Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet"

Transkript

1 NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste indikatorer for 4. kvartal 211. Dernæst redegøres der for de senere års økonomiske udvikling. Herefter præsenteres nøgletal for gods- og persontransport over en længere periode fordelt efter transport via vej, jernbane, hav og luft. 1. Indikatorer ved 4. kvartal 211 Fra 1. kvartal 211 til 4. kvartal 211 faldt kursen på OMXC2-indekset samt på de største virksomheder i transportsektoren. Det samlede transportarbejde med danske lastbiler steg fra 1. kvartal 211 til 2. kvartal 211, men faldt frem til 3. kvartal 211 tilbage på samme niveau som i 1. kvartal 211. Udsvingene skyldes ændringer i nationalt transportarbejde. I 211 var der vækst i antallet af lastbiler på Storebælt og Øresund, således var der i alle kvartaler i 211 flere lastbiler ift. tilsvarende kvartaler i 21. Kapacitetsudnyttelsen i danske lastbiler var i 3. kvartal 211 ca. 6 pct. hvilket var det samme som i 3. kvartal 21. Igennem 21 og frem til 2. kvartal 211 har antallet af vognmandsvirksomheder været stabilt. Bestanden af godskøretøjer faldt en smule fra 21 til 211, således var bestanden af godskøretøjer per 1. januar 211 ca. 13. sættevognstrækkere, ca. 35. sættevogne og ca. 13. lastbiler. Antallet af nyregistrerede godskøretøjer har været forholdsvis uændret i de tre første kvartaler i 211. Antallet af nyregistrerede personbiler har været stigende frem til 2. kvartal 211, men faldt fra 2. kvartal 211 til 3. kvartal 211. Antallet af nyregistrerede personbiler var i 3. kvartal 211 på samme niveau som i 1. kvartal 28. Trafikvæksten på landsbasis, målt ved sammenligning af kvartaler på tværs af år, steg i første og andet kvartal i 211, imens trafikken faldt en smule i 3. kvartal 211. Udviklingen i trafikvæksten i 3. kvartal 211 efter område viser, at der

2 var en stigning trafikmængden i Storkøbenhavn og i de tre største provinsbyer, imens trafikken på motorvej og i landområder faldt. Side 2/14 Udviklingen i godstransport via bane viser stigning fra 1. kvartal 211 og frem til 3. kvartal 211. Mængden af godstransporteret via jernbane var i 2. kvartal 211 på det højeste niveau siden 1. kvartal 28. I de tre første kvartaler i 211 var der stigninger i persontransport via jernbane, idet der både var stigninger i antallet af passagerer og antal personkm. Hermed ser det ud til, at der i 211 samlet set var både flere passagerer og et højere antal personkm. end i 21. Godsmængderne transporteret via hav var igennem 211 forholdsvis uændret målt i tons. Antallet af containere var stigende, imens antallet af RO-RO-enheder var uændret. Udviklingen i antallet af personbiler på de danske færger var i 211 fortsat faldene både på indenrigs - og udenrigs ruter. I de tre største lufthavne var der i 3. kvartal 211 stigninger i antallet af rejsende. Københavns Lufthavn havde den højeste vækst med 2,8 pct. flere rejsende ift. samme kvartal i Den samlede økonomiske udvikling i transportsektoren Nedenstående figur 2.1 viser aktiekursudviklingen i transportsektoren repræsenteret ved aktiekursindeks for tre af de førende danske virksomheder i branchen, AP Møller (A- og B-aktier), D/S Norden og DSV A/S samt udviklingen i det overordnede OMXC2-indeks. I figur 2.1 aflæses finanskrisens begyndelse i 3. kvartal 28 tydeligt, idet der observeres store fald i både OMXC2-indekset og i transportsektoren. Figur 2.1: Indeks over aktiekursudviklingen (1. kvartal 28 = indeks 1) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 211 Indeks OMXC2 Indeks AP Møller A Indeks AP Møller B Indeks DSV Indeks D/S Norden Kilde: NASDAQ OMX Group

3 Siden 1. kvartal 29 og frem til 2. kvartal 211 har både OMXC2-indekset og aktiekursudviklingen i transportsektoren stabiliseret sig, med undtagelse af D/S Norden. Efter en faldende tendens i samtlige indeks fra 2. kvartal 211 til 3. kvartal er der fra begyndelsen af 4. kvartal 211 igen tegn på stigninger. Side 3/14 Den økonomiske recession kan ligeledes aflæses i form af faldende produktion i den samlede økonomi og i transportsektoren i 28 og 29, jf. figur 2.2. Figur 2.2: Realvækst i produktionen i den samlede økonomi og i transportsektoren i faste 2-priser 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% Transportsektoren Den samlede økonomi I 21 var der igen vækst i produktionen i den samlede økonomi og i transportsektoren på hhv. 1 pct. og 6 pct.

4 3. Status på transport via vej I dette afsnit redegøres der for nøgletal for vejnettet med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via vej. Side 4/14 Transportarbejde med danske lastbiler Transportarbejdet med danske lastbiler har været ramt af den økonomiske recession, hvilket fra 1. kvartal 28 og frem til 1. kvartal 21 har betydet fald i det samlede transportarbejde. Siden 1. kvartal 21 er faldet i transportarbejdet dog blevet afløst af en svag fremgang, der er båret frem af stigninger i nationalt transportarbejde. Modsat gælder for internationalt transportarbejde, hvor udviklingen er stagneret. Fra 2. kvartal 211 til 3. kvartal 211 har der været et fald i nationalt transportarbejde. Det samlede transportarbejde var i 3. kvartal 211 på samme niveau som i 3. kvartal i 21. Figur 3.1: Udviklingen i transportarbejdet med danske lastbiler 1. tonkm kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Nationalt transportarbejde Internationalt transportarbejde Transport arbejde i alt

5 Stigning i antal lastbiler på de store danske broer i 211 Den faldende mængde transportarbejde kommer ligeledes til udtryk ved et fald i antallet af lastbiler på de store danske broer fra 28 og frem til 21. I 211 er der dog igen vækst i antallet af lastbiler på Storebælt og Øresund, således var der i alle kvartaler i 211 flere lastbiler ift. tilsvarende kvartaler i 21 (Øresundsbroens 4. kvartal 211 er ikke opgjort i skrivende stund). Figur 3.2: Antal lastbiler på de store broer Storebælt Øresund Side 5/ kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Kilde: Storebælt.dk og oresundsbroen.com Lastbiler ind og ud af Danmark Der har i 2. kvartal og 4. kvartal i 21 ift. tilsvarende i 29 været vækst i antallet af lastbiler ind og ud af Danmark. Ved 2. kvartal og 4. kvartal 21 kørte der hhv. 9 pct. og 6 pct. flere lastbiler ind og ud af Danmark ift. tilsvarende kvartaler i 29. Tabel 3.1 Vækst i antallet af lastbiler ind og ud af Danmark ift. samme kvartal året før, i procent. 4. kvartal kv artal kvartal Grænseforbindelse Landegrænse Øresund Gedser-Rostock, Rødby- Puttgarden Kattegat/Skagerrak Andet I alt Kilde: ITD.dk

6 Høj kapacitetsudnyttelse i de danske lastbiler Figur 3.3 nedenfor viser, at de danske lastbiler i 3. kvartal 211 havde en kapacitetsudnyttelse på 6 pct, hvilket er det samme niveau som i 3. kvartal 21. Side 6/14 Figur 3.3: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport (pct. af lasteevnen (ton) kørsel med læs i alt) kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Kilde: Danmarks Statstik Stabil udvikling i antal vognmandsvirksomheder Igennem 21 og frem til 2. kvartal 211 har antallet af vognmandsvirksomheder været stabilt. I 2. kvartal 211 var der virksomheder, hvilket er 15 virksomheder mindre ift. samme kvartal i 21. Antallet af tilladelser er faldet med ca. 1.3 siden 3. kvartal 21, og i 2. kvartal 211 var der tilladelser. Det gennemsnitlige antal tilladelser per virksomhed i 2. kvartal 211 var dermed 6,7. Figur 3.4: Antal vognmandsvirksomheder og tilladelser Virksomheder Tilladelser 1. kvt kvt kvt kvt. 21 Antal virksomheder 1. kvt kvt. 211 Antal tilladelser (højre akse) Kilde: Trafikstyrelsen Årsager til ophør af vognmandsvirksomheder Fra figur 3.5 fremgår det, at 21 var endnu et år, hvor mange virksomheder har været nødsaget til at dreje nøglen om. Niveauet i 29 og 21 ligger stadig højt over niveauet før finanskrisens start. Sammenlignet med årene før 29 er der sket mere end en fordobling i antallet af virksomheder, som er ophørt.

7 Fra 29 til 21 har der dog været et lille fald i antallet af ophørte vognmandsvirksomheder. Helt konkret måtte 142 vognmandsvirksomheder lukke i 21 mod 168 i 29. Side 7/14 Figur 3.5: Årsager til ophør af vognmandsvirksomheder Tvangsopløsning Gæld til det offentlige Manglende egenkapital Betalingsstandsning Konkurs Kilde: Trafikstyrelsen Den væsentligste årsag til ophør i 21 var, som i de øvrige år, konkursbegæring. I 21 blev 15 virksomheder erklæret konkurs, hvilket er knapt 19 pct. færre end i 29. Færre virksomheder er ligeledes gået i betalingsstandsning i 21 end i 29, hhv. 8 virksomheder i 21 mod 14 virksomheder i 29. Bestanden af godskøretøjer er svagt faldende Bestanden af køretøjer har igennem de seneste år været svagt faldende, hvilket fremgår af figur 3.6. Fra 21 til 211 faldt bestanden af lastbiler med ca. 5 pct., sættevognstrækkere med 2 pct. og sættevogne med ca. 3 pct. Figur 3.6: Bestand af godskøretøjer pr. 1. januar Lastbiler Sættevognstrækkere Sættevogne Kilde: Danmarks Statstik Udviklingen i nyregistrerede køretøjer I figur 3.7 fremgår det, at antallet af nyregistrerede varebiler, lastbiler, sættevogne og sættevognstrækkere er faldet fra 1. kvartal 28 til 1. kvartal 21. Mens der siden 1. kvartal 21 og frem til 3. kvartal 211 igen har været en stigende tendens i antallet af nyregistrerede varebiler, sættevogne og sættevogn-

8 strækkere. Antallet af nyregistrerede godskøretøjer ligger dog fortsat et stykke under niveauet i 1. kvartal 28. Side 8/14 Figur 3.7: Nyregistrerede motorkøretøjer efter køretøjtype og periode (1. kvartal 28 = indeks 1) kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Personbiler Varebiler Lastbiler Sættevognstrækkere Sættevogne Nedenfor følger gennemgang af nøgletal for persontransport via vej. Mindre fald i antallet af nyregistrerede personbiler Af ovenstående figur 3.7 fremgår det, at antallet af nyregistrerede personbiler faldt fra 1. kvartal 28 til 1. kvartal 29, men at der fra 1. kvartal 29 til 3. kvartal 211 igen har været vækst, så antallet af nyregistrerede personbiler fortsat er på samme niveau som i 1. kvartal 28. Vækst i biltrafikken Tabel 3.2 viser, at der i de to første kvartaler i 211 ift. tilsvarende kvartaler i 21 har været vækst i biltrafikken, imens der i 3. kvartal 211 ift. 3 kvartal 21 har været en mindre fald på,7 pct. Tabel 3. 2: Biltrafikkens udvikling pr. kvartal i hele landet ift. samme periode året inden, i procent. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 28 1,3 2-1, ,1-2,1 -,6-2,1 21-4,4 -,4,5-1, ,1,3 -,7 Kilde: Vejdirektoratet Tabel 3.3 giver et mere detaljeret og regionalt overblik over biltrafikkens udvikling. I Storkøbenhavn har der i 3. kvartal 211 været en stigning på 2,4 pct. i biltrafikken, imens der i de tre øvrige større byer har været en stigning på,4 pct. På motorveje, i landområder og i de mindre byer har der alle steder været fald i biltrafikken.

9 Tabel 3.3: Biltrafikkens udvikling pr. kvartal fordelt på land og by ift. samme periode året før, i procent. Side 9/14 4. kv t kv t kv t kv t. 211 Motorvej -1,3 3,3 -,1 -,3 Landom råder 1,3 3,2,3-1 By er indb. 2,5 2,5 -,1 -,2 Ålborg, Odense og Århus 2,3 2,3 -,3,4 Storkøbenhavn 3,2,7 2,4 By er i alt -,4 2,7,1,7 Kilde: Vejdirektoratet

10 4. Status på transport via jernbane I dette afsnit redegøres der for nøgletal for jernbanenettet med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via jernbane. Side 1/14 Stigning godstransport på de danske jernbaner i 211 Fra 1. kvartal 28 til 1. kvartal 29 faldt mængden af gods transporteret via bane. Siden 1. kvartal 29 er udviklingen dog vendt, og der har frem til 3. kvartal 211 været en stigning. Således blev der i 3. kvartal 211 transporteret 645 mio. tonkm. ad jernbane. Figur 4.1: Godstransport med jernbane i mio. tonkm kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Vækst i passagertal og i det årlige antal kørte personkilometer Figur 4.2 nedenfor viser, at der fra 28 til 21 har været en stigning i det årlige passagertal. Denne udvikling ser ud til at forsætte, idet der i de tre første kvartaler i 211 har været flere passagerer sammenlignet med de samme kvartaler i 21. Figur 4.2: Antal passagerer på det danske jernbanenet (i tusinde) 1. passagerer passagerer 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årlige antal tusinde passagerer (højre akse)

11 Figur 4.3 viser, at der efter fald i antal kørte personkilometer fra 28 til 29, i 21 og 211 igen er fremgang i mængden af kørte personkilometer. Side 11/14 Figur 4.3: Antal kørte personkilometer (mio. km.) kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årligt antal mio. personkm (højre akse) Kilde: Danmarks statistik Hermed ser det ud til, at den samlede udvikling for persontransport via jernbane i 211 er for opadgående både målt ved antal passagerer og kørte personkm.

12 5. Status på transport via hav I dette afsnit redegøres der for nøgletal for havne- og container- og færgetransport med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via hav. Side 12/14 De store havne er fortsat ramt af den økonomiske recession Figur 5.4 viser, at godsomsætningen i de store danske havne fra 1. kvartal 28 frem til 3. kvartal 29 er faldet og nu er stagnerende. Godsmængden i de større danske havne var i 3. kvartal 211 på samme niveau som i 3. kvartal året inden. Figur 5.1: Godsomsætning i de større danske havne ton kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Kilde: Danmarks statistik Fremgang i omsætningen af antal containere i 211 Figur 5.2 viser, at der fra 1. kvartal 28 til 1. kvartal 29 forekom fald i omsætningen af containere i de danske havne. Men siden 1. kvartal 29 og frem til 3. kvartal 211 har der været en stigning i antallet af containere. Omsætningen af RO-RO-enheder er forholdsvis uændret i hele perioden. Figur 5.2: Omsætning af container- og RO-RO-enheder i større danske havne antal RO-RO-enheder Containere 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Anm. Antallet af Ro-Ro enheder omfatter enheder fra fragtskibe. Antallet fra færger er ikke medtaget.

13 Fald i passagertallene på de danske færger Af figur 5.3 nedenfor fremgår det, at der fra 27 til 21 har været fald i antallet af personbiler på både indenrigs og udenrigs ruterne på hhv. 1 og 11 pct. Side 13/14 Figur 5.3: Udviklingen i antallet af personbiler på indenrigs- og udenrigsfærgeruter (indeks 1= 27) Indenrigs Udenrigs

14 6. Status på transport via luft I dette afsnit redegøres der for nøgletal for lufthavnene med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via luft. Side 14/14 Fald i godstransport via luft Lufthavnene har også mærket den økonomiske krise i form af fald i godstransporten. I figur 6.1 ses det, at godstransporten via luft steg markant fra 25 frem til 28. Men fra 28 til 21 er godstransport via luft faldet med ca. 5 tusinde ton svarende til et fald på ca. 25 pct. Mængden af gods transporteret i 21 er dog stadig over 25-niveauet. Figur 6.1: Godstransport med luftfart. Antal ton betjent i danske lufthavne ton Passagertransporten i vækst I tabel 6.1 fremgår det, at passagertransporten har været i vækst i 211. Især i 2. kvartal 211 var der i forhold til 2. kvartal 21 høj vækst i antallet af passagerer i både København, Billund og Aalborg. Ligeledes var der vækst i alle tre lufthavne i 3. kvartal 211 sammenlignet med samme kvartal året før. Tabel 6.1: Vækst i passagertal i de store danske lufthavne ift. samme periode året før, i procent. 3. kv t. 29 København -7,2,3 12,4,8 12,2 11,9 3,2 13,8 2,8 Billund -11,1, 11,2 7,8 18,4 8,2-1,2 17,6 2,3 Aalborg 1,8 28,8 38,5 13, 19,5 7,2 2, 7,9 1,1 Kilde: Da n m a r ks Sta tistik 4. kv t kv t kv t kv t kv t kv t kv t k v t. 211

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. 29. oktober 212 21-3373 Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for 213 på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, første kvartal 215 I nyhedsbrevet er samlet 12 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018

Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018 Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD PADBORG FDE Center Padborg Lyren 1 6330 Padborg ITD KØBENHAVN

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr. 3 217 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER

BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER JUNI 213 TRANSPORTMINISTERIET BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk JUNI 213 TRANSPORTMINISTERIET

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Konkursanalyse Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018

Konkursanalyse Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018 Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018 1.921 virksomheder gik konkurs i andet kvartal af 2018. Det er en stigning på 49 procent sammenlignet med andet kvartal 2017. Det samlede antal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg nr. 3 2014 Temperaturen på Aalborg Temperaturmåling Hvordan står det til i Aalborg? Beskæftigelse 1,7% færre fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende.

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 13. juni 2012 2012-732 Udfordringer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2017K1 2017K3 2018K1 NØGLETAL UGE 27 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

Førtidspension analyse af udvikling og udfordring

Førtidspension analyse af udvikling og udfordring Til Kopi til Fra Sagsnr. Beskæftigelsesudvalget Familie- og Socialudvalget, FL og Borgmesterens Forvaltning Økonomi- og It-afdelingen Indtast sagsnr. Økonomiafsnittet FB Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

4% flere nye CVR-numre i 3. kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal året før

4% flere nye CVR-numre i 3. kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal året før Temperaturen på Aalborg Nye virksomheder 4% flere nye CVR-numre i 3. kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal året før Iværksættere i rådgivning 80% flere iværksættere i rådgivning i 3. kvartal 2014

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Pænt omsætningsniveau i engros

Pænt omsætningsniveau i engros Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER 20 Pænt omsætningsniveau i engros Omsætningen inden for engroshandlen i årets syv første måneder er 4,3 pct. højere set ift. samme periode sidste

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Regionens beskæftigelse stiger og ledigheden falder. Omsætningen udvikler sig knap så positivt som tidligere, men

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2018 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med cirka.00 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere eller

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Befolkning Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn nr. 3 2015 Befolkning Flere indbyggere

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017 Konkursanalyse 217 Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 217 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 216, faldt konkurstallet med 33 procent fra første kvartal 216 til 217. Konkurstallet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 1 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Nøgletal for Transport 2005 er også tilgængelig på Danmarks Statistiks (www.dst.dk) og Transport- og Energiministeriets (www.trm.dk) hjemmesider.

Nøgletal for Transport 2005 er også tilgængelig på Danmarks Statistiks (www.dst.dk) og Transport- og Energiministeriets (www.trm.dk) hjemmesider. Forord I samarbejde med Transport- og Energiministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2005. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet siden 1998. Formålet med publikationen er at

Læs mere

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351 Transport Transport 1. Vejtransport Figur 1 Vejnettet Der var 71.951 km offentlig vej i Danmark pr. 1. januar 2003, hvoraf 84 pct. var kommuneveje. Længden af det offentlige vejnet er steget med næsten

Læs mere

Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere

Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere NØGLETAL UGE 45 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge var kort og godt positiv for dansk økonomi. Danmarks

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Præsentation af analysen C25 by Numbers. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. PwC C25+ Regnskabspriserne 2018

Præsentation af analysen C25 by Numbers. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. PwC C25+ Regnskabspriserne 2018 Præsentation af analysen C25 by Numbers Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC PwC C25+ Regnskabspriserne 2018 PwC s analyse C25 by Numbers PwC har for sjette år i træk analyseret udviklingen

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Færre nye virksomheder Nye

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Øget risiko for global recession

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Øget risiko for global recession NØGLETAL UGE 33 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Øget risiko for global recession Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge fik vi fremragende tal for udviklingen i dansk økonomi, der viste vækst på hele

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr. 1 2017 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 3 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere