Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade København V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V."

Transkript

1 Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade København V.

2 Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder og som har til huse i en gammel bygning fra Andelsforeningen blev stiftet d. 11. marts 1985 af initiativrige forhenværende lejere, der syntes at andelsbolig ideen var god - et par af dem bor her stadigvæk. Foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt på den årlige generalforsamling. Foreningen administreres af et ejendomsadministrations selskab og revideres af et autoriseret revisor firma. I en andelsboligforening har man fælles interesser såsom husets økonomi, vedligeholdelse og foreningens virke. Din deltagelse, interesse og ansvar er vigtig for, at vi som andelsforening består. Derfor har vi udarbejdet denne vejledning, som fortæller om foreningen, huset og giver dig vigtige praktiske informationer. Derudover foreslår vi, at du sætter dig grundigt ind i foreningens vedtægter og deltager i den årlige general forsamling. Er du interesseret i at vide mere om andelsforeninger generelt, kan du finde informationer på Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) s hjemmeside Bestyrelsen Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på foreningens årlige generelforsamling, og der er 4-5 medlemmer samt 2 suppleanter. Alle kan stille op til bestyrelsen, og der kræves ingen specielle kvalifikationer ud over interesse for foreningens ve og vel. Bestyrelsen mødes typisk 1 gang om måneden og ordner desuden mange ting på mail. Bestyrelses arbejdet er ulønnet, men vi har besluttet at kvittere årets arbejde med en rigtig god middag ude i byen. Kontakt til bestyrelsen Er der opstået et akut problem, er det selvfølgelig tilladt at kontakte bestyrelsen personligt. På opslagstavlerne, som forefindes i hver opgang, hænger en seddel med navn og adresse på de enkelte bestyrelsesmedlemmer her videregives desuden også informationer til beboerne fra bestyrelsen. Der udover har vi via Vest, vores egen hjemmeside, hvor du kan finde informationer om alt fra general forsamlings referater til nyhedsbreve fra bestyrelsen samt generel info. Generalforsamling, vedtægter og procedurer Hvert år (omtrent juni måned) afholder foreningen sin generalforsamling, hvor regnskabet for foreningen fremlægges, bestyrelsen vælges, andelskronen fastsættes mm. Såfremt der er forslag til vedtægtsændringer behandles de også her du har fået udleveret foreningens vedtægter i forbindelse med køb af din lejlighed. Desuden er der udarbejdet et sæt procedurer, der beskriver, hvad du skal gøre i forbindelse med salg, bytte eller fremleje af din lejlighed. Disse finder du længere inde i denne folder. Arbejdsdag Ca. én gang om året arrangeres en arbejdsdag for foreningens beboere. Her udfører vi forskellige opgaver i forbindelse med vedligehold af vores hus og de tilhørende fælleslokaler. Forslag og ideer til arbejdsdagen kan lægges i bestyrelsens postkasse. Arbejdsdagen er samtidig også en mulighed for at lære dine medbeboere at kende og få en hyggelig eftermiddag sammen. Det er i foreningen blevet besluttet at betale 500 kr. hvis man ikke deltager på arbejdsdagen.

3 Husets faciliteter Postkasser I 2009 blev det besluttet, at alle etage ejendomme skulle have postkasser i opgangen. Vores postkasser hænger nede i kælderen i hver opgang. Der hører et sæt nøgler til, som skal overdrages ved ejerskift. Bestyrelsen har desuden en ekstra nøgle i tilfælde af, at de bortkommer, men man skal selv sørge for at erstatte nøglerne. Hvis du ikke ønsker reklamer, aviser og blade skal du selv kontakte Post Danmark for at få et klistermærke, der sættes på postkassen. Aviser, blade og reklamer må IKKE smides på gulvet. Fælleslokalet Høkeren Vi har et fælles lokale i 122 kld., som du har mulighed for at låne. Lokalet bruges også til generalforsamlinger m.m. Der er stole og borde til ca. 20 personer. Hvis du vil booke lokalet skal du benytte kalenderen på opslagstavlen i Høkeren. Yderligere info fremgår på opslagstavlen. Vaskekælder I 122, kld/køkkentrappen finder du vaskekælderen. I hver opgang hænger en oversigt over, hvor du kan købe vaskemønter (1 person i hver opgang). Vasketider bookes på tavlen i vaskekælderen, og prisen er følgende: Vask 12 kr. og tørring 3 kr. Yderligere info om vaske- og tørreregler forefindes i vaskekælderen. Lofts- og kælderrum Du har ved indflytning krav på et loftrum. Du skal mærke det med dit navn, hus nr. og etage, da bestyrelsen af og til tjekker op på fordelingen af loftsrummene. Foreningen råder endvidere over en række kælderrum, som beboere kan leje for et mindre beløb. Der er venteliste til disse kælderrum, som du kan blive skrevet op på. Ventelister Der er ventelister i foreningen, som man kan blive skrevet op til: Ekstern venteliste (bestyres af Vest), Kælderrum, 2- værelses samt 3+lejligheder. Hvis du ønsker at stå på disse ventelister, skal du lægge en seddel med dit navn i bestyrelsens postkasse. Listerne hænger på opslagstavlen i Høkeren og bliver løbende opdateret. Affald Der er affaldsskure i gården (midt i gården). Der er containere til pap og papir udenfor skurene, samt til batterier, hård plast samt metal. Har du storskrald findes et afsætningsskur i gårdens modsatte ende i højre side. Dette gælder dog ikke byggeaffald o. lign., det skal du selv aflevere på genbrugsstationen. Nærmeste ligger på Vasbygade 26, 2450 København SV. Der er også et afsætningsrum til miljøfarligt affald (så som malingsrester og batterier) og elektriske apparater findes forenden af affaldskuret i venstre side. Flaskecontainere findes i sidegaderne, fx hjørnet Ingerslevsgade/ Esbern Snarresgade. Heri kan du også aflevere drikkeplastflasker og dåser. Antenne / Net Vi har kabel-tv - der trækkes som minimum for den lille pakke over huslejen. Ønsker du en større pakke, bedes du selv kontakte kabeltv udbyder. Foreningen er tilsluttet Fiberby Kontakt Fiberby for at få adgang

4 Ordensreglementet Husdyr Affald Cykler, barnevogne mm Biler Støj Musik Leg Vinduer Vaskerum Kælderrum og loftsrum Yderdøre m.m. Andelsoverdragelse HUSORDEN For andelsboligforeningen Ingerslevsgade Det er tilladt at holde hund og kat. Ejerne af dyrene er dog forpligtet til at holde hunde i snor på foreningens arealer og til at rydde op efter dem. Husdyr må ikke være til gene for andre andelshavere i foreningen. (Det er ikke tilladt med dyr i gården) De af foreningen opstillede affaldsbeholdere skal benyttes. Er der opstillet beholdere til f. eks glas og papir bør sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldsbeholdere. Storskrald må ikke hensættes på foreningens arealer. Storskrald må heller ikke hensættes i opgange, porte, kældergange m.v. Cykler, barnevogne mm må ikke hensættes i opgange, porte eller på steder, hvor der er markeret et forbud. Biler og andre motorkøretøjer må ikke stilles sådan, at de genere udkørslen for andre. Det er forbudt at anvende horn på foreningens arealer. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige andelshavere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde stede efter kl. 20. Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige andelshavere. Bortset fra enkeltstående undtagelser bør det ikke ske efter kl. 23. Børn må ikke lege på trapper og gange. I regn-, frost-, sne-, og stormvejr skal alle vinduer i lofts- og kælderrum holdes lukkede. Foreningens vaskerum skal holdes rent og ryddeligt. Tøj må kun tørres på de anviste pladser. Kælder- og loftsrum skal være forsynet med hængelås og ryddes ved fraflytning. Såfremt dette ikke er sket inden 8 dage efter fraflytning, kan foreningen lade arbejdet udføre på den fra flyttendes regning. Brænde og andet træ må ikke opbevares i kælderrum. Yder- og kælderdøre skal holdes forsvarligt lukket. Overdragelsen af andele kan, af hensyn til bestyrelsens arbejde hermed, alene finde sted i perioden 15. januar 15. december. Der henstilles i øvrigt til gårdreglementet, der er ophængt på affaldsskurene midt i gården. Derudover henstiller bestyrelsen til følgende: Fest og høj musik Hvis du holder fest i Høkeren eller i din lejlighed, så advar dine naboer først. Skriv en seddel på opslags tavlen 1 uge før. Rotter Der er rotter i Københavns undergrund og de skal ikke så gerne komme op i gader og gårde. Du må derfor ikke smide affald eller fodre fuglene i gården Lugt gener Vi bor i et gammelt hus og lyde og lugte er der. Luft ud ofte, specielt når der laves mad og hvis du ryger.

5 Procedure ved salg, køb og bytte af lejlighed Denne procedure er udarbejdet af bestyrelsen for at informere om hvilke tiltag, du/i skal sætte i værk ved salg og bytte af andel og i hvilken rækkefølge. Første skridt: Varsling Dit salg skal varsles til bestyrelsen senest 1½ måned før salgsdatoen, og det skal i den sammenhæng afgøres, hvem der skal overtage lejligheden. Dette sker efter gældende vedtægter for salg ( 13). Vi beder om, at du sætter dig grundigt ind i vedtægterne (ikke mindst afsnittene om køb/salg/bytte), eftersom der her er en del information omkring hvordan et salg skal forgå. Ved Bytte Dit bytte skal varsles til bestyrelsen senest 1½ måned før salgsdato, hvor det også oplyses, hvem der skal overtage lejligheden. Bestyrelsen har en særskilt erklæring, der skal underskrives i forbindelse med bytte og bestyrelsen skal godkende byttet. Bestyrelsen skal have en kopi af underskrevet salgsaftale fra den anden lejlighed som dokumentation. Herefter følger et bytte samme procedure som ved et salg. Vi beder om, at du sætter dig grundigt ind i vedtægterne (ikke mindst afsnittene om køb/salg/bytte), eftersom der her er en del information omkring hvordan et bytte skal forgå. Andet skridt: Besigtigelse Din lejlighed skal besigtiges af 3 fagfolk. Bestyrelsen foreslår følgende rækkefølge: Autoriseret VVS sælger vælger selv Autoriseret El-installatør sælger vælger selv Syn & skønsmand - Foreningen bruger Mads Munch Vi anbefaler, at du ringer og bestiller tid til el og VVS tjek inden synsmanden kommer. Således kan du nemlig præsentere regninger og vurderingsrapport fra disse og udlevere dem til Munch, som så kan skrive dem ind i sin endelige vurderingsrapport. Inden Munch kommer, vil det være en fordel, hvis det er afgjort mellem sælger og køber hvilke af lejlighedens løsøre som skal overtages dette vil nemlig være beskrevet i den endelige rapport. Det tager ca. en måned fra du ringer og bestiller tid hos Munch til den endelige vurderingsrapport ligger klar fra hans side. Det er derfor en god ide at være hurtigt ude med bestilling af el og vvs-tjek. Tredje skridt: Bestyrelse og administration Vurderingsrapporten sendes til bestyrelsen (1 eksemplar) og til Vest Administration (3 eksemplarer), der udleverer et eksemplar til henholdsvis sælger og køber. Vurderingsrapporten indeholder følgende oplysninger: dels en beskrivelse af lejlighedens generelle stand, dens interiør, antal rum etc. Desuden er der en oversigt over værdien af løsøre og forbedringer, som således er afgørende for den samlede pris på lejligheden. Endeligt indeholder rapporten to afsnit om Forhold, der skal udbedres før overdragelsen og Forhold, der udløser fradrag. Det er op til sælger at afgøre hvorvidt han/hun ønsker selv at udbedre de forhold, der udløser fradrag. Sælger skal herefter kontakte Vest Administration for at få udarbejdet en salgsaftale. Der oplyses navn + adresse på køber samt overtagelsesdato. Administrationen skal bruge 30 arbejdsdage før overtagelsesdagen til udarbejdelse af papirarbejdet samt indhentning af underskrifter fra alle parter. Desuden oplyses det hvorvidt forhold, der udløser fradrag er udbedret eller ej dette vil nemlig være afgørende for den endelige købssum. Samtidig skal sælger oplyse evt. øvrigt nedslag i prisen Hvad angår Forhold, der skal udbedres før overdragelsen er det naturligvis sælgers ansvar at dette sker, men det er købers ansvar at kommunikere dette til bestyrelsen, såfremt det ikke er opfyldt ved indflytning. Ydermere skal der i salgsaftalen gøres opmærksom på hvilke eventuelle ændringer i pris, der forventes at komme ved en nærstående generalforsamling (finder typisk sted primo juni), såfremt man med sikkerhed kender til sådanne prisændringer med sikkerhed. Vest Administration bestiller Brunata til aflæsning af varme + koldt vandmålere. Fjerde skridt: Fraflytning og indflytning El og Gas Sælger skal aflæse el og gas inden fraflytning og meddele dette til gas og el leverandører. Køber skal endvidere selv tilmelde sig gas og el leverandører ved indflytning.

6 Køber skal aflæse el og gas umiddelbart efter indflytning for at undgå misforståelser om betaling. Du skal huske at meddele din indflytning til gas og el leverandører - dette sker ikke automatisk Sælger skal endvidere sørge for at loft og eventuelt kælderrum/fællesarealer er tømt ved fraflytning sker dette ikke, vil dette blive gjort på sælgers regning. Navneskilt Bestyrelsen bestiller et navneskilt til din hoveddør. Du skal blot skrive en seddel til bestyrelsen og opgive hvilket/hvilke navne der skal stå. Sedlen lægges i bestyrelsens postkasse i 122. Du må påregne ventetid i forhold til bestilling af navneskilt. Du finder slip til dette i slutningen af denne folder Procedure for ombygning og sammenlægning Hvis du ønsker at bygge om i din lejlighed eller sammenlægge 2 lejligheder skal du først have en skriftlig godkendelse af ombygningen/sammenlægningen fra bestyrelsen. Godkendelsen skal du bruge senere for at få byggetilladelse fra Københavns Kommune. På godkendelsen skal der være en beskrivelse af byggearbejdet og at arbejdet vil blive udført i overensstemmelse med gældende byggelovgivninger, lokal planer og andre offentlige forskrifter. Kontakt dernæst Københavns Kommune Bolig og Byggeri (se info i nedenstående) og hør hvordan du skal forholde dig. Du kan eksempelvis få oplyst hvilke vægge, der er bærende hos rådgivende ingeniører og arkitekter. Du kan også rekvirere en tegning over bygningen/lejligheden. Arbejdet skal være håndværksmæssigt forsvarligt og være i overensstemmelse med gældende byggelovgivninger, lokalplaner og andre offentlige forskrifter, se vedtægterne 10. Nedrivning af bærende vægge kan kun iværksættes efter beregninger fra en autoriseret Ingeniør, (medlem af F.R.I.), der har en rådgiveransvarsforsikring. Beregningen samt dokumentation skal godkendes af bestyrelsen før nedrivningen påbegyndes. Døre, vinduer, vdermure, faldstammer, lodrette rør, udluftningskanaler og skorstene er foreningens fælles eje. Og man kan ikke ændre på disse uden bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen skal have en kopi af byggetilladelsen før byggeriet påbegyndes, samt senere ibrugtagelsesattest fra Københavns kommune og eventuelle godkendelser og beregninger. Teknik- og Miljøforvaltningen / Center for Byggeri Njalsgade , København S Postboks København V Center for Byggeris telefontid Mandag - Fredag: Tlf

7 Procedure for fremleje af lejlighed Du skal underrette bestyrelsen om, at du ønsker at fremleje din lejlighed 1 ½ måned før fremlejen begynder. Bestyrelsen skal godkende fremlejeren og betingelserne for fremlejemålet. Du skal udarbejde en fremlejekontrakt gældende for almene andelsboligforeninger. Kontrakten kan skaffes hos ABF eller hentes på nettet på ABF s hjemmeside. Kontrakten skal indeholde alle relevante oplysninger og aftaler indgået mellem andelshaver og fremlejer. Kopi af den underskrevne kontrakt fremsendes til VEST Administration og et eksemplar udleveres til bestyrelsen. Du har som andelsboligejer i andelsforeningen mulighed for at fremleje din bolig i op til 2 år dog skal du have boet fast i lejligheden i min 3 måneder - jævnfør 11 i vedtægterne. Nedenstående bedes udfyldt snarest efter indflytning til bestilling af dørskilt Adresse: Navn på døren: Sedlen afleveres hos Tanja Møller tv

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Revideret 29.10.2003 Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Forord Denne orienteringsmappe er til oplysning for beboere samt eventuelt kommende beboere i Andelsboligforeningen

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere