Salg af liberaliserede lægemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013"

Transkript

1 Salg af liberaliserede lægemidler

2 Salg af liberaliserede lægemidler, Af Ulrik Lindved Clausen Kontakt: Marie Ø. Hagedorn, Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 1 Versionsdato: Format: PDF Statens Serum Institut Side 2 af 3

3 Salg af liberaliserede lægemidler, Indhold 1. Resumé Salg af liberaliserede lægemidler i Udvikling i apotekernes og detailhandlens omsætning og produktsammensætning Udvikling i salget af liberaliserede lægemidler solgt i håndkøb Udvikling i overordnede grupper inden for håndkøbssalg Rygeafvænningsmidler Næsespray Resterende lægemidler Nye liberaliseringer Appendiks Statens Serum Institut Side 3 af 3

4 Salg af liberaliserede lægemidler, Resumé Tidligere havde apotekerne eneret til at sælge medicin i Danmark. I 21 blev en række lægemidler liberaliseret. Det betød, at forhandlere uden for apotekerne (herefter benævnt detailhandel), som f.eks. kiosker, dagligvarebutikker og materialister, kunne søge om tilladelse til at sælge visse håndkøbslægemidler. I de efterfølgende år er sortimentet af liberaliserede lægemidler blevet gradvist udvidet. Statens Serum Institut overvåger salget af de liberaliserede lægemidler. Denne analyse viser udviklingen i handlen med de liberaliserede lægemidler i perioden 26 til 213. Analysen fokuserer på salg og markedsandele, men undersøger ikke udviklingen i priser og mængder. Hovedresultater om salget af de liberaliserede håndkøbslægemidler for perioden 26 til 213: Det samlede salg af liberaliserede lægemidler er i perioden 26 til 213 steget med 157 mio. kr. fordelt på 25 mio. kr. på apotekerne og 132 mio. kr. i detailhandlen. En stor del af stigningen i salget af liberaliserede lægemidler (46 mio. kr.) skyldes, at lægemidler har ændret udleveringsbestemmelse fra apoteksforbeholdt til ikkeapoteksforbeholdt (liberaliseret). Der er altså ikke tale om et mersalg, men om, at omsætning, der før blev registreret som apoteksforbeholdt salg, nu bliver registreret som liberaliseret salg. Stigningen i salget af liberaliserede lægemidler fra apotekerne på 25 mio. kr. dækker over en stigning i salget af liberaliserede lægemidler i håndkøb på 121 mio. kr. (19 pct.) og et fald i salget af liberaliserede lægemidler solgt på recept på 96 mio. kr. (-27 pct.). Detailhandlen har øget sin markedsandel med 5 procentpoint gennem et større salg af rygeafvænningsmidler, smertestillende medicin, hals- og hostemidler og næsespray. Detailhandlen har kun i et begrænset omfang formået af få del i markedet for midler mod forstoppelse, allergi samt diverse cremer o.l. til huden. Konkurrence fra detailhandlen sker ikke øjeblikkeligt efter et lægemiddel ændrer udleveringsbestemmelse fra apoteksforbeholdt til liberaliseret håndkøbsmedicin, og efterfølgende kun i et begrænset omfang. Statens Serum Institut Side 4 af 3

5 Salg af liberaliserede lægemidler, Salg af liberaliserede lægemidler i 213 I 213 er det samlede lægemiddelforbrug i primærsektoren opgjort til 11,8 mia. kr. Heraf har de liberaliserede lægemidler en omsætning på 1,4 mia. kr. Det svarer til en andel på ca. 12 pct. af den samlede omsætning i primærsektoren, se figur 1. Denne andel har været forholdsvis konstant siden 26. Håndkøbslægemidlerne, der er sammensat af liberaliserede lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, havde en omsætning på 2,1 mia. kr. i 213. De liberaliserede lægemidler udgør dermed 67 pct. af alle solgte håndkøbslægemidler. Liberaliserede lægemidler = Ikke-apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin Indtil 21: Apotekerne har eneret på at sælge medicin i Danmark. 21: Apoteksforbeholdet for en række håndkøbslægemidler bliver ophævet, så det bliver muligt at købe disse lægemidler i butikker med særlig tilladelse. Det gælder fx antirygemidler, halsog hostemidler, samt næsemidler. 23: Bredden af liberaliserede produkter bliver udvidet med bl.a. antihistaminer mod allergi og gigtmidlet glucosamin. 27: Det bliver nu muligt at bl.a. købe enkelte mavesårsmidler og afføringsmidler uden for apoteket. 211: Sortimentet af lægemidler, der kan købes uden for apotekerne, udvides igen med bl.a. flere allergimidler og cremer til huden (mod fx svamp og forkølelsessår). 213: Flere midler mod forstoppelse liberaliseres. De liberaliserede lægemidler kan fordeles på 11 hovedgrupper, som illustreret i figur 2, der samtidig angiver salget henholdsvis i håndkøb og på recept. Alle liberaliserede lægemidler er håndkøbslægemidler, som er karakteriseret ved at kunne købes uden forevisning af en recept. En recept er dog påkrævet, hvis man som borger er berettiget til regionalt medicintilskud (klausuleret eller enkelt). Salget på recept, som kun sker på apotekerne, er derfor et tegn på, at håndkøbslægemidler købes med offentlig medfinansiering. Statens Serum Institut Side 5 af 3

6 Mio. Kr. Salg af liberaliserede lægemidler, Figur 1. Liberaliserede lægemidler sammenholdt med apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og receptpligtig medicin solgt i primærsektor, samt medicinsalg i sygehussektor, Liberaliserede håndkøbslægemidler Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Receptpligtige lægemidler Sygehussektor Primærsektor Rygeafvænningsmidler er den største lægemiddelgruppe med en omsætning på ca. 33 mio. kr. i 213. Herefter er allergimidler og midler mod forstoppelse de næststørste lægemiddelgrupper, hver med en omsætning på omkring 15 mio. kr. i 213. For disse to lægemiddelgrupper tilskrives næsten halvdelen af omsætningen lægemidler solgt på recept. Udover at være store lægemiddelgrupper med et stort receptsalg, er allergimidler og midler mod forstoppelse begge karakteriseret ved, at detailhandlen står for en meget begrænset andel af håndkøbssalget. Dette vil blive illustreret under afsnit 3. Omvendt er de tre lægemiddelgrupper hals- og hostemidler, svage smertestillende midler og næsesprays karakteriseret ved et lavt receptsalg og samtidig et relativt højt håndkøbssalg i detailhandlen, jf. det senere afsnit 3. Hver af de tre lægemiddelgrupper havde i 213 en omsætning på 11 mio. kr. Lægemiddelgrupperne cremer o.l. til huden (omsætning ca. 15 mio. kr.) og andre (omsætning ca. 11 mio. kr.) dækker begge over forholdsvis forskellige lægemidler. De to grupper er derfor mindre skarpt defineret set i forhold til de andre lægemiddelgrupper. Cremer o.l. til huden omfatter bl.a. bedøvende og smertestillende mider og midler mod svamp og herpes. Statens Serum Institut Side 6 af 3

7 Mio. kr. Salg af liberaliserede lægemidler, Figur 2. Omsætning af liberaliserede lægemidler (håndkøbs- og receptsalg) opgjort på lægemiddelgrupper, Håndkøbssalg Receptsalg Gruppen andre er en decideret restgruppe. Lægemidlerne i denne gruppe spænder over adskillige ATC-hovedgrupper 1 og vidt forskellige måleenheder (f.eks. g eller ml). Eftersom det ikke er muligt at summere over alle de forskellige mængdeenheder i gruppen andre, kan disse lægemidler kun opgøres ud fra den samlede omsætning. For mere information om gruppernes sammensætning henvises der til tabel A1 i appendikset. For en årlig opgørelse af undergruppernes omsætning og mængdesalg henvises der til opslagstabellerne A2 og A3 i appendikset. 1 ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) er klassifikationer, som beskriver de aktive indholdsstoffer i lægemidlerne. Statens Serum Institut Side 7 af 3

8 Salg af liberaliserede lægemidler, Nye Liberaliseringer Fra 27 til 213 er markedet af liberaliserede lægemidler løbende blevet udvidet med en række nye liberaliseringer (dvs. håndkøbslægemidler, hvor udleveringsbestemmelsen er ændret fra apoteksforbeholdt til ikke-apoteksforbeholdt), se faktaboks. Disse er illustreret i figur 3, som angiver omsætningen af de nye liberaliseringer i de sidste 12 måneder op til liberaliseringen, dvs. mens lægemidlerne stadig kun blev forhandlet af apotekerne. Salget af lægemidlerne er opdelt på håndkøbssalg henholdsvis receptsalg af håndkøbsmedicinen. De mest markante nye liberaliseringer findes blandt syreneutraliserende midler m.m. (23 mio. kr.) og andre lægemidler (34 mio. kr.) fra april 27 og allergimidler (21 mio. kr.) fra december 211. De nye liberaliseringer er alle karakteriseret ved at have et betydeligt receptsalg med undtagelse af de liberaliserede hals- og hostemidler. Udleveringsbestemmelser I Danmark reguleres markedet for slag af medicin af Sundhedsstyrelsen. De tildeler en udleveringsbestemmelse til hvert lægemiddel, der siger noget om, hvordan lægemidlet må sælges: Receptpligtigt: Lægemidlet må kun sælges, hvis en læge har udskrevet det. Apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin: Lægemidlet må sælges uden recept, men kun på apoteket. Ikke-apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin (Liberaliseret): Lægemidlet må sælges uden recept, både på apoteker og i de butikker, der har en særlig tilladelse til at sælge medicin. Statens Serum Institut Side 8 af 3

9 Mio. kr. Salg af liberaliserede lægemidler, Figur 3. Omsætning af håndkøbslægemidler op til liberalisering, opgjort på lægemiddelgruppe og år for liberalisering. 4 Håndkøbssalg Receptsalg Note: Omsætningen af nye liberaliserede lægemidler er baseret på salget i de sidste 12 mdr. op til tidspunktet, hvor apoteksforbeholdet ophæves Statens Serum Institut Side 9 af 3

10 Mio. kr. Salg af liberaliserede lægemidler, Udvikling i apotekernes og detailhandlens omsætning og produktsammensætning Det samlede salg af liberaliserede lægemidler er steget med 157 mio. kr. i perioden 26 til 213. Apotekernes salg af liberaliserede lægemidler i håndkøb er steget med 121 mio. kr. (19 pct.) fra 623 til 743 mio. kr., mens deres salg af liberaliserede lægemidler på recept er faldet med 96 mio. kr. (27 pct.) fra 357 i 26 til 261 mio. kr. i 213. I perioden er detailhandlens lægemiddelsalg steget fra 28 til 412 mio. kr. svarende til en meromsætning på 132 mio. kr. (47 pct.). Figur 4. Udvikling i omsætningen af liberaliserede lægemidler, Apoteker, håndkøb Detailhandel Receptsalg, apoteker Note: Håndkøbslægemidler skal ordineres på recept, for at borgeren kan drage nytte af en eventuel/særlig tilskudsberettigelse til lægemidlet. Statens Serum Institut Side 1 af 3

11 Salg af liberaliserede lægemidler, Fra 27 til 213 har apotekerne oplevet en jævn stigning i deres omsætning af liberaliserede lægemidler, som købes uden recept. Nye liberaliseringer har været en vigtig kilde til apotekernes meromsætning. Eksempelvis er den markante stigning i 27 (62 mio. kr.) delvist en følge af nye liberaliseringer, hvorved der sker en omklassificering af omsætningen fra apoteksforbeholdt til liberaliseret salg (jf. det senere afsnit om Nye liberaliseringer ). Udviklingen i detailhandlens omsætning har til sammenligning været præget af større udsving, hvilket kommer til udtryk ved et markant fald og stigning i hhv. 29 og 212. Udviklingen afspejler i høj grad udviklingen i detailhandlens salg af rygeafvænningsmidler. Apotekernes salg af liberaliserede lægemidler på recept er i perioden faldet 96 mio. kr. (27 pct.). Salget blev i 27 reduceret kraftigt som følge af, at acetylsalicylsyre fik ændret udleveringsbestemmelse og blev omklassificeret fra ikke-apoteksforbeholdt til apoteksforbeholdt. I 211 var der tilskudsstop for gigtmidlet glucosamin grundet manglende evidens for effekten, hvorved borgerens økonomiske incitament for at købe lægemidlet på recept forsvandt. I 212 faldt receptsalget af glucosamin således med 12 mio. kr. Herfra overgik en mindre andel til håndkøbssalg på apotekerne (17 mio. kr.) og i detailhandlen (4 mio. kr.) 2. Alle de liberaliserede lægemidler kan købes uden en recept. Det kan dog alligevel være en fordel at købe lægemidlerne på recept, hvis man som borger er berettiget til regionalt medicintilskud. Eftersom detailhandlen ikke kan formidle medicintilskuddet, er der reelt ikke fri konkurrence mellem apoteker og detailhandelen på de liberaliserede lægemidler, som købes på recept. Derfor vil apotekernes salg af liberaliserede lægemidler på recept ikke blive medtaget i resten af analysen. 2 For mere informations, se analysen Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin fra Statens Serum Institut 213 Statens Serum Institut Side 11 af 3

12 Salg af liberaliserede lægemidler, Udvikling i salget af liberaliserede lægemidler solgt i håndkøb I 213 stod detailhandlen for 36 pct. af den samlede omsætning af liberaliserede lægemidler solgt i håndkøb (dvs. eksklusive receptsalg). Figur 5 illustrerer, hvordan det samlede marked for denne gruppe af liberaliserede lægemidler er sammensat på forhandler og lægemiddelgruppe. Denne del af analysen handler kun om liberaliserede lægemidler købt i håndkøb. Apotekernes salg af liberaliserede lægemidler på recept er derfor ikke medtaget. Rygeafvænningsmidlerne udgør den største andel af omsætningen både på apotekerne og i detailhandlen og udgør i alt 29 pct. I 213 havde apotekerne en omsætning af rygeafvænningsmidler på 122 mio. kr., mens detailhandlen solgte for 27 mio. kr. Detailhandlens omsætning er karakteriseret ved at være koncentreret på enkelte lægemiddelgrupper, de nævnte rygeafvænningsmidler, og dertil næsespray, midler mod svage smerter samt hals- og hostemidler. I modsætning hertil er apotekernes omsætning mere jævnt fordelt på de enkelte lægemiddelgrupper. Figur 5. Sammensætning af markedet for liberaliserede lægemidler, 213 Markedsandel af samlet omsætning (ekskl. receptsalg) % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Antirygemidler 11% 18% Hals- og hostemidler 7% 3% Næsespray mod tilstoppelse 4% 5% Svage smertestillende midler Allergimidler Midler mod forstoppelse 4% 7% 6% 5% 1% Apoteker Detailhandel Syreneutraliserende midler m.m. 6% 1% Glucosamin 3% 1% Midler mod diaré 3% Cremer o.l. til huden 1% 1% Andre 4% Statens Serum Institut Side 12 af 3

13 Salg af liberaliserede lægemidler, Det er særligt for lægemidlerne mod allergi, forstoppelse og mavesyre samt cremer o.l. til huden, at apotekerne sidder på en forholdsvist stor andel af markedet. Gruppen for forskellige cremer o.l. til huden udgjorde i pct. af omsætningen af de liberaliserede lægemidler. Heraf stod detailhandlen for mindre end en tiendedel. Det er særligt inden for undergrupperne hudmidler mod svamp og andre hudmidler, at detailhandlen har et begræset salg, mens deres markedsandel af cremer mod lokale smerte og forkølelsessår ligger på hhv. 16 og 22 pct., jf. omsætningstal i tabel A3 i appendikset. 1.2 Udvikling i overordnede grupper inden for håndkøbssalg På de følgende sider beskrives, hvordan omsætningen har udviklet sig fra 26 til 213. For at give et klart overblik, er de 11 lægemiddelgrupper fra foregående figur inddelt i tre overordnede grupper: Rygeafvænningsmidler, i kraft af gruppens relative vægt inden for både apoteker og detailhandel Næsespray og midler mod svage smerter og hoste. Disse tre lægemiddelgrupper har alle relativ stor betydning for detailhandlen og detailhandlens omsætning af disse har været ensartet. De restende lægemidler Detailhandlens og apotekernes omsætning er sammensat vidt forskelligt på disse tre gruppe, som illustreret i figur 6. F.eks. udgøres 5 pct. af detailhandlens omsætning af rygeafvænningsmidler, mens dette kun er tilfældet for 16 pct. apotekernes omsætning. Omvendt kommer 6 pct. af apotekernes omsætning fra listen af de resterende lægemidler, mens disse lægemidler kun udgør 13 pct. af detailhandlens omsætning. Der henvises til tabel A2-A3 og figur A1-A11 i appendikset for separate opgørelser af udviklingen i hver enkelt af de 11 primære lægemiddelgrupper. Statens Serum Institut Side 13 af 3

14 Salg af liberaliserede lægemidler, Figur 6. Overordnet salgssammensætning for hhv. apoteker og detailhandlen, 213 Detailhandel 5% 37% 13% Aopteker 16% 23% 6% % 2% 4% 6% 8% 1% Rygeafvænningsmidler Næsespray, hoste og svage smerter Resterende lægemidler Statens Serum Institut Side 14 af 3

15 Mio. kr. Salg af liberaliserede lægemidler, Rygeafvænningsmidler Detailhandlen har i hele perioden haft et større salg af rygeafvænningsmidler end apotekerne. Fra 26 til 213 er detailhandlens omsætning af rygeafvænningsmidler steget med 5 mio. kr. (32 pct.). Stigningen fra 211 til 212 var alene på 58 mio. kr., jf. figur 7. Apotekernes omsætning af rygeafvænningsmidler er i samme periode faldet med 15 mio. kr. (11 pct.). Udviklingen har været mere jævn henover perioden set i forhold til udviklingen i detailhandlen. Særligt detailhandlens markante fald og stigning i 29 og 212 er ikke observeret hos apotekerne. Figur 7. Udvikling i omsætningen af rygeafvænningsmidler Apoteker Detailhandel Næsespray, svage smertestillende og hals- og hostemidler Apotekernes samlede omsætning af næsespray, svage smertestillende og hals- og hostemidler har i hele perioden været større end detailhandlens. Forskellen er dog blevet gradvist mindre i takt med, at detailhandles omsætning af disse lægemidler har været stødt stigende, jf. figur 8. Detailhandlens omsætning af de tre lægemiddelgrupper er steget med 81 mio. kr. (115 pct.) i perioden Til sammenligning er apotekernes omsætning blot steget 17 mio. kr. (11 pct.). Udviklingen i detailhandlens omsætning er drevet af alle de tre lægemiddelgrupper. Næsespray er steget med 28 mio. kr. i perioden, mens hals- og hostemidler er steget med 21 mio. kr. Salget af svage smertestillende lægemidler er steget med 31 mio. kr., hvoraf ca. 1/3 tilskrives Statens Serum Institut Side 15 af 3

16 Mio. kr. Salg af liberaliserede lægemidler, en større efterspørgsel efter liberaliserede pakninger, efter at større pakninger blev gjort receptpligtige fra oktober 213. Den stigende omsætning af liberaliserede lægemidler på apotekerne er primært drevet af et større salg af hals- og hostemidler på 15 mio. kr. Apotekernes salg af næsespray er modsat faldet med ca. 2 pct. (11 mio. kr.). Tilsvarende har apotekernes salg af svage smertestillende lægemidler været stødt aftagende indtil ændringen i udleveringbestemmelse for de større apoteksforbeholdte pakninger, hvorefter salget er steget markant i 4. kvartal 213 ligesom i detailhandlen. For information om omsætning og mængdesalg for de enkelte lægemidler, se tabel A2-A3 og figur A2-A4 i appendikset. Figur 8. Udvikling i omsætningen af næsespray, svage smertestillende og hals- og hostemidler Apoteker Detailhandel Resterende lægemidler De syv grupper, som udgør de resterende lægemidler, er de syv nederste grupper i figur 5, bl.a. allergimidler, mavesårsmidler og cremer o.l. Detailhandlens omsætning af de resterende lægemidler har ligget forholdsvist konstant, jf. figur 9. Fra 26 til 213 er omsætningen blot steget ca. 1 mio. kr. (2 pct.). Til sammenligning har apotekerne fået en meromsætning på 12 mio. kr. (36 pct.). Statens Serum Institut Side 16 af 3

17 Mio. kr. Salg af liberaliserede lægemidler, Detailhandlens omsætning af glucosamin og midler mod forstoppelse i perioden er faldet med hhv. 2 og 3 mio. kr. Frem til 211 var faldet i glucosamin-salget væsentlig større (jf. figur 8A i appendikset), men tilskudsstoppet medførte en markant stigning i håndkøbssalget i 212. Udviklingen i apotekernes omsætning af de resterende lægemidler har været særlig markant i 27 og 212, hvor omsætningen er forøget med ca. 4 mio. kr. i begge år. Stigningen i disse år tilskrives tilgangen af lægemidler til det liberaliserede segment i april 27 og december 211. I perioden er apotekernes salg steget med 27 mio. kr. Apotekerne har oplevet en stigende omsætning i hver af de syv grupper under de resterende lægemidler. Udviklingen har været størst for allergimidlerne, der er steget med 3 mio. kr. (58 pct.), hvoraf omkring 13 mio. kr. tilskrives de nye liberaliseringer ved udgangen af 211. I perioden har detailhandlen i gennemsnit haft en markedsandel på 32 pct. af salget af liberaliserede lægemidler, som sælges uden recept. Fra 26 til 213 er andelen steget fra 31 til 36 pct. Figur 9. Udvikling i omsætningen af resterende lægemidler (ikke rygeafvænning, næsespray, smertestillende og hals- og hostemidler) Apoteker Detailhandel Statens Serum Institut Side 17 af 3

18 Markedsandel Salg af liberaliserede lægemidler, Detailhandlen har øget dets andel af det samlede marked for næsespray, smertestillende og hals- og hostemidler fra 31 til 47 pct., mens markedsandelen for rygeafvænningsmidler er steget fra 53 til 63 pct. Detailhandlens markedsandel for de resterende lægemidler er faldet fra 14 til 11 pct. I 213 havde dette marked en samlet værdi på 5 mio. kr., hvoraf detailhandlen altså kun stod for de 53 mio. kr. Figur 1. Detailhandlens markedsandele opgjort på overordnede lægemiddelgrupper, ,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Samlet Rygeafvænning Næsespray, smertestillende og hals- og hostemidler Resterende lægemidler Statens Serum Institut Side 18 af 3

19 Mio. kr. Salg af liberaliserede lægemidler, Nye liberaliseringer Når lægemidler skifter udleveringsbestemmelse fra apoteksforbeholdt til ikkeapoteksforbeholdt håndkøbsmedicin, vil apotekernes salg af liberaliserede lægemidler automatisk stige, idet en del af apotekernes eksisterende lægemiddelsalg blot skifter betegnelse. For at adskille reelle mersalgs-stigninger fra kunstige stigninger som følge af nye udleveringsbestemmelser, klassificeres omsætningen de første 12 mdr. efter ændringen i udleveringsbestemmelse som nye liberaliseringer. Figur 11. Vækst i omsætning fra hhv. eksisterende, nye og fjernede liberaliseringer Apoteker Detailhandel Eksisterende liberaliseringer Nye liberaliseringer Gjort apoteksforbeholdt Note: klassificeringen nye liberaliseringer glæder de første 12 mdr. efter introduktionen. Den negative omsætning ved lægemidler gjort apoteksforbeholdte, svarer til lægemidlets omsætning de sidste 12. mdr. af perioden som liberaliseret. En betydelig del af apotekernes positive vækst (ca. 4 pct. svarende til 46 mio. kr.) kommer fra liberalisering af deres eksisterende apoteksforbeholdte håndkøbsmedicin. I perioden 26 til 213 er apotekernes salg af liberaliserede lægemidler steget ca. 12 mio. kr. (jf. figur 4), hvoraf kun 75 mio. kr. kommer fra et reelt mersalg. Stigningerne fra nye liberaliseringer er beskrevet under figur 3 (midler mod forstoppelse, allergi og andre lægemidler). Statens Serum Institut Side 19 af 3

20 Markedsandel Salg af liberaliserede lægemidler, Detailhandlen har omvendt intet synligt vækstbidrag fra tilføjelse af nye liberaliseringer. Dette indikerer, at konkurrencen fra detailhandlen ikke sker øjeblikkeligt. De markante udsving for detailhandlen i 29 og 212 kan henføres til salget af rygeafvænningsmidler. Figur 1. Detailhandlens salg af lægemidler liberaliseret i 27 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Liberalisering,6% 2,2% 5,% 3,3% 3,3% 2,6% I april 27 blev der liberaliseret lægemidler med en samlet markedsværdi på ca. 35 mio. kr. (når der ses bort fra de håndkøbslægemidler, som blev solgt på recept). Tre år senere i 21 har detailhandlen kun overtaget 5 pct. af markedet. Denne andel har været aftagende i perioden Det er eksempelvis liberaliseringen af Clotrimazol (anvendes mod svamp i kønsorganerne) og syreneutraliserende midler, som ikke har vundet indpas i detailhandlen. Der hvor detailhandlen har fået en betydelig andel af det liberaliserede marked, er eksempelvis inden for lokalanæstetika til hals og hoste. Se tabel 1. Tabel 1. Liberaliseringerne i 27 og detailhandlens omsætning i 21 (i 1. kr.) Lægemiddelgruppe ATC-gruppe Apotekernes omsætning før liberalisering Detailhandlens omsætning i 21 Andre C1DA2: Glycerylnitrat G1AF2: Clotrimazol G3CA4: Estriol Hals- og hostemidler R2AD: Lokalanæstetika Midler mod forstoppelse A6A: Midler mod forstoppelse Syreneutraliserende A2BA: H2-receptor midler m.m. antagonister Statens Serum Institut Side 2 af 3

21 Salg af liberaliserede lægemidler, Note: Omsætningen af nye liberaliserede lægemidler er baseret på apotekernes håndkøbssalg i de sidste 12 mdr. op til liberaliseringen. Poster (på ATC-niveau), hvor apotekernes omsætning var mindre end 1. kr. op til liberaliseringen, er udeladt af tabellen. Statens Serum Institut Side 21 af 3

22 Salg af liberaliserede lægemidler, Appendiks Tabel A1. Lægemiddelgruppernes sammensætning Cremer o.l. til huden ATC1: D ATC4: M2AA, N1BB Hudmidler mod svamp ATC3: D1A Hudmidler mod herpes (herunder forkølelsessår) ATC4: D6BB Creme/gel til lokale smerter (NSAID) ATC4: M2AA Lokalbedøvende hudmidler ATC4: D4AB, N1BB Andre hudmidler Resterende lægemidler i gruppen Midler mod forstoppelse ATC: A6AB2, A6AB6, A6AB8, A6AC1, A6AD, A6AD2, A6AD1, A6AD11, A6AD12, A6AD65, A6AG1, A6AG2, A6AG1, A6AG11, A6AX1 Midler mod diarré ATC2: A7 Allergimidler ATC4: R6AD, R6AE, R6AX, R1AC, R1AD, S1GX Næsespray ATC2: R1 Tabletter: ATC2: R6 Øjenmidler ATC2: S1 Andet allergi Restende lægemidler i gruppen Svage smertestillende midler ATC: N2BA1, N2BA51, N2BB51, N2BE1, M1AE1 Syreneutraliserende midler m.m. ATC: A2AA4, A2AB4, A2AD1, A2AF**, A2BA1, A2BA2, A2BX2, A2BX13 Hals- og hostemidler ATC: R2AA3, R2AA5, R2AD**, R5CB1, R5CB2 Næsespray mod tilstoppelse ATC: R1AA5, R1AA7 Rygeafvænningsmidler ATC: N7BA1 Glucosamin ATC: M1AX5 Andre Resterende ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler ATC: A1AA1, A1AB2, A1AB3, A3AX13, A11BA**, A12AA6, A12AA12, B1AC6, B2BC5, C1DA2, C1DA8, C5AD1, C5BA1, C5CA2, G1AF2, G3CA4, G4BE4, J1XX5, N7CA2, P1BC1, P3AC4, S1AX6, S1AX7, S1XA2, V7AB Statens Serum Institut Side 22 af 3

23 Salg af liberaliserede lægemidler, Tabel A2. Solgte mængder (i mio. enheder) opgjort på forhandler og lægemiddelgruppe, Apoteker, håndkøbssalg Detailhandel Apoteker, receptsalg Lægemiddelgruppe Underopdeling Allergimidler Næsespray,55,72,62,61,53,56,63,66 Tabletter 15,15 16,3 17,7 18,77 19,3 21,59 22,41 23,18 Øjenmidler,2,6,5,8,4,41 2,69 3,14 Andre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Rygeafvænningsmidler 6,74 7,38 7,27 7,2 7,4 7,2 6,83 6,54 Cremer o.l. til huden...andre hudmidler N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A...til lokale smerter (NSAID) 11,34 17,1 16,38 14,43 16,62 2,73 21, 23,45...mod herpes (herunder forkølelsessår),74,76,76,73,74,71,62,63...mod svamp 1,28 9,74 9,46 8,9 8,71 8,52 6,21 7,7...Lokalbedøvende hudmidler 7,77 6,93 6,58 5,79 5,68 5,42 4,91 5,4 Glucosamin 1,79 1,61 1,69 2,63 3, 3,24 8,79 9,6 Hals- og hostemidler 9,82 1,6 1,59 1,53 1,82 11,8 11,1 1,69 Midler mod diarré 3,69 3,93 3,93 3,27 3,5 2,66 2,39 2,43 Midler mod forstoppelse 26,93 26,12 25,11 23,96 23,1 22,55 21,84 21,6 Næsespray mod tilstoppelse 14,69 15,54 14,68 13,7 14,83 13,98 12,24 11,33 Svage smertestillende midler 2,7 2,67 2,49 2,43 2,35 2,37 2,24 3,32 Syreneutraliserende midler m.m. 11,9 14,28 14,43 13,79 13,31 13,37 13,55 13,5 Allergimidler Næsespray,,,,1,2,2,1,2 Tabletter 1,23 1,34 1,43 1,5 1,3 1,13 1,27 1,23 Øjenmidler,,,,,,6,8 Andre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Rygeafvænningsmidler 8,29 9,45 1,1 8,26 8,7 8,91 12,23 11,56 Cremer o.l. til huden...andre hudmidler N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A...til lokale smerter (NSAID) 2,77 4,19 3,15 2,4 2,44 3,29 3,92 4,6...mod herpes (herunder forkølelsessår),17,2,21,15,17,17,18,18...mod svamp,77,69,68,38,39,45,28,3...lokalbedøvende hudmidler,55,7,44,35,19,25,83,17 Glucosamin 4,43 3,81 4,9 3,5 2,99 3,26 4,1 4,33 Hals- og hostemidler 2,15 2,62 2,55 2,23 2,3 2,49 2,99 3,2 Midler mod diarré,61,64,67,41,28,27,31,31 Midler mod forstoppelse 3,12 3,21 3,8 2,11 2, 1,89 1,91 1,59 Næsespray mod tilstoppelse 9,55 11,35 12,1 11, 12,53 13,29 16,6 16,69 Svage smertestillende midler 3,35 3,66 3,58 3,39 3,81 4,8 4,87 6,7 Syreneutraliserende midler m.m. 1,54 1,65 1,64 1,38 1,43 1,46 1,62 1,5 Allergimidler Næsespray,31,33,31,31,26,25,22,21 Tabletter 15,93 16,34 16,53 16,7 16,41 16,78 18,29 17,87 Øjenmidler,3,6,7,1,8,16 2,41 2,3 Andre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Rygeafvænningsmidler,11,13,13,16,2,22,23,22 Cremer o.l. til huden...andre hudmidler N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A...til lokale smerter (NSAID) 1,18 1,5 1,52 1,46 1,61 1,83 1,74 1,77...mod herpes (herunder forkølelsessår),5,5,4,4,4,3,3,3...mod svamp 3,8 3,3 3,14 3,18 3,15 3,2 2,83 2,79...Lokalbedøvende hudmidler,47,5,49,48,58,59,5,48 Glucosamin 24,37 22,71 22,78 25,8 26,8 28,39 2,77 1,59 Hals- og hostemidler 1,51 1,33 1,3 1,28 1,29 1,31 1,42 1,35 Midler mod diarré,58,59,61,63,66,67,68,71 Midler mod forstoppelse 17,17 16,38 15,79 15,35 15,37 15,2 15,28 15,31 Næsespray mod tilstoppelse,24,24,23,22,24,22,19,18 Svage smertestillende midler,3,4,4,5,6,6,6,9 Syreneutraliserende midler m.m. 2,27 5,7 5,14 4,75 4,4 2,84 2,64 2,54 Note: Mængderne opgøres primært i definerede døgndosis (DDD). Gruppen cremer o.l. til huden er opgjort i ml og gram. N/A er indsat for hvor gruppen dækker over lægemidler, der måles i forskellige enheder, som ikke kan summeres. Statens Serum Institut Side 23 af 3

24 Salg af liberaliserede lægemidler, Tabel A3. Omsætning (i mio. kr.) opgjort på forhandler og lægemiddelgruppe, Apoteker, håndkøbssalg Detailhandel Apoteker, receptsalg Lægemiddelgruppe Underopdeling Allergimidler Næsespray 4,13 5,6 4,88 4,73 4,71 4,65 5,31 5,27 Tabletter 47,38 48,17 47,61 51,28 51,7 56,1 63,11 62,79 Øjenmidler,7,18,14,21,13 1,29 12,23 13,66 Andre 33,44 39,19 4,1 42,35 42,57 44,36 48,76 48,86 Rygeafvænningsmidler 136,73 144,2 14,22 143,6 136,32 135,22 128,43 122,4 Cremer o.l. til huden...andre hudmidler 21,76 23,55 24,85 24,92 24,51 22,12 21,43 21,86...til lokale smerter (NSAID) 16,52 27,62 25,54 21,42 23,27 28,14 3,18 34,19...mod herpes (herunder forkølelsessår) 16,69 17,81 18,18 17,94 17,27 16,71 15,59 16,31...mod svamp 23,8 24,48 23,41 24,2 23,88 24,5 25,27 27,62...Lokalbedøvende hudmidler 11,19 11,1 11,55 11,68 12,8 11,83 11,41 11,77 Glucosamin 7,67 7, 7,58 11,77 13,1 14,53 31,72 34,44 Hals- og hostemidler 65,78 73,88 74,47 8,26 85,27 89,8 81,88 8,86 Midler mod diarré 35,19 4,5 42,7 39,29 4,26 37,77 35,57 35,45 Midler mod forstoppelse 57,73 62,4 65,5 66,6 68,31 69,31 69,88 72,44 Næsespray mod tilstoppelse 55,29 59,69 56,54 54,87 59,56 55,54 47,92 44,11 Svage smertestillende midler 35,38 38,1 36,25 38,4 39,1 4,4 38,97 48,31 Syreneutraliserende midler m.m. 54,45 61,9 64,28 64,3 63,57 64,21 63,88 63,6 Allergimidler Næsespray,1,,,5,17,16,12,13 Tabletter 7,5 8,26 8,39 6,57 6,71 7,42 8,59 8,37 Øjenmidler,,,,,,27,33 Andre,12,16,24,54,72,73,85,96 Rygeafvænningsmidler 156,64 175,18 185,1 152,85 157,13 158,59 217,7 26,69 Cremer o.l. til huden...andre hudmidler,45,71,79,95,7,88,7,1...til lokale smerter (NSAID) 3,58 5,43 4,7 2,56 3,8 4,28 5,37 6,45...mod herpes (herunder forkølelsessår) 4,15 4,84 5,7 3,67 3,99 4,1 4,39 4,54...mod svamp 1,89 2,9 1,99 1,2,99 1,18 1,3,95...Lokalbedøvende hudmidler,36,47,6,77,59 1,5,77,76 Glucosamin 18, 15,4 16,62 12,36 12,9 11,52 15,39 16,14 Hals- og hostemidler 15,68 19,91 2,51 2,15 23,81 26,37 33,67 36,82 Midler mod diarré 3,7 4,19 4,6 3,45 3,21 3,43 4,28 4,52 Midler mod forstoppelse 5,24 5,24 4,93 2,98 3,1 3,5 2,95 2,48 Næsespray mod tilstoppelse 31,51 37,6 4,7 38,69 44,37 47,46 58,11 59,92 Svage smertestillende midler 23,97 26,67 26,94 27,43 32,29 36,78 44,18 55,35 Syreneutraliserende midler m.m. 7,37 7,71 7,68 6,79 7,28 7,36 8,4 7,61 Allergimidler Næsespray 2,87 3,2 2,94 2,93 2,59 2,57 2,21 1,98 Tabletter 42,5 43,3 43,19 43,16 41,65 42,1 51,44 49,49 Øjenmidler,1,2,25,31,28,6 15,54 14,53 Andre 117,72 81,23 58,1 6,49 62,2 63,3 67,2 63,39 Rygeafvænningsmidler 2,18 2,55 2,62 3,17 3,77 4,17 4,25 3,98 Cremer o.l. til huden...andre hudmidler 4,7 3,86 3,71 3,71 3,72 3,65 3,84 3,61...til lokale smerter (NSAID) 2,2 2,48 2,49 2,28 2,4 2,64 2,6 2,64...mod herpes (herunder forkølelsessår) 1,34 1,26 1,2 1,13 1,3,92,86,79...mod svamp 8,88 8,78 8,9 9,32 9,45 9,58 1,67 1,1...Lokalbedøvende hudmidler 1,38 1,61 1,87 1,98 2,24 2,12 1,87 1,84 Glucosamin 12,1 96,15 98,2 11,93 114,84 13,29 1,28 5,85 Hals- og hostemidler 7,36 6,53 6,42 6,42 6,52 6,56 6,99 6,71 Midler mod diarré 9,1 9,39 9,91 1,24 11,26 11,71 12, 12,63 Midler mod forstoppelse 45,55 49,64 52,95 56,55 6,37 63,56 67,74 7,92 Næsespray mod tilstoppelse 1,14 1,18 1,8 1,13 1,2 1,2,82,77 Svage smertestillende midler,84,92,93 1,13 1,36 1,36 1,36 1,86 Syreneutraliserende midler m.m. 7,99 18,57 21,29 2,19 19,12 11,69 1,45 9,89 Statens Serum Institut Side 24 af 3

25 Mio. DDD Mio. DDD Salg af liberaliserede lægemidler, Figur A1. Salg af rygeafvænningsmidler, opgjort i mængder Apoteker Detailhandel Recept, apotek Figur A2. Salg af hals- og hostemidler, opgjort i mængder Apoteker Detailhandel Recept, apotek Statens Serum Institut Side 25 af 3

26 Mio. DDD Mio. DDD Salg af liberaliserede lægemidler, Figur A3. Salg af svage smertestillende lægemidler, opgjort i mængder Apoteker Detailhandel Recept, apotek Figur A4. Salg af næsespray mod tilstoppelse, opgjort i mængder Apoteker Detailhandel Recept, apotek Statens Serum Institut Side 26 af 3

27 Mio. DDD Mio. DDD Salg af liberaliserede lægemidler, Figur A5. Salg af allergimidler, opgjort i mængder Apoteker Detailhandel Recept, apotek Figur A6. Salg af midler mod forstoppelse, opgjort i mængder Apoteker Detailhandel Recept, apotek Statens Serum Institut Side 27 af 3

28 Mio. DDD Mio. DDD Salg af liberaliserede lægemidler, Figur A7. Salg af syreneutraliserende midler m.m., opgjort i mængder Apoteker Detailhandel Recept, apotek Figur A8. Salg af glucosamin, opgjort i mængder Apoteker Detailhandel Recept, apotek Statens Serum Institut Side 28 af 3

29 Mio. kr. Mio. DDD Salg af liberaliserede lægemidler, Figur A9. Salg af midler mod diarré, opgjort i mængder 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Apoteker Detailhandel Recept, apotek Figur A1. Omsætningen af cremer o.l. til huden Apoteker Detailhandel Recept, apotek Statens Serum Institut Side 29 af 3

30 Mio. kr. Salg af liberaliserede lægemidler, Figur A11. Omsætningen af andre liberaliserede lægemidler Apoteker Detailhandel Recept, apotek Statens Serum Institut Side 3 af 3

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006 2010 Indhold INDHOLD... 1 RESUMÉ... 2 OM UNDERSØGELSEN... 3 DET SAMLEDE SALG AF LIBERALISEREDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER (OPGJORT I KR.)... 4 UDVIKLING I SALG AF

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008

Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008 Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008 Indhold Resumé Om undersøgelsen Metode vedrørende beregning af de gennemsnitlige priser Omsætningen af de liberaliserede lægemidler Den

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Danmarks Apotekerforening Analyse 17. december Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Det månedlige salg af svage smertestillende lægemidler er i faldet med cirka procent,

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2013

Regionernes udgifter til medicintilskud 2013 Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har udviklet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 82 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 24. januar 2006 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-13009-299 Sagsbeh.: KFC Fil-navn: Besvarelse

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012 Mio. DDD Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af de lægemidler solgt med tilskud til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen Statistikken for salget af apoteksforbeholdt medicin 2. kvartal fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN MARTS 2015 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

September 2005 RAPPORT OM UNDERSØGELSE AF LIBERALISERINGEN AF HÅNDKØBSLÆGEMIDLER

September 2005 RAPPORT OM UNDERSØGELSE AF LIBERALISERINGEN AF HÅNDKØBSLÆGEMIDLER September 2005 RAPPORT OM UNDERSØGELSE AF LIBERALISERINGEN AF HÅNDKØBSLÆGEMIDLER 1 Resumé og konklusioner Lægemiddelstyrelsen har i denne rapport gennemført en analyse af liberaliseringen af håndkøbslægemidler.

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 25. juni 2014 To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler 700.000 danskere bruger mere end fem forskellige lægemidler. Dermed

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 Oplag: 500 Danmarks Statistiks Trykkeri Pris: 126,00 kr. inkl. 25 pct. moms ISBN: 87-501-1478-6

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

E-handlen godt fra start i 2016

E-handlen godt fra start i 2016 1. KVARTAL APRIL 2016 E-handlen godt fra start i 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen med dankort lagde stærkt

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

FORKØLELSE FORKØLELSE

FORKØLELSE FORKØLELSE Forkølelse FORKØLELSE Forkølelse er en virussygdom i de øvre luftveje, som især rammer slimhinden i næsen, men også svælget og halsen. Den rammer folk i alle aldre, men børn bliver hyppigere forkølet end

Læs mere

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014 På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum Institut løbende det tilskudsberettigede salg af lægemidler til enkeltpersoner. MedicinØkonomi - Indblik bliver offentliggjort

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011 Regionernes udgifter til medicintilskud 1.-4. kvartal 2011 Rapporten beskriver, hvordan salget af de tilskudsberettigede lægemidler til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Kommentarer til Rapport om modernisering af apotekersektoren, juni 2014

Kommentarer til Rapport om modernisering af apotekersektoren, juni 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 551 Offentligt Kommentarer til Rapport om modernisering af apotekersektoren, juni 2014 Baggrund Regeringen vil i efteråret 2014 fremsætte lovforslag

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen praksis 40. Apotekerne skal substituere

Læs mere

Tilbagetrækningsalderen 1992-2008

Tilbagetrækningsalderen 1992-2008 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Indledning 1. Sammenfatning

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Maj 2001 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (brug af røntgenanlæg

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.:

Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.: NOTAT 1. november 2010 A-kassernes administrationsudgifter i 2009 J.nr. 10-440-0005 Det er medlemmerne, der betaler udgifterne til drift af a-kasserne via et administrationsbidrag 1. Den enkelte a-kasse

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 2. april 2014 MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Et markant flertal på tre ud af fire danskere siger nej til en liberalisering af apotekerne,

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Ældres brug af lægemidler

Ældres brug af lægemidler Ældres brug af lægemidler Notat af. februar 003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale Resultater Antal medicinbrugere Salget i kroner og definerede døgndoser Anvendelsen af forskellige lægemiddelstoffer

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer Ordiprax.dk Et hurtigt overblik over dine ordinationer 1 Indhold Forkortelser og begreber... 3 Hvor kommer data fra?... 4 Ordiprax - opbygning... 4 Kom godt i gang med Ordiprax... 5 Sådan logger du ind...

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Maj 2013 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere