk effekt som kræver en rite alt efter formularens

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

nd&d: Den døde eventyrer Den døde eventyrer er et officielt Fastaval rollespiller-gilde supplement til Hinterlandet.

nd&d: Den døde eventyrer Den døde eventyrer er et officielt Fastaval rollespiller-gilde supplement til Hinterlandet. Den døde eventyrer Den døde eventyrer er et officielt Fastaval rollespiller-gilde supplement til Hinterlandet. I ødemarken er der helte og skurke, eventyrere og opdagelsesrejsende, og nogle gange finder

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

SAGAregler BASISroller 0.7,5

SAGAregler BASISroller 0.7,5 Grundkarakterer Magimodstand Krigeren Magimodstand er evnen til at modstå enkelte magiske formularer der bliver kastet på en selv. Magimodstand virker kun hvis den er blevet aktiveret ved et særligt Ritual

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Jeg bliver farligere, end du aner

Jeg bliver farligere, end du aner KAPITEL 51 Jeg bliver farligere, end du aner Estrid lægger øret mod yderdøren og lytter. Den omstrejfende hund hænger slapt hen over skuldrene på hende. Kan I høre det? hvisker hun. Magnar, Viggo og Damir

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Peter og den lamme mand

Peter og den lamme mand APG 3,1-10, MESTERENS EFTERFØLGERE, S. 57-59 Peter og den lamme mand Huskevers: Vær med til at hjælpe ROM 12,13 Budskabet: Jeg kan hjælpe andre. Katja slog sit ben. Se bandagerne. Se hendes krykker. Katja

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Rollespil pa Biblioteket? Et par tilbud fra. Rollespils akademiet. Foto: Anders Berner, Christian Frostholm, David Trood

Rollespil pa Biblioteket? Et par tilbud fra. Rollespils akademiet. Foto: Anders Berner, Christian Frostholm, David Trood Rollespil pa Biblioteket? Et par tilbud fra Rollespils akademiet Foto: Anders Berner, Christian Frostholm, David Trood Workshops for børn Lav dit eget rollespilssværd (med gaffa-tape) Workshop Dette er

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere