Thyholm Idrætsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk"

Transkript

1 Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsen s årsberetning aflægges og stilles til debat 3. Aflæggelse af årsregnskab. 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelses og udvalgsmedlemmer: b. lige år Forretningsudvalgets kasserer Håndboldudvalgets 3 medlemmer Volleyudvalgets 2 medlemmer b.hvert år vælges 1 suppleant pr. aktivitetsudvalg 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Eventuelt Formand Karen Borgholm bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Punkt 1 Valg af dirigent og stemmetællere: Karen foreslog Jacob Fuglsang som dirigent, Jacob blev valgt til generalforsamlingen s dirigent. 1

2 Jacob Fuglsang startede med at bekendtgøre generalforsamlingen var lovlig indkaldt, der var annonce i Ugeavisen Struer-Thyholm den 21/2-06 (ifølge vedtægterne mindst 10 dage før). Valg af stemmetællere: Jens Johnsen og Henny Hedegaard Punkt 2 : Bestyrelsen s årsberetning aflægges og stilles til debat Formand Karen Borgholm aflagde beretning for TIF. Den skriftlige beretning er rundsendt til alle medlemmer, blev også omdelt på generalforsamlingen. En stor tak skal lyde til klubhuset s rengørings-hold, som nu har sagt op efter 23 års trofast og flot arbejde. Spørgsmål fra J. Fuglsang: hvordan er det gået med at samle udvalgene og samle erfaringerne sammen? Svar fra Karen Borgholm: der er afholdt et samlet møde med deltagelse af hovedbestyrelsen samt alle udvalgsmedlemmer. Endvidere blev der afholdt julefrokost med deltagere af repræsentanter for hovedbestyrelsen og udvalgene. Der er desuden afholdt fælles sponsormøde, hvor det viste sig, at der kun er begrænset overlab mellem de sponsorer håndbold henholdsvis fodbold har kontakt med. Til hovedbestyrelses-møderne er alle desuden velkommen. Formanden s beretning blev godkendt. Fodbold ved formand Mona Jepsen: Generalforsamling for fodbold er afholdt i november 2005, Mona s beretning for 2005 kan læses i TIF årsberetning. Håndbold ved formand Dorte Jensen: Årsberetning sendt ud. Der har været et hold af sted til natstævne, hvilket er meget populært blandt spillere og træner/ledere. Dorte udtrykte stor TAK til de frivillige hjælpere og TAK til udvalgsmedlemmerne. 2

3 Afslutning for ungdom finder sted tirsdag den 21/3, hvor elever/lærere fra Lyngs Idrætsefterskole kommer og laver aktiviteter med børnene. Dorte Jensen s årsberetning blev godkendt. Punkt 3. Aflæggelse af årsregnskab. Hans Odgaard gennemgik regnskabet for 2005, regnskabet er også fremsendt med årsberetningen. Regnskabet er meget tilfredsstillende. Under Resultatopgørelsen har revisions-firmaet lavet en skrivefejl, under cafeteriet skulle der stå 8 t. kr for 2004 (i stedet for 36 t. kr). I 2004 blev der købt et klimaanlæg til kiosken. Fodbold har et overskud på knap 75 t. kr (mod 107 t. kr året før) Håndbold har i 2005 fået et overskud på ca 7 t. kr (mod et underskud på 8 t. kr året før) Overskuddet skyldes primært lavere omkostninger til seniortræner, da der ikke har været et herre-seniorhold i Årets resultat for hele TIF 64,3 t. kr. (modt 99 t. kr året før) hvilket er tilfredsstillende. Regnskabet er påtegnet de nødvendige godkendelser fra hovedbestyrelsen samt de interne revisorer. Revisorfirmaet skal ha en bemærkning mht skrivefejlen for Der var ros til det store arbejde med at få skaffet sponsor-indtægter. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Punkt 4. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen skriftlige forslag modtaget. Punkt 5. Valg af bestyrelses og udvalgsmedlemmer: Forretningsudvalget: 3

4 Hans Odgaard genvalgt til foreningen s kasserer Håndboldudvalget: Der skulle vælges 3 nye til udvalget, da Dorte Jensen, Lene Kristensen og Mette Gravsen ikke ønskede genvalg. Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt ind i håndboldudvalget: Irma Hedevang Anne Mette Jørgensen Henny Hedegaard Følgende suppleanter valgt til håndboldudvalget: Aksel Schött, Lene Kristensen. Håndboldudvalget består herefter af :Jesper Mortensen, Lene Nielsen, Irma Hedevang, Anne Mette Jørgensen og Henny Hedegaard Ingen valg til volleyball-udvalget, da volleyball-afdelingen pt ikke er aktiv Punkt 6 Valg af revisor og revisorsuppleant: Der var genvalg til revisor og revisorsuppleanter (Mogens Knudsen, John Christoffernsen) Revisor: Kjeld Graversgaard Punkt 7 Eventuelt Jens Johnsen: er det i sponsorerne s interesse, at TIF har en så god økonomi, var det ikke bedre at bruge en del af pengene til forbedre af lokaliteter/tøj/baner eller andet? Den gode økonomi er med til at holde kontingent relativ lavt, således kontingentsatsen ikke er afgørende for om f.eks et barn kan gå til håndbold/fodbold. Hans O: med den nye Struer Kommune er det meget sandsynligt der bliver andre tilskudsregler, dvs vi får mindre tilskud end i dag. Derfor kan vores økonomi komme til at se meget anderledes ud i fremtiden. 4

5 Erik Korsgaard: Erik takkede for den fine modtagelse kroket-klubben har fået i klubhuset. Kroketklubben ønsker at baneforholdene skal optimeres (mindre ukrudt og ujævnheder). Der tilbydes nu kroket også onsdag aften, og der er naturligvis kroket hver mandag +tordag eftermiddag. Hans O: klubben er meget glad for at kroketklubben bruger faciliteterne og holder øje med tingene. Lene N. hvorfor har fodbold deres egen generalforsamling? Hans O: det er mest praktisk, at det nye fodboldudvalg vælges i november, således det nye udvalg allerede i vinterperioden kan begynde at finde nye træner/ledere i næste sæson. Hvis udvalget først skal starte midt i marts bliver det alt for sent. Hal-leje m.m: Hans O. fortalte om de forskelligheder der er i henholdsvis Thyholm og Struer Kommune mht hal-leje, medlemstilskud. lokaletilskud osv. Vi skal alle prøve at påvirke politikkerne til at idrætsforeningerne for så gode økonomiske forhold som muligt. Vedligehold af baner: her skal der også en harmonisering til. Vores kridtmand ønsker at skifte til maling, dette har Thyholm Kommune indtil videre afvist. Omegns klubberne kontaktes (Aktion Mona) 75 års jubilæum (Karen Borgholm) Den officielle del afholdes i forbindelse med årgangsfodbold lørdag den 5/8-06. Der skal udarbejdes en jubilæum s folder. Hvis nogen har materialer fra tilbage i tiden (tekst/billeder) kan dette afleveres til Karen B. eller Jane Korsgaard. Erik K: kroketstævne afholdes uge 30 Store Klassefest er nu lukket for tilmelding, brandmyndighederne har begrænset antallet. Kirsten H. : stor ros til Karen B og andre, som har arrangeret kurser og været kontaktperson til de unge håndboldspillere der har uddannet sig til dommere. Det er flot at unge håndboldspillere stiller op som dommer og påtager sig det ansvar. Nyt månedsblad udkommer Thyholm-Nu. Hans Stokholm Kjær er redaktør. Han har opfordret TIF til at skrive artikler til bladet. 5

6 Calle er blevet lokal agent for Ugeavisen Struer/Thyholm Karen Borgholm takkede for god ro og orden og ønskede alt held og lykke til det nye håndboldudvalg og en stor stor TAK til afgående udvalgs-medlemmer. referent Kirsten Hansesgaard 6

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere