Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X"

Transkript

1 Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller. Ændringsloggen kan ligeledes sættes op, så kun ændringer i udvalgte felter i fx debitortabellen logges. UNI-C har noteret sig, at det fra flere sider anbefales, at institutionerne logger ændringer i udvalgte tabeller i Navision Stat. Fra Revisor side peges der fx på logning af ændringer i kreditor bankoplysninger. Fra Økonomistyrelsens side peges der på logning af ændringer i brugerroller og rettigheder. Nærværende vejledning, der er en NS 5.X ajourført udgave af tidligere vejledning, giver en indføring i opsætningen af ændringsloggen i Navision Stat 5.X. og kommer afslutningsvis med vejledende anbefalinger til, hvad der kan logges. Indhold Indledning... 1 Identificér navn på tabeller... 2 Opsætning af ændringsloggen... 3 Se ændringslog poster... 7 Udskrivning af Ændringslogposter... 8 Sletning af ændringslogposter... 9 Generelle anbefalinger til opsætning af ændringslog

2 Identificér navn på tabeller Før man giver sig i kast med opsætning af ændringsloggen, bør man notere sig det præcise navn for den tabel, man vil logge ændringer for. I dette eksempel ønsker vi at opsætte en log, der registrerer ændringer af kreditor bankoplysninger. Opgaven er derfor at finde det præcise navn for tabellen indeholdende kreditors bankoplysninger. I første omgang tilgåes kreditor stamkortet: Økonomistyring \ Gæld \ Kreditorer Fra kreditorkortet tilgåes kreditors bankoplysninger: Knappen Kreditor \ Menuknappen Bank For at bestemme navnet på den bagvedliggende tabel anvendes Zoom funktionen i Navision Stat. Zoom funktionen aktiveres med CTRL + F8. Via Zoom funktionen ses alle felterne i den tilhørende tabel og ikke mindst fremgår selve tabelnavnet øverst i den blå bjælke. I vores eksempel ses tabelnavnet at være Kreditorbankkonto. 2

3 Opsætning af ændringsloggen Når navnet på den relevante tabel er fundet, kan selve arbejdet med opsætning af ændringsloggen påbegyndes. Opsætning af ændringsloggen kræver superbruger logon UNI-C har valgt at følge praksis fra Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen, hvorfor opsætning mm. af ændringsloggen kræver logon som superbruger. Opsætning af ændringsloggen sker via dette menupunkt: Administration \ Programopsætning \ Generelt \ Opsætning af ændringslog 3

4 For at angive hvilke tabeller der skal logges, trykker du på knappen Opsætning og vælger punktet Tabeller. Når punktet Tabeller er aktiveret fås en oversigt med alle de tabeller i Navision Stat, hvor der kan logges indsættelser, ændringer og/eller sletninger. På dette skærmbillede vises de første potentielle tabeller i ændringslog opsætningen: Feltbeskrivelser: ID Titel Logfør indsættelse Viser Id-nummeret for tabellen Angiver navnet på tabellen Benyttes til at registrere indsættelser i den pågældende tabel 4

5 Logfør ændring Logfør sletning Benyttes til at registrere ændringer i den pågældende tabel Benyttes til at registrere sletninger i den pågældende tabel Det er muligt at vælge om logningen skal ske for alle felter i den valgte tabel eller om logning kun skal ske for udvalgte felter i tabellen. Dette gælder uanset om logningen sker for indsættelser, ændringer og/eller sletninger. Stilles markøren i feltet Logfør indsættelse ses i højre side af feltet to ikoner: Ved hjælp af denne drop down pil vælges mellem alle felter for logning af alle ændringer i tabellen eller nogle felter for logning af udvalgte felter i tabellen Såfremt der er valgt nogle felter trykkes på denne knap for at se mulige felter i tabellen. NB: er der valgt alle felter vha. drop down pilen er denne knap ikke relevant UNI-C anbefaler at man i opsætningen af ændringsloggen afgrænser sig, så kun de nødvendige informationer logges. Opsættes ændringsloggen til at medtage alle felter i en tabel vil dette hurtigt resultere i mange ændringslogposter. Det gælder derfor om kun at udvælge de felter i den pågældende tabel, der har relevans. Ligeledes bør man også tage stilling til om logning af såvel indsættelser som ændringer og sletninger er relevante eller om skolen kan nøjes med logning af fx indsættelser. Et eksempel: I tabellen Kreditorbankkonto ønskes logning af ændringer i feltet for Bankkontonr. I oversigten med tabeller ses Kreditorbankkonto at have tabel Id 288: 5

6 Vi ønsker nu at opsætte så kun ændringer i feltet Bankontonr. logges. Ved hjælp af drop down pilen i feltet Logfør ændring vælges nogle felter : Herefter klikkes på knappen for at se de mulige felter i tabellen Kreditorbankkonto : 6

7 Feltet for Bankkontonr. ses at have nr. 14. For at logge ændringer i feltet Bankkontonr. sættes et flueben i kolonnen Logfør ændring, som vist på skærmbilledet herover. Ved at trykke på escape knappen to gange kommer man tilbage til startbilledet for ændringslog: Nu mangler kun en sidste ting, før Navision Stat logger ændringer af Kreditor bankkontonr.: Et flueben i feltet Ændringslog er aktiveret. NB: Vær opmærksom på, at alle ændringer i ændringslog opsætningen automatisk registreres uanset om feltet Ændringslog er aktiveret er markeret eller ej. På samme måde registeres også, om ændringsloggen aktiveres eller deaktiveres. Denne egenskab betyder, at du altid kan se, hvilken bruger, der har deaktiveret eller aktiveret ændringsloggen. Denne overordnede log funktion kan ikke slås fra. Se ændringslog poster Via menupunktet: Administration \ Programopsætning \ Generelt \ Ændringslog ses de logninger, der er resultatet af den opsatte ændringslog. 7

8 Brugeren SUPER antages nu at have foretaget en ændring i bankkontonummeret for kreditor KRE Ændringen vil præsentere sig i ændringsloggen på følgende måde: Det ses at bankkontonummer er ændret fra Gammel værdi til Ny værdi NB: for overskuelighedens skyld ses i ovenstående visning kun de logninger der er sket for tabel 288 Kreditorbankkonto. Således vises fx ikke de logninger i ændringsloggen, der stammer fra selve opsætningen af ændringsloggen. Tip: Ved hjælp af feltfiltre er det muligt at afgrænse hvilke poster, der vises i ændringsloggen. Udskrivning af Ændringslogposter Udskrivning af poster fra ændringsloggen sker fra oversigten med ændringslogposter, som beskrevet i tidligere afsnit. Klikkes på Udskriv får du følgende anfordringsbillede, hvor filter for fx Bruger-id og/eller Tabelnr. kan anvendes til at begrænse visningen af ændringslogposter: 8

9 Sletning af ændringslogposter Efterhånden som antallet af ændringslogposter stiger, kan det komme på tale at slette poster - fx poster før en bestemt dato. Menupunktet for sletning af ændringslogposter findes her: Administration \ It-administration \ Sletning af data \ Slet ændringslogposter Sletning af ændringslog poster kræver superbruger logon Vær opmærksom på, at det kun er superbruger, der har rettigheder til at slette ændringslogposterne. Såfremt funktionen anvendes, anbefales det forinden at udskrive ændringslogposterne via rapporten anvist tidligere i denne vejledning. Generelle anbefalinger til opsætning af ændringslog Anbefalinger til opsætning af ændringslog kommer både fra Økonomistyrelsen og fra Revisor side. Økonomistyrelsen anbefaler at ændringsloggen opsættes til at registrere indsættelse, ændringer og sletninger for følgende områder: Område Tabelnavn Tabel Id Rolle/rettigheder - hvilke rettigheder er Rettighed tildelt hver enkelt rolle Database brugere/roller hvilke roller og profiler tildeles de enkelte database brugere Windows brugere/roller hvilke roller og profiler tildeles de enkelte windows brugere Databasemedlem af roller Windowsmedlem af roller Database brugere hvilke databasebrugere er oprettet Windows login brugere hvilke windows login brugere er oprettet Bruger Windows-logon

10 Med den viste opsætning sikrer man sig logning vedr. ændringer i rettighederne for de enkelte roller. Hvis fx superbruger tilføjer nye rettigheder til en bestemt rolle, vil dette blive logget. På samme måde for brugere af Navision Stat, vil ovenstående ændringslog opsætning betyde, at man altid i loggen kan se, hvornår en bruger fx er oprettet. Nok så vigtigt sikrer opsætningen, at tildeling af nye rettigheder i form af roller eller profiler til en bruger vil blive logget. Loggen vil dermed vise, hvornår en bruger er blevet tildelt en ny rolle. Anbefalinger fra Revisor Ofte vil der være forskelle i anbefalinger fra et revisorfirma til et andet. Det er derfor svært at opstille en entydig liste med anbefalinger fra Revisor side. Hvis vi dog vælger at følge anbefalinger fra ét Navision Stat kyndigt Revisonsfirma 1, kunne et forslag til en revisor anbefaling se således ud: Område Tabelnavn Tabel Id Kreditor betalingsoplysninger Kred./betalingsoplysning Kred./betalingsmetode Kreditorbankkonto Kreditor CPR oplysninger Kreditor 23 Debitor adresse Debitor 18 NB: vær opmærksom på at ikke alle felter i de pågældende tabeller er relevante at logge. UNI-C anbefaler, at skolen i samarbejde med sin lokale revisor udarbejder en liste med tabeller/felter i Navision Stat, hvor generelle og lokale hensyn gør det ønskværdigt at kunne registrere indsættelser, ændringer og/eller sletninger. 1 Pricewaterhousecoopers, Århus afdeling 10

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere