VELFÆRDENS RAMMER SKAL I SPIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELFÆRDENS RAMMER SKAL I SPIL"

Transkript

1 BREV NR. 2/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer KVALITETSREFORM: VELFÆRDENS RAMMER SKAL I SPIL Mange af de bygninger, der danner ramme om sygepleje, undervisning, børnepasning og ældrepleje, er ifølge borgerne for dårligt vedligeholdt. Og 60% af befolkningen mener, at en bygnings kvalitet og vedligeholdelsesstandard påvirker de aktiviteter, der foregår i bygningen. Det viser en ny undersøgelse, som analysebureauet Zapera har gennemført for Barometer, forud for den kvalitetsreform, som regeringen præsenterer senere på året. Illustration: Mark Airs, IllustrationsBureauet - Langt de fleste familier i Danmark har mærket, at det går godt med økonomien. Og hvis vi lige har fået et nyt køkken derhjemme, så er vi nok også ekstra opmærksomme på, om kvaliteten i børnehaven, på skolen, på plejehjemmet eller på sygehuset nu også er i top. Anders Fogh Rasmussen i nytårstalen 2007 ÅRHUS OG KØBENHAVN DUMPER - Det er ikke bare et spørgsmål om trange lokaler eller umoderne indretning. Der er tale om, at "bygningerne er ved at falde ned om ørene på os". Skolebygningerne får hård kritik, og især i Århus og København er der problemer. Det siger lærernes organisation, men også borgerne er utilfredse. Og det er ikke ligegyldigt, hvor i landet man sender sit barn i skole. De fleste større danske byer får advarselslamperne til at lyse rødt, og 1,8 mio. danskere bor i kommuner med skolebygninger på dumpeniveau. Side 4 SYGE HUSE I REGIONERNE Såfremt regionerne får 50 mia. kr., kan danskerne se frem til nye, enorme sundhedscentre med bedre faciliteter for den enkelte og kortere ventetid. - Men hvis vi ikke har penge nok til det hele, så er vi nødt til at investere andre steder på området. Over de sidste 10 år har vi kun fået halvdelen af de penge til investeringer på sygehusområdet, som vi har haft brug for, og det er gået ud over bygningsfaciliteterne, medgiver formanden for dansk sygehusinstitut og Danske Regioner, Bent Hansen. Side 9

2 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri rammerne er slidte RAMMERNE OM VELFÆRDEN ER SLIDTE Den 22. marts 2007 afholder regeringen igen temamøde om den kvalitetsreform, som blev introduceret i august Dengang lød oplægget: Vi skal sikre, at borgernes ønsker om ordentlige forhold på plejehjem, hospitaler, skoler, børnehaver og vuggestuer bliver opfyldt. Men hvad er ordentlige forhold? Handler det alene om antallet af pædagoger i børnehaven, om frit valg af hjemmehjælp og om bedre mad på sygehusene? Eller har de fysiske rammer skolebygningerne, sygehusene, plejehjemmene også en betydning for kvaliteten af den offentlige service? Barometer har - med hjælp fra analysebureauet Zapera undersøgt stemningen blandt borgere, som er bosat i 72 primært store kommuner: Hvordan bedømmes den offentlige bygningsmasse? Der er store forskelle på kvaliteten af de offentlige bygninger, da nogle kommuner har prioriteret vedligeholdelse og modernisering højt, mens bygningsmassen ikke er blevet prioriteret tilsvarende i andre kommuner. Den aktuelle undersøgelse viser, at kvaliteten bliver registreret af borgerne, og svarene i den nye analyse giver en pejling af, hvordan borgerne bedømmer kvaliteten af de kommunale bygninger i deres kommune. Kommunalt efterslæb Barometer har tidligere påvist (Analysebrevet Barometer, Nov. 2005, Kommunalt efterslæb for milliarder) et milliardstort efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger. Ved indgangen til 2006 var vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger på 1,8 mia. kr., og efterslæbet vil vokse til 3,4 mia. kr. i 2009 ved uændrede vedligeholdelsesbudgetter i kommunerne. Og Københavns Kommune, der har et erkendt efterslæb i milliardklassen på vedligeholdelse af sine bygninger, indgår ikke i undersøgelsen. Undersøgelsen blev gennemført af Cowi og viste problemer med vedligeholdelse af især skolerne. Den nye undersø- gelse af befolkningens vurdering af offentlige bygninger når frem til samme resultat og peger på betydelige problemer på skoleområdet i de største bykommuner og utilfredshed med sygehusenes bygningsmæssige tilstande. Dårlig kvalitet bemærkes Undersøgelsen viser, at et klart flertal af de adspurgte er opmærksomme på, at kvaliteten af de fysiske rammer spiller en stor rolle. 60% mener, at en bygnings kvalitet og vedligeholdelse i høj grad eller i meget høj grad påvirker de aktiviteter, der foregår i bygningen. I nogle tilfælde går manglende vedligeholdelse af bygningen i bogstavelig forstand ud over Sygehuse Kultur- og medborgerhuse Idrætsanlæg Biblioteker Plehjem og ældrecentre Skoler Vuggestuer og børnehaver Borgernes vurdering af kvaliteten af offentlige bygninger Pct. af respondenterne Meget dårlig Dårlig Skolebygninger og sygehuse bliver i Zaperas undersøgelse vurderet som værende i den dårligste tilstand. Reformen skal føre til, at borgernes behov kommer i centrum, og at de offentligt ansatte får en mere attraktiv arbejdsplads på alle niveauer. Kvalitetsreform resume, 2

3 DANSK BYGGERI BREV 2/2007 arbejdet. De offentligt ansatte mener ifølge undersøgelsen, at kvaliteten af bygningen, som de arbejder i, påvirker deres arbejde. Ualmindeligt ringe. Det minder om forholdene i det tidligere DDR. Sådan beskriver en respondent de lokale fritidsog ungdomsklubber. Standarden på de offentlige bygninger får hårde ord med på vejen. Idrætsanlæg og svømmehaller får - med et vedligeholdelsesbehov i 2007 på 217 mio. kr. - både dårlige karakterer i COWIs analyse og svingende kritik af borgerne i Zaperas undersøgelse. Men hvor det et sted lyder Vedligeholdelsen af idrætsanlæg er en katastrofe, mener andre, at anlæggene i deres kommune er rigtig gode og i god stand. Men summasummarum, så peger undersøgelsen klart på, at borgerne især er utilfredse med bygningernes vedligeholdelsesstandard på sygehus- og skoleområderne. Skolerne er de værste På landsplan bedømmer 41% af befolkningen vores sygehuse som dårlige eller meget dårlige, mens kun 20% finder standarden god eller meget god. Og værre ser det ud i klasseværelserne, hvor næsten hver anden - 48% af de adspurgte - som har været i berøring med skolen inden for de seneste 12 måneder, finder vedligeholdelsesstandarden på landets skoler dårlig. Størst utilfredshed findes i Helsingør, hvor 56% af borgerne dumper skolerne, og i både Århus og København er det ikke meget bedre. Her dumper 50% af borgerne de kommunale skoler. Det står i grel modsætning til Gentofte, hvor kun 16% finder standarden dårlig. Adskillige respondenter gør desuden opmærksom på, at graden af vedligeholdelse kan variere meget inden for den enkelte kommune. Mine to børn går i to forskellige skoler. Den ene er lige renoveret for et millionbeløb og er således ok. Den anden er forfærdelig nedslidt og sætter grænser for diverse udfoldelser for undervisningen. Der er samtidig en betydelig utilfredshed med pladsforholdene. 49% af dem, der har været i berøring med skolen inden for de seneste 12 måneder, mener, der mangler plads på skolerne: Jeg arbejder som lærer, og eleverne sidder som sild i en tønde. Der er virkelig al for lidt plads. Det gør det umuligt for eksempel at arbejde i grupper, og der er alt for lidt computerplads. Det er ikke muligt at leve op til en moderne undervisningsstandard. Kr Kilde: COWI 0 Efterslæb på kommunale bygninger Folkeskoler Daginstitutioner Plejehjem Idrætsbygninger OM UNDERSØGELSEN Analysebureauet Zapera har gennemført undersøgelsen for Barometer i perioden 29. januar 12. februar 2007 via internettet. Der er i alt gennemført interviews blandt personer i alderen år, som er bosat i de 72 største kommuner i Danmark. Interviewene er fordelt proportionalt på de 72 kommuner efter kommunernes størrelse. Der er som minimum gennemført ca. 100 interviews i en kommune, og resultaterne i de enkelte kommuner kan således kun bruges som indikator. Resultaterne på landsplan er pga. den store stikprøve meget solide. Den samlede resultatrapport fra Zapera kan ses på LINKS TIL KVALITETSREFORM Administration Kulturelle bygninger Øvrige 3

4 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri dumpekarakterer DUMPEKARAKTER TIL ÅRHUS OG KØBENHAVN Det er ikke ligegyldigt, hvor i landet man sender sit barn i skole. Specielt skolebygningerne i de større danske byer får advarselslamperne til at lyse rødt. Problemerne er angiveligt, at vedligeholdelse er blevet udsat i alt for mange år. Danskerne er generelt kritiske over for standarden på landets skolebygninger. Men der er stor forskel på bedømmelsen i de enkelte kommuner. I følge den analyse fra Zapera, som præsenteres i dette analysebrev, står det værst til med skolerne i de større byer. Her mener mellem 40 og 50% af borgerne, at de bygninger, som danner rammen om børnenes dagligdag, er for dårlige. De kommuner, der har særlig høj utilfredshed i undersøgelsen, udgør samlet set knap 1,8 mio. borgere, hvilket svare til ca. 32% eller 1/3 af landets 5,4 mio. borgere ved indgangen KOMMUNE ANTAL BORGERE ANTAL I PROCENT (rating dårlige eller meget dårlig) Helsingør % Århus % København % Syddjurs % Rødovre % Aabenrå % Middelfart % Brøndby % Frederikshavn % Roskilde % Farvrskov % Vordingborg % Lolland % Ringsted % Silkeborg % Svendborg % Odense % Randers % I alt Kilde: Region Hovedstaden, Zapera og Dansk Byggeri Kommuner hvor flere end 4 ud af 10 borgere finder vedligeholdelsesstandarden på skolebygningerne dårlig eller meget dårlig i Zaperaundersøgelsen (målt i antal personer ud af 10 personer). til Hver tredje dansker bor altså i kommuner, hvor skolebygningernes standard får dumpekarakterer med på vejen. Hård dom over skolerne I Århus og Københavns kommuner er dommen fra borgerne klar henholdsvis 50 og 48 % slår fast, at skolebygningernes tilstand ikke er i orden. I forældreforeningen Skole & Samfund er sekretariatschef Niels Christian Andersen enig i dommen: - I København har de det problem, at mange skoler er meget gamle, og der ikke er plads til udvidelser. Man skal altså skabe nutidens skole i fortidens rammer. Det er bestemt en barriere. Dertil kommer den manglende vedligeholdelse af bygningerne. Der er ingen tvivl om, at skolebygningerne har været forsømt op igennem 80 erne og 90 erne. Nu er der kun én ting, der hjælper, og det er en økonomisk opprioritering. Kommunernes økonomi er trængt, men skolerne skal have flere penge til vedligeholdelse, hvis standarden skal blive acceptabel. Går ud over undervisningen Også Århus hører til blandt de kommuner, hvor borgerne dumper skolerne. Det kommer ikke bag på Tine Bendix Holm, der er næstformand i Århus Lærerforening: - Mange af skolebygningerne i Århus ser mildest talt forfærdelige ud. Det er ikke bare et spørgsmål om umoderne indretning. Der er tale om, at bygningerne falder ned om ørene på os. Manglende loftsplader, ramponerede vægge og nedslidte gulve er blot nogle af de ting, som får lov at stå i årevis uden at blive repareret. Det skyldes mangel på ressourcer. I følge Tine Bendix Holm er lærerne specielt bekymret for de forsømte faglokaler. Her går misligholdelsen nemlig direkte ud over undervisningen. - Århus Kommune har nu lavet en plan for renoveringen af faglokalerne. Det er vi naturligvis glade for. Men planen er meget langsigtet, så det er ikke et arbejde, vi kommer til at nyde godt af lige foreløbig. Netop denne langsommelighed er ifølge Tine Bendix Holms en af de største anker ved den måde, som kommunerne forvalter vedligeholdelsesbudgetterne. - Vedligeholdelse er blevet udsat i alt for mange år. Fordi man i for lang tid ikke har gjort nok, betyder det, at der nu skal en stor pose penge til for at rette op på skaderne. 4

5 DANSK BYGGERI BREV 2/2007 ANTALLET AF BORGERE DER MENER, AT STANDARDEN PÅ SKOLEBYGNINGERNE I DERES KOMMUNE ER DÅRLIG ELLER MEGET DÅRLIG > 45 % % % % Bornholm 0-19 % Ikke medtaget i undersøgelsen Kommunegrænser Hjørring Frederikshavn Brønderslev- Dronninglund Læsø Jammerbugten Hørsholm Thisted Aalborg Allerød Rudersdal Vesthimmerland Rebild Furesø Lyngby-Taarbæk Lemvig Struer Holstebro Morsø Skive Viborg Mariagerfjord Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Gentofte Her-Gladlesaxe Frederiksberg Ballerup København Glostrup Rødovre Albertslund Høje Tåstrup Brøndby Vallensbæk Hvidovre Ishøj Tårnby Dragør Ringkøbing-Skjern Herning Silkeborg Århus Skanderborg Frederiksværk- Hundested Gribskov Helsingør Ikast-Brande Horsens Odder Samsø Odsherred Frederikssund Hillerød Egedal Fredensborg Fanø Varde Esbjerg Billund Vejen Vejle Hedensted Fredericia Bogense Kerteminde Middelfart Kolding Odense Assens Haderslev Nyborg Fåborg-Midtfyn Holbæk Kalundborg Lejre Sorø Ringsted Slagelse Næstved Roskilde Greve Solrød Køge Stevns Fakse Tønder Svendborg Vordingborg Aabenraa Sønderborg Ærø Langeland Lolland Guldborgsund Kilde: Zapera og Dansk Byggeri Kortet viser de store forskelle, der er i borgernes syn på skolebygningernes vedligeholdelsesstandard fra kommune til kommune. Gennemsnitligt er 1/3 af borgerne utilfredse med standarden på skolebygningerne, men i nogle kommuner finder op mod halvdelen af respondenterne, at skolebygningerne er dårligt eller meget dårligt vedligeholdt. 5

6 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri flere midler til skolerne Broget Danmarkskort Man skal altså ikke vælge de større byer i Danmark, hvis man ønsker, at ens børn skal tilbringe skoledagen i gode, velholdte lokaler. Men hvor skal man så rette blikket hen? Danmarkskortet på side 5 giver ikke nogen entydig forklaring på, hvordan borgernes tilfredshed fordeler sig hen over landet. Tværtimod er der store udsving fra kommune til kommune. To nabokommuner som Tønder og Aabenraa befinder sig i hver deres ende af skalaen. Mens 18% af borgerne i Tønder mener, at skolebygningerne er dårlige, giver 46% af borgerne i nabokommunen Aabenraa deres skoler den samme vurdering. Enkelte kommuner kan som Tønder bryste sig med en god vurdering. Men selv kommuner, der ligger lunt i midten af skalaen, skal overveje standarden af deres skolebygninger en ekstra gang. For middelmådige forhold er ringe forhold, når det kommer til skoler. Mellem 30 og 39 % af borgerne i de mellemfornøjede kommuner på kortet mener, skolerne er i en ringe forfatning. - Standarden af skolebygningerne hen over landet viser meget tydeligt, hvordan den enkelte kommune har valgt at prioritere pengene. Og vedligeholdelse er ikke altid det mest interessante at bruge penge på. Men man kan kun slippe af sted med at ignorere vedligeholdelse i en rum tid og nu går den ikke længere, slutter næstformanden for lærerne i Århus. FLERTAL VIL TILFØRE FLERE RESSOURCER VIA STATEN ELLER SKATTEN Illustration: Mark Airs, IllustrationsBureauet Folkeskolen får den laveste karakter af borgerne i Barometers undersøgelse af brugertilfredsheden med velfærdens rammer. Folkeskolen halter bagefter, når det handler om vedligeholdelse af bygninger og faciliteter, og det går ud over indlæringen, advarer Danmarks Pædagogiske Universitet. Hver fjerde er parat til at betale mere i skat for at hæve niveauet. 6

7 DANSK BYGGERI BREV 2/2007 Hver anden, der har haft kontakt med skolen indenfor det sidste år, mener, at vedligeholdelsen af skolerne er dårlig, og ligeså mange peger på, at der er for lidt plads. Dermed indtager Danmarks ca folkeskoler en sørgelig sidsteplads på borgernes liste over offentlige bygninger, og her er tale om en stor bygningsgruppe. Skolerne udgør i alt hele 41% af den samlede, kommunale bygningsmasse og beregner sig til et areal på knap 12 mio. kvm. Med andre ord dækker de bygninger, som indbyggerne i Danmark er mest utilfredse med, hvad der svarer til lidt over fodboldbaner. Påvirker undervisningsmiljøet Ingelise Flensborg er lektor og ph.d. i pædagogisk antropologi på Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun har forsket i de fysiske rammers betydning for trivsel og indlæring, og med en baggrund som både lærer og seminarieunderviser er hun klar over, hvorfor faciliteterne i skolerne er vigtige. - De fysiske rammer spiller en enorm rolle for elevernes motivation for at lære, fordi børn lærer igennem interesse og udforskning. Derfor er det vigtigt, at faglokalerne synligt udtrykker viden og seriøsitet og pirrer børnenes nysgerrighed. Lokalerne skal samtidig give mulighed for at anvende forskellige undervisningsformer. Det er nemlig med til at fastholde elevernes koncentration, og det er helt centralt for en god undervisning, siger hun. Ingelise Flensborg har selv undervist i 17 år og har med egne øjne konstateret, hvad et dårligt undervisningsmiljø kan betyde for udbyttet af tiden på skolebænken: - Når børnene kommer ind i et faldefærdigt lokale, så gider de ikke at tage de stole ned, som ingen skal sidde på. De tager heller ikke tøjet af, for der er ikke noget, der indbyder dem til at blive særlig længe. Den stemning kan være dræbende for en lærer, og det spreder en dårlig indstilling til skolen blandt eleverne, fortæller hun. Vedligeholdelse i bølger 9 ud af 10 danske skoler er opført i årene før 1980, og det kan, ifølge leder af Institut for Offentlig Økonomi og Udvikling, Palle Mikkelsen, være med til at forklare, hvorfor skolernes samlede behov for vedligeholdelse har vokset sig stort over de seneste år. - Alderen betyder jo en hel del for bygningernes vedligeholdelsesbehov. Mange af de gamle materialer holder måske tyve eller tredive år, og så skal det skiftes ud eller renoveres. Desuden har udviklingen omkring for eksempel materialer været enorm over de seneste år, og der er blevet sat større fokus på sådan noget som miljøproblemer og energi. Palle Mikkelsen pointerer, at mange af skolerne er bygget i samme tidsperiode. Han peger blandt andet på skolereformen i 1958, der førte til centralskolernes opførelse i begyndelsen af 60 erne, samt kommunalreformen i 1973, hvor en del små skoler lukkede, og nye blev opført. Det er disse vendepunkter i bygningshistorien, der nu kan ses på skolernes vedligeholdelsesbehov. - Eftersom opførelsen af skolerne skete i bølger, ser man, at behovet for vedligeholdelse også melder sig i bølger i takt med, at bygningerne når reparationsalderen. Derfor tager vedligeholdelsesbehovet nu form af en pukkel, fastslår Palle Mikkelsen. Kontante forslag Dertil kommer, at den løbende vedligeholdelse over årene, ifølge Palle Mikkelsen, ikke har været tilstrækkelig til at holde renoveringsbehovet nede på et overskueligt niveau. De fysiske rammer spiller en enorm rolle for elevernes motivation for at lære, fordi børn lærer igennem interesse og udforskning. Derfor er det vigtigt, at faglokalerne synligt udtrykker viden og seriøsitet og pirrer børnenes nysgerrighed. Ingerlise Flensborg, Danmarks Pædagogiske Universitet 7

8 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri flere midler til skolerne For Ingelise Flensborg kommer borgernes kritik da heller ikke som nogen stor overraskelse: - Jeg forstår ikke, at man ikke bruger flere penge på bygningernes standard. Folkeskolen er jo vigtig for det danske samfund. Skolen repræsenterer i en eller anden form staten, vores fælles, offentlige rum og samfundet, og det er meget uheldigt, hvis den fremstår nedslidt og ødelagt. På den måde signalerer vi til lærere og elever, at det, der foregår i skolen, ikke er vigtigt for samfundet, og det har en negativ effekt på vores uddannelser. I følge Barometers undersøgelse er en meget stor del af befolkningen enig i disse synspunkter og har ganske kontante forslag til forbedringer på området. 24% er indstillet på at betale mere i kommunal skat for at forbedre kommunale bygninger. 36% vil sende regningen videre til staten, mens kun 9% mener, at der ikke skal anvendes flere penge. BEHOV FOR RENOVERING KOMMER I BØLGER Jo ældre en bygning er, desto større bliver behovet for renovering og vedligeholdelse. I de kommende år vil behovet for renovering og vedligeholdelse af den ældste del af de kommunale bygninger derfor stige betydeligt. De danske kommuner er blevet udviklet i samme takt og historik som opbygningen af den danske velfærdstat. Det betyder, at en stor del af den kommunale bygningsmasse er opført i perioden , nemlig 11,6 mio. m2, hvilket er ca. 35 % af bygningerne. Andre 35 % af bygningerne er opført før 1960, mens kun knap 30 % er opført efter Behovet for renovering og vedligeholdelse af de kom munale bygninger vil stige markant i de kommende år - alene på grund af bygningernes alder. Den store andel af kommunale bygninger, der er opført i 60 erne og 70 erne, har nu stået i år, hvilket er den beregnede levetid for en række af de tunge bygningsdele på bygningerne som tage, facader m.v. Den problemstilling gør sig især gældende for de kommunale skoler og undervisningslokaler, der generelt hører til den ældste del af den kommunale bygningsbestand. Hele 87 % af disse bygninger er opført før 1980 og er i dag over 25 år gamle. DEN SAMLEDE KOMMUNALT EJEDE BYGNINGSMASSE PÅ RELEVANTE KATEGORIER EFTER OPFØRELSESÅR. Tusind m 2 Før Ukendt opførelsesår I alt Beboelse Døgninstitutioner og anden institution Daginstitution Erhverv og forsyning Teater, museum, kirke etc Undervisning, forskning o.l Idræts-, svømmehal, klubhus Samlet kommunal bygningsmasse Den samlede kommunale bygningsmasse er på millioner m2, hvis alle bygninger er medtaget jf. Danmarks Statistik Kilde: Danmarks statistik og Dansk Byggeri 8

9 DANSK BYGGERI BREV 2/2007 SYGE HUSE I REGIONERNE Hospitalerne står foran massive investeringer i bygninger og renovering, hvis sundhedsvæsenet skal kunne leve op til de politiske målsætninger for behandlingen af patienterne. Men pengene kan vise sig at blive en god investering med både et økonomisk og et sundhedsmæssigt afkast. Barometers undersøgelse blandt mere end titusinde borgere viser, at 41% er utilfredse med standarden af de fysiske rammer på de offentlige sygehuse, imens kun 20 % svarer, at de finder standarden god. Kritikken kommer i forlængelse af en vedvarende debat om sundhedssystemets tilstand og behandlingens kvalitet på de danske sygehuse. På denne baggrund har regionerne i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet netop gennemført en analyse af patienters tilfredshed med hospitalerne. Den største utilfredshed i undersøgelsen omhandlede bygningernes tilstand. Her fandt hver sjette, at kvaliteten af de fysiske rammer på hospitalerne er for ringe. I hovedstadsområdet var det hver fjerde. Forfald der smitter Pernille Weiss Terkildsen er cand.scient.san og leder af sundhedsafdelingen i arkitektfirmaet Arkitema, og hun ser alvorligt på undersøgelsen fra regionerne og ministeriet: - Mennesker, der befinder sig i patientrollen, er generelt ikke meget for at kritisere sundhedsvæsenet. De er i en meget sårbar position og i et afhængighedsforhold til dem, der behandler dem. Derfor holder de typisk igen med kritik, siger hun. Pernille Weiss Therkildsen pointerer på baggrund af Barometers undersøgelse, at hospitalsbygningerne er udsat for et forfald, der både smitter af på patienternes oplevelse og deres behandling: - Der er slet ingen tvivl om, at mange danske sygehuse er i en elendig stand og dårligt indrettet i forhold til deres nuværende anvendelse. Det er dybt irrationelt at acceptere disse vilkår, for de skaber mange problemer for såvel patienter som personale og dermed dem, der sidder på pengekassen. Mere effektiv behandling Netop pengekassen er en nøglefaktor, når man taler om at forbedre patienternes oplevelse af behandlingen på landets sygehuse. Alle som beskæftiger sig med området er, ifølge Pernille Weiss Therkildsen, enige om, at der er brug for flere penge, men paradoksalt nok mener hun, at der rent faktisk er penge at spare ved at investere i sygehusenes faciliteter: - En investering i genopretning af de fysiske rammer vil hurtigt tjene sig ind igen via en mere effektiv drift. Dårlig indretning og vedligeholdelsesstandard giver flere patientskader, infektioner, fejlmedicinering, genindlæggelser, hyppigere personaleudskiftninger og så videre. Det er ganske enkelt dårlig sundhedsøkonomi udover at det er urimeligt overfor de mennesker, der arbejder og behandles i miljøet, siger hun. Bygninger bagerst i køen Et udspil for nylig fra Danske Regioner viser, at behovet for investeringer i sygehusenes fysiske rammer er reelt. Udspillet er fremlagt for regeringen, og her anbefaler regionerne, at man bruger 50 mia. kr. over de kommende år på nybyggeri og modernisering af de gamle sygehuse. Såfremt regionerne får de 50 mia. kr., kan danskerne se frem til nye, enorme sundhedscentre med bedre faciliteter for den enkelte og kortere ventetid. Men hvis der ikke er råd til alle ønskerne på sedlen, medgiver formanden for Dansk Sygehus Institut og Danske Regioner, Bent Hansen, at bygningernes almindelige vedligeholdelse igen bliver sorteper i kampen om midlerne: - Vi har længe stået i en situation, hvor vi har været tvunget til at vælge, om vi ville bruge pengene på livreddende udstyr eller på nye gulve, lofter og lokaler. Så er der jo ingen tvivl om, hvad vi vælger. Men det er klart, at det skaber en masse problemer på længere sigt. Vores sygehuse bliver jo desværre kun ældre og ældre. Men indtil vi får flere midler, tror jeg nu ikke, at nogen ville ønske sig, at vi prioriterede det anderledes, vurderer Bent Hansen. - Vi har længe stået i en situation, hvor vi har været tvunget til at vælge, om vi ville bruge pengene på livreddende udstyr eller på nye gulve, lofter og lokaler. Bent Hansen, Danske Regioner 9

10 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri varedeklaration på bygninger BAGGRUND Sygehusareal i Danmark, fordelt på opførelsesår 1000 m Den danske bygningsmasse til sygehuse udgør godt 3,8 millioner kvm. og er fordelt ud over det meste af landet. Arealmæssigt er bygningsmassen dog særlig stor i hovedstadsområdet, hvor Herlev sygehus, Hvidover Hospital, Rigshospitalet, Glostrup, Bispebjerg og Hillerød sygehus udgør en tung del af bygningsmassen. Borgere fra hele landet bliver transporteret til disse sygehuse for specialbehandlinger Før Efter 1990 En stor del af de danske sygehuse er opført før Ca. 50% af bygningsmasse er over 35 år gammel. Sygehusene bliver løbende udbygget over årene, men størstedelen af bygningsmassen er kommet i reparationsalderen. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri VAREDEKLARATION PÅ OFFENTLIGE BYGNINGER Gentofte er en af de kommuner, hvor der er ganske stor tilfredshed med skolebygningerne. I Gentofte kommune er man gået systematisk til værks og har også via salg af aktier fået råd til at bruge store beløb på bygningsvedligeholdelsen. Men det skyldes også de metoder, som kommunen tager i anvendelse. - I Gentofte er vi i den privilegerede situation, at vores politikere har truffet beslutning om at bruge over 1 mia. kr. på modernisering og fremtidssikring af kommunens fysiske rammer. Det har selvfølgelig været muligt på grund af den ekstraordinære indtægt, som kommunen fik ved salg af NESA-aktier, så på det punkt er kommunen ikke umiddelbart sammenlignelig med andre kommuner, forklarer bygningschef Peter Hauch fra Gentofte Kommune. Facility Management Han understreger, at man i Gentofte Kommune længe har arbejdet målrettet og systematisk med drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger. - Vi er nu ved at opbygge en professionel facility management-organisation, og i den forbindelse vil vi blandt andet sørge for, at vores politikere jævnligt får forelagt relevante nøgletal og benchmarks, så de kan træffe beslutninger om kommunens bygninger og anlæg på et kvalificeret grundlag. - Og det er væsentligt, hvis kommunerne skal undgå de store efterslæb på vedligeholdelse, mener Peter Hauch. Det er ofte fremført, at den manglende vedligeholdelse af kommunale bygninger er en følge af, at politikerne finder besparelser på bygningernes vedligeholdelseskonti, fordi der ikke er klare beskrivelser af konsekvenserne af ikke gennemført vedligeholdelse. - Det er jo velkendt, at mange kommuner kæmper med et vedligeholdelsesefterslæb, og det er vigtigt, at der tages højde for det i budgetforhandlingerne. Det kan ske ved, at politikerne som optakt til de årlige budgetforhandlinger bliver præsenteret for et slags bygningsregnskab, der synliggør de fremtidige gevinster ved nutidige investeringer, slutter bygningschef Peter Hauch fra Gentofte Kommune. Kolde mursten og varme hænder Der er allerede fokus på problemet med efterslæb, som det er demonstreret for alle via de høje omkostninger til genopretning af jernbanenettet. - Tidshorisonten i politik er jo meget snæver, og det er uhensigtsmæssigt, eftersom regningen jo kommer på 10

11 DANSK BYGGERI BREV 2/2007 BAGGRUND et senere tidspunkt med renter, siger Palle Mikkelsen, der er forskningsleder ved Institut for Offentlig Økonomi og Udvikling. Han henviser til det enkle ræsonnement, at når politikerne skal igennem forskellige sparerunder og nedskæringer, så er det lettere at spare på vedligeholdelsen end at fyre kommunale medarbejdere. Politikerne har med andre ord brug for værktøjer, som kan hjælpe dem med at fastholde nødvendige prioriteringer af og fokus på bygningsvedligeholdelse. Eller ligefrem håndfaste deklareringer af kvaliteten af den offentlige bygningsmasse, som vil gøre det vanskeligt for politikerne at ignorere behovet for at fastholde budgettet på en given bygnings vedligehold. Illustration: Mark Airs, IllustrationsBureauet BYGNINGSREGNSKAB Et bygningsregnskab opgør de enkelte bygningers vedligeholdelsesefterslæb, renoveringsbehov, egnethed til den aktuelle anvendelse, indeklima, energiforbrug, miljøbelastning mm. Det skal indeholde nøgletal, benchmarke bygningerne op mod andre bygninger og synliggøre de økonomiske konsekvenser af f.eks. udskydelse af vedligeholdelsesarbejder eller investering i energieffektivisering. Bygningsregnskabet vil give bedre mulighed for at opstille klare kvalitetsmål for de offentlige bygninger og dokumentere, om målene nås, hvilket er en forudsætning for at opnå mest mulig kvalitet for pengene. Det vil således blive en informationskilde og et nyttigt værktøj for politikere, brugerrepræsentanter i f.eks. skolebestyrelser og øvrige interessenter. Bygningsregnskabet bør revideres en gang årligt og offentliggøres, så politikerne kan bruge det som et aktivt værktøj i forbindelse med de prioriteringer, der indgår i den årlige budgetlægning. Kilde: Dansk Byggeris forslag til anvendelse af bygningsregnskaber 11

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

hos tandlægen guide Sådan sparer du en formue sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Danmarks dyreste og billigste tandlæger

hos tandlægen guide Sådan sparer du en formue sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Danmarks dyreste og billigste tandlæger Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 sider Sådan sparer du en formue hos tandlægen Danmarks dyreste og billigste tandlæger Billigere tandlægeregning INDHOLD I DETTE

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne NR. 1 FEBRUAR 2013 Flest tvangsauktioner i landdistrikterne Ny analyse fra Realkreditforeningen af de 2.796 tvangsauktioner i Danmark i 2012 viser, at Lolland Falster og Syd- og Vestsjælland var hårdest

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

1/14 Handy-Print A/S

1/14 Handy-Print A/S 1 /14 Nr. 1 april 2014/66. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Vibeke Meyling Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Dorthe

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

bedre psykiatri BEDRE PSYKIATRI

bedre psykiatri BEDRE PSYKIATRI Eventyr for begyndere Samme udfordringer, nye spilleregler Rundt om psykiatrien Kan man have en sindslidelse og samtidig være sund? 2/2009 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende 02 Tid til forandring

Læs mere