Softwareudvikling-på-tværs Teknologisk Institut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Softwareudvikling-på-tværs 2008-2 - Teknologisk Institut"

Transkript

1 Side 1 af 2 Forside > Konferencer > IT > Softwareudvikling-på-tværs Softwareudvikling-på-tværs Program Foredragsbeskrivelser Priser Konferencen holdes på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. (lige ved Planetariet). Bemærk ændringer: Nye foredragsholdere ved indlæg 18. Indlæg 17 er flyttet til om formiddagen. Dag 1, mandag den 1. december Kaffe Velkomst og introduktion til konferencen Stephen Biering-Sørensen, Teknologisk Institut IT-Udvikling Et spadestik dybere end det agile manifest Lektor Ole Dolriis, Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet Test i den agile verden Testkonsulent Christian Nørlyng, PrettyGoodTesting Frokost Måling af brugervenlighed Rolf Molich, DialogDesign SPOR 1 SPOR Sådan undgår du at smadre dit it-projekt Adm. dir. Bo Balstrup, Center for Software Innovation 5. OIOXML - hvad betyder det for dig? Civilingeniør Pia Lyholm Halvorsen, Teknologisk Institut IT- Udvikling Kaffe Agil projektledelse - og certificering Ole Jepsen, GoAgile 7. Modeldrevet design til diabetesstyring Seniorkonsulent Carsten Siggaard, Teknologisk Institut IT- Udvikling Agile projekter i praksis Freelance webudvikler Casper Fabricius, casperfabricius.com Dag 2, tirsdag den 2. december 2008: Krisestyring i IBM Teknisk direktør John Hansen, IBM Nordic Kaffe Business Intelligence - fra forskning til praktik IT-arkitekt Klaus Vilstrup Pedersen, IT- og Telestyrelsen Agile metoder i Business Intelligence-projekter Partner Stephan Stoltze, Alterate 17. Business Intelligence til industrielt brug Direktør Peter Møllebjerg Andersen, Vestas, Business Intelligence Frokost SPOR 1 SPOR Ledelse af Business Intelligence-udvikling Afdelingsleder Kim Nissen, Dansk Supermarked IT&S 14. Serviceorientering - et nyt paradigme? Seniorkonsulent Ole Monrad, Teknologisk Institut IT-Udvikling

2 Side 2 af 2 Systemudvikling Datakvalitet og Master Data Management Manager Dorthe Skou Johansen, PricewaterhouseCoopers 16. SOA-projekter undervurderes Chefkonsulent Claus Høyer Madsen, PA Consulting Kaffe Erfaringer med Scrum Partner Jan Elbæk og partner Martin Gildenpfennig, Ative Klik på det enkelte foredrag for at se en udførlig beskrivelse, eller klik på fanebladet "Foredragsbeskrivelser". Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Se mere om medlemskab af Softwareudvikling-på-tværs. Tilmelding til konferencen

3 Side 1 af 3 Forside > Konferencer > IT > Softwareudvikling-på-tværs Softwareudvikling-på-tværs Program Foredragsbeskrivelser Priser Hermed sommerens mix af spændende indlæg om de emner der interesserer danske softwarefolk netop nu. Denne gang er der fokus på agile udvikling, Business Intelligence og Serviceorienteret Arkitektur (SOA). På to kompakte dage får du et overblik over tendenserne lige nu. Og du kan naturligvis frit zigzagge mellem de to spor om eftermiddagen. Den halvårlige Softwareudvikling-på-tværs-konference henvender sig til softwareudviklere, web-udviklere, it-udviklere, systemudviklere, softwarechefer, udviklingschefer, metodefolk, kvalitetsfolk og projektledere. Konferencen holdes nu for 19. år i træk og har efterhånden udviklet sig til en institution blandt danske it-folk. På konferencerne er der nemlig livlig diskussion og erfaringsudveksling, og deltagerne får altid ny viden med hjem. Dag 1, mandag den 1. december Software as a Service Dette indlæg udgik 2. Et spadestik dybere end det agile manifest ved lektor Ole Dolriis, Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet Efter at vi har snakket om agile metoder siden årtusindskiftet og efter at mange har taget dem i brug, er der måske god grund til at kigge lidt nærmere på deres teoretiske baggrund, samt hvordan de så bruges i praksis. Dette indlæg vil - med udgangspunkt i den agile organisation - kigge på status for anvendelsen af agile metoder. Er det f.eks. rigtigt at "Scrum seems HOT - XP does NOT"? Er det for øvrigt en naturlov at alle udviklingsafdelinger skal være agile? Og kan alle blive agile, bare fordi de gerne vil? Endelig ses der på hvorledes en udviklingsafdeling evt. kan fastholde sin opnåede agilitet. 3. Måling af brugervenlighed ved Rolf Molich, DialogDesign Er du mon klar over hvor lang tid brugere kan være om at udføre de mest almindelige opgaver på dit web-sted? Mange udviklere er i hvert fald ikke. Målinger viser at på nogle web-steder er gennemførselsprocenten så lav som 11 %, og med gennemførelsestider på over 3 min. for opgaver der normalt burde kunne klares på 40 sek. Rolf Molich har i mange år arbejdet med forskellige aspekter af brugervenlighed, og har nu udviklet en præcis metode til måling af hvor godt konkrete opgaver kan udføres på en given web-applikation. I indlægget fortælles om målemetoden samt hvordan man kan beregne den såkaldte Task Performance Indicator. Endelig fortælles hvordan man kan øge produktiviteten væsentligt ved systematisk at overvåge brugen af de mest benyttede opgaver på sit web-sted. 4. Sådan undgår du at smadre dit it-projekt ved adm.dir. Bo Balstrup, Center for Software Innovation Hos Center for Software Innovation har man kendskab til en del kuldsejlede it-projekter, og den viden har nu resulteret i fire tommelfingerregler for hvordan man kan minimere risikoen for at det går galt. Først og fremmest skal man beherske de teknologier som indgår i projektet - både hvad angår hardware og software. Dernæst skal man have styr på processerne - også selv om der er tale om et mindre projekt. Det er mennesker der udfører selve arbejdet, så det er essentielt at projektdeltagerne kan arbejde sammen. Endelig skal der være styr på projektets "fysiologi", dvs. hvordan det er organiseret i forhold til menneskelige, maskinelle og økonomiske resurser. 5. OIOXML - hvad betyder det for dig? ved civilingeniør Pia Lyholm Halvorsen, Teknologisk Institut IT-Udvikling OIOXML (Offentlig Information Online) skulle helst ikke, heller ikke selvom offentlig indgår i navnet, kun give værdi for det offentlige. Ideen er at få standardiseret data, som indgår i udvekslinger, ikke kun mellem offentlige myndigheder, men også mellem det offentlige og virksomheder/personer. Indlægget giver et indblik i hvad det er for en proces, der forsøges gennemført i det offentlige. En proces som virksomheder nok også kunne have glæde af på udvalgte områder. Godt nok skal OIOXML bruges til at skabe regler for udvekslinger, men dataforståelsen og semantik-afklaringen er en ligeså vigtig del af det at lave fornuftige datadefinitioner. Virksomhederne kan måske bruge nogle af de definitioner der allerede er lavet i det offentlige og dermed undgå at genopfinde den dybe tallerken. Samtidig kan de informationer som skal afleveres til det offentlige i forskellige sammenhænge håndteres mere automatisk, hvis man kender det krævede format. 6. Agil projektledelse - og certificering ved Ole Jepsen, GoAgile Mange erfarne projektledere har mere eller mindre bevidst taget forskellige agile ledelsesprincipper til sig. Andre har sværere ved det, hvilket er helt naturligt. Mange elementer i agil projektledelse er nærmest omvendte i forhold til traditionel projektledelse. Den agile projektleder laver f.eks. sjældent planer for det synes han at teamet skal gøre. Den agile projektleder bliver aldrig flaskehals i forhold til brugerne, derimod arbejder han for at hver enkelt person i udviklingsteamet etablerer en

4 Side 2 af 3 relation med de relevante personer på brugersiden. Den agile projektleder tror ikke så meget på at skabe en fælles forståelse gennem dokumenter, han tror mere på at forståelsen skabes via et tæt samarbejde, workshops osv. I denne præsentation gives et overblik over de klassiske projektlederdiscipliner, og de agile alternativer og supplementer gennemgås. Endelig fortælles om etableringen af en certificeringsordning for agile projektledere. 7. Modeldrevet design til diabetesstyring ved seniorkonsulent Carsten Siggaard, Teknologisk Institut IT-Udvikling Sukkersygepatienter skal hele tiden forsøge at forudsige deres blodsukkerniveau, som er et kompliceret samspil mellem fødeindtagelse, motion og insulin. Nu har et samarbejde mellem læger og ingeniører resulteret i en lille håndbåren prototype som diabetikere kan bruge til løbende at forudsige deres blodsukkerkoncentration. Indlægget fortæller om den spændende udvikling af denne applikation, som både har involveret spegepølser, modeldrevet design og differentialligninger. 8. Test i den agile verden ved testkonsulent Christian Nørlyng, PrettyGoodTesting I agile projekter udvikler vi lidt, tester det, leverer det - og tager så turen en gang til. Sådan groft sagt. Men hvad betyder det for den måde testen skal planlægges og gennemføres på? F.eks. kommer vi ofte til at skulle teste de samme ting mange gange, hvorfor der bliver øget fokus på automatiseret test. Christian Nørlyng har arbejdet med test af større systemer, arbejder med Scrum og har bl.a. stået for at opbygge et testcenter. Indlægget vil fokusere på hvordan man indpasser testmetoder i en agil verden. 9. Agile projekter i praksis ved freelance webudvikler Casper Fabricius, casperfabricius.com Agile metoder lyder fantatiske på papiret, men hvor godt fungerer de i praksis? Casper Fabricius fortæller med udgangspunkt i sin kandidatafhandling om hvordan en række danske virksomheder laver agil softwareudvikling: Hvordan de har sammensat deres processer, hvornår de er nødt til at gå kompromis og om sammenhængen med virksomhedens kultur. Dag 2, tirsdag den 2. december Krisestyring i IBM ved teknisk direktør John Hansen, IBM Nordic Man kommer ikke uden om driftsforstyrrelser og nedbrud i it-branchen. Det er derfor vigtigt for en virksomhed som IBM at have velafprøvede og effektive procedurer for, hvordan man skal håndtere situationen, når uheldet er ude - hvad enten der er tale om fejl i hardware, software, netværk, applikationer, processer eller menneskelige fejl. På denne måde bevares overblikket, når det brænder på, hvilket er altafgørende for, at problemerne kan blive løst så hurtigt og effektivt som muligt med færrest mulige gener for kunden. Kritiske hændelser analyseres efterfølgende, og den indsamlede viden bruges til at implementere de fornødne forebyggende aktiviteter, så lignende situationer ikke gentager sig. 11. Business Intelligence - fra forskning til praktik ved IT-arkitekt Klaus Vilstrup Pedersen, IT- og Telestyrelsen Business Intelligence har efterhånden nået et modenhedsstadie, hvor næste generation Business Intelligence er på vej fra forskning til praktik. Det betyder at Business Intelligence skal ses i et Enterprise Architecture-perspektiv, og det betyder også nye analysemetoder og nye anvendelser. Klaus Vilstrup Pedersen er desuden lektor ved Syddansk Universitet samt Handelshøjskolen i Århus, og dækker derfor både den teoretiske og den praktiske vinkel. 12. Agile metoder i Business Intelligence-projekter ved partner Stephan Stoltze, Alterate Dette indlæg fortæller hvordan Alterate gennemfører Business Intelligence-projekter med agile metoder. Vi hører hvad der adskiller Business Intelligence-projekter fra klassiske softwareudviklingsprojekter samt de metoder som Alterate typisk bruger, herunder Alterates egen udviklingsmetode til BI-projekter, TeamDriven. Endelig får vi konkrete eksempler fra Alterates BI-værktøjskasse. 13. Ledelse af Business Intelligence-udvikling ved afdelingsleder Kim Nissen, Dansk Supermarked IT&S Systemudvikling I detailhandelen er det ekstremt vigtigt at kunne følge tæt med i varegennemstrømningen. Hvad sælger, hvornår og hvor? Derfor har Dansk Supermarked også en udstrakt brug af BI-systemer, såvel Data Warehouse som Data Mining. Dette indlæg fortæller dels hvordan BI bruges hos Dansk Supermarked, dels hvorledes implementering og drift af BI-systemer ledes. 14. Serviceorientering - et nyt paradigme? ved seniorkonsulent Ole Monrad, Teknologisk Institut IT-Udvikling Vi har hørt om Serviceorienteret Arkitektur (SOA) i flere år, men spørgsmålet rejser sig, om ikke selve begrebet Serviceorientering kalder på et helt nyt paradigme for systemudvikling? Dette indlæg vil ud fra en metodisk indfaldsvinkel forsøge at belyse hvilke elementer, der skal trækkes ind i udviklingen. Meget tyder på, at det ikke er nok med UML, klassediagrammer og alle de andre diagrammer, vi kender fra OO-paradigmet. Endelig ses nærmere på et udvalg af de forskellige patterns inden for den Serviceorienterede verden, der begynder at fremstå.

5 Side 3 af Datakvalitet og Master Data Management ved Manager Dorthe Skou Johansen, PricewaterhouseCoopers Ifølge IDC er den største tekniske forhindring i BI-projekter dårlig datakvalitet. Mange står i en situation, hvor det er en udfordring at etablere et 360 syn på virksomhedens informationer. Fragmenterne skal findes i flere systemer, og der er ofte problemer med at integrere data. Datakvalitet har i mange år været en udfordring og forretningen er nu moden nok til at kunne se de forretningsmæssige implikationer af dårlig datakvalitet og manglende Master Data Management. Derfor kan vi nu gøre noget ved det. BusinessMinds har mange års erfaring med at sikre datakvalitet i Business Intelligence-projekter og fortæller om metoder og best practice for datakvalitet og Master Data Management. 16. SOA-projekter undervurderes ved chefkonsulent Claus Høyer Madsen, PA Consulting Efter nu at have fået en del erfaringer med SOA-projekter i danske virksomheder, er det på tide at gøre status. I dette indlæg fortælles om de faldgruber der er når man starter et SOA-projekt samt en opsummering af erfaringerne omkring hvor SOA virker og hvor det ikke gør. 17. Business Intelligence til industrielt brug ved direktør Peter Møllebjerg Andersen, Vestas, Business Intelligence Business Intelligence kan bruges til andet end at styre økonomiske data, det kan f.eks. også bruges til at styre vedlgeholdelsen af tekniske anlæg. Hos Vestas bruges teknologien til at styre hvornår de store vindmølleanlæg skal have udskiftet vitale dele. Her adskiller Vestas sig en del fra andre - mere almindelige - BI-brugere, idet der bl.a. er tale om meget store datamængder. Indlægget vil fortælle hvordan Vestas udnytter BI-teknologien og fortælle om nogle af erfaringerne. 18. Erfaringer med Scrum ved partner Jan Elbæk og partner Martin Gildenpfennig, Ative Mange gør forsøg med at indføre Scrum. Scrum er blevet til metoden, som bruges, når organisationen ønsker fornyelse og vil have mere ud af deres udviklingsbudget. Ofte bobler ønsket om Scrum nedefra. Udsigten til mere produktive og gladere medarbejdere er løftet der skal indfries. Med udgangspunkt i Atives konkrete erfaringer med Scrum implementering hos en lang række danske virksomheder, vil dagens indlæg belyse hvilke udfordringer der er forbundet med at indføre Scrum. Baseret på praktisk erfaring fortæller Ative om de ting der negligeres, og hvad der skal til for at få succes i en agil verden. Tilmelding til konferencen

6 Side 1 af 1 Forside > Konferencer > IT > Softwareudvikling-på-tværs Softwareudvikling-på-tværs Program Foredragsbeskrivelser Priser Ikke-medlemmer: 1 dag kr. 5200,- Begge dage kr. 8580,- Medlemmer af Softwareudvikling-på-tværs i mere end 3 måneder (70% rabat): 1 dag kr. 1560,- Begge dage kr. 2570,- Pris ved samtidig indmeldelse (30% rabat): 1 dag kr. 3640,- Begge dage kr.6000,- (Pris ved samtidig indmeldelse forudsætter samtidig betaling af et års medlemsgebyr. Se priser og vilkår for medlemskab. Ønsker du medlemskab af Softwareudvikling-på-tværs så indmeld dig her) Priserne inkluderer deltagelse, forplejning og materialer, men ikke middag eller evt. overnatning. Alle priser er ekskl. moms.

Softwareudvikling-på-tværs 2006-2

Softwareudvikling-på-tværs 2006-2 Side 1 af 6 IT-udvikling - Teknologisk Institut Softwareudvikling-på-tværs 2006-2 Program Konferencen foregik på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet). Dag 1,

Læs mere

Program for Softwareudvikling-på-tværs

Program for Softwareudvikling-på-tværs Side 1 af 7 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs 2 dage om trends, teknologi, metoder og værktøjer

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder News Nr.2 ære læser KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder ikke, at vi hos Innofactor er ved at gå i hi tværtimod. For kort tid siden afholdte vi Innofactors første kundedag:

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang Kære læser! Kender du talenterne i din virksomhed? En virksomheds overlevelse kan afhænge af, om man får spottet talenterne og de meget dygtige medarbejdere i

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

Store forandringer for HR

Store forandringer for HR 22. august 2011 I 12 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Kanindrab spøger stadig i branchen for teambuilding FOKUS Læs om kaniner nej tak, kompetencer ja tak på side 2-3

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING November 2007 Strategisk outsourcing handler om den lange bane I takt med at IT-outsourcing bliver stadig mere strategisk,

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG 9TEKNIKKER - TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG LÆRENDE MØDER På de fleste konferencer og møder er der for mange præsentationer og deltagerne er for passive. Her er ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere