Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller - Fjernbetjening... 6 Sådan betjener du din Slave afspiller Sådan betjener du din Master DVD afspiller Tilslutninger...9 Kom godt i gang Menuen Opsætning af DVD Betjening af DVD afspilleren Afspilning af CD Afspilning af MP Fejlfinding...24 Specifikationer

2 Vigtige sikkerhedsoplysninger FORSIGTIG: Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, eller hvis brugeren forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys. 1. Læs betjeningsvejledningen igennem - Du bør læse alle oplysninger vedrørende sikkerhed og betjening grundigt igennem, før du begynder at betjene afspilleren. 2. Vær opmærksom på advarslerne - Vær opmærksom på alle advarsler vedrørende betjeningen af afspilleren, som du finder i betjeningsvejledningen. Afspilleren bør ikke udsættes for dryp eller stænk, ligesom du ikke bør stille beholdere indeholdende væske, så som f.eks. vaser, oven på afspilleren. 3. Rengøring - Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør afspilleren. Brug aldrig rensevæske eller -spray. Undgå at ridse afspilleren ved altid kun at anvende en let fugtet klud til rengøring af LCD monitoren. 4. Vand og fugt - Anvend aldrig afspilleren nær vand, f.eks. nær et badekar, en håndvask, en køkkenvask, en vaskemaskine, i en fugtig kælder eller nær et svømmebassin. 5. Ventilation - Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og skal sørge for driftssikkerhed og beskytte mod overophedning. Disse åbninger bør aldrig blokeres, hvorfor afspilleren aldrig bør stå på en seng, en sofa, et gulvtæppe eller en lignende overflade. 6. Strømkilder - Denne afspiller bør udelukkende forsynes med strøm fra en strømkilde svarende til den, der er angivet på den påsatte label. 7. Polarisation - Denne afspiller kan være udstyret med et polariseret vekselstrømsstik (et stik, hvor det ene ben er bredere end det andet). Dette stik kan kun vende på én måde i stikkontakten. Dette er en sikkerhedsanordning. Hvis du ikke kan få stikket helt ind i stikkontakten, skal du prøve at vende stikket. Hvis stikket stadig ikke passer, bør du kontakte en elektriker og få installeret en nyere stikkontakt. Sæt ikke stikkets sikkerhedsanordning ud af kraft. 8. Beskyttelse af strømførende ledninger - Strømførende ledninger bør placeres, så de ikke trædes på eller kommer i klemme ved, at ting placeres ovenpå eller ind imod dem. Vær især opmærksom på overgangene mellem ledning og stikprop, stikdåser og det punkt, hvor ledningen er tilsluttet apparatet. 9. Lynnedslag - Under tordenvejr, hvis du forlader hjemmet i længere tid, eller hvis afspilleren ikke skal bruges i et stykke tid, bør du trække stikket ud af stikkontakten og afmontere antennen eller trække antennekablet ud. På den måde forhindrer du, at der opstår skade på afspilleren, hvis lynet skulle slå ned og påvirke strømforsyningen. 10. Genstande og væsker - Lad ikke genstande komme i kontakt med de strømførende dele, der findes inde i afspilleren, da berøring kan medføre kortslutning, hvilket igen kan føre til brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på afspilleren. 2

3 Forholdsregler 1. Service - Forsøg aldrig selv at reparere afspilleren, da du ved at åbne kabinettet risikerer at udsætte dig for fare fra bl.a. strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at kunne forårsage skade på personer ved elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. 2. Skade, der kræver serviceeftersyn - Ledningen til afspilleren bør tages ud af stikkontakten og afspilleren kontrolleres af en faguddannet reparatør under følgende omstændigheder: a. Netledningen eller stikket er blevet beskadiget. b. Du har tabt en genstand eller spildt væske på afspilleren. c. Afspilleren har været udsat for regn eller vand. d. Afspilleren lader ikke til at fungere normalt, når du følger instruktionerne i betjeningsvejledningen. e. Afspilleren har været tabt eller er på anden måde beskadiget. f. Afspilleren opfører sig mærkbart anderledes end den plejer - dette indikerer, at afspilleren trænger til et serviceeftersyn 3. Reservedele - Hvis der bliver brug for reservedele, skal du sikre dig, at reparatøren anvender de af DENVER anbefalede reservedele eller reservedele, der har samme karakteristika som de originale reservedele. Brug af uoriginale reservedele kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød eller give andre problemer. Denne afspiller indeholder et lasersystem. Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, eller hvis brugeren forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys. Sørg for, at afspilningen er afbrudt, eller at der er slukket for strømmen, inden ud åbner afspillerens låg. FORSIGTIG AF HENSYN TIL RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR DU ALDRIG ÅBNE KABINETTET ELLER SELV FORSØGE AT REPARERE PÅ AFSPILLEREN. AFSPILLEREN INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONS- OG SERVICEARBEJDE TIL FAGUDDANNET SERVICEPERSONALE. Fare for eksplosion, hvis batteriet erstattes med et batteri af forkert type. Erstat altid batteriet med et andet batteri af samme type eller af en type, der anbefales af producenten. Bortskaf brugte batterier på miljømæssigt forsvarlig vis. 3

4 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller 1. << Forrige 7. Play (afspil) V DC indgang 2. Pause 8. Stop 15. Video Ind- / Udgang 3. Displa 9. Power (tænd / sluk) 16. Audio Ind- / Udgang 4. LCD Monitor til / fra 10. Udløser til diskrum 17. Udtag til 5. Infrarød sensor til 11. AV EXT/INT fjernbetjening 6. >> Næste 12. Key Lock (tastelås) til / fra 13. Til ekstern monitor 4 hovedtelefoner 18. Volume (lydstyrke)

5 Knapper og kontroller - Slave afspiller 1. Til hovedenhed 2. Volumen (lydstyrke) 3. Udtag til hovedtelefoner 4. AUDIO indgang 5. VIDEO indgang 6. AV EXT / INT 5

6 Knapper og kontroller - Fjernbetjening 1. Power (tænd / sluk) 2. Title (titel) 3. Display 4. Search (søg) 5. Zoom 6. Audio (lyd) 7. Slow (langsomt) 8. Pileknap Op 9. Menu 10. Enter (ok) 11. Pileknap Venstre 12. Pileknap Ned 13. Cancel (afbryd) 14. Numerisk knap Numerisk knap Numerisk knap Numerisk knap Numerisk knap Numerisk knap Angle (vinkel) 21. Subtitle (undertekster) 22. Play (afspil) 23. Stop 24. Pause 25. >> Skæring Ned 26. << Skæring Op 27. >> Hurtigt fremad 28. << Hurtigt tilbage 29. Setup (opsætning) 30. Return (tilbage) 31. Pileknap Højre 32. Numerisk knap Numerisk knap Numerisk knap Numerisk knap Knappen Program 38. Repeat (gentag) 39. Repeat A-B (gentag A-B) 6

7 Sådan betjener du din Slave afspiller Tilslutninger Anvend venligst det medfølgende tilbehør ved tilslutningen, da du ellers kan nedsætte afspillernes levetid. Tilslutning af din Master DVD afspiller til din Slave DVD afspiller 1. Forbind Master og Slave afspilleren til hinanden ved hjælp af DVD kablet mellem terminalen EXTERNAL MONITOR på Masteren og terminalen MAIN UNIT på Slaveenheden. (Den røde ende skal tilsluttes Masteren, den sorte ende skal sættes i Slaveenheden). 2. Skub knappen AV INT/EXT på Master DVD afspilleren over på positionen AV INT. Skub knappen AV INT/EXT på Sleveenheden over på positionen AV INT. 3. Slave DVD afspilleren afspiller nu det samme som Masterenheden. Tilslutning af andre AV enheder til din Slave DVD afspiller 1. Forbind Master og Slave afspilleren til hinanden ved hjælp af DVD kablet mellem terminalen EXTERNAL MONITOR på Masteren og terminalen MAIN UNIT på Slaveenheden. (Den røde ende skal tilsluttes Masteren, den sorte ende skal sættes i Slaveenheden). 2. Skub knappen AV INT/EXT på Slaveenheden over på positionen AV EXT. 3. Forbind det medfølgende videokabels orange ende til terminalen VIDEO OUT på den eksterne AV enhed og forbind videokablets sorte ende til din slaveenheds VIDEO INPUT terminal. 7

8 4. Forbind det medfølgende audiokabels hvide og røde ende til terminalen AUDIO OUT på den eksterne AV enhed og forbind audiokablets sorte ende til din slaveenheds AUDIO INPUT terminal. Bemærk: Hvis der intet signalinput er, viser slave enheden meddelelsen "NO VIDEO SIGNAL" (intet videosignal), hvorefter skærmen bliver blå. Enheden slukker automatisk efter nogle få minutter. Under normal afspilning bør du ikke fjerne forbindelseskablerne mellem afspillerne, da dette vil have negativ indflydelse på afspilningen. Indstilling af lydstyrken Justér lydstyrken, så den passer til dit behov. Udtag til hovedtelefoner Forbind de medfølgende hovedtelefoner til udtaget, der befinder sig på højre side af enheden. Sørg for, at der er skruet ned for lyden, før du tilslutter hovedtelefonerne. 8

9 Sådan betjener du din Master DVD afspiller Tilslutninger Tilslutning til elnettet Tilslutning af hovedtelefoner Anvendelse i hjemmet Forbind den medfølgende AC (vekselstrøms) adapter til stikket mærket 12V DC, der befinder sig på højre side af enheden. Sæt adapterens andet stik i en standard stikkontakt. Anvendelse i bilen Forbind den medfølgende DC (jævnstrøms) adapter til stikket mærket 12V DC, der befinder sig på højre side af enheden. Sæt adapterens andet stik i bilens standard udtag til cigarettænder BEMÆRK: Sluk enheden og alt andet A/V udstyr, før du kobler dem sammen ved hjælp af AUDIO og VIDEO kablerne. Forbind de medfølgende hovedtelefoner til udtaget, der befinder sig på højre side af enheden. Sørg for, at der er skruet ned for lyden, før du tilslutter hovedtelefonerne. Eksterne tilslutninger Signalindgang Signaludgang Skub først knappen AV INT/EXT på Master DVD afspilleren over på positionen AV EXT. Forbind det medfølgende audio kabels sorte ende til terminalen AUDIO OUT på afspilleren og den rød / hvide ende til en audio udgang på den eksterne DVD afspiller. Forbind det medfølgende video kabels sorte ende til terminalen VIDEO OUT på afspilleren og den orange ende til en video udgang på den eksterne DVD afspiller. Skub først knappen AV INT/EXT på Master DVD afspilleren over på positionen AV INT. Forbind det medfølgende audio kabels sorte ende til terminalen AUDIO OUT på afspilleren og den rød / hvide ende til en audio indgang på din stereo receiver eller dit TV. Forbind det medfølgende video kabels sorte ende til terminalen VIDEO OUT på afspilleren og den gule ende til en video indgang på din stereo receiver eller dit TV. Anvend venligst det medfølgende tilbehør ved tilslutningen, da du ellers nedsætter afspillerens levetid. 9

10 Kom godt i gang Sådan lægger du en disk i afspilleren Sådan tænder du Sådan begynder du afspilningen Sådan afbryder du afspilningen Sådan slukker du afspilleren Automatisk slukning af afspilleren Tryk på knappen OPEN på højre side og løft forsigtigt låget til diskrummet. Låget kan højst åbnes til en vinkel på 90 grader. Forsøg aldrig at tvinge låget længere op, da dette kan beskadige afspilleren alvorligt. Læg disken i afspilleren ved at føre den ned i holderen og trykke den blidt på plads, til den sidder fast. Luk forsigtigt låget, indtil du hører et klik. Tryk på knappen POWER på hovedenheden og hold den inde i mindst 2 sekunder, hvis du vil tænde afspilleren, når den er slukket. Tryk på knappen PLAY. Almindeligvis er det dog sådan, at afspilning af de fleste DVD'er automatisk starter, når DVD afspilleren tændes. DVD afspilleren begynder omgående at vise indholdet på DVD disken. " " kan optræde på displayet under betjeningen. " " betyder, at den valgte handling ikke kan udføres af afspilleren i den givne situation. Tryk kortvarigt på knappen STOP. Afspilleren vender tilbage til visning af start-logo'et. Når afspilleren er tændt, skal du trykke på knappen POWER og holde den inde i 2 sekunder, hvis du vil slukke afspilleren. Afspilleren slår automatisk screen saveren til efter ca. 3½ minutters stilstand (såfremt funktionen screen saver er slået til). Afspilleren slukker automatisk efter ca. 10 minutters stilstand. Bemærk: Afspilleren genoptager afspilningen fra begyndelsen af DVD disken, når der tændes igen, hvis afspilleren blev slukket på denne måde. 10

11 Kom godt i gang Sådan anvender du fjernbetjeningen Tag den gennemsigtige plastikseparator ud af batterirummet, inden du anvender fjernbetjeningen. Når det bliver nødvendigt at skifte batteriet, skal du altid anvende et 3V Lithium CR2025 batteri eller tilsvarende. Peg med fjernbetjeningen direkte imod den infrarøde sensor, der befinder sig på hovedenhedens frontpanel. Betjeningsrækkevidden er højst 6,5 meter fra afspilleren og inden for en vinkel på 60 o i forhold til den infrarøde sensor. 11

12 Menuen Opsætning af DVD Sådan åbner du menuen DVD Setup Tryk på knappen SETUP på fjernbetjeningen, når du vil åbne menuen opsætning. Tryk på pileknapperne eller for at vælge mellem siderne, og tryk på pileknapperne / / / for at foretage justeringer eller valg i menuerne. En menu er markeret med gult, når det er muligt at foretage indstillinger i den. Den aktuelle indstilling er markeret med rødt. Tryk på knappen ENTER for at vælge / bekræfte en indstilling. Sådan lukker du menen DVD Setup Tryk på knappen SETUP, når du vil gemme dine indstillinger og lukke menuen setup. Bemærk: Visse DVD diske kan kun afspilles ved bestemte indstillinger, der afhænger af den måde, de er optaget / opbygget på. Da denne afspiller spiller diskene på den måde, de er beregnet til at afspilles, kan der være funktioner, der ikke fungerer på den måde, du forventer. Læs de vejledninger, der følger med de forskellige diske. General Setup Page (hovedside) Tryk på pileknapperne eller for at vælge hovedsiden og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. TV Display (skærmformat) Tryk på pileknapperne eller for at vælge det ønskede skærmformat. Mulighederne er Normal/PS (Pan & Scan), Normal/LB (Letterbox) eller Wide (bredformat). Bemærk: Du kan kun vælge skærmformat, når afspilning af disken i afspilleren er fuldstændig afbrudt. 12

13 Menuen Opsætning af DVD Angle Mark (vinkelmærke) On Screen Display Language (sprog til skærmdisplay) Closed Captions (faste undertekster) Screen Saver Tryk på pileknapperne eller for at vælge mellem On (til) / Off (fra). Tryk på pileknapperne eller for at vælge mellem Engelsk og andre sprog. Bemærk: Ikke alle DVD diske indeholder alle sprogmuligheder. Tryk på pileknapperne eller for at vælge mellem On (til) / Off (fra). Tryk på pileknapperne eller for at vælge mellem On (til) / Off (fra). Afspilleren aktiverer automatisk screen saveren efter ca. 3½ minutter uden aktivitet (såfremt den er slået til, og der ligger en disk i afspilleren). Audio Setup Page (opsætning af lyd) Tryk på pileknapperne eller for at vælge siden Audio Setup og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Speaker Setup (opsætning af højttalere) Downmix Audio Setup (indstillinger for lyd) Dual Mono Tryk på pileknapperne eller for at vælge siden Speaker Setup og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Tryk på pileknapperne eller for at vælge mellem indstillingerne LT/RT og Stereo. Tryk på pileknapperne eller for at vælge indstilling for Audio Setup og tryk på knappen Tryk på pileknapperne eller for at vælge mellem indstillingerne Stereo, L-Mono (mono i venstre kanal), R-Mono (mono i højre kanal) eller Mix-Mono. 13

14 Menuen Opsætning af DVD Video Setup Page (opsætning af billede) Tryk på pileknapperne eller for at vælge siden Video Setup og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Sharpness Tryk på pileknapperne eller for at justere billedskarpheden. Brightness Tryk på pileknapperne eller for at justere lysstyrken. Contrast Tryk på pileknapperne eller for at justere kontrasten. Tint Tryk på pileknapperne eller for at justere farvenuancen. Color Tryk på pileknapperne eller for at justere farvemætningen. Preference Page (opsætning af præferencer) Tryk på pileknapperne eller for at vælge siden Preference Page og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Bemærk: Du kan kun få adgang til siden opsætning af præferencer, når afspilning af disken i afspilleren er fuldstændig afbrudt. TV Type Afhængigt af det tilsluttede TVs TV system skal video udgangen på afspilleren indstilles, så den er i overensstemmelse med TV'et. 14

15 Menuen Opsætning af DVD Sprog til Audio (lydspor) / Subtitle (undertekster) / Disc Menu Tryk på pileknapperne eller for at vælge mellem English (engelsk), French (fransk), German (tysk), Spanish (spansk), Portuguese (portugisisk), Italian (italiensk), Danish (dansk) og Swedish (svensk) Bemærk: Hvis disken har et fast sprog valgt som standard, eller hvis disken er optaget på et sprog, der ikke findes på listen herover, vil denne indstilling ikke have nogen betydning for afspilningen. Parental control (børnesikring) Tryk på pileknapperne eller for at vælge mellem indstillingerne KID SAF (mest restriktiv), G, PG, PG 13, PGR, R, NC 17 eller ADULT (mindst restriktiv). Der kræves en kode for at kunne ændre niveauet i børnesikringen. Nærmere detaljer finder du i afsnittet herunder. Default (gendannelse af standardindstillinger) Tryk på pileknapperne eller og vælge punktet RESET, hvis du vil gendanne alle de indstillinger, afspilleren var udstyret med fra fabrikken (undtaget herfra er koden til børnesikringen samt indstillingen for børnesikring). Password Setup Page (opsætning af kode) Tryk på pileknapperne eller for at vælge siden Password Setup og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Change Password (ændring af kode) Tryk på pileknappen og vælg punktet CHANGE. Vælg dernæst den nye kode. Afspillerens standardkode er:

16 Betjening af DVD afspilleren Sådan lægger du en disk i afspilleren Sådan tænder du afspilleren Sådan slukker du afspilleren Sådan tænder og slukker du LCD monitoren Key Lock (tastelås) til / fra Sådan begynder du afspilningen Sådan afbryder du afspilningen midlertidigt Åben låget til diskrummet, læg disken i ved at føre den ned i holderen og trykke den blidt på plads, til den sidder fast. Luk låget. Når afspilleren er slukket, skal du trykke på knappen POWER på hovedenheden og hold den inde i mindst 2 sekunder, hvis du vil tænde afspilleren. Når afspilleren er tændt, skal du trykke på knappen POWER og holde den inde i 2 sekunder, hvis du vil slukke afspilleren. Tryk på knappen LCD på hovedenheden og hold den inde i mindst 2 sekunder, når du vil tænde eller slukke LCD monitoren. Monitoren kan være slukket, når du anvender afspilleren sammen med en ekstern enhed som f.eks. et TV. Tastelåsen anvendes til at forhindre, at knapperne på hovedenheden betjenes ved et uheld, når afspilleren anvendes på farten. Vælg indstillingen Key Lock On (til) eller Off (fra) på venstre side af hovedenheden. BEMÆRK: Fjernbetjeningen påvirkes ikke af, om tastelåsen er aktiveret eller ej. Tryk på knappen PLAY eller ENTER. Almindeligvis er det dog sådan, at afspilning af de fleste DVD'er automatisk starter, når DVD afspilleren tændes. DVD afspilleren begynder omgående at vise indholdet på DVD disken. Tryk kortvarigt på knappen STOP. Afspilleren vender tilbage til visning af start-logo'et og viser meddelelsen "Press Any Key To Continue" (tryk på en knap for at fortsætte). Hvis du trykker på knappen PLAY, genoptages afspilningen fra det sted på disken, hvor du var kommet til. 16

17 Betjening af DVD afspilleren Sådan afbryder du afspilningen helt Sådan holder du pause i afspilningen Sådan vælger du kapitel Hurtigt fremad og tilbage Pause Afspilning i slow motion Tryk to gange på knappen STOP. Afspilleren vender tilbage til visning af start-logo'et og viser. Hvis du trykker på knappen PLAY, begynder afspilningen fra begyndelsen af disken. Tryk på knappen PAUSE, hvis du vil holde pause i afspilningen. Tryk på knappen PLAY, når du vil genoptage afspilningen efter pausen. Tryk på knappen >>, hvis du vil springe til begyndelsen af næste kapitel på disken. Tryk på knappen <<, hvis du vil vende tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel. Hvis du trykker på knappen igen, springer afspilleren til begyndelsen af det foregående kapitel. Tryk på knappen >> eller << på hovedenheden og hold den inde i mindst 2 sekunder, hvis du vil gå frem eller tilbage på disken ved enten 2x, 4x, 8x, 16x eller 32x normal hastighed. Tryk på knappen >> eller << på fjernbetjeningen og hold den inde i mindst 2 sekunder, hvis du vil gå frem eller tilbage på disken ved enten 2x, 4x, 8x, 16x eller 32x normal hastighed. Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til afspilning fremad ved normal hastighed. Hvis du trykker én gang på knappen PAUSE på hovedenheden, vises tegnet på displayet. Tryk på knappen PLAY for at afbryde pausen. Tryk på knappen SLOW på fjernbetjeningen, hvis du vil aktivere funktionen afspilning i slow motion. Du kan vælge mellem følgende hastigheder: 1/2x, 1/4x, 1/8x og 1/16x normal hastighed fremad og 1/2x, 1/4x, 1/8x og 1/16x normal hastighed baglæns. Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning. 17

18 Betjening af DVD afspilleren Zoom Repeat (gentag) Repeat A-B (gentag A-B) Hovedmenu (roden) Titel Menu Tryk på knappen ZOOM, hvis du vil forstørre eller formindske billedet på skærmen til henholdsvis 2x, 3x, 4x eller 1/2x, 1/3x, 1/4x normal størrelse. Tryk på pileknapperne / / / under zoom, hvis du vil bevæge dig rundt i billedet og se et andet udsnit. Tryk på knappen REPEAT én gang, hvis du vil gentage det aktuelle kapitel. Tryk på knappen REPEAT to gange, hvis du vil gentage den aktuelle titel. Tryk på knappen REPEAT tre gange, hvis du vil gentage hele disken. Tryk på knappen REPEAT igen, når du vil afbryde gentagefunktionen. Tryk på knappen A-B én gang på det sted, hvor du vil indsætte punkt "A". Tryk på knappen igen på det sted, hvor du vil indsætte punkt "B". Udsnittet mellem punkt "A" og punkt "B" afspilles igen og igen. Tryk på knappen A-B for tredie gang, når du vil afbryde funktionen. Tryk på knappen MENU og vælg main menu. Tryk på pileknapperne / / / for at vælge mellem menuindstillingerne og tryk på knappen ENTER for at vælge / bekræfte. Tryk på knappen RETURN, når du vil vende tilbage og genoptage afspilningen fra det punkt på disken, hvor du var kommet til. Tryk på knappen TITLE for at se menuen med diskens titler. Tryk på pileknapperne / / / for at vælge mellem titlerne og tryk på knappen ENTER for at vælge / bekræfte. Tryk på knappen RETURN, når du vil vende tilbage og genoptage afspilningen fra det punkt på disken, hvor du var kommet til. 18

19 Betjening af DVD afspilleren Sådan skifter du sprog til lydspor Sådan skifter du sprog til undertekster Sådan skifter du vinkel Direkte adgang til titel Direkte adgang til kapitel Direkte søgning Funktionen program Tryk på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil skifte mellem de tilgængelige sprog til lydspor. Tryk på knappen SUBTITLE under afspilning, hvis du vil skifte mellem de tilgængelige sprog til undertekster. Tryk på knappen ANGLE for at skifte mellem de tilgængelige vinkler på disken. Bemærk: Sprog til lydspor, sprog til undertekster samt vinkler afhænger alle af, hvilke muligheder der er tilgængelige på den aktuelle disk. Disse kan altså kun ændres, hvis der findes flere muligheder på disken. Det er ikke altid muligt at ændre sproget på lydsporet eller på underteksterne, ligesom det somme tider kan tage nogen tid at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Når afspilningen af disken er standset, kan du anvende de numeriske knapper 0-9 og 10+ på fjernbetjeningen til at indtaste nummeret på en bestemt titel, du ønsker. Under afspilning kan du anvende de numeriske knapper 0-9 og 10+ på fjernbetjeningen til at indtaste nummeret på det ønskede kapitel. Tryk på knappen SEARCH, hvis du vil have adgang til søgefunktionen. Vælg den ønskede søgefunktion ved hjælp af pileknapperne / / /. Tryk på knappen PROGRAM, hvis du vil aktivere programfunktionen. Indtast numrene på de ønskede titler og kapitler ved hjælp af de numeriske knapper 0-9 og 10+ på fjernbetjeningen. Vælg punktet Start for at begynde afspilningen af det valgte program. Du kan indtaste op til 20 punkter i programmet. 19

20 Betjening af DVD afspilleren Sådan afbryder du afspilningen af programmet Tryk på knappen CANCEL for at afbryde afspilningen af programmet. Display Status Tryk på knappen DISPLAY for at vælge mellem følgende muligheder: TT-/-CH-/- med forløben tid for titlen TT-/-CH-/- med resterende tid for titlen TT-/-CH-/- med forløben tid for kapitlet TT-/-CH-/- med resterende tid for kapitlet Luk display DVD kompatibilitet Visse DVD diske kan muligvis ikke afspilles på denne afspiller, afhængigt af typen af medie samt optagemetoden. Denne model understøtter ikke diske af typen DVD-RAM. 20

21 Afspilning af CD Sådan begynder du afspilningen Sådan afbryder du afspilningen midlertidigt Sådan afbryder du afspilningen helt Sådan holder du pause i afspilningen Sådan vælger du skæring Sådan søger du hurtigt frem eller tilbage Sådan gentager du en skæring Almindeligvis begynder afspilningen af en audio disk automatisk, når den lægges i afspilleren, eller der tændes for strømmen. Tryk kortvarigt på knappen STOP. Afspilleren vender tilbage til visning af start-logo'et og viser meddelelsen "Press Any Key To Continue" (tryk på en knap for at fortsætte). Hvis du trykker på knappen PLAY, genoptages afspilningen fra det sted på disken, hvor du var kommet til. Tryk to gange på knappen STOP. Afspilleren vender tilbage til visning af start-logo'et og viser. Hvis du trykker på knappen PLAY, begynder afspilningen fra begyndelsen af disken. Tryk på knappen PAUSE, hvis du vil holde pause i afspilningen. Tryk på knappen PLAY, når du vil genoptage afspilningen efter pausen. Tryk på knappen >>, hvis du vil springe til begyndelsen af næste skæring på disken. Tryk på knappen <<, hvis du vil vende tilbage til begyndelsen af det aktuelle skæring. Hvis du trykker på knappen igen, springer afspilleren til begyndelsen af det foregående skæring. Tryk på knappen >> eller << på hovedenheden og hold den inde i mindst 2 sekunder, hvis du vil søge hurtigt fremad eller tilbage ved 2x, 4x, 8x, 16x eller 32x normal hastighed. Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning. Tryk på knappen REPEAT én gang, hvis du vil gentage den aktuelle skæring. Tryk på knappen REPEAT to gange, hvis du vil gentage hele disken. Tryk på knappen REPEAT igen, når du vil afbryde gentagefunktionen. 21

22 Afspilning af CD Sådan gentager du et udsnit (Repeat A-B) Display Status CD-R/RW kompatibilitet Tryk på knappen A-B én gang på det sted, hvor du vil indsætte punkt "A". Tryk på knappen igen på det sted, hvor du vil indsætte punkt "B". Udsnittet mellem punkt "A" og punkt "B" afspilles igen og igen. Tryk på knappen A-B igen, når du vil afbryde funktionen. Tryk på knappen DISPLAY for at vælge mellem følgende muligheder: Track -/- med forløben tid for skæringen Track -/- med resterende tid skæringen Track -/- med forløben tid for hele disken Track -/- med resterende tid for hele disken Visse CD-R og CD-RW diske kan muligvis ikke afspilles på denne afspiller, afhængigt af typen af medie samt optagemetoden. 22

23 Afspilning af MP3 Afspilning Læg en disk indeholdende MP3 filer i DVD afspilleren. Afspilleren begynder at læse disken, når låget til diskrummet er lukket, og oversigten over mapperne (folder) vises i en MP3 menu på skærmen. Tryk på pileknapperne OP / NED for at vælge og markere en MP3 fil (sang) Tryk på knappen ENTER for at afspille den valgte MP3 fil. 23

24 Fejlfinding Problem Afspilleren kan ikke tændes (ingen strøm) Afspilleren kan tændes (men der vises ingen billeder) Forvrængninger i billedet forekommer sporadisk Lysstyrken er ustabil, eller der optræder uro i billederne under afspilning Afspilning af en DVD starter ikke Løsning Sæt stikket til vekselstrømsadapteren sikkert fast i stikkontakten og tænd. Sæt stikket til jævnstrømsadapteren sikkert fast i bilens udtag til cigarettænder. Kontrollér forbindelsen mellem DVD afspillerens video udgang og video indgangen på det tilsluttede udstyr (TV eller AV receiver). Kontrollér, at dit TV eller AV udstyr er indstillet korrekt. Kig i betjeningsvejledningen til det eksterne udstyr. Kontrollér, at Key Lock (tastelås) er slået fra. Sørg for, at der er tændt for LCD monitoren. tryk på knappen LCD og hold den inde i 2 sekunder, når du vil tænde eller slukke for LCD monitoren. Små forvrængninger i billedet kan forekomme, hvis optagelsen af billed / lyd på disken ikke er af højeste kvalitet. Kan være en fysisk defekt i mediet. Kontrollér disken for ridser og skrammer. Forbind DVD afspilleren direkte til dit TV, ikke gennem en anden kilde. Undlad at forbinde DVD afspilleren til en VCR eller TV/VCR kombination. Disken er lagt i afspilleren med datasiden opad. Læg disken i afspilleren med labelsiden opad. Sæt disken korrekt fast i holderen i diskrummet. Kontrollér, at disken ikke har ridser eller er snavset til med fingeraftryk. Tryk på knappen SETUP for at fjerne menuen fra skærmen. Slå børnesikringen fra eller indsæt et mindre restriktivt niveau i børnesikringen. (Afspillerens standardkode er 1234). Sluk for strømmen til afspilleren, tag stikket ud af stikkontakten, sæt det i igen og tænd for afspilleren. Noter vedr. Copyright Dette produkt indeholder copyright-teknologi, som er beskyttet i henhold til amerikanske patenter, samt andre immaterielle rettigheder, der indehaves af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Tilladelse til anvendelse af denne teknologi til copyright-beskyttelse skal gives af Macrovision Corporation.Teknologien er udelukkende beregnet til fjernsynsbrug i hjemmet samt andre begrænsede brugsområder, medmindre tilladelse til anden anvendelse er givet af Macrovision Corporation. Baglæns engineering eller demontering er forbudt. Fortroligt, ikke-offentliggjort arbejde Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 24

25 Specifikationer DVD afspiller: Monitor: Generelt: Signal/støjforhold: >94dB Dynamisk område: >95dB Harmonisk forvrængning: <0,008% Frekvensgang: 10Hz-20kHz Kanaladskillelse ved 1kHz: >68dB D/A konverter: 24 Bit Samplingsfrekvenser: 44,1kHz, 48kHz, 96kHz Elektronisk anti-chok: 3 sekunder (DVD) 20 sekunder (CD) Skærmstørrelse: 7" (177,8 mm) diagonalt mål Format: Bredformat 16:9 Betragtningsområde: 154,1 mm (B) x 87 mm (H) Display system: Transparent TFT LCD panel Betragtningsvinkel (op / ned / venstre / højre): 65 / 40 / 65 / 65 Opløsning: 1444 x R.G.B. x 234 Lysstyrke (cd/m2): 90 Kontrastrate: 60:1 Elementer: Baggrundsbelysning: CCFL Strømkrav: 12V jævnstrøm Strømstyrke: 3A Udgangsspænding på Audio udgang: >1,5V RMS Video System: PAL Mål, hovedenhed: 270 x 178 x 43 mm Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 25

26 Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. 26

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforanstaltninger RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOTOPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

TVD-1418 14  (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Sikkerhed...2-4 Tilslutning af antenne...4 Knapper og kontroller (hovedenheden)...5 Fjernbetjeningsenheden...6 Sådan betjener

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Vigtige forholdsregler

Vigtige forholdsregler Vigtige forholdsregler! ADVARSEL: Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager DFT-709 Betjeningsvejledning LCD Farve TV Modtager Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger 2. Medfølgende tilbehør 3. Oversigt over TV modtageren 4. Fjernbetjeningen 5. Grundlæggende betjening 6.

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning 22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201 Betjeningsvejledning Kære Kunde, Tak fordi du valgte at købe denne TFT-LCD TV/Monitor. Vi anbefaler, at du læser sikkerhedsanvisninger og anvisninger vedr. betjening

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 DVD VCD CD MP3 JPG Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 Indhold: SIKKERHEDSOPLYSNINGER...01 FORHOLDSREGLER VED ANVENDELSE AF AFSPILLEREN...03 KONTROLLÉR TILBEHØRET...05 SPECIFIKATIONER...06

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere