Sønderris (35 år)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderris 1978 2013 (35 år)"

Transkript

1 Sønderris (35 år) Jeg vil her prøve at fortælle om de seneste 35 års historie i Sønderris, som også en blevet en del af min historie eller er det omvendt!! Kort om mig selv: 58 år, gift med Dorthe, 3 piger, 30 til 38 år, nr. 5 barnebarn på vej. Er uddannet elektriker og efterfølgende læst til el-installatør. Arbejdet ca. 15 år som elektriker og de senest 27 år på EUC-Vest, som underviser inderfor Strøm, Styring og IT. 31. januar 1977 blev 1.etape af boligområdet Sønderris godkendt af byrådet og med underskrift af daværende borgmester Henning Rasmussen kunne 1. spadestik tages. Som nogle af de allerførste købte vi hus i efteråret 1978, det var det år hvor tv-serien Det lille hus på prærien vistes i fjernsynet. Mange fulgte med spænding med i denne serie om en nybyggerfamilie i Amerika. Til vores store overraskelse var der mange paralleller til de familier der var de første nybyggere i Sønderris. Sønderris var et sted hvor der ingen infrastruktur var. Telefon, tv, offentlige transportmuligheder, skoler, institutioner, indkøbsmuligheder, gadelys, stisystemer og rigtige veje var en mangelvare. Ja, der var slet intet at det nævnte. Manglende buskørsel var jo et problem, da vi ingen bil havde. Det var også svært ikke, at have forbindelse til omverden gennem telefonen. En mørk efterårsmorgen på cykel på stier uden lys, med et lille barn bagpå, der skulle transporteres til institutionen i Norddalsparken, var også hvad vi stod i model til. Esbjerg bybusser, Jysk telefon, Esbjerg elforsyning, var de første der blev konfronteret med de problemer vores lille familie havde. De var overrasket, de vidste ikke at der allerede boede folk derude på landet. De var dog forstående og konstruktive og vi hurtigt sat gang i tingene. Jeg mødte op ved telefonmesteren hver morgen, indtil vi fik vores telefon med endetallet 01 fordi vi var de 1. der fik tellefon i Sønderris. Elektrikerne som jeg kendte gennem mit eget fag, blev lokket med kaffe en lille gl. Dansk, så vi fik lys mellem Merkurvænget og Håndværkervej. Det med bussen opgav vi, det endte med vi købte en Folkevogn model Bobbel. Sammenhold fællesskab gør et område stærk og attraktiv. I slutningen af 70`erne begyndte bosætningen for alvor i Sønderris. Små interessegrupper opstod med det formål, at kæmpe for udviklingen i Sønderris ikke gik i stå pga. den økonomiske afmatning, der var i disse år. Tommy Noer Side

2 Der opstod hurtigt små aktionsgrupper der begyndte den lange og seje kamp med de offentlige myndigheder. I den sammenhæng skal det nævnes,at der var lovet guld og grønne skove til de der ville købe grund i denne nye del af Esbjerg. Man havde lært af tidligere udstykninger bl.a Kvaglund og ville udnytte den viden til at gøre Sønderris til at attraktivt boligområde for især børnefamilier. Mange forskellige kampe udspilledes på lavt og højt niveau. De første formaliserede grupper blev nedsat i Jeg husker et større borgermøde i Sæddings Centerets mødesal, hvor temaet var hvornår kommer der en skole i Sønderris? Af de fremmødte blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med netop denne problemstilling. Politisk var det en varm kartoffel, borgerne var blevet svigtet. Sønderris kunne ikke leve optil de forventninger der var stillet i udsigt. Årsagen hertil var den samfundsmæssige lavkonjektur der lige var begyndt. Alle beslutningstagere var blevet overforsigtige og næsten alle nye tiltag blev sat i bero. Havde vi købt grunden i Bilka, havde vi sikkert fået stort afslag eller pengene tilbage, for varedeklarationen langtfra passede til produktet. De markante og konkrete synspunkter om det svigt, befolkningen i Sønderris følte, resulterede i lange debatter og løsningsforslag om, hvordan man kunne undgå at bygge ny skole i Sønderris. Men ingen af forslagene gav ørenlyd overfor de mange vrede beboer. Det endte med at politikerne gav efter for presset og lovede snarlig en satellitskole optil 5 klasse, hvor den daglige ledelse skulle styres fra en af naboskolerne. I dette tilfælde blev det Grådybskolen, nuværende Rybners. Jeg tror faktisk at beslutningstagerne var godt tilfredse med alle de aktive borgere, der selv havde overskud til at komme med løsningsforslag, til hvordan et moderne by samfund kunne udvikle sig. Der var jo ingen initiativ fra kommunalt siden, for at skabe og udvikle dette nye og spændende boligområde. Inden og under byggeriet af skolen, hvad gjorde vi der? Merethes historie Den 17. august 1981 kl skulle jeg starte i børnehaveklasse, inden da var jeg blevet indskrevet ved skoleinspektør Karl Bjorholm. Da der ingen skole var i Sønderris, startede jeg min skolegang på Grådybskolen sammen med mine klassekammerater. Vi blev transporteret til og fra Grådybskolen i en stor taxa, hvor chaufføren spillede Bølle Bob og Smukke Sally til alle vi ungers store fornøjelse! Og så fik vi slikposer til jul. Tommy Noer Side

3 Den 15. marts 1982 var der indvielse Sønderrisskolen, hvor vi efterfølgende fortsatte vores skolegang. Idet skolen var helt ny, fik vi ofte påpeget af inspektør Runa Ratmann, at vi skulle passe på tingene. Skolen bestod af et hus med 4 klasselokaler og et fællesrum, hvilket skabte et fællesskab også årgangene i mellem. Ved 5. klasse skulle eleverne flyttes til Sædding Skole. Dette ophørte inden det blev vores tur, så vi fortsatte på Sønderrisskolen. Fra 5. klasse og til vi gik ud af folkeskolen, var vi og vores parallelklasse de ældste elever. Det betød, at vi var dem, de andre så op til, hvilket jo medførte et vist ansvar. Dette blev påpeget af både Runa Ratmann og lærerne - vi skulle vise et godt eksempel og passe på de yngre elever, for vi var jo de ældste og de store elever! I 6. klasse havde vores klasse og parallelklassen undervisning i gymnastiksalen. Vi havde klasseværelse i hver vores ende af salen og fællesrum med bordtennisbord i midten. Lokalerne var delt op med skillevægge. Ikke de mest optimale forhold til undervisning. Undervisningen var ofte præget af temaer og featureuger, hvilket jeg oplevede som spændende, udfordrende og lærerigt. Vi havde f.eks. haft en skraldeuge, hvor vi var med en skraldemand på arbejde og vi har været i landsbrugspraktik i en uge. Det var ikke altid, at vi var lige begejstrede for temaerne, men som vores klasselære ofte sagde til os: Tag det som en oplevelse!. Denne opfordring har jeg ofte haft i tankerne siden hen. Personligt har min tid på Sønderrisskolen været lærerigt, en god tid samt en uddannelse, der har givet mig en god ballast i forhold til videreuddannelse og arbejde. Merethe Noer Årgang 1975 og en af skolens første afgangselever. En lille historie fra Jeanettes skolegang Undervisninger forgik i kældre under skole og under ikke godkendte forhold, mht lys, varme og ventilation, men da eleverne ikke er underlagt Arbejdstilsynet, var det kun lærere der kunnne brokke sig (men det var Runa og Peters problem), det en dog med at eleverne blev flytte op i det tomme Sønderris center. Der blev den 1. ungdomsklub og etableret. Undervisninger bar meget præg af projekter og ikke så meget af det faktuelle. Der gav eleverne nogle gode egenskaber i kreativitet og samarbejde. Og ikke meget om hvor de forskellige lande ligger. Det resulterede i at da vores datter var midt i en civilingeniør uddannelse fra Ålborg universitet ønskede sig et verdensaltas i julegave. Men med hensyn til samarbejde, der manglede hun ikke noget. Det er det hun arbejder med i dag, som entrepriseleder indenfor byggeriet. Jeanette årgang Tommy Noer Side

4 Efter vi havde fået skolen, kom der rigtig fart på udviklingen. Sønderris oplevede et boom af tilflytter, desværre også mange der var nødsaget til at flytte hurtig igen, pga. samfundsøkonomiske krise der var under opsejling Presset blev var ikke mindre for at få en rigtig skole, så en udbygning var helt naturligt. Der var også krav om institutioner, fritidsklubber, sportsfaciliteter og meget mere. Kort om SSK I slutningen af 1980 erne blev der etableret en sportsklub i Sønderris. Med dennes succes blev der grobund for at komme et skridt videre med udbygning at de faciliteter der ville kunne muliggøre at Sønderris blev andet en den soveby den var ved at udvikle sig til. Opstarten var svær for SSK, der var mange udfordringer, man ville det hele men havde ikke erfaringen. Det gik fint med gymnastik, bordtennis, badminton og det meste af fodboldafdelingen klare sig fint. I 1993 var der rigtig dårlige tider for SSK. Der blev rejst en del kritiske spørgsmål og krav om indsigt et klubbens regnskab. Regnskabet gav det indtryk at SSK var en velkonsolideret klub. Men det viste sig at alle aktiverne var gamle bolde og spillertøj, samt manglende kontingent indbetalinger. Så klubbens pengekasse var tom, så vi ikke kunne betale vores forpligtigelser. Den gamle bestyrelsesformand og et par medlemmer smed håndklædet i ringen. En konkurs og lukning af SSK var nu tæt på. Men heldigvis var vi nogen der troede på at der kunne findes en løsning på problemerne. Vi fik lavet aftale med, bank, de sportslige organisationer, fik lukket en masse underskuds givende aktiviteter. Den største synder var seniorfodbold, de havde så store udgifter, at de drænede simpelt hen det hele for værdier. Vi fik hjælp af et revisorfirma, og lærte om de rigtige regnskabs principper. Sammenholdt med den beslutning, at det kun var bæredygtige aktiviteter vi skulle udbyde, lykkedes det os at komme godt igang igen. SSK havde stor tilgang i fodbold, gymnastik og badminton afdelingerne, som resulterede i en udbredt pladsmangel. Idrætsfaciliteterne der var tilknyttet Sønderrisskolen, stod slet ikke mål med den efterspørgsel, der efterhånden var opstået i forbindelse med det stigende antal tilflyttere. Der var en lille sal på størrelse med 1 badminton bare og så var der nogle kælderrum under skolen. Tommy Noer Side

5 I slutningen af 1994 skete der for alvor noget i området. Tanker der udsprang i de dårlige faciliteter SSK havde. Hurtigt viste det sig at det ikke kun var SSK, der havde elendige forhold, men det var faktisk hele området, der manglede lokaler der modsvarede de behov der efterhånden var opstået indenfor fritidsområdet. Klubben havde ansøgt kommunen om en udvidelse af omklædningfaciliteter ved den lille sal, men havde fået afslag. Et efterfølgende møde med kommunen, hjalp heller ikke. Men det triggede mig så meget, at jeg fødte tankerne om opførelse af en hal i Sønderris. På et banefordelingsmøde som blev afholdt i Guldager fritidscenter, hvor der var repræsentanter Esbjerg Idrætspark, Esbjerg Idrætsforbund, Guldager sportsklub. Den uformelle snak gik på, at i Esbjerg V. området var der efterhånden ved at være en del pladsmangel pga. den store tilvækst der var i Sønderris. Jeg huske tydelig konklusionen på denne snak og det var : at alle ville arbejde på at vi ikke fik nogle faciliteter i Sønderris, da det vil ødelægge tankerne Hal nr. 2 i Guldager Så det gjorde mig endnu mere tændt. Undertegnede gik længe og grublede over hvordan et sådant projekt skulle fødes. Der skulle gås stille med dørene, da den nærliggende SGI idrætsklub også arbejdede på at få udvidet deres faciliteter. Mit store kendskab til lokalområdet (aktiv i flere bestyrelser: SSK, Sønderris lauget og Skolebestyrelsen mm.) gjorde det nemt at finde de nødvendige ressourcepersoner der skulle medvirke til at realiserer dette projekt, en lille gruppe på 4 personer fandt sammen. Foreningen Sønderris Multicenter år 2000 blev stiftet i starten af Formålet med projektet er at etablere de faciliteter, som en moderne bydel bør indeholde for at sikre den fortsatte udvikling og tilknytning til området Sønderris, for derved at opnå følgende. At skabe bedre forhold til gavn for ungdoms-, fritids-, kultur og ældreinteresser i Sønderris, her under være medvirkende til opførelse af et værested Multicenter. Øge det lokale aktivitetniveau for at modvirke sovebytendenser Skabe områdebevidsthed i en ny bydel uden rødder og traditioner. Forebygger kriminalitet og rodløshed hos ungdommen. Give generationerne mulighed for at mødes og få et aktivt og positivt forhold til hinanden. Skabe rammer for større idrætsligt og kulturelt virke, for derigennem at fremme forståelsen for hinanden, fremmede kulturer og handicappede m.v. Synliggørelse af folkekirkens virke i og for lokalområdet. Alle tænkelige behov blev beskrevet og et skitseforslag, som bestod af 5 cirkler, hvor de 4 overlappede hinanden og den femte lå lidt ved siden af. Dette skulle symbolisere en idrætshal, foreningslokaler, fritids-/ungdomsklub og et prædikested (kirkerum/menighedslokaler), i den femte cirkle skulle en kommende præst bo. Tommy Noer Side

6 I 1994 afleverede vi ovennævnte til arkitekt Søren Nørgaard det var ham der tegnede Sønderrisskolen, Et stort og meget gennemtænkt projekt til 72 mil. kr. så dagen lys. Megen medieomtale fik vi i den kommende tid. Store roser og stor forståelse for det fremlagte projekt alle modstandere var med et slag lagt ned. Selv fra landsdækkende organisationer hørte vi ordene: enestående, unikt, fremsynet. Lokale og Anlægsfondet havde vi store forventninger til, men de var blevet sur på Esbjerg. På et præsentationsmøde i de idrætslige organisationer, med bl.a. formand for Esbjerg idrætsforbund Erik Nielsen med ved bordet. Kom han med en kommentar: projektet har en stor fejl - Og det er hvor skal hal nr. 2. ligge??????? Daværende politikere med Johnny Søtrup i spidsen var imponeret af den professionalisme der var over projektet. Alle tanker var tænkt, med undtagelse af økonomien. Kommune havde ingen penge. Pengene var brugt til Svømmestadion og Musikhus, så umiddelbar var der ingen hjælp at hente hos kommunen, men vi fik dog en projektmedarbejder tilknyttet projekt, så vi kunne komme videre med alternativt projekt og finansiering. I det kommunale budget for år 2000, blev der sat penge af til det alternative projekt, bestående af idrætshal, fritids-/ungdomsklub og penge til menighedslokalerne blev bevilget gennem de kirkelige budgetter. I store træk fik vi halvdelen af det vi gik efter. Og det var en Dejlig idrætshal med foyeren som vores nye værested, fritidsklub og Menighedslokaler, som i dag også anvendes til mange ikke kirkelige formål. År 2002 stod det hele færdig, det tog 6 år at nå så langt. Projektet kunne kun virkeliggøres ved at store dele af befolkningen bakkede det 100 % op, Der blev samlet penge ind, lagt meget frivillig arbejdet i det. I alt er der fremskaffet det der svarer til godt 1 mil. Kr. Jeg lavede lidt for sjovt en opgørelse, hvor mange timer jeg har brugt i dette projekt, ca. et helt årsværk blev det til, og så hvis man tage alle de andre med er det helt vildt at tænke på, alle de ressourcer der er til rådighed i frivilligt arbejde. Derfor skal de også havde de allerbedste forhold ( lidt politisk valgtale). Under overskriften Børn,unge og ældre i bevægelse Lykkedes det os for et par år siden at få lavet en tilbygningen, med et super moderne motionscenter. Her har Sønderris endnu engang vist, at man kan nå langt på det sammenhold og engagement der er opbygget gennem årene. Værdien at dette arbejde svarer også til ca. 1 mill kr. Sidste år havde Sønderris sportsklub 25 års jubilæum og har i dag ca medlemmer. Tommy Noer Side

7 Sønderris har gennem årene været godt organisering. Først var der Guldager Sognevirke, men efterhånden voksede Landsbyen Guldager og Sønderris fra hinanden. Så tog Sønderrislauget over, kæmpede for områdeidentitet, kæmpede for fritidsklubber, lavede fælles arrangementer, så som halbal, Sct, Hans fest, juletræsfest mm. Efterhånden som foreningen Sønderris Multicenter fik fat i mange af de ressource stærke personer, har den også været talerør for Sønderris (siden 1995). Foreningen var repræsenter af folk med tilknytning til alle øvrige foreninger i Sønderris. Efterhånden som Sønderris er blevet større og større, er arbejdsopgaverne indenfor det frivillige arbejde blevet tilsvarende større op med fare for at det skal gå udover kerneydelserne, er et ønsker om etablering af en ny forening/organisationform.hvor foreningen skulle tager sig af mange af de tværgående projekter i Sønderris. Så startskuddet til etablering af et lokalråd blev givet I forbindelse med kommunalreformen i 2007, passede det jo fint ind i vores tanker om en ny organisationsform. Et Lokalråd betyder, at borgerne skal have indflydelse på udviklingen af kultur- og idrætslivet, børneinstitutionerne, ældreservicen, og lignende i eget lokalområde. Esbjerg Kommune vil gennem formaliserede møder, sikre medejerskab på helhedsudviklingen i lokalområdet. Et lokalråd er: Et upolitisk organ, som samler og koordinere ønsker og forventninger. Har møde og taleret i forhold til økonomi-udvalget og Vej og Park i Esbjerg kommune. Har hørings ret i forhold til ting, der hører ind under lokalrådets virke Er et naturligt sted hvor borgere, foreninger og institutioner kan drøfte områdets udvikling og fremtid dvs. at vendesagerne på så tidligt tidspunkt at ideerne og forventningerne kan indgå i beslutningsgrundlaget. Sønderris lokalråd holdt stiftende generalforsamling 26. august 2010: Rådet sammensætning blev 4 folkevalgte personer, som vælges for 2 år og 5 repræsentanter udpeges foreninger og institutioner i Sønderris, de sidder 4 år og følger valget til kommunalbestyrelsen. Lokalrådet modtager tilskud fra kommunen, som udgør 4000 kr. + 2 kr. pr. indbygger. Ligeledes har lokalrådet en kontaktperson i hver at de kommunale forvaltningsgrene. Lokalrådet har overtaget de midler der var i foreningen Sønderris Multicenter: Tommy Noer Side

8 Der kan søges støtte til med finansiering af projekter der understøtte vores virke. Formålsparagraf: Lokalrådet skal bidrage til udvikling af lokale interesser til gavn for befolkningen og miljøet i Sønderris. Mit foreningsliv har bevirket at jeg har haft mange andre udfordringer her i livet. Mange bestyrelsesposter, udvalg, Byråd, osv. Udover de nævnte ting der foregår i Sønderris, bør jeg også nævne: initiativer. Onsdag Søndagsklubben, etablering af Midtgård, Sct. Hans fest, Halballer, Juletræ, Fastelavn, Madlavningshold for mænd, Pigeaftener, Udstillinger, koncerter, foredrag og m.a. Sønderrisgård Hvad skal der blive af den? Siden 1957 beboet af familien Brun Tommy Noer Aktiv Sønderrisborger gennem 35 år Tommy Noer Side

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Låstrup Ansøger Forening/Gruppe/råd: Låstrup Lokalråd Kontaktperson: René Storgaard Madsen Adresse: Låstrupvej 50 Telefon: 72 69 02 50 Mail: laastrup@live.dk Hvorfor skal jeres område

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Mit navn er Kamilla Maria Hansen, jeg er 23 år gammel og læser medicin ved København Universitet. I sommerferien før 5. semester var jeg på Research Exchange

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt:

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt: Modtaget 27/10 2014 kl. 21:58 Hjæælp,- jeg er blevet kommunalpolitisk partiløs!!! Jeg føler mig bedraget, udnyttet som stemmekvæg, ført bag lyset af politikere, som jeg - naivt - troede jeg kunne stole

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Der er afholdt Borgermøde i... : Vester Nebel Lokalråd Mødedato... D.29.januar 2013 Mødetid... Kl. 19:00 Mødested... Vester Nebel Forsamlingshus Referat udsendt

Læs mere