Udviklingsplan for gården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for gården"

Transkript

1 Udviklingsplan for gården Sølvtorvet, Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade September 2011 Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade

2 Fælles gård - Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade 1307 Københvan k Skitseforslag og præsentationsmappen Denne mappe er et skitseforslag og en udviklingsplan til fællesgården ved Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade. Projektet er opstartet af Gårdlauget, der varetager hele gårdens udearealer samt gårdens vedligeholdelse, fremtid og udvikling. Gårdlauget har fremlagt et ønske om at forbedre gården over 5-10 år og har i den anledning inviteret tegnestuen Jes Vagnby Arkitekter til at udarbejde forslaget. Gården er centralt placeret i indre København ved søerne og Østre Anlæg indenfor kort afstand. Karréen omkransende fællesgården består hovedsagelig af 5-etages byggerier, der primært indeholder lejligheder til beboelse og kun få erhvervsejendomme. I karréens stueetage er der enkelte erhverv såsom restauranter, kiosker og mindre butikker. Karréens lejligheder er både leje-, andels- og ejerlejligheder, hvilket gør at beboersammensætningen er varieret og alsidig. Ligeledes er aldersfordelingen ret bred og bebyggelsen huser både studerende, familier med små børn, midaldrende og ældre. Udviklingsplanen og skitseforslaget er baseret på en stor grad af beboerinddragelse, hvilket både er et ønske fra Gårdlauget og fra Jes Vagnby Arkitekter. Beboerne anvender gårdrummet forskelligt og har forskellige behov og ønsker til udearealerne omkring deres bolig. Disse erfaringer og drømme til den fremtidige gård vil danne grundlag for udviklingsplanen og indretningen af forslaget. Foto fra Sølvtorvet. Denne præsentationsmappe er opbygget med en generel registrering af gården på de første fire sider. Derpå følger fire sider, der indeholder referat af afholdte beboermøder samt præsentation af koncepter og fokuspunkter herfra. Skitseforslaget samt beskrivelser af de konkrete tiltag optager sammen med økonomien og tidsplanen de sidste ti sider. GÅRDLAUGET Gårdlauget Sølvtorvet er et fælles gårdlaug for hele bebyggelsen og hele friarealet i gården. Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade Formand: Michael Gleerup Gården ARKITEKT JES V A GNB Y Skitse- og udviklingsforslaget er udarbejdet af arkitekt tegnestuen: ARKITEKTUR I D E N T I T E T Jes Vagnby - Arkitektur & Identitet Sølvgade 90, st København K Tlf: Mobil: Arkitekter: Jes Vagnby og Anne Fridberg 00

3 Registrering af gården Baseret på beboernes erfaringer og kommentar ved to beboermøde, afholdt d og Gårdens struktur: Opdeling - Adgang - Bevægelse Gårdens vestlige del mod Søerne Erhvervsparkering ved Sølvgade nr. 96 Gårdens østlige del mod Sølvtorvet Opdeling Adgang - privat port Gården er et langt fælles rum, der strækker sig fra Øster Søgade til Sølvtorvet. Gården opdeles i to mindre gårdrum pga. erhvervsparkering ved Sølvgade nr. 96. Gården opleves mest som to selvstændige gårdrum: en lille og smal afdeling mod søerne og en lidt større og bredere gård mod Sølvgade. Mellemzone Mellemzone Gangforløb/bevægelse Adgang - port Adgangen til gården sker via de 5 store porte samt igennem diverse kældernedgange ved bygningerne. Bevægelsen rundt i gården foregår primært i en gangzone langs bygningernes facader. Dette skaber en rumlig mellemzone, der indeholder gårdens fælles funktioner. Bevægelsen i gården er pga. gårdens opdeling i to afdelinger begrænset og beboere bevæger sig sjældent fra den ene afdeling til den anden - man bliver gerne i nærheden af egen bolig. Adgang - port Adgang - port Adgang - port Fælles gård Plantegning: Gårdens eksisterende forhold. Erhvervsparkering Port Gang-zone 01

4 Registrering af gården Gårdens service: Cykler - Affald - Tørrestativer Affaldspergola Affaldsopergola Affaldspergola Affaldspergola Affaldspergola Cykler - Affald - Tørrestativ Cykler udenfor parkering Gården har mange cykler, og det er tydeligt at antallet af cykler i gården er vokset igennem de seneste år. En hurtig optælling viser, at antallet af cykler parkeret i stativerne svarer til antallet af cykler udenfor stativerne. Cykler bliver parkeret fritstående langs facader, rundt omkring i diverse hjørner af gården eller op ad hække. Ligeledes er mængden af skraldespande vokset efter opførelsen af affaldspergolaer. Der er fem primære områder i gården til skraldespande, men områderne kan ikke optage alle affaldsspande, og derfor står der flere containere rundt om i gården. Områderne med affald er synlige i gården og om sommeren lugter det af skrald herfra. Lugt af affald Tørrestativ Gårdens anvendes også til at tørre tøj. Der er placeret i alt 13 tørrestativer i hele fællesgården. De benyttes fint i sommerperioden, dog ikke således at alle stativer er fyldte. Stativerne kritiseres for at være farlige med metalarme, der stikker ud i øjenhøjde. Cykel-pergola Cykel-pergola Cykel-pergola Cykel-pergola Ekstra cykler i gården Cykle op ad hæk Affalds- pergola Cykel-pergola Ekstra container Tørrestativ 02

5 Registrering af gården Gårdens beplantning Træ Stort træ Stort træ Stort Træ Beplantning - Legeplads Hæk langs pergola - affald Træ/bed Buske langs pergola - cykel Træer og hæk v. legeplads Hæk langs pergola - affald Beplantning: Gården har mange træer og planter og indeholder en stor variation imellem høje træer, kantede hække og flotte blomster. Beplantningen i gården varierer fint i forhold til årstiderne og springer ud på forskellige tidspunkter. Planter og træer tilfører gården en variation af farver og en stor grøn værdi. Beplantningen har vokset sig tæt og tiltrækker ligeledes fugleliv og insekter. Gården har enkelte store træer, der kaster skyggeområder og tager en del sol fra gården. Stor skygge Legeplads: Legepladsen er placeret i gårdens fælles midterzone. Den anvendes ikke særligt meget og indeholder to standard legeredskaber, der er i lidt kedelig stand. På næste side omtales gårdens opholdsmuligheder. Gårdens borde og bænke, opholdspergola og nye private altaner. Bænk Altaner Altaner Legeplads Opholds pergola Beplantning ved pergola Roser ved pergola Private blomsterkrukker Legeplads Legeredskab 03

6 Registrering af gården Gårdens ophold - solen i gården Den grå farve: viser hvor skyggen rammer gårdens flade. Den gule farve: viser hvor solen rammer gårdens flade. Ophold Webersgade Sol/skygge: Diagram over solrige områder i gården. Diagrammet viser jævndøgn samt årets længste og korteste dag på tre forskellige tidspunkter; kl. 9.00, kl og kl Som det ses på tegningerne er gårdfacaden ud til Webersgade den mest solrige side af gården. Generelt er gården ikke særlig solrig, og der skabes hurtigt skygge fra de høje bygninger. På den længste dag på året forsvinder solen fra gårdens flade omkring kl. ca Siddemuligheder/ophold: Gårdens beboere opholder sig oftest foran egen bygning, og der er mange opstillinger af borde og bænke langs hele gårdens facade. Enkelte opholdszoner er placeret centralt i gården, men de fleste opholdsområder er nær ind- og udgange til boligerne. Altaner: Flere og flere af ejendommens lejligheder får altaner ud imod gården. Hvilket - lidt paradoksalt - på samme tid både mindsker brugen af gården og øger den sociale aktivitet i hele gårdrummet. Denne udvikling øger dels behovet for at gården visuelt bliver attraktiv at se på oppe fra, men den øgede kontakt mellem beboerne på altanerne skaber potentielt behov for yderligere mødesteder i gården. Altanerne i forbindelse med de høje stueetager kan give overdækning for cykler, barnevogne, etc længste dag 21.03/09 - jævn døgn korteste dag Sølvgade Kl Kl Kl e i gården Opholds-pergola Nye altaner 04

7 Beboermøde Beboerinddragelse og Demokracity I en tid hvor udviklingen bevirker at flere og flere beslutninger tages globalt øges behovet for nærdemokrati og medindflydelse - Demokracity. Demokracity er skabt af denne udvikling og eksponerer behovet for at borgerne inddrages og overtager udviklingen af deres eget nærområde. Demokracity baserer sig på en bred bæredygtighed, der både består af socialt-, økonomisk-, miljømæssig- og funktionel bæredygtighed. Beboermøde tirsdag d. 9. aug. - kl Gårdlauget har besluttet at opfriske vores fælles gård og skabe en fremtidig udviklingsplan for arealerne. Alle beboere i karreen inviteres hermed til møde, for at være med til at give input til gårdens fremtidige indhold. Arkitekt Jes Vagnby vil til mødet give et oplæg og efterfølgende bearbejde indkomne ideer. Beboermødet afholdes ved gårdens legeplads v/sølvgade 90. Vi håber at se rigtig mange - Vel mødt Invitation til beboermøde - omdelt i hele bebyggelsen. Med venlig hilsen Gårdlauget og Jes Vagnby Arkitekter? Hvilke drømme har du til gården? Sølvgade nr. 90 MØDESTED Et opfølgende møde afholdes d. 23 aug. Inspiration til mødet: Anvendelsesmuligheder for børn, unge, voksne og ældre. Zoner til cykelparkering, affald, storskrald, opholdsarealer, grillområde, legeplads. Bevoksning, nyttehaver, farver, kunst, belysning, støj, miljø, regnvandsopsamling, altanpolitik, møblement, tryghed, bæredygtighed mm. JES V A GNB Y ARKITEKTUR I D E N T I T E T I udviklingsplanen vedrørende Sølvtorvets fællesgård er Beboermøde tirsdag d. 9. aug. - kl bebyggelsens beboer blevet inddraget i processen på 2 beboermøder afholdt hhv. 9/8 og 23/ Her fik alle Gårdlauget har besluttet at opfriske vores fælles gård og skabe en fremtidig udviklingsplan for arealerne. Alle beboere i karreen inviteres hermed til møde, for at være med til at give input til gårdens fremtidige indhold. mulighed for at fortælle om deres ideer, ønsker og bemærkninger vedrørende gårdens tilstand og fremtid. Arkitekt Jes Vagnby vil til mødet give et oplæg og efterfølgende bearbejde indkomne ideer. Beboermødet afholdes ved gårdens legeplads v/sølvgade 90. Ved at inkludere beboerne aktivt i opstarten af processen Vi håber at se rigtig mange - Vel mødt synliggøres deres behov og visioner for gården. Det gør dels Med venlig hilsen Gårdlauget og Jes Vagnby Arkitekter at den kommende udviklingsplan kan baseres direkte på beboernes udsagn og styrker ligeledes at beboernes tilhørsforhold til gårdens fremtidige du til gården udseende? og MØDESTED form.? Hvilke drømme har Sølvgade nr. 90 En bys skønhed afhænger ikke mindst af, hvordan dens borgere interagerer med deres by. Et opfølgende møde afholdes d. 23 aug. Inspiration til mødet: Anvendelsesmuligheder for børn, unge, voksne og ældre. Zoner til cykelparkering, affald, storskrald, opholdsarealer, grillområde, legeplads. Bevoksning, nyttehaver, farver, kunst, belysning, støj, miljø, regnvandsopsamling, altanpolitik, møblement, tryghed, bæredygtighed mm. Den næstfølgende side (side 06) er et referat af det første beboermøde, hvor personer deltog. JES V A GNB Y ARKITEKTUR I D E N T I T E T 05

8 Beboermøde Referat fra beboermøde d. 9. aug 2011 Det praktiske Det sjove Cykler i gården. Opholdsarealer i gården. Grønne tiltag i gården. - Cykelparkering op af gavlene, for at friholde areal i midten af gården. - Skabe mere cykelparkering, idet mængden af cykler er forøget. - Overdækning af cykelpergolaer, for at undgå nedfald af blade og grene. - Faste cykelparkeringszoner således at cyklerne samles bestemte steder jævnt fordelt over gården. - er ved jorden i stedet for de høje stativer, der griber om cykelstyret. Det giver mulighed for at låse cyklen fast til sta tivet. - Grillområde med fast grill og bord/bænke. - Overdækket areal for ly af vind og regn. - Midlertidige tage eller flytbare parasoller. - Lange tørresnore i stedet for de nuværende tørrestativer, der er farlige (metalarme). - Hængekøjer. - Stort areal der kan optage forskellige gårdaktiviteter. - private områder tæt ved egen bolig. - Nyttehaver/ kolonihaver til dyrkning af krydderurter og grønt. - Vandopsamling. - Vertikale haver med beplantning op af vægge eller stativer. - Fuglekasser samt buske og træer der tiltrækker fugle, bier og sommerfugle. - Bevare den eksisterende beplantning; træer, buske, blomster, osv. - Grønne tage med mos og græs. - Solceller og byvindmøller. - Græsplæne. Affald i gården. Leg og spil i gården. Kunst i gården. - Containere udenfor affaldspergolaerne forstyrrer gårdens rum - de roder og de lugter. - Affaldsområderne bør tildækkes. Ligeledes bør de overdækkes for at undgå nedfaldsblade og fugleklatter. - Anskaffelse af glascontainer samt batteriaffaldsspand. - Aldersopdelt legeplads. - Boldbur. Muligvis indhegnet og aflåst. - Boldspil. - Legehus til børn og unge. Muligvis hævet op over jorden. - Bordfodbold. - Bordtennis. - Bane til petanque og vikingespil. - Cykelbane for børn. - Farver, bemalede flader. - Kunst der tillader leg, spil eller ophold. - Interessant belysning der ligeledes vil være tryghedsskabende. Sikkerhed. Det lovmæssige Friareal i gården. Gården skal opfylde kommunens krav om friareal og bebyggelsesprocent. Det betyder for fællesgården, at der som udgangspunkt ikke må bygges flere mellemhuse eller flere lukkede overdækninger, idet gården netop opfylder kravene om friareal. Gårdens fordeling imellem bebyggelse og friareal er godkendt, men friarealet ikke må minimeres i forhold til det eksisterende. Godkendelsen af f.eks. overdækning af eksisterende cykelpergolaer skal derfor vurderes og godkendes af kommunen inden det kan iværksættes. Trods en minimering i friarealet var kommunen positiv overfor forslaget, idet konstruktionen allerede eksisterer og anvendes til cykelparkering og ikke udendørs ophold. Der er ønske om en øget sikkerhed i gården. Det betyder at de 5 porte skal være aflåste og at porten til erhvervsparkeringen yderligere skal have elektrisk åbning og lukning. Brand. I tilfælde af brand i bebyggelsen sker redningen fra gadesiden og der er derfor ikke særlige brandkrav til gården. Motorcykler. Parkering i gården sker efter gårdlaugets eget reglsæt. Gården er privat og sætter derfor selv rammerne for parkering af motorcykler o.lign. 06

9 Fokuspunkter - ny praktiske tiltag Beskrivelse af gårdens nye udviklingsplan. De praktiske fokuspunkter for skitseforslaget bliver yderligere beskrevet på denne side og de tre nye torve bliver uddybet på den følgende side (08). Alle bemærkninger og kommentarer fra beboermøderne er bearbejdet til et samlet skitseforslag. Forslaget indeholder en masse praktiske tiltag, der varetager de funktionelle forbedringer af gården, såsom forøget cykelparkering og mindre synlige affaldscontainere. Derudover tilføres gården tre nye torve, der imødekommer nogle af beboernes ønsker og drømme. De tre torve har forskelligt indhold og bidrager til gården med en række nye muligheder og tilbud ydermere skabes der variation i gårdrummet, idet de tre torve har hver sin karakter og stemning. De praktiske tiltag udføres over hele gården og forbedrer det generelle cykelproblem, forskønner de triste pergolaer, beholder de gode opholdsmuligheder samt forstærker den eksisterende beplantning. Cykelparkering: Flere cykelstativer i gården. Stativerne placeres tæt ved de store porte og indgange til gården og primært i gårdens skyggeside. I alt opgraderes gården med 7 nye cykelstativer. To af de eksisterende cykel-pergolaer overdækkes med et grønt tag og ved de resterende pergolaer fortættes den vilde bevoksning, så der skabes bedre ly og beskyttelse for cyklerne. De grønne tage skal dog godkendes af kommunen inden de kan opføres. Affald: Alle eksisterende pergolaer beklædes med en ny og tættere træbeklædning, der formindsker det direkte indsyn til affaldscontainerne samt fjerner en smule af lugtgenerne. Hvor det er muligt bevares den eksisterende beplantning op af træværket, samt fortættes som overdækning. To affaldsområder forstørres. Muligheden for at udvide andre affaldsområder er ret begrænset, og de fritstående affaldscontainere, der primært tilhører erhverv-lejemål med restaurant og madlavning, er således fortsat en åben problemstilling. De individuelle og nære opholdsområder: Der fastholdes en jævn fordeling af opholdsområder nær boligernes trappeopgange. Dette er områder med borde og bænke og mulighed for placering af private blomsterkrukker o. lign. Langs facaden placeres flere steder nye og aflange tørrestativer, der flugter med bygningens facade og derfor ikke, som de eksisterende tørrestativer, rækker ud i gårdrummet. Disse nære opholdsområder bliver mere personlige og semi-private zoner, hvor folk fra naboliggende opgange mødes. Facaderækken ud til Webersgade er langt mere solrig end gårdfacaden ved Sølvgade. Fordelingen af borde og bænke forøges derfor langs gårdfacaden til Webersgade. Dette forlænger opholdsområdernes soltimer og udnytter gårdens muligheder for solrige udearealer optimalt. Der fastholdes selvfølgelig en række borde og bænke til boligerne ved Sølvgade, hvilket bevarer deres semi-private udeområde samt muligheden for at nyde morgen- og formiddagssolen om sommeren. Beplantning og belægning: Gårdens eksisterende beplantning bevares mest mulig. Der er dog enkelte steder, hvor der fjernes en hæk eller en lav busk. Generelt fortættes beplantning ved de eksisterende pergolaer, og der forsøges på udvalgte pergolaer af anvendes beplantningen som naturlig overdækning. Gårdens belægning bevares. Belægningen rummer fine detaljer og er af god kvalitet. Gården fastholder og forstærker det grønne udtryk med store træer, mindre træer, hække, buske og en variation af blomster og grønne overdækninger. Buske, hække og planter må gerne opgraderes, suppleres, passes og beskæres indenfor nuværende rammer. 07

10 Fokuspunkter - De 3 nye torve Det sociale torv: Et socialt torv bliver gårdens største åbne område. Torvet indeholder flere forskellige opholds- og siddemuligheder og tilbyder gården et stort mødested med plads til mange mennesker og aktiviteter. Torvet rummer gårdens legeplads, hvis areal er lidt formindsket i forhold til den eksisterende legeplads. Til de mindste børn placeres én af gårdens nuværende sandkasser i forlængelse af legepladsen. Idet legepladsen formindskes udlægges det resterende område med armeret græs. Legepladsen, sandkassen og græsplænen bliver et større sociale område for børn og deres forældre - området har forskelligartet underlag og indbyder til forskellige lege og ophold. Et andet område af torvet inviterer beboerne til grill, spisning og ophold ved borde og bænke. Området afskærmes med en beplantning af rosenbuske og klematis. Et enkelt solsejl kan i sommerperioden spændes henover arealet og skærme for sol og lidt sommerregn. Et opholdstårn eller et stort legehus udgør torvets tredje element. Dette placeres ved de to eksisterende mellemhuse. Opholdstårnet er hævet på over terræn og indeholder et interessant rum med udkig til himlen og et vindue med udsyn ned langs gårdrummet. Konstruktionen af legehuset giver hele gården et visuelt og anderledes præg og tilfører gården identitet og personlighed. Tilsammen indbyder det sociale torvs elementer til forskellige former for ophold og giver mulighed for at afholde gårdfester, loppemarkeder og møde karréens andre beboere på et større torv. Det sociale torv placeres ved den nuværende legeplads, hvor gården er tilstrækkelig bred og rummelig. Legeplads 3-10 år Sandkasse 1-3 år Ophold Forældre Opholdstårn 10 år - Graffiti Det aktive torv: Basketballnet Et aktivt torv vil imødekomme beboernes ønsker om sport og spil i gården. Torvets stemning er aktiv og urban med et stort graffiti-motiv på én af mellembygningernes facader samt basketball-net og metalrør til at kravle og lege på. Graffiti-motivet tilfører gården klare farver og et stort kunstværk, der giver gården en særlig karakter. Torvet rummer ligeledes mulighed for boldspil - et fritstående basketball-net med afstribninger i belægningen og et designet bordtennisbord, der kan adskilles til to selvstændige og mobile borde. Torvets underlag bliver et gummiunderlag i grånuancer. Belægningen er ideel til sport og fungerer godt som lege- og faldunderlag og dæmper ligeledes eventuel støj. Det aktive torv er placeret omkring mellembygningen ved Sølvgade nr. 92. Her anvendes mellembygningens grå facade til graffitimaleriet og de forskellige områder og niveauer afgrænser basketballbanen og zonen til bordtennis. I forbindelse med torvet etableres en lille blå kørebane. Kørebanen snor sig rundt i gården og her kan små cyklister og børn på rulleskøjter udfolde sig. Klatrebomme Boldspil Flagstang Det rolige torv: Det rolige torv er en lille grøn oase i den snævre afdeling af gården. Stemningen er afslappet med mulighed for nyttehaver til blomster, sommerfuglebuske, tomat- eller chiliplanter. Flisebelægningen er udskiftet med armeret græs, der både er slidstærkt og samtidig giver oplevelsen af græs imellem tæerne. På græsplanen placeres tre hængekøjer, som man både kan sidde og ligge i. Det rolige torv er tænkt som en lille kolonihave med græs, jord, blomster osv. Denne atmosfære kan yderligere forstærkes med en flagstang og et fuglehus eller foderbræt. I nærheden af torvet opstilles regnvandsbeholdere, der kan opsamle regnvandet som senere anvendes til at vande diverse planter og blomster. Hængekøjer Græsarmering Nyttehaver 08

11 Plantegning Planen er i denne digitale udgave opdelt på to sider - i den printede præsentationsmappe findes en samlet plan i 1:200 1.del af gården Det rolige torv Nr. 11 Nr. 13 Nr. 19 Nr. 17 Nr. 15 Nr. 21 Nr. 36 Opholds torv Tørrestativ Lukket grønt-tag Affaldsomr. Nyttehaver Sandkasse Græsarmering Hængekøjer Fuglehus Fliser Bevokset tag Affaldsomr. Fodgængerfelt Erhvervsparkering Affaldsomr. Lukket grønt-tag Flagstang Belysning Bevokset tag Tørrestativ Lukket grønt-tag Nr. 104 Nr. 102 Nr. 100 Nr. 98 Nr. 96 Nr. 94 Lukket port Lukket port m. elektronisk åbning

12 Plantegning 2.del af gården Det aktive torv Det sociale torv Lukket port Nr. 1 Nr. 5 Nr. 3A Nr. 3B Nr. 7 Nr. 9 Nr. 11 Lukket grønt-tag Basketstander Klatre bomme Gummiunderlag Bordtennis/mobile borde Belysning Siddetrappe Nr. 92A Overhængende altaner Bevokset tag Affald og cykelstativ Kørebane Klatretårn m. hængebro og rutchebane Legeplads Sandkasse Græsarmering Siddemøbler Bænk Tørrestativ Belysning Siddetrappe Opholdstårn Storskrald Fælles grill Solsejl Nr. 3A+B. Depot Nr. 86. Pulterrum Affaldsomr. Evt. halvtag Tørrestativ Gummiunderlag Kørebane Grøn afskærmning Tørrestativ Affald - pap og papir Lukket port Bænk Nr. 94 Nr. 92 Nr. 90 Nr. 88 Nr. 86 Nr. 84 Lukket port 09

13 Plantegning med gårdens ændringer Planen er i denne digitale udgave opdelt på to sider - i den printede præsentationsmappe findes en samlet plan i 1:200 1.del af gården Planen nedenfor viser de ændringer som sker med gården frem imod gårdens nye indretning. Ændringerne omhandler nye cykelstativer samt flyttede cykelstativer. Ny beklædning på pergolaerne samt grønne tiltag og placering af nye tørrestativer. På de tre nye torve sker der selvfølgelig en del ændringer og både nye elementer og store ændringer vil blive udarbejdet. Disse ændringer er skrevet med grå skrift. Det rolige torv er Pergolaer Begrønning Diverse Nye elemeter til de 3 torve Planen giver et lille overblik over udviklingsplanens omfang. Nr. 11 Nr. 19 Nr. 17 Nr. 15 Nr. 13 Nr. 21 Flyttet cykelstativ Nyttehaver Nyt cykelstativ Nyt cykelstativ Ny beklædning Fjerne hæk Nyt tørrestativ Ny grønt tag Hængekøjer Fliser Flagstang Græsarmering Fuglehus Belysning Ny beklædning Nyt tørrestativ Ny beklædning Nyt grønt tag Ny beklædning Ny opstribning Nyt cykelstativ Fjerne hæk Ny grønt tag Ny beklædning Nr. 104 Nr. 102 Nr. 100 Nr. 98 Nr. 96 Nr. 94

14 Plantegning 2. del af gården Det aktive torv Det sociale torv Nr. 1 Nr. 11 Nr. 9 Nr. 7 Nr. 5 Nr. 3 Nyt cykelstativ Nyt tørrestativ Klatre bomme Nyt cykelstativ Fortætte beplantning Fjerne opholdspergola Ny hæk Nyt cykelstativ Ny grønt tag Ny beklædning Kørebane Gummiunderlag Rampe Basketstander Bordtennis/mobile borde Fjerne hæk Belysning Siddetrappe Fortætte bevoksningen på taget Ny beklædning Nyt cykelstativ Fjerne hæk Flytte sandkasse Klatretårn m. hængebro og rutchebane Siddemøbler Fjerne hæk Græsarmering Belysning Fælles grill Solsejl Fortætte beplantning Siddetrappe Ny beklædning Opholdstårn Ny beklædning Evt. nyt halv tag Ny beklædning Ny hæk Nyt cykelstativ Flyttet cykelstativ Ny pergola Nyt tørrestativ Nyt tørrestativ Nr. 94 Nr. 92 Nr. 90 Nr. 88 Nr. 86 Nr

15 De praktiske tiltag Referencebilleder af de nye tiltag Sedum-Urt-Græs Sagnlandet, Lejre Fodgængerovergang ved parkeringsområde Røde og hvide striber på belægningen Beklædning af alle eksisterende pergolaer med trælister. De grønne tage på pergolaerne er enten lukkede grønne tage med mos og græs eller en fortætning af den eksisterende vilde bevoksning. Nye cykelstativer - Gode parkeringsmuligheder for mange typer af cykler samt gode muligheder for at fastlåse sin cykel til stativet. Ny belysning, der både tilfører gården et kunstnerisk element og oplyser gårdens 3 nye torve. Områderne med nærophold anvender gårdens eksisterende møblement, men får nye tørrestativer. Sommerhus, Asserbo Sedum - Mostag vildt voksende tag Sedum-Urt-Græstag Eksisterende borde og bænke Tørrestativ Private blomsterkrukker 11

16 Det sociale torv Referencebilleder Mobile siddemøbler Eksisterende bord/bænk Fælles grill Visualisering af det sociale torv. Legetårn f.eks. fra kurtzweil Eksisterende sandkasse og grusunderlag på legepladsen Eksisterende fliser Græsarmering Eksisterende buske Eksisterende klematis Eksisterende roser Solsejl 12

17 Det aktive torv Referencebilleder Siddetrappe i metal Grafitti maleri Visualisering af det aktive torv. Graffiti motiv Basketball stander og net Klatre bomme Gummiunderlag Mobile borde - der kan kobles Blå kørebane til cykler o.lign. sammen og anvendes til bordtennis 13

18 Det rolige torv Referencebilleder Hængekøjer Opsamling af regnvand Flagstang Visualisering af det rolige torv. Sidde træstub Nyttehaver af store byggeaffaldspose. Beklædt med trælister. Bærbuske Fuglekasse/foderbræt Chiliplanter Græsarmering Betonfliser i gangzone Tomatplanter Sommerfuglbusk 14

19 Det Udviklingsplan rolige torv + Økonnomi Udviklingen af gården i faser... Forslaget til gårdens tidsmæssige og økonomiske udviklingsplan er en vurdering af projektets omkostninger, den nuværende tilstand af gårdens pergolaer og udstyr samt en registrering af påtrængende behov og mangler. Prioriteringen er derfor at gårdens praktiske og funktionelle forbedringer bliver opstartet først. Det vil direkte forbedre beboernes kritikpunkter og højne niveauet af gården. Derefter kan de tre torve udarbejdes og tilføre gårdens dens merværdi og styrke gårdens karakter. De praktiske forbedringer Det sociale torv Det rolig og det aktive torv 1. fase: - Anskaffe af nye cykelstativer. - Etablere det store fodgængerfelt ved erhvervsparkeringen. (- Klargørelse) 3. fase: 6. fase: - Legepladsen samt etablering af græsarmering i det område som legepladsen formindskes. - Det rolige torv inkl. inventar: hængekøjer, flagstang, nyttehaver osv. 2. fase: 4. fase: 7. fase: - Beklædning af alle pergolaer med trælister. - Etablering af grønne tage på udvalgte pergolaer. Samt forbedre den vilde bevoksning på de resterende pergolaer. - Udbygning af 2 pergolaer til affaldcontainer. - Nedrivning af opholdspergola ved Sølvgade 88. (klargøring til det sociale torv) - Det sociale torv incl. inventar: grill, solsejl, alternative siddemøbler. 5. fase: - Det aktive torv inkl. inventar og afmærkning af kørebane. - Opholdstårnet ved det sociale torv. Fonde - eksempler Realdania Fonden: Realdania støtter projekter der gør en forskel for det byggede miljø i Damnark, samt til nytænkende ideer der øger livskvaliteten i lokalområdet. Udfyld ansøgningsskema. Skemaet findes Tuborgs grønne fond: Støtter til enkle konkrete tiltage, såsom møbler, sportsredskaber o.lign, der kan skabe aktiviteter og glæde. Skriv ansøgning. Læs mere: Nordea-fonden: Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; I Nordea-fonden forstås det gode liv som menneskelige aktiviteter, der drives af optimisme, engagement og livslyst Skriv ansøgning. Læs mere: 15

20 Gårdlauget Huskeliste til Gådlauget Ektra emner til debat Affald: - Affaldscontainer fra erhvervslejemål. En fremtidig politik. - Hvor tit skal affladscontainerne tømmes. Sikkerhed/brand: - Hvordan udarbejdes lukningen af portene, således at sikkerheden i gården stiger. - Må motorcykler parkeres i gården. Vedligeholdelse: - Bedre vedligeholdelse af eksisterende træer og planter. Udskifn ing af udgåede planter. - Rengøring under nyankomne altaner - er det med i gårdmandens arbejdsbeskrivelse. Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 BILAG 3 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 3 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen ØST Ravnsborggade 13-21C, Skt. Hans Gade 15-23, Skt. Hans Gade Passage 2-4 og 1-11, Fælledvej 14-18 samt Fælledvejens Passage 2-12 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Odins Tværgade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Odins Tværgade-karréen BILAG 2 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Odins Tværgade-karréen Adresse: Jagtvej 119-125, Odinsgade 2-6, Odins Tværgade 2-6 og P.D Løvs Allé 1-5 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 2016 at sende dette forslag

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads Skt. Kjelds Plads 1-5, Skt. Kjelds Gade 23-33, Ourøgade 19-33, Bryggervangen 12-24 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 26. maj 2015 at

Læs mere

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave.

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. BILAG 2 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Alsgadekarréen ALSGADE 2-4, DANNEVIRKEGADE 1-13, NY CARLSBERGVEJ 27-29 OG ENGHAVEVEJ 56-64 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 2 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Alsgadekarréen ALSGADE 2-4, DANNEVIRKEGADE 1-13, NY CARLSBERGVEJ 27-29 OG ENGHAVEVEJ 56-64 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag i høring.

Læs mere

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Smallegade 1 2000 Frederiksberg København 20.04.2017 Ansøgning om byggetilladelse Nye boliger i eksisterende tagetage på Duevej 58-60 og Mariendalsvej

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen BESLUTNING Bilag 2 FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. Den fælles gårdhave etableres af Teknik-

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen Øresundsvej 27 37, Rødegård 2 18, Lyongade 24 38, Spaniensgade 21 27 Borgerrepræsentationen har XX.YY.2012 godkendt Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Bilag 2. Forslag til byfornyelsesbeslutning. af fælles gårdanlæg i Sundevedsgade-karréen Ydre Vesterbro

Bilag 2. Forslag til byfornyelsesbeslutning. af fælles gårdanlæg i Sundevedsgade-karréen Ydre Vesterbro Bilag 2. Forslag til byfornyelsesbeslutning om etablering af fælles gårdanlæg i Sundevedsgade-karréen Ydre Vesterbro Maj 2008 Byfornyelsesforslaget viser de overordnede retningslinier for, hvordan gården

Læs mere

2 af 10 - Uderum for alle til alle

2 af 10 - Uderum for alle til alle Uderum for alle til alle Opholdsplads v P-plads kan godt være hyggelig når Pplads er grøn! (Uglevang DAB) Halvprivat zone som beboere bruger (sibeliusparken DAB) Uderum skal have forskellige rum Det kan

Læs mere

Beslutning. Dovregade karréen. Sundholmsvej 77-79, Dovregade 2-6, Romsdalsgade 6-10, Kurlandsgade 30-32

Beslutning. Dovregade karréen. Sundholmsvej 77-79, Dovregade 2-6, Romsdalsgade 6-10, Kurlandsgade 30-32 Beslutning FÆLLES GÅRDHAVE Bilag 3 Dovregade karréen Sundholmsvej 77-79, Dovregade 2-6, Romsdalsgade 6-10, Kurlandsgade 30-32 Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet byfornyelsesbeslutning om indretning

Læs mere

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik.

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik. workshop 1 - inspirationsark - INDRETNING Generelt ønskes der forberedt for VM og TT i alle lejligheder. Det skal dog være op til den enkelte, om man ønsker at installere egen VM og TT i boligen. Det er

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE BILAG 2 BESLUTNING. Bergthorasgadekarréen Adresse: Bergthorasgade 2-12, Isafjordsgade 14-16, Halfdansgade 7-13 og Snorresgade 5-7

FÆLLES GÅRDHAVE BILAG 2 BESLUTNING. Bergthorasgadekarréen Adresse: Bergthorasgade 2-12, Isafjordsgade 14-16, Halfdansgade 7-13 og Snorresgade 5-7 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Bergthorasgadekarréen Adresse: Bergthorasgade 2-12, Isafjordsgade 14-16, Halfdansgade 7-13 og Snorresgade 5-7 BILAG 2 Borgerrepræsentationen har xx. xx 2017 truffet byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012. GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB EIF Sølvgade 102-104 vi Advokat Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18 1220 København K 20. juni 2012 Ejd. 523 BSAlmga Sekr.: May-Britt Gad Andresen Direkte nr.:

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 13 beboere 17 var med på gårdvandringen. Dorte

Læs mere

Workshop om udvikling af Byparken

Workshop om udvikling af Byparken Referat Workshop om udvikling af Byparken [Vælg datoen] Ørestad City, Sejlhuset, den 28. maj 2013 kl. 19.00 21.00 Oplægsholdere: Referenter: Facilitator: Antal deltagere: Bilag: Mikala Berg Dueholm, bestyrelsesformand

Læs mere

gaardrum.dk Friedemann Rüter landskabsarkitekt Forretningsfører Kontakt: BK339@gaardrum.dk gaardrum.dk

gaardrum.dk Friedemann Rüter landskabsarkitekt Forretningsfører Kontakt: BK339@gaardrum.dk gaardrum.dk gaardrum.dk Friedemann Rüter landskabsarkitekt Forretningsfører Kontakt: BK339@gaardrum.dk gaardrum.dk Indledning/velkomst/baggrund Præsentation af rådgivere Borgerindragelse - processen Eksisterende forhold

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4 Projekttemamøde vedrørende udearealer og byggelogistik Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-03-12 PROGRAM 19.00-19.45 Udearealer og byggelogistik 19.45-20.45 Arbejde

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Musvågevejkarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Musvågevejkarréen BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Musvågevejkarréen Ørnevej 46-52, Musvågevej 1-11, Frederikssundsvej 43 og 47 og Lærkevej 2-16 Borgerrepræsentationen har 26. maj 2016 truffet byfornyelsesbeslutning om indretning

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 4 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9-11 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

2. skitsemøde: sidst i august/i starten af september 2015 indkaldelse følger Svarfrist for kommentarer til skitseforslaget: 3.

2. skitsemøde: sidst i august/i starten af september 2015 indkaldelse følger Svarfrist for kommentarer til skitseforslaget: 3. Notat fra 1. skitsemøde 24. juni 2015, BK 322 Korsikavej Til stede: Beboere Susanne Møller Ditte Dibber Henriette Jagd Iben Stadi Lissie Jensen Susannah K Clara Waage Eirikur Einarsson Michael Hansen Janne

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Friarealforbedring i karré 169 Slotsgade / Thorsgade / Ved Volden / Østervold Ved Volden Østervold Thorsgade Slotsgade Juni 2011 Baggrunden for projektet I forbindelse med tilsagn

Læs mere

Mødesteder, bænke og trivsel

Mødesteder, bænke og trivsel Mødesteder, bænke og trivsel Brug erfaringerne fra arkitekters brugerundersøgelser, når du vil forbedre uderummet. Overgangen mellem huse og uderum kræver fx særlig opmærksomhed, hvis du vil skabe liv

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Bergthorasgadekarréen Adresse: Bergthorasgade 2-12, Isafjordsgade 14-16, Halfdansgade 7-13 og Snorresgade 5-7

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Bergthorasgadekarréen Adresse: Bergthorasgade 2-12, Isafjordsgade 14-16, Halfdansgade 7-13 og Snorresgade 5-7 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Bergthorasgadekarréen Adresse: Bergthorasgade 2-12, Isafjordsgade 14-16, Halfdansgade 7-13 og Snorresgade 5-7 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 3.10. 2016 at sende dette forslag

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevængetkarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevængetkarréen BILAG 5 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevængetkarréen Gl. Jernbanevej 1-11, Valby Langgade 21A-B, Kirkevænget 2-6. Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet byfornyelsesbeslutning om indretning af

Læs mere

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG Idéoplæg for udearealer Beskrivelse af udearealer: Naturen og nærmiljøet omkring skolen rummer et stort potentiale: Det er her man får det første indtryk af skolen, det

Læs mere

OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER

OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER Begge vores varmecentraler skal udskiftes, da de er slidte, og vi ønsker ikke at fyre for fuglene til vinter. Vores genbrugsgård er nedslidt, og skal renoveres. Kommunen vil

Læs mere

Naboskabsundersøgelsen 2011

Naboskabsundersøgelsen 2011 Program Velkomst Kort oplæg om naboskabsundersøgelsen (15min) Rundtur i huset, kaffe & kage og rygepause Præsentation af hjemmesiden (10 min) Spørgsmål og ideer til brug af huset og naboskabsundersøgelsen

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194

Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194 Bilag 5 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194 Borgerrepræsentationen har XX. YYY 2015 truffet byfornyelsesbeslutning om indretning

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet

Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet Att. Projektleder Mai Hammer og Kaj Mortensen Dato: 2014.02.25 Rev. A Kontaktoplysninger: Elverdal A/S

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Thomas Laubsgade 1-17, Kildevældsgade 69-75, Helsingborggade 2-12, Landskronagade 54-60

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Thomas Laubsgade 1-17, Kildevældsgade 69-75, Helsingborggade 2-12, Landskronagade 54-60 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE BILAG 1 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Thomas Laubsgade 1-17, Kildevældsgade 69-75, Helsingborggade 2-12, Landskronagade 54-60 Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Cityringkarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Cityringkarréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Cityringkarréen Ørnevej 2, Nordre Fasanvej 234-252 og Frederikssundsvej 3 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag i høring. Frem til den xx.yy 201x

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG BAGGRUND BAGGRUND I forlængelse af opførelsen af etape 3, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere