Scandiatransplants bestyrelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scandiatransplants bestyrelse:"

Transkript

1 1 Best nr 56/referat best nr 56 Göteborg 3. marts 2010 MØDEREFERAT Møde nr.: 56 Tid: 3. marts 2010 Sted: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige Deltagere: Scandiatransplants bestyrelse: FORMAND: Arnt Jakobsen, Oslo (AJ) SVERIGE: Michael Olausson (MO) FINLAND: Lauri Kyllönen, Helsingfors (LK) NORGE: Per Pfeffer, Oslo (PP) ISLAND: Magnus Bodvarsson, Reykjavik (MB) DANMARK: Søren Schwartz Sørensen, København (SSS) Scandiatransplants direktør: DANMARK: Niels Grunnet, Århus (NGR) Mødeleder: Referent: Arnt Jakobsen (AJ) Niels Grunnet (NGR) 1. Velkomst Ved Michael Olausson (MO) og Arnt Jakobsen (AJ). 2. Mødets dagsorden og format 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 55 Godkendt. Der var forespørgsel til punkt 5 om der i Sverige var opfølgning til regelværk om EU direktiv om væv og celler, men ingen yderligere info. Ønsket om at de enkelte i Scandiatransplant samarbejdet der er med i europæiske aktiviteter oplyser dette til Scandiatransplant kontoret er ikke fuldført, da vi ikke har hørt fra alle. 4. Oversikt over økonomisk status NGR gennemgår transplantation fee for Scandiatransplant 2009 dateret januar 2010 og baseret på cross-checked data. Fra Oslo fremføres at der har indsneget sig en fejl idet der er pålignet et gebyr for deceased donor transplantation på 3100 DKK for meget. Fejlen skyldes registreringer af transplantationer med flere organer til samme recipient. Fejlen udbedres ved næste års opgørelse eller der udstedes en kreditnota når regningen udskrives efter repræsentantskabsmødet. Årsregnskabet 2009 har været ved revisorfirmaet KPMG. Årsregnskabet underskrives under ledelsespåtegning af hele bestyrelsen og Niels Grunnet. Ligeledes underskrives revisionsprotokollat af 1. marts 2010 og Niels Grunnet underskriver regnskabserklæring til årsregnskabet 2009 for foreningen Scandiatransplant. Af årsregnskabet ses at Scandiatransplant har en egenkapital på ca DKK i dette og i 2010 efter repræsentantskabsmødet opkræves afgifter fra transplantationscentrene på i alt DKK. drøfter hvor stor egenkapitalen bør være. Der nås enighed om ca. 2 års omsætninger hvilket svarer til ca DKK idet omsætningen har været ca.

2 DKK i Det præciseres at det er vigtig med en langsigtet strategi til datasystemet indenfor Scandiatransplant. Derfor skal der udarbejdes en ønskeliste til hardware/software samt personalebehov med henblik på datasituationen. Dette tages op ved Scandiatransplant kontoret snarest med Bo Hedemark Pedersen (BHP) som koordinerende. Er der ønske om udvidelse af funktioner? Er der registerfunktioner som evt. skulle eller kan overtages af Scandiatransplant? Med henblik på repræsentantskabsmøde d. 19. maj 2010 skal vi have en økonomi strategiplan med fremlæggelse af et revideret budget for 2010 og et nyt budget for Staben af ansatte er udvidet fra 2 til 5 IT-kyndige (ikke fuldtids) i løbet af de sidste få år. Det er positivt at Scandiatransplant fremstår som en yderst solvent forening. Egenkapitalens størrelse skal tilpasses de forventede og planlagte aktiviteter. 5 IT situasjonen fremdrift / personellsituasjon Primo February 2010 the new version of the Scandiatransplant Living Donor Database was prereleased but it was clear that a feasible solution cannot be achieved without registration of transplantation data i.e. basis donor information as well as HLA registration of the donor. Therefore coming versions for letting ordinary users access the application the current solution must be expanded by: 1. Query form filtered on waiting list records that are terminated by living donor transplantation. 2. Data entry form of registration basic data of the living donor: Person number, name, height, HLA, etc. Some performance issued giving trouble was located to be due to browser variation and a solution has been found on this. New deadline for release will be the end of March 2010 where the use and the testing can go on until shortly before the Council of Representatives' meeting in May This will be followed by the IT-staff at Sctp office and BHP will give a presentation at the representatives' meeting in Helsinki. Living Donor Transplant Register consists of approx. 20 different tables from which data can be taken in one process now. A lot of optimization has taken place during the last six months. Vedrørende personalesituationen: Christian Mondrup (CMO) works presently primarily with adjustments in the present IT-system to take proper care of STAMP. BHP og Jörn Hajek (JH) are working entirely on the new system. Frank Pedersen (FP) og Ilse Weinreich (IW) do the testings of the prerelease parts of the new system and do different sorts of service support. 6. Tx tall 2009 / antal repræsentanter Året 2009 var et fint transplantationsår i Scandiatransplant med 407 afdøde donorer (deceased donors). Der blev transplanteret 1103 nyrer, hvoraf de 371 var fra levende nyredonor. 316 levertransplantationer. 122 hjertetransplantationer. 118 lungetransplantationer. Der var en lille stigning i antallet af nyrer der blev udvekslet fra et center til et andet ca. 14% alt inklusiv, hvorimod leverne var 22% og hjerterne 36% og lungerne ca. 17%. Diasserien for 2009 med tallene vedrørende 2009 er nu på Scandiatransplants hjemmeside. Fra udregningen af transplantationstallene med henblik på transplantationsafgifter til Scandiatransplant ses det at der er plads til 36 repræsentanter for det følgende år (1 mere til Helsinki, 1 mere til Malmø, øvrige uændret). Som bekendt beregnes der en afgift pr. transplanteret recipient med organer fra afdød donor. Kombinationstransplantationer har givet anledning til at der har indsneget sig 1 registreringsfejl i det skema vi havde sendt frem til revisionen. Oslo vil blive kompenseret for dette.

3 3 7 Internasjonalt: EOEO Formentlig næste møde i efteråret CoE : guide on safety etc/ om tx utenlands/ om tx non-nationals: EU Working groups on NAP (National Action Plans) - nb: islets er celler i forløbet EFRETOS fremdrift: Centralt tema er menneskesmugling og organtransplantation, idet det juridisk er helt forskelligt ved henholdsvis køb/salg af organer over grænsen og det at smugle en person over grænsen for derefter at tage et organ ud. Dette hotte tema diskuteres i CoE regi. Den nye udgave af guide'en forventes inden udgangen af Der er møde i Strasbourg i april Der har været en vis uklarhed over hvem der udgiver denne publikation. Spanien har EU præsidentskabet i 1. halvår 2010 og har i dagene marts 2010 indkaldt til møde i Madrid. AJ er inviteret for at deltage i en arbejdsgruppe ledet af Luc Noel. NGR deltager på vegne af DK. Ole Øyen deltager fra Norge. Deltagere fra øvrige nordiske lande har vi ikke klarhed over nu. Mødet handler om European Universal Challenges on Organ Donation Searching for Global Solutions. Desuden er der nedsat arbejdsgrupper der bl.a. skal beskæftige sig med How to achieve selfsufficiency in organ transplantation. AJ har deltaget i adskillige møder vedrørende action plans i EU regi og skal til møde d. 4. marts EU projektet Efretos skal fortsætte 1½ år endnu. MO er med i en gruppe vedrørende tarmtransplantationer. Grupperne styres i høj grad fra Holland, Bruxelles og Italien. Til Dave Collett i England er der sendt data fra Scandiatransplant om nyretransplantation efter der var indhentet tilsagn fra de enkelte uræmiregistre via Torbjørn Leivestad. Referater fra Efretos møder er løbende udsendt af AJ til bestyrelsen. Vi havde en generel drøftelse om at mange spørger om data til mange forskellige formål; hvordan skal dette håndteres? I Transplantation Society i Danmark har man et ansøgningsskema om data. Kopi gives til AJ der vil prøve at udarbejde et udkast til hvordan vi laver standardsvar/ansøgning til disse mange der henvender sig om at få det ene eller det andet ud fra Scandiatransplants datasystem. AJ deltog i Eurotransplants vintermøde i januar 2010 i Østrig. Et af indlæggene var en tysker der fremlagde ideer om at kliniske vurderinger mere tages ind i allokering af organer end dette tocifrede pointsystem der i dag anvendes i Eurotransplant. Dette vil betyde nedgradering af vævstypesystemets betydning (ischæmi versus HLA). Estland er på vej ind som en del af Eurotransplant. Angivelig skal samarbejdet starte maj Det er interessant hvis ovenstående indlæg i Eurotransplant kunne føre til at man bevægede sig mere i retning af det system for allokering vi har i Scandiatransplant systemet. Der er en ny perfusionsvæske af typen Belser Solution på vej. Det præciseres at tid fra hjernedød og til organudtagning er yderst vigtig for organets evne til at fungere. I Oslo tager man nyrer ud først og lever sidst. I Göteborg tager man nyrerne ud sidst. Et andet problem er om man laver akut indoperation af nyrer eller venter til næste morgen (betydning for kold ischæmi tid). Besøk fra Wien (Living Kidney Donor Registry) Et kort referat er udarbejdet. På et intenst 1½ dags møde blev østrigerne gjort bekendt med registre der findes i Scandiatransplant for Living Kidney Donors. De var overordentlig interesserede og mente vi havde det bedstfungerende system i Europa på nuværende tidspunkt. De er interesseret i meningsudveksling evt. en fælles ansøgning til EU om nogen midler, men det har vi dog været lidt mere tilbageholdende overfor, idet vi sådan set har noget der fungerer udmærket.

4 4 8. Betaling for organer (AAC) og betaling for lever (Oslo) status?: I år 2000 og 2001 var der ønske om en symbolsk mulighed for ersättning på SEK hvis en lever blev transplanteret på et andet center end donationscentret. Ikke alle levercentrene i Skandinavien gjorde brug af det og det ophørte spontant for ca. 7 år siden. Nordic Liver Transplant Group (NLTG) havde møde 1.marts 2010, hvor emnet var på igen. Referat og udspil kommer herfra. Der er fremkommet en ny transportkasse til brug af leverorganer. Der blev spurgt om "små regninger" videresendes til et andet center? Man var enig om at man ville prøve at udarbejde forslag til ensartede retningslinier for transportomkostninger. NGR og Per Pfeffer (PF) skal udarbejde et forslag til bestyrelsesmøde med henblik på evt. at fremlægge det som et forslag for repræsentantskabsmødet d. 19. maj NKG referat oppfølging av dette med ischemitider - STAMP prioritet 5. Tx koordinator sertifisering: Der er en melding til styregruppen for STAMP at de gerne må melde ud hvilken øget chance en patient har for at få et tilbud ved at være i STAMP-programmet i forhold til den almindelige venteliste. Der er udbredt accept i bestyrelsen af STAMP-programmet. Der forventes et forslag om at ændre STAMP fra prioritet 5 til 3. Vedrørende transplantationskoordinator sertifisering: Definitionen på en transplantationskoordinator er yderst forskellig i Europa. Käthe Meyer har været til møde, der er ikke endelig afklaring vedrørende skandinaviske forhold. 10. Andre emner - Forberedelse af repræsentantskabsmøde d. 19/5 Med henblik på overdragelsen af chairmanship fra Arnt til efterfølgeren vil Arnt lave et skrift om navne og funktioner i de forskellige centre og organisationer i Europa. Arnt vil rejse til Helsinki i april og tale med Krister Höckerstedt. På nuværende tidspunkt er det ikke klart om Krister vil gå ind i det samme som Arnt har beskæftiget sig med på europæisk niveau. Vedrørende data fra Scandiatransplant: Der har været flere henvendelser og spørgsmålet er hvem ejer data? Det gør den der har leveret dem. Konklusionen blev at man i princippet skal have tilsagn fra hvert enkelt transplantationscenter hvis man skal have data ud, men det blev besluttet at der skal nedsættes en gruppe med henblik på anbefalinger og udkast til regler til repræsentantskabsmødet for hvem der disponerer over hvilke data. AJ laver et oplæg til dette. Forespørgslen kan jo være interne/externe/kommercielle. Det overvejes om man skal have et ansøgningsskema og evt. en vurderingsgruppe, men der kommer et forslag og et udkast til diskussion, som bliver taget op senere. Planen er at opstille 5-7 scenarier for dette med dataudtræk fra Scandiatransplant. 11. Rejsestipendier - 15 ansøgninger modtaget. - Rapport fra studietur modtaget fra Stein Foss, Transplantationskoordinator, Oslo. - Guidelines for ansøgning om rejsestipendium vurderes påny med henblik på tydeligere formulering af hvilke formål der kan søges om rejsestipendium til. Der var modtaget 15 ansøgninger og 1 rapport fra Stein Foss som er modtaget med glæde og som skal på Scandiatransplants hjemmeside idet den har en fin kvalitet til dette. Der deles DKK ud. 12. Øvrige meddelelser: - Henvendelser til Scandiatransplant kontoret og emner siden seneste bestyrelsesmøde. Kan rekvireres hos Scandiatransplant kontoret.

5 5 Se vedlagte oversigt omfattende 26 punkter. 13. Evt. AJ foreslår at vi inviterer de to direktører Arie Oosterlee og Axel Rahmel samt president Bruno Meiser fra Eurotransplant til at være med i repræsentantskabsmødet i Helsinki d. 19. maj og evt. således at en af dem kan fortsætte til Scandinavian Transplantation Society mødet hvis dette ønskes af en af dem. 14. Næste møde Tir. d. 18. maj 2010 eftermiddag og ons. d. 19. maj formiddag. Repræsentantskabsmøde d. 19. maj 2010 kl Alle tre ting er i Helsinki. Umiddelbart er der ikke behov for bestyrelsesmøde før 18. maj.

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden B3-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 150609 1. Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 24. februar 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere