Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30"

Transkript

1 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS & Installation Living full of energy 1/6

2 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS (DK) Tekniske data VVS-nr Mål højde 30 mm, bredde 600 mm, længde 1200 mm Areal 0,72 m² 1 pakke = 8,64/m 2 Spor 2 stk. med C/C 300 mm og 3 stk. med C/C 200 mm Materiale 30 mm ekspanderet polystyren, Densitet 33 kg/m³, Trykstyrke 250 kpa Isoleringsevne Forbrug pr. m² 1,40 plader Rørforbrug pr. m² 3,3 m for og 5,0 m for Overgulv min. tykkelse 14 mm træ/laminat Gulvkonstruktionens vægtede trinlydsdæmpning Forbedret luftlydsisolation Δ R w = 1 db Tilbehør: Varmefordelingsplader til : VVS nr Forbrug af varmeplader: 4,0 stk pr. m 2 Varmefordelingsplader til : VVS nr Forbrug af varmeplader: 2,7 stk pr. m 2 (NO) Tekniske data NRF nr Mål høyde 30 mm, bredde 600 mm, lengde 1200 mm Areal 0,72 m² 1 pakke = 8,64/m 2 Spor 2 stk. med C/C 300 mm og 3 stk. med C/C 200 mm Materiale 30 mm ekspandert polystyren, Densitet 33 kg/m³, Trykkstyrke 250 kpa Isoleringsevne Forbruk pr. m² 1,40 plater Rørforbruk pr. m² 3,3 m for og 5,0 m for Min. tykkelse på tregulvet: 14 mm tre/ laminat Gulvkonstruksjonens vektede trinnlydsdempning: Forbedret luftlyds-isolasjon Δ R w = 1 db Tilbehør: Varmefordelingsplater til NRF nr Forbruk av varmeplater: 4,0 stk pr. m 2 (SE) Tekniska data RSK nr Mått tjocklek 30 mm, bredd 600 mm, längd 1200 mm Storlek 0,72 m² 1 paket = 8,64/m 2 Spår 2 st för rör C/C 300 mm och 3 st för rör C/C 200 mm Material 30 mm expanderad polystyren, Densitet 33 kg/m³, Tryckhållfasthet 250 kpa Isoleringsvärde Åtgång/m² 1,40 skivor Röråtgång/m² 3,3 m för och 5,0 m för Minsta tillåtna tjocklek på trägolv 14 mm trä/laminat Golvkonstruktionens viktade stegljudsdämpning Luftljudsisolering Δ R w = 1 db Tillbehör: Värmefördelningsplåt RSK nr Åtgång/m²: 4,0 st Värmefördelningsplåt RSK nr Åtgång/m²: 2,7 st (FI) Tekninen tieto LVI-nro Mitat paksuus 30 mm leveys 600 mm pituus 1200 mm Pinta-ala 0,72 m² 1 pakkaus = 8,64/m 2 Urat 2 kpl k/k 300 mm ja 3 kpl k/k 200 mm Materiaali 30 mm suulakepuristettu polystyreeni, tiheys 33 kg/m 3 Eristyskyky Menekki, m 2 Putkimenekki, m 2 Min. paksuus puulattia: Lattiarakenteen askelääneneristävyyden parannusluku Parannettu ilmaääneneristävyys Δ R w =1 db Rasituskestävyys 250 kpa 1,40 levyä 3,3 m putkea ja 5,0 m putkea 14 mm puu/laminaatti Tarvikkeet: Lämmönjakolevyt, LVI-nro Menekki 4,0 kpl. m 2 Varmefordelingsplater til NRF nr Forbruk av varmeplater: 2,7 stk pr. m 2 Lämmönjakolevyt, LVI-nro Menekki: 2,7 kpl m 2 2/6

3 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS (DK) Roth Universalplade EPS 30 kan lægges på stort set alle typer underlag, blot det er stabilt og bærende. Det kan være beton og trækonstruktioner eller på anden isolering. Det er muligt at anvende to dimensioner på Roth Universalplade EPS 30 systemet, enten eller og evt. en kombination af disse. Se billede 1b. 1a Trin 1 Gulvet skal være rengjort fejet/støvsuget, inden du begynder udlægningen af Roth Universalplade EPS 30. Kontroller at gulvet er vandret og uden lunker. Billede 1a er vist som Ø C/C 300. (SE) Roth Universalskiva EPS 30 kan läggas på underlag som är bärande och stabila, det kan vara betong eller träkonstruktioner eller annan isolering. Det är möjligt att använda både och rör och plåtar i EPS skivorna. Se bild 1a och 1b. Steg 1 Golvet ska vara rengjort innan utläggning av skivor påbörjas. Kontrollera att underlaget är jämnt och stabilt. Bild 1a visar rör förlagt C/C 300mm. (NO) Roth Universalplate EPS 30 kan legges på stort sett alle typer underlag, der hvor det er stabilt og bærende. Det kan være betong og trekonstruksjoner eller på annen isolering. Det er mulig å benytte to dimensjoner på Roth Universalplate EPS 30 systemet, enten eller og evt. en kombinasjon av disse. Se bilde 1b. 1b Trinn 1 Gulvet skal være rengjort (feid/støvsugd) før du starter utleggingen av Roth Universalplate EPS 30. Kontroller at gulvet er vannrett og uten ujevnheter. Bilde 1a er vist som Ø C/C 300. (FI) Roth Yleislevy EPS 30 voidaan asentaa suurin piirtein kaikille alustoille, kunhan ne ovat vankat ja kantavat. Betonia tai puurakenteita, tai joku muu eriste. Roth Yleislevy EPS 30 -järjestelmässä on mahdollista käyttää kahta eri kokoa, joko tai tai ehkä yhdistäen molempia. Katso kuva 1b. Vaihe 1 Lattian pitää olla puhdistettu ennen kuin aloitat Roth Yleislevy 30 EPS levittämisen. Tarkista, että lattia on vaakatasossa, ilman epätasaisuuksia. Kuvassa 1a on esimerkkinä käytetty Ø C/C /6

4 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS (DK) Trin 2 Ved udlægning af pladerne vælger du den ønskede rørdimension som du vil arbejde med. Dette er markeret ved alle spor og vendeplader. Vælger du for eksempel med en rørafstand på C/C 300 mm skal du være opmærksom på at enden på pladen mærket med skal være pladen der sluttes af med langs væggen. Det samme gælder naturligvis for med rørafstand på C/C 200 mm. Pladerne kan afkortes med kniv, brug evt. skærerillerne på bagsiden. Billede 2 er vist som Ø C/C 200 mm. 2 (SE) Steg 2 Vid utläggning av skivorna ska hänsyn tas till vilken dimension på rör som ska användas. Rördimension är markerat vid alla spår och vändningar. Om man t.ex. använder rör med C/C mått 300 mm ska man se till att avsluta mot vägg med den änden av skivorna som är märkt med. Det samma gäller naturligtvis om man använder rör. Skivorna kan anpassas med kniv, det finns kapanvisningar på baksidan som kan användas när det passar. Bild 2 visar rör förlagt C/C 200 mm. (NO) Trinn 2 Ved utlegging av platene velger du den ønskede rørdimensjon som du vil jobbe med. Dette er markert ved alle spor og vendeplater. Velger du for eksempel med en røravstand på C/C 300 mm skal du være oppmerksom på at enden på platen merket med skal være platen som avsluttes langs ved veggen. Det samme gjelder naturligvis for med røravstand på C/C 200 mm. Platene kan kuttes med kniv, bruk evt. skjærerillene på baksiden. Bilde 2 er vist som Ø C/C 200 mm. Trin 1-2 skitse nr. 2 Ø-16mm (FI) Vaihe 2 Asetettasi levyt, valitset putkikoon jota haluat käyttää. Koot on merkattu urissa ja kääntölevyissä. Mikäli esimerkiksi valitset kooksi, putkietäisyydellä C/C 300 mm, sinun tulee huomioida, että levyn pääty, jossa on merkki pitää olla se levy, jonka avulla päätät asettelun seinää vasten. Sama pätee tietysti myös putkille etäisyydellä C/C 200 mm. Levyt voi katkaista veitsellä, ehkä hyväksi käyttäen kääntöpuolen viiltouria. Kuvassa 2 on käytetty esimerkkinä Ø C/C 200 mm. 4/6

5 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Roth Universalplade EPS > Roth Universalplade EPS (DK) Trin 3 Roth Universalplade EPS 30 systemet er nu lagt ud, og du kan begynde at tilpasse varmefordelingspladerne. Pladerne lægges ned i sporene med en indbyrdes afstand på 10-. Det er tydeligt afmærket på Roth Universalplade EPS 30 systemet, hvor udlægningen af varmefordelingspladerne skal afslutte. Varmefordelingspladerne kan afkortes ved hjælp af knækanvisningerne på pladerne. Du bør ikke anvende værktøj til afkortning, da dette kan give grater i rørsporene. 3+4 Afslutning af varmeplade Avslut värmeplåt 1200 mm Trin 4 Rørføring udføres i henhold til det valgte udlægningsmønster i den valgte rørdimension. (SE) Steg 3 Roth Universalskivor EPS 30 är nu utlagt, och det är dags att lägga ut värmefördelningsplåtar. Plåtarna läggs ut i spåren med 10- inbördes avstånd. Det är tydligt uppmärkt på EPS skivorna var värmefördelningsplåtarna ska avslutas innan vändning. Värmefördelningsplåtarna delas genom att knäcka av dom vid anvisning. Delning/kapning på annat sätt bör ej ske eftersom verktygen kan lämna skarpa kanter mm Afslutning af varmeplade Avslut värmeplåt Steg 4 Rören monteras i plåtarna enligt valt mönster och vald rördimension. (NO) Trinn 3 Roth Universalplate EPS 30 systemet er nå lagt ut, og du kan begynne å tilpasse varmefordelingsplatene. Platene legges ned i sporene med en innbyrdes avstand på 10-. Det er tydelig avmerket på Roth Universalplate EPS 30 systemet, hvor utleggingen av varmefordelingsplatene skal avslutte. Varmefordelingsplatene kan gjøres kortere ved hjelp av knekk-anvisningen på platene. Bruk ikke annet verktøy til å kutte platene med, da platene vil få skarpe kanter/grader i rørsporene. Trinn 4 Rørføring utføres i henhold til det valgte utleggingsmønster i den valgte rørdimensjon. (FI) Vaihe 3 Nyt on Roth Ylesilevy EPS 30 -järjestelmä levitetty ja voit sovittaa lämmönjakolevyt. Levyt asennetaan uriin 10 - etäisyydellä toisistaan. Roth Yleislevy EPS 30-järjestelmässä on selvästi merkattu, missä lämmönjakolevyjen levitys päätetään. Lämmönjakolevyt voidaan lyhentää levyissä olevien katkaisemisohjeiden mukaisesti. Työkaluja ei saa käyttää katkaisemiseen, koska ne voivat vaurioittaa putkiuria. Vaihe 4 Putkitus suoritetaan valitun levitysmallin ja valitus putkikoon mukaisesti. Trin skitse nr. 4 5/6

6 (DK) Generel opbygning Udlægning af gulvpap eller gulvfoam kan nu udføres efter gulvfabrikantens anvisninger. Ved udlægning af trægulve anbefaler vi at det lægges på tværs af rørretningen. Kontroller den anbefa lede trægulvstykkelse iht. fabrikantens anvisninger, vores datablad og gældende lovgivning. (NO) Generell opbygging Utlegging av gulvpapp eller gulvfoam kan nå utføres etter gulvfakbrikatens anvisninger. Ved utlegging av tregulv anbefaler vi at det legges på tvers av rørretningen. Kontroller den anbefalte tregulvstykkelse iht. fabrikatens anvisninger, vårt datablad og gjeldende lovgivning. Roth Universalplade EPS 30 kan anvendes sammen med flere fabrikater af overgulve og undergulve. Vi anbefaler altid at man kontakter leverandøren for rådgivning og support omkring korrekt opbygning. Hvis overgulvet skal være fliser/klinker anbefaler vi at man bruger Fermacell 25 mm gulvelementer. Eksempel: Opbygning med Fermacell 25 mm gulvelement Roth Universalplade EPS 30 kan også anvendes i forbindelse med fliser, tæpper eller vinyl. Hvis overgulvet skal være fliser/klinker anbefaler vi at man bruger Fermacell 25 mm gulvelementer. Ved fliser skal under gulvet være tilstrækkeligt stift. Dette kan opnås ved opbygning på beton eller 22 mm spån/19 mm krydsfiner, lagt på strøer/bjælker C/C 300 mm. Inden påbegyndt installation anbefaler vi altid at man kontakter Fermacell Scandinavia for rådgivning og support omkring korrekt opbygning. (SE) Uppbyggnad Utläggning av lumpapp eller foam kan nu utföras efter golvfabrikantens anvisningar. Trägolv rekommenderas att läggas i rikting tvärs över rören. Kontrollera trägolvets tjocklek mot kraven i fabrikantens anvisningar och i tekniska data i denna anvisning. Roth Universalskiva EPS 30 kan användas med flera olika underoch övergolv. Alla ingående komponenter ska vara anpassade för konstruktionen, kontakta leverantören för rådgivning och support vid behov. Om övergolvet ska vara klinkers rekommenderas Fermacell 25 mm golvskivor som mellanskikt Exempel: Uppbyggnad med Fermacell 25 mm golvskivor Roth Universalskiva EPS kan även användas vid övergolv av klinker, heltäckningsmatta eller vinylgolv. Till sådana övergolv rekommenderar vi att man använder Fermacell 25 mm golvskivor mellan universalskiva och övergolv. Vid klinkerförläggning måste underlaget vara tillräckligt stabilt. Underlag av betong eller 22 mm spånskiva på reglar C/C 300 mm anses tillräckligt stabilt. Om osäkerhet kring underlaget finns rekommenderas att man kontaktar Fermacell Scandinavia för rådgivning och support kring korrekt konstruktion. Roth Universalplate EPS 30 kan brukes sammen med flere fabrikater av overgulv og undergulv. Vi anbefaler alltid at man kontakter leverandøren for rådgivning og support vedrørende korrekt oppbygging. Hvis overgulvet skal være fliser anbefaler vi at man benytter Fermacell 25 mm gulvelementer. Eksempel: Oppbygging med Fermacell 25 mm gulvelement Roth Universalplade EPS 30 kan også anvendes i forbindelse med fliser, tæpper eller vinyl. Hvis overgulvet skal være fliser/klinker anbefaler vi at man bruger Fermacell 25 mm gulvelementer. Ved fliser skal under gulvet være tilstrækkeligt stift. Dette kan opnås ved opbygning på beton eller 22 mm spån/19 mm krydsfiner, lagt på strøer/bjælker C/C 300 mm. Inden påbegyndt installation anbefaler vi altid at man kontakter Fermacell Scandinavia for rådgivning og support omkring korrekt opbygning. (FI) Yleisrakennelma Aluspahvi tai eristematto voidaan nyt asentaa lattia valmistajan ohjeiden mukaan. Puulattia suosittelemme asentaa putkien poikkisuuntaan. Tarkista suositeltu min. paksuus puulattialle valmistajan sekä meidän datalehden tiedoista. Roth Universal EPS 30 levy voidaan käyttää yhdessä useiden päällys- ja aluslattioiden kanssa. Suosittelemme aina ottamaan yhteyttä toimittajaan neuvoja ja tukea varten oikeanlaiseen rakentamiseen. Jos päällyslattia on laatta/kaakeli, suosittelemme, että käytät Fermacell 25 mm lattia elementtejä. Esimerkki: Rakennelma Fermacell 25 mm lattia elementillä Roth Universal levy EPS 30 voidaan myös käyttää yhdessä laatta, matto tai vinyyli lattiapäällysteen kanssa. Näiden lattiamateriaalien kanssa, suosittelemme, että käytät 25 mm Fermacell lattia elementtiä. Laattalattian alusta on oltava riittävän jäykkä. Tämä voidaan saavuttaa rakentamalla betonialustan tai 22 mm lastulevy/19 mm vaneri, koolauksen päälle/ K/K 300 mm. Ennen asennusta suosittelemme aina, että otat yhteyttä Fermacell Skandinaviaan jotta saat neuvoja ja tukea oikeanlaiseen rakentamiseen. Installation Universalplade EPS 30_ ROTH NORDIC A/S Centervej Frederikssund Tel Fax roth-nordic.dk ROTH NORDIC AB Käglingevägen Malmö Tel Fax roth-nordic.se ROTH NORDIC AS Jongsåsveien Sandvika Tel roth-nordic.no facebook.com/rothnordicno ROTH NORDIC OY Sysimiehenkatu Karjaa Puh Faksi +358 (0) roth-nordic.fi facebook.com/rothnordicfi 6/6

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Intelligent gulvvarme

Intelligent gulvvarme Intelligent gulvvarme Komplette systemer som gør det enkelt for dig Living full of energy Jo større den varmeafgivende flade er, desto mere virkningsfuld og økonomisk er rumopvarmningen. Ved opvarmning

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6

Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6 Roth MiniShunt Installation Living full of energy 1/6 Installation MiniShunt (DK) Beskrivelse: Roth Minishunt: Er beregnet til forsyning af en eller to gulvvarmekredse i et rum. Shunten kan tilsluttes

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme Brugervejledning Användarmanual ler l bli Brugervejledning Användarmanual ert se / om y en det DK SE Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Elektrisk

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT LK Gulvvarme er et lavtemperatursystem, hvor varmt vand cirkulerer i PEX-rør installeret i gulvkonstruktionen. Varmen overføres fra rørene til gulvet og

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2) LIDA 15 N (Svenska 2014-09-04) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 170, enkel vindskiva 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95, 22 x 170. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler 28 x 145 färdigknutade.

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12 06 2010 5012 Uponor Gulvvarmesystem kan udlægges på alle slags gulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne og energibesparende

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Mounting Instructions

Mounting Instructions Mounting Instructions 38-154802o 2008-09-04 Dansk... Monteringsanvisning Trækbjælker DB35V/75V og gavlsæt...2 Norsk... Monteringsanvisning Trekkbjelker DB35V/75V og gavelsatser...12 Suomeksi... Assenusohje

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1 Underlagsplader Primo Lister Underlagsplader - Side 1 Læs mere på side 4 Monteringsvejledning side 5 Læs mere på side 6 Monteringsvejledning side 7 Læs mere på side 8 Monteringsvejledning side 9 Læs mere

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen,

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Estoril Hjørne/Corner

Estoril Hjørne/Corner NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 8 FI Asennusohje 10 Estoril Hjørne/Corner Art.no: FP-EST04-100, FP-EST02-100 Nordpeis 01.01.2013 Generelt

Læs mere

Estoril Hjørne/Corner

Estoril Hjørne/Corner NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 8 FI Asennusohje 10 Estoril Hjørne/Corner Art.no: FP-EST04-100, FP-EST02-100 Nordpeis 01.01.2013 Generelt

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2) TOFTALYCKAN 10 N (Svenska 2014-10-16) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145. Dubbla vindskivor 21 x 120. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Liggande svansjöpanel 14 x 120, reglar 34 x 70. Prefabricerade

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEGEHUS SAGA 4,1 + 1,5 N (Danska 2015-02-24) LEVERINGSBESKRIVELSE TAG Rupløjet 17 mm, tagåser 45x95 mm, enkel vindplade 22x95, tagfodsbræt 22x70, Regler 30x30, taghældning ca.26 grader. YDERVÆG Timmerprofil

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv

weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv weber Komfortgulv Vi har udviklet et helt nyt gulvkoncept til vandbåren gulvvarme, som kombinerer flere forskellige funktioner

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1175 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1175 sida 1(1) LEKSTUGA POPPE 3,5 + 1,0 N (Svenska 2014-12-15) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 28 o YTTERVÄGG Färdigspikade väggsektioner med liggande

Læs mere