Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30"

Transkript

1 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS & Installation Living full of energy 1/6

2 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS (DK) Tekniske data VVS-nr Mål højde 30 mm, bredde 600 mm, længde 1200 mm Areal 0,72 m² 1 pakke = 8,64/m 2 Spor 2 stk. med C/C 300 mm og 3 stk. med C/C 200 mm Materiale 30 mm ekspanderet polystyren, Densitet 33 kg/m³, Trykstyrke 250 kpa Isoleringsevne Forbrug pr. m² 1,40 plader Rørforbrug pr. m² 3,3 m for og 5,0 m for Overgulv min. tykkelse 14 mm træ/laminat Gulvkonstruktionens vægtede trinlydsdæmpning Forbedret luftlydsisolation Δ R w = 1 db Tilbehør: Varmefordelingsplader til : VVS nr Forbrug af varmeplader: 4,0 stk pr. m 2 Varmefordelingsplader til : VVS nr Forbrug af varmeplader: 2,7 stk pr. m 2 (NO) Tekniske data NRF nr Mål høyde 30 mm, bredde 600 mm, lengde 1200 mm Areal 0,72 m² 1 pakke = 8,64/m 2 Spor 2 stk. med C/C 300 mm og 3 stk. med C/C 200 mm Materiale 30 mm ekspandert polystyren, Densitet 33 kg/m³, Trykkstyrke 250 kpa Isoleringsevne Forbruk pr. m² 1,40 plater Rørforbruk pr. m² 3,3 m for og 5,0 m for Min. tykkelse på tregulvet: 14 mm tre/ laminat Gulvkonstruksjonens vektede trinnlydsdempning: Forbedret luftlyds-isolasjon Δ R w = 1 db Tilbehør: Varmefordelingsplater til NRF nr Forbruk av varmeplater: 4,0 stk pr. m 2 (SE) Tekniska data RSK nr Mått tjocklek 30 mm, bredd 600 mm, längd 1200 mm Storlek 0,72 m² 1 paket = 8,64/m 2 Spår 2 st för rör C/C 300 mm och 3 st för rör C/C 200 mm Material 30 mm expanderad polystyren, Densitet 33 kg/m³, Tryckhållfasthet 250 kpa Isoleringsvärde Åtgång/m² 1,40 skivor Röråtgång/m² 3,3 m för och 5,0 m för Minsta tillåtna tjocklek på trägolv 14 mm trä/laminat Golvkonstruktionens viktade stegljudsdämpning Luftljudsisolering Δ R w = 1 db Tillbehör: Värmefördelningsplåt RSK nr Åtgång/m²: 4,0 st Värmefördelningsplåt RSK nr Åtgång/m²: 2,7 st (FI) Tekninen tieto LVI-nro Mitat paksuus 30 mm leveys 600 mm pituus 1200 mm Pinta-ala 0,72 m² 1 pakkaus = 8,64/m 2 Urat 2 kpl k/k 300 mm ja 3 kpl k/k 200 mm Materiaali 30 mm suulakepuristettu polystyreeni, tiheys 33 kg/m 3 Eristyskyky Menekki, m 2 Putkimenekki, m 2 Min. paksuus puulattia: Lattiarakenteen askelääneneristävyyden parannusluku Parannettu ilmaääneneristävyys Δ R w =1 db Rasituskestävyys 250 kpa 1,40 levyä 3,3 m putkea ja 5,0 m putkea 14 mm puu/laminaatti Tarvikkeet: Lämmönjakolevyt, LVI-nro Menekki 4,0 kpl. m 2 Varmefordelingsplater til NRF nr Forbruk av varmeplater: 2,7 stk pr. m 2 Lämmönjakolevyt, LVI-nro Menekki: 2,7 kpl m 2 2/6

3 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS (DK) Roth Universalplade EPS 30 kan lægges på stort set alle typer underlag, blot det er stabilt og bærende. Det kan være beton og trækonstruktioner eller på anden isolering. Det er muligt at anvende to dimensioner på Roth Universalplade EPS 30 systemet, enten eller og evt. en kombination af disse. Se billede 1b. 1a Trin 1 Gulvet skal være rengjort fejet/støvsuget, inden du begynder udlægningen af Roth Universalplade EPS 30. Kontroller at gulvet er vandret og uden lunker. Billede 1a er vist som Ø C/C 300. (SE) Roth Universalskiva EPS 30 kan läggas på underlag som är bärande och stabila, det kan vara betong eller träkonstruktioner eller annan isolering. Det är möjligt att använda både och rör och plåtar i EPS skivorna. Se bild 1a och 1b. Steg 1 Golvet ska vara rengjort innan utläggning av skivor påbörjas. Kontrollera att underlaget är jämnt och stabilt. Bild 1a visar rör förlagt C/C 300mm. (NO) Roth Universalplate EPS 30 kan legges på stort sett alle typer underlag, der hvor det er stabilt og bærende. Det kan være betong og trekonstruksjoner eller på annen isolering. Det er mulig å benytte to dimensjoner på Roth Universalplate EPS 30 systemet, enten eller og evt. en kombinasjon av disse. Se bilde 1b. 1b Trinn 1 Gulvet skal være rengjort (feid/støvsugd) før du starter utleggingen av Roth Universalplate EPS 30. Kontroller at gulvet er vannrett og uten ujevnheter. Bilde 1a er vist som Ø C/C 300. (FI) Roth Yleislevy EPS 30 voidaan asentaa suurin piirtein kaikille alustoille, kunhan ne ovat vankat ja kantavat. Betonia tai puurakenteita, tai joku muu eriste. Roth Yleislevy EPS 30 -järjestelmässä on mahdollista käyttää kahta eri kokoa, joko tai tai ehkä yhdistäen molempia. Katso kuva 1b. Vaihe 1 Lattian pitää olla puhdistettu ennen kuin aloitat Roth Yleislevy 30 EPS levittämisen. Tarkista, että lattia on vaakatasossa, ilman epätasaisuuksia. Kuvassa 1a on esimerkkinä käytetty Ø C/C /6

4 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS (DK) Trin 2 Ved udlægning af pladerne vælger du den ønskede rørdimension som du vil arbejde med. Dette er markeret ved alle spor og vendeplader. Vælger du for eksempel med en rørafstand på C/C 300 mm skal du være opmærksom på at enden på pladen mærket med skal være pladen der sluttes af med langs væggen. Det samme gælder naturligvis for med rørafstand på C/C 200 mm. Pladerne kan afkortes med kniv, brug evt. skærerillerne på bagsiden. Billede 2 er vist som Ø C/C 200 mm. 2 (SE) Steg 2 Vid utläggning av skivorna ska hänsyn tas till vilken dimension på rör som ska användas. Rördimension är markerat vid alla spår och vändningar. Om man t.ex. använder rör med C/C mått 300 mm ska man se till att avsluta mot vägg med den änden av skivorna som är märkt med. Det samma gäller naturligtvis om man använder rör. Skivorna kan anpassas med kniv, det finns kapanvisningar på baksidan som kan användas när det passar. Bild 2 visar rör förlagt C/C 200 mm. (NO) Trinn 2 Ved utlegging av platene velger du den ønskede rørdimensjon som du vil jobbe med. Dette er markert ved alle spor og vendeplater. Velger du for eksempel med en røravstand på C/C 300 mm skal du være oppmerksom på at enden på platen merket med skal være platen som avsluttes langs ved veggen. Det samme gjelder naturligvis for med røravstand på C/C 200 mm. Platene kan kuttes med kniv, bruk evt. skjærerillene på baksiden. Bilde 2 er vist som Ø C/C 200 mm. Trin 1-2 skitse nr. 2 Ø-16mm (FI) Vaihe 2 Asetettasi levyt, valitset putkikoon jota haluat käyttää. Koot on merkattu urissa ja kääntölevyissä. Mikäli esimerkiksi valitset kooksi, putkietäisyydellä C/C 300 mm, sinun tulee huomioida, että levyn pääty, jossa on merkki pitää olla se levy, jonka avulla päätät asettelun seinää vasten. Sama pätee tietysti myös putkille etäisyydellä C/C 200 mm. Levyt voi katkaista veitsellä, ehkä hyväksi käyttäen kääntöpuolen viiltouria. Kuvassa 2 on käytetty esimerkkinä Ø C/C 200 mm. 4/6

5 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Roth Universalplade EPS > Roth Universalplade EPS (DK) Trin 3 Roth Universalplade EPS 30 systemet er nu lagt ud, og du kan begynde at tilpasse varmefordelingspladerne. Pladerne lægges ned i sporene med en indbyrdes afstand på 10-. Det er tydeligt afmærket på Roth Universalplade EPS 30 systemet, hvor udlægningen af varmefordelingspladerne skal afslutte. Varmefordelingspladerne kan afkortes ved hjælp af knækanvisningerne på pladerne. Du bør ikke anvende værktøj til afkortning, da dette kan give grater i rørsporene. 3+4 Afslutning af varmeplade Avslut värmeplåt 1200 mm Trin 4 Rørføring udføres i henhold til det valgte udlægningsmønster i den valgte rørdimension. (SE) Steg 3 Roth Universalskivor EPS 30 är nu utlagt, och det är dags att lägga ut värmefördelningsplåtar. Plåtarna läggs ut i spåren med 10- inbördes avstånd. Det är tydligt uppmärkt på EPS skivorna var värmefördelningsplåtarna ska avslutas innan vändning. Värmefördelningsplåtarna delas genom att knäcka av dom vid anvisning. Delning/kapning på annat sätt bör ej ske eftersom verktygen kan lämna skarpa kanter mm Afslutning af varmeplade Avslut värmeplåt Steg 4 Rören monteras i plåtarna enligt valt mönster och vald rördimension. (NO) Trinn 3 Roth Universalplate EPS 30 systemet er nå lagt ut, og du kan begynne å tilpasse varmefordelingsplatene. Platene legges ned i sporene med en innbyrdes avstand på 10-. Det er tydelig avmerket på Roth Universalplate EPS 30 systemet, hvor utleggingen av varmefordelingsplatene skal avslutte. Varmefordelingsplatene kan gjøres kortere ved hjelp av knekk-anvisningen på platene. Bruk ikke annet verktøy til å kutte platene med, da platene vil få skarpe kanter/grader i rørsporene. Trinn 4 Rørføring utføres i henhold til det valgte utleggingsmønster i den valgte rørdimensjon. (FI) Vaihe 3 Nyt on Roth Ylesilevy EPS 30 -järjestelmä levitetty ja voit sovittaa lämmönjakolevyt. Levyt asennetaan uriin 10 - etäisyydellä toisistaan. Roth Yleislevy EPS 30-järjestelmässä on selvästi merkattu, missä lämmönjakolevyjen levitys päätetään. Lämmönjakolevyt voidaan lyhentää levyissä olevien katkaisemisohjeiden mukaisesti. Työkaluja ei saa käyttää katkaisemiseen, koska ne voivat vaurioittaa putkiuria. Vaihe 4 Putkitus suoritetaan valitun levitysmallin ja valitus putkikoon mukaisesti. Trin skitse nr. 4 5/6

6 (DK) Generel opbygning Udlægning af gulvpap eller gulvfoam kan nu udføres efter gulvfabrikantens anvisninger. Ved udlægning af trægulve anbefaler vi at det lægges på tværs af rørretningen. Kontroller den anbefa lede trægulvstykkelse iht. fabrikantens anvisninger, vores datablad og gældende lovgivning. (NO) Generell opbygging Utlegging av gulvpapp eller gulvfoam kan nå utføres etter gulvfakbrikatens anvisninger. Ved utlegging av tregulv anbefaler vi at det legges på tvers av rørretningen. Kontroller den anbefalte tregulvstykkelse iht. fabrikatens anvisninger, vårt datablad og gjeldende lovgivning. Roth Universalplade EPS 30 kan anvendes sammen med flere fabrikater af overgulve og undergulve. Vi anbefaler altid at man kontakter leverandøren for rådgivning og support omkring korrekt opbygning. Hvis overgulvet skal være fliser/klinker anbefaler vi at man bruger Fermacell 25 mm gulvelementer. Eksempel: Opbygning med Fermacell 25 mm gulvelement Roth Universalplade EPS 30 kan også anvendes i forbindelse med fliser, tæpper eller vinyl. Hvis overgulvet skal være fliser/klinker anbefaler vi at man bruger Fermacell 25 mm gulvelementer. Ved fliser skal under gulvet være tilstrækkeligt stift. Dette kan opnås ved opbygning på beton eller 22 mm spån/19 mm krydsfiner, lagt på strøer/bjælker C/C 300 mm. Inden påbegyndt installation anbefaler vi altid at man kontakter Fermacell Scandinavia for rådgivning og support omkring korrekt opbygning. (SE) Uppbyggnad Utläggning av lumpapp eller foam kan nu utföras efter golvfabrikantens anvisningar. Trägolv rekommenderas att läggas i rikting tvärs över rören. Kontrollera trägolvets tjocklek mot kraven i fabrikantens anvisningar och i tekniska data i denna anvisning. Roth Universalskiva EPS 30 kan användas med flera olika underoch övergolv. Alla ingående komponenter ska vara anpassade för konstruktionen, kontakta leverantören för rådgivning och support vid behov. Om övergolvet ska vara klinkers rekommenderas Fermacell 25 mm golvskivor som mellanskikt Exempel: Uppbyggnad med Fermacell 25 mm golvskivor Roth Universalskiva EPS kan även användas vid övergolv av klinker, heltäckningsmatta eller vinylgolv. Till sådana övergolv rekommenderar vi att man använder Fermacell 25 mm golvskivor mellan universalskiva och övergolv. Vid klinkerförläggning måste underlaget vara tillräckligt stabilt. Underlag av betong eller 22 mm spånskiva på reglar C/C 300 mm anses tillräckligt stabilt. Om osäkerhet kring underlaget finns rekommenderas att man kontaktar Fermacell Scandinavia för rådgivning och support kring korrekt konstruktion. Roth Universalplate EPS 30 kan brukes sammen med flere fabrikater av overgulv og undergulv. Vi anbefaler alltid at man kontakter leverandøren for rådgivning og support vedrørende korrekt oppbygging. Hvis overgulvet skal være fliser anbefaler vi at man benytter Fermacell 25 mm gulvelementer. Eksempel: Oppbygging med Fermacell 25 mm gulvelement Roth Universalplade EPS 30 kan også anvendes i forbindelse med fliser, tæpper eller vinyl. Hvis overgulvet skal være fliser/klinker anbefaler vi at man bruger Fermacell 25 mm gulvelementer. Ved fliser skal under gulvet være tilstrækkeligt stift. Dette kan opnås ved opbygning på beton eller 22 mm spån/19 mm krydsfiner, lagt på strøer/bjælker C/C 300 mm. Inden påbegyndt installation anbefaler vi altid at man kontakter Fermacell Scandinavia for rådgivning og support omkring korrekt opbygning. (FI) Yleisrakennelma Aluspahvi tai eristematto voidaan nyt asentaa lattia valmistajan ohjeiden mukaan. Puulattia suosittelemme asentaa putkien poikkisuuntaan. Tarkista suositeltu min. paksuus puulattialle valmistajan sekä meidän datalehden tiedoista. Roth Universal EPS 30 levy voidaan käyttää yhdessä useiden päällys- ja aluslattioiden kanssa. Suosittelemme aina ottamaan yhteyttä toimittajaan neuvoja ja tukea varten oikeanlaiseen rakentamiseen. Jos päällyslattia on laatta/kaakeli, suosittelemme, että käytät Fermacell 25 mm lattia elementtejä. Esimerkki: Rakennelma Fermacell 25 mm lattia elementillä Roth Universal levy EPS 30 voidaan myös käyttää yhdessä laatta, matto tai vinyyli lattiapäällysteen kanssa. Näiden lattiamateriaalien kanssa, suosittelemme, että käytät 25 mm Fermacell lattia elementtiä. Laattalattian alusta on oltava riittävän jäykkä. Tämä voidaan saavuttaa rakentamalla betonialustan tai 22 mm lastulevy/19 mm vaneri, koolauksen päälle/ K/K 300 mm. Ennen asennusta suosittelemme aina, että otat yhteyttä Fermacell Skandinaviaan jotta saat neuvoja ja tukea oikeanlaiseen rakentamiseen. Installation Universalplade EPS 30_ ROTH NORDIC A/S Centervej Frederikssund Tel Fax roth-nordic.dk ROTH NORDIC AB Käglingevägen Malmö Tel Fax roth-nordic.se ROTH NORDIC AS Jongsåsveien Sandvika Tel roth-nordic.no facebook.com/rothnordicno ROTH NORDIC OY Sysimiehenkatu Karjaa Puh Faksi +358 (0) roth-nordic.fi facebook.com/rothnordicfi 6/6

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

Roth universal spånplade Roth universal spånskivesystem Roth universal sponplate Roth universal lastulevy 22/16

Roth universal spånplade Roth universal spånskivesystem Roth universal sponplate Roth universal lastulevy 22/16 Roth universal spånplade Roth universal spånskivesystem Roth universal sponplate Roth universal lastulevy 22/16 Installation Living full of energy 1/8 Roth universal spånplade Roth universal spånskivesystem

Læs mere

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Shunt Installation Living full of energy 1/6 Installation Shunt (DK) Tekniske data Roth shunt, termostatisk ventil VVS-nr. 466210.040 Maks driftstemperatur 80 0 C Maks differenstryk 50 kpa Maks driftstryk

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Compact system Installation Living full of energy 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivelse Roth Compact system er specielt udviklet til installation af gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigt

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit Tekniske data Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS nr. 466212.110 ShuntUnit med 2 afgren. VVS nr. 466212.120 ShuntUnit

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit (DK) Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS-nr. 4661.110 ShuntUnit med afgren. VVS-nr. 4661.10 ShuntUnit med afgren. VVS-nr.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Kvik guide 2016. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2016. Vejl. priser ekskl. moms.

Kvik guide 2016. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2016. Vejl. priser ekskl. moms. Kvik guide 2016 Baseret på prislisten pr. 1. januar 2016. Vejl. priser ekskl. moms. Hurtig og nem beregning af: Gulvvarmesystemer MultiPex rørsystemer Living full of energy Gulvvarmesystemer Gulvvarmerør

Læs mere

Kvik guide 2015. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms.

Kvik guide 2015. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms. Kvik guide 2015 Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms. Hurtig og nem beregning af: Gulvvarmesystemer MultiPex rørsystemer Living full of energy Gulvvarmesystemer Gulvvarmerør

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

GULVVARMERØR. Rør pr. m²

GULVVARMERØR. Rør pr. m² Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse Monteringsanvisning... 1 Gulvvarmerør... 2 Opbygningsprincipper... 3 Rørskinner... 3 Rørclips... 3 Celleplastplader... 4 Termoplader... 4 Eksempel... 5 Anvendelsesområde:

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Installation guide 1a

Installation guide 1a Installation guide 1a Prelude 24 / Prelude Sixty 2 + Mineral board Edge A / E24 / D2 (FI) Asennusopas. (SE) Monteringsanvisningar. (NO) Monteringsveiledning. (DK) Monteringsvejledning. Summary 1 Tools

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit (DK) Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS-nr. 466212.110 ShuntUnit med 2 afgren. VVS-nr. 466212.120 ShuntUnit med 3 afgren.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

HELIOSTAR S4 SOLFANGERE

HELIOSTAR S4 SOLFANGERE HELIOSTAR S4 SOLFANGERE MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING ANNUSOHJE MONTERING PÅ TEGLTAG OG LIGNENDE TAGE MONTERAD PÅ OVAN TAK MONTERT PÅ TAKSTEIN OG LIKNENDE TAK TIILIKATON

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Roth gulvvarme - systemoversigt

Roth gulvvarme - systemoversigt Roth gulvvarme - systemoversigt German quality since 1947 Vejviser til Roth gulvvarme Bygningstyper Anvendelse Konstruktion Overgulv Boliger og kontorbygninger Offentlige bygninger Bilhuse/udstillinger

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016 ACO VVS ACO ShowerDrain Gældende for Januar 06 Design & funktion ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure www.aco.dk ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design har vi fokus

Læs mere

Anvisning för val av toppackning ANV026 SV

Anvisning för val av toppackning ANV026 SV Anvisning för val av toppackning SV Val av tjocklek på toppackning nder årens lopp har kolvarna i Zetor-traktorerna bytts ut. Den nya kolvtypen har högre kompression (dvs måttet från kolvbultens centrum

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Roth QuickStop mini. Living full of energy. Installation 1/8

Roth QuickStop mini. Living full of energy. Installation 1/8 Roth Installation Living full of energy 1/8 Installation (DK) Roth er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en 4 m lang sensorledning, en centralenhed og en ¾ magnetventil. Når der

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

German quality since 1947

German quality since 1947 Dit samlede overblik fra vores stand German quality since 1947 VVS 17 26.-28. april 2017 German quality since 1947 Din indtjening ligger og flyder på gulvet......lad os samle den op sammen! På VVS 17 i

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Passiv køling. - Højere komfort i nye huse. German quality since 1947

Passiv køling. - Højere komfort i nye huse. German quality since 1947 Passiv køling - Højere komfort i nye huse German quality since 1947 Dele af det 200 m² store hus er udført med Roth Compactsystem, og resten er udført traditionelt med nedstøbte rør i beton Roth gulvvarmesystem

Læs mere

Intelligent gulvvarme

Intelligent gulvvarme Intelligent gulvvarme Komplette systemer som gør det enkelt for dig Living full of energy Jo større den varmeafgivende flade er, desto mere virkningsfuld og økonomisk er rumopvarmningen. Ved opvarmning

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Leverantörsbruksanvisning

Leverantörsbruksanvisning November 2010 1.640 DK SE NO Facade- og byggeplader Leverandørbrugsanvisning Fasad- och byggskivor Leverantörsbruksanvisning Fasade- og byggeplater Leverandørbruksanvisning 1 2 Dansk Facade- og byggeplader

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

ARM-404 Flexible flat panel wall mount

ARM-404 Flexible flat panel wall mount ARM-404 Flexible flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY

Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY NEOTHERM / 03 2015 Vi skaber værdi for alle Kontaktpersoner Jimmy Sørensen Projektmedarbejder / Internt salg Uddannet indenfor VVS-engroshandel. Internt

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lette systemer til vandbåren gulvvarme Nem installation SpeedUp på temperaturregulering SpeedUp og SpeedUp Eco gulvvarmeplader Montering af gulvvarmeinstallationer 1 2 Monter

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

Anvisning för p-boxbyte på Grålle ANV132 SV

Anvisning för p-boxbyte på Grålle ANV132 SV Anvisning för p-boxbyte på Grålle 38054 ANV132 SV Sats 38054, för byte av p-box till bakaxel utan att demontera gamla tätningen. Detta kit gör att man slipper demontera gamla yttre p-boxen (14) vid läckage.

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

1.10 Forskellige Gulvkonstruktioner. Varmefordelingsplader på forskallingsbrædder: Selvbærende spånplader med varmefordelingsplader:

1.10 Forskellige Gulvkonstruktioner. Varmefordelingsplader på forskallingsbrædder: Selvbærende spånplader med varmefordelingsplader: 1.10 Forskellige Gulvkonstruktioner Varmefordelingsplader på forskallingsbrædder: anvisninger 2. ALU Varmefordelingsplader 3. Gulvvarmerør 4. Forskallingsbrædder 5. Isolering 6. Bjælkelag 7. Forskalling

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6

Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6 Roth MiniShunt Installation Living full of energy 1/6 Installation MiniShunt (DK) Beskrivelse: Roth Minishunt: Er beregnet til forsyning af en eller to gulvvarmekredse i et rum. Shunten kan tilsluttes

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere