MedWin Nyt April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedWin Nyt April 2012"

Transkript

1 MedWin fortsætter styrkelsen af teamet Som adviseret i seneste MedWin Nyt, udbygger vi i øjeblikket antallet af dygtige ressourcer i vort team. Med en samlet nettoudvidelse af MedWin temaet på knap 20%, er det vores klare forventning, at vi er godt klædt på til den kommende periode med nye produktlanceringer, højere serviceniveau mv. Pr. 1. april har vi budt velkommen til systemudvikler Peter Meldgaard Nielsen, og supportkonsulent Sidse Handler. Peter er 53 år og har arbejdet i mange år som systemudvikler, med stort kendskab til netop de værktøjer vi anvender i vor udviklingsafdeling. Sidse er 40 år kommer fra en stilling som lægesekretær, og har gennem sine tidligere virker erhvervet kendskab til såvel sektoren som vort MedWin produkt. Pr. 1. maj har vi ansat Kåre Lund som vores nye ScrumMaster. Kåre er 48 år og bl.a. uddannet datamatiker og certificeret ScrumMaster. Kåre skal i samarbejde med udviklingstemaet bl.a. sikre, at arbejde og opgaver tilrettelægges og udføres optimalt i forhold til produktivitet og leverancer til vore kunder. Pr. 1. maj tiltræder også vores nye teamleder Susanne Skjoldborg. Susanne er 40 år og oprindelig uddannet optiker. Susanne har bl.a. et godt branchekendskab gennem tidligere ansættelse hos et systemhus i branchen, samt som teamleder i et andet systemhus meget lig EG Data Inform A/S. Susanne bliver daglig leder for alle supportkonsulenterne, og vil ud over ledelsesopgaven få til opgave at fokusere på såvel intern- som ekstern kommunikation. Endelig har vi den store glæde, at kunne tage imod vores tidligere kollega Frank Pløen Mortensen, som pr. 1. maj igen overtager hovedudvikler ansvaret for vores MedWin Vagt løsning. Udvidet åbningstid i supporten Vi har igennem nogen tid, modtaget en række henvendelser fra kunder der efterspørger en udvidet åbningstid i supporten. Primært har der været et ønske om, at det er muligt at kontakte MedWin supporten allerede fra kl , omkring akutte problemer som fordres løst inden patienttilstrømningen i klinikkerne fra kl Vi har besluttet at imødekomme dette ønske. Således vil vi pr. 1. maj starter en 3 måneders prøveperiode, hvor vi åbner for mulig telefonisk kontakt allerede fra Idet fuld supportbemanding først sker fra kl , henstilles til at den udvidede åbningstid forbeholdes akutte situationer. Herefter gælder følgende telefon og træffetider til MedWin supporten. Du kan ringe til MedWin supporten på telefon og trykke 2 for MedWin fra mandag til torsdag mellem kl og fredag mellem Husk at du altid, uanset tidspunkt, kan oprette sager på Servicedesk portalen, så retter

2 vi henvendelse til dig, når der er en løsning på sagen eller hvis vi har behov for yderligere informationer. Korte statusmeldinger Status FMK Vi har nu igennem længere tid haft 4 klinikker i produktion på den nye FMK-løsning og geare nu stille og roligt op således flere og flere MedWin klinikker flyttes til FMK i de næste måneder. FMK er en stor udfordring, såvel for os mht. udvikling af systemet men så sandelig også for jer som brugere. Sammen med de første FMK klinikker har vi optimeret FMK løsningen for, i videst muligt omfang, at tilgodese arbejdsrutiner og klinikkernes dagligdag. Ikke destomindre indeholder FMK nogle principper der ikke lader sig bøje især gør brugen af digital signatur og kravet om entydighed i forhold til brugeren at FMK kan synes lidt firkantet indtil man får indrettet klinikkens rutiner efter det. På den anden side giver FMK en mængde lægefaglig værdi og med en pragmatisk tilgang er det et fantastisk værktøj til monitorering af patinternes medicinering. FMK er ikke nogen stillestående størrelse, blandt andet med baggrund i erfaringerne i primærsektoren udbygges FMK konstant derfor vil vi også i fremtiden bruge mange ressourcer på at forfine vores løsning samt implementere de nye funktioner der løbende kommer til fra centralt hold. Vi har deltaget i utallige møder og mange fora hvor FMK behandles og vi er stolte af, at vi hver gang roses for MedWinsystemets måde at håndtere FMK på! MedWins FMK løsning er state of the art! Status Lokationstabel Grundet meget omfattende formatændringer i lokationstabelsoplysningerne fra SOR, har den seneste lokationstabelopdatering været længe undervejs. Status d.d. er imidlertid, at vor testkunder nu har sagt ok til den nye udgave, hvorfor denne frigives til alle i uge 16. Enkelte kunder såvel ASP- som egenserver kunder vil dog blive opdateret forlods efter aftale. Status DDB/ LÆ-blanketter I forlængelse af, at alle MedWin kunder nu har adgang/har opdateret til seneste version x er forudsætningerne for ibrugtagning af LÆ-blanketter fuldt ud tilstede. Ifølge Kommune Information, som forestår den enkelte kliniks tilmelding, er alle MedWin ASP kunder kørende på løsningen, og for nuværende er knap 30% af MedWin s egenserver kunder kommet i gang. De MedWin kunder som endnu ikke er kommet i gang med anvendelsen, vil successivt blive kontaktet af Kommune Information (KI), for igangsætning. Vi er bekendt med at KI, udruller i den rækkefølge MedWin s egenserver kunder har opdateret til MedWin ver x.

3 Ny service til opdateringer I løbet af maj måned vil vi fra MedWin teamet udsende en helt nyudviklet programservicekoncept, der bl.a. giver mulighed for fremover at automatisere en række tilbagevendende rutiner. Indledningsvis vil det betyde, at opdateringer af f.eks. lokationstabel og medicinfortegnelse herefter vil foregå automatisk og uden nogen form for brugerinteraktion også for kunder med egen server. På sigt vil også kommende MedWin opdateringer blive leveret på denne vis. Billigere SMS-passcode og e-token Vi har hidtil opereret med en differentieret prissætning på SMS-passcode og e-token løsninger til hhv. driftcenter- og egenserver kunder. I forlængelse af bl.a. en nyinvestering i hardware, er det blevet lettere for os at håndtere løsningerne til egenserver kunder. Derfor har vi besluttet at reducere prisen på disse løsninger, således, at vi nu operere med identiske priser hvad enten du er egenserver- eller driftcenter kunde. Kontakt evt. MedWin Salgsteamet på eller for at høre nærmere. Eksisterende egenserver kunder med SMSpasscode/ e-token vil automatisk få glæde af prisnedsættelsen gældende fra næste opkrævning. Ny hjemmeside Den 23. januar gik vi sammen med vore kolleger i de øvrige forretningsområder i EGkoncernen live på vores nye hjemmeside. Det primære fokus hermed, har været at skabe en samlende, dynamisk og brugbar hjemmeside til glæde for vor omverden. Hvis du ikke allerede har besøgt sitet bør du unde dig en visit eller alternativt gå på en større opdagelsessafari på hvor alle vore forretninger og kompetencer er grundigt beskrevet. MedWin ASP på dit Apple udstyr: Vi ved, at mange af vores kunder har en Apple ipad eller Mac computer hjemme, som ønskes anvendt til at koble op mod MedWin ASP hjemmefra. På grund af et sikkerhedsmæssigt aspekt, har dette ikke tidligere været muligt, men vi har nu fået godkendt sikkerheden ved opkoblinger denne vej. Vi supporterer og råder imidlertid ikke over Apple ipad og Mac, hvorfor vi ikke kan assistere med installation og opsætning, men vi har fra flere af vores kunder fået tilbagemeldinger om, at de ganske uproblematisk kobler op til MedWin fra deres Apple Mac eller ipad. Indtil videre har vi dog alligvel udfærdiget installationsvejledning til ipad anvendelse via SMS Passcode eller e-token. Disse vejledninger kan hentes på den nye hjemmesiden under Login > Vejledning & manualer.

4 Integration til Cardiosoft ophører: For år tilbage har vi haft et samarbejde med Kivex omkring integration til Cardiosoft, men efter at agenturet ikke længere er hos Kivex har vi haft en del besværligheder omkring Cardiosoft, hvorfor vi ikke længere kan fortsætte med at tilbyde integration til disse apparater. For de af vores kunder, der allerede har anskaffet sig apparaterne vil vi naturligvis forsøge at holde integrationen kørende i den version /platform de er på nu, men fremtidige versioner kan ikke forventes at kunne benyttes. Fra dags dato kan vi således ikke længere tilbyde integrationsmodulet til nye kunder. Dette betyder, at de af vores kunder, der anskaffer EKG og Spirometri fra Cardiosoft ikke vil kunne få det integreret i MedWin, og vi vil ikke teste eller fejlsøge på problemer, der måtte opstå de to systemer imellem. Såfremt man ønsker EKG og Spirometri, der kan integreres i MedWin kan vores salgsteam henvise til forhandlere af integrerede systemer. Vi byder velkommen til vores seneste kunder: Læge Hans Jørgen Philipsen Lægerne Meirup & Angermann Læge Susanne Christensen Lægehuset Skelvænget Speciallæge i Psykiatri, Klaus Damgaard Jakobsen Læge Tove Reiter Læge Rut Reggelsen Speciallæge i Kirurgi Peter Vilmann Når den dyre model bliver den billigste model Vi bliver tit spurgt, hvorfor en PC som vi tilbyder, kan fås billigere i f.eks. Aldi eller hos den lokale Elgigant selv for en PC med de samme specifikationer. Det er der flere forklaringer på den vigtigste er, at de PC ere som vi tilbyder, alle er produceret til erhvervsmæssigt brug. Der er typisk valgt komponenter i en bedre kvalitet end discountmaskinerne og det medfølgende operativsystem er ligeledes den professionelle udgave mod en home udgave i butikkerne. Garanti og serviceforholdene er også anderledes en PC købt i Aldi eller Elgiganten afleveres til reparation i butikken, hvis den går i stykker, mens den professionelle maskine som oftest har en on-site service, der gør, at der kommer en tekniker ud og skifter den defekte del eller fremsender en erstatning for den defekte del. For at undgå eventuelle misforståelser, så skal det understreges, at udstyr, der forhandles i discountsupermarkeder eller elektronikvarehuse ikke behøver at være i en

5 dårlig kvalitet. Den store forskel er, at deres tilbuds PC ere oftest er consumer produkter altså udstyr, der er beregnet til privatmarkedet og ikke til professionelt brug. Det formodes også, at en restaurant, der mangler en blender anskaffer en sådan hos en professionel leverandør og ikke vælger en, der er på tilbud i den lokale discountbutik til kr. 99,95 netop for at få den fornuftige sammenhæng mellem kvalitet, service og pålidelighed. Man bruger ofte et begreb, der hedder Total Cost of Ownership (TCO) når man skal beregne, hvad en enhed rent faktisk koster. Her indgår enhedens levetid, antal reparations- og service scenarier, strømforbrug etc. Lad os antage, at en discount PC koster kr ,-, mens en professionel PC koster kr ,- så kræver det ikke meget hovedregning for at erfare, at den dyre PC faktisk bliver billigere, såfremt levetiden viser sig at være 20% længere. Teknisk telefonsupport er i hele maskinens levetid - inkluderet i det udstyr, som vi leverer og klargør til vores kunder, mens enhver assistance til fremmed udstyr er en betalbar ydelse. Hvis vi antager, at den billige PC begynder at drille og man ikke kan få den fornødne hjælp hos Aldi, og derfor må bede om hjælp hos en anden leverandør så skal der ikke mange hændelser til før den billige PC viser sig at være den dyreste i det lange løb. Spørgsmålet er så om de billige maskiner går oftere i stykker og har en kortere levetid end de professionelle. Det er vores klare opfattelse, at der er en tydelig sammenhæng mellem levetid og pålidelighed når man sammenligner discount og professionelt udstyr. Historie fra det virkelige liv En lille anekdote skal da også med i dette indlæg ikke som en dokumentation, men mere som en lille succeshistorie i forlængelse af ovenstående indslag. Vores gode og trofaste kunde læge Klaus Tobiasen fra Amager ringer en dag og er lidt træt af, at hans maskine er begyndt at være lidt langsom, så han kunne godt tænke sig at få lidt mere fart på. Vi slår op i vores system og tror i første omgang, at der fejl i vores interne system, idet den pågældende maskine en HP Vectra er fra marts måned En efterfølgende kontrol viser sig dog at vores system leverer de korrekte oplysninger maskinen blev installeret for 10 år siden. Klaus bestiller en ny PC og vores tekniker, der kommer ud for at sætte den op og kopiere signaturer, genveje og mails over får brug for teknikker og metoder, som ikke er hverdagskost. Den gamle PC kører med Windows 2000, som ikke har en automatisk genkendelse af USB-enheder, som vi er vant til i dag, så der må laves et par cowboytricks for at få data flyttet. Det lykkedes, og efter et par timer havde Klaus en ny PC med en hastighed, der matcher år 2012 For sjov kiggede vi maskinens servicebog efter og det viste sig, at der i de 10 år ikke havde været et eneste servicekald på PC-en. Den har ikke været serviceret og ikke repareret på noget tidspunkt i perioden. Maskinen har således kørt i mere end dage eller omkring timer uden den på noget tidspunkt at have haft fejl eller nedbrud.

6 Hvis man skulle beregne TCO på denne PC så ville den sikkert fortsat have været den billigste også selv om den havde hostet tre gange så meget som discountmaskinen tilbage i For de teknisk interesserede er her lidt specifikationer: Maskinen der blev skiftet ud havde en disk på 20GB, 256BM RAM og en processor med en kerne, der kørte med en frekvens på 1,6 GHz. Den nye PC har en disk på 500GB, 4000 MB RAM og en processor med 4 kerner på hver 3,4GHz. Her ser vi den gamle PC som en kuriositet ligger der på bordet ved siden af en Iphone den har en hukommelse, der er 2½ gang så stor som PC-en. Afløseren for Microsoft Windows 2000 hed Windows XP, der efterfølgende blev erstattet af Windows Vista, som nu er erstattet af Windows 7. I løbet af 2012 vil Microsoft lancere det nye operativsystem Windows 8. Det er således tipoldebarnet der er på vej

7 Her er Klaus Tobiasen i gang med lidt arbejde på sin bærbare PC mens teknikeren er ved at foretage de sidste justeringer på den nye PC. Mange forårshilsner /MedWin teamet

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite Forår 2013 NYT fra DentalSuite DIN professionelle værktøjskasse Brugerne om DentalSuite DentalSuite er mere end et journalsystem det er klinikkens livsnerve. Du indkalder, laver aftaler og finder dine

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Nyt forum specielt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen F O A F A G O G A R B E J D E Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Så nærmer julen sig. Fokus. December 2011

Så nærmer julen sig. Fokus. December 2011 Så nærmer julen sig Når I læser dette nyhedsbrev er endnu et år ved at gå på hæld. Som så ofte før, har det været et travlt og spændende år. Der har både været positive og negative udfordringer og oplevelser

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Muligheder. XMO som klinikkens platform

Muligheder. XMO som klinikkens platform Muligheder XMO som klinikkens platform INDHOLDSFORTEGNELSE Besøglægen 4 XMO Go Fjernopkobling 5 Fælles Medicinkort 8 Hardware 9 Hardware totalaftale 10 Ankomstterminal 11 SMS-påmindelser 14 XMO App 15

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening

nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening nr. 2 september 2006 æskulap brugerforening Formanden har ordet Hadeobjekter IP- telefoni Nedbrud Brugerforeningens bestyrelse: Formand: Peter Kolby Torvestræde 11, 1 4700 Næstved Tlf: 55 75 00 20 Fax

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap. Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket. Brugerforeningens kursus, marts 2010

Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap. Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket. Brugerforeningens kursus, marts 2010 Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket Brugerforeningens kursus, marts 2010 nr. 2 december 2009 æskulap brugerforening Brugerforeningens bestyrelse:

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere