Aktstykke nr. 132 Folketinget Afgjort den 27. maj Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010."

Transkript

1 Aktstykke nr. 132 Folketinget Afgjort den 27. maj Finansministeriet. København, den 18. maj a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 20 ejendomme af to omgange til en samlet værdi af 144,0 mio. kr. i Statens Ejendomssalg A/S. Finansministeriet erhverver i forbindelse med indskuddene nye aktier i selskabet til en nominel værdi af 0,4 mio. kr. med en overkurs på 14,6mio. kr. Aktiekapitalen i selskabet vil efter udvidelsen udgøre 28,3 mio. kr. Ud over aktierne i selskabet modtager staten kontante vederlag på i alt 123,1 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S afholder alle omkostninger i forbindelse med indskuddene anslået til 5,9 mio. kr. b. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved Akt 96 13/ Selskabet har til formål at sælge statslige ejendomme, der ikke længere finder anvendelse i staten. Det skal indledningsvist bemærkes, at det for 11 af de i alt 20 ejendomme gælder, at der er en afvigelse på enten mere end 0,5 mio. kr. eller mere end 15 procent mellem apportindskudsværdien og den bogførte værdi i statsregnskabet. Generelt kan afvigelserne mellem bogført værdi og apportindskudsværdi forklares ved, at ejendommene er vurderet på forskellige tidspunkter, at ejendomsmarkedet er undergået en udvikling i perioden mellem vurderingerne, og at vurderingerne er forbundet med forskelligt tema og skøn. Hertil kan der være specifikke forhold vedrørende de enkelte ejendomme som anført nedenfor. Endvidere gælder det, at der for de resterende 9 ejendomme ikke eksisterer selvstændig bogført værdi. Finansministeriet v/slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen ønsker at afhænde 9 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi på 41,3 mio. kr. Samlet set er ejendommene bogført til 91,3 mio. kr. i statsregnskabet. Slots- og Ejendomsstyrelsen har for alle ejendomme undersøgt, om der er andre statslige lejere, der kunne være interesseret i at anvende ejendommene, men dette har ikke været tilfældet, hvorfor ejendommene nu afhændes. 1) Birkelundsvej 1, 2620 Albertslund. Ubebygget grund beliggende op til et boligkvarter og Statsanstalten Herstedvester. Ejendommen har været ledig siden 31. december Ejendommens apportindskudsværdi er fastsat til 5,6 mio. kr., mens den er bogført til 7,6 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænset efterspørgsel og et miljøfradrag. AE001621

2 2 2) Bredgade 54, 7600 Struer. Ejendommen har været anvendt af politiet, som er fraflyttet ejendommen d. 31. marts Ejendommens apportindskudsværdi er fastsat til 0,4 mio. kr., mens den er bogført til 0,9 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb, samt begrænset efterspørgsel. 3) Sct. Knuds Alle 9, 6740 Bramming. Ejendommen har været anvendt af politiet, som er fraflyttet ejendommen d. 31. marts Ejendommens apportindskudsværdi er fastsat til 0,4 mio. kr., mens den er bogført til 0,6 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb. 4) Egegårdsvej 77, 2610 Rødovre. Ejendommen har været anvendt som retsbygning. Ejendommen blev fraflyttet pr. 31. juli 2007, men har afventet udstykning. Ejendommens apportindskudsværdi er fastsat til 5,1 mio. kr., mens den er bogført til 8,3 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb. 5) Algade 14, 9300 Sæby. Ejendommen har været anvendt som retsbygning, men er fraflyttet d. 31. december Ejendommens apportindskudsværdi er fastsat til 1,3 mio. kr., mens den er bogført til 2,7 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb. 6) Kongevej 41, 6400 Sønderborg. Ejendommen har været anvendt som retsbygning, men er fraflyttet i november Ejendommens apportindskudsværdi er fastsat til 9,7 mio. kr., mens den er bogført til 25,0 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænset efterspørgsel af den type af ejendomme i området. 7) Skolegade 24, 4800 Nykøbing Falster. Ejendommen er tidligere retsbygning og har stået tom siden 31. januar Ejendommens apportindskudsværdi er fastsat til 1,7 mio. kr., mens den er bogført til 3,4 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb. 8) Havnepladsen 9 og Toldbodvej 12, 9900 Frederikshavn. Ejendommen har været anvendt af SKAT og har været delvis ledig siden d. 30. maj Ejendommens apportindskudsværdi er fastsat til 16,6 mio. kr., mens den er bogført til 41,6 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænset efterspørgsel. 9) Toldbodvej 4, 9900 Frederikshavn. Ejendommen er udlagt som parkeringsplads og har været ledig siden d. 30. maj Ejendommens apportindskudsværdi er 0,5 mio. kr., mens den bogførte værdi udgør 1,2 mio. kr. Ved Akt 331 4/ om reform af statens ejendoms- og byggeadministration fik Slots- og Ejendomsstyrelsen adgang til at varetage udlejning af sin ejendomsportefølje samt forestå ændringer heri gennem køb, salg og byggeri på et forretningsmæssigt grundlag. Ved salg af en ejendom skal Slots- og Ejendomsstyrelsen anvende anskaffelsessummen til at nedbringe den langfristede gæld. I forbindelse med indskuddet af de 9 ejendomme overføres 91,3 mio. kr. til Slots- og Ejendomsstyrelsen svarende til ejendommenes bogførte værdi. Heraf vil et beløb svarende til ejendommenes anskaffelsessum, 81,6 mio. kr., blive anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. De resterende 9,7 mio. kr. driftsføres på og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne på Justitsministeriet v/kriminalforsorgen Kriminalforsorgen ønsker at afhænde 9 ejendomsklynger til en samlet apportindskudsværdi af 49,2 mio. kr. Fordi ejendommene er lejeboliger i tilknytning til Kriminalforsorgens fængsler, er der ikke udstedt separat matrikel for alle ejendommene, og der er dermed ikke bogført en særskilt værdi for ejendomsklyngerne i statsregnskabet. 1) Boliger ved Kragskovhede, Lyngtoften 1-10, 12, 14, 16, 18 samt Løvvej 2, 9981 Jerup. Beboelseskvarter bestående af 15 parcelhuse. 6 af ejendommene er ledige, 8 er udlejet indtil 1. august

3 og en lejet ud på ubestemt tid i henhold til lejeloven. Ejendommenes apportindskudsværdi er 3,3 mio. kr. Prisen afspejler begrænset efterspørgsel og et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. 2) Kærshovedgård 4-12, 7430 Ikast. Udgør 9 selvstændigt beliggende én-familiehuse, opført i tilknytning til Kærshovedgård Statsfængsel. 1 bolig er ledig, 4 er udlejet indtil 1. august 2010 og 4 er udlejet på ubestemt tid i henhold til lejeloven. Ejendommenes apportindskudsværdi er 2,2 mio. kr. Prisen afspejler begrænset efterspørgsel og et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. 3) Vindingevej, (ulige numre), 5800 Nyborg. 30 boliger, hvoraf 2 er ledige og 28 er udlejet indtil 1. august Ejendommenes apportindskudsværdi er 16,0 mio. kr. Prisen afspejler rimelig god efterspørgsel, men også et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. 4) Avedørestræde 5, 2650 Hvidovre og Holsbjergvej 13, 2620 Albertslund. Den ene bolig er udlejet indtil 1. juni 2010, den anden er udlejet indtil 1. august Ejendommenes apportindskudsværdi er 1,4 mio. kr. Prisen er begrænset af et stort vedligeholdelsesefterslæb. 5) Holdgårdsvej og , , 7260 Sønder Omme. 35 boliger beliggende i umiddelbar tilknytning til Statsfængslet Sønder Omme. 25 af boligerne er ledige, 1 af boligerne er udlejet indtil 1. juli 2010, 8 af boligerne er udlejet indtil 1. august 2010 og den resterende bolig er udlejet på ubestemt tid i henhold til lejeloven. Ejendommenes apportindskudsværdi er 1,5 mio. kr. Prisen er begrænset af et stort vedligeholdelsesefterslæb. 6) Renbækvej 10, 6780 Skærbæk. Ejendommen er uudlejet. Apportindskudsværdien er 0,5 mio. kr. Prisen er begrænset af forholdsvis lille efterspørgsel og et vedligeholdelsesefterslæb. 7) Møgelkærsvinget 4, 6, 8, 10, 12, 17, 21 og Møgelkærvej 25, 8700 Horsens. 1 bolig er ledig, 1 bolig er udlejet indtil 1. juli 2010 og 6 boliger udlejet indtil 1. august Apportindskudsværdien er 1,5 mio. kr. Prisen er begrænset af lille efterspørgsel og et stort vedligeholdelsesefterslæb. 8) Fængselsvej 4-22, Roskildevej 143a og b, Enighedsvej 4 og 6, 2620 Albertslund. 2 boliger er ledige, 1 bolig er udlejet indtil 31. maj 2010, 19 boliger er udlejet indtil 1. august 2010 og en bolig er ifølge tilsagn udlejet indtil 1. juni Apportindskudsværdien er 18,5 mio. kr. Prisen er begrænset af et stort vedligeholdelsesefterslæb. 9) Søvej 3-21, Nr. Søby, 5792 Årslev. 11 beboelser, hvoraf 4 er ledige, 6 er udlejet indtil 1. august 2010 og 1 er udlejet på ubestemt tid i henhold til lejeloven. Apportindskudsværdien er 4,3 mio. kr. Prisen er begrænset af et stort vedligeholdelsesefterslæb. I forbindelse med indskuddet af de 9 ejendomsklynger overføres 49,2 mio. kr. til Kriminalforsorgen svarende til den samlede apportindskudsværdi. Beløbet vil blive anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. 7 boliger er udlejet på ubestemt tid i henhold til lejeloven og vil derfor også være baseret på leje efter indskuddet i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S står normalt ikke for sådan udlejning, men det skal ses i lyset af sammenhængen med de øvrige ejendomme i ejendomsklyngerne og det forhold, at det er relativt få boliger ud af det samlede indskud. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling v/universitets- og Bygningsstyrelsen Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker at afhænde 2 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi af 53,6 mio. kr. Samlet set er ejendommene bogført til en værdi af 130,6 mio. kr. Universitets- og Bygningsstyrelsen har for alle ejendomme undersøgt, om der er andre statslige lejere, der kunne være interesseret i at anvende ejendommene, men dette har ikke været tilfældet, hvorfor ejendommene nu afhændes. 1) H.C. Andersens Boulevard 36/Niels Brocks Gade 1, 1574 København V. Ejendommen har tidligere været anvendt som musikkonservatorium. En del af ejendommen, 3000 m 2, vil blive udlejet via en 2-årig lejeaftale. Resten står ledigt. Ejendommen er bogført til 122,8 mio. kr., mens apportindskudsværdien er 53,5 mio. kr. Baggrunden for apportindskudsværdien skal bl.a. findes i et vedligeholdelsesefterslæb.

4 4 2) Studiestræde 8 og 10, 1455 København K. Ejendommen har tidligere været anvendt af Københavns Universitet. Der er tre erhvervslejemål i ejendommens stueetage. Ejendommen har en bogført værdi på 7,7 mio. kr., mens apportindskudsværdien er fastsat til 0,1 mio. kr. grundet ejendommens stand, beskaffenhed og planmæssige forhold. I forbindelse med indskuddet af de 2 ejendomme overføres 130,6 mio. kr. til Universitets- og Bygningsstyrelsen svarende til den samlede bogførte værdi. Beløbet vil blive anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. Ejendommen H.C. Andersens Boulevard 36/Niels Brocks Gade 1, 1574 København V indskydes i Statens Ejendomssalg A/S efter en aftale mellem Universitets- og Bygningsstyrelsen og Statens Ejendomssalg A/S, som i hovedtræk betinger: at Universitets- og Bygningsstyrelsen fortsætter og afslutter afhjælpningen/udbedringen af vandskader indtruffet primo 2010, uagtet at ejendommen indskydes i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S har fuld og løbende indsigt i Universitets- og Bygningsstyrelsens afhjælpning/ udbedring. at Universitets- og Bygningsstyrelsen efter den nævnte afhjælpning/udbedring leverer en ejendom til Statens Ejendomssalg A/S som med hensyn til ejendommens stand og funktionalitet svarer til ejendommens stand før vandskaderne indtraf primo at der i forbindelse med afslutningen af den nævnte afhjælpning/udbedring udarbejdes en kontroltest til endelig afgørelse af, at vandskaderne er udbedret. Når denne rapport er godkendt af såvel Universitets- og Bygningsstyrelsen som Statens Ejendomssalg A/S, overgår ansvaret fuldt og helt til Statens Ejendomssalg A/S. at parterne efter nærmere aftale kan vælge at lade ovenstående forpligtelser kapitalisere helt eller delvist. at parterne er enige om i fællesskab at skabe den bedst mulige situation for staten som helhed - herunder skabe det nødvendige grundlag for, at Grevinde Danner Stiftelsen kan indgå det ovenfor omtalte lejemål på ca. 2 år. Betaling for indskuddet I forbindelse med apportindskuddene og den deraf følgende kapitaludvidelse har revisionsfirmaet Ernst & Young A/S udarbejdet to vurderingsberetninger og overtagelsesbalancer i overensstemmelse med aktieselskabslovens bestemmelser vedrørende apportindskud. I vurderingsberetningerne er ejendommenes samlede apportindskudsværdi opgjort til henholdsvis 94,9 mio. kr. og 49,2 mio. kr., i alt 144,0 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S overtager alle restancer, som er stiftet i forbindelse med indskuddene. Der afholdes tinglysningsafgifter samt omkostninger til rådgivere mv. på 2,3 mio. kr. og salgsomkostninger på 3,6 mio. kr. De samlede forpligtelser for Statens Ejendomssalg A/S i forbindelse med indskuddene beløber sig til i alt 5,9 mio. kr. Således modtager staten som følge af indskuddene en samlet indtægt på 138,1 mio. kr. dels i form af aktier, dels i form af kontante vederlag. Staten modtager aktier af to omgange for henholdsvis nominelt 0,3 mio. kr. og 0,1 mio. kr. med en overkurs på henholdsvis 9,7 mio. kr. og 4,9 mio. dvs. aktier for en samlet værdi af 15,0 mio. kr. samt kontante vederlag på 80,6 mio. kr. og 42,5 mio. kr., i alt vederlag for123,1 mio. kr. Forholdet mellem den nominelle udvidelse af aktiekapitalen og overkurs er fastsat ud fra selskabets egenkapital pr. 31. december 2009 og den nominelle aktiekapital samme dato. Selskabet udbetaler de kontante vederlag til staten senest 8 hverdage efter generalforsamlingernes endelige godkendelse af indskuddene. Som en konsekvens af indskuddene, herunder udvidelsen af aktiekapitalen, skal der ske ændringer i vedtægterne for Statens Ejendomssalg A/S. Selskabets bestyrelse har besluttet at indstille til general-

5 5 forsamlingen, at indskuddene vedtages under de beskrevne forudsætninger. Forudsat, at Finansudvalget tiltræder foreliggende aktstykke, vil indskud, kapitaludvidelser og vedtægtsændringer kunne endeligt vedtages på to efterfølgende generalforsamlinger i Statens Ejendomssalg A/S. Indeståelser Efter aftale med de afgivende myndigheder overtager Statens Ejendomssalg A/S det driftsmæssige ansvar for ejendommene afhændet af Slots- og Ejendomsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen den 1. juli Efter aftale overgår ejendommene afhændet af Kriminalforsorgen først til Statens Ejendomssalg A/S den 1. august Hvor andet ikke er beskrevet ovenfor, overtages ejendommene i den stand, de forefindes, idet staten indestår for, at ejendommene er lovlige og opfylder alle offentligretlige krav. Såfremt der efterfølgende viser sig forhold, hvorom staten burde have givet oplysninger, kan Statens Ejendomssalg A/S ikke kræve erstatning, men selskabet er berettiget til forholdsmæssigt afslag i overdragelsessummen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom. Såfremt forholdene er væsentlige, kan Statens Ejendomssalg A/S ved inden for rimelig tid at afgive skriftligt påkrav kræve, at ejendommene skal tilbageskødes til den danske stat mod, at staten betaler et beløb svarende til overdragelsessummen. Bevillings- og regnskabsmæssige konsekvenser af indskuddet Ejendommene overføres fra Slots- og Ejendomsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen til Finansministeriet til den bogførte værdi, og fra Kriminalforsorgen til apportindskudsværdien. Som følge af indskuddene bortfalder institutionernes hidtidige driftsindtægter og -udgifter på ejendommene. De økonomiske dispositioner vedrørende indskuddene kan specificeres således: Statens Ejendomssalg A/S 10. Statens Ejendomssalg A/S Udgift 51. Materielle anlægsaktiver 271,1 mio. kr. 58. Værdipapirer tilgang 15,0 mio. kr. Indtægt 52. Afhændelse af anlæg 138,1 mio. kr. Indtægten på 138,1 mio. kr. opgøres ud fra Staten Ejendomssalg A/S betaling til staten af apportindskudsværdien på 144,0 mio. kr. fratrukket udgifter på 5,9 mio. kr. til salgs- og indskudsomkostninger Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme 10. SEA-virksomheden 86. Langfristet gæld 81,6 mio. kr. 51. Materielle anlægsaktiver 91,3 mio. kr. Difference 9,7 mio. kr. 21. Andre driftsindtægter 11,1 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,4 mio. kr. Difference 9,7 mio. kr. Slots- og Ejendomsstyrelsens gæld nedbringes svarende til den samlede anskaffelsessum. Forskellen mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsføres på og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne på

6 Kriminalforsorgen i anstalter og frihed 10. Almindelig virksomhed 85. Prioritetsgæld og anden langfristet 49,2 mio. kr. gæld 52. Afhænd. af mat. anlægsaktiver 49,2 mio. kr Ejendomsadministration 10. Almindelig virksomhed 86. Langfristet gæld 130,6 mio. kr. 51. Materielle anlægsaktiver 130,6 mio. kr. c. Sagen forelægges Finansudvalget i forlængelse af Akt 96 13/ om etablering af Statens Ejendomssalg A/S, med henblik på at ejendommene kan indskydes på de to førstkommende generalforsamling i selskabet. d. Ejendommenes værdi er opgjort på grundlag af en uafhængig og sagkyndig vurdering samt i øvrigt i henhold til aktieselskabslovens bestemmelser om apportindskud. Der er derfor ikke indhentet en udtalelse fra SKAT eller gennemført offentligt udbud. Der foreligger tilslutning fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, Kriminalforsorgen og Universitets- og Bygningsstyrelsen om indskud af de i alt 20 ejendomme. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at staten indskyder 20 ejendomme af to omgange til en samlet apportindskudsværdi på 144,0 mio. kr. i Statens Ejendomssalg A/S. Finansministeriet modtager som følge af indskuddene nye aktier i selskabet til en værdi af 15,0 mio. kr. med en nominel værdi på 0,4 mio. kr. og en overkurs på 14,6 mio. kr. Ud over aktier modtager staten kontante vederlag på i alt 123,1 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S afholder i forbindelse med indskuddene omkostninger for i alt 5,9 mio. kr. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 optages følgende: Indtægt Udgift Statens Ejendomssalg A/S 138,1 mio. kr. 271,1 mio. kr Slots- og Ejendomsstyrelsen 11,1 mio. kr. 1,4 mio. kr. København, den 18. maj 2010 Til Finansudvalget. CLAUS HJORT FREDERIKSEN / Anders Kragsnæs Balling

7 7 Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod andragendet)

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere