Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen."

Transkript

1 Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær generalforsamling. Torsdag den 29. april 2010 kl Generalforsamlingen afholdes i fællesrummet på Kirke-Sonnerup Skole. Dagsorden: 1. Velkomst v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere (vælges fra grundejerforeningens medlemmer) 4. Bestyrelsens beretning v/ formanden 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for vandværket v/revisorfirmaet Gideon 6. Budget 2010 og forslag til 2011 v/rene Gleerup og Jens-Erik Christensen. 7. Godkendelse af takstblad for vand 2010 (kan læses på hjemmesiden, se link herunder) 8. Indkomne forslag til vandværket 9. Eventuelt Kort pause inden generalforsamlingen fortsætter for Grundejerforeningen. (Kun for Grundejerforeningens medlemmer) 1. Bestyrelsens beretning v/ formanden 2. Gennemgang af regnskab v/revisorfirmaet Gideon 3. Spørgsmål til regnskabet 4. Budget for grundejerforeningen 2010 og forslag til 2011 herunder fastlæggelse af kontingent fremover 5. Tiltag i Grundejerforeningen 6. Valg af formand. På valg er Jens-Erik Christensen (modtager ikke genvalg) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Rene Gleerup (modtager ikke genvalg) 8. Valg af 2 interne revisorer. På valg er Steen W. Rasmussen og Heidi Haurholm-Larsen (begge modtager genvalg) 9. Eventuelt Opmærksomheden henledes på vedtægtens 4 stk. 2. Medlemmer som er i restance med kontingentindbetaling kan ikke stemme. Generelt for begge foreninger. Regnskab og budget samt beretninger, indkomne forslag ( ingen forslag modtaget) sendes ikke ud som tidligere, ( grundet miljø og omkostninger til papir og trykning) men er tilgængelig på vores hjemmeside Såfremt der er medlemmer der ikke har adgang til internettet kan disse ved henvendelse hentes hos foreningens bestyrelses medlemmer i mindre omfang. Med venlig hilsen Bestyrelsen

2 Beretning fra bestyrelsen For Møllegårdens vandværk 2009 Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder hen over perioden fra den sidste generalforsamling. Der har været god arbejdsro gennem hele perioden uden overraskelser. Sidste år blev det vedtaget at foretage en renovering af automatiken på vandværket. Dette arbejde blev planlagt til skulle gennemføre i august /september og forløb nogenlunde smertefrit. Undtagen enkelte mindre forsyningsforstyrrelser, under skifte fra gl. til nyt system. Selv om alt var planlagt mv. dukkede der dog en uforudset overraskelse op. Hovedsyningen af el og automatik systemet var ikke adskilt. Ligeledes blev der fundet en el tavle for stærk strømmen, som ved uheldig omgang kunne forårsage død. Dette er naturligvis rettet, og helt ny stærkstrømstavle blev bestilt og opsat. Flere andre mindre uregelmæssigheder blev rettet. Dette medførte naturligvis ekstraomkostninger, der ikke var taget højde for i budgettet, men som var nødvendige at afholde. Dette havde konsekvensen at udskiftningen af vandmålere er udsat til at gå i gang i 2010, og hele processen forsinkes 1 år. Det nye system på vandværket kører nu helt automatisk, hvilket også betyder at al overvågning nu sker over internettet til den person som har tilsynet med vandværket. Vi opfylder ligeledes kravene til at vi skal kunne dokumentere spildet, forskel mellem oppumpet og udpumpet vand, hvilket har givet lidt overraskende resultat i forhold til tidligere skønnet. Vandspildet til returskyld mv. er større end tidligere gættet. Der har ikke været andre drift forstyrrelser på værket, eller ledningsbrud overhovedet. Vi har skiftet et par vandmålere, som stod stille på aflæsnings dagen. I som brugere må gerne kontrollere om måleren køre en gang imellem, da vi ellers må skønne jeres vandforbrug. Når vi skønner ser vi på tidligere forbrug. Det sker dog at enkelte ikke er enige i skønnene, men det er ikke bestyrelsen I forsøger at snyde, men jeres nabo og alle brugere. Det samme er gældende ved manglende vandaflæsning. Vandaflæsning den 31 december giver hvert år anledning til diskussion om rimeligheden i det valgte tidpunkt. Der gives mange forklaringer på hvorfor der ikke kan aflæses. Vi fra bestyrelsen vil gern slå fast at vi ikke har valgt dette tidspunkt, idet hele landet aflæser på denne dato. Tidligere bestyrelse i 2007 kæmpede hårdt mod omlægningen, men de blev sat på plads at sådan er systemet. Desværre. I som brugere kan hjælpe jer selv lidt hvis I for eksempel aflæser hver anden måned, og i tilfælde af sne og frost på aflæsnings dagen den 31 december, vil I kunne skønne selv et mere korrekt forbrug end hvis vi skal skønne for hele året. Der forventes uændrede priser for vand i det næste år. Vi hører til et af landets billigste vandværker, og det kan kun ske hvis vi alle betaler vores regninger til tiden samt afgiver korrekte aflæsnings tal. Regnskab udviser underskud for 2009, lidt større end forventet men acceptabelt. Dette var forudset allerede sidste år. Der vil skulle foretages enkelte nødvendige reparationer på bygningen udvendigt, grundet nogle betonskader ved taget. Mvh Bestyrelsen

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Budget 2010 og forslag 2011 forslag Kr. Kr. Indtægter: Vandkontingent Tilslutning Lejre kommune, bet. For aflæsninger Driftsudgifter: Rep. Og vedligehold på værket Rep. Og vedligehold på ledningsnet Analyseomkostninger Vandindvindingstilladelse El på værket Forbrugsafgifter Ejendomsskat Skift af vandmålere 120 stk. Administrative og faste udgifter: Bestyrelseshonorar Formand Bestyrelseshonorar Kasserer Bestyrelseshonorar supleanter Bestyrelseshonorar øvrige Porto Kontorartikler og telefon Småanskaffelser Kontingenter Gebyrer m.v. Regnskabsmæssig honorar Gaver EDB udgifter og licens navipartner Navipartner oprettelse Opkrævning og rykkerprocedure Mødeudgifter & generalforsamling Kursus Dirigent generalf. Forsikringer dækket under kontingenter Andre udgifter & tilskud sommerfest Boksleje bank Resultat før renter: Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Hermed Indkaldes til Ordinær generalforsamling Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. April 2015 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - Info@kaldred67.dk - www.kaldred67.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere