VÆNGERNE. 2 juni nyt fra din grundejerforening 41. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆNGERNE. 2 juni 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang"

Transkript

1 VÆNGERNE 2 juni nyt fra din grundejerforening 41. årgang Kom til Skt. hans-fest den 23. juni Generalforsamling 2014

2 2 V æ n g e r n e Bestyrelsen Formand: varetager bl.a. foreningens interesser udadtil Walter M. Wiedenhofer Skovgårdsvænget Tranbjerg J Tlf.: Kasserer: kontingentopkrævning, økonomi og regnskab Kurt Hansted Skovgårdsvænget 324 Tlf Ansvarsområde 2: drift og vedligeholdelse af foreningens arealer. Kim Nielsen Skovgårdsvænget 152 Tlf.: Telefontid: Mandage fra kl. 19 til 20. Ansvarsområde 3: arrangementer Johnny Stewen Jegstrupvænget 171 Tlf.: Sekretær: Lisbeth Wiedenhofer Skovgårdsvænget Tranbjerg J Tlf.: Ansvarsområde 1: Næstformand, udlejning samt vejledning angående forhold mellem grundejer og myndigheder. Steffen Guldmand Laurbærvænget 26 Tlf.: Ansvarsområde 4: blad og hjemmeside Jørgen Dahlgaard Skovgårdsvænget 82 Tlf.: Suppleant: Peter Sørensen Jegstrupvænget 517 Tlf.: Suppleant: vakant Kontingentindbetaling til Grundejerforeningen Vængerne: Omkring 85% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via betalingsservice. Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automatisk til grundejerforeningen på sidste betalingsdato. Herved undgås for sen indbetaling, der medfører ekstra arbejde for kassereren, og i nogle tilfælde inkassosager. Er du endnu ikke tilmeldt denne ordning, så henvend dig til undertegnede eller dit pengeinstitut. Mvh. Kurt Hansted

3 V æ n g e r n e Mandag d. 23. juni kl. 18:00 til 23:00 Kom og deltag i hele byens Sankt Hans fest. Der er god musik, masser af underholdning, aktiviteter for alle og stort Sankt Hans bål med båltale. Tag madkurven med og suppler med drikkevarer og pølser købt på pladsen. Vi ses på festpladsen ved Skovgårdsvænget 600 Program 18:00 Festpladsen åbner Spejderne laver aktiviteter 19:30 The Tonite Show spiller på scenen 20:50 Båltale ved byrådsmedlem Camilla Fabricius 21:00 Bålet tændes 21:30 The Tonite Show spiller 23:00 Pladsen lukker Arrangører Spejderne 1. Tranbjerg samt Grundejerforeningen Vængerne

4 4 V æ n g e r n e Aktivgruppen i gang Vedr. forskønnelse af området: Er du frisk på at give en hånd med til lidt praktisk arbejde? Og har du ikke noget imod at møde din genbo i en ny uformel sammenhæng? Sådan lød noget af opfordringen i blad nr. 1 og en lille gruppe har da også været i gang to dage her i foråret. Der er bl.a. blevet ryddet op og en masse affald er fjernet fra buskadserne. Flot arbejde og en stor tak til de aktive for insatsen skal lyde herfra! Interesseret i at deltage i gruppen? Kontakt formand Walter Wiedenhofer på tlf Nyt vedr. bestyrelsen Giuseppe Coco er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen den 21. maj, Ny kontakperson vedr. udlejning er Steffen Guldmand, Steffen ejer et rækkehus i Skovgårdsvænget, men bor selv i Laurbærvænget. Foreningsaftale med Waoo Bestyrelsen har gentagne gange været i kontakt med Østjysk Energi for at få lavet en foreningsaftale omkring Waoo! Vi har da også fået diverse foldere, men kan ikke få oplyst konkrete priser p.t. Det mener vi er nødvendigt, hvis vi skal give medlemerne et reelt beslutningsgrundlag. ØE er nu blevet en del af AURA energi og vi håber p.t., at der sker noget til efteråret. En evt. aftale vil ikke betyde nogen form for ulemper for de beboere, der allerede har en aftale med Waoo om levering af internet og/eller kabel-tv. Alle (nuværende som kommende kunder) vil få andel i den mængderabat, som Østjysk Energi vil kunne tilbyde foreningen. Se evt. mere om Waoo her:

5 V æ n g e r n e Beplantningsgrænse min. 4,5 m 0,75 m min. 2,5 m Privat grund Fortorv Kørebane Fortorv Privat vejskel vejskel grund Klipning af hække og træer ved veje og stier Grundejerforeningen har fra Aarhus Kommune fået besked om at sørge for, at områdets træer og hække af hensyn til den frie passage beskæres og klippes. Vi gør opmærksom på, at det er den enkelte grundejer der selv er ansvarlig herfor, og at hegn/hæk eller anden beplantning ud sti eller vej ikke må overskride skel - reglen er også gældende ved brandstier og vendepladser. Mvh. Bestyrelsen. Vis hensyn og følg reglerne:»hække og anden beplantning skal være klippet ind i flugt med skel mod vej eller sti og således, at grenene ikke dækker for gadelys og vejskilte. Grundejene ved vejkryds skal være særligt opmærksomme på beplantning på hjørner, som eventuelt skal beskæres i henhold til oversigtsdeklarationen. Udhængende grene skal studses eller beplantningen skal holdes opstammet, således at der holdes en fri højde over vejen på mindst 4,50 m over fortove og rabatter dog 2,50 m.«kilde: Aarhus Kommune. Reglerne om vedligeholdelse af beplantning (og hegn) langs veje findes i lov om offentlige veje ( 103, stk. 2), i lov om private fællesveje ( 47) og i lov om hegn ( 11, stk. 1).

6 6 V æ n g e r n e Flere nye fliser Arbejdet med udskiftning af fliser på foreningens fortorve fortsætter her i 2014 senest på strækningen fra Skovgårdsvænget , som ses på billedet her over. På generalforsamlingen blev der sat flere penge af af i budgettet til vedligeholdelse.

7 V æ n g e r n e Få rådgivning hos mig Mandag-torsdag 8-18 Fredag 8-16 Rasmus Pladsbjerg Viby/Tranbjerg afdeling Skanderborgvej Viby J Åbningstider for multibanen: Hverdage samt søndag til kl. 21. Lørdag til kl. 18. Vis hensyn til de nærmeste naboer. Brug af multibanen sker desuden på eget ansvar! Og pas nu lidt på den og brug affaldsbeholderne!

8 8 V æ n g e r n e Generalforsamlingen 2014 redaktionelt referat ved Jørgen Dahlgaard (referent) Det har været et begivenhedsrigt år i grundejerforeningen, hvilket da også satte sit præg på generalforsamlingen. Dirigenten Peter Sørensen kom på hårdt arbejde sammen med de 32 fremmødte grundejere. Formanden Walter Wiedenhofer redegjorde i sin beretning for det store arbejde med udskiftningen af fortorvsfliser m.m. i forbindelse med Waoos etablering af fibernet i Skovgårdsvænget samt den nordlige del af Jegstrupvænget:»Bestyrelsen har udarbejdet en priori teringsliste over området med hensyn til vedligholdelse og vi ved nu, hvilke fortorve og stier, som trænger hårdest til omlægning og fornyelse af fliser m.m. Vi vil derfor gerne bruge flere penge på vedligeholdelse de næste år, hvilket bestyrelsens forslag til budget da også afspejler.«beretningen blev godkendt uden de store sværdslag. Beretningen kan ses i Vængeblad nr Forslag, Regnskab og Budget Under disse punkter var forforsamlingen noget mere spørgelysten, vågen og kritisk. En enkelt trykfejl i Vængebladet vedr. posten hensættelse til jubilæum i 2013 blev afdækket. Der står 0,- kr., men der skulle stå ,- kr.! Kasserer Kurt Hansted fik som vanligt en del spørgsmål under præsentationen og den årvågne forsamling fandt da også en enkelt slåfejl her. Men det var Jens Dambo, der for alvor satte bestyrelsen under pres med spørgsmålene:»hvad koster en omgang ny asfalt til foreningens veje? Har vi penge nok, når vejene skal have et nyt slidlag?«desværre havde bestyrelsen ikke en aktuel pris og efter en kort debat lovede bestyrelsen at få lavet en aktuel beregning på en omgang ny asfalt til foreningens veje. Efter godkendelse af regnskabet og da der ikke var indkommet nogle egentlige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, kunne man foralvor tage fat på drøftelsen af budgettet.

9 V æ n g e r n e ,- kr. til nedlæggelse af vandhanen med stikledning ved multibanen vakte debat. Vi bruger den ikke og skal alligevel betale fastafgift og minimumsforbrug. Coco ville gerne bruge vandet til slukningen af Skt. Hansbålet. Det vil dog kræve en meget lang vandslange. Forsamlingen var i midlertidig ikke enig og godkendte budgettet. Vandhanen bliver således nedlagt. På vejfondens budget havde bestyrelsen fordoblet beløbet til vedligeholdelse, da man gerne vil fortsætte udskiftningen af fortorvsfliser m.m. Det gav for alvor anledning til debat og det endte med en skriftlig afstemning! Der var imidlertid et stort flertal for at bruge flere på vedligeholdelsen (54 for og 8 imod). Og budgettet blev således vedtaget sammen med et uændret kontingent på 1200,- kr. (årligt) ligesom brugen af revisorfirmaet PwC blev godkendt. Valg til bestyrelsen Walter Wiedenhofer blev genvalgt uden modkandidat. Han er valgt for 2 år. Valg til bestyrelsen for 2 år: Steffen Guldmand blev nyvalgt, mens der var genvalg til Giuseppe Coco og Jørgen Dahlgaard. (Jan Smidstrup havde trukket sit kandidatur). Valg til bestyrelsen for 1 år: Johnny Stewen blev nyvalgt og Lisbeth Wiedenhofer blev genvalgt. Her var der skriftlig afstemning. Valg til suppleant for 1 år: Kim Nielsen (1. suppleant) og Peter Sørensen (2. suppleant). Under punktet eventuelt orienterede kurt Hansted om muligheden for en foreningsaftale med Waoo i området. Foreningsaftalen kan give en betydelig rabat på Internet og TV via fiber. Både nuværende og nye kunder kan komme ind under foreningsaftalen. Vi har dog ikke fået nogle priser fra Waoo endnu. En foreslog at få en konsulent ud fra Waoo til at forklare det tekniske især mht. TV. Mange tror desværre at de skal have helt nyt udstyr over det hele, hvis de skifter til Waoo. Bestyrelsen arbejder videre med det. Tilslut fulgte en debat om pakering i området. Forbavsende mange holder med hujlene på fortorvet, selvom det ikke er tilladt. Folk burde kende lovgivningen. Der var kritik af formandens påtale af en uheldig parkering. Bestyrelsen undersøger mulighederne for evt. ekstra information og skiltning. NB: Du kan se det fulde referat på (fire A4-sider).

10 10 V æ n g e r n e Blå Spejder Vis hensyn med lorten! Kære hundeejer: Vis hensyn og ryd op efter dit dyr: Hav altid en pose eller tre med til opsamling af lorten ;-) I det grønne fællesareal findes der desuden 2 hundetoiletter, som med fordel kan bruges ligesom vi har mange affaldsbeholdere, hvor man kan smide de fyldte poser. Så kan vi alle glæde os over din dejlige hund. Det er trist at børnene nogle steder ikke kan lege på græsset uden at blive indsmurt i det brune stads øv.

11 V æ n g e r n e Ikke GF Vængernes bord Der er et større areal mellem Orholt Alle og Skovgårdsvænget, hvor græsset kun meget sjældent bliver slået. Bestyrelsen bliver ofte spurgt om hvorfor. Arealet ejes desværre af et ejendomsselskab, som ikke prioriterer græsslåning til stor gene for de nærmeste naboer. Bestyrelsen har dog før rettet henvendelse til selskabet og det er da også lykkedes få græsset klippet indimellem.

12 12 V æ n g e r n e Denne bil er parkeret hensynsløst og ulovligt. Fx kan en barnevogn ikke komme forbi på fortorvet og fliserne bliver trykket og knækker evt. Ingen hjul på fortorvet! Regler for parkering Pas nu på vores nye fliser. Ingen parkering med hjul på fortorvet, tak! Det er fortsat ikke tilladt at parkere med hjulene på fortorvet i bymæssig bebyggelse i Aarhus Kommune. Ny bekendtgørelse om standsning og parkering i Aarhus pr. 3/ uddrag: 1. Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame eller overnatning. 2. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne med videre) må ikke parkeres i mere end 12 timer. Stk. 3. Påhængskøretøjer, herunder sættevogne, med tilladt totalvægt over 750 kilo må ikke parkeres inden for tættere bebygget område... (som Tranbjerg), i weekenden og på helligdage og må heller ikke parkeres på hverdage i tidsrummet klokken til 06.00, medmindre andet er bestemt ved afmærkning. Stk. 4. Køretøjer med tilladt totalvægt over kilo (lastbiler, varebiler, busser m.v.) må ikke parkeres inden for tættere bebygget område... (som Tranbjerg), i weekenden og på helligdage og må heller ikke parkeres på hverdage i tidsrummet klokken til 06.00, medmindre andet er bestemt ved afmærkning. Se evt. mere her:

13 V æ n g e r n e Boligsalg i Tranbjerg? 13 Så er det home du skal have fat i Kilde: boligsiden.dk den , villa, postnr.: 8310 Ifølge boligsiden.dk har home i Tranbjerg den korteste salgstid blandt de tre bedst sælgende ejendomsmæglerforretninger i området. Kort sagt; home er byens hurtigste top tre mægler set over de seneste 12 måneder i Skal vi også sælge din - og gerne lidt hurtigt? Ring til Henrik på telefon eller scan QR-koden - og kom videre. Henrik Vesti Gottschalck Salg & vurdering TRANBJERG / SOLBJERG Ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg facebook.com/hometranbjerg Tlf home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

14 14 V æ n g e r n e Vængernes serviceside Affald AffaldVarme Aarhus: Kundeservice Affald: Tlf.: Selvbetjening: affald Genbrugsstation (nærmeste): Birkegårdsvej 8, 8361 Hasselager Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7-18, Lørdag - søndag, kl EL og fibernet: AURA Energi, tlf.: eller Østjysk Energi, tlf.: El-kundeservice: , Fibernet: Ved strømsvigt uden for normal åbningstid: Vagthavende på tlf.: Fjernvarme: Tranbjerg Varmeværk: Tlf. kontor: , Tlf.: driftsvagt: Gadelys Man kan melde fejl i gadebelysningen via denne webside hos Energimidt: Kundecenter Gadelys fejlmelding eller på tlf.: Huller i kommunens veje? Du kan melde huller i vejen, skæve fortorvs fliser m.m. på denne webside: eller på eller på telefon: Nb: De mindste veje i området vedligeholdes dog af grundejerforeningen. KabelTV Yousee: yousee.dk, Tlf.: Vand og spildevand: Aarhus Vand A/S: tlf Kundeservice: tlf ,

15 Jesper H. Andersen Indehaver danbolig Andersen & Partnere V æ n g e r n e Skal du have solgt din bolig i 2014? Kontakt danbolig Andersen & Partnere på tlf og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. danbolig Andersen & Partnere Statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE Viby Torv Viby Torv tlf

16 16 V æ n g e r n e Skal du holde fest? Grundejerforeningen har et telt samt flere borde og stole m.m., som kan lejes af foreningens medlemmer til brug i området. Beskrivelse af teltet kan ses på hjemmesiden: Prisliste: Leje af borde pr. stk. 5,00 kr. Leje af stole pr. stk. 2,50 - Leje af borde-bænke-sæt 25,00 - Leje af grill 100,00 - Leje af telt u. borde og stole 800,00 - Leje af lyskæde 50,00 - Leje af popkornsmaskine 100,00 - Leje af fadsølsanlæg 300,00 - Der betales et mindre depositum for de ting, som man lejer. Beløbene fremgår af bestillingssiden. - Lejen samt depositum betales forud ved indbetaling på foreningens konto reg.nr.: 1936 kontonr.: senest 7 dage før. Depositum tilbagebetales ved aflevering af lånte effekter i rengjort stand. Modtageren (grundejerforeningen) af de udlånte effekter afgør alene om tingene er i orden. Kontakt Steffen Guldmand pr. eller telefon for reservation, inden du bestiller via hjemmesiden: vaengerne.dk/udlaan-og-leje/ Ny kontaktperson vedr. udlån og udlejning: Steffen Guldmand Tlf.:

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG 3 Formanden har ordet 4 Foreningen i tørre tal 7 Ny redaktør 8 Fugleværnsfonden 16 Faste informationer 21 Succes på Facebook 23 Varslingssystemet 30 Administration/bestyrelsen 2 DJURSLAND

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere