Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x"

Transkript

1 Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef Hauke Müller x 2. næstformand Anders Kring x personaleleder Marlies Kriza x styrelsesmedlem Anna Sophie Schink x konsulent Kaj Andersen x styrelsesmedlem Else Warmbier konsulent Tinne Virgils x styrelsesmedlem Jens Boddum x konsulent René Lange x styrelsesmedlem Claus Chr. Butt konsulent Rainer Pingel x styrelsesmedlem Kirstin Asmussen x konsulent Thomas Hougesen x styrelsesmedlem Anja Otten x styrelsesmedlem Ronny Grünewald x referent Sonja Meng x Gæster: Flensborg Avis: Anker Simonsen x Revisor Gerhard Kristensen x Revisor Joachim Ostendorf x Fodboldudvalget Reinhard Jacobsen x Nystadens Björn Wietz x Petanqueudvalget Imri Rerup x Driftsrådet Jan Rerup x Virksomhedspraktikant Kim Thor Nommensen Virksomhedspraktikant Jens Sørensen Dagsorden: x x 1. Formelle anliggender Valg af ordstyrer Godkendelse af den endelige dagsorden Godkendelse af protokollen fra den 29. august 2012, herunder opfølgning fra opgavelisten 2. Opfølgning fra sidste møde 3. Til debat og beslutning Hovedsendemandsmødet Beslutning om den endelige dagsorden - Forslag til vedtægtsændringer, styrelsens indstilling til hovedsendemandsmødet Udvalgenes og landsdelsorganisationernes budgetansøgning 2013 styrelsens indstilling til hovedsendemandsmødet Godkendelse af forslag til ændring af SdU s sponsorpolitik DGI s Årsmøde orientering ved formanden 4. Meddelelser 5. Spørgetid 6. Eventuelt 7. Lukket del med evaluering 8. Lukket del

2 Inger Marie byder velkommen til styrelsen, gæster og Flensborg Avis. AD 1. Formelle anliggender. Valg af ordstyrer: Inger Marie foreslår Horst og han overtager hvervet. Horst konstaterer, at indkaldelsesfristen er overholdt og dermed er mødet lovlig indkaldt. Der er afbud fra Else Warmbier. Godkendelse af den endelige dagsorden: Der er ingen bemærkninger til dagsordenen og dermed er den udsendte dagsordens godkendt. Godkendelse af protokollen fra den 29. august 2012, herunder opfølgning på punkter fra opgavelisten: Protokollen godkendes uden bemærkninger. Styrelsens to-do-liste: Emne/dagsordenspunkt Ansvarlig Tidsfrist SdU-Hus Fritidshjemsudvalget SdU's Sponsorpolitik Strukturudvalget Styrelsen Sprog og holdning i foreningerne MBU SdU's hjemmeside MUS-samtaler Anders Forretningsudvalget AD 2. Opfølgning fra sidste møde.

3 AD 3. Til debat og beslutning. Hovedsendemandsmødet 2012: Beslutning om den endelige dagsorden: Efter en diskussion enes man om følgende endelig dagsorden til HSM: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning til drøftelse 3. Orientering om sidste års regnskab og indeværende års status 4. Revisorernes beretning 5. Godkendelse af formandens beretning om styrelsens arbejde og regnskabet decharge (Entlastung) 6. Drøftelse af øvrige beretninger 7. Vedtægtsændringsforslag 8. Optagelse af nye foreninger og landsdelsorganisationer 9. SdU en dansk organisation oder was? Plenum fra cafédrøftelserne 10. Drøftelse af det kommende arbejde herunder ideer og forslag 11. Fastsættelse af kontingent 12. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse 13. Orientering om budgettet for de efterfølgende år 14. Valg: a. Formand b. 2. næstformand for 1 år c. 4 styrelsesmedlemmer for 2 år d. En revisor e. En revisor-suppleant 15. Eventuelt Forslag til vedtægtsændringer, styrelsens indstilling til hovedsendemandsmødet: I forslaget er der blevet taget udgangspunkt i revisorernes anbefalinger samt styrelsens holdning hertil. Ligeledes er der udarbejdet ændringsforslag efter henstilling og opfordring af vores revisorfirma H.P.O. i 2 og 3, som påpeger nødvendigheden af ændringerne set i forhold til gældende lovgivning. En væsentlig ændring i SdU s vedtægter sker i 9 og 10. I 9 foreslås, at Sendemandsmødet ændres til Årsmødet. Dette sker på baggrund af flere henvendelser og mange års drøftelser om det hensigtsmæssige i fortsat at kalde SdU s øverste myndighed for hovedsendemandsmødet. En anden væsentlig ændring sker ligeledes i 10, hvor der i henhold til revisorernes anbefalinger foreslås en ny dagsorden med den konsekvens, at SdU s ordinære årsmøde afholdes i marts eller april måned. Derudover er der foretaget diverse redaktionelle ændringer. Jens ønsker at få protokolleret følgende: Jeg er nødt til lige, for at have det godt med mig selv, og påpege jeg synes det er store ændringer der kommer i 11. time, der har betydning for hele vores tilskud og så videre og som vi kun har mulighed for og drøfte. Vi har haft tre dage til at sætte os ind i det. Vi har svært ved, som styrelse, og indhente lidt ekspertise udefra og vi er inde og pille i både i formålet og i en hel masse andre ting. Jeg er bange for at vi kommer til at lave sjusk i det her arbejde! Jeg tør ikke rigtig at komme med nogle ændringsforslag til nogle tekster, fordi det har jeg ikke forudsætning for at se om de ændringsforslag er lovlige. For hvis vi er nede i, er det et ord som

4 sammenslutning der kan betyde at man skal betale skat i stedet for at der står organisation, så tør jeg jo ikke at komme med et ords ændring til noget af det her. Vedtægtsændringsforslaget bliver gennemgået punkt for punkt og gennemdiskuteres. Vedtægtsændringsforslaget tilrettes og sendes ud sammen med dagsordenen torsdag den 08. november rettes til: Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to folkevalgte kritiske revisorer, der vælges af sendemandsmødets delegerede skiftevis for to år ad gangen. De valgte revisorer er ikke pålagt begrænsninger i deres virke og har ret og pligt til at undersøge alle forhold, der af revisorerne skønnes at kunne bidrage til forbedring af SdU s virke. Ligeledes revideres regnskabet af et statsautoriseret eller af et registreret revisionsfirma. Derefter bortfalder revisorernes vedtægtsændringsforslag om udvidelse af 8 Regnskab. Udvalgenes og landsdelsorganisationernes budgetansøgning 2013 styrelsens indstilling til hovedsendemandsmødet: Udvalgene og landsdelsorganisationerne har stort set holdt sig indenfor de budgetmæssige rammer fra år I forbindelse med Landsstævnet 2013 i Esbjerg ansøger landsstævneudvalget som en forhøjelse af budgettet med 4.000,- til i alt at være på 5.000,-. Inger Marie opfordrer til at følge indstillingen. Konklusion: Styrelsen indstiller enstemmigt udvalgenes og landsdelsorganisationernes budgetansøgning 2013 til godkendelse på hovedsendemandsmødet. Godkendelse af forslag til ændring af SdU s Sponsorpolitik: I forlængelse af sidste styrelsesmøde var der behov for tilpasning af sponsorpolitikken, så den passer med de faktiske forhold i dag. I henhold til DGI omkring skoler har vi indgået nogle sponsoraftaler, som modstrider vores sponsorpolitik fra Konklusion: Efter en diskussion trækker administrationen forslaget tilbage og udarbejder en ny overordnet sponsorpolitik. DGI s Årsmøde orientering ved formanden: DGI Årsmøde afholdes lørdag den 03. november 2012 i DGI Byen, København. SdU tager afsted med 13 deltagere, hvoraf 9 er delegerede. Der er fælles bustransport med DGI Sønderjylland fredag den 02. november. Et forberedende møde afholdes fredag aften i DGI Byen. Årsmødet tilbyder fire konferencer, hvoraf man deltager i to, i løbet af dagen med følgende emner: - Idræt og læring - De årige - en særlig udfordring for DGI

5 - Befolkningens idrætsvaner og fornyelse i idrætssektoren - Store motionsevents Derudover er der et dagsordenspunkt Forslag fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers hovedbestyrelse og De Danske Skytteforeningers bestyrelse til fusion af de to organisationer. AD 4. Meddelelser. Inger Marie meddeler, at Kim Mühlhausen fra Ungeudvalget og Christopher Warnke fra Internationalt Udvalg er blevet æret for deres frivillige engagement i SdU, ved en reception den 22. oktober 2012 i Landeshaus Kiel af ministerpræsidenten. Tillykke! at der har været indvielse af Slesvig Fritidshjem den 29. september Fritidshjemmet er kommet godt i gang i de nye lokaler. Anna meddeler, at der er møde i Sundhedsrådet torsdag den 08. november Anna kan ikke selv deltage. Flemming deltager som gæst. René meddeler, at DUF afholder deres delegeretmøde lørdag den 01. december 2012 i København. SdU har 5 stemmer. Anna melder afbud. Flemming meddeler, at han sammen med Kirstin har deltaget i visionsmødet i Læk den 23. oktober Fem foreninger har været repræsenteret. Tinne meddeler, at NSU inviterer til en konference Unges indsats i foreningerne, i forbindelse med Ungdomscamp den december 2012 i København. Ronny fortæller om dagstilsbudsnetværk i Sønderjyllands Amt. Det netværk beskæftiger sig med studerende der kommer ud på institutioner. Han efterlyser en repræsentant fra Sydslesvig. AD 5. Spørgetid. AD 6. Eventuelt. Referent: Sonja Meng Ansvarlig: Horst Schneider

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Stiftende Årsmøde DGI Nordøstsjælland Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Dagsorden: INDKALDELSE TIL STIFTENDE ÅRSMØDE for DGI NORDØSTSJÆLLAND Onsdag 24. november 2010 kl. 20.15 i Slangerup Idræts- og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Den gule beretning 2011

Den gule beretning 2011 Den gule beretning 2011 www.sdu.de Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Statistik SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

DANSKE BILUDLEJERE Ordinær generalforsamling, torsdag den 02.5.2013 kl. 12:00 på Restaurant NIMB, TIVOLI, København REFERAT

DANSKE BILUDLEJERE Ordinær generalforsamling, torsdag den 02.5.2013 kl. 12:00 på Restaurant NIMB, TIVOLI, København REFERAT Torsdag den 02. maj 2013 kl. 12:00 afholdtes ordinær generalforsamling i DANSKE BILUDLEJERE på restaurant Nimb, København. Følgende medlemmer var repræsenteret ved en eller flere personer: Arne Stubbe

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere