Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden."

Transkript

1 KODA MEDLEMSHÅNdBOG

2 HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation eller på tlf Her kan du bl.a. få svar på spørgsmål om medlemskab, værkregistrering, afregning og reklamationer over afregning. MUSIKRAPPORTERING eller på tlf Her kan du bl.a. få svar på spørgsmål om rapportering af koncerter og rapportering af musik spillet i medierne. International Information eller på tlf Her kan du bl.a. få svar på spørgsmål om afregning fra udlandet og få information om hvad du selv kan gøre hvis din musik spilles i udlandet. Medieafdelingen Her kan du blandt andet få svar på spørgsmål om brug af musik på internet. KOLOFON Redigeret af Inge Lise Larsen Tryk: Mediefabrikken ApS Grafisk design: Jesse Jacob / mediefabrikken.dk Forsidefoto: Rune Johansen (på fotoet ses Kashmir på Roskilde Festival) Sted: København Oplag: Prododuktions år: 2010 / 2. oplag, revideret udgave / ISBN

3 indhold koda / indhold 01/ kort om koda 4 Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 02/ det gyldne overblik 8 Ophavsret og beskyttelse af din musik og tekst 9 Hvordan arbejder ophavsretsselskaberne? 10 Pengeflow mellem brugere, rettighedshavere og de ophavsretslige organisationer 10 Hvem ender pengene hos? 12 KODA s øvrige samarbejdspartnere 13 03/ koda udadtil 14 Hvem betaler til KODA og hvorfor? 15 Hvem er KODA s kunder? 15 Hvornår skal man have tilladelse til at spille musik? 16 Hvad koster det at spille musik? 16 Musik i medierne 17 Hvordan er KODA s indtægter sammensat? 19 04/ ncb 20 Du er også medlem af ncb 21 ncb i korthed 21 1

4 koda / indhold ncb s provision 22 Skriver du bestillingsmusik? 22 ncb-vederlaget 22 Kontrol med dem, der indspiller din musik 22 05/ hvordan bruger jeg Koda? 24 Brug KODA! Mit KODA 26 Støttemuligheder fra KODA 27 06/ udbetaling til medlemmerne 32 Husk skatten 33 Udbetaling fra KODA 33 Udbetaling fra ncb 33 Pseudonym og kunstnernavn 34 Betalingsadresse 34 Transport og udlæg 34 07/ værkregistrering hos koda 36 Før du anmelder dine musikværker 37 Rettelser til værkregistreringen 38 Hvis der er fejl i registreringen 38 Fordeling af procentandele mellem rettighedshaverne 38 Standardfordeling 39 Aftalt fordeling 39 Tilladelse til bearbejdelser af andres værker 39 Ny tekst eller musik til eksisterende værker 40 Frie og delvist frie værker 40 Standarfordeling for offentlig fremførelse (koda) 41 Standarfordeling for indspilning (ncb) 42 08/ musikforlag 44 2 Når du vil indgå aftale med et musikforlag 45 Procentandel til musikforlag 45

5 Musikforlagskontrakter 46 09/ afregning fra koda 48 KODA s fordelingsplan 49 Hvordan er et typisk afregningsforløb? 50 Afregningsbilag 51 Afregningseksempler 51 Afregningsområder 53 Hvordan får KODA kendskab til, hvilke værker der spilles? 53 Rapportering af musik til koncerter 54 Rapportering af baggrundsmusik 55 koda / indhold 10/ værd at vide Hvis din musik bruges på internettet 59 Hvis din musik bliver spillet i udlandet 61 Hvis din musik er blevet uropført 62 Hvis din musik er med i en film 62 Hvis din musik bruges i reklamer 62 Hvis din musik bruges som jingle/kending 63 11/ værd at kende 64 Relevante organisationer for KODA s medlemmer 65 3

6 01. /

7 kort om koda HVAD ER KODA? KODA - Komponistrettigheder i Danmark - er en nonprofit medlemsforening stiftet af komponister, tekstforfattere og musikforlag i Foreningen har i dag medlemmer og varetager deres ophavsrettigheder, når deres musikværker spilles offentligt eller bruges på internettet. KORT OM KODA / kap. 1 KODA har to hovedopgaver: n at indgå aftaler og indhente betaling fra musikbrugerne. Musikbrugerne er dem der spiller medlemmernes musik offentligt. (Fx i radio, koncerter, diskoteker, butikker, internettet, etc.) n at sørge for, at de indkomne beløb afregnes korrekt til rettighedshaverne. Den kollektive indgåelse af aftaler med brugere af de ophavsretligt beskyttede værker kaldes også kollektiv forvaltning. Denne praksis har man indført, fordi de enkelte komponister og tekstforfattere ikke selv ville kunne holde øje med, hvor deres musik blev spillet. Uden KODA ville ophavsmændene derfor få svært ved at få penge, når deres musik spilles offentligt, ligesom det også ville være næsten umuligt for musikbrugerne at få indhentet de relevante musiktilladelser. Bortset fra en mindre andel, der går til administration, går alle de penge, der indbetales til KODA, videre til dem, der har skabt musikken. KODA ledes af et råd, der består af ni medlemmer. Rådsmedlemmerne udpeges af musikorganisationerne Dansk Komponistforening, Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Danske Populærautorer og Dansk Musikforlæggerforening. Rådet vælger en formand og næstformand, der sidder i perioder på to år ad gangen. Du kan læse mere om rådets aktuelle sammensætning på 5

8 KORT OM KODA / kap. 1 HVEM KAN BLIVE MEDLEM AF KODA? Du kan blive medlem af KODA, hvis du komponerer musik eller skriver tekster til musik. Du bliver medlem ved at udfylde og underskrive en medlemserklæring og indbetale et indmeldelsesgebyr. Musikforlag kan også blive medlem. Musikforlagene udgiver musik og noder samt arbejder for at udbrede kendskabet til musikværker, hvis ophavsmænd de har indgået en aftale med. Når en ophavsmand dør, overgår rettighederne til vedkommendes arvinger. Hvis der er flere arvinger, skal de udpege en repræsentant, der kan modtage udbetalingerne fra KODA og NCB. Har man arvet rettigheder, er det vigtigt at kontakte os, så vi ved, hvem vi skal udbetale og henvende os til. HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE MEDLEM? Medlemskabet træder i kraft fra den 1. januar det år, man melder sig ind. Medlemskabet af KODA er et personligt medlemskab, så et band kan ikke blive medlem af KODA. Ønsker du en dag at melde dig ud igen, skal det ske med et års varsel til udgangen af et kalenderår. Udmeldelse skal ske skriftligt til KODA. Når du melder dig ind i KODA, bliver du automatisk medlem af NCB (Nordisk Copyright Bureau). KODA og de øvrige nordiske forvaltningsselskaber har valgt NCB til at varetage medlemmernes ophavsrettigheder, når musikken indspilles på eksempelvis en cd, video, dvd eller andre lydbærende medier. Læs mere om NCB i kapitel 4. Medlemserklæringen er en juridisk bindende aftale mellem dig og KODA. Når du underskriver KODA s medlemserklæring, overdrager du KODA retten til at forvalte rettighederne, når din musik spilles offentligt eller indspilles fx på en cd. Det indebærer, at KODA herefter har bemyndigelse til at fastsætte prisen på din musik og til at give andre tilladelse til at bruge den. En af fordelene ved at være medlem af KODA er, at du sikres afregning, når din musik fx spilles i radioen eller bruges som baggrundsmusik i en butik. Fordi vi repræsenterer mange komponister og tekstforfattere, kan vi være med til at sikre, at der afregnes et rimeligt vederlag til medlemmerne. Det er imidlertid vigtigt at vide, at du, ved at underskrive medlemserklæringen fraskriver dig retten til selv at indgå aftaler om, hvad det skal koste at spille din musik offentligt, eller kopiere den til en cd. Det betyder også, at selvom du kun spiller dine egne værker til en koncert, så kan du ikke aftale med koncertarrangøren, at han ikke skal betale den almindelige tarif til KODA for at afholde koncerten. 6 Grunden til, at du som medlem af KODA ikke selv kan indgå disse aftaler, er, at KODA s medlemmer har besluttet, at man står stærkere, når man samler alle rettighederne til musikværkerne i én forening. På den måde beskytter systemet medlemmerne, fordi en koncertarrangør eller radiokanal ikke bare kan

9 overtale et medlem til, at det skal være gratis at bruge hans/hendes musik. Det er også vigtigt at vide, at medlemserklæringen gælder for alle dine værker. Der er tale om en eksklusiv aftale, og det betyder, at du ikke kan holde nogle værker uden for aftalen med KODA. I den sammenhæng spiller det ingen rolle, om musikværket er anmeldt til KODA eller ej. KORT OM KODA / kap. 1 7

10 02. /

11 det gyldne overblik det gyldne overblik / kap. 2 Hvad er det i grunden, man får KODA-vederlag for, og hvor stammer pengene fra? Det kan være vanskeligt at få overblik over de forskellige ophavsretlige aftaler, der er relevante inden for musikbranchen samt hvilke organisationer der varetager hvad, og ikke mindst, hvem der betaler til hvem. For at vise pengenes vej fra brugerne til komponisterne og tekstforfatterne, har vi i det følgende kapitel skitseret ophavsrettens principper, ophavsretsselskabernes arbejdsområder og de vigtigste økonomiske bevægelser mellem branchens hovedaktører. OPHAVSRET OG BESKYTTELSE AF DIN MUSIK OG TEKST Ophavsretsloven er den lov, der beskytter ophavsmænd, producenter og udøvende kunstnere mod, at andre kan kopiere og bruge deres værker uden deres samtykke. Ophavsretten beskytter forskellige grupper af rettighedshavere: skabere af litterære værker, sceneværker, filmværker m.v., såvel som skabere af musikværker. Det er alene ophavsmændene, der kan bestemme, hvornår deres musikværk må offentliggøres eller indspilles første gang. Selv om du har overdraget forvaltningen af dine rettigheder til KODA og NCB, er der ingen, der må bruge din musik i en reklamemæssig, politisk, religiøs eller pornografisk sammenhæng, uden at du på forhånd har givet tilladelse til det. Hvis ophavsretten til et musikværk er blevet krænket i forbindelse med en indspilning, kan NCB nedlægge forbud mod distribution af det pågældende produkt. Ifølge ophavsretsloven er ophavsmandens musikværker beskyttede fra det øjeblik, de er skabt, og indtil 70 år efter ophavsmandens død, uanset om ophavsmanden var medlem af KODA eller ej. Det er imidlertid kun, hvis ophavsmanden har været medlem af KODA og NCB, at vi kan sikre, at ophavsmanden eller dennes arvinger får betaling, når ophavsmandens musikværker spilles offentligt eller bliver indspillet. Det er ophavsmændene selv, der forvalter det, der kaldes trykkerettighederne, altså retten til at bestemme om, hvor og hvornår deres musik må trykkes i en sangbog, et nodehæfte eller lignende. 9

12 det gyldne overblik / kap. 2 HVORDAN ARBEJDER OPHAVSRETSSELSKABERNE? I praksis opdeles ophavsretten i to typer rettigheder, der knytter sig til forskellige aspekter af musikkens tilblivelsesproces og brugen af den. Den konkrete produktion af cd er og andre lydbærende produkter (fx audio-dvd og vinyl) er omfattet af det, man kalder mekaniske rettigheder, dvs. rettighederne til at indspille, kopiere og på andre måder fremstille eksemplarer af musikken. Når en producent vil indspille et givet værk på fx cd, skal han først indhente tilladelse til det. Disse rettigheder varetages i Norden af NCB (Nordisk Copyright Bureau). Offentlig fremførelse af musik er omfattet af de såkaldte fremførelsesrettigheder, altså rettighederne til at spille beskyttet musik offentligt. Det gælder uanset, hvilken form musikken fremføres i, herunder også livekoncerter, radiotransmissioner eller afspilning af musik fra en cd i fx en butik eller et fitnesscenter. I alle disse tilfælde er det arrangøren eller indehaveren, der har ansvaret for at betale for den offentlige fremførelse af musikken. Det er hhv. KODA og Gramex, der varetager fremførelsesrettigheder i Danmark. PENGEFLOW MELLEM BRUGERE, RETTIGHEDSHAVERE OG DE OPHAVSRETSLIGE ORGANISATIONER INDSPILNING OG SALG AF MUSIK Når en privat musikbruger køber fx en cd eller downloader et stykke musik online, går en del af købsprisen til producenten. Producenten overdrager som regel en del af indtægten til kunstneren, der har indspillet musikken, og beholder en del til bl.a. dækning af omkostninger ved produktionen. For hver sang der produceres, skal producenten betale et fast beløb til NCB, som formidler pengene videre til værkets ophavsmænd som betaling for retten til at indspille det givne værk. Det økonomiske flow i forbindelse med de mekaniske rettigheder kan illustreres således: Når man køber en cd eller et andet musikprodukt, skal pengene igennem mindst to led, før de når frem til den eller dem, der har skrevet musikken. Privat musikbruger Producent Komponist/ sangskriver Musikforlag 10 Fig. 1. PENGEFLOW I FORBINDELSE MED EKSEMPLARFREMSTILLING (FX AF CD) (MEKANISKE RETTIGHEDER) Udøvende musiker

13 PRODUCENTER kan både være musikproducenter (pladeselskaber) og producenter af andre produkter, der indeholder musik (fx filmproducenter). Producenterne står for produktionen af musikprodukter, herunder indspilning og kopiering og i nogle tilfælde også for distribution af produktet. Når en producent beslutter sig for at indspille en cd, skal han først indhente tilladelse fra NCB. For hver musik-cd, der laves, er producenten forpligtet til at betale NCB-vederlag, som fordeles til ophavsmænd og evt. forlag. NCB varetager ophavsmændenes og musikforlagenes mekaniske rettigheder. Når fx et pladeselskab udgiver en cd, sikrer NCB, at ophavsmanden får betaling fra pladeselskabet for den musik, der er brugt. Hvis ophavsmanden har indgået en aftale med et forlag om fx reproduktion og salg af musikværket, får dette forlag ligeledes en andel af indtægterne via NCB. OPHAVSMÆNDENE til værkerne er de komponister og tekstforfattere, der har skrevet dem. Ophavsmændene modtager NCB-vederlag, når de mekaniske rettigheder udnyttes. I visse tilfælde vælger ophavsmændene at overdrage nogle af rettighederne til fx et forlag, som dermed også får del i de ophavsretlige indtægter. det gyldne overblik / kap. 2 FORLAG varetager udvikling, salg og promovering af komponisters og tekstforfatteres værker i Danmark og i udlandet. Nogle musikforlag udgiver også noder, tekstbøger og andre musikrelaterede tryksager. Som regel får forlagene en andel af KODA- og NCB-vederlaget for deres arbejde. UDØVENDE KUNSTNERE er de musikere, der indspiller værker eller spiller dem live. De har rettighederne til deres præstation, som fx en pladeindspilning eller live-optræden. De udøvende kunstnere kan også være ophavsmænd, men er det ikke nødvendigvis. Honoreringen aftales indbyrdes mellem kunstneren og producenten. OFFENTLIG FREMFØRELSE AF INDSPILLET MUSIK Når der spilles musik på caféer, hos frisøren, på internettet, ved koncerter eller i radio og tv, skal der betales et vederlag til musikkens ophavsmænd for den offentlige fremførelse af værkerne. Det er stedets indehaver eller arrangør, der skal betale vederlaget. Når det drejer sig om offentlig musikfremførelse, er det hhv. KODA og Gramex, der forvalter rettighederne og varetager fordelingen af kundernes betaling. Komponist/ sangskriver KODA-kunde Musikforlag Producent Fig. 2 PENGEFLOW I FORBINDELSE MED OFFENTLIG FREMFØRELSE (IKKE LIVE) (FREMFØRELSESRETTIGHEDER) Udøvende musiker 11

14 det gyldne overblik / kap. 2 KODA varetager ophavsmændenes og musikforlagenes fremførelsesrettigheder. KODA opkræver vederlag i forbindelse med offentlig fremførelse af beskyttet musik, dvs. når musikken spilles i radio, tv, diskoteker, butikker, koncerter samt på internettet. Kundernes indbetalinger fordeles til ophavsmænd og forlag efter gældende regler. KODA indgår i et tæt samarbejde med NCB og til dels med Gramex. GRAMEX varetager de udøvende kunstneres og deres producenters (pladeselskabers) fremførelsesrettigheder. De udøvende kunstnere får Gramex-vederlag, når deres cd er spilles offentligt, med mindre de har overdraget deres rettigheder til fx et pladeselskab. Gramex kunder er for en stor dels vedkommende de samme som KODA s, og i mange tilfælde samarbejder KODA og Gramex, så kunden kun behøver at betale ét sted. OFFENTLIG FREMFØRELSE AF LEVENDE MUSIK Mens Gramex udelukkende opkræver vederlag for musik, der er indspillet på cd eller andre medier, dækker KODA også live-området, dvs. koncerter, levende baggrundsmusik og andre offentlige optrædener. Her ser pengestrømmen således ud: Komponist/ sangskriver Musikforlag Koncertarrangør Fig 3. OFFENTLIG LIVE-FREMFØRELSE (FX LIVE KONCERT) (FREMFØRELSESRETTIGHEDER) Udøvende musiker HVEM ENDER PENGENE HOS? n Af de penge, der går gennem ophavsretsselskaberne, går kun en mindre andel til administration. Resten ender hos rettighedshaverne. Det vil sige, at: n Ophavsmænd modtager KODA-vederlag, når deres værker spilles offentligt (fremførelsesrettigheder), og NCB-vederlag, når deres værker indspilles (mekaniske rettigheder). n Musikforlag kan være medlem af KODA og NCB på lige fod med komponister og sangskrivere og modtager i så fald både KODA- og NCB-vederlag. n De udøvende kunstnere får Gramex-vederlag, når deres cd er spilles offentligt. 12 n Producenterne modtager et Gramex-vederlag, når en cd, de har produceret, spilles offentligt.

15 KODA S ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE I Danmark er der flere andre musikorganisationer, der er nært beslægtet med KODA og arbejder inden for de samme områder. COPY-DAN varetager rettighederne til kopiering af kunstnernes værker i forskellige specifikke sammenhænge. Det kan eksempelvis være kopiering til undervisningsbrug. COPY-DAN består af fem forskellige afdelinger, der hver især varetager et særligt område. De fem områder er Båndkopi, Kabel-TV, Tekst & Node, AVU-Kopier og Billedkunst. KODA-DRAMATIK er en særskilt forening, der varetager de musikdramatiske rettigheder for rettighedshaverne, når deres musik bruges i opera, operetter, musicals m.v. De musikdramatiske rettigheder kaldes også for store rettigheder. KODA-DRAMATIK har samme adresse som KODA, og administrationen varetages herfra. Man bliver dog ikke automatisk medlem af KODA-DRAMATIK, når man melder sig ind i KODA. Hvis man vil være medlem af KODA-DRAMATIK, skal man kontakte KODA-DRAMATIK særskilt. det gyldne overblik / kap. 2 Herudover har KODA en række samarbejdspartnere i udlandet. I dag har KODA gensidighedsaftaler med over 70 forvaltningsselskaber verden over, hvilket dækker godt 125 selvstændige nationer og de områder, de repræsenterer. Men det er ikke i alle lande, at der er selskaber at indgå aftale med. De områder, der ikke er så godt repræsenteret, er primært Asien, Mellemøsten og Afrika. Aftalerne mellem selskaberne betyder i praksis, at selskaberne gensidigt repræsenterer hinandens medlemmers repertoire. Aftalerne sikrer altså, at når medlemmernes musik spilles i udlandet, så afregner selskabet i det pågældende land til KODA, der så videreafregner til medlemmerne herhjemme. KODA har et meget nært samarbejde med selskaberne i de nordiske lande, som er STIM i Sverige, TONO i Norge, TEOSTO i Finland og STEF i Island. Selskaberne har gennem de seneste år samarbejdet om at udvikle fælles it-systemer tilpasset vores særlige behov. 13

16 03. /

17 koda udadtil HVEM BETALER TIL KODA OG HVORFOR? Der skal altid betales, når der spilles musik offentligt. Betalingen sker til KODA, som sørger for fordelingen af pengene til de komponister og tekstforfattere, hvis musikværker er blevet spillet. Når musikbrugerne har indgået en aftale med KODA får de en blankolicens, som betyder, at de har ret til at spille al den musik KODA repræsenterer. koda udadtil / kap. 3 Populært sagt spilles musik offentligt, når det foregår uden for hjemmets fire vægge. Det gælder musik brugt i butikker og restauranter, på diskoteker og ved koncerter. På samme måde er der tale om offentlig brug af musik, når musikken udsendes i radio, tv og på internettet. Også foreninger skal indgå en aftale med KODA, når der spilles musik for foreningens medlemmer, fx i sportsforeningen eller i filmklubben. Når musikken spilles live, får kunstneren løn for sin optræden som udøvende kunstner (musiker). Dermed er der ikke betalt til dem, der har skrevet musikken. Derfor skal koncertarrangøren betale til KODA og rapportere, hvilken musik der er spillet til koncerten. Oftest er det de optrædende selv, der sørger for rapportering til KODA. De aftaler, KODA har med DR, TV2 og lokalradio/tv-stationerne, gælder kun radio/tv-stationernes ret til at udsende musikken til private husstande. Aftalerne giver ikke modtageren ret til at spille musik fra radio og tv, hvor der er offentlig adgang, fx i et forretningslokale. Butiksindehaveren skal derfor selv søge tilladelse hos KODA. HVEM ER KODA S KUNDER? KODA s kundekreds strækker sig lige fra Danmarks Radio, TV2, satellit-tv, lokalradioer og lokal-tv til restauranter, spillesteder, butikker, koncerterarrangører, online musikdistributører osv. KODA s kundebase indeholder ca aktive kunder. Vi kalder også kunderne for musikbrugerne. Det er altså alle dem, der i en eller anden form spiller musik offentligt. Det er lige meget, om musikken spilles live, eller om musikken kommer fra et anlæg. 15

18 koda udadtil / kap. 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE TILLADELSE TIL AT SPILLE MUSIK? Det er altid den ansvarlige arrangørs opgave at sørge for en musiktilladelse og betaling til KODA. Som udgangspunkt er det altid ejeren af en butik/forretning/virksomhed, der er ansvarlig for at betale til KODA, hvis der spilles musik i butikken. Det er også indehaverens ansvar, selv om det måske er en leverandør af varer til butikken, der fx har opstillet en videotrailer. Ved koncerter og andre enkeltarrangementer, hvor der kræves polititilladelse, er det som udgangspunkt indehaveren af polititilladelsen, der er ansvarlig over for KODA. Desværre er det ikke alle, der automatisk tilmelder sig KODA, når de åbner eller overtager en forretning eller skal afholde et arrangement. KODA køber derfor jævnligt adresser over forskellige brancher, hvor der normalt spilles musik. Desuden klipper vi annoncer om musikarrangementer i stort set alle aviser. Derudover har vi konsulenter, der dækker hele Danmark og besøger vores kunder. Konsulenterne tilbyder også en aftale til dem, der bruger musik, men endnu ikke har fået en aftale med KODA. HVAD KOSTER DET AT SPILLE MUSIK? Priserne er indrettet efter, hvordan musikken bruges og hvor central en rolle, den spiller i forretningen eller arrangementet. Musik til aerobic koster fx. mere, end det gør at spille baggrundsmusik i en frisørsalon. Hvis en musikbruger ikke betaler, kan KODA i yderste konsekvens være nødt til at få udstedt et fogedforbud mod at spille musik. Det er heldigvis ikke så tit, vi bliver nødt til at tage så drastiske skridt. Langt de fleste kan godt se fornuften i at skulle betale til KODA. PRISEKSEMPLER 2009 MODEBUTIK ELLER FRISØR PÅ OP TIL 240 M 2 MED MUSIK FRA RADIO/CD 493,00 kr. til KODA og 369,50 til Gramex pr. kvartal = 862,50 kr. pr. kvartal eller ca. 9,50 kr. pr. dag VAREHUS/SUPERMARKED PÅ OP TIL 240 M 2 2,05 kr. pr. m2 til KODA og 1,54 kr. pr. m2 til Gramex pr. kvartal = 3,59 kr. pr. m2 pr. kvartal MUSIK SOM VENTESIGNAL I TELEFONEN I EN VIRKSOMHED MED 20 INDGÅENDE LINIER 1.345,50 kr. til KODA og 1.009,00 til Gramex årligt = 2.354,50 kr. pr. år CAFÉ ELLER RESTAURANT PÅ 100 M 2 MED MUSIK FRA RADIO/CD 410,50 kr. til KODA og 308,00 kr. til Gramex pr. måned = 718,50 kr. pr. måned eller ca. 25,00 kr. pr. dag 16 DISKOTEK PÅ 150 M 2 MED 3 UGENTLIGE ÅBNINGSDAGE 192,00 kr. til KODA og 144,00 kr. til Gramex pr. dag = 336,00 kr. pr. dag

19 AEROBIC (PRIS PR. LEKTION) Under 20 deltagere: 12,68 kr. til KODA og 9,51 til Gramex pr. lektion = 22,19 kr. pr. lektion AEROBIC (PRIS PR. LEKTION) 20 deltagere og derover: 19,01 kr. til KODA og 14,26 til Gramex pr. lektion = 33,27 kr. pr. lektion KONCERT med en billetindtægt på kr.: 5,5 pct. af billetindtægten = kr. til KODA BIOGRAFER 1 pct. af billetindtægten (ekskl. moms) til KODA koda udadtil / kap. 3 MUSIK I MEDIERNE Over halvdelen af de indtægter, som KODA opkræver til komponister, tekstforfattere og musikforlag, stammer fra medieområdet. Medieområdet omfatter musik distribueret på internettet, i radio samt i tv. I disse medier anvendes meget musik og i forskellige former, eksempelvis som fonogrammusik, underlægningsmusik, jingles samt i reklamer. RADIO KODA s indtægter fra radio dækker over: DR n Landsdækkende radiostationer Netværk af kommercielle lokalradioer (fx Voice) Kommercielle radiostationer (fx Radio Viborg) Ikke-kommercielle radiostationer (ofte idebaserede radiostationer) Radiostationerne betaler som udgangspunkt en procentdel af deres omsætning afhængigt af, hvor meget musik der spilles i radioen. Som minimum betaler radioen et beløb, som opgøres efter, hvor mange timer radioen sender, hvor meget musik der sendes samt hvor mange der har mulighed for at høre radioen. DAB DAB (Digital Audio Broadcast) er digital radio. Den digitale teknologi giver flere fordele. Det er bl.a. muligt at sende flere radiokanaler på DAB end på almindelig radio. KODA følger løbende udviklingen inden for radioområdet og laver nye tidssvarende aftaler. 17

20 koda udadtil / kap. 3 TV KODA s indtægter fra tv dækker over: DR Kommercielle tv-stationer som TV2, TV2 Zulu, TV2 Charlie, Scandinavian Movie Channel, 24 Nordjyske, 24 Sjællandske og DK4 Lokal-tv Tv-stationerne betaler som udgangspunkt en procentdel af deres omsætning, afhængig af hvor meget musik der indgår i programfladen. Der betales også et minimumsvederlag. KABEL-TV M.V. COPY-DAN varetager rettighederne, på vegne af KODA, når udsendelser med beskyttet musik udsendes til parabol, fællesantenneanlæg eller kabel-tv. Der findes forskellige regler, afhængig af hvordan udsendelserne sker. Området er af væsentlig betydning for rettighedshaverne, herunder KODA s medlemmer, da satellit- og kabel-tv er meget udbredt samt genererer store indtægter til KODA s medlemmer. De husstande, der modtager tv-kanaler via fx kabel-tv, betaler et vederlag til KODA via COPY-DAN pr. kanal, som de kan modtage. Betalingen er afhængig af, hvor meget musik der bliver spillet i den pågældende kanal. 18

21 HVORDAN ER KODA S INDTÆGTER sammensat? I 2008 VAR KODA S INDTÆGTER SAMMENSAT SOM VIST PÅ ILLUSTRATIONEN HER: Modtaget fra udlandet 5,5 pct. (kr ) Anden offentlig fremførelse 23,8 pct. (kr ) Båndkopi 0,9 pct. (kr ) Renter 2,4 pct. (kr ) Radio og tv 42,2 pct. (kr ) Satellit og kabel 25,2 pct. (kr ) koda udadtil / kap. 3 Total: kr. (Ovenstående regnestykke er i afrundede tal.) 19

22 04. /

23 NCB DU ER OGSÅ MEDLEM AF NCB Når du som komponist, tekstforfatter eller musikforlag melder dig ind i KODA, bliver du automatisk medlem af NCB (Nordisk Copyright Bureau). ncb / kap. 4 KODA tager sig af dine fremførelsesrettigheder fx når din musik bliver spillet til koncerter og i radio/ tv mens NCB tager sig af dine indspilnings- og kopieringsrettigheder, når din musik udgives på cd, video, dvd eller andre lydbærende medier. NCB-rettighederne kaldes også de mekaniske rettigheder. (Se kapitel 2.) Forvaltningen af onlinedistribution af musik som fx streaming/download via internettet og download af ringetoner via SMS er sker i et samarbejde mellem NCB og KODA. NCB I KORTHED NCB er et nonprofit selskab, som ejes af de nordiske forvaltningsselskaber - det vil sige KODA (Danmark), STEF (Island), STIM (Sverige), TEOSTO (Finland) og TONO (Norge). Endvidere er der et tæt samarbejde med selskaberne i de baltiske lande: AKKA/LAA (Letland), EAÜ (Estland) og LATGA-A (Litauen). NCB har lokalkontorer i alle de nordiske og baltiske hovedstæder. Hovedkontoret ligger i København. NCB s kunder er alle dem, der indspiller musik og udgiver den på medie. Det vil først og fremmest sige pladeselskaberne, men også film- og videoselskaber, mulitimedieproducenter, internetudbydere og ringetonedistributører m.fl. Dem, der bruger din musik i indspilninger, skal betale en bestemt procentsats en royalty, som normalt kaldes NCB-vederlaget af fx cd ens salgspris. Det beløb, du får udbetalt, afhænger af, hvilket medie musikken udgives på, og i hvilken sammenhæng musikken anvendes. NCB har gensidighedsaftaler med udenlandske søsterselskaber. Derved sikres det, at de nordiske og baltiske komponister, tekstforfattere og musikforlag også får vederlag gennem NCB, når deres musik distribueres på cd er m.v. i andre lande. 21

24 ncb / kap. 4 NCB anvender også løbende ressourcer på at få sat en stopper for firmaer og enkeltpersoner, der producerer, distribuerer og forhandler ulovlige cd er og andre musikprodukter både i fysisk form og på internettet. I samarbejde med myndighederne og andre organisationer i musikbranchen, har NCB gennem adskillige år leveret en målrettet indsats for at bekæmpe piratkopiering af musik. NCB og KODA indgår blandt andet i Antipiratgruppen, som er en sammenslutning inden for film-og musikbranchen, der bekæmper ulovlig kopiering og distribution af film og musik. Læs mere om Antipiratgruppen på NCB S PROVISION Til dækning af administrationsomkostningerne fratrækker NCB en provision fra det beløb, du skal have udbetalt. Du betaler naturligvis kun provision, hvis NCB udbetaler penge til dig. NCB har forskellige provisionssatser for de forskellige produktområder, ligesom provisionssatserne afhænger af, om det er NCB selv eller en udenlandsk samarbejdspartner, der har indkasseret pengene. Du vil altid på din afregning kunne se, hvilken procent der er fratrukket. I øvrigt er de opdaterede satser altid tilgængelige på NCB s hjemmeside. SKRIVER DU BESTILLINGSMUSIK? Bestillingsmusik er ny musik, som en producent bestiller hos en komponist for at anvende den i fx en film, på tv eller i en video- eller teaterproduktion. Ud over NCB-vederlaget som er betaling for indspilning og kopiering skal producenten betale et bestillingshonorar til komponist og tekstforfatter for arbejdet med at skrive musikken. Husk, at NCB som udgangspunkt kun kan sikre dig betaling for brug af den musik, som du har anmeldt til KODA. Det gælder naturligvis også bestillingsmusik. Kontakt NCB s AV-afdeling, hvis du skal lave bestillingsmusik, eller tjek oplysningerne om bestillingsmusik på NCB s hjemmeside. NCB-VEDERLAGET NCB s priser (NCB-vederlaget) for cd er og andre lydbærende medier er baseret på en international overenskomst, den såkaldte BIEM/IFPI-aftale. Oplysninger om de til enhver tid gældende tariffer finder du på NCB s hjemmeside. 22 Ved brug af musik i spillefilm og andre billedproduktioner taler man om, at der sker en synkronisering mellem musik og billeder. Alt afhængig af produktionens art og musikkens anvendelse, kan NCB være nødt til at indhente individuel tilladelse fra de pågældende rettighedshavere.

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 indhold koda / indhold 01/ kort om koda 4 Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 02/ det gyldne overblik 8 Ophavsret og beskyttelse af din musik og tekst

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk/mit-koda. Log på Mit KODA Her får du adgang til dine egne musikværker, afregningsbilag og mulighed

Læs mere

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus.

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. MUSIKFORLAG Af Ole Dreyer For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Musikforlagets primære arbejde... 5 Udlandet...

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter.

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter. Code of Conduct ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors rights)(ophavsmandens rettigheder):

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet Kommunernes Landsforening (KL) Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S (i det følgende betegnet KL ) og som den anden part Copydan AVU-medier Bryggervangen 8, 1. sal 2100 København Ø., Gramex Gl.

Læs mere

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus DET STARTER MED EN SANG! Sådan hænger musikbranchen sammen i Danmark De skabende 2.0 ophavsret! Indtægter for brug af sange/værker via Koda offentlig

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

AFTALE. mellem KODA TARIF OG VILKÅR. for brug af beskyttet musik i kabelfordelt lokal-tv

AFTALE. mellem KODA TARIF OG VILKÅR. for brug af beskyttet musik i kabelfordelt lokal-tv AFTALE mellem Fællesrådet for elektroniske medier: FAEM - Foreningen af Arbejderbevægelsens Medievirksomheder KOMM - Foreningen af Kommercielle Lokal-Radio og tv stationer Den Kristne Producentkomité og

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Aftale mellem DR, TV2 m.fl. om fælles forhandling med henholdsvis KODA og Gramex

Aftale mellem DR, TV2 m.fl. om fælles forhandling med henholdsvis KODA og Gramex Aftale mellem DR, TV2 m.fl. om fælles forhandling med henholdsvis KODA og Gramex Journal nr. 3/1120-0301-0323/SEK/MM Rådsmødet den 15. december 2004 Resumé 1. Sagen vedrører en anmeldelse af en samarbejdsaftale

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi Ret & Rigtigt 11 Ophavsret mv. 3 Musik og lyd Rettighedsøkonomi Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside.

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. AFTALE OM ON DEMAND AKTIVITETER (streams/podcasts m.v.) Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket.

FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket. 1 FORLAGSAFTALE Dansk Forfatterforening, Forlæggerforeningen og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under Akademikernes Centralorganisation er blevet enige om at anbefale, at forlagsaftaler

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Tillæg til koda.dk nr. 1/2005 KODA. Regnskab Formandsberetning Årsberetning

Tillæg til koda.dk nr. 1/2005 KODA. Regnskab Formandsberetning Årsberetning Tillæg til koda.dk nr. 1/2005 KODA 2004 Regnskab Formandsberetning Årsberetning 2004 ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse for året 2004 2004 2003 1 3 Musikvederlag, Danmark... 377.962.098 351.009.696 Musikvederlag,

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0 wireless factory aps galionsvej 52 dk-1437 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Non profit Gode råd og informationer om indsamling via SMS. 12. december 2012 Version 1.0 Velkommen

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

BLIV SPIL DANSK KOMMUNE ET PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNERNE OG MUSIKBRANCHEN

BLIV SPIL DANSK KOMMUNE ET PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNERNE OG MUSIKBRANCHEN 2011 S T E V I L K I MUS E G I L R Å DAG FEST OBER 7. OKT AG 2 TORSD.DK ANSK SPILD BLIV SPIL DANSK KOMMUNE ET PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNERNE OG MUSIKBRANCHEN 1 SPIL DANSK KOMMUNEPAKKEN ER EN MUSIKALSK GAVE

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission)

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission) Copydan Tekst & Node Bryggervangen 8 2100 København Ø Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2013 Godkendelse

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen 172 173 Promotion og markedsføring Radio-promotion Radiomediet er et af de absolut vigtigste for musikken. At blive hørt i radioen kan gøre

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution 1-1 1. SAMMENFATNING Statens Kunstråds Musikudvalg har igangsat en analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Formålet med analysen er at etablere et kvalificeret grundlag af kendsgerninger

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten

Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten Kapitel 6 Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten Kapitel 6. Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden?... A. Forskellige slags undtagelser Ophavsretsloven giver ophavsmanden

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

ALTERNATIV OPHAVSRET

ALTERNATIV OPHAVSRET . ALTERNATIV OPHAVSRET DAGENS PROGRAM Kl. 9:0010:00 Om alternativ ophavsret Om Creative Commons Creative Commons Mix Tape 15 min. pause Se filmen: RIP! A Remix manifesto Kl. 11.4512.15 Frokostpause Om

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR Side 1 af 5 FØRSTE VERSION - 17. MARTS 2011 Vi har modtaget en række spørgsmål til AV-Pakken. Spørgsmål verørende tolkning af, og detaljer i, aftalens indhold. For at udbrede kendskabet til aftalen publicerer

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

LOVE for ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS)

LOVE for ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS) LOVE for ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS) 1. Foreningen navn er "ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN". Dens hjemsted er København, Danmark. 2. ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN s formål er: samle alle, der er beskæftiget

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler)

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler) Vejledning (beholdes af ansøger) Dette ansøgningsskema kan udfyldes via din computer og printes ud ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER (Gramex

Læs mere

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Til Statens Kunstråds Musikudvalg Dokumenttype Rapport Dato December, 2010 ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Rambøll Hannemanns

Læs mere

Hvo intet vover intet vinder. Anonym. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Hvo intet vover intet vinder. Anonym. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Hvo intet vover intet vinder Anonym 62 63 Gør-Det-Selv! Selvom det nogle gange umiddelbart kan se ud som om det, folk i musikbranchen arbejder med, er vanvittigt kompliceret og avanceret, så skal man ikke

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere