Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN ÅR...5 TABEL ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE ELLER GRUNDSKOLE 6 TABEL ÅRIGE DER ER I GANG MED EN UDDANNELSESFORBEDRENDE AKTIVITET 7 TABEL ÅRIGE DER ER FRITAGET ELLER ER I MIDLERTIDIGE AKTIVITETER 8 TABEL ÅRIGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE 8 AFSNIT 4 STATUS FOR UNGE I ALDEREN ÅR...9 TABEL ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE ELLER GRUNDSKOLE 10 TABEL ÅRIGE DER ER I GANG MED EN UDDANNELSESFORBEDRENDE AKTIVITET 11 TABEL ÅRIGE DER ER FRITAGET ELLER ER I MIDLERTIDIGE AKTIVITETER 12 TABEL ÅRIGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE 13 AFSNIT 5 UNGE UDEN EN HISTORIK (UKENDTE) TABEL 5.1 STATSBORGERSKAB OG ALDER 14 TABEL 5.2 NATIONALITET 14 AFSNIT 6 UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE TABEL 6.1 ANTAL UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE 15 TABEL 6.2 ANDEL UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE 15 FIGUR 6.3 ANDELEN AF UNGE A-DAGPENGEMODTAGERE ÅR 16 FIGUR 6.4 ANDELEN AF UNGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE, UDDANNELSESHJÆLPSMODTAGERE, REVALIDENDER OG FORREVALIDENDER ÅR 16 FIGUR 6.5 ANDELEN AF SYGEDAGPENGEMODTAGERE, RESSOURCEFORLØB, FLEKSJOB, LEDIGHEDSYDELSE OG FØRTIDSPENSION ÅR 17 AFSNIT 7 VISITATIONSKATEGORIER TABEL 7.1 ANTAL UDDANNELSESHJÆLPSMODTAGERE FORDELT PÅ VISITATIONSKATEGORIER 18 TABEL 7.2 ANDEL AF UDDANNELSESHJÆLPSMODTAGERE FORDELT PÅ VISITATIONSKATEGORIER 18 2/18

3 Indledning Som led i Aalborg Kommunes ungestrategi skal der løbende ske en statistisk opfølgning på uddannelses- og job situationen blandt de unge i Aalborg. Statistikken udarbejdes i fællesskab af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Jobcenter Sekretariatet. Afsnit 2, 3, 4 og 5 sætter fokus på de unge i alderen år i Aalborg Kommune og giver et overblik over, hvor mange unge der har en ungdomsuddannelse og hvad de unge laver, hvis de ikke har en eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Afsnit 6 viser udviklingen i antallet af unge under 30 år i Aalborg Kommune og hvordan de fordeler sig på forsørgelsestyper. Afsnit 7 viser, hvordan modtagerne af uddannelseshjælp fordeler sig på visitationskategorier i Aalborg Kommune. Ungestatistikken bygger på data fra UV-vej, som er UU s database, Workbase, som er Jobcentrets fagsystem, Jobindsats og Danmarksstatistik. Data fra UV-vej viser et øjebliksbillede af, hvad de unge laver på den pågældende dag, hvor data er trukket fra systemet. Læs evt. mere om ungestrategien og ungestatistikken på: 3/18

4 Afsnit 2 Status for alle unge i alderen år I den følgende tabel fremgår det, hvor mange unge der er i alderen år. Målgruppen er fordelt på om de har afsluttet en ungdomsuddannelse, er i gang med en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller fortsat er i grundskolen. 3. kvartal kvartal 2014 Har afsluttet ungdomsuddannelse (64,3%) (63,4%) I gang med ungdomsuddannelse (23,8%) (24,1%) Ikke i gang med ungdomsudd (11,9%) (12,5%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldergruppen i alt Fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 har der været en samlet stigning i antallet af unge i alderen år på 1,1%, svarende til 394 personer. Der er flere, som har afsluttet en ungdomsuddannelse og som er i gang med en ungdomsuddannelse. Modsat er der færre, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse og er i grundskolen. 4/18

5 Afsnit 3 Status for unge i alderen år I den følgende tabel fremgår det, hvor mange unge der er i alderen år. Målgruppen er fordelt på om de har afsluttet en ungdomsuddannelse, er i gang med en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller fortsat er i grundskolen. 3. kvartal kvartal 2014 Har afsluttet ungdomsuddannelse 16 (0,5%) 4 (0,1%) I gang med ungdomsuddannelse (89,9%) (89,3%) Ikke i gang med ungdomsudd. 334 (9,7%) 324 (10,5%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldergruppen i alt Fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 har der været et samlet fald i antallet af unge i alderen år på 1,1%, svarende til 71 personer. 5/18

6 Tabel årige der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller grundskole Den følgende tabel giver en status over de 334 unge i alderen år, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller grundskolen. 3. kvartal kvartal 2014 Netop afbrudt forløb 29 8,7% 27 8,3% Afbrudt uddannelse 22 6,6% 20 6,2% Afbrudt forberedende aktivitet 0 0,0% 1 0,3% Afbrudt grundskolen 7 2,1% 6 1,9% Netop afsluttet forløb 88 26,3% 65 20,1% Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 5 1,5% 1 0,3% Afsluttet midlertidig aktivitet 0 0,0% 5 1,5% Afsluttet forberedende forløb 7 2,1% 6 1,9% Afsluttet grundskolen 76 22,8% 53 16,4% Uddannelse aftalt/tilmeldt 8 2,4% 10 3,1% Aktivitet tilmeldt eller i gang ,8% ,0% I gang med udd. forberedende aktivitet ,7% ,6% Midlertidige aktiviteter/fritaget ,6% 33 10,2% Aktivitet aftalt/tilmeldt 5 1,5% 4 1,2% Ukendt ,8% 8 2,5% I alt ,0% ,0% Noter: 1) Uddybes i tabel 3.2 2) Uddybes i tabel 3.3 3) Uddybes i tabel 5.1 og 5.2 Udsvingene mellem 3. kvartal 2014 og 3. kvartal 2015 er meget små, dog er der en mindre andel i 3. kvartal 2015, som er tilmeldt eller er i gang med en aktivitet og modsat er der flere som netop har afsluttet et forløb. Langt den største del af gruppen ukendte er unge udenlandske statsborgere. 6/18

7 Tabel årige der er i gang med en uddannelsesforbedrende aktivitet Den følgende tabel giver en status over de 177 unge i alderen år, som er i gang med en uddannelsesforberedende aktivitet i forhold til, hvilke typer af aktiviteter de er i gang med. 3. kvartal kvartal 2014 Arbejde 34 23,3% 50 28,2% Arbejde fuldtid 21 14,4% 35 19,8% Arbejde deltid 13 8,9% 15 8,5% Forløb på uddannelsessteder 72 49,3% 71 40,1% Danskuddannelse 2 1,4% 0 0,0% Højskole 1 0,7% 1 0,6% Produktionsskole 56 38,4% 59 33,3% Voksenspecialundervisning 1 0,7% 0 0,0% VUC-AVU niveau 1 0,7% 0 0,0% VUC-HF niveau 8 5,5% 9 5,1% Øvrige uddannelser og kurser 3 2,1% 2 1,1% Praktik i ungevejledningen 0 0,0% 1 0,6% Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 3 2,1% 3 1,7% Andre udviklende og forberende aktiviteter aftalt med UU 16 11,0% 17 9,6% Ophold i udlandet 21 14,4% 35 19,8% I alt ,0% ,0% I 3. kvartal 2015 er der færre unge, som er i gang med et uddannelsesforberedende forløb sammenlignet med 3. kvartal Det skyldes primært at der er færre som har arbejde og et ophold i udlandet, som et uddannelsesforberedende forløb. 7/18

8 Tabel årige der er fritaget eller er i midlertidige aktiviteter Den følgende tabel giver en status over de 42 unge i alderen år, der er fritaget eller er i midlertidige aktiviteter. Tabellen viser fritagelsesårsagerne. 3. kvartal kvartal 2014 Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 15 35,7% 17 51,5% Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 18 42,9% 11 33,3% Offentlig forsørgelse ,3% 2 6,1% Orlov 0 0,0% 2 6,1% Sygdom 3 7,1% 1 3,0% I alt ,0% ,0% Note: Uddybes til tabel 3.4 Der er en stigning på 27,3% i antallet af unge i denne målgruppe og det skyldes primært, at der er flere som er fritaget for uddannelsespligten i henhold til vejledningsloven. Tabel årige på offentlig forsørgelse Den følgende tabel tager udgangspunkt i den ene unge i alderen i tabel 3.3, som er på offentlig forsørgelse og viser hvad status er for den pågældende ung. I tabellen er oplysninger fra UV-vej sammenholdt oplysninger fra Workbase, som er Jobcenter Aalborgs sagsbehandlingssystem. 3. kvartal 2015 Daghøjskole 1 17% Voksenskolen (VUK) 2 33% Ikke i aktivitet 3 50% I alt 6 100% Kilde: UV-vej d. 1. oktober 2015 og Workbase d. 30. september 2015 De unge, som ikke er i en aktivitet kan være fritaget for aktivitet og fritagelsesårsagerne kan f. eks. være sygdom, ferie, barsel og andet. Derudover vil der altid være nogen unge som er mellem to aktiviteter og derfor pt. ikke er i en aktivitet. 8/18

9 Afsnit 4 Status for unge i alderen år I den følgende tabel fremgår det, hvor mange unge der er i alderen år. Målgruppen er fordelt på om de har afsluttet en ungdomsuddannelse, er i gang med en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller fortsat er i grundskolen. 3. kvartal kvartal 2014 Har afsluttet ungdomsuddannelse (72,0%) (70,2%) I gang med ungdomsuddannelse (15,9%) (17,1%) Ikke i gang med ungdomsudd (12,1%) (12,7%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldergruppen i alt Fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 har der været en samlet stigning i antallet af unge i alderen år på 1,6%, svarende til 465 personer. I 3. kvartal 2015 er der flere unge, som har afsluttet en ungdomsuddannelse og færre som er i gang med en ungdomsuddannelse og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse sammenlignet med 3. kvartal /18

10 Tabel årige der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller grundskole Den følgende tabel giver en status over de unge i alderen år, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller grundskole. 3. kvartal kvartal 2014 Netop afbrudt forløb 284 8,1% ,5% Afbrudt uddannelse 195 5,5% 265 7,3% Afbrudt forberedende aktivitet 89 2,5% 114 3,1% Afbrudt grundskolen 0 0,0% 1 0,0% Netop afsluttet forløb ,5% 314 8,6% Afsluttet ungdomsuddannelse 54 1,5% 31 0,9% Afsluttet midlertidig aktivitet 78 2,2% 82 2,3% Afsluttet forberedende forløb 225 6,4% 190 5,2% Afsluttet grundskolen 14 0,4% 11 0,3% Uddannelse aftalt/tilmeldt 13 0,4% 9 0,2% Aktivitet tilmeldt eller i gang ,8% ,0% I gang med udd. forberedende aktivitet ,2% ,4% Midlertidige aktiviteter/fritaget ,5% ,5% Aktivitet aftalt/tilmeldt 3 0,1% 1 0,0% Ukendt ,3% ,7% I alt ,0% ,0% Noter: 1) Uddybes i tabel 4.2 2) Uddybes i tabel 4.3 3) Uddybes i tabel 5.1 og 5.2 Der er lidt over 100 færre unge, som er ikke er i gang med en ungdomsuddannelse i 3. kvartal 2015 sammenlignet med 3. kvartal Langt den største del af gruppen ukendte er unge udenlandske statsborgere. 10/18

11 Tabel årige der er i gang med en uddannelsesforbedrende aktivitet Den følgende tabel giver en status over de unge i alderen år, som er i gang i med en uddannelsesforberedende aktivitet i forhold til, hvilke typer af aktiviteter de er i gang med. 3. kvartal kvartal 2014 Arbejde ,0% ,0% Arbejde - fuldtid ,4% ,5% Arbejde - deltid 103 8,5% ,4% Forløb på uddannelsessteder ,1% ,3% Daghøjskole 2 0,2% 3 0,2% Danskuddannelse 25 2,1% 8 0,7% Højskole 8 0,7% 10 0,8% Produktionsskole 106 8,8% 120 9,9% TAMU 16 1,3% 25 2,1% Voksenspecialundervisning 11 0,9% 13 1,1% VUC-AVU niveau ,8% ,4% VUC-HF niveau ,8% ,3% Øvrige uddannelser og kurser 7 0,6% 10 0,8% Praktik i ungevejledningen 0 0,0% 1 0,1% Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 5 0,4% 3 0,2% Andre udviklende og forberende aktiviteter aftalt med UU 4 0,3% 6 0,5% Ophold i udlandet 14 1,2% 11 0,9% I alt ,0% ,0% Den ovenstående tabel viser, at den samlede målgruppe næsten er lige store, når man sammenligner 3. kvartal 2015 med 3. kvartal Men i 3. kvartal 2015 er flere unge, som vælger et forløb på et uddannelsessted, som uddannelsesforberedende forløb. Det kommer til udtryk ved, at der er flere unge, som går på VUC. Modsat er der et fald i antallet af unge, som vælger et arbejde som uddannelsesforberedende forløb. 11/18

12 Tabel årige der er fritaget eller er i midlertidige aktiviteter Den følgende tabel giver en status over de 759 unge i alderen år, der er fritaget eller er i midlertidige aktiviteter. Tabellen viser fritagelsesårsagerne. 3. kvartal kvartal 2014 Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 6 0,8% 9 1,1% Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 2 0,3% 4 0,5% Ledig 67 8,8% 68 8,0% Offentlig forsørgelse ,8% ,5% Orlov 7 0,9% 13 1,5% Strafafsoning 2 0,3% 6 0,7% Sygdom 5 0,7% 7 0,8% Værnepligt 11 1,4% 8 0,9% I alt ,0% ,0% Note: Uddybes til tabel 4.4 Det er positivt, at antallet af unge der er i midlertidige eller fritaget for aktiviteter er faldet. 12/18

13 Tabel årige på offentlig forsørgelse Den følgende tabel tager udgangspunkt i de 659 unge i alderen i tabel 3.3, som er på offentlig forsørgelse og viser hvad status er for de unge. I tabellen er oplysninger fra UV-vej sammenholdt oplysninger fra Workbase, som er Jobcenter Aalborgs sagsbehandlingssystem. 3. kvartal 2015 Ret og pligt mentor 53 8,0% Virksomhedsrettet indsats 66 10,0% Vejledning og opkvalificering ,6% AMU Nordjylland 8 1,2% Daghøjskole 75 11,4% Nord-Bo 18 2,7% Nytteindsats 17 2,6% Produktionsskoler 3 0,5% Projektafsnittet 15 2,3% Revalideringscentret (RCA) 32 4,9% Projekt VIA 11 1,7% TAMU 6 0,9% Tech College 1 0,2% Træningshøjskolen 39 5,9% Voksenskolen (VUK) 4 0,6% VUC 3 0,5% Aalborg Handelsesskole 1 0,2% Øvrige 15 2,3% Ikke i aktivitet ,3% I alt ,0% Kilde: UV-vej d. 1. oktober 2015 og Workbase d. 30. september 2015 Udover de 53 unge, som kun får et ret og pligt mentortilbud er der 27 unge, som får mentor i kombination med et andet tilbud. De unge, som ikke er i en aktivitet kan være fritaget for aktivitet og fritagelsesårsagerne kan f. eks. være sygdom, ferie, barsel og andet. Derudover vil der altid være nogen unge som er mellem to aktiviteter og derfor pt. ikke er i en aktivitet. 13/18

14 Afsnit 5 Unge uden en historik (ukendte) Tabel 5.1 Statsborgerskab og alder heraf danske statsborgere 89 9,8% 69 7,9% heraf udenlandske statsb ,2% ,1% Ukendte i alt ,0% ,0% Alder 15 år 8 0,9% 2 0,2% 16 år 4 0,4% 4 0,5% 17 år 4 0,4% 2 0,2% 18 år 31 3,4% 33 3,8% 19 år ,0% ,1% 20 år ,4% ,8% 21 år ,1% ,5% 22 år ,0% ,6% 23 år ,2% ,9% 24 år ,1% ,3% Ukendte i alt ,0% ,0% Tabel 5.2 Nationalitet Nationalitet Rumænien 89 10% Norge 65 7% Slovakiet 56 6% Bulgarien 53 6% Ungarn 49 5% Litauen 46 5% Polen 37 4% Kina 33 4% Tyskland 29 3% Syrien 27 3% Eritrea 26 3% Letland 25 3% Øvrige % I alt % Langt den største del af gruppen af unge uden historik (ukendte) er udenlandske statsborgere. Det er typisk udenlandske statsborgere, der flytter til Aalborg for at læse f.eks. på Universitetet eller University College. UU underrettes om, at de er indrejst til Danmark og UU kontakter dem ved at sende dem et brev på engelsk. Derudover dækker tallet over en tilflytning af danskere fra andre kommuner, hvor UU ikke har været i kontakt med dem endnu. 14/18

15 Afsnit 6 Unge på offentlig forsørgelse Tabel 6.1 Antal unge på offentlig forsørgelse Den følgende tabel viser, hvor mange unge (16-29 år) der modtog offentlig forsørgelse i 2. kvartal 2014 og 2015 i henholdsvis Aalborg og hele landet. Aalborg Hele landet Ydelse - Fuldtidspersoner 2. kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 A-dagpenge Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering og forrevalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension I alt på offentlig ydelse Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik Fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 er der en stigning på 3,4% i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Aalborg. I hele landet er der en stigning på 1,1%. Stigningen er sket i målgrupperne a- dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering og forrevalidering og ressourceforløb. Tabel 6.2 Andel unge på offentlig forsørgelse Den følgende tabel viser, hvor stor en andel af de unge (16-29 år), der modtog offentlig forsørgelse i 2. kvartal 2014 og 2015 i henholdsvis Aalborg og hele landet. 2. kvartal kvartal 2015 Ydelse - Fuldtidspersoner Aalborg Hele landet Aalborg Hele landet A-dagpenge 3,15% 2,38% 3,19% 2,32% Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering og forrevalidering 4,83% 5,50% 4,77% 5,43% Sygedagpenge 0,74% 0,78% 0,69% 0,69% Ressourceforløb 0,07% 0,06% 0,28% 0,26% Fleksjob og ledighedsydelse 0,11% 0,23% 0,10% 0,24% Førtidspension 0,78% 1,13% 0,70% 1,05% I alt på offentlig ydelse 9,69% 10,07% 9,74% 9,99% Samtlige antal unge i aldersgr Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik I den ovenstående tabel 6.2 ses det, at andelen unge kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender udgør en mindre andel i Aalborg sammenlignet med hele landet, modsat har Aalborg en større andel af a-dagpengemodtagere. Aalborg Kommune har ligeledes en lavere andel af unge på førtidspension sammenlignet med hele landet. Det skyldes, at Aalborg har en større andel af unge sammenlignet med hele landet og det gælder for alle de 4 studiebyer (København, Odense, Aarhus og Aalborg), at de har en lavere andel af førtidspensionister sammenlignet med hele landet. 15/18

16 I de følgende 3 figurer vises udviklingen i andelen af unge på offentlig forsørgelse fra Figur 6.3 Andelen af unge a-dagpengemodtagere år Procent 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Hele landet Aalborg Kilde: Jobindsats.dk Figur 6.4 Andelen af unge kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender år 7,0% 6,0% 5,0% Procent 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Hele landet Aalborg Kilde: Jobindsats.dk 16/18

17 Figur 6.5 Andelen af sygedagpengemodtagere, ressourceforløb, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension år 3,0% 2,5% 2,0% Procent 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Hele landet Aalborg Kilde: Jobindsats.dk 17/18

18 Afsnit 7 Visitationskategorier Tabel 7.1 Antal uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på visitationskategorier 2. Kvartal Kvartal 2015 Visitationskategori Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg Åbenlyst Uddannelsesparate Uddannelsesparate Aktivitetsparate I alt Kilde: Jobindsats.dk Tabel 7.2 Andel af uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på visitationskategorier 2. Kvartal Kvartal 2015 Visitationskategori Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg Åbenlyst Uddannelsesparate 8,9% 17,9% 7,6% 14,4% Uddannelsesparate 34,9% 37,5% 37,0% 47,0% Aktivitetsparate 56,2% 44,6% 55,3% 38,6% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kilde: Jobindsats.dk Aalborg har en større andel af åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og en lavere andel af aktivitetsparate udannelseshjælpsmodtagere. Som følge af kontanthjælpsreformen skal unge under 30 år kategoriseres som følger: De åbenlyst uddannelsesparate, er unge uden barrierer for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. De uddannelsesparate, er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse indenfor ca. et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår. De aktivitetsparate, er unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, fordi de unge har faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Der er tale om unge, der har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end 1 år, inden de kan påbegynde en uddannelse på ordinære vilkår Sammenlignet med hele landet så har Aalborg Kommune en større andel af forrevalidender. Unge, som er i et forrevalideringsforløb, har typisk komplekse problemstillinger, svarende til målgruppen for aktivitetsparate. Dermed er den højere andel af forrevalidender i Aalborg medvirkende til at der er en lavere andel af aktivitetsparate. Der bliver gennemført en analyse af visiteringen af de unge til visitationskategorierne. Resultatet forventes af blive fremlagt i februar /18

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Bruger undersøgelse - UU... 17 5.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 Resume: Status for de 16-19-årige Status i maj 2012 for de 6854 16-19-årige i Horsens og Hedensted kommuner er: 16-19-årige

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2013

AFBRUDSRAPPORTEN 2013 AFBRUDSRAPPORTEN 2013 Afbrud fra ungdomsuddannelserne i Aarhus i perioden 01.08. 2012 31.07. 2013 UU Aarhus-Samsø / Job&Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af Job&Uddannelse.

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012

Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012 Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012 Status opgørelsen omfatter otte folkeskoler med 9. klasse samt kommunens 10. klasses tilbud 10. Vest. I status opgørelsen vises ligeledes, hvordan

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 23. maj 2016 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse 3. september 2014 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomistaben Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse Tabel 1. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere