Gør tankeboblerne målbare

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør tankeboblerne målbare"

Transkript

1 Gør tankeboblerne målbare Tal er taknemmelige, og bliver de ikke brugt kritisk, kan de dræne virksomheder for energi og værdi. Kapitel 5 samler op på de begrænsninger, der ligger i de kvantitative måle- og rapporteringssystemer, som blev gennemgået i det foregående kapitel. Det er i adfærden, at besparelser, effektiviseringer og bedre markedsforståelse ligger, så derfor er det vigtigt, at der måles på forhold, som direkte kan påvirkes på individuelt niveau. Ethvert målepunkt skal først og fremmest motivere. I dette kapitel opstilles der et konkret værktøj på, hvordan strategiske målsætninger kan adfærdsrelateres og dermed gøres målbare

2 Gør tankeboblerne målbare Feedback er en forudsætning for forbedringer. Målsætninger er vigtige for adfærd. Et klart defineret mål er altid godt for motivationen. Mål giver retning og sætter os i stand til at prioritere vores ressourcer. Men det er indsatserne, der afgør, om vi når vores målsætninger. Derfor er det vigtigt, at målepunkter opleves relevante for de enkelte medarbejdere, således at målet kan bruges som en feedback, der kan anvendes fremadrettet. Mål i sig selv gør ingen forskel. Skal virksomhederne vinde de vigtige kampe, er det vigtigt, at hver enkelt spiller performer. Og det er lidt lettere at performe, når man ved, hvornår bolden er ude eller inde. Kunsten er at få forbundet værdikæden fra de overordnede strategiske beslutninger ned til individniveau. En strategi er ingenting, før den kan aflæses i den daglige adfærd. Som jeg har været inde på i de foregående kapitler, er virksomhederne traditionelt meget fokuseret på økonomiske målsætninger, men økonomiske nøgletal skaber ingen værdi i sig selv. Værdien skabes først og fremmest i brandets kommunikation med omverden, medarbejdere og kunder: Alle virksomheder har defineret et forretningsgrundlag med budgetter, forretningsmodel, ressourcebehov m.v. Det er de færreste, der har et mentalt forretningsgrundlag at arbejde ud fra. Resultatet er et alt for ensidigt fokus på økonomi på bekostning af den adfærd, som reelt afgør, om virksomheden når sine budgetter og den forventede bundlinje. Det er dybest set virksomhedens evne til at producere gode oplevelser, der afgør, hvor godt den klarer sig i konkurrencen. Virksomheder eller brands, som har stærke relationer til deres kunder, medarbejdere og omverden, leverer også den bedste bundlinje. Ingen virksomhed bliver bedre end sine medarbejdere. Det er dem, der skaber værdien og dermed sikrer, at de økonomiske målsætninger opfyldes. Motiverede og passionerede medarbejdere skaber mere værdi end medarbejdere, der ikke har hjertet med på arbejde. Alle medarbejdere med blot lidt faglig stolthed vil gerne måles på, hvor godt de udfører deres job. Det uanset om man er chauffør, receptionist eller salgschef. Er kunden eller kollegaen utilfreds med noget, så er det jo en oplevelse, der ér produceret, og forudsætning nr. 1 for, at den ikke gentager sig er, at man får det af vide. Feedback er en forudsætning for forbedringer. Budget og regnskabstal er som regel de altdominerende målepunkter. Altså økonomiske mål, der ikke er nogen direkte adfærdsrelatering i, lige bortset fra den stress de tilfører organisationen, når man har problemer med at nå dem. Tror vi på, at det er mennesker, der skaber den bundlinje, som ledelserne er så fokuserede på, så må vi også fokusere på nogle målepunkter, der giver mening i den enkelte medarbejders dagligdag. Feedback skal opleves relevant. Essensen af de fleste målinger er et resultat af nogle tankebobler nogle oplevelser, der er produceret og perceptueret. Det er dette mentale landskab, virksomhederne skal navigere i. Mål styrer adfærd, og derfor er det vigtigt at fokusere på målepunkter, der giver mening, energi og motivation. BALANCE SCORECARD FUNKTIONSCHEFENS TERMOMETER Balance scorecard er et af de begreber, der har vundet indpas i mange ledelser. Et værktøj bliver som bekendt aldrig bedre end det indhold, man kommer i det. Et balance scorecard kan være mange ting. Det gælder således om at måle begavet. Husk, at vi får svar, som vi spørger. Alt for ofte oplever jeg, at funktionschefer ukritisk accepterer de evalueringsværktøjer, virksomheden benytter til at vurdere sin performance. Et balance scorecard består typisk af 3 dele, nemlig en økonomi/budgetdel, en kunde/markeds/produktionsdel og en medarbejder/ledelsesdel. Budgettet lægger rammen for det kommende års aktivitet. Der skal gives et estimat for indtægter, forbrug og likviditetstræk, som afdelingen det kommende år forventer at have. Øvelsen er typisk et regneark, der bygges op fra neden, med poster, kategorier og perioder. Budgettet er således et produkt af en historik, nogle ønsker og forventninger. Samtidig har budgettet en enhed i kroner og øre, der gør det 100% målbart. Går det godt, ligger vi over budget, går det skidt, ligger vi under. Budgetterne er med andre ord et værktøj til at få styr på cash flow, og som sikrer, at afdelingen har kontrol over sine midler. Omkostningerne er nogenlunde lette at få styr på, mens indtægtssiden ofte ender i kvalificeret gætteri. Erfaring giver god mavefornemmelse, og i sidste ende er et salgsbudget et spørgsmål om gynger og karruseller. Det kan ikke være anderledes, men et grundigt budgetarbejde belønnes altid, når året skal evalueres. For det er altid sundt at give sine forventninger en status. I den praktiske verden ender en budgetproces ofte i en forhandling. Ejerne prøver at presse ledelsen mest muligt, og så bruger man nogle dage og en masse ressourcer på at spille Hjallerup Marked. Spørgsmålet Det er vigtigt at fokusere på målepunkter, der giver mening, energi og motivation

3 er altid, om denne forhandling i sidste ende kommer til at tilføre ekstra værdi. Det handler altid om at ramme et punkt for optimal stress. Presser ejerne for ambitiøse budgetter igennem, er der risiko for, at man mister ledelsens og medarbejdernes commitment. Er budgetterne for uambitiøse, er der risiko for at miste medarbejdernes motivation. Specielt sælgere er competitive mennesker, og en sælgers ambition er altid mersalg. Et vækstmål på eksempelvis 3% vil ofte afføde kommentaren, Tror I ikke selv på det? for dyrt. Fokus er forrentning af investeringen uden et dybere kendskab til markedsforhold, kultur og spilleregler. Budgetterne er reelt det eneste styringsværktøj, finansfolk forstår. Penge lyver som bekendt aldrig! Resultatet er korttidsoptimering, og så er følgerne af en tidshorisont på et kvartalsregnskab formentlig nævnt tilstrækkeligt i de foregående kapitler. Skal en funktionschef præstere resultater, skal han/hun optimere sine medarbejderes indsats, og det kræver i de fleste tilfælde yderligere værktøjer end nogle økonomiske slutmål. Et budget skal i høj grad ses som en fælles målsætning for hele teamet. Der er stor forskel på, hvordan der arbejdes med budgetter. Ofte opstår budgetrammer ud fra et tilfældigt tal udstukket af en bestyrelse, der har en holdning om, at man bør vokse 10% hvert år. Så er det ellers op til ledelsen at nuancere dette mål i nogle mere detaljerede budgetter. Jeg oplever stadig virksomheder, hvor budgettet er forbeholdt ledelsen, og hvor kun meget få medarbejdere reelt ved, hvad deres afdeling skal bidrage med. Skal man have skabt en stærk teamånd, så kræver det, at alle medarbejdere løbende får feedback på, hvordan det går. Det er pisk og gulerod, der driver ting, og et budget skal i høj grad ses som en fælles målsætning for hele teamet. Det vigtige er at forstå, hvornår man har succes, og så kommunikere succesoplevelserne ud i organisationen. Husker man at fejre sine succeser og bruge sine fiaskoer konstruktivt, så er budgetter et ledelsesværktøj, der er med til at samle holdet. Problemet med budgetter er, at de ofte kommer til at tage alt fokus og får ledelse og ejerkreds til at handle ekstremt kortsigtet. Vi er bagud på budget, så nu skal der gøres noget. I detailhandelen ved man jo godt, hvornår leverandørerne er lettest at presse. Et pres på budgettet kan få enhver velfungerende afdeling til at opføre sig, som om den er på røven. Som jeg var inde på i kapitel 4, er der ikke noget som penge, der kan stjæle energi. Når budgetterne får ledelser til at miste deres strategiske fokus, bliver de farlige. Vi kender alle til situationen, hvor vi ikke når vores budget, men klarer os relativt bedre i markedet end konkurrenterne. Berettiger det til en ekstra bonus eller ikke? Et budget er et slutmål, ofte bygget op med 4 kvartalsmål. Det er de indsatser, der lægges i det daglige arbejde, der afgør, hvorvidt budgettet nås. Kunsten er altid at udstikke nogle mål, der er inden for rækkevidde, men som man samtidig skal anstrenge sig for at nå. Alle kan bedst lide at fejre deres sejre, og der er som sagt mere energi i at vinde end i at tabe. Kundetilfredsheds- og loyalitetsundersøgelser er et af værktøjerne. Det er altid sundt at spørge kunderne til råds. Men gode undersøgelser kræver gode og relevante spørgsmål. Alt for ofte købes en standardundersøgelse fra et af de store analysefirmaer, så man kan benchmarke sig op mod sine konkurrenter, der har stillet de samme 39 spørgsmål til deres kunder. Det er her, kæden hopper af. Jeg plejer gerne at spørge den kundeansvarlige, om han selv har besvaret spørgsmålene, og hvordan han havde det efter 20 spørgsmål? Når spørgsmål ikke involverer, slår vi automatpiloten til. Specielt når der ligger 10 vigtigere opgaver på bordet foran os. Kundetilfredshedsundersøgelser er observerende, men det er altid i hvorfor, det interessante ligger. Det er således altid relevant at spørge, hvor meget reel viden der ligger i disse standardiserede kundetilfredshedsundersøgelser, og om 5 til 10 målrettede spørgsmål ikke vil bidrage med mere brugbar viden. Trivsels- eller medarbejdertilfredshedsundersøgelser lider af nøjagtigt det samme. At måle tilfredshed ud fra standardiserede internationale spørgeskemaer er fint nok ud fra synspunktet, at det er vigtigt at have nogle at sammenligne sig med. Men tilbage står vi igen med et Og hvad så? Det er selvfølgelig fint at få at vide, at medarbejderne er glade for at arbejde i din afdeling og opfatter dig som en god chef. Har du lige valgt at afskedige 2 medarbejdere, haft for meget rejseaktivitet eller har valgt at omorganisere nogle arbejdsgange, så vil det næsten altid påvirke svarene i negativ retning. En mindst lige så valid metode til at måle medarbejdertilfredshed er at se, hvor mange der deltager i fredagsbaren, eller som tilmelder sig næste firmafest. Feedback er vigtigt for udviklingen af relationen mellem leder og medarbejder. Men det kræver nogle målepunkter, der opleves relevante for både chef og medarbejder, således at de kan anvendes i en dialog i f.eks. MUS en. Det er altid i hvorfor, det interessante ligger. Der har gennem de seneste år været en del eksempler på, at især private equity fonde og internationale koncerner har købt virksomheder Der findes som regel tal nok at forholde sig til i en funktionschefs verden. Men jo flere tal, des mindre fokus. Budget og regnskab er tal, vi

4 aldrig kommer uden om. Det er i sidste ende penge, der driver virksomheden. Målsætninger skal hjælpe og motivere. Det, vi måler, skal afspejle den virkelighed, vi har og de forhold, vi skal navigere i. Kundeog medarbejder feedback er absolut relevante værktøjer i dette arbejde. Chokerende mange virksomheder har alt for lidt styr på helt banale tal, som hvor tjener vi vores penge, hvilke medarbejdere bidrager med mest, og hvor loyale er vores kunder? Endnu færre virksomheder kan værdisætte deres brand af den simple grund, at de ikke måler på det. VÆRDISÆT BRANDET Der findes en række mere eller mindre nuancerede analyseværktøjer, der kan måle styrken af virksomhedens brand. Alle med deres styrker og svagheder. Helt basalt kan man sige, at værdien af et brand er den pris, som det kan sælges for. Regnskabsmæssigt er der nogle modeller for, hvordan goodwill prissættes, men branding er en meget kompleks størrelse at prissætte. Et par af de mest anerkendte måleværktøjer af Brand Equity er BAV analysen (Brand Asset Valuator) og Brand Dynamics, som er udmærkede værktøjer til at vurdere et brands relative styrke i forhold til konkurrenterne. Stiller man de samme spørgsmål år efter år, kan der om ikke andet konstateres en udvikling, som man så kan forholde sig til. Begrænsningen i disse større internationale undersøgelsesformater er igen, at de giver et billede af virkeligheden ud fra de parametre, det er besluttet at måle branding ud fra. Typisk er det de klassiske parametre som kendskab, præference og positionering indsamlet i et spørgeskema med over 2000 spørgsmål. Hertil kommer, at det kun giver mening at måle på kendte brands, som respondenterne har et reelt forhold til. Positioneringskort er typisk måden, hvorpå brands indbyrdes styrker beskrives. Som regel beskrevet i et koordinatsystem med nogle modpoler. Fordelen ved dette er, at man på en overskuelig måde får kortlagt markedets aktører og får et konkret udgangspunkt for at diskutere, i hvilken retning vores brand de næste år skal bevæge sig i koordinatsystemet. Men positionskort er og bliver en teoretisk størrelse. Specielt fordi man dybest set sjældent ved, hvad der er den egentlige grund til, at konkurrenten har bevæget sig mod øst, og vi har bevæget os mod vest siden sidste måling. På CBS er det helt fint at lære om positionering, men i virkelighedens verden foregår positioneringen i et multidimensionalt koordinatsystem. Derfor bliver det ofte mere nice to know at vide, at KPMG ligger marginalt højere end Deloitte på skattekompetencer. Ofte kan disse udslag være et produkt af noget helt andet, som f.eks. at flere respondenter har et større kendskab til KPMG end Deloitte. Der er naturligvis forskel på kompleksiteten af forskellige brands. Konsekvensen af et fejlkøb i supermarkedet er noget mindre end fejlkøb af eksempelvis et nyt produktionsanlæg. Når det er sagt, så er mekanismerne bag corporated branding, product branding, employer branding og hvilke andre underkategorier, der med tiden opfindes, nøjagtig de samme. Det handler om at producere gode oplevelser i de berøringsflader, der kommunikeres i. Kommer der mange smilies i den mentale karakterbog, øges relationen og dermed værdien af brandet. Skal man lave en reel evaluering af værdien og udviklingen af sit brand, må man holde det op imod de målsætninger, virksomheden har for sit brand. Alt andet svarer jo til, at man presser det ned i en virkelighed, der sjældent er relevant for det pågældende brand. Det er i relationerne til omverden, kunder og medarbejdere, at brands lever og udvikles. Skal der arbejdes strategisk med branding, kræver det, at dette abstrakte begreb bliver gjort konkret. Strategi betyder herfra og dertil, og uden et veldefineret herfra er det svært at udstikke en kurs. Derfor er det vigtigt, at der opsættes nogle målepunkter, som værdisætter brandet ud fra nogle parametre, der beskriver essensen af brandet. Det er jo først, når vi har nogle kvantitative størrelser, at vi får tal-folkene i tale. Alt kan principielt måles, men det er vigtigt, at der stilles skarpt, således at der skabes nogle relevante og entydige mål. Og frem for alt at branding-relaterede investeringer kan legitimeres gennem et return on investment. Skal vi følge min definition fra kapitel 2: Branding = oplevelser, så skal en måling tage udgangspunkt i de oplevelser, der produceres. Har eksempelvis en ejendomsmæglerkæde besluttet sig for at blive husket som en reel og engageret ejendomsmæglerkæde, så er det disse to ord, der skal gøres målbare. Øvelsen er så at finde frem til, hvordan er man reel, og hvordan er man engageret? Og derpå adfærdsrelatere det. Ser vi på revisoreksemplet fra kapitel 2, så var Baagøe Schou s eksterne målsætning: Baagøe Schou skal være en økonomisk coach, hvis speciale er at omsætte regnskaber og nøgletal til nye muligheder og potentialer, der sikrer, at vores kunder altid er på økonomisk forkant. Spørgsmålene er de samme. Hvad er forskellen på en traditionel revisor og en økonomisk coach, og hvordan kommer det til udtryk i den daglige En reel evaluering af værdien og udviklingen af et brand, må holdes op imod de målsætninger, virksomheden har for sit brand

5 Det er, når man begynder at måle på ord, at de forpligter. Definer den tankeboble, du gerne vil have står over din målgruppes hoved. adfærd? Hvad vil det sige at være på økonomisk forkant, og hvordan sikrer Baagøe Schou, at deres kunder oplever dette i deres samarbejde? Det er her, arbejdet ligger, for uden en præcis afgrænsning af ord og begreber risikerer vi, at de blot bliver tomme floskler. At være en økonomisk coach kræver en dyb forståelse af kundernes (eller klienternes, som det officielt hedder) forretning, for kun herved kan Baagøe Schou levere den coaching, de lover. Der er kunder, der gladelig betaler for denne ydelse, og så er der andre, der blot skal have lavet et årsregnskab og ikke yderligere. Hvad gør Baagøe Schou med den sidste kategori? At vælge er som bekendt at fravælge. Skal Baagøe Schou investere deres tid i disse klienter og levere mere, end de betaler for, eller skal der laves en plan for, hvordan den kundeportefølje, der ikke passer til det strategiske fokus, over de næste tre år afvikles? Det er, når man begynder at måle på ord, at de forpligter. Når Baagøe Schou spørger deres bank-, advokat- og kunderelationer, hvordan de oplever Baagøe Schou, forventer disse også, at der bliver lyttet og handlet på deres input. Bare det at spørge dem er i sig selv en handling, der styrker relationen. Øvelsen er herefter at koge målsætningen ned til allerhelst ét og maks. tre spørgsmål, der afdækker essensen af at være en økonomisk coach. Eksempelvis er Baagøe Schou forstår og udfordrer mine tal et udsagn, der siger det meste, og som alle, der har en arbejdsmæssig relation til Baagøe Schou, kan erklære sig enig/uenig i på en 5-skala. Man kunne også spørge, hvilke af disse tre udsagn, passer bedst og dårligst på Baagøe Schou, eller lave spørgsmålet åbent, med 10 ord, hvor maks. tre skal krydses af. Øvelsen er ret simpel. Definér den tankeboble, du gerne vil have står over din målgruppes hoved. Stil derpå et begavet spørgsmål, der giver et klart og entydigt billede af, hvorvidt der er overensstemmelse mellem det, din målgruppe tænker, og det, du ønsker, den skal tænke. Jeg er stor tilhænger af få og præcise spørgsmål. Jo mere man spørger om, des sværere bliver det at holde fokus. Branding handler om at navigere mellem tankebobler, og der er ikke plads til mere end én sætning (maks. 2) i en tankeboble. Kunder, forbrugere og andre relationer er ikke så nuancerede. De har nogle koordinater, der styrer deres perception af markedet og dets udbydere. Det handler m.a.o. om at eje ord og gerne eje de ord, der er flest penge i at eje. Det er traditionel positionering, vi taler om her. Har Shell med sit slogan Et kort, et Europa sat sig på positionen Europas olieselskab, så må Q8 og Statoil navigere herefter. Hvad jeg skal huske disse to olieselskaber for, står for mig hen i det uvisse. Et klart problem i en branche, hvor der er blevet spillet miniputfodbold i mange år. Det har således ikke været svært for lavprisselskaberne at erobre markedsandele i et marked med tomme tankebobler. VÆRDIGRUNDLAGET ER ESSENSEN AF VIRKSOMHEDSKULTUREN Som jeg har været inde på i de foregående kapitler, er det efterhånden yderst sjældent, at differentieringen kan findes i en produktfordel, medmindre det kan beskyttes af et patent, en mønsterbeskyttelse eller lign. Et godt og konkurrencedygtigt produkt er i dag mere en forudsætning for at være i markedet. Det er de ting, der omgiver produktet, der skaber differentieringen og dermed er de konkurrenceparametre, virksomheden råder over. Apple udvikler den ultimative telefon, men iphone var formentlig ikke blevet så stor en succes uden en genial PRog distributionsstrategi samt nogle ambassadører, der elsker alt, hvad Apple rører ved. Al branding tager udgangspunkt i produktet, men det er den historie, der kommunikeres, som afgør markedspotentialet. Medarbejdere er i mange tilfælde den vigtigste kommunikator i opbygningen af et stærkt brand. Stærke brands bor i stærke kulturer. Efter min opfattelse er det ikke tilfældigt, at Apple med deres første telefon overhaler Nokia & Co indenom. Apple har bygget en unik kultur op. Jeg fristes til at sige en kult. Dette er Apples væsentligste råvare. En masse ambitiøse mennesker, der er passioneret af lækker brugervenlig teknik, og som alle arbejder for deres drømmevirksomhed. Apple er først og fremmest nået hertil, fordi hele brandet hviler på en tro en tro der er personificeret med Steve Jobs, der er 100% walk the talk. En tro hviler på et værdigrundlag. Værdierne er virksomhedens dna. Det er dem, der er kernen i virksomhedens identitet, altså brandet. I min terminologi kan man ikke tale om branding uden at inddrage de medarbejdere, der dagligt udlever brandet. Skal man styre adfærd, så kræver det et måleværktøj, der dels kan kortlægge, hvor vi er i dag, og dels fortælle os, om vi bevæger os i den rigtige retning. Ledelsen har ganske vist haft et par managementkonsulenter på besøg der har hjulpet til at få defineret et værdigrundlag, men det er meget sjældent, at man har gjort det målbart. Så man er havnet i den sædvanlige blindgyde. Nogle flotte ord, som kun de, der har været med til at definere dem, kender betydningen af. De kan læses på virksomhedens hjemmeside, og det er reelt det eneste sted, de lever aktivt. Værdierne er kernen i virksomhedens identitet

6 Du får den adfærd, som du måler, er en sætning, der optræder i adskillige managementbøger. Det er ikke så kompliceret. Vil man skabe en stærk virksomhedskultur og hvem vil ikke det? er det afgørende, at man får forankret virksomhedens tro i en trosbekendelse, som alle medarbejdere kan identificere sig med og give deres commitment til. Udgangspunktet for Baagøe Schous tro er deres værdigrundlag. Det er ledelsens styreværktøj nr. 1. Det er herfra, at alle ledelsesbeslutninger dybest set udspringer. Udtrykkes de tre værdiord ikke i den daglige adfærd, så opstår der en disharmoni. Baagøe Schou mister sin integritet, og det er det værste, der kan ske for et brand. åbne og fremsynede. Der er f.eks. forskel på, hvordan en revisor optræder fremsynet og ser muligheder og potentialer for kunderne, og hvordan en sekretær gør det samme. Det er to forskellige arbejdsfunktioner, og derfor kræver det naturligvis også forskellige adfærdsrelateringer af at være i konstant udvikling. Sekretariatet er den praktiske afdeling, der er sidste led og derfor ofte også er dem, der er de mest pressede, når årsregnskaberne skal færdiggøres og sendes til kunden. Her handler fremsynethed om at se problemer, før de opstår. Den gode sekretær har et godt projektleder-gen. For revisorerne handler fremsynethed om at være fagligt opdateret og om indlevelse i kundernes virkelighed. Ansvarlighed, åbenhed og fremsynethed er således det, jeg som kunde, bank- og advokatforbindelse samt medarbejder kan forvente af Baagøe Schou. Ansvarlige Baagøe Schou skal til enhver tid levere en faglig kompetent ydelse. Det kræver, at vi tager ansvar for vores kunder, os selv og vores kolleger. Ansvar handler både om at sige til og sige fra. Åbne Baagøe Schou udgør et hold af committede partnere og medarbejdere, hvor der er plads til forskellighed, men hvor alle spiller for hinanden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger, og det er i denne rummelighed, vi får skabt det bedste i os selv og vores kollegaer. Fremsynede Baagøe Schou lever af at se muligheder og potentialer for vores kunder. Dette kræver, at vi er i konstant udvikling og sikrer nogle menneskelige ressourcer, der altid er på forkant fagligt såvel som personligt. Ved at sætte mål på sin indsats har medarbejder og ledelse et dialogværktøj omkring de oplevelser, der løbende skal produceres. Vurderer medarbejderen, at han/hun leverer oplevelsen, Jeg tager et naturligt ejerskab på mine opgaver til et 5-tal, og chefen mener, at dette punkt kun leveres til et 3-tal, så gælder det om at få fisken på disken. Kommunikation er på én og samme tid både kilde og løsning til problemer. Første step er dog, at begge parter erkender, at der er et problem, og her har et oplevelsesregnskab baseret på virksomhedens værdigrundlag en fantastisk evne til at sætte agendaen for emner, der tager fat om sagens kerne. Intet er vigtigere end virksomhedens brand, og er der ikke en vis entydighed i virksomhedens fokus og adfærd, så når man aldrig sine overordnede målsætninger. Jeg tager et naturligt ejerskab på mine opgaver, og leverer et produkt, der er i faglig høj kvalitet Ansvarlig Jeg spiller på et hold, og derfor tilstræber jeg altid at aflevere mine opgaver gennemarbejdede og med respekt for deadlines Kommunikation er på én og samme tid både kilde og løsning til problemer. Skal et værdigrundlag for alvor være et kompas for ledelse og medarbejdere, kræver det også, at det integreres i den årlige MUS. Ord forpligter, og skal et værdigrundlag for alvor være et kompas for ledelse og medarbejdere, kræver det også, at det integreres i den årlige MUS. I Baagøe Schous tilfælde er værdigrundlaget et punkt, hvor medarbejder og chef gensidigt vurderer, hvor godt de lever op til de tre ord, men man kan gå skridtet videre og gøre de tre værdiord målbare. På denne måde får Baagøe Schou et værktøj, hvor de kan værdisætte deres brand. Der et endnu ikke udviklet et termometer, der kan sætte mål på at være ansvarlig, åben og fremsynet. Men vi kan adfærdsrelatere de tre ord ved at konkretisere dem. Hver medarbejdergruppe har i deres arbejdsfunktion en række punkter, hvor de skal optræde ansvarlige, Er der ting, der nager mig, får jeg kommunikeret det ærligt og konstruktivt til vedkommende Åbne Jeg er god til at se muligheder frem for begrænsninger Jeg udvikler mig løbende personligt og fagligt, da mit job handler om at lytte, forstå og udfordre kundens virkelighed Fremsynede Jeg holder mig fagligt opdateret, og er der områder, hvor jeg føler behov for backup, fortæller jeg ledelsen det

7 Oplevelsesregnskabet skaber en fælles referenceramme med nogle målepunkter, som udtrykker essensen af kulturen. Forestil dig, hvilken energi man får skabt, når stort set alle medarbejdere top-performer på disse 6 målepunkter. Men det kræver, at oplevelsesregnskabet bliver integreret i kulturen og dermed i MUS en. Med et oplevelsesregnskab får vi skabt en fælles referenceramme med nogle målepunkter, som udtrykker essensen af kulturen. Medarbejderen får mulighed for at melde ud, hvilke punkter der det kommende år har hans/hendes fokus. Det er jo kun, når arealet i spindelvævet årligt vokser, at medarbejderen er i udvikling. Personligt mener jeg, at målinger bør være årlige, men at ledelse/coaching er noget, der sker dagligt. Derfor er det vigtigt, at intentionerne i MUS en løbende får fokus. Personlig og faglig udvikling er en løbende proces. MUS en skal give medarbejdere den bedst mulige backup fra ledelsen, og øges et af målepunkterne ikke til næste MUS, bærer ledelsen ofte den største del af ansvaret for, at målsætningen ikke nås. Arealet inde i spindelvævet bliver et mål for den pågældende medarbejders værdi. En medarbejder med et gennemsnit på 4,2 er alt andet lige mere værd end en medarbejder med et gennemsnit på 2,8. I hvert fald bidrager den første medarbejder i højere grad til virksomhedens værdigrundlag. Spørgsmålet er så, hvor mange penge det er værd for virksomheden, at en medarbejder eksempelvis øger sin score fra 3 til 4 på sin åbenhed? Altså bliver et procentpoint bedre til at se muligheder frem for begrænsninger og kommunikerer ærligt og konstruktivt. Dette tal må estimeres, men hvordan? Man kan f.eks. vende spørgsmålet om og spørge, hvad det vil koste virksomheden, hvis en afdeling går et procentpoint tilbage i sin åbenhed. Lad os sige, at det vil mindske effektiviteten i afdelingen med en halv time om ugen. 10 medarbejdere i en afdeling, der bruger en halv time ineffektivt om ugen, er 0,5:37,5 af 10 x månedsløn x 12 måneder = kr. om året (ud fra en gennemsnitsløn på ). Det er naturligvis et svært arbejde at sætte kroner og øre på oplevelsesregnskabets enkelte variable. Men det er principielt lige så svært at estimere et budget for det kommende år. Antallet af ubekendte er i de fleste tilfælde mindst lige så stort. Blot erkendelsen af at arealet i spindelvævet repræsenterer en værdi, bringer de fleste virksomheder længere, end de er i dag. Værdien af, at virksomhedens medarbejdere bliver 0,2 procentpoint bedre til at leve virksomhedens værdigrundlag ud i deres daglige arbejde, er rigtig stor. Det er her, grundstenen til en stærk kultur skabes, og så er det ledergruppens opgave at værdisætte en 0,2 procentpoint stærkere virksomhedskultur i kroner og øre. BRANDS LEVER I RELATIONER Alle er enige om betydningen af at have et stærkt brand. Virksomheder værdiansættes ud fra økonomiske nøgletal, men tænk på, hvad der ville ske, hvis årsregnskabet blev suppleret med et oplevelsesregnskab altså et regnskab, der viser, hvor stærke relationer virksomheden eller brandet har til sine kunder, omverden og medarbejdere. Sidder jeg som investor og skal vurdere, hvor jeg kan hente det største afkast af min investering, er jeg nok mere interesseret i at få et billede af virksomhedens evne til at skabe længerevarende relationer end at få et billede af, hvor dygtig den var til at tjene penge sidste år. Det er jo fremtiden, jeg investerer i. Heller ikke for relationer er der opfundet et termometer, der kan give et præcist tal for en relationsstyrke. Vi må igen ind at definere nogle spørgsmål, der kan afdække det, vi mener med relation. De mest valide målemetoder er efter min erfaring de kvalitative. Spørgeskemaers evne til at afdække dybereliggende motiver, præferencer og parathed er ret begrænsede. Gennem eksempelvis projektive teknikker kan man få afdækket et relativt nuanceret billede af forskellige målgruppers relation til et givent brand. Blot på spørgsmålet Hvis TDC var en hunderace? får man et meget præcist og relativt validt billede af TDC s tankeboble og de udfordringer, TDC står over for. Spørger man yderligere om, Hvilken hunderace TDC skal krydses med for at få et godt kuld hvalpe?, så får man en retning for, hvilket image TDC skal arbejde hen imod for at få skabt nogle stærkere relationer. Det interessante er jo ikke, at der bliver nævnt en labrador eller et gadekryds. Det interessante er den karakter, der tillægges disse hunderacer og dermed det tankesæt, der får en respondent til at vælge en labrador frem for eksempelvis en puddel. Fokusgrupper og personlige interviews erstatter dog ikke behovet for nogle faktuelle mål. Men ved at lave et godt kvalitativt studie bliver man i stand til at spørge meget mere præcist, når holdninger og adfærd skal kvantificeres. Og så sker der det fantastiske, at de 35 spørgsmål bliver reduceret til 10 præcise spørgsmål, det giver mening at svare på, og som frem for alt kan fastholde fokus på de målsætninger, der er opstillet. Så skal eksempelvis TDC kortlægge styrken af deres kunderelationer, kræver det, at TDC ved, hvad der skaber stærke relationer i telebranchen. Altså hvilke oplevelser der driver markedet, og hvad der for alvor kan afskrække kunderne. Det kræver således, at man sætter sig ned med sine respektive målgrupper og tager en snak om, hvordan det ideelle teleselskab ser ud. Hvad er vigtigt? Hvad får dem til at skifte selskab? Hvem gør det godt og hvorfor? Ved at lave et godt kvalitativt studie bliver man i stand til at spørge meget mere præcist, når holdninger og adfærd skal kvantificeres

8 Når markedets rationelle og emotionelle drivers er kortlagt, ved man også, hvad der skaber relationen mellem målgruppe og brand. Identificer de væsentligste parametre og gør dem herefter målbare. Alt kan måles. Det er blot er spørgsmål om, at man definerer, hvad der skal måles på. Hvad er væsentligt for brandet (virksomheden), og hvad er væsentligt for målgruppen? Det er de færreste revisorvalg, der foregår gennem en Google-søgning. Hermed ikke sagt, at internettet ikke spiller en rolle i salget af en revisor. Men at skifte revisor er ikke noget, der gøres impulsivt. Det er en vigtig beslutning for de fleste. Nu har kommunikation aldrig været revisorers spidskompetence. Revisormarkedet er 95% drevet af referencer og personlige relationer. Det er tillid og faglighed, der er de altdominerende markedsdrivers. Så spørgsmålet er, hvordan Baagøe Schou opstiller et mål for deres evne til at skabe tillid og overbevise eksisterende og potentielle kunder om, at netop de er et revisorfirma med meget høj faglig kompetence. Baagøe Schous credo eller tag-line er: Det interessante er ikke tallene, men det der skaber dem. Det er denne sætning, der kommunikeres på visitkort, foldere, årsregnskaber og andre trykte materialer. Målet med en tag-line er at skabe interesse og forventninger hos eksisterende og potentielle relationer. Det væsentlige er dog, at man i det daglige arbejde kan leve op til det, der siges. Det kræver ofte nogle beslutninger og frem for alt en konsekvens. Det er en menneskelig ydelse, Baagøe Schou sælger, og derfor er det vigtigt, at Baagøe Schou er bevidst om, at medarbejderne er deres strategiske ressource nr. 1. At kunne tiltrække Stærk kultur baseret på et veldefineret værdigrundlag Attraktiv kundeportefølje (hjertet > pung) Baagøe Schou forstår og udfordrer mine tal og mål Kompetente og committede partnere og medarbejdere, der elsker deres fag Spændende opgaver og et godt arbejdsmiljø og fastholde kompetente og committede medarbejdere kræver spændende opgaver og frem for alt et godt arbejdsmiljø. Spændende opgaver kommer gennem spændende kunder, og det, de reelt køber, er jo dybest set nogle dygtige mennesker. Med andre ord nogle medarbejdere, der kommunikerer tillid og høj faglighed hvorefter ringen er sluttet. At være dygtig til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere er en on-going proces. Det er således vigtigt at få kortlagt, hvilke parametre der skaber stærke relationer i et marked, og derpå gøre dem målbare. I Baagøe Schous tilfælde besluttede man sig for, at følgende parametre indgår i deres definition af relationsstyrke: Målsætning i hvilke situationer opleves Baagøe Schou som en økonomisk coach, hvis speciale er at omsætte regnskaber og nøgletal til nye muligheder og potentialer, der sikrer, at vores kunder altid er på økonomisk forkant? Værdigrundlaget i hvilken udstrækning opleves Baagøe Schous kultur? Oplever kunderne de tre værdier ansvarlige, åbne og fremsynede i deres kontakt med Baagøe Schou? Reference hvor gode ambassadører har Baagøe Schou? I hvilken udstrækning vil man anbefale Baagøe Schou til sit netværk? Øvelsen er herefter at få oversat de tre parametre til begavede spørgsmål. Vi ved fra de kvalitative interviews, at specielt Baagøe Schous eksisterende kunder har enormt svært ved at vurdere det faglige niveau af ydelsen revision. Men har man en konkret problemstilling, som f.eks. et komplekst skattespørgsmål, generationsskifte eller køb og salg af virksomhed, så bliver revisorernes kompetencer synlige. Og de bliver sjovt nok synlige gennem revisorens evne til at kommunikere. Som dybest set kan oversættes med revisorernes evne til at opbygge og vedligeholde relationer. Formuleringen af oplevelsesregnskabets målepunkter skal altid laves ud fra kundens (målgruppens) perspektiv. Derfor skal de ønskede målsætninger formuleres med udgangspunkt i det udbytte, målepunkterne giver kunden. Ligeledes er det altid klogt at supplere et oplevelsesregnskab med nogle uddybende spørgsmål. Det er jo hvordan og hvorfor, der altid er de interessante spørgsmål, for det er dem, der kan handles på. Nedenfor er de seks parametre, Baagøe Schou måler sine relationer på, opstillet i et udsagn, kunderne så kan erklære sig enig eller uenig i på en 5-skala: Det er vigtigt at få kortlagt, hvilke parametre der skaber stærke relationer i et marked, og derpå gøre dem målbare. Det er hvordan og hvorfor, der altid er de interessante spørgsmål, for det er dem, der kan handles på

9 Målsætning reason for being : Den økonomiske coach = Jeg synes, at Baagøe Schou forstår og udfordrer mine tal og mål. Økonomisk forkant = Jeg oplever, at Baagøe Schou hjælper mig med at holde et langsigtet fokus på min økonomi og kalkulere min risiko, så jeg altid kender konsekvenserne af vores handlinger. Værdigrundlag virksomhedskulturen: Ansvarlige = Jeg oplever, at Baagøe Schou altid leverer en ydelse, som de kan stå 100% inde for. Er der tvivlsspørgsmål, er de åbne om det og ved altid, hvor der kan hentes eksperthjælp. Åbne = Jeg føler mig altid velkommen hos Baagøe Schou. Jeg fornemmer en god kultur, hvor medarbejderne arbejder godt for hinanden og har det sjovt sammen. Fremsynede = Baagøe Schou oplever jeg altid er på forkant med lovændringer, regnskabsprincipper m.v. Medarbejderne har en faglig stolthed, der gør, at de altid er fagligt opdateret. Reference netværkssalget: Ambassadøreffekten = Jeg synes, at Baagøe Schou er et af Københavns dygtigste revisionsfirmaer, og anbefaler gerne Baagøe Schou til virksomhedsledere i mit netværk. Med disse adfærdsrelateringer eller fortolkninger har vi nu et måleværktøj, der kan sætte et mål for, hvor stærke relationer Baagøe Schou har til eksempelvis sine kunder. Med ganske få omformuleringer kan der laves en tilsvarende spørgeramme til bank- og advokatforbindelser. Fælles for alle relationsmål er, at dem, man spørger, har et rimeligt kendskab til den pågældende virksomhed og derfor kan svare kvalificeret på spørgsmålene. I Baagøe Schous tilfælde giver det således ingen mening at spørge potentielle kunder. For at kortlægge deres relation kræves nogle andre spørgsmål, der matcher deres oplevelser med Baagøe Schou. Det kan altid diskuteres, hvor præcise, entydige eller retningsgivende spørgsmål skal formuleres. Nogle mener f.eks., at et spørgsmål som Jeg synes, at Baagøe Schou er et af Københavns dygtigste revisionsfirmaer, og anbefaler gerne Baagøe Schou til virksomhedsledere i mit netværk reelt er to spørgsmål og derfor bør stilles separat. Omvendt vil der altid være en stor sammenhæng mellem at anbefale og synes, Baagøe Schou er dygtige. Først og fremmest mener jeg, at det handler om at spørge begavet, da det holder motivationen hos respondenterne oppe og derfor giver de mest valide svar. EN MÅLING ÅBNER FOR DIALOG Med et oplevelsesregnskab har virksomheden ikke kun et måleværktøj for virksomhedens eller dens brands relationsstyrke. Man har noget, der er endnu vigtigere, nemlig et dialogværktøj. Enhver evaluering bør åbne for dialog. Man kan sige, at arealet i spindelvævet er virksomhedens mentale egenkapital. Øges dette, øges eksempelvis også kundens relation til virksomheden og dermed virksomhedens evne til fremover at generere værdi på den pågældende kunde. Er der punkter i samarbejdet, virksomheden gerne vil forbedre, så kræver det, at alle parter tager ansvar for det. Et hvilket som helst samarbejde skal løbende udvikles for at holde relationen intakt. Man har med et relationsregnskab fået en fælles referenceramme for de oplevelser, der produceres i samarbejdet. Har man spurgt sine kunder til råds, er det naturligt at følge op på deres vurderinger. Scorer virksomheden lavt på et målepunkt, kræver det ofte en indsats fra begge parter for at hæve scoren et procentpoint til næste år. Er Baagøe Schou f.eks. ikke tilfredse med den ambassadøreffekt, de har hos et par kunder, er det med et oplevelsesregnskab i hånden helt legitimt at tale om. Konklusionen kan så være, at scoren aldrig kan Økonomisk coaching Baagøe Schou forstår og udfordrer mine tal og mål Økonomisk forkant Baagøe Schou hjælper mig med at holde et langsigtet fokus Ambassadøreffekten Jeg anbefaler gerne Baagøe Schou til virksomhedsledere i mit netværk Ansvarlige Baagøe Schou leverer altid en ydelse, som de kan stå 100% inden for Åbne Jeg føler mig altid velkommen hos Baagøe Schou Fremsynede Medarbejderne har en faglig stolthed, der gør, at de altid er fagligt opdateret Arealet i spindelvævet er virksomhedens mentale egenkapital

10 At komme til at dele målsætning med sine kunder er vel den mest ultimative form for relation. Den mentale egenkapital er mindst lige så vigtig som den kapital, der ligger i banken. komme højere end 3, fordi det er meget sjældent, at denne gruppe kunder anbefaler deres leverandører til andre. Men i de fleste tilfælde vil Baagøe Schou opnå det fantastiske, at kunden bliver bevidst om, at han kan hjælpe en forretningsforbindelse til mere forretning. At komme til at dele målsætning med sine kunder er vel den mest ultimative form for relation. Og det er reelt, hvad der sker, når oplevelsesregnskabet foldes ud som et dialogværktøj. At tage kunder med på råd er noget af det mest effektive salg, der kan laves. Den mentale egenkapital har en værdi, og denne værdi skal naturligvis oversættes til kroner og øre, hvis tal-folkene skal elske dette værktøj. Der er rigtig mange penge i at få 25% flere referencer. Der er også penge i, at kunderne føler sig 10% mere velkomne end sidste år. Regnestykket vil altid være individuelt, men som nævnt tidligere er der ikke den store forskel i at lave et økonomisk estimat for, hvad et procentpoint mere økonomisk forkant bidrager med til bundlinjen, og lave et traditionelt budgetestimat. I denne proces er det vigtigt, at specielt økonomi- og salgschefen bidrager til denne værdisættelse. Uden deres commitment vil et oplevelsesregnskab aldrig vinde intern accept. Værdisættelsen er altid den svære del, men det er samtidig også den mest reelle værdisættelse af virksomheden, for det er disse parametre, der afgør Baagøe Schous fremtidige vækstpotentiale. Når Baagøe Schou kan sætte et beløb på sin mentale egenkapital, har de også et værktøj, der kan værdisætte de bløde investeringer. Det er altid lettere at legitimere investeringer i personlig udvikling, medarbejdergoder, salgsaktiviteter m.v., når man har en bundlinje at kunne relatere til. Tal er som bekendt relative, men vi lever i en verden, hvor gode idéer og sund fornuft skal kunne dokumenteres. Det vigtige er, at det, vi måler på, kommer tættere på det, som skaber værdien. Og den mentale egenkapital er mindst lige så vigtig som den kapital, der ligger i banken. Det er på de bløde parametre, at differentieringen sker i dag. Er man på et Business to Business-marked, er det specielt vigtigt at have et billede af styrken af sine relationer. Hvor godt kender kunden os, hvor loyal er kunden, og hvordan oplever kunden os i det daglige arbejde? Denne information er helt fundamental for den backup og dialog, chefen har med sit team. Eksempelvis har Baagøe Schou kunder, der oplever dem ekstremt ansvarlige og åbne, men som ikke ser dem som specielt fremsynede. Hvorfor og frem for alt hvordan får Baagøe Schou ændret dette forhold? På denne måde bliver oplevelsesregnskabet ikke kun et dialogværktøj rettet mod kunden, men også et internt dialogværktøj. Målet er konstant at få øget den mentale egenkapital. Der kan således årligt lægges en plan for, hvordan relationen til hver enkelt kunde skal udbygges, som kunden tilmed vil kunne committe sig til, da det i sidste ende er i alles interesse at dele målsætning. En indkøbschef i Dansk Supermarked fortalte mig under et interview, at hans primære succeskriterium var at få sine leverandører til at dele målsætning med ham. Kom en leverandør og fortalte ham, at han for næste år havde hævet budgettet i Dansk Supermarked med 5%, var det jo et signal om, at han ville noget med Dansk Supermarked. Det er jo, når relationer bliver til win win, at de for alvor bliver stærke. Og her bærer begge parter naturligvis et fælles ansvar. Vi bruger mange ressourcer på at måle, for vi vil så gerne forstå. Jeg vil påstå, at mange virksomheder med fordel kan halvere deres analysebudgetter. For mange tal fjerner fokus, og tal bliver alt for ofte brugt til at legitimere beslutninger. De stærkeste brands hviler på en tro, og der er altid en veldefineret kurs for hvorhen, og som regel er der også givet et velargumenteret hvorfor. Tal, der ikke direkte kan handles på, er jo bare intellektuel gymnastik for akademikere, der synes, det er fedt at fordybe sig bag skrivebordet. Den bedste form for research vil altid være at gå ud og opleve markedet. Det er til syvende og sidst de tankebobler, der lever derude, som virksomheden skal navigere ud fra. Og her bidrager den intuitivt stærke medarbejder som regel med mere værdi, energi og handlekraft end den analyserende. 3 Spørgsmål til ledergruppen Hvilke rationelle og emotionelle drivers styrer konkurrencen i vores marked? Hvad ville der ske med vores relationer, hvis vi hed noget andet i morgen? Hvordan fastsætter vi værdien af vores brand?

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

- og hvordan du GØRE FOR DIG opnår den, hurtigere Hvad tillid kan WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc.

- og hvordan du GØRE FOR DIG opnår den, hurtigere Hvad tillid kan WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc. - og hvordan du opnår den, hurtigere WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc.com 02 16 INDLEDNING DDin virksomheds succes med at øge salget, forbedre kunderelationer,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere