FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget Hedehusene -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk"

Transkript

1 Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede 4. Beretning til godkendelse. 5. Regnskab til godkendelse. 6. Budget for det kommende år. 7. Indkomne forslag. 7.1 Det foreslås at fastholde kontingent niveauet i lighed med år Valg: a. Formand (lige år) b. Næstformand (ulige år) Kim Ottosen - på genvalg c. Kasserer (ulige år) John Olsen - på genvalg d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Peter Olsen - på genvalg Klaus Hansen, Karina Grønhøj og Thomas Bahnert forlader bestyrelsen. 3 kandidater ønskes opstillet. e. 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) Kandidater ønskes opstillet 9. Eventuelt. Referat: 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev foreslået og valgt til dirigent uden modkandidater. Alex kunne konstatere at generalforsamlingen var blevet rettidigt indkaldt ved annoncering i lokalaviser senest 14 dage før afholdelse. Søren Hubert Petersen blev valgt som referent. 2. Valg af 2 stemmetællere Lotte Schulz og Klaus Hansen blev foreslået og valgt uden modkandidater. 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede Det blev konstateret at der var 16 stemmeberettigede tilstede da generalforsamlingen startede og at der ankom 2 yderligere stemmeberettigede senere.

2 4. Beretning til godkendelse Efter at IF Fløng og Hedehusene Idræts Klub blev endeligt lagt sammen til Fløng-Hedehusene Idræt i 2007 har fortsat udviklingen i FHI regi. Vi har - på trods af at vi har fungeret som en fælles fodboldafdeling i snart 3 år - til stadighed oplevet forskeligheder fra de gamle klubber, specielt omkring forskelligheder i foreningskulturen. Sådanne forskelligheder føre til at vi indimellem står overfor udfordringer som involverer både medlemmer, trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer. Fra bestyrelsens side er vi meget opmærksomme på kulturforskellene og forsøger hele tiden at være på forkant med situationen. Fra DGI, SBU og DIF ved vi at fusioner og sammenlægninger af klubber har disse udfordringer men vi har også fået roser fra alle 3 organisationer for vores måde at takle udfordringerne på. Vi skal igen i år rette en særlig tak til alle for det store stykke arbejde de har haft med få sammenlægningen af fodboldafdelingerne til at fungere - og endnu engang tak for tålmodigheden når det ikke altid har kørt på skinner. I 2008 havde vi desværre en udskiftning i bestyrelsen da Mogens Petersen valgt at forlade bestyrelsesarbejdet efter mange års stor og aktiv indsats. Mogens skal have stor tak for hans altid gode humør og hans store arbejdsindsats for fodbolden i Fløng og Hedehusene. Som valgt suppleant trådt Thomas Bahnert ind i bestyrelsen som afløser for Mogens. På Senior siden spillede man kun en ½ sæson da SBU turneringerne i fremtiden løber fra august til juni. Det lykkedes vort senior 1 hold at holde sig i serie 1 efter den forårets ½ sæson. Sæsonen 2008/2009 startede i august og efter efterårets kampe tager senior 1 hul på forårssæsonen fra en 8. plads med 19 point på kontoen. Efterårets kampe viste os at vi kan spille op med de bedste så hvis spillermaterialet forbliver uændret er vi optimistiske omkring vor målsætning for 2008/2009 sæsonen med fortsat at spille i serie 1 i 2009/2010 sæsonen. Vort senior 2 holds ½ sæson i foråret hev med hiv og sving en fortsat plads i serie 4 hjem. Desværre gik det ikke så godt i efterårets kampe og i foråret 2009 spiller senior 2 i serie 4B og hvis vi der ender på en nedrykningsplads så starter 2009/2010 sæsonen i serie 5 hvilket er knap så heldigt. Vi har dog stor tiltro til at det vil lykkes Benner og co. at opfylde målsætningen som er en fortsat placering i serie 4 efter forårets kampe. De flotte resultater på seniorsiden skyldes ikke mindst et dedikeret, engageret og fantastisk godt samarbejdende trænerteam bestående af Jesper Falck og Henrik Benner Bendtsen. Stor tak til dem. Efter 3 år med fantastiske resultater valgte Jesper at engagere sig med Ballerup FC i sjællandserien og har derfor forladt trænerstolen per 1. januar Jespers indsats omkring senior holdende har været fantastisk og resulteret i konstant oprykning så vi nu er i serie 1. Stor, stor tak til Jesper for en motiveret og engageret indsats i s fodboldafdeling. lagde vægt på at den fremtidige trænerpost skulle have lokal forankring og det er derfor en stor glæde at trænerteamet Torben Larsen, Karsten Jakob Jakobsen og Henrik Benner Bendtsen per 1. januar 2009 overtog ansvaret for seniorholdene. Torben er uddannet seniortræner og har i sin karriere som aktiv spillet i Brønshøj og på Frem s superligahold. Karsten Jakob er kendt af mange i lokalområdet, som tidligere seniortræner i HIK samt også som tidligere formand i HIK. I både forår og efterår 2008 havde vi flere kampe hvor Jesper var indisponibel og ved disse kampe var Karsten Jakob på sidelinjen og styrede slaget. Henrik Benner Bendtsen er velkendt for de fleste og vil primært tage sig af senior 2 holdet. Både Torben, Karsten og Benner er bosat i lokalområdet. ønsker trænerteamet held og lykke med både senior 1 og senior 2 holdene og ser frem til at vore målsætninger opfyldes.

3 Vore gamle drenge er også fortsat på den rette kurs. Det er en fornøjelse at vi har så mange hold og spillere i oldboys/veteran segmentet. De har vist god form igennem hele sæsonen og skal vi fremhæve et enkelt resultat må det være at vort Oldstar hold i 2008 vandt Pokalen i REOS turneringen - for første gang siden Et super resultat! På ungdomssiden blev der vanen tro både vundet og tabt kampe og skal vi nævne nogle særlige præstationer må det være at vores årg. 92/93 har spillet sig til oprykning til SBU rk.2 og årg. 94 i foråret spillede sig til oprykning til SBU rk.1 (sjællands bedste række) i efteråret Efterårets kampe i rk.1 blev skrappe og det holdt hårdt men vore 94 ere er i foråret 2009 stadig at finde i SBU rk.1. Super flot og med de gode resultater og flotte placeringer er der også fulgt en tilgang af spillere fra andre klubber! Det er også værd at få med at et af årg. 94 indendørshold har i denne sæson spillet sig frem til at skulle spille sjællandsmesterskab i A rækken. Spændende om vi får et sjællandsmesterskab i hus! Det var også dejligt at opleve at vi i klubben nu har 4 pigehold nemlig et U-9 pigehold, et U-11 pigehold, et U-13 pigehold og et U-15 pigehold. Bo Sørensen har siden sommer været ansvarlig for pigefodbolden og det er dejligt at se Bo videreudvikle potentiellet i pigefodbolden og mulighederne for yderligere medlemstilgang. Igen i 2008 har det været et puslespil at udnytte vore 2 dejlige Idrætsanlæg så alle var tilfredse. Det er ikke lykkedes til fulde men vi har prøvet at lytte til - og forsøgt at tilgodese - alle interessenter men kompromiserne omkring fordelingen vil nok betyde at enkelte er skuffede over tildelte trænings tider og kamptidspunkter så længe vi har 2 anlæg at spille fodbold på. Vore udskænkningssteder - Cafeteriet i Hedehusene Ny Idrætspark og Cafeen i Fløng Idrætsanlæg - betyder meget for vore medlemmer. Det at kunne nyde en sodavand, øl eller spise en pølse efter endt træning eller kamp bidrager meget til at der også er socialt samvær mellem medlemmerne. Derfor skal Nina & Per og Cafe foreningen have en stor tak for det store arbejde der er lagt i at servicere vore medlemmer. Vi håber at der i 2009 vil melde sig flere frivillige til at hjælpe med den daglige drift så vi kan have noget mere åbent. Også vore sponsorer. De skal alle - store som små sponsorer - vide hvor taknemmelige vi er for deres økonomiske støtte både i 2008 og forhåbentlig også i fremtiden. Vort økonomiske resultat for 2008 viser et overskud på kr. 44,390 mod et budgetteret overskud på kr. 64,000. Det mindre overskud skyldes hovedsagligt at vi mangler en indbetaling fra en sponsor som desværre brat stoppede som forretningsdrivende i efteråret Vi står nu foran sæsonen 2009 hvor udfordringerne allerede nu er kendt. Vi har reelt eksisteret som en sammenlægning mellem fodboldafdelingerne i IF Fløng og Hedehusene Idræts Klub i 3 år. Årene er i høj grad gået med at få en foreløbig organisering til at fungere samt med at håndtere de mere daglige udfordringer for klubbens medlemmer. mener at tiden nu er inde til at se på klubbens værdier, visioner og missioner og ud fra fastlæggelse af disse en effektivisering af organisationen. Dette arbejde forventes startet i foråret 2009 og kommer nok til at løbe hele året så vi forhåbentligt ved årets udgang har fastlagt hvem vi er og hvor vi vil hen. På sponsorsiden - som er et væsentligt element af klubbens fornuftige økonomi - forudser vi faldende indtægter, hovedsageligt pga. den økonomiske nedtur i Danmark. Vi har allerede meldinger fra flere af vore ellers trofaste sponsorer om at de ikke har økonomisk grundlag for støtte i Heldigvis har vi igen har fået tildelt arrangementer som forhåbentlig kan bidrage

4 positivt til økonomien. D. 7. og 8. marts afholder vi igen DGI s miniputtræf i Fløng hallen hvor der forventes deltagere som skal overnatte på Fløng skolen. Også har vi fået tildelt afholdelsen af DGI Landsmesterskabet som afholdes d august i Fløng Idrætsanlæg. Da der forventes deltagere kan vi ikke indkvartere alle på Fløng skole så der er virkelig logistik udfordringer at tage fat på. Vi regner med at rigtig mange frivillige til at tage en tørn og hjælpe til med opgaverne omkring både arrangementer. Vore målsætninger for 2009 er at fastholde de gode sportslige resultater samt at forbedre klubbens organisatoriske formåen således at opgaverne kan løses tilfredsstillende for alle interessenter i s fodboldafdeling! Tak! Beretningen blev herefter godkendt. 5. Regnskab til godkendelse John Olsen fremlagde revideret regnskab samt uddybede enkelte punkter. Der kunne konstateres et overskud for året 2008 på 44,360 kr. Flg. besvarelser til spørgsmål i forbindelse med regnskabsaflæggelse: - Der blev konstateret en trykfejl i forbindelse med en enkelt postering. Trykfejlen havde ingen indvirkning på hovedtallene. Endvidere informerede John Olsen at regnskabet inden revision af hovedforeningens revisorer er blevet revideret af eksternt revisorfirma. Regnskabet blev herefter godkendt. 6. Budget for det kommende år Til information fremlagde John Olsen budget for oplyste at der forventedes minimal sponsor støtte i 2009 pga. den finansielle krise. Endvidere blev det oplyst at det budgetterede neutrale resultat er forventet ved at der i 2009 forventes ekstraordinære indtægter i forbindelse med afholdelse af arrangementer. 7. Indkomne forslag 8. Valg 7.1 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. a. Formand (lige år) Ikke på valg b. Næstformand (ulige år) Kim Ottosen genopstillede og blev valgt uden modkandidater. c. Kasserer (ulige år) John Olsen genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

5 d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Rene Holgersen, siddende bestyrelsesmedlem, var ikke på valg. Peter Olsen genopstillede og blev valgt for 2 år. Michael Munch blev opstillet og valgt for 2 år. Bo Sørensen blev opstillet og valgt for 2 år. 1 bestyrelsespost vakant bestyrelsen finder selv kandidat. e. 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) På grund af manglende opstillede kandidater blev der ikke valgt suppleanter. Dirigenten forespurgte om fodboldafdelingen ønskede egne revisorer. Formanden informerede at fodboldafdelingen ikke anså det nødvendigt med egne revisorer da fodboldafdelingen også i 2009 vil få regnskabet revideret af eksternt revisionsfirma før regnskabet revideres af hovedbestyrelsens revisorer. 9. Eventuelt Der blev forespurgt om hvornår fodboldafdelingens nye hjemmeside forventes aktiv. Karina informerede at hjemmesiden er 99% færdig men at der mangler brugervejledning og evt. kursus. Dette forventes klar i løbet af en måneds tid. Der blev spurgt til om ikke hjemmesiden kunne aktiveres også kunne brugervejledning og evt. kursus komme på et senere tidspunkt. Formanden informerede at det havde været overvejet men da den nye hjemmeside er interaktiv (afhængig af hvad de enkelte hold/årgange selv ligger på hjemmesiden) er det først hensigtsmæssigt at aktivere hjemmesiden når holdene/årgangene er i stand til selv at inddatere data. Herefter afsluttede Alex Jensen generalforsamlingen. Søren Hubert Petersen, referent Alex Jensen, dirigent. Hedehusene 2009/02/25 Fløng 2009/02/25

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2010 Fodbold

Årsberetning 2010 Fodbold Årsberetning Fodbold Fodbold er ikke spørgsmål om liv eller død det er meget vigtigere! Bill Shankly (1913-1989), Liverpool manager Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det sportslige... 3 Ungdom... 3 U07

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler Formandsberetning Skanderborg Håndbold Generalforsamling torsdag den 25. sept. kl. 19.30 i Klubhuset Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE ÅRSRAPPORT SAMT INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling onsdag d. 12. februar 2014 kl. 19:00 i Værebro Park (Lokale B).

Referat fra Ordinær Generalforsamling onsdag d. 12. februar 2014 kl. 19:00 i Værebro Park (Lokale B). Referat fra Ordinær Generalforsamling onsdag d. 12. februar 2014 kl. 19:00 i Værebro Park (Lokale B). 23 stemmeberettigede medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Søren Muldgaard 2. Valg af

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere