Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30"

Transkript

1 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS & Installation Living full of energy 1/6

2 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS (DK) Tekniske data VVS-nr Mål højde 30 mm, bredde 600 mm, længde 1200 mm Areal 0,72 m² 1 pakke = 8,64/m 2 Spor 2 stk. med C/C 300 mm og 3 stk. med C/C 200 mm Materiale 30 mm ekspanderet polystyren, Densitet 33 kg/m³, Trykstyrke 250 kpa Isoleringsevne Forbrug pr. m² 1,40 plader Rørforbrug pr. m² 3,3 m for og 5,0 m for Overgulv min. tykkelse 14 mm træ/laminat Gulvkonstruktionens vægtede trinlydsdæmpning Forbedret luftlydsisolation Δ R w = 1 db Tilbehør: Varmefordelingsplader til : VVS nr Forbrug af varmeplader: 4,0 stk pr. m 2 Varmefordelingsplader til : VVS nr Forbrug af varmeplader: 2,7 stk pr. m 2 (NO) Tekniske data NRF nr Mål høyde 30 mm, bredde 600 mm, lengde 1200 mm Areal 0,72 m² 1 pakke = 8,64/m 2 Spor 2 stk. med C/C 300 mm og 3 stk. med C/C 200 mm Materiale 30 mm ekspandert polystyren, Densitet 33 kg/m³, Trykkstyrke 250 kpa Isoleringsevne Forbruk pr. m² 1,40 plater Rørforbruk pr. m² 3,3 m for og 5,0 m for Min. tykkelse på tregulvet: 14 mm tre/ laminat Gulvkonstruksjonens vektede trinnlydsdempning: Forbedret luftlyds-isolasjon Δ R w = 1 db Tilbehør: Varmefordelingsplater til NRF nr Forbruk av varmeplater: 4,0 stk pr. m 2 (SE) Tekniska data RSK nr Mått tjocklek 30 mm, bredd 600 mm, längd 1200 mm Storlek 0,72 m² 1 paket = 8,64/m 2 Spår 2 st för rör C/C 300 mm och 3 st för rör C/C 200 mm Material 30 mm expanderad polystyren, Densitet 33 kg/m³, Tryckhållfasthet 250 kpa Isoleringsvärde Åtgång/m² 1,40 skivor Röråtgång/m² 3,3 m för och 5,0 m för Minsta tillåtna tjocklek på trägolv 14 mm trä/laminat Golvkonstruktionens viktade stegljudsdämpning Luftljudsisolering Δ R w = 1 db Tillbehör: Värmefördelningsplåt RSK nr Åtgång/m²: 4,0 st Värmefördelningsplåt RSK nr Åtgång/m²: 2,7 st (FI) Tekninen tieto LVI-nro Mitat paksuus 30 mm leveys 600 mm pituus 1200 mm Pinta-ala 0,72 m² 1 pakkaus = 8,64/m 2 Urat 2 kpl k/k 300 mm ja 3 kpl k/k 200 mm Materiaali 30 mm suulakepuristettu polystyreeni, tiheys 33 kg/m 3 Eristyskyky Menekki, m 2 Putkimenekki, m 2 Min. paksuus puulattia: Lattiarakenteen askelääneneristävyyden parannusluku Parannettu ilmaääneneristävyys Δ R w =1 db Rasituskestävyys 250 kpa 1,40 levyä 3,3 m putkea ja 5,0 m putkea 14 mm puu/laminaatti Tarvikkeet: Lämmönjakolevyt, LVI-nro Menekki 4,0 kpl. m 2 Varmefordelingsplater til NRF nr Forbruk av varmeplater: 2,7 stk pr. m 2 Lämmönjakolevyt, LVI-nro Menekki: 2,7 kpl m 2 2/6

3 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS (DK) Roth Universalplade EPS 30 kan lægges på stort set alle typer underlag, blot det er stabilt og bærende. Det kan være beton og trækonstruktioner eller på anden isolering. Det er muligt at anvende to dimensioner på Roth Universalplade EPS 30 systemet, enten eller og evt. en kombination af disse. Se billede 1b. 1a Trin 1 Gulvet skal være rengjort fejet/støvsuget, inden du begynder udlægningen af Roth Universalplade EPS 30. Kontroller at gulvet er vandret og uden lunker. Billede 1a er vist som Ø C/C 300. (SE) Roth Universalskiva EPS 30 kan läggas på underlag som är bärande och stabila, det kan vara betong eller träkonstruktioner eller annan isolering. Det är möjligt att använda både och rör och plåtar i EPS skivorna. Se bild 1a och 1b. Steg 1 Golvet ska vara rengjort innan utläggning av skivor påbörjas. Kontrollera att underlaget är jämnt och stabilt. Bild 1a visar rör förlagt C/C 300mm. (NO) Roth Universalplate EPS 30 kan legges på stort sett alle typer underlag, der hvor det er stabilt og bærende. Det kan være betong og trekonstruksjoner eller på annen isolering. Det er mulig å benytte to dimensjoner på Roth Universalplate EPS 30 systemet, enten eller og evt. en kombinasjon av disse. Se bilde 1b. 1b Trinn 1 Gulvet skal være rengjort (feid/støvsugd) før du starter utleggingen av Roth Universalplate EPS 30. Kontroller at gulvet er vannrett og uten ujevnheter. Bilde 1a er vist som Ø C/C 300. (FI) Roth Yleislevy EPS 30 voidaan asentaa suurin piirtein kaikille alustoille, kunhan ne ovat vankat ja kantavat. Betonia tai puurakenteita, tai joku muu eriste. Roth Yleislevy EPS 30 -järjestelmässä on mahdollista käyttää kahta eri kokoa, joko tai tai ehkä yhdistäen molempia. Katso kuva 1b. Vaihe 1 Lattian pitää olla puhdistettu ennen kuin aloitat Roth Yleislevy 30 EPS levittämisen. Tarkista, että lattia on vaakatasossa, ilman epätasaisuuksia. Kuvassa 1a on esimerkkinä käytetty Ø C/C /6

4 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS (DK) Trin 2 Ved udlægning af pladerne vælger du den ønskede rørdimension som du vil arbejde med. Dette er markeret ved alle spor og vendeplader. Vælger du for eksempel med en rørafstand på C/C 300 mm skal du være opmærksom på at enden på pladen mærket med skal være pladen der sluttes af med langs væggen. Det samme gælder naturligvis for med rørafstand på C/C 200 mm. Pladerne kan afkortes med kniv, brug evt. skærerillerne på bagsiden. Billede 2 er vist som Ø C/C 200 mm. 2 (SE) Steg 2 Vid utläggning av skivorna ska hänsyn tas till vilken dimension på rör som ska användas. Rördimension är markerat vid alla spår och vändningar. Om man t.ex. använder rör med C/C mått 300 mm ska man se till att avsluta mot vägg med den änden av skivorna som är märkt med. Det samma gäller naturligtvis om man använder rör. Skivorna kan anpassas med kniv, det finns kapanvisningar på baksidan som kan användas när det passar. Bild 2 visar rör förlagt C/C 200 mm. (NO) Trinn 2 Ved utlegging av platene velger du den ønskede rørdimensjon som du vil jobbe med. Dette er markert ved alle spor og vendeplater. Velger du for eksempel med en røravstand på C/C 300 mm skal du være oppmerksom på at enden på platen merket med skal være platen som avsluttes langs ved veggen. Det samme gjelder naturligvis for med røravstand på C/C 200 mm. Platene kan kuttes med kniv, bruk evt. skjærerillene på baksiden. Bilde 2 er vist som Ø C/C 200 mm. Trin 1-2 skitse nr. 2 Ø-16mm (FI) Vaihe 2 Asetettasi levyt, valitset putkikoon jota haluat käyttää. Koot on merkattu urissa ja kääntölevyissä. Mikäli esimerkiksi valitset kooksi, putkietäisyydellä C/C 300 mm, sinun tulee huomioida, että levyn pääty, jossa on merkki pitää olla se levy, jonka avulla päätät asettelun seinää vasten. Sama pätee tietysti myös putkille etäisyydellä C/C 200 mm. Levyt voi katkaista veitsellä, ehkä hyväksi käyttäen kääntöpuolen viiltouria. Kuvassa 2 on käytetty esimerkkinä Ø C/C 200 mm. 4/6

5 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Roth Universalplade EPS > Roth Universalplade EPS (DK) Trin 3 Roth Universalplade EPS 30 systemet er nu lagt ud, og du kan begynde at tilpasse varmefordelingspladerne. Pladerne lægges ned i sporene med en indbyrdes afstand på 10-. Det er tydeligt afmærket på Roth Universalplade EPS 30 systemet, hvor udlægningen af varmefordelingspladerne skal afslutte. Varmefordelingspladerne kan afkortes ved hjælp af knækanvisningerne på pladerne. Du bør ikke anvende værktøj til afkortning, da dette kan give grater i rørsporene. 3+4 Afslutning af varmeplade Avslut värmeplåt 1200 mm Trin 4 Rørføring udføres i henhold til det valgte udlægningsmønster i den valgte rørdimension. (SE) Steg 3 Roth Universalskivor EPS 30 är nu utlagt, och det är dags att lägga ut värmefördelningsplåtar. Plåtarna läggs ut i spåren med 10- inbördes avstånd. Det är tydligt uppmärkt på EPS skivorna var värmefördelningsplåtarna ska avslutas innan vändning. Värmefördelningsplåtarna delas genom att knäcka av dom vid anvisning. Delning/kapning på annat sätt bör ej ske eftersom verktygen kan lämna skarpa kanter mm Afslutning af varmeplade Avslut värmeplåt Steg 4 Rören monteras i plåtarna enligt valt mönster och vald rördimension. (NO) Trinn 3 Roth Universalplate EPS 30 systemet er nå lagt ut, og du kan begynne å tilpasse varmefordelingsplatene. Platene legges ned i sporene med en innbyrdes avstand på 10-. Det er tydelig avmerket på Roth Universalplate EPS 30 systemet, hvor utleggingen av varmefordelingsplatene skal avslutte. Varmefordelingsplatene kan gjøres kortere ved hjelp av knekk-anvisningen på platene. Bruk ikke annet verktøy til å kutte platene med, da platene vil få skarpe kanter/grader i rørsporene. Trinn 4 Rørføring utføres i henhold til det valgte utleggingsmønster i den valgte rørdimensjon. (FI) Vaihe 3 Nyt on Roth Ylesilevy EPS 30 -järjestelmä levitetty ja voit sovittaa lämmönjakolevyt. Levyt asennetaan uriin 10 - etäisyydellä toisistaan. Roth Yleislevy EPS 30-järjestelmässä on selvästi merkattu, missä lämmönjakolevyjen levitys päätetään. Lämmönjakolevyt voidaan lyhentää levyissä olevien katkaisemisohjeiden mukaisesti. Työkaluja ei saa käyttää katkaisemiseen, koska ne voivat vaurioittaa putkiuria. Vaihe 4 Putkitus suoritetaan valitun levitysmallin ja valitus putkikoon mukaisesti. Trin skitse nr. 4 5/6

6 (DK) Generel opbygning Udlægning af gulvpap eller gulvfoam kan nu udføres efter gulvfabrikantens anvisninger. Ved udlægning af trægulve anbefaler vi at det lægges på tværs af rørretningen. Kontroller den anbefa lede trægulvstykkelse iht. fabrikantens anvisninger, vores datablad og gældende lovgivning. (NO) Generell opbygging Utlegging av gulvpapp eller gulvfoam kan nå utføres etter gulvfakbrikatens anvisninger. Ved utlegging av tregulv anbefaler vi at det legges på tvers av rørretningen. Kontroller den anbefalte tregulvstykkelse iht. fabrikatens anvisninger, vårt datablad og gjeldende lovgivning. Roth Universalplade EPS 30 kan anvendes sammen med flere fabrikater af overgulve og undergulve. Vi anbefaler altid at man kontakter leverandøren for rådgivning og support omkring korrekt opbygning. Hvis overgulvet skal være fliser/klinker anbefaler vi at man bruger Fermacell 25 mm gulvelementer. Eksempel: Opbygning med Fermacell 25 mm gulvelement Roth Universalplade EPS 30 kan også anvendes i forbindelse med fliser, tæpper eller vinyl. Hvis overgulvet skal være fliser/klinker anbefaler vi at man bruger Fermacell 25 mm gulvelementer. Ved fliser skal under gulvet være tilstrækkeligt stift. Dette kan opnås ved opbygning på beton eller 22 mm spån/19 mm krydsfiner, lagt på strøer/bjælker C/C 300 mm. Inden påbegyndt installation anbefaler vi altid at man kontakter Fermacell Scandinavia for rådgivning og support omkring korrekt opbygning. (SE) Uppbyggnad Utläggning av lumpapp eller foam kan nu utföras efter golvfabrikantens anvisningar. Trägolv rekommenderas att läggas i rikting tvärs över rören. Kontrollera trägolvets tjocklek mot kraven i fabrikantens anvisningar och i tekniska data i denna anvisning. Roth Universalskiva EPS 30 kan användas med flera olika underoch övergolv. Alla ingående komponenter ska vara anpassade för konstruktionen, kontakta leverantören för rådgivning och support vid behov. Om övergolvet ska vara klinkers rekommenderas Fermacell 25 mm golvskivor som mellanskikt Exempel: Uppbyggnad med Fermacell 25 mm golvskivor Roth Universalskiva EPS kan även användas vid övergolv av klinker, heltäckningsmatta eller vinylgolv. Till sådana övergolv rekommenderar vi att man använder Fermacell 25 mm golvskivor mellan universalskiva och övergolv. Vid klinkerförläggning måste underlaget vara tillräckligt stabilt. Underlag av betong eller 22 mm spånskiva på reglar C/C 300 mm anses tillräckligt stabilt. Om osäkerhet kring underlaget finns rekommenderas att man kontaktar Fermacell Scandinavia för rådgivning och support kring korrekt konstruktion. Roth Universalplate EPS 30 kan brukes sammen med flere fabrikater av overgulv og undergulv. Vi anbefaler alltid at man kontakter leverandøren for rådgivning og support vedrørende korrekt oppbygging. Hvis overgulvet skal være fliser anbefaler vi at man benytter Fermacell 25 mm gulvelementer. Eksempel: Oppbygging med Fermacell 25 mm gulvelement Roth Universalplade EPS 30 kan også anvendes i forbindelse med fliser, tæpper eller vinyl. Hvis overgulvet skal være fliser/klinker anbefaler vi at man bruger Fermacell 25 mm gulvelementer. Ved fliser skal under gulvet være tilstrækkeligt stift. Dette kan opnås ved opbygning på beton eller 22 mm spån/19 mm krydsfiner, lagt på strøer/bjælker C/C 300 mm. Inden påbegyndt installation anbefaler vi altid at man kontakter Fermacell Scandinavia for rådgivning og support omkring korrekt opbygning. (FI) Yleisrakennelma Aluspahvi tai eristematto voidaan nyt asentaa lattia valmistajan ohjeiden mukaan. Puulattia suosittelemme asentaa putkien poikkisuuntaan. Tarkista suositeltu min. paksuus puulattialle valmistajan sekä meidän datalehden tiedoista. Roth Universal EPS 30 levy voidaan käyttää yhdessä useiden päällys- ja aluslattioiden kanssa. Suosittelemme aina ottamaan yhteyttä toimittajaan neuvoja ja tukea varten oikeanlaiseen rakentamiseen. Jos päällyslattia on laatta/kaakeli, suosittelemme, että käytät Fermacell 25 mm lattia elementtejä. Esimerkki: Rakennelma Fermacell 25 mm lattia elementillä Roth Universal levy EPS 30 voidaan myös käyttää yhdessä laatta, matto tai vinyyli lattiapäällysteen kanssa. Näiden lattiamateriaalien kanssa, suosittelemme, että käytät 25 mm Fermacell lattia elementtiä. Laattalattian alusta on oltava riittävän jäykkä. Tämä voidaan saavuttaa rakentamalla betonialustan tai 22 mm lastulevy/19 mm vaneri, koolauksen päälle/ K/K 300 mm. Ennen asennusta suosittelemme aina, että otat yhteyttä Fermacell Skandinaviaan jotta saat neuvoja ja tukea oikeanlaiseen rakentamiseen. Installation Universalplade EPS 30_ ROTH NORDIC A/S Centervej Frederikssund Tel Fax roth-nordic.dk ROTH NORDIC AB Käglingevägen Malmö Tel Fax roth-nordic.se ROTH NORDIC AS Jongsåsveien Sandvika Tel roth-nordic.no facebook.com/rothnordicno ROTH NORDIC OY Sysimiehenkatu Karjaa Puh Faksi +358 (0) roth-nordic.fi facebook.com/rothnordicfi 6/6

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

S T E P 2 N O R D I C

S T E P 2 N O R D I C S T E P N O R D I C SE LAND OCH PLATS FÖRÄLDRAGUIDE Alga Learning är en serie produkter som gör barnets lärande till en lekfull upptäcktsresa. Den här lådan handlar om att få grepp om geografi, och det

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80543 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere