Solskinsdage i Marstal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solskinsdage i Marstal"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Solskinsdage i Marstal Nyhedsbrev nr Oktober

2 FORMANDENS KLUMME Formanden har det godt Efter en næsten overstået sæson hvor vores skib har sejlet som aldrig før føler jeg at det er på sin plads at sige tak til alle dem som bidrog til at alle sejladser forløb helt som planlagt. Det har været en sæson hvor bemandingen ikke har voldt de store problemer, idet langt de fleste har meldt sig selv når de fandt at de kunne afse nogle dage til sejlads. Der er heldigvis kommet en del nye på de fleste poster og det mest glædelige er vel at der er en del unge studerende som tager en tørn specielt i sommerferie perioden. I skrivende stund har vi færdiggjort rejse nr. 31 til Musholm samt 2 rejser med korn fra Hjarnø til Kolding. Tidligere på sæsonen havde vi en rejse fra Næstved til Valdemar slot. En tur til Øresund er det også blevet til med en konfirmation i lastrummet og 3 sejlture med gæster på Øresund. Et helt specielt arrangement var skibets medvirken i den sidste nye Far til Fire film, hvor Caroline aktivt deltager som transport skib, fra Australien til Svendborg, for Onkel Anders`s tvilling bror og hans ko. De skulle deltage i en malkekonkurrence på Roskilde Dyrskue. Den flotte malkeko blev lastet og losset 4 gange før billederne var i kassen. Imellem turene i luften blev koen badet i shampoo/vand af et par søde unge piger. Af 1. dags ture har vi som vanlig haft en eller 2 ture hver weekend hvoraf blot skal nævnes turen til Skarø hvor Caroline dannede base for koret. Nogle rigtig hyggelige og gode dage. Helt uden uheld har vi dog ikke klaret os igennem året idet vi i farvandet ud for Årø havde en mindre berøring af skonnerten Havet, og senere på sæsonen påsejlede Caroline en bøje i Højestene løbet. Ingen af disse hændelser medførte alvorlige skader, men vi afventer foreløbig spændt forsikrings selskabernes opgørelse af disse sager. Dokning. I slutningen af februar dokkede Caroline ind ved Ring Andersen for en 5 års klasning. Vi var specielt spændt på om tykkelses målingen af skibet ville åbenbare alvorlige tæringer, dette var dog ikke tilfældet bortset fra noget udskiftning af stål i underste forpeak, et par plade udskiftninger på dæk var der ingen alvorlige stålskader. Indtrykningen udfor kabyssen blev målt op og klassen konstaterede at spanterne ikke have sluppet stålsiden så bulen er nu blevet skrevet ind i skibets papirer som værende permanent uden tab af skrogstyrke. Vi måtte dog udskifte halvdelen af vo ankerkæde på grund af tæring og skibets ror blev nedtaget og overhalet ved Petersen og Sørensen. Selv om kravene fra klassen ikke var så store som frygtet så blev udgiften alligevel på godt kroner. Økonomi Klasseudgiften har medført et driftstab første halvår på Kr Vores likviditet har dog til stadighed været positiv og vi forventer at driftstabet bliver godt og vel dækket ind af driften i 3. kvartal. I skrivende stund viser driftskontoen en beholdning på kr Foreningskontoen kr Det skal her nævnes at vi igen i år er blevet betænkt med Kr fra Ragnhild Bruhns Familiefond. Andre tiltag Som skrevet i sidste nyhedsbrev har Caroline Foreningen i samarbejde med Maritimt Centers Venner fortsat malings vedligeholdet af Maritimt Pakhus. Arbejdet er i skrivende stund færdigt når ses bort fra gavlen som ikke kan angribes nu grundet den opstillede film kulisse fra Far til Fire filmen. Malerholdets 5-6 medlemmer skal have stor tak for opbakningen hver onsdag. Også en tak til dem som hver onsdag har sørget for et veldækket frokostbord. Medlemmer Medlemstallet er rimeligt konstant omkring 600. Nogle går og andre kommer til. Desværre glemmer mange at betale kontingent. Den manglende indbetaling beløber sig til lige omkring Kr Vi vil lægge en reminder i bladet til dem som vi har stående som skyldnere, der kan dog have indsneget sig fejl idet vi midt på året overgik til et nyt konterings system, så hvis du er i tvivl og for eksempel har betalt ved at gå direkte i banken uden at opgive navn så ring venligst til enten Jørgen Frederiksen eller Margrethe Andersen og forhør dig. Tak for en god sommer sæson 2013, og på gensyn til julefesten. 2 3

3 Jagten Carla af Bjørnø Som det huskes fra general forsamlingen havde Caroline Foreningen fået tilbudt en gave i form af den 91 årige sejl jagt som i flere år har været oplagt ved Ring Andersen. Peter Bramsen, bosiddende i Paris, som ejede jagten magtede ikke længere at holde den vedlige og ønskede derfor at finde nogle sejl interesserede som kvit og frit ville overtage og renovere den. Tilbuddet blev afvist af Carolines generalforsamling, hvilket ærgrede nogle få ildsjæle som straks dannede en initiativ gruppe som efter en grundig besigtigelse af skib og tilbehør blev enig med Peter om overtagelsen. Overtagelsen skete Søndag 14 juli Initiativ gruppen indkalder til stiftende generalforsamling mandag 2 september kl 19 i Maritimt Center for officielt at stifte Foreningen til Carlas bevarelse. Mit Danmark I starten af juli anløb vi på en af denne sommers mange flotte solskinsdage Marstal og bemærkede under svajningen i havnebassinet, at Nordkaperen lå inde ved skibsbroen. Caroline S blev ved anløbet af færgemolen mødt af et filmhold med snurrende kamera, Carla er bygget i Ærøskøbing og har følgende data. Længde 42 fod Bredde 15 fod Dybgang 6 fod Motor 75 HK Perkins. Carla blev bygget til Paketfart mellem Svendborg og Søby med en lasteevne på 14 ton. Renoveringen som skal foretages omfatter i første omgang reparation, maling af alt opstående på dækket og senere indretning under dæk med salon, kabys og toilet. Det er initiativ gruppens mål at Carla i 2015 deltager i sejladsen rundt Fyn. Caroline Foreningen vil gerne opfordre sine medlemmer til at støtte op om projektet, ved at komme til general forsamlingen , Jhf. og senere kom filmholdet ombord og lod kameraet køre igen. Det viste sig at være Troels Kløvedal, der var på tur rundt i udvalgte danske havne for at lave optagelser til en udsendelsesrække Mit Danmark i 6 afsnit, hvori vil indgå dansk søfartshistorie. Udsendelserne vil senere på året blive vist på den nye kanal TV 2FRI. På billedet ses Troels og hans yngste søn Asbjørn foran Caroline S. Det bliver spændende at se, hvad redigeringen levner af plads til en sekvens med vort skib, når de færdige udsendelser kommer på skærmen. Under opholdet i Marstal nød selskabet en frokost på lugen - billedet er på forsiden. Torben Tranberg Caroline aktivitet og bemanding 2013 Caroline har i 2013 været beskæftiget som aldrig før, hvilket i sig selv er et luksus problem som vi aktive glæder os over. Bemandingen i denne periode er gået rimeligt godt takket være en trofast lille skare som gang på gang stiller sig til rådighed selv om vi måske havde andre gøremål- vi føler at vi har en forpligtelse for et projekt vi er fælles om Vi kan så glæde os over at der er så mange søkyndige medlemmer som troligt støtter op om projektet, betaler deres kontingent, og soler sig lidt i Carolines succes. Må jeg ikke foreslå at i af og til også kommer ned ombord når skibet er ihavn, deltager i samværet, fatter en rusthammer, pensel eller skruenøgle og medvirker til at Caroline som i alle er lidt stolte af bliver lidt flottere. I skulle prøve. Vi klarer det alligevel men det er mest synd for jer der går glip af et fantastisk kollegialt samvær. Laksesæsonen går på hæld Se på foto, hvor store Musholm-laksene har vokset sig efter, at de har ædt sig igennem tons fiskefoder. Så megen last har Caroline i år ind til videre transporteret, da hun den 20. september afsluttede sin 31. rejse fra Lillebælt til Storebælt. Der er booket endnu minimum 5 rejser, før sæsonen er slut. I begyndelsen af oktober begynder den månedlange slagtningsproces, alt imens Caroline leverer de sidste big-bags til foderprammene ude i Storebælt. De rundt 1,5 millioner beboere i Musholms havbrug er blevet til velnærede laks, der nærmer sig en kampvægt på 2,5 kg. De skal fodres lige til det sidste. Caroline er igennem årene blevet en kendt dame i lastehavnene Haderslev og Årøsund, hvor hun altid er genstand for interesse fra folk, der gerne tager imod trosser eller blot kigger forbi for at beundre skibet og de travle søfolk. Caroline tilfører liv til ellers hensygnende små erhvervshavne og spiller som transportør en meget væsentlig rolle i den store eksportforretning, som firmaet Musholm Lax har oparbejdet. Det er ikke en tilfældighed, at Caroline år efter år har været det foretrukne skib. Vores kunde er vitalt afhængig af transportørens pålidelighed og fleksibilitet. De kriterier kan kun opfyldes med gode, kompetente og samvittighedsfulde folk bag ved og om bord i skibet. Der er store værdier i spil. En enkelt ladning repræsenterer en værdi af rundt 1,5 millioner kroner. Vi har al mulig grund til at være stolte. 4 5

4 En rundrejse til Musholm Lax Hovedparten af foreningens indtjening, der er nødvendig for at holde skibet i drift og god stand, er de senere år opnået ved sejlads med fiskefoder, hvorfor her skal beskrives en af de ca. 35 årlige ture, der gennemføres med 1-2 pr. uge i sæsonen fra ultimo marts til oktober. På dag 1 møder besætningen ind lidt over kl Der skal besætte følgende poster ombord: Skipper, styrmand, maskinmester/motormand, dæksmand, kok og tit en ekstra mand, der nogen gange er en af eleverne fra Svendborg Søfartsskole. Eleven, der ofte ikke har været til søs før, får her mulighed for at snuse til livet på en coaster. Klokken 9.00 afsejles fra Svendborg med Haderslev som mål, hvor vi efter den kønne tur ind gennem fjorden er fremme kl. ca Nogen gange sejles kun til Aarøsund, og så spares turen ind gennem fjorden, og ankomsten er derfor inden kl Et af de faste ritualer undervejs er 10-kaffen, som det er kokkens pligt af servere uopfordret. På kajen venter et antal big-bags på hver 1 tons foder, og snart herefter ankommer vognmanden med resten af partiet, så man er klar til at laste i alt ca. 125 sække, der fylder hele lastrummet. Skibet kan egentligt laste over 200 tons, men sækkenes vægtfylde gør, at der kun kan lastes 125 tons. Vognmand Ole Bang Jensen fra Haderslev parkerer sin lastvogn med bagmonteret kran ud til kanten af kajen, og i løbet af 1,5 time er lastningen overstået. Så hjælper alle ombord med at lægge lugedækslerne over og gøre skibet søklart inden afsejling dog ikke kokken, han er fritaget for at hjælpe på dækkket, men laver så til gengæld mad og klarer oprydningen i kabyssen alene. Omkring kl. 18,00 er der afsejling, med ruten lagt op gennem Lillebælt. Om sommeren bliver det først mørkt når vi når op omkring Lillebæltsbroerne, og vi oplever ofte en smuk solnedgang med marsvin svømmende tæt på skibet. Efter det er blevet mørkt går det nord om Fyn ud til farvandet ved øen Musholm. Den ligger i Storebælt i farvandet overfor Kerteminde. Mens navigatørerne skiftes til at have vagt 4 timer af gangen, sover resten af besætningen under turen motormanden er dog oppe et par gange i løbet af natten for at smøre den gamle MaK. Ankomsten til Musholm på dag 2 afhænger af årstiden, for det skal være lyst, når vi ankommer. Derfor afpasses farten på nattens sejlads hertil. Modtageren af lasten er et stort havdambrug, der opdrætter ørreder. På dambrug i Jylland sker sortering af den udklækkede fiskeyngel, så den består af 98 % hunfisk. Efter 2 år i dambruget, er fiskene vokset til ca 400 gram, hvorefter de ultimo marts måned udsættes i havdambruget i Storebælt. Her er der på 12 meters vanddybde etableret et stort dambrug med 1,0 mio fisk, samt inde bag øen et mindre dambrug med ca fisk. I perioden fra maj til november fodres fiskene efter computerstyrede systemer, da ædelysten afhænger af fiskenes størrelse og havtemperaturen. På de 6 måneder vokser fiskene fra 400 gram til 4-5 kilo, og bliver kønsmodne og sætter æg, da det jo er næsten udelukkende hunfisk! I november bliver de så indfanget og slagtet. Det vigtigste er ikke kødet men rognen! Det sælges i forretningerne som lakserogn store lyserøde fiskeæg, der pynter på enhver fiskeforret! Det koster 10 gange mere kiloet end kødet. Kødet fryses og sendes til Japan. Det er en stor spændende virksomhed, med 6 mand til at passe anlægget, og op til 100 ansatte i slagtesæsonen. Se evt mere på Vi lægger til ved 2 forankrede pramme, der indeholder fodersiloer, kran og fodringsanlæg. Nogen gange gør vind, bølger eller strøm det til en vanskelig opgave for skibsføreren, men som oftest går det uden problemer. Efter losningen, der tager 3-4 timer, afsejler man og vender tilbage til Svendborg ca. kl på dag 2. Under vejs hjem får skibet spulet dæk, og det kan godt give våde bukser til en uopmærksom slangefører. De 5-6 frivillige søfolk, der er med skibet på en rundtur, knokler med lastning og losning, og nyder som betaling fri kost og logi på turen. I tilgift hinandens selskab, der suppleres med mange gode beretninger om ungdommens oplevelser på de store have. Torben Tranberg 6 7

5 Caroline på Skarø Festival Årets Skarø Festival medførte stor aktivitet for Caroline. Vi blev anmodet om at give festival ejeren Lasse Bekker en håndsrækning ved først at bringe 400 m. terrorhegn til Skarø og derefter fragte 3000 liter øl fra Svendborg til Skarø, dette blev gjort under stort moro og med et par hyggelige frokoster ombord eller på Skarø Maritime Museum. På festivallen var Caroline koret hyret til at underholde en times tid lørdag eftermiddag og til dette arrangement fragtede Caroline ca. halvdelen af kormedlemmerne til Skarø hvorefter skibet blev brugt som base. Efter et fælles aftensmåltid på dækket drog en stor del af koret hjem i egne både medens de resterende fortsatte med hygge dels på festival pladsen dels ombord hvor vi fik konstateret at til Willys gode harminika toner kan seks par danse tango samtidig i kabyssen. En rigtig fornøjelig weekend. Festival hegnet er sejlet tilbage og rioen er tilbage på Skarø uden festival og uden købmand. 25.juli års klasning 23 juni 2013 fik Caroline efter nogle måneders klasse eftersyn udstedt nye klasse papirer for den næste 5 års periode. Veritas godkendte skroget og alle stål konstruktioner uden bemærkninger og den eneste større udskiftning var 50 % af ankerkæderne samt lidt fornyelse af spanter i underste forpeak. Bundbehandling blev foretaget af Ring Andersen medens rustbankning af hele skroget blev varetaget af den lille tapre flok - mandags holdet. Der blev udover de nødvendige klasse arbejder udført forskellige arbejde i maskinrummet blandt andet med installation af et søfilter på kølevands ledningen. Alt i alt blev doknings regningen ca. Kr juli 2013 Jhf 8 9

6 Nyanskaffelser I foråret besluttede vi at investere in en gummibåd og en lille påhængs motor. Båden skulle anvendes dels til udenbords vedligehold, dels til fortøjningshjælp og sidst også til morskab for både yngre gæster samt besætnings medlemmer der synes at en lille tur rundt i havnene kunne være fornøjelig. Så har vi brugt en del tid og kræfter på at få installeret et computer program som kan håndtere medlems kartotek på en rimelig effektiv facon. Systemet med betegnelsen C5 ser nu i skrivende stund ud til at virke tilfredsstillende og har givet en væsentlig administrativ besparelse. Så har vi på det seneste fået leveret en ny luge presenning, et overtræk til vores øl anlæg samt overtræk til påhængsmotor. Arrangementet Caroline Rock som ser ud til at blive en årlig tilbagevendende begivenhed gjorde den nødvendig at anskaffe en ny meget stor overdækning til lugen/musik tribunen. Presenningen er 15 gange 18 meter og dækker lugen i et stykke således at regnvands gennemtrængning helt undgås. Et nyt Navigations apparat, en såkaldt Esdic er også anskaffet. Nyt Køkkenbord Carolines køkkenbord har i flere år været noget medtaget efter en hårdt vejrs skade der forårsagede en stor indtrykning lige på det sted hvor køkkenbordet er anbragt. Bordet revnede og og gik fra i sammen føjningerne. En tilstand som medførte megen urenhed til irritation for madlavere. Det blev besluttet at investere i nyt, så nu har skibet fået et flot stål bord med vask udført i et stykke, rigtig flot og meget hygiejnisk. Pris Kr ,- Ny Gummibåd Det blev i foråret besluttet at investere i en gummibåd med påhængs motor, dels til almindelig underholdning, men også for at have et middel til forskellig uden bords arbejder. Hertil kommer at båden hurtigt kan søsættes som MOB båd. Der blev derfor indkøbt en 3 mands gummi båd med en 5 hestes påhængs motor som allerede har været flittig brugt af medsejlende gæster i den yngre alders klasse. Pris DK 9.000,- NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad der udkommer ultimo februar 2014 skal være Stefan i hænde senest 20. januar Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Caroline Koret - Sommeren 2013 Siden afslutningen på vinterens øve aftener har koret haft 9 arrangementer af forskellig art. Alle arrangementer har været til glæde for korets medlemmer og vi tror og håber at dette også gælder vore tilhørere. Det var en stor oplevelse at synge i Vejstrup Kirke hvor akustikken var helt i top, det var en dejlig eftermiddag med en sømands gudtjeneste krydret med et par gode foredrag. Skarø festivallen var igen i år en stor succes med mange glade mennesker og godt socialt samvær for korets medlemmer. Korets optræden på Bølgen i Svendborg Havn var også en af sommerens store oplevelser, som trak rigtig mange tilhørere ikke mindst fra lystbådene i havnen. Vi tror at underholdningen på Bølgen vil blive en årlig tilbage vendende begivenhed. Jhf Andre musiske arrangementer Det er nok vær at nævne Caroline Rock som også ser ud til at blive årlig tilbagevendende. Det er et fantastisk arrangement ikke alene for tilhørende inde på land men også for os som ombord i skibet får hele arrangementet til at glide. Carolines dæk er som skabt for sådan et arrangement og vi håber at såvel Svendborg Håndboldklub som Turist Foreningen får noget positivt ud af disse arrangementer. Caroline deltager gerne i årene fremover. Jhf Carolines Julefest Der inviteres herved til julefest for alle Caroline medlemmer Den 6. December, kl. 1700, festen holdes i Borgerforeningens Guldsal FESTPROGRAM Prisen for hele herligheden kr Velkomst Studerende ved de maritime skoler Caroline koret underholder halv pris. Stor julebuffet Pris eksklusiv drikkevarer Caroline koret igen igen Lad dette initiativ blive årets julefest i Kaffe Svendborg under mottoet. Svendborg jazzkapel spiller op til dans Godt samvær, højt humør, sang, glæde og latter. Tilmelding til Margrethe tlf ell. Guldsalen kan max. rumme 200 siddende gæster så tilmelding efter først til mølle

7 Tak til alle vores Sponsorer DELLERNE Nordic Marine Consult ApS Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond Flemming Schmidt Advokat Maritim Center Ankeret Støtteforening Firmamedlemskab Roskilde Marineforening Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Muserum Revisorfirmaet DeLoitte Svendborg Marineforening Børsen Restaurant Svendborg Søfartsskole Udgiver: Foreningen Caroline S 12 Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

Familien Laursen fra Californien på sejltur

Familien Laursen fra Californien på sejltur Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Familien Laursen fra Californien på sejltur Familien Laursen fra Californien takker for en god tur til øerne! Nyhedsbrev nr. 24 - Februar 2013 1 FORMANDENS

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg

Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Model af Caroline S, sejles til Skarø Museum Nyhedsbrev nr. 27 - Oktober 2014 1 FORMANDENS KLUMME Så er tiden kommet hvor der kan gøres lidt status over

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner Fire enkle regler Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere