Kommissionens grønbog om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissionens grønbog om"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011

2 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset spiludbud Lotto, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer og væddemål om nationale begivenheder Hovedparten af lande har restriktiv regulering af spillemarkedet for at undgå ludomani, svig m.v. Statsmonopoler meget udbredt Midler fra spil i stor udstrækning kanaliseret til almennyttige formål Side 2

3 Lidt historik i internettets tidsalder Internettet gjorde online spil muligt Spillet i højere grad grænseoverskridende Spillet har ofte hurtig spilafvikling Nye muligheder for spil fx netpoker og væddemål på begivenheder i andre lande Udbuddet af spil vokser og især udbud af online spil har stor stigningstakt Side 3

4 EU regulering af spil Spil er kendetegnet ved meget begrænset EU-harmonisering Spil er omfattet af Traktatens bestemmelser om frit udbud af ydelser Stigende udbud af online spil over grænserne har sat fokus medlemslandenes regler i relation til bestemmelsen om ydelsers fri bevægelighed Kilde: OECD Side 4

5 Ulovligt spiludbud Det stadigt stigende udbud af grænseoverskridende online spil har resulteret i Øget ulovligt udbud af online spil Ulovligt online udbud af spil kan deles op i o Sort marked hvor spiludbyder ikke har tilladelse til udbud overhovedet o Gråt marked hvor spiludbyder har tilladelse til udbud i ét EU-land, men ikke i alle de lande, hvor de udbyder spil Side 5

6 Kommissionen sager om traktatkrænkelse Kommissionens reaktion på øget grænseoverskridende online spil og medlemslandenes traditionelle restriktive spilleregulering har hidtil været: Siden 2003 at indlede sager om traktatkrænkelse (hovedsagelig vedr. fri bevægelighed) Ingen af disse sager er kommet til EU-Domstolen men mange er endnu åbne i Kommissionen! Kommissionens sag mod Danmark vedr. hovedsagelig monopolet på sportsvæddemål blev åbnet i 2004, og forventes lukket af Kommissionen, når den nye danske spillelovgivning træder i kraft. Side 6

7 EU-Domstolen En række nationalt forelagte sager har affødt domme fra EU-Domstolen Domstolen anerkender, at nationale restriktioner på spillemarkedet kan være berettiget o Dvs. de særlige hensyn bag spillelovgivningen kan berettige restriktioner, herunder forbrugerbeskyttelse, sikring af offentlig orden og finansiering af aktiviteter af almennyttig interesse o Restriktionerne skal være egnede og anvendes konsekvent og systematisk Domstolen anerkender, at online spil har særlige egenskaber, der kan begrunde særlig regulering Side 7

8 Europa-Parlarmentet På baggrund af Schaldemose-betænkningen fra 2009 om sikkerhed ved onlinespil opfordrede Europa-Parlamentets Kommissionen til sammen med medlemslandene at undersøge virkninger af det grænseoverskridende online spil Side 8

9 Rådet Rådet har siden 2008 sat spil på dagsordenen Medlemslandene har hovedsagelig udvekslet oplysninger I en konklusion fra ultimo 2010 udtrykte Rådet tilfredshed med at Kommissionen ville udsende en grønbog Rådet konkludere samtidig at informationssystemet IMI kan blive nyttigt i relation til administrativt samarbejde på spilområdet Mangel på aktiv deltagelse fra Kommissionen har hidtil begrænset udbyttet af arbejdet i Rådet Side 9

10 Grønbogen indeholder ikke, men indeholder.. I modsætning til fx grønbogen om moms indeholder grønbogen om spil IKKE konkrete forslag til løsninger af problemer IKKE Kommissionens vurderinger af hensigtsmæssigheden af konkrete initiativer MEGET FÅ spørgsmål lægger op til at høringsparter skal komme med vurderinger af, holdninger til og løsningsforslag til konkrete problemer Statsstøttesagen mod Danmarks nyligt vedtagne afgiftssatser nævnes kort, men grønbogen indeholder ikke spørgsmål vedrørende afgifter eller beskatningssted Grønbogen indeholder i stedet hovedsagelig Spørgsmål om national lovgivning, praksis og erfaringer Indsamling af information i form af undersøgelser m.v. Side 10

11 Formål med grønbogen Kommissionens formål med grønbogen er at få belyst væsentlige problemstillinger skabe fundament for udveksling af bedste praksis blandt medlemslandene skabe grundlag for Kommissionen til efterfølgende at vurdere muligheder og hensigtsmæssighed for konkrete tiltag på EU-plan Side 11

12 Nye danske spillelovgivning grundlag for evt. svar fra regeringen på grønbogen Folketinget vedtog i juni 2010 at liberalisere markedet for online kasinospil og væddemål (dog ikke væddemål på hestevæddeløb) Der kræves blandt andet, at udbydere skal have dansk spilletilladelse, der sættes krav til udbydernes håndtering af spillerne, og der er regler om håndhævelse gennem blokeringer af udbydere uden dansk tilladelse Spillelovgivningens ikrafttræden afventer afslutning af statsstøttesagen vedr. afgiftssatserne Regeringen ser grønbogen i lyset af den nye spillelovgivning, og vil besvare udvalgte spørgsmål ud fra den nye lovgivning Regeringen vil hovedsagelig besvare spørgsmål om konkret udformning af nationale regler erfaringer med de nye regler er der i sagens natur ikke mange af endnu Side 12

13 Hovedpunkter fra grønbogen 1) Etablering og tildeling af tilladelser 2) Udbydernes brug af tilknyttede ydelser Salgsfremmende foranstaltninger Andre tilknyttede ydelser 3) Forbrugerbeskyttelse Spilproblemer Ludomani 4) Forebyggelse og bekæmpelse af svig og hvidvask af penge 5) Finansiering af almennyttige formål og af begivenheder 6) Håndhævelse, herunder administrativt samarbejde og blokeringer Side 13

14 Ad 1) Etablering og tildeling af tilladelser Det anføres, at en udbyder er etableret i det land, hvor den udøver økonomisk virksomhed men fx placering af en server medfører ikke i sig selv en etablering Der er forskellige systemer for tildeling af tilladelser - Fx krav om nationale tilladelser og anerkendelse af tilladelser tildelt i andre lande Kommissionen ønsker fordele og ulemper ved systemerne belyst Den nye danske spillelovgivning kræver at alle, der vil udbyde spil her i landet, får dansk tilladelse sikrer, at udbyderne lever op til de danske krav herunder krav, der skal sikre forbrugerbeskyttelse Side 14

15 Ad 2) Udbydernes brug af tilknyttede ydelser (1) Salgsfremmende foranstaltninger Kommissionen fokuserer på regulering af og evt. særlige problemer med: Bannere og pop-up vinduer på ikke hjemmesider for andre end spiludbydere Rabatter, gaver og salgsfremmende konkurrencer og spil Direkte markedsføring pr. post, telefon, internet mv. Sponsorater Den nye danske spillelovgivning har regler for regulering af spiludbydernes salgsfremmende foranstaltninger Side 15

16 Ad 2) Udbydernes brug af tilknyttede ydelser (2) Andre tilknyttede ydelser Kommissionen fokuserer på nationale regler og erfaringer med: Betalingstjenester og spillekonti Identifikation af spillerne Udbydere af betalingstjenester skal være etableret i EU, EØS eller i lande, hvormed der er indgået særlige aftaler Den nye danske spillelovgivning kræver oprettelse af spillekonti for alle spillere, der ønsker at spille onlinekasino spil og online væddemål Identifikationen af spillerne foregår hovedsagelig på baggrund af cpr. nr. og billedidentifikation Side 16

17 Ad 3) Forbrugerbeskyttelse (1) Spilproblemer Det anføres, at flere lande har lavet undersøgelser omfattende spil generelt Mellem 0,5 % (UK) og 6,5 % (Estland) af befolkningen har problemer med spil Af faktorer med speciel betydning i relation til spilproblemer nævnes Hastighed i spilafvikling Hastighed for gevinstudbetaling Adgang og sociale forhold Tilbagebetalingsprocent og gevinstchance Mulighed (om kun tilsyneladende) til at bruge evner Salgsfremmende foranstaltninger Side 17

18 Kommissionens grønbog om spil Ad 3) Forbrugerbeskyttelse (2) Af værktøjer til at begrænse spilproblemer nævnes Aldersgrænse Selvbegrænsning og selvudelukkelse Begrænsninger af bl.a. salgsfremmende foranstaltninger Information/advarsler/selvtest Forbud mod brug af kredit Udbyderes pligt til at udvise omhu (spilansvarlighed) Begrænsninger af spiludbud Side 18

19 Ad 3) Forbrugerbeskyttelse (3) Ifølge en dansk undersøgelse fra 2006 har ca. 0,23 % af befolkningen inden for det seneste år haft problemer med spil (problemspillere) Den nye spillelovgivning anvender en stor del af de værktøjer der nævnes Aldersgrænse på 18 år for online spil Reklamer må ikke rette sig mod mindreårige Forbud mod brug af kredit Udbyderne skal sørge for, at spillerne får information om spillet, gevinstmuligheder mv., og ved online spil skal der være mulighed for selvbegrænsning og selvudelukkelse Krav til udbyderne om at vise spilansvarlighed Side 19

20 Ad 3) Forbrugerbeskyttelse (4) Ludomani Undersøgelser viser, at mellem 0,3 % og 3,1 % af befolkningen er ludomaner Det anføres, at ludomani synes at hænge mere sammen med indførelsen af nye og dermed mere attraktive former for spil end med, om spillene er online eller offline De fleste spiludbydere med spiltilladelse i EU har links til hjælpetjenester Den danske undersøgelsen fra 2006 viste, at 0,14 % (ca personer) af befolkningen i Danmark inden for det seneste år er eller har været ludomaner Midler til ludomani bliver med ny spillelovgivning afsat på finansloven, og skal gå til såvel forebyggelse og behandling af ludomani samt til forskning i ludomani Side 20

21 Ad 4) Forebyggelse og bekæmpelse af svig og hvidvask af penge (1) I relation til svig og hvidvask af penge fokuseres på Svig, hvor spillerne ikke får deres gevinster Identitetstyveri og databeskyttelsesproblemer Kriminalitet i forbindelse med udbud af lovligt spil Hvidvask af penge, når der er høje beløbsgrænser for indsatser Der efterlyses Dokumentation mv. for svig i forbindelse med online spil Regler for kontrol, standardisering og certificering af udbydernes udstyr og software Vurdering af, hvilke svigtyper der bør prioriteres højest Vurdering af risikoen for at udbydere af væddemål påvirker udfaldet af fx en sportskamp Side 21

22 Kkommissionens grønbog om online spil Ad 4) Forebyggelse og bekæmpelse af svig og hvidvask af penge (2) Den nye danske spillelovgivning indeholder en række kontrolbestemmelser og krav til udbydernes udstyr og software Hvidvaskdirektivet omfatter kasinoer og derfor også online kasinoer. Den nye spillelovgivning overholder direktivets bestemmelser Side 22

23 Ad 5) Finansiering af almennyttige formål og af begivenheder Der fokuseres på Måder at kanalisere midler fra spil på til almennyttige formål Regler om modydelse til fordel for arrangører af begivenheder Risiko for fribillet/gratis adfærd Udbydere af online spil betaler afgift til staten, men ingen af disse beløb går til almennyttige formål/arrangørerne af begivenhederne. Kun overskud fra de ikke liberaliserede spil udbudt af Danske Spil og Klasselotteriet kanaliseres til almennyttige formål. Den nye spillelovgivning indeholder ikke regler om modydelse til arrangører af begivenheder. Side 23

24 Ad 6) Håndhævelse mv. Der efterlyses oplysninger om fora og former for eksisterende samarbejde mellem medlemslandenes myndigheder Der efterlyses oplysninger om nationale regler for blokeringer og evt. erfaringer med disse De danske myndigheder deltager i en række mere eller mindre uformelle fora, hvor oplysninger og erfaringer udveksles Den nye spillelovgivning indeholder regler for både blokering af ulovlige udbyderes hjemmesider (DNS-blokering) og betalingsblokering Side 24

25 Hvad sker der videre? På baggrund af høringssvarene forventes Kommissionen ultimo 2011/primo 2012 at udsende en sammenfatning af høringsvarerne med forslag til prioritering af de væsentligste områder Kommissionen har dog allerede nu oplyst, at den vil afholde særlige workshops for eksperter på særlige områder - herunder fx integritet i sport og spilproblemer og ludomani Konkrete meddelelser fra Kommissionen på de enkelte områder forventes at komme løbende fra medio 2012 og frem Side 25

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 15. april 2011 Grønbog om onlinespil

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Spil i fremtiden overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Udgiver: Skatteministeriet København, april 2001

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark DK Odense, 19.07. 11 Center for Ludomani Michael Bay Jørsel Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark I forbindelse med udsendt offentlig høring om alle

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere