til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / oktober 2011 Ekstremt vejr koster milliarder/4 Stigende interesse for markedsrente/6 Rollemodellerne/8 Udvid jeres kompetencer/10 Fra kan til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15

2 Citater Politikerne har for vane at se hele den finansielle sektor under et og lave fælles initiativer på tværs af sektoren. Seneste eksempel er stigningen af lønsumsafgiften, der blev sat op fra 9 til 10,5 pct. Argumentet for at hæve denne afgift var, at nu var der lavet en landbrugspakke, som skulle gøre det lettere for landmændene at betale deres gæld tilbage til bankerne og den hjælp måtte bankerne så også betale for. Initiativet var altså målrettet bankerne, men fordi vi som forsikringsselskab er en del af den finansielle sektor, så kommer vi også til at betale. Christian Sagild, adm. direktør i Topdanmark til Børsen Når alt kommer til alt, har Thorning nu leveret det resultat, som partiet og bevægelsen har higet efter i ti år. Hun har fået magten, og på vejen mod dette afgørende mål har hun demonstreret en råstyrke, som vidner om, at hun i rollen som regeringschef kan vise sig mere langtidsholdbar, end hendes modstandere forestiller sig. Først og fremmest er hun aldrig blevet blæst omkuld undervejs i de kriser, som hun har gennemlevet. Hun har derimod vist, at hun har et nervesystem af rustfrit stål, ligesom hun helt tydeligt har en ubændig kampgejst og vilje til at nå toppen. Thomas Larsen, politisk kommentator i analyse i Berlingske Tidende Jeg taler til to millioner mennesker i det program. Jeg er ordblind, så jeg kan ikke skrive. Det her er min måde at debattere på. Der er ikke mange mennesker med min karisma i min generation så jeg må ikke være fedtet med mig selv. Thomas Blachman, musiker og dommer i X Factor til Ekstra Bladet Hvordan du overlever at have glemt din kærestes fødselsdag: Bed hende gå ud i opgangen eller entréen og tælle til 100. Skynd dig at finde papir og kuglepen frem og tegn en skyline af skyskrabere. Tegn også to firkanter, der ligner billetter. Skriv New York på toppen og fold papiret sammen og gem det i coveret til hendes yndlings-cd. Nu skal I lege tampen brænder, og du er 100 % sikker på at vinde. OBS: Den nærige mand vil måske påpege, at to billetter til New York er lige flot nok. Men tro mig kr. er en meget, meget lille pris at betale for at slippe levende fra at have glemt sin kærestes fødselsdag. Det er et røverkøb! Jakob Vølver, forfatter til Manual for mænd til Berlingske Tidende På længere sigt bliver staten nødt til at sætte sig på den finansielle sektor for at skabe socialistiske samfundsforhold. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Det er en af de allervigtigste sektorer at sætte sig på, fordi det er nøglen til at prøve at styre økonomien. Henning Hyllested, folketingskandidat for Enhedslisten til Information 2 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

3 leder Carsten Nielsen formand Vi skal også være bedst i fremtiden Som det fremgår af artiklen på side 14 inde i bladet, har der igen været afholdt dimmisionsdag på Forsikringsakademiet. Jeg havde fornøjelsen af, at deltage i den for de nye eksaminerede assurandører, meget store dag lørdag den 10. september. Alle vi der er eksaminerede fra akademiet, husker den fantastiske følelse, da vi omsider stod med eksamensbeviset i hånden. Stoltheden over at have gennemført en uddannelse, der stiller meget store krav, og som åbner så mange muligheder for ens fremtid. Denne stolthed lyste også ud af de nyuddannede assurandører, da de enkeltvis fik overrakt eksamensbeviset. Assurandøruddannelsens berettigelse har aldrig været større. Der stilles meget store krav til assurandørens viden og indsigt, både fra selskabernes side men ikke mindst fra kundernes side. Der er endvidere stor offentlig bevågenhed fra politisk side på finansiel rådgivning i det hele taget. Ikke mindst ovenpå finanskrisen, hvor debatten omkring især bankansattes rådgiver/sælger rolle også har fyldt en del. Der skal ikke være noget at komme efter i forhold til vores kompetencer. Vi er de bedste i branchen når det kommer til rådgivning indenfor forsikring og pension, og det skal vi også være i fremtiden. Det er derfor af afgørende betydning, at selskaberne fortsat støtter den holdning, at alle assurandører også i fremtiden eksamineres fra Forsikringsakademiet. Dette er i både selskabernes og assurandørernes interesse samt ikke mindst i kundernes. Vi vil fra centralt hold, bære denne holdning med til de kommende rammeoverenskomstforhandlinger. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at selskaberne vil være uenige med os, i denne betragtning. Stort tillykke til alle I nye eksaminerede assurandører, - og held og lykke med karrieren. Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads København K Telefon: Telefax: Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet Annoncer: Kontakt Briddi Escherich Telefon Forsidefoto: Jan Farup Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Produktion: ProReklame ApS, Hillerød Udgivelsesterminer: 4 gange årligt. Næste nummer udkommer 9. december 2011 ISSN-nr.: Nr. 3 / oktober 2011 / 10. årgang ASSURANDØR KREDSEN / OKTOBER 2011 / 3

4 Klima Ekstremt vejr koster milliarder Fire-fem milliarder lyder buddet fra Tryg på den samlede regning for sommerens skybrud over København 2. juli. Et skybrud, der er den største ekstreme vejrbegivenhed herhjemme siden decemberstormen i Skybruddet har sendt selskabernes skadesafdelinger på overarbejde og fået kunderne til at tjekke deres police Af journalist Berit Villadsen Sælgere af affugtere og midlertidige beboelsesvogne så dollarstegn i øjnene, da et massivt skybrud den 2. juli forvandlede København til Venedig og lammede store dele af Københavns infrastruktur. Mens gående og cyklister kæmpede sig igennem vandmasserne og biler sejlede af sted som omvandrende færger, overmandede vandet tusindvis af kældre og forretninger. Og telefonerne glødede hos landets forsikringsselskaber. Hos landets største skadesforsikringsselskab Tryg ventede flere hundrede mennesker i kø på linjerne. I dag knap tre måneder efter skybruddet er der atter hul igennem til Tryg, der med skader vurderer, at skybruddet er den største ekstreme vejrbegivenhed herhjemme siden decemberstormen i 1999, som kostede forsikringsbranchen 13 milliarder i skadesudbetalinger. Den endelige regning for sommerens skybrud er endnu ikke gjort op, men buddet fra Tryg er, at regningen på sidste sommers skybrud på en milliard kroner skal ganges med mindst fire. Vi sidder i Tryg på procent af markedet og vores bruttoudgift kommer til at ligge på en milliard kroner på den ene dag. Så ganger du vores udgifter op, er mit bedste gæt, at udgiften bliver i omegnen af fire-fem milliarder kroner, siger Troels Rasmussen, kommunikationsdirektør fra Tryg. Skadesafdelinger på overarbejde Det store antal skader og regningens størrelse skal ses i forhold til, at skybruddet i langt højere grad end sidste år har ramt tæt bebyggede områder og langt flere erhvervskunder. Det er særligt vandskader på erhvervslejemål og erhvervsvirksomheder med lager eller forretning i kældre og efterfølgende driftstab, som trækker op i Trygs samlede skadesregnskab, og gør at selskabet i snit udbetaler kroner per skade. På et normalt år behandler Tryg godt skader, så skader på en dag, satte selskabets skadesafdeling under voldsomt pres. For at komme puklen af ventende skadesanmel- For 10 eller 20 år siden fik en borgmester ikke mange points for at sige, at kloakforholdene skal forbedres. Men det har ændret sig, efter folk har oplevet kloakvandet løbe den anden vej Troels Rasmussen, kommunikationsdirektør, Tryg 4 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

5 Foto: Scanpix Skybruddet lørdag den 2. juli i København er den største ekstreme vejrbegivenhed herhjemme i dette årtusind. delser til livs, har selskabet indhentet taksatorer og skadesbehandlere fra hele landet til København, hvor de alt afhængig af den enkelte skades karakter og kundens historik og geografi individuelt vurderer udbetalingen af den enkelte erstatning. Hos LB-koncernen, der dækker 6,5 procent på privatforsikringsområdet, har de mange skadesanmeldelser betydet, at koncernen har oprettet et særligt skybrudssekretariat på 16 skadesbehandlere og taksatorer, der tager sig af skadesanmeldelserne fra koncernens fire medlemsselskaber, Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauna Forsikring og FDM Forsikring. Hos LB-Koncernen er meldingen ligeledes, at sommerens skybrud fik et uventet stort omfang. Det er endnu for tidligt at sige, hvor stor vores samlede regning bliver på skybruddet. I øjeblikket behandler alle de ressourcer vi har til rådighed skybrudsskader. Vi er færdig med at behandle lidt over en tredjedel af de mere end skadesanmeldelser, vi har fået, som er næsten en femdobling af antallet af skadesanmeldelser, vi fik sidste år, siger Niels Weng, kommunikationsdirektør for LB-Koncernen. Police til skybrudstjek Trods kø på linjerne har begge forsikringsselskaber oplever en generel forståelse fra kunderne. Hvor stor en regning selskaberne sender tilbage til kunderne i form af stigninger på forsikringspræmierne, har selskaberne endnu ikke taget stilling til. Det afhænger i høj grad af, om ekstreme skybrud bliver en tilbagevendende begivenhed. Belært af tidligere års erfaringer har LB- Koncernen i flere år haft en tvungen selvrisiko på skybrud. For Trygs kunder har skybruddet i år og sidste år betydet, at selskabet stiller særlige krav til kunder, som gentagne gange har været ramt, om at sikre sig mod, at lignende skader ikke gentager sig. Det kan blandt andet være ved at kræve, at kunden i kælderen flytter sine ting op i højden og i stedet for trægulv lægger flisegulv. Skybruddet har også betydet en øget opmærksomhed på kunderne om indholdet af deres police. For 10 eller 20 år siden fik en borgmester ikke mange points for at sige, at kloakforholdene skal forbedres. Men det har ændret sig, efter folk har oplevet kloakvandet løbe den anden vej. Huskøbere tjekker i stigende grad kloakforhold og historikken for skybrud. Og vi har også fået flere henvendelser fra kunder, som vil sikre sig, at de nu også er rigtig forsikret, siger Troels Rasmussen, kommunikationsdirektør fra Tryg. Tryg betaler godt kroner af milliardregningen selv og omkring 90 millioner for at genindtræde i genforsikringen, resten står selskabets genforsikringsselskab for, og selskabet håber, at der går årtier før et tilsvarende ekstremt vejr optræder. Det skulle meget gerne være en 50 års begivenhed. Men jeg tror, at vi skal vænne os til flere skybrud i Danmark. Det har klimaberegninger vist, siger Troels Rasmussen, kommunikationsdirektør fra Tryg. ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011 / 5

6 Kursværn Stigende interesse for markedsrente Et ustabilt aktiemarked har fået tre af landets pensionsselskaber til at indføre kursværn. Kursværnet har dog ikke påvirket selskabernes tillid til aktiemarkedet. Selskaberne tilbyder i stigende grad markedsrenteprodukter til kunderne, som er mere risikovillige end tidligere Af journalist Berit Villadsen Den finansielle uro og kraftige aktiefald har presset først Skandia og siden Danica Pension og Topdanmark Livsforsikring til at indføre kursværn. Kursværnet er indført i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer om, at pensionsselskaberne skal indføre kursværn, når værdien af selskabets investeringer falder under værdien af kundernes tilsagn (kurs 100). På den måde undgår kunderne i selskabet at blive belastet af de kunder, der ønsker at forlade selskabet. Skandia, som historisk set er kendt for at have en høj aktieandel på mellem 40 og 50 procent i sin investeringspulje, har det højeste kursværn med 5,6 procent på Skandia Bonuspension. Danica Pension har indført kursværn på deres gennemsnitsrenteprodukt Foto: Scanpix 6 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

7 Gældskriser er ubehagelige og tager i snit sekssyv år at komme igennem. Så vi er nu midt i noget, der giver nogle bølgeskvulp. Peter Lindegaard, investeringsdirektør i Danica Pension på 1,2 og 2,4 procent og samtidig sænket sin kontorente med 1 procentpoint. Hos Topdanmark Liv ligger kursværnet på 1,8 og 2 procent. Ifølge de tre selskaber er det begrænset hvor mange kunder, der vælger at forlade pensionsselskabet og bliver ramt af kursværnet. Hos Skandia, som var den første til at indføre kursværn, har man oplevet flere utrygge kunder, som har ringet ind og spurgt ind til kursværnet, men det har ikke ført til kundeflugt. Jeg tror ikke, vi har tabt kunder på kursværnet. Vores salg på Bonuspension ligger under forventning, men vores salg på markedsrente ligger klart over budgetterne. Noget tyder på, at vi har mere risikovillige kunder. Vi har oplevet en tendens til, at folk har smidt nogle af deres hæmninger i de senere år. Og det tyder ikke på, at folk ændrer strategi som følge af udsvingene på aktiemarkedet, siger Skandias investeringsspecialist Jørgen Leschly Thorsted. Mere risikovillige pensionskunder Hos Topdanmark Liv oplever direktør Jan Hoffmann også, at kunderne er blevet mere risikovillige, hvilket betyder, at selskabet tænker mere i markedsrenteprodukter. Den stigende interesse for aktieinvesteringer bliver drevet af markedet selv og flere selskaber. Det er meget markant. Der er en øget fokus på markedsrenteprodukter. Mange af vores pensionskunder bliver også kontaktet af mæglere, der siger, de skal gå over til markedsrente med en større aktieandel. Det giver på sigt større afkast. Mæglerne siger, det er simpelthen for lavt, hvis din aktieandel af din pension er på 8 procent eller lavere. Du skal over i et markedsrenteprodukt og have en større aktieandel, siger Jan Hoffmann, direktør fra Topdanmark Liv har budt på stor turbulens på aktiemarkedet. Hos landets største pensionsselskab Danica Pension råder selskabet også størstedelen af sine kunder til at skifte til markedsrenteprodukter. Ifølge investeringsdirektør Peter Lindegaard kan en traditionel pensionsopsparing baseret på et garantirenteprodukt få meget svært ved at konkurrere med et markedsrenteprodukt, når man kigger på afkast. Investeringer i statsobligationer, som ligger lige over to procent i rente, kan man hverken leve eller dø af. Vi råder folk til at foretage langsigtede investeringer. Har du tre år til, du skal pensioneres er aktier ikke sagen. Men har du mere end 5-10 år tilbage før din pension, mener vi, aktier er den rigtige vej at gå. Det er svært at forestille sige, at der ikke kommer et afkast på risikofyldte aktier de næste 30 år, siger investeringsdirektør Peter Lindegaard fra Danica Pension. Øget risikostyring Han konstaterer, at han gennem flere års erfaringer på bagen har oplevet tilsvarende kriser, markedet kom igennem. Han nævner blandt andet Wall Street, Eurokrisen i starten af 1990 erne, Asien krisen i slut 1990 erne, IT-boblen, 9/11 og den første finanskrise. Gældskriser er ubehagelige og tager i snit seks-syv år at komme igennem. Så vi er nu midt i noget, der giver nogle bølgeskvulp. Det hænger meget sammen med, hvad der skal ske med euroen. Kollapser den, ændres hele markedet, og så kan vi sagtens få yderligere tab på aktier og obligationer. Men det tror jeg nu ikke sker, siger Peter Lindegaard fra Danica Pension. Finanskrisen og den deraf følgende øgede regulering har imidlertid betydet en øget investering i risikostyring i selskaberne. Inden for de sidste to et halvt år er Topdanmark Liv gået fra at bruge fra 5 til nu 10 mandeår alene på udvikling af risikostyringsværktøjer. Vi har en daglig risikoovervågning. Så selskabet har tilstrækkelig kapital til at klare 200 års begivenheder, som påvirker pensionsmarkedet. Det kunne være en kæmpe terrorbegivenhed, hvor der var så og så mange kunder, der døde på samme tid. Det er noget, der sker meget sjældent. Sandsynligheden for det sker, er 0,5 procent, siger Jan Hoffman, direktør i Topdanmark Liv. ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011 / 7

8 Integration Rollemodellerne 27-årige Ibrahim Öztürk og 31-årige Khalil Eram er blandt de få nydanskere, der arbejder i forsikringsbranchen. I skolen blev de opfordret til at blive håndværkere, men en god portion stædighed, vilje og selvtillid har bragt dem til henholdsvis If og Nordea Liv og Pension, hvor de forsøger at gøre en forskel Af journalist Berit Villadsen Du er ikke egnet til at tage en gymnasial uddannelse. Det var meldingen fra folkeskolelæreren til Ibrahim Öztürk i Roskilde og Khalil Eram i København. De blev i stedet begge opfordret til at tage på Teknisk Skole og begynde på en håndværkeruddannelse. Det tilbud afslog de og bad i stedet om at få lov til at tage en optagelsesprøve, som de bestod. I dag arbejder de hos henholdsvis If og Nordea Liv og Pension. Før 27-årige Ibrahim Öztürk kom til If var hans store drøm at blive bankrådgiver. Med en handelsskoleeksamen i lommen sendte han et utal af elevansøgninger af sted til banksektoren. Selv jyske lokalbanker modtog en ansøgning. Men elevsamtalerne udeblev. Ibrahim valgte derfor at søge bredere i den finansielle sektor. Det gav pote. Fire-fem forsikringsselskaber meldte sig. Og allerede ved første samtale hos If blev døren åbnet til forsikringsbranchen. Ibrahim kunne efterfølgende smykke sig med titlen som den første nydanske assurandør i If i Danmark. I dag er han erhvervsassurandør samme sted og er glad for at have nået så langt. Jeg ville gerne gøre en forskel. Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, at samtlige nydanskere tager den samme uddannelse. Jeg ville gerne vise, at nogen af os også kan noget helt andet. I stedet for at bruge hænderne, kan vi også godt bruge hovedet og finde gode løsninger til store virksomheder ved som Khalil at lave pensionsordninger og jeg at forsikre dem bedst muligt, siger Ibrahim Öztürk. Bagud på point 31-årige Khalil Eram kom til Danmark som 10-årig. Han flygtede hertil fra Iran sammen med sin far og tre søskende efter hans mor blev dræbt i Irak-Iran krigen. Faren, de tre søskende og en onkel udgør hans iranske ophav i Danmark. Khalil arbejder i dag som pensionskonsulent i Nordea Liv og Pension, som han blandt flere forskellige virksomheder søgte elevplads hos. I dag er han meget glad for jobbet. Ikke mindst fordi han har kæmpet for at komme så langt. Når du kommer til et nyt land, starter du et eller andet sted forfra. Og så kommer du automatisk lidt bagud. Hvis ikke du har ressourcerne derhjemme, som kan hjælpe en på vej. Det havde jeg ikke. Med en mor, der var gået bort og en far, der er analfabet. Så det kræver, du er stædig. At du ved, hvor du gerne vil hen og stræber efter det, siger Khalil Eram. Ibrahims tyrkiske forældre kom til Danmark for 30 år siden, så i 8 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

9 Lige så snart folk får for meget at drikke, kommer alle fordommene frem. Og det er ikke særlig sjovt at sidde en hel aften og tale om udlændingepolitik. Især ikke, hvis du føler, det er 10 mod 1 Khalil Eram, pensionskonsulent i Nordea Liv og Pension Ibrahim Öztürk (til venstre) og Khalil Eram håber, at de kan være med til at bane vejen for andre nydanskere i forsikringsbranchen. Foto: Jan Farup ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011 / 9

10 Integration Jeg oplever det lidt som en fodboldkamp. Du er hele tiden bagud 1-0. Så må du bare sørge for at vinde kampen og få det bedste ud af det. På grund af min baggrund har jeg været bagud hver gang Ibrahim Öztürk, erhvervsassurandør i If modsætning til Khalil er Ibrahim født og opvokset i Roskilde. Han er nummer to i en søskendeflok på fire. Hans far er rengøringsmedhjælper og pedel og hans mor på sygedagpenge efter mange års rengøringsarbejde. Ibrahim kan godt nikke genkendende til Khalils beskrivelse af sin opvækst som nydansker. Jeg oplever det lidt som en fodboldkamp. Du er hele tiden bagud 1-0. Så må du bare sørge for at vinde kampen og få det bedste ud af det. På grund af min baggrund har jeg været bagud hver gang, jeg er startet på noget nyt i skolen, i ungdomsjob eller til sociale arrangementer. Så jeg har skullet præstere noget ekstra for at følge med, siger Ibrahim, der har lagt en masse ekstra kræfter i skolearbejdet, og ikke som flere af sine danske kammerater haft bogligt stærke forældre, der kunne give en hånd med til skolearbejdet. Mødet med kunderne Khalil og Ibrahim har begge et meget positivt indtryk af forsikringsbranchen, som især Ibrahim har oplevet som mere åben for nydanskere end banksektoren. Kunderne har de heller ikke haft problemer med. Så længe du er præsentabel, høflig og kan skabe tillid, bliver folk positivt overrasket over at møde en nydansker. Jeg har også en del tyrkiske, iranske eller pakistanske virksomheder som kunder. De er meget glade for, at jeg kan forklare dem, hvad deres forsikring dækker, på et sprog, de forstår. For mig er det lige meget, hvilket sprog du taler. I sidste ende skal du sørge for, at kunden føler sig sikker og kan sove trygt om natten. Det er det bedste ved det her job, siger Ibrahim. Ibrahim og Khalil sørger begge for at være godt forberedt til et kundemøde. Så snart kunden kan se, at de kan forbedre hans eller hendes situation, er det lige meget, hvilken hudfarve de har. En ting finder de to nydanskere dog svært - den danske humor, som de stadig kæmper med. Og det mærker de i jobbet, hvor smalltalk er et grundvilkår. Nogle gange griner du med, selvom du ikke forstår kundens joke, som måske henviser til et gammelt ordsprog, eller noget en politiker engang har sagt for længe siden. Så nogen gange griner du bare uden rigtig at vide hvorfor, siger Ibrahim. Det kender jeg godt. Du misser en punchline, og når kunden begynder at grine, tænker du, jeg må hellere grine med ellers bliver situationen akavet. Det handler om, at kunden føler sig godt tilpas, siger Khalil. Fedt at flytte en fordom Fordomme om nydanskere, kommer de to nydanskere dog ikke udenom hverken blandt kollegerne eller kunderne. De tager det dog med ophøjet pande. Det er rigtig fedt at møde en person, som har rigtig mange fordomme, og sætte personen på plads. Så kan du håbe på, at næste gang personen møder en, som ligner os, ikke først tænker. Han er sådan en, der ejer en kiosk, kører rundt i en BMW osv., siger Khalil, og bliver bakket op af Ibrahim. De to nydanskere synes dog ikke altid om at blive konfronteret med deres udenlandske baggrund. Især ikke til personalefester, hvor de mest af alt bare har lyst til at slappe af og hygge sig med kollegerne. Til festerne er der altid nogen, som kommer til at tale over sig. Det er hamrende irriterende. Lige så snart folk får for meget at drikke, kommer alle fordommene frem. Og det er ikke særlig sjovt at sidde en hel aften og tale om udlændingepolitik. Især ikke, hvis du føler, det er 10 mod 1, siger Khalil. Gør det bedre end mig Khalil og Ibrahim oplever, at der kommer flere og flere nydanskere i forsikrings- og pensionsbranchen. De møder dem i deres egne selskaber og på skolebænken på Forsikringsakademiet. Selv begyndte de på deres arbejdsplads som nogle af de få nydanskere, og de håber, at de er med til at bane vejen for andre nydanskere. Stræb efter drømmejobbet og lad dig ikke narre af de forhindringer, der dukker op på vejen. Tag det ikke som en selvfølge, hvis nogen siger, du er dårlig til noget. Giv ikke op, men vær stærk og stædig hele vejen og forsøg at komme igennem det så godt som muligt, siger Ibrahim. Selv vil de gerne længere endnu. Inden for et ti-års perspektiv barsler Ibrahim med tanken om at blive storkundeassurandør. Khalil drømmer om at gøre en forskel blandt lederne på de bonede gulve, hvor han synes, repræsentationen af nydanskere stadig halter. Det kunne være super, hvis jeg kunne være med til at ansætte folk med en udenlandsk baggrund - så længe de er kvalificeret nok til det. Hvis jeg kan gøre en forskel for andre, gør jeg det gerne. Jeg håber folk siger, Khalil har gjort noget rigtigt. Lad mig se, om jeg kan blive bedre end ham. Jeg håber, de gør det bedre end mig, siger Khalil. 10 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

11 Overenskomst Fra kan til skal Assurandør Kredsen håber at få forvandlet bløde hensigtserklæringer til forpligtelser i de kommende forhandlinger af ny rammeoverenskomst Af journalist Carsten Jørgensen Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) skal i de kommende måneder forhandle ny standardoverenskomst, der efter planen skal erstatte den nuværende, der udløber 31. marts I den forbindelse skal rammeoverenskomsten på assurandør-området også forhandles, og de forhandlinger er Ole Døssing Christensen, Per Søgaard og Carsten Nielsen fra Assurandør Kredsen i gang med at lade op til. Vi har modtaget en række rigtig gode forslag og ønsker fra assurandørforeningerne til den nye rammeoverenskomst, som vi vil tage med til forhandlingerne. Det gælder for eksempel barsel, hvor der er et ønske om, at vores barselsregler bringes på niveau med blå overenskomst (bank-området red.), og krav til uddannelse, fortæller Ole Døssing Christensen. Rammeoverensomsten er assurandørernes hovedaftale. Løn indgår ikke i den, da det jo som bekendt forhandles lokalt i selskaberne. Derfor forventer Ole Døssing Christensen også, at forhandlingerne bliver mere rolige. Forhandlingerne plejer at foregå i en god og ordentlig tone, hvilket jeg også forventer denne gang. Det er dog ingen hemmelighed, at vi gerne vil have strammet en række formuleringer i rammeoverenskomsten, hvor ordet kan erstattes med skal. Blandt andet vil vi gerne have forpligtet selskaberne til at give assurandørerne efteruddannelse, hvor det i dag mere er en hensigtserklæring om, at selskaberne kan tilbyde efteruddannelse, siger Ole Døssing Christensen. DIN VIDEN ER GULD VÆRD FOR KUNDEN Derfor er det vigtigt at holde sig ajour med den nyeste viden. Måske er der kommet ny lovgivning indenfor dit område i Danmark eller på internationalt plan. Uvurderlig viden som dine kunder med fordel kan drage nytte af i deres forretning. Styrk din viden - og Find dit næste kursus under uddannelsesveje Ole Døssing Christensen Forsikringsakademiet A/S Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Telefon FOAK_annonce_sælgere_86x249.indd ASSURANDØR 1 KREDSEN / oktober /09/11 / 13.18

12 Portræt Udfordret på resultaterne Den personlige kundekontakt gavner både selskabet og assurandørerne, mener Per Pedersen formand for Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring, som er et medlemsselskab, hvor de ansatte er på bruttolønskontrakter og selv betaler bil, telefon og port Af journalist Berit Villadsen 44-årige Per Pedersen fra Lærerstandens Brandforsikring kaster sig kun over en bog, hvis han har tid til at læse den færdig indenfor et par dage. Det samme gælder, når han skal have tæmmet vægten og renset systemet ud. Selvom han ikke har løbet i lang tid, snører han rask løbeskoene 4-5 gange om ugen for en periode. Der skal ske resultater gerne så hurtigt som muligt. Og det kan være en udfordring især i jobbet som formand for Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring. Vi får medlemmer ind via mund til mund metoden. Det forpligter. En dårlig oplevelse skal opvejes af 10 gode. Og kendskabet til vores selskab er ikke så stort. Det er vores udfordring Det tricker mig lidt, at processen med foreningsarbejdet er så lang. Sådan er det, og det er en af de udfordringer, jeg arbejder med, siger Per Pedersen, der ikke har fortrudt, han blev formand i 2006, da den gamle bestyrelse gik. Du skal være motiveret for at gøre en indsats, og det kræver tid og ressourcer. Men det giver også nogle input, som jeg håber, jeg kan give videre. Du ved, hvad der rør sig og kan være med til at præge assurandørstandens fremtid. Sammen med to gode bestyrelseskolleger er Per Pedersen optaget af kollegernes arbejdsvilkår og kontrakter. Lærerstandens Brandforsikrings 23 forsikringskonsulenter, som assurandørerne historisk set altid har heddet i selskabet, er ansat på en bruttolønskontrakt, hvor de selv betaler størstedelen af driftsomkostningerne som bil, porto og telefon. Bruttolønskontrakten betyder også, at når selskabet tjener færre penge, gør forsikringskonsulenterne det også og omvendt, og det giver, ifølge Per Pedersen, en gensidig forståelse mellem selskabet og forsikringskonsulenterne i kontraktforhandlinger. Konsulenternes grundløn udgør 30 procent og provision 70 procent. Bank tur - retur Per Pedersen begyndte sin karriere som bankelev i Danske Bank tilbage i 1985, men da fusionerne i 1990 satte ind i banksektoren, valgte han at gå assurandørvejen. Den finansielle krise betød imidlertid, at han i 1992 vendte tilbage til banksektoren igen. Men det var kun for en kort stund. Det var underligt at komme tilbage til banken igen. Underligt, at dine dage var skemalagte, og at du skulle holde frokost kl.12.00, når du var vant til at bestemme det selv. Efter at have 12 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

13 Foto: Stig Stasig Seks ekstra om Per Pedersen Den bil kører jeg rundt i En sort Ford Focus Det kan jeg lide at spise Bøf med bearnaise sauce og skiveskårede kartofler med et pift af hvidløg Det kan jeg lide at drikke Tuborg Classic Det kan jeg lide at høre af musik Beatles, hvis jeg en sjælden gang hører noget Den seneste bog, jeg har læst Luftkastellet, der blev sprængt af Stieg Larsson Det kan jeg lide at se i tv Nyheder, film og fodbold prøvet det et års tid fandt jeg ud af, at jeg måtte tilbage til assurandørbranchen igen. Han elsker friheden under ansvar og den personlige kundekontakt, som han mener, er assurandørernes eksistensberettigelse, og den der i en fremtid præget af teknologisk udvikling stadig skal trække kunder ind i selskabet. Til både kundernes og selskabets bedste. Det er mange gange rart at sætte ansigt på kunden. Hvis jeg har været ude ved kunden og set, at kunden sidder i et hjem på fire ølkasser, ved jeg, hvad jeg tegner ind, og om summerne er rigtige. Det kan man ikke vurdere i en telefon. Det gavner også selskabet. Vi får bedre forretning ved at kigge de enkelte medlemmer i øjnene. dårlig oplevelse skal opvejes af 10 gode. Og kendskabet til vores selskab er ikke så stort. Det er vores udfordring. Privat repræsenterer Per Pedersen også medlemsskaren. Hans kone, som han har to børn på 16 og 19 år sammen med, er sygeplejerske og psykologuddannet. Familien er lige flyttet fra en villalejlighed til en lejlighed på Frederiksberg. Næste projekt er at beslutte, om rejsen i efterårsferien skal gå til Caribien eller Barcelona. LB Koncernen har 500 ansatte og en egenkapital på over 2,5 milliarder kroner. Forholdet til medlemmerne forpligter Ud over Lærerstandens Brandforsikring dækker selskabets forsikringskonsulenter også LB Koncernens tre andre forsikringsselskaber, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring. Fælles for forsikringsselskaberne er, at de er medlemsselskaber, hvilket betyder, at forsikringskonsulenterne kun kan tegne forsikringer for husstande, der er medlem af de nævnte selskaber. Medlemmerne udgør en blandet skare med alt fra lærere og pædagoger over sygeplejersker og psykologer til forsikringsfunktionærer og motorejere. Ofte er det medlemmet selv, der tager kontakt til selskabet. Og det kan både være en fordel og en ulempe. Vi har en speciel kundegruppe og lever lidt vores eget liv. I princippet kender alle medlemmer hinanden i vores gruppe Vi får medlemmer ind via mund til mund metoden. Det forpligter. En ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011 / 13

14 Uddannelse Det er stort det vi har gjort Med højt humør og strålende solskin blev de nyuddannede assurandører fejret ved dimissionsfesten på Forsikringsakademiet lørdag 10. september Af Line Dalsgaard, Forsikringsakademiet Det er stort, det vi har gjort og det er både tiden og kræfterne værd. Godt gået. Sådan lød det fra Camilla Kiss Bache, fra Willis, som havde fået æren af at holde dimittendtalen ved dimissionsfesten på Forsikringsakademiet lørdag den 10. september. Selvom hun, som barn af forældre i forsikring, havde forsvoret, at hun selv skulle den vej, startede hun alligevel som forsikringselev i Og her, 10 år og mere end 10 moduler og kurser senere, har hun afsluttet sin uddannelse som skadeforsikringsmægler. I sin tale fortalte hun, at alle som gennemfører en forsikringsuddannelse er gennem en lang og hård proces, hvor de udvikler sig både fagligt og personligt. Og hvor det ikke kun handler om at lære et konkret fag, men også om at lære nye metoder, hvor hver især hele tiden må se på, hvad kan de gøre bedre. Desuden benyttede hun lejligheden til at takkede Akademiets undervisere, som hun oplever ikke bare er dygtige til faget, men også til at undervise. Skadedirektør Ole Rasmussen fra Topdanmark talte om mange af de ting, som dimittenderne har opnået med deres uddannelse: Faglig og personlig udvikling, et netværk de kan bygge videre på hele deres karriere, og ikke mindst en anerkendt uddannelse på højt niveau, som giver dimittenderne adgang til videreuddannelse både i branchen og i det offentlige uddannelsessystem. Jeg kan forstå den glæde og stolthed, I føler nu. For jeg følte det samme da jeg fik min eksamen som assurandør i maj Jeg kunne nærmest flyve, sagde han. Torben Holme Nielsen, adm. direktør fra Forsikringsakademiet overrakte eksamensbeviserne til de glade dimittender. Også han fokuserede på den værdi som dimittendernes uddannelse har givet både dem selv, selskaberne og især kunderne: I er frontløberne som hver dag møder kunderne og giver dem den rigtige rådgivning. Stor cadeau til jer. Som sidste formelle punkt på programmet, underholdte Carl Qvist Møller, kendt fra TV som Løgnhalsen. Og deltagerne skulle høre godt efter for at holdet styr på, hvad var løgn og hvad var virkelighed i en historie, der spandt fra skybrud over Saddam Husseins mor i en dåse kaviar til et kontinent af skrald i Stillehavet. Med et godt grin bag sig samledes festdeltagerne for sidste gang i salonerne til kaffe og kage. Her var der tid til at reflektere over dagen, og det at festen markerer afslutningen på én uddannelse, men samtidig også begyndelsen på en karriere og et nyt udviklingsforløb. Camilla Kiss Bache Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen deltog i dimissionsfesten. Her ses han sammen med Forsikringsakademiets uddannelseschef Flemming Bonvang. Det obligatoriske klassebillede af de dimitterede assurandører. 14 / ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011

15 medlemsstatus 1634 medlemmer medio september Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 291 Casper Munch, Odense NV Christian Højer, Bogense Claus Knud Christensen, Birkerød Claus Madsen, Esbjerg V Egon Krogh, Randers Finn Gøthler, Rønde Finn Heeno, Greve Hans-Jørgen Jensen, Holbæk Henning Dybvad Larsen, Roskilde Holger Nygaard Kristensen, Slagelse Jens Erik Søndergaard, Randers NV Jesper Bach, Aarhus John Guldfeldt, Cannes La Bocca Jørgen Andersen, Viborg Jørgen Nielsen, Nyborg Karsten Nyvold, Karlslunde Kasper Bork Andersen, Næstved Kurt Riis, Bagsværd Michael Overgaard, Holstebro Nadia Günes, København Sv Niels Peter Rasmussen, Grenaa Nikolaj Pedersen, Smørum Ole Rungborg Carlsen, Knebel Preben Gammelgård Jensen, Ringsted Rune Gram Nielsen, Mårslet Steen Secher Ølgod, Varde Susanne Werner Nørgaard, Risskov Svend Skovmose, Esbjerg V Ulrik Borre, Fredericia Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 203 Allan Gregers Lynnerup Nielsen, Hinnerup Jesper Lønfeldt, Svendborg Bjarne Hoffmann, Fjerritslev Brian Bilidt Thomsen, Ørbæk Carl Kristian Baltzer, Ringkøbing Henrik Gundersen, København K Henrik Have, Helsingør Henry Lindeberg, Lemvig Ivan Patrzalek, Kolding Jacob Sloth Nielsen, Ribe Jan Graversgaard, Skødstrup Jasper N. Ahrensbach, Farum Jesper Kjærulff Hansen, Hals Johannes Stoltenborg, Risskov Johnni Lykke, Esbjerg Jørgen Pedersen, Haderslev Kai Leon Madsen, Lemvig Kasper Holm Hansen, Nykøbing F Linda S. Nielsen, Skjern Martin Brandt Kofoed, Dronninglund Nicolaj Graversen, Frederiksberg C Per Bundgaard, Gandrup Poul Hylleberg Hansen, Næstved Steen Trägårdh, Føllenslev Torben Skov Jensen, Hillerød Troels Just, Frederiksberg Vagn Frimer Jensen, Sæby Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 358 Bo Salling, Odense V Bo Strickertson, Odense NØ Brian Green, Rønnede Claus Madsen, Esbjerg V Dennis Nygaard, Esbjerg Gabriell Bachner, Ålsgårde Gugi Gorm Jepsen, Vamdrup Holger Nygaard Kristensen, Slagelse Jannie Mayne Kirkegaard, Frederikssund Jesper Bølling, Helsingør Kasper Hansen, Odense C Kristian Fosen-Jensen, Solrød Strand Lars Astrup, Gentofte Ole Jakobsen, Holstebro Patrick Dieckmeyer, Vejle Stig Wetterstrøm, Rønde Stine Christiansen, København NV Allan Gregers Lynnerup Nielsen, Hinnerup Allan Holst Rasmussen, Vejle Henrik Bender Christensen, Kolding Henrik Brix Christiansen, Aabybro Jacob Øhlenschlæger, Ullerslev Jan Amby, Hobro Jesper Kroer Andersen, Aalborg Jørgen Nielsen, Dragør Lars Gram Eriksen, Herning Nils Kjeldsen Hansen, Esbjerg V Rene Bo Jacobsen, Daugård Stine Cassøe, Smørum Søren Ahlgren Mortensen, Nakskov Uffe Bo Jensen, Malmø Assurandørforening i Nykredit Antal medlemmer: 40 Anja Snitgaard, Vemmelev Benny Rasmussen, Nykøbing F Jørn Petersen, Løgstør Kaj Allan Jørgensen, Risskov Michael Larsson, Odense M Nathasja Sehnberg, Odense SV Samuel Rasmussen, Regstrup Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 23 Gert Christiansen, Hornbæk Kamma Løndahl, Fuglebjerg Niels Svenning Larsen, Holbæk Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer: 124 Bjarne Højrup Nielsen, Nyborg Charlotte Løvendorf, Haslev Lissi Palm, Brande Morten Aggerholm, Børkop Steffen Deichmann-Bendixen, Rønne Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 25 Anja Snitgaard, Vemmelev Carsten Kraul Wonge, Næstved Jan Erik Jensen, Herlufmagle Kim Kærgård Nielsen, Næstved Michael Larsson, Odense M Brian Green, Rønnede Claus Nicolaisen, Sydals Jacob Pfeiffer, Næstved Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 18 Frank Splidsboel Møller, Silkeborg Thomas Skov Andersen, Vestervig Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 15 Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 20 Hans Chr. Henriksen, Kalundborg Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 12 Peter Poulsen, Aars Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Liv & Pension Antal medlemmer: 74 Anders S. Pedersen, Fredericia Claus Ejland Nielsen, Skibby Jan Skou Willumsen, Risskov Karen Bonnis, Gentofte Tina Davidsen, Stenløse Hans Kjeldsen, Randers SØ Michael Holst Röttig, Vedbæk Michael Laursen, Hjørring Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 32 Jacob Øhlenschlæger, Ullerslev Carsten Strande, Haderslev Flemming Jørgensen, Allerød Henning Melsen, Lystrup Jesper Bølling, Helsingør John Alkenkrone, Nørre Aaby Kristian Fosen-Jensen, Solrød Strand Lars Astrup, Gentofte Mads Vedel Andersen, Hedehusene Peter Sukstof, Nykøbing F Richy Svendsen, Kolding Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 66 Ivan Patrzalek, Kolding Kim Trebbien, Hirtshals Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 36 Bo Vincent, Odense N Flemming Christensen, Holbæk Landsforeningen Antal medlemmer: 309 Dea Østrup Lillelund, Farum Jesper O. Kring, København S Mathias B. Pedersen, Kastrup Misja Noot, Allerød Hans Jørgen Ekmann, Ringkøbing Jacob Hilleke, Espergærde Jan Larsen, Langeskov Kenneth Veber, Regstrup Knud Stenum Sørensen, Herning Lars Magnussen, Fjerritslev Michael Jensen, Ørbæk Morten Preilev, Viborg Morten Søgaard Kristensen, Skive Niels Brandt Kofoed, Hjørring Ole Jakobsen, Holstebro Per Bielefeldt, Silkeborg Peter Hemicke, Solrød Strand Steen Dall, Køge Susanne Lund, Aalborg Wandy Bremholm, Ringkøbing ASSURANDØR KREDSEN / oktober 2011 / 15

16 id nr.: Kontakt Kontakt til foreningerne Forretningsudvalg Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Stedfortræder Uffe Pedersen, If Ole Døssing Christensen, Topdanmark Per Søgaard, Danica Pension Per H. Olsen, Nykredit Jan Farup, Nordea Liv & Pension Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Lars Ejstrup Søbakken 36 Svogerslev 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Stig Petersen Slagelsevej 54 B 4180 sorø Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Lindevej Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Jan Farup Enebærvej Riskov Tlf Mail: Assurandørforeningen i Nykredit Per H. Olsen Hjorthøjvej Slagelse Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Frank Madsen Ydunsvej Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i TrygVesta Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Henrik Pedersen Rugårdsvej Søndersø Tlf Mail:

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive FUSIONSPLAN vedrørende Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg og Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive INDHOLD Side 1 DE OMFATTEDE SELSKABER 3 2 FORTSÆTTENDE

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.)

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.) Forsikring & Pension Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele 2014 Tryg 2.332.987 4.662.783 18,2 18,2 Topdanmark 2.260.582 4.527.472 17,6 17,7 Codan 1.508.464 3.024.635 11,8 11,8 Alm. Brand

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 Priskrig på pensionsmarkedet/4 Dørsalgsloven under angreb/6 Overvej om lønsystemet bør ændres/8 Døren åbnet til en lederkarriere/9

Læs mere

BDO S PENSIONSORDNING

BDO S PENSIONSORDNING BDO S PENSIONSORDNING 2 PENSIONSORDNING I BDO Alle medarbejdere over 18 år, som arbejder 8 timer ugentligt og 416 timer årligt eller derover, er omfattet af BDO s pensionsordning. Medarbejderen indtræder

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere