Beretning for Købmandsgården 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for Købmandsgården 2014"

Transkript

1 FIRMAET L. RASMUSSEN GRUNDLAGT 1844 Beretning for Købmandsgården Introduktion I det følgende giver vi i sædvanlig stil et overblik over viften af aktiviteter på Købmandsgården i Undervejs er også medtaget udmeldinger om nogle af planerne for Årsrapporten tjener igen til at give medarbejdere, samarbejdspartnere, medlemmer af foreningen Købmandsgårdens Venner og andre interesserede et overblik over bestræbelserne på stedet. Idegrundlaget er fortsat at fremme anvendelsen af Købmandsgården som et unikt sted, hvor fire former for brug kan virke forstærkende indbyrdes. De fire anvendelser er: at formidle stedets og Samsøs historie til besøgende, at benytte til samvær for familie og andre interesserede, at bruge som ramme for ferie- og weekendophold på Samsø og at leje til afholdelse af kurser og butikken til erhverv. Som eksempel på det forstærkende samspil kan nævnes, at den historie der fortælles bliver mere autentisk, fordi stedet benyttes til samvær i den gamle familie, fordi Formaet L. Rasmussen stadig udlejer til ferieophold (som man gjorde i 1880-erne) for at få indtægter og fordi den gamle butik stadig fungerer. Samme vekselvirkning kan fortælles for de tre andre anvendelser. Redegørelsen for året er atter disponeret ud fra den aktivitetsstruktur, som udgør krumtappen i håndteringen af firmaet. 1. Firmaets administration 1.1 Ejerforhold Firmaet L. Rasmussen er videreført som enkeltmandsfirma med Morten Rasmussen Fangel som ejer.

2 1.2 Kontorforhold Videreført i Det gamle Kontor fra Personaleforhold Johannes Strøm er på deltid fortsat som stedets forvalter og har deltaget både i bygningsarbejder og i vedligeholdelse af haveanlæggene. Anny Sørensen har som stedets oldfrue stået for modtagelse af feriegæster. Desuden har hun fortsat assisteret med syopgaver og har forestået vores Rundvisninger inkl. tekstiludstilling. Christine Lohmann assisterer fortsat ved kursusafholdelse og arrangementer. Ane Chiriboga assistancer fortsat med rengøring efter feriegæster og med havearbejde. I sommeren 2014 er aftalt at Conni Hjort Madsen også assisterer ved kurser og med rengøring. I foråret 2015 er Anne Birgitte Beyer engageret til at assistere med bogregistrering, rundvisning og rengøring. Den 28. november 2014 videreførte vi traditionen med før jul at holde julestue for Købmandsgårdens nuværende og tidligere medarbejdere og andre med tilknytning til stedet. 1.4 Firmaregnskab Firmaets indtægter i 2014 hidrørte fra: ο Konsulentaktiviteter ο Kursusaktiviteter ο Erhvervsudlejning ο Ferieudlejning ο Turistaktiviteter ο Forlagsaktiviteter Især har indtægterne fra konsulentaktiviteter og ferieudlejningen bidraget til omsætningen. Som følge af, at der fortsat er afholdt udgifter til vedligeholdelse, men skruet ned for forbedringer, er årets resultat et lille underskud. Regnskabet føres fortsat af Firmaets revisorfirma. 1.5 Realkreditlån 1.6 Bankforbindelser Firmaet har fortsat samarbejde med Jyske Bank på Samsø. 1.8 Markedsføring I løbet af 2014 er web-siden vedligeholdt nødtørftigt med ny information. Vi har i 2014 fortsat med at indrykke en helsides annonce i Samsø s nye Feriemagasin. Endvidere blev brochuren om ferielejlighederne og turistaktiviteterne på stedet ajourført. 1.9 Myndighedsforhold I 2013 blev der givet forhåndstilladelse fra kommunen til at udstykke Købmandsgårdens hovedbygning i ejerboliger. I 2014 er sammen med landmåler udarbejdet forslag til udstykning af grund med tilhørende bygninger i fire parceller. Planen i 2015 er at gennemføre udstykning og opdeling i ejerboliger.intensionen er blot at have salg af en eller flere parceller og/eller boligerne som en af flere muligheder på længere sigt. 2

3 2. Forretningsaktiviteter 2.1 Forretningsstrategi Firmaets mål er fortsat, at aktiviteterne på Købmandsgården ekskl. indehavers konsulentindtægter baseret på overarbejde gør, at stedet økonomisk kan hvile i sig selv på sigt. Den vigtigste mulighed for indtjening vil være udlejning til formål, hvor miljøet på Købmandsgården værdsættes af lejere / brugere. 2.2 Forlagsaktiviteter Købmand Lars Rasmussens erindringer Set fra Samsø sælges til en reducerede pris på kr. 250, hvilket er medvirkende til et vist salg i løbet af sæsonen. De vigtigste salgskanaler for bogen er følgende: ο Samsø Museum og det gl. Posthus i Nordby ο Butikken på Købmandsgården ο Ved rundvisninger og eftermiddagsbesøg. Alt i alt er der skønsmæssigt solgt omkring 10 eksemplarer og uddelt omkring 10 frieksemplarer. Med en sådan afsætning har vi bøger nok til de næste mange år, men det er jo også en tidsuafhængig historie. 2.3 Turistaktiviteter I sommerens løb blev der som tidligere år arrangeret Eftermiddagsbesøg på Købmandsgården hver søndag kl eller på andre tidspunkter for aftalte besøgshold. Her deltog omkring 80 (mod 90 i 13, 80 i 12, 100 i 11, 60 i 10 og 60 09). Endvidere har vi videreført traditionen med tilbud om Rundvisninger ude og inde på Købmandsgården i juli-august hver tirsdag og torsdag kl. 16 inkl. besigtigelse af Tekstiludstillingen. Har også tilbud rundvisning i juni på lørdage kl. 16. Endvidere arrangeredes rundvisning for Julebusser i weekenderne op mod jul. Her deltog i alt 350 (mod 170 i 13, 250 i 12, 240 i 11, 320 i 10 og 310 i 09). Så tegner Købmandsgården sig for 430 besøg mod 260 i 13, 330 i 12, 340 i 11, 380 i 10 og 350 i 09. I Kornmagasinet er indrettet et rum med plancher om stedets historie, som benyttes til en kort udgave af Livets gang på Købmandsgården sammenlignet med lysbilledserien, der bruges ved Eftermiddagsbesøgene. 2.4 Butiksaktiviteter Butikken har siden 2008 været lejet ud til Lars Damgaard, som har videreført konceptet med Den gamle Butik og kombineret det med Smagen af Øen med salg af øl, vin og alskens spændende spiseprodukter fra Samsø. I foråret 2015 er indgået en ny lejeaftale for 2015 med Lars Damgaard. 3

4 2.5 Kursusudlejning I 2014 har anvendelsen af Købmandsgården til afholdelse af kurser været stigende i forhold til 2013 men på samme niveau som i Målet er at opnå 12 kurser/seminarer/lejrskoler på Købmandsgården årligt. Som undervisningslokale benyttes Trælastsalen med tilhørende tre gruppelokaler. I efteråret er suppleret ned et ekstra stort gruppelokale i Trælastbygningens underetage. Se herom under punkt 7.4. Overnatninger er foregået på Købmandsgården, hvor der kan mønstres 14 enkeltværelser. Der har i 2014 været afholdt 11 kurser/seminarer/møder/lejrskoler (mod 7 i 13, 10 i 12, 6 i 11, 9 i 10 og 12 i 09) typisk som 1-, 2- eller 3-dages arrangementer. Følgende virksomheder har haft kurser/lejrskoler på Købmandsgården med i alt omkring 180 deltagere (mod 110 i 13, 200 i 12, 100 i 11, 150 i 10 og 180 i 09): Foråret: Fangel Consulting 3 dage Københavns Kommune 1 dag Asmildkloster Landbrugsskole 3 dage DuPont 1 dage Dalgaarden 5 dage 4

5 Efteråret: Hjørnegaarden 7 dage Else Smidt s Skole 3 dage FOA 2 dage Fangel Consulting (Se billede på side 4) 3 dage FOA 2 dage Fangel Consulting 3 dage Alle deltagere har været positive over for kurser/lejrskoler på Købmandsgården som et alternativ til traditionelle kursusejendomme eller hoteller/kroer. Som led i godkendelse af køkkenfaciliteter fra Fødevarestyrelsen, har merarbejderne deltaget i hygiejnekurser. 2.6 Feriegæster I sæsonen 2014 har vi udlejet både Købmandsboligen, Aftægtsboligen, Forvalterboligen, Kommisboligen, Bogholderboligen og Trælastboligen. Herunder har der været afholdt 9 festarrangementer i Trælastsalen (mod 8 i 13, 12 i 12, 9 i 11 og 8 i 10) og ved brug af hovedparten af boligerne til overnatning. Se billedet. I alt har vi haft op til 490 overnattende gæster beregnet ud fra at alle senge i de lejede boliger er benyttet ekskl. de 180 deltagere i kurser/lejrskoler (mod 490 i 13, 800 i 12, 860 i 11, 860 i 10 og 710 i 09) hver i typisk fra en weekend til en uges tid. Heraf var 365 betalende gæster (mod 340 i 13, 680 i 12, 700 i 11, 680 i 10 og 460 i 09). Altså et lidt bedre niveau i forhold til året forud. 5

6 2.7 Boligudlejning 2.8 Erhvervsudlejning Ud over Butikken og de nævnte kursusarrangementer har vi ikke udlejet til erhverv. 3. Informationsaktiviteter 3.1 Informationsstrategi Holdningen er fortsat at udvise åbenhed over for interesserede og at informere bredt. 3.2 Nyhedsbreve Nærværende statusrapport er årets vigtigste informationsaktivitet. 3.3 Åbent hus og gæstearrangementer Vi har videreført Eftermiddagsbesøg på Købmandsgården på søndage i juli og august. Desuden tjener Rundvisningerne ude og inde på tirsdage og torsdage i juli og august også som Åbent Hus. I 2014 har vi også tilbudt rundvisning i juni på lørdage. Midt i oktober dannede Blæsenborg som er den gamle betegnelse i familien for Købmandsgården igen rammen for den årlige sammenkomst for Fangel-familien. 3.4 Informationsfolder Ud over den foreliggende danske, tyske og engelske udgave af folderen om Købmandsgårdens historie er genoptrykt de farvebrochurer, som præsenterer ferielejlighederne og besøgstilbuddene på Købmandsgården. 3.5 Web-side Antallet af besøgende på har fra april 2014 til april 2015 været 27 om dagen. 4. Historiske aktiviteter 4.1 Historie generelt Formidling af Købmandsgårdens historie har været og vil fortsat være en hovedaktivitet på stedet. I marts 2014 var et TV-hold fra TV2 Østjylland et par dagen på Købmandsgården for at lave optagelser til en udsendelse om Købmand Lars Rasmussens virke inden for handel, politik og åndsliv. Den historiske leder er Søren Bitsch Christensen. Udsendelsen blev sendt i januar 2015 som led i en serie med historiske beretninger fra alle kommunerne inden for TV2 Østjyllands område. 6

7 Har du ikke set den, så prøv linket her: 4.2 Billedmateriale I 2010 afsluttede vi scanningen af vore 1500 lysbilleder af fotografier med tilknytning til Købmandsgården. Tilbage står at får den redigeret og navngivet samt gjort tilgængelig for andre interesserede. 4.3 Bogrenovering Vi har i foråret 2015 ajourført registreringen af samtlige bøger i et regneark, så der kan sorteres på kategorier, forfattere, titler, udgivelsesår og oprindelig indehaver. En kopi ligger i Købmandsboligen. Endvidere er de sidst ti af mange gamle bøger blevet renoveret hos Bogbinder V. Hansens Efterfølger ved dennes datter, Hanne Jensen blevet afsluttet. Værkstedet er Pilestræde 4, 1. sal i København. Der opfordres til at aflægge værkstedet et besøg og hilse fra Købmandsgården. Ring først på Det er en helt unik oplevelse at besøge det gamle bogbinderværksted! 4.4 Transskription Renskrivningen af den omfattende brevveksling fra 1920erne og 30erne mellem købmand Petra Rasmussen og datteren Esther Rasmussen g. Fangel blev afsluttet i Tilbage står en afpudsning med tilføjelse af forklarende bemærkninger. Endvidere vil der i det omfattende materiale blive indsat udvalgte billeder inden brevsamlingen trykkes og indbindes i enkelte eksemplarer. Af andre udestående opgaver kan nævnes at få redigeret samlingen af Lars Rasmussens taler og foredrag, der også foreligger i transskriberet og renskrevet form. - Også kaptajn Peter Vogt Mogensens (Petra Rasmussens far) brevsamling fra 1867 er renskrevet og afventer en redigering og supplering med illustrationer. 4.5 Udstyrsrenovering Det renoverede skuffearrangement fra Butikken nu igen blevet placeret i Den gamle Butik. Endvidere er renoveret en klaverbænk fra Esther Fangel f. Rasmussen. 4.6 Erhvervshistorie Bogføringen delvis tilbage til 1844 er opstillet i Fjernsynsrummet i Trælastladens underetage bliver besigtiget i forbindelse med rundvisningerne. Fra Lars Rasmussen, søn af stedets tidligere ejer, har vi i foråret 2014 modtaget skrivepulten, som oprindeligt blev brugt i Det gamle Kontor. Pulten er nu renoveret og opsat sammen med bogføringsarkivet i Trælastladens underetage. Den bliver således vist frem i forbindelse med rundvisningerne. Der sker trinvis supplering af oversigten over medarbejder siden 1844 i takt med at efterkommere efter tidligere ansatte har givet os nye oplysninger. 4.7 Tekstilhistorie Som nævnt tidligere, indgår udstillingen Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte fra 2012 i Rundvisningerne og Eftermiddagsbesøgene. Desuden åbnes på anmodning. Som for de øvrige genstande på Købmandsgården gælder, at der ikke er nogen af tekstilerne, der er specielt værdifulde. Værdien ligger kun i, at de belyser en side af stedets historie. I efteråret 2013 fik vi løst mysteriet om, hvor Palmelund-broderiet har været i tidsrummet mellem kunstneren bag broderiet, Augusta Valentins død i 1915 og vores erhvervelse i Den korte historie er, at det i 1910 blev købt til indretning af familien Hertha og Carl Didier Gautiers nye hjem i Palægade. Fra midt i 1950-erne var broderiet hos en datter, Mita Antoinette Gautier g. Fahrenberg. Det er fra hendes datter, Annette Kyle, vi har fået beretningen. 7

8 4.8 Familiehistorie Hvad angår Esther Fangels, f. Rasmussen, beretninger er situationen fortsat følgende: Beretningen fra barndoms- og ungdomsårene på Købmandsgården er renskrevet og mangler kun en redigering og evt. supplering med illustrationsmateriale. Beretningen om slægtsgrenen fra Faaborg er også renskrevet og mangler at blive redigeret sammen med andre beretninger herom samt evt. at blive illustreret med billedmateriale. 4.8 Andet udstyr Den anskaffede motorjolle ligger på Købmandsgårdens bådplads i Ballen Havn til brug for gæster og lejere. 5. Foreningsaktiviteter 5.1 Foreningen generelt Foreningens årlige møde afholdes hvert andet år på Købmandsgården og hvert andet år i København. I 2014 var turen kommet til Forårsmøde på Købmandsgården i april. 8

9 6. Udvendig renovering 6.1 Udvendigt generelt 6.2 Forpladsen Beskæring af rogusa-bedene og løbende vedligeholdelse. Gælder også de følgende punkter. 6.3 Prydhaven 6.4 Vestarealet 6.5 Urtehaven Fra 2013 er urtebedene delt med halvdelen mod vest til Familien Fangel og halvdelen mod øst til Johannes Strøm. 6.6 Gården 6.7 Facaderenovering Sædvanlig vedligeholdelse med kalkning og tjæring af soklerne. 7. Erhvervsrenovering 7.1 Bygningerne generelt 7.2 Den gamle Butik Foråret 2014 er vinduerne mod øst ud mod Strandvejen udskiftet. 7.3 Kornmagasinet I vinteren 2015 har Johannes fremstillet en ny port til sydfacaden mod vest. Pletvis understrygning af taget, hvor der er kommet huller. 7.4 Trælastladen Alle pærer i Trælastsalen og grupperummet i foråret 2014 udskiftet med lavenergipærer. I sommerferien 2014 blev der ryddet kraftigt op i pulterrummet i Trælastladens underetage mod vest og i møbellageret i Nordladen mod Øst. Det meste af en container blev fyldt med ting og sager, der ikke var efterspørgsel efter og som ikke fortalte historie. 9

10 Formålet med oprydningen var at skaffe plads til indretning af et ekstra grupperum til brug ved kursusafholdelse. Ved indretningen er der taget højde for at udbygge rummet til en to-personers feriebolig. Se døren bagerst, som vil være ind til et toilet. Sommeren 2015 bruges rummet foreløbigt som supplement til Trælastboligen på første etage. 7.5 Nordladen Øst, Midt og Vest Bygningen på nordsiden af Trælastladen betegner vi Nordladen er opdelt i tre rum: Øst, Midt og Vest. Sammen med oprydningen i pulterrummet er i Nordladen Øst sammenstillet historisk udstyr så som kaffebrænder, skrivebord, kister med olmerdugsdyner og hekkelsesmaskine. 7.6 Værkstedsbygninger Benyttes fortsat til opbevaring af legeudstyr og til brænde til bålfadet i prydhaven. 8 Boligindretning 8.1 Boligerne generelt Udskiftning af filtdupper på alle stole i alle boligerne. 8.2 Købmandsboligen I foråret 2014 er vinduerne i hele facaden mod syd udskiftet på nænsom vis så ingen opdager det. Endvidere er gulvet i det gamle Kontor afslebet og lakkeret. Desuden er etableret udvendig stikkontakt til brug for juletræ på forpladsen. 8.3 Aftægtsboligen 8.4 Forvalterboligen 8.5 Kommisboligen Gulvet i køkken og gang er blevet lakkeret. 8.6 Bogholderboligen 10

11 11

12 8.7 Trælastboligen Alle lamper er udskiftet til LED i salen og sovekammeret. Alle borde har fået en let afslibning og er blevet lakkeret igen. De to højtalere er udskiftet i den østligste ende af salen. 8.8 Privaten Morten Rasmussen Fangel April

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængig af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling.

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling. Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Årsplan 2004 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling:

Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling: Elever og Efterårsmøde: Elevforeningens medlemsblad er ved at tage form igen, selv om der stadig er meget at arbejde på. Gennem en del år har det været journalist linjen der har bidraget med det væsentligste

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere