til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / oktober 2011 Ekstremt vejr koster milliarder/4 Stigende interesse for markedsrente/6 Rollemodellerne/8 Udvid jeres kompetencer/10 Fra kan til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15

2 Citater Politikerne har for vane at se hele den finansielle sektor under et og lave fælles initiativer på tværs af sektoren. Seneste eksempel er stigningen af lønsumsafgiften, der blev sat op fra 9 til 10,5 pct. Argumentet for at hæve denne afgift var, at nu var der lavet en landbrugspakke, som skulle gøre det lettere for landmændene at betale deres gæld tilbage til bankerne og den hjælp måtte bankerne så også betale for. Initiativet var altså målrettet bankerne, men fordi vi som forsikringsselskab er en del af den finansielle sektor, så kommer vi også til at betale. Christian Sagild, adm. direktør i Topdanmark til Børsen Når alt kommer til alt, har Thorning nu leveret det resultat, som partiet og bevægelsen har higet efter i ti år. Hun har fået magten, og på vejen mod dette afgørende mål har hun demonstreret en råstyrke, som vidner om, at hun i rollen som regeringschef kan vise sig mere langtidsholdbar, end hendes modstandere forestiller sig. Først og fremmest er hun aldrig blevet blæst omkuld undervejs i de kriser, som hun har gennemlevet. Hun har derimod vist, at hun har et nervesystem af rustfrit stål, ligesom hun helt tydeligt har en ubændig kampgejst og vilje til at nå toppen. Thomas Larsen, politisk kommentator i analyse i Berlingske Tidende Jeg taler til to millioner mennesker i det program. Jeg er ordblind, så jeg kan ikke skrive. Det her er min måde at debattere på. Der er ikke mange mennesker med min karisma i min generation så jeg må ikke være fedtet med mig selv. Thomas Blachman, musiker og dommer i X Factor til Ekstra Bladet Hvordan du overlever at have glemt din kærestes fødselsdag: Bed hende gå ud i opgangen eller entréen og tælle til 100. Skynd dig at finde papir og kuglepen frem og tegn en skyline af skyskrabere. Tegn også to firkanter, der ligner billetter. Skriv New York på toppen og fold papiret sammen og gem det i coveret til hendes yndlings-cd. Nu skal I lege tampen brænder, og du er 100 % sikker på at vinde. OBS: Den nærige mand vil måske påpege, at to billetter til New York er lige flot nok. Men tro mig kr. er en meget, meget lille pris at betale for at slippe levende fra at have glemt sin kærestes fødselsdag. Det er et røverkøb! Jakob Vølver, forfatter til Manual for mænd til Berlingske Tidende På længere sigt bliver staten nødt til at sætte sig på den finansielle sektor for at skabe socialistiske samfundsforhold. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Det er en af de allervigtigste sektorer at sætte sig på, fordi det er nøglen til at prøve at styre økonomien. Henning Hyllested, folketingskandidat for Enhedslisten til Information 2 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

3 leder Carsten Nielsen formand Vi skal også være bedst i fremtiden Som det fremgår af artiklen på side 14 inde i bladet, har der igen været afholdt dimmisionsdag på Forsikringsakademiet. Jeg havde fornøjelsen af, at deltage i den for de nye eksaminerede assurandører, meget store dag lørdag den 10. september. Alle vi der er eksaminerede fra akademiet, husker den fantastiske følelse, da vi omsider stod med eksamensbeviset i hånden. Stoltheden over at have gennemført en uddannelse, der stiller meget store krav, og som åbner så mange muligheder for ens fremtid. Denne stolthed lyste også ud af de nyuddannede assurandører, da de enkeltvis fik overrakt eksamensbeviset. Assurandøruddannelsens berettigelse har aldrig været større. Der stilles meget store krav til assurandørens viden og indsigt, både fra selskabernes side men ikke mindst fra kundernes side. Der er endvidere stor offentlig bevågenhed fra politisk side på finansiel rådgivning i det hele taget. Ikke mindst ovenpå finanskrisen, hvor debatten omkring især bankansattes rådgiver/sælger rolle også har fyldt en del. Der skal ikke være noget at komme efter i forhold til vores kompetencer. Vi er de bedste i branchen når det kommer til rådgivning indenfor forsikring og pension, og det skal vi også være i fremtiden. Det er derfor af afgørende betydning, at selskaberne fortsat støtter den holdning, at alle assurandører også i fremtiden eksamineres fra Forsikringsakademiet. Dette er i både selskabernes og assurandørernes interesse samt ikke mindst i kundernes. Vi vil fra centralt hold, bære denne holdning med til de kommende rammeoverenskomstforhandlinger. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at selskaberne vil være uenige med os, i denne betragtning. Stort tillykke til alle I nye eksaminerede assurandører, - og held og lykke med karrieren. Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads København K Telefon: Telefax: Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet Annoncer: Kontakt Briddi Escherich Telefon Forsidefoto: Jan Farup Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Produktion: ProReklame ApS, Hillerød Udgivelsesterminer: 4 gange årligt. Næste nummer udkommer 9. december 2011 ISSN-nr.: Nr. 3 / oktober 2011 / 10. årgang ASSURANDØR KREDSEN / OKTOBER 2011 / 3

4 Klima Ekstremt vejr koster milliarder Fire-fem milliarder lyder buddet fra Tryg på den samlede regning for sommerens skybrud over København 2. juli. Et skybrud, der er den største ekstreme vejrbegivenhed herhjemme siden decemberstormen i Skybruddet har sendt selskabernes skadesafdelinger på overarbejde og fået kunderne til at tjekke deres police Af journalist Berit Villadsen Sælgere af affugtere og midlertidige beboelsesvogne så dollarstegn i øjnene, da et massivt skybrud den 2. juli forvandlede København til Venedig og lammede store dele af Københavns infrastruktur. Mens gående og cyklister kæmpede sig igennem vandmasserne og biler sejlede af sted som omvandrende færger, overmandede vandet tusindvis af kældre og forretninger. Og telefonerne glødede hos landets forsikringsselskaber. Hos landets største skadesforsikringsselskab Tryg ventede flere hundrede mennesker i kø på linjerne. I dag knap tre måneder efter skybruddet er der atter hul igennem til Tryg, der med skader vurderer, at skybruddet er den største ekstreme vejrbegivenhed herhjemme siden decemberstormen i 1999, som kostede forsikringsbranchen 13 milliarder i skadesudbetalinger. Den endelige regning for sommerens skybrud er endnu ikke gjort op, men buddet fra Tryg er, at regningen på sidste sommers skybrud på en milliard kroner skal ganges med mindst fire. Vi sidder i Tryg på procent af markedet og vores bruttoudgift kommer til at ligge på en milliard kroner på den ene dag. Så ganger du vores udgifter op, er mit bedste gæt, at udgiften bliver i omegnen af fire-fem milliarder kroner, siger Troels Rasmussen, kommunikationsdirektør fra Tryg. Skadesafdelinger på overarbejde Det store antal skader og regningens størrelse skal ses i forhold til, at skybruddet i langt højere grad end sidste år har ramt tæt bebyggede områder og langt flere erhvervskunder. Det er særligt vandskader på erhvervslejemål og erhvervsvirksomheder med lager eller forretning i kældre og efterfølgende driftstab, som trækker op i Trygs samlede skadesregnskab, og gør at selskabet i snit udbetaler kroner per skade. På et normalt år behandler Tryg godt skader, så skader på en dag, satte selskabets skadesafdeling under voldsomt pres. For at komme puklen af ventende skadesanmel- For 10 eller 20 år siden fik en borgmester ikke mange points for at sige, at kloakforholdene skal forbedres. Men det har ændret sig, efter folk har oplevet kloakvandet løbe den anden vej Troels Rasmussen, kommunikationsdirektør, Tryg 4 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

5 Foto: Scanpix Skybruddet lørdag den 2. juli i København er den største ekstreme vejrbegivenhed herhjemme i dette årtusind. delser til livs, har selskabet indhentet taksatorer og skadesbehandlere fra hele landet til København, hvor de alt afhængig af den enkelte skades karakter og kundens historik og geografi individuelt vurderer udbetalingen af den enkelte erstatning. Hos LB-koncernen, der dækker 6,5 procent på privatforsikringsområdet, har de mange skadesanmeldelser betydet, at koncernen har oprettet et særligt skybrudssekretariat på 16 skadesbehandlere og taksatorer, der tager sig af skadesanmeldelserne fra koncernens fire medlemsselskaber, Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauna Forsikring og FDM Forsikring. Hos LB-Koncernen er meldingen ligeledes, at sommerens skybrud fik et uventet stort omfang. Det er endnu for tidligt at sige, hvor stor vores samlede regning bliver på skybruddet. I øjeblikket behandler alle de ressourcer vi har til rådighed skybrudsskader. Vi er færdig med at behandle lidt over en tredjedel af de mere end skadesanmeldelser, vi har fået, som er næsten en femdobling af antallet af skadesanmeldelser, vi fik sidste år, siger Niels Weng, kommunikationsdirektør for LB-Koncernen. Police til skybrudstjek Trods kø på linjerne har begge forsikringsselskaber oplever en generel forståelse fra kunderne. Hvor stor en regning selskaberne sender tilbage til kunderne i form af stigninger på forsikringspræmierne, har selskaberne endnu ikke taget stilling til. Det afhænger i høj grad af, om ekstreme skybrud bliver en tilbagevendende begivenhed. Belært af tidligere års erfaringer har LB- Koncernen i flere år haft en tvungen selvrisiko på skybrud. For Trygs kunder har skybruddet i år og sidste år betydet, at selskabet stiller særlige krav til kunder, som gentagne gange har været ramt, om at sikre sig mod, at lignende skader ikke gentager sig. Det kan blandt andet være ved at kræve, at kunden i kælderen flytter sine ting op i højden og i stedet for trægulv lægger flisegulv. Skybruddet har også betydet en øget opmærksomhed på kunderne om indholdet af deres police. For 10 eller 20 år siden fik en borgmester ikke mange points for at sige, at kloakforholdene skal forbedres. Men det har ændret sig, efter folk har oplevet kloakvandet løbe den anden vej. Huskøbere tjekker i stigende grad kloakforhold og historikken for skybrud. Og vi har også fået flere henvendelser fra kunder, som vil sikre sig, at de nu også er rigtig forsikret, siger Troels Rasmussen, kommunikationsdirektør fra Tryg. Tryg betaler godt kroner af milliardregningen selv og omkring 90 millioner for at genindtræde i genforsikringen, resten står selskabets genforsikringsselskab for, og selskabet håber, at der går årtier før et tilsvarende ekstremt vejr optræder. Det skulle meget gerne være en 50 års begivenhed. Men jeg tror, at vi skal vænne os til flere skybrud i Danmark. Det har klimaberegninger vist, siger Troels Rasmussen, kommunikationsdirektør fra Tryg. ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011 / 5

6 Kursværn Stigende interesse for markedsrente Et ustabilt aktiemarked har fået tre af landets pensionsselskaber til at indføre kursværn. Kursværnet har dog ikke påvirket selskabernes tillid til aktiemarkedet. Selskaberne tilbyder i stigende grad markedsrenteprodukter til kunderne, som er mere risikovillige end tidligere Af journalist Berit Villadsen Den finansielle uro og kraftige aktiefald har presset først Skandia og siden Danica Pension og Topdanmark Livsforsikring til at indføre kursværn. Kursværnet er indført i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer om, at pensionsselskaberne skal indføre kursværn, når værdien af selskabets investeringer falder under værdien af kundernes tilsagn (kurs 100). På den måde undgår kunderne i selskabet at blive belastet af de kunder, der ønsker at forlade selskabet. Skandia, som historisk set er kendt for at have en høj aktieandel på mellem 40 og 50 procent i sin investeringspulje, har det højeste kursværn med 5,6 procent på Skandia Bonuspension. Danica Pension har indført kursværn på deres gennemsnitsrenteprodukt Foto: Scanpix 6 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

7 Gældskriser er ubehagelige og tager i snit sekssyv år at komme igennem. Så vi er nu midt i noget, der giver nogle bølgeskvulp. Peter Lindegaard, investeringsdirektør i Danica Pension på 1,2 og 2,4 procent og samtidig sænket sin kontorente med 1 procentpoint. Hos Topdanmark Liv ligger kursværnet på 1,8 og 2 procent. Ifølge de tre selskaber er det begrænset hvor mange kunder, der vælger at forlade pensionsselskabet og bliver ramt af kursværnet. Hos Skandia, som var den første til at indføre kursværn, har man oplevet flere utrygge kunder, som har ringet ind og spurgt ind til kursværnet, men det har ikke ført til kundeflugt. Jeg tror ikke, vi har tabt kunder på kursværnet. Vores salg på Bonuspension ligger under forventning, men vores salg på markedsrente ligger klart over budgetterne. Noget tyder på, at vi har mere risikovillige kunder. Vi har oplevet en tendens til, at folk har smidt nogle af deres hæmninger i de senere år. Og det tyder ikke på, at folk ændrer strategi som følge af udsvingene på aktiemarkedet, siger Skandias investeringsspecialist Jørgen Leschly Thorsted. Mere risikovillige pensionskunder Hos Topdanmark Liv oplever direktør Jan Hoffmann også, at kunderne er blevet mere risikovillige, hvilket betyder, at selskabet tænker mere i markedsrenteprodukter. Den stigende interesse for aktieinvesteringer bliver drevet af markedet selv og flere selskaber. Det er meget markant. Der er en øget fokus på markedsrenteprodukter. Mange af vores pensionskunder bliver også kontaktet af mæglere, der siger, de skal gå over til markedsrente med en større aktieandel. Det giver på sigt større afkast. Mæglerne siger, det er simpelthen for lavt, hvis din aktieandel af din pension er på 8 procent eller lavere. Du skal over i et markedsrenteprodukt og have en større aktieandel, siger Jan Hoffmann, direktør fra Topdanmark Liv har budt på stor turbulens på aktiemarkedet. Hos landets største pensionsselskab Danica Pension råder selskabet også størstedelen af sine kunder til at skifte til markedsrenteprodukter. Ifølge investeringsdirektør Peter Lindegaard kan en traditionel pensionsopsparing baseret på et garantirenteprodukt få meget svært ved at konkurrere med et markedsrenteprodukt, når man kigger på afkast. Investeringer i statsobligationer, som ligger lige over to procent i rente, kan man hverken leve eller dø af. Vi råder folk til at foretage langsigtede investeringer. Har du tre år til, du skal pensioneres er aktier ikke sagen. Men har du mere end 5-10 år tilbage før din pension, mener vi, aktier er den rigtige vej at gå. Det er svært at forestille sige, at der ikke kommer et afkast på risikofyldte aktier de næste 30 år, siger investeringsdirektør Peter Lindegaard fra Danica Pension. Øget risikostyring Han konstaterer, at han gennem flere års erfaringer på bagen har oplevet tilsvarende kriser, markedet kom igennem. Han nævner blandt andet Wall Street, Eurokrisen i starten af 1990 erne, Asien krisen i slut 1990 erne, IT-boblen, 9/11 og den første finanskrise. Gældskriser er ubehagelige og tager i snit seks-syv år at komme igennem. Så vi er nu midt i noget, der giver nogle bølgeskvulp. Det hænger meget sammen med, hvad der skal ske med euroen. Kollapser den, ændres hele markedet, og så kan vi sagtens få yderligere tab på aktier og obligationer. Men det tror jeg nu ikke sker, siger Peter Lindegaard fra Danica Pension. Finanskrisen og den deraf følgende øgede regulering har imidlertid betydet en øget investering i risikostyring i selskaberne. Inden for de sidste to et halvt år er Topdanmark Liv gået fra at bruge fra 5 til nu 10 mandeår alene på udvikling af risikostyringsværktøjer. Vi har en daglig risikoovervågning. Så selskabet har tilstrækkelig kapital til at klare 200 års begivenheder, som påvirker pensionsmarkedet. Det kunne være en kæmpe terrorbegivenhed, hvor der var så og så mange kunder, der døde på samme tid. Det er noget, der sker meget sjældent. Sandsynligheden for det sker, er 0,5 procent, siger Jan Hoffman, direktør i Topdanmark Liv. ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011 / 7

8 Integration Rollemodellerne 27-årige Ibrahim Öztürk og 31-årige Khalil Eram er blandt de få nydanskere, der arbejder i forsikringsbranchen. I skolen blev de opfordret til at blive håndværkere, men en god portion stædighed, vilje og selvtillid har bragt dem til henholdsvis If og Nordea Liv og Pension, hvor de forsøger at gøre en forskel Af journalist Berit Villadsen Du er ikke egnet til at tage en gymnasial uddannelse. Det var meldingen fra folkeskolelæreren til Ibrahim Öztürk i Roskilde og Khalil Eram i København. De blev i stedet begge opfordret til at tage på Teknisk Skole og begynde på en håndværkeruddannelse. Det tilbud afslog de og bad i stedet om at få lov til at tage en optagelsesprøve, som de bestod. I dag arbejder de hos henholdsvis If og Nordea Liv og Pension. Før 27-årige Ibrahim Öztürk kom til If var hans store drøm at blive bankrådgiver. Med en handelsskoleeksamen i lommen sendte han et utal af elevansøgninger af sted til banksektoren. Selv jyske lokalbanker modtog en ansøgning. Men elevsamtalerne udeblev. Ibrahim valgte derfor at søge bredere i den finansielle sektor. Det gav pote. Fire-fem forsikringsselskaber meldte sig. Og allerede ved første samtale hos If blev døren åbnet til forsikringsbranchen. Ibrahim kunne efterfølgende smykke sig med titlen som den første nydanske assurandør i If i Danmark. I dag er han erhvervsassurandør samme sted og er glad for at have nået så langt. Jeg ville gerne gøre en forskel. Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, at samtlige nydanskere tager den samme uddannelse. Jeg ville gerne vise, at nogen af os også kan noget helt andet. I stedet for at bruge hænderne, kan vi også godt bruge hovedet og finde gode løsninger til store virksomheder ved som Khalil at lave pensionsordninger og jeg at forsikre dem bedst muligt, siger Ibrahim Öztürk. Bagud på point 31-årige Khalil Eram kom til Danmark som 10-årig. Han flygtede hertil fra Iran sammen med sin far og tre søskende efter hans mor blev dræbt i Irak-Iran krigen. Faren, de tre søskende og en onkel udgør hans iranske ophav i Danmark. Khalil arbejder i dag som pensionskonsulent i Nordea Liv og Pension, som han blandt flere forskellige virksomheder søgte elevplads hos. I dag er han meget glad for jobbet. Ikke mindst fordi han har kæmpet for at komme så langt. Når du kommer til et nyt land, starter du et eller andet sted forfra. Og så kommer du automatisk lidt bagud. Hvis ikke du har ressourcerne derhjemme, som kan hjælpe en på vej. Det havde jeg ikke. Med en mor, der var gået bort og en far, der er analfabet. Så det kræver, du er stædig. At du ved, hvor du gerne vil hen og stræber efter det, siger Khalil Eram. Ibrahims tyrkiske forældre kom til Danmark for 30 år siden, så i 8 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

9 Lige så snart folk får for meget at drikke, kommer alle fordommene frem. Og det er ikke særlig sjovt at sidde en hel aften og tale om udlændingepolitik. Især ikke, hvis du føler, det er 10 mod 1 Khalil Eram, pensionskonsulent i Nordea Liv og Pension Ibrahim Öztürk (til venstre) og Khalil Eram håber, at de kan være med til at bane vejen for andre nydanskere i forsikringsbranchen. Foto: Jan Farup ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011 / 9

10 Integration Jeg oplever det lidt som en fodboldkamp. Du er hele tiden bagud 1-0. Så må du bare sørge for at vinde kampen og få det bedste ud af det. På grund af min baggrund har jeg været bagud hver gang Ibrahim Öztürk, erhvervsassurandør i If modsætning til Khalil er Ibrahim født og opvokset i Roskilde. Han er nummer to i en søskendeflok på fire. Hans far er rengøringsmedhjælper og pedel og hans mor på sygedagpenge efter mange års rengøringsarbejde. Ibrahim kan godt nikke genkendende til Khalils beskrivelse af sin opvækst som nydansker. Jeg oplever det lidt som en fodboldkamp. Du er hele tiden bagud 1-0. Så må du bare sørge for at vinde kampen og få det bedste ud af det. På grund af min baggrund har jeg været bagud hver gang, jeg er startet på noget nyt i skolen, i ungdomsjob eller til sociale arrangementer. Så jeg har skullet præstere noget ekstra for at følge med, siger Ibrahim, der har lagt en masse ekstra kræfter i skolearbejdet, og ikke som flere af sine danske kammerater haft bogligt stærke forældre, der kunne give en hånd med til skolearbejdet. Mødet med kunderne Khalil og Ibrahim har begge et meget positivt indtryk af forsikringsbranchen, som især Ibrahim har oplevet som mere åben for nydanskere end banksektoren. Kunderne har de heller ikke haft problemer med. Så længe du er præsentabel, høflig og kan skabe tillid, bliver folk positivt overrasket over at møde en nydansker. Jeg har også en del tyrkiske, iranske eller pakistanske virksomheder som kunder. De er meget glade for, at jeg kan forklare dem, hvad deres forsikring dækker, på et sprog, de forstår. For mig er det lige meget, hvilket sprog du taler. I sidste ende skal du sørge for, at kunden føler sig sikker og kan sove trygt om natten. Det er det bedste ved det her job, siger Ibrahim. Ibrahim og Khalil sørger begge for at være godt forberedt til et kundemøde. Så snart kunden kan se, at de kan forbedre hans eller hendes situation, er det lige meget, hvilken hudfarve de har. En ting finder de to nydanskere dog svært - den danske humor, som de stadig kæmper med. Og det mærker de i jobbet, hvor smalltalk er et grundvilkår. Nogle gange griner du med, selvom du ikke forstår kundens joke, som måske henviser til et gammelt ordsprog, eller noget en politiker engang har sagt for længe siden. Så nogen gange griner du bare uden rigtig at vide hvorfor, siger Ibrahim. Det kender jeg godt. Du misser en punchline, og når kunden begynder at grine, tænker du, jeg må hellere grine med ellers bliver situationen akavet. Det handler om, at kunden føler sig godt tilpas, siger Khalil. Fedt at flytte en fordom Fordomme om nydanskere, kommer de to nydanskere dog ikke udenom hverken blandt kollegerne eller kunderne. De tager det dog med ophøjet pande. Det er rigtig fedt at møde en person, som har rigtig mange fordomme, og sætte personen på plads. Så kan du håbe på, at næste gang personen møder en, som ligner os, ikke først tænker. Han er sådan en, der ejer en kiosk, kører rundt i en BMW osv., siger Khalil, og bliver bakket op af Ibrahim. De to nydanskere synes dog ikke altid om at blive konfronteret med deres udenlandske baggrund. Især ikke til personalefester, hvor de mest af alt bare har lyst til at slappe af og hygge sig med kollegerne. Til festerne er der altid nogen, som kommer til at tale over sig. Det er hamrende irriterende. Lige så snart folk får for meget at drikke, kommer alle fordommene frem. Og det er ikke særlig sjovt at sidde en hel aften og tale om udlændingepolitik. Især ikke, hvis du føler, det er 10 mod 1, siger Khalil. Gør det bedre end mig Khalil og Ibrahim oplever, at der kommer flere og flere nydanskere i forsikrings- og pensionsbranchen. De møder dem i deres egne selskaber og på skolebænken på Forsikringsakademiet. Selv begyndte de på deres arbejdsplads som nogle af de få nydanskere, og de håber, at de er med til at bane vejen for andre nydanskere. Stræb efter drømmejobbet og lad dig ikke narre af de forhindringer, der dukker op på vejen. Tag det ikke som en selvfølge, hvis nogen siger, du er dårlig til noget. Giv ikke op, men vær stærk og stædig hele vejen og forsøg at komme igennem det så godt som muligt, siger Ibrahim. Selv vil de gerne længere endnu. Inden for et ti-års perspektiv barsler Ibrahim med tanken om at blive storkundeassurandør. Khalil drømmer om at gøre en forskel blandt lederne på de bonede gulve, hvor han synes, repræsentationen af nydanskere stadig halter. Det kunne være super, hvis jeg kunne være med til at ansætte folk med en udenlandsk baggrund - så længe de er kvalificeret nok til det. Hvis jeg kan gøre en forskel for andre, gør jeg det gerne. Jeg håber folk siger, Khalil har gjort noget rigtigt. Lad mig se, om jeg kan blive bedre end ham. Jeg håber, de gør det bedre end mig, siger Khalil. 10 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

11 Overenskomst Fra kan til skal Assurandør Kredsen håber at få forvandlet bløde hensigtserklæringer til forpligtelser i de kommende forhandlinger af ny rammeoverenskomst Af journalist Carsten Jørgensen Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) skal i de kommende måneder forhandle ny standardoverenskomst, der efter planen skal erstatte den nuværende, der udløber 31. marts I den forbindelse skal rammeoverenskomsten på assurandør-området også forhandles, og de forhandlinger er Ole Døssing Christensen, Per Søgaard og Carsten Nielsen fra Assurandør Kredsen i gang med at lade op til. Vi har modtaget en række rigtig gode forslag og ønsker fra assurandørforeningerne til den nye rammeoverenskomst, som vi vil tage med til forhandlingerne. Det gælder for eksempel barsel, hvor der er et ønske om, at vores barselsregler bringes på niveau med blå overenskomst (bank-området red.), og krav til uddannelse, fortæller Ole Døssing Christensen. Rammeoverensomsten er assurandørernes hovedaftale. Løn indgår ikke i den, da det jo som bekendt forhandles lokalt i selskaberne. Derfor forventer Ole Døssing Christensen også, at forhandlingerne bliver mere rolige. Forhandlingerne plejer at foregå i en god og ordentlig tone, hvilket jeg også forventer denne gang. Det er dog ingen hemmelighed, at vi gerne vil have strammet en række formuleringer i rammeoverenskomsten, hvor ordet kan erstattes med skal. Blandt andet vil vi gerne have forpligtet selskaberne til at give assurandørerne efteruddannelse, hvor det i dag mere er en hensigtserklæring om, at selskaberne kan tilbyde efteruddannelse, siger Ole Døssing Christensen. DIN VIDEN ER GULD VÆRD FOR KUNDEN Derfor er det vigtigt at holde sig ajour med den nyeste viden. Måske er der kommet ny lovgivning indenfor dit område i Danmark eller på internationalt plan. Uvurderlig viden som dine kunder med fordel kan drage nytte af i deres forretning. Styrk din viden - og Find dit næste kursus under uddannelsesveje Ole Døssing Christensen Forsikringsakademiet A/S Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Telefon FOAK_annonce_sælgere_86x249.indd ASSURANDØR 1 KREDSEN / oktober /09/11 / 13.18

12 Portræt Udfordret på resultaterne Den personlige kundekontakt gavner både selskabet og assurandørerne, mener Per Pedersen formand for Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring, som er et medlemsselskab, hvor de ansatte er på bruttolønskontrakter og selv betaler bil, telefon og port Af journalist Berit Villadsen 44-årige Per Pedersen fra Lærerstandens Brandforsikring kaster sig kun over en bog, hvis han har tid til at læse den færdig indenfor et par dage. Det samme gælder, når han skal have tæmmet vægten og renset systemet ud. Selvom han ikke har løbet i lang tid, snører han rask løbeskoene 4-5 gange om ugen for en periode. Der skal ske resultater gerne så hurtigt som muligt. Og det kan være en udfordring især i jobbet som formand for Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring. Vi får medlemmer ind via mund til mund metoden. Det forpligter. En dårlig oplevelse skal opvejes af 10 gode. Og kendskabet til vores selskab er ikke så stort. Det er vores udfordring Det tricker mig lidt, at processen med foreningsarbejdet er så lang. Sådan er det, og det er en af de udfordringer, jeg arbejder med, siger Per Pedersen, der ikke har fortrudt, han blev formand i 2006, da den gamle bestyrelse gik. Du skal være motiveret for at gøre en indsats, og det kræver tid og ressourcer. Men det giver også nogle input, som jeg håber, jeg kan give videre. Du ved, hvad der rør sig og kan være med til at præge assurandørstandens fremtid. Sammen med to gode bestyrelseskolleger er Per Pedersen optaget af kollegernes arbejdsvilkår og kontrakter. Lærerstandens Brandforsikrings 23 forsikringskonsulenter, som assurandørerne historisk set altid har heddet i selskabet, er ansat på en bruttolønskontrakt, hvor de selv betaler størstedelen af driftsomkostningerne som bil, porto og telefon. Bruttolønskontrakten betyder også, at når selskabet tjener færre penge, gør forsikringskonsulenterne det også og omvendt, og det giver, ifølge Per Pedersen, en gensidig forståelse mellem selskabet og forsikringskonsulenterne i kontraktforhandlinger. Konsulenternes grundløn udgør 30 procent og provision 70 procent. Bank tur - retur Per Pedersen begyndte sin karriere som bankelev i Danske Bank tilbage i 1985, men da fusionerne i 1990 satte ind i banksektoren, valgte han at gå assurandørvejen. Den finansielle krise betød imidlertid, at han i 1992 vendte tilbage til banksektoren igen. Men det var kun for en kort stund. Det var underligt at komme tilbage til banken igen. Underligt, at dine dage var skemalagte, og at du skulle holde frokost kl.12.00, når du var vant til at bestemme det selv. Efter at have 12 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

13 Foto: Stig Stasig Seks ekstra om Per Pedersen Den bil kører jeg rundt i En sort Ford Focus Det kan jeg lide at spise Bøf med bearnaise sauce og skiveskårede kartofler med et pift af hvidløg Det kan jeg lide at drikke Tuborg Classic Det kan jeg lide at høre af musik Beatles, hvis jeg en sjælden gang hører noget Den seneste bog, jeg har læst Luftkastellet, der blev sprængt af Stieg Larsson Det kan jeg lide at se i tv Nyheder, film og fodbold prøvet det et års tid fandt jeg ud af, at jeg måtte tilbage til assurandørbranchen igen. Han elsker friheden under ansvar og den personlige kundekontakt, som han mener, er assurandørernes eksistensberettigelse, og den der i en fremtid præget af teknologisk udvikling stadig skal trække kunder ind i selskabet. Til både kundernes og selskabets bedste. Det er mange gange rart at sætte ansigt på kunden. Hvis jeg har været ude ved kunden og set, at kunden sidder i et hjem på fire ølkasser, ved jeg, hvad jeg tegner ind, og om summerne er rigtige. Det kan man ikke vurdere i en telefon. Det gavner også selskabet. Vi får bedre forretning ved at kigge de enkelte medlemmer i øjnene. dårlig oplevelse skal opvejes af 10 gode. Og kendskabet til vores selskab er ikke så stort. Det er vores udfordring. Privat repræsenterer Per Pedersen også medlemsskaren. Hans kone, som han har to børn på 16 og 19 år sammen med, er sygeplejerske og psykologuddannet. Familien er lige flyttet fra en villalejlighed til en lejlighed på Frederiksberg. Næste projekt er at beslutte, om rejsen i efterårsferien skal gå til Caribien eller Barcelona. LB Koncernen har 500 ansatte og en egenkapital på over 2,5 milliarder kroner. Forholdet til medlemmerne forpligter Ud over Lærerstandens Brandforsikring dækker selskabets forsikringskonsulenter også LB Koncernens tre andre forsikringsselskaber, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring. Fælles for forsikringsselskaberne er, at de er medlemsselskaber, hvilket betyder, at forsikringskonsulenterne kun kan tegne forsikringer for husstande, der er medlem af de nævnte selskaber. Medlemmerne udgør en blandet skare med alt fra lærere og pædagoger over sygeplejersker og psykologer til forsikringsfunktionærer og motorejere. Ofte er det medlemmet selv, der tager kontakt til selskabet. Og det kan både være en fordel og en ulempe. Vi har en speciel kundegruppe og lever lidt vores eget liv. I princippet kender alle medlemmer hinanden i vores gruppe Vi får medlemmer ind via mund til mund metoden. Det forpligter. En ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011 / 13

14 Uddannelse Det er stort det vi har gjort Med højt humør og strålende solskin blev de nyuddannede assurandører fejret ved dimissionsfesten på Forsikringsakademiet lørdag 10. september Af Line Dalsgaard, Forsikringsakademiet Det er stort, det vi har gjort og det er både tiden og kræfterne værd. Godt gået. Sådan lød det fra Camilla Kiss Bache, fra Willis, som havde fået æren af at holde dimittendtalen ved dimissionsfesten på Forsikringsakademiet lørdag den 10. september. Selvom hun, som barn af forældre i forsikring, havde forsvoret, at hun selv skulle den vej, startede hun alligevel som forsikringselev i Og her, 10 år og mere end 10 moduler og kurser senere, har hun afsluttet sin uddannelse som skadeforsikringsmægler. I sin tale fortalte hun, at alle som gennemfører en forsikringsuddannelse er gennem en lang og hård proces, hvor de udvikler sig både fagligt og personligt. Og hvor det ikke kun handler om at lære et konkret fag, men også om at lære nye metoder, hvor hver især hele tiden må se på, hvad kan de gøre bedre. Desuden benyttede hun lejligheden til at takkede Akademiets undervisere, som hun oplever ikke bare er dygtige til faget, men også til at undervise. Skadedirektør Ole Rasmussen fra Topdanmark talte om mange af de ting, som dimittenderne har opnået med deres uddannelse: Faglig og personlig udvikling, et netværk de kan bygge videre på hele deres karriere, og ikke mindst en anerkendt uddannelse på højt niveau, som giver dimittenderne adgang til videreuddannelse både i branchen og i det offentlige uddannelsessystem. Jeg kan forstå den glæde og stolthed, I føler nu. For jeg følte det samme da jeg fik min eksamen som assurandør i maj Jeg kunne nærmest flyve, sagde han. Torben Holme Nielsen, adm. direktør fra Forsikringsakademiet overrakte eksamensbeviserne til de glade dimittender. Også han fokuserede på den værdi som dimittendernes uddannelse har givet både dem selv, selskaberne og især kunderne: I er frontløberne som hver dag møder kunderne og giver dem den rigtige rådgivning. Stor cadeau til jer. Som sidste formelle punkt på programmet, underholdte Carl Qvist Møller, kendt fra TV som Løgnhalsen. Og deltagerne skulle høre godt efter for at holdet styr på, hvad var løgn og hvad var virkelighed i en historie, der spandt fra skybrud over Saddam Husseins mor i en dåse kaviar til et kontinent af skrald i Stillehavet. Med et godt grin bag sig samledes festdeltagerne for sidste gang i salonerne til kaffe og kage. Her var der tid til at reflektere over dagen, og det at festen markerer afslutningen på én uddannelse, men samtidig også begyndelsen på en karriere og et nyt udviklingsforløb. Camilla Kiss Bache Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen deltog i dimissionsfesten. Her ses han sammen med Forsikringsakademiets uddannelseschef Flemming Bonvang. Det obligatoriske klassebillede af de dimitterede assurandører. 14 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

15 medlemsstatus 1634 medlemmer medio september Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 291 Casper Munch, Odense NV Christian Højer, Bogense Claus Knud Christensen, Birkerød Claus Madsen, Esbjerg V Egon Krogh, Randers Finn Gøthler, Rønde Finn Heeno, Greve Hans-Jørgen Jensen, Holbæk Henning Dybvad Larsen, Roskilde Holger Nygaard Kristensen, Slagelse Jens Erik Søndergaard, Randers NV Jesper Bach, Aarhus John Guldfeldt, Cannes La Bocca Jørgen Andersen, Viborg Jørgen Nielsen, Nyborg Karsten Nyvold, Karlslunde Kasper Bork Andersen, Næstved Kurt Riis, Bagsværd Michael Overgaard, Holstebro Nadia Günes, København Sv Niels Peter Rasmussen, Grenaa Nikolaj Pedersen, Smørum Ole Rungborg Carlsen, Knebel Preben Gammelgård Jensen, Ringsted Rune Gram Nielsen, Mårslet Steen Secher Ølgod, Varde Susanne Werner Nørgaard, Risskov Svend Skovmose, Esbjerg V Ulrik Borre, Fredericia Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 203 Allan Gregers Lynnerup Nielsen, Hinnerup Jesper Lønfeldt, Svendborg Bjarne Hoffmann, Fjerritslev Brian Bilidt Thomsen, Ørbæk Carl Kristian Baltzer, Ringkøbing Henrik Gundersen, København K Henrik Have, Helsingør Henry Lindeberg, Lemvig Ivan Patrzalek, Kolding Jacob Sloth Nielsen, Ribe Jan Graversgaard, Skødstrup Jasper N. Ahrensbach, Farum Jesper Kjærulff Hansen, Hals Johannes Stoltenborg, Risskov Johnni Lykke, Esbjerg Jørgen Pedersen, Haderslev Kai Leon Madsen, Lemvig Kasper Holm Hansen, Nykøbing F Linda S. Nielsen, Skjern Martin Brandt Kofoed, Dronninglund Nicolaj Graversen, Frederiksberg C Per Bundgaard, Gandrup Poul Hylleberg Hansen, Næstved Steen Trägårdh, Føllenslev Torben Skov Jensen, Hillerød Troels Just, Frederiksberg Vagn Frimer Jensen, Sæby Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 358 Bo Salling, Odense V Bo Strickertson, Odense NØ Brian Green, Rønnede Claus Madsen, Esbjerg V Dennis Nygaard, Esbjerg Gabriell Bachner, Ålsgårde Gugi Gorm Jepsen, Vamdrup Holger Nygaard Kristensen, Slagelse Jannie Mayne Kirkegaard, Frederikssund Jesper Bølling, Helsingør Kasper Hansen, Odense C Kristian Fosen-Jensen, Solrød Strand Lars Astrup, Gentofte Ole Jakobsen, Holstebro Patrick Dieckmeyer, Vejle Stig Wetterstrøm, Rønde Stine Christiansen, København NV Allan Gregers Lynnerup Nielsen, Hinnerup Allan Holst Rasmussen, Vejle Henrik Bender Christensen, Kolding Henrik Brix Christiansen, Aabybro Jacob Øhlenschlæger, Ullerslev Jan Amby, Hobro Jesper Kroer Andersen, Aalborg Jørgen Nielsen, Dragør Lars Gram Eriksen, Herning Nils Kjeldsen Hansen, Esbjerg V Rene Bo Jacobsen, Daugård Stine Cassøe, Smørum Søren Ahlgren Mortensen, Nakskov Uffe Bo Jensen, Malmø Assurandørforening i Nykredit Antal medlemmer: 40 Anja Snitgaard, Vemmelev Benny Rasmussen, Nykøbing F Jørn Petersen, Løgstør Kaj Allan Jørgensen, Risskov Michael Larsson, Odense M Nathasja Sehnberg, Odense SV Samuel Rasmussen, Regstrup Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 23 Gert Christiansen, Hornbæk Kamma Løndahl, Fuglebjerg Niels Svenning Larsen, Holbæk Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer: 124 Bjarne Højrup Nielsen, Nyborg Charlotte Løvendorf, Haslev Lissi Palm, Brande Morten Aggerholm, Børkop Steffen Deichmann-Bendixen, Rønne Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 25 Anja Snitgaard, Vemmelev Carsten Kraul Wonge, Næstved Jan Erik Jensen, Herlufmagle Kim Kærgård Nielsen, Næstved Michael Larsson, Odense M Brian Green, Rønnede Claus Nicolaisen, Sydals Jacob Pfeiffer, Næstved Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 18 Frank Splidsboel Møller, Silkeborg Thomas Skov Andersen, Vestervig Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 15 Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 20 Hans Chr. Henriksen, Kalundborg Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 12 Peter Poulsen, Aars Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Liv & Pension Antal medlemmer: 74 Anders S. Pedersen, Fredericia Claus Ejland Nielsen, Skibby Jan Skou Willumsen, Risskov Karen Bonnis, Gentofte Tina Davidsen, Stenløse Hans Kjeldsen, Randers SØ Michael Holst Röttig, Vedbæk Michael Laursen, Hjørring Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 32 Jacob Øhlenschlæger, Ullerslev Carsten Strande, Haderslev Flemming Jørgensen, Allerød Henning Melsen, Lystrup Jesper Bølling, Helsingør John Alkenkrone, Nørre Aaby Kristian Fosen-Jensen, Solrød Strand Lars Astrup, Gentofte Mads Vedel Andersen, Hedehusene Peter Sukstof, Nykøbing F Richy Svendsen, Kolding Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 66 Ivan Patrzalek, Kolding Kim Trebbien, Hirtshals Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 36 Bo Vincent, Odense N Flemming Christensen, Holbæk Landsforeningen Antal medlemmer: 309 Dea Østrup Lillelund, Farum Jesper O. Kring, København S Mathias B. Pedersen, Kastrup Misja Noot, Allerød Hans Jørgen Ekmann, Ringkøbing Jacob Hilleke, Espergærde Jan Larsen, Langeskov Kenneth Veber, Regstrup Knud Stenum Sørensen, Herning Lars Magnussen, Fjerritslev Michael Jensen, Ørbæk Morten Preilev, Viborg Morten Søgaard Kristensen, Skive Niels Brandt Kofoed, Hjørring Ole Jakobsen, Holstebro Per Bielefeldt, Silkeborg Peter Hemicke, Solrød Strand Steen Dall, Køge Susanne Lund, Aalborg Wandy Bremholm, Ringkøbing ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011 / 15

16 id nr.: Kontakt Kontakt til foreningerne Forretningsudvalg Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Stedfortræder Uffe Pedersen, If Ole Døssing Christensen, Topdanmark Per Søgaard, Danica Pension Per H. Olsen, Nykredit Jan Farup, Nordea Liv & Pension Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Lars Ejstrup Søbakken 36 Svogerslev 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Stig Petersen Slagelsevej 54 B 4180 sorø Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Lindevej Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Jan Farup Enebærvej Riskov Tlf Mail: Assurandørforeningen i Nykredit Per H. Olsen Hjorthøjvej Slagelse Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Frank Madsen Ydunsvej Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i TrygVesta Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Henrik Pedersen Rugårdsvej Søndersø Tlf Mail:

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 Priskrig på pensionsmarkedet/4 Dørsalgsloven under angreb/6 Overvej om lønsystemet bør ændres/8 Døren åbnet til en lederkarriere/9

Læs mere

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores M E DL E MSBLAD FOR ASSURANDØR KR E DS E N / E N FINANSKR E DS I FINANSFORBUND E T / m a r t s 2 011 En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Han satser på assurandører Assurandørerne kan efterkomme efterspørgslen fra de kunder, som ønsker at få et besøg i hjemmet,

Læs mere

YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET

YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØRKREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET Når jeg har lavet ti minutters yoga, før jeg går i seng, føles det som om min krop har sovet

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse,

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit Finansforbundets magasin nr. 2, 2011 Inkasso er et hit Hvor inkasso tidligere blev set som en nødvendighed, har det i dag udviklet sig til en stor og vigtig forretning. Sidste år inddrev landets største

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 11, 2009 Xxx Xxx Læs side xx fristet til fusk Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Det sidste pensionsår har ikke været det sjoveste.

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Vær dirigent i dit eget liv

Vær dirigent i dit eget liv Finansforbundets magasin nr. 7, 2013 Der er penge i social fremgang Side 40 Vær dirigent i dit eget liv Det er vigtigt at have en alternativ plan for, hvad du vil beskæftige dig med, hvis det nuværende

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2010-7. årgang Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Stil krav til limousinerne ellers bliver de taxiens stille død side 8 Loyal, myreflittig

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 7, 2007. Jernmanden

Finansforbundets magasin nr. 7, 2007. Jernmanden Finansforbundets magasin nr. 7, 2007 Jernmanden Bent Bjerregaard Thomsen har i over 25 år klaret presset som erhvervsassurandør uden at have en eneste sygedag. Står det til den 63-årige århusianer, tager

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

ansigtet betyder meget

ansigtet betyder meget Finansforbundets magasin nr. 11, 2011 ansigtet betyder meget Flere kasserere, som er blevet udsat for røveri, har valgt efterfølgende at møde bankrøveren i et såkaldt konfliktråd Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

De sætter timer i banken

De sætter timer i banken Finansforbundets magasin nr. 5, 2011 De sætter timer i banken Timebanken er populær i Danske Bank. Over 8.000 medarbejdere har timer stående, som de for eksempel kan bruge på en længere ferie under varmere

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere