Solskinsdage i Marstal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solskinsdage i Marstal"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Solskinsdage i Marstal Nyhedsbrev nr Oktober

2 FORMANDENS KLUMME Formanden har det godt Efter en næsten overstået sæson hvor vores skib har sejlet som aldrig før føler jeg at det er på sin plads at sige tak til alle dem som bidrog til at alle sejladser forløb helt som planlagt. Det har været en sæson hvor bemandingen ikke har voldt de store problemer, idet langt de fleste har meldt sig selv når de fandt at de kunne afse nogle dage til sejlads. Der er heldigvis kommet en del nye på de fleste poster og det mest glædelige er vel at der er en del unge studerende som tager en tørn specielt i sommerferie perioden. I skrivende stund har vi færdiggjort rejse nr. 31 til Musholm samt 2 rejser med korn fra Hjarnø til Kolding. Tidligere på sæsonen havde vi en rejse fra Næstved til Valdemar slot. En tur til Øresund er det også blevet til med en konfirmation i lastrummet og 3 sejlture med gæster på Øresund. Et helt specielt arrangement var skibets medvirken i den sidste nye Far til Fire film, hvor Caroline aktivt deltager som transport skib, fra Australien til Svendborg, for Onkel Anders`s tvilling bror og hans ko. De skulle deltage i en malkekonkurrence på Roskilde Dyrskue. Den flotte malkeko blev lastet og losset 4 gange før billederne var i kassen. Imellem turene i luften blev koen badet i shampoo/vand af et par søde unge piger. Af 1. dags ture har vi som vanlig haft en eller 2 ture hver weekend hvoraf blot skal nævnes turen til Skarø hvor Caroline dannede base for koret. Nogle rigtig hyggelige og gode dage. Helt uden uheld har vi dog ikke klaret os igennem året idet vi i farvandet ud for Årø havde en mindre berøring af skonnerten Havet, og senere på sæsonen påsejlede Caroline en bøje i Højestene løbet. Ingen af disse hændelser medførte alvorlige skader, men vi afventer foreløbig spændt forsikrings selskabernes opgørelse af disse sager. Dokning. I slutningen af februar dokkede Caroline ind ved Ring Andersen for en 5 års klasning. Vi var specielt spændt på om tykkelses målingen af skibet ville åbenbare alvorlige tæringer, dette var dog ikke tilfældet bortset fra noget udskiftning af stål i underste forpeak, et par plade udskiftninger på dæk var der ingen alvorlige stålskader. Indtrykningen udfor kabyssen blev målt op og klassen konstaterede at spanterne ikke have sluppet stålsiden så bulen er nu blevet skrevet ind i skibets papirer som værende permanent uden tab af skrogstyrke. Vi måtte dog udskifte halvdelen af vo ankerkæde på grund af tæring og skibets ror blev nedtaget og overhalet ved Petersen og Sørensen. Selv om kravene fra klassen ikke var så store som frygtet så blev udgiften alligevel på godt kroner. Økonomi Klasseudgiften har medført et driftstab første halvår på Kr Vores likviditet har dog til stadighed været positiv og vi forventer at driftstabet bliver godt og vel dækket ind af driften i 3. kvartal. I skrivende stund viser driftskontoen en beholdning på kr Foreningskontoen kr Det skal her nævnes at vi igen i år er blevet betænkt med Kr fra Ragnhild Bruhns Familiefond. Andre tiltag Som skrevet i sidste nyhedsbrev har Caroline Foreningen i samarbejde med Maritimt Centers Venner fortsat malings vedligeholdet af Maritimt Pakhus. Arbejdet er i skrivende stund færdigt når ses bort fra gavlen som ikke kan angribes nu grundet den opstillede film kulisse fra Far til Fire filmen. Malerholdets 5-6 medlemmer skal have stor tak for opbakningen hver onsdag. Også en tak til dem som hver onsdag har sørget for et veldækket frokostbord. Medlemmer Medlemstallet er rimeligt konstant omkring 600. Nogle går og andre kommer til. Desværre glemmer mange at betale kontingent. Den manglende indbetaling beløber sig til lige omkring Kr Vi vil lægge en reminder i bladet til dem som vi har stående som skyldnere, der kan dog have indsneget sig fejl idet vi midt på året overgik til et nyt konterings system, så hvis du er i tvivl og for eksempel har betalt ved at gå direkte i banken uden at opgive navn så ring venligst til enten Jørgen Frederiksen eller Margrethe Andersen og forhør dig. Tak for en god sommer sæson 2013, og på gensyn til julefesten. 2 3

3 Jagten Carla af Bjørnø Som det huskes fra general forsamlingen havde Caroline Foreningen fået tilbudt en gave i form af den 91 årige sejl jagt som i flere år har været oplagt ved Ring Andersen. Peter Bramsen, bosiddende i Paris, som ejede jagten magtede ikke længere at holde den vedlige og ønskede derfor at finde nogle sejl interesserede som kvit og frit ville overtage og renovere den. Tilbuddet blev afvist af Carolines generalforsamling, hvilket ærgrede nogle få ildsjæle som straks dannede en initiativ gruppe som efter en grundig besigtigelse af skib og tilbehør blev enig med Peter om overtagelsen. Overtagelsen skete Søndag 14 juli Initiativ gruppen indkalder til stiftende generalforsamling mandag 2 september kl 19 i Maritimt Center for officielt at stifte Foreningen til Carlas bevarelse. Mit Danmark I starten af juli anløb vi på en af denne sommers mange flotte solskinsdage Marstal og bemærkede under svajningen i havnebassinet, at Nordkaperen lå inde ved skibsbroen. Caroline S blev ved anløbet af færgemolen mødt af et filmhold med snurrende kamera, Carla er bygget i Ærøskøbing og har følgende data. Længde 42 fod Bredde 15 fod Dybgang 6 fod Motor 75 HK Perkins. Carla blev bygget til Paketfart mellem Svendborg og Søby med en lasteevne på 14 ton. Renoveringen som skal foretages omfatter i første omgang reparation, maling af alt opstående på dækket og senere indretning under dæk med salon, kabys og toilet. Det er initiativ gruppens mål at Carla i 2015 deltager i sejladsen rundt Fyn. Caroline Foreningen vil gerne opfordre sine medlemmer til at støtte op om projektet, ved at komme til general forsamlingen , Jhf. og senere kom filmholdet ombord og lod kameraet køre igen. Det viste sig at være Troels Kløvedal, der var på tur rundt i udvalgte danske havne for at lave optagelser til en udsendelsesrække Mit Danmark i 6 afsnit, hvori vil indgå dansk søfartshistorie. Udsendelserne vil senere på året blive vist på den nye kanal TV 2FRI. På billedet ses Troels og hans yngste søn Asbjørn foran Caroline S. Det bliver spændende at se, hvad redigeringen levner af plads til en sekvens med vort skib, når de færdige udsendelser kommer på skærmen. Under opholdet i Marstal nød selskabet en frokost på lugen - billedet er på forsiden. Torben Tranberg Caroline aktivitet og bemanding 2013 Caroline har i 2013 været beskæftiget som aldrig før, hvilket i sig selv er et luksus problem som vi aktive glæder os over. Bemandingen i denne periode er gået rimeligt godt takket være en trofast lille skare som gang på gang stiller sig til rådighed selv om vi måske havde andre gøremål- vi føler at vi har en forpligtelse for et projekt vi er fælles om Vi kan så glæde os over at der er så mange søkyndige medlemmer som troligt støtter op om projektet, betaler deres kontingent, og soler sig lidt i Carolines succes. Må jeg ikke foreslå at i af og til også kommer ned ombord når skibet er ihavn, deltager i samværet, fatter en rusthammer, pensel eller skruenøgle og medvirker til at Caroline som i alle er lidt stolte af bliver lidt flottere. I skulle prøve. Vi klarer det alligevel men det er mest synd for jer der går glip af et fantastisk kollegialt samvær. Laksesæsonen går på hæld Se på foto, hvor store Musholm-laksene har vokset sig efter, at de har ædt sig igennem tons fiskefoder. Så megen last har Caroline i år ind til videre transporteret, da hun den 20. september afsluttede sin 31. rejse fra Lillebælt til Storebælt. Der er booket endnu minimum 5 rejser, før sæsonen er slut. I begyndelsen af oktober begynder den månedlange slagtningsproces, alt imens Caroline leverer de sidste big-bags til foderprammene ude i Storebælt. De rundt 1,5 millioner beboere i Musholms havbrug er blevet til velnærede laks, der nærmer sig en kampvægt på 2,5 kg. De skal fodres lige til det sidste. Caroline er igennem årene blevet en kendt dame i lastehavnene Haderslev og Årøsund, hvor hun altid er genstand for interesse fra folk, der gerne tager imod trosser eller blot kigger forbi for at beundre skibet og de travle søfolk. Caroline tilfører liv til ellers hensygnende små erhvervshavne og spiller som transportør en meget væsentlig rolle i den store eksportforretning, som firmaet Musholm Lax har oparbejdet. Det er ikke en tilfældighed, at Caroline år efter år har været det foretrukne skib. Vores kunde er vitalt afhængig af transportørens pålidelighed og fleksibilitet. De kriterier kan kun opfyldes med gode, kompetente og samvittighedsfulde folk bag ved og om bord i skibet. Der er store værdier i spil. En enkelt ladning repræsenterer en værdi af rundt 1,5 millioner kroner. Vi har al mulig grund til at være stolte. 4 5

4 En rundrejse til Musholm Lax Hovedparten af foreningens indtjening, der er nødvendig for at holde skibet i drift og god stand, er de senere år opnået ved sejlads med fiskefoder, hvorfor her skal beskrives en af de ca. 35 årlige ture, der gennemføres med 1-2 pr. uge i sæsonen fra ultimo marts til oktober. På dag 1 møder besætningen ind lidt over kl Der skal besætte følgende poster ombord: Skipper, styrmand, maskinmester/motormand, dæksmand, kok og tit en ekstra mand, der nogen gange er en af eleverne fra Svendborg Søfartsskole. Eleven, der ofte ikke har været til søs før, får her mulighed for at snuse til livet på en coaster. Klokken 9.00 afsejles fra Svendborg med Haderslev som mål, hvor vi efter den kønne tur ind gennem fjorden er fremme kl. ca Nogen gange sejles kun til Aarøsund, og så spares turen ind gennem fjorden, og ankomsten er derfor inden kl Et af de faste ritualer undervejs er 10-kaffen, som det er kokkens pligt af servere uopfordret. På kajen venter et antal big-bags på hver 1 tons foder, og snart herefter ankommer vognmanden med resten af partiet, så man er klar til at laste i alt ca. 125 sække, der fylder hele lastrummet. Skibet kan egentligt laste over 200 tons, men sækkenes vægtfylde gør, at der kun kan lastes 125 tons. Vognmand Ole Bang Jensen fra Haderslev parkerer sin lastvogn med bagmonteret kran ud til kanten af kajen, og i løbet af 1,5 time er lastningen overstået. Så hjælper alle ombord med at lægge lugedækslerne over og gøre skibet søklart inden afsejling dog ikke kokken, han er fritaget for at hjælpe på dækkket, men laver så til gengæld mad og klarer oprydningen i kabyssen alene. Omkring kl. 18,00 er der afsejling, med ruten lagt op gennem Lillebælt. Om sommeren bliver det først mørkt når vi når op omkring Lillebæltsbroerne, og vi oplever ofte en smuk solnedgang med marsvin svømmende tæt på skibet. Efter det er blevet mørkt går det nord om Fyn ud til farvandet ved øen Musholm. Den ligger i Storebælt i farvandet overfor Kerteminde. Mens navigatørerne skiftes til at have vagt 4 timer af gangen, sover resten af besætningen under turen motormanden er dog oppe et par gange i løbet af natten for at smøre den gamle MaK. Ankomsten til Musholm på dag 2 afhænger af årstiden, for det skal være lyst, når vi ankommer. Derfor afpasses farten på nattens sejlads hertil. Modtageren af lasten er et stort havdambrug, der opdrætter ørreder. På dambrug i Jylland sker sortering af den udklækkede fiskeyngel, så den består af 98 % hunfisk. Efter 2 år i dambruget, er fiskene vokset til ca 400 gram, hvorefter de ultimo marts måned udsættes i havdambruget i Storebælt. Her er der på 12 meters vanddybde etableret et stort dambrug med 1,0 mio fisk, samt inde bag øen et mindre dambrug med ca fisk. I perioden fra maj til november fodres fiskene efter computerstyrede systemer, da ædelysten afhænger af fiskenes størrelse og havtemperaturen. På de 6 måneder vokser fiskene fra 400 gram til 4-5 kilo, og bliver kønsmodne og sætter æg, da det jo er næsten udelukkende hunfisk! I november bliver de så indfanget og slagtet. Det vigtigste er ikke kødet men rognen! Det sælges i forretningerne som lakserogn store lyserøde fiskeæg, der pynter på enhver fiskeforret! Det koster 10 gange mere kiloet end kødet. Kødet fryses og sendes til Japan. Det er en stor spændende virksomhed, med 6 mand til at passe anlægget, og op til 100 ansatte i slagtesæsonen. Se evt mere på Vi lægger til ved 2 forankrede pramme, der indeholder fodersiloer, kran og fodringsanlæg. Nogen gange gør vind, bølger eller strøm det til en vanskelig opgave for skibsføreren, men som oftest går det uden problemer. Efter losningen, der tager 3-4 timer, afsejler man og vender tilbage til Svendborg ca. kl på dag 2. Under vejs hjem får skibet spulet dæk, og det kan godt give våde bukser til en uopmærksom slangefører. De 5-6 frivillige søfolk, der er med skibet på en rundtur, knokler med lastning og losning, og nyder som betaling fri kost og logi på turen. I tilgift hinandens selskab, der suppleres med mange gode beretninger om ungdommens oplevelser på de store have. Torben Tranberg 6 7

5 Caroline på Skarø Festival Årets Skarø Festival medførte stor aktivitet for Caroline. Vi blev anmodet om at give festival ejeren Lasse Bekker en håndsrækning ved først at bringe 400 m. terrorhegn til Skarø og derefter fragte 3000 liter øl fra Svendborg til Skarø, dette blev gjort under stort moro og med et par hyggelige frokoster ombord eller på Skarø Maritime Museum. På festivallen var Caroline koret hyret til at underholde en times tid lørdag eftermiddag og til dette arrangement fragtede Caroline ca. halvdelen af kormedlemmerne til Skarø hvorefter skibet blev brugt som base. Efter et fælles aftensmåltid på dækket drog en stor del af koret hjem i egne både medens de resterende fortsatte med hygge dels på festival pladsen dels ombord hvor vi fik konstateret at til Willys gode harminika toner kan seks par danse tango samtidig i kabyssen. En rigtig fornøjelig weekend. Festival hegnet er sejlet tilbage og rioen er tilbage på Skarø uden festival og uden købmand. 25.juli års klasning 23 juni 2013 fik Caroline efter nogle måneders klasse eftersyn udstedt nye klasse papirer for den næste 5 års periode. Veritas godkendte skroget og alle stål konstruktioner uden bemærkninger og den eneste større udskiftning var 50 % af ankerkæderne samt lidt fornyelse af spanter i underste forpeak. Bundbehandling blev foretaget af Ring Andersen medens rustbankning af hele skroget blev varetaget af den lille tapre flok - mandags holdet. Der blev udover de nødvendige klasse arbejder udført forskellige arbejde i maskinrummet blandt andet med installation af et søfilter på kølevands ledningen. Alt i alt blev doknings regningen ca. Kr juli 2013 Jhf 8 9

6 Nyanskaffelser I foråret besluttede vi at investere in en gummibåd og en lille påhængs motor. Båden skulle anvendes dels til udenbords vedligehold, dels til fortøjningshjælp og sidst også til morskab for både yngre gæster samt besætnings medlemmer der synes at en lille tur rundt i havnene kunne være fornøjelig. Så har vi brugt en del tid og kræfter på at få installeret et computer program som kan håndtere medlems kartotek på en rimelig effektiv facon. Systemet med betegnelsen C5 ser nu i skrivende stund ud til at virke tilfredsstillende og har givet en væsentlig administrativ besparelse. Så har vi på det seneste fået leveret en ny luge presenning, et overtræk til vores øl anlæg samt overtræk til påhængsmotor. Arrangementet Caroline Rock som ser ud til at blive en årlig tilbagevendende begivenhed gjorde den nødvendig at anskaffe en ny meget stor overdækning til lugen/musik tribunen. Presenningen er 15 gange 18 meter og dækker lugen i et stykke således at regnvands gennemtrængning helt undgås. Et nyt Navigations apparat, en såkaldt Esdic er også anskaffet. Nyt Køkkenbord Carolines køkkenbord har i flere år været noget medtaget efter en hårdt vejrs skade der forårsagede en stor indtrykning lige på det sted hvor køkkenbordet er anbragt. Bordet revnede og og gik fra i sammen føjningerne. En tilstand som medførte megen urenhed til irritation for madlavere. Det blev besluttet at investere i nyt, så nu har skibet fået et flot stål bord med vask udført i et stykke, rigtig flot og meget hygiejnisk. Pris Kr ,- Ny Gummibåd Det blev i foråret besluttet at investere i en gummibåd med påhængs motor, dels til almindelig underholdning, men også for at have et middel til forskellig uden bords arbejder. Hertil kommer at båden hurtigt kan søsættes som MOB båd. Der blev derfor indkøbt en 3 mands gummi båd med en 5 hestes påhængs motor som allerede har været flittig brugt af medsejlende gæster i den yngre alders klasse. Pris DK 9.000,- NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad der udkommer ultimo februar 2014 skal være Stefan i hænde senest 20. januar Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Caroline Koret - Sommeren 2013 Siden afslutningen på vinterens øve aftener har koret haft 9 arrangementer af forskellig art. Alle arrangementer har været til glæde for korets medlemmer og vi tror og håber at dette også gælder vore tilhørere. Det var en stor oplevelse at synge i Vejstrup Kirke hvor akustikken var helt i top, det var en dejlig eftermiddag med en sømands gudtjeneste krydret med et par gode foredrag. Skarø festivallen var igen i år en stor succes med mange glade mennesker og godt socialt samvær for korets medlemmer. Korets optræden på Bølgen i Svendborg Havn var også en af sommerens store oplevelser, som trak rigtig mange tilhørere ikke mindst fra lystbådene i havnen. Vi tror at underholdningen på Bølgen vil blive en årlig tilbage vendende begivenhed. Jhf Andre musiske arrangementer Det er nok vær at nævne Caroline Rock som også ser ud til at blive årlig tilbagevendende. Det er et fantastisk arrangement ikke alene for tilhørende inde på land men også for os som ombord i skibet får hele arrangementet til at glide. Carolines dæk er som skabt for sådan et arrangement og vi håber at såvel Svendborg Håndboldklub som Turist Foreningen får noget positivt ud af disse arrangementer. Caroline deltager gerne i årene fremover. Jhf Carolines Julefest Der inviteres herved til julefest for alle Caroline medlemmer Den 6. December, kl. 1700, festen holdes i Borgerforeningens Guldsal FESTPROGRAM Prisen for hele herligheden kr Velkomst Studerende ved de maritime skoler Caroline koret underholder halv pris. Stor julebuffet Pris eksklusiv drikkevarer Caroline koret igen igen Lad dette initiativ blive årets julefest i Kaffe Svendborg under mottoet. Svendborg jazzkapel spiller op til dans Godt samvær, højt humør, sang, glæde og latter. Tilmelding til Margrethe tlf ell. Guldsalen kan max. rumme 200 siddende gæster så tilmelding efter først til mølle

7 Tak til alle vores Sponsorer DELLERNE Nordic Marine Consult ApS Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond Flemming Schmidt Advokat Maritim Center Ankeret Støtteforening Firmamedlemskab Roskilde Marineforening Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Muserum Revisorfirmaet DeLoitte Svendborg Marineforening Børsen Restaurant Svendborg Søfartsskole Udgiver: Foreningen Caroline S 12 Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf. 23 35 22 39 sblinkenberg@gmail.com Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf. 24 45 43 34 skamsejler@gmail.com Kasserer:

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 JUNI 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen Fl d & Fakta december 2012 Årgang 13, nr. 4 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Tema-nummer miljø på vinterpladsen Tilmelding til Marinabooking.dk Få et Sikker Havn certifikat reddet

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Bekæmp med al din vid og flid den tåge tåber spreder, for visseligen ting ta r tid, men ævl ta r evigheder.

Bekæmp med al din vid og flid den tåge tåber spreder, for visseligen ting ta r tid, men ævl ta r evigheder. NOVEMBER 2008 NR. 11 Bekæmp med al din vid og flid den tåge tåber spreder, for visseligen ting ta r tid, men ævl ta r evigheder. Piet Hein THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF THORØHUSE BYLAUG Ansvarshavende

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere