Solskinsdage i Marstal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solskinsdage i Marstal"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Solskinsdage i Marstal Nyhedsbrev nr Oktober

2 FORMANDENS KLUMME Formanden har det godt Efter en næsten overstået sæson hvor vores skib har sejlet som aldrig før føler jeg at det er på sin plads at sige tak til alle dem som bidrog til at alle sejladser forløb helt som planlagt. Det har været en sæson hvor bemandingen ikke har voldt de store problemer, idet langt de fleste har meldt sig selv når de fandt at de kunne afse nogle dage til sejlads. Der er heldigvis kommet en del nye på de fleste poster og det mest glædelige er vel at der er en del unge studerende som tager en tørn specielt i sommerferie perioden. I skrivende stund har vi færdiggjort rejse nr. 31 til Musholm samt 2 rejser med korn fra Hjarnø til Kolding. Tidligere på sæsonen havde vi en rejse fra Næstved til Valdemar slot. En tur til Øresund er det også blevet til med en konfirmation i lastrummet og 3 sejlture med gæster på Øresund. Et helt specielt arrangement var skibets medvirken i den sidste nye Far til Fire film, hvor Caroline aktivt deltager som transport skib, fra Australien til Svendborg, for Onkel Anders`s tvilling bror og hans ko. De skulle deltage i en malkekonkurrence på Roskilde Dyrskue. Den flotte malkeko blev lastet og losset 4 gange før billederne var i kassen. Imellem turene i luften blev koen badet i shampoo/vand af et par søde unge piger. Af 1. dags ture har vi som vanlig haft en eller 2 ture hver weekend hvoraf blot skal nævnes turen til Skarø hvor Caroline dannede base for koret. Nogle rigtig hyggelige og gode dage. Helt uden uheld har vi dog ikke klaret os igennem året idet vi i farvandet ud for Årø havde en mindre berøring af skonnerten Havet, og senere på sæsonen påsejlede Caroline en bøje i Højestene løbet. Ingen af disse hændelser medførte alvorlige skader, men vi afventer foreløbig spændt forsikrings selskabernes opgørelse af disse sager. Dokning. I slutningen af februar dokkede Caroline ind ved Ring Andersen for en 5 års klasning. Vi var specielt spændt på om tykkelses målingen af skibet ville åbenbare alvorlige tæringer, dette var dog ikke tilfældet bortset fra noget udskiftning af stål i underste forpeak, et par plade udskiftninger på dæk var der ingen alvorlige stålskader. Indtrykningen udfor kabyssen blev målt op og klassen konstaterede at spanterne ikke have sluppet stålsiden så bulen er nu blevet skrevet ind i skibets papirer som værende permanent uden tab af skrogstyrke. Vi måtte dog udskifte halvdelen af vo ankerkæde på grund af tæring og skibets ror blev nedtaget og overhalet ved Petersen og Sørensen. Selv om kravene fra klassen ikke var så store som frygtet så blev udgiften alligevel på godt kroner. Økonomi Klasseudgiften har medført et driftstab første halvår på Kr Vores likviditet har dog til stadighed været positiv og vi forventer at driftstabet bliver godt og vel dækket ind af driften i 3. kvartal. I skrivende stund viser driftskontoen en beholdning på kr Foreningskontoen kr Det skal her nævnes at vi igen i år er blevet betænkt med Kr fra Ragnhild Bruhns Familiefond. Andre tiltag Som skrevet i sidste nyhedsbrev har Caroline Foreningen i samarbejde med Maritimt Centers Venner fortsat malings vedligeholdet af Maritimt Pakhus. Arbejdet er i skrivende stund færdigt når ses bort fra gavlen som ikke kan angribes nu grundet den opstillede film kulisse fra Far til Fire filmen. Malerholdets 5-6 medlemmer skal have stor tak for opbakningen hver onsdag. Også en tak til dem som hver onsdag har sørget for et veldækket frokostbord. Medlemmer Medlemstallet er rimeligt konstant omkring 600. Nogle går og andre kommer til. Desværre glemmer mange at betale kontingent. Den manglende indbetaling beløber sig til lige omkring Kr Vi vil lægge en reminder i bladet til dem som vi har stående som skyldnere, der kan dog have indsneget sig fejl idet vi midt på året overgik til et nyt konterings system, så hvis du er i tvivl og for eksempel har betalt ved at gå direkte i banken uden at opgive navn så ring venligst til enten Jørgen Frederiksen eller Margrethe Andersen og forhør dig. Tak for en god sommer sæson 2013, og på gensyn til julefesten. 2 3

3 Jagten Carla af Bjørnø Som det huskes fra general forsamlingen havde Caroline Foreningen fået tilbudt en gave i form af den 91 årige sejl jagt som i flere år har været oplagt ved Ring Andersen. Peter Bramsen, bosiddende i Paris, som ejede jagten magtede ikke længere at holde den vedlige og ønskede derfor at finde nogle sejl interesserede som kvit og frit ville overtage og renovere den. Tilbuddet blev afvist af Carolines generalforsamling, hvilket ærgrede nogle få ildsjæle som straks dannede en initiativ gruppe som efter en grundig besigtigelse af skib og tilbehør blev enig med Peter om overtagelsen. Overtagelsen skete Søndag 14 juli Initiativ gruppen indkalder til stiftende generalforsamling mandag 2 september kl 19 i Maritimt Center for officielt at stifte Foreningen til Carlas bevarelse. Mit Danmark I starten af juli anløb vi på en af denne sommers mange flotte solskinsdage Marstal og bemærkede under svajningen i havnebassinet, at Nordkaperen lå inde ved skibsbroen. Caroline S blev ved anløbet af færgemolen mødt af et filmhold med snurrende kamera, Carla er bygget i Ærøskøbing og har følgende data. Længde 42 fod Bredde 15 fod Dybgang 6 fod Motor 75 HK Perkins. Carla blev bygget til Paketfart mellem Svendborg og Søby med en lasteevne på 14 ton. Renoveringen som skal foretages omfatter i første omgang reparation, maling af alt opstående på dækket og senere indretning under dæk med salon, kabys og toilet. Det er initiativ gruppens mål at Carla i 2015 deltager i sejladsen rundt Fyn. Caroline Foreningen vil gerne opfordre sine medlemmer til at støtte op om projektet, ved at komme til general forsamlingen , Jhf. og senere kom filmholdet ombord og lod kameraet køre igen. Det viste sig at være Troels Kløvedal, der var på tur rundt i udvalgte danske havne for at lave optagelser til en udsendelsesrække Mit Danmark i 6 afsnit, hvori vil indgå dansk søfartshistorie. Udsendelserne vil senere på året blive vist på den nye kanal TV 2FRI. På billedet ses Troels og hans yngste søn Asbjørn foran Caroline S. Det bliver spændende at se, hvad redigeringen levner af plads til en sekvens med vort skib, når de færdige udsendelser kommer på skærmen. Under opholdet i Marstal nød selskabet en frokost på lugen - billedet er på forsiden. Torben Tranberg Caroline aktivitet og bemanding 2013 Caroline har i 2013 været beskæftiget som aldrig før, hvilket i sig selv er et luksus problem som vi aktive glæder os over. Bemandingen i denne periode er gået rimeligt godt takket være en trofast lille skare som gang på gang stiller sig til rådighed selv om vi måske havde andre gøremål- vi føler at vi har en forpligtelse for et projekt vi er fælles om Vi kan så glæde os over at der er så mange søkyndige medlemmer som troligt støtter op om projektet, betaler deres kontingent, og soler sig lidt i Carolines succes. Må jeg ikke foreslå at i af og til også kommer ned ombord når skibet er ihavn, deltager i samværet, fatter en rusthammer, pensel eller skruenøgle og medvirker til at Caroline som i alle er lidt stolte af bliver lidt flottere. I skulle prøve. Vi klarer det alligevel men det er mest synd for jer der går glip af et fantastisk kollegialt samvær. Laksesæsonen går på hæld Se på foto, hvor store Musholm-laksene har vokset sig efter, at de har ædt sig igennem tons fiskefoder. Så megen last har Caroline i år ind til videre transporteret, da hun den 20. september afsluttede sin 31. rejse fra Lillebælt til Storebælt. Der er booket endnu minimum 5 rejser, før sæsonen er slut. I begyndelsen af oktober begynder den månedlange slagtningsproces, alt imens Caroline leverer de sidste big-bags til foderprammene ude i Storebælt. De rundt 1,5 millioner beboere i Musholms havbrug er blevet til velnærede laks, der nærmer sig en kampvægt på 2,5 kg. De skal fodres lige til det sidste. Caroline er igennem årene blevet en kendt dame i lastehavnene Haderslev og Årøsund, hvor hun altid er genstand for interesse fra folk, der gerne tager imod trosser eller blot kigger forbi for at beundre skibet og de travle søfolk. Caroline tilfører liv til ellers hensygnende små erhvervshavne og spiller som transportør en meget væsentlig rolle i den store eksportforretning, som firmaet Musholm Lax har oparbejdet. Det er ikke en tilfældighed, at Caroline år efter år har været det foretrukne skib. Vores kunde er vitalt afhængig af transportørens pålidelighed og fleksibilitet. De kriterier kan kun opfyldes med gode, kompetente og samvittighedsfulde folk bag ved og om bord i skibet. Der er store værdier i spil. En enkelt ladning repræsenterer en værdi af rundt 1,5 millioner kroner. Vi har al mulig grund til at være stolte. 4 5

4 En rundrejse til Musholm Lax Hovedparten af foreningens indtjening, der er nødvendig for at holde skibet i drift og god stand, er de senere år opnået ved sejlads med fiskefoder, hvorfor her skal beskrives en af de ca. 35 årlige ture, der gennemføres med 1-2 pr. uge i sæsonen fra ultimo marts til oktober. På dag 1 møder besætningen ind lidt over kl Der skal besætte følgende poster ombord: Skipper, styrmand, maskinmester/motormand, dæksmand, kok og tit en ekstra mand, der nogen gange er en af eleverne fra Svendborg Søfartsskole. Eleven, der ofte ikke har været til søs før, får her mulighed for at snuse til livet på en coaster. Klokken 9.00 afsejles fra Svendborg med Haderslev som mål, hvor vi efter den kønne tur ind gennem fjorden er fremme kl. ca Nogen gange sejles kun til Aarøsund, og så spares turen ind gennem fjorden, og ankomsten er derfor inden kl Et af de faste ritualer undervejs er 10-kaffen, som det er kokkens pligt af servere uopfordret. På kajen venter et antal big-bags på hver 1 tons foder, og snart herefter ankommer vognmanden med resten af partiet, så man er klar til at laste i alt ca. 125 sække, der fylder hele lastrummet. Skibet kan egentligt laste over 200 tons, men sækkenes vægtfylde gør, at der kun kan lastes 125 tons. Vognmand Ole Bang Jensen fra Haderslev parkerer sin lastvogn med bagmonteret kran ud til kanten af kajen, og i løbet af 1,5 time er lastningen overstået. Så hjælper alle ombord med at lægge lugedækslerne over og gøre skibet søklart inden afsejling dog ikke kokken, han er fritaget for at hjælpe på dækkket, men laver så til gengæld mad og klarer oprydningen i kabyssen alene. Omkring kl. 18,00 er der afsejling, med ruten lagt op gennem Lillebælt. Om sommeren bliver det først mørkt når vi når op omkring Lillebæltsbroerne, og vi oplever ofte en smuk solnedgang med marsvin svømmende tæt på skibet. Efter det er blevet mørkt går det nord om Fyn ud til farvandet ved øen Musholm. Den ligger i Storebælt i farvandet overfor Kerteminde. Mens navigatørerne skiftes til at have vagt 4 timer af gangen, sover resten af besætningen under turen motormanden er dog oppe et par gange i løbet af natten for at smøre den gamle MaK. Ankomsten til Musholm på dag 2 afhænger af årstiden, for det skal være lyst, når vi ankommer. Derfor afpasses farten på nattens sejlads hertil. Modtageren af lasten er et stort havdambrug, der opdrætter ørreder. På dambrug i Jylland sker sortering af den udklækkede fiskeyngel, så den består af 98 % hunfisk. Efter 2 år i dambruget, er fiskene vokset til ca 400 gram, hvorefter de ultimo marts måned udsættes i havdambruget i Storebælt. Her er der på 12 meters vanddybde etableret et stort dambrug med 1,0 mio fisk, samt inde bag øen et mindre dambrug med ca fisk. I perioden fra maj til november fodres fiskene efter computerstyrede systemer, da ædelysten afhænger af fiskenes størrelse og havtemperaturen. På de 6 måneder vokser fiskene fra 400 gram til 4-5 kilo, og bliver kønsmodne og sætter æg, da det jo er næsten udelukkende hunfisk! I november bliver de så indfanget og slagtet. Det vigtigste er ikke kødet men rognen! Det sælges i forretningerne som lakserogn store lyserøde fiskeæg, der pynter på enhver fiskeforret! Det koster 10 gange mere kiloet end kødet. Kødet fryses og sendes til Japan. Det er en stor spændende virksomhed, med 6 mand til at passe anlægget, og op til 100 ansatte i slagtesæsonen. Se evt mere på Vi lægger til ved 2 forankrede pramme, der indeholder fodersiloer, kran og fodringsanlæg. Nogen gange gør vind, bølger eller strøm det til en vanskelig opgave for skibsføreren, men som oftest går det uden problemer. Efter losningen, der tager 3-4 timer, afsejler man og vender tilbage til Svendborg ca. kl på dag 2. Under vejs hjem får skibet spulet dæk, og det kan godt give våde bukser til en uopmærksom slangefører. De 5-6 frivillige søfolk, der er med skibet på en rundtur, knokler med lastning og losning, og nyder som betaling fri kost og logi på turen. I tilgift hinandens selskab, der suppleres med mange gode beretninger om ungdommens oplevelser på de store have. Torben Tranberg 6 7

5 Caroline på Skarø Festival Årets Skarø Festival medførte stor aktivitet for Caroline. Vi blev anmodet om at give festival ejeren Lasse Bekker en håndsrækning ved først at bringe 400 m. terrorhegn til Skarø og derefter fragte 3000 liter øl fra Svendborg til Skarø, dette blev gjort under stort moro og med et par hyggelige frokoster ombord eller på Skarø Maritime Museum. På festivallen var Caroline koret hyret til at underholde en times tid lørdag eftermiddag og til dette arrangement fragtede Caroline ca. halvdelen af kormedlemmerne til Skarø hvorefter skibet blev brugt som base. Efter et fælles aftensmåltid på dækket drog en stor del af koret hjem i egne både medens de resterende fortsatte med hygge dels på festival pladsen dels ombord hvor vi fik konstateret at til Willys gode harminika toner kan seks par danse tango samtidig i kabyssen. En rigtig fornøjelig weekend. Festival hegnet er sejlet tilbage og rioen er tilbage på Skarø uden festival og uden købmand. 25.juli års klasning 23 juni 2013 fik Caroline efter nogle måneders klasse eftersyn udstedt nye klasse papirer for den næste 5 års periode. Veritas godkendte skroget og alle stål konstruktioner uden bemærkninger og den eneste større udskiftning var 50 % af ankerkæderne samt lidt fornyelse af spanter i underste forpeak. Bundbehandling blev foretaget af Ring Andersen medens rustbankning af hele skroget blev varetaget af den lille tapre flok - mandags holdet. Der blev udover de nødvendige klasse arbejder udført forskellige arbejde i maskinrummet blandt andet med installation af et søfilter på kølevands ledningen. Alt i alt blev doknings regningen ca. Kr juli 2013 Jhf 8 9

6 Nyanskaffelser I foråret besluttede vi at investere in en gummibåd og en lille påhængs motor. Båden skulle anvendes dels til udenbords vedligehold, dels til fortøjningshjælp og sidst også til morskab for både yngre gæster samt besætnings medlemmer der synes at en lille tur rundt i havnene kunne være fornøjelig. Så har vi brugt en del tid og kræfter på at få installeret et computer program som kan håndtere medlems kartotek på en rimelig effektiv facon. Systemet med betegnelsen C5 ser nu i skrivende stund ud til at virke tilfredsstillende og har givet en væsentlig administrativ besparelse. Så har vi på det seneste fået leveret en ny luge presenning, et overtræk til vores øl anlæg samt overtræk til påhængsmotor. Arrangementet Caroline Rock som ser ud til at blive en årlig tilbagevendende begivenhed gjorde den nødvendig at anskaffe en ny meget stor overdækning til lugen/musik tribunen. Presenningen er 15 gange 18 meter og dækker lugen i et stykke således at regnvands gennemtrængning helt undgås. Et nyt Navigations apparat, en såkaldt Esdic er også anskaffet. Nyt Køkkenbord Carolines køkkenbord har i flere år været noget medtaget efter en hårdt vejrs skade der forårsagede en stor indtrykning lige på det sted hvor køkkenbordet er anbragt. Bordet revnede og og gik fra i sammen føjningerne. En tilstand som medførte megen urenhed til irritation for madlavere. Det blev besluttet at investere i nyt, så nu har skibet fået et flot stål bord med vask udført i et stykke, rigtig flot og meget hygiejnisk. Pris Kr ,- Ny Gummibåd Det blev i foråret besluttet at investere i en gummibåd med påhængs motor, dels til almindelig underholdning, men også for at have et middel til forskellig uden bords arbejder. Hertil kommer at båden hurtigt kan søsættes som MOB båd. Der blev derfor indkøbt en 3 mands gummi båd med en 5 hestes påhængs motor som allerede har været flittig brugt af medsejlende gæster i den yngre alders klasse. Pris DK 9.000,- NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad der udkommer ultimo februar 2014 skal være Stefan i hænde senest 20. januar Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Caroline Koret - Sommeren 2013 Siden afslutningen på vinterens øve aftener har koret haft 9 arrangementer af forskellig art. Alle arrangementer har været til glæde for korets medlemmer og vi tror og håber at dette også gælder vore tilhørere. Det var en stor oplevelse at synge i Vejstrup Kirke hvor akustikken var helt i top, det var en dejlig eftermiddag med en sømands gudtjeneste krydret med et par gode foredrag. Skarø festivallen var igen i år en stor succes med mange glade mennesker og godt socialt samvær for korets medlemmer. Korets optræden på Bølgen i Svendborg Havn var også en af sommerens store oplevelser, som trak rigtig mange tilhørere ikke mindst fra lystbådene i havnen. Vi tror at underholdningen på Bølgen vil blive en årlig tilbage vendende begivenhed. Jhf Andre musiske arrangementer Det er nok vær at nævne Caroline Rock som også ser ud til at blive årlig tilbagevendende. Det er et fantastisk arrangement ikke alene for tilhørende inde på land men også for os som ombord i skibet får hele arrangementet til at glide. Carolines dæk er som skabt for sådan et arrangement og vi håber at såvel Svendborg Håndboldklub som Turist Foreningen får noget positivt ud af disse arrangementer. Caroline deltager gerne i årene fremover. Jhf Carolines Julefest Der inviteres herved til julefest for alle Caroline medlemmer Den 6. December, kl. 1700, festen holdes i Borgerforeningens Guldsal FESTPROGRAM Prisen for hele herligheden kr Velkomst Studerende ved de maritime skoler Caroline koret underholder halv pris. Stor julebuffet Pris eksklusiv drikkevarer Caroline koret igen igen Lad dette initiativ blive årets julefest i Kaffe Svendborg under mottoet. Svendborg jazzkapel spiller op til dans Godt samvær, højt humør, sang, glæde og latter. Tilmelding til Margrethe tlf ell. Guldsalen kan max. rumme 200 siddende gæster så tilmelding efter først til mølle

7 Tak til alle vores Sponsorer DELLERNE Nordic Marine Consult ApS Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond Flemming Schmidt Advokat Maritim Center Ankeret Støtteforening Firmamedlemskab Roskilde Marineforening Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Muserum Revisorfirmaet DeLoitte Svendborg Marineforening Børsen Restaurant Svendborg Søfartsskole Udgiver: Foreningen Caroline S 12 Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Familien Laursen fra Californien på sejltur

Familien Laursen fra Californien på sejltur Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Familien Laursen fra Californien på sejltur Familien Laursen fra Californien takker for en god tur til øerne! Nyhedsbrev nr. 24 - Februar 2013 1 FORMANDENS

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 9. årgang nr 51 juli-august 2012 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen,

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Torsdag 1.juni - Hadsund havn

Torsdag 1.juni - Hadsund havn Torsdag 1.juni - Hadsund havn Hele dagen: kl. 9.00 14.30: kl. 15.00 17.00: kl. 15.00 og 17.00: kl. 16.30 19.00: kl. 17.00: kl. 17.00 22.00: Skibe ankommer til havnen Aktiviteter på Legeskibet for Skoleklasser

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Så blev det kaffetid om bord på færgen til Samsø Ældre Sagen i Egtved lærte pigen på Samsø at kende på grund af hendes store indsigt i Samsøs

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Så lad nu pinsesolen danse. Sekretariat

Så lad nu pinsesolen danse. Sekretariat Bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling pinsedag i Flensborg. Som noget nyt bringer vi beretningen i bladet før generalforsamlingen, den vil således ikke blive læst op i sin fulde længde,

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og foto: frost Ideen med at skrive lidt om Lillebælts Nordlige del er at fortælle om de oplevelser og muligheder der er her, og så er det også mit farvand her har jeg sejlet i 60 år men der er stadig noget

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Galsklint Camping 2010

Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping ved Middelfart på Fyn Vi tog hjemmefra onsdag middag og slog lige vejen indenfor Skanderborg på vejen for til campingpladsen. Vi havde fundet et fotostativ i den

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN - MATEMATIK I MARKEN Aloe vera-planter er meget benyttet i helseprodukter, også i Indien. Så ved siden af marker med majs og

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013 Læs inde i bladet: SØRUP HAVNS BÅDELAV I TV SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER RENOVERING AF YDERMOLEN SÆTTES IGANG 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere