Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Jacob Lysemose. Holdningsafstemning m.m. Jacob Lysemose deltager i mødet under dette punkt. 4 Kirkekassernes regnskab Endelig godkendelse Sag: Regnskab 2013 (1060) Befordringsgodtgørelse til vikarer drøftet. Jacob udarbejder forslag til ændringer i provstiets oversigt over vejledende vikartakster. Regnskabsførere orienteres og emnet medtages på formandsmødet i marts Tilsyneladende bliver der afholdt APV i de fleste sogne. Det kniber måske nok mere med MUS samtalerne. De regnskaber, hvor der er har indlæst underskrevne referater og revisionsprotokollater for regnskab 2013, kan umiddelbart godkendes. De øvrige menighedsråd rykkes. Varnæs. Bemærkninger til revisionsprotokollat Rykker til flere MR: Bedes indlæst snarest: Menighedsrådets godkendelse af regnskab 2013 skal indlæses Bylderup bemærkninger til revisionsprotokollat Felsted bemærkninger til revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Holbøl bemærkninger til revisionsprotokollat Kliplev bemærkninger til revisionsprotokollat Varnæs Bemærkninger til regnskabsprotokolat Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Beslutning 5 GIAS priser 2015 Der blev afholdt møde i GIAS gruppen d. 2. oktober Gruppen indstillede at de nuværende priser fremskrives med pristalsreguleringen og priserne afrundes til hele kroner. Godkendt. 6 Høring: lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Sag: Kirkeministeriet. Høringer 2014 (1056) Høringsfrist 10. november 2014 Ingen bemærkninger Høring: lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 7 Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen nye instrumenter til risikoafdækning Sag: Kirkeministeriet. Høringer 2014 (1056) Høringsfrist 5. januar 2015 Ingen bemærkninger Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen nye instrumenter til risikoafdækning 8 Varnæs renovering af bagehus: anmodning om brug af hensatte midler Sag: Varnæs præstegård - nyt tag på bagehus (1098) - Varnæs Sogn Der er hensat kr til omlægning af kirkegården. Menighedsrådet anmoder om at beløbet i stedet kan bruges til renovering af bagehuset v. præstegården. Godkendt Anne Marie Laier fra Varnæs menighedsråd forlod mødet under behandlingen Varnæs renovering af bagehus: anmodning om brug af hensatte midler 9 Øster Løgum matr. 49, Hovslund. Mageskifte Sag: Genner sogn - sognegrænseændring mellem Genner og Øster Løgum sogne (847) - Genner Sogn Til godkendelse og underskrift Godkendt og underskrevet Øster Løgum matr. 49, Hovslund. Mageskifte Genner sogn - sognegrænseændring mellem Genner og Øster Løgum. MR godkendelse Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Beslutning Genner - Øster Løgum sogn - sognegrænseændring. PU erindring 10 Øster Løgum kirkegård - plan for omlægning af Kirkegård til godkendelse Sag: Øster Løgum Kirkegård. (859) - Øster Løgum Sogn Kirkekassen kan selv finansiere udgiften Godkendt, at menighedsrådet for egne midler iværksætter omlægning af Øster Løgum kirkegård, i henhold til helhedsplan udarbejdet af Niels Jungreen Have. Øster Løgum kirkegård - plan for omlægning af Kirkegård til godkendelse Øster Løgum kirkegård - plan for omlægning af kirkegård - helhedsplan. Konsulentfaktura Øster Løgum kirkegård - helhedsplan. Konsulentudtalelse 11 Datoer for PU møder Medbring kalender Provstiudvalgsmøder afholdes kl. 16,30 på provstikontoret (med mindre andet er nævnt) Budgetmøde i juni og budgetsamrådsmøde i august, planlægges senere. - Tirsdag d. 6. januar 2015.Deltagelse fra revisorfirma PWC - Tirsdag d. 3. februar Forlænget temamøde. Til PU mødet i december drøftes forslag til tema. - Tirsdag d. 3. marts Tirsdag d. 7. april Tirsdag d. 5. maj Tirsdag d. 2. juni Ingen møde i juli - Tirsdag d. 11. august Tirsdag d. 1. september Tirsdag d. 6. oktober Tirsdag d. 3. november Tirsdag d. 1. december 2015 (efterfølgende julefrokost) 12 Invitation. Energioptimering i Folkekirken - Temadag i Odense den 27. janauar 2015 Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) Kirsten, Jes, Even og Kjeld er tilmeldt Invitation. Energioptimering i Folkekirken - Temadag i Odense den 27. janauar 2015 Referat, Side: 3

4 13 Bjolderup Præstegård - svar på prøver af skimmelsvampe Sag: Bjolderup Præstegård - svar på prøver af skimmelsvampe (1107) - Bjolderup Sogn Bjolderup Præstegård - svar på prøver af skimmelsvampe 14 Bjolderup-Uge nyt medlem af menighedsrådet Sag: Bjolderup-Uge menighedsråd (1106) - Bjolderup Sogn Bjolderup-Uge nyt medlem af menighedsrådet 15 Bjolderup-Uge. Forespørgsel vedr. fortov matr. 301, Videresendt til HS Sag: Bjolderup-Uge menighedsråd (1106) - Bjolderup Sogn Bjolderup-Uge. Forespørgsel vedr. fortov matr. 301, Videresendt til HS 16 Ensted præstegård, nyt køkken. PU godkendelse Sag: Ensted: Nyt køkken i Præstegården (1102) - Ensted Sogn Ensted præstegård, nyt køkken. PU godkendelse 17 Felsted synsprotokol 2014 Sag: Syn 2014 (1072) Felsted synsprotokol Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) - Hellevad Sogn Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Referat, Side: 4

5 Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hjordkær Kirke evt. udvidelse. PU svar: sagen må afvente til økonomien tillader det. Sag: Hjordkær kirke - eventuel udvidelse af kirken. (1014) - Hjordkær Sogn Hjordkær Kirke evt. udvidelse. PU svar: sagen må afvente til økonomien tillader det. 20 Kliplev salg af matr PU godkendelse Sag: Kliplev. Anmodning om salg af jord (1092) - Kliplev Sogn Kliplev salg af matr PU godkendelse 21 Rise kirkes omgivelser - udskiftning af ventilbrønd på matr.nr. 4 Rise. Orientering Sag: Rise kirkes omgivelser - udskiftning af ventilbrønd på matr.nr. 4 Rise. Orientering (1108) - Rise Sogn Rise kirkes omgivelser - udskiftning af ventilbrønd på matr.nr. 4 Rise. Orientering 22 Rise menighedsråd - bortforpagtning af jord. Konsulentfaktura Sag: Rise: Bortforpagtning af jord. (1100) - Rise Sogn Rise menighedsråd - bortforpagtning af jord. Konsulentfaktura 23 Sct. Jørgens Kirke. Godkendelse af hel- og delvis lukning Sag: Aabenraa. Sct. Jørgens orgel, pulpitur m.m. (915) - Aabenraa Sogn Sct. Jørgens Kirke. Godkendelse af hel- og delvis lukning Referat, Side: 5

6 24 Tinglev kirkegård - mandskabsbygning. STØ tager til efterretning Sag: Tinglev: Nyt redskabshus på kirkegården (1061) - Tinglev Sogn Tinglev kirkegård - mandskabsbygning. STØ tager til efterretning 25 Aabenraa krematoriet: Referat af møde d. 25. august om regnskab, hensættelse og opsparing vedr. krematoriet Sag: Aabenraa sogns kirkekasse (848) - Aabenraa Sogn Aabenraa krematoriet: Referat af møde d. 25. august om regnskab, hensættelse og opsparing vedr. krematoriet Aabenraa krematorie lån: Ekstraordinære afdrag på krematorielån i 2014 og Budget 2015 Sag: BUDGET 2015 (1053) Endelig ligning 2015 til Aabenraa provsti Kommunens udbetaling til Kirkekasserne Indsamling af kontraministerialbøger Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) Indsamling af kontraministerialbøger 28 Lokalplaner Sag: Lokalplaner 2014 (1039) Lokalplan: Kommuneplantillæg for Ensted Olieterminal - Driftsændringer til Ensted Olieterminal, Varnæsvej 9, Aabenraa Lokalplan: Tillæg nr. 49 H. P. Hanssens Gade Referat, Side: 6

7 29 Kvartalsrapporter 3. kvartal 2014 Sag: Kvartalsrapporter 2014 (1067) Medtages til behandling på PU møde i december, når alle er indkommet. Egvad, Genner, Hellevad, Hjordkær, Ravsted og Varnæs 3. kvartalsrapport 2014 Holbøl 3. Kvartalsrapport 2014 Kliplev 3. kvartalsrapport 2014 Rise 3. kvartalsrapport 2014 Tinglev 3. kvartalsrapport 2014 Aabenraa, Burkal, Ensted, Felsted. 3 Kvartalsrapport Regnskab 2013: Forslag til håndtering af sagsbehandlingen af elektronsike regnskaber for 2013 i provstiudvalget Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) Regnskab 2013: Forslag til håndtering af sagsbehandlingen af elektronsike regnskaber for 2013 i provstiudvalget 31 Eventuelt - Medtages på PU møde i december: drøftelse af ansættelse af skole-kirkekoordinator. - Der indgås aftale med Bjolderup-Uge menighedsråd om aflønning af overenskomstansat sognepræst. Medtages til behandling på PUmøde i december. 32 Kommende PU møder Provstiudvalgsmøder afholdes kl. 16,30 på provstikontoret (med mindre andet er nævnt) Budgetmøde i juni og budgetsamrådsmøde i august, planlægges senere. -Tirsdag d. 2. december Efterfølgende julefrokost - Tirsdag d. 6. januar Revisionsfirma PWC deltager Referat, Side: 7

8 - Tirsdag d. 3. februar Forlænget temamøde. Til PU mødet i december drøftes forslag til tema. - Tirsdag d. 3. marts Tirsdag d. 7. april Tirsdag d. 5. maj Tirsdag d. 2. juni Ingen møde i juli - Tirsdag d. 11. august Tirsdag d. 1. september Tirsdag d. 6. oktober Tirsdag d. 3. november Tirsdag d. 1. december 2015 (efterfølgende julefrokost) Referat, Side: 8

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt.

1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt. Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt.

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere