Udviklingsplan for gården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for gården"

Transkript

1 Udviklingsplan for gården Sølvtorvet, Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade September 2011 Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade

2 Fælles gård - Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade 1307 Københvan k Skitseforslag og præsentationsmappen Denne mappe er et skitseforslag og en udviklingsplan til fællesgården ved Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade. Projektet er opstartet af Gårdlauget, der varetager hele gårdens udearealer samt gårdens vedligeholdelse, fremtid og udvikling. Gårdlauget har fremlagt et ønske om at forbedre gården over 5-10 år og har i den anledning inviteret tegnestuen Jes Vagnby Arkitekter til at udarbejde forslaget. Gården er centralt placeret i indre København ved søerne og Østre Anlæg indenfor kort afstand. Karréen omkransende fællesgården består hovedsagelig af 5-etages byggerier, der primært indeholder lejligheder til beboelse og kun få erhvervsejendomme. I karréens stueetage er der enkelte erhverv såsom restauranter, kiosker og mindre butikker. Karréens lejligheder er både leje-, andels- og ejerlejligheder, hvilket gør at beboersammensætningen er varieret og alsidig. Ligeledes er aldersfordelingen ret bred og bebyggelsen huser både studerende, familier med små børn, midaldrende og ældre. Udviklingsplanen og skitseforslaget er baseret på en stor grad af beboerinddragelse, hvilket både er et ønske fra Gårdlauget og fra Jes Vagnby Arkitekter. Beboerne anvender gårdrummet forskelligt og har forskellige behov og ønsker til udearealerne omkring deres bolig. Disse erfaringer og drømme til den fremtidige gård vil danne grundlag for udviklingsplanen og indretningen af forslaget. Foto fra Sølvtorvet. Denne præsentationsmappe er opbygget med en generel registrering af gården på de første fire sider. Derpå følger fire sider, der indeholder referat af afholdte beboermøder samt præsentation af koncepter og fokuspunkter herfra. Skitseforslaget samt beskrivelser af de konkrete tiltag optager sammen med økonomien og tidsplanen de sidste ti sider. GÅRDLAUGET Gårdlauget Sølvtorvet er et fælles gårdlaug for hele bebyggelsen og hele friarealet i gården. Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade Formand: Michael Gleerup Gården ARKITEKT JES V A GNB Y Skitse- og udviklingsforslaget er udarbejdet af arkitekt tegnestuen: ARKITEKTUR I D E N T I T E T Jes Vagnby - Arkitektur & Identitet Sølvgade 90, st København K Tlf: Mobil: Arkitekter: Jes Vagnby og Anne Fridberg 00

3 Registrering af gården Baseret på beboernes erfaringer og kommentar ved to beboermøde, afholdt d og Gårdens struktur: Opdeling - Adgang - Bevægelse Gårdens vestlige del mod Søerne Erhvervsparkering ved Sølvgade nr. 96 Gårdens østlige del mod Sølvtorvet Opdeling Adgang - privat port Gården er et langt fælles rum, der strækker sig fra Øster Søgade til Sølvtorvet. Gården opdeles i to mindre gårdrum pga. erhvervsparkering ved Sølvgade nr. 96. Gården opleves mest som to selvstændige gårdrum: en lille og smal afdeling mod søerne og en lidt større og bredere gård mod Sølvgade. Mellemzone Mellemzone Gangforløb/bevægelse Adgang - port Adgangen til gården sker via de 5 store porte samt igennem diverse kældernedgange ved bygningerne. Bevægelsen rundt i gården foregår primært i en gangzone langs bygningernes facader. Dette skaber en rumlig mellemzone, der indeholder gårdens fælles funktioner. Bevægelsen i gården er pga. gårdens opdeling i to afdelinger begrænset og beboere bevæger sig sjældent fra den ene afdeling til den anden - man bliver gerne i nærheden af egen bolig. Adgang - port Adgang - port Adgang - port Fælles gård Plantegning: Gårdens eksisterende forhold. Erhvervsparkering Port Gang-zone 01

4 Registrering af gården Gårdens service: Cykler - Affald - Tørrestativer Affaldspergola Affaldsopergola Affaldspergola Affaldspergola Affaldspergola Cykler - Affald - Tørrestativ Cykler udenfor parkering Gården har mange cykler, og det er tydeligt at antallet af cykler i gården er vokset igennem de seneste år. En hurtig optælling viser, at antallet af cykler parkeret i stativerne svarer til antallet af cykler udenfor stativerne. Cykler bliver parkeret fritstående langs facader, rundt omkring i diverse hjørner af gården eller op ad hække. Ligeledes er mængden af skraldespande vokset efter opførelsen af affaldspergolaer. Der er fem primære områder i gården til skraldespande, men områderne kan ikke optage alle affaldsspande, og derfor står der flere containere rundt om i gården. Områderne med affald er synlige i gården og om sommeren lugter det af skrald herfra. Lugt af affald Tørrestativ Gårdens anvendes også til at tørre tøj. Der er placeret i alt 13 tørrestativer i hele fællesgården. De benyttes fint i sommerperioden, dog ikke således at alle stativer er fyldte. Stativerne kritiseres for at være farlige med metalarme, der stikker ud i øjenhøjde. Cykel-pergola Cykel-pergola Cykel-pergola Cykel-pergola Ekstra cykler i gården Cykle op ad hæk Affalds- pergola Cykel-pergola Ekstra container Tørrestativ 02

5 Registrering af gården Gårdens beplantning Træ Stort træ Stort træ Stort Træ Beplantning - Legeplads Hæk langs pergola - affald Træ/bed Buske langs pergola - cykel Træer og hæk v. legeplads Hæk langs pergola - affald Beplantning: Gården har mange træer og planter og indeholder en stor variation imellem høje træer, kantede hække og flotte blomster. Beplantningen i gården varierer fint i forhold til årstiderne og springer ud på forskellige tidspunkter. Planter og træer tilfører gården en variation af farver og en stor grøn værdi. Beplantningen har vokset sig tæt og tiltrækker ligeledes fugleliv og insekter. Gården har enkelte store træer, der kaster skyggeområder og tager en del sol fra gården. Stor skygge Legeplads: Legepladsen er placeret i gårdens fælles midterzone. Den anvendes ikke særligt meget og indeholder to standard legeredskaber, der er i lidt kedelig stand. På næste side omtales gårdens opholdsmuligheder. Gårdens borde og bænke, opholdspergola og nye private altaner. Bænk Altaner Altaner Legeplads Opholds pergola Beplantning ved pergola Roser ved pergola Private blomsterkrukker Legeplads Legeredskab 03

6 Registrering af gården Gårdens ophold - solen i gården Den grå farve: viser hvor skyggen rammer gårdens flade. Den gule farve: viser hvor solen rammer gårdens flade. Ophold Webersgade Sol/skygge: Diagram over solrige områder i gården. Diagrammet viser jævndøgn samt årets længste og korteste dag på tre forskellige tidspunkter; kl. 9.00, kl og kl Som det ses på tegningerne er gårdfacaden ud til Webersgade den mest solrige side af gården. Generelt er gården ikke særlig solrig, og der skabes hurtigt skygge fra de høje bygninger. På den længste dag på året forsvinder solen fra gårdens flade omkring kl. ca Siddemuligheder/ophold: Gårdens beboere opholder sig oftest foran egen bygning, og der er mange opstillinger af borde og bænke langs hele gårdens facade. Enkelte opholdszoner er placeret centralt i gården, men de fleste opholdsområder er nær ind- og udgange til boligerne. Altaner: Flere og flere af ejendommens lejligheder får altaner ud imod gården. Hvilket - lidt paradoksalt - på samme tid både mindsker brugen af gården og øger den sociale aktivitet i hele gårdrummet. Denne udvikling øger dels behovet for at gården visuelt bliver attraktiv at se på oppe fra, men den øgede kontakt mellem beboerne på altanerne skaber potentielt behov for yderligere mødesteder i gården. Altanerne i forbindelse med de høje stueetager kan give overdækning for cykler, barnevogne, etc længste dag 21.03/09 - jævn døgn korteste dag Sølvgade Kl Kl Kl e i gården Opholds-pergola Nye altaner 04

7 Beboermøde Beboerinddragelse og Demokracity I en tid hvor udviklingen bevirker at flere og flere beslutninger tages globalt øges behovet for nærdemokrati og medindflydelse - Demokracity. Demokracity er skabt af denne udvikling og eksponerer behovet for at borgerne inddrages og overtager udviklingen af deres eget nærområde. Demokracity baserer sig på en bred bæredygtighed, der både består af socialt-, økonomisk-, miljømæssig- og funktionel bæredygtighed. Beboermøde tirsdag d. 9. aug. - kl Gårdlauget har besluttet at opfriske vores fælles gård og skabe en fremtidig udviklingsplan for arealerne. Alle beboere i karreen inviteres hermed til møde, for at være med til at give input til gårdens fremtidige indhold. Arkitekt Jes Vagnby vil til mødet give et oplæg og efterfølgende bearbejde indkomne ideer. Beboermødet afholdes ved gårdens legeplads v/sølvgade 90. Vi håber at se rigtig mange - Vel mødt Invitation til beboermøde - omdelt i hele bebyggelsen. Med venlig hilsen Gårdlauget og Jes Vagnby Arkitekter? Hvilke drømme har du til gården? Sølvgade nr. 90 MØDESTED Et opfølgende møde afholdes d. 23 aug. Inspiration til mødet: Anvendelsesmuligheder for børn, unge, voksne og ældre. Zoner til cykelparkering, affald, storskrald, opholdsarealer, grillområde, legeplads. Bevoksning, nyttehaver, farver, kunst, belysning, støj, miljø, regnvandsopsamling, altanpolitik, møblement, tryghed, bæredygtighed mm. JES V A GNB Y ARKITEKTUR I D E N T I T E T I udviklingsplanen vedrørende Sølvtorvets fællesgård er Beboermøde tirsdag d. 9. aug. - kl bebyggelsens beboer blevet inddraget i processen på 2 beboermøder afholdt hhv. 9/8 og 23/ Her fik alle Gårdlauget har besluttet at opfriske vores fælles gård og skabe en fremtidig udviklingsplan for arealerne. Alle beboere i karreen inviteres hermed til møde, for at være med til at give input til gårdens fremtidige indhold. mulighed for at fortælle om deres ideer, ønsker og bemærkninger vedrørende gårdens tilstand og fremtid. Arkitekt Jes Vagnby vil til mødet give et oplæg og efterfølgende bearbejde indkomne ideer. Beboermødet afholdes ved gårdens legeplads v/sølvgade 90. Ved at inkludere beboerne aktivt i opstarten af processen Vi håber at se rigtig mange - Vel mødt synliggøres deres behov og visioner for gården. Det gør dels Med venlig hilsen Gårdlauget og Jes Vagnby Arkitekter at den kommende udviklingsplan kan baseres direkte på beboernes udsagn og styrker ligeledes at beboernes tilhørsforhold til gårdens fremtidige du til gården udseende? og MØDESTED form.? Hvilke drømme har Sølvgade nr. 90 En bys skønhed afhænger ikke mindst af, hvordan dens borgere interagerer med deres by. Et opfølgende møde afholdes d. 23 aug. Inspiration til mødet: Anvendelsesmuligheder for børn, unge, voksne og ældre. Zoner til cykelparkering, affald, storskrald, opholdsarealer, grillområde, legeplads. Bevoksning, nyttehaver, farver, kunst, belysning, støj, miljø, regnvandsopsamling, altanpolitik, møblement, tryghed, bæredygtighed mm. Den næstfølgende side (side 06) er et referat af det første beboermøde, hvor personer deltog. JES V A GNB Y ARKITEKTUR I D E N T I T E T 05

8 Beboermøde Referat fra beboermøde d. 9. aug 2011 Det praktiske Det sjove Cykler i gården. Opholdsarealer i gården. Grønne tiltag i gården. - Cykelparkering op af gavlene, for at friholde areal i midten af gården. - Skabe mere cykelparkering, idet mængden af cykler er forøget. - Overdækning af cykelpergolaer, for at undgå nedfald af blade og grene. - Faste cykelparkeringszoner således at cyklerne samles bestemte steder jævnt fordelt over gården. - er ved jorden i stedet for de høje stativer, der griber om cykelstyret. Det giver mulighed for at låse cyklen fast til sta tivet. - Grillområde med fast grill og bord/bænke. - Overdækket areal for ly af vind og regn. - Midlertidige tage eller flytbare parasoller. - Lange tørresnore i stedet for de nuværende tørrestativer, der er farlige (metalarme). - Hængekøjer. - Stort areal der kan optage forskellige gårdaktiviteter. - private områder tæt ved egen bolig. - Nyttehaver/ kolonihaver til dyrkning af krydderurter og grønt. - Vandopsamling. - Vertikale haver med beplantning op af vægge eller stativer. - Fuglekasser samt buske og træer der tiltrækker fugle, bier og sommerfugle. - Bevare den eksisterende beplantning; træer, buske, blomster, osv. - Grønne tage med mos og græs. - Solceller og byvindmøller. - Græsplæne. Affald i gården. Leg og spil i gården. Kunst i gården. - Containere udenfor affaldspergolaerne forstyrrer gårdens rum - de roder og de lugter. - Affaldsområderne bør tildækkes. Ligeledes bør de overdækkes for at undgå nedfaldsblade og fugleklatter. - Anskaffelse af glascontainer samt batteriaffaldsspand. - Aldersopdelt legeplads. - Boldbur. Muligvis indhegnet og aflåst. - Boldspil. - Legehus til børn og unge. Muligvis hævet op over jorden. - Bordfodbold. - Bordtennis. - Bane til petanque og vikingespil. - Cykelbane for børn. - Farver, bemalede flader. - Kunst der tillader leg, spil eller ophold. - Interessant belysning der ligeledes vil være tryghedsskabende. Sikkerhed. Det lovmæssige Friareal i gården. Gården skal opfylde kommunens krav om friareal og bebyggelsesprocent. Det betyder for fællesgården, at der som udgangspunkt ikke må bygges flere mellemhuse eller flere lukkede overdækninger, idet gården netop opfylder kravene om friareal. Gårdens fordeling imellem bebyggelse og friareal er godkendt, men friarealet ikke må minimeres i forhold til det eksisterende. Godkendelsen af f.eks. overdækning af eksisterende cykelpergolaer skal derfor vurderes og godkendes af kommunen inden det kan iværksættes. Trods en minimering i friarealet var kommunen positiv overfor forslaget, idet konstruktionen allerede eksisterer og anvendes til cykelparkering og ikke udendørs ophold. Der er ønske om en øget sikkerhed i gården. Det betyder at de 5 porte skal være aflåste og at porten til erhvervsparkeringen yderligere skal have elektrisk åbning og lukning. Brand. I tilfælde af brand i bebyggelsen sker redningen fra gadesiden og der er derfor ikke særlige brandkrav til gården. Motorcykler. Parkering i gården sker efter gårdlaugets eget reglsæt. Gården er privat og sætter derfor selv rammerne for parkering af motorcykler o.lign. 06

9 Fokuspunkter - ny praktiske tiltag Beskrivelse af gårdens nye udviklingsplan. De praktiske fokuspunkter for skitseforslaget bliver yderligere beskrevet på denne side og de tre nye torve bliver uddybet på den følgende side (08). Alle bemærkninger og kommentarer fra beboermøderne er bearbejdet til et samlet skitseforslag. Forslaget indeholder en masse praktiske tiltag, der varetager de funktionelle forbedringer af gården, såsom forøget cykelparkering og mindre synlige affaldscontainere. Derudover tilføres gården tre nye torve, der imødekommer nogle af beboernes ønsker og drømme. De tre torve har forskelligt indhold og bidrager til gården med en række nye muligheder og tilbud ydermere skabes der variation i gårdrummet, idet de tre torve har hver sin karakter og stemning. De praktiske tiltag udføres over hele gården og forbedrer det generelle cykelproblem, forskønner de triste pergolaer, beholder de gode opholdsmuligheder samt forstærker den eksisterende beplantning. Cykelparkering: Flere cykelstativer i gården. Stativerne placeres tæt ved de store porte og indgange til gården og primært i gårdens skyggeside. I alt opgraderes gården med 7 nye cykelstativer. To af de eksisterende cykel-pergolaer overdækkes med et grønt tag og ved de resterende pergolaer fortættes den vilde bevoksning, så der skabes bedre ly og beskyttelse for cyklerne. De grønne tage skal dog godkendes af kommunen inden de kan opføres. Affald: Alle eksisterende pergolaer beklædes med en ny og tættere træbeklædning, der formindsker det direkte indsyn til affaldscontainerne samt fjerner en smule af lugtgenerne. Hvor det er muligt bevares den eksisterende beplantning op af træværket, samt fortættes som overdækning. To affaldsområder forstørres. Muligheden for at udvide andre affaldsområder er ret begrænset, og de fritstående affaldscontainere, der primært tilhører erhverv-lejemål med restaurant og madlavning, er således fortsat en åben problemstilling. De individuelle og nære opholdsområder: Der fastholdes en jævn fordeling af opholdsområder nær boligernes trappeopgange. Dette er områder med borde og bænke og mulighed for placering af private blomsterkrukker o. lign. Langs facaden placeres flere steder nye og aflange tørrestativer, der flugter med bygningens facade og derfor ikke, som de eksisterende tørrestativer, rækker ud i gårdrummet. Disse nære opholdsområder bliver mere personlige og semi-private zoner, hvor folk fra naboliggende opgange mødes. Facaderækken ud til Webersgade er langt mere solrig end gårdfacaden ved Sølvgade. Fordelingen af borde og bænke forøges derfor langs gårdfacaden til Webersgade. Dette forlænger opholdsområdernes soltimer og udnytter gårdens muligheder for solrige udearealer optimalt. Der fastholdes selvfølgelig en række borde og bænke til boligerne ved Sølvgade, hvilket bevarer deres semi-private udeområde samt muligheden for at nyde morgen- og formiddagssolen om sommeren. Beplantning og belægning: Gårdens eksisterende beplantning bevares mest mulig. Der er dog enkelte steder, hvor der fjernes en hæk eller en lav busk. Generelt fortættes beplantning ved de eksisterende pergolaer, og der forsøges på udvalgte pergolaer af anvendes beplantningen som naturlig overdækning. Gårdens belægning bevares. Belægningen rummer fine detaljer og er af god kvalitet. Gården fastholder og forstærker det grønne udtryk med store træer, mindre træer, hække, buske og en variation af blomster og grønne overdækninger. Buske, hække og planter må gerne opgraderes, suppleres, passes og beskæres indenfor nuværende rammer. 07

10 Fokuspunkter - De 3 nye torve Det sociale torv: Et socialt torv bliver gårdens største åbne område. Torvet indeholder flere forskellige opholds- og siddemuligheder og tilbyder gården et stort mødested med plads til mange mennesker og aktiviteter. Torvet rummer gårdens legeplads, hvis areal er lidt formindsket i forhold til den eksisterende legeplads. Til de mindste børn placeres én af gårdens nuværende sandkasser i forlængelse af legepladsen. Idet legepladsen formindskes udlægges det resterende område med armeret græs. Legepladsen, sandkassen og græsplænen bliver et større sociale område for børn og deres forældre - området har forskelligartet underlag og indbyder til forskellige lege og ophold. Et andet område af torvet inviterer beboerne til grill, spisning og ophold ved borde og bænke. Området afskærmes med en beplantning af rosenbuske og klematis. Et enkelt solsejl kan i sommerperioden spændes henover arealet og skærme for sol og lidt sommerregn. Et opholdstårn eller et stort legehus udgør torvets tredje element. Dette placeres ved de to eksisterende mellemhuse. Opholdstårnet er hævet på over terræn og indeholder et interessant rum med udkig til himlen og et vindue med udsyn ned langs gårdrummet. Konstruktionen af legehuset giver hele gården et visuelt og anderledes præg og tilfører gården identitet og personlighed. Tilsammen indbyder det sociale torvs elementer til forskellige former for ophold og giver mulighed for at afholde gårdfester, loppemarkeder og møde karréens andre beboere på et større torv. Det sociale torv placeres ved den nuværende legeplads, hvor gården er tilstrækkelig bred og rummelig. Legeplads 3-10 år Sandkasse 1-3 år Ophold Forældre Opholdstårn 10 år - Graffiti Det aktive torv: Basketballnet Et aktivt torv vil imødekomme beboernes ønsker om sport og spil i gården. Torvets stemning er aktiv og urban med et stort graffiti-motiv på én af mellembygningernes facader samt basketball-net og metalrør til at kravle og lege på. Graffiti-motivet tilfører gården klare farver og et stort kunstværk, der giver gården en særlig karakter. Torvet rummer ligeledes mulighed for boldspil - et fritstående basketball-net med afstribninger i belægningen og et designet bordtennisbord, der kan adskilles til to selvstændige og mobile borde. Torvets underlag bliver et gummiunderlag i grånuancer. Belægningen er ideel til sport og fungerer godt som lege- og faldunderlag og dæmper ligeledes eventuel støj. Det aktive torv er placeret omkring mellembygningen ved Sølvgade nr. 92. Her anvendes mellembygningens grå facade til graffitimaleriet og de forskellige områder og niveauer afgrænser basketballbanen og zonen til bordtennis. I forbindelse med torvet etableres en lille blå kørebane. Kørebanen snor sig rundt i gården og her kan små cyklister og børn på rulleskøjter udfolde sig. Klatrebomme Boldspil Flagstang Det rolige torv: Det rolige torv er en lille grøn oase i den snævre afdeling af gården. Stemningen er afslappet med mulighed for nyttehaver til blomster, sommerfuglebuske, tomat- eller chiliplanter. Flisebelægningen er udskiftet med armeret græs, der både er slidstærkt og samtidig giver oplevelsen af græs imellem tæerne. På græsplanen placeres tre hængekøjer, som man både kan sidde og ligge i. Det rolige torv er tænkt som en lille kolonihave med græs, jord, blomster osv. Denne atmosfære kan yderligere forstærkes med en flagstang og et fuglehus eller foderbræt. I nærheden af torvet opstilles regnvandsbeholdere, der kan opsamle regnvandet som senere anvendes til at vande diverse planter og blomster. Hængekøjer Græsarmering Nyttehaver 08

11 Plantegning Planen er i denne digitale udgave opdelt på to sider - i den printede præsentationsmappe findes en samlet plan i 1:200 1.del af gården Det rolige torv Nr. 11 Nr. 13 Nr. 19 Nr. 17 Nr. 15 Nr. 21 Nr. 36 Opholds torv Tørrestativ Lukket grønt-tag Affaldsomr. Nyttehaver Sandkasse Græsarmering Hængekøjer Fuglehus Fliser Bevokset tag Affaldsomr. Fodgængerfelt Erhvervsparkering Affaldsomr. Lukket grønt-tag Flagstang Belysning Bevokset tag Tørrestativ Lukket grønt-tag Nr. 104 Nr. 102 Nr. 100 Nr. 98 Nr. 96 Nr. 94 Lukket port Lukket port m. elektronisk åbning

12 Plantegning 2.del af gården Det aktive torv Det sociale torv Lukket port Nr. 1 Nr. 5 Nr. 3A Nr. 3B Nr. 7 Nr. 9 Nr. 11 Lukket grønt-tag Basketstander Klatre bomme Gummiunderlag Bordtennis/mobile borde Belysning Siddetrappe Nr. 92A Overhængende altaner Bevokset tag Affald og cykelstativ Kørebane Klatretårn m. hængebro og rutchebane Legeplads Sandkasse Græsarmering Siddemøbler Bænk Tørrestativ Belysning Siddetrappe Opholdstårn Storskrald Fælles grill Solsejl Nr. 3A+B. Depot Nr. 86. Pulterrum Affaldsomr. Evt. halvtag Tørrestativ Gummiunderlag Kørebane Grøn afskærmning Tørrestativ Affald - pap og papir Lukket port Bænk Nr. 94 Nr. 92 Nr. 90 Nr. 88 Nr. 86 Nr. 84 Lukket port 09

13 Plantegning med gårdens ændringer Planen er i denne digitale udgave opdelt på to sider - i den printede præsentationsmappe findes en samlet plan i 1:200 1.del af gården Planen nedenfor viser de ændringer som sker med gården frem imod gårdens nye indretning. Ændringerne omhandler nye cykelstativer samt flyttede cykelstativer. Ny beklædning på pergolaerne samt grønne tiltag og placering af nye tørrestativer. På de tre nye torve sker der selvfølgelig en del ændringer og både nye elementer og store ændringer vil blive udarbejdet. Disse ændringer er skrevet med grå skrift. Det rolige torv er Pergolaer Begrønning Diverse Nye elemeter til de 3 torve Planen giver et lille overblik over udviklingsplanens omfang. Nr. 11 Nr. 19 Nr. 17 Nr. 15 Nr. 13 Nr. 21 Flyttet cykelstativ Nyttehaver Nyt cykelstativ Nyt cykelstativ Ny beklædning Fjerne hæk Nyt tørrestativ Ny grønt tag Hængekøjer Fliser Flagstang Græsarmering Fuglehus Belysning Ny beklædning Nyt tørrestativ Ny beklædning Nyt grønt tag Ny beklædning Ny opstribning Nyt cykelstativ Fjerne hæk Ny grønt tag Ny beklædning Nr. 104 Nr. 102 Nr. 100 Nr. 98 Nr. 96 Nr. 94

14 Plantegning 2. del af gården Det aktive torv Det sociale torv Nr. 1 Nr. 11 Nr. 9 Nr. 7 Nr. 5 Nr. 3 Nyt cykelstativ Nyt tørrestativ Klatre bomme Nyt cykelstativ Fortætte beplantning Fjerne opholdspergola Ny hæk Nyt cykelstativ Ny grønt tag Ny beklædning Kørebane Gummiunderlag Rampe Basketstander Bordtennis/mobile borde Fjerne hæk Belysning Siddetrappe Fortætte bevoksningen på taget Ny beklædning Nyt cykelstativ Fjerne hæk Flytte sandkasse Klatretårn m. hængebro og rutchebane Siddemøbler Fjerne hæk Græsarmering Belysning Fælles grill Solsejl Fortætte beplantning Siddetrappe Ny beklædning Opholdstårn Ny beklædning Evt. nyt halv tag Ny beklædning Ny hæk Nyt cykelstativ Flyttet cykelstativ Ny pergola Nyt tørrestativ Nyt tørrestativ Nr. 94 Nr. 92 Nr. 90 Nr. 88 Nr. 86 Nr

15 De praktiske tiltag Referencebilleder af de nye tiltag Sedum-Urt-Græs Sagnlandet, Lejre Fodgængerovergang ved parkeringsområde Røde og hvide striber på belægningen Beklædning af alle eksisterende pergolaer med trælister. De grønne tage på pergolaerne er enten lukkede grønne tage med mos og græs eller en fortætning af den eksisterende vilde bevoksning. Nye cykelstativer - Gode parkeringsmuligheder for mange typer af cykler samt gode muligheder for at fastlåse sin cykel til stativet. Ny belysning, der både tilfører gården et kunstnerisk element og oplyser gårdens 3 nye torve. Områderne med nærophold anvender gårdens eksisterende møblement, men får nye tørrestativer. Sommerhus, Asserbo Sedum - Mostag vildt voksende tag Sedum-Urt-Græstag Eksisterende borde og bænke Tørrestativ Private blomsterkrukker 11

16 Det sociale torv Referencebilleder Mobile siddemøbler Eksisterende bord/bænk Fælles grill Visualisering af det sociale torv. Legetårn f.eks. fra kurtzweil Eksisterende sandkasse og grusunderlag på legepladsen Eksisterende fliser Græsarmering Eksisterende buske Eksisterende klematis Eksisterende roser Solsejl 12

17 Det aktive torv Referencebilleder Siddetrappe i metal Grafitti maleri Visualisering af det aktive torv. Graffiti motiv Basketball stander og net Klatre bomme Gummiunderlag Mobile borde - der kan kobles Blå kørebane til cykler o.lign. sammen og anvendes til bordtennis 13

18 Det rolige torv Referencebilleder Hængekøjer Opsamling af regnvand Flagstang Visualisering af det rolige torv. Sidde træstub Nyttehaver af store byggeaffaldspose. Beklædt med trælister. Bærbuske Fuglekasse/foderbræt Chiliplanter Græsarmering Betonfliser i gangzone Tomatplanter Sommerfuglbusk 14

19 Det Udviklingsplan rolige torv + Økonnomi Udviklingen af gården i faser... Forslaget til gårdens tidsmæssige og økonomiske udviklingsplan er en vurdering af projektets omkostninger, den nuværende tilstand af gårdens pergolaer og udstyr samt en registrering af påtrængende behov og mangler. Prioriteringen er derfor at gårdens praktiske og funktionelle forbedringer bliver opstartet først. Det vil direkte forbedre beboernes kritikpunkter og højne niveauet af gården. Derefter kan de tre torve udarbejdes og tilføre gårdens dens merværdi og styrke gårdens karakter. De praktiske forbedringer Det sociale torv Det rolig og det aktive torv 1. fase: - Anskaffe af nye cykelstativer. - Etablere det store fodgængerfelt ved erhvervsparkeringen. (- Klargørelse) 3. fase: 6. fase: - Legepladsen samt etablering af græsarmering i det område som legepladsen formindskes. - Det rolige torv inkl. inventar: hængekøjer, flagstang, nyttehaver osv. 2. fase: 4. fase: 7. fase: - Beklædning af alle pergolaer med trælister. - Etablering af grønne tage på udvalgte pergolaer. Samt forbedre den vilde bevoksning på de resterende pergolaer. - Udbygning af 2 pergolaer til affaldcontainer. - Nedrivning af opholdspergola ved Sølvgade 88. (klargøring til det sociale torv) - Det sociale torv incl. inventar: grill, solsejl, alternative siddemøbler. 5. fase: - Det aktive torv inkl. inventar og afmærkning af kørebane. - Opholdstårnet ved det sociale torv. Fonde - eksempler Realdania Fonden: Realdania støtter projekter der gør en forskel for det byggede miljø i Damnark, samt til nytænkende ideer der øger livskvaliteten i lokalområdet. Udfyld ansøgningsskema. Skemaet findes Tuborgs grønne fond: Støtter til enkle konkrete tiltage, såsom møbler, sportsredskaber o.lign, der kan skabe aktiviteter og glæde. Skriv ansøgning. Læs mere: Nordea-fonden: Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; I Nordea-fonden forstås det gode liv som menneskelige aktiviteter, der drives af optimisme, engagement og livslyst Skriv ansøgning. Læs mere: 15

20 Gårdlauget Huskeliste til Gådlauget Ektra emner til debat Affald: - Affaldscontainer fra erhvervslejemål. En fremtidig politik. - Hvor tit skal affladscontainerne tømmes. Sikkerhed/brand: - Hvordan udarbejdes lukningen af portene, således at sikkerheden i gården stiger. - Må motorcykler parkeres i gården. Vedligeholdelse: - Bedre vedligeholdelse af eksisterende træer og planter. Udskifn ing af udgåede planter. - Rengøring under nyankomne altaner - er det med i gårdmandens arbejdsbeskrivelse. Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere