2 Årsprofil Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Årsprofil 2011. Indhold"

Transkript

1 Årsprofil 2011

2 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret byggeteknisk rådgivning 11 Effektiv ejendomsservice en del af pakken 13 Almene boliger lydhørhed og vilje til holdarbejde % fokus på andelsboliger skaber tryghed 15 Erhvervsmæglerkompetencer af høj kvalitet 16 Nærhed er et must for os 18 OPP/OPS moderne samarbejdsformer 19 Professionel selskabsadministration handler om lokalt og regionalt markedskendskab 20 Om Dan-Ejendomme as 21 Hoved- og Nøgletal 22 Nøglemedarbejdere 23 Mission, Vision, Strategi

3 Årsprofil Et stærkt fundament for fremtiden 2010 var et positivt år for Dan-Ejendomme as. Med indgangen til 2010 styrkede vi virksomheden med købet af Kuben Ejendomsadministration A/S. Indtil da havde vi tyngden på investeringsejendomme, men med købet af Kuben Ejendomsadministration A/S fik vi også styrket vores markedsposition inden for administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger samt øget volumenen på det almene område. Samtidig fik vi et stærkt net af lokalkontorer, der har betydet, at vi er kommet tættere på en række lokale markeder. Visionen er, at vi skal være en stærk og konkurrencedygtig virksomhed inden for tre hovedsegmenter: Investeringsejendomme, Almene og Foreninger. Dan-Ejendomme as ønsker at have styrken til at tilbyde attraktive og innovative ydelser og servicer til kunderne med fokus på kvaliteten. Vi vil derfor også i de kommende år arbejde på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor faglighed, arbejdsglæde og kundetilfredshed er i højsædet. Vores ultimative mål er at blive de dygtigste inden for de områder, vi beskæftiger os med. Volumen har afgørende betydning for, at vi kan være konkurrencedygtige, og at vi samtidigt kan levere attraktive ydelser og servicer til kunderne. Volumen i antal administrerede enheder er også grundlaget for, at der kan være den nødvendige faglige dybde og specialisering i opgaveløsningen. Lovgivningen om fast ejendom er efterhånden så kompliceret, at en rimelig bredde i sager og dermed erfaring simpelthen er nødvendig for, at kunderne kan være sikre på, at vi giver dem de rigtige råd og løsninger. For Dan-Ejendomme as er det særdeles vigtigt, at vores kunder får en god betjening og rådgivning. Kunder og kunders kunder skal have en positiv oplevelse, når de er i kontakt med os. Kundetilfredsheden skal være i top, og forventningerne til samarbejdet skal være afstemt. Vi ønsker langvarige og tætte partnerskaber med vores kunder. Derfor tillægger vi det stor vægt at lytte til vores kunders ønsker og oplevelser, og vi søger løbende at evaluere samarbejdet samt at gennemføre egentlige målinger af kundetilfredsheden. Vi foretager også løbende målinger af lejertilfredsheden for at sikre, at de servicer, der opleves på de administrerede ejendomme, også er i orden. Hvert år udvælges derfor ejendomme til måling. Resultaterne af dette arbejde sætter os i stand til enten at foretage justeringer eller bekræfte, at vi er på rette kurs. I 2011 er vores fokus primært rettet mod at styrke kvaliteten i vores ydelser og servicer samt at øge leveringssikkerheden. Vi er derfor i fuld gang med at implementere et nyt kvalitetsledelsessystem, der skal styrke vores konkurrencekraft over for kunderne. Samtidigt fortsætter vi med at styrke fagligheden og det generelle uddannelsesniveau hos vores medarbejdere blandt andet via Dan-Ejendomme Akademiet. Ønsker vi at være de dygtigste, så kræver det naturligvis træning og uddannelse. Det ved vi. I det kommende år arbejder vi fortsat på at styrke vores kommunikation med kunderne og kundernes kunder senest med lanceringen af en helt ny website. Alt i alt er Dan-Ejendomme as i fuld gang med at forstærke fundamentet for fremtiden til gavn for vores mange forskellige interessenter. Med ønsket om et fortsat godt samarbejde. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør

4 4 Årsprofil 2011 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne Alle kunder er unikke hos os uanset om der er tale om en kunde, der ejer én ejendom, eller den professionelle investor med en større portefølje af ejendomme. Derfor arbejder vi altid ud fra det princip, at alle ydelser skal være kundespecifikke, siger afdelingsdirektør René Larsen. Aktiv ejendomsforvaltning handler i høj grad om at pleje og optimere værdier. Sikre, at ejendommens potentiale udnyttes bedst muligt. At lejepotentialet er maksimeret, og at ejendommes drift og omkostningsniveau står mål med anvendelsen og typen af ejendom. Vi lægger lægt på, at optimeringen sker i tæt samarbejde med kunden, så kundens målsætninger med den enkelte ejendom eller portefølje kommer i centrum. Udgangspunktet for vores forretningsmodel er, at vi ønsker at skabe værdi for vores kunder. Den lovgivning, der regulerer erhvervs- og boligområdet, er med tiden blevet uhyre kompleks. Derfor handler professionel ejendomsforvaltning i dag også om langt mere end blot at sende opkrævninger. Der kræves specialister og viden. Tingene skal være rigtige, og tingene skal følges tæt. Det gælder både den enkelte ejendom og den enkelte lejer. Samtidig handler moderne forvaltning om service og tilgængelighed. Vores kunder skal opleve, at vi 24 timer i døgnet tager ansvar for deres ejendomme samt de virksomheder og mennesker, der bruger ejendommene. Vores kunders kunder er derfor i centrum i vores forretningsmodel. Vores styrke er, at vores medarbejderes faglige viden og knowhow er i top, og det betyder, at vi hele tiden tænker i innovative og helhedsorienterede løsninger. På den måde tilbyder vi vores kunder de bedste løsninger med fokus på ordentlighed og kvalitet. De ydelser, vi leverer, skal være i orden. Vores varemærke er, at når vi tænker hele vejen rundt, er det vores kunders garanti for, at vi passer på deres ejendomme og deres penge som var de vores egne. Fra venstre afdelingsdirektør (Forvaltning) Iben Koch, afdelingsdirektør (Butikscentre) Eva Handest, afdelingsdirektør (Kunder & Kunderapportering) René Larsen, og juridisk direktør Morten Østrup Møller

5 Årsprofil Boligejendomme At administrere private boligudlejningsejendomme kræver ikke blot, at vi har fokus på kundens afkast, men også at vi tager udgangspunkt i lejernes forhold. Vores mission er, at Mennesker ønsker at bo, handle eller arbejde i ejendomme, vi har ansvaret for så det er vigtigt for os at være tæt på lejerne samt have tilfredse lejere. Vi kan kontaktes på telefon og mail på vores kontorer rundt i hele Danmark, og vores mange dygtige viceværter har den tætte, daglige dialog med lejerne ud på ejendommene. Det er med til at skabe tillid hos kunder og lejere. Vores store kendskab til den enkelte ejendom kommer ikke bare lejerne til gode, men også kunderne, fx når vi udarbejder konkrete handlingsplaner for den enkelte ejendom. Det sikrer en planlagt og styret udvikling af ejendommen inden for de aftalte, økonomiske rammer. Og det sikrer grundlaget for, at vi aktivt kan optimere værdierne. Erhvervsejendomme Professionalisme, handlekraft, service og bredt markedskendskab er nøgleord i håndteringen af erhvervsejendomme. Vores forretningsmodel bygger på, at vi er tæt på de virksomheder, der bruger de lokaler, vi administrerer på vegne af kunderne. Vi ved, at for at sikre og optimere værdier på kort og på lang sigt, skal den enkelte ejendom drives professionelt og med en bevidst fremtidsorienteret handlings- og udviklingsplan. Derfor er et indgående kendskab til erhvervslejeloven, gode forhandlingsevner samt markedskendskab kombineret med et godt købmandskab helt centrale elementer i vores håndtering af erhvervsejendomme. Nærheden med erhvervslejerne gør, at vi løbende har førstehåndsviden om lokalebehov, og det gør det muligt at fastholde og tiltrække attraktive erhvervslejere. Den aktive forvaltning kombineret med nærheden til erhvervslejerne skaber grundlaget for, vi sammen med kunderne kan optimere værdierne. Butikscentre Vi administrerer flere butikscentre for vores kunder. Sideløbende yder vi også kommerciel rådgivning, da vores detailhandelsspecialister har et omfattende kendskab til branchen og fingeren på pulsen, hvad angår forbrugeradfærd og internationale tendenser. Et butikscenter er en investering, der kræver aktivt management, og til forskel fra andre erhvervsejendomme er der i et butikscenter meget stor fokus på den rette lejersammensætning for at få centret til at fungere som helhed. Vi søger derfor hele tiden at optimere butiksmikset samt sørger for et attraktivt shoppingmiljø, indeklima og udsmykning, hvor den daglige drift og vedligeholdelse er i top. På den måde skaber vi rammerne om et velfungerende butikscenter til glæde for både lejerne og centrets kunder samt et butikscenter med en sund økonomi for både lejere og ejere af centret. Ejendomsadministration Vedligeholdelsesplaner Driftsplanlægning og styring af viceværter Udlejning og ventelisteadministration Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Byggesagsadministration Lejlighedsmoderniseringer Ejendomsadministration Vedligeholdelses- og handlingsplaner Driftsplanlægning Udlejning og markedsføring Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Byggesagsadministration Indretning af erhvervslejemål Markedslejereguleringer Centermanagement/-administration Centerudvikling Kommerciel rådgivning Rapportering og analyser Markedslejereguleringer Afståelser og erhvervsudlejning Bygherrerådgivning

6 6 Årsprofil 2011 Foreningen i fokus At drive foreningsejendomme er med tiden blevet mere og mere kompliceret og adskiller sig på flere områder fra driften af andre typer ejendomme. Blandt andet det forhold, at ejerlejlighedsejerne og andelshaverne ofte er direkte involveret i den daglige drift. Ejerforeninger og andelsboligforeninger kræver særlig indsigt. Derfor har vi valgt at specialisere os inden for disse segmenter. For Dan-Ejendomme as er det vigtigt, at kunderne har adgang til specialistviden og knowhow. På landsplan har vi oprettet afdelinger og teams, der udelukkende arbejder med enten andelsboligforeninger eller ejerforeninger, og gennem et målrettet fagligt set-up arbejder vi for at sikre et ensartet niveau hos alle, som har med administration af foreningsejendomme at gøre. Ejerforeninger: En professionel samarbejdspartner Administration af ejerforeninger kræver et helt særligt fokus. Vi ved, at ikke to ejerforeninger er ens. De har ofte helt forskellige behov og ønsker i forbindelse med løsning af de daglige økonomiske og administrative opgaver derfor er to kundeaftaler heller ikke ens. Vi har stor fokus på betydningen af den målrettede administration, da vi mener, at det er grundlaget for et godt samarbejde og en vellykket administration. Vi er foreningens professionelle samarbejdspartner og klarer alle de konkrete og praktiske opgaver, der skal løses. På den måde kan bestyrelsen koncentrere sig om den del af arbejdet, der skal udføres i foreningen. Derfor er det vigtigt, at vi har kompetente og veluddannede medarbejdere, som kan løse opgaverne på en ordentlig og kvalificeret måde. Vi er tæt på dig Det er vigtigt, at alle skal have en god oplevelse, når de bor og/eller arbejder i en ejerforening, som vi administrerer. Derfor har vi også fokus på at være tilgængelige for alle, der har brug for at være i dialog med os uanset tid og sted. Ejendomsadministration Juridisk og økonomisk rådgivning Byggesagsadministration Byggeteknisk rådgivning og vedligeholdelsesplaner Ejendomsservice Energistyring Afdelingsdirektør Per Holm

7 Årsprofil Andelsboligforeninger: Foreningens sparringspartner Administration af andelsboligforeninger er over tid blevet mere kompliceret ikke blot juridisk, men også økonomisk og den enkelte andelsboligforening står derfor ofte over for nye og ændrede udfordringer, fx i forhold til finansiering. De omskiftelige forhold stiller særligt store krav til os som ejendomsadministrator, for vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at skabe stabilitet, enkelthed og gennemsigtighed for beboere og brugere af ejendommen både når det drejer sig om foreningens økonomi og om driften af foreningens ejendom. Vi er tæt på dig Det er vigtigt for os, at alle skal have en god oplevelse, når de bor og/eller arbejder i en andelsboligforening, som vi administrerer. Så ud over, at vi tilbyder en professionel og fagligt kvalificeret rådgivning har vi fokus på at være tilgængelig for alle, der har brug for at være i dialog med os når som helst, og hvor som helst. Ejendomsadministration Juridisk og økonomisk rådgivning Byggesagsadministration Byggeteknisk rådgivning og vedligeholdelsesplaner Ejendomsservice Energistyring Afdelingsdirektør Lars Carl Gruby

8 8 Årsprofil 2011 Fra venstre driftschef (Ejendomsservice) Peter Blomgreen, teknisk direktør (Teknik) Claus Møller Rasmussen, afdelingschef (Drift og Vedligeholdelse) Lars Hay Schmidt og afdelingschef (Projekter) Carsten Nielsen Som rådgiver vil vi gerne udfordre vores kunder og samarbejdspartnere ved i fællesskab at tænke utraditionelt, når nye projekter skal realiseres uanset om der er tale om nybyggeri, eller der er tale om renovering eller ombygning af eksisterende bygninger. Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør

9 Årsprofil Drift og vedligeholdelse i særklasse Nøglen til en sund økonomi ligger i en effektiv drift En vigtig del af ejendomsadministration handler om den enkelte ejendoms løbende drift og vedligeholdelse. Dan-Ejendomme as betragter drift og vedligeholdelse som en naturlig og integreret del af ejendomsadministration, og vi sørger for, at den enkelte ejendom fungerer som den skal, og at værdierne bevares med det lange sigt for øje. Det giver den bedste økonomi for den enkelte investeringskunde og for den enkelte ejer- eller andelsboligforening. Nogle ejendomme skal holdes med et særligt højt serviceniveau og skinnende håndtag, mens andre ønsker en solid, god service og et fornuftigt vedligeholdelsesniveau. Det helt afgørende er, at det sker i forhold til ejendom- mens specifikke, bygningsmæssige behov og ikke mindst de behov og ambitioner, kunden har. at knytte en driftsansvarlig projektleder til den enkelte ejendom, og vores investeringskunder og rigtigt mange af vores foreningskunder benytter sig af denne service. Projektlederen sørger for en optimal drift hele vejen rundt og er en god sparringspartner i håndteringen af alle hverdagens problemer. Viceværten sikrer tilfredshed Ejendomme skal fungere, og en god viceværtløsning er vigtig. Det er ofte viceværten, der gennem de mange praktiske gøremål på ejendommen sikrer både beboertilfredsheden og tilliden til erhvervsvirksomheden. Planlægning for fremtiden Det er vigtigt at være på forkant med udviklingen, og vi lægger vægt på, at småskavanker ikke vokser sig store og bliver til dyre reparationer. Derfor anbefaler vi også vores kunder at planlægge vedligeholdelsen på kort og lang sigt og i takt med behov og udviklingen i ejendommen. Det betyder større overblik over kommende økonomiske investeringer på ejendommen og dermed også en mere smidig økonomi. Det giver tryghed og sikrer, at der ikke opstår ubehagelige økonomiske overraskelser. Driftsstyring og tilsyn med ejendomme Drifts- og vedligeholdelsesbudgetter Vedligeholdelsesplaner Tilstandsrapporter Ledelse af driftspersonale

10 10 Årsprofil 2011 Kvalificeret byggeteknisk rådgivning Dan-Ejendomme as er som rådgiver bygherrens nærmeste samarbejdspartner. Vores ambition er at varetage bygherrens interesse hele vejen gennem forløbet, så resultatet svarer til de aftalte forventninger om tid, økonomi og kvalitet. Vores forretningsmodel bygger på, at vi alene rådgiver de kunder, der i forvejen er kunder hos os. Det vil sige, kunder hvis ejendomme vi administrerer. Det gør, at vi kan yde en mere kvalificeret rådgivning, fordi vi kender kunden. Vores rådgivning er baseret på at varetage bygherrens kortsigtede og langsigtede interesser. Vi har ekspertise og erfaring med mange typer af projekter inden for investeringsejendomme, boligejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boligorganisationer. Synliggørelse af nye værdier Vi ønsker at virkeliggøre bygherrens mål og visioner, samtidig med at vi er med til at synliggøre nye muligheder og værdier. Nogle gange er der tale om en bygherre, der ønsker en grøn profil på et nyt erhvervsbyggeri, eller om en forening, som ønsker mere fællesskab i gårdanlægget, og andre gange handler det om hjælp til håndtering af påtrængende miljøproblematikker, fx PCB, asbest mv. Projektledelse og en tæt dialog med kunden er naturligvis højt prioriteret. Tilsammen er det vejen til at undgå forsinkelser og budgetoverskridelser, og samtidig sikrer vi den aftalte faglige kvalitet i byggeriet. Vi sammensætter holdet Uanset opgavetype og kundens mål og baggrund er ambitionen at give en helhedsorienteret rådgivning i byggeprocessen. Vi sammensætter holdet til den aktuelle opgave og råder blandt andet over arkitekter, økonomer, jurister og ingeniører. Vi deltager enten selv eller i samarbejde med andre i flere hundrede byggesager årligt, og sagerne spænder vidt. Vi vil hjælpe med at udnytte energien optimalt Dan-Ejendomme as har det seneste år oprustet kraftigt på energiområdet. Det betyder, at vi kan hjælpe endnu flere af vores kunder med at optimere driften af ejendommene og dermed reducere CO 2 -udledningen. Det er vores mål inden udgangen af 2015 og i samarbejde med vores kunder at reducere udledningen med mindst 40% på de ejendomme, vi administrerer, og samtidig skal alle ejendomme i energiklasse D eller lavere løftes minimum én energiklasse. Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Udarbejdelse af byggeprogrammer Aftaleforhold, udbud og kontrahering Projektering Ledelse af byggeprocessen Procesrådgivning Økonomisk og tidsmæssig styring Totaløkonomi og finansieringsforhold Energirådgivning

11 Årsprofil Effektiv ejendomsservice en del af pakken Mange kunder og ejendomme har egne, faste viceværter ansat, mens andre ønsker en mere fleksibel løsning. Derfor tilbyder vi også ejendomsservice som en del af vores forretningsmodel. Idéen bag er, at kunderne har mulighed for at købe en pakke med de driftsopgaver, der passer præcis til den enkelte ejendoms behov. Vores viceværter udfører alle traditionelle opgaver og med et aftalt ugentligt timetal, som den enkelte ejendom har ønsker og behov for. Med andre ord: Vi skræddersyr vores løsninger. Vi passer på ejendommen I dag udfører vi ejendomsservice på en række af de bolig- og erhvervsejendomme, vi administrerer i hele Danmark. Vores viceværter arbejder i mindre kompetenceorienterede teams. På den måde udnytter vi vores viden og knowhow inden for ejendomsserviceområdet bedst muligt. Når uheldet er ude, ved vi, at det er vigtigt for beboere og lejere at kunne komme i kontakt med os uanset hvad klokken er. Vores ejendomsservicekunder kan via vores Call Center komme i kontakt med os 24 timer i døgnet. Det betaler sig Det er vores erfaring, at professionel ejendomsservice ofte giver driftsmæssige besparelser til gavn for vores kunder. Vi har et grundigt kendskab til området, og vores viceværter bliver løbende efteruddannet, så de kan varetage alle opgaver store som små. Viceværtfunktion Ejendomspasning Ejendomstilsyn Gartneropgaver Snerydning Tilsyn med varmecentral og tekniske anlæg

12 12 Årsprofil 2011

13 Årsprofil Almene boliger lydhørhed og vilje til holdarbejde At administrere almene boliger kræver mere end blot formularer og firkantede regulativer. Det kræver også lydhørhed og vilje til holdarbejde. Dan-Ejendomme as ser dialog med beboerne som en væsentlig parameter for succesfuld drift af boligorganisationen. På den måde tager vi hånd om både ejendommen og de mennesker, der bor i den. Vores medarbejdere er specialister ikke blot fagligt, men også menneskeligt inden for administration af almene bolig er og er altid ajour med, hvad der sker på området. På den måde sikrer vi, at bestyrelser og beboere får den bedst mulige service. Fleksibel sammensætning af ydelser Vi ved, at boligorganisationer har forskellige behov og ønsker, og derfor kan vi sammensætte en vifte af ydelser, som dækker fra A til Z. Vores udgangspunkt er altid, at vi i samarbejde med bestyrelsen sammensætter den ydelsespakke, der matcher boligorganisationens behov og ønsker bedst muligt. Herved sikrer vi også, at boligorganisationen kun betaler for den ydelse, den får. Netop ved at tilbyde fleksible ydelsespakker mener vi, at udgangspunktet for et godt samarbejde er til stede lige fra starten. Ejendomsadministration / forretningsførelse Bestyrelsesbetjening Vedligeholdelsesplaner Udlejning og ventelisteadministration Bygherrerådgivning Anden rådgivning Ledelse af driftspersonale

14 14 Årsprofil % fokus på andelsboliger skaber tryghed Vi har 100% fokus på salg af andelsboliger, og fra vores kontorer i København og Kolding servicerer vi kunder i hele landet. Generelt set er ventelisterne væk i andelsboligforeningerne, og andelsboliger sælges i dag på markedsvilkår og i konkurrence med ejerboliger. Udbuddet af ejer- og andelsboliger er mange steder lige stort, og for at finde en køber i nutidens marked er der brug for specialister, som på en ordentlig måde forklarer om forholdene i den enkelte andelsboligforening og dermed skaber tryghed for en potentiel køber. Det har stor værdi for vores kunder, at vi er erfarne mæglere, der har indgående kendskab til forholdene i en andelsboligforening. Når vi måler vores kundetilfredshed, fremhæver både sælgere og købere, at det er en fordel, at vi kun sælger andelsboliger. Det giver troværdighed, og kunderne oplever, at de får fuld opmærksomhed. BASISsalg er for de kunder, som kan og vil selv. Når køberen er fundet, overtager vi sagen og gør arbejdet færdigt med købsaftale, overdragelsesdokumenter mv. KOMPLETsalg er hos os den traditionelle mæglerydelse. Vi løser opgaven 100%. Vi fremviser og forhandler bedst mulige vilkår hjem til sælger. KOMBIsalg er ret unikt, da det giver sælger mulighed for at finde en køber, samtidig med at vi også er på opgaven. Sælger kan via sit eget netværk forsøge at finde en køber, mens sælger fortsat har fordelene ved at kunne trække på hele vores netværk. Salæret afhænger af, hvem der finder køberen og dermed løser opgaven. BASISsalg: Sælger fremviser og forhandler KOMPLETsalg: Mægler fremviser og forhandler KOMBIsalg: Sælger og mægler arbejder sammen om salget Vurderinger af andelsboliger for pengeinstitutter Finansiering af andelsboligkøb via samarbejdspartner Hele vores udbud af andelsboliger bliver vist på de netportaler, hvor flest købere leder efter ny andelsbolig. Når en andelsbolig sættes til salg hos os, lægger vi vægt på nogle fleksible salgsløsninger, så en sælger populært sagt kan få det, som han/hun vil have det. Det betyder i praksis, at vi tilbyder vores kunder tre salgsformer: Fra venstre salgsdirektør (JKE) Jan Kristensen og direktør Jan Nyby (Andelsboligmæglerne)

15 Årsprofil Erhvervsmæglerkompetencer af høj kvalitet Udlejning af erhvervslokaler kræver specialviden om udarbejdelse af lejekontrakter, indsigt i aktuelle markedsvilkår samt flair for salg, opsøgning og forhandling. I tidens stærkt konkurrenceprægede marked, hvor udlejernes fokus på erhvervslejerne skærpes, er det tillige afgørende, at udlejers rådgiver har en omfattende kontakt til potentielle erhvervslejere i markedet. JKE s mæglere uddannes løbende, såvel eksternt som af interne jurister, og vi har hele tiden fokus på at sikre opmærksomhedsog kontaktskabende relationer. Vores to samarbejdsformer giver kunden frihed til at vælge den bedste løsning. StandardPro Erhvervsudlejning er den traditionelle samarbejdsform, mens Interim Erhvervsudlejning er en særligt forstærket indsats, hvor kunden bestemmer antallet af indsatstimer. Hovedparten af de kunder, hvis ejendomme vi administrerer, har faste aftaler med os om udlejningen. Salg af investerings- og brugerejendomme JKE er specialister i salg af investeringsejendomme, og vi har gennem tiderne formidlet ejendomme i alle kategorier lige fra den lille butiksejerlejlighed til strøggadeejendomme, kontorejendomme samt porteføljer af flerbrugerejendomme eller boligudlejningsejendomme. Vi varetager også sælgers interesser ved salg af brugerejendomme til kontor, industri, håndværk, butik, undervisning og logistik. Vores indsigt i bygningsteknologi, ejendomsjura og ejendomsadministration medfører, at vi kan udføre salgsprocessen professionelt og trygt i alle henseender. Vi slipper ikke sagen, før sælger er tilfreds. JKE s onlinerapportering sikrer kunden øjeblikkelig viden JKE var den første erhvervsejendomsmægler i Danmark, som kunne tilbyde kunderne onlinerapportering 24 timer i døgnet. I praksis logger kunden ind på JKE s hjemmeside, hvor kunden kan læse om de aktiviteter, vi har igangsat, om fremvisninger og forhandlinger samt om lejernes/købernes respons. På den måde opnår kunden reel viden om markedets reaktioner, hvilket sikrer kunden et optimalt beslutningsgrundlag. Samtidig sikres kunden nyttig viden om, at der arbejdes aktivt på sagen. StandardPro Erhvervsudlejning Interim Erhvervsudlejning Salg af investeringsejendomme Sale & Lease Back Salg af boligudlejningsejendomme Salg af brugerejendomme Køberrådgivning Adgang til onlinerapportering døgnet rundt Udskrift af statusrapport Flere brugere kan få samme adgang

16 16 Årsprofil 2011 Nærhed er et must for os Vi lytter til vores kunder og vi er dér, hvor de er. Fra kontorer øst og vest for Storebælt administrerer vi ejendomme i hele landet. Hovedparten af disse er koncentreret omkring de større byer. Man kan sige, at vi administrerer ejendomme fra Gedser til Skagen, og for os er det vigtigt, at vores kunder oplever den samme ordentlige service og kvalificerede rådgivning, uanset om de er kunde i Aalborg, Aarhus, Kolding eller for den sags skyld i Københavnsområdet. Vi er overbeviste om, at tilgængelighed, nærhed og service er udgangspunktet for en succesfuld administration og et godt samarbejde. Altså: Både vores nuværende og potentielle kunder skal nemt kunne komme i kontakt med os, dialogen skal være tæt, og vores service skal være i top. Netop fordi vi er placeret på fem kontorer rundt om i landet, er det en fordel for vores kunder for vi har både det specifikke lokalkendskab og det regionale kendskab. Samtidig er vi dels tæt på brugerne af de ejendomme, vi administrerer, dels bliver tilsynet med ejendommene foretaget af vores mobile driftsteknikere og passet af dygtige lokale viceværter, der udnytter synergien, og herved ofte kan dække flere ejendomme lokalt. Vi lægger vægt på engagement på tværs af kunder og geografi. Det fremmer videndeling og gode samarbejdsrelationer. På den måde sikrer vi, at vores kunder oplever en betjening kendetegnet ved en tæt og målrettet dialog samt den bedst mulige service. It er et vigtigt redskab til at sikre, vi når vores målsætning for en succesfuld administration. Vi udnytter de teknologiske muligheder og udvikler fx internetbaserede brugervenlige løsninger, hvor vores kunder nemt kan komme i kontakt med os døgnet rundt. Samlet set skaber vi på den måde en tryg og professionel ramme for en velfungerende administration til gavn for vores kunder og kunders kunder. Fra venstre regionsdirektør (Aarhus og Kolding) Erik W. Bundesen og regionsdirektør (Aalborg) Søren Stenstrop

17 Årsprofil

18 18 Årsprofil 2011 Afdelingschef Lars Olaf Larsen OPP/OPS moderne samarbejdsformer Offentlig-Privat Partnerskab OPP Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er en helt særlig form for samarbejde, der integrerer finansiering, arkitektur og etablering af et anlæg eller en bygning samt den fremtidige drift og vedligeholdelse heraf. OPP adskiller sig fra andre offentlige udbud ved at lade den private part stå for finansiering samt være ejer af anlægget/bygningen. Tanken bag OPP er, at finansiering, opførelse, drift, vedligeholdelse og serviceydelser samles i én opgave i et langvarigt og forpligtende samarbejde. De risici, der er knyttet til opgaven, fordeles mellem den private og den offentlige part, så hver delopgave håndteres af den part, der har spidskompetence inden for et specifikt område. Dermed motiverer og udfordrer OPP de involverede parter til at tænke kreativt og i langsigtede totaløkonomiske helhedsløsninger. 3 OPP-projekter Siden introduktionen af OPP i Danmark har vi deltaget i stort set alle udbud og er markedsledende på området. Vi er medejer af tre OPP-projekter: OPP Vildbjerg Skole A/S, OPP Hobro Tinglysningsret A/S samt OPP Ørstedskolen A/S. I disse projekter varetager vi drift og vedligehold af ejendommene samt forestår administration af selve OPP-selskabet. Vi ser det som en stor styrke, at vi kan rådgive vores kunder om den type samarbejde vi følger derfor løbende mulighederne for at deltage i relevante OPP-projekter. Offentlig-Privat Samarbejde OPS Udover OPP er Offentlig-Privat Samarbejde (OPS) samtidig ved at vinde indpas, når det offentlige igangsætter større anlægs- og byggeprojekter. OPS indeholder de samme elementer som OPP, bortset fra finansiering, idet den offentlige part betaler den samlede anlægssum ved aflevering, hvorefter ejerskabet overgår til det offentlige, mens ansvaret for fremtidig drift ligger hos den private part. Orientering til offentlige beslutningstagere om OPP/OPS Administration af OPP-kontrakter og -selskaber Udarbejdelse af drifts-og vedligeholdelsesplaner

19 Årsprofil Professionel selskabsadministration handler om lokalt og regionalt markedskendskab I Dan-Ejendomme as tilbyder vi at administrere kommanditselskaber (K/S), aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) samt interessentskaber (I/S) og partnerselskaber (P/S). Vores serviceydelser inden for selskabsadministration indeholder typisk administration generelt, udlodninger til investorer/aktionærer, regnskabsaflæggelse, rapportering, selvangivelsesservice, ledelsesopgaver mv. en samlet administrationsaftale, der omfatter ledelsesopgaver, skatterådgivning og udlodninger. Vi kan fx stille direktion til rådighed, planlægge og gennemføre bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og forhandlinger med banker og andre samarbejdspartnere. Derudover kan vi også tilbyde at deltage aktivt i selskabets kommercielle drift. Hos Dan-Ejendomme as har vi gennem en årrække opbygget et bredt og dybdegående branchekendskab inden for kundetilpassede investeringsprojekter, og vores erfaring viser, at ikke to selskaber er ens. En række selskaber har investeret betydelige beløb i projekter, og kravene til gode og sikre administrative rutiner er store. Derfor leverer vi faste administrative rutiner sammen med løsninger, som tager højde for den enkelte investors krav og behov. Samtidig er et indgående kendskab til både lokale og regionale forhold nødvendigt både på faglige, juridiske og administrative områder, siger afdelingsdirektør René Larsen.

20 20 Årsprofil 2011 Om Dan-Ejendomme as Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr Dan-Ejendomme as CVR-nr (100% ejet datterselskab) Dan-Ejendomsinvestering as CVR-nr (100% ejet datterselskab) Kuben Ejendomsadministration A/S* CVR-nr (100% ejet datterselskab) OPP Vildbjerg Skole A/S CVR-nr (25% ejet associeret selskab) UngesBoligService.dk Dan-Ejendomme Ejendomsmæglerselskab I/S, CVR-nr as (40% CVR-nr. ejet 31 I/S) (100% ejet datterselskab) OPP UngesBoligService.dk Vildbjerg Skole A/S, I/S CVR-nr (25% CVR-nr. ejet 27 associeret (40% selskab) ejet I/S) OPP Hobro Tinglysningsret A/S CVR-nr (33% ejet associeret selskab) OPP Ørstedskolen A/S CVR-nr (33% ejet associeret selskab) * Driftsaktiviteten i Kuben Ejendomsadministration A/S er overdraget til Dan-Ejendomme as. Bestyrelse Direktør Bo Heide-Ottosen, formand Adm. direktør Hasse Jørgensen Adm. direktør Christina Hvid It-chef Per Godske (medarbejdervalgt) Cand.jur. Charlotte Olsen (medarbejdervalgt) Direktion Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen Medlemskaber/netværk DI Service Ejendomsforeningen Danmark, Administratorsektionen Transparency International Danmark Green Building Council Denmark Byggesocietetet Websites Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 DK-2300 København S Bank Danske Bank Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K Advokat Accura Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard 1 DK-2900 Hellerup

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

erhvervsejendomsmarked

erhvervsejendomsmarked 24 a u g u st 2 0 0 7 03 Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009 19 FEBRUAR 2009 04 Frederiksberg får ny bydel Læs mere om Frederiksbergs nye bydel. 08 Skimmelsvamp Vi sætter fokus på, hvem der har ansvaret for en udbedring, hvad du selv kan gøre, og hvad dine muligheder

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Praktiksteder Ejendomsadministration 2007

Praktiksteder Ejendomsadministration 2007 AdministratorGruppen A/S Axeltorv 6 Telefon 5575 1616 4700 Næstved Telefax 5574 1749 www.administratorgruppen.dk Antal ansatte: 27 Direktør Henrik Rosenkilde Direkte telefon: 5574 0770 E-mail: hr@administratorgruppen.dk

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere