Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2"

Transkript

1 Opdateret 9. april 2013

2 Kære Kanin Velkommen til Hellerup Roklub. Vores eget billede i Hellerup Roklub er, at vi står for god romotion på vandet, kombineret med naturoplevelser og rart socialt samvær. Alle tre er vigtige komponenter i en klub, der så at sige skal ro i takt. Men uden nye medlemmer har vi ingen roklub, og derfor er jeres indlemmelse i klubben et meget vigtigt indsatsområde. Vi opfatter denne proces som årets vigtigste opgave. En roklub har som enhver anden klub en naturlig udskiftning af medlemmer, men det at være et nyt medlem stiller krav til de nye såvel som til de erfarne medlemmer. For os er de vigtigste succeskriterier, at nye lærer at ro rigtigt og samtidig holder op med at opfatte sig selv som ny. Begge dele kræver noget af både os og jer for at kunne lykkes. Det kræver noget af os gamle. Men det kræver bestemt også noget af jer nye. For det første - I skal ville. Den første ambition er gerne at ville ro godt. Har du et godt rotag, får du det fysisk bedre i båden. Det andet gode råd er at gøre sig klart, at roning er en holdsport. Du skal møde op og blive ved med at møde op indtil du har nået målet: Nu er jeg ikke ny mere Det er også vigtigt at få afmystificeret tonen på vandet. Det er vigtigt at få sagt højt, at når instruktøren hæver stemmen, er det for at give en kommando. Det kan komme til at lyde som Oberst Hackel, men på vandet er vi alle afhængige af at give og modtage korte og nogle gang lodrette ordrer. Og det er helt nødvendigt at tale højt, for at alle i båden kan høre kommandoerne. Misforstå det ikke - når man er under instruktion, og sådan set også senere, er det nødvendigt at rette sig efter den, der har kommandoen. Bliv ikke forskrækket - lyt efter og gør hvad der bliver sagt. En gang i mellem er det oven i købet nødvendigt at skynde sig. F.eks. når båden pludselig skal stoppes hurtigt for ikke at støde ind i noget. På land giver vi ikke hinanden ordrer. Her har vi den normale pæne omgangstone og er de almindelige mennesker, vi altid har været - alle sammen. Sikkerhed til søs er naturligvis et vigtigt emne. Langt de fleste har den fornødne respekt. Dem sker der aldrig noget. Fokus i vores sikkerhedsopfattelse er omtanke. Man kan lave lige så mange regler, man vil, men omtanke og respekt er det vigtigste. Man skal naturligvis vide noget om vandet. Det vigtigste man skal vide er, at det er koldt. Det er farligt, når det er koldt. I april når sæsonen starter, skal man krybe langs kysten af respekt for vandtemperaturen. I maj kan vi gå længere ud, og man kan svømme i vandet. Det skal I ikke. I skal sidde oven på det, men med respekt og omtanke. Forhåbentlig har I allerede oplevet, at der sker en helt masse i kulissen. Nu går roskolen i gang, og I vil helt sikkert opleve en masse nyt sammen med jeres instruktører og med de andre erfarne medlemmer, som er inddraget i at gøre opstarten og indlemmelsen i Hellerup Roklub til en succes. Vi har under alle omstændigheder set frem til at møde jer og byde jer velkommen. Bestyrelsen. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2

3 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger... side 4-5 Rokursus i HR Scullerinstruktion i HR Rotøj Omklædningsrum/skabe Nøgle/nøglekort Svømmeprøve Redningsvest/fender Roaktiviteter... side 6 9 Daglig roning Styrmandsuddannelse Rokort Bådkort Rotider Scullerroning Langture og weekendture Kaproning HR's faste arrangementer... side 10 Standerhejsning og -strygning Struckmannsparken Kanindåb Sankt Hans Aften Julefrokost Onsdagsspisning Andre arrangementer Vinteraktiviteter... side 11 Gymnastik Svømning Hal 3 og styrkerum Træningslokale for rofitness Romateriel... side Bådtyper i HR Skadeprotokol Bådklargøring Om klubben... side 15 Bestyrelsen Frivilligt foreningsarbejde Skovhuset Afslutning Mere nyttig viden... side Kommandoer Rotagets opbygning Løfteregler/Bæreregler Knob Dykkerflaget Udstrækningsøvelser Afslutning... side 22 Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 3

4 Praktiske oplysninger Rokursus i Hellerup Roklub Nye medlemmer, der ikke tidligere har været medlem af en roklub, skal gennemgå et rokursus, før de kan deltage i den daglige roning. Du vil komme igennem et forløb, hvor klubbens instruktører vil lære dig rotaget og de kommandoer (se oversigt over kommandoer på side 15-16), der er nødvendige, for at du kan blive frigivet som roer. Det er instruktøren, der vurderer, hvornår du har de nødvendige færdigheder, der skal til, for at du kan blive frigivet. Hvis du under instruktionen skulle blive syg, er det vigtigt at ringe så hurtigt som muligt til din instruktør, da der skal findes en erstatning, for at holdet kan komme på vandet. Når du er frigivet, kan du møde op på de faste roaftener og til morgenroning samt de forskellige roture, der arrangeres. Det kan i starten virke lidt kaotisk på de faste roaftener, da mange møder op, og roere, styrmænd og både skal kombineres i forhold til hold. Det plejer at lykkes, men kræver lidt tålmodighed. Scullerinstruktion Der bliver hvert år oprettet to scullerinstruktionshold. Første hold begynder i slutningen af maj måned, når vandtemperaturen er høj nok - dvs. over 10 grader. Andet hold begynder primo august. Oprettelsen af holdene varsles på klubbens hjemmeside. Der er plads til max. 6 roere på holdet. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 4

5 Forløbet indbefatter et instruktionsmodul, hvor der gives instruktion i de færdigheder, der er nødvendige for at håndtere en sculler på land og ude på vandet. Man kan herefter tage et erfaringsmodul, der har til formål at opbygge roerfaring og udvikle de rotekniske færdigheder. En forudsætning for at deltage i modulerne er, at man er frigivet som roer og har en 600 m svømmeprøve, der er under ét år gammel. Det er en fordel, men ikke en betingelse, at man er korttursstyrmand. Rotøj Almindeligt jogging/sportstøj og gummisko er udmærket beklædning i en robåd. Man kan let få årefedt og olie på tøjet, så der er ingen grund til at tage sit bedste tøj på. Vi kan anbefale at bruge svedtransporterende undertøj og lange T-shirts, så den nederste del af ryggen er dækket og ikke bliver kold. Husk noget vindtæt og evt. en ekstra trøje, da du sidder stille, når du styrer båden. Det er også en god ide at tage regntøj med. Rotøj med klubbens logo: shorts, T-shirts, vindvest m.m. kan bestilles med jævne mellemrum. Se opslag på klubbens hjemmeside. Omklædningsrum/skabe Vores omklædningsrum indeholder en del skabe - desværre for få. Hvis du gerne vil have et skab, skal du henvende dig til kontingentkassereren. Prisen er 100 kr. om året. Nøgle/nøglekort Nøgle/nøglekort til klubbens hoveddør fås ved indmeldelse hos klubbens kontingentkasserer. Der betales for erstatningsnøgler. Svømmeprøve Ved indmeldelse/ ved roskolen start skal du aflevere svømmebevis for, at du kan svømme 300 meter uden hvil, samt at du kan træde vande. Beviset må max være 1 år gammelt. Du kan tage i Kildeskovshallen og svømme de 300 meter. Livredderne skriver et bevis til dig, som du tager med ved roskolens start og afleverer til instruktionsrochefen. Redningsveste Redningsveste skal altid medbringes i båden. Det er strengt forbudt at benytte redningsveste som fendere. Fendere skal altid medbringes i båden. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 5

6 Roaktiviteter Daglig roning Klubbens daglige roområde er begrænset mod nord af Sletten Havn, mod syd af Slusen og mod øst af Margretheholm havn. Roning skal foregå kystnært. Fra sæsonstart til 1. maj må afstanden til kysten maksimalt være 100 meter. I praksis vil det betyde, at man i denne periode ikke må ro til Københavns havn og at man ikke må krydse Nivå Bugten. For roning i Københavns Havn kræves, at styrmanden er A- styrmand eller langtursstyrmand. Ved roning i Københavns Havn skal Havnevæsenets til enhver tid gældende bestemmelser overholdes. Robåde, der styrer over løbene, skal vige for alle fartøjer, som sejler i løbenes længderetning. Styrmandsuddannelse B-korttursstyrmænd Aktive medlemmer, der har gennemført klubbens rouddannelse, og som er fyldt 15 år, kan blive B-styrmænd ved at gennemgå klubbens kortturs styrmandskursus og bestå den praktiske prøve. B- styrmænd har ret til at lede roture i den del af det daglige roområde, der begrænses mod nord af Rungsted Havn og mod syd af Svanemølleværket og mod øst af Fiskerihavnen. Styrmænd under 18 år skal have styrmandsvagten/bestyrelsens tilladelse til at gå ud med et bådhold. A-kortstyrmænd B-styrmænd, der er fyldt 18 år, kan blive A-styrmænd ved at bestå den praktiske prøve som A-styrmand. A-styrmænd har ret til at lede roture i hele klubbens daglige roområde. Styrmandskursus og de praktiske prøver som B- og A- styrmand ledes af rochefen og de af bestyrelsen godkendte instruktører. Langtursstyrmænd A-styrmænd kan opnå rettighed som langtursstyrmænd ved at gennemgå DFfRs langtursstyrmandskursus. Derudover kræver tildeling af langtursstyrmandsret en godkendelse af bestyrelsen ud fra en samlet vurdering af vedkommendes erfaring og kvalifikationer. Rokort Hver roer har et rokort med navn, adresse og tlf. nr. Især telefonnummer er vigtigt, så andre roere har mulighed for at få fat i dig. Rokortet bruges, hver gang du ror en tur. Når du kommer i klubben for at ro på et af de faste rotidspunkter, skal du lægge dit rokort i en af de tre kurve, som står på skrivepulten. Så vil styrmandsvagten sørge for, at du kommer ud at ro med jævnbyrdige roere. På kortet noteres dato samt antal roede kilometer. Kortet sidder sammen med bådkortet i stativet i klubben, når du er ude at ro. Bådkort Hver båd har sit kort. Før roturens start udfyldes kortet med dato, roretning samt klokkeslet. Mandskabets rokort sættes sammen med bådkortet i stativet over disken for at markere, Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 6

7 at båden samt mandskab er på vandet. Ved hjemkomst skrives hjemkomsttidspunkt samt antal roede kilometer på bådkortet, hermed markeres også, at båden er trygt i havn igen. Styrmanden står for udfyldelsen af bådkortet. Rotider Morgenroning Alle hverdagsmorgener kl Morgenroning er for alle, der har lyst til at starte dagen med en frisk rotur. Ingen faste styrmandsvagter. Holdene sættes af bestyrelsesmedlemmer. Der lægges kort i to kasser, en til tonseroning og en til motionsroning 1. Alle, der møder op, skal på vandet 2. Ønsker til roning så vidt muligt imødekommes 3. Hvis der kan sættes rene HDR hold sættes disse først til HDR både. 4. Motionsbådene råbes dernæst op, bemandet med alle erklærede motionister og de tonseroere, der ikke kan sættes på rene tonsehold. Det sidste foregår på skift, så det ikke er de samme hver morgen. 5. Tonsebåde råbes op og går på vandet sidst, bemandet alene med folk, der har ønsket tonsetempo. De roere, der kommer i disse både, er dermed klar over, at de nu har lovet resten af mandskabet at ro kaproningstempo. Dvs. at ro 10 km på min. 6. Hvis en eller flere af mandskabet på et motionshold har tidsbegrænsning, der skal overholdes, eller man gerne vil ind til morgenmad, ror man mindre end 10 km. Formiddagsroning Alle hverdage, mandag-fredag kl Ingen tilmelding. Aftenroning Med styrmandsvagter Mandage kl , tirsdage kl og onsdage kl Klubaftenerne er for alle. Rokortet lægges frem inden den angivne tid, Styrmandsvagten sætter holdene, således at alle fremmødte kommer ud at ro. Bemærk, at der i løbet af sæsonen vil være tilbud på disse aftener om kom godt i gang - roning (for dem, der trænger til et brush-up efter vinterpausen), teknikroning med videooptagelse (god ide for alle at se sig selv ro og få rettet stilen til) og entringsøvelser. Disse arrangementer kræver tilmelding og ligger som regel lidt forskudt i forhold til aftenroningen. Høj puls og struktureret træning Tirsdage kl og torsdage kl SPP, LDK, Harbour Race, Götaelv Rodden eller Fyn rundt. Muligheder for at deltage i kaproning for inriggere er mange. Vil du gerne være med eller bare ro stærkt, få pulsen op og sved på panden, har du nu mulighed for det. Målet er at blive bedre til at ro, og få en god grundform, så det er muligt at ro længere distancer i et højt tempo. Man skal have deltaget i ergometertræning henover vinteren, eller have trænet på tilsvarende niveau. Du skal være indstillet på at skulle træne 2-3 gange om Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 7

8 ugen, hvor der vil blive roet efter forskellige programmer. I starten vil vi blande holdene, men det er meningen at der vil blive roet på mere eller mindre faste hold, så de enkelte roer kommer til at kende hinanden godt. Tilmelding via Holdsport. Første gang bliver tirsdag den 9. april. Ansvarlige: Jesper Pihl og Lise Teisel. Roning for unge under 40 Torsdage kl Vi samler de unge hver torsdag kl til en tur på vandet. Holdene bliver sat på dagen og fordelt efter ønsker. Det kan være hold hvor der bliver roet til, øvet teknik eller hygget. Det handler om at have det sjovt mens vi forbedrer roteknikken og oparbejder en god kondition. Ved dårligt vejr går vi på 1 sal og styrketræner og- eller roer i ergometer. PS. I Hellerup er man ung indtil 40 år. Ansvarlige: Christoffer Marxen og Hanne Hytteballe. Meld afbud hvis du ikke kommer. Fredagsroning kl Ingen Styrmandsvagter. Efterfølgende fredagshygge. Meld dig til på Holdsport, så man kan se, om der kommer andre roere. Madpakketure Start: Efter 1. maj, afhængigt af vejret. Ansvarlige: Bolette, Janne og Joy. Datoerne vil blive lagt ud på Holdsport.dk med tilmelding. Scullerroning Medlemmer med scullerret kan selv tilrettelægge deres roning. Scullerroning er derfor et godt tilbud til travle medlemmer med en kalender, der ikke altid gør det muligt at møde op på de faste rotider. Rofarvandet for roere med fuld scullerret går fra Kalkbrænderihavnen i syd til Struckmannsparken i nord. Roere med begrænset sculler ret må ro fra HR i syd til Charlottenlund Badeanstalt i nord. Langture og weekendture En langtur er en tur, der går udenfor det daglige rofarvand. Du behøver ikke selv at være langtursstyrmand for at arrangere en langtur, du skal blot sørge for, at der er en langtursstyrmand i hver båd. En langtur skal altid godkendes af rochefen eller et andet bestyrelsesmedlem og skrives ind i langtursprotokollen. Som regel strækker en langtur sig over flere dage, og på disse ture lærer du dine rokammerater bedre at kende. De fleste langture giver også nogle dejlige naturoplevelser og god roerfaring. Såfremt der arrangeres ferielangture i klubregi, annonceres de på hjemmesiden og/eller opslagstavlen. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 8

9 I løbet af sæsonen arrangerer vi weekendture til vores sommerhus i Sletten 25 kilometer nord for Hellerup. Turene er baseret på, at kaniner også kan deltage. Kaproning Der er mulighed for at deltage i forskellige former for kaproning. Ro mod egen tid Ronetværk København arrangerer i løbet af sæsonen en række kaproninger, hvor hvert bådhold ror mod sin egen tid. Alle kan deltage, og en del af kaproningerne foregår fra Hellerup Roklub. Langdistancekaproning DM i langdistancekaproning afholdes som en turnering forskellige steder i landet. Der er dame-, herrer- og mix-klasser, og distancerne er på 10 eller 25 kilometer. Hellerup Roklub har haft flere hold med til disse kaproninger. Kaniner, der har lyst til konkurrenceroning, kan sagtens deltage. Tal med den kaproningsansvarlige, hvis det er noget for dig. Marathon Kaproning på 42 sømil eller cirka 78 kilometer. Nivå Roklub arrangerer marathon sidst i august, og Hellerup Roklub har tradition for at deltage med mange hold. Der afholdes også Jysk marathon, som arrangeres af forskellige klubber på skift. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 9

10 HR's faste arrangementer Hellerup Roklub har en række tilbagevendende roaktiviteter og fester. På klubbens hjemmeside er der en aktivitetskalender, hvor du kan se datoerne for de forskellige arrangementer. Arrangementerne annonceres også på opslagstavlen, hvor du kan tilmelde dig. Standerhejsning Ved rosæsonens start hejses standeren på klubbens bådplads, og vi fejrer det med et arrangement i klubben - se opslagstavlen eller Klubbens hjemmeside. Det sker omkring 1. april. Standerstrygning Ved rosæsonens afslutning stryges standeren på klubbens bådplads og vi fejrer det ligeledes med et arrangement - se opslagstavlen eller Klubbens hjemmeside. Standeren stryges omkring 1. oktober. Struckmannsparken Kristi Himmelfartsdag ror vi til Struckmannsparken, hvor vi mødes med roere fra de øvrige københavnerklubber, spiser frokost og deltager i diverse konkurrencer. Turen er på i alt 24 kilometer, og frigivne kaniner har mulighed for at deltage. Kanindåb I august/september ankommer Kong Neptun med sit følge for at døbe kaninerne (der er klædt ud med ører og knurhår) på behørig roermaner. Det er klogt at blive døbt det første år. Andet års roere får særbehandling. Efter dåben er der fest med overrækkelse af dåbsbeviser. Skt. Hans aften Vi griller, og derefter er det mulighed for at ro op langs kysten til Bellevue og se på bål. Julefrokost Klubbens julefrokost bliver holdt som et sammenskudsgilde. Julefrokosten ligger 1. lørdag i december. Onsdagsspisning Onsdag er vores klubaften. I sommersæsonen juni til september - griller vi, når vi har roet. Du skal selv medbringe kød eller fisk til grillen. Salat og flutes skiftes vi til at sørge for, så det kan købes i klubben. I vintersæsonen er der middag kl Vi skiftes til, at lave mad til hinanden i vintersæsonen. Tilmelding til mad på hvor du skal oprettes som bruger. Du får invitation til holdsport.dk ved indmeldelse. Andre arrangementer Følg med på klubbens hjemmeside og opslagstavlen. Vi inviteres ofte med til andre klubbers arrangementer og til arrangementer, som Ronetværk København eller DFfR står for. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 10

11 Vinteraktiviteter Gymnastik I vintersæsonen er der gymnastik i hal 3 onsdag kl Vi har også mulighed for, at deltage i naboklubben HDR s gymnastik mandag kl Der er desuden fælles gymnastik med HDR torsdag kl Svømning Mandag aften er der svømning i Kildeskovshallen kl Adgang er gratis, men kræver adgangskort til svømmehallen. Tal med den svømmeansvarlige. Hal 3 og styrkerum Badminton: Vi har mulighed for at spille badminton i hal 3. Tiderne annonceres på opslagstavlen, hvor man reserverer baner for en sæson. Ved siden af hallen har vi fælles med havnens andre klubber et mindre styrketræningsrum. Her findes kondicykel, ergometer, vægte mm. Hal 3 og styrkerum findes ved Hellerup Sejlklub. Træningslokale for rofitness HR s 1. sal er indrettet med 16 ergometer, en kondicykel, et løbebånd, fitness maskiner og vægtudstyr. Alt dette kan frit benyttes vinter og sommer. I løbet af vinteren er der ugentligt en masse ergometerhold, som du kan tilmelde dig på via Holdsport.dk Vil du vide mere om 1 salen, så kig på klubbens hjemmeside under rofitness. Romateriel Hellerup Roklub har inriggere og singlescullere, en enkelt gig (3x+) og en coastal (2x). Inrigger Inriggeren er den mest brugte båd i Hellerup Roklub. Det er en robust båd, der ligger stabilt i vandet- selv i hårdt vejr. HR's inriggere er klinkbyggede - dvs. at de består af et afstivet træskelet, der er beklædt med bord (brædder), som lapper over hinanden. Bordene kan ikke tåle, at man træder på dem, derfor er bådene forsynet med bundbrædder. Man må kun træde på midterlangremmen (det er den langsgående liste midt i båden) og på bundbrædderne. Ud over de klassisk byggede inriggere i træ råder Hellerup Roklub også over inriggere bygget i glasfiber med aptering i træ. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 11

12 Åregangen og riggen sidder på bådens kant. Heraf navnet inrigger. Inriggeren findes med henholdsvis 7 og 8 bord. Syvbordsinriggeren er knap så stabil som ottebordsinriggeren, til gengæld er den noget hurtigere. I inriggeren har hver roer en åre. Bådtypen, der altid har en styrmand, findes som to årers eller fire årers. Singlesculler Singlesculleren er en båd til en roer, der ror med to årer. Roeren er således både roer og styrmand på en gang. For at få scullerret skal du være styrmand, have en vis erfaring i sculler og bestå en entringsprøve. Gig Gigbåden er en mellemting mellem inrigger og outrigger. I HR findes en enkelt ved navn Inge - en treer med styrmand. Her ror hver roer med to scullerårer. Coastal En ny bådtype er ved at vinde indpas. Ligesom gigbåde roes coastalbåde med to årer, mens skroget minder lidt om et surfbræt. En meget sødygtig bådtype for friske roere. Årer Årerne er fremstillet af træ eller kulfiber. Kulfiberårens blad er udformet enten som macon eller som "big blades" - dvs. med en noget større overflade. Styrbords- og bagbordsåre er spejlvendt af hinanden, idet de har et indbygget smig (hældning) i forhold til åregangen. Man skal derfor altid placere årerne i den rigtige side af båden. Årer markeret med Bigblade åreblad Macon åreblad grøn skal placeres i styrbords side, og årer markeret med rød placeres i bagbords side. Skadeprotokol Alle kan komme til at lave en skade på en båd. Man hæfter ikke økonomisk for det, hvis det er almindelig uagtsomhed. Hvis du laver eller opdager en skade på en båd, skal du skrive dette i vores skadeprotokol, som ligger ved disken. Desuden sættes skiltet "må ikke benyttes" på båden. Kontakt også materielforvalteren og få råd og vejledning - måske kan du selv udbedre skaden eller hjælpe til. Bådklargøring Når rosæsonen er slut, skal romateriellet gåes efter og klargøres til næste sæson. Bådene slibes og lakeres, og årerne slibes og ma- Forts. side 14 Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 12

13 Skematisk tegning af 2-årers inrigger Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 13

14 les. Du kommer på et bådhold, som er ansvarlig for klargøringen af en bestemt båd. På hvert bådhold er der en erfaren roer, der ved, hvad der skal laves. Ellers spørges materielforvalteren til råds. Bådholdene offentliggøres på klubbens hjemmeside. Hvordan sættes båden i vandet Styrmanden dirigerer, hvor den enkelte skal være, og hvad vedkommende skal gøre. Båden køres på bådvogn ned i vandet og løftes ud i vandet Svirvlerne skal vende ind i båden. Hold fast i fanglinen, når båden kommer i vandet. Hold båden ude fra broen. Pas på at bådvognen ikke spidder båden med hornene, når den trækkes op. Roret sættes på båden og vendes væk fra broen, og årerne sættes i Mandskabet går i båden - styrmanden til sidst. Hvordan tages båden op Årerne lægges op på broen. Svirvlerne skal vende ind i båden og havelågerne være lukket. Styrmanden går først op og holder båden, mens mandskabet går op. Hold fast i båden, mens bådvognen hentes. Hold båden i tilpas afstand fra broen og rampen, så bådvognen ikke spidder båden, når den køres under båden, og båden placeres på vognen. Styrmanden tager fat i stævnen og løfter den op på bådvognen, så den hviler på skottene. Båden og bådvogn hives op fra slæbested. Bådrengøring efter roturen Læg båden på den rigtige vogn - check om det er til en 2 eller 4 årers. Båden SKAL spules/skylles og aftørres efter hver tur. Placer båden på dens rette plads i bådhallen. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 14

15 Om klubben: Hjemmesiden er portal for de fleste informationer om klubben. Den opdateres med meget korte intervaller. Holdsport.dk Klubben bruger pt. holdsport.dk som værktøj til tilmelding, når et arrangement kræver det. Tilmelding til holdsport kan ske efter kontakt til Sussi Bissler, Bestyrelsen Hellerup Roklub ledes af en bestyrelse på 4-7 personer. De er ansvarlige for den daglige ledelse af klubben samt de administrative og praktiske forhold, der er forbundet hermed, eksempelvis: - Administration - Den daglige roning, tur- og kaproning m.m. - Instruktion - Reparation og vedligeholdelse af klubhus og materiel - Arrangementer i klubben Bestyrelsen har nedsat en række udvalg, der tager sig af mange af de praktiske opgaver i dagligdagen - eksempelvis husudvalg, festudvalg, bådudvalg, instruktionsudvalg, aktivitetsudvalg og kommunikationsudvalg. En liste over udvalgene og deres medlemmer finder du på opslagstavlen. Udvalgene er meget åbne for nye medlemmer, så hvis du vil give en hånd med, kontakter du bestyrelsen eller det aktuelle udvalg. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. I roklubbens vedtægter finder du en beskrivelse af ansvarsfordelingen, og i Medstrøm er der en bestyrelsesliste. Hellerup Roklub er medlem af DFfR (Dansk Forening for Rosport), DKF (Dansk Kano og Kajak Forbund) og DIF (Dansk Idræts Forbund). Frivilligt foreningsarbejde Arbejdet i HR udføres ulønnet af klubbens medlemmer, hvorved vi kan holde det meget lave kontingent. Det er derfor vigtigt, at alle giver en hånd med efter bedste evne. Skovhuset Roklubben har et sommerhus, der ligger i Sletten, 3 km syd for Humlebæk. Klubben arrangerer løbende weekendture, hvor vi ror derop. Alle er velkomne til at tage initiativ til en tur eller ro derop, der skal dog være en langtursstyrmand i båden. Roende har førsteret til sengepladserne. På hverdage kan Skovhuset lejes, dog således at 1 værelse skal stå til rådighed for roere. Formand Karin H. Jensen Instruktionsrochef Hanne H. Petersen Aktivitetsrochef Kim A. Poulsen Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 15

16 Mere nyttig Viden Kommandoer, du skal lære. Kommando Hvad gør man? Hvorfor gør man det? 1 og 2 klar til at gå om bord! (samme for 3 og 4) Den ene fod sættes ned på bundbrættet, mens vægten holdes på den anden fod. 1 og 2 Om bord! (samme for 3 og 4) En hånd på hver side af båden, og den anden fod sættes ved siden af den første. 1 og 2 klar til at gå fra borde! (samme for 3 og 4) 1 og 2 fra borde! (samme for 3 og 4) Hal agter/skod Balance! Til roning klar! Ro væk! Vel roet! eller det er vel! Fødderne sættes først på bundbrættet, man tager fat i siden af båden, rejser sig og sætter den ene fod på broen. Den anden fod sættes på broen. Roerne sidder i Vel Roet-stilling, og holder åren på essingen (kanten af båden). Styrmanden skaber balance ved at flytte sig. Man kører helt frem på sædet, strækker armene og sidder med let bøjet overkrop. Åren sættes i vandet, og roningen påbegyndes. Roerne indtager Vel Roet-stilling. Det skivede åreblad holdes lige over vandet, og armene er strakte. Småt roning! (evt. styrbord/bagbord) Åren trækkes let gennem vandet, ingen kraft i taget. Lige træk! Fuldt træk Kvart åre! Åren ud! Åren langs! Åretaget genoptages med normal kraft af den side, som forinden havde fået kommandoen "småt roning" Roerne skal i båden samtidigt, og balancen skal holdes. Balance og samtidighed. Roerne skal op af båden samtidigt, og balancen skal holdes. Balance og samtidighed. Båden frigøres fra broen Man skaber ligevægt i båden. Man er klar til at ro. Roningen påbegyndes. Roningen ophører. Man tager farten af båden eller drejer båden. Bruges til at ophæve "småt roning" kommandoen i en af bådens sider. Alle roere ror igen med normal kraft. Bruges til at ophæve "småt roning" kommandoen i det tilfælde hvor "småt roning" gjaldt alle roere. Åren trækkes ind mod midten af båden, roeren fatter med en hånd på hver side af klemringen og stor afstand mellem hænderne. Åren skubbes ud på plads. Roningen fortsætter. Åren slippes med den hånd, der er nærmest bådens midte. Roeren læner sig (langt) tilbage, og åren føres over hovedet. Båden kan komme igennem en smal passage. Der er igen plads til båden. Båden kan komme gennem en meget smal passage. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 16

17 Kommando Hvad gør man? Hvorfor gør man det? Åren langs, Vi skifter! 1 er går frem til styrmand til bagbord. Derefter rykker 2 er til 1 er, 3 er til 2 er, 4 er til 3 er og årerne ud. Afgående styrmand gør plads på styrmandssædet. Tiltrædende styrmand vender rundt og sætter sig på styrmandssædet. Afgående styrmand rykker frem til 4 er pladsen (alternativt 2 er pladsen Alle i båden skifter plads, så man under turen kommer til at ro både styrbords og bagbords åre samt får et hvil på styrmandssædet. Se til åren! Til skodning klar! Skod væk! Styrbord eller bagbord fald ind! Styrbord til skodning klar, bagbord skal ro! Bagbord til skodning klar, styrbord skal ro. Rejs årer Lad falde! Roeren ser til bladet på sin egen åre, og trækker den ind, hvis der er forhindringer. Roeren kører tilbage i sædet, og åren trækkes ind mod brystet. Årebladets hule side vendes mod stævnen. Armene strækkes, og roeren kører frem på sædet. Den nævnte side, som har siddet i Vel Roet-stilling, falder ind i takten. Roerne i styrbord sætter sig "Til skodning klar!". Roerne i bagbord sidder i Vel Roet-stilling. Når roerne i styrbord er halvt igennem skoddetaget, kører roerne i bagbord frem til rotaget. Roerne i bagbord sætter sig til skodning klar og roerne i styrbord sidder i vel roet stilling. Når roerne er halvt igennem skoddetaget kører roerne i styrbord frem til rotaget. Åren skal fra vel roet stilling svinges op til lodret. Håndtaget stilles på bundbrættet tæt ved midterlangremmen. Bladets hule side skal vende agterud Åren sænkes til vandet og placeres i Bruges ved roning i smalt farvand og ved tillægning. Roeren er klar til at skodde. Båden er i "bakgear". Båden drejes Båden vendes Maritim hilsen/som at kippe med flaget Roerne har afsluttet deres hilsen. Åren på vandet! Sæt i! Sæt hårdt i! Årebladet lægges ned på vandoverfladen. Roeren sænker det skivede åreblad ned umiddelbart under vandoverfladen. Roeren sidder med strakte arme og ben. Årebladet drejes nu hurtigt så årebladet står lodret i vandoverfladen med den hule side mod bevægelsesretningen. Roeren sidder med strakte arme og ben. Bådens fart reduceres. Båden bremses. Båden standses. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 17

18 Rotagets opbygning Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 18

19 Løfteregler 1. Gå tæt til byrden (undgå vridning af rygsøjlen). 2. God balance (bred gangstående stilling). 3. Fat byrden over knæhøjde (hvis muligt). 4. Fordel byrden ligeligt på begge arme (der tages fat i inriggeren med begge hænder). 5. Bedøm vægten ved at "rokke" med byrden. 6. Brug knæstøtte ved 1-arms løft (lave løft). 7. Benyt 1-2, 3 princippet. 8. Udnyt kropsvægten ved at sætte overkroppen i bevægelse bagud - opad. 9. Når byrden sættes: Hold ryggen rank (svajet) og bøj først i knæene. 10. Hovedregel: Stå tæt til byrden - løft med svajet lænd. - udnyt de store muskler i hofteled og ben. Det forkerte løft Bæreregler 1. Anbring byrden nær kroppens midtlinie. 2. Hold kroppen i lodret stilling med rank ryg. 3. Undgå vridning af rygsøjlen. 4. Ved tunge byrder benyttes små hurtige bredsporede skridt i letbøjede knæ. 5. Kan symmetrisk bæring ikke gennemføres, skiftes hyppigt side. 6. Når ryggen ikke længere kan holdes rank, sæt byrden og hvil. 7. Udnyt hjælpemidler (seler - åg - stænger - m.m.). 8. Skal flere løfte en byrde, skal de være opstillet efter højde. 9. Hovedregel: Bær byrden med lodret krop - tæt til kroppen - om muligt symmetrisk om kroppens midtlinie. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog Det rigtige løft Transportstilling 19

20 Knob Det er en god ide at få lært disse 3 knob, da vi bruger dem til at fortøje båden sikkert med. Råbåndsknob Råbåndsknobet bruges til at sammenføje to tovender af samme tykkelse og materiale. Det færdige knob skal være helt symmetrisk,ellers er det blot en uduelig "kællingknude". Pælestik Pælestikket er det mest pålidelige knob til fastgørelse med fast øje. Det er ideelt til fortøjninger; men er noget svært at lære. Dobbelt halvstik Dobbelt halvstik er utroligt anvendeligt i mange situationer, da det er nemt at lægge. Det anvendes ved midlertidig fortøjning, hvor rebet kan bindes om en fast genstand, idet det ikke er helt pålideligt ved ujævnt træk. Det kan også indgå i andre knob, f.eks. således at dobbelt halvstikket bruges til at fastgøre den løse tovende (rundtørn med dobbelt halvstik om egen part). Se nederste illustration! Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 20

21 Dykkerflag Det er altid vigtigt at holde øje med dykkerflag. I vores daglige rofarvand er der specielt 3 steder, hvor det er vigtigt at styrmanden er særlig opmærksom på udsatte dykkerflag: Det er på ruten nordpå ved statuen af Knud Rasmussen, omkring Tårbæk Havn og ved Strandmøllen. Andre steder kan forekomme. Så vær opmærksom. Bådene skal være min. 50 meter øst fra flaget. Udstrækningsøvelser Hvorfor strække? Strækøvelser kan have flere formål. At opnå velvære og forebygge skader og ubehag er de vigtigste. At strække sig for at opnå velvære er noget de fleste gør af sig selv om morgenen. Det føles naturligt og rart, og samtidig forberedes kroppen til dagens arbejde ved at forbedre blodomløbet og vække nervesystemet. Strækøvelser bruges ofte som opvarmning i forbindelse med idræt, og idrætsudøverne vil opleve at de efter stræk kan komme længere ud i bevægelserne. Stræk efter idræt kan ikke forebygge ømhed, men mange oplever at strækket virker lindrende på ømheden. Stræk kan også indgå som del af en behandling. Efter en skade vil muskulaturen ofte være forkortet, men ved at strække normaliseres muskellængden, og risikoen for nye skader mindskes. Stræk gør kroppen mere bevægelig, og det har indflydelse på din holdning. Ved at strække de muskler der er for stramme (og styrke dem der er for slappe), kan du forebygge blandt andet ryg og nakkeproblemer og samtidig få en flottere holdning. For ældre mennesker er strækøvelser med til at vedligeholde bevægeligheden og dermed muligheden for at klare sig selv i hverdagen. I en pjece fra Danske Fysioterapeuter vises eksempler på strækøvelser. Pjecen kan downloades ved at klikke på billedet. Ofte er det imidlertid nødvendigt at supplere de viste øvelser med specielle øvelser som passer præcis til den enkeltes problem. Rådfør dig derfor med din fysioterapeut, og husk at kun hvis øvelserne udføres rigtigt, har de effekt. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 21

22 Afslutning Vi håber, at denne lille håndbog har givet dig svarene på nogle af de mange spørgsmål, du har som ny i klubben. Er der noget, du ikke kan finde svar på, så kom og spørg. De fleste medlemmer vil kunne svare, eller også ved de, hvem du skal henvende dig til. Vi forsøger med rokurset, de faste ugentlige rodage, fælles ture og arrangementer at inddrage dig i klubben og skabe nogle gode rammer for vores roning. Det er dog op til dig at udfylde disse rammer og bruge klubben. Dette er også en opfordring til dig om at være aktiv i klubben og blande dig med de andre medlemmer. Der er stor åbenhed for nye aktiviteter, så du er meget velkommen til at komme med nye ideer og tage initiativer til at sætte dem i værk. Alt arbejde i Hellerup Roklub foregår på frivillig basis. For at skabe en så aktiv klub som muligt, er det vigtigt at vi alle hjælper til, hvor vi kan. Det kan være i et af udvalgene eller i hverdagen. Velkommen til Hellerup Roklub Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 22

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog

Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog Hellerup Dameroklub Strandparksvej 42 2900 Hellerup www.hdr.dk Opdateret december 2013 Kære kanin, Hjertelig velkommen til Hellerup Dameroklub. For at hjælpe dig godt i

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2 Opdateret 30. marts 2015 Kære Kanin Velkommen til Hellerup Roklub. Vores eget billede i Hellerup Roklub er, at vi står for god romotion på vandet, kombineret med naturoplevelser og rart socialt samvær.

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub.

Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub. Velkommen til Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub. Hvad er Ry Roklub? Ry Roklub blev stiftet i 1948 og

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å KLUB ABC Værd at vide fra A til Å Juni 2013 Adresseændring Adresseændringer skal af hensyn til udsendelse af klubbladet og opkrævning af kontingent meddeles skriftligt til klubbens sekretær. Det er altså

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

60+ - EN STÆRK ALDER

60+ - EN STÆRK ALDER 60+ - EN STÆRK ALDER Af Nickie Winfield Almquist og Kåre Seidelin 60+ EN STÆRK ALDER Roning er en sport der kan dyrkes langt op i alderdommen. Det kræver blot, at du har lyst til at vedligeholde din krop.

Læs mere

Hvad enhver roer bør vide

Hvad enhver roer bør vide Hvad enhver roer bør vide Danske Studenters Roklub, april 2005 1 Formål. Denne vejledning for roere og styrmænd i DSR er udarbejdet med det formål at præcisere forhold af sikkerhedsmæssig karakter i relation

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Oktober 2010 Nr. 9. Styrmandskursus august 2010. Standerstrygning lørdag den 30. oktober kl.

Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Oktober 2010 Nr. 9. Styrmandskursus august 2010. Standerstrygning lørdag den 30. oktober kl. TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Oktober 2010 Nr. 9 Styrmandskursus august 2010 Standerstrygning lørdag den 30. oktober kl. 14 www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.6 Juni 2016 35. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.6 Juni 2016 35. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.6 Juni 2016 35. årgang Formandens hjørne Erfaringer fra skoleidrætsdag Skt. Hans Madpakketur Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Vejledning Version 1.0 4. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Hvorfor rokort.dk?... 4 2. Web... 6 2.1. Adgang... 6 2.1.1. Ret din brugerprofil...

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Maj 2010 Nr. 4 Standerhejsning 27. marts 2010 www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Kajak 2004 SP, LM, NKA Indholdsfortegnelse 1 KAJAK ROREGLEMENT... 3 1.1 D AGLIGE RO - OMRÅDER :... 3 1.2 R ONINGEN...

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

ETTEVINJ nummer 2 - Marts 2014

ETTEVINJ nummer 2 - Marts 2014 ETTEVINJ nummer 2 - Marts 2014 Foråret står for døren og sommerhuset er klar til dig Rønne Roklub Remisevej 16, 3700 Rønne www.roenneroklub.dk Telefon i klubhuset: 56 95 61 54 Formand Ole Sig Søndergade

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien

Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien Velkommen på skitur: Skitur med klubben er efterhånden en tradition, der ikke er til at komme uden om. I år er det femte gang vi har arrangeret tur

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL KANIN MANUAL Denne manual indeholder lidt om de forskellige ting, man skal vide som roer. Du kan læse om roklubben, bådene, ro kommandoer, sikkerhed, dagligt ro-farvand og hvad der ellers er godt at vide.

Læs mere

Det anbefales at møde op i god tid først og sidst på sæsonen da det tidligt bliver mørkt. Medlemsblad for Tange Roklub Nr.

Det anbefales at møde op i god tid først og sidst på sæsonen da det tidligt bliver mørkt. Medlemsblad for Tange Roklub Nr. Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Maj 2009 AKTIVITETSKALENDER 09 17. maj kl. 14 Svømmeprøve 17. maj kl. 10 Kronjyllands Kajak Rally Hobro 30. maj kl. 9 Frigivelses tur 30. maj kl. 18 Fællesspisning 2.juni

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.1. Ledsageordningens vejledning vedr. løft (Kilde: Tænk før du løfter, Arbejdsmiljørådets Service Center) Som medarbejder i Ledsageordningen må du ikke løfte på personer. Personer, der har behov for

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Terapiafdelingen Skulderalloplastik Patientinformation www.koldingsygehus.dk Information: Du har fået et nyt skulderled og nu starter et genoptræningsforløb, der vil vare i cirka 3 mdr. Inden udskrivelsen

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Inrigger Revideret april 2008 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BÅDTYPER... 4 2.1 INRIGGER... 4 2.2 GIG...

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. Maj 2016 35. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. Maj 2016 35. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. Maj 2016 35. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Referat af sidste generalforsamling i Gamle Roere. Færdiggørelse af motionsrummet Aktivitetskalender

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Forord I dette hæfte finder du forskellige forslag til

Læs mere

SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK FOR

SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK FOR SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK HUSKE-SEDDEL FOR KANINER På de følgende sider kan du læse lidt om roning - og roklubben. Du kan opfriske kommandoerne, læse lidt om materiellet (hvad er det

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 19.04.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.00 Olav Knudsen Søren Kabel Mette Juul-Larsen

Læs mere

Kære nye medlem. Bestyrelsen og uddannelsesudvalget. Hellerup Roklub - Klubhåndbog 2

Kære nye medlem. Bestyrelsen og uddannelsesudvalget. Hellerup Roklub - Klubhåndbog 2 Opdateret 28. februar 2017 Kære nye medlem Velkommen til Hellerup Roklub. At optage, uddanne og integrere nye medlemmer er en af de vigtigste opgaver i Hellerup Roklub. Nye medlemmer giver liv og udvikling

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Du har fået indsat et kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben

Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben Velkommen til en ny sæson Sæsonen 2014-2015 Vi starter mandag den 1. september 2014 Kig ind på klubbens hjemmeside www.lsi-swim.dk 1 Velkommen til LSI-Svømmeklubben

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

Både kaproning - og motionsroning...

Både kaproning - og motionsroning... Både kaproning - og motionsroning... Et godt tilbud til alle roere om at komme i form! Til ungdomsroere, seniorroere, ældreroere, kaniner, nye, gamle og eliteroere! 10 km motions-kaproning ca. hver anden

Læs mere

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at:

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at: Smerter i ryggen Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Lig på siden med en pude mellem benene. Puden vil få dig til at slappe bedre af. Løfteteknik Når du løfter, skal du

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT Side 1 af 5 1. Klubbens Hjemsted og Farver. Klubbens hjemsted er Stevns, DK. Klubbens farver er Rød og Hvid. Klubpåklædningen afhænger af aktivitet og vejrlig. Samlet gælder at reglement for påklædningen

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på sygehuset, hvor du bliver vejledt og instrueret, så du

Læs mere

Strategi 2011 tilmelding til arbejdsgrupper senest 26. april.

Strategi 2011 tilmelding til arbejdsgrupper senest 26. april. Nr. 3 April 2011 Åbent Hus 8. maj Instruktion i weekenden 14.00-16.00 13-15. maj Strategi 2011 tilmelding til arbejdsgrupper senest 26. april. ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side 1 - Billedet på forsiden,

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

NR. 3 April 2010-42. ÅRGANG

NR. 3 April 2010-42. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 3 April 2010-42.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING sæson 2014

BESTYRELSENS BERETNING sæson 2014 BESTYRELSENS BERETNING sæson 2014 1. Mindeord. a. Axel Enghoff. Axel døde i april 2014 præcist en måned efter sin 90 års fødselsdag. Han var først og fremmest gymnast, men dyrkede mange andre idrætsgrene

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Vedtægter & reglementer

Vedtægter & reglementer Vedtægter & reglementer Sidst revideret 2010 Skelskør Ro og Kajakklub Vedtægter Side 3 Vedtægter er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 27/2 2009. Korttursreglement Side 10 Korttursreglement er

Læs mere