Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil"

Transkript

1 Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup, Danmark et selskab registreret i Danmark under registreringsnummeret (" vi", " os" eller " vores"), vedrørende vores spil, der er tilgængelige via App Store, Goggle Play, på Amazon Kindle, Windows Store og/eller på Facebook og enhver tjeneste i forbindelse med vores spil (samlet kaldet "Spillet" eller "Spillene"). Du accepterer, at du med din adgang til og/eller brug af vores Spil accepterer disse vilkår og vores Fortrolighedspolitik (se paragraf 10 nedenfor).vi", " os" eller " vores"), vedrørende vores spil, der er tilgængelige via App Store, Goggle Play, på Amazon Kindle og/eller på Facebook og enhver tjeneste i forbindelse med vores spil (samlet kaldet "Spillet" eller "Spillene"). Du accepterer, at du med din adgang til og/eller brug af vores Spil accepterer disse vilkår og vores Fortrolighedspolitik (se paragraf 10 nedenfor). 1.2 Du vedkender, at du er mindst 13 år gammel, og at hvis du er mellem 13 og 18 år gammel, så har din værge gennemset og godkendt disse vilkår og har intet imod, at du spiller vores Spil. 1.3 Du kan altid få adgang til disse vilkår på Fantacticapp.com/terms-conditions Vi kan foretage ændringer af disse vilkår når som helst i overensstemmelse med paragraf 14 forneden, og din fortsatte brug af vores Spil bekræfter din accept af de opdaterede vilkår. 2 Om at få adgang til og spille vores Spil 2.1 De specifikke spilregler, scoreregler, knapper og retningslinjer for hvert Spil kan findes i selve Spillet. Sådanne regler, scoreregler, knapper og retningslinjer er en del af disse vilkår, og du accepterer, at du vil overholde dem i henhold til hvert individuelt Spil, som du vælger at få adgang til og/eller spille. 2.2 Du er ansvarlig for internetforbindelsen og/eller de mobilgebyrer, som du kan pådrage dig ved at spille vores Spil. Du bør spørge din mobiloperatør, hvis du er usikker på, hvad disse gebyrer beløber sig til, før du spiller. 2.3 Vi forbeholder os retten til lejlighedsvis at tilbagekalde eller modificere et eller flere af vores Spil (helt eller delvist) uden at være ansvarlige over for dig: af tekniske årsager (som f.eks. tekniske vanskeligheder hos os eller på internettet); for at give os mulighed for at forbedre brugeroplevelsen; hvis der er juridiske grunde til at gøre det (herunder fortrolighed eller andre juridiske forbehold i relation til indhold eller adfærd i vores Spil); fordi det ikke længere giver mening forretningsmæssigt for os at udbyde det pågældende Spil, eller fordi vi har ændret de tjenester, vi udbyder. 2.4 Der kan også være tidspunkter, hvor vores Spil eller en del af et Spil ikke er tilgængeligt af tekniske årsager eller pga. vedligeholdelse, det være sig planlagt eller ikke-planlagt. 3 Konti 3.1 Du accepterer, at du vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine loginoplysninger og holde dem hemmelige. Du accepterer, at du ikke vil videregive dine loginoplysninger til andre eller tillade, at andre bruger dine loginoplysninger eller din konto. I disse vilkår betegner "loginoplysninger" eller "konto" dine loginoplysninger og din konto til ethvert socialt netværk eller enhver platform, du giver vores Spil tilladelse til at interagere med. 3.2 Hvis du ikke hemmeligholder dine loginoplysninger, eller hvis du deler dine loginoplysninger eller din konto med andre (enten med overlæg eller utilsigtet),

2 accepterer du fuldt ansvar for konsekvenserne af dette (inklusive eventuelle uautoriserede køb) og accepterer at kompensere os fuldt ud for ethvert eventuelt tab eller enhver skade, dette måtte afstedkomme. 3.3 Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle tab, som du måtte lide som resultat af, at en uautoriseret person får adgang til din konto og spiller vores Spil, og vi accepterer ikke noget ansvar for eventuelle tab eller skade, der er resultatet af det uautoriserede brug, hvad enten det er gennem svig eller andet. 3.4 Vi forbeholder os ret til at slette din konto, hvis der ikke er nogen aktivitet fra din side på kontoen i 180 dage eller mere. I dette tilfælde vil du ikke længere kunne få adgang til og/eller bruge eventuelle Virtuelle penge og/eller Virtuelle varer (som defineret nedenfor), der er knyttet til din konto, og du vil ikke blive tilbudt nogen godtgørelse. 3.5 Du accepterer, at hvis du sletter din konto, eller hvis vi sletter din konto i overensstemmelse med disse vilkår, mister du muligvis adgangen til de eventuelle data, der tidligere var knyttet til din konto (herunder uden begrænsning det niveau eller den score, du har opnået i vores Spil, samt eventuelle Virtuelle penge eller Virtuelle varer på din konto). 4 Virtuelle varer og Virtuelle penge 4.1 Vores Spil kan indeholde virtuel valuta, f.eks. mønter, guldmønter og point (" Virtuelle penge") eller virtuelle genstande eller tjenester, som kan bruges i vores Spil (" Virtuelle varer"). Du kan købe virtuelle penge af os for rigtige penge, hvis du er mindst 18 år gammel. Hvis du er over 18 år, kan du muligvis også købe genstande eller tjenester til brug i vores Spil for rigtige penge og/eller andre betalingsmidler. Du accepterer, at Virtuelle penge og Virtuelle varer aldrig kan omveksles til rigtige penge, rigtige varer eller rigtige tjenester af os eller andre. Du accepterer også, at du kun vil anskaffe Virtuelle penge og/eller Virtuelle varer fra os eller en eventuel tredjepart. 4.2 Du ejer ikke Virtuelle varer eller Virtuelle penge, men køber i stedet en begrænset, genkaldelig personlig brugsret eller licens til dem - eventuelle overskydende Virtuelle varer eller Virtuelle penge repræsenterer ikke en opbevaret værdi. 4.3 Du accepterer, at ethvert salg af Virtuelle penge og Virtuelle varer fra os til dig er endeligt, og at vi ikke refunderer en transaktion, når den først er gennemført. Hvis du bor i EU, har du visse rettigheder til at fortryde fjernkøb. Bemærk dog, at når du køber en brugsret til Virtuelle varer eller Virtuelle penge fra os, træder vores tjenester i kraft, så snart købet er gennemført, og du mister derfor din fortrydelsesret på dette tidspunkt. 4.4 Hvis du har bopæl i EU, vil vi sende en momsfaktura til dig i lande, hvor det påkræves ved lov, eller hvis du eksplicit har anmodet om det. Du accepterer, at disse fakturaer kan være elektroniske. 4.5 Vi forbeholder os ret til at kontrollere, regulere, ændre eller fjerne eventuelle Virtuelle penge eller Virtuelle varer uden erstatningspligt over for dig. 4.6 Uden begrænsning til paragraf 3.5 ovenfor gælder, at hvis vi suspenderer eller ophæver din konto i overensstemmelse med paragraf 7 i disse vilkår, mister du alle de eventuelle Virtuelle penge og Virtuelle varer, du måtte have, og vi vil ikke kompensere eller godtgøre dig for dit tab. 5 Brugeradfærd og indhold 5.1 Du skal overholde den lovgivning, der gælder for dig på den placering, som du får adgang til vores Spil fra. Hvis lovgivning, der er gældende for dig, begrænser dig i eller forbyder dig at spille vores Spil, skal du overholde disse juridiske restriktioner eller, hvis dette gælder, undlade at få adgang til og/eller spille vores Spil. 5.2 Du lover, at alle de oplysninger, du giver os, når du får adgang til og/eller spiller vores Spil, er og vil vedblive at være korrekte, præcise og komplette til hver en tid.

3 5.3 Oplysninger, data, software, lyd, fotografier, grafik, video, tags eller andre materialer kan sendes, uploades, kommunikeres, transmitteres eller på anden måde gøres tilgængeligt via vores Spil af dig eller en anden bruger ("Indhold"). Du forstår og accepterer, at vedkommende, der sendte Indholdet, er eneansvarlig for alt Indhold, som du måtte få tilsendt, når du spiller vores Spil, hvad enten det er opslået offentligt eller sendt privat. Dette betyder, at du og ikke vi er fuldt ud ansvarlig for alt Indhold, som du måtte uploade, kommunikere, transmittere eller på anden måde gøre tilgængeligt via vores Spil. 5.4 Du indvilliger i, at du ikke vil uploade, kommunikere, transmittere eller på anden måde gøre noget Indhold tilgængeligt: der er eller med rimelighed kan anses for at være ulovligt, skadende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, obskønt eller på anden måde stødende, der er eller med rimelighed kan anses for at være en krænkelse af en andens privatliv, der sandsynligvis kan eller med rimelighed kan anses for at kunne opildne til vold eller racemæssigt eller etnisk had, som du ikke har rettigheder til at gøre tilgængeligt på lovlig vis (såsom underhåndsoplysninger, oplysninger, som tilhører en anden, eller fortrolige oplysninger), som krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre proprietære rettigheder, som består af hvilken som helst form for uopfordret eller uautoriseret annoncering, reklamemateriale, "junk mail", "spam", "kædebreve", "pyramidespil" eller andre former for uopfordrede anmodninger, eller som indeholder softwarevirus eller anden computerkode, -filer eller -programmer, der er designede til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr. 5.5 Du accepterer, at du ikke vil: bruge vores Spil til at volde skade på, fornærme eller chikanere andre mennesker, oprette mere end en konto pr. platform til at spille vores Spil, bruge en adresse tilhørende en anden person eller enhed til at tilmelde dig til vores Spil, bruge vores Spil til bedrageriske formål eller misbrug (herunder, uden begrænsning, ved at bruge vores Spil til at udgive dig for at være en anden person eller enhed eller på anden måde fejlrepræsentere dit tilhørsforhold til en person, enhed eller vores Spil), maskere, anonymisere eller gemme din IP-adresse eller kilden til Indhold, du måtte uploade, bruge vores Spil til et hvilket som helst kommercielt eller forretningsmæssigt formål eller til fordel for en tredjepart eller til at sende uopfordret kommunikation, fjerne eller ændre nogen proprietære meddelelser eller andre ejerskabsoplysninger fra vores Spil, forstyrre eller afbryde driften af vores Spil eller servere eller netværk, der giver adgang til vores spil, forsøge at dekompilere, foretage reverse engineering af, adskille eller hacke nogen af vores Spil eller at overvinde eller overkomme nogen af vores krypteringsteknologier eller sikkerhedsforanstaltninger eller data, der er transmitteret, behandlet eller opbevaret af os, "høste", "skrabe" eller indsamle oplysninger om andre mennesker, der spiller vores Spil, herunder, men ikke begrænset til, alle personlige data eller oplysninger (herunder

4 ved at uploade noget, der samler oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, cookies med "pixel tags", gif'er (graphics interchange formats) eller lignende objekter, der også til tider refereres til som "spyware" eller "pcms" (passive collection mechanisms), sælge, overføre eller forsøge at sælge eller overføre en konto hos os eller enhver del af en konto, herunder Virtuel valuta eller Virtuelle varer, forstyrre den normale fremgang i et Spil eller på anden måde opføre dig således, at det sandsynligvis på en negativ måde vil påvirke andre spilleres evne til at konkurrere under fair vilkår, når de spiller vores Spil eller tager del i realtidsudvekslinger, nægte at adlyde krav eller regulativer for netværk i forbindelse til vores Spil, bruge vores Spil i strid med gældende lovgivning eller regulativer, bruge vores spil til at snyde eller hjælpe med at snyde (f.eks. ved at benytte automatiserede midler eller tredjepartssoftware til at spille) eller til på anden måde at omgå teknologiske tiltag, der er lavet til at kontrollere adgang til, eller elementer af vores Spil, eller at gøre noget som helst andet, som en rimelig person sandsynligvis ville mene ikke var i ånden af "fair play" eller disse vilkår, eller bruge vores Spil på en måde, der ikke er tilladt i disse vilkår. Hvis du er bekymret for, om andre ikke overholder alle dele af disse regler, kan du kontakte os her: 5.6 Vi har ikke kontrol over Indhold, der bliver opslået i vores Spil af andre mennesker, og derfor garanterer vi ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af dette Indhold. Du accepterer, at når du spiller vores Spil, så kan du blive udsat for Indhold, du måske finder stødende, uanstændigt eller forkasteligt. Under ingen omstændigheder vil vi på nogen som helst måde være ansvarlige for noget Indhold, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i Indhold eller tab eller skade, der er resultatet af brugen af eventuelt Indhold, der er slået op, sendt via , transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via vores Spil. 5.7 Vi har ret til at fjerne uploadet Indhold fra vores Spil, hvis vi beslutter efter eget skøn, at det vil resultere i eller udgøre et brud på hvilken som helst del af disse vilkår, eller at det kan give os eller vores Spil et dårligt ry. Vi forbeholder os retten til at monitorere alt indhold for brud på disse vilkår. Du accepterer dog, at vi ikke nødvendigvis aktivt overvåger Indhold, der er blevet bidraget af personer, der spiller vores Spil, og vi gør ingen indsats for at gøre det. 5.8 Du er alene ansvarlig for dine interaktioner med andre brugere af vores Spil. 6 Spil af vores Spil mod modstandere 6.1 Nogle af vores Spil giver dig mulighed for at spille mod en modstander. Du kan vælge (i) at spille mod en modstander, som Atchik vælger for dig, eller (ii) at spille mod en af dine kontaktpersoner på en platform eller et socialt netværk, du har givet vores Spil tilladelse til at interagere med. I nogle af vores Spil kan du muligvis også søge efter venner, du vil spille mod (f.eks. ved at søge efter deres adresser). Vi viser muligvis også de viste navne for dine tidligere modstandere, så du nemt kan finde dem og spille mod dem igen. 6.2 Hvis Atchik vælger en modstander til dig, vælger vi enten en tilfældig modstander eller en modstander, som opfylder bestemte relevante kriterier (f.eks. baseret på dine tidligere scorer eller niveauer i Spillet). 6.3 Når du tilgår og/eller spiller Spil, som giver dig mulighed for at spille mod en modstander, accepterer du, at dit viste navn, dine scorer og andre relaterede oplysninger vises for andre brugere. Du accepterer også, at andre brugere kan finde dig ved at søge efter din adresse. Bemærk, at vi kun viser dit viste navn offentligt, ikke din e-

5 mailadresse. En anden bruger skal kende din adresse for at kunne søge efter dig. 7 Brud på disse vilkår 7.1 Vi forbeholder os ret til at suspendere eller opsige din adgang til vores Spil (herunder slette din konto), hvis vi har rimelig grund til at formode, at du i væsentlig grad misligholder disse vilkår (herunder gennem gentagne mindre overtrædelser). Enhver overtrædelse af paragraf 5.4 eller 5.5 vil uden begrænsning sandsynligvis blive betragtet som en væsentlig misligholdelse. 7.2 Du indvilliger i overensstemmelse med lovningen i at kompensere os for tab, skade, krav og udgifter, der måtte opstå af ethvert brud på disse vilkår fra din side. 8 Ansvarsfraskrivelse og frigivelse 8.1 Vi accepterer erstatningsansvar for dødsfald eller personskade, der er resultatet af enten vores forsømmelighed eller vores ansattes eller agenters, og for tab eller skade, der forårsages af bedrageri, der er foretaget af os eller vores agenter, eller ethvert andet erstatningsansvar, som ikke er udelukket ved lov. 8.2 For eventuelle tab eller skadevirkninger (udover de nævnte i paragraf 8.1) i enhver periode af tolv måneder vil vi kun være ansvarlige for tab eller skade, der er en med rimelighed forudsigelig konsekvens af vores forsømmelighed eller brud på disse vilkår og betingelser, op til værdien af beløbet, som du har betalt til os i 100-dages perioden, der slutter på datoen for dit krav. Tab og skade er påregnelig, når de kunne forestilles af dig og os på det tidspunkt, hvor du indvilligede i disse vilkår og betingelser. 8.3 Vi er ikke ansvarlige for: tab eller skade, der ikke er afstedkommet af vores brud på disse vilkår eller af forsømmelighed, eller tab eller skade, som ikke med rimelighed var påregneligt af dig og os på det tidspunkt, hvor du indvilligede i disse vilkår og betingelser, herunder de tab, som sker som en sideeffekt af påregnelige tab. Dette kan inkludere tab af data, mistede muligheder, tjenesteafbrydelse, svigt af computer eller anden enhed eller finansielle tab, enhver forøgelse af tab eller skade, der er resultatet af et brud fra din side på nogen af disse vilkår og betingelser, eller tekniske svigt eller manglen på tilgængelighed til vores website, Spil og/eller sociale mediekanaler, hvor disse ikke er inden for vores rimelige kontrol. 8.4 Vi vil give vores Spil den samme opmærksomhed og kvalifikationer som andre lignende spiludbydere, men du accepterer, at din eneste rettighed i forhold til et hvilket som helst problem eller utilfredshed med vores Spil er at ophøre med at bruge dette Spil, og at vi ikke er ansvarlige for eventuelle afbrydelser eller fejl, som du måtte opleve, mens du spiller vores Spil. 8.5 Eventuelle yderligere lovlige rettigheder, som du måtte have som forbruger, forbliver upåvirkede af disse vilkår. 9 Intellektuel ejendom 9.1 Du accepterer, at copyright, varemærker og andre intellektuelle ophavsrettigheder i og i relation til vores Spil (ud over Indhold, der distribueres og ejes af spillerne) ejes af eller er licenseret til os. 9.2 Så længe du overholder disse vilkår, tildeler vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig, genkaldelig begrænset licens til at tilgå og bruge vores Spil (men ikke den relaterede objekt- og kildekode) til din egen personlige, private brug, forudsat at enhver sådan brug er i overensstemmelse med disse vilkår. Du accepterer, at du ikke vil bruge vores Spil til andre formål. 9.3 Du må ikke kopiere, distribuere, offentliggøre eller oprette afledte værker på

6 baggrund af vores Spil eller dele heraf uden vores forudgående skriftlige accept. 9.4 Du må i særdeleshed og uden begrænsning af indholdet i paragraf 9.3 ikke stille snydekoder eller teknologiske foranstaltninger, der har til formål at kontrollere adgangen til vores Spil eller elementer heraf, til rådighed, herunder give adgang til Virtuel valuta og/eller Virtuelle varer, hvad enten det er på gratis basis eller andet. 9.5 Når du indsender Indhold (som defineret i paragraf 5.3) via vores Spil: bekendtgør du, at du har fuld ret til at gøre dette, give du os og vores gruppevirksomheder ret til at redigere, tilpasse, udgive og bruge dit bidrag og eventuelle afledte værker, som vi måtte skabe ud af det, i et hvilket som helst medie (hvad enten det eksisterer nu eller i fremtiden), til ethvert formål, i al evighed, uden nogen betaling til dig, accepterer du, at du kan have, hvad der er kendt som "moralske rettigheder" i Indholdet, f.eks. ret til at blive navngivet som skaberen af dit bidrag og ret til ikke at få værket udsat for nedsættende behandling. Du accepterer, at alle sådanne moralske rettigheder, du måtte have i Indholdet, frafalder, og du indvilliger i, at vi ikke har nogen forpligtelse til at overvåge eller beskytte dine rettigheder i noget Indhold, som du måtte sende til os, men du giver os ret til at håndhæve dine rettigheder i dette Indhold, hvis vi ønsker at gøre dette, herunder, men ikke begrænset til, at træffe retlige foranstaltninger (på vores regning) på dine vegne. 9.6 Du må ikke kopiere, distribuere, gøre tilgængeligt for offentligheden eller skabe noget afledt værk af noget som helst Indhold, der tilhører en anden spiller i vores Spil. Hvis du mener, at dine intellektuelle ophavsrettigheder er blevet krænket af en anden via internettet, kan du kontakte os ved at sende en med følgende oplysninger til en beskrivelse af de intellektuelle ophavsrettigheder og en forklaring på, hvordan de er blevet krænket, en beskrivelse af, hvor det krænkende materiale befinder sig, adresse, dit telefonnummer og din adresse, en erklæring fra dig, fremsat under strafansvar, der erklærer, at (i) du i god tro mener, at den omtvistede brug af materiale, som du har intellektuelle ophavsrettigheder i, ikke er autoriseret, og (ii) oplysningerne, som du frembringer, er præcise og korrekte, og at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, der angiveligt bliver krænket, og en fysisk eller elektronisk underskrift fra personen, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive ret, der angiveligt skulle være krænket. 10 Fortrolighed 10.1 Vi er registreret hos databeskyttelsesmyndigheden i Malta Vi indsamler, behandler, bruger og deler kun dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik og som angivet i disse vilkår. Når du spiller vores Spil, accepterer du, at vi indsamler, behandler, bruger og deler dine personlige data på denne måde. Hvis du ikke kan acceptere vores Fortrolighedspolitik, skal du undlade at tilgå og/eller spille vores Spil Eventuelle personlige oplysninger, vi indsamler, er muligvis også underlagt politikken for eventuelle sociale netværk, du måtte knytte til vores Spil. Hvis du spiller vores Spil og accepterer, at de interagerer med et socialt netværk, giver du os tilladelse til at bruge din adresse og andre personlige oplysninger, der kan identificere dig personligt, som det pågældende sociale netværk deler med os. Du giver os også tilladelse til at hjælpe dine kontaktpersoner på det pågældende netværk med at finde dig, så I kan spille

7 socialt. Formålet med dette er at gøre vores Spil sjovere for dig og andre, der spiller vores Spil på det sociale netværk. Hvis du ikke kan acceptere denne fremgangsmåde, skal du undlade at give tilladelse til, at vores Spil interagerer med dit sociale netværk Vi kan bruge cookies til at gemme bestemte typer oplysninger, hver gang du spiller vores Spil. De kan f.eks. bruges til at hjælpe os med at genkende din computer og til at give en person, der angiver et korrekt brugernavn og en korrekt adgangskode, adgang til din konto. Du kan få mere at vide om, hvordan vi bruger cookies, i vores Fortrolighedspolitik. 11 Links Vi kan linke til tredjepartshjemmesider eller -tjenester fra vores Spil. Du forstår, at vi ikke lover noget angående indhold, varer eller tjenester, der tilbydes af sådanne tredjeparter, og vi blåstempler dem heller ikke. Vi er heller ikke ansvarlige over for dig i forhold til eventuelle tab eller skadevirkning forårsaget af sådanne tredjeparter. Alle gebyrer, du måtte pådrage dig i forhold til disse tredjeparter, er dit ansvar. Du forstår, at når du giver data til sådanne tredjeparter, så gør du det i overensstemmelse med deres fortrolighedspolitik (hvis der er en), og vores egen fortrolighedspolitik er ikke gældende i forhold til disse data. 12 Overførsel af disse vilkår Vi kan have brug for at overføre alle eller en del af vores rettigheder eller ansvar under disse vilkår til en anden part uden at få din tilladelse. Du accepterer, at vi kan gøre dette, såfremt overførslen ikke er en væsentlig ulempe for dig. Du må ikke overføre nogen af de rettigheder, som vi giver dig under disse vilkår, medmindre vi først indvilliger i dette skriftligt. 13 Hele aftalen Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os angående vores Spil (som defineret i paragraf 1), og de erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og os. Hvis du også har adgang til eller spiller via andre platforme (f.eks. på vores website eller via en anden tredjepartshjemmeside eller tjeneste, herunder, uden begrænsning, KakaoTalk-versionen af vores Spil), gælder andre vilkår og betingelser i forhold til disse Spil. 14 Ændringer af disse vilkår Du kan altid finde disse vilkår ved at gå til fantacticapp.com/terms-conditions Vi forbeholder os retten til lejlighedsvist at opdatere disse vilkår ved at opslå den opdaterede udgave på denne adresse. Vi kan gøre dette, fordi vi ændrer karakteren af vores produkter eller tjenester, af tekniske eller juridiske årsager, eller fordi vores forretningsbehov har ændret sig. Du accepterer, at hvis du ikke accepterer eventuelle ændringer i vores vilkår, så skal du øjeblikkeligt stoppe din adgang til og/eller med at spille vores Spil. 15 Vilkårenes uafhængighed Hvis en del af disse vilkår anses for at være ugyldige eller umulige at håndhæve i henhold til gældende lokal lovgivning eller af en gældende domstol, skal den del fortolkes på en måde, i overensstemmelse med gældende lovgivning, der reflekterer vores oprindelige intentioner så tæt som muligt, og de resterende vilkår vil fortsat være gyldige og håndhævelige. 16 Afkald på vores rettigheder Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af vores rettigheder under disse vilkår frafalder ikke vores ret til at håndhæve sådanne rettigheder. Ethvert frafald af sådanne rettigheder træder kun i kraft, hvis det er på skrift og underskrevet af os. 17 Klager og bilæggelse af tvist De fleste problemer kan løses hurtigt ved at kontakte os på Skulle det usandsynlige ske, at vi ikke kan løse dit problem, og du ønsker at anlægge sag

8 mod os, skal disse vilkår styres af og forstås i overensstemmelse med Englands lovgivning. 18 Spørgsmål om disse vilkår Hvis du har spørgsmål om disse vilkår eller vores Spil, kan du kontakte os via på Denne Fortrolighedspolitik er senest blevet opdateret den 17. Marts 2015.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

ZIN medlemskabs- og licensaftale

ZIN medlemskabs- og licensaftale ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 eller opdaterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere