Udviklingsplan for gården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for gården"

Transkript

1 Udviklingsplan for gården Sølvtorvet, Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade September 2011 Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade

2 Fælles gård - Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade 1307 Københvan k Skitseforslag og præsentationsmappen Denne mappe er et skitseforslag og en udviklingsplan til fællesgården ved Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade. Projektet er opstartet af Gårdlauget, der varetager hele gårdens udearealer samt gårdens vedligeholdelse, fremtid og udvikling. Gårdlauget har fremlagt et ønske om at forbedre gården over 5-10 år og har i den anledning inviteret tegnestuen Jes Vagnby Arkitekter til at udarbejde forslaget. Gården er centralt placeret i indre København ved søerne og Østre Anlæg indenfor kort afstand. Karréen omkransende fællesgården består hovedsagelig af 5-etages byggerier, der primært indeholder lejligheder til beboelse og kun få erhvervsejendomme. I karréens stueetage er der enkelte erhverv såsom restauranter, kiosker og mindre butikker. Karréens lejligheder er både leje-, andels- og ejerlejligheder, hvilket gør at beboersammensætningen er varieret og alsidig. Ligeledes er aldersfordelingen ret bred og bebyggelsen huser både studerende, familier med små børn, midaldrende og ældre. Udviklingsplanen og skitseforslaget er baseret på en stor grad af beboerinddragelse, hvilket både er et ønske fra Gårdlauget og fra Jes Vagnby Arkitekter. Beboerne anvender gårdrummet forskelligt og har forskellige behov og ønsker til udearealerne omkring deres bolig. Disse erfaringer og drømme til den fremtidige gård vil danne grundlag for udviklingsplanen og indretningen af forslaget. Foto fra Sølvtorvet. Denne præsentationsmappe er opbygget med en generel registrering af gården på de første fire sider. Derpå følger fire sider, der indeholder referat af afholdte beboermøder samt præsentation af koncepter og fokuspunkter herfra. Skitseforslaget samt beskrivelser af de konkrete tiltag optager sammen med økonomien og tidsplanen de sidste ti sider. GÅRDLAUGET Gårdlauget Sølvtorvet er et fælles gårdlaug for hele bebyggelsen og hele friarealet i gården. Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade Formand: Michael Gleerup Gården ARKITEKT JES V A GNB Y Skitse- og udviklingsforslaget er udarbejdet af arkitekt tegnestuen: ARKITEKTUR I D E N T I T E T Jes Vagnby - Arkitektur & Identitet Sølvgade 90, st København K Tlf: Mobil: Arkitekter: Jes Vagnby og Anne Fridberg 00

3 Registrering af gården Baseret på beboernes erfaringer og kommentar ved to beboermøde, afholdt d og Gårdens struktur: Opdeling - Adgang - Bevægelse Gårdens vestlige del mod Søerne Erhvervsparkering ved Sølvgade nr. 96 Gårdens østlige del mod Sølvtorvet Opdeling Adgang - privat port Gården er et langt fælles rum, der strækker sig fra Øster Søgade til Sølvtorvet. Gården opdeles i to mindre gårdrum pga. erhvervsparkering ved Sølvgade nr. 96. Gården opleves mest som to selvstændige gårdrum: en lille og smal afdeling mod søerne og en lidt større og bredere gård mod Sølvgade. Mellemzone Mellemzone Gangforløb/bevægelse Adgang - port Adgangen til gården sker via de 5 store porte samt igennem diverse kældernedgange ved bygningerne. Bevægelsen rundt i gården foregår primært i en gangzone langs bygningernes facader. Dette skaber en rumlig mellemzone, der indeholder gårdens fælles funktioner. Bevægelsen i gården er pga. gårdens opdeling i to afdelinger begrænset og beboere bevæger sig sjældent fra den ene afdeling til den anden - man bliver gerne i nærheden af egen bolig. Adgang - port Adgang - port Adgang - port Fælles gård Plantegning: Gårdens eksisterende forhold. Erhvervsparkering Port Gang-zone 01

4 Registrering af gården Gårdens service: Cykler - Affald - Tørrestativer Affaldspergola Affaldsopergola Affaldspergola Affaldspergola Affaldspergola Cykler - Affald - Tørrestativ Cykler udenfor parkering Gården har mange cykler, og det er tydeligt at antallet af cykler i gården er vokset igennem de seneste år. En hurtig optælling viser, at antallet af cykler parkeret i stativerne svarer til antallet af cykler udenfor stativerne. Cykler bliver parkeret fritstående langs facader, rundt omkring i diverse hjørner af gården eller op ad hække. Ligeledes er mængden af skraldespande vokset efter opførelsen af affaldspergolaer. Der er fem primære områder i gården til skraldespande, men områderne kan ikke optage alle affaldsspande, og derfor står der flere containere rundt om i gården. Områderne med affald er synlige i gården og om sommeren lugter det af skrald herfra. Lugt af affald Tørrestativ Gårdens anvendes også til at tørre tøj. Der er placeret i alt 13 tørrestativer i hele fællesgården. De benyttes fint i sommerperioden, dog ikke således at alle stativer er fyldte. Stativerne kritiseres for at være farlige med metalarme, der stikker ud i øjenhøjde. Cykel-pergola Cykel-pergola Cykel-pergola Cykel-pergola Ekstra cykler i gården Cykle op ad hæk Affalds- pergola Cykel-pergola Ekstra container Tørrestativ 02

5 Registrering af gården Gårdens beplantning Træ Stort træ Stort træ Stort Træ Beplantning - Legeplads Hæk langs pergola - affald Træ/bed Buske langs pergola - cykel Træer og hæk v. legeplads Hæk langs pergola - affald Beplantning: Gården har mange træer og planter og indeholder en stor variation imellem høje træer, kantede hække og flotte blomster. Beplantningen i gården varierer fint i forhold til årstiderne og springer ud på forskellige tidspunkter. Planter og træer tilfører gården en variation af farver og en stor grøn værdi. Beplantningen har vokset sig tæt og tiltrækker ligeledes fugleliv og insekter. Gården har enkelte store træer, der kaster skyggeområder og tager en del sol fra gården. Stor skygge Legeplads: Legepladsen er placeret i gårdens fælles midterzone. Den anvendes ikke særligt meget og indeholder to standard legeredskaber, der er i lidt kedelig stand. På næste side omtales gårdens opholdsmuligheder. Gårdens borde og bænke, opholdspergola og nye private altaner. Bænk Altaner Altaner Legeplads Opholds pergola Beplantning ved pergola Roser ved pergola Private blomsterkrukker Legeplads Legeredskab 03

6 Registrering af gården Gårdens ophold - solen i gården Den grå farve: viser hvor skyggen rammer gårdens flade. Den gule farve: viser hvor solen rammer gårdens flade. Ophold Webersgade Sol/skygge: Diagram over solrige områder i gården. Diagrammet viser jævndøgn samt årets længste og korteste dag på tre forskellige tidspunkter; kl. 9.00, kl og kl Som det ses på tegningerne er gårdfacaden ud til Webersgade den mest solrige side af gården. Generelt er gården ikke særlig solrig, og der skabes hurtigt skygge fra de høje bygninger. På den længste dag på året forsvinder solen fra gårdens flade omkring kl. ca Siddemuligheder/ophold: Gårdens beboere opholder sig oftest foran egen bygning, og der er mange opstillinger af borde og bænke langs hele gårdens facade. Enkelte opholdszoner er placeret centralt i gården, men de fleste opholdsområder er nær ind- og udgange til boligerne. Altaner: Flere og flere af ejendommens lejligheder får altaner ud imod gården. Hvilket - lidt paradoksalt - på samme tid både mindsker brugen af gården og øger den sociale aktivitet i hele gårdrummet. Denne udvikling øger dels behovet for at gården visuelt bliver attraktiv at se på oppe fra, men den øgede kontakt mellem beboerne på altanerne skaber potentielt behov for yderligere mødesteder i gården. Altanerne i forbindelse med de høje stueetager kan give overdækning for cykler, barnevogne, etc længste dag 21.03/09 - jævn døgn korteste dag Sølvgade Kl Kl Kl e i gården Opholds-pergola Nye altaner 04

7 Beboermøde Beboerinddragelse og Demokracity I en tid hvor udviklingen bevirker at flere og flere beslutninger tages globalt øges behovet for nærdemokrati og medindflydelse - Demokracity. Demokracity er skabt af denne udvikling og eksponerer behovet for at borgerne inddrages og overtager udviklingen af deres eget nærområde. Demokracity baserer sig på en bred bæredygtighed, der både består af socialt-, økonomisk-, miljømæssig- og funktionel bæredygtighed. Beboermøde tirsdag d. 9. aug. - kl Gårdlauget har besluttet at opfriske vores fælles gård og skabe en fremtidig udviklingsplan for arealerne. Alle beboere i karreen inviteres hermed til møde, for at være med til at give input til gårdens fremtidige indhold. Arkitekt Jes Vagnby vil til mødet give et oplæg og efterfølgende bearbejde indkomne ideer. Beboermødet afholdes ved gårdens legeplads v/sølvgade 90. Vi håber at se rigtig mange - Vel mødt Invitation til beboermøde - omdelt i hele bebyggelsen. Med venlig hilsen Gårdlauget og Jes Vagnby Arkitekter? Hvilke drømme har du til gården? Sølvgade nr. 90 MØDESTED Et opfølgende møde afholdes d. 23 aug. Inspiration til mødet: Anvendelsesmuligheder for børn, unge, voksne og ældre. Zoner til cykelparkering, affald, storskrald, opholdsarealer, grillområde, legeplads. Bevoksning, nyttehaver, farver, kunst, belysning, støj, miljø, regnvandsopsamling, altanpolitik, møblement, tryghed, bæredygtighed mm. JES V A GNB Y ARKITEKTUR I D E N T I T E T I udviklingsplanen vedrørende Sølvtorvets fællesgård er Beboermøde tirsdag d. 9. aug. - kl bebyggelsens beboer blevet inddraget i processen på 2 beboermøder afholdt hhv. 9/8 og 23/ Her fik alle Gårdlauget har besluttet at opfriske vores fælles gård og skabe en fremtidig udviklingsplan for arealerne. Alle beboere i karreen inviteres hermed til møde, for at være med til at give input til gårdens fremtidige indhold. mulighed for at fortælle om deres ideer, ønsker og bemærkninger vedrørende gårdens tilstand og fremtid. Arkitekt Jes Vagnby vil til mødet give et oplæg og efterfølgende bearbejde indkomne ideer. Beboermødet afholdes ved gårdens legeplads v/sølvgade 90. Ved at inkludere beboerne aktivt i opstarten af processen Vi håber at se rigtig mange - Vel mødt synliggøres deres behov og visioner for gården. Det gør dels Med venlig hilsen Gårdlauget og Jes Vagnby Arkitekter at den kommende udviklingsplan kan baseres direkte på beboernes udsagn og styrker ligeledes at beboernes tilhørsforhold til gårdens fremtidige du til gården udseende? og MØDESTED form.? Hvilke drømme har Sølvgade nr. 90 En bys skønhed afhænger ikke mindst af, hvordan dens borgere interagerer med deres by. Et opfølgende møde afholdes d. 23 aug. Inspiration til mødet: Anvendelsesmuligheder for børn, unge, voksne og ældre. Zoner til cykelparkering, affald, storskrald, opholdsarealer, grillområde, legeplads. Bevoksning, nyttehaver, farver, kunst, belysning, støj, miljø, regnvandsopsamling, altanpolitik, møblement, tryghed, bæredygtighed mm. Den næstfølgende side (side 06) er et referat af det første beboermøde, hvor personer deltog. JES V A GNB Y ARKITEKTUR I D E N T I T E T 05

8 Beboermøde Referat fra beboermøde d. 9. aug 2011 Det praktiske Det sjove Cykler i gården. Opholdsarealer i gården. Grønne tiltag i gården. - Cykelparkering op af gavlene, for at friholde areal i midten af gården. - Skabe mere cykelparkering, idet mængden af cykler er forøget. - Overdækning af cykelpergolaer, for at undgå nedfald af blade og grene. - Faste cykelparkeringszoner således at cyklerne samles bestemte steder jævnt fordelt over gården. - er ved jorden i stedet for de høje stativer, der griber om cykelstyret. Det giver mulighed for at låse cyklen fast til sta tivet. - Grillområde med fast grill og bord/bænke. - Overdækket areal for ly af vind og regn. - Midlertidige tage eller flytbare parasoller. - Lange tørresnore i stedet for de nuværende tørrestativer, der er farlige (metalarme). - Hængekøjer. - Stort areal der kan optage forskellige gårdaktiviteter. - private områder tæt ved egen bolig. - Nyttehaver/ kolonihaver til dyrkning af krydderurter og grønt. - Vandopsamling. - Vertikale haver med beplantning op af vægge eller stativer. - Fuglekasser samt buske og træer der tiltrækker fugle, bier og sommerfugle. - Bevare den eksisterende beplantning; træer, buske, blomster, osv. - Grønne tage med mos og græs. - Solceller og byvindmøller. - Græsplæne. Affald i gården. Leg og spil i gården. Kunst i gården. - Containere udenfor affaldspergolaerne forstyrrer gårdens rum - de roder og de lugter. - Affaldsområderne bør tildækkes. Ligeledes bør de overdækkes for at undgå nedfaldsblade og fugleklatter. - Anskaffelse af glascontainer samt batteriaffaldsspand. - Aldersopdelt legeplads. - Boldbur. Muligvis indhegnet og aflåst. - Boldspil. - Legehus til børn og unge. Muligvis hævet op over jorden. - Bordfodbold. - Bordtennis. - Bane til petanque og vikingespil. - Cykelbane for børn. - Farver, bemalede flader. - Kunst der tillader leg, spil eller ophold. - Interessant belysning der ligeledes vil være tryghedsskabende. Sikkerhed. Det lovmæssige Friareal i gården. Gården skal opfylde kommunens krav om friareal og bebyggelsesprocent. Det betyder for fællesgården, at der som udgangspunkt ikke må bygges flere mellemhuse eller flere lukkede overdækninger, idet gården netop opfylder kravene om friareal. Gårdens fordeling imellem bebyggelse og friareal er godkendt, men friarealet ikke må minimeres i forhold til det eksisterende. Godkendelsen af f.eks. overdækning af eksisterende cykelpergolaer skal derfor vurderes og godkendes af kommunen inden det kan iværksættes. Trods en minimering i friarealet var kommunen positiv overfor forslaget, idet konstruktionen allerede eksisterer og anvendes til cykelparkering og ikke udendørs ophold. Der er ønske om en øget sikkerhed i gården. Det betyder at de 5 porte skal være aflåste og at porten til erhvervsparkeringen yderligere skal have elektrisk åbning og lukning. Brand. I tilfælde af brand i bebyggelsen sker redningen fra gadesiden og der er derfor ikke særlige brandkrav til gården. Motorcykler. Parkering i gården sker efter gårdlaugets eget reglsæt. Gården er privat og sætter derfor selv rammerne for parkering af motorcykler o.lign. 06

9 Fokuspunkter - ny praktiske tiltag Beskrivelse af gårdens nye udviklingsplan. De praktiske fokuspunkter for skitseforslaget bliver yderligere beskrevet på denne side og de tre nye torve bliver uddybet på den følgende side (08). Alle bemærkninger og kommentarer fra beboermøderne er bearbejdet til et samlet skitseforslag. Forslaget indeholder en masse praktiske tiltag, der varetager de funktionelle forbedringer af gården, såsom forøget cykelparkering og mindre synlige affaldscontainere. Derudover tilføres gården tre nye torve, der imødekommer nogle af beboernes ønsker og drømme. De tre torve har forskelligt indhold og bidrager til gården med en række nye muligheder og tilbud ydermere skabes der variation i gårdrummet, idet de tre torve har hver sin karakter og stemning. De praktiske tiltag udføres over hele gården og forbedrer det generelle cykelproblem, forskønner de triste pergolaer, beholder de gode opholdsmuligheder samt forstærker den eksisterende beplantning. Cykelparkering: Flere cykelstativer i gården. Stativerne placeres tæt ved de store porte og indgange til gården og primært i gårdens skyggeside. I alt opgraderes gården med 7 nye cykelstativer. To af de eksisterende cykel-pergolaer overdækkes med et grønt tag og ved de resterende pergolaer fortættes den vilde bevoksning, så der skabes bedre ly og beskyttelse for cyklerne. De grønne tage skal dog godkendes af kommunen inden de kan opføres. Affald: Alle eksisterende pergolaer beklædes med en ny og tættere træbeklædning, der formindsker det direkte indsyn til affaldscontainerne samt fjerner en smule af lugtgenerne. Hvor det er muligt bevares den eksisterende beplantning op af træværket, samt fortættes som overdækning. To affaldsområder forstørres. Muligheden for at udvide andre affaldsområder er ret begrænset, og de fritstående affaldscontainere, der primært tilhører erhverv-lejemål med restaurant og madlavning, er således fortsat en åben problemstilling. De individuelle og nære opholdsområder: Der fastholdes en jævn fordeling af opholdsområder nær boligernes trappeopgange. Dette er områder med borde og bænke og mulighed for placering af private blomsterkrukker o. lign. Langs facaden placeres flere steder nye og aflange tørrestativer, der flugter med bygningens facade og derfor ikke, som de eksisterende tørrestativer, rækker ud i gårdrummet. Disse nære opholdsområder bliver mere personlige og semi-private zoner, hvor folk fra naboliggende opgange mødes. Facaderækken ud til Webersgade er langt mere solrig end gårdfacaden ved Sølvgade. Fordelingen af borde og bænke forøges derfor langs gårdfacaden til Webersgade. Dette forlænger opholdsområdernes soltimer og udnytter gårdens muligheder for solrige udearealer optimalt. Der fastholdes selvfølgelig en række borde og bænke til boligerne ved Sølvgade, hvilket bevarer deres semi-private udeområde samt muligheden for at nyde morgen- og formiddagssolen om sommeren. Beplantning og belægning: Gårdens eksisterende beplantning bevares mest mulig. Der er dog enkelte steder, hvor der fjernes en hæk eller en lav busk. Generelt fortættes beplantning ved de eksisterende pergolaer, og der forsøges på udvalgte pergolaer af anvendes beplantningen som naturlig overdækning. Gårdens belægning bevares. Belægningen rummer fine detaljer og er af god kvalitet. Gården fastholder og forstærker det grønne udtryk med store træer, mindre træer, hække, buske og en variation af blomster og grønne overdækninger. Buske, hække og planter må gerne opgraderes, suppleres, passes og beskæres indenfor nuværende rammer. 07

10 Fokuspunkter - De 3 nye torve Det sociale torv: Et socialt torv bliver gårdens største åbne område. Torvet indeholder flere forskellige opholds- og siddemuligheder og tilbyder gården et stort mødested med plads til mange mennesker og aktiviteter. Torvet rummer gårdens legeplads, hvis areal er lidt formindsket i forhold til den eksisterende legeplads. Til de mindste børn placeres én af gårdens nuværende sandkasser i forlængelse af legepladsen. Idet legepladsen formindskes udlægges det resterende område med armeret græs. Legepladsen, sandkassen og græsplænen bliver et større sociale område for børn og deres forældre - området har forskelligartet underlag og indbyder til forskellige lege og ophold. Et andet område af torvet inviterer beboerne til grill, spisning og ophold ved borde og bænke. Området afskærmes med en beplantning af rosenbuske og klematis. Et enkelt solsejl kan i sommerperioden spændes henover arealet og skærme for sol og lidt sommerregn. Et opholdstårn eller et stort legehus udgør torvets tredje element. Dette placeres ved de to eksisterende mellemhuse. Opholdstårnet er hævet på over terræn og indeholder et interessant rum med udkig til himlen og et vindue med udsyn ned langs gårdrummet. Konstruktionen af legehuset giver hele gården et visuelt og anderledes præg og tilfører gården identitet og personlighed. Tilsammen indbyder det sociale torvs elementer til forskellige former for ophold og giver mulighed for at afholde gårdfester, loppemarkeder og møde karréens andre beboere på et større torv. Det sociale torv placeres ved den nuværende legeplads, hvor gården er tilstrækkelig bred og rummelig. Legeplads 3-10 år Sandkasse 1-3 år Ophold Forældre Opholdstårn 10 år - Graffiti Det aktive torv: Basketballnet Et aktivt torv vil imødekomme beboernes ønsker om sport og spil i gården. Torvets stemning er aktiv og urban med et stort graffiti-motiv på én af mellembygningernes facader samt basketball-net og metalrør til at kravle og lege på. Graffiti-motivet tilfører gården klare farver og et stort kunstværk, der giver gården en særlig karakter. Torvet rummer ligeledes mulighed for boldspil - et fritstående basketball-net med afstribninger i belægningen og et designet bordtennisbord, der kan adskilles til to selvstændige og mobile borde. Torvets underlag bliver et gummiunderlag i grånuancer. Belægningen er ideel til sport og fungerer godt som lege- og faldunderlag og dæmper ligeledes eventuel støj. Det aktive torv er placeret omkring mellembygningen ved Sølvgade nr. 92. Her anvendes mellembygningens grå facade til graffitimaleriet og de forskellige områder og niveauer afgrænser basketballbanen og zonen til bordtennis. I forbindelse med torvet etableres en lille blå kørebane. Kørebanen snor sig rundt i gården og her kan små cyklister og børn på rulleskøjter udfolde sig. Klatrebomme Boldspil Flagstang Det rolige torv: Det rolige torv er en lille grøn oase i den snævre afdeling af gården. Stemningen er afslappet med mulighed for nyttehaver til blomster, sommerfuglebuske, tomat- eller chiliplanter. Flisebelægningen er udskiftet med armeret græs, der både er slidstærkt og samtidig giver oplevelsen af græs imellem tæerne. På græsplanen placeres tre hængekøjer, som man både kan sidde og ligge i. Det rolige torv er tænkt som en lille kolonihave med græs, jord, blomster osv. Denne atmosfære kan yderligere forstærkes med en flagstang og et fuglehus eller foderbræt. I nærheden af torvet opstilles regnvandsbeholdere, der kan opsamle regnvandet som senere anvendes til at vande diverse planter og blomster. Hængekøjer Græsarmering Nyttehaver 08

11 Plantegning Planen er i denne digitale udgave opdelt på to sider - i den printede præsentationsmappe findes en samlet plan i 1:200 1.del af gården Det rolige torv Nr. 11 Nr. 13 Nr. 19 Nr. 17 Nr. 15 Nr. 21 Nr. 36 Opholds torv Tørrestativ Lukket grønt-tag Affaldsomr. Nyttehaver Sandkasse Græsarmering Hængekøjer Fuglehus Fliser Bevokset tag Affaldsomr. Fodgængerfelt Erhvervsparkering Affaldsomr. Lukket grønt-tag Flagstang Belysning Bevokset tag Tørrestativ Lukket grønt-tag Nr. 104 Nr. 102 Nr. 100 Nr. 98 Nr. 96 Nr. 94 Lukket port Lukket port m. elektronisk åbning

12 Plantegning 2.del af gården Det aktive torv Det sociale torv Lukket port Nr. 1 Nr. 5 Nr. 3A Nr. 3B Nr. 7 Nr. 9 Nr. 11 Lukket grønt-tag Basketstander Klatre bomme Gummiunderlag Bordtennis/mobile borde Belysning Siddetrappe Nr. 92A Overhængende altaner Bevokset tag Affald og cykelstativ Kørebane Klatretårn m. hængebro og rutchebane Legeplads Sandkasse Græsarmering Siddemøbler Bænk Tørrestativ Belysning Siddetrappe Opholdstårn Storskrald Fælles grill Solsejl Nr. 3A+B. Depot Nr. 86. Pulterrum Affaldsomr. Evt. halvtag Tørrestativ Gummiunderlag Kørebane Grøn afskærmning Tørrestativ Affald - pap og papir Lukket port Bænk Nr. 94 Nr. 92 Nr. 90 Nr. 88 Nr. 86 Nr. 84 Lukket port 09

13 Plantegning med gårdens ændringer Planen er i denne digitale udgave opdelt på to sider - i den printede præsentationsmappe findes en samlet plan i 1:200 1.del af gården Planen nedenfor viser de ændringer som sker med gården frem imod gårdens nye indretning. Ændringerne omhandler nye cykelstativer samt flyttede cykelstativer. Ny beklædning på pergolaerne samt grønne tiltag og placering af nye tørrestativer. På de tre nye torve sker der selvfølgelig en del ændringer og både nye elementer og store ændringer vil blive udarbejdet. Disse ændringer er skrevet med grå skrift. Det rolige torv er Pergolaer Begrønning Diverse Nye elemeter til de 3 torve Planen giver et lille overblik over udviklingsplanens omfang. Nr. 11 Nr. 19 Nr. 17 Nr. 15 Nr. 13 Nr. 21 Flyttet cykelstativ Nyttehaver Nyt cykelstativ Nyt cykelstativ Ny beklædning Fjerne hæk Nyt tørrestativ Ny grønt tag Hængekøjer Fliser Flagstang Græsarmering Fuglehus Belysning Ny beklædning Nyt tørrestativ Ny beklædning Nyt grønt tag Ny beklædning Ny opstribning Nyt cykelstativ Fjerne hæk Ny grønt tag Ny beklædning Nr. 104 Nr. 102 Nr. 100 Nr. 98 Nr. 96 Nr. 94

14 Plantegning 2. del af gården Det aktive torv Det sociale torv Nr. 1 Nr. 11 Nr. 9 Nr. 7 Nr. 5 Nr. 3 Nyt cykelstativ Nyt tørrestativ Klatre bomme Nyt cykelstativ Fortætte beplantning Fjerne opholdspergola Ny hæk Nyt cykelstativ Ny grønt tag Ny beklædning Kørebane Gummiunderlag Rampe Basketstander Bordtennis/mobile borde Fjerne hæk Belysning Siddetrappe Fortætte bevoksningen på taget Ny beklædning Nyt cykelstativ Fjerne hæk Flytte sandkasse Klatretårn m. hængebro og rutchebane Siddemøbler Fjerne hæk Græsarmering Belysning Fælles grill Solsejl Fortætte beplantning Siddetrappe Ny beklædning Opholdstårn Ny beklædning Evt. nyt halv tag Ny beklædning Ny hæk Nyt cykelstativ Flyttet cykelstativ Ny pergola Nyt tørrestativ Nyt tørrestativ Nr. 94 Nr. 92 Nr. 90 Nr. 88 Nr. 86 Nr

15 De praktiske tiltag Referencebilleder af de nye tiltag Sedum-Urt-Græs Sagnlandet, Lejre Fodgængerovergang ved parkeringsområde Røde og hvide striber på belægningen Beklædning af alle eksisterende pergolaer med trælister. De grønne tage på pergolaerne er enten lukkede grønne tage med mos og græs eller en fortætning af den eksisterende vilde bevoksning. Nye cykelstativer - Gode parkeringsmuligheder for mange typer af cykler samt gode muligheder for at fastlåse sin cykel til stativet. Ny belysning, der både tilfører gården et kunstnerisk element og oplyser gårdens 3 nye torve. Områderne med nærophold anvender gårdens eksisterende møblement, men får nye tørrestativer. Sommerhus, Asserbo Sedum - Mostag vildt voksende tag Sedum-Urt-Græstag Eksisterende borde og bænke Tørrestativ Private blomsterkrukker 11

16 Det sociale torv Referencebilleder Mobile siddemøbler Eksisterende bord/bænk Fælles grill Visualisering af det sociale torv. Legetårn f.eks. fra kurtzweil Eksisterende sandkasse og grusunderlag på legepladsen Eksisterende fliser Græsarmering Eksisterende buske Eksisterende klematis Eksisterende roser Solsejl 12

17 Det aktive torv Referencebilleder Siddetrappe i metal Grafitti maleri Visualisering af det aktive torv. Graffiti motiv Basketball stander og net Klatre bomme Gummiunderlag Mobile borde - der kan kobles Blå kørebane til cykler o.lign. sammen og anvendes til bordtennis 13

18 Det rolige torv Referencebilleder Hængekøjer Opsamling af regnvand Flagstang Visualisering af det rolige torv. Sidde træstub Nyttehaver af store byggeaffaldspose. Beklædt med trælister. Bærbuske Fuglekasse/foderbræt Chiliplanter Græsarmering Betonfliser i gangzone Tomatplanter Sommerfuglbusk 14

19 Det Udviklingsplan rolige torv + Økonnomi Udviklingen af gården i faser... Forslaget til gårdens tidsmæssige og økonomiske udviklingsplan er en vurdering af projektets omkostninger, den nuværende tilstand af gårdens pergolaer og udstyr samt en registrering af påtrængende behov og mangler. Prioriteringen er derfor at gårdens praktiske og funktionelle forbedringer bliver opstartet først. Det vil direkte forbedre beboernes kritikpunkter og højne niveauet af gården. Derefter kan de tre torve udarbejdes og tilføre gårdens dens merværdi og styrke gårdens karakter. De praktiske forbedringer Det sociale torv Det rolig og det aktive torv 1. fase: - Anskaffe af nye cykelstativer. - Etablere det store fodgængerfelt ved erhvervsparkeringen. (- Klargørelse) 3. fase: 6. fase: - Legepladsen samt etablering af græsarmering i det område som legepladsen formindskes. - Det rolige torv inkl. inventar: hængekøjer, flagstang, nyttehaver osv. 2. fase: 4. fase: 7. fase: - Beklædning af alle pergolaer med trælister. - Etablering af grønne tage på udvalgte pergolaer. Samt forbedre den vilde bevoksning på de resterende pergolaer. - Udbygning af 2 pergolaer til affaldcontainer. - Nedrivning af opholdspergola ved Sølvgade 88. (klargøring til det sociale torv) - Det sociale torv incl. inventar: grill, solsejl, alternative siddemøbler. 5. fase: - Det aktive torv inkl. inventar og afmærkning af kørebane. - Opholdstårnet ved det sociale torv. Fonde - eksempler Realdania Fonden: Realdania støtter projekter der gør en forskel for det byggede miljø i Damnark, samt til nytænkende ideer der øger livskvaliteten i lokalområdet. Udfyld ansøgningsskema. Skemaet findes Tuborgs grønne fond: Støtter til enkle konkrete tiltage, såsom møbler, sportsredskaber o.lign, der kan skabe aktiviteter og glæde. Skriv ansøgning. Læs mere: Nordea-fonden: Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; I Nordea-fonden forstås det gode liv som menneskelige aktiviteter, der drives af optimisme, engagement og livslyst Skriv ansøgning. Læs mere: 15

20 Gårdlauget Huskeliste til Gådlauget Ektra emner til debat Affald: - Affaldscontainer fra erhvervslejemål. En fremtidig politik. - Hvor tit skal affladscontainerne tømmes. Sikkerhed/brand: - Hvordan udarbejdes lukningen af portene, således at sikkerheden i gården stiger. - Må motorcykler parkeres i gården. Vedligeholdelse: - Bedre vedligeholdelse af eksisterende træer og planter. Udskifn ing af udgåede planter. - Rengøring under nyankomne altaner - er det med i gårdmandens arbejdsbeskrivelse. Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012. GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB EIF Sølvgade 102-104 vi Advokat Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18 1220 København K 20. juni 2012 Ejd. 523 BSAlmga Sekr.: May-Britt Gad Andresen Direkte nr.:

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 13 beboere 17 var med på gårdvandringen. Dorte

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013)

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møde d. 28.03.12. Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth Afbud: Morten. Fraværende: Jacob. Godkendelse af sidste ref: Gårdlauget har

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og oversigtstegning Side 1 2. Kvartermiljøstationen i Tingbjerg. Generel beskrivelse. Side 2 3. Forslag

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 4 beboere. 1 repræsentant fra Freja ejendomme,

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for Frederiksholm Karré 3

Husorden for Frederiksholm Karré 3 1 Husorden for Frederiksholm Karré 3 Frederiksholm Karré 3 er et minisamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Som udgangspunkt burde der derfor ikke stå andet

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader,

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Efter et behageligt møde med Julie Øland, d. 5. Februar på Fjordbakken, er jeg kommet frem til nedenstående tilbud. Skitse af området. Jeg har valgt at placere legepladsen

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GR U BBE ADVOKATE R ADVOKATANPARTSSELSKAB GENERALFORSAMLINGSREFERAT Ar 2009, I den 23. november, kl. 17.00 afholdtes stiftende generalforsamling i Gårdlauget Sølvtorvet, omfattende ejendommene matr.nr.

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere