2 Postlisten PUK drift Kr Udviklingspuljen Kr % Kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254"

Transkript

1 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen, provst Eigil Saxe. Referent Beate Andreassen, provstisekretær Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Postlisten PUK drift Kr Udviklingspuljen Kr % Kr PUKassen og budgetreserven (KLP 577) Kvartalsrapport 1. kvt for PUK vil blive fremsendt seperat. 4 Christians - Ansøgning om overførsel af anlægsmidler Sag: Ansøgning om overførsel af anlægsmidler (676) - Christians Sogn Ansøgning om overførsel af anlægsmilder fra anlægsprojekt "Ny belysning på pladsen foran kirken" til anlægsprojekt "Køb af flygel". Ny kvartalsrapport fremlagt på mødet. Ny rapport korrigeret så der kun er 3 indtægtsmåneder på rapporten. Den først fremsendte rapport indeholdt 4 måneders indtægter. Kvartalsrapporten taget til efterretning. Ansøgningen er imødekommet. Hans-Christian Jørgensen og Eigil Saxe deltog ikke i behandlingen af sagen. Ansøgning om overførsel af anlægsmidler 5 Kgs. Lyngby - udbetaling af difference vedr. af drag på lån Sag: Lyngby Kirke - Indvendig renovering (543) - Kongens Lyngby Sogn Det ansøgte og bevilgede differencebløb på kr kan iflg. revisor ikke udbetales som opjustering af budget 2014, men som lån i 5%- midlerne. Lånet, som differencebeløbet relaterer til, er betalt færdigt i begyndelsen af 2014 iflg. Kirkeadministration. Likviditetslån i 5%-midlerne bevilget. Kgs. - Lyngby - udbetaling af difference vedr. af drag på lån 6 Kgs. Lyngby - Regnskab for renovering af Revisorfirmaet forventer at aflevere regnskabet den Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Lyngby Kirke Sag: Lyngby Kirke - Indvendig renovering (543) - Kongens Lyngby Sogn Revisorfirmaet CBK har meddelt at regnskab afleveres i uge 20. SV: Gennemgang af byggeprojekter mv. 22. maj PU indstiller til provsten at tage et møde med menighedsrådet og kirkens ansatte (funktionærer og præster) for at klarlægge eventuelle arbejdsmiljøproblemer, og undersøge om disse eventuelt hænger sammen med at projektet ikke er færdiggjort. Sagen tages op på næste PU-møde, både hvad angår økonomien og arbejdsmiljøet. 7 Lundtofte - Lundtofte Kirkevej 1 Sag: Lundtofte Kirkevej 1 (537) - Lundtofte Sogn Ansøgning om istandsættelse af embedsbolig. Udtalelse indhentet fra bygningssagkyndige arkitekt Henrik Grube Mikkelsen. Udtalelsen vedlagt som bilag. Ansøgning - lk1-istandsættelser Provstiudvalget kan ikke godkende at der indgås en aftale med fa. factum2. Provstiudvalget beder provsten tage aktion på at få det defekte badeværelse istandsat som første prioritet. Istandsættelse af det resterende i henhold til ansøgningen afventer modtagelse af projekt, finansieringsplan og rådgiveraftale fra ny rådgiver. Lundtofte Kirkevej 1 Ansøgning - lk1- istandsættelser RE: Lundtofte Kirkevej 1 Ansøgning - lk1- istandsættelser 8 Revision af kasserne i årets løb Sag: Revision af kasserne i årets løb (626) Svar fra Virum modtaget. SV: Virum - Revision af kasserne i årets løb SV: Virum - Revision af kasserne i årets løb Virum - Revision af kasserne i årets løb 9 Regnskab 2013 Sag: Regnskab 2013 (662) Regnskaberne fremsendes seperat pr. mail som PDF-filer. Anlægsoversigt ikke modtaget fra MR. Denne er ikke en del af selve regnskabet, men skal fremsendes seperat. Regnskab 2013 MR bedes fremsende anlægsoversigt til PU. Forklaringerne til regnskaberne blev gennemgået. Det er bemærket at regnskab 2013 indeholder gode forklaringer til regnskabsaflæggelsen. PU ser på disponeringen af overskuddet fra regnskab 2013 i forbindelse med arbejdet med budget MR bedes derfor sende deres ønsker til disponering til PU. Virum MR bedes fremsende kollektregnskab, som en del af regnskabet Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 10 Indskydergaranti og anbringelse af Menighedsrådets midler Sag: Indskydergaranti og anbringelsde af Menighedsrådets midler (636) Hænger sammen med KLP 662 "Regnskab 2013". PU ønsker at oplysninger om indskydergaranti og anbringelse af MR midler skal fremgå af bemærkningerne til kvartalsrapporten. Den fremsendte redegørelse fra Kgs. Lyngby MR taget til efterretning. Der er modtaget redegørelse fra Kgs. Lyngby. Oplysningerne fremgår ikke af de fremsendte regnskaber Indskydergaranti og anbringelsde af Menighedsrådets midler 11 Regnskab 2013 PUK Godkendelse af regnskab 2013 for PUK. Regnskabet fremsendes pr. mail som PDF-fil sammen med sognenes regnskaber PUK regnskab med teksten "Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR , Regnskab 2013, Afleveret kl " godkendt. 12 Synsrapporter Sag: Synsrapporter (666) Skal bruges i forbindelse med budgetlægning for De fremsendte synsrapporter tages til efterretning. MR bedes fremsende de manglende synsrapporter. Mangler fra: Chistians - Har ikke afholdt syn i Sorgenfri - Mangler for embedsboligen. Syn ikke afholdt Virum - Mangler for Tværvej Synsrapporter VS: Taarbæk sogn - synsudskrifter m.m. Kgs. Lyngby - Syn Hjortekærsvej marts 2014 Kgs. Lyngby - Syn kirke og kirkegård 21. marts 2014 Kgs. Lyngby - Syn kirkekontor 14. marts 2014 Kgs. Lyngby - Syn Præstegård (Lyngby Kirkestræde 12+14) 14. marts 2014 Kgs. Lyngby - Syn Rustenborgvej marts Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 2014 Kgs. Lyngby - Syn Sognegård 14. marts 2014 Sorgenfri - Fremsendelse af synsrapport Taarbæk - Fremsendelse af synsrapporter Virum - Syn kirken 4. januar 2014 Virum - Syn Kirsebærbakken 1, 4. januar 2014 Lundtofte - Syn Evaluering af Kirkesten - Ungdomsgudstjenester Sag: MASH UP (Tidl Kirkesten) (562) Evaluering og regnskab fremsendt af Lisa Tikkanen Pagh, til PU's godkendelse. PU tager den fremsendte evaluering til efterretning. Evaluering af Kirkesten - Ungdomsgudstjenester 14 Honorar til kasseren for varetagelse af regnskabførerfunktionen Sag: Menighedsråd (548) - Lundtofte Sogn Forhøjet honorar til kassereren for midlertidig varetagelse af funktionen som regnskabsfører er af PU bevilget frem til 31. maj PU fastholder en fastsættelse af honoraret for varetagelse af regnskabsfunktionen på kr pr. måned også efter 31. maj Der er indledt sag om afskedigelse af den sygemeldte kordegn. vedrørende af til Lundtofte Menighedsråd 15 Kvartalsrapporter for 1. kvartal 2014 Sag: Kvartalsrapporter 2014 (669) Modtaget fra Kgs. Lyngby og Virum. Kvartalsrapporterne behandles på PU's møde i juni Mangler fra Christians, Lundtofte, Sorgenfri og Taarbæk. Kgs. Lyngby - opfølgning på bemærkninger til revisionsprotokollat og tillæg til kvartalsrapport Referat, Side: 4

5 Mødepunkt Virum - 1. kvt Kgs. Lyngby - 1. kvt Referat, Side: 5

6 Orientering 16 Referat Sag: Referater fra offentlige menighedsrådsmøder (656) Christians Møde den 19. marts 2014 Kgs. Lyngby Møde den 6. januar 2014 den 7. februar 2014 den 11. marts 2014 den 10. april 2014 Lundtofte Møde den 30. januar 2014 den 27. marts 2014 Sorgenfri Møde den 20. marts 2014 Taarbæk Virum Sorgenfri - Referat fra MR møde 20. marts 2014 Christians Sogn - Referat fra Menighedsrådsmøde Kgs. Lyngby - Fremsendelse af MR referater fra januar, februar og marts 2014 Lundtofte - MR møde 27. marts 2014 Lundtofte - MR møde 30. januar Kgs. Lyngby: Eckersbergs altertavle til Lyngby Kirke Sag: Eckersbergs altertavle til Lyngby Kirke (667) - Kongens Lyngby Sogn Der er fremkommet en konserveringsrapport på Eckersbergs altertavle. Modtaget fra Helsingør Stift og fremsendt til Kgs. Lyngby Sogn til videre behandling. VS: Konserveringsrapport på Eckersbergs altertavle til Lyngby Kirke 18 Kgs. Lyngby - Urnenedsættelse på Lyngby Kirkegård Sag: Urnenedsættelse på Lyngby Kirkegård (648) - Kongens Lyngby Sogn Klage over afslag på urnenedsættelse på Lyngby Kirkegård. Re: Urnenedsættelse på Lyngby Kirkegård Biskoppens brev til Søren Schmidt KLage fra Søren Schmidt Referat, Side: 6

7 Orientering 19 Lundtofte - Langs Hegnet 61 Sag: Langs Hegnet 61 (544) - Lundtofte Sogn Afventer tilbagemelding fra MR om høring af præsten. PU-møde 29. januar 2013( )- (Kopi) Langs Hegnet 61- (Kopi) Langs Hegnet 61 Svar på forespørgsel om LH61 SV: Svar på forespørgsel om LH61 SV: Svar på forespørgsel om LH61 20 Lundtofte - Skodsborgvej 44 Sag: Skodsborgvej 44 (664) - Lundtofte Sogn Der er konstateret rotter i og ved boligen. Afventer svar fra MR. PU afventer svar fra MR. SV: Vedr. præstebolig Skodsborgvej 44 Skodsborgvej 44 - Rotter 21 Virum - Byggeregnskab for Tværvej 101 PU afventer fremsendelse af byggeregnskab. Byggeregnskabet ikke modtaget. 22 Virum - Høring af MR vedr. honorar for kontaktperson Sag: Honorar til Kristian Tvilling som kontaktperson (665) - Virum Sogn Kristian Tvilling har fungeret som daglig leder under Inge Nelson Pedersens sygefravær. Høring af MR vedr. honorar for kontaktperson SV: Høring af MR vedr. honorar for kontaktperson Referat, Side: 7

8 Orientering 23 Formandshonorar 2014 Formandshonoraret er bragt i overensstemmelse med det budgetterede honorar på kr PU-medlemmer kan få KM-penge for kørsel i forbindelse med møder. 24 Sogneindsamlingen Sag: Sogneindsamlingen 2014 (628) VS: Sogneindsamlingen 25 Eventuelt Intet Mødet slut kl Referat, Side: 8

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var. Jørgen Nielsen, Else Jensen, Niels Sohn, Peder Frederiksen, Erik Krogh, Betty Ahrenfeldt,

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra 24. april 2013 Referat godkendt og underskrevet 2 Anvendelse

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere