Sønderris (35 år)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderris 1978 2013 (35 år)"

Transkript

1 Sønderris (35 år) Jeg vil her prøve at fortælle om de seneste 35 års historie i Sønderris, som også en blevet en del af min historie eller er det omvendt!! Kort om mig selv: 58 år, gift med Dorthe, 3 piger, 30 til 38 år, nr. 5 barnebarn på vej. Er uddannet elektriker og efterfølgende læst til el-installatør. Arbejdet ca. 15 år som elektriker og de senest 27 år på EUC-Vest, som underviser inderfor Strøm, Styring og IT. 31. januar 1977 blev 1.etape af boligområdet Sønderris godkendt af byrådet og med underskrift af daværende borgmester Henning Rasmussen kunne 1. spadestik tages. Som nogle af de allerførste købte vi hus i efteråret 1978, det var det år hvor tv-serien Det lille hus på prærien vistes i fjernsynet. Mange fulgte med spænding med i denne serie om en nybyggerfamilie i Amerika. Til vores store overraskelse var der mange paralleller til de familier der var de første nybyggere i Sønderris. Sønderris var et sted hvor der ingen infrastruktur var. Telefon, tv, offentlige transportmuligheder, skoler, institutioner, indkøbsmuligheder, gadelys, stisystemer og rigtige veje var en mangelvare. Ja, der var slet intet at det nævnte. Manglende buskørsel var jo et problem, da vi ingen bil havde. Det var også svært ikke, at have forbindelse til omverden gennem telefonen. En mørk efterårsmorgen på cykel på stier uden lys, med et lille barn bagpå, der skulle transporteres til institutionen i Norddalsparken, var også hvad vi stod i model til. Esbjerg bybusser, Jysk telefon, Esbjerg elforsyning, var de første der blev konfronteret med de problemer vores lille familie havde. De var overrasket, de vidste ikke at der allerede boede folk derude på landet. De var dog forstående og konstruktive og vi hurtigt sat gang i tingene. Jeg mødte op ved telefonmesteren hver morgen, indtil vi fik vores telefon med endetallet 01 fordi vi var de 1. der fik tellefon i Sønderris. Elektrikerne som jeg kendte gennem mit eget fag, blev lokket med kaffe en lille gl. Dansk, så vi fik lys mellem Merkurvænget og Håndværkervej. Det med bussen opgav vi, det endte med vi købte en Folkevogn model Bobbel. Sammenhold fællesskab gør et område stærk og attraktiv. I slutningen af 70`erne begyndte bosætningen for alvor i Sønderris. Små interessegrupper opstod med det formål, at kæmpe for udviklingen i Sønderris ikke gik i stå pga. den økonomiske afmatning, der var i disse år. Tommy Noer Side

2 Der opstod hurtigt små aktionsgrupper der begyndte den lange og seje kamp med de offentlige myndigheder. I den sammenhæng skal det nævnes,at der var lovet guld og grønne skove til de der ville købe grund i denne nye del af Esbjerg. Man havde lært af tidligere udstykninger bl.a Kvaglund og ville udnytte den viden til at gøre Sønderris til at attraktivt boligområde for især børnefamilier. Mange forskellige kampe udspilledes på lavt og højt niveau. De første formaliserede grupper blev nedsat i Jeg husker et større borgermøde i Sæddings Centerets mødesal, hvor temaet var hvornår kommer der en skole i Sønderris? Af de fremmødte blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med netop denne problemstilling. Politisk var det en varm kartoffel, borgerne var blevet svigtet. Sønderris kunne ikke leve optil de forventninger der var stillet i udsigt. Årsagen hertil var den samfundsmæssige lavkonjektur der lige var begyndt. Alle beslutningstagere var blevet overforsigtige og næsten alle nye tiltag blev sat i bero. Havde vi købt grunden i Bilka, havde vi sikkert fået stort afslag eller pengene tilbage, for varedeklarationen langtfra passede til produktet. De markante og konkrete synspunkter om det svigt, befolkningen i Sønderris følte, resulterede i lange debatter og løsningsforslag om, hvordan man kunne undgå at bygge ny skole i Sønderris. Men ingen af forslagene gav ørenlyd overfor de mange vrede beboer. Det endte med at politikerne gav efter for presset og lovede snarlig en satellitskole optil 5 klasse, hvor den daglige ledelse skulle styres fra en af naboskolerne. I dette tilfælde blev det Grådybskolen, nuværende Rybners. Jeg tror faktisk at beslutningstagerne var godt tilfredse med alle de aktive borgere, der selv havde overskud til at komme med løsningsforslag, til hvordan et moderne by samfund kunne udvikle sig. Der var jo ingen initiativ fra kommunalt siden, for at skabe og udvikle dette nye og spændende boligområde. Inden og under byggeriet af skolen, hvad gjorde vi der? Merethes historie Den 17. august 1981 kl skulle jeg starte i børnehaveklasse, inden da var jeg blevet indskrevet ved skoleinspektør Karl Bjorholm. Da der ingen skole var i Sønderris, startede jeg min skolegang på Grådybskolen sammen med mine klassekammerater. Vi blev transporteret til og fra Grådybskolen i en stor taxa, hvor chaufføren spillede Bølle Bob og Smukke Sally til alle vi ungers store fornøjelse! Og så fik vi slikposer til jul. Tommy Noer Side

3 Den 15. marts 1982 var der indvielse Sønderrisskolen, hvor vi efterfølgende fortsatte vores skolegang. Idet skolen var helt ny, fik vi ofte påpeget af inspektør Runa Ratmann, at vi skulle passe på tingene. Skolen bestod af et hus med 4 klasselokaler og et fællesrum, hvilket skabte et fællesskab også årgangene i mellem. Ved 5. klasse skulle eleverne flyttes til Sædding Skole. Dette ophørte inden det blev vores tur, så vi fortsatte på Sønderrisskolen. Fra 5. klasse og til vi gik ud af folkeskolen, var vi og vores parallelklasse de ældste elever. Det betød, at vi var dem, de andre så op til, hvilket jo medførte et vist ansvar. Dette blev påpeget af både Runa Ratmann og lærerne - vi skulle vise et godt eksempel og passe på de yngre elever, for vi var jo de ældste og de store elever! I 6. klasse havde vores klasse og parallelklassen undervisning i gymnastiksalen. Vi havde klasseværelse i hver vores ende af salen og fællesrum med bordtennisbord i midten. Lokalerne var delt op med skillevægge. Ikke de mest optimale forhold til undervisning. Undervisningen var ofte præget af temaer og featureuger, hvilket jeg oplevede som spændende, udfordrende og lærerigt. Vi havde f.eks. haft en skraldeuge, hvor vi var med en skraldemand på arbejde og vi har været i landsbrugspraktik i en uge. Det var ikke altid, at vi var lige begejstrede for temaerne, men som vores klasselære ofte sagde til os: Tag det som en oplevelse!. Denne opfordring har jeg ofte haft i tankerne siden hen. Personligt har min tid på Sønderrisskolen været lærerigt, en god tid samt en uddannelse, der har givet mig en god ballast i forhold til videreuddannelse og arbejde. Merethe Noer Årgang 1975 og en af skolens første afgangselever. En lille historie fra Jeanettes skolegang Undervisninger forgik i kældre under skole og under ikke godkendte forhold, mht lys, varme og ventilation, men da eleverne ikke er underlagt Arbejdstilsynet, var det kun lærere der kunnne brokke sig (men det var Runa og Peters problem), det en dog med at eleverne blev flytte op i det tomme Sønderris center. Der blev den 1. ungdomsklub og etableret. Undervisninger bar meget præg af projekter og ikke så meget af det faktuelle. Der gav eleverne nogle gode egenskaber i kreativitet og samarbejde. Og ikke meget om hvor de forskellige lande ligger. Det resulterede i at da vores datter var midt i en civilingeniør uddannelse fra Ålborg universitet ønskede sig et verdensaltas i julegave. Men med hensyn til samarbejde, der manglede hun ikke noget. Det er det hun arbejder med i dag, som entrepriseleder indenfor byggeriet. Jeanette årgang Tommy Noer Side

4 Efter vi havde fået skolen, kom der rigtig fart på udviklingen. Sønderris oplevede et boom af tilflytter, desværre også mange der var nødsaget til at flytte hurtig igen, pga. samfundsøkonomiske krise der var under opsejling Presset blev var ikke mindre for at få en rigtig skole, så en udbygning var helt naturligt. Der var også krav om institutioner, fritidsklubber, sportsfaciliteter og meget mere. Kort om SSK I slutningen af 1980 erne blev der etableret en sportsklub i Sønderris. Med dennes succes blev der grobund for at komme et skridt videre med udbygning at de faciliteter der ville kunne muliggøre at Sønderris blev andet en den soveby den var ved at udvikle sig til. Opstarten var svær for SSK, der var mange udfordringer, man ville det hele men havde ikke erfaringen. Det gik fint med gymnastik, bordtennis, badminton og det meste af fodboldafdelingen klare sig fint. I 1993 var der rigtig dårlige tider for SSK. Der blev rejst en del kritiske spørgsmål og krav om indsigt et klubbens regnskab. Regnskabet gav det indtryk at SSK var en velkonsolideret klub. Men det viste sig at alle aktiverne var gamle bolde og spillertøj, samt manglende kontingent indbetalinger. Så klubbens pengekasse var tom, så vi ikke kunne betale vores forpligtigelser. Den gamle bestyrelsesformand og et par medlemmer smed håndklædet i ringen. En konkurs og lukning af SSK var nu tæt på. Men heldigvis var vi nogen der troede på at der kunne findes en løsning på problemerne. Vi fik lavet aftale med, bank, de sportslige organisationer, fik lukket en masse underskuds givende aktiviteter. Den største synder var seniorfodbold, de havde så store udgifter, at de drænede simpelt hen det hele for værdier. Vi fik hjælp af et revisorfirma, og lærte om de rigtige regnskabs principper. Sammenholdt med den beslutning, at det kun var bæredygtige aktiviteter vi skulle udbyde, lykkedes det os at komme godt igang igen. SSK havde stor tilgang i fodbold, gymnastik og badminton afdelingerne, som resulterede i en udbredt pladsmangel. Idrætsfaciliteterne der var tilknyttet Sønderrisskolen, stod slet ikke mål med den efterspørgsel, der efterhånden var opstået i forbindelse med det stigende antal tilflyttere. Der var en lille sal på størrelse med 1 badminton bare og så var der nogle kælderrum under skolen. Tommy Noer Side

5 I slutningen af 1994 skete der for alvor noget i området. Tanker der udsprang i de dårlige faciliteter SSK havde. Hurtigt viste det sig at det ikke kun var SSK, der havde elendige forhold, men det var faktisk hele området, der manglede lokaler der modsvarede de behov der efterhånden var opstået indenfor fritidsområdet. Klubben havde ansøgt kommunen om en udvidelse af omklædningfaciliteter ved den lille sal, men havde fået afslag. Et efterfølgende møde med kommunen, hjalp heller ikke. Men det triggede mig så meget, at jeg fødte tankerne om opførelse af en hal i Sønderris. På et banefordelingsmøde som blev afholdt i Guldager fritidscenter, hvor der var repræsentanter Esbjerg Idrætspark, Esbjerg Idrætsforbund, Guldager sportsklub. Den uformelle snak gik på, at i Esbjerg V. området var der efterhånden ved at være en del pladsmangel pga. den store tilvækst der var i Sønderris. Jeg huske tydelig konklusionen på denne snak og det var : at alle ville arbejde på at vi ikke fik nogle faciliteter i Sønderris, da det vil ødelægge tankerne Hal nr. 2 i Guldager Så det gjorde mig endnu mere tændt. Undertegnede gik længe og grublede over hvordan et sådant projekt skulle fødes. Der skulle gås stille med dørene, da den nærliggende SGI idrætsklub også arbejdede på at få udvidet deres faciliteter. Mit store kendskab til lokalområdet (aktiv i flere bestyrelser: SSK, Sønderris lauget og Skolebestyrelsen mm.) gjorde det nemt at finde de nødvendige ressourcepersoner der skulle medvirke til at realiserer dette projekt, en lille gruppe på 4 personer fandt sammen. Foreningen Sønderris Multicenter år 2000 blev stiftet i starten af Formålet med projektet er at etablere de faciliteter, som en moderne bydel bør indeholde for at sikre den fortsatte udvikling og tilknytning til området Sønderris, for derved at opnå følgende. At skabe bedre forhold til gavn for ungdoms-, fritids-, kultur og ældreinteresser i Sønderris, her under være medvirkende til opførelse af et værested Multicenter. Øge det lokale aktivitetniveau for at modvirke sovebytendenser Skabe områdebevidsthed i en ny bydel uden rødder og traditioner. Forebygger kriminalitet og rodløshed hos ungdommen. Give generationerne mulighed for at mødes og få et aktivt og positivt forhold til hinanden. Skabe rammer for større idrætsligt og kulturelt virke, for derigennem at fremme forståelsen for hinanden, fremmede kulturer og handicappede m.v. Synliggørelse af folkekirkens virke i og for lokalområdet. Alle tænkelige behov blev beskrevet og et skitseforslag, som bestod af 5 cirkler, hvor de 4 overlappede hinanden og den femte lå lidt ved siden af. Dette skulle symbolisere en idrætshal, foreningslokaler, fritids-/ungdomsklub og et prædikested (kirkerum/menighedslokaler), i den femte cirkle skulle en kommende præst bo. Tommy Noer Side

6 I 1994 afleverede vi ovennævnte til arkitekt Søren Nørgaard det var ham der tegnede Sønderrisskolen, Et stort og meget gennemtænkt projekt til 72 mil. kr. så dagen lys. Megen medieomtale fik vi i den kommende tid. Store roser og stor forståelse for det fremlagte projekt alle modstandere var med et slag lagt ned. Selv fra landsdækkende organisationer hørte vi ordene: enestående, unikt, fremsynet. Lokale og Anlægsfondet havde vi store forventninger til, men de var blevet sur på Esbjerg. På et præsentationsmøde i de idrætslige organisationer, med bl.a. formand for Esbjerg idrætsforbund Erik Nielsen med ved bordet. Kom han med en kommentar: projektet har en stor fejl - Og det er hvor skal hal nr. 2. ligge??????? Daværende politikere med Johnny Søtrup i spidsen var imponeret af den professionalisme der var over projektet. Alle tanker var tænkt, med undtagelse af økonomien. Kommune havde ingen penge. Pengene var brugt til Svømmestadion og Musikhus, så umiddelbar var der ingen hjælp at hente hos kommunen, men vi fik dog en projektmedarbejder tilknyttet projekt, så vi kunne komme videre med alternativt projekt og finansiering. I det kommunale budget for år 2000, blev der sat penge af til det alternative projekt, bestående af idrætshal, fritids-/ungdomsklub og penge til menighedslokalerne blev bevilget gennem de kirkelige budgetter. I store træk fik vi halvdelen af det vi gik efter. Og det var en Dejlig idrætshal med foyeren som vores nye værested, fritidsklub og Menighedslokaler, som i dag også anvendes til mange ikke kirkelige formål. År 2002 stod det hele færdig, det tog 6 år at nå så langt. Projektet kunne kun virkeliggøres ved at store dele af befolkningen bakkede det 100 % op, Der blev samlet penge ind, lagt meget frivillig arbejdet i det. I alt er der fremskaffet det der svarer til godt 1 mil. Kr. Jeg lavede lidt for sjovt en opgørelse, hvor mange timer jeg har brugt i dette projekt, ca. et helt årsværk blev det til, og så hvis man tage alle de andre med er det helt vildt at tænke på, alle de ressourcer der er til rådighed i frivilligt arbejde. Derfor skal de også havde de allerbedste forhold ( lidt politisk valgtale). Under overskriften Børn,unge og ældre i bevægelse Lykkedes det os for et par år siden at få lavet en tilbygningen, med et super moderne motionscenter. Her har Sønderris endnu engang vist, at man kan nå langt på det sammenhold og engagement der er opbygget gennem årene. Værdien at dette arbejde svarer også til ca. 1 mill kr. Sidste år havde Sønderris sportsklub 25 års jubilæum og har i dag ca medlemmer. Tommy Noer Side

7 Sønderris har gennem årene været godt organisering. Først var der Guldager Sognevirke, men efterhånden voksede Landsbyen Guldager og Sønderris fra hinanden. Så tog Sønderrislauget over, kæmpede for områdeidentitet, kæmpede for fritidsklubber, lavede fælles arrangementer, så som halbal, Sct, Hans fest, juletræsfest mm. Efterhånden som foreningen Sønderris Multicenter fik fat i mange af de ressource stærke personer, har den også været talerør for Sønderris (siden 1995). Foreningen var repræsenter af folk med tilknytning til alle øvrige foreninger i Sønderris. Efterhånden som Sønderris er blevet større og større, er arbejdsopgaverne indenfor det frivillige arbejde blevet tilsvarende større op med fare for at det skal gå udover kerneydelserne, er et ønsker om etablering af en ny forening/organisationform.hvor foreningen skulle tager sig af mange af de tværgående projekter i Sønderris. Så startskuddet til etablering af et lokalråd blev givet I forbindelse med kommunalreformen i 2007, passede det jo fint ind i vores tanker om en ny organisationsform. Et Lokalråd betyder, at borgerne skal have indflydelse på udviklingen af kultur- og idrætslivet, børneinstitutionerne, ældreservicen, og lignende i eget lokalområde. Esbjerg Kommune vil gennem formaliserede møder, sikre medejerskab på helhedsudviklingen i lokalområdet. Et lokalråd er: Et upolitisk organ, som samler og koordinere ønsker og forventninger. Har møde og taleret i forhold til økonomi-udvalget og Vej og Park i Esbjerg kommune. Har hørings ret i forhold til ting, der hører ind under lokalrådets virke Er et naturligt sted hvor borgere, foreninger og institutioner kan drøfte områdets udvikling og fremtid dvs. at vendesagerne på så tidligt tidspunkt at ideerne og forventningerne kan indgå i beslutningsgrundlaget. Sønderris lokalråd holdt stiftende generalforsamling 26. august 2010: Rådet sammensætning blev 4 folkevalgte personer, som vælges for 2 år og 5 repræsentanter udpeges foreninger og institutioner i Sønderris, de sidder 4 år og følger valget til kommunalbestyrelsen. Lokalrådet modtager tilskud fra kommunen, som udgør 4000 kr. + 2 kr. pr. indbygger. Ligeledes har lokalrådet en kontaktperson i hver at de kommunale forvaltningsgrene. Lokalrådet har overtaget de midler der var i foreningen Sønderris Multicenter: Tommy Noer Side

8 Der kan søges støtte til med finansiering af projekter der understøtte vores virke. Formålsparagraf: Lokalrådet skal bidrage til udvikling af lokale interesser til gavn for befolkningen og miljøet i Sønderris. Mit foreningsliv har bevirket at jeg har haft mange andre udfordringer her i livet. Mange bestyrelsesposter, udvalg, Byråd, osv. Udover de nævnte ting der foregår i Sønderris, bør jeg også nævne: initiativer. Onsdag Søndagsklubben, etablering af Midtgård, Sct. Hans fest, Halballer, Juletræ, Fastelavn, Madlavningshold for mænd, Pigeaftener, Udstillinger, koncerter, foredrag og m.a. Sønderrisgård Hvad skal der blive af den? Siden 1957 beboet af familien Brun Tommy Noer Aktiv Sønderrisborger gennem 35 år Tommy Noer Side

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Den gode historie. Af Finn Brunse

Den gode historie. Af Finn Brunse Den gode historie Af Finn Brunse Tommerup er på mange måder en god historie. En god historie som ikke mindst nu hvor vi skal være en del af noget større, fortjener at blive fortalt. Indenfor markedsføring

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere