BeoSound 1. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoSound 1. Vejledning"

Transkript

1 BeoSound 1 Vejledning

2

3 Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse, uanset om du er tæt på eller langt fra højalerne. Lyden er optimeret, og det er ikke nødvendigt med yderligere indstillinger. Sæt strøm til BeoSound 1 og tryk på en knap for at lye til din favoritmusik så enkelt er det.

4 4 Før du starter Placering Tilslutninger Vedligeholdelse AUX (A) Der skal være tilstrækkeligt med plads over BeoSound 1, så den indbyggede antenne kan hæves og CD-holderen åbnes. Stikpanelet er placeret på undersiden af BeoSound 1. Stikpanelet indeholder stik til tilslutning til lysneet, antenne- og AUX-stik. Der må ikke anvendes sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af nogen del af BeoSound 1. Det kan ikke anbefales at anvende særlige rense-cd er til BeoSound 1. Du skal sikre dig, at BeoSound 1 altid placeres på en stabil, fast overflade. BeoSound 1 er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på mellem C. Hvis du tilsluer eksterne kilder til BeoSound 1, må du ikke sæe strøm til, før alle tilslutninger er foretaget. Ekstraudstyr Anvend AUX-stikket til tilslutning af ekstraudstyr, f.eks. en båndoptager eller en mini-disc afspiller. Kontakt en Bang & Olufsenforhandler for nærmere oplysninger. Hvis en båndoptager er tilsluet din BeoSound 1, kan du optage fra radioen og CD-afspilleren. Se brugervejledningen, som følger med båndoptageren. Hvis du betjener BeoSound 1, mens du er ved at optage, afbrydes optagelsen. Før du rengør BeoSound 1 anbefales det at koble strømmen fra anlægget for at undgå utilsigtet betjening. Støv fjernes fra overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpleer eller vanskeligt snavs fjernes om nødvendigt med en grundigt vredet, fnugfri klud dyppet i en vandopløsning med kun nogle få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel. AUX-stikket aktiveres ved at trykke på CD samtidig. Ekstern antenne Hvis du ønsker at tilslue en ekstern antenne til BeoSound 1, skal det indbyggede antennestik flyes til den position, som er angivet med et (A), og den eksterne antenne tilslues i stedet stikket. Fronten kan også rengøres med en blød børste på en støvsuger, som er indstillet til laveste sugeniveau.

5 Brugervejledningens indhold 5 Nøgle til anvendelse af denne vejledning Brug denne nøgle til at finde ud af, hvordan en knap eller et display ser ud i en instruktionekvens. RADIO Knapper på BeoSound 1 s VOLUME nærbetjeningspanel eller på STOP fjernbetjeningen Beo4 Pr 4 Display på BeoSound 1 BeoSound 1 6 Knapper på nærbetjeningspanelet Grundlæggende daglige betjeninger 8 Tænd for radioen 8 Tænd for CD-afspilleren 9 Indstil lydstyrken 9 Det ser du i displayet 9 Sådan ændres displayets funktion eller lys Anvend PIN-kodesystemet 20 Indtast en PIN-kode 20 Aktiver PIN-koden 21 Ændr PIN-koden 21 Deaktiver PIN-koden 21 Sådan bruger du en Masterkode Sådan får du radioen til at slukke på et bestemt tidspunkt 10 Indstilling af Stop Timer Sådan indstiller du uret 11 Sådan indstiller du tidspunktet for det indbyggede ur Sådan får du radioen eller CD-afspilleren til at starte på et bestemt tidspunkt 12 Indstil en Wake-up Timer Sådan spiller du udelukkende dine favorit CD-numre 14 Vælg de numre, du ønsker at lye til Indstilling af radiostationer 16 Automatisk indstilling 17 Manuel indstilling 17 Slet radiostationer Anvendelse af fjernbetjening 18 Betjening af BeoSound 1 med Beo4

6 6 Din nøgle til anvendelse af BeoSound 1 Anlægget er let at betjene. De knapper, som er nødvendige for den daglige betjening, er placeret i højre side, mens knapperne til venstre har sekundære funktioner. Tryk blot på en enkelt knap for at lye til din favoritmusik. Displayet viser dit valg. AERIAL anvendes til at hæve og sænke AERIAL CD Anvendes til at tænde for CD-afspilleren. og den indbyggede antenne anvendes til at gå trinvist tilbage og frem gennem musiknumrene. AUX-stikket aktiveres ved at trykke DELETE anvendes til at slee stationsindstillinger og til DELETE på begge knapper samtidig at springe CD-numre over RADIO Anvendes til at tænde for radioen. og anvendes til at gemme radiostationer, lydniveau, anvendes til at gå trinvist tilbage og frem gennem urindstillinger og Wake-up Timer radiostationerne og anvendes til søgning gennem en CD, til indstilling af radiostationer samt til indstilling af ur og en VOLUME Anvendes til at indstille lydstyrken. og anvendes til at skrue op og ned for lyden. Wake-up Timer Tryk samtidig for helt at fjerne lyden fra højalerne. Tryk på en af knapperne for at få STOP anvendes til at sæe CD-afspilleren i pause og STOP lyden tilbage igen standse den, samt til programmering af Stop Timers og indstilling af radiostationer STAND BY Sæer BeoSound 1 i stand-by LOAD anvendes til at åbne og lukke LOAD CD-holderen

7 7 BeoSound 1 omfaer grundlæggende og letbetjente lydkilder i en kompakt form. Det kompakte design og det indbyggede håndtag betyder, at du kan tage musikken med dig. Radioen finder den første tilgængelige station første gang, du trykker på RADIO-knappen. Tryk på AERIAL for at hæve eller sænke den indbyggede antenne. Du kan også trykke antennen ned manuelt. Alle knapperne er placeret bag på betjeningspanelet. CD-holderen er placeret bag betjeningspanelet. Tryk på LOAD for at åbne CD-holderen. Når CD-holderen er åben, kan du sæe CD en ind i holderen. Sæt altid CD en i med etikeen vendt ind mod dig selv. Tryk igen på LOAD for at lukke CD-holderen eller tryk på CD for at afspille CD en. Hvis der ikke er nogen CD i anlægget, når du trykker på CD, åbnes CD-holderen automatisk, så du kan sæe din favorit CD i. Fjern låget bag på BeoSound 1 og sæt hovedtelefonerne i stikket. Lyden fjernes fra højalerne, når hovedtelefonerne er tilsluet. Du skal blot anvende håndtaget, når BeoSound 1 skal flyes.

8 8 Daglig betjening af radio og CD-afspiller Når du ønsker at lye til radioen, skal du blot trykke på en af radioknapperne, hvorefter den begynder at spille fra den radiostation, du lyede til sidst. Den indbyggede antenne hæves ved at trykke på AERIAL-knappen. Du kan gemme op til 59 forskellige radiostationer på din BeoSound 1 (se side 12). For at skifte mellem gemte radiostationer, skal programnummeret eller frekvensen være vist i displayet. Hvis der ikke er nogen CD i anlægget, når du trykker på en af CD-knapperne, åbnes CD-holderen, så du kan sæe en CD i. Når CD en holder op med at spille, og der ikke er modtaget nogen ordre i 30 minuer, sæes BeoSound 1 i stand-by. Du kan til enhver tid indstille og gemme lydniveauet. Displayet holder dig informeret om, hvad du har valgt, og du kan indstille lyset på displayet til det niveau, der paer dig bedst. Du kan også vælge den displayfunktion, du foretrækker for radiostationer, programnummer eller frekvens. Tænd for radioen Når du trykker på RADIO, før du har gemt en radiostation, finder radioen selv den første tilgængelige station. RADIO Pr 12 RADIO STAND BY AERIAL Tryk på RADIO for at tænde for radioen Programnummeret eller frekvensen vises i displayet Tryk på for at gå ned og på for at gå op gennem de gemte stationer. Hold knappen nede for at 'søge' gennem gemte stationer Tryk for at sæe BeoSound 1 i stand-by Tryk på AERIAL for at hæve eller sænke den indbyggede antenne Bemærk! Når programnummeret vises, skal du trykke på eller for at kontrollere frekvensen for det aktuelle radioprogramnummer. Tænd for CD-afspilleren Når du søger gennem en CD, fortsæer søgningen ligeså længe, du holder knappen nede. CD en begynder at spille igen, når du slipper knappen. CD Cd 1 CD STOP STOP LOAD Tryk på CD for at tænde for CDafspilleren Musiknummeret vises i displayet Tryk på for at gå til det forrige nummer. Tryk på for at gå til det næste nummer Tryk på for at søge bagud gennem CD en Tryk på for at søge fremad gennem CD en Tryk på STOP for at sæe CD en i pause Tryk igen på STOP for at genoptage afspilningen Tryk på LOAD for at åbne eller lukke CD-holderen

9 9 Indstil lydstyrken Aflæsning af display Ændr displayet Du kan til enhver tid skrue op og ned for lyden. Hvis du gemmer et lydniveau, starter BeoSound 1 på det niveau næste gang, du tænder for den. Det maksimale lydniveau er 72, men 60 er det maksimale lydniveau, der kan gemmes. Det oplyste display holder dig informeret om, hvilken lydkilde, du har valgt, og om, hvad anlægget foretager sig. Du kan ændre displayets funktion eller lys. Der findes tre forskellige lysindstillinger. BeoSound 1 husker din funktions- eller lysindstilling, indtil du ændrer den igen. VOLUME Tryk på for at skrue ned for lyden Tryk på for at skrue op for lyden Pr Pr13 angiver det aktuelle radioprogram 88.9 angiver radiofrekvens Ændr displayfunktion RADIO Tryk på og samtidig for at skifte fra programnummer til frekvens 32 Lydniveauet vises i displayet Tryk to gange på for at gemme det lydniveau, som vises i displayet Cd 1 Cd-- Cd 1 angiver, at musiknummer 1 på CD en afspilles Cd-- angiver, at CD en er i pause RADIO For at skifte tilbage til programnummer skal du igen trykke på og samtidig Ændr displaylyset Hold -knappen nede VOLUME Tryk samtidig på og for helt at fjerne lyden fra højalerne. Tryk på en af knapperne for at få lyden frem igen angiver tiden ved søgning gennem en CD 32 angiver lydstyrken VOLUME Tryk på for at dæmpe displaylyset og tryk på for at øge lytyrken i displayet angiver, at lyden er fjernet fra højalerne angiver antallet af minuer for en Stop Timer angiver tidspunktet AU AU angiver, at AUX-stikket er aktiveret Pin Pin angiver PINkodesystem BeoSound 1 er i stand-by

10 10 Få BeoSound 1 til at standse på et bestemt tidspunkt Du kan på forhånd beslue, hvor længe du ønsker at lye til radioen. BeoSound 1 kan slukke automatisk, når du er færdig. Du kan selv indstille det antal minuer 15, 30, 45, 60, 90, 120 eller 00 du ønsker, radioen skal spille, før den slukker. Indstil en Stop Timer Du kan selv indstille, hvor længe du ønsker, radioen skal spille, før den slukker. BeoSound 1 kan naturligvis slukkes, før Stop Timeren standser den. RADIO Tryk på RADIO for at tænde for radioen STOP Tryk på STOP for at indstille en Stop Timer 15 Antallet af minuer, før radioen slukker, vises i displayet STOP 30 Tryk igen på STOP for at ændre antallet af minuer Antallet af minuer vises i displayet Vent 5 sekunder med tiden vist i displayet, hvorefter Stop Timeren er gemt Bemærk! Stop Timeren kan annulleres enten ved at trykke på CD eller STANDBY, før Stop Timerindstillingerne gemmes. Stop Timeren kan også annulleres ved at vælge 00. BEMÆRK: Stop Timer-funktionen kan kun anvendes, hvis mindst én radiostation er gemt.

11 Sådan indstilles uret 11 BeoSound 1 har et indbygget 24- timers ur. Du skal selv indstille uret. Hvis du ønsker at anvende Wake-up Timer funktionen, som beskrives på næste side, skal du først sikre dig, at BeoSound 1's indbyggede ur er indstillet korrekt. Hvis strømmen til BeoSound 1 har været koblet fra i ca. 30 minuer, skal uret indstilles igen. Indstil det indbyggede ur Du skal indstille det indbyggede ur manuelt, mens BeoSound 1 er i stand-by , Mens BeoSound 1 er i stand-by, skal du trykke på og samtidig og holde knapperne nede, indtil tidspunktet vises i displayet. Begge cifre og punktummet blinker Hvis der ikke indstilles noget tidspunkt, viser displayet linier i stedet for cifre Tryk på eller for at finde det rigtige tidspunkt. Hvis du holder eller nede, skifter tallene hurtigere Få vist det gemte tidspunkt Det gemte tidspunkt kan vises kortvarigt i displayet. Tryk på og i kort tid Tidspunktet vises kortvarigt i displayet, og punktummet blinker STANDBY Mens BeoSound 1 er i stand-by, skal du trykke på STANDBYknappen for at få vist tidspunktet i displayet BEMÆRK! Du kan få tidspunktet vist i displayet ved at trykke på den røde knap på Beo4 fjernbetjeningen Tryk på for at gemme det rigtige tidspunkt. Tidspunktet vises kort i displayet

12 12 Wake-up Timer Du kan få BeoSound 1 til at vække dig om morgenen. Wake-up Timeren er en engangs- Timer. På samme måde som med et vækkeur slees Timeren, når den først er udført. Mens Timeren udføres, vises tidspunktet i displayet. Når du betjener eller slukker for BeoSound 1, vender displayet tilbage til den valgte funktion. Når du først har indstillet en Wakeup Timer, foreslår BeoSound 1 automatisk tidspunktet for den sidst indstillede Wake-up Timer i displayet ved indstilling af en ny Timer. Wake-up Timere kan selvfølgelig også slees igen. Indtast en Wake-up Timer Når du vælger radio som din kilde, starter radioen med at afspille den station, du sidst lyede til. Hvis du vælger CD som din kilde, skal du sikre dig, at en CD er sat i. Hvis du ikke vælger en kilde, bliver radioen brugt til din Wake-up Timer Når BeoSound 1 er i stand-by, skal du trykke på knappen eller og holde den nede, 7.10 indtil den sidste Wake-up Timer vises i displayet. Cifrene blinker Tryk på eller for at finde det tidspunkt, du ønsker, BeoSound 1 skal begynde at spille på. Hvis du holder eller nede, skifter tallene hurtigere RADIO Pr Tryk på den kildeknap, du ønsker at bruge til din Wake-up Timer: RADIO eller CD. Pr eller Cd vises i displayet 7.10 Tryk på for at gemme det ønskede tidspunkt. Tidspunktet for Wake-up Timeren vises kortvarigt i displayet Brug af Beo4 Du kan også bruge Beo4 fjernbetjeningen til at indstille en Wake-up Timer. MENU Når BeoSound 1 er i stand-by, 6.25 skal du trykke på MENUknappen på Beo4. Tidspunktet for den sidste Wake-up Timer vises i displayet. Cifrene blinker 1 9 Indtast det tidspunkt, du ønsker, 7.10 BeoSound 1 skal begynde at spille på RADIO Tryk på den kildeknap RADIO Pr eller CD du ønsker at anvende til din Wake-up Timer. Pr eller Cd vises i displayet GO Tryk på GO for at gemme din 7.10 Wake-up Timer. Vækningstidspunktet vises kortvarigt i displayet BEMÆRK! Hvis uret ikke er blevet indstillet, eller strømmen til BeoSound 1 har været koblet fra i ca. 30 minuer, kan du ikke indstille en Wake-up Timer. Uret skal indstilles først (se forrige side).

13 13 Kontroller eller slet en Wake-up Timer Du kan hente indstillingerne for en Wake-up Timer frem i displayet for at kontrollere tidspunktet eller for at slee Wake-up Timeren Når BeoSound 1 er i stand-by, skal du trykke på knappen eller og holde den nede, indtil tidspunktet for Wake-up Timeren vise i displayet. Cifrene blinker 7.10 Tryk på for at godkende din Wake-up Timer, eller DELETE -,-- tryk på DELETE for at slee Wake-up Timeren. -,-- vises i displayet

14 14 Afspil kun favorit CD-numre Hvis du kun kan lide enkelte numre på en CD, kan du indstille BeoSound 1 til at springe over dem, du ikke kan lide. Spring numre over Når du sleer et nummer på en CD, begynder det næste nummer at spille. Du foretager dee valg ved, at slee de numre, du ikke ønsker at lye til. CD-afspilleren husker dit valg lige så længe, du lader CD en sidde i CD-holderen. Når CD-holderen åbnes, kan du igen lye til alle numrene på CD en. CD 15 Cd 1 DELETE Tryk på CD for at tænde CDafspilleren Musiknummeret vises i displayet Tryk på DELETE for at slee det nummer, du lyer til CD Tryk på for at gå til det næste nummer og på for at gå til det forrige nummer og fortsæt med at slee de numre, du ikke ønsker at lye til

15 15

16 16 Indstilling af radiostationer Du kan lade radioen selv finde de tilgængelige radiostationer for dig og derefter gemme dem på et programnummer, du selv vælger. Du kan også indstille radioen manuelt og selv finde bestemte stationer. For at kunne indstille stationer skal frekvensen være vist i displayet. Alle gemte radiostationer kan slees igen. Automatisk indstilling Alle tilgængelige stationer med et acceptabelt signal bliver fundet under den automatiske indstilling. Dee kan dog omfae tomme kanaler, som ikke bør gemmes. RADIO Tryk på RADIO for at tænde for radioen Tryk på eller for at se frekvensen i displayet Tryk igen på eller for at starte søgefunktionen Under søgningen vises frekvensen i displayet Manuel indstilling Hvis søgefunktionen ikke resulterer i en bestemt station, kan du søge manuelt for at få gemt den bestemte station. RADIO Tryk på RADIO for at tænde for 92.3 radioen Tryk på eller for at få vist frekvensen i displayet 92.8 Tryk igen for at starte søgefunktionen Under søgningen vises frekvensen i displayet Tryk på, når du har STOP Tryk på STOP under søgningen fundet den ønskede station for at gennemføre en manuel Pr12 Det første tilgængelige stationsindstilling programnummer blinker i displayet Tryk på eller for at ændre programnummer, hvis du ønsker 92.9 Hold eller nede for at indstille på høje eller lave frekvensbånd Frekvensen vises i displayet, og det det sidste ciffer blinker Tryk på for at gemme Tryk på, når du har stationen på det viste fundet den ønskede station programnummer Pr 4 Det første ledige programnummer vises Tryk på eller to gange for at genoptage søgefunktionen. Gentag proceduren, når du har Tryk på eller for at ændre programnummeret, hvis du fundet stationen ønsker det Bemærk: Hvis du ikke ønsker at gemme en station, kan du genoptage søgefunktionen ved at trykke på eller. Tryk på for at gemme radiostationen på det viste programnummer BEMÆRK! Under automatisk indstilling i områder med mange tomme kanaler i frekvensbåndet, kan det være en fordel at undlade at hæve den indbyggede antenne, fordi BeoSound 1 så vil springe over de fleste tomme eller svage kanaler.

17 17 Slet radiostationer Du kan til enhver tid slee gemte radiostationer. RADIO Tryk på RADIO for at tænde for radioen RADIO Tryk på eller for at finde den ønskede radiostation DELETE Tryk to gange på DELETE for at slee den radiostation, som spiller. Displayet blinker, og radioen skifter til det næste programnummer

18 18 Fjernbetjeningen Beo4 Selvom BeoSound 1 er beregnet til nærbetjening, kan den også fjernbetjenes. Fjernbetjeningen Beo4 styrer alle hovedfunktionerne i din BeoSound 1. Med Beo4 kan du tænde og slukke, vælge radioprogrammer eller CDnumre og indstille lyden. Hvis du anvender din BeoSound 1 sammen med andre produkter fra Bang & Olufsen, så benyt de brugervejledninger, der følger med die produkter som ekstra betjeningsreference.. TV LIGHT RADIO SAT DVD CD RADIO CD Tryk på RADIO for at tænde for radioen Tryk på CD for at tænde for CD-afspilleren V TAPE RECORD A TAPE A TAPE Tryk på A TAPE for at aktivere evt. ekstraudstyr, som er tilsluet AUX-stikket 0 9 Tryk for at skifte fra ét radioprogram eller CD nummer til et andet MENU Tryk for at indstille en Wake-up Timer Brug taltasterne til indtastning af det korrekte radioprogramnummer eller CD-nummer TEXT 0 MENU Hold knappen nede for at søge efter numre på en CD STOP Tryk på STOP for sæe afspilningen i pause GO Tryk på GO for at genoptage afspilningen af en GO CD eller for at gemme en Wake-up Timer Tryk på den røde knap for at få vist tidspunktet i BeoSound 1's display LIST STOP EXIT Tryk på den grønne knap for at hæve eller sænke den indbyggede antenne Tryk på den gule knap for at åbne eller lukke CD-holderen Tryk for at skrue op eller ned for lyden Tryk i midten for at fjerne lyden fra højalerne Tryk for at sæe BeoSound 1 i stand-by

19 19

20 20 Anvend PIN-kodesystemet Du bestemmer selv, om du vil aktivere PIN-kodesystemet eller ej. Men hvis du aktiverer det, er din BeoSound 1 beskyet mod tyveri ved hjælp af en 4-cifret PIN-kode. Hvis strømmen er koblet fra BeoSound 1 i mere end 30 minuer, vil den kun kunne aktiveres igen, når du indtaster din egen personlige PINkode. Indtast en PIN-kode Hvis PIN-kodesystemet er aktiveret, og strømmen er koblet fra din BeoSound 1, bliver du bedt om at indtaste den 4-cifrede PINkode, når systemet tændes igen. Pin Kodeordet PIN vises kort. oooo Displayet skifter til 4 firkanter Aktiver PIN-koden PIN-kodesystemet er let at aktivere, og du vælger selv den 4-cifrede kode. Tryk to gange, når apparatet er i stand-by Hvis PIN-koden ikke indtastes, skifter BeoSound 1 automatisk til stand-by efter 3 minuer. Hvis du indtaster en forkert PINkode, har du 5 forsøg til at indtaste koden, hvorefter systemet slukkes og ikke kan aktiveres igen i 3 timer. 3 _ Tryk på eller på for at få vist cifre Firkanterne skifter til understregninger, og det første ciffer vises i displayet Tryk på for at godkende det viste ciffer og gå til det næste STOP Pin 3 _ Tryk på STOP for at indtaste en 4-cifret PIN-kode, som du selv vælger Pin angives kort, hvorefter der vises 4 understregninger Tryk på eller flere gange for at få vist cifre Cifrene vises i displayet Hvis du glemmer din PIN-kode, så kontakt en forhandler, som kan hjælpe dig med at fremskaffe en Masterkode fra Bang & Olufsen. Du har brug for Masterkoden til at genaktivere din BeoSound 1. o _ Pr 8 Cifret erstaes af en firkant, og den næste understregning blinker Tryk på, når det sidste ciffer vises BeoSound 1 skifter til den sidst anvendte kilde. Hvis radioen o _ Tryk på for at godkende det viste ciffer og gå til det næste Cifret erstaes af en firkant, og den næste understregning blinker Tryk på, når det sidste blev anvendt sidst, vises programnummeret i displayet ciffer vises Displayet vender tilbage til 4 understregninger, og du skal bekræfte PIN-koden ved at indtaste den igen BEMÆRK: Hvis der indtastes en forkert kode anden gang, vises kodeordet Err i displayet, og du skal igen indtaste og bekræfte koden. BEMÆRK: Hvis du ved et uheld kommer til at gemme et forkert ciffer, kan du slee alle cifrene igen ved at trykke på STOP. Du kan derefter indtaste nye cifre.

21 21 Ændr PIN-koden Deaktiver PIN-koden Sådan bruger du en Masterkode Du kan altid ændre din PIN-kode. Men af sikkerhedsmæige årsager er det kun muligt at ændre den 5 gange i løbet af 3 timer. Du skal indtaste din nuværende PIN-kode for at kunne ændre koden. Du kan altid deaktivere PIN-kodesystemet. Du skal blot indtaste din PIN-kode først, hvorefter du kan deaktivere systemet. Hvis du har glemt din PIN-kode, så kontakt en forhandler, som derefter vil fremskaffe en 5-cifret Masterkode fra Bang & Olufsen. Når du har indtastet denne kode, kan du igen anvende din BeoSound 1, og PINkodesystemet deaktiveres. Tryk to gange, når apparatet er i stand-by Tryk to gange, når apparatet er i stand-by Pin oooo PIN vises kort Displayet skifter til 4 firkanter STOP Tryk på STOP for at indtaste den 4-cifrede PIN-kode STOP Tryk på STOP for at indtaste den 4-cifrede PIN-kode Tryk i 3 sekunder for at åbne for indtastning af Masterkode Pin oooo Pin angives kort, hvorefter der vises 4 understregninger Pin oooo Pin angives kort, hvorefter der vises 4 firkanter 9 _ Firkanterne skifter til understregninger, og det første ciffer vises i displayet 3 _ Tryk på eller flere gange for at få vist cifre Firkanterne skifter til 3 _ Tryk på eller flere gange for at få vist cifre Firkanterne skifter til = = = = Derefter skifter displayet til to rækker linier understregninger, og det første ciffer vises i displayet understregninger, og det første ciffer vises i displayet Tryk på eller flere gange for at få vist cifre 3 = = = Det første ciffer vises i displayet Tryk på for at godkende Tryk på for at godkende o _ det viste ciffer og gå til det næste Cifret erstaes af en firkant, og o _ det viste ciffer og gå til det næste Cifret erstaes af en firkant, og Tryk på for at godkende det viste ciffer og gå til det næste den næste understregning blinker den næste understregning blinker o = = = Cifret erstaes af en firkant, og den næste understregning blinker Tryk på, når det sidste Tryk på, når det sidste Pin ciffer er indtastet Pin angives kort, hvorefter displayet vender tilbage til 4 understregninger, og du skal Pin ciffer er indtastet Pin angives kort, hvorefter displayet vender tilbage til 4 understregninger = Tryk på for at godkende det fjerde ciffer, når det vises Displayet skifter, og der kan indtastes et femte ciffer indtaste en ny PIN-kode og bekræfte den DELETE Tryk på DELETE for at deaktivere PIN-kodesystemet Indtast det femte ciffer og tryk på DEL DEL vises i displayet DEL DEL vises i displayet og angiver, at PIN- Tryk på for at deaktivere kodesystemet er deaktiveret PIN-kodesystemet

22 22 Til din orientering Dine krav som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsenprodukt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det let og komfortabelt at betjene vore produkter. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen-produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser som vigtige, vil kunne hjælpe os i vore bestræbelser på at forbedre vore produkter yderligere. På forhånd tak! Skriv til: Bang & Olufsen a/s Kundeservice Afd Peter Bangsvej 15 DK 7600 Struer eller fax til: Bang & Olufsen Kundeservice (fax) eller send en til: Besøg vort web-sted på Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

23 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag for å ree mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper. Dee produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. CLASS 1 LASER PRODUCT Den sorte og gule etiket på CD-afspilleren tjener som advarsel om, at apparatet indeholder et lasersystem og er klaificeret som et klae 1 laserprodukt. I tilfælde af problemer med CDafspilleren kontaktes en Bang & Olufsenforhandler. Apparatet må kun åbnes af uddannet servicepersonale. FORSIGTIG: Anvendelse af andre styreenheder, indstillinger eller procedurer end dem, som er angivet heri, kan medføre risiko for farlig stråling.

24

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D C E N T U R Y BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere