2 Årsprofil Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Årsprofil 2011. Indhold"

Transkript

1 Årsprofil 2011

2 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret byggeteknisk rådgivning 11 Effektiv ejendomsservice en del af pakken 13 Almene boliger lydhørhed og vilje til holdarbejde % fokus på andelsboliger skaber tryghed 15 Erhvervsmæglerkompetencer af høj kvalitet 16 Nærhed er et must for os 18 OPP/OPS moderne samarbejdsformer 19 Professionel selskabsadministration handler om lokalt og regionalt markedskendskab 20 Om Dan-Ejendomme as 21 Hoved- og Nøgletal 22 Nøglemedarbejdere 23 Mission, Vision, Strategi

3 Årsprofil Et stærkt fundament for fremtiden 2010 var et positivt år for Dan-Ejendomme as. Med indgangen til 2010 styrkede vi virksomheden med købet af Kuben Ejendomsadministration A/S. Indtil da havde vi tyngden på investeringsejendomme, men med købet af Kuben Ejendomsadministration A/S fik vi også styrket vores markedsposition inden for administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger samt øget volumenen på det almene område. Samtidig fik vi et stærkt net af lokalkontorer, der har betydet, at vi er kommet tættere på en række lokale markeder. Visionen er, at vi skal være en stærk og konkurrencedygtig virksomhed inden for tre hovedsegmenter: Investeringsejendomme, Almene og Foreninger. Dan-Ejendomme as ønsker at have styrken til at tilbyde attraktive og innovative ydelser og servicer til kunderne med fokus på kvaliteten. Vi vil derfor også i de kommende år arbejde på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor faglighed, arbejdsglæde og kundetilfredshed er i højsædet. Vores ultimative mål er at blive de dygtigste inden for de områder, vi beskæftiger os med. Volumen har afgørende betydning for, at vi kan være konkurrencedygtige, og at vi samtidigt kan levere attraktive ydelser og servicer til kunderne. Volumen i antal administrerede enheder er også grundlaget for, at der kan være den nødvendige faglige dybde og specialisering i opgaveløsningen. Lovgivningen om fast ejendom er efterhånden så kompliceret, at en rimelig bredde i sager og dermed erfaring simpelthen er nødvendig for, at kunderne kan være sikre på, at vi giver dem de rigtige råd og løsninger. For Dan-Ejendomme as er det særdeles vigtigt, at vores kunder får en god betjening og rådgivning. Kunder og kunders kunder skal have en positiv oplevelse, når de er i kontakt med os. Kundetilfredsheden skal være i top, og forventningerne til samarbejdet skal være afstemt. Vi ønsker langvarige og tætte partnerskaber med vores kunder. Derfor tillægger vi det stor vægt at lytte til vores kunders ønsker og oplevelser, og vi søger løbende at evaluere samarbejdet samt at gennemføre egentlige målinger af kundetilfredsheden. Vi foretager også løbende målinger af lejertilfredsheden for at sikre, at de servicer, der opleves på de administrerede ejendomme, også er i orden. Hvert år udvælges derfor ejendomme til måling. Resultaterne af dette arbejde sætter os i stand til enten at foretage justeringer eller bekræfte, at vi er på rette kurs. I 2011 er vores fokus primært rettet mod at styrke kvaliteten i vores ydelser og servicer samt at øge leveringssikkerheden. Vi er derfor i fuld gang med at implementere et nyt kvalitetsledelsessystem, der skal styrke vores konkurrencekraft over for kunderne. Samtidigt fortsætter vi med at styrke fagligheden og det generelle uddannelsesniveau hos vores medarbejdere blandt andet via Dan-Ejendomme Akademiet. Ønsker vi at være de dygtigste, så kræver det naturligvis træning og uddannelse. Det ved vi. I det kommende år arbejder vi fortsat på at styrke vores kommunikation med kunderne og kundernes kunder senest med lanceringen af en helt ny website. Alt i alt er Dan-Ejendomme as i fuld gang med at forstærke fundamentet for fremtiden til gavn for vores mange forskellige interessenter. Med ønsket om et fortsat godt samarbejde. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør

4 4 Årsprofil 2011 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne Alle kunder er unikke hos os uanset om der er tale om en kunde, der ejer én ejendom, eller den professionelle investor med en større portefølje af ejendomme. Derfor arbejder vi altid ud fra det princip, at alle ydelser skal være kundespecifikke, siger afdelingsdirektør René Larsen. Aktiv ejendomsforvaltning handler i høj grad om at pleje og optimere værdier. Sikre, at ejendommens potentiale udnyttes bedst muligt. At lejepotentialet er maksimeret, og at ejendommes drift og omkostningsniveau står mål med anvendelsen og typen af ejendom. Vi lægger lægt på, at optimeringen sker i tæt samarbejde med kunden, så kundens målsætninger med den enkelte ejendom eller portefølje kommer i centrum. Udgangspunktet for vores forretningsmodel er, at vi ønsker at skabe værdi for vores kunder. Den lovgivning, der regulerer erhvervs- og boligområdet, er med tiden blevet uhyre kompleks. Derfor handler professionel ejendomsforvaltning i dag også om langt mere end blot at sende opkrævninger. Der kræves specialister og viden. Tingene skal være rigtige, og tingene skal følges tæt. Det gælder både den enkelte ejendom og den enkelte lejer. Samtidig handler moderne forvaltning om service og tilgængelighed. Vores kunder skal opleve, at vi 24 timer i døgnet tager ansvar for deres ejendomme samt de virksomheder og mennesker, der bruger ejendommene. Vores kunders kunder er derfor i centrum i vores forretningsmodel. Vores styrke er, at vores medarbejderes faglige viden og knowhow er i top, og det betyder, at vi hele tiden tænker i innovative og helhedsorienterede løsninger. På den måde tilbyder vi vores kunder de bedste løsninger med fokus på ordentlighed og kvalitet. De ydelser, vi leverer, skal være i orden. Vores varemærke er, at når vi tænker hele vejen rundt, er det vores kunders garanti for, at vi passer på deres ejendomme og deres penge som var de vores egne. Fra venstre afdelingsdirektør (Forvaltning) Iben Koch, afdelingsdirektør (Butikscentre) Eva Handest, afdelingsdirektør (Kunder & Kunderapportering) René Larsen, og juridisk direktør Morten Østrup Møller

5 Årsprofil Boligejendomme At administrere private boligudlejningsejendomme kræver ikke blot, at vi har fokus på kundens afkast, men også at vi tager udgangspunkt i lejernes forhold. Vores mission er, at Mennesker ønsker at bo, handle eller arbejde i ejendomme, vi har ansvaret for så det er vigtigt for os at være tæt på lejerne samt have tilfredse lejere. Vi kan kontaktes på telefon og mail på vores kontorer rundt i hele Danmark, og vores mange dygtige viceværter har den tætte, daglige dialog med lejerne ud på ejendommene. Det er med til at skabe tillid hos kunder og lejere. Vores store kendskab til den enkelte ejendom kommer ikke bare lejerne til gode, men også kunderne, fx når vi udarbejder konkrete handlingsplaner for den enkelte ejendom. Det sikrer en planlagt og styret udvikling af ejendommen inden for de aftalte, økonomiske rammer. Og det sikrer grundlaget for, at vi aktivt kan optimere værdierne. Erhvervsejendomme Professionalisme, handlekraft, service og bredt markedskendskab er nøgleord i håndteringen af erhvervsejendomme. Vores forretningsmodel bygger på, at vi er tæt på de virksomheder, der bruger de lokaler, vi administrerer på vegne af kunderne. Vi ved, at for at sikre og optimere værdier på kort og på lang sigt, skal den enkelte ejendom drives professionelt og med en bevidst fremtidsorienteret handlings- og udviklingsplan. Derfor er et indgående kendskab til erhvervslejeloven, gode forhandlingsevner samt markedskendskab kombineret med et godt købmandskab helt centrale elementer i vores håndtering af erhvervsejendomme. Nærheden med erhvervslejerne gør, at vi løbende har førstehåndsviden om lokalebehov, og det gør det muligt at fastholde og tiltrække attraktive erhvervslejere. Den aktive forvaltning kombineret med nærheden til erhvervslejerne skaber grundlaget for, vi sammen med kunderne kan optimere værdierne. Butikscentre Vi administrerer flere butikscentre for vores kunder. Sideløbende yder vi også kommerciel rådgivning, da vores detailhandelsspecialister har et omfattende kendskab til branchen og fingeren på pulsen, hvad angår forbrugeradfærd og internationale tendenser. Et butikscenter er en investering, der kræver aktivt management, og til forskel fra andre erhvervsejendomme er der i et butikscenter meget stor fokus på den rette lejersammensætning for at få centret til at fungere som helhed. Vi søger derfor hele tiden at optimere butiksmikset samt sørger for et attraktivt shoppingmiljø, indeklima og udsmykning, hvor den daglige drift og vedligeholdelse er i top. På den måde skaber vi rammerne om et velfungerende butikscenter til glæde for både lejerne og centrets kunder samt et butikscenter med en sund økonomi for både lejere og ejere af centret. Ejendomsadministration Vedligeholdelsesplaner Driftsplanlægning og styring af viceværter Udlejning og ventelisteadministration Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Byggesagsadministration Lejlighedsmoderniseringer Ejendomsadministration Vedligeholdelses- og handlingsplaner Driftsplanlægning Udlejning og markedsføring Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Byggesagsadministration Indretning af erhvervslejemål Markedslejereguleringer Centermanagement/-administration Centerudvikling Kommerciel rådgivning Rapportering og analyser Markedslejereguleringer Afståelser og erhvervsudlejning Bygherrerådgivning

6 6 Årsprofil 2011 Foreningen i fokus At drive foreningsejendomme er med tiden blevet mere og mere kompliceret og adskiller sig på flere områder fra driften af andre typer ejendomme. Blandt andet det forhold, at ejerlejlighedsejerne og andelshaverne ofte er direkte involveret i den daglige drift. Ejerforeninger og andelsboligforeninger kræver særlig indsigt. Derfor har vi valgt at specialisere os inden for disse segmenter. For Dan-Ejendomme as er det vigtigt, at kunderne har adgang til specialistviden og knowhow. På landsplan har vi oprettet afdelinger og teams, der udelukkende arbejder med enten andelsboligforeninger eller ejerforeninger, og gennem et målrettet fagligt set-up arbejder vi for at sikre et ensartet niveau hos alle, som har med administration af foreningsejendomme at gøre. Ejerforeninger: En professionel samarbejdspartner Administration af ejerforeninger kræver et helt særligt fokus. Vi ved, at ikke to ejerforeninger er ens. De har ofte helt forskellige behov og ønsker i forbindelse med løsning af de daglige økonomiske og administrative opgaver derfor er to kundeaftaler heller ikke ens. Vi har stor fokus på betydningen af den målrettede administration, da vi mener, at det er grundlaget for et godt samarbejde og en vellykket administration. Vi er foreningens professionelle samarbejdspartner og klarer alle de konkrete og praktiske opgaver, der skal løses. På den måde kan bestyrelsen koncentrere sig om den del af arbejdet, der skal udføres i foreningen. Derfor er det vigtigt, at vi har kompetente og veluddannede medarbejdere, som kan løse opgaverne på en ordentlig og kvalificeret måde. Vi er tæt på dig Det er vigtigt, at alle skal have en god oplevelse, når de bor og/eller arbejder i en ejerforening, som vi administrerer. Derfor har vi også fokus på at være tilgængelige for alle, der har brug for at være i dialog med os uanset tid og sted. Ejendomsadministration Juridisk og økonomisk rådgivning Byggesagsadministration Byggeteknisk rådgivning og vedligeholdelsesplaner Ejendomsservice Energistyring Afdelingsdirektør Per Holm

7 Årsprofil Andelsboligforeninger: Foreningens sparringspartner Administration af andelsboligforeninger er over tid blevet mere kompliceret ikke blot juridisk, men også økonomisk og den enkelte andelsboligforening står derfor ofte over for nye og ændrede udfordringer, fx i forhold til finansiering. De omskiftelige forhold stiller særligt store krav til os som ejendomsadministrator, for vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at skabe stabilitet, enkelthed og gennemsigtighed for beboere og brugere af ejendommen både når det drejer sig om foreningens økonomi og om driften af foreningens ejendom. Vi er tæt på dig Det er vigtigt for os, at alle skal have en god oplevelse, når de bor og/eller arbejder i en andelsboligforening, som vi administrerer. Så ud over, at vi tilbyder en professionel og fagligt kvalificeret rådgivning har vi fokus på at være tilgængelig for alle, der har brug for at være i dialog med os når som helst, og hvor som helst. Ejendomsadministration Juridisk og økonomisk rådgivning Byggesagsadministration Byggeteknisk rådgivning og vedligeholdelsesplaner Ejendomsservice Energistyring Afdelingsdirektør Lars Carl Gruby

8 8 Årsprofil 2011 Fra venstre driftschef (Ejendomsservice) Peter Blomgreen, teknisk direktør (Teknik) Claus Møller Rasmussen, afdelingschef (Drift og Vedligeholdelse) Lars Hay Schmidt og afdelingschef (Projekter) Carsten Nielsen Som rådgiver vil vi gerne udfordre vores kunder og samarbejdspartnere ved i fællesskab at tænke utraditionelt, når nye projekter skal realiseres uanset om der er tale om nybyggeri, eller der er tale om renovering eller ombygning af eksisterende bygninger. Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør

9 Årsprofil Drift og vedligeholdelse i særklasse Nøglen til en sund økonomi ligger i en effektiv drift En vigtig del af ejendomsadministration handler om den enkelte ejendoms løbende drift og vedligeholdelse. Dan-Ejendomme as betragter drift og vedligeholdelse som en naturlig og integreret del af ejendomsadministration, og vi sørger for, at den enkelte ejendom fungerer som den skal, og at værdierne bevares med det lange sigt for øje. Det giver den bedste økonomi for den enkelte investeringskunde og for den enkelte ejer- eller andelsboligforening. Nogle ejendomme skal holdes med et særligt højt serviceniveau og skinnende håndtag, mens andre ønsker en solid, god service og et fornuftigt vedligeholdelsesniveau. Det helt afgørende er, at det sker i forhold til ejendom- mens specifikke, bygningsmæssige behov og ikke mindst de behov og ambitioner, kunden har. at knytte en driftsansvarlig projektleder til den enkelte ejendom, og vores investeringskunder og rigtigt mange af vores foreningskunder benytter sig af denne service. Projektlederen sørger for en optimal drift hele vejen rundt og er en god sparringspartner i håndteringen af alle hverdagens problemer. Viceværten sikrer tilfredshed Ejendomme skal fungere, og en god viceværtløsning er vigtig. Det er ofte viceværten, der gennem de mange praktiske gøremål på ejendommen sikrer både beboertilfredsheden og tilliden til erhvervsvirksomheden. Planlægning for fremtiden Det er vigtigt at være på forkant med udviklingen, og vi lægger vægt på, at småskavanker ikke vokser sig store og bliver til dyre reparationer. Derfor anbefaler vi også vores kunder at planlægge vedligeholdelsen på kort og lang sigt og i takt med behov og udviklingen i ejendommen. Det betyder større overblik over kommende økonomiske investeringer på ejendommen og dermed også en mere smidig økonomi. Det giver tryghed og sikrer, at der ikke opstår ubehagelige økonomiske overraskelser. Driftsstyring og tilsyn med ejendomme Drifts- og vedligeholdelsesbudgetter Vedligeholdelsesplaner Tilstandsrapporter Ledelse af driftspersonale

10 10 Årsprofil 2011 Kvalificeret byggeteknisk rådgivning Dan-Ejendomme as er som rådgiver bygherrens nærmeste samarbejdspartner. Vores ambition er at varetage bygherrens interesse hele vejen gennem forløbet, så resultatet svarer til de aftalte forventninger om tid, økonomi og kvalitet. Vores forretningsmodel bygger på, at vi alene rådgiver de kunder, der i forvejen er kunder hos os. Det vil sige, kunder hvis ejendomme vi administrerer. Det gør, at vi kan yde en mere kvalificeret rådgivning, fordi vi kender kunden. Vores rådgivning er baseret på at varetage bygherrens kortsigtede og langsigtede interesser. Vi har ekspertise og erfaring med mange typer af projekter inden for investeringsejendomme, boligejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boligorganisationer. Synliggørelse af nye værdier Vi ønsker at virkeliggøre bygherrens mål og visioner, samtidig med at vi er med til at synliggøre nye muligheder og værdier. Nogle gange er der tale om en bygherre, der ønsker en grøn profil på et nyt erhvervsbyggeri, eller om en forening, som ønsker mere fællesskab i gårdanlægget, og andre gange handler det om hjælp til håndtering af påtrængende miljøproblematikker, fx PCB, asbest mv. Projektledelse og en tæt dialog med kunden er naturligvis højt prioriteret. Tilsammen er det vejen til at undgå forsinkelser og budgetoverskridelser, og samtidig sikrer vi den aftalte faglige kvalitet i byggeriet. Vi sammensætter holdet Uanset opgavetype og kundens mål og baggrund er ambitionen at give en helhedsorienteret rådgivning i byggeprocessen. Vi sammensætter holdet til den aktuelle opgave og råder blandt andet over arkitekter, økonomer, jurister og ingeniører. Vi deltager enten selv eller i samarbejde med andre i flere hundrede byggesager årligt, og sagerne spænder vidt. Vi vil hjælpe med at udnytte energien optimalt Dan-Ejendomme as har det seneste år oprustet kraftigt på energiområdet. Det betyder, at vi kan hjælpe endnu flere af vores kunder med at optimere driften af ejendommene og dermed reducere CO 2 -udledningen. Det er vores mål inden udgangen af 2015 og i samarbejde med vores kunder at reducere udledningen med mindst 40% på de ejendomme, vi administrerer, og samtidig skal alle ejendomme i energiklasse D eller lavere løftes minimum én energiklasse. Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Udarbejdelse af byggeprogrammer Aftaleforhold, udbud og kontrahering Projektering Ledelse af byggeprocessen Procesrådgivning Økonomisk og tidsmæssig styring Totaløkonomi og finansieringsforhold Energirådgivning

11 Årsprofil Effektiv ejendomsservice en del af pakken Mange kunder og ejendomme har egne, faste viceværter ansat, mens andre ønsker en mere fleksibel løsning. Derfor tilbyder vi også ejendomsservice som en del af vores forretningsmodel. Idéen bag er, at kunderne har mulighed for at købe en pakke med de driftsopgaver, der passer præcis til den enkelte ejendoms behov. Vores viceværter udfører alle traditionelle opgaver og med et aftalt ugentligt timetal, som den enkelte ejendom har ønsker og behov for. Med andre ord: Vi skræddersyr vores løsninger. Vi passer på ejendommen I dag udfører vi ejendomsservice på en række af de bolig- og erhvervsejendomme, vi administrerer i hele Danmark. Vores viceværter arbejder i mindre kompetenceorienterede teams. På den måde udnytter vi vores viden og knowhow inden for ejendomsserviceområdet bedst muligt. Når uheldet er ude, ved vi, at det er vigtigt for beboere og lejere at kunne komme i kontakt med os uanset hvad klokken er. Vores ejendomsservicekunder kan via vores Call Center komme i kontakt med os 24 timer i døgnet. Det betaler sig Det er vores erfaring, at professionel ejendomsservice ofte giver driftsmæssige besparelser til gavn for vores kunder. Vi har et grundigt kendskab til området, og vores viceværter bliver løbende efteruddannet, så de kan varetage alle opgaver store som små. Viceværtfunktion Ejendomspasning Ejendomstilsyn Gartneropgaver Snerydning Tilsyn med varmecentral og tekniske anlæg

12 12 Årsprofil 2011

13 Årsprofil Almene boliger lydhørhed og vilje til holdarbejde At administrere almene boliger kræver mere end blot formularer og firkantede regulativer. Det kræver også lydhørhed og vilje til holdarbejde. Dan-Ejendomme as ser dialog med beboerne som en væsentlig parameter for succesfuld drift af boligorganisationen. På den måde tager vi hånd om både ejendommen og de mennesker, der bor i den. Vores medarbejdere er specialister ikke blot fagligt, men også menneskeligt inden for administration af almene bolig er og er altid ajour med, hvad der sker på området. På den måde sikrer vi, at bestyrelser og beboere får den bedst mulige service. Fleksibel sammensætning af ydelser Vi ved, at boligorganisationer har forskellige behov og ønsker, og derfor kan vi sammensætte en vifte af ydelser, som dækker fra A til Z. Vores udgangspunkt er altid, at vi i samarbejde med bestyrelsen sammensætter den ydelsespakke, der matcher boligorganisationens behov og ønsker bedst muligt. Herved sikrer vi også, at boligorganisationen kun betaler for den ydelse, den får. Netop ved at tilbyde fleksible ydelsespakker mener vi, at udgangspunktet for et godt samarbejde er til stede lige fra starten. Ejendomsadministration / forretningsførelse Bestyrelsesbetjening Vedligeholdelsesplaner Udlejning og ventelisteadministration Bygherrerådgivning Anden rådgivning Ledelse af driftspersonale

14 14 Årsprofil % fokus på andelsboliger skaber tryghed Vi har 100% fokus på salg af andelsboliger, og fra vores kontorer i København og Kolding servicerer vi kunder i hele landet. Generelt set er ventelisterne væk i andelsboligforeningerne, og andelsboliger sælges i dag på markedsvilkår og i konkurrence med ejerboliger. Udbuddet af ejer- og andelsboliger er mange steder lige stort, og for at finde en køber i nutidens marked er der brug for specialister, som på en ordentlig måde forklarer om forholdene i den enkelte andelsboligforening og dermed skaber tryghed for en potentiel køber. Det har stor værdi for vores kunder, at vi er erfarne mæglere, der har indgående kendskab til forholdene i en andelsboligforening. Når vi måler vores kundetilfredshed, fremhæver både sælgere og købere, at det er en fordel, at vi kun sælger andelsboliger. Det giver troværdighed, og kunderne oplever, at de får fuld opmærksomhed. BASISsalg er for de kunder, som kan og vil selv. Når køberen er fundet, overtager vi sagen og gør arbejdet færdigt med købsaftale, overdragelsesdokumenter mv. KOMPLETsalg er hos os den traditionelle mæglerydelse. Vi løser opgaven 100%. Vi fremviser og forhandler bedst mulige vilkår hjem til sælger. KOMBIsalg er ret unikt, da det giver sælger mulighed for at finde en køber, samtidig med at vi også er på opgaven. Sælger kan via sit eget netværk forsøge at finde en køber, mens sælger fortsat har fordelene ved at kunne trække på hele vores netværk. Salæret afhænger af, hvem der finder køberen og dermed løser opgaven. BASISsalg: Sælger fremviser og forhandler KOMPLETsalg: Mægler fremviser og forhandler KOMBIsalg: Sælger og mægler arbejder sammen om salget Vurderinger af andelsboliger for pengeinstitutter Finansiering af andelsboligkøb via samarbejdspartner Hele vores udbud af andelsboliger bliver vist på de netportaler, hvor flest købere leder efter ny andelsbolig. Når en andelsbolig sættes til salg hos os, lægger vi vægt på nogle fleksible salgsløsninger, så en sælger populært sagt kan få det, som han/hun vil have det. Det betyder i praksis, at vi tilbyder vores kunder tre salgsformer: Fra venstre salgsdirektør (JKE) Jan Kristensen og direktør Jan Nyby (Andelsboligmæglerne)

15 Årsprofil Erhvervsmæglerkompetencer af høj kvalitet Udlejning af erhvervslokaler kræver specialviden om udarbejdelse af lejekontrakter, indsigt i aktuelle markedsvilkår samt flair for salg, opsøgning og forhandling. I tidens stærkt konkurrenceprægede marked, hvor udlejernes fokus på erhvervslejerne skærpes, er det tillige afgørende, at udlejers rådgiver har en omfattende kontakt til potentielle erhvervslejere i markedet. JKE s mæglere uddannes løbende, såvel eksternt som af interne jurister, og vi har hele tiden fokus på at sikre opmærksomhedsog kontaktskabende relationer. Vores to samarbejdsformer giver kunden frihed til at vælge den bedste løsning. StandardPro Erhvervsudlejning er den traditionelle samarbejdsform, mens Interim Erhvervsudlejning er en særligt forstærket indsats, hvor kunden bestemmer antallet af indsatstimer. Hovedparten af de kunder, hvis ejendomme vi administrerer, har faste aftaler med os om udlejningen. Salg af investerings- og brugerejendomme JKE er specialister i salg af investeringsejendomme, og vi har gennem tiderne formidlet ejendomme i alle kategorier lige fra den lille butiksejerlejlighed til strøggadeejendomme, kontorejendomme samt porteføljer af flerbrugerejendomme eller boligudlejningsejendomme. Vi varetager også sælgers interesser ved salg af brugerejendomme til kontor, industri, håndværk, butik, undervisning og logistik. Vores indsigt i bygningsteknologi, ejendomsjura og ejendomsadministration medfører, at vi kan udføre salgsprocessen professionelt og trygt i alle henseender. Vi slipper ikke sagen, før sælger er tilfreds. JKE s onlinerapportering sikrer kunden øjeblikkelig viden JKE var den første erhvervsejendomsmægler i Danmark, som kunne tilbyde kunderne onlinerapportering 24 timer i døgnet. I praksis logger kunden ind på JKE s hjemmeside, hvor kunden kan læse om de aktiviteter, vi har igangsat, om fremvisninger og forhandlinger samt om lejernes/købernes respons. På den måde opnår kunden reel viden om markedets reaktioner, hvilket sikrer kunden et optimalt beslutningsgrundlag. Samtidig sikres kunden nyttig viden om, at der arbejdes aktivt på sagen. StandardPro Erhvervsudlejning Interim Erhvervsudlejning Salg af investeringsejendomme Sale & Lease Back Salg af boligudlejningsejendomme Salg af brugerejendomme Køberrådgivning Adgang til onlinerapportering døgnet rundt Udskrift af statusrapport Flere brugere kan få samme adgang

16 16 Årsprofil 2011 Nærhed er et must for os Vi lytter til vores kunder og vi er dér, hvor de er. Fra kontorer øst og vest for Storebælt administrerer vi ejendomme i hele landet. Hovedparten af disse er koncentreret omkring de større byer. Man kan sige, at vi administrerer ejendomme fra Gedser til Skagen, og for os er det vigtigt, at vores kunder oplever den samme ordentlige service og kvalificerede rådgivning, uanset om de er kunde i Aalborg, Aarhus, Kolding eller for den sags skyld i Københavnsområdet. Vi er overbeviste om, at tilgængelighed, nærhed og service er udgangspunktet for en succesfuld administration og et godt samarbejde. Altså: Både vores nuværende og potentielle kunder skal nemt kunne komme i kontakt med os, dialogen skal være tæt, og vores service skal være i top. Netop fordi vi er placeret på fem kontorer rundt om i landet, er det en fordel for vores kunder for vi har både det specifikke lokalkendskab og det regionale kendskab. Samtidig er vi dels tæt på brugerne af de ejendomme, vi administrerer, dels bliver tilsynet med ejendommene foretaget af vores mobile driftsteknikere og passet af dygtige lokale viceværter, der udnytter synergien, og herved ofte kan dække flere ejendomme lokalt. Vi lægger vægt på engagement på tværs af kunder og geografi. Det fremmer videndeling og gode samarbejdsrelationer. På den måde sikrer vi, at vores kunder oplever en betjening kendetegnet ved en tæt og målrettet dialog samt den bedst mulige service. It er et vigtigt redskab til at sikre, vi når vores målsætning for en succesfuld administration. Vi udnytter de teknologiske muligheder og udvikler fx internetbaserede brugervenlige løsninger, hvor vores kunder nemt kan komme i kontakt med os døgnet rundt. Samlet set skaber vi på den måde en tryg og professionel ramme for en velfungerende administration til gavn for vores kunder og kunders kunder. Fra venstre regionsdirektør (Aarhus og Kolding) Erik W. Bundesen og regionsdirektør (Aalborg) Søren Stenstrop

17 Årsprofil

18 18 Årsprofil 2011 Afdelingschef Lars Olaf Larsen OPP/OPS moderne samarbejdsformer Offentlig-Privat Partnerskab OPP Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er en helt særlig form for samarbejde, der integrerer finansiering, arkitektur og etablering af et anlæg eller en bygning samt den fremtidige drift og vedligeholdelse heraf. OPP adskiller sig fra andre offentlige udbud ved at lade den private part stå for finansiering samt være ejer af anlægget/bygningen. Tanken bag OPP er, at finansiering, opførelse, drift, vedligeholdelse og serviceydelser samles i én opgave i et langvarigt og forpligtende samarbejde. De risici, der er knyttet til opgaven, fordeles mellem den private og den offentlige part, så hver delopgave håndteres af den part, der har spidskompetence inden for et specifikt område. Dermed motiverer og udfordrer OPP de involverede parter til at tænke kreativt og i langsigtede totaløkonomiske helhedsløsninger. 3 OPP-projekter Siden introduktionen af OPP i Danmark har vi deltaget i stort set alle udbud og er markedsledende på området. Vi er medejer af tre OPP-projekter: OPP Vildbjerg Skole A/S, OPP Hobro Tinglysningsret A/S samt OPP Ørstedskolen A/S. I disse projekter varetager vi drift og vedligehold af ejendommene samt forestår administration af selve OPP-selskabet. Vi ser det som en stor styrke, at vi kan rådgive vores kunder om den type samarbejde vi følger derfor løbende mulighederne for at deltage i relevante OPP-projekter. Offentlig-Privat Samarbejde OPS Udover OPP er Offentlig-Privat Samarbejde (OPS) samtidig ved at vinde indpas, når det offentlige igangsætter større anlægs- og byggeprojekter. OPS indeholder de samme elementer som OPP, bortset fra finansiering, idet den offentlige part betaler den samlede anlægssum ved aflevering, hvorefter ejerskabet overgår til det offentlige, mens ansvaret for fremtidig drift ligger hos den private part. Orientering til offentlige beslutningstagere om OPP/OPS Administration af OPP-kontrakter og -selskaber Udarbejdelse af drifts-og vedligeholdelsesplaner

19 Årsprofil Professionel selskabsadministration handler om lokalt og regionalt markedskendskab I Dan-Ejendomme as tilbyder vi at administrere kommanditselskaber (K/S), aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) samt interessentskaber (I/S) og partnerselskaber (P/S). Vores serviceydelser inden for selskabsadministration indeholder typisk administration generelt, udlodninger til investorer/aktionærer, regnskabsaflæggelse, rapportering, selvangivelsesservice, ledelsesopgaver mv. en samlet administrationsaftale, der omfatter ledelsesopgaver, skatterådgivning og udlodninger. Vi kan fx stille direktion til rådighed, planlægge og gennemføre bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og forhandlinger med banker og andre samarbejdspartnere. Derudover kan vi også tilbyde at deltage aktivt i selskabets kommercielle drift. Hos Dan-Ejendomme as har vi gennem en årrække opbygget et bredt og dybdegående branchekendskab inden for kundetilpassede investeringsprojekter, og vores erfaring viser, at ikke to selskaber er ens. En række selskaber har investeret betydelige beløb i projekter, og kravene til gode og sikre administrative rutiner er store. Derfor leverer vi faste administrative rutiner sammen med løsninger, som tager højde for den enkelte investors krav og behov. Samtidig er et indgående kendskab til både lokale og regionale forhold nødvendigt både på faglige, juridiske og administrative områder, siger afdelingsdirektør René Larsen.

20 20 Årsprofil 2011 Om Dan-Ejendomme as Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr Dan-Ejendomme as CVR-nr (100% ejet datterselskab) Dan-Ejendomsinvestering as CVR-nr (100% ejet datterselskab) Kuben Ejendomsadministration A/S* CVR-nr (100% ejet datterselskab) OPP Vildbjerg Skole A/S CVR-nr (25% ejet associeret selskab) UngesBoligService.dk Dan-Ejendomme Ejendomsmæglerselskab I/S, CVR-nr as (40% CVR-nr. ejet 31 I/S) (100% ejet datterselskab) OPP UngesBoligService.dk Vildbjerg Skole A/S, I/S CVR-nr (25% CVR-nr. ejet 27 associeret (40% selskab) ejet I/S) OPP Hobro Tinglysningsret A/S CVR-nr (33% ejet associeret selskab) OPP Ørstedskolen A/S CVR-nr (33% ejet associeret selskab) * Driftsaktiviteten i Kuben Ejendomsadministration A/S er overdraget til Dan-Ejendomme as. Bestyrelse Direktør Bo Heide-Ottosen, formand Adm. direktør Hasse Jørgensen Adm. direktør Christina Hvid It-chef Per Godske (medarbejdervalgt) Cand.jur. Charlotte Olsen (medarbejdervalgt) Direktion Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen Medlemskaber/netværk DI Service Ejendomsforeningen Danmark, Administratorsektionen Transparency International Danmark Green Building Council Denmark Byggesocietetet Websites Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 DK-2300 København S Bank Danske Bank Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K Advokat Accura Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard 1 DK-2900 Hellerup

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejemålet Lille Borgergade 19, 1. 9400 Nørresundby Sagsnr. 7-21.482 Attraktiv placering tæt på Aalborgs centrum Pæn og velvedligeholdt

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejemålet Østergade 4, 1.th. 7500 Holstebro Sagsnr. 12-208-2052-10 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom Gode

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejemålet Vesterbro 21A 1. 9000 Aalborg Sagsnr. 11-349-2-8 Attraktivt beliggende kontorlejemål Charmerende og velordnet ejendom Velindrettede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st. 8200 Aarhus N Sagsnr. 11-790-17-2 Attraktiv placering Pæn og velordnet ejendom Stor reklameværdi

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse.

Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse. Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse. Lejemålet Jernbanegade 2b 4200 Slagelse Sagsnr. 11-224-200-4 Super velbeliggende butikslejemål Velegnet for den mindre butiksdrivende 2 Indhold

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejemålet Amaliegade 16A, kld. 1256 København K Sagsnr. 7-21.570 Pænt og hyggeligt showroom/kontor Attraktiv placering nær Amalienborg

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 16A, st. 1256 København K Sagsnr. 1064-2 Unikt og stemningsfuldt lejemål Attraktiv placering nær Amalienborg i rolige

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet

Lejeopstilling for lejemålet Lejeopstilling for lejemålet GRENÅVEJ 719, st., LØGTEN, 8541 SKØDSTRUP Lejemålet Grenåvej 719, st., Løgten 8541 Skødstrup Sagsnr. 12-211-3301-2 Synlig beliggenhed på trafikeret gennemfartsvej Pæn og velholdt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Torvet 8, st. + 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Torvet 8, st. + 1.sal 7400 Herning Sagsnr. 20-132-A Attraktiv butik Beliggende midt på torvet Med flotte personalefaciliteter

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 45, mezz. 1256 København K Sagsnr. 1023-2 Kontor i karakterfuld og yderst præsentabel ejendom Kontorer i varierede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød

Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød Lejemålet Engholm Parkvej 8 3450 Allerød Sagsnr. 98-141-1-3 Eftertragtet erhvervsområde i Allerød Kort afstand til Hillerødmotorvejen Gode busforbindelser

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens

Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens Lejemålet Rådhustorvet 13-19 8700 Horsens Sagsnr. 11-390-1002-4 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom med gode

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejemålet Mimersgade 39-43 2200 København N Sagsnr. 7-21.457 Flot, centralt beliggende, domicilejendom i hjertet af Nørrebro. Ejendommen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, 1. sal 1263 København K Sagsnr. 1022-2 Charme, stil og kvalitet samles i disse attraktive lokaler på Esplanaden

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F.

Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. Lejemålet Fejøgade 1 4800 Nykøbing F. Sagsnr. 236-2297 Nyindrettet kontor-/ erhvervslejemål Lejemål fra ca. 400 m 2 og opefter Kan indrettes efter

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejemålet Nygade 5, 2. sal 1164 København K Sagsnr. 7-21-487 Charmerende lejemål til alle former for mindre virksomheder Gode offentlige

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg Nybolig Erhverv Aalborg - vi skaber resultater

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejemålet Nørre Voldgade 90 1358 København K Sagsnr. 7-21.476 Lyse moderne lokaler i klassisk miljø Mange indretningsmuligheder for den

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv.

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. 1123 København K Sagsnr. 61-282-1050-4 226,7 m² lys og velindrettet kontor og/eller klinik i Gothersgade Beliggende

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for ejendommen Vimmelskaftet 48, 2. sal 1161 København K Sagsnr. 7-20.989 Kontorlejemål midt på Strøget 162 m 2 midt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for ejendommen Kvæsthusgade 5C, 1., 2., 3., 4. og 5. sal 1251 København K Nyhavnskvarteret over for Skuespillerhuset Præsentabelt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, kld., 1256 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, kld., 1256 København K Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, kld., 1256 København K Lejemålet Amaliegade 45, kld. 1256 København K Sagsnr. 7-21.423 Restaurant, café, butik, showroom, kontor eller andet kreativt erhverv

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejemålet Baldersbuen 57 2640 Hedehusene Sagsnr. 7-21.595 Produktionsejendom med tilhørende kontorer God placering i udbygget erhvervsområde

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Professionel projektafdeling. home v/ Lynggaard & Hansen. home v/ Lynggaard & Hansen Dit foretrukne boligteam

Professionel projektafdeling. home v/ Lynggaard & Hansen. home v/ Lynggaard & Hansen Dit foretrukne boligteam Dit foretrukne boligteam Professionel projektafdeling home.dk kæde for Danske Bank koncernen Havneøen, Vejle Din foretrukne ejendomsmægler - dit kompetente team i hele Trekantsområdet Kompetence og tryghed

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejemålet Nørre Voldgade 90 1358 København K Sagsnr. 11-215 Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter ved Nørreport

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg An International Associate of Savills Nybolig

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Sagsnr. 21.153 Attraktiv beliggenhed på livlig handelsgade Momsfrit lejemål

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLENE AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7, ST., 6400 SØNDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLENE AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7, ST., 6400 SØNDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLENE AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7, ST., 6400 SØNDERBORG LEJEMÅLENE Augustenborg Landevej 7, Stuen 6400 Sønderborg Sagsnr. 12-113 Markant ejendom med stor facade til Augustenborg Landevej

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder

DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder DetailConsult har mange års erfaring med projektering og udvikling for bygherre. Vi har speciale i detailhandlen og arbejder løsningsorienteret

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Allégade 1 C, st. tv., 8700 Horsens

Lejeopstilling for lejemålet Allégade 1 C, st. tv., 8700 Horsens Lejeopstilling for lejemålet Allégade 1 C, st. tv., 8700 Horsens Lejemålet Allégade 1 C, st. tv. 8700 Horsens Sagsnr. 7-21.290 Allégade er et trafikalt knudepunkt i hjertet af Horsens Stor synlighed og

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Introduktion til Nybolig Erhverv Nordsjælland. Nybolig Erhverv København. Hillerød

Introduktion til Nybolig Erhverv Nordsjælland. Nybolig Erhverv København. Hillerød Introduktion til Nybolig Erhverv Nordsjælland Nybolig Erhverv København Hillerød Søndre Jernbanevej 4E, 2. 3400 Hillerød 3401@nybolig.dk Tlf. 3364 6500 nyboligerhverv.dk/hilleroed København V Vester Farigmagsgade

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

CASA Væksthistorie og ambitioner

CASA Væksthistorie og ambitioner CASA Væksthistorie og ambitioner 2 CV Michael Mortensen Iværksætter Udvikler Aktionær Tømrer Byggemand Netværker Horsensianer Bestyrelsesmedlem 3 CASAs historie CASA er historien om en 13-årig dreng med

Læs mere

NYBOLIG ERHVERV HORSENS - DIN STRATEGISKE SAMARBEJDSPARTNER

NYBOLIG ERHVERV HORSENS - DIN STRATEGISKE SAMARBEJDSPARTNER NYBOLIG ERHVERV HORSENS - DIN STRATEGISKE SAMARBEJDSPARTNER Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens 8703@nybolig.dk Tlf. 7628 2610 nyboligerhverv.dk/horsens PROJEKTUDVIKLING - VI FÅR

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber.

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber. 2011 2 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden stiftelsen i 2001 beskæftiget sig med projektudvikling, ejendomsinvestering og gennemførelse af såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Kongsberg A/S ejes

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Hirtshals Tversted. Lønstrup Frederikshavn

Hirtshals Tversted. Lønstrup Frederikshavn Skagen Skiveren Hirtshals Tversted Aalbæk Lønstrup Frederikshavn Løkken Sæby Blokhus Ejendomsmæglerfirmaet Hedegaard Madsen er 100% ejet af statsautoriseret ejendomsmægler, MDE Jørgen Hedegaard Madsen.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere